“You are here” indicator by liuqingzhan

VIEWS: 19 PAGES: 14

									                   Internet glossarium

- Verklaringen kunnen een aantal hyperlinks bevatten (aangegeven in het vetjes), namelijk verwijzingen naar
termen die elders in de lijst worden uitgelegd.

- Bij de taalkeuze (N/E) werd gekozen voor de Nederlandse vertaling van de term, op voorwaarde dat het
woord voldoende gekend en gebruikt wordt. Zoniet werd de Engelse benaming behouden.

- Definities worden soms verrijkt met Weetjes, websites (WWW) en Tips. Syn. geeft de synoniemen aan of
de gangbare term in het Engels.
2-second rule           Het principe dat de gebruiker niet langer dan 2 seconden moet wachten op
                  respons van het systeem, zoals bij het opstarten van of het veranderen van een
                  applicatie.


3-click rule            De regel die stelt dat toegang tot elk onderdeel van een applicatie of elke logische
                  stap in een proces niet meer dan 3 klikken ver mag zijn.

                  Het toepassen van dit principe is niet eenvoudig, omdat het moeilijk te definiëren
                  valt wat nu juist een belangrijk onderdeel of logische stap is, maar het is toch een
                  bruikbare vuistregel om de aantal stappen te beperken bij het uitvoeren van een
                  opdracht toch kan een te strikte naleving van deze regel misleidend zijn.


Above-the-fold           Deze richtlijn heeft betrekking op het venster dat verschijnt op het scherm
                  wanneer iemand een pagina oplaadt. Dat deel van de website kan bekeken
                  worden zonder het scherm te verschuiven via de pijltjes.

                  Dit is belangrijk omdat de surfer geneigd is om meer naar dit deel van de website
                  te kijken, terwijl hij wacht tot de website volledig verschijnt en omdat surfers
                  vaak niet scrollen.

                  Tip: Denk er ook aan dat surfers vaak met een smaller scherm werken dan de
                  schermen die bij webdesign gebruikt worden.


Anker               Een anchor (anker) is een niet algemeen bekende term voor link die verwijst naar
                  tekst op dezelfde webpagina.

                  Weetjes: Ankers fungeren in feite als een soort index boven aan een pagina en
                  bieden de Internetter houvast bij het scrollen. Vandaar de naam ankers.

                  Syn.: anchor, bookmark


Applicatie             Meestal een programma dat ontworpen wordt met een specifieke taak. Denk
                  hierbij aan bijv. een forum op een website, een e-card programma, …


ASL                = Age, Sex, Location

                  Afkorting van age,sex,location. 'What is your asl?' is wellicht de meest gestelde
                  vraag in chatsessies, waarbij wordt gevraagd naar het geslacht, de leeftijd en de
                  woonplaats van een 'medechatter'.


Bandbreedte            De bandbreedte is de maximale hoeveelheid gegevens die per tijdseenheid via
                  een kanaal kan worden verzonden en wordt uitgedrukt in hertz of in bits per
                  seconde (bps). De bandbreedte van een kanaal wordt bepaald door de fysische
                  eigenschappen van de verbinding, maar ook door de componenten die verzending
                  en ontvangst van data mede bepalen, zoals een modem bijvoorbeeld. Hoe groter
                  de bandbreedte, hoe groter de hoeveelheid gegevens die per tijdseenheid kan
                  worden overgebracht.
Banner         (vaak kleine) advertentievorm op Internet, waarbij men door op de banner te
            klikken wordt doorgeleid naar de site van de „adverteerder‟.

            Syn.: webvertentie


Blindsurfer       Is een toegankelijkheidslabel, dat de visueel gehandicapte Internetgebruiker een
            duidelijk herkenningspunt biedt wanneer een website vlot toegankelijk is.
            Blindsurfer werd gecreëerd in het kader van het 'webtoegankelijkheidsproject'
            met de steun van diverse overheidsinstellingen (waaronder Gelijke kansen in
            Vlaanderen).

            WWW: www.blindsurfer.be.


Bookmark        1). Een bookmark (letterlijk 'leeswijzer') is een functie van een browser waarmee
            de adressen (URL's) van vaak opgevraagde webpagina's kunnen worden
            gestockeerd, zodat ze later snel kunnen worden teruggevonden.

            Deze term wordt gehanteerd door browsers als Netscape, Opera, Mozilla. Internet
            Explorer gebruikt de term “favorieten”.

            2).Ook wel woord voor anker/anchor in sommige editors, een link naar een
            specifieke plaats op de website. Zie: Anker

            Syn.: Favourites, Favorieten


Booleaanse operatoren  AND, OR, NOT, …

            Booleaanse (logische) operatoren zijn afgeleid van de booleaanse logica,
            geïntroduceerd door de wiskundige George Boole. Zij stellen gebruikers van
            elektronische databestanden (bijvoorbeeld op het Internet) in staat om een
            zoekopdracht te beperken of te verruimen door bepaalde trefwoorden te
            combineren of uit te sluiten. De belangrijkste booleaanse operatoren zijn OR, AND
            en NOT. Door tussen twee trefwoorden de operator AND te plaatsen, moeten
            beide trefwoorden in het zoekresultaat voorkomen. Een OR-operator geeft aan
            dat slechts één van de twee trefwoorden moet voorkomen in het zoekresultaat,
            terwijl NOT een trefwoord uitsluit.

            Bijvoorbeeld: de zoekactie 'Cultuur AND Internet' zal normaliter een beperkter
            aantal zoekresultaten opleveren dan de zoekactie 'Cultuur OR Internet'. In het
            eerste geval moeten beide trefwoorden in de tekst (of titel) voorkomen, in het
            tweede geval slechts één van beide trefwoorden.


Broodkruimels      Een vorm van navigatie op websites waarbij de locatie in de website wordt
            weergegeven door een lijst van bovenliggende pagina‟s in hiërarchische volgorde.
            Elk van de bovenliggende pagina‟s is gewoonlijk aanklikbaar.

            Weetjes: De term "breadcrumbs" verwijst naar het sprookje van Hans en Grietje,
            waarin ze broodkruimels achterlaten tijdens hun tocht door het woud om hun weg
            naar huis terug te vinden. De metafoor gaat niet volledig op, omdat de
            broodkruimels niet de effectieve weg aangeven die gevolgd werd, maar de
            optimale weg van de homepage naar de pagina in kwestie.

            Syn. Breadcrumbs


(web)Browser      De term browser (ook soms 'webviewer' genoemd) kan letterlijk worden vertaald
            als 'rondneuzer'. Het is een softwarepakket waarmee een Internetgebruiker op
            een eenvoudige manier informatie op het WWW kan raadplegen. De meest
            bekende webbrowsers zijn Netscape en Internet Explorer.

            Weetjes: Steeds meer mensen kiezen een alternatief voor Internet Explorer en
            kiezen vaak de Mozilla browser. De software van Mozilla is vooral populair onder
            wat meer ervaren gebruikers die veel waarde hechten aan beveiliging.

            Syn. Webbrowser, webviewer
Cache            Geheugen waarin tijdelijk informatie, opgehaald van Internet, wordt opgeslagen.
              Reeds bezochte sites kunnen bij een herhalingsbezoek vanuit het cache geheugen
              getoond worden. Dit leidt tot een aanzienlijk snellere opbouw van de webpagina‟s.


CERN            Europees laboratorium voor deeltjesfysica in Zwitserland, stond aan de basis van
              het world wide web.


Chat            Onlinegesprek in “real time” tussen verschillende Internetgebruikers die ingetypte
              berichten uitwisselen.

              Weetjes: Het meest gebruikt zijn de zogenaamde instant messaging
              programma's, zoals messenger en icq. Hier stel je zélf een lijst met vrienden
              samen waarmee je in real time kan praten, bestanden uitwisselen en zelfs
              spelletjes spelen.
              Op een Internet Relay Chat (IRC) chat je in een virtuele kamer waar meerdere
              onbekende chatters tegelijk aanwezig zijn, meestal onder een nickname of
              schuilnaam.

              WWW: www.place.to.be – www.chat.be (grote chatsites van Vlaanderen)


Click trough rate (CTR)   De click through rate (CTR) is het aantal maal dat naar een bepaalde webpagina
              wordt doorgeklikt vanuit andere webpagina's. De CTR is bij veel zoekmachines
              bepalend voor de zogenaamde ranking (plaats) van die webpagina in de
              zoekresultaten. Hoe hoger de CTR, hoe hoger de plaats in de resultatenlijst.


Closed user group (CUG)   Een CUG is een beperkt aantal gebruikers dat exclusief toegang heeft tot een
              netwerk en/of een on line databestand, bijvoorbeeld op basis van een
              lidmaatschap of een abonnement.


(Virtual) Community     Virtuele gemeenschap. Een op het Internet bestaande gemeenschap van Internet-
              gebruikers met gedeelde interesse of andere overeenkomsten.


Content           Inhoud op een website


Content management system  Systeem dat gebruikt wordt om de inhoud van een website te beheren.
(CMS)

Cookie           Het gaat om een informatiepakketje dat wordt verstuurd naar de pc van de
              gebruiker op het moment dat de gebruiker de website raadpleegt. De informatie
              wordt op de harde schijf van de pc geïnstalleerd. Dit cookie bevat gewoonlijk de
              naam van de site, een vervaldatum en natuurlijk de informatie zelf.
              Via een cookie kunnen bepaalde gegevens vanaf het tweede bezoek automatisch
              worden „ingevuld‟, zoals bijvoorbeeld een paswoord of een taalkeuze.

              De meeste cookies hebben een commerciële functie : ze kunnen bijvoorbeeld het
              „zoekpad‟ van de gebruiker van de betreffende site volgen („tracking‟); op die
              manier kan de exploitant van de website bijvoorbeeld nagaan in welke informatie
              (producten/diensten) elke individuele gebruiker geïnteresseerd is en aan de hand
              daarvan bij een volgende bezoek de nieuwigheden aanbieden.

              Weetjes:
              Er zijn nogal wat Internetgebruikers die zich storen aan het gebruik van cookies
              omdat ze de privacy zouden aantasten (vooral cookies die tracking registreren).
              Voorstanders van cookies wijzen op het gemak ervan: doordat het sites een
              geheugen geeft, wordt het surfen makkelijker en comfortabeler.
              Browser-producenten hebben daarop ingespeeld door een optie in te bouwen die
              waarschuwt wanneer een server een cookie te verzenden. De gebruiker kan het
              cookie dan aanvaarden of weigeren.

              Een link van een deel van de website naar een ander deel, dat niet in dezelfde
Crosslink          hiërarchische structuur thuishoort. Hiërarchische boomstructuren op de website
              zijn vaak zeer goed georganiseerd, maar niet alle types informatie vinden er een
              plaats in.
Data mining      De analyse van data uit databanken om onderlinge verbanden en trends vast te
           stellen.


Databasekoppelingen  Ook voor het koppelen van een website aan een database moet je gebruik maken
           van programmeertalen. Met databasekoppelingen kun je o.a. Gebruikers
           gegevens laten opzoeken uit een database (vb. Adresgegevens, boekenlijst,
           productcatalogus, …), een gastenboek of een forum opzetten, een „content
           management systeem (CMS) maken (waarbij je de website door verschillende
           mensen kan laten updaten), …


Deep links      Links van buitenaf die onmiddellijk naar een onderpagina van een website gaan,
           eerder dan naar de homepage. Dit laat toe onmiddellijk te linken met geschikte
           en specifieke content.


Discussiegroep    Discussiegroepen vormen één van de meest populaire toepassingen van het
           Internet. Via discussiegroepen kunnen gebruikers informatie en ideeën uitwisselen
           over allerlei onderwerpen. Alhoewel ze qua toepassing niet zo erg veel van elkaar
           verschillen, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een discussiegroep
           en een nieuwslijst.

           Anders dan bij het chatten worden berichten niet in realtime maar met een
           zekere vertraging verspreid. Gebruikers kunnen alle door andere forumgebruikers
           geschreven berichten lezen en hun collectief of afzonderlijk antwoorden.

           Weetjes: De internationale verzamelnaam van alle nieuwsgroepen op het Internet
           is 'Usenet' (ook wel 'Netnews' of kortweg 'News' genoemd).

           Syn.: nieuwsgroep, newsgroup


Domein(naam)     Een domein is het tweede gedeelte van een Internetadres (achter de @).
           Meestal is het laatste deel van een Internetadres een landcode, zoals 'be' voor
           'België' en 'nl' voor 'Nederland'. De namen zijn gekoppeld aan IP-nummers die
           uiteindelijk de werkelijk naam vormen van de Internetsite.

           Weetjes: In de VS gebruikt men als domein geen landcode maar een 'sociaal'
           domein: .com (commercial), .edu (educational), .gov (government), .mil
           (military), .net (network), .org (organisation).

           Een domeinnaam kan aangevraagd worden bij de vereniging DNS, Belgische
           vereniging voor Internet domein naam registratie.

           WWW: www.dns.be


Dropdown menu     Scherm met een keuzelijst, dat uit een menubalk rolt bij het aanklikken van een
           item.

           Pulldown menu’s zijn gelijkaardig, behalve dat het in dit geval meestal nodig is
           de muis aangeklikt te houden om het menu open te houden.


E-flyer        Een flyer met animatie gemaakt in Flash en verzonden via Internet (web of e-
           mail). Dikwijls interactief en gelinkt aan websites of e-mailadressen.


E-zine        =Electronic magazine

           Een elektronisch tijdschrift dat via het Internet wordt verspreid (via e-mail) of ter
           beschikking wordt gesteld via een website en geen gedrukte tegenhanger kent.


FAQ          = Frequently asked questions.

           FAQ-files zijn bestanden met lijsten van veelgestelde vragen (en het antwoord
           erop) op het Internet. Via FAQ's wordt vermeden dat steeds dezelfde vragen
           worden gesteld. Internetgebruikers die, bijvoorbeeld via Usenet, een vraag willen
           stellen, kijken dus het best eerst in de FAQ's.


Feedback form     Een soort formulier dat opgesteld is om naar een reactie te peilen op een recente
           ervaring van een Internetgebruiker, bijv. Met een website of softwarepakket.


Firewall       Beveiliging van een intern computernetwerk waarbij een fysieke scheiding is
           aangebracht tussen het Internet en het interne netwerk.


Frames        HTML-codes waarmee het venster van de webbrowser in verschillende vakken
           wordt opgesplitst. Een simpel en veelvoorkomend gebruik van frames is als de
           pagina is opgedeeld in tweeën waarbij in het ene deel de navigatie staat, die
           opent in het andere deel. Het is mogelijk om met linken een andere website
           binnen het bestaande frame te halen.

           Tips: Toch wordt het overmatig gebruik van frames bij webdesign niet
           aangeraden omdat ze de surfer in de war kunnen brengen bij de navigatie,
           bookmarking, printen, …


Framing        Met deze techniek kun je een pagina of informatie afkomstig van een site
           (bronsite) in je eigen webpagina opnemen (doelsite), zonder dat je een nieuw
           venster hoeft te openen in de browser die naar de bronsite verwijst. Het adres
           van de doelsite komt dus in de plaats van dat van de bronsite, wat verkeerdelijk
           de indruk wekt dat de informatie op de doelsite staat.


Forum         Benaming voor een elektronisch discussieplatform.


Gastenboek      Een formulier op een webpagina dat de bezoeker toelaat om in te tekenen en
           vragen en commentaar achter te laten. Deze informatie is al dan niet zichtbaar
           voor andere bezoekers.

           WWW: www.toneelhuis.be


Gebruikersinterface  Manier waarop de gebruiker met een computersysteem communiceert.
           Onderdelen van de gebruikersinterface zijn bijvoorbeeld de schermlayout, de
           manier waarop de cursor wordt verplaatst over het scherm, het gebruik van de
           muis en de helpfunctie.

           Er wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen GUI(een grafische
           gebruikersinterface) en een CUI (een gebruikersinterface gebaseerd op cijfers,
           letters en symbolen).

           Syn.: User Interface


GIF          = Graphics interchange format

           Bestandsformaat voor afbeeldingen, waarin een vorm van compressie wordt
           toegepast, waardoor een grafisch bestand minder ruimte in beslag neemt. Dit
           verklaart de populariteit van het gif-formaat voor grafische bestanden op het
           Internet. Bestanden van dit type zijn te herkennen aan de extensie .gif.


GUI          = Graphical user interface - grafische gebruikersinterface

           Bij de grafische gebruikersinterface communiceert de gebruiker met behulp van
           de muis en pictogrammen waarop kan worden geklikt.

           = Joint photographic experts group
JPEG
           Bestandsformaat voor afbeeldingen, waarin een vorm van compressie wordt
           toegepast, waardoor een grafisch bestand minder ruimte in beslag neemt.
           Bestanden van dit type zijn te herkennen aan de extensie .jpg of .jpeg.
Hacking   Het ongeoorloofd binnendringen of verblijven in het computersysteem van een
      derde.

      Weetjes: Het Internet is nog niet veilig genoeg. Dat probeert hacker 'Red Attack'
      aan te tonen. Red Attack is de schuilnaam van Frans Devaere. Red Attack
      probeert in te breken in computers. Het is hem al enkele keren gelukt.


Helpdesk  Telefonische bijstand (gratis of tegen betaling) verstrekt door een professional om
      tegemoet te komen aan de vragen van zijn klanten.


Hits    Aanduiding van het aantal malen dat er elementen van een site worden
      opgevraagd. Het meten van sitebezoek in hits is echter minder correct dan „page
      view’ want als een webpagina is opgebouwd uit meerdere elementen
      (afbeeldingen of frames), is er direct sprake van meerdere hits.


Hoax    Vals bericht of nepbericht dat vaak via e-mail op het Internet wordt verspreid.


Homepage  Hoofdpagina van een website. Homepages bevatten doorgaans links die naar
      andere pagina‟s van de eigen site of van externe sites verwijzen. Sommige grote
      websites kunnen meerdere homepages bevatten.


Hosting   Bij hosting wordt de website van een informatieleverancier op een server van de
      Internet access provider geïnstalleerd, zodat de informatieleverancier zelf geen
      server moet aanschaffen en een permanente lijn moet installeren. Naast hosting
      is ook housing mogelijk.


Hotspot   Gedeelte van een image map waarop kan worden geklikt en dat correspondeert
      met een hyperlink.


Housing   Bij housing wordt de Internetserver (hard- en software) van de
      informatieleverancieer bij de Internet access provider geïnstalleerd, zodat de
      informatieleverancier zelf geen permanente lijn moet installeren. Naast housing is
      ook hosting mogelijk.

HTML    = Hypertext markup language.

      HTMLis een markuptaal om informatiepagina's op het Internet aan te maken ('to
      mark up'). HTML bestaat uit een aantal codes (de zogenaamde tags) waarmee
      zowel de structuur als de lay-out van een www-pagina kan worden gedefinieerd,
      zoals het in 'vet' weergeven van een woord, het maken van een paginabrede titel,
      enz. Bovendien kunnen woorden, regels tekst of beelden worden gemarkeerd als
      hyperlinks die verwijzen naar een ander www (HTML)-document, zodat de
      gebruiker vanuit elke www-pagina kan 'springen' naar andere www-pagina's
      (eventueel opgeslagen in andere servers) of naar grafische beelden,
      videobestanden of audiofiles.


HTTP    = Hypertext transfer protocol.

      HTTP is een protocol dat ervoor zorgt dat www-browsers kunnen communiceren
      met www-servers. Daarom dat elke URL wordt voorafgegaan door het HTTP-
      protocol.


Hyperlink  Een verwijzing van een trefwoord naar een andere passage op dezelfde pagina,
      site of andere sites. De verwijzing kan zijn naar een trefwood, een illustratie of
      een muziekfragment. Bij het Internet wordt het gebruik van hyperlinks „surfen‟
      genoemd.


Hypertext  Een verwijzing van een trefwoord naar een tekstpassage.
Inloggen          =zich aanmelden

              Inloggen is het tot stand brengen van een on line-verbinding tussen een
              gebruiker (werkstation) en een on line databestand. Inloggen gebeurt door het
              invoeren van een login-naam en een paswoord.


Internet Access Provider  Een Internetaanbieder is een bedrijf/organisatie dat/die toegang verleent tot het
              Internet door middel van een Internetaccount.

              Syn.: ISP – Internet Service Provider


Internet account      Om toegang te krijgen tot het Internet moet een gebruiker beschikken over een
              Internetaccount. Dit is een aansluiting bij een Internetaanbieder (Internet
              access provider). Net zoals op een bankrekening wordt op elk account
              bijgehouden hoeveel de gebruiker het netwerk heeft gebruikt, zodat dit in
              rekening kan worden gebracht. Voor het account dient een maandelijkse bijdrage
              te worden betaald.


Internetadres       1) een Internetadres is de code waarmee een Internetgebruiker op het netwerk
              wordt geïdentificeerd en is dus in feite synoniem voor 'e-mail adress'. Het bestaat
              uit de login-naam en de naam (domain name) van de hostcomputer (Internet
              access provider) waarop de gebruiker is aangesloten. Beide namen worden
              gescheiden door een @, zoals 'ddgrooff@innet.be'.

              2) de term 'Internetadres‟ wordt ook soms gebruikt als afkorting van 'Internet
              protocol address' (kortweg 'IP-address' genoemd).


IP-address         Elke op het Internet aangesloten computer heeft een eigen IP-address. Een IP-
              address komt voor in twee verschillende vormen: alfanumeriek (domeinnaam)
              of numeriek (IP-nummer). De alfanumerieke versie is bestemd voor de
              gebruikers, de numerieke voor de computers.


Internet broadcasting   Internet broadcasting, soms ook webcasting genoemd, is het verspreiden van
              televisieprogramma's via het Internet, gebruik makend van streaming video.Intranet          Een intranet is een intern bedrijfsnetwerk dat werkt volgens de Internet-
              technologie. Dit heeft het voordeel dat er communicatie mogelijk is met alle
              soorten pc‟s (bijvoorbeeld van medewerkers thuis) en andere netwerken,
              tenminste als de informatie in het juiste formaat (HTML) is opgeslagen. Via
              intranet kan interne bedrijfsinformatie ook via het Internet beschikbaar worden
              gesteld voor de „buitenwereld‟ en/of kan elke medewerker van een bedrijf zeer
              gemakkelijk toegang hebben tot het Internet.


IRC            = Internet Relay Chat.

              Dit is de naam van de elektronische babbelbox op het Internet waarin de
              gebruikers ('chatters') real time-informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het
              verschil tussen IRC en e-mail is dat de conversatie bij babbelboxen in real time
              gebeurt: de gesprekspartners zien onmiddellijk de reactie van de correspondent
              op het scherm. Behalve van tekst wordt tijdens de dialoog ook gebruik gemaakt
              van zogenaamde „smileys‟ om allerlei gevoelens uit te drukken.


Javascript         Een van Java afgeleide en door Netscape ontwikkelde programmeertaal waarmee
              HTML pagina's kunnen worden uitgebreid met allerlei interactieve en
              geanimeerde toepassingen, waardoor de websites attractiever en dynamischer
              kunnen worden gemaakt.


Kbps            Kilobits per seconde. Uitdrukking van de transmissiesnelheid in duizenden bits per
              seconde.
Link rot      Het verouderd zijn van hyperlinks die verwijzen naar niet (meer) bestaande
          URL's.


Log file      Logboekbestand waarin meldingen over het gebruik van computers en diensten
          worden bewaard. Aan de hand van een logfile op een webserver kan bijvoorbeeld
          worden uitgerekend hoe vaak een pagina is geraadpleegd.


Login       Gebruikersnaam of identificatienummer om zich op een server te identificeren.
          Een login gaat meestal gepaard met een wachtwoord.


Look-and-feel   De vormgeving (look) en de interactieve stijl (feel) van de front end van een
          website.


Mbps        Megabits per seconde. Uitdrukking van de transmissiesnelheid in miljoenen bits
          per seconde.


Pathway      De volledige beschrijving van de locatie van een bestand op een computer. Een
          pad ('path' in het engels) is een soort routebeschrijving naar het bestand.


Metadata      De informatie die gebruikt wordt om de context en de structuur van data en
          informatieprocessen te beschrijven. Metadata gaan dus niet alleen over gegevens,
          maar ook over applicaties en processen.


Multimedia     Gecombineerd en geïntegreerd gebruik van tekst, beeld en geluid, bijvoorbeeld
          via het Internet, cd-rom of cd-i


Navigeren     Het kiezen van verwijzingen, informatie ophalen en bekijken van verschillende
          websites op het Internet met behulp van een zogeheten browser, bijvoorbeeld
          Internet Explorer of Netscape.

          Syn.: (Net)Surfen


Netiquette     Verzameling van ongeschreven gedragsregels voor gebruikers op Internet.


Nieuwsbrief    Een elektronische brief waarop Internetgebruikers zich via een website kunnen
          abonneren om regelmatig informatie over die site te ontvangen.

          Syn.: Newsletter


Nieuwslijst    Een nieuwslijst is een soort nieuws(discussie)groep. In plaats dat de berichten
          van de deelnemers op een nieuwsserver terecht komen, worden ze via e-mail
          verstuurd naar alle andere op de nieuwslijst ingeschreven deelnemers. Eén en
          ander wordt (meestal automatisch) beheert door een listserver. In tegenstelling
          tot nieuwsgroepen zijn nieuwslijsten niet voor iedereen automatisch toegankelijk.
          Een geïnteresseerde moet zich eerst inschrijven via een zgn. 'Request to
          subsribe'. Er bestaan duizenden verschillende nieuwslijsten op het Internet.

          Syn.: Mailinglist, adreslijst


Online marketing  Het gebruik van het Internet of andere digitale technologieën om marketing
          objectieven te behalen.


Mouse-over     Toelichting die verschijnt zodra je met je muis op een tekst, icoon of menu gaat
          staan.
Opt-in e-mail  Commerciële e-mail die door de bestemmeling is aanvaard. De gebruiker wordt
         eerst gevraagd of hij promotionele e-mail wil ontvangen over bepaalde producten
         en/of diensten. Pas na bevestiging wordt de e-mail (eventueel op periodieke
         basis) verstuurd. Op die manier dekt de adverteerder zich in tegen mogelijke
         spammingklachten.Opt-in      Opt-in en opt-out zijn termen die aangeven hoeveel controle de burger heeft
         over het gebruik van zijn gegevens. Opt-in is daarbij het strengst: enkel wie
         ervoor kiest („zich intekent‟), zal commerciële boodschappen ontvangen. Zo
         werken bijvoorbeeld nieuwsbrieven: wie er regelmatig een wil ontvangen moet
         dat zelf expliciet melden.


Opt-out     Bij opt-out wordt gewerkt volgens het principe „behoudens tegenbericht‟. Het laat
         adverteerders toe boodschappen te bezorgen zonder voorafgaand signaal van de
         ontvanger, maar verplicht hen wel zijn of haar gegevens onmiddellijk te
         schrappen als er om gevraagd wordt.


Page view    Opgevraagde Internetpagina. Het bezoek van een website wordt meestal gemeten
         in page views, het aantal pagina‟s dat ineen bepaalde periode wordt opgevraagd.
Personalisatie  Trend in Internet om informatie, communicatie en transactie voor één persoon
         geschikt te maken, op basis van informatie over persoonlijke gewoonten en
         voorkeuren, verzameld via acties op Internet.

POP       1).= point-of-presence.

         Een pop is een lokaal Internetknooppunt (inbelpunt), aangeboden door een
         Internet access provider. Via een POP kan de gebruiker tegen zonaal
         telefoontarief gebruik maken van het Internet.

         2).= post office protocol.

         Een Internetprotocol om e-mailberichten te versturen tussen verzenders, de
         (pop)servers van de Internet access providers en de ontvangers. Het protocol
         zorgt er m.a.w. Voor dat e-mailberichten bij de juiste bestemmeling terecht
         komen.


Pop-up window  Scherm met een keuzelijst, dat verschijnt op de voorgrond van een invoerscherm
         of een formulier.


Portaalsite   Een portaalsite is een website die door zeer veel Internetgebruikers bij het
         opstarten van een Internetsessie geraadpleegd wordt. Meestal zijn deze websites
         ontwikkeld rond een zoekmachine. Om zoveel mogelijk gebruikers te 'lokken'
         wordt naast het zoeken nog andere functies geïntegreerd, zoals woordenboeken,
         nieuwsdiensten, teleshoppingservices, enz. Door veel gebruikers aan te trekken
         kunnen portaalsites dan ook flinke reclamebudgetten aantrekken. Thematische
         portaalsites worden minIPortals of verti-ports genoemd.


Proxy(server)  Een proxy(server) is een HTTP-computer die vooral door Internet access
         providers wordt gebruikt. Deze proxy bundelt de aanvragen van meerdere
         klanten alvorens ze naar de eigenlijke host te versturen die instaat voor het
         doorsturen van de aanvraag via nationale en internationale verbindingen. Op die
         manier kan het aantal connecties naar de host worden beperkt. Proxy's houden
         ook lokale kopieën bij (in de zogenaamde 'cache') van de door de gebruikers
         opgevraagde webpagina's. Wanneer een gebruiker via de access provider een
         website probeert te bereiken, zal de proxyserver eerst nagaan of het document
         niet reeds in de proxy is opgeslagen, zoniet wordt de site toch opgehaald en zal
         alsnog een lokale kopie worden gemaakt. De proxyserver zal echter op zeer
         regelmatige tijdstippen de website zelf raadplegen om na te gaan of het
            document niet is veranderd. Proxy‟s worden gebruikt om het 'surfen' sneller te
            laten verlopen, maar ze fungeren ook als gateway tussen een intranet en het
            Internet. De proxy wordt dan vaak gecombineerd met een firewall.


Pulldown menu      Menu dat zich ontrolt onder een woord in een menubalk.

            Syn.Rolmenu


Real time        Directe uitwisseling van informatie, zonder vertraging.


Scrollbar        Balk aan de rand van een venster in het scherm, waarmee met de muis tekst
            horizontaal of verticaal over het scherm kan worden verschoven.


Scrollen        Het naar boven en onderen verschuiven van tekst via de op- en neerwaartse
            pijlen van een schuifbalkje (scrollbar) aan de zijkant van een tekstvenster.


Search engine ranking  Het oplijsten van hits in functie van hun relevantie. Dit wordt gewoonlijk bepaald
            door het aantal, de plaats en de frequentie van een term dat in een document
            wordt gezocht.

            Een snellere methode om een taak uit te voeren dan via de gewone weg.
ShortcutSitemap         Schematisch overzicht van de opbouw en inhoud van een website.


Smiley         Combinatie van tekens die een emotie symboliseren, bijvoorbeeld :-) voor
            (glim)lach.

            Weetjes: De naam Scott Fahlman doet misschien geen belletje rinkelen, maar de
            onderzoeker bij IBM is wel de man die 20 jaar terug het Internet leerde
            glimlachen. Begin jaren '80 werd de nood aan dergelijke non-verbale hints
            immers steeds duidelijker.

            Syn.: Emoticon, Emotion Icon


Spam(ming)       Massale en herhaalde verzending van ongevraagde - meestal commerciële -
            berichten.


Spider         Programma dat voor een zoekmachine het Internet afzoekt naar sites en
            bijbehorende trefwoorden.

            Syn.: Crawler


Spyware         Wat spam is voor e-mail is spyware voor het web. "Spyware" is software die een
            PC binnensluipt , activiteiten op het net in de gaten houdt en af en toe reclame in
            een venstertje op het scherm laat verschijnen. Dit soort software houdt in feite de
            PC gegijzeld door de Internetverbinding gade te slaan en uit eigen beweging
            websites op te roepen. Sommige spyware verzamelt daarnaast ook persoonlijke
            gegevens, zoals een e-mail adres, woonplaats of soms zelf kredietkaartgegevens.

            Als de software niet kan uitgeroeid worden, zou ze voor het web kunnen doen wat
            spam voor e-mail heeft gedaan: voor een zodanig grote kwelling zorgen dat het
            Internet er een stuk minder nuttig door wordt.


Streaming        Techniek waardoor een bestand kan worden gelezen (beeld, audio- of
            videobestand) zonder te moeten wachten tot het bestand volledig gedownload is.
            Een plug-in, aan de webbrowser toegevoegd, decomprimeert en leest de
            gegevens naarmate ze op de computer binnenkomen.
URL             = Uniform research locator.

              Een URL is het adres van een www-pagina op het Internet. Elk www-document
              heeft een unieke URL. De URL heeft vier delen: in het eerste deel staat het
              protocol waarmee het document moet worden opgehaald (http, ftp, gopher:,
              mail:, news, enz.). Het tweede gedeelte (achter de twee schuine strepen) bevat
              de domain name van de computer waarin de pagina zich bevindt. Het derde deel
              bevat het lokale directory-pad van het document. Het vierde deel bestaat uit de
              bestandsnaam van de pagina. Aan de hand van zo'n url kan elke www-pagina -
              onafhankelijk van de computer waarin ze is opgeslagen - rechtstreeks worden
              opgevraagd.


Usability
              De mate waarin een interactief systeem de gebruiker in staat stelt effectief,
              efficiënt en comfortabel in een gegeven omgeving zijn taak te voltooien. Kort
              gezegd de gebruiksvriendelijkheid van websites.

              Weetjes: Jacobs Nielsen wordt bestempeld als de goeroe van website usability.
              Toch zijn er kwade tongen die beweren dat zijn eigen website www.useit.com
              helemaal niet zo gebruiksvriendelijk is, o.a. omwille van de wel heel sobere
              (onaantrekkelijke) vormgeving…

              WWW: www.usabilityfirst.com


Usenet           = Users Network

              Usenet is de verzamelnaam van alle nieuwsgroepen op het Internet. Usenet is
              naast WWW en e-mail één van de belangrijkste toepassingen van het Internet. De
              onderwerpen binnen de totale Usenet-gemeenschap zijn zeer divers. Het netwerk
              bevat meer dan 10.000 verschillende onderwerpen waarover de gebruiker iets
              kwijt kan. Het verschil tussen het uitwisselen van berichten via Usenet en
              klassieke e-mail is dat de berichten die via Usenet worden verspreid, openbaar
              zijn en in principe door iedere Internetgebruiker kunnen worden gelezen.


User testing        Een reeks van methodes om een gebruikersinterface te evalueren door data te
              verzamelen van gebruikers van het systeem.


Virtual community locator  Een zoekmachine waarmee een gebruiker naar bepaalde doelgroepen (in
              discussiegroepen) kan zoeken op het Internet.

              WWW: www.liszt.com.


Vortal           = Vertical industry portal

              Een vortal is een portaalsite die zich - in tegenstelling tot een algemene
              portaalsite - richt tot een welbepaalde professionele sector.


Wave            Test-tool, alternatieve testmethode. Dit hulpmiddel wijst op elk ontbrekend of
              foutief alt-attribuut!


Webcam           = Webcamera

              Een webcam is een camera die aangesloten is op een webserver en waarmee
              stilstaande en bewegende beelden kunnen worden verstuurd via het Internet.


Weblog           Een weblog, of blog, is een site in dagboekstijl. De maker, de weblogger of
              blogger, plaatst links naar andere webpagina's die hij of zij leuk of interessant
              vindt. Deze links zijn vaak voorzien van een (kort) stukje commentaar van de
              weblogger. Een weblog wordt over het algemeen vaak geactualiseerd. De
              fanatieke bloggers schrijven meerdere malen per dag nieuwe stukjes. De
              nieuwste berichten komen altijd bovenaan de pagina te staan. Er zijn zo veel
             soorten weblogs als er webloggers zijn. Eén onderscheid dat vaak gemaakt wordt
             is dat tussen een persoonlijke weblog en een weblog over één vastomlijnd
             onderwerp. De persoonlijke weblog gaat vooral over het leven van de weblogger
             zelf. Hij of zij schrijft over zijn/haar belevenissen en gedachten en voorziet dit van
             commentaar.

             Weetjes:
             - Het gretigst gelezen van alle bloggers is glenn reynolds, een professor in de
             rechten aan de universiteit van tenessee, die met zijn www.instapundit.com elke
             dag 105.000 surfers op visite krijgt.
             - Weblogs hebben een gemiddelde levensduur van 126 dagen.
             - Ondertussen zijn volgens sommige tellingen meer dan 1,5 miljoen weblogs
             actief, en hebben marketeers, politici, reclame- en pr mensen de kracht van de
             blogs ontdekt.
             - De verzameling van weblogs, WIKIS, … laat zich ook wel “sociale software”
             noemen. Deze sociale software stelt ondernemingen in staat netwerken tussen
             medewerkers, klanten en contacten te bouwen.


             De beheerder van een webserver.
Webmaster - webmanager


Website design      Het proces van vormgeving van de inhoud, de look-and-feel, de structuur, de
             navigatie en de implementatie van de website.

             Website design is een jonge en snel veranderende sector. Goede website
             designers moeten een stevige kennis hebben van het onderwerpen van
             gebruikersinterface en oog hebben voor de processen die met
             gebruiksvriendelijkheid gepaard gaan, zoals user testing. Veeleer dan louter
             vast te houden aan de richtlijnen van gebruiksvriendelijkheid die rap achterhaald
             raken door de snel veranderende technologie en gebruikersprofielen.


Website maintenance   Steun en ontwikkeling van een website op lange termijn. Dit kan volgende
             handelingen inhouden: het toevoegen van nieuwe materialen, nieuwe
             categorieën, aanpassen van de organisatie en navigatie, technische bijstand,
             nieuwe vormgeving, actualiseren van informatie edm.


Wysiwyg         = what you see is what you get.

             Wanneer in desktop publishing het resultaat op het beeldscherm identiek is met
             de afdruk (het eigenlijke resultaat), spreekt men van wysiwyg: what you see is
             what you get.


Zoekrobot        Een zoekrobot is een programma of „zoekmachinesite‟ om informatie op het
             Internet te zoeken op trefwoord of op een combinatie van trefwoorden. De
             gevonden ingangen worden aan de hand van zoekmachinespecifieke criteria
             getoond: de zoekmachine onderhoudt indexen van trefwoorden en vindplaatsen
             met behulp van een spider.

             De bekendste zoekmotoren zijn Google, Alta Vista, Lycos en Yahoo!

             Syn. Zoekmachine, Search engine


             = Alternatieve text tags, tekstalternatieven.

             Alt tags beschrijven een beeld met woorden, zodat mensen met een visuele
Alt tags
             handicap weten wat er zich op dat gedeelte van de webpagina afspeelt . Dit is
             handig voor surfers die de webpagina‟s alleen in text-only bekijkt, of voor mensen
             met een visuele handicap.

Anchor          Zie: Anker
Blog           Zie: Weblog
Breadcrumbs       Zie: Broodkruimels, Kruimelpad
Crawler         Zie: Spider
Emoticon         = samentrekking van “Emotional Icon”. Zie: Smiley
Favorieten        Zie: Bookmark
             Met flash kunnen speciale audiovisuele effecten en animaties voor het Internet
             ontwikkeld worden, die gemakkelijk in een site geïntegreerd kunnen worden.
Flash
             Weetjes: Het gebruik van flash is omstreden, omdat de animatie op
             Internetpagina's veel toegankelijkheidsproblemen oplevert.

Gebruiksvriendelijkheid  Zie: Usability
Guestbook         Zie: Gastenboek
Hoofdpagina        Zie: Homepage
ISP            Zie: Internet Access Provider
Keyword tags       Zie: Meta tags
Kruimelpad        Zie: Broodkruimels
Link           Zie: hyperlink
Mailing list       Zie: Nieuwslijst

             Code die informatie geeft over een HTML-pagina om zoekmachines informatie te
             bezorgen over de inhoud van de pagina, de maker ervan en over de
Meta tags         sleutelwoorden waarop de pagina kan worden gevonden.

             Syn.: Keyword tags

Nieuwsgroep        Zie: Discussiegroep

             Tekst, beeld of advertentie die in een apart scherm wordt geopend. Talrijke sites
Pop-ups
             nemen reclame op in dergelijke vensters.

Search engine       Zie: Zoekrobot

             Geheel van programma-instructies in hun oorspronkelijk hogere taal (bijvoorbeeld
             pascal of c), zoals geschreven door de programmeurs. Het is niet mogelijk een
Source code
             programma aan te passen zonder in het bezit te zijn van de broncode; vandaar
             dat bij kwesties rond de intellectuele rechten van een programma het bezit van
             de broncode een belangrijke rol speelt.
Surfen          Zie: Navigeren

             Een taxonomie is een structuur die het mogelijk maakt om content over
             personen, organisaties, gebeurtenissen en dingen te clusteren in (hiërarchische)
             groepen om ze gemakkelijk te identificeren, te bestuderen en terug te vinden.
Taxonomie
             Taxonomieën zijn, samen met het definiëren van metadata en integratie, de
             meest kritische componenten van content management systemen (CMS) en
             information portals.


             Opmaakmodel in HTML, bestaande uit HTML-tags met de standaardopmaak van
Templates         een HTML-document. Een HTML-pagina is in deze standaard opmaak te zien door
             het model in de betreffende pagina aan te roepen.


             Verkleinde weergave van een grafische afbeelding waarop met de muis kan
Thumbnail
             worden geklikt, waarna de volledige afbeelding van de server wordt opgehaald en
             op het scherm verschijnt.
User interface      Zie: Gebruikersinterface
Virtual community     = Virtuele gemeenschap. Zie: Community
             = Website accessibility initiative

             De te volgen richtlijnen bij het bouwen van een website om de toegankelijkheid te
WAI (guidelines)
             vergroten voor mensen met een handicap.

             WWW: www.w3.org/wai
Webbrowser        Zie: Browser
Webvertentie       Zie: Banner
Webviewer         Zie: Browser

Wiki           Wikis vormen, samen met weblogs, de interactieve en publieke kant van het
             Internet. Wikis vertrekken vanuit dezelfde basisfilosofie als weblogs: het net open
             maken voor individuele inhoud. Dat kan door het ontwikkelen van webpagina‟s die
             individuele gebruikers toelaten om daar op een eenvoudige manier tekst, foto‟s,
             filmpjes etc. Op te plaatsen. Wikis zijn, nog sterker dan weblogs, gericht op het
                 aanpassen van de inhoud en de structuur van de webpagina zelf. Een wiki pagina
                 kan dus door iedere gebruiker gewijzigd worden. Wikis zorgen ervoor dat
                 iedereen elkaars inhoud kan corrigeren, becommentariëren, aanpassen.
                 In feite gaat het om een klein stukje software dat op een Internetserver draait en
                 bezoekers een soort gigantisch kladblok voorschotelt.                 Weetjes:
                 - Ward Cunningham is de geestelijke vader van de Wikis. De term “Wikiwiki” komt
                 uit Hawaï en betekent “snel”. En snel is het zeker, omdat zowel het lezen als het
                 veranderen van de tekst via een standaard web browser verloopt. Zelf
                 omschrijft cunningham wiki als “the simplest online database that could possibly
                 work.”

                 - Ondertussen zijn er Wiki websites over reizen, boeken, steden, schrijvers enz.
                 Een bekend voorbeeld van een uitgebreide wiki is Wikipedia, een encyclopedie
                 samengesteld door de gebruikers ervan.

                 - Artikels, rapporten, verslagen van meetings, lesmateriaal, … alles kan op een
                 wiki als het door de anderen mag worden aangevuld of aangepast.

                 WWW:
                 Http://c2.com/cgi/wiki?wikiwikiweb
                 Http://en.wikipedia.org/wiki/main_page
                 http://c2.com/cgi/wiki?corporatewikis


                 = World Wide Web

                 Wereldwijde verzameling van sites gebaseerd op het HyperText Transfer
WWW                Protocol. Multimedia en hypertext zijn de belangrijkste kenmerken van het world
                 wide web, dat begon als experiment van het CERN. Momenteel is het World Wide
                 Web Consortium (W3C) belast met standaardisering en ontwikkeling van het
                 worldwide web.Literatuuroverzicht:

De Grooff Dirk (2001), Het grote woordenboek van de nieuwe media. Leuven: Davidsfonds
Jager Rita, van Twisk Pieter (red.) (2001), Internetjournalistiek. Amsterdam: Boom
Van Driel (2001), Digitaal communiceren. Amsterdam: Boom
Walrave Michel (2003), Com.pas. Antwerpen: Halewijn


Geraadpleegde websites:

www.encyclomedia.be (sluit aan bij het grote woordenboek van de nieuwe media)
www.furore.nl/iwb
www.usabilityfirst.com
www.acmi.net.au/PAML/glossary.htm
www.beginnersweb.nl/woordenboek.php
www.uia.ac.be/didascalia/pedagora/glossari.htm
http://whatis.techtarget.com
www.webwereld.nl
www.trends.be

								
To top