Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

89-860 Secure Messaging and Commerce

VIEWS: 24 PAGES: 5

									            ‫אוניברסיטת בר-אילן – המחלקה למדעי המחשב‬
           ‫053-98 מבוא לרשתות תקשורת - סמסטר א תשס"ו‬
                 ‫מרצה: פרופ' אמיר הרצברג‬
                   ‫מתרגל: עידן ספקטור‬
             ‫בחינה סופית – מועד א – 6002.2.42 - פתרון‬
                                               ‫הנחיות:‬
                          ‫1. משך הבחינה: שעתיים (021 דקות).‬
‫2. אין להשתמש בכל חומר עזר וגם לא במחשבון . בסוף גליון הבחינה מצורפים מספר דפי תזכורת‬
                                   ‫בנושאי השאלות.‬
‫3. אנא ענה בקיצור ובבהירות, עם תרשימים, נוסחאות והנמקות מתומצתות . ציון עובדות נכונות‬
 ‫שאינן רלוונטיות לתשובה יגרום להורדת נקודות (ובוודאי ציון עובדות שגויות , רלוונטיות או‬
              ‫לא). אם חסרים נתונים, הנח הנחות סבירות ו ציין אותן בבירור .‬
      ‫4. השתמש בנימוקים, הנחות ודוגמאות מציאותיים, סבירים ונפוצים ככל האפשר.‬
                                   ‫בהצלחה!! אמיר הרצברג‬

         ‫1. (03 נק') בהרצאה למדנו על פעולת מנגנון ‪( NAPT‬ראו תזכורת) , וציינו כי כאשר ה-‬
        ‫‪ NAPT‬מקבל חבילה ‪ p‬ומקצה לה ‪ port‬זמני מסוים ‪ x‬וכתובת ‪ IP‬יוצא ‪ ,y‬אז הוא‬
         ‫שומר את הכתובות המקוריות : ‪. srcIP[x,y]=p.srcIP, srcPort[x,y]=p.srcPort‬‬
          ‫בכתובות אלו הוא ישתמש עם קבלת חבילת תשובה ‪ , q‬בה יהיה ,‪x=q.dstPort‬‬
                                         ‫‪.y=q.dstIP‬‬
          ‫‪ 5( .a‬נק') הסבר מדוע אי אפשר לשחרר את הזוג ‪ x,y‬מייד עם קבלת חבילת‬
                    ‫התשובה ‪ ,q‬אם הבקשה נשלחה בפרוטוקול ‪.TCP‬‬
          ‫‪ 5( .b‬נק') הסבר מדוע אי אפשר לשחרר את הזוג ‪ x,y‬מייד עם קבלת חבילת‬
                   ‫התשובה ‪ ,q‬אם הבקשה נשלחה בפרוטוקול ‪.UDP‬‬
        ‫‪ 15( .c‬נק') הנח שברשות ה-‪ NAPT‬יש עשר כתובות ‪ IP‬להקצאות זמניות. הצע‬
          ‫אלגוריתם סביר להקצאת ושחרור מספרי ‪ port‬וכתובות ‪ IP‬זמניים עבור‬
          ‫חבילות ‪ .UDP‬יש להציג את הפתרון ע"י פסוואדו-קוד (אפשר גם, אך לא‬
               ‫מומלץ, ע"י תרשים זרימה; אין להציג ע"י דיאגרמת מצבים).‬
       ‫‪ 5( .d‬נק') אילו שינויים , אם בכלל, כדאי לעשות לטיפול בחבילות ‪( ?TCP‬אין צורך‬
                               ‫לכתוב את האלגוריתם).‬
  ‫(54 נק') ארגון ביקש ממך לבדוק ולשפר את ההתמודדות עם דואר זבל של שרת ה דואר‬    ‫2.‬
                 ‫הנכנס (מהאינטרנט) של הארגון, ‪.in.smtp.irgun.org‬‬
   ‫3. ארגון ביקש ממך לבדוק ולשפר את ההתמודדות עם דואר זבל של שרת הדואר הנכנס‬
                    ‫(מהאינטרנט) של הארגון, ‪.in.smtp.irgun.org‬‬
 ‫‪ 3( .a‬נק') הארגון מעונין להבטיח , שכתובות הנמענים יהיו תמיד בתוך הארגון . מדוע‬
                            ‫זה קשור לדואר זבל?‬
‫אם כתובות הנמענים הם לא בתוך הארגון , ונסכים לקבל אחריות על הדוא"ל (ע"י‬
 ‫תשובת ‪ )2xx‬ולשלוח אותו הלאה מחוץ לארגון , אזי הסכמנו להיות ‪open relay‬‬
 ‫ועלולים לשלוח דרכנו דואר זבל לארגונים אחרים . כתוצאה מכך ארגונים אחרים‬
                     ‫עלולים לסרב לקבל מאתנו דואר .‬
  ‫‪3( .b‬נק') לשם בדיקה זו, יש לבדוק את הכתובות באיזה שדה או שדות ? ,‪(From‬‬
              ‫)…,‪MAIL FROM, To, RCPT TO, CC, BCC‬‬
    ‫כדאי להסתכל ב ‪( RCPT TO‬שאר השדות רלוונטיים רק ברמת ה ‪)MUA‬‬
    ‫‪3( .c‬נק') הארגון מעוניין לבדוק את הדואר המתקבל ולחפש בו מילות מפתח‬
  ‫מסוימות, שמאפיינות דואר זבל , ובמקרה כזה לא להעביר אותו לנמען . אפשרות‬
‫אחת היא לבצע בדיקה זו (או חלקה) תוך כדי קבלת הדואר , לפני שליחת התשובה .‬
          ‫במקרה זה, אם מתגלה הודעה חשודה כזבל , איך יש לנהוג ?‬
 ‫יש לשלוח שגיאת ‪ 5xx‬עם קוד מתאים. הערה: אמנם, יש חסרון מסוים מבחינת‬
‫אבטחה, בכך שאנו חושפים לשולח את העוב דה שהדואר הזה לא עבר את הפילטר‬
‫(אם השולח אכן ‪ .)spammer‬אולם פרוטוקול ‪ smtp‬דורש אמינות מהמקבל ובפרט‬
‫אם אנו יודעים כי לא נקבל את הדואל הרי הסטנדרט דורש שנודיע לשולח (לשולח‬
‫בקישור ‪ smtp‬ע"י קוד ‪ 5xx‬אם הבעיה מתגלה במהלך השליחה או לשולח המקורי‬
  ‫ע"י שליחת הודעת שגיאה ‪ delivery status notification‬אם מגלים אחר כך).‬
   ‫ובאמת אחרת עלול להגרם נזק משמעותי יותר מאבדן הודעה ללא כל סימון .‬
  ‫‪3( .d‬נק') אפשרות שניה היא לבצע את הבדיקה למילות מפתח שמזהות דואר זבל‬
  ‫לאחר סיום קבלת ההודעה (ושליחת ‪ .)250 OK‬במקרה זה, אם מתגלה הודעה‬
                        ‫חשודה כזבל, איך יש לנהוג?‬
   ‫אין אפשרות אמיתית לדעת בוודאות אם זה זבל או לא, וכבר הסכמנו לקבל‬
  ‫אחריות על הדוא"ל (שלחנו 052). אז פשוט נסמן את ההודעה כחשודה, לצורך‬
  ‫פילטרציה אפליקטיבית של משתמש הקצה . לחילופין ניתן ל "זרוק" מייד את‬
  ‫החבילה, במקרה זה יש לשלוח הודעת שגיאה ‪delivery status notification‬‬
              ‫לכתובת השגיאות שצוינה בדואל בשדה ‪.mail from‬‬
           ‫‪3( .e‬נק') איזה אפשרות מבין השתיים עדיפה ומה היתרונות ?‬
‫בדרך כלל עדיפה הראשונה שחוסכת משאבים ודואגת ליידע את השולח . עם זאת,‬
‫יש שיעדיפו את אפשרות הסימון והעברה ליעד , אם הנמען משתמש בתוכנה יע ילה‬
         ‫לניהול הדואר ויוכל לזהות יותר טוב דואר זבל ולהגיב אליו .‬
  ‫‪ 5( .f‬נק') הארגון מעוניין לא לקבל דואר משרתי דואר שידועים כשולחי דואר זבל ,‬
  ‫בעזרת רשימה שחורה שמוחזקת ע"י ‪ .DNSbl.org‬הנח שמתקבל חיבור משרת‬
  ‫מכתובת ‪ 144.55.66.77 : IP‬שמזדהה ע"י הודעת ‪ .HELO a.com‬הצע שיטה‬
‫פשוטה ויעילה לבדוק אם השרת השולח הוא ברשימה , והסבר איך תבוצע הבדיקה‬
                       ‫עבור השרת השולח שצוין .‬
  ‫בד"כ ‪ BL‬מוחזק לפי ‪ IP‬ולא לפי ‪( DNS‬שהרי שם דומיין בהודעת ‪ HELO‬עלול‬
    ‫להיות מזויף). מבצעים שאילתת ‪ DNS‬רגילה (מסוג '‪ )'A‬לפענוח הכתובת‬
    ‫‪ .77.66.55.144.DNSbl.org‬מערכת ה-‪ DNS‬תחזיר תשובה לפי הרשומות‬
  ‫שנשלטות ע"י ‪ DNSbl.org‬ובפרט אם יש רישום שחושד בכתובת 77.66.55.441‬
  ‫ככתובת שעלולה להיות שולחת ‪( spam‬או חלק מבלוק כתובות חשוד ) אז נקבל‬
                               ‫סימון מתאים.‬
 ‫‪ 5( .g‬נק') הצע מוסכמה בין ה- ‪ domains‬כך ש-‪ domain‬למשל ‪ a.com‬יוכל לסמן את‬
 ‫הכתובות של שרתי הדואר היוצא שלו , כלומר את כתובות ה- ‪ IP‬מהן מותר לשלוח‬
  ‫דואל עם ‪ ,HELO a.com‬ושרת הדואל הנכנס של הארגון יוכל לוודא עם תחילת‬
 ‫הקישור מ- 77.66.55.441 שהוא אכן מורשה לשלוח דואר מטעם ‪( a.com‬כלומר‬
                            ‫עם ‪.)HELO a.com‬‬
‫מוסכמה פשוטה ויעילה – לכל שרת דואר יוצא למשל מכתובת ‪, 144.55.66.77 : IP‬‬
‫נחזיק רשומת ‪ DNS‬לכתובת ‪ . 77.66.55.144.OutMTA.a.com‬כלומר ה"דומיין"‬
   ‫‪ OutMTA.a.com‬יזהה לנו את הכתובות המותרות לשרתי הדואר היוצא של‬
           ‫הדומיין. את שם הדומיין השולח ניקח מהודעת ‪.HELO‬‬
  ‫‪ 4( .h‬נק') הצע כיצד לבדוק אם האתר ברשימה ש ל אתרים "טובים" שמוחזקת ע"י‬
              ‫‪ .DNSwl.org‬האם עדיף לפי שם או לפי כתובת ‪?IP‬‬
 ‫כדאי לפי שם (בהנחה שביצענו בדיקה לפי הסעיף הקודם כך שאנו יודעים שהשרת‬
  ‫השולח מורשה ע"י הדומיין ). כך למשל נוכל ישר להסתכל , עבור ‪xyz.aol.com‬‬
         ‫‪ HELO‬האם ‪ xyz.aol.com‬הינו ‪ .white-listed‬כיצד בודקים:‬
     ‫שוב נראה הכי פשוט כי ‪ DNSwl.org‬פשוט יחזיק כניסת ‪ A record‬עבור‬
‫‪ ,xyz.aol.com.DNSwl.org‬והמדיניות תהיה שאם ‪ A record‬קיים – אזי ‪domain‬‬
                             ‫הינו ‪.white-listed‬‬


  ‫(61 נק') הנח כי כל המנגנונים דלעיל מומשו . צייר תרשים הודעות עם השהיות‬  ‫‪.i‬‬
  ‫וחשב זמן סיום, בהנחה שההשהיה של כל הודעה דרך האינטרנט (בין ‪domains‬‬
    ‫שונים) היא ‪ 0.1sec‬וההשהיה של כל הודעה בתוך ‪ domain‬היא ‪,10msec‬‬
                             ‫לתהליכים הבאים:‬
 ‫‪ 10( .i‬נק') קבלת קשר (והודעה ) משרת מכתובת ‪ 144.55.66.77 : IP‬שהוא‬
‫שרת דואר מורשה של ‪ ,aspammer.com‬בפעם הראשונה. הנח שה ‪domain‬‬
  ‫הזה (‪ ) aspammer.com‬הוא חדש (ואין שום מידע עליו בשרת ה- ‪DNS‬‬
           ‫המקומי). השרת אינו באף אחת משתי הרשימות .‬
                        ‫ראה תרשים מצורף.‬
   ‫הערות: השמטתי את הזמנים (טריוויאלי). הנחתי שהשולח יודע את‬
 ‫כתובת ‪ IP‬של השרת הנכנס ‪ .in.smpt.irgun.org‬הנחתי ששרת ה ‪DNS‬‬
  ‫המקומי יודע את כתובת של ‪( OutMTA.A.Com‬אם לא: צריך להוסיף‬
   ‫פניה ל-‪ TLD‬כדי לקבל את שרת ה-‪ DNS‬של ‪ a.com‬ואז פניה אליו).‬
   ‫‪ 6( .ii‬נק') קבלת הודעה נוספת מאותו שרת , זמן קצר מאוד לאחר מכן .‬
   ‫כאן רק צריך להשמיט קריאות ‪ DNS‬להן התוצאות ידועות מראש .‬
 ‫4. (52 נק') נתבקשת לתכנן פרוטוקול תקשורת למערכת תקשורת בין מטאטאים, שמיועדת‬
   ‫לתעד משחקי כדור בהם השחקנים טסים על המטאטאים. קוטר המגרש הוא 4 ק"מ,‬
   ‫והגובה המירבי של המגרש הוא 3 ק"מ. לכרטיס התקשורת קצב של 01 ‪ mbps‬ויכולת‬
                               ‫לזהות התנגשויות ושידור‬
 ‫(‪ )carrier sense and collision detection‬בתנאי שהשידור נמשך לפחות 02 מיקרו שניה,‬
   ‫ומהירות התפשטות סיגנל היא 000,002 ק"מ לשניה. הנח שכל המטאטאים קולטים‬
 ‫תשדורות זה מזה ללא מכשולים. ההודעות שיש לשלוח הן בין אורך 3 בתים לבין 02 קילו-‬
                                     ‫בתים.‬
                  ‫‪ 13( .a‬נק') קבע גודל ‪ frame‬מינימאלי (ונמק...).‬
‫מרחק מירבי 5ק"מ (יתר במשולש), זמן התפשטות מירבי 52 מיקרו שניה; לכן צריך‬
   ‫שהשידור ימשך לפחות ‪ ,2*25+20=70microsec‬כלומר 007 ביטים שזה כ09‬
                                    ‫בתים.‬
        ‫‪ 3( .b‬נק') מה השיקול לקבוע גם אורך מרבי ? (אין צורך לחשב אותו )‬
 ‫אם נרשה חבילות מאוד ארוכות , תהיה סבירות גדולה של אבדן בגלל רעש . בנוסף,‬
  ‫אם תהיה התנגשות לא מזוהה (והרי זה אפשרי) אז הנזק גדול יותר . ולסיום זה‬
                                ‫יפגע בהוגנות.‬
 ‫‪ 3( .c‬נק') ההנחה שיש זיהוי התנגשויות וודאי אינה כל כך סבירה למערכת זו . הסבר‬
                                   ‫מדוע.‬
‫עוצמת הסיגנל הנקלט יורדת באופן חזק עם גדילת המרחק ולכן קשה לזהות קבלת‬
                          ‫סיגנל נוסף בשעת שידור .‬
  ‫‪ 6( .d‬נק') הנח כעת כי הסיכוי שמחשב שמשד ר יזהה התנגשות איתו הוא 2/1. איזו‬
                  ‫שינויים, אם בכלל, כדאי לעשות בפרוטוקול ?‬
         ‫ת: לשלוח ‪ ack‬על הודעות, ולשלוח מחדש אם לא מגיע …‪ack‬‬

								
To top