Docstoc

Juni 2009 - Landelijk Overleg Or

Document Sample
Juni 2009 - Landelijk Overleg Or Powered By Docstoc
					L.O.O.T. INFOWIJZER
             JUNI 2009
                  INHOUDSOPGAVE
 2.  COLOFOON
 3.  MOTORNIEUWS
 8.  VAN DE REDACTIE
 9.  BRANDSTOFPRIJZEN ….
10.  BMW MOTORRAD ……
11.  10 JAAR MOTORCAMPING…..
12.  HET VOERTUIGREGLEMENT…….
14.  L.O.O.T. TOERCOMPETITIE…….
21.  L.O.O.T. TOERKALENDER

In juli verschijnt de volgende infowijzer. Uw kopij gaarne voor 21 juni a.s. naar
infowijzer@loot.nl

Infowijzer juni 2009                                Pagina 1
 `Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs-L.O.O.T.
     Opgericht 28-11-1989                               www.loot.nl
     Statutaire vestiging te Zwolle                          secretariaat@loot.nl
     Kamer van Koophandel V 40062177
     Postbank-rekening 62.36.630
     t.n.v. LOOT Zwijndrecht
     
      Het Bestuur       ---------------------------------------------------------------------------------
      ---------
        Voorzitter          Harry Apperloo            0297-569802
        Secretaris          Petra Vermeer            023-5353146
        Penningmeester        Frank van Dijk            078-6102204
        Bestuursleden         Karel Pos              075-6286197
                       Jaap Looij              06-53448116
                       Cor Huijbrechtse           036-5334402

      De Coördinatoren ------------------------------------------------------------------------------
      -----
 Beursen              Vacature
 Internet             Dirk de Zeeuw                 postmaster@loot.nl
 Clubprofielen           Johan Zantingh                johanzantingh@gmail.com
 Contact motorbladen        Jaap Looij         06-53448116    looij678@live.nl
 Redactie Infowijzer        Henk Bijkerk        078-6101174    infowijzer@loot.nl
 Toercompetitie / Toerkalender /
 Inschrijfformulieren       Cor Huijbrechtse      036-5334402    toerkalender@loot.nl

 Verzekeringen           O.B.P.      tel   030-7502500
                           fax   030-7502525

 Adressen--------------------------------------------------------------------------------------------
                 Voor algemene post en adreswijzigingen
 Secretariaat   Albion 20    2034 NT Haarlem   023-5353146 secretariaat@loot.nl
                 Voor inschrijfformulieren toertochten :
 Toerkalender   Jerseystraat 1 1339 TP Almere     036-5334402 toerkalender@loot.nl
                     Voor copy infowijzer :
 Redactie     Rijnestein 4   3334 CT Zwijndrecht 078-6101174        infowijzer@loot.nl
                    Voor financiele zaken :
 Penningm.    Meerkoetstr 42 3334 SW Zwijndrecht 078-6102204         penningmeester@loot.nl

               Voor verzending eigen clubblad naar het LOOT :

 Clubbladen    Princeven 3b   2320 Hoogstraten – België      06-53448116    looij678@live.nl Infowijzer juni 2009                                           Pagina 2
                  MOTORNIEUWS
             Elektrische Honda motorfiets in 2010?

De Japanse motorbouwer Honda heeft zopas plannen onthuld om een elektrische motorfiets
op de markt te brengen. Streefdatum wordt 2010. Het bedrijf zou volop bezig zijn met de
ontwikkeling van een motorfiets die werkt op batterijen en geen c02 zou uitstoten.
Het pijnpunt is dat de actieradius van deze tweewieler per oplaadbeurt eerder beperkt is.
Honda merkt daarbij op dat dit soort motorfiets meestal in een stadsomgeving zal gebruikt
worden, waardoor een kleinere actieradius minder belangrijk is. Het is met deze filosofie voor
ogen dat verschillende motorconstructeurs elektrische motorfietsen blijven ontwikkelen.

In continenten zoals Azië en Zuid-Amerika hebben motorfietsen een uitgesproken utilitaire
functie. Economisten voorzien dat dit soort elektrische tweewielers het goed zullen doen op
deze markten, die zich eveneens naar de toekomst toe profileren als een stabiel afzetgebied.
Zowel omwille van economische als ecologische redenen wordt er gestreefd om de
benzineverbruik af te bouwen en elektrische motorfietsen spelen uitstekend in op deze trend.

Dat Honda als grote constructeur van motorfietsen het voortouw wil nemen in deze nieuwe
ontwikkelingen, heeft ook een andere reden. Het Japanse merk dat eveneens auto‟s
produceert, wist vorig jaar als enig motormerk zijn tanende autoverkoop te compenseren met
de productie van motorfietsen.

                Motorrijden houdt jong


                        Wij wisten dat allang, maar motorrijden
                        houdt jong. In samenwerking met Yamaha,
                        kwamen wetenschappers aan de universiteit
                        van Tohoku in Japan tot die conclusie. Het
                        motorrijdersbrein is constant verhoogt alert
                        in druk straatverkeer. “Wie
                        motorrijdt verouderd daarom langzamer”
                        aldus onderzoeker Ryuta Kawashima. Aan
                        het onderzoek deden 22 mannen deel. De
                        motorrijders maakten minder fouten bij de
                        tests en meldden dat ze zich gelukkiger
voelden


Infowijzer juni 2009                                 Pagina 3
         Strenge controles Zuid-Limburgse Heuvelland
Motorrijders die deze zomer een uitje naar Zuid-Limburg (Nederland) plannen kunnen zich
maar beter heel keurig gedragen. Agenten van de politie in Valkenburg en Vaals, het
Verkeershandhavingsteam, het Korps Landelijke Politiediensten en Duitse collega‟s uit Aken
werken samen aan een project om de snelheid en het rijgedrag van motorrijders op de Zuid-
Limburgse wegen te controleren.

Een verwittigd motorrijder is er twee waard want de blauwhemden pakken de zaken serieus
aan met anonieme videosurveillancewagens, ditto motoren en zelfs een helikopter die naar
groepen motorrijders speurt en hun positie doorgeeft aan de politie-eenheden op de grond.
Die controleren de snelheid van de motorrijders, gaan na of ze de andere verkeersregels
naleven en er worden ook geluidsmetingen gedaan. Wie buiten de lijntjes kleurt en door de
politie staande wordt gehouden krijgt zijn proces-verbaal meteen mee naar huis, wie denkt
door de mazen van het net te glippen kan een paar weken na de feiten nog altijd het proces-
verbaal in zijn brievenbus verwachten. De politie wil met de aankondiging van deze
repressieve maatregelen ook preventief werken. De controles zijn op enkele weekenden
uitgebreid en internationaal. Er wordt dit jaar ook aandacht geschonken aan motordiefstal, de
gemeente Valkenburg bijvoorbeeld stelt - tegen betaling - verschillende bewaakte parkings
open.

               Boekrecensie: Lois onderweg                    Lois Pryce reisde met een Yamaha Sertow (een kleine,
                    agrarisch motorfiets) van Alaska naar Argentinië. In
                    haar boek beschrijft ze deze reis op een manier die
                    elke motorrijder doet nadenken over de mogelijkheid
                    zelf zo’n trip te ondernemen. De combinatie van lichte
                    naïviteit en onderkoelde, Britse humor maken dat dit
                    boek heel makkelijk wegleest, waarbij de valkuil van
                    het alleen maar opsommen van doorstane ontberingen
                    vermeden wordt. Vooral haar ongecompliceerde
                    manier van reizen zorgt ervoor dat de lezer makkelijk
                    meeleeft met haar avonturen, die zich schijnbaar
                    moeiteloos achter elkaar opstapelen. Daarbij weet
                    Pryce de essentie van motorrijden en het reizen op
                    twee wielen goed te vangen, iets waar veel andere
                    motorschrijvers niet makkelijk uitkomen. Aanrader!

                    ISBN: 9789058313799, prijs: € 19,95, Nederlandse
                    uitgever: Sirene
Infowijzer juni 2009                                 Pagina 4
             BMW project i
BMW is bezig met het ontwikkelen van
nieuwe twee en driewiellige electrische
voertuigen. Met als doel: eco vriendelijk en
leuk om te rijden. Dit wordt in samenwerking
met de universiteit van Bath (UK) uitgevoerd
onder de naam Project i om de
mogelijkheden van vervoer in de (nabije)
toekomst te bestuderen. Een van die
mogelijkheden is de driewieller met de
naam Clever. “De kick van het motorrijden
zonder een helm te dragen” aldus BMW. De
topsnelheid van de tweezitter is rond de 100
km/u. Als brandstof onderzoekt BMW de
mogelijkheid van gecomprimeerd natuur gas (CNG) en lithium-ion batterijen. Het idee is om
de juiste balans te vinden tussen , actieradius, prestaties, duurzaamheid en mileu
vriendeijkheid. Volgens een BMW woordvoerder kan een produktie model van de clever in 5
jaar klaar zijn
     Handboek Motorkamperen
Wie dit boek gememoriseerd heeft, kan met een
gerust hart gaan motorkamperen. Ook andere
motorliefhebbers (in spe) die het niet zo op
kamperen hebben, kunnen een en ander
opsteken.over de motorfiets in het algemeen en het
motorrijden in dit enigszins eigenzinnig geschreven
werk. Een hapklare brok, in één keer uit te lezen. De
schrijver stelt het zelf zo in de covertekst: Handboek
motorkamperen is bestemd voor allen die meer
willen weten over reizen en kamperen per
motorfiets. Deze praktische handleiding gaat onder
meer over de meest geschikte motorfietsen, over
handige gereedschappen en onderdelen, over de
beste kleding, tenten en bepakking, en natuurlijk
over het motorkamperen zelf. Het boek is bedoeld
om motorkampeerders niet alleen op weg te helpen,
maar vooral ook te houden! De schrijver kampeert
al van kindsbeen af. Later is hij ook nog ver
gekomen als lifter en reisleider. Op de motor heeft
hij inmiddels ruim 100.000 kilometer achter de rug,
merendeels kamperend onderweg. Thuis onderhoudt
hij één vrouw, drie dochters, twee honden, een kat, twee konijnen en heel veel tweewielers.


Infowijzer juni 2009                                 Pagina 5
          België: Weg in slechte staat? Meld het online                    Over een weg in slechte staat gestuiterd? Een
                    gevaarlijk object maar nipt vermeden? Slechts één
                    adres: het nieuwe internetmeldpunt wegen van de
                    Vlaamse overheid. Een gezamenlijk initiatief van het
                    Agentschap Wegen en Verkeer en de Vereniging van
                    Vlaamse Steden en Gemeenten. Vlaanderen telt meer
                    dan 62.000 kilometer wegen. Die worden door
                    wegentoezichters gecontroleerd, maar die mensen
                    kunnen niet overal tegelijk zijn. En dan is de inbreng
van de burger welkom. Omdat die burger vaak niet weet wie de weg in kwestie beheert
(gewest, gemeente), is een centraal meldpunt handig. De site is zo opgebouwd dat de melding
bij de juiste wegbeheerder terechtkomt. Ook klachten over slechte of ontbrekende borden of
wegmarkeringen mogen er ingebracht worden. Iedereen kan foto‟s en kaartjes uploaden zodat
het knelpunt snel getraceerd kan worden. De melder krijgt steeds feedback. Voor fietspaden is
er een automatische doorverwijzing naar het al langer bestaande meldpunt. Het meldpunt
wegen vervangt de wegentelefoon niet. Het is een extra dienst die de overheid aanbiedt.
www.meldpuntwegen.be         Oude politiemotoren krijgen 2e leven in Afrika
Oude politiemotoren van de politie Limburg-Noord gaan binnenkort een tweede leven
beginnen; ze gaan dienst doen als motor voor lokale artsen in Gambia en Senegal, zo meldt de
polite.

Het korps kon voldoen aan een verzoek van Johan Schouten, lid van het team “Go for
Africa”. Hij kreeg tijdens een bezoek aan Gambia en Senegal de vraag of het mogelijk was
om één of meerdere motoren te leveren voor diverse projecten in Gambia en Senegal. Zo
kunnen de lokale artsen patiënten bezoeken die ver van de hospitaaltjes wonen.

De samenwerking kwam tot stand doordat Johan Schouten op bezoek was bij een motorzaak
in zijn woonplaats voor een onderhoudsbeurt aan zijn motor. Daar raakte hij in gesprek met
de garagehouder over zijn werk in West Afrika. „De garagehouder vertelde mij dat de Politie
Limburg-Noord van plan was om nieuwe motoren te kopen en de oude af te stoten. Meteen
schreef hij een verzoek naar de politie Limburg-Noord. De politie was enthousiast over het
idee en wilde hier graag aan meewerken. Begin 2009 kwamen de eerste motoren vrij en die
staan klaar om te worden vervoerd naar Gambia en Senegal. De kleuren van de motoren
worden nog aangepast van blauw naar geel en zo kunnen de motoren dan nog prima dienst
doen in West Afrika.
Infowijzer juni 2009                                 Pagina 6
      Ronde van Midden-Nederland op zoek naar motorrijders.
De 53e Wielerronde van Midden-Nederland (voor amateur-wielrenners in de Elite- en
Belofteklasse) wordt dit jaar op zondag 30 augustus verreden. De organisatie is voor de
aankomende editie op zoek naar motards die op hun motorfiets de wielerronde als
verkeersregelaar in goede banen willen leiden. Om de renners de gelegenheid te geven zich
volledig te concentreren op de koers is de openbare weg op de route van het parcour (tijdelijk)
afgezet voor het verkeer. De motards assisteren de organisatie bij het afzetten van kruispunten
en zijwegen. Voorafgaand aan de wedstrijddag zijn er twee instructiebijeenkomsten (15 en 22
augustus) voor motards die weinig of geen ervaring hebben met het beveiligen van een
wielerkoers. Op deze bijeenkomsten gaan de aspirant-motards op pad met een aantal ervaren
verkeersregelaars die het parcours kent. Alle verkeersregelaars krijgen bovendien een
instructie van de politie, zodat ze goed voorbereid de wedstrijddag kunnen begeleiden.
Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar info@fulanko.nl. De wielerronde start 30
augustus om 12.30 uur op de Maliebaan in Utrecht. De renners trekken over een parcours van
190 km door de provincie Utrecht. Omstreeks 17.00 uur finishen ze op diezelfde plek. In de
tussentijd zijn er rond de start- en finishlijn op de Maliebaan verschillende activiteiten. Het
parcours leidt de wielrenners tijdens de 53e editie van „Utrechts Mooiste‟ door onder andere;
Utrecht, Groenekan, Bilthoven, Den Dolder, Huis ter Heide, Zeist, Driebergen, Doorn,
Leersum, Amerongen, Elst, Achterberg, Rhenen, Remmerden, Soesterberg, Woudenberg,
Driebergen, Wijk bij Duurstede, Schalkwijk, Nieuwegein, Tull „t Waal, Houten en Bunnik.
Infowijzer juni 2009                                 Pagina 7
         Siemens: over 30 jaar geen verkeersdoden meer

Het is nauwelijks voor te stellen, maar over dertig jaar zullen in Nederland verkeersdoden tot
het verleden behoren. Dit stelt althans het Duitse technologieconcern Siemens.Volgens een
toekomstscenario van het bedrijf bepalen in 2039 zelfsturende elektrische auto‟s het
straatbeeld, die als een autotrein dicht op elkaar rijden zonder de veiligheid in gevaar te
brengen. Een dienstregeling voor het openbaar vervoer bestaat in de toekomst ook niet meer.
Reizigers zullen „hoogfrequent‟ worden vervoerd en bepalen hun vraag door een
spraakgestuurde reisplanner die is geïntegreerd in een mobiliteitspas. Futuristisch zijn ook
spraakgestuurde horloges en zonnebrillen die legitimatie, telefoontjes en betalingstransacties
verzorgen. Zelfs deuren kunnen ermee worden geopend. Siemens, zelf een belangrijke speler
in mobiliteitsvraagstukken, heeft naar eigen zeggen twee jaar wereldwijd onderzoek gedaan in
veertig steden naar grote trends in de komende jaren. Het concern legt de toekomstscenario‟s
voor aan de Nederlandse overheid, vervoersbedrijven en ingenieursbureaus. Over
motorfietsen is door Siemens met geen woord gerept.
                 VAN DE REDACTIE

Geachte clubs / lezers,

Door ingebruikname van een nieuwe computer is infowijzer@loot.nl enige tijd niet bereikbaar
geweest . Thans is dit probleem verholpen en alle mails vanaf maart j.l. via dit adres zijn ge-
update , zie de toerkalender. Mocht u onverhoopt toch uw bericht in de infowijzer gemist
hebben verzoek ik u ,indien dit nog mogelijk is , als nog toe te sturen.
U kunt uw kopij vanaf nu weer naar infowijzer@loot.nl versturen.
Excuses voor de vertraging en het ongemak hiervan!

Henk Bijkerk.
Infowijzer juni 2009                                 Pagina 8
             Brandstofprijzen zijn normaal
Nederlanders moesten afgelopen jaren steeds meer aan de pomp betalen en dit leidde in 2008
tot veel commotie. Daarbij werden de oliemaatschappijen beschuldigd van kartelvorming. Er
zou onvoldoende concurrentie en te weinig transparantie in de markt zijn. Die
beschuldigingen waren onterecht, zegt consultantbureau Roland Berger op basis van recent
gepubliceerd onderzoek.De absolute brandstofprijzen zijn vanaf 1993 tot in 2008 steeds
toegenomen. Toch is de relatieve prijsstijging te verwaarlozen wanneer we die afzetten tegen
de toename van het besteedbaar inkomen en het aanzienlijk lagere verbruik door zuiniger
voertuigen, zo redeneert Roland Berger. Wel leek Nederland afgelopen jaren relatief duur: de
„kale‟ brandstofprijzen, zonder belasting en accijns, behoorden tot de hoogste van Europa. De
Europese Commissie waarschuwt op de site van het Oil Bulletin expliciet dat de
berekeningsmethoden per land verschillen, en de prijzen niet zonder meer met elkaar
vergeleken kunnen worden.
Sinds eind 2008 zijn de brandstofprijzen flink afgenomen, als gevolg van de dalende olieprijs.
De prijzen dalen in Nederland nu veel harder dan in de rest van de EU, zo concludeerde de
Europese Commissie afgelopen maand. “Dit komt omdat het Ministerie van Economische
Zaken sinds februari jongstleden een veel lagere brandstofprijs aan de EU rapporteert. In
plaats van de landelijke adviesprijs, rapporteert zij nu de gemiddelde werkelijke prijs aan de
pomp. Het verschil is wel zes procent. Hierdoor neemt Nederland ineens een veel normalere
plaats in de ranglijsten in.


Infowijzer juni 2009                                 Pagina 9
              BMW Motorrad Days 2009
Van 3 tot 5 juli zal Garmisch-Partenkirchen opnieuw het Mekka zijn van BMW motorfiets
fans. Gedurende deze dagen komen BMW motorrijders voor de negende keer bijeen om op
Bavariaanse wijze te feesten. Vorig jaar vonden 34.000 bezoekers hun weg naar het festival
en dit jaar wordt minimaal hetzelfde aantal mensen verwacht. Bezoekers van het evenement
kunnen in Garmisch-Partenkirchen met haar pittoreske bergachtige achtergrond opnieuw een
uitgebreid entertainmentprogramma verwachten. Een van de hoogtepunten is zonder twijfel
het BMW Motorrad Motorsport Team. Het nieuwe team neemt dit jaar voor het eerst deel aan
het World Superbike Championship met de raceversie van de S1000R. Fans van het
motorrijden zullen in de gelegenheid worden gesteld het team van Berthold Hauser, hoofd
BMW Motorrad Motorsport, inclusief de twee rijders Troy Corser en Ruben Xaus van
dichtbij te aanschouwen.
In de Freestyle Area zal motoracrobaat Chris Pfeiffer zijn kunsten met spectaculaire stunts
aan het publiek tonen. Pfeiffer fascineert de kijkers met zijn snelle acrobatische combinaties
waarmee hij tot drie keer op rij winnaar is geworden van het Indoor Streetbike Freestyle
World Championship. ‟s Werelds beste Enduro rijders, onder wie Andreas Lettenbichler en
Juha Salminen, zullen rondrijden op het zogenoemde “x-track” en spectaculair off-road rijden
laten zien. Naast testrijden op huidige BMW modellen door de fantastische omgeving zal er
op zaterdag een grootschalige rijdersparade plaatsvinden. Dit jaar zal er opnieuw een speciale
vrouwentoer zijn, georganiseerd door een vrouwelijke gids op BMW motorfietsen.Dit jaar
zullen er wederom BMW motorfietsen beschikbaar zijn op het populaire 10.000m² tellende
enduropark. Vijf ervaren instructeurs zullen het gehele weekend trainingssessies verzorgen.
Gasten zullen een fantastische tijd hebben in de partytenten met verschillende bands, DJ‟s,
country en rock & roll optredens. Motorfietsavonturier Michael Martin, die ontelbare
expedities over de gehele wereld achter de rug heeft zal spannende en informatieve shows
weggeven voor avonturiers in de dop. Last but not least zal er een loterij gehouden worden
waarmee op vrijdag een BMW F800R en op zaterdagavond een F800GS gewonnen kan
worden.

Op het evenemententerrein is een camping met een oppervlakte van 15. 000m² complete met
sanitaire voorzieningen. In de nabije omgeving kunnen ook hotels worden geboekt via bmw-
motorrad@gapa.de.

Infowijzer juni 2009                                 Pagina 10
            10 JAAR MOTORCAMPING HET DIJKJE


Iedereen die wel eens op een motorcamping is geweest weet hoe leuk het daar is, gezellig
ouwehoeren met andere motorrijders, lekker rondtoeren in de omgeving. Alleen jammer dat er
maar zo weinig motorcampings zijn. Daarom hebben wij in 1999 besloten daar wat aan te
doen door zelf een motorcamping te beginnen, heel simpel, gewoon kamperen bij ons in de
achtertuin. We zijn nu tien jaar verder en de motorrijders weten ons goed te vinden. Via onze
internet site www.dijkje.nl kun je een aardige indruk krijgen van de camping. Bellen kan
natuurlijk ook: 0344-694931

Enkele jaren na de start van de camping hebben we een aantal kamers gebouwd zodat je ook
binnen kunt slapen en droog kunt zitten. En als het koud is dan zet je gewoon de verwarming
wat hoger. Op die manier wordt het natuurlijk wel erg luxe kamperen. Gewoon buiten een
kampvuurtje maken tegen de kou is eigenlijk veel leuker. Sinds kort kun je bij ons het gehele
jaar kamperen dus in de winter je tentje opzetten in de sneeuw behoort nu ook tot de
mogelijkheden.

Nu hebben wij natuurlijk het geluk dat we in Eck en Wiel in het mooiste motorgebied van
Nederland wonen, het Rivierengebied. Nergens anders vindt je zoveel mooie bochtige
dijkweggetjes als bij ons. En heb je genoeg dijkjes en rivieren gezien, ga dan lekker de bossen
in (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug). We hebben een aantal mooie toerritten voor je uitgezet
over de dijken, langs de fruitboomgaarden van de Betuwe en door de bossen. Of anders een
iets langere rit dwars door het groene hart richting Amsterdam, overal hebben we de mooiste
motorweggetjes voor je opgezocht.

Regelmatig krijgen we motorrijders op bezoek die ons voorbeeld willen volgen en thuis ook
een kleinschalige motorcamping willen beginnen. Meestal hebben ze een tuin die groter is dan
de onze dus ruimte is dan geen probleem maar helaas heeft tot nu toe nog niemand dit gedaan.
Het zou toch fantastisch zijn als er meer van dergelijke motorcampings zouden komen.

                 Op naar de volgende 10 jaar

         Voor meer informatie: www.dijkje.nl of bel 0344-694931

                  Groetjes, Joop en Dia


             Motorcamping / Bed&Ontbijt 'Het Dijkje'
                 Joop en Dia de Jonge
                   Rijnbandijk 6A
                 4024 BM Eck en Wiel

                tel: 0344-694931 / 06-20282613

                  e-mail: info@dijkje.nl
                    www.dijkje.nl


Infowijzer juni 2009                                 Pagina 11
         Het Voertuigreglement bestaat niet meer.

Per 1 mei j.l. is het Voertuigreglement vervallen en vervangen door de ministeriële Regeling
voertuigen. De regeling behelst meer dan het oude reglement. Daarin stonden alleen de
technische eisen en regels waaraan voertuigen moesten voldoen. De toestand van de wielen,
assen en banden, de minimale remvertraging en de toestand van de remmen, de verplichte, de
toegestane en verboden lichten, de spiegels, de toestand van het frame, afmetingen, de
bevestiging van de accu en de bedrading, ophanging van de motor, de werking van de vering
en het balhoofd en nog veel meer kleine en grote zaken die allemaal betrekking hadden op de
technische staat van de motorfiets. Op een paar kleine uitzonderingen na is er ten aanzien van
die technische voertuigeisen niets veranderd in de nieuwe Regeling voertuigen.

Systematiek

Het probleem met het oude Voertuigreglement wat dat het altijd achterliep bij nieuwe
ontwikkeling op technisch gebied en de Europese wetgeving waarop het Voertuigreglement
was gebaseerd. Bij wijzigingen in de stand van de techniek of Europese regelgeving moest er
een lange procedure met de nodige termijnen via de Eerste en Tweede Kamer worden gevolgd
om het Voertuigreglement aan te passen. Het gevolg was dat het Voertuigreglement altijd
schromelijk achterliep bij de praktijk en de nieuwe regelgeving en technische ontwikkeling.
In die systematiek is nu wijziging gebracht; de nieuwe Regeling voertuigen is een ministeriële
regeling die door de minister snel kan worden aangepast als zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen. Bovendien verwijst de regeling nu in veel gevallen naar de Europese wetgeving,
die veel uitgebreider is dan de Regeling zelf; de Europese wetgeving maakt integraal deel uit
van de Regeling. Dat maakt het begrijpen en lezen van de Regeling niet eenvoudiger, maar is
wel veel helderder. In het verleden wilde de politie nog wel eens bonnen uitdelen voor zaken
die slechts verkort in het oude voertuigreglement stonden en die in de Europese wetgeving
wel waren uitgewerkt. De rechter verwees dat soort bonnen steevast naar de prullenbak en
noemde dan de geldende en uitgebreide Europese wetgeving terzake die boven het
Voertuigreglement ging. Hopelijk is dat nu verleden tijd.

Samenvoeging

In het oude tijdperk bestonden er een Voertuigreglement, het handboek APK, de Regeling
permanente eisen voor voertuigen en de diverse uitwerkingen daarvan in wettelijke of
technische voorschriften. In de meeste gevallen was het ene voorschrift een uitwerking dan
wel een beknopte versie van de andere regeling, of de diverse voorschriften en regelingen
overlapten of herhaalden elkaar, dat maakte het geheel er niet overzichtelijker op. Met de
komst van de nieuwe Regeling voertuigen zijn al die oude voorschriften, regelingen en
reglementen samengevoegd. In de Regeling voertuigen staan nu ook de eisen waaraan een
voertuig voor de APK moet voldoen en wat de keurmeester moet controleren.
Infowijzer juni 2009                                 Pagina 12
APK voor motorfietsen?

Het is het schrikbeeld van veel motorrijders, toch zijn er ook veel motorrijders voorstander
van een APK. De nieuwe Regeling voertuigen is al helemaal geënt op en geschreven voor de
toekomstige invoering van de APK voor motorfietsen. Net als bij andere voertuigen die nu
wel APK-plichtig zijn, wordt er bij de eisen waaraan de motorfiets volgens de Regeling moet
voldoen, al aangegeven op welke punten de APK-keurmeester moet letten, wat hij moet
controleren, wat hij als opmerking moet vermelden en waarop hij moet afkeuren. Tot nu toe
vallen motorfietsen buiten de APK regeling. Nederland vormt echter een uitzondering binnen
Europa; in de meeste landen geldt al een terugkerende keuringsplicht voor motorfietsen.
Echter tot nu toe is dat in Nederland niet ingevoerd. Ik vrees evenwel dat de keuringsplicht
voor motorfietsen uiteindelijk een plicht wordt die door de Europese wetgeving aan alle
lidstaten wordt opgelegd. Een meerderheid in het Europese parlement schijnt daar voorstander
van de zijn.

Voors en tegens

Er worden veel argumenten gehoord die de invoering van een APK voor motorfietsen
afwijzen of toejuichen. Sommige argumenten zijn reëel en zakelijk, veel worden er ook
ingegeven door louter emotie. Eenzelfde verschijnsel van emotie was waarneembaar bij de
invoering van b.v. de helmplicht en de veiligheidsgordel. Nu zou een weldenkende
motorrijder er niet meer over peinzen om zonder helm te rijden. Als je zonder helm rijdt dan
heb je hem ook niet nodig om je herseninhoud te beschermen, die hersens heb je dan niet.
De tegenstanders van invoering beargumenteren dat het niet nodig zou zijn omdat zij
veronderstellen dat een motorrijder zijn motor altijd goed onderhoudt; het is immers zijn
eigen veiligheid.
Dat is nu juist het argument waar de voorstanders sterk aan twijfelen; het juistheid van de
veronderstelling is nog nooit onderzocht of met cijfers aangetoond; het is alleen maar een
gevoel.
Bovendien, zo redeneren zij, is de APK in eerste instantie een veiligheidskeuring; hoe kun je
daarop tegen zijn als je de veiligheid van motorrijder hoog in het vaandel voert. Een
motorrijder zou juist blij moeten zijn met ieder technisch mankement dat aan zijn motor wordt
ontdekt.
Zelfs al voert een motorrijder het eigen onderhoud uit, dan is de APK-keuring òf een
bevestiging dat hij het goed heeft gedaan, òf een waarschuwing dat hij zaken heeft over het
hoofd gezien. Dat zou de rechtgeaarde motorrijder alleen maar moeten kunnen waarderen.
Trouwens, bij veel moderne motoren is een mankement niet eenvoudig op te sporen of
eenvoudig te verhelpen. Het hart van de motorfiets is de elektronica waarvoor zelfs de beste
amateur niet de apparatuur heeft om die te controleren. Een dealer of garage heeft dat wel.
Een tweede argument van de tegenstanders is het kostenverhogende aspect. Zelf vind ik dat
een loos argument, als je de kosten van een motorfiets en de gebruikskosten afzet tegen de
kosten van een APK-keuring, dan vallen de laatste bij de totale kosten in het niet.
Infowijzer juni 2009                                Pagina 13
De toekomst

Hoe en wanneer de APK-plicht voor motorfietsen wordt ingevoerd, wat de keuringsfrequentie
zal zijn, en nog veel meer details, dat is nog geheel onzeker. Er zal nog best wat water door de
Rijn vloeien voordat het zo ver is. Maar dat de APK voor motorfietsen er uiteindelijk komt
dat staat voor mij als een paal boven datzelfde Rijnwater.

Harry Apperloo
            STANDEN L.O.O.T. TOERCOMPETITIE 2009

                       CLUBS

CLUB             PLAATS         AANTAL    PUNTEN    AKT.FAKTOR

MC Mozamo           Koog aan de Zaan       63       825      13,10

MTC Motovatie         Apeldoorn           51       355      6,96

MC Mios            Anna Paulowna         21       210      10,00

MVTC Al Weer         Haarlem            9       200      22,22

MTC de Steur         IJsselmuiden         15       175      11,67

BMW MTC 's Hertogenbosch Veenendaal             15       145      9,67

MTC de Watertoren       Zeist             8       120      15,00

Goldwing Club Holland     Schiedam           15       115      7,67

MK Den Haag          Den Haag           11       100      9,09

MTC De Lingerijders      Waardenburg          9       100      11,11

MC de Maasstreek       Grave             7       90       12,86

MTC de Schaffelaar      Amersfoort          6       90       15,00

VAMAC Varsseveld       Varsseveld          9       90       10,00

MC Contact Dordrecht     Dordrecht           19       85       4,47

MTC de Horizonrijders     Houten            11       85       7,73

BMW Club Nederland      Alblasserdam         9       80       8,89
Infowijzer juni 2009                                 Pagina 14
MC Rijsbikers        Wernhout       9  75   8,33

MTC Noord          Joure         14  75   5,36

MTC Zevenbergen       Klundert       7  70   10,00

MTC de Happy Drivers    Asten         7  70   10,00

MAC van Dedem        Staphorst       1  65   65,00

MC de Kraats        Ede          9  65   7,22

VAMC de Graafschaprijders  Vorden        7  65   9,29

VMTC            Ermelo        10  60   6,00

MC Trajectum        Nieuwegein      5  55   11,00

MC de Oneindige Horizon   Kollum        6  55   9,17

MV The Eagles        Stramproy       5  50   10,00

Baarnse MC         Nederhorst den Berg  7  45   6,43

Club Pan European Nederland Tilburg        4  40   10,00

MC Alkemade         Oude Wetering     4  40   10,00

MC Wombarg         Woudenberg      4  40   10,00

MTC Bladel         Reusel        4  40   10,00

BMW Club Oirschot      Oirschot       5  35   7,00

MC 't Motorrijerke     Tilburg        7  35   5,00

MC '93 Nijverdal      Wierden        3  30   10,00

MC Salland         Lemelerveld      8  30   3,75

MC Zwolle eo        Dalfsen        3  30   10,00

MTC Mariahout        Mariahout       11  30   2,73

MTC de Padd'nrieders    Heerde        3  30   10,00

MC Vogelvrij        Groot-Ammers     2  25   12,50

BMW Club Noord Nederland Groningen        1  20   20,00

MC Free Wheels - Heeten   Heeten        3  20   6,67

MC RAM Raalte        Raalte        12  20   1,67

MTC Bicyclette       Zutphen        2  20   10,00

Infowijzer juni 2009                    Pagina 15
                CLUBS OP TOERFACTORCLUB            PLAATS       AANTAL  PUNTEN AKT.FAKTOR

MAC van Dedem        Staphorst       1    65    65,00

MVTC Al Weer        Haarlem        9    200    22,22

BMW Club Noord Nederland Groningen         1    20    20,00

MTC de Watertoren      Zeist         8    120    15,00

MTC de Schaffelaar     Amersfoort       6    90    15,00

MC Mozamo          Koog aan de Zaan    63   825    13,10

MC de Maasstreek      Grave         7    90    12,86

MC Vogelvrij        Groot-Ammers      2    25    12,50

MTC de Steur        IJsselmuiden      15   175    11,67

MTC De Lingerijders     Waardenburg      9    100    11,11

MC Trajectum        Nieuwegein       5    55    11,00

Club Pan European Nederland Tilburg        4    40    10,00

Haagse ToerMotor Vereniging Zoetermeer       1    10    10,00

MC '80 Ruinen        Ruinen         1    10    10,00

MC '93 Nijverdal      Wierden        3    30    10,00

MC Alkemade         Oude Wetering     4    40    10,00

MC Bulldog         Mook          1    10    10,00

MC Mios           Anna Paulowna     21   210    10,00

MC Nijverdal-Hellendoorn  Hellendoorn      1    10    10,00

MC Wombarg         Woudenberg       4    40    10,00

MC Zwolle eo        Dalfsen        3    30    10,00

MTC Bergeijk        Bergeijk        1    10    10,00

MTC Bicyclette       Zutphen        2    20    10,00

Infowijzer juni 2009                       Pagina 16
MTC Bladel          Reusel          4  40    10,00

MTC Holland         Leiden          1  10    10,00

MTC Waterland        Zunderdorp        1  10    10,00

MTC Zevenbergen       Klundert         7  70    10,00

MTC de Happy Drivers     Asten          7  70    10,00

MTC de Padd'nrieders     Heerde          3  30    10,00

MV Multi Force        Leusden         1  10    10,00

MV The Eagles        Stramproy        5  50    10,00

VAMAC Varsseveld       Varsseveld        9  90    10,00

XJ900 Club Nederland     Schiedam         1  10    10,00

Zijspanclub Het Derde Wiel  Millingen a/d Rijn    1  10    10,00

BMW MTC 's Hertogenbosch Veenendaal          15  145   9,67

VAMC de Graafschaprijders  Vorden          7  65    9,29

MC de Oneindige Horizon   Kollum          6  55    9,17

MK Den Haag         Den Haag         11  100   9,09

BMW Club Nederland      Alblasserdam       9  80    8,89

MC Rijsbikers        Wernhout         9  75    8,33

MTC de Horizonrijders    Houten          11  85    7,73

Goldwing Club Holland    Schiedam         15  115   7,67

AMC Bacchus-Akersloot    Heemskerk        2  15    7,50

Boreftse MC         Nieuwerkerk a/d IJssel  2  15    7,50

MC de Kraats         Ede           9  65    7,22

BMW Club Oirschot      Oirschot         5  35    7,00
Infowijzer juni 2009                       Pagina 17
                  RIJDERS

NUMMER    NAAM       PLAATS        CLUB       PUNTEN

20005     GROEN J.     NIEUW LEUSEN     MAC van Dedem    75

200992    HAUSER J.    RIJSWIJK ZH      MTC Motovatie    60

306108    KUIPER JOCHEM  HOOFDDORP       MTC Motovatie    60

25655     HULST V/D A.   HUIZEN        MC Mozamo      50

36049     KOUWEN C.H. VAN NIEUWEGEIN       MVTC Al Weer    50

305396    NUGTEREN A.   HOOFDDORP       MTC Motovatie    50

41857     TOLBOOM TH.G.  LEUSDEN                  45

46905     POT C.J.     WESTZAAN       MC Mozamo      40

10049     EILANDER BERTUS IJSSELMUIDEN      MTC de Steur    35

41427     PENNING G.J.   HENDRIK IDO AMBACHT  MC Contact Dordrecht 35

103144    ESCH VAN LLOYD  HAARLEM                  30

28820     HARTEN VAN W.  ZEIST         MTC de Watertoren  30

202763    JAGT V/D E.   ROTTERDAM       MTC Motovatie    30

37023     KOOTER BEA DE  ALPHEN A/D RIJN    MVTC Al Weer    30

302896    KRAAIJ THEO   ZAANDAM        MC Mozamo      30


Infowijzer juni 2009                         Pagina 18
305726    KRAKER J.K. DE  HEEMSKERK       MC Mozamo       30

41144     PIJBES JAAP    DEVENTER                  30

403531    ROOMEN W. VAN   STOUTENBURG                 30

50637     VAART LEEN V/D.  BERGSCHENHOEK     MVTC Al Weer     30

53914     VERMEER ROY    HAARLEM        MVTC Al Weer     30

305309    KOENE FRANS    AMSTERDAM                  25

306063 OLDENBURGER BIANCA    HOOGVLIET ROTTERDAM MTC Motovati      25

41824     ROODT N.     SPANBROEK       MC Mios        25

100502    BERGE A. V/D   ZAANDIJK       MC Mozamo       20

12878     BIESEN KEES DEN  OUDORP NH       MTC Motovati     20

10287     BIJKERK HENK   ZWIJNDRECHT      MC Contact Dordrecht 20

10004     BURGGRAAF JAN   AMSTELVEEN      MVTC Al Weer     20

101029    CLOOSTERMAN T.  OEFFELT        MC de Maasstreek   20

14005     COENSEN C.    OSS       BMW MTC 's Hertogenbosch 20

15252     DAAS J.M.     AVENHORN       MC Mozamo       20

15399     DAM K.      METEREN        MTC De Lingerijders 20

15549     DIGGELEN G.v.   VEENENDAAL   BMW MTC 's Hertogenbosch 20

12593     DIJK FREDDIE   GIETHMEN       MC Salland      20

12824     DIJK J. VAN    AMSTERDAM ZUIDOOST  MC Mozamo       20

10073     DOR PIETER    MONTFOORT       MC Trajectum     20

17923     DUIJN MARJAN   BEVERWIJK       MTC Motovatie     20

10267     ENDEN ANDRE V/D DORDRECHT        MC Contact Dordrecht 20

201621    FLENGE F.     ZAANDAM        MC Mozamo       20

23858     GEMERT A. V.   VELDHOVEN                  20

202138    HEG VAN DE H.   BARNEVELD       MTC de Schaffelaar  20

20165     HEG VAN DE W.   BARNEVELD       MTC de Schaffelaar  20

202297    HEIJLIGERS G.   GRAVE         MC de Maasstreek   20

201184    HELDEN VAN J.   ZEIST         MTC de Watertoren   20

Infowijzer juni 2009                           Pagina 19
202002     HENDRIKS J.      'S-HERTOGENBOSCH        Club Pan European   20

202762     HOLTMAN G.       WORMER             MC Mozamo       20

202714     HURK VAN DEN A. NUENEN                            20

26145     INGEN VAN J.      GRONINGEN       BMW Club Noord Nederland 20

201488     JONG DE T.       ZAANDAM             MC Mozamo       20

20167     JONKER P.R.      JOURE              MTC de Schaffelaar   20

306455     KEMPEN DICK      RAALTE             MC RAM Raalte     20

306463     KLUMPER F.       RAALTE             MC RAM Raalte     20

30055     MORAAL JAAP      ZAANDIJK            MC Mozamo       20

304690     MORITZ C.       KOOG AAN DE ZAAN        MC Mozamo       20

41977     REMEEUS J.M.      MAARN              MTC Noord       20

40258     RINK MELGERT      ZAANDAM             MC Mozamo       20

42951     SCHREUDER R.      BADHOEVEDORP          MTC Motovatie     20

44717     SMIT M.        BEVERWIJK            MTC Motovatie     20

40037     SNELDERS WIM      SCHIPLUIDEN           MC Contact Dordrecht 20

403714     SPIEKER J.       ZAANDAM             MC Mozamo       20

40057     STUNNENBERG J.     HEELSUM             MC de Kraats      20

50022     VOORNEVELD JAN DE KWAKEL                MTC Noord       20

55162     VRIES CEES DE     BEVERWIJK            MTC Motovatie     20

52093     WIJNGAARDEN MARTEN

                   MARSSUM             MTC Noord       20

53499     WILLEMS BERT      EERBEEK                        20Kijk voor de volledige eindstanden op www.loot.nl > eindstand 2008.
Infowijzer juni 2009                                   Pagina 20
L.O.O.T. Nationale Toerkalender 2009


01/01/2009-30/11/2009       5e MEER PROVINCIENRIT            MTC Motovatie
Doorlopend – 5 punten. Start te: MC Donalds Muntbergweg 16/18 Amsterdam Z O Info:
0251-251661/020-6977009 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 250 km. Omgeving: Noord/
Zuid Holland en Utrecht 5 Euro op giro 2972580 o.v.v. naam/adres/woonplaats en eventueel
e-mailadres. Zie ook www.motovatie.nl. Meerdere startpunten. Ook op GPS
---------------------------------------------------------------------------------
01/01/2009-30/11/2009       9e DOORLOPENDE SCHAFFELAARRIT                 MTC de
Schaffelaar
Doorlopend – 5 punten. Info: 033-4621475/0341-494199/033-2986885 Inschrijfgeld: € 5,00
(z.h.) Lengte: 190 km. Omgeving: de kop van West-Overijssel Euro 5,00 overmaken op
31.24.13.580 o.v.v. naam, adres, woonplaats.( evt e-mail adres ) De route wordt dan z.s.m.
toegezonden. De route wordt door het jaar heen geactualiseerd. GPS mogelijk
www.mtcdeschaffelaar.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2009-30/11/2009       9e ALL WEATHER TOUR 2009 MVTC Al Weer
Doorlopend – 5 punten. Info: 023-5353146 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 200 km.
Omgeving: Richting Noordelijke Provincies ( Fr & Gr ) € 6,00 overmaken op reknr.48.06.195
tnv MVTC Al Weer te Alphen a/d Rijn. ovv naam of e-mailadres. Route is ook per mail te
bestellenZie onze website: www.alweer.nl
---------------------------------------------------------------------------------
01/03/2009-30/11/2009       4e DOORLOPEND EVENEMENT                Baarnse MC
Doorlopend – 5 punten. Start te: Shell station Drakenburgerweg 2 Baarn Info: 033-
4554924/06-22549248/06-14426487 Lengte: 180 km. Per post € 5.00 en per mail € 3.50.
Voor bestellen kunt u ons mailen of bellen met Ruben Steenland. E-mail: baarnse-
mcsocon.nlWebsite: http://baarnse_mc.bleuh.net
---------------------------------------------------------------------------------
31/03/2009-30/11/2009       20e DELTARIT DOORLOPEND Motoer Team Motorini
Doorlopend – 10 punten. Start te: Motorini Stationsweg 28 Kruiningen 0113-320014 Info:
0113-320014/0113-382989 Inschrijfgeld: € 8,00 (m.h.), € 6,00 (z.h.) Lengte: 195 km.
Omgeving: Zeeuws en Vlaanderen Route af te halen bij Motorini Tel. 0113-320014 en E-
mail info@motorini.nlOf per post maak geld over op Deltarit bankrek. 3315.25.100 . met je
naam en adres en woonplaats.
---------------------------------------------------------------------------------
01/04/2009-31/10/2009       SUPERTOERTOCHT           Needse MC
Doorlopend – 5 punten. Info: 0545-296449 Inschrijfgeld: € 7,00 (z.h.) Lengte: 1000 km.
Omgeving: De eifel ( Duitsland ) en Luxemburg Route ook op GPS alleen Garmin.
Via mail Verkrijgbaar.
STT@needsemotorclub.nlToer@needsemotorclub.nl

Infowijzer juni 2009                                       Pagina 21
07/06/2009   PELGRIMSRIT       MTC Mariahout
Toerrit – 10 punten. Start te: Café de Vijfeijken Mariastraat 21-23 Mariahout 0499-421448 Info: 0499-
422893/0492-382370/0492-332758 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf:
9.00 tot: 11.00 uur. Incl. 1 consumptie. Groene kaart en paspoort meenemen. Ook op GPS alleen
Garmin .

07/06/2009     8e WIL HARTOG TOERTOCHT MC Mios
Toerrit – 0 punten. Start te: Wil Hartog Museum Gouwe 15 Hoogwoud Info: 0226-353501/0223-
531548 Lengte: 150 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: Noord Holland Wil Hartog
museum gevestigd in boerderij " Hof van Denemarken " De rit is op verzoek en in samenwerking met
de Wil Hartog archiefclub.www.mcmios.nl
---------------------------------------------------------------------------------
07/06/2009     5e LUNCHRIT         MTC Motovatie
Toerrit – 10 punten. Start om 10.00 uur Spoorsingel 45 1947 LB Beverwijk Lengte: 150 km. Info:
0251-251661/020-6977009. Lunch aangeboden door Bikersworld in oude Niedorp.
Stop in Heerhugowaard € 7,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
07/06/2009     MOLSHOOP RIT         MC Nijverdal-Hellendoorn
Toerrit – 5 punten. Start te: Clubhuis het Mollenhol Imminkservestraat 4 Hellendoorn 0548-656407
Info: 0548-656432/06-51522548 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 180/250 km. Inschrijven vanaf:
9.00 tot: 11.30 uur.         Incl. koffie bij vertrek.         Internet, www.mcnh.nl E-mail
benniekappert@home.nlRoutebeschrijving en GPS
---------------------------------------------------------------------------------
11/06/2009 AVOND 4-DAAGSE MOTOVATIE DAG 2            MTC Motovatie
Avondrit – 0 punten. Start te: KLM Sportcentrum Wimbledonpark 2 Amstelveen 06-
10370900 Info: 0251-251661/020-6977009 Inschrijfgeld: € 8,00 (m.h.) Lengte: 80 km.
Inschrijven vanaf: 19.00 tot: 19.30 uur. A9:afrit 4 Ouderkerk a/d Amstel. Route naar
clubhuis aangegeven. Voorrijders aanwezig. Inschrijfgeld is voor 4 avonden Het kan ook per
avondrit € 3,00. 06 nummer tijdens de rit. Ook op GPS

Infowijzer juni 2009                                      Pagina 22
13/06/2009 18e INTERNATIONALE VMTC MOTARY                    VMTC
Benefiet – 10 punten. Start te: Marktplein (Centrum) Putten Info: 0341-553870/06-50274327
Inschrijfgeld: € 27,50 (m.h.) Lengte: 450 km. Inschrijven vanaf: 8.45 tot: 10.00 uur.
Voorinschr. sluitingsdatum 9-05-09Voorinschr. € 23 rijder en € 21 duoDaginschr. € 27,50
rijder en € 23,50 duowww.vmtc.nl
---------------------------------------------------------------------------------
14/06/2009 24e KOPERTEUTENRIT MC de Kempengalm
Toerrit – 10 punten. Start te: Café de Nachtegaal Bergstraat 19 Dommelen 040-2013056 Info:
040-2217602/040-2545710 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf:
9.00 tot: 11.30 uur. Omgeving: Nederland en Belgie Prijzen: oudste en verstkomende
deelnemer en grootste club en oudste motor. Denk aan paspoort en groene kaart. Duo gratis.
Route op GPS beschikbaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/06/2009 15e RIJSBIKERRIT             MC Rijsbikers
Toerrit – 10 punten. Start te: Bar Ut Krisje St. Bavostraat 77 4891 CH Rijsbergen
076-5961503 Info: 076-5961281/076-5970459/076-5089495 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.)
Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur. Omgeving: Noord Brabant en Zuid
Belgie Ook op GPS. Inschrijfgeld is incl. 1 consumptie. www.mcrijsbikers.nl
---------------------------------------------------------------------------------
14/06/2009 25e VECHTRIT           MTC de Horizonrijders
Toerrit – 5 punten. Start te: AC Rest.Utrecht Atoomweg 2 Utrecht 030-2414240 Info: 0346-
556377 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur.
Omgeving: Utrechtse Vecht AC Restaurant Utrecht A2 Afrit 7 Info, www.horizonrijders.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/06/2009    21e BARTJE TOERTOCHT MC Bartje
Toerrit – 10 punten. Start te: Cafe Zalencentrum Hingstman Hoofdstraat 18 Zeyen 0592-291236
Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 11.30 uur. Omgeving: Drenthe
en Groningen Route vanaf A28 afslag Assen-Noord ri Ubbena/Zeyen.www.mcbartje.nl Route naar
start aangegeven. Versnapering onderweg.
---------------------------------------------------------------------------------
15/06/2009-18/06/2009       7e AVOND 3 DAAGSE          MC Free Wheels - Heeten
Avondrit – 5 punten. Start te: Het Trefpunt Dorpsstraat 16 Heeten Info: 0572-382387
Inschrijfgeld: € 6,00 (m.h.), € 6,00 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 18.30 tot: 19.30
uur. Omgeving: Overijssel en Drente, Gelderland Goede parkeergelegenheid.
---------------------------------------------------------------------------
15/06/2009-19/06/2009       SUPERTOER         MTC Zaanstreek
Meerdaags – 10 punten. Info: 075-6216095 Inschrijfgeld: € 285,00 (m.h.) Lengte: 2600 km.
Omgeving: Duitsland, Frankrijk en Italie T-shirt, koffie + gebak, div. consumpties. Hotelreis
met halfpension ( 5 overnachtingen ) service wagen aanwezig gedetailleerde routes.
Infowijzer juni 2009                                        Pagina 23
18/06/2009 AVOND 4-DAAGSE MOTOVATIE DAG 3                    MTC Motovatie
Avondrit – 0 punten. Start te: KLM Sportcentrum Wimbledonpark 2 Amstelveen 06-
10370900 Info: 0251-251661/020-6977009 Inschrijfgeld: € 8,00 (m.h.) Lengte: 80 km.
Inschrijven vanaf: 19.00 tot: 19.30 uur. A9:afrit 4 Ouderkerk a/d Amstel. Route naar
clubhuis aangegeven. Met voorrijders aanwezig. Inschrijfgeld is voor 4 avonden. Kan ook per
avondrit € 3,00. 06-10370900 Nummer alleen tijdens de rit. Ook op GPS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/06/2009 25e OLDTIMER KLASSIEKERRIT                 MAC van Dedem
Avondrit – 0 punten. Start te: Heuveltjes Bosbad Meppelerweg 60 Balkbrug 0523-656473
Info: 0522-460864/06-52302760/0529-484309 Lengte: 60 km. Inschrijven vanaf: 18.00 tot:
18.30 uur. info@macvandedem.nlwww.macvandedem.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/2009 9e AL WEER TOERTOCHT                MVTC Al Weer
Toerrit – 10 punten. Start te: Hotel De Roskam Hessenweg 212 Achterveld 0342-451223
Info: 023-5353146/06-23595116 Inschrijfgeld: € 5,50 (z.h.) Lengte: 110/210 km. Inschrijven
vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: Richting o.a. Rivierengebied en de Posbank Route naar
start: A1 Hoevelaken, A28 ri Utrecht, afrit 8 (Amersfoort) ew Re (Hogeweg) 1e weg Re ri
Leusden(Barneveldseweg goi Hessenweg) door Stoutenburg en na ca 7 km bent u gearriveerd
bij De Roskam (t.o. de kerk)zie ook www.alweer.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/2009 23e WENDBUILENRIT MTC Bladel
Toerrit – 0 punten. Start te: Feesttempel Ambiani Europalaan 65-67 Bladel 0497-387509 Info:
0497-384792/0497-644234/06-46294415 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.30 uur. Inschrijfgeld is incl. 1 comsumptie. Prijzen voor de
grootste club, verstkomende deelnemer, oudste deelnemer.
---------------------------------------------------------------------------------
21/06/2009 16e OLDTIMERRIT              MC Free Wheels - Heeten
Oldtimer – 5 punten. Start te: Het Trefpunt Dorpsstraat 16 Heeten Info: 0572-381807/0572-
380826 Inschrijfgeld: € 6,00 (m.h.), € 5,00 (z.h.), € 7,00 (p.j.), € 6,00 (j.h.) Lengte: 80 km.
Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 11.00 uur. Omgeving: Overijssel Goede parkeergelegenheid.
Voorrijders aanwezig. Onderweg soep met broodje. Route naar start aangegeven
------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/06/2009-25/06/2009       AVOND 3 DAAGSE MC SALLAND               MC Salland
Avondrit – 5 punten. Start te: Clubhuis MC Salland Korteveldsweg 18B Lemele 06-13824241
Info: 06-15151876/06-51167589 Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 19.00 tot: 20.00 uur.
Omgeving: Salland Route voor GPS uitsluitend beschikbaar na voorinschrijving via website.
Er is geen laptop aanwezig bij startplaats. Donderdag 25 Juni inhaalavond om evt. gemiste
toertocht in te halen. www.mcsalland.nl Incl. koffie bij startplaats.
Infowijzer juni 2009                                        Pagina 24
22/06/2009-26/06/2009       24e AVOND 4-DAAGSE MTK de IJselrijders
Avondrit – 5 punten. Start te: Rest. De Lindeboom Lindeboomsweg 1 Schalkhaar 0570-
625225 Info: 0570-651878/055-5410940/0570-618711 Inschrijfgeld: € 5,00 (m.h.) Lengte:
100/125 km. Inschrijven vanaf: 19.00 tot: 20.00 uur. Omgeving: Alle windrichtingen rond om
Deventer 5 ! avonden een verschillende rit van 3 x 100 km en 2 x 125 km. Na 4 avonden een
herrinering.. € 5,00 voor de hele week.
---------------------------------------------------------------------------------
28/06/2009 17e KASTELENTOER             VAMC de Graafschaprijders
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis VAMC Eikenlaan 2a Vorden 0575-556518 Info: 0545-
273810 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 180 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur.
Omgeving: Achterhoek en omstreken Prijs voor de grootste deelnemende club. Incl. 1
consumptie. Route beschikbaar voor Garmin GPS zie www.vamc.nl voor nadere info. E-mail
TDMartijn@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2009 18e AFTER T-TEARIT            MC Alkemade
Middagrit – 5 punten. Start te: Clubgebouw Noordeinde 240 A Roelofarendsveen Info: 06-
29574856 Inschrijfgeld: € 4,00 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 12.00 tot: 14.00 uur.
Gratis koffie bijde start. Bepijld vanaf A 4. www.mcalkemade.nl. Ook op GPS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2009 10e RIT ZORGENKIND MTC de Happy Drivers
Benefiet – 10 punten. Start te: Café Jan van Tieskes Nieuwendijk 53 Someren-Eind 0493-
491716 Info: 0493-493452/06-45178678 Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 10.00
uur. Incl. lunchpakketje. Vooral zijspanmotoren, trike en buggy's worden uitgenodigd.
---------------------------------------------------------------------------------
28/06/2009 3e KERSENRIT           MTC De Lingerijders
Toerrit – 5 punten. Start te: Restaurant De Rotonde Panweg 1 Enspijk 0345-651316 Info: 06-
45799736/0345-574995 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 190 km. Inschrijven vanaf: 9.30
tot: 11.30 uur. Omgeving: Betuwe Bij inschrijving krijgt men een bon die recht geef op gratis
bakje kersen uit de boomgaard die in de route is opgenomen. Ook op GPS Garmin zelf
kabeltje meenemen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2009 WEERRIBBENTOCHT MC '93 Nijverdal
Toerrit – 5 punten. Start te: Café/Restaurant De Budde Grotestraat 167 Nijverdal 0548-
612250 Info: 0546-571516/0546-572402/0548-688109 Inschrijfgeld: € 6,50 (z.h.) Lengte: 230
km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 11.00 uur. Omgeving: Weerribben Incl. consumptiebon. Een
digitale Garmin versie van de toertocht aanwezigLeden betalen € 4,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2009 15e OPEN EAGLE RIT            MV The Eagles
Toerrit – 10 punten. Start te: Café/zaal De Paol Bocholterweg 138 Weert 0495-544111 Info:
06-20222210/06-20241720/06-50686982 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: Limburg, Brabant en Belgie Incl.
consumptie. Diverse prijzen te winnen. Groenekaart en paspoort meenemen.

Infowijzer juni 2009                                         Pagina 25
01/07/2009-29/07/2009       VMTC - Zomeravondritten VMTC
Avondrit – 5 punten. Start te: Recreatieoord De Pelikaan Russulalaan 36 Ermelo 0341-552905
Info: 033-2458302/033-2986282 Inschrijfgeld: € 3,00 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven
vanaf: 18.30 tot: 20.00 uur. Omgeving: Veluwe route 5 Ritten op de woensdag in juli 2009, 1
ste rit op 01-072 de rit op 08-073 de rit op 15-074 de rit op 22-075 de rit op 29-07 Info op
www.vmtc.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2009-03/07/2009       VAMAC AVOND 2 DAAGSE             VAMAC Varsseveld
Avondrit – 10 punten. Start te: VAMAC Motohome Gesinkampstraat 26 Varsseveld Info:
0315-244773/06-20130417 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf:
18.00 tot: 19.30 uur. Omgeving: Acherhoek en Duitsland Denk om paspoort en groene kaart
meebrengen. www.vamac.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2009 AVONDRIT MAC Veenendaal
Avondrit – 5 punten. Start te: Biker's Best De Hogehoek 22 Renswoude 0318-574575 Info:
06-53798515 Inschrijfgeld: € 3,00 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 18.00 tot: 20.00
uur. Info 06-53798515Info www.mac-veenendaal.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2009 11e MIDZOMERAVONDRIT                MC de Oneindige Horizon
Avondrit – 5 punten. Start te: Dorpshuis Toutenburg Meihuizenstraat 2 Burum 0594-249458
Info: 0511-452906/0594-424935/0511-453256 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 100 km.
Inschrijven vanaf: 16.30 tot: 19.00 uur. Eigen leden € 1 korting. Info@mcburum.nl
www.mcburum.nlInlichtingen 0511-452906 / 0595-424935
---------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2009 17e FREAK RALLY              Maastrichtse Motorclub '72
Toerrit – 5 punten. Start te: Camping "In den Hof" Musschenbroek 27 Heerlen 045-5708234
Info: 024-6412651 Inschrijfgeld: € 8,00 (z.h.) Lengte: 550 km. Inschrijven vanaf: 07.00 tot:
10.00 uur. Omgeving: Belgie, Duitsland, Luxemburg 1 daagse toertocht van 550 km door de
Belgische en Luxemburgse Ardennen. Mogelijkheid tot kamperen op camping In den Hof te
Heerlen. Paspoort en groene kaart meenemen. Info www.mmc72.nl . Inschrijven GPS via
internet
-----------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2009 ZATERDAG AVOND RIT Motoer Team Motorini
Avondrit – 5 punten. Start te: Motorini Stationsweg 28 Kruiningen 0113-320014 Info: 0113-
320014 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 95 km. Inschrijven vanaf: 18.00 tot: 19.00 uur.
Omgeving: Beveland en brabant Startlocatie sluit om 19.00 uur. Gratis koffie/thee bij start.
Route op A4 of aansluiten bij voorrijder. E-mail info@motorini.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/07/2009 MOTOR-TRIKE-EN COUNTRYDAG St. Motorbeweging Moerdijk
Benefiet – 0 punten. Info: 06-53448116 Omgeving: Motorevenement t.b.v. het goede doel
Gezamenlijk met Nederlands grootste Trike beweging, live muziek, country enz...Infowijzer juni 2009                                         Pagina 26
05/07/2009 ROUTE 7 BERGEN MTC Zevenbergen
Toerrit – 10 punten. Start te: Leven in de Brouwerij Kerkstraat 8 Zevenbergen N.B. 0168-
323925 Info: 0168-327944/06-29595099 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 100/100 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 13.00 uur. Omgeving: Landelijk, bos, dijken, water en polders s'
Morgens en s'middags rit van 100 km. Aanrijroute is bepijld. Valt gelijktijdig met Motor
evenementendag Zevenbergen. Prijzen voor oudste verste en grootste motorclub. Tussen de
middag lunch in de Leven in de Borouwerij
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/07/2009 25e MOTORITISRIT             MC Wombarg
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis Bosrand 21 Woudenberg 06-23788658 Info: 06-
23788658/033-2865130 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.), € 8,00 (p.j.), € 7,00 (j.h.) Lengte: 180 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: Onbekend Incl. koffie bij start.Vanaf A28
in Woudenberg 1e ROT Re, 1e Re, 1e ReVanaf A12 in Woudenberg 3e ROT Li, 1e Re, 1e Re
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/07/2009 24e ROADRUNNERRIT MC Roadrunner Prinsenbeek
Toerrit – 10 punten. Start te: Café ´t Veehandelshuis Groenstraat 80 Prinsenbeek 076-
5413089 Info: 076-5424462/076-5414342 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 100/200 km.
Inschrijven vanaf: 9:00 tot: 12:00 uur. Omgeving: Brabant Inshrijfgeld incl. Koffie of thee en
tombola. Route naar start locatie is bepijld vanaf snelweg. L
---------------------------------------------------------------------------
05/07/2009 ZUIDERZEE TOER              MTC Waterland
Toerrit – 5 punten. Start te: Café de Zwaan Middendam 10 Monnickendam 0299-651661
Info: 06-52456488/06-22960438/06-46766264 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 100 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 10.00 uur. Omgeving: Noord Holland Korte rit i.v.m. Jan Haring
race Monnickendam en wedstrijd palingroken. Elke deelnemer krijgt bon voor broodje vis.
------------------------------------------------------------------------------
05/07/2009 5e BACCHUS HAPPY SUNDAY TOER AMC Bacchus-Akersloot
Toerrit – 10 punten. Start te: Café ´T Voorom Kerklaan 20 Akersloot 0251-312120 Info: 06-
49792895 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 175 km. Inschrijven vanaf: 10.00 tot: 12.00 uur.
Omgeving: Noord Holland Inschrijfgeld is incl. 1x koffie of thee.
---------------------------------------------------------------------------------
05/07/2009 16e VAKANTIERIT              MC de Megafoon
Toerrit – 5 punten. Start te: Clubhuis MC de Megafoon Stinzenlaan 81 Twello 0571-275047
Info: 0571-272746 Inschrijfgeld: € 3,00 (z.h.), € 5,00 (p.j.), € 4,00 (j.h.) Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: onbekend Bij inschrijving 1 consumptie
gratis. Let op nieuw adres maar dezelfde locatie.info: bertkoopman@planet.nl
www.demegafoon.nl
Infowijzer juni 2009                                         Pagina 27
07/07/2009-10/07/2009         AVOND VIERDAAGSE MC Alkemade
Avondrit – 5 punten. Info: 06-29574856 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 80 km.
Inschrijven vanaf: 18.30 tot: 19.30 uur. Omgeving: Zuid Holland e.o. 6.00 euro voor
maximaal 4 avondenIedere avond starten bij de volgende motorclub.1e 07/07 MC Blut-
Zoeterwoude dorp2e 08/07 MC Alkmade- Roelofarendsveen3e 09/07 MV Woubrugge-
Woubrugge4e 10/07 MC Noordwijk- Noordwijk
---------------------------------------------------------------------------------
12/07/2009 29e VELUWERIT MC de Kraats
Toerrit – 5 punten. Start te: Clubhuis de Kraats Horsterweg 9 Ede 0318-631255 Info: 0343-
576602/06-15457640 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 100/200 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 12.30 uur. Omgeving: Veluwe Incl. comsumptie. Route ook op GPSInternet:
www.mcdekraats.nl E-mail: detoercommissie@mcdekraats.nl Prijzen voor grootste club
verstkomende en jongste deelnemer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/07/2009 SKAOPEKUUKIESRIT MTC Hasselt
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis MTC Hasselt Burg. Malcorpslaan 7 Hasselt Info: 038-
4773540/06-28171907/038-4773251 Inschrijfgeld: € 4,00 (z.h.), € 6,00 (p.j.), € 5,00 (j.h.)
Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur. Omgeving: Overijssel en Gelderland
www.mtc-hasselt.nl
---------------------------------------------------------------------------------
12/07/2009 16e PANORAMATOER MC de Maasstreek
Toerrit – 10 punten. Start te: Café van Haren Hoeveweg 8 Balgoij 024-6412484 Info: 0412-
636357/06-20623323 Inschrijfgeld: € 6,00 (m.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot:
12.00 uur. Omgeving: Zuid-Oost Gelderland en Duits grensgebied Prijs is incl. consumptie en
routebeschrijving. De rit is ook op GPS beschikbaar Info: www.mcdemaasstreek.nl e-mail:
bestuur@mcdemaasstreek.nl
---------------------------------------------------------------------------------
12/07/2009 CLASSIC DEMO RACE RIT                  VAMAC Varsseveld
Toerrit – 5 punten. Start te: VAMAC Motohome Lireweg 2 Varsseveld Info: 0315-
244773/06-20130417 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 100/100 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 14.00 uur. Omgeving: Duitsland Achterhoek 2x 100 km. De start is tijdens de Classic
Demo Race en de pauze is op het renners kwatier.
---------------------------------------------------------------------------------

15/07/2009 AVONDRIT MC '93 Nijverdal
Avondrit – 0 punten. Start te: Café/Restaurant De Budde Grotestraat 167 Nijverdal 0548-
612250 Info: 0546-571516/0546-572402/0548-688109 Inschrijfgeld: € 6,50 (z.h.) Lengte: 100
km. Inschrijven vanaf: 19.00 tot: 19.30 uur. Omgeving: Waar heen Incl. consumptiebon. Een
digitale Garmin versie van de toertocht aanwezigLeden betalen € 4,00
Infowijzer juni 2009                                    Pagina 28

				
DOCUMENT INFO