Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca PLAN OPERATIONAL by nhr17967

VIEWS: 330 PAGES: 12

									                      Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
                       PLAN OPERATIONAL pt. anul 2006   Obiectivul   Actiuni, programe, proiecte preconizate pt. indeplinirea Costuri  Sursã Responsabil   Termen     Observatii
                      obiectivului            estimate finantare
1. Orientarea spre  Continuarea procesului de implementare a strategiei             Prof.dr.ing.
  calitate si    UTC-N in domeniul asigurarii calitatii. Elaborarea              Marius    Ianuarie  Decizie a conducerii
  incurajarea    planului operativ anual.                           Bulgaru     2006
  performantei in
  invãtãmant si   1.2 Identificarea si descrierea proceselor din                 DAC           Presupune munca in
           universitate pe dimensiunea invatamint si cercetare         Univ  Prof.dr.ing.  Noiembrie  echipa la nivel: univ,
  cercetare                                           M.Bulgaru    2006     facultate, cerc.
                                                  Sefi             Elaborare
           1.3 Evaluarea individuala a activitatii cadrelor didactice          catedre,    Iunie    chestionare care
                                                  Decani    2006       acopera
                                                  DAC           act. didactica si de
                                                 Prof.dr.ing.          cercetare
                                                 M Bulgaru
           1.4 Elaborare instrumente pentru evaluarea activitatii             DAC
           cadrelor didactice efectuata de studenti                  Prof.dr.ing.  Oct.       Elaborarea
                                                 M. Bulgaru   2006    chestionarelor care
                                                               vizeaza impactul
                                                                 act. asupra
                                                                 studentilor
                                                 Prof.dr.ing.  Oct.    Crearea unei baze
           1.5 Intocmirea proiectului « Biblioteca Virtuala »             M. Bulgaru   2006     de date cu carti,
                                                                indrumatoare,
                                                               articole lucr. stiint.
                                                                   etc...
           1.6. Premierea rezultatelor deosebite in activitatea                          Criteriile acoperã
           didacticã, cercetare si managerialã pe anul 2005 si      30.000    Conducere   30.mai    toate aspectele
           initierea unui sistem de premii, distinctii si evidentieri  EURO   VP  a UTC-N    2006   incluse in obiectivul
           proprie universitatii noastre                                      3 – a se vedea
                                                                 sistemul de
                                                              premiere aprobat de
                                                              Conducerea UTC-N
           1.7. Audit la nivel individual si catedre pe baza
           sistemului de evaluare a performantelor individuale si a   2.000  VP  CCSTTII al  31.martie Criteriile acoperã toate
           performantelor la nivel de catedre, facultate si       EURO      UTC-N si    2006   aspectele incluse in
           universitate                                Conducere         obiectivul 3 – a se
                                                 a U.T.C-N         vedea sistemul de
                                                              evaluare a cercetãrii
                                                                 din UTC-N
           1.8. Reformularea si completarea regulamentului de
           finalizarea studiilor                             B.S.    31.ian.
                                                         2006
           1.9. Reformularea criteriilor de evaluare a personalului
           academic in concordanta cu nivelul de referinta in
           activitatea     didactica-stiintifica   (cercetare),          B.S.    Februarie
           administrativa (social)                                   2006
           1.10. Elaborarea unei analize       SWOT la nivelul
           universitatii in vederea reactualizarii strategiei             Departam.   01.martie
           universitatii si a identificarii avantajelor conpetitive de           de     2006
           care dispune aceasta                            asigurare a
                                                  calitatii
2. Compatibilizarea  2.1 Continuarea procesului de restructurare a                 Biroul    2006
 invãtãmantului si  programelor sI specializãrilor in concordantã cu                Senat
 cercetãrii cu    sistemul European
 orientãrile     2.2. Continuarea adaptarii sistemului actual de credite                         Conditionat de
 europene si     ECTS ca sistem de echivalare si acumulare           5.000  VP  Birou Senat  30.dec.    restructurarea
 adaptarea ofertei                                 EURO             2006     planurilor sI
 educationale la                                                        socializãrilor
                                                                 acumulare
 cerintele pietei   2.3. Elaborarea modelului si instructiunilor de                Oficiul
 fortei de muncã    completare a anexei la diploma respectiv "diploma       1.000      Relatii     30.mai.
 si tendintelor    supliment" ca mijloc de crestere a gradului de absortie    EURO   VP  Externe sI     2006
 demografice      a absolventilor UTCN pe piata muncii.                    Informatii
                                                  Publice
            2.4. Intensificarea participarii UTCN la programele
            europene menite sã promoveze „aria europeanã a        1.500     Prorector   30.martie
                                           EURO   VP   didactic    2006
            invãtãmantului superior”

            2.5. Elaborarea unui studiu de piata referitor la               Oficiul
            structura ofertei educationale necesare mediului       1.000      Relatii     01.iulie
                                           EURO   VP  Externe si     2006
            economic din zona pe componente de training si
            educatie continua                              Informatii
                                                  Publice
3. Promovarea     3.1. Dezvoltarea mecanismelor de comunicare ale
 cercetãrii      CCSTTII cu comunitatea academicã a UTCN            1.000  VP  CCSTTII al    30.apr.
 stiintifice                                    EURO      UTC-N       2006
 performante,
 orientarea ei spre  3.2. Sprijinirea colectivelor de cercetare performante
            pentru participarea in cadrul PC 6, PC7 (mobilitati,     10.000    Conducerea    2006 in
 nevoile societãtii                                 EURO   VP   UTC-N     functie de
 si racordarea la   tiparire de materiale)
                                                          oportunitãti
 tendintele      3.3. Mecanisme de identificare a surselor de finantare            CCSTTII
 europene       pentru cercetare, prelucrare si informare mediu        1.000  VP   Confrom
                                                  Planificãrii
            academic                           EURO
                                                   CCSTTII

            3.4. Realizarea unui studiu de piata referitor la nevoile
            mediului economic din zona in privinta rezolvarii unor    1.500     Prorector    30.martie
                                           EURO   VP  cercetare     2006
            probleme de transfer tehnologic, cercetare stiintifica,
            proiectare si consultanta, nevoi ce ar putea fi rezolvate
            de catre colective de cercetare din UTC-N

            3.5. Dezvoltarea serviciului de consultantã       pe  1.000
            probleme de proprietate intelectualã/industrialã       EURO   VP  CCSTTII     20.febr.
                                                           2006
          3.6. Cursuri de instruire pentru personalul academic pe            CCSTTII
          probleme de crestere a eficacitãtii contractãrii de       1.500     Confom
          proiecte                            EURO  VP  planificãrii
                                                  CCSTTII
          3.7. Implicarea cercetarii din universitate la realizarea           CCSTTII
          obiectivelor din planul national si a unor teme de       1.000     Confom
          cercetare oferite de mediul economic local, sau de       EURO  VP  planificãrii
          actori semnificativi al activitatii economice nationale            CCSTTII


          3.8. Infiintarea unor noi I.O.D.-uri in cadrul universitatii,
          promovarea doctoratelor in cotutela in cadrul Uniunii
          Universitatilor Clujene si reorganizarea activitatilor de            B.S.    31.dec.
          doctorat in concordanta cu “procesul Bologna”                         2006


4. Crearea unui   4.1. Evaluarea gradului de satisfactie a studentilor
  mediu academic  referitor la serviciile universitatii              4.000     Prorector   Anual
  bazat pe un                                   RON   VP   didactic
  parteneriat
          4.2. Intalniri cu reprezentantii studentilor pentru             Reprezentant
  responsabil cu
          cunoasterea, analizarea si solutionarea problemelor              studenti in  30.mai
  studentii si                                          BES D.G.A.   2006
  personalul    acestora
          4.3. Crearea unei „banci cu idei” pentru intarirea              Reprezenta
          comunicarii interne (colectarea si analiza propunerilor           nt tudenti in  30.apr.   prin site si prin
          venite din partea studentilor si personalului)                  BES     2006   puncte de colectare
                                                  D.G.A.
          4.4. Editarea de materiale de prezentare a realizarilor
          deosebite si evenimentelor in care sunt implicati        8.000  VP   Prorector
          studentii si personalul institutiei (prospecte, reviste,    RON      Didactic   30.iunie
          CD-uri) si activarea studioului Teleuniversitaria                Stiintifi-  2006
                                                  imagine
          (programe saptamanale)
          4.5. Mesajul Rectorului cu ocazia deschiderii anului
          universitar.                                  Rector    1.oct.
                                                         2006
4.6. Intalniri BES cu decanii si revigorarea activitatii
consiliilor si comisiilor senatului                      Rector    Saptamanal
                                       B.E.S.      si
                                              permanent
4.7. Cresterea eficientei utilizarii intranetului si
cresterea importantei lui in procesul de transmiterea            Sef.dept.   Permanent
informatiei oficiale                            Informatiz.
                                       si CCD
4.8 Crearea unui compartiment dotat cu personal
calificat care sa ofere studentilor servicii de informare,  10.000     Secr.sef    01.apr.
orientare profesionala pre- si postuniversitara si       RON   VP  Universitate   2006
asistenta psihologica
4.9. Crearea unui manual de identitate ce cuprinde un     5.000
set de simboluri: drapel, insigna, emblema, tricouri, etc.  RON      Prorector    01.iulie
care sa conduca la formarea si dezvoltarea unei culturi            siintific-   2006
organizationale a universitatii si la promovarea imaginii          imagine
universitatii
4.10. Organizarea unor activitati de coerenta
organizationala, socializare in genul: cursul festiv
comun de incheiere a studiilor, crosul “Politehnica”,             B.S.     01.iulie
forumul cadrelor didactice pe facultati si universitate,                   2006,
                                                si
saloane de arta, etc
                                              permanent
4.11. Intensificarea prezentei universitatii noastre in            Prof.
mediul social clujean si in mijloacele de masmedia              Catalin
locala prin activarea institutiei purtatorului de cuvant al          Popa    Permanent
universitatii si al oficiului de imagine
                                        Direcor
                                       imagine
                                      Liliana Pop
4.12. Consolidarea rolului de lider zonal al universitatii
in domeniul invatamantului tehnic prin strqangerea             Birou Senat   01.dec.
legaturilor de colaborare cu primariile din Cluj-Napoca,                   2006
Zalau, Bistrita, Satu-Mare, Alba Iulia, etc.
5. Intãrirea     5.1 Diversificarea activitatilor de invatamant continu si             DECID
 dimensiunii     la distanta, promovarea e-learning si pentru         3000         DPPD            Vezi P.O. - 2004
 antreprenoriale a  perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul      EURO    VP                  D.P.P.D. si P.O.
 universitãtii in  preuniversitar                                                2004 D.E.C.I.D.
 vederea atragerii
 de resurse     5.2. Sprijin infiintare spin-off – uri, elaborarea unui
           regulament de infiintare si functionare a acestora si, in  3.500               Permanent
 financiare                                    EURO    VP    CCSTTII
           general, delimitarea unor entitati organizatorice
           capabile de autofinantare
           5.3. Cresterea rentabilitatii bazinului olimpic prin                DGA      20.dec.
           diversificarea si imbunatatirea serviciilor                   Pop Vasile    2006   profit de 500 mil. lei

           5.4. Inchirieri spatii excedentare  didactic si de
           cercetare   prin  inventarierea mai  exacta   a                     20.dec.  profit de 1000 mil. lei
           disponibilitatilor si elaborarea unor strategii privind              D.G.A.     2006
           gestionarea acestor resurse
           5.5. Incasarea taxelor aprobate de Senat, prin                   Decani,
           aplicarea noului regulament de taxe                        Dir.bibl,   20.dec.    vezi Anexa...
                                                    Dir.colegiu   2006
                                                    Contabil Sef
           5.6. Extinderea patrimoniului Universitatii in cadrul                      20.dec.
           Companiei de informatica aplicata Cluj (C.I.A. Cluj)                       2006
           5.7. Promovarea asociatiei absolventilor UTC-N AD       4.000        Prorector   20.apr.
           ABSOLUTUM si promovarea acesteia               RON    VP    resort     2006
           5.8. Dezvoltarea in continuare a retelei regionale      120.000  Phare +          30.mart.
           virtuale de perfectionare si transfer tehnologic – CERT    EURO    VP    CCSTTII     2006

           5.9. Implicarea UTC-N in realizarea unui parc stiintific                     30.iulie
           si tehnologic si intensificarea participarii la parcurile             CCSTTII     2006
           deja existente
           5.10. Organizarea unor intalniri cu reprezentantii
           mediului economico-social pentru promovarea directa                 B.S.    Permanent
           a unor servicii de instruire si cercetare din oferta univ.
           5.11. Reorganizarea procesului didactic in vederea
           incadrarii in resursele financiare alocate in acest scop.              B.S.     31.dec.
           Redimensionarea formelor si formatiilor de studiu                         2006
6. Promovarea     6.1. Dignosticarea competentelor distinctive ale UTC-N               Prorector    20.sept.
  competentelor   (analiza puncte slabe – puncte tari)                        resort      2006
  distinctive ale
  universitãtii in
  comunitatea    6.2 Portal specializat pentru managementul activitatilor
  regionalã,     didactice, administrative, de educatie continua si     3000
  nationalã si    transfer tehnologic la nivel regional si national      EURO    VP     CCSTTII     30.apr.
  internationalã                                                     2006
           6.3. Intensificarea activitatii departamentului de     10.000   VP     Prorector    30.iunie
           promovare a imaginii UTC-N si marketing educational.     RON          resort      2006

           6.4 Finalizarea pachetelor informationale ERASMUS la                 Decanii
           nivelul tuturor facultatilor si publicarea acestora in              Oficiul Relatii  30.mai
           pagina UTC-N                                    Externe si    2006
                                                     Informatii
                                                      Publice
           6.5 Incheierea a minimum 5 acorduri de cooperare cu     5.000         Oficiul Relatii
           universitati din UE                     RON     VP     Externe si    30.nov.
                                                     Informatii    2006
                                                      Publice
                                                    Resoponsabil
           6.6 Elaborarea de materiale promotionale si de oferta                imagine,
           academica                          10.000   VP     decani si    30.iunie
                                          RON         Oficiul Relatii  2006
                                                    Internationale,
                                                    Departament
                                                     Marketing,
                                                    Departament
                                                    Recrutare si
                                                     Admitere
           6.7 Parteneriat “universitate-mediu economic” pentru    2.000  Sponsori-           30.09.
           sustinerea cheltuielilor asociate activitatii de transfer  EURO    zari     CCSTTI     2006
           tehnologic si pregatirea de proiecte de finantare           Phare
7. Modernizarea si  7.1 Patrimoniu, cladiri utilitati dotari
dezvoltarea bazei  finalizarea clarificarii proprietatii patrimoniului UTCN   5000  VP,buget  Serv. Tehnic  31,12,06
materiale a UTCN   7.2 Investitii                                                 Studiu, asociere
                                                                     pt.invest
           Realizarea unor spatii de cazare si de recreere pentru   1000000  VP     Serv Tehnic        Achizitie cabana
           studenti si cadre didactice in zona Baisoara                                 Exista cladiri in rosu
           Bloc de garsoniere si apartamente pentru cadre didactice                           Studiu fezabilitate,
           tinere si doctoranzi
           -hotel si conferinte Complex Natatie Politehnica      3000000 VP,buget                  CU+acord Cluj
           Centru multifunctional (amfiteatre-spatii comerciale)    3000000 VP      Serv Tehnic   2008      Var.Ceahlau

           Hotel si sala conferinte Complex Natatie Politehnica    15000000 VP      Serv Tehnic   2010
           Cladire P+4E B-dul Muncii 14 (Simtex)             30000 VP,buget   Serv Tehnic  28,02,06     doc juridica
           7.3 Consolidari la cladiri
           a)Lucrari in continuare
           Atelier de tamplarie/Dorobantilor 71-73-inst exhaustare    50000 VP      Serv Tehnic  31,03,06     proiectare
           Cladira atelier scoala/Dorobantilor, 71-73, la P+M+E1,    300000 VP,buget   Serv Tehnic   2007       executie
           inclusiv cu CT proprie
           b)Lucrari noi (consolidari, mansardari)
           Cladirea VI 21 Decembrie 128 Fac Instalatii cf Proiect   8107125  VP,buget  Serv Tehnic   2009       executie
           Cladirea VII Dorob. 71-73 laborator cercetare        1500000  VP,buget  Serv Tehnic   2010       Studiu
           Extindere cladire Daicoviciu 15               100000  VP,buget  Serv Tehnic  31,12,06     Pr Tehnic
           Cladirea II str G Baritiu nr 25 inlocuire invelitoare    200000  VP,buget  Serv Tehnic   2007       executie
           Cladirea VII Dorobantilor 71-73 reabilitare corp C     500000  VP,buget  Serv Tehnic   2007    proiectare si exec
           Cladirea I+III corpuri vechi G Baritiu 26-28 (mansardare)  1200000  VP,buget  Serv Tehnic  30,03,06    proiectare SF
           Cladiri noi G Baritiu 26-28 -(multiplicare si soproane)   150000   VP,buget  Serv Tehnic  30,03,06    proiectare SF
           Amenajare Sala de SPORTsi teren fotbal nocturna /CFDP    1500000  VP,buget  Serv Tehnic          proiectare SF
           Mansardare Facultatea de Arhitectura            800000   VP,buget  Serv Tehnic   2012
           Mansardare corp vestiare la Piscina Olimpica        1200000  VP,buget  Serv Tehnic  28,02,06    proiectare SF
           Sistem de ventilare Cantina Marasti             500000   VP,buget  Serv Tehnic   Mar-06      executie
           Sistem de ventilare cantina Observator           500000   VP,buget  Serv Tehnic   Apr-06      executie
           Sistem de ventilare dusuri Complex Observator        600000   VP,buget  Serv Tehnic   Dec-06      proiectare
           Inlocuire retele apa canal complex Observator        3000000  VP,buget  Serv Tehnic   2007      proiectare
Reabilitare retele cladirea I Baritiu 26-28          1500000  VP,buget  Serv Tehnic  2006      proiectare
Modernizare baza agrement MARISEL-retele, c-tii partie schi  6000000   VP    Serv Tehnic  2006     proiectare SF
Imprejmuire Facultatea de Mecanica               45000  VP,buget  Serv Tehnic  2006      executie
Imprejmuire Complex Observator                 35053  VP,buget  Serv Tehnic  2006      executie
Amenajare platforme exterioare Observatorului nr 2      500000  VP,buget  Serv Tehnic  2007
7.4 Lucrari de RK
a) Lucrari in continuare
Transformare CT OBS in ateliere de proiectare arhitectura   1600000  VP,buget  Serv Tehnic  2006      executie
Cantina Observator                      500000  VP,buget  Serv Tehnic  2006
Camine Observator Recompartimentare si mansardare       2500000  VP,buget  Serv Tehnic  2006   proiectare SF PT PAC
Camin 1F Marasti separare camere si transformare       1750000  VP,buget  Serv Tehnic  2006      executie
in garsoniere (coloane) complex III Marasti
Camin 2B Marasti                       1000000 VP,buget Serv Tehnic    2007      executie
Cantina Marasti Fatadizare , modernizare gr sanitare     1000000 VP,buget Serv Tehnic    2007      executie
b) Lucrari noi
Cladirea turn C Daicoviciu nr 15- reabilitare termica     1500000 VP,buget Serv Tehnic    2007      proiectare
Cladirea VIII+IX / Muncii 103 atelier auto          2387484 VP,buget Serv Tehnic    2006       executie
RK cladire str Albert Berger nr 3 Bistrita P+M                 Serv Tehnic            proiectare
RK cladire str Ec Teodoroiu nr 6r nr 3 Bistrita P+2E              Serv Tehnic            proiectare
Reabilitare si modernizare sera Rene Descartes                 Serv Tehnic    2006  proiectare SF PT DDE
Cladirea X - Casa alba / Obs 2 reabilitare          300000 VP,buget Serv Tehnic    Mar-06  proiectare , expertiza
Corp A, B, C con Marisel si Rasca -reabilitare        1500000 VP,buget Serv Tehnic    2006  proiectare SF PT DDE
Reparatie placaj bazin acoperit +rep hidroizolatie terasa   1500000 VP,buget Serv Tehnic    2006   proiectare+executie
Cladirea XI / Observator 2 extindere             3000000 VP,buget Serv Tehnic
8. Compatibilizarea  8.1 Realizarea unui studiu referitor la structura ofertei          Oficiul de   30.06.
învăţământului şi   educaţionale prin prisma companiilor străine interesate           Relaţii    2006
cercetării cu     în investiţii în zona municipiului Cluj-Napoca               Internaţ.
orientările                                              ORI
europene şi
adaptarea ofertei
educaţionale la
cerinţeele forţei de
muncă

9. Întărirea      9.1 Diversificarea ofertei educaţionale în limbi de              ORI şi    30.02.  -
dimensiunii      circulaţie internaţională (engleza, franceza sau               decanii   2006
anteprenoriale a    germana) pentru toate nivelele, în vederea atragerii de           facultăţilor
universităţii în    studenţi străini.
vederea atragerii   9.2 Promovarea actiunilor derulate prin asociaţia               ORI     30.06.
de resurse       absolvenţilor AD ABSOLUTum, prin dezvoltarea paginii                    2006
financiare       web si a bazei de date corespunzatoare, avand drept
            principal scop atragerea de fonduri extrabugetare prin
            sponsorizari, taxe de inscriere, etc.

10. Promovarea     10.1 Continuarea dezvoltarii parteneriatelor cu                ORI
competentelor     universitati din UE prin incheierea a minimum 8 noi             Prof.dr.ing  30.12.
                                                              -
distinctive in     acorduri de cooperare bilaterale.                       Vasile    2006
comunitatea                                             Ţopa
regionala,       10.2 Conceperea si realizarea de materiale                   ORI
nationnala si     promotionale si de oferta educationala (materiale in            Prof.dr.ing  30.03.
                                           2.000  VP              -
internationala     limba engleza).                                Vasile    2006
                                                   Ţopa
            10.3 Distribuirea acestor informatii institutiilor partenere
            din strainatate, ambasadelor din tara si strainatate,                   30.05.
                                           4.000  VP   ORI         -
            centrelor culturale precum si diseminarea acestor                     2006
            informatii la targuri internationale academice.
           10.4 Continuarea afilierii universitatii ca membru titular
                                                          30.11.
           sau asociat la organisme internaţionale de prestigiu     1.000   VP     ORI           -
                                                          2006
           care reunesc instituţiile de învăţământ superior tehnic.
           6.5 Elaborarea unui ghid al studentului strain                 ORI
           (cuprinzand informaţii privind conditiile de                Prof.dr.ing  30.02.
                                           -    -                 -
           inmatriculare, aspecte administrative, etc.).                 Doina    2006
                                                  Verdeş
11. Integrarea    11.1 Continuarea proiectului de coordonare a strategiei   1000      Conf.dr.ing. Mai 2006
                                              ADRN-V                -
obiectivelor CDI   regionale 2007-2013 pe competitivitate economica       Euro      S. Brad
ale UTCN în                                    5000      Conf.dr.ing. Mai 2006
strategia nationala                                Euro      S. Brad
           11.2 Implicare in cadrul proiectului de elaborare a
si regională 2007-                                     CNCSIS                -
           strategiei nationale CDI 2007-2013
2013 pe probleme
de CDI
                                                                 -

                                                   Conf.dr.ing.
12. Promovarea
           12.1 Proiect Phare de Instruire in Ingineria si       35000       S. Brad / Decembrie
inovatiei la nivel                                     Phare
           Managementul Inovatiei                    Euro        echipa   2006
regional
                                                   CCSTTII13. Pregatirea    13.1 Workshopuri de informare a personalului din                Conf.dr.ing.
UTCN pentru                                              S. Brad /
           UTCN asupra cerintelor proiectelor de accesare a        -   CCSTTII
                                                    echipa
                                                         Aprilie 2006  -
accesarea       fondurilor structurale
fondurilor                                              CCSTTII
                                                   Conf.dr.ing.
structurale in 2007
                                                   S. Brad /
           13.2 Cursuri de instruire in managementul riscului       -   CCSTTII
                                                    echipa
                                                         Aprilie 2006  -
                                                   CCSTTII
                                                   Conf.dr.ing.
                                                   S. Brad /
           13.3 Cursuri de instruire in management financiar       -   CCSTTII        Iunie 2006   -
                                                    echipa
                                                   CCSTTII
                                               Conf.dr.ing.
                                               S. Brad /
          13.4 Cursuri de instruire in managementul proiectelor    -  CCSTTII         Iulie 2006   -
                                                echipa
                                               CCSTTII
                                               Conf.dr.ing.
          13.5 Cursuri de instruire in planuri de afaceri si studii         S. Brad /  Octombrie
                                        -  CCSTTII                -
          de fezabilitate                               echipa     2006
                                               CCSTTII
                                               Conf.dr.ing.
          13.6 Pregatirea unor idei de proiecte si organizarea            S. Brad /  Mai 2006 -
                                        -  CCSTTII                -
          echipelor pentru elaborarea proiectelor                   echipa   continuare
                                               CCSTTII
14. Promovarea   14.1 Realizarea unui material multi-media pentru             Conf.dr.ing.
proiectelor de   promovarea UTCN in mediul economic                     S. Brad /
                                        -  CCSTTII         Mai 2006   -
succes in mediul                                        echipa
economic                                           CCSTTII
          14.2 Organizarea unor cluburi de transfer tehnologic           Conf.dr.ing.
                                               S. Brad /    Cu
          [firme invitate sa asiste la prezentarea unor proiecte de  -  CCSTTII
                                                echipa   periodicitate
                                                             -
          succes]                                  CCSTTII
15. Intarirea
parteneriatelor  15.1 Sustinerea unor proiecte de colaborare dintre            Conf.dr.ing.
                                               S. Brad /    Cu
UTCN cu agenti   UTCN si firme de renume pe plan international [ex.     -  CCSTTII
                                                echipa   periodicitate
                                                             -
economici     Emersson, Siemens, Renault etc.]                      CCSTTII
reprezentativi

								
To top