Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Leer Wanroij kennen Lees deze fo

VIEWS: 17 PAGES: 22

									Leer Wanroij kennen

  Lees deze folders!!!
Gemaakt door groep 7a + 7b
School en Peuterspeelzaal
• Gemaakt door:
 –  Nico
 –  Koen
 –  Iris
 –  Devi
 –  Brigit
Bij ons in Nederland krijg je verschillende     Bij ons in Nederland is het verplicht dat je van je
vakken. Zoals: Rekenen, Taal, Geschiedenis,     4de jaar tot je 15de jaar naar school moet. De
Aardrijkskunde, Verkeer, Lezen, Schrijven, Engels,  jongens en meisjes gaan bij ons allemaal naar
Natuurkunde, Techniek, Tekenen, Knutselen,      school. Er zijn verschillende soorten scholen in
Muziek en Gym. Ik ga wat vertellen over       Nederland zoals: Daltononderwijs, Democratisch
Geschiedenis en Gym ik begin met Gym. Wij      onderwijs, ervaringsgericht onderwijs,
gymmen twee keer in de week een uur. Onze klas    freinetonderwijs , iederwijs , jenaplan,
op dinsdag en donderdag. En wij hebben ook      montessorionderwijs,sudbury-onderwijs vrije
ongeveer twee keer in de week Geschiedenis.     school.
Daar leren we wat over bijvoorbeeld Marco Polo    En er zijn ook verschillende geloof scholen. Er
en Hudson.                      zitten van de 20 tot 30 kinderen in een klas.
           Door: Nico           Er zijn ook combinatieklassen. Daar zitten 2 bij
                           elkaar in de klas. Bij ons op school zijn er 15
                           lokalen
                           Door: Koen
Een peuterspeelzaal is een speelzaal waar    Onze speelplaats heeft verschillende toestellen
kleuters spelen. Er staan ook wat klimrekken   zoals: klimtoestellen, auto, houten trein en
zoals: een glijbaan, een kast en banken. De   klimrekken. De pauzes duren 15 minuten. In de
kleuters spelen daar onder schooltijd. Je moet  pauze worden verschillende spellen gedaan
het zien als een soort gym. Ze spelen daar    zoals: buuttikkertje, voetbal en basketbal. De
ongeveer een uurtje. Ze vinden dat heel leuk.  speelplaats heeft allemaal grijze tegels en een
Groep 1 en 2 zijn de kleutergroepen. Ze hoeven  paar gekleurde tegels dat zijn hinkelpaden dat is
daar niet echt te leren zoals de bovenbouw. Ze  op een voet springen.
spelen daar een beetje.             Door: Devi

Door: Iris

                         Onze school heet de hinkstap. De school begint
                         om 8.30 uur dan gaat de zoemer, dan gaan we in
                         de rij staan en gaan we naar binnen. Dan begint
                         de les, we beginnen meestal met rekenen. We
                         hebben om 10.15 uur pauze tot 10.30 uur daarna
                         gaan we weer leren. De school is uit om 11.45 uur
                         op woensdag om 12.15 uur. De school begint weer
                         om 1.00 uur behalve op woensdag dan hoeven we
                         middags niet naar school. De school is uit om
                         15.15 uur
                         Door: Brigit
     Boerderijen en het
      Boerenleven
• Gemaakt door:
 –  Piet
 –  Mark
 –  Maud
 –  Fenneke
 –  Pascalle
                                                      door: Pascalle


Hallo allemaal wij doen het over
                                Het boerenwinkeltje staat op verlorenhoek 1.
de loonwerkers Loonwerkers doen
                                Ze verkopen daar : Eieren , jam, aardappelen wat we hier
allemaal werkjes voor boeren of
hobisten Wij heben in wanroij twee               in Wanroij piepers noemen. Mosterd, wijn, appelsap,
loonwerkers mijn vader sjack wijnen die doet alleen       Zonnebloemen in de zomer. Pasta’s pannenkoeken mix,
mestrijden. En we heben ook nog een loonwerker die doet     advocaat, koekjes.
grasmaien dieken grasmaien.                   Het Boerenwinkeltje is ontstaan in 1996.
En haksellen en vanalles en nog wat. Nu ga ik er wat over    Ze hadden toen aardappelen op het land ze hadden er
vertellen bijvoorbeeld : Mestrijden, mestrijden is dat ze van  veel te veel toen besloten ze het te gaan verkopen aan
een koeien stal mest hallen en dan rijden ze het uit op het   huis.
land dan kunen er weer planten groeien want planten eten    Eventjes daar na verkochten ze ook scharreleieren die
mest en daar groeien ze van en je hebt ook varkens mest     hadden ze ook veel te veel van.
varkens mest is sterker daar groeien de planten beter op .
                                Daarna verkochten ze allemaal dingen die ik aan het
Zaaien is dat ze zaadjes in de grond stopen en daar voor doen
                                beging van dit stukje heb op genoemd.
ze mest rijden, En dan kan het goed groeien. Je kunt ook
poten bijvoorbeeld piepers poten.                Waarom de naam het boerenwinkeltje in 1990 zijn Wilma
Je hebt ook zaai klaar legen zaai legen dat is dan heb je een  en Sjack wijnen in de boerderij komen wonen.
mesjenen die gaat heel diep de grond in en dan kune ze beter  De naam boerenwinkeltje is van de naam boerderij.
zaaien. Bieten rooien bieten rooien is dan doen ze suiker    Voor da Sjack en Wilma er kwamen wonen woonden Cor
bieten rooien dat is voor suiker voor              en Dien wijnen er.
in de thee of koffie. De grond                 Toen was het ook al een boerderij.
 om goien dat noemen ze                     Nou ik heb jullie over het Boerenwinkeltje nou al genoeg
ploegen. Ploegen is dan doen                  vertelt
ze dan heb je allemaal
schijven en dat gaat door de
grond en dan gooit dat
mesjien het om. Dit was het
ver haal van de loonwerker.
Gemaakt door piet en mark

                                                   De Groeten !
Op een boerderij is natuurlijk landbouw maar dieren op de                           door: Fenneke
boerderij zijn er zeker ook.
We gaan het hebben over de koe.
De koe heeft verschillende soorten namen, Als het is
geboren is het een kalf , daarna heet het pink, Als het
                                  Een boerendag is erg druk. Er moet vanalles gedaan
gedekt word is het een vaars, En Als het een kalf heeft
gekregen heet het een koe.                     worden. Zoals: dieren verzorgen, in de zomer op het land
Een koe eet: mais, gras, bietenpulp, brokken, komkommers,     werken, en ook op het kantoor. Meestal werken boeren
vitamine en minerale.                       thuis. Maar soms ook ergens anders. In de winter is het
Een koe kan 15 tot 20 jaar worden.                 soms erg koud buiten maar in de stallen, waar de dieren
Hoe lang is de koe zwanger ? Een koe is net als een mens 9     in wonen, moet het wel een bepaalde temperatuur zijn.
maanden zwanger.                          Als het te heet of te koud is kunnen de dieren dood gaan.
En krijgt een kalf per jaar. Hij geeft twee keer 25 liter melk.  Dus het moet wel zoveel graden zijn in een dierenstal!!!
Dat komt in melkkoten van 8,25000 liter. Een kalfje word
meestal door de kont geboren en heel zelden door een
kijzersnee. In onze provincie Noord-Brabant leven 277,916
koeien, er is een boer die 1400 koeien heeft.
Dus kom een keer hier in Nederland, kijk goed naar de
boerderijen en proef de melk

                                                  een varkensstal
koeien op de boerderij        een kalfje op de boerderij
      Doei en de groetjes van maud peters
Recreatiepark De Bergen
• Gemaakt door:
 –  Stan
 –  Tim
 –  Daphne
 –  Giel
 –  Renske
Recreatiepark De Bergen                  Recreatiepark De Bergen
                              In de speeltuin in De Bergen kun je veel doen. Zoals met
  Het zwembad in De Bergen is ontstaan doordat de     de paarden een rondje rijden. En op het klimrek spelen.
       mensen zand nodig hadden.           Er zijn ook skelters, trampolines, een kabelbaan en je
  En daardoor kwam er een gat: En toen dachten de      kunt er minigolfen en mighetvoetbal. Maar er zijn ook
         mensen dat ze er een            bankjes waar de mensen op kunnen zitten. En er zijn
zwembad van konden maken. En dat hebben de mensen      ook automatische scooters die werken op accu. Er zijn
         gedaan. Eerst hadden                      ook glijbanen.
ze er een groot zeil ingelegd. En dat gat ze hebben toen         trampolines en een golfbaan.
          gevuld met water.
 En toen kregen ze een zwembad. En om dat zwembad
hebben ze een speeltuin gemaakt. En nu zijn de mensen
 er een recreatiepark van aan het maken. Maar in de
 zomer gaan de meeste mensen er zwemmen, maar ze
 hebben er ook een speeltuin en een manege en een
 camping. De Bergen is in 1961 gebouwd maar het is
 heel veel verandert. Ze hebben er heel veel dingen bij
   gebouwd. En een manege, en een speeltuin.
Recreatiepark De Bergen                    Recreatiepark De Bergen
 Je hebt in De Bergen een roeivijver daar kun je in een     Bij recreatiepark De Bergen is ook een camping.
  bootje gaan roeien maar er word vooral veel gevist.     Er staan caravans, tenten en chalets. Je kunt de tenten
  Want er zit veel vis groten en kleinen vissen. In de    ook huren en ze zijn al meteen helemaal ingericht. De
 roeivijver. Is ook een Je eiland met bomen en struiken.    caravans en chalets kun je ook huren. Als je in een tent
En een paadje, om de vijver is ook een heel lang pad dan    wil kun je ook zelf een tent opzetten. Elk vak waar je
kun je van de speeltuin naar de camping. Ik zelf vind het   kunt staan heeft vogelnaam bijv. uil, patrijs, kievit enz.
          daar wel om te vissen.
                               Bij recreatiepark De Bergen is ook een Zuid-Amerikaans
Als je een dagje naar de Bergen gaat, kost dat p.p. € 2,80.  restaurant. Die heet De Peperbek. Je kunt daar lekker
En als je een bergenpasje hebt is het helemaal gratis. Je    eten bestellen. Er is ook een terras bij restaurant De
 moet dat dan wel laten zien en dan mag je naar binnen.                Peperbek.
    Je kunt een bergenpasje kopen voor 1 jaar.
        Sport
• Gemaakt door:
 –  Hanneke
 –  Niels
 –  Hein
 –  Janne
 –  Wendy
                            Handbal

                            Handballen doe je in de sporthal en in de zomer buiten.
                            Je doet het in een team van 6 veldspelers en een keeper.
                            Een wedstrijd is 2 keer 20 minuten voor de jeugd en de
                            teams voor de volwassenen 2 keer 30 minuten.
                            Als je begint met handballen begin je bij de D1 of D2.
                            Meiden of jongens van 11 jaar zitten in de C1 of C2.
                            Handbal doe je alleen met je handen. Je mag de bal niet
De inleiding.                     schoppen.

Dit zijn de trainers en leiders van constantia.
Het voetbal team van Wanroy heet constantia.
Het is opgericht in 1925.
Het laagste team is de f4 tallen.
Het hoogste team is constantia 1.
Hein zit in de E1 en Niels zit in de D2.
Constantia is lid van de K.N.V.B.
(Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
                                De geel/zwarte shirts zijn de nieuwe
Constantia heeft 4 voetbal velden.
18 lantaren palen om de voetbal-            Je speelt tegen een ander team met evenveel spelers.
velden te verlichten.                 Om te kunnen handballen heb je een veld met een cirkel
De mini’s spelen op een kwart             bij de goal, sportkleren, een handbal (hij is groter dan
Veld de Fjes en de Etjes spelen            een tennisbal en kleiner dan een voetbal), 2 goals, 2
Op een half veld.                   teams en een scheidsrechter nodig
Van af de Dtjes mag je op een
Heel veld.
De voetbal vereniging kan nog wat spelers gebruiken.
Volleybal word ook veel gespeeld in Wanroij.  In Wanroij is een grote sporthal de Hoepel.
Dat wordt eigenlijk altijd in de sportzaal   Er worden daar dan ook veel sporten in
gedaan.                     gespeeld !
Maar in de zomer organiseert de volleybal    Zoals: volleybal handbal judo bedpenton en
vereniging unicum een toernooi op het terrein  soms ook binnen voetbal er wordt gegymd
de Bergen.                   door scholen en nog veel meer.
Dan komen er mensen uit andere landen      Daar in de sporthal is ook een groten kantine
volleyballen op een grasveld. Er spelen in   met een grote bar daar kun je drinken en eten
Wanroij kinderen volleybal maar ook       en er is snoep en chips.
volwassene. Er zijn veel verschillende nivo’s
bij volleybal.
                        In Wanroij is ook een tennisclub die heet T.V.
                        de Raam.
                        Het is een grote tennisbaan met een grote bar!
                        Er wordt vaak getennist in Wanroij.
                        Er worden ook veel toernoois georganiseerd.
                        Er zitten veel leden bij T.V. de Raam.
                        Er zijn veel banen en het staat dicht bij het
                        voetbalveld en bij de sporthal de Hoepel.
     Winkels, cafés en
      restaurants
• Gemaakt door:
 –  Han
 –  Rik
 –  Amra
 –  Demi
 –  Debbie
                               Café’s

                               In Wanroij zijn maar 2 echte cafés, omdat
                               het een klein dorp is. Toch is het met carnaval
                               en met de kermis toch meestal wel druk. Dan
Winkels en restaurants                    wordt er meestal veel verkocht. Er is wel verschil tussen
                               de 2 cafés. Bij het café de Batavier wordt er heel erg
In Wanroij kun je in restaurants en kraampjes veel      opgelet dat niemand alcohol drinkt onder de 16. Maar bij
etenswaren vinden. In het Caesar huis kun je lekker      het andere café ‘’Het Raadhuis’’ wordt daar helemaal niet
eten. En in de bakker is een koffie hoekje lekkeren      zoveel opgelet. Het Raadhuis staat er nog maar 2 jaar en
gebakjes eten. En er staat ooit een groente man en een    de Batavier al ongeveer 30 jaar.
viskraampje. Er is ook een chinees daar kun je ook lekker   Het Raadhuis was eerst een gemeentehuis maar nu is het
eten. En er natuurlijk ook een snackbar ’t hapje daar kun   een Grand – café. Een Grand – café is een café waar je
je frietjes en ijs eten. Bij de kermis kun je veel snoep en  de hele dag terecht kunt. Je kunt er bijvoorbeeld een
oliebollen kopen. Bij de bakker kun je vlaaien, taarten en  krant lezen en daar overdag iets drinken. Maar bij de
broodjes kopen. Dat kun je allemaal eten in Wanroij. Ik    Batavier kun je alleen ‘s middags en ’s avonds terecht.
eet zelf het liefst friet van ’t hapje.
                               Fietsenwinkel

                               In Wanroij is 1 fietsenwinkel. De baas van die
                               fietsenwinkel is Thijs Hendriks. Hij is de fietsenwinkel
                               begonnen in de Dorpsstraat. Dat was zijn hobby en hij
                               heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. De
                               fietsenwinkel bestaat al 17 jaar. Hij haalt zijn fietsen
                               uit Dieren (Nederland) en Taiwan. En hij verkoopt ook
                               tweedehandsfietsen.
       Het Hapje
                     Chinees
                             Jan Linders
Haar studio Paul !
                             In Wanroij hebben wij een Jan Linders. Jan Linders
In Wanroij is een kapper de baas is Paul.        staat in een heleboel plaatsen. Bij Jan Linders verkopen
                             ze een heleboel eten, drinken en ijs. Maar daar verkopen
Nu wat over de kappers zaak.               ze ook tijdschriften en kaarten.
De kappers zaak bestaat al 18 jaar.
Er komen vaste klanten.                 Van ijs verkopen ze bijvoorbeeld: waterijs en softijs. En
Er zijn 7 kappers die daar werken.            nog meer.
Ze vinden het erg leuk om te doen.            Van eten verkopen ze bijvoorbeeld: boterhammen,
Nu nog wat geschiedenis over de kaper.          broodbeleg, pizza en allemaal soorten pasta (macaroni /
Hij heeft ook ergens anders een kapsalon gehad op de   spaghetti ).
molenstraat.                       Van drinken verkopen ze bijvoorbeeld: cola, sinas, ice
Hij heeft ook speciale dingen in de kapsalon: hij    thee, ranja, melk, chocomelk, yogho en ook pakjes
verkoopt sieraden en je kunt je haren laten verlengen.  drinken.
                             Ze verkopen ook allemaal taarten, stokbrood en ook
                             bruinbrood en witbrood.
                             Ook verkopen ze kaarten en ook
                             voor bepaalde gebeurtenissen.
                             Ze verkopen ook tijdschriften.
                             De geschiedenis van Jan Linders
                             In 1961 zag Jan Linders in een krantenbericht. Geopend
                             supermarkt in Nijmegen. Dit is het dacht hij. Dit is de
                             toekomst. Een kleine twee jaar later op 18 december
                             1963 opende Jan Linders de eerste Jan Linders in
                             Gennep.
                             Ruim 40 jaar later zijn er 52 Jan Linders.
      Wanroij vroeger
• Gemaakt door:
 –  Aron
 –  Gijs
 –  Nicolette
 –  Marieke
                        Hoe leefde ze vroeger.

                        De huizen waren niet zo mooi als nu. Er waren
                        ook veel boerderijen in die tijd. Alles wat ze
                        deden ging op de fiets of als je veel geld had
                        dan had je een auto. Er gebeurde ook veel met
Hoe het eruit zag vroeger.           paard en wagen.
De kerk zager vroeger             Vroeger gebruikte ze een spinnenwiel om kleren
precies het zelfde uit als nu.         te maken. Maar nu gebruiken ze een
De molen die heette de             naaimachine. Maar je kunt nu ook kleren kant
hamse molen ‘’ de ster’’!!           en klaar in de winkel kopen. Zoals bij Trendshop.
In 1974 ging de ster              Dat is een kleren winkel in Wanroij.
tenonder. De molen stond
Waar nu berdex is gevestigd.          Ze hadden vroeger elektriciteit boven de grond.
Op de achter grond zie je nog         Nu is de elektriciteit onder de grond. Dat kun je
het oude landbouwer.              zien, omdat ze grootte houten palen op de grond
Kingen bedrijf van de fa. Van Gemert.     stonden.
                        Als je vroeger melk wou hebben moesten de
                        vrouwen naar de koeien gaan om te melken.
Oude woningen, kerk.              Maar nu gaat dat met grootte machines. Dat
                        heet dan een melkveebedrijf.
De oude kerk die in 1910
afgebroken werd, was
zoals vroeger de meeste Kerken
georiënteerd, d.w.z. met
het priesterkoor naar het oosten, de oriënt,    Als sinds vroeger komt
gericht. Het middenpad van het oude kerkhof,    Sinterklaas in december
van de poord.                    naar Wanroij.

                          Sinterklaas is net zo iets als
                          de kerstman. Hij geeft kinderen
                          cadeautjes. En de sint heeft een
                          staf en een paard.
                          En de kerstman heeft een slee
                          met herten ervoor.
                        1. In ’t rustige Brabantse land
In 1904 liet Toon Derks deze molen, een     Temidden van bossen en zand
bovenkruier, bouwen. Zoals zoveel        Daar ligt mijn dorpje klein
anderen is hij aan de technisch         Waar ik steeds zou willen zijn.
                        ’t Beekje dat kabbelt maar voort
ontwikkeling ten offer gevallen, en       De molentjes steeds ongestoord
gesloopt.                    Die draaien altijd lustig vrijdag
                        En ik zing daar er een liedeke bij.


                                       REFREIN (2X)

                                       3. De jongens van ’t Wanroijse
                        REFREIN            land. Zijn pienter en goed van
                                       verstand. Ze zijn heel vlot en
                        O mijn klein dorpje Wanroij  kwiek, en houden van muziek.
                        Met je bossen en hei     De meisjes zijn erg bijde hand,
                        Het is goed daar te wonen   heel vrolijk en altijd charmant.
                        Als een vogel zo vrij. (2x)  Ze zijn niet preuts,maar
                                       keurig net en ze houden van
                                       lol en pret.

                                       REFREIN (2X)
Vroeger woonden de mensen veel meer in
boerderijen. Ze droegen ook andere kleren. Ze  2. In Wanroij is ’t leven zo goed
gingen ook veel vaker naar de kerk.       Daar leeft men rechtschapen zo ’t moet
                        Daar werkt en feest men op tijd
De kinderen waren nog vrij, ze gingen vaker   Dat brengt welvaart en vrolijkheid.
buiten spelen in de omgeving.          ’t Is kermis eens in het jaar
                        Dan komt heel ’t dorp bij elkaar
                        Men danst van vroeg tot ’s avonds laat
                        En juichend zingt men in de maat.
       Wanroij nu
• Gemaakt door:
 –  Manon
 –  Aniek
 –  Iris Lamers
 –  Michelle
 –  Joep
 –  Jelle
 In Wanroij zijn verschillende   In Wanroij zijn veel verschillende
   sporten. Bijvoorbeeld:     bedrijven bijvoorbeeld: Smicon
 Voetbal, handbal, tennis, judo,   b.v., Peters, Willems, Plastisol,
   volleybal, streetdance.     Smits, De Boerenbond. En nog
   We spelen ongeveer een      veel meer. Een bedrijf is een
    wedstrijd in de week.    werkplaats. Er wordt meestal iets
 Of we spelen een toernooi dat   gemaakt of gedaan om geld mee
 zijn meer wedstrijden maar dan    te verdienen. Bij een bedrijf
  wel een kortere wedstrijd.   werken heel veel mensen om geld
Bijna iedereen doet aan sport ook        te verdienen.
     veel volwassene          Door: Joep en Jelle.
    Door: Jelle en Joep.
De winkels van wanroy.                 door: Aniek    EIGEN HUIS                       door: Iris
                                     Lamers
JAN LINDERS
Jan linders dat is een supermarkt daar kan je allemaal eten en drinken  In een huis is altijd: een woonkamer, keuken,
en nog veel meer dingen kopen. Soms krijg je een tekening van de jan   studeerkamer(computerkamer), slaapkamer voor ouders, slaapkamer
linders die je kan inkleuren en dan kan je prijsjes winnen.        kind(eren), speelkamer, badkamer, wc, en soms: zonnebankkamer.

BAKKERIJ MAASEN                              In een woonkamer staat meestal een tv, bankstel, stoelen, tafel enz.
Bakkerij maasen is winkel waar je brood kan kopen je kan daar       In een keuken doe je dit: koken en eten. In een studeerkamer doe je
Verschillende broden kopen zoals:krentenbrood tijgerbrood tarwebrood   computeren. In een slaapkamer slaap je natuurlijk. In een speelkamer
Croissantjes en nog veel meer je kan er ook ooit grabbelen als je een   spelen de kinderen.
mooie tekening hebt gemaakt.
                                     Maar er is ook een tuin en er zit soms
OPENBIBLIOTHEEK                              een terras bij. Maar sommige mensen
 Hier zie je de openbare bibliotheek je                  houden niet van grasmaaien en hebben
kan hier allerlei boeken kopen                       geen gras in hun tuin.
Kinderboeken volwassen boeken en nog
veel meer

KRALENWINKELTJE
                                     Hoe ziet het dorp eruit?           door: Michelle
Bij het kralenwinkeltje kan je heel veel kralen kopen
je kan daar armbandjes
Kettingkjes en nog veel meer                       De meeste huizen staan tegen elkaar aan of dicht bij elkaar.
dingen maken.                               De meeste huizen hebben een
Er komen heel veel mensen.                        voor- en achtertuin. In het dorp
                                     staan de huizen bij elkaar en
                                     daarbuiten heb je meer
De Hinkstap…                      door: Manon    landbouw en natuur met ook
                                     nog een paar huizen.
                                     De meeste dorpen in Nederland
… is onze school. We leren allemaal dingen bijvoorbeeld: rekenen,
                                     hebben een kerk, een
schrijven, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, engels, goed gelezen. We
moeten ook dictee’s doen om woorden te leren. Er wordt ook wel eens    bejaardentehuis, sporthal, een
ruzie gemaakt op school, bijvoorbeeld: aan de haren trekken. Als je een  tankstation, school, een plek waar je kunt eten,
hekel hebt aan een jongen of meisje krijgen ze ruzie. Ze moeten het dan  winkels/supermarkt en sportvelden. Net als in Wanroij.
ook oplossen. We mogen soms spelletjes doen. Dat is wel leuk! Groep 7
krijgt de Entreetoets en verkeerstoets. Groep 8 krijgt de CITO toets.

								
To top