; Sensor_navn
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sensor_navn

VIEWS: 39 PAGES: 4

 • pg 1
									Sensorer – Studieprogram landskapsarkitektur
Oppdatert 07.04.2008
Sensor/navn     adr.              pn/sted      Spesialkompetanse i      Mastergradsoppgaver
                                                   eventuelt frie emner
Aude, Anne      Lervik             1600 FREDRIKSTAD  Vegetasjon, regulerings og
                                    bebyggelsesplaner
Austad, Ingvild   Høgskolen i Sogn og Fjordane  6851 SOGNDAL    Kulturlandskap inkludert
           Postboks 133                   skjøtsel
Berger, Bjørn    13.3 Landskapsarkitekter AS  0204 OSLO     ?
           Postboks 2725 Solli
Bjørbekk, Jostein  Bjørbekk & Lindheim AS     0458 OSLO     Generalist? Eller
           Sagvn 23A                     detaljprosjektering?
Brandtsegg, Marit  Ekrebakken 3b         2624 LILLEHAMMER  Utredninger, kulturlandskap,  Mastergradsoppgaver
                                    Oversiktsplanlegging/
                                    bebyggelsesplanlegging,
Brekke, Nils Georg  Austre Lurane 30        5200,
Bruun, Magne     Bregnev 10B          1430 ÅS      Utredninger,          Mastergradsoppgaver
                                    oversiktsplanlegging,
                                    kulturlandskaps,
                                    hagekunsthistorie
Dahlman, Inge    Seilduksgt 25         0553 OSLO     Detaljprosjektering,
                                    formgivingsoppgaver?
Dramstad, Wenche   NIJOS             1430 Ås
           Postboks 115
Dyring, Tom     Landskapsarkitektene      1503 Moss     Detaljprosjektering, tegning
           Berg og Dyring
           Boks 5128
Eggen, Mette     Båstadryggen 2         1387 Asker     Hagekunst, kulturlandskaps,  Masteroppgaver
Erlien, Gisle    Riksantikvaren         0034 Oslo
           Dronningensgt. 13
                                  1
Fjørtoft, Ingun    Høgskolen i Telemark    3918 Porsgrunn
           Kjølnes Ring 56
Flugsrud, Lars    Grindaker AS        0113 OSLO         Generalist?? Eller
           Klingenberggt. 7 A                  detaljforming
           Postboks 1340 Vika
Fuller-Gee, Michael  Øvre Tyholmsvei 3      4836 Arendal
Grenstad, Gyda    Vegdirektoratet       0033 Oslo
           Postboks 8142 Dep.
Grønsberg, Bjarne   Bukkene Bruse        1431 ÅS          Detaljforming         Frie fagvekter
Sigve         Postboks 220
Gulliksen, Gullik   Gullik Gulliksen AS     3206 SANDEFJORD      Detaljforming         Masteroppgaver
           Postboks 1511, Framnes
Guttormsen, Karin   Fylkesmannen i Aust-Agder  4838 Arendal       Skjøtselsproblematikk
           Ragnvald Blakstads vei 1
Guttu, Jon      NIBR            0313 Oslo
           Postboks 44, Blindern
Hagen, Ingebjørg   Brevikveien 63       1455 Nordre Frogn
Une
Hansen, Per Andre   Postboks 528        1600 FREDRIKSTAD     Landskapsanalyser,
           Vestre Glemme                     oversiktsplanlegging,
                                      bebyggelsesplanlegging
Haveraaen, Morten   Postboks 8106 Dep.     0032 Oslo         Teori, ???
Hegrenes, Yngvar   Markvn 59-1         0550 OSLO         ?
Hellerdal, Ingun   Åsenvn. 14         4841 ARENDAL       ?
Herlin, Ingrid    Department of Landscape                Kulturlandskap, Urban skog,
Lisbeth Sarlöv    Planning, SLU                     Skjøtsel, landskapsøkologi
           Postboks 58,        SE23053 Alnarp, Sverige

Horsberg, Stig    Fylkesmannen i Oppland   2810 Gjøvik        ??
           landbruksavdelingen
           Serviceboks
Husaas, Ellen     Landskapsfabrikken     0553 OSLO         Detaljforming
           Seilduksgata 25 c                                   2
Johne, Amund     Landskapsfabrikken       0553 Oslo
           Seilduksgata 25 c
Leivestad, Valborg  Fjørevn. 5           6856 Sogndal       Generalist
Lerum, Sissel    Bergen kommune         5020 BERGEN       Grøntanleggsforvalting og
           BMBT - grønn avd.                    parkpolitikk
           Bergen Rådhus
           Postboks 7700
Lillebye, Einar   Abbediengv 7          0275 OSLO        Teori, vegplanlegging      Masteroppgaver
Lunde, Kirsten G.  Grindaker A/S         0113 OSLO        Detaljforming, kirkegårder    Masteroppgaver
           Klingenberggt. 7 A
           Postboks 1340 Vika
Lønrusten, Toralf  Solhaug            2482 STORSJØEN      Generalist, skoleanlegg     Masteroppgaver??
Løvdal, Jan     Eilert Sunds gt 8       7043 TRONDHEIM      Detaljforming??
Momrak, Ragnhild   Snøhetta AS          0150 OSLO        Detaljforming          Masteroppgaver
           Skur 39, Vippetangen
Nebelong, Helle   Jægersborg allé 227 st.tv.   2820 Gentofte, Danmark  Sansehaver
Nilssen, Askild   Fyrstikkalléen 15 A      0661 Oslo
Nistov, Sverre    NTNU
Nyhuus, Signe    Byråden og Byrådsavdelingene  0037 OSLO        Grønnstrukturplanlegging
           Rådhuset
Olsen, Harald    Grindaker AS,         0113 OSLO        Generalist, golf, skoleanlegg?  Masteroppgaver
           Klingenberggt. 7A,
           Postb. 1340 Vika,
Osuldsen, Jenny   c/o Snøhetta A/S        0150 Oslo        Detaljforming          Masteroppgaver
           Skur 39, Vippetangen
Preede, Eva     Nedre Movei 28         3215 SANDEFJORD     Utredninger, vegplanlegging
Rieck, Nina Astrid  Jacob Aallsgt. 57       0364 OSLO        Landskapsanalyser,
                                       konsekvensutredninger
Rønningen, Per    Sandefjord parkvesen      3200 SANDEFJORD     Grøntanleggsforvaltning,     Masteroppgaver
Sigmund       Rådhuset                        parkpolitikk
Selmer, Erik     Fjordgata 46          7010 TRONDHEIM      Belysning
Sildnes, Grete    Gravbrøt,           7760 Snåsa
                                   3
Skage, Olav     Høgskoleveien 44      1430 ÅS         Teori, oversiktsplanlegging,  Masteroppgaver og frie
                                    utredningsoppgaver       emner
Skogheim, Ragnhild  NIBR            0313 Oslo
           Postboks 44, Blindern
Skaarer, Nils                  1892 DEGERNES      Økologisk planlegging
Sorte, Gunnar    Hyllvn. 22 E        7600 Levanger      Teori, miljøpsykologi

Stensrød, Kari    Snøhetta AS        0150 OSLO        Detaljforming
           Skur 39, Vippetangen
Støle, Alf      Statens Vegvesen      0033 Oslo
           Vegdirektoratet
           Postboks 8142 Dep.
Velarde, Lola
Sundt, Trygve    Svenkerud 31        3408 TRANBY       Detaljforming??
                                    Vegplanlegging
Tonstad, Rigmor   Nansenvn. 96        9007 Tromsø       Grøntanleggsforvaltning,
                                    parkpolitikk
Totland, Gisle    Blomstervn. 18 c      1450 Nesoddtangen
Tveitnes, Olav    Instanes AS        5032 MINDE       Generalist
           Storetveitv 96
Wefald, Aud     Postboks 762        3701 SKIEN       Kirkegårder
Wiig, Ole      Narud - Stokke - Wiig   0158 OSLO        ??
           Rådhusgt. 27
Wøien, Randi     Karlstadgt. 12 A      0553 Oslo
Yttri, Dag      Måkeveien 8        0139 OSLO        Teori, bruk av parker
                        Tlf.jobb 23483123
                        Mobil: 93052893
Aasen, Bjarne    13.3 Landskapsarkitekter  0204 OSLO
           Postboks 2725 Solli
                                  4

								
To top