Docstoc

Introduktion

Document Sample
Introduktion Powered By Docstoc
					                                 14. februar 2005
                                 bak
Det nye Dtu.dk

Skabelon for teknisk kravspecifikation
Kommunikation  Ledelse og Administration  Tlf +45 45 25 25 25  bak@adm.dtu.dk
        DTU, Bygning 101 A     Tlf dir. 45251037   www.dtu.dk
        DK-2800 Kgs. Lyngby     Fax +45 45 93 40 28
                      CVR-nr. 63 39 30 10
Indholdsfortegnelse


Introduktion ....................................................................................... 3
Sammenhæng mellem institutter og det centrale DTU ............................. 4
Nyhedsfunktion................................................................................... 5
Kalender 7
Integration ......................................................................................... 9
 Orbit   9
 DTU basen / Telefonbogen .............................................................. 10
 Php og .net integration ................................................................... 10
Tekniske krav til løsningen ................................................................. 11
 W3C    11
 Designkrav .................................................................................... 11
 Backend ........................................................................................ 11
 Søgemaskineoptimering .................................................................. 12
Søgning 13
 Statistik ........................................................................................ 14
Øvrige funktioner .............................................................................. 15
 Job base ....................................................................................... 15
 Mailform / kontaktformular .............................................................. 15
 Spam filter .................................................................................... 16
 Dialogrum / debatforum .................................................................. 16
 Spørgeskemaer .............................................................................. 17
 Databaseskabeloner ....................................................................... 17
 Bibeholde eksisterende URL´er ........................................................ 17
 Billedbasen .................................................................................... 18
 SSL på log-in siden ........................................................................ 18
 Visning af nedlagt / ikke eksisterende URL ........................................ 18
 Personlig papirkurv......................................................................... 18
 Pop-up, Javascript, flash og metadata .............................................. 19
 Autotjek på døde links .................................................................... 19
 SSL på udvalgte side ...................................................................... 19
 Videosekvenser .............................................................................. 20
Institutspecifikke funktioner ............................................................... 21
 Grupper og sektioner skal være synlige i navigationen ........................ 21
 Institutspecifikt mediebibliotek ........................................................ 21
 C.V. visninger ................................................................................ 21
                                                     Side 2
IntroduktionFormålet med notatet er at beskrive hvilke funktionalitet der ønskes udviklet til den nye DTU.dk.


Projektejerne for det nye dtu.dk er kommunikationsafdelingen hos DTU, og de fungerer således
som afsender af denne skabelon for den tekniske kravspecifikation.


De funktioner, der beskrives i kravspecifikationen, er dels et resultat af nogle overordnede ønsker
fra kommunikationsafdelingen og ledelsen, samt ønsker fra den afholdte høringsrunde.


Der er flere formål med kravspecifikationen:


    Interesserede DTU ansatte kan bruge kravspecifikationen til at danne sig et overblik over
    hvilke funktioner der vil blive udviklet til løsningen.
    De leverandører, der skal leverer løsningen, skal bruge kravspecifikationen til konkret at
    identificere de opgaver der skal leveres.
    Der er forskellige del-projektansvarlige hos DTU, og det fremgår af kravspecifikationen
    hvem der har ansvaret for hvilke opgaver.


Den del af kravspecifikationen, der vedrør leverandør ydelserne, vil løbende blive udviklet til
konkret at beskrive hvad der skal leveres og hvornår. Det er således meningen at en leverandør
skal kunne prisfastsætte ydelser på baggrund af kravspecifikationen.
                                        Side 3
Sammenhæng mellem institutter og det centrale DTUI kravspecifikationen beskrives en række krav og ønsker til funktionalitet på det nye DTU.dk. Det
er ønsket at alle funktioner skal kunne fungere og være tilgængeligt for både det centrale DTU og
for institutterne, afdelingerne og centrene.


Med mindre andet står fremført under beskrivelsen af en funktionalitet forventes den således at
kunne anvendes overalt i systemet. Tilsvarende forventes funktionerne at være tilgængelige i
både den engelske og den danske del, med mindre der eksplicit er taget forbeholdt ved den
enkelte funktionsbeskrivelse.


Det er nødvendigt at SiteCore kan integreres med en række eksterne applikationer, både på
centralt og institutniveau. I det efterfølgende gennemgås de væsentligste behov, der er
identificeret. Indholdet er således ikke komplet. Der er identificeret en række andre
integrationsbehov som løses som selvstændige projekter.


Denne kravsspecifikation omhandler alene den officielle del af DTU’s hjemmeside, som i
forbindelse med dette projekt bliver opdelt i:


Internet – Det officielle site, som henvender sig til brugere uden for DTU


Intranet – Det interne site, som henvender sig til ansatte og studerende, som har tilknytning til
DTU. Intranettet er et særskilt projekt som endnu ikke er afgrænset og beskrevet. Intranettet
kan være mere eller mindre lukket.


Ekstranet – et lukket site for samarbejdspartnere uden for DTU.
                                        Side 4
NyhedsfunktionDer udvikles en nyheds- og abonnementsfunktion, som anvendes af både institutter og på de
centrale dele af dtu.dk.


Funktionen gør det muligt at oprette nyhedslister med tilknyttede nyheder. Det vil ligeledes være
muligt at tegne abonnement på e-nyhederne via listerne.


Administrationen af nyhedslisterne foregår decentralt, så de lokale redaktører kan oprette nye
lister efter behov.


Det er muligt at lade gamle nyheder ligge i et arkiv med tilknyttet listevisning. Nyhederne er
sorteret på dato.


Det er muligt at sætter publiceringsdatoer på, så nyheder automatisk fjernes eller går i arkiv
(hvis det er valg) når udløbsdatoen overskrides.


Der er en funktion, hvor brugerne tilmelder sig et abonnement, dvs. de kan tegne abonnement
på en nyhedsliste. Nyhederne modtages som html e-mails. Brugerne kan afmelde sig funktionen
direkte på hjemmesiden.


Det er mulig for alle nyhedslister at angive, at en nyhed skal publiceres på en central DTU-
nyhedsoversigt. Det er muligt for de centrale DTU redaktører at redigere i nyhederne. En nyhed,
der er ”sendt til” den centrale DTU-nyhedsoversigt, optræder ikke på listen før den er godkendt
af en central redaktør.


Den centrale oversigt
Oversigten indeholder de nyeste nyheder sorteret med ”nyeste først”. Det er muligt på den
centrale side at fravælge udvalgte nyheder, så de ikke fremgår af listen, ligesom det er muligt på
den centrale liste at angive hvornår en nyhed skal fjernes / gå i arkiv (denne dato kan således
variere fra den valgte på den oprindelige liste).


Man kan vælge at vise henvisninger til nyheder på et felt på forsiden.


Engelske nyheder
Det er muligt at de centrale nyheder, der er publiceret på engelsk, kan vises (i oversat form) på
den danske centrale DTU nyhedsoversigt.


I praksis vil det foregå ved at de engelske tekster genindskrives på dansk, og der er dermed
ingen systemsammenhæng mellem de to sprogudgaver.
                                        Side 5
Det er muligt at importere og eksporter nyheder fra DTU som RSS feed.


Ansvarlig DTU: Heidi Bergstedt
Leverandør: Netmester, Bysted leverer 5 designskabeloner (oversigt, nyhedsvisning, tilmelding,
bekræft tilmelding, html skabelon)
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj
                                      Side 6
KalenderDer laves en kalender, der gør det mulig at fortælle om begivenheder der afholdes på
universitetet. Kalenderen skal give den interesserede gæst mulighed for at orientere sig om,
hvilke aktiviteter der vil blive afholdt på DTU.


Funktionen laves så der er flere kalendere. F.eks. én til hvert institut / afdeling, samt én
overordnet, der viser alle aktiviteter.


Det er muligt på institut-, afdelings- og centerniveau at oprette og administrere egen kalender.
De lokale kalender skal alle levere data til én fælles DTU-kalender.


Alle kalenderne bygges op efter samme skabelon, der indeholder forskellige
navigationsprincipper, der hjælper brugeren til at finde de ønskede aktiviteter:


På oversigterne kan brugerne finde frem til de ønskede aktiviteter via tids- og emnesøgninger.


Tidssøgningen viser aktiviteter på fire forskellige niveauer:

    Dag
    Uge
    Måned
    År


Emnesøgningen. Det er muligt at se aktiviteterne vist på en række emner, f.eks.:

    PHD forsvar
    Polyteknisk Forening
    Gymnasiebesøg
    Konferencer
    Seminar
    Studenter arrangementer
    Åbent Hus
    Foredrag
    Alumne
    Dimmitentarrangement


Det er ligeledes mulig at lave en søgning på brugerbestemte institutter, centre eller afdelinger.


Det er muligt løbende centralt at tilføje nye kategorier.


Afsender søgning. På den centrale oversigt er det endvidere muligt at lave en søgning sorteret
efter institut.
                                         Side 7
Det er muligt at kombinere alle tre søgeprincipper i én søgning, der f.eks. viser en de Ph.D
afhandlinger, der afholdes for et givet institut.


Resultatvisningen skal kunne vises på to former, enten grafisk eller som en tekstoversigt. Der
designes en skabelon, der viser både resultaterne og de tre søgeprincipper på samme side.


Fra resultatsøgningen skal det være muligt at klikke på resultaterne, hvorved brugeren får en
side hvorpå en aktivitet beskrives.


Indholdet på denne side præsenteres på samme vis som ved en alm. underside. Administrativt
skal anføres aktivitet, start / slut, visning start / slut. I en tilknyttet faktaboks vises tilknyttet
informationer i det omfang de er relevante:

    Afholdelsesdato
    Tid (start / slut)
    Kontaktperson
    Lokale
    Tilmeldingsfrist
    Pris
    Tilmeldings mail (klikbar)


Det er muligt at klikke på et felt på siden og taste et (nyt) arrangement ind direkte på
hjemmeside, altså uden at anvende SiteCores administrationsmodul.


Der skal være en administrationsproces, hvor de decentrale webmastere godkender egne
arrangementer.


Det skal være mulig at udveksle data mellem kalenderen og to andre DTU applikationer, KUP og
CampusNet, der begge indeholder kalenderoversigter. Integrationen skal gå begge veje så det
både er muligt at importer og eksporter nyheder til og fra de to systemet.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester, Bysted leverer 8 designskabeloner (central side, institutside, søgning –
tekst, søgning – grafik, artikelvisning, ugevisning, månedsvisning, årsvisning)
Deadline: 15.4
Prioritet: Høj
                                           Side 8
IntegrationDet er nødvendigt at SiteCore kan integreres med en række eksterne applikationer, både på
centralt og institutniveau. I det efterfølgende gennemgås de væsentligste behov, der er
identificeret. Indholdet er ikke komplet idet der er identificeret en række andre integrationsbehov
som løses som selvstændige projekter.


Orbit

Det skal være muligt at trække forskergrupper ud af ORBIT så de kan fremgå som et separat
univers. F.eks. med egen menustruktur, rettigheder ol.
Behovet skal beskrives og specificeres.


Som en del af ORBIT-integrationen skal det fastlægges, hvilke felter der i
projektvisningssammenhænge og CV oplysninger er behov for at vise. På baggrund af
tilbagemeldingerne fra institutterne skal det fastlægges konkret hvad behovet er.


Der udarbejdes en separat kravspecifikation, der forholder sig til problematikken omkring ORBIT-
integrationen.


Steen Pedersen afklarer hvad behovet er for integration med de øvrige databaser der måtte
findes hos institutterne.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup, Mogens Sandfærd og Steen Pedersen
Leverandør: Bysted, Arcianic og Netmester
Prioritiet: Høj
Deadline: 29.4
                                        Side 9
DTU basen / Telefonbogen

Der udarbejdes en selvstændig beskrivelse af kravene til integration med DTU basen og
telefonbogen. I beskrivelsen står eksempelvis anført krav om visning af organisationen på center
og institutniveau.


Det skal være muligt fra telefonbogen at linke til en personligvisningsside, som kan være placeret
enten i SiteCore, eller på det sted hvor en sådan side findes i dag.


Ansvarlig DTU: Steen Pedersen, Britt Kattrup


Php og .net integration

Der er et grundlæggende behov for integration af applikationer der er lavet i Php. De
forretningskritiske punkter er identificeret, og der tages hånd om dem via et separat projekt. Men
der er behov for at give institutterne mulighed for at blive selvkørende med integration af øvrige
og kommende applikationer.


Netmester skal derfor beskrive og udvikle en model der gør det muligt at lave en fornuftig
integration med Sitecore, f.eks. via XML eller lignende.


Action DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester
Prioritet: Høj
Deadline: 29.4
                                        Side 10
Tekniske krav til løsningen
W3C

Løsningen skal overholde W3C standarden for webpublicering. Det skal være mulig for
skærmlæsere at identificere tekst og navigationselementer på siderne.


Ansvarlig DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester
Prioritet: Høj
Deadline: 29.4


Designkrav

Designet er optimeret til en skærm på 800 gange 600 pixel i bredden. På større skærme er
designet centreret på midten af skærmen. Designet er tilpasset en visning både på fladskærme
og traditionelle skærme.


På hver side i SiteCore skal det være muligt at angive hvem der er ansvarlig for vedligeholdelsen,
som et felt der skal udfyldes. Testen vil stå automatisk nederst på hver enkelt side. Det skal
ligeledes være muligt at tilføje metadata til hver side, for på den måde at optimere siden overfor
interne og eksterne søgemaskiner.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester, Bysted
Prioritet: Høj
Deadline: 1.3


Browserkrav
Hjemmesiden er optimeres til Internet Explorer 5.5 og højere, og skal kunne ses i Mozilla Firefox
1.0 på PC og Linux. Hjemmesiden skal kunne ses på Internet Explorer 5.5 og Safari på Mac.


Backend

log-in
Når løsningen går i luften skal det alene være mulig at logge ind i administrationsmodulet inden
for DTU´s firewall. Logind oplysningerne skal importeres fra DTU´s centrale systemer så
brugerne ikke skal anvende nye navne og passwords for at logge ind i administrationsmodulet.
Passwords overføres via en SSL sikring af loginsiden.
                                        Side 11
Ansvarlig DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester og Arcanic
Prioritet: Høj
Deadline: 1. 3
Browser
I næste opgradering af SiteCore skal det være muligt at tilgå administrationsmodulet i andre
browsere end Internet Explorer. Muligheden forventes at være tilgængelig i fjerde kvartal 2005.
Søgemaskineoptimering

Opsætningen af hjemmesiden skal gøre det muligt for de gængse søgemaskiner at indeksere
hjemmesiden, inklusiv institutsider o.l.


Indhold, der af forskellige årsager ikke er placeret i SiteCore, eller på den centrale server, vil ikke
som udgangspunkt kunne gøres tilgængeligt for eksterne søgemaskiner.
                                         Side 12
SøgningSøgefunktionen skal have følgende egenskaber:


    Søge på alle sider via en søgefunktion, der er placeret i øverste højre hjørne på alle sider
    der genereres af Sitecore.


    Søgning fra en central DTU side. Søgningen viser alene resultater fra alle DTU sider.


    Søgning på en institutside søger først i instituttets egne sider, og derefter kan brugeren
    vælge at udvide søgningen til hele DTU.


    Søgningen viser resultaterne efter et relevans kriterium, som det kendes fra Google,
    styret ud fra hensynstagen til om ordet findes på siderne i overskriften, som keyword, i
    overskrifter samt hvor ofte det findes som brødtekst.


    Det skal være muligt for brugeren på søgeside at begrænse søgningen til alene at søge i
    et udvalgt institut, f.eks. ved at vælge det via en drop down på søgeresultatsiden.


    Søgningen skal kunne søge i PDF dokumenter.


    Det skal være muligt at prioritere en søgning ved hjælp af metaord fra undersiderne.


Netmester beskriver muligheden for at vælge søgningen på konkrete institutter (via drop down)
så søgningen dermed begrænses til ét konkret institut.


    Søgefunktionen søger alene i indhold der er placeret på samme server som SiteCore er
    installeret på.


Action DTU: Britt Kattrup og Steen Pedersen
Leverandør: Uafklaret, Bysted med 2 designskitser (søgeresultat, institutsøgning) og DTV/CVT
Prioritet: Høj
Deadline: 29.4
                                        Side 13
Statistik

Det skal være muligt at trække statistik om brugeradfærd ud fra systemet.


DTU skal definere de endelige behov og ønsker til funktionen. Det er krav at statistikudtrækket
på institutniveau skal være lige som omfattende som på det centrale niveau.


De øvrige krav defineres som et separat projekt, og der udarbejdes en selvstændigt
funktionsbeskrivelse.


Det skal afgøres, om SiteCore har en tilstrækkelig funktion, eller om der skal anvendes et
tredjepart statistikprogram som f.eks. Webtreds.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Uafklaret
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj
                                       Side 14
Øvrige funktioner
Job base

Der skal laves en Jobportal på den centrale DTU del. Her skal det være muligt at slå alle
fuldtidsstillinger på DTU op.


Portalen består af en oversigtsside (listevisning) samt en jobvisningsside (indholdsside).


Oversigtssiden skal kunne vise stillinger sorteret efter tre principper:


    Nyeste (dato)
    Jobtype (fuldmægtigt, studentermedhjælp, Ph.D ...)
    Organisatorisk placering (Administration, institutnavn …)


Jobvisningssiden skal indeholde stamdata, som beskrevet ovenover, placeret i en faktaboks,
samt tekst, som skal kunne redigeres på samme måde som en basis indholdsside.


Der skal være en automatisk on/off dato for alle jobopslag. Det skal være muligt at knytte en
DTU ansvarlig på hvert job (i administrationsmodulet). Når jobbet tages af (pr. automatik), skal
den ansvarlige adviseres f.eks. via en e-mail.


Det skal være muligt at tegne abonnement på ”jobs”. Den enkle udgave arbejder uden
kategorier, hvor brugerne får en mail hver gang der er nye jobs på DTU (eller i faste
tidsintervaller f.eks. hver 14 dag). Den mere avancerede giver mulighed for at brugerne varsles
når specielle jobtyper f.eks. Ph.D stillinger slås op.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester, Bysted med 3 designskabeloner (oversigt, søgning, visning)
Deadline: 29.4
Prioritet: Mellem


Mailform / kontaktformular

Der vil være et behov for at kunne oprette kontaktformularer og andre ligende sider hvor
brugerne kan komme i dialog med DTU. Sådanne sider skal laves med et modul, der giver
SiteCore brugeren mulighed for at selv at oprette formular funktioner uden at skulle kende html.
                                        Side 15
De avancerede brugere, der ønsker specielle funktioner i formularerne f.eks. Javascrip validering
af felter (f.eks. tjekker om et felt er udfyldt) kan lave sådanne funktioner som html i
administrationsmodulet.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester, Bysted med 1 designskabelon
Deadline: 29.4
Prioritet: Mellem


Spam filter

Alle html sider skal indeholde et spam-filter, der umuliggør at spamcrawlere kan finde e-mail
adresser på siderne. Fileret kunne f.eks. fungere ved at lade tegnet ”@” optræde som grafik,
eller på anden vis slører når e-mail adresser optræder.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj


Dialogrum / debatforum

I forskellige sammenhænge giver det mening at tilbyde en tjeneste, der giver brugere mulighed
for at føre dialog og debat på sitet.


Der udarbejdes en standardfunktionalitet, der gør debatter mulige.


Funktionen skal kunne:
    håndtere flere debatstrenge
    give brugerne mulighed for at oprette egne indlæg, eventuelt i anonymt form
    debatterne skal kunne lukkes for indlæg og stadigt vises
    brugerne skal kunne oprettes som debattører med egne profiler
    der skal kunne oprettes lukkede debatter, der kun kan tilgås af brugere der er oprettet i
    systemet
    brugerstyringen af debatterne skal foregå uafhængigt af SiteCores øvrige
    brugeradministrationssystem
    det skal være muligt for en debatstreng at få oplyst pr e-mail når der er oprettet nye
    indlæg.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester, Bysted med 6 designskabeloner (debatoversigt, debatstreng,
debatindlæg, brugerprofilside, opret profil, debat introduktion).
Deadline: 29.4
Prioritet: Mellem
                                        Side 16
Spørgeskemaer

F.eks. i forbindelse med evaluering af hjemmesidens indhold skal det være muligt at evaluere
online via en spørgeskemafunktion. Der skal derfor udvikles en standard evalueringsskabelon.


Skabelonen skal kunne indeholde muligheden for at oprette spørgeskemaer uden kendskab til
html. Funktionen skal kunne arbejde med de standarder html giver mulighed for i den forbindelse
f.eks. radio-knapper, fritekstområder mv.


Alle svar skal opsamles i en fil, der skal kunne sendes pr. mail eller på anden vis eksporteres, så
den kan indlæses i Excel som en kommasepareret fil.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester, Bysted med én designskabelon
Deadline: 1.6
Prioritet: Lav


Databaseskabeloner

Der vil være baser, som det af forskellige årsager ikke giver mening at flytte til SiteCore, men
som stadigt skal kunne tilgås via DTU.dk. Der vil blive udarbejdet et design, der viser princippet
for hvordan sådanne funktioner kan optræde i en browser. Designet beskriver principper for
opbygning af siden, valg af typografi og grafiske elementer.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Bysted laver een skabelon samt beskrivelse
Deadline: 15.3
Prioritet: Mellem
Bibeholde eksisterende URL´er

Der er behov for at genskabe nogle eksisterende URLer til SiteCore. Det kan gøres ved enten:


    Der laves et script der genskaber urlerne
    Væsentlige adresser oprettes manuelt


Fra dialogmøderne kenders behov fra 5-6 institutter. De enkelte institutter skal aktivt melde
tilbage om de har et problem med urlerne, og derefter skal Netmester og Steen Pedersen skal
melde tilbage med løsningsforslag.


Action DTU: Steen Pedersen
                                        Side 17
Leverandør: Netmester
Prioritet: HØJ
Deadline: Inden 29.4.


Billedbasen

Der skal være en integration med den billedebase som skal indkøbes hos DTU. Når det sker skal
Netmester beskrive integrationsmulighederne, herunder hvordan SiteCores Mediearkiv kan
arbejde sammen med systemet.


Action DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Udestår
Deadline: Afventer beslutning om billedbaseindkøb
Prioritet: Høj


SSL på log-in siden


Da der anvendes de samme brugernavne og passwords som der i øvrigt anvendes i andre
sammenhænge på DTU, skal administrationssiden i SiteCore beskyttes med SSL, så det ikke vil
være muligt for tredjepart af opsamle loginoplysningerne.


Ansvarlig DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj
Visning af nedlagt / ikke eksisterende URL

Hvis en bruger søger en side der ikke eksisterer, f.eks. fordi brugere har bookmarked en nedlagt
side, skal brugeren få en side, der fortæller at siden ikke længere findes.


Ansvarlig DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritet: Lav
Personlig papirkurv

Sitecore brugerne skal ikke have mulighed for at tømme andre brugeres papirkurve, for på den
måde at sikre, at der ikke ved en fejl slettes data uden at det var hensigten.
                                         Side 18
Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester
Deadline: 1.3
Prioritet: Høj


Pop-up, Javascript, flash og metadata

Der kan være forskellige årsager til at den avancerede SiteCore bruger ønsker at anvende
avancerede (html) funktioner som f.eks. Pop ups, indlæggelse af Flash o.l. Det skal være muligt i
administrationsmodulet at arbejde med sådanne funktioner.


Ansvarlig DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritiet: Mellem
Autotjek på døde links

Systemet skal tjekke for døde links, så der ikke kan publiceres links mellem sider der ikke er
aktive.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritet: Mellem
SSL på udvalgte side

Det vil kunne komme situationer, hvor der er behov for at brugerne indtaster følsomme data,
f.eks. et CPR-nummer, og i sådanne situationer skal der kunne anvendes en SSL sikring af
siderne.


Ansvarlig DTU: Steen Pedersen
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritet: Lav
                                        Side 19
Videosekvenser

Det skal være muligt at tilbyde video-streaming. Filmene placeres på en dedikeret server, f.eks.
placeret hos DTU.


Ansvarlig: Steen Pedersen
Leverandør: DTU IT afd. / Uafklaret /Forksningsnettet
Deadline: 29.4
Prioritet: Lav
                                       Side 20
Institutspecifikke funktioner
Grupper og sektioner skal være synlige i navigationen

Der skal laves en tilpasning af strukturen på ikke central DTU-niveau så det bliver muligt at
eksponere grupper og sektioner. Løsningen skal muligvis tænkes ind i Orbit integrationen.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup + Steen Pedersen
Leverandør: Bysted
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj
Institutspecifikt mediebibliotek

SiteCore skal sættes op, så hvert institut får et uafhængigt mediebibliotek, så man på den vis
sikre at egne billeder administreres uafhængigt.


Samtidigt skal de centrale billeder være tilgængeligt for alle, enten som en del af institutternes
mediebibliotek, eller ved på anden vis at være tilgængeligt i administrationsmodulet.


Det skal være muligt at uploade flere filer (som Zip-filer) til mediearkiverne.


Uanset løsning skal der implementeres en rettighedsstyring der sikre at de centrale DTU billeder
alene kan slettes af de centrale administratorer og ikke af institutter eller andre siteCore brugere.


Ansvarlig DTU: Britt Kattrup
Leverandør: Netmester
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj
C.V. visninger

Der laves design til 2 typer C.V. visninger. Den ene er en enkelt CV visning, der laves på
baggrund af ORBIT informationerne. Den anden er en lang visning som indeholder en mere
komplet visning af CV informationer, der f.eks. anvendes til projektansøgninger. Felterne til hver
af de to visninger identificeres efterfølgende.
                                         Side 21
Ansvarlig DTU: Britt Kattrup + Steen Pedersen
Leverandør: Bysted
Deadline: 29.4
Prioritet: Høj
                        Side 22

				
DOCUMENT INFO