Bilaga 4 - DOC by liuqingzhan

VIEWS: 560 PAGES: 186

									                         Specifikation Produkter och Tjänster              1 (186)
                                                   Dnr 2003/382-3
                                                  Ramavtal 6690/04
                                                       Bilaga 4
Bilaga 4: Specifikation Produkter och Tjänster

 Bilaga 4: Specifikation Produkter och Tjänster .................................. 1
1  Specifikation Produkter ...................................................................... 4
 1.1   Kontorsstöd .................................................................................... 4
   1.1.1   Adobe ..................................................................................... 4
   1.1.2   Corel ..................................................................................... 10
   1.1.3   Danware ............................................................................... 12
   1.1.4   Excutive Software ................................................................ 12
   1.1.5   Ianywhere Solutions ............................................................. 13
   1.1.6   IBAS ..................................................................................... 13
   1.1.7   IBM ...................................................................................... 13
   1.1.8   Jasc ....................................................................................... 13
   1.1.9   Macromedia.......................................................................... 14
   1.1.10  Microsoft .............................................................................. 17
   1.1.11  Novell ................................................................................... 26
   1.1.12  Oracle ................................................................................... 28
   1.1.13  Pinnacle Systems .................................................................. 28
   1.1.14  Scansoft ................................................................................ 28
   1.1.15  Symantec .............................................................................. 29
   1.1.16  WinZip ................................................................................. 30
 1.2   Operativsystem ............................................................................. 31
   1.2.1   Extended Systems ................................................................ 31
   1.2.2   IBM ...................................................................................... 32
   1.2.3   Microsoft .............................................................................. 33
   1.2.4   Northern ............................................................................... 35
   1.2.5   Novell ................................................................................... 36
   1.2.6   Puma..................................................................................... 39
   1.2.7   WMWARE........................................................................... 39
 1.3   Säkerhetsprodukter ....................................................................... 40
   1.3.1   Broderware ........................................................................... 40
   1.3.2   Check Point .......................................................................... 41
   1.3.3   Computer Associates ............................................................ 41
   1.3.4   F-Secure ............................................................................... 41
   1.3.5   Hewlett-packard ................................................................... 42
   1.3.6   IBM ...................................................................................... 43
   1.3.7   Legato ................................................................................... 45
   1.3.8   Microsoft .............................................................................. 46
   1.3.9   Network Associates .............................................................. 46
   1.3.10  Juniper Networks ................................................................. 48
   1.3.11  Novell Inc ............................................................................. 48


                                                      1
                          Specifikation Produkter och Tjänster              2 (186)
                                                    Dnr 2003/382-3
                                                   Ramavtal 6690/04
                                                        Bilaga 4


   1.3.12   Symantec .............................................................................. 50
   1.3.13   Trend Micro ......................................................................... 51
   1.3.14   Websence ............................................................................. 54
   1.3.15   Veritas Software ................................................................... 54
 1.4   Driftsstödsprodukter ..................................................................... 58
   1.4.1   Appsense .............................................................................. 58
   1.4.2   BMC ..................................................................................... 59
   1.4.3   Citrix Systems ...................................................................... 59
   1.4.4   HP......................................................................................... 61
   1.4.5   IBM ...................................................................................... 61
   1.4.6   Microsoft .............................................................................. 69
   1.4.7   Novell ................................................................................... 71
   1.4.8   Tally Systems ....................................................................... 73
   1.4.9   ThinPrint .............................................................................. 75
   1.4.10   WebSpy ................................................................................ 75
   1.4.11   Veritas Software ................................................................... 76
 1.5   Middleware .................................................................................. 80
   1.5.1   IBM ...................................................................................... 80
   1.5.2   Microsoft .............................................................................. 82
   1.5.3   Symantec .............................................................................. 84
 1.6   Utvecklingsverktyg ...................................................................... 85
   1.6.1   Macromedia.......................................................................... 85
   1.6.2   Microsoft .............................................................................. 86
 1.7   Databashantering .......................................................................... 93
   1.7.1   Filemaker.............................................................................. 93
   1.7.2   IBM ...................................................................................... 94
   1.7.3   Microsoft .............................................................................. 99
   1.7.4   Novell ................................................................................. 101
   1.7.5   Oracle ................................................................................. 102
 1.8   Kommunikationsprogramvaror .................................................. 103
   1.8.1   Microsoft ............................................................................ 103
   1.8.2   Netmanage.......................................................................... 105
   1.8.3   Novell ................................................................................. 105
   1.8.4   WRQ .................................................................................. 105
 1.9   Statistikprogramvara .................................................................. 109
   1.9.1   Crystal Decisions................................................................ 109
   1.9.2   SAS Institute ...................................................................... 110
   1.9.3   VERITAS SOFTWARE .................................................... 110
2  Tjänster ............................................................................................. 111
 2.1   Tekniskt stöd .............................................................................. 111
   2.1.1   Installationstjänster – WM-data ......................................... 111
   2.1.2   Underhåll av program och system – WM-data .................. 112
 2.2   Utformning och implementation av kundspecifika lösningar samt
 utveckling ............................................................................................... 115
   2.2.1   Atea .................................................................................... 115


                                                       2
                        Specifikation Produkter och Tjänster             3 (186)
                                                 Dnr 2003/382-3
                                                Ramavtal 6690/04
                                                     Bilaga 4


  2.2.2   WM-data ............................................................................ 120
  2.2.3   Curalia ................................................................................ 130
2.3   Utbildning .................................................................................. 131
  2.3.1   AKS .................................................................................... 131
  2.3.2   Azlan Scandinavia.............................................................. 133
  2.3.3   Jönsson & Lepp .................................................................. 139
  2.3.4   Knowledge Partner ............................................................. 158
  2.3.5   Learning Tree International ................................................ 163
  2.3.6   WM-data ............................................................................ 181
2.4   Användarstöd ............................................................................. 183
  2.4.1   Användarstöd – Växjö Support Center .............................. 183
  2.4.2   Användarstöd – WM-data .................................................. 186
                                                    3
                  Specifikation Produkter och Tjänster      4 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 41  SPECIFIKATION PRODUKTER

1.1 Kontorsstöd

1.1.1 Adobe
1.1.1.1 Adobe Acrobat® Capture®
Adobe Acrobat® Capture® 3.0 Konvertera stora volymer pappersdokument
till sökbara Adobe PDF-arkiv. Överbrygga klyftan mellan
pappersdokumenten och det digitala arbetsflödet. Adobe® Acrobat®
Capture® 3.0 är ett professionellt produktionsverktyg som med hjälp av en
skanner kan omvandla stora mängder pappersdokument till sökbara PDF-
filer (Adobe Portable Document Format). Tack vare exakt OCR-tolkning,
avancerad sidlayout- och innehållstolkning och kraftfulla justeringsverktyg
kan du omvandla all viktig pappersinformation till högkvalitativa
elektroniska dokument som går att publicera direkt på webben, intranät,
extranät, cd-skivor etc. Sinnrika funktioner effektiviserar processen från
början till slut så att du kan få arbetet utfört snabbare och enklare än
någonsin.

1.1.1.2 Adobe Acrobat® Distiller® Server
Adobe Acrobat® Distiller® Server Konvertera Adobe PostScript-filer till
Adobe PDF via ett nätverk. Med Adobe® Acrobat® Distiller® Server 6.0
kan projektgrupper konvertera Adobe PostScript®-filer till kompakta,
tillförlitligare och säkrare Adobe PDF-filer (Portable Document Format) i
nätverk.

    Konvertera Adobe PostScript till Adobe PDF via en server
    Skapa tillförlitliga och kompakta slutfiler
    Integrera enkelt Adobe PDF i dokumentflöden
                                       4
                  Specifikation Produkter och Tjänster     5 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
1.1.1.3 Adobe Acrobat® Elements
Adobe Acrobat® Elements 6.0 Standardisera dokumentdistributionen i hela
företaget - Med Adobe® Acrobat® Elements kan man bättre utnyttja
Microsoft Office genom att använda Adobe PDF (Portable Document
Format) för tillförlitlig distribution av dokument.

    Konvertera enkelt alla slags dokument till Adobe PDF
    Möjliggör tillförlitlig dokumentdistribution
    Bevara dokumentens integritet
    Utnyttja tidigare investeringar i programvara


1.1.1.4 Adobe Acrobat® Messenger
Adobe Acrobat® Messenger™ 1.0 Dedikerad arbetsstation: skanna in alla
typer av dokument, konvertera dem till Adobe PDF-filer och skicka dem
som fax eller e-post. - Idealisk för arbetsgrupper och kontorsavdelningar.
Kombinera Adobe® Acrobat® Messenger™ med en skanner eller digital
kopiator och konvertera pappersdokument till filer och leverera via e-post,
webb, fax m.m. Du slipper vänta på internposten och kan direkt skicka
kontrakt, färgbroschyrer, foton och dokument med handskrivna
kommentarer eller underskrifter. Det går också att förhandsvisa dokumenten
på bildskärmen där du kan beskära och vrida sidor eller kommentera
elektroniskt. Med Adobe Acrobat Messenger blir det lätt att skicka till alla
på din sändlista i Internet-hastighet.

Adobe Acrobat® 6.0 Professional Full kontroll över produktion och utbyte
av dokument - Med Adobe® Acrobat® 6.0 Professional kan alla som
arbetar med grafiskt komplexa dokument inom affärsliv, formgivning och
konstruktion öka tillförlitligheten och effektiviteten vid utbyte av
affärskritisk information.

    Tillförlitligt dokumentutbyte
    Effektivare dokumentgranskning
    Skydd av immateriell egendom
    Högklassiga tryckoriginal
                                      5
                   Specifikation Produkter och Tjänster       6 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4
1.1.1.5 Adobe Acrobat® 6.0 Standard
Adobe Acrobat® 6.0 Standard Effektivisera utbyte och granskning av
dokument - Med Adobe® Acrobat® 6.0 Standard kan man enkelt
konvertera alla slags dokument på papper eller i elektronisk form – även
webbplatser – till tillförlitliga Adobe PDF-filer (Portable Document Format)
för utbyte med och granskning av kollegor och kunder.

    Skapa tillförlitliga Adobe PDF-filer
    Ett snabbare sätt att granska viktiga dokument
    Skydda känsliga affärsdokument


1.1.1.6 Adobe® Audition™
Adobe® Audition™ 1.5 är en professionell ljudredigeringsmiljö. Adobe
Audition är utformat för ljud- och videoproffs och har avancerade funktioner
för mixning, redigering och effekter. Tack vare ett flexibelt arbetsflöde,
mycket hög användarvänliget och exakta verktyg kan du skapa överdådig
och nyansrik audio av högsta möjliga kvalitet.

1.1.1.7 Adobe Content Server 3
Ett kraftfullt verktyg för att skapa säkra digitala publiceringssystem, Adobe®
Content Servers programvara hjälper förläggare, bibliotekarier, bokhandlare och
application service providers (applikationstjänsteproducenter) att producera,
hantera, distribuera och skydda digitalt innehåll.

1.1.1.8 Adobe Encore DVD
Adobe Encore DVD 1.5 lyfter professionell DVD-produktion till en helt ny
kreativ nivå. Importera och konvertera automatiskt källfiler till MPEG-2-
videoformat och Dolby® Digital audio. Skapa och redigera menyer i Adobe
Photoshop®-format med ett flexibelt gränssnitt och en heltäckande
uppsättning verktyg för att utforma menyer. Spara dina projekt i alla DVD-
format för större uppspelningskompatibilitet.

1.1.1.9 Adobe® GoLive® CS
Helt nya Adobe® GoLive® CS har det du behöver för att skapa
professionella webbplatser. Arbeta med Adobe Photoshop®-, Adobe
Illustrator®- och Adobe PDF-filer (Portable Document Format) direkt i
GoLive utan att växla program. Maximera produktiviteten i en kreativ
webbdesignmiljö som passar ditt arbetssätt. Skapa utan att kompromissa
med kraftfulla verktyg för branschens standarder.
                                         6
                  Specifikation Produkter och Tjänster       7 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.1.10 Adobe InCopy® CS
Adobe® InCopy® CS är ett professionellt skriv- och redigeringsprogram
som är mycket nära integrerat med Adobe InDesign® CS för att ge en
totallösning för ett samverkanbaserat redaktionellt arbetsflöde. Med 100 %
exakt textpassning, anpassningsbara professionella redigeringsverktyg och
stöd för parallella arbetsflöden mellan designers och redaktörer
effektiviserar InCopy CS dramatiskt redigeringsprocesserna.

1.1.1.11 Adobe Photoshop® Elements
Adobe Photoshop® Elements Kraftfullt men ändå lätthanterligt
bildredigeringsprogram för tryck, e-post och webben

    Frys och hämta bilder från digitalkameror, skannrar och cd-skivor
    Korrigera snabbt foton och använd kraftfulla redigeringsverktyg på
    ett enkelt sätt
    Räkna med högsta kvalitet från den ledande tillverkaren av
    programvara för bildredigering

1.1.1.12 Adobe® Illustrator® CS
Helt nya Adobe® Illustrator® CS är ett oumbärligt verktyg för den som
behöver ge visuell form åt idéer i tryck, på webben eller i andra medier. Med
kraftfulla nya 3D-funktioner, avancerade typografiska kontroller, smidig
integration med Adobe PDF (Portable Document Format) samt förbättrade
utskriftsfunktioner och prestanda, kan den här uppgraderingen bidra till att
utveckla din kreativa vision och göra det möjligt att publicera ditt material i
alla sammanhang.

1.1.1.13 Adobe After Effects®
Det bästa verktyget för att skapa rörliga bilder och visuella effekter. Adobe
After Effects 6.5 fortsätter att sätta nya standarder för rörlig grafik, film,
video, DVD och webben.
Med oöverträffad integration med Adobe Premiere® Pro, Adobe Encore™
DVD, Adobe Audition™, Photoshop® CS och Illustrator® CS ger After
Effects all den snabbhet, precision och kraft du behöver för att skapa visuellt
innovativt material samtidigt som du undviker produktionsproblem och får
kvalitetsresultat.

After Effects 6.5 finns i två versioner: After Effects 6.5 Standard innehåller
basfunktioner för 2D- och 3D-montage, animering och visuella effekter.
After Effects 6.5 Professional har allt detta och dessutom motion tracking
och stabilisering, avancerade verktyg för keying och warping, över 30 extra
visuella effekter, ett partikelsystem, skriptverktyg, nätverksrendering, 16
bitars färg per per kanal, extra ljudeffekter, med mera.                                         7
                  Specifikation Produkter och Tjänster      8 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.1.1.14 Adobe® Creative Suite
Adobe® Creative Suite är en komplett designmiljö som innehåller nya
fullversionsuppgraderingar av Adobes ledande professionella verktyg –
Adobe Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign®, Adobe
GoLive®, and Adobe Acrobat™ Professional – plus den innovativa
filhanteraren Version Cue™; du skapar och publicerar material för tryck och
webben snabbare, enklare och mer prisvärt än någonsin.

1.1.1.15 Adobe Dimensions®
Adobe Dimensions är 3D-verktyget för professionella illustratörer. Du
skapar lätt tredimensionella bilder genom att lägga till djup på eller vrida
tvådimensionella objekt runt sin axel. Du kan sedan använda och förändra
dina tredimensionella illustrationer i andra program, som Adobe Illustrator.

1.1.1.16 Adobe FrameMaker®
Adobe FrameMaker® 7.1 är ett redigerings- och publiceringsverktyg för
större företag som kombinerar ordbehandlingsprogrammets enkelhet med
kraften i XML. Arbeta i WYSIWYG i ordbehandlingsläge, taggningsläge
eller i en strukturerad miljö som är optimerad för redigering och produktion
av XML. Verktyget har funktioner för längre dokument, som t.ex.
bokhantering, avancerade mallar och omfattande formatering. Inbyggda
funktioner för trycksaksframställning, Adobe PDF (Portable Document
Format) och integrering med SVG (Scalable Vector Graphics) (på eng).

1.1.1.17 Adobe FrameMaker® Server
Adobe FrameMaker® Server 7.1 Med programmet Adobe® FrameMaker®
Server 7.1 kan du integrera de kraftfulla publiceringsfunktionerna för
utskrift och Adobe PDF-dokument (Portable Document Format) i
FrameMaker med serverbaserade program. Tack vare FrameMaker Server
kan du effektivt skapa anpassade och korrekta utskrifter, Adobe PDF-
dokument och onlineversioner av datastyrt innehåll med hög kvalitet. Dina
dokument kan skickas som Adobe PDF-filer till en webbläsare eller
filserver, eller som Adobe PostScript®-filer direkt till en skrivare.

1.1.1.18 Adobe InDesign® CS
Adobe InDesign® CS. Helt nya Adobe® InDesign® CS lyfter
layoutprocessen till en ny nivå med en kombination av kraftfulla
produktionsfunktioner, kreativ frihet och innovativt stöd för
parallellpublicering. Den här uppgraderingan från InDesign 2.0 är nära
integrerad med Adobe Photoshop®, Illustrator® och Acrobat® så att du
snabbt och säkert kan producera och leverera ditt material.
                                        8
                  Specifikation Produkter och Tjänster       9 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.1.19 Adobe PageMaker® 7.0
Adobe PageMaker® 7.0 Professionell sidlayout för företag Adobe®
PageMaker® 7.0 är det idealiska layoutprogrammet för både små och stora
företag, skola och utbildningsväsen där man har behov av att skapa
publikationer av hög kvalitet. Kom snabbt igång med mallar, grafik och
intuitiva designverktyg. Arbeta produktivt med olika Adobe-program och
utnyttja enkelt befintligt innehåll när du skapar eget material.

1.1.1.20 Adobe Photoshop® CS
Adobe Photoshop® CS. Det professionella standardprogrammet för digital
bildbehandling - Få ett bättre och snabbare resultat med helt nya Adobe®
Photoshop® CS – och det integrerade programmet för webbproduktion:
Adobe ImageReady® CS. Skapa bilder av högsta kvalitet effektivare än
någonsin med den här uppgraderingen från Photoshop 7.0. Du har full
kontroll med alla nya kraftfulla funktioner för arbete med grafik, foto, video
och webben.

1.1.1.21 Adobe Photoshop Album 2.0
Adobe Photoshop Album 2.0 Det snabba och enkla sättet att organisera och
visa alla sina foton Revolutionerande teknik med märkordsetiketter

    Åtgärda vanliga fotoproblem
    Skapa bildspel, gratulationskort med mera
    Skydda bilderna mot diskkrasch


1.1.1.22 Adobe Photoshop® Elements plus Photoshop® Album
Adobe Adobe Photoshop® Elements 2.0 plus Photoshop® Album 2.0 Allt
du behöver för att utnyttja din digitalkamera maximalt Hitta dina foton
snabbt

    Förbättra alla slags bilder
    Dela med dig av dina minnen
    Arkivera dina foton


1.1.1.23 Adobe® Premiere® Pro
Adobe® Premiere® Pro revolutionerar redigering av icke-linjär video.
Kraftfulla verktyg för realtidsredigering av bild och ljud ger exakt kontroll
över praktiskt taget alla delar av produktionskedjan. Adobe Premiere Pro 1.5
är skapat för Microsoft® Windows XP:s® höga prestanda och lyfter
videoproduktionen till en helt ny nivå.
                                         9
                  Specifikation Produkter och Tjänster     10 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.1.1.24 Adobe Streamline™
Adobe Streamline konverterar punktuppbyggda bilder till vektoruppbyggda
teckningar i PostScript-språket. Du kan konvertera inlästa bilder direkt och
sedan redigera dem med kraftfulla verktyg. Adobe Streamline är ett perfekt
komplement till illustrationsprogram, som Adobe Illustrator.


1.1.2 Corel
1.1.2.1 Corel Designer 10
Corel Designer 10 är en av marknadens främsta lösningar för vektorbaserad
precisionsillustration. Programmet gör dig produktiv och lägger dessutom
till en extra dimension av exakthet - något som ger dig som illustratör ett
övertag och dina bilder extra skärpa. Designer passar exempelvis för
tekniska illustrationer, tvådimensionella byggnadsritningar, skisser och
logotyper - men även mera konstnärlig grafik och kombinationer av
illustrationer och fotografier. Detta är illustrationslösningen som
överbryggar klyftan mellan CAD och fotografi.

1.1.2.2 Corel Ventura 10
Med Corel Ventura 10 blir dina affärsdokument snyggare och lättare att läsa.
Nya Ventura 10 är perfekt för att omvandla långa komplexa textmassor –
även XML-filer – till välformaterade trycksaker med prydlig formgivning.
Förbättrad stabilitet och utökad kompatibilitet säkerställer ett smidigt
arbetsflöde. Nya tabellformateringsfunktioner och integrerad PDF-export är
några exempel på hur Ventura 10 kan göra ditt jobb enklare. Du kan arbeta
med material från nära nog vilken källa som helst; exempelvis WordPerfect,
Microsoft Word, Adobe Illustrator och CorelDRAW. Corel Ventura 10 är
den professionella publiceringslösningen för ökad produktivitet och
högkvalitativa resultat.
                                      10
                   Specifikation Produkter och Tjänster     11 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.2.3 CorelDRAW Graphics Suite 12
CorelDRAW Graphics Suite 12 är den senaste versionen av Corels
uppskattade verktygssvit för grafisk design, sidutformning, bildredigering
och vektoranimation. I CorelDRAW Graphics Suite 12 ingår förutom
layout- och illustrationsprogrammet CorelDRAW 12 även
bildredigeringsprogrammet Corel PHOTO-PAINT 12 och det kraftfulla
animationsverktyget Corel R.A.V.E. 3. CorelDRAW Graphics Suite 12 är
optimerat för Windows XP och erbjuder export till Microsoft Office,
WordPerfect Office och stöd för över 100 andra filformat. Bland nyheterna i
CorelDRAW Graphics Suite 12 märks ett nytt smart ritverktyg som känner
igen vanliga former och jämnar till linjer så att du kan gå från skiss till
färdigt dokument på mycket kort tid samt dynamiska stödlinjer som hjälper
dig ordna dina objekt på arbetsytan.

1.1.2.4 IGrafix FlowCharter 2003
IGrafix FlowCharter 2003, hjälper dig inte bara med att snabbt dokumentera
processer och affärsflöden, utan även att kommunicera en större förståelse
hur uppgifter, aktiviteter och processer ska genomföras. Tydliga diagram
och scheman som hjälper till att åskådliggöra processer och strukturer inom
olika organisationer är viktigt för att ge ett bra intryck i arbetslivet. iGrafx
FlowCharter 2003 är en lättanvänd programvara som hjälper dig att formge
grafiska modeller över hur din organisation arbetar, hur beslutsprocessen går
till på ert företag, jämförelser av olika produkter - eller vad det nu kan vara
som du vill visa just din målgrupp.
För att få en extra god koppling till den dagliga verksamheten kan man, från
det schema man skapar, länka till kalkylblad, webbsidor och andra typer av
dokument som hjälper till att förstå underliggande processer eller få
ytterligare information.

1.1.2.5 IGrafx Process 2003
iGrafx Process 2003 är verktyget för processdokumentation, ""vad händer
om""-scenarier för att testa olika lösningar och hur de påverkar processen
innan du implementerar förändringarna. För dig som vill förbättra processer
i organisationen - för kortare ledtider, effektivare resursfördelning och
sänkta omkostnader. Denna programvara underlättar brainstorming och
kreativt tänkande kring eventuella organisationsförändringar eftersom det är
möjligt att analysera följdverkningar av olika åtgärder.
iGrafx Process visar grafiskt hur processen ser ut, var eventuella flaskhalsar
finns och identifierar underutnyttjade resurser.
                                       11
                   Specifikation Produkter och Tjänster      12 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 41.1.3 Danware
1.1.3.1 NetOp Remote Control
NetOp Remote Control är en professionell fjärrstyrningslösning för dagens
internationellt inriktade verksamheter som stöder alla vanliga plattformar,
vilket innebär alla Windows-system (inklusive Windows CE), ActiveX,
Linux, Solaris och Symbian OS.

NetOp Remote Control är speciellt utvecklat för att uppfylla kraven från
företag och är fulladdat med funktioner som ger IT-proffs möjlighet att
utnyttja fjärrstyrningstekniken fullt ut. Baserat på ett otroligt stabilt och
användarvänligt fjärrstyrningssystem ger programmet överlägsen flexibilitet
och stöder allt från individualiserade lösenord och användarrättigheter till
helt centraliserad säkerhetshantering. Vidare förhindrar automatiserad
timeout, 256-bits kryptering och sessioninspelning att systemet missbrukas.


1.1.4 Excutive Software
1.1.4.1 Diskeeper Professional Edition
Diskeeper är en programvara som löser fragmenteringsproblematiken genom
att den automatiskt defragmenterar filer och diskar och ser till att filer lagras
i en sammanhängande följd. Resultatet blir att diskarna alltid hålls lika
välstädade som i nyskick. För system som kör Windows XP Proffesional
eller tidigare. Kan inte köras på Servrar. Denna version är gjord för att
eliminera fragment på alla arbetsstationer i nätverksmiljöer. För logiska
diskar upp till 512 GB styck. För att defragmentera större diskar, används
Server Standard Edition.

1.1.4.2 Undelete 4.0
How valuable is the data on your servers and PCs? What if you or your users
lost a critical accounting file, a major report, or even digital snapshots of the
family? The Windows Recycle Bin doesn't catch every deleted file -
including files deleted over a network. If a file is deleted, it could be gone
forever! Accidental and malicious file deletions are a fact of life. Without
Undelete 4.0, restoring these files means a time-consuming restoration from
tape backup. And if the file was created and deleted between backups, if the
tape is corrupted, or if you have no backup system to begin with, your file is
gone and you're out of luck.
With Undelete 4.0 installed on your servers and workstations, deleted files
are stored in the Recovery Bin for easy, instant retrieval! Better yet, new
Version 4.0 cuts help desk traffic by allowing users to restore their own files
from server Recovery Bi
.


                                        12
                  Specifikation Produkter och Tjänster      13 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
1.1.5 Ianywhere Solutions
1 . 1 . 5 . 1 Pylon Anywhere
Pylon Anywhere delivers instant, anytime, anywhere access to Lotus Notes
and Microsoft Exchange information, including email, calendar, contacts,
events, notes and tasks, from a wide variety of mobile PDAs and
smartphones using cradle sync and/or wireless connections. Optimized for
mobile and remote computing, Pylon Anywhere dramatically improves
workforce effectiveness and productivity without requiring significant
administrative resources.


1.1.6 IBAS
1.1.6.1 ExpertEraser™
ExpertEraser är avsedd för dig som efterlyser en enkel, snabb och effektiv
metod för att avlägsna samtliga data från fungerande hårddiskar.
ExpertEraser uppfyller samtliga krav vid överskrivning av data som ställs i
US department of defence säkerhetsstandard DoD 5220.22-M.


1.1.7 IBM
1.1.7.1 SmartSuite Millennium Edition 9.8
SmartSuite Millennium Edition 9.8 är den senaste versionen av den
prisbelönta programsviten som innehåller: Lotus 1-2-3, Lotus Word Pro,
Lotus Freelance Graphics, Lotus Approach, Lotus Organizer, Lotus FastSite
och Lotus SmartCenter


1.1.8 Jasc
1.1.8.1 Paint Shop Pro
Paint Shop Pro, som ingår i Paint Shop-familjen av produkter för digital
bildhantering och fotografi, är den mest kompletta och användarvänliga
programvaran som finns för professionell bildhantering. Kombinationen av
de automatiska och manuella precisionsverktygen med ett integrerat
inlärningssystem gör det enkelt att få bra resultat. På den snabbt växande
marknaden för digital bildhantering intar Paint Shop Pro 8 en särställning
tack vare kraften hos Automated Productivity Scripts™ och Dynamic
Personalization™. Paint Shop Pro förbättrar din produktivitet och snabbar
upp arbetsflöden långt mer än andra lösningar                                       13
                   Specifikation Produkter och Tjänster      14 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 41.1.9 Macromedia
1.1.9.1 Freehand MX
FreeHand MX är den multipubliceringslösning som behövs för design och
konceptuell grafik för tryck, Internet och Macromedia Flash MX projekt.
FreeHand MX innehåller en uppsättning illustrations- och ritverktyg som
hjälper designers att förverkliga sin kreativa vision. De omfattande
redigerings, utformnings och publicerings-funktionerna ger dig ett öppet och
strömlinjeformat arbetssätt för skapande av grafik, organisationsplaner,
―storyboard‖ eller presentationer. Flexibla verktyg för organisera projekt,
lägga till interaktivitet och publicering till SWF-filer gör FreeHand MX till
det bästa verktyget för att återanvända innehåll till Internet eller Macromedia
Flash MX.

Med FreeHand MX kan professionella designers, illustratörer och grafiker
göra följande:
• Arbeta i den bästa arbetsmiljön för att skissa, rita och presentera grafik för
tryck, Internet och Macromedia Flash MX Projekt.
• Använda ett flersidigt design och produktionsverktyg för att snabbt kunna
skapa ritningar eller illustrationer för bästa resultat.
• Dra nytta av de multipubliceringsmöjligheter som ges för att skapa eller
publicera innehåll maximal kvalitet.
• Reducera produktions- och redigeringstider med funktioner som mallar
och bakgrunder, symbolbibliotek med olika datatyper, navigerings
komponenter och grafisk sök-och-ersätt.
• Snabbt skapa organisationsschema, grafik för webbplatser och projekt
samt bygga dina navigeringsbara presentationer utan att lämna FreeHand
MX.

1.1.9.2 Director MX
Med Macromedia Director MX 2004 skapar du interaktivt innehåll som kan
levereras överallt – för webben, CD-ROM, DVD eller informationskiosker.
Nu kan du välja vilket scriptspråk du vill arbeta med – Lingo eller
JavaScript! Director MX är den beprövade branschledaren som stöder en
bred uppsättning olika mediatyper och låter dig sätta samman spännande
högpresterande innehåll som utbildningstillämpningar,
företagspresentationer och spel, på ett effektivt sätt.
 Dina tillämpningar kan skräddarsys med hjälp av den utbyggbara plug-in-
arkitekturen i Director och anpassas för smidig uppspelning – även när du
använder video eller tunga filer – tack vare den avancerade
minneshanteringen i Director. Bland andra kraftfulla funktioner i Director
MX 2004 finns stöd för DVD-video, publicering för skilda datorplattformar
samt stöd för Flash MX 2004.
                                        14
                  Specifikation Produkter och Tjänster     15 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.1.9.3 Fireworks MX
Macromedia Fireworks MX 2004 är den kompletta lösningen för att skapa,
optimera och integrera snygg webbgrafik. Fireworks MX 2004 gör det
möjligt för webbutvecklare att snabbt skapa webbgrafik och interaktivitet
från grunden, från enkla knappar till sofistikerade rollovers, och samtidigt
behålla den professionella kontrollen. Fireworks 2004 ger ökad flexibilitet
och möjliggör enkel import, integration och redigering av vektor- och
pixelbaserade bilder i alla de större grafikformaten.
 Givetvis med export till andra Macromedia-program som Flash och
Dreamweaver, men även till tredjepartsverktyg för webbutveckling som
Microsoft FrontPage. Anpassa alla slags arbetsflöden för formgivning eller
utveckling och dra nytta av nya prestandaförbättringar och anmärkningsvärd
användarvänlighet.

1.1.9.4 Flash MX Professional
Macromedia Flash MX Professional 2004 är den bästa lösningen för
utveckling av avancerat Flash-innehåll och webbtillämpningar. Professional-
versionen innehåller allt i Flash MX 2004, men även kraftfulla verktyg för
utveckling av formulärbaserade datadrivna tillämpningar, interaktiva
presentationer, högkvalitativa videoupplevelser och enkel utveckling för
mobiltelefoner och andra plattformar.
Utvecklare kan enkelt sätta samman effektiva datadrivna applikationer med
välbekant formulärbaserad utvecklingsteknik, kraftfulla funktioner för Data
Binding och integration med Microsoft Visual SourceSafe.
 För videoproffs går det snabbt att förse högkvalitativa videospår med
interaktivitet och egenanpassade användargränssnitt och nå största möjliga
publik tack vare världens mest välpenetrerande plattform – Flash Player.
Utveckling och driftsättning för ett brett plattformsutbud underlättas av
enhetsspecifika emulatorer, mallar och exempelinnehåll.

1.1.9.5 Homesite
Macromedia announces HomeSite 5.5. HomeSite 5.5 provides a lean, code-
only editor for web development. Advanced coding features enable you to
instantly create and modify HTML, CFML, JSP, and XHTML tags, while
enhanced productivity tools allow you to validate, reuse, navigate, and
format code more easily. Configure Macromedia HomeSite to fit your needs
by extending its functionality and customizing the interface.
Macromedia HomeSite+ is included with Macromedia Dreamweaver MX
2004. Macromedia HomeSite+ is an application based on Macromedia
HomeSite 5.5 but with additional functionality for application development
                                     15
                  Specifikation Produkter och Tjänster     16 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.1.9.6 Studio MX
Macromedia Studio MX 2004 integrerar de ledande proffsverktygen för
formgivning och utveckling av alla typer av Internet-lösningar – från enkla
webbplatser till mediarika Internet-tillämpningar. Med Studio MX 2004 kan
utvecklare och formgivare bygga webbplatser och konstruera tillämpningar
med Dreamweaver, skapa interaktivt innehåll och webbtillämpningar med
Flash Professional, generera och optimera webbgrafik med Fireworks och
lyfta in vektorgrafik med hjälp av FreeHand. Studio MX 2004 erbjuder
professionell funktionalitet och kontroll av alla aspekter inom
webbutveckling. Enkelheten, det konsekventa användargränssnittet och den
smidiga integrationen mellan alla Macromedia MX-produkter underlättar
arbetet med webbutveckling och ökar produktiviteten.
Authorware
Macromedia Authorware är det visuella utvecklingsverktyget för att skapa
mediarika utbildningstillämpningar. Om du är utvecklare, designer eller
sakkunning så kan du använda Authorware för att skapa
utbildningstillämpningar som används på nätverket, CD/DVD-skivor eller
via webben.

Utveckling av utbildningar görs genom att enkelt dra och släppa ikoner
längs en projektaxel för att enkelt integrera Powerpointpresentationer,
bilder, animeringar, video och ljud till din applikation.

Tillsammans med färdiga utbildningsmallar som innehåller frågor,
elevintegration och ramverk så får du en interaktiv arbetsplats. Inbyggda
funktioner som loggning ger dig möjlighet att följa elevernas resultat och ger
dig de funktioner som krävs för konstruera en kvalitativ produkt.

1.1.9.7 Authorware
Macromedia Authorware är det visuella utvecklingsverktyget för att skapa
mediarika utbildningstillämpningar. Om du är utvecklare, designer eller
sakkunning så kan du använda Authorware för att skapa
utbildningstillämpningar som används på nätverket, CD/DVD-skivor eller
via webben.

Utveckling av utbildningar görs genom att enkelt dra och släppa ikoner
längs en projektaxel för att enkelt integrera Powerpointpresentationer,
bilder, animeringar, video och ljud till din applikation.

Tillsammans med färdiga utbildningsmallar som innehåller frågor,
elevintegration och ramverk så får du en interaktiv arbetsplats. Inbyggda
funktioner som loggning ger dig möjlighet att följa elevernas resultat och ger
dig de funktioner som krävs för konstruera en kvalitativ produkt.
                                      16
                   Specifikation Produkter och Tjänster       17 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                           Bilaga 4


1.1.9.8 Dreamweawer MX
Macromedia Dreamweaver MX 2004 är det professionella valet för dig som
konstruerar webbplatser och applikationer. Verktyget erbjuder en kraftfull
kombination av visuellt layout- och kodredigeringsverktyg som ger både
utvecklare och designers på olika nivåer möjligheten att snabbt och skapa
visuellt tilltalande webbplatser eller applikationer anpassade till olika
standarder. Med oöverträffat stöd för CSS-baserad formgivning och manuell
kodning är Dreamweaver yrkesproffsens val i en integrerad, rationell
arbetsmiljö. professionellt verktyg ett enkelt och integrerat arbetssätt.
Utvecklare kan använda Dreamweaver med den serverteknlogi som man är
van vid för att bygga kraftfulla Internet-applikationer som kopplar ihop
användare med databaser, Web Services eller andra kontrollsystem.


1.1.10 Microsoft
1.1.10.1 Microsoft AutoRoute
Microsoft AutoRoute 2004 Med AutoRoute 2004 är det roligt att resa och
upptäcka nya platser - utan att riskera att komma vilse. Välanpassat och
lättanvänt blir AutoRoute 2004 en sann vän på vägen. Du kan själv välja hur
du vill ha informationen presenterad. Upptäck fördelarna med AutoRoute
2004 och gör ditt livs resa.

1.1.10.2 Microsoft Digital Image 9 Suite
Digital Image Suite including Digital Image Pro and Digital Image Library
offers one integrated complete solution for all of your digital imaging needs.
Digital Image Suite is packed with all of the tools you need to organize your
photos, edit them using hundreds of easy-to-use tools, create hundreds of
one-of-a-kind projects, print and share your work, and archive photos for
safekeeping.

1.1.10.3 Encarta Encyclopedia Deluxe 2003
Det kompletta multimedieuppslagsverket Encarta Encyclopedia Deluxe
2003 är en fantastisk källa till aktuell information för hemmet, arbetet och
skolan. Du har direktåtkomst till information i tillförlitliga artiklar, bilder,
videoklipp, animationer, kartor och andra verktyg.

1.1.10.4 Microsoft Encarta Reference Library
Microsoft Encarta Reference Library 2003 är den mest kompletta
referenskällan från Encarta och är en fortsättning på Microsofts ledande
position inom integrerad teknik och utbildning. Encarta
Reference Library 2003 är en referensresurs på DVD-ROM för studenter.
Den kombinerar aktuell och omfattande information med innovativa och
kraftfulla instuderingshjälpmedel. Genom att minska den tid som


                                          17
                  Specifikation Produkter och Tjänster     18 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


studenterna ägnar åt att leta efter relevant information får de mer tid till
faktiska studier. Encarta integrerar ett fantastiskt och oerhört omfattande
multimedieinnehåll med det bästa från Internet, och tillhandahåller en
otrolig mängd tillförlitlig information på en och samma plats. Det aktuella
innehållet i kombination med innovativa inlärningsverktyg gör Encarta till
en fantastisk källa till kunskap och utforskningar både hemma och i skolan.

1.1.10.5 Microsoft® Encarta® Encyclopedia Standard Edition
Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2003 Standard Edition är en rik källa
till aktuell information för hela familjen. Tusentals uppdaterade artiklar och
bilder, plus hundratals videoklipp, animationer och ljudklipp gör Encarta
Encyclopedia Standard 2003 till ett multimedieuppslagsverk för alla!

1.1.10.6 Microsoft Entourage® X
Microsoft Entourage® X för Mac kombinerar sömlöst flera användarvänliga
verktyg för effektiv hantering av e-post, kalender, adressbok och uppgifter, i
ett enda program.

FunktionerKontrollera e-posten på alla konton
Hämta och ordna meddelanden från POP-, IMAP- och till och med från
MSN® Hotmail-konton, på ett och samma ställe.

Filter för skräppost
Sortera och arkivera oönskade e-postmeddelanden så du kan fokusera på de
som verkligen är viktiga.

Hantera stressiga dagar
Överblicka dina avtalade tider, möten och till och med semestern med hjälp
av kalendern i Entourage.

Synkronisera med handhållna enheter
Ta hela kalendern och adressboken med dig vart du än går.

Hantera dina kontakter
Du kan lagra och hantera information om alla du känner och arbetar med.

1.1.10.7 Microsoft Office Excel
Microsoft Office Excel 2003 har kraftfulla verktyg som du kan använda för
att analysera, administrera och dela kritiska affärsdata. Med vår senaste
version kan du också arbeta mer effektivt tillsammans med andra, samtidigt
som du kan skydda och styra åtkomsten till känslig information.
                                       18
                  Specifikation Produkter och Tjänster       19 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.10.8 Microsoft® Office InfoPath™
Med Microsoft® Office InfoPath™ 2003 kan du samla in information
effektivt och flexibelt i fullödiga och dynamiska formulär. Nu kan du dela,
återanvända och anpassa information till nya användningsområden
effektivare i hela gruppen eller organisationen – vilket ger bättre samarbete
och mer välgrundade beslut.

FunktionerSamla information mer effektivt och flexibelt
Samla enkelt in rätt information - första gången - med datavalidering,
villkorsstyrd formatering och dynamiska avsnitt. Arbeta online eller offline
för hantering av information var som helst och när som helst.

Sammanför människor, information och processer mer effektivt
Dela och återanvänd information inom hela organisationen med stöd för
XML-webbtjänster. Utöka samarbetet genom att kombinera InfoPath 2003
med Microsoft Windows® SharePoint™ Services.

Utveckla och distribuera fullödiga och dynamiska formulär
Skapa formulär för insamling av information i WYSIWYG-designläge.
Lägg till kraftfulla funktioner, som datavalidering, utan att skriva någon kod.
Publicera dina formulär på en webbserver eller i ett Windows SharePoint
Services-formulärbibliotek.

Samarbeta effektivare med gruppmedlemmar
InfoPath 2003 integreras med Microsoft Windows SharePoint Services och
utgör ett snabbt och enkelt sätt för grupper att samarbeta.

1.1.10.9 Microsoft MapPoint®
Med Microsoft MapPoint® 2004 kan du visualisera, analysera och förvandla
platsbaserad information till smarta affärslösningar. Hämta kartinformation
ända ner till gatunivå för hela Nordamerika och mycket mer – allt i ett
välbekant och användarvänligt program i Office-stil.

1.1.10.10 Microsoft Office Professional Enterprise Edition
Microsoft Office Professional 2003 Enterprise Edition Det mest kraftfulla
Office-paketet. Förutom ovan nämnda program ingår här ett antal nya
funktioner och verktyg, bland annat Information Rights Management, vilket
ger dig större kontroll över vem som får läsa, redigera eller kopiera dina
Office-dokument. Dessutom ingår även Microsoft Access 2003,som ger dig
möjlighet att skapa och hantera databaser. Med denna version kan du också
skapa egna så kallade XML-scheman. Innehåller samma program som
Office Professional Edition samt även Microsoft Office InfoPath 2003.
                                        19
                   Specifikation Produkter och Tjänster       20 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                           Bilaga 4


1.1.10.11 Microsoft Office Professional Edition
Microsoft Office Professional Edition 2003 Det mest kraftfulla Office-
paketet. Förutom ovan nämnda program ingår här ett antal nya funktioner
och verktyg, bland annat Information Rights Management, vilket ger dig
större kontroll över vem som får läsa, redigera eller kopiera dina Office-
dokument. Dessutom ingår även Microsoft Access 2003,som ger dig
möjlighet att skapa och hantera databaser. Med denna version kan du också
skapa egna så kallade XML-scheman.

1.1.10.12 Microsoft Office Standard Edition
Microsoft Office Standard Edition 2003 Denna version innehåller de mest
grundläggande programmen för att du ska kunna arbeta så effektivt som
möjligt framför datorn. Här finner du Microsoft Word 2003, Microsoft
Excel 2003, Microsoft Outlook 2003 och Microsoft PowerPoint 2003.

1.1.10.13 Microsoft OneNote
Med OneNote 2003, den senaste medlemmen i Microsofts Office-familj,
kan du samla in, organisera och använda dina anteckningar på stationära
datorer, bärbara datorer och Tablet PC. Du kan samla alla anteckningar på
ett ställe och kan använda dem hur du vill.

FunktionerSamla anteckningar och information på en plats
Samla all information på en plats – skriv anteckningar, spela in ljud, kopiera
grafik från webben eller andra program, eller gör en handskriven eller
handritad anteckning på en Tablet PC.

Organisera anteckningar som du vill
Skapa olika avsnitt för olika projekt eller klasser. Ordna, fördela eller
kombinera anteckningar och annat material var som helst på sidan.

Hitta snabbt den information du behöver
Du kan snabbt och enkelt söka igenom alla dina anteckningar efter
nyckelinformation, oavsett om det är en klients telefonnummer eller en
viktig påminnelse.

Effektivare prioritering av viktiga objekt
Framhäv nyckelidéer och påminnelser eller följ upp aktiviteter i OneNote
med anteckningsflaggor. Visa alla anteckningsflaggor samtidigt, anpassa
dem för att framhäva nyckelkategorier.

Dela och använd anteckningarna med mindre besvär
Gör anteckningarna tydligare, mer organiserade och enklare att dela eller
använda. E-posta anteckningar, publicera dem som webbsidor, kopiera och
klistra in dem i Word eller PowerPoint.


                                        20
                   Specifikation Produkter och Tjänster       21 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.1.10.14 Microsoft Office Outlook®
Microsoft Office Outlook® 2003 är en integrerad lösning för hantering av e-
post, scheman, aktiviteter, anteckningar, med mera. Bland
nyckelförbättringarna finns det nya cache-lagringsläget, automatisk
meddelandegruppering, hantering av skräpmeddelanden och förbättrade
läsvyer.

FunktionerHantera och prioritera kommunikationer
Flagga meddelanden efter prioritet eller tidskänslighet. Med det nya
navigeringsfönstret kan du få tillgång till kontakter, kalendern, aktiviteter,
mappar, med mera.

Sätt igång och jobba med Outlook 2003
Förbättrade filter för skräpmeddelanden skyddar dig från oönskad e-post.
Förbättrade regler och varningar hjälper dig att bibehålla organisationen och
följa ditt schema.

Skriv ut mindre, läs mer
Det förbättrade läsfönstret visar dubbelt så mycket information, vilket gör
läsningen bekvämare och minskar rullandet när du läser långa meddelanden
online.

Spara tid och hitta meddelanden snabbare
Gruppera meddelanden efter datum, storlek, konversation, ämne, prioritet,
med mera. Spara resultatet av vanliga e-postsökningar som sökmappar.
                                         21
                  Specifikation Produkter och Tjänster      22 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.1.10.15 Microsoft® Office PowerPoint®
Med Microsoft Office PowerPoint® 2003 kan du skapa, presentera och
samarbeta om presentationer. Förbättrade funktioner och utökat stöd för
multimedia, pennanteckningar och smarta etiketter gör det enklare att skapa
kraftfulla och övertygande presentationer.

FunktionerArbeta bättre tillsammans
När du bifogar en presentation i ett e-postmeddelande i Outlook 2003 kan
du skapa en dokumentarbetsyta för att hjälpa din grupp att granska
presentationen.

Nå ut bättre
Paketera en PowerPoint 2003-presentation och alla dess tillhörande bilder
och ljud- eller videofiler på en CD för bättre delning eller distribution.

Underlätta kontrollen av distribution av känsligt material
Förhindra mottagare att vidarebefordra, kopiera eller skriva ut viktiga
presentationer genom att använda IRM-funktioner (Information Rights
Management).

Koncentrera dig på ditt jobb
Hitta fakta enkelt med det nya fönstret Referensinformation, med
elektroniska ordlistor, synonymordlistor och online-referensmaterial för
PowerPoint 2003.

Hitta nyckelinformation med Smart Tags
När du skriver ett namn, en adress eller något annat nyckelord eller en
nyckelfras, visas en smart etikett med en lista över möjliga åtgärder.

1.1.10.16 Microsoft Project Web Access
Project Web Access är webbportalen som gör det möjligt för personer att
ansluta till projekt- och resursinformation på projektservern. Alla som
behöver tillgång till informationen på projektservern, men inte behöver
schemaläggningsfunktionerna i Project Professional kan använda Project
Web Access via en webbläsare när de vill visa och uppdatera information.

Användare av Project Web behöver en Project Server-CAL (Client Access
License), en Microsoft SQL Server™-CAL och (om de använder Microsoft
Windows® SharePoint™ Services-funktioner) en Microsoft Windows
Server™ 2003-CAL. "
                                       22
                  Specifikation Produkter och Tjänster      23 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.10.17 Microsoft Project Professional
Project Professional 2003 är det skrivbordsprogram för
företagsprojektledning som används med Project Web Access och Project
Server 2003. Project Professional omfattar alla huvudsakliga
schemaläggningsverktyg i Project Standard 2003 plus kraftfulla portfolio-
och resurshanteringsfunktioner när det är anslutet till Project Server 2003.
Project Professional används av projektledare som har behov av att
schemalägga projekt, tilldela gruppmedlemmar projektuppgifter från en
central resurs och spara deras information på en projektserver som är
tillgänglig för alla.

1.1.10.18 Microsoft Project Server
Project Server 2003 är plattformen som stöder projekt- och
resurshanteringen samt samarbetsfunktionerna i EPM-lösningen. Användare
ansluter till projektservern via Project Professional och Project Web Access
när de vill spara, hämta och samverka om data på projektservern.

Project Server 2003 kräver SQL Server 2000 som serverdatabas för full
projekt- och resurshanteringskapacitet.

Project Server 2003 kräver Windows 2000 Server (eller senare) som
operativsystem. Om du vill kunna utnyttja Windows SharePoint Services-
funktioner, inklusive funktioner för dokumentversioner samt in- och
utcheckning, krävs Windows Server 2003.

Project Server 2003 integreras med Windows SharePoint Services vid
dokumenthantering och projektrelaterade frågor samt riskspårning.
Windows SharePoint Services är en komponent i Microsoft Windows
Server 2003 som gör det möjligt för användare att skapa webbplatser där de
kan dela information och samarbeta om dokument.
                                        23
                  Specifikation Produkter och Tjänster       24 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.10.19 Microsoft Project standard
Microsoft Office Project 2003-familjen omfattar Project Standard 2003,
Project Professional 2003, Project Server 2003 och Project Web Access.

Som en del i Microsoft Office System har Project 2003 utformats för att
matcha ditt arbete och personalledningsbehov, oavsett om du hanterar
projekt självständigt eller i en grupp, på en avdelning eller i organisationen
som en portfolio.Microsoft Office Project Standard 2003 används av
projektledare som behöver ett skrivbordsverktyg när de ska hantera sina
projekt men som inte i någon större utsträckning behöver samordna
projekten med andra projektledare eller är beroende av möjligheten att
hantera resurser från en central förvaringsplats.

1.1.10.20 Microsoft Proofing Tools
Med språkverktygen i Office 2003 får du hjälp med stavning, grammatik
och stil när du skapar och redigerar dokument på 50 språk. Dessutom ingår:
autokorrigeringslistor, ordlistor, översättningsordlistor och IME (Input
Method Editors).

FunktionerÖver 50 språk
Språkverktyg för 50 språk ingår på en enda CD-skiva.

En rad olika redigeringsverktyg
Använd stavnings- och grammatikkontroll, ordlistor, autokorrigering,
avstavning och andra verktyg.

Anpassa installationen
Du kan anpassa installationen så att du får med inställningar för önskade
språkfunktioner.

Verktyg för asiatiska språk och andra språk som skrivs från höger till
vänster IME (Input Method Editors), orddelning, teckensnitt och tvåspråkiga
ordlistor så att du kan översätta från engelska till arabiska, kinesiska och
hebreiska.

1.1.10.21 Microsoft Office Publisher
Office Publisher 2003 är Microsoft® Office-programmet för
affärspublicering och marknadsföringsmaterial. Det är viktigt för alla företag
att hålla kontakten och kommunicera med kunderna – med Publisher 2003
kan du snabbt och effektivt skapa professionellt marknadsföringsmaterial
utan extern hjälp.
                                         24
                  Specifikation Produkter och Tjänster     25 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.1.10.22 Microsoft Visio Professional
Visio Professional 2003 är den första Visio-versionen som har utvecklats av
Microsoft och den innehåller diagramlösningar som gör det enklare för
företag och tekniker att dokumentera och utbyta idéer, information och
system. Diagram som har skapats i Visio Professional ger värdefull
information om befintliga tekniska system och hjälper personer och grupper
att effektivare kunna utveckla nya system. Med hjälp av Visio-diagram för
du fram ditt budskap bättre, mottagarna får hjälp att lättare komma ihåg
viktiga punkter och du kan överbrygga kulturella och tekniska barriärer.

1.1.10.23 Microsoft Visio standard
Microsoft Office Visio 2003 ger dig möjlighet att visualisera och
kommunicera idéer, information och system. Du kan använda enkla och
flexibla verktyg för att enkelt skapa affärsdiagram och tekniska diagram som
presenterar dina idéer med dramatisk genomslagskraft.

1.1.10.24 Microsoft Office Word
Microsoft Office Word 2003, den senaste versionen av Microsofts
bästsäljande ordbehandlare, har innovationer som hjälper dig att enkelt
skapa dokument av proffskvalitet, kontrollera distributionen av känslig
information samt samarbeta med andra.Samarbeta med hjälp av Windows®
SharePoint™ Services
Spara dokument på dokumentarbetsytor, där gruppmedlemmar kan hämta
den senaste versionen, checka ut dokument och få tillgång till relaterade
dokument och länkar.

Underlätta kontrollen av distribution av känsliga dokument
Hjälp till att skydda känsliga dokument mot obehörig användning med hjälp
av IRM-funktioner (Information Rights Management).

Skapa organisationslösningar med XML
Stöd för XML och anpassade scheman lägger grunden för att bygga
integrerade lösningar på affärsbehov, som datarapportering och publicering.

Visa kommentarer och uppdateringar tydligare
Redaktionella granskningsfunktioner har förbättrats för att göra
kommentarer och ändringar enklare för hela gruppen att spåra, acceptera och
ignorera.

Samla information snabbt. Med fönstret Referensinformation kan du snabbt
hitta och lägga till information från elektroniska ordlistor, referensmaterial
och webbplatser.
                                       25
                  Specifikation Produkter och Tjänster     26 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.1.11 Novell
1.1.11.1 Novell GroupWise
Novell GroupWise 6.5, som är en del av Novell Nterprise, är ett förstklassigt
verktyg för kommunikation och samarbete. Det är en effektiv och innovativ
metod för samarbetstjänster som ger säkerhet, kontroll och mobilitet,
samtidigt som kostnaden för att administrera och underhålla viktiga
kommunikations- och samarbetstjänster minskas.

1.1.11.2 Novell NetMail
Novell NetMail 3.1 är ett skalbart, högpresterande e-post och
kalendersystem baserat på Internet-standard meddelande och säkerhets
protokoll
Netmail erbjuder en internet baserad e-post och kalender lösning för att
knyta samman användare var som helst när som helst.
Netmail är en enkel billig lösning för dig om vill erbjuda användare dessa
tjänster att nyttja via en internet browser. Netmail kan användas på flera
serverplattformar såsom Netware, Windows, Linux och Solaris m fl.
Netmail ger också användaren en valfrihet att nyttja den klient som önskas t
ex Outlook , någon av de ingående eller en företagsanpassad.
Netmail hanterar ett stort antal användare på varje server och nyttjar därför
hårdvaran maximalt (upp till 200 000 användare per server)
Netmail stödjer standards såsom IMAP4 och POP3.
Netmail nyttjar Novell eDirectory för användarhantering och kan genom
LDAP vara ett bra komplement till Groupwise då användare kan nå
varandras adressbok genom sk LDAP pooling.
                                      26
                  Specifikation Produkter och Tjänster     27 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4
1.1.11.3 Novell Openexchange Server
Openexchange Server 4.1
Är en helhetslösning baserad på öppen källkod med allt ifrån operativsystem
med databashantering och webserver till komplett grupp program med e-
post, kalender
‖instant messaging och SMS/fax integration. All denna funktionalitet gör
detta till en komplett allt i ett lösning för alla organisationer mellan 5 till
2500 användare.
Med WebDAV/XML kopplingen sker på ett enkelt sätt utbyte av kalender,
uppgifts listor, kontakter, document m.m till en mängd tredjeparts produkter
och egenutvecklade applikationer.
Data kan synkroniseras med en mängd CRM, projekt samt ERP system och
MS Office dokument i realtid.
Openexchange Server stödjer för klienten ett flertal Webläsare.

1.1.11.4 Novell Ximian® Desktop
Ximian® Desktop 2 är en komplett lösning för företagens Linux skrivbord.
Den erbjuder komplett skrivbords funktionalitet för Linux användare,
innehållande en svit av applikationer som erbjuden ett robust stöd för
Windows filformat, nätverk och standards. Ximian Desktop innehåller
Ximians version av OpenOffice.org som läser och skriver i de senaste
Microsoft Office formaten och även den prisbelönta Ximian Evolution, för
e-post och personlig informationshantering som direkt kan integreras med
Microsoft Exchange 2000, Groupwise eller andra grupp och e-post server
system. Ximian Desktop 2innehåller ocksåen Mozilla-baserad web browser,
populära browser plug-ins, fonthantering, Red Carpet™ mjukvaru underhåll
för att automatisera uppdatering och mycket mer. Denna kompletta
applikation svit ger en windows känsla på Linux platform och är det
idealiska valet för en blandad miljö på väg in I Linux världen.

1.1.11.5 Novell Ximian Evolution®
Ximian Evolution® är en prisbelönt personlig såväl som gruppbaserad
lösning för informationshantering I Linux och Unix baserade system.
Applikationen integrerar smidigt e-post, kalender, mötesbokningar, kontakt
hantering, och uppgifter i en enda lättanvänd applikation. Ximina Evolution
snappas lätt in mot populära grupp program som Microsoft Exchange, Lotus
Note och Novell Groupwise. Ximian Evolution supporterar ett flertal Linux
distributioner och Unix varianter. Med komplettering av Ximina Connector
erbjuds full funktionalitet såsom klient till Microsoft Exchange 2000 och
2003, med access till bokningar, mail och globala adressböcker.
                                       27
                  Specifikation Produkter och Tjänster     28 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.1.12 Oracle
1.1.12.1 Oracle Collaboration Suite: Product Editions
Oracle Collaboration Suite offers a comprehensive solution for your
collaboration needs. It can be purchased as an integrated suite or any of the
following three components can be purchased individually: Oracle Email &
Calendar, Oracle Web Conferencing, or Oracle Files. Both the Collaboration
Suite and the individual components are available to be deployed and run in
house or can be outsourced to Oracle or a certified partner


1.1.13 Pinnacle Systems
1.1.13.1 Pinnacle Liquid Edition
Pinnacle Liquid Edition 5.5 är den mest kraftfulla och allomfattande
lösningen för DV-redigering på marknaden. Här kombineras professionell
expertis och inarbetad broadcast-tradition från Pinnacles Liquid-produkter
med enkelheten och användarvänligheten hos Edition. Förutom att erbjuda
de kraftfulla redigeringsfunktioner som yrkesfolk kräver har Liquid Edition
utmärkta verktyg för compositing och effekter i realtid samt DVD-
produktion – allt från ett och samma intuitiva gränssnitt! Pinnacle Liquid
Edition Pro 5.5 ger möjligheter till videoredigering med helt unika
egenskaper som exempelvis integrerad DVD-produktion direkt från
tidslinjen, 1000 färdiga realtidseffekter, bakgrundsrendering och
InstantSave-teknologi vilket innebär att alla förändringar sparas omedelbart.


1.1.14 Scansoft
1.1.14.1 OmniPage Pro
OmniPage Pro 12 är det snabbaste och enklaste sättet att förvandla pappers-
dokument till digitala filer som du kan redigera. Det finns nog ingen annan
produkt som kan prestera bättre kvalité eller har flera funktioner och som
även klarar att konvertera PDF-filer till Microsoft Office dokument. För att
kunna skapa den optimala tolkningen känner OmniPage Pro 114
förutbestämda språk såsom det latinska, grekiska och det kyrilliska alfabetet.
Det som bl a gör OmniPage Pro till en suverän OCR(optical Character
recognition) -produkt är att den inte endast tolkar ett språk eller tecken utan
också att den kan sammanfoga resultatet med det flera språk som
programmet stödjer, allt för att kunna göra en bättre tolkning.OmniPage Pro
är inte bara en mjukvaruscanner. I och med att den stöder PDF-format
öppnas många nya möjligheter. Ett pappersdokument kan nu inte bara
konverteras till ett pappersformat, det kan också vidaresändas och sparas
som en PDF-fil. Omvänt kan PDF-dokument t ex konverteras till Microsoft


                                       28
                  Specifikation Produkter och Tjänster      29 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Word format med fullt stöd att sparas till den skapade formateringen. Allt
för att ge verksamheten långt större flexibilitet med tanke på
informationsflödet.


1.1.15 Symantec
1.1.15.1 Symantec DeployCenter Libary
DeployCenter Libary is a suite of tools providing a complete solution for
Windows¿ deployment, migration, system refresh and PC retirement.
Included are: DeployCenter, Deploy Toolkit, PowerMigration DNA and
DataGone. The collection enables you to rapidly deploy and migrate PCs;
easily refresh systems, including the associated operating system,
applications and PC personality settings; and securely erase data from PCs.

1.1.15.2 Symantec Drive Image Backup
Drive Image 7.0 Backup is a premier computer backup solution. Backup
your priceless digital photos, financial records, operating system and
personal settings without leaving Windows¿. Conveniently schedule
automatic backups. Quickly save your backups to virtually any writable CD,
DVD, USB, FireWire¿ or network drive.

1.1.15.3 Symantec Ghost Corporate Edition
Symantec Ghost 8.0 Corporate Edition is the premier tool for PC
deployment, recovery, cloning, and migration. It dramatically reduces IT
costs by streamlining the configuration and management of networked
workstations. Now administrators can deploy or restore an OS image or
application onto a PC in minutes and migrate user settings and profiles to
customize the PC. From the Symantec Ghost central management console,
IT managers can remotely clone any Windows 2003, Windows NT or
Windows 2000 workstation. The console can also be used to quickly deploy
whole application packages or specific PC changes such as registry changes
or desktop settings as well as to migrate user "personalities" including PC
settings and data. And, IT managers can remotely clone multiple
workstations and then quickly configure critical workstation data such as
TCP/IP settings and machine, workgroup, and domain names. Symantec
Ghost makes complete, reliable backups of PC drives, including applications
and critical data. Administrators can choose to deploy entire operating
systems, application packages, user "personalities," network configuration
settings, or incremental backups. With the Ghost Client installed, there's no
need to visit the target PC in order to conduct routine deployment or
maintenance.
                                       29
                  Specifikation Produkter och Tjänster      30 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.1.15.4 Symantec PartitionMagic
PartitionMagic helps you resize, create, move, split, merge, undelete, and
convert partitions on your hard drive for storing valuable information. Step-
by-step wizards allow you to view changes before applying them. Set up
partitions with multiple operating systems on the same computer. Supports
Windows¿ XP, 2000, Me, NT, and 98/95.

1.1.15.5 PcAnywhere
Symantec pcAnywhere is the world's leading remote control software. With
powerful encryption and authentication, it gives you peace of mind that your
remote sessions will be secure. Speed up performance with the new
optimization wizard. You can also use pcAnywhere with cable and DSL
modems for faster remote control sessions. Now it's even faster and easier to
navigate directories on both machines when you're transferring files. Use the
AutoTransfer function to upload or download multiple files automatically.
Whether you need to support servers, customers, or friends, choose award-
winning pcAnywhere, the world's best-selling remote control solution.


1.1.16 WinZip
1.1.16.1 WinZip
WinZip är det vanligaste och populäraste programmet när det gäller
hantering av komprimerade filer. Med WinZip kan man se på , köra, packa
upp, lägga till, radera och testa ZIP, LZH, ARJ och ARC filer. Programmet
har ett behagligt gränssnitt med ett ―huvudfönster‖ som ger god översikt
gällande innehåll i den komprimerade filen, storlek på varje fil och även
datum på varje fil. Det går också att sortera efter valfri egenskap på dessa
filer.

Med WinZip SelfExtractor skapas ―äkta‖ Windows självuppackande Zip-
filer. Dessa kan innehålla fler komprimerade filer och ger mottagaren
möjlighet att själv packa upp filen utan att känna till något om sådan
programvara. SelfExtractor stödjer InstallShield´s Setup-program. Det går
också att skapa en fil som sedan kan köras i MSDOS. WinZip SelfExtractor
har också en guide för att underlätta processen med skapandet av
självuppackande filer. SelfExtractor kräver att WinZip finns insallerat i
förväg.
                                        30
                  Specifikation Produkter och Tjänster     31 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.2 Operativsystem

1.2.1 Extended Systems
1.2.1.1 XTNDConnect PC
XTNDConnect PC enables individual users to synchronize mobile devices
with PC applications.

In an increasingly mobile world, success will depend upon effective
information management. XTNDConnect PC is a software application that
allows you to synchronize your contacts, calendar, tasks, email and notes,
between your mobile devices and popular PC applications on your PC.
XTNDConnect PC is different from other synchronization solutions because
it is fast, flexible, and easy to use.

As a single software solution, XTNDConnect PC supports synchronization
between a desktop or laptop computer and Windows CE, Pocket PC, Palm
O/S, Casio Pocket Viewer mobile devices, and selected Sony Ericsson
mobile phones.

1.2.1.2 OneBridge Mobile Groupware
For wireless devices, OneBridge Mobile Groupware Live Connect
technology is the ideal connectivity option. E-mail and PIM data are
delivered immediately with no user initiation giving users that true desktop-
like experience. This new "push-based" architecture is bi-directional and
supports a two-way delivery method configurable by the IT Administrator.
OneBridge Mobile Groupware can support multiple push methods:

Integrated, always-on wireless devices
WiFi connected devices—enabling wireless campus data access
Bluetooth-enabled handhelds with Bluetooth-enabled phones
                                      31
                  Specifikation Produkter och Tjänster      32 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4
1.2.2 IBM
1.2.2.1 IBM OS/2
IBM har vidareutvecklat operativsystemet OS/2 att bli en plattforms för
införande av e-business applikationer, samtidigt som man önskar att
tillvarata redan gjorda investeringar i befintliga applikationer.

För att stödja denna övergång, kommer IBM bland annat att erbjuda
utveckling och support av hårdvara, drivrutiner och produktutveckling.

1.2.2.2 ARMtech ARM
Olika metoder för IT-optimering och konsolidering har sedan länge funnits i
stor och minidatorvärlden, exempelvis i form av lastbalansering &
partitionering. Detta kan nu göras för att effektivisera Intelmiljön, där oftast
bara 10-30% av processorkraften utnyttjas och varje gång man installerar en
ny applikation gör detta på en ny server. Dessa lågt utnyttjade servers kan nu
enkelt konsolideras in i en ny modern server med hjälp av Aurema
ARMTech, som möjliggör lastbalansering och fördelar både minne och
CPU-kraft per applikation eller per användare.
Kanske mest intressant är ARMTech i Citrix Terminal Server-miljöer där
man enkelt undviker att vissa användare eller applikationer lastar ner servern
på bekostnad av de övriga användarna. Genom att bara installera Aurema
ARMTech på ca 10 minuter med default inställningar kan du ofta öka ditt
användarantal med ungefär 25-50% och lösa prestandaproblem."
                                       32
                  Specifikation Produkter och Tjänster      33 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 41.2.3 Microsoft
1.2.3.1 Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Professional är den senaste versionen Windows-
operativsystem för företag av alla storlekar och för enskilda användare med
mycket höga krav på datoranvändningen. Windows XP Professional har
ännu fler fördelar än Windows XP Home Edition, med avancerade
funktioner som är särskilt utformade för att optimera produktiviteten med
hjälp av de senaste framstegen i den digitala världen. Windows XP
Professional bygger på Windows 2000. Det ger bättre tillförlitlighet,
säkerhet, prestanda och användarvänlighet och skapar en ny standard för
effektiv och pålitlig datoranvändning.

FunktionerAvancerat stöd för bärbara datorer
Med stödet för bärbara datorer får du lika mycket gjort på resan som på
kontoret. Naturligtvis har du också fjärråtkomst till alla data och program på
din stationära dator. I Windows XP Professional har den banbrytande
tekniken som används för att förlänga batterilivslängden i Windows 2000
förbättrats ytterligare.

1.2.3.2 Microsoft® Virtual PC
Microsoft® Virtual PC 2004 Virtual PC är Microsofts klientbaserade
virtuella datorlösning, som garanterar en säker migrering av operativsystem
och tillhandahåller ett verktyg för snabbare utveckling, testning, distribution
och underhåll av programvara. Med hjälp av Virtual PC kan du köra olika
operativsystem samtidigt, på samma dator.

Funktioner Windows-stöd på en virtuell Virtual PC-dator. Njut av samma
stöd för Microsofts operativsystem och program i den virtuella datormiljön
som på konventionella maskinvarudatorer.

Stöd för de flesta x86-operativsystemen utan egna drivrutiner
Du kan installera och köra de flesta x86-operativsystemen i en virtuell
datormiljö, t ex Windows, DOS, OS/2, Linux och Novell NetWare.
                                       33
                  Specifikation Produkter och Tjänster     34 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.2.3.3 Microsoft Windows Server, Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition är utformad för
medelstora till stora företag och är det rekommenderade operativsystemet
för servrar som kör program som till exempel nätverksfunktioner,
meddelandeförmedling, lager och kundservicesystem, databaser, e-
handelswebbplatser samt fil- och skrivarservrar. Enterprise Edition är ett
serveroperativsystem med komplett funktionalitet och stöd för upp till åtta
processorer, samt funktioner i företagsklassen såsom kluster med åtta noder.

Enterprise Edition är tillgänglig på den senaste maskinvaran och kommer att
levereras både i en 32-bitarsversion och en 64-bitarsversion för optimal
flexibilitet och skalbarhet. Organisationer kan dra nytta av en högproduktiv
infrastruktur som optimerats för att köra alla verksamhetskritiska program
och tjänster.

1.2.3.4 Microsoft Windows Server , Standard Edition
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition är utformat för små
organisationer och avdelningar. Detta är lösningen för fil- och
skrivardelning, säker Internet-anslutning, centraliserad programutveckling
och webblösningar som sammanför anställda, partners och kunder.
Windows Server 2003, Standard Edition ger en hög nivå av pålitlighet,
skalbarhet och säkerhet.

1.2.3.5 Microsoft Services for Unix
Microsoft Services for Unix 3.0 - Microsoft Windows Services for UNIX
3.0 provides a full range of supported and fully integrated cross-platform
services geared towards customers wanting to integrate Windows into their
existing UNIX environments. With the addition of the Interix subsystem
technology, Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 now provides
platform interoperability and application migration components in one fully
integrated and supported product from Microsoft. It allows enterprise
customers seamless access to information stored in multiple platforms,
consolidates network management across platforms, and reuses UNIX
applications and scripts on Windows.

1.2.3.6 Microsoft Services for NetWare
Microsoft Services for NetWare version 5 provides a complete set of new
interoperability utilities that help Novell customers simplify the adoption of
Windows Server into a Novell network environment, reduce multi-platform
network administration, and facilitate the migration of NetWare resources to
Windows Server.
                                       34
                  Specifikation Produkter och Tjänster      35 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


1.2.3.7 Microsoft Windows Rights Management Services for Windows
     Server -
Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) for Windows
Server 2003 works with applications to help safeguard information – no
matter where it goes – for people who need to protect sensitive Web content,
documents, and e-mail. Windows Rights Management enables protection of
information through the simple creation and enforcement of persistent rules
that live with the information, so you can decide if your sensitive Web
content or confidential documents can be changed or printed, or if your
sensitive e-mail can be forwarded to other parties. Windows Rights
Management Services is designed to help enterprise customers control and
protect critical digital information by offering easy-to-use, flexible, and
persistent policy expression and enforcement. Because Rights Management
policy expressions can remain within files during and after transit, rather
than residing on a corporate network, usage policies can be enforced even
when rights-managed information leaves the network.

1.2.3.8 Microsoft Windows Server, Web Edition
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition är utformat för utveckling av
och värdskap för webbprogram, webbsidor och XML-webbtjänster. Det är
en enkelriktad lösning för Internet-tjänsteleverantörer, programutvecklare
och andra som bara vill använda eller distribuera specifik
webbfunktionalitet.

Windows Server 2003, Web Edition drar nytta av förbättringarna i Internet
Information Services 6.0 (IIS 6.0), Microsoft ASP.NET och Microsoft .NET
Framework.

1.2.3.9 Microsoft Host Integration Server
Microsoft Host Integration 2000 Server är en smidig och prisvärd
integreringslösning som hjälper dig att snabbt reagera på uppkomna affärs-
och teknikbehov samtidigt som du behåller dina befintliga investeringar.


1.2.4 Northern
1.2.4.1 Quota Server
Löser det viktigaste problemet i Windows 2000 och NT – diskutrymme och
utnyttjande grad av befintliga diskar. Systemadministratörer anger enkelt
storlek på diskutrymme för t.ex. directories, filer eller individuella
användarkonton. Inbyggda automatiska larmfunktioner håller användare
inom angivna kvoter.
                                       35
                  Specifikation Produkter och Tjänster      36 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.2.5 Novell
1.2.5.1 Novell Cluster Services 1.7 for Netware
Är en grundläggande komponent I Netware 6.5 som ger en hög
tillgänglighet för Netware baserade tjänster. Denna integrerar med andra
Netware verktyg och erbjuder en heltäckande SAN administrations lösning.
Med Novell Cluster Services kan

• SAN och Kluster administreras via fjärrstyrning
• Upp till 32 noder kan klustras (upp till 32 processorer i varje nod)
• Supporterar både Fibre Channel och iSCSI
• Koppla fri diskyta i pooler för effektivare hantering
• Dynamiskt konfigurera kluster och volymer utan ‖reboot‖
• Mottaga SMTP notifieringar i realtid
• Supporterar ‖failover‖ och ‖failback‖
• Supporterar ‖fan-out failover‖ (resurser kan fördelas ut på flera ingående
noder)
• Använder sig av resurs karantän dvs isolera felaktigheter


1.2.5.2 Novell Netware
Netware 6.5 är Novells serveroperativsystem med en mängd tjänster för att
på ett säkert sätt ge användare tillgång till data, utskrifter och tjänster
Bland funktionerna kan nämnas

Businesscontinuity services and consolidation
Implement low-cost, scalable business-continuity services and consolidate
your environment. Included with NetWare 6.5, Novell Cluster Services™
prevents server failures from bringing your network down. And at no
additional licensing cost, you can deploy unlimited 2-node server clusters in
diverse geographical locations: if disaster strikes your primary location, your
business-critical services automatically failover to a secondary location—
without interruption.NetWare 6.5 also supports Internet Small Computer
System Interface (iSCSI), enabling you to consolidate storage in an
affordable, easy-to-manage Storage Area Network (SAN)
Also included is Novell Nterprise Branch Office™, which enables you to
centralize storage and provide enterprise-class services for branch offices.
Because branch office data and services are replicated to a central data
center, where you can easily back them up, you can also easily restore these
resources if branch office hardware fails
open-source, standards-based services
Take advantage of flexible open-source technologies-including Apache,
MySQL, Perl, PHP and Jakarta Tomcat (all included in NetWare 6.5)
web application services


                                        36
                  Specifikation Produkter och Tjänster     37 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
Confidently move forward with your cutting-edge Web-services strategy
using Novell exteNd™ Application Server and Workbench. Included with
NetWare 6.5, this Java 2 Enterprise Edition (J2EE)-certified application
server helps you quickly develop and deploy portable Web services.
virtual office services
Increase employee productivity across the far-flung reaches of your
organization using NetWare 6.5's Virtual Office. This integrated group of
self-service products includes iPrint, an Internet-enabled print service
through which users can locate and set up printers-without calling technical
support. Virtual Office also includes Novell eGuide, iFolder®, personal
Web page tools, and e-mail integration, which give users the ability to
manage their own passwords, back up their own files, publish important
information to the Web (and manage that information) and quickly find and
communicate with colleagues
                                      37
                  Specifikation Produkter och Tjänster       38 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.2.5.3 Novell eNterprise Branch Office
Ger företaget möjlighet att hantera användare på lokalkontor, att på ett
säkert sätt nå resurser i form mail, fil och print utan behov av lokal
kompetens eller lokala back up behov.
Branch Office ger via Novells Virtual office ett för användaren pedagogiskt
gränssnitt möjlighet att nå dessa resurser via Branch office servern.
Inloggningsuppgifter hämtas från huvudkontoret och den katalog som finns
där och via Rsync läggs dessa uppgifter upp i den lokala servern med de
kopplingar till enheter som skrivare som den lokala användare skall ha
åtkomst till. De data som användare lagrar på den lokala Branch Office
servern synroniseras via Internet, Wan länk eller fiber till huvudkontoret där
central back up sker. Användarna på lokal kontoren garanteras alltid full
tillgänglighet då inloggning och resurs tilldelning sker via den lokala branch
office servern. När koplling mot denna inte är möjlig sker denna inloggning
med automatik till huvudkontoret. Om länk inte inte finns mot
huvudkontoret lagras all information på Branch office servern och därefter
synkroniserar datat så snart länken åter kommit upp. Med Novell Branch
office elimineras behovet av lokala administratör.

1.2.5.4 Novell eNterprise Linux Services
Är en samling tjänster som tidigare erbjudits på NetWare som kan erbjudas
på SuSE Linux och RedHat Linux.

Denna paketering ger följande tjänster
Personlig filhantering (iFolder) som ger användaren tillgänglighet till sina
filer uppdaterade på flera arbetsstationer och även tillgängliga via internet.
Oavsett när var eller från vilken maskin kan användaren alltid ha tillgång till
den senaste versionen av sina data.

Katalogtjänst (eDirectory, DirXML) för att öka företagens säkerhet och
minimera administrationen av användare i flera system i en blandad miljö

Utskriftshantering (iPrint) Vilket ger användare möjlighet att enkelt skriva
ut från vilken lokation som helst och enkelt via ipp och internet hitta den
skrivare som skall användas.

Internet Mail och kalender (Netmail) för att kunna erbjuda e-post och
samarbete inom hela organisationen

System administration (Red Carpet och iManager) att lätt kunna adminstrera
resurser och hålla servers uppdaterade

Web åtkomst via portal låta anställda, kunder, partners ta del av den
personliga information som de har rätt till, var som helt när som helst.


                                        38
                  Specifikation Produkter och Tjänster      39 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
1.2.6 Puma
1.2.6.1 Pumatech Intellisync
Pumatech Intellisync 5.1. Nu blir det enklare att hålla reda på uppdateringar
tack vare programvaran Intellisync, som använder sig av direkt
tvåvägssynkronisering mellan din stationära PC och dina Palm OS, Pocket
PC (inräknat Pocket PC 2002), Windows CE eller Symbian (Psion)-
baserade handenheter. Det går att direkt synkronisera kalendern, e-post,
kontakter och uppgifter med de PC-applikationer som du använder på daglig
basis. Intellisyn är den enda programvaran med vilken du kan samtidigt
synkronisera data på handenheter med flertalet andra applikationer såsom
Microsoft Outlook och Exchange, Lotus Notes och Organizer samt Novell
GroupWise.


1.2.7 WMWARE
1.2.7.1 VMware GSX Server
VMware GSX Server is enterprise-class virtual machine software for
business-critical environments. In its third generation, VMware GSX Server
is the most flexible and easily deployed server virtualization product on the
market.
    Virtual machine software for consolidating and partitioning servers
    in business-critical environments.
    Easily integrates into any environment to maximize server
    management efficiency and minimize costs.
    The most flexible and easily deployed server virtualization product
    on the market.


1.2.7.2 VMware ESX Server
VMware ESX Server is virtual machine software for consolidating and
partitioning systems in high-performance environments. It is a cost-
effective, highly scalable virtual machine platform with advanced resource
management capabilities.Advanced virtual machine software for
consolidating and partitioning servers in high-performance environments.
Mainframe-class architecture provides unprecedented scalability and
control. Fully dynamic resource controls adapt to the needs of mission-
critical applications.
                                       39
                  Specifikation Produkter och Tjänster     40 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.2.7.3 VMware Workstation
VMware Workstation is powerful virtual machine software for the desktop.
Optimized for the power user, VMware Workstation runs multiple operating
systems - including Microsoft Windows, Linux, and Novell NetWare -
simultaneously on a single PC in fully networked, portable virtual machines.
VMware Workstation provides more choice, greater flexibility, and more
powerful functionality than any other virtual machine software in the
marketplace today. The only virtual machine software for the desktop that
runs on Windows and Linux host OSes. Improves hardware utilization,
increases productivity, and brings products to market faster.
Better performance, stability, and functionality than any other desktop
virtual machine software.


1.3 Säkerhetsprodukter

1.3.1 Broderware
1.3.1.1 Brightmail Anti-Spam
Brightmail är en marknadsledande leverantör av avancerade system för
antispam. Brightmail fångar spam med mycket hög precision. Över 95
procent av all spam kan identifieras med praktiskt taget inga falsklarm (1
falsklarm/1 miljon meddelanden). Brightmail antispam är en central
lösningar och kan implemteras på Microsoft Windows, Sun Solaris och
Linux.


1.3.1.2 Borderware Mxtreme
Borderware Mxtreme är en komplett e-postsäkerhetsappliance. Den stoppar
effektivt virus, spam, felformaterade meddelanden och oönskade filtyper.
Utöver detta har Borderware väl utbyggda funktioner för e-postfiltrering, e-
postrouting, krypterad e-post, loggning och rapportering. Mxtreme har
marknadens mest avancerade funktioner för redundans och lastbalansering.
Inställningar och e-postkön kan replikeras mellan två Mxtreme-enheter
vilket medför ett kluster med mycket god tillgänglighet, utan stillestånd och
utan att förlora e-postmeddelanden om en nod skulle gå ned.
                                       40
                  Specifikation Produkter och Tjänster     41 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.3.2 Check Point
1.3.2.1 Check Point Firewall-1
Check Point Firewall-1 är världens vanligaste brandvägg och det finns en
förklaring till varför så många företag valt den som en del av sin
säkerhetslösning. Det finns nämligen ingen annan brandvägg som kan
kombineras med så många andra säkerhetsprodukter. Check Point har skapat
Opsec-alliansen där över 300 partnerföretag ingår. Gemensamt för alla dessa
är att de tillverkar produkter som är kompatibla med och lätt kan integreras
med en brandvägg från Check Point.

1.3.3 Computer Associates
1.3.3.1 E-trust Anti-Virus
Den har dubbel styrka. Den är lättare och snabbare att använda. Dess
avancerade teknologi passar både stora och små företag.
eTrust Antivirus skyddar användarna från skadliga virusattacker innan de
kommer in i nätverket. Denna prisbelönta antiviruslösning identifierar och
isolerar alla typer av skadlig kod, inklusive de som bygger på Java, ActiveX
och VBScript. Finns för alla zoner i ditt nät.

1.3.3.2 BrightStor ARCserve Backup
Är en serie av programprodukter för att hantera backup och restore för små
och medelstora system. BrightStore ARCserve stöder Windows, Novell
netware och LINUX.
-Multiplexing, hanterar att flera jobb kan skriva mot samma media växelvis
- Backup mot disk, även över LAN/WAN
- Stöder Windows baserade NAS och MS Windows Storage server 2003
- Stöder VSS software Snapshot på Win 2003
- SAN Support
- Backupagenter för öppna filer
- Stöder multipla nätverkskort
För mer information: www.ca.se"


1.3.4 F-Secure
1.3.4.1 F-Secure Anti-Virus TotalSuite
F-Secure Anti-Virus TotalSuite inkluderar alla kritiska komponenter för ett
företags virussäkerhet. Genom att använda F-Secures vinnande
arbetsstations-, filserver-, e-postserver- och brandväggs- anti-virus produkt,
är du alltid skyddad även mot de senaste hoten. Alla F-Secure Anti-Virus
Total Suites produkter är centralt administrerade med en enkelt användbar
management lösning, F-Secure Policy Manager.


                                       41
                  Specifikation Produkter och Tjänster     42 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.3.4.2 F-Secure Anti-Virus Client Security
F-Secure Anti-Virus Client Security erbjuder skydd mot nya typer av hot.
Den centralt administrerade och lättanvända lösningen består av ett nära
integrerat virusskydd, proaktiv personlig brandvägg, intrångsskydd och
applikationskontrollprogram, för företagets arbetsstationer och bärbara
datorer.

1.3.4.3 F-Secure A-V for gateways
Är ditt företag mer och mer uppkopplat mot Internet? Är denna ökade
internetuppkoppling en utmaning för ert företag? F-Secures produkter för
antivirusskydd i e-postservrar och brandväggar är svaret på era frågor. F-
Secure förser er med olika lösningar för virusskydd på server och
brandväggsnivå. Vårt virusskydd arbetar tillsammans med brandväggar,
grupprogramvaror och e-postservrar oavsett miljö.

1.3.4.4 F-Secure A-V Servers
F-Secure Anti-Virus för filservrar säkerställer att användare som ansluter
med infekterade datorer mot servern inte kan sprida virusen vidare till andra
på nätverket. Med F-Secure är antivirusskyddet snabbt, effektivt och enkelt.
Antivirus installationen kan administreras och övervakas från en central
plats.


1.3.5 Hewlett-packard
1.3.5.1 HP OpenView DataProtector
HP OpenView DataProtector (OV DP) är ett backup & restore system som
är skalbart från en single server till Enterprise, oberoende av applikationer,
operativsystem mm. OV DP stödjer de flesta operativsystem såsom
Microsoft Windows NT/2000/2003 (32-bit), HP-UX, Sun Solaris, Open
VMS, NetWare och Linux. OV DP automatiserar backup & restore för att
ytterligare effektivisera IT-avdelningen. Stödjer Split-mirror backup på HP
EVA, HP XP samt EMC Symmetrix. Instant Recovery stöds på HP EVA
samt HP XP. OV DP innehåller ett stort antal verktyg för att i stort sett helt
eliminera backup-fönstret. Förmågan att effektivisera bort planerad nertid
spänner från online backup och backup av öppna filer till zero-downtime,
zero-impact backup. OV DP erbjuder ett flertal olika alternativ för Disaster
Recovery som alla ingår som standard allt för att eliminera oplanerad nertid.
OV DP kan genom detta göra en återställning på en hel datahall inom
minuter.
                                       42
                  Specifikation Produkter och Tjänster     43 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.3.5.2 HP OpenView Storage Area Manager
HP OpenView Storage Area Manager (OV SAM) förenklar och
automatiserar manageringen av lagringsresurser, infrastruktur och
applikationskapacitet. OV SAM managerar både tape och disk, DAS, NAS
och SAN inkl tredjeparts enheter, operativsystem och distribuerade miljöer.
Från en central konsol sker effektiv övervakning och managering av lagring
och dess service-nivåer, prestanda, användande, kostnader och tillväxt på
data mm. för att därmed optimera resurser och kostnader. I OV SAM
definierar, mäter och monitorerar man SLA. I OV SAM ingår 5 delar: OV
SAM Storage Node Manager har en Manager of Manager funktion i större
miljöer, fortlöpande status-monitorering & realtids status information. OV
SAM Storage Builder tillhandahåller vyer för att hålla reda på allokering och
användade av data, applikationer, servers, användare, mappar, volymer etc.
OV SAM Storage Optimizer används för trendanalyser, prestandarapporter
och övrig notifiering. OV SAM Storage Accountant är ett billing-verktyg.
OV SAM Storage Allocater allokerar t.ex. olika LUN:s mellan olika hostar
utan att omstart krävs.

1.3.5.3 HP OpenView Storage Operations Manager
HP OpenView Storage Operations Manager (HP OV SOM) är ett robust och
effektivt verktyg för att administrera större SAN (Storage Area Network).
OV SOM förenklar installation och konfiguration av EVA-baserade
diskskåp och inkluderar upptäckande av andra enheter i ett SAN. Alla
enheter i SAN:et administreras från en central konsol, inkluderande
diskarrayer, enskilda diskar, bandrobotar och annan backuputrustning, NAS-
enheter samt annan infrastruktur såsom switchar, bryggor mm. HP OV SOM
kan upptäcka och admnistrera ett flertal olika produkter från
tredjepartstillverkare som finns i ett SAN. OV SOM licencieras per
installerad TB i SAN:et.


1.3.6 IBM
1.3.6.1 IBM Tivoli TSM Storage Manager
IBM Tivoli TSM Storage Manager skyddar din organisations data från
hårdvaruproblem och andra fel som kan uppstå genom att lagra backup och
arkiv kopior av data på ‖offline‖ disk/tape. Produkten kan skala från att
skydda några få servers/datorer till flera hundra servers/datorer, vilka kan
använda ett antal olika operativ system. Backup/Restore kan ske över
Internet, WAN och LAN. Tivoli TSM Storage Manager har ett centraliserat
Web-baserat management gränssnitt. Genom att arbeta med backup en enda
gång och därefter endast inkrementella backup (enbart förändrat data)
optimerer man prestandan för både backup & restore. Hantering av aktiva
och inaktiva filer sköts av TSM:s interna städningsverktyg (sk reclamation).


                                      43
                   Specifikation Produkter och Tjänster       44 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


Smarta dataförflyttningar och lagringsteknologier, samt en bra utvecklad
policy-baserad automation möjliggör en väl utvecklad teknik för att
minimera dataskyddsadministration och detta till en låg kostnad. Med ett
flertal extra moduler (optioner) kan hanteringen av backup/restore på t ex
affärskritiska applikationer ske utan avbrott i en 24x365 IT-miljö.

1.3.6.2 IBM Tivoli TSM Storage Manager Extended
IBM Tivoli TSM Storage Manager Extended Edition skyddar din
organisations data från hårdvaruproblem, oförutsedda katastrofer och andra
fel som kan uppstå genom att, lagra backup och arkiv kopior av data på
‖offline‖ disk/tape eller ‖offsite‖ disk/tape. Förutom funktionaliteten i
ovanstående, bland annat:

- Backup/Restore kan ske över Internet, WAN och LAN eller SAN.
- HSM Hierarchical Storage Management kan automatiskt flytta oanvända
filer från dyr ‖online‖ disk till billigare ‖offline‖ disk eller tape lagring.
- NDMP kontroll möjliggör även backup/restore från NAS miljöer.

1.3.6.3 IBM Tivoli Storage Manager for Databases
IBM Tivoli Storage Manager for Databases är en mjukvaru-modul som
samverkar med IBM Tivoli TSM Storage Manager för att skydda en bred
skara applikationsdatabaser tillsammans med dess underliggande databas
management system och som hanterar databasens data.
Tivoli Storage Manager for Database finns för ‖on-line‖ backup av Oracle,
Microsoft SQL Server, DB2 och Informix. ‖on-line‖ innebär att backup av
databasen kan tas på en databas som fortsätter att tillgänglig för
slutanvändare samtidigt som backup/restore utföres.

1.3.6.4 Tivoli TSM Storage Manager for mail
IBM Tivoli Storage Manager for Mail är en mjukvaru-modul som samverkar
med IBM Tivoli TSM Storage Manager för att automatisera data skyddet av
E-mail serverar som antingen använder Lotus Domino eller Microsoft
Exchange. Denna modul använder e-mail applikationens program interface
(APIs) för att kunna utföra ‖online‖ backuper utan att behöva stänga ner e-
mail applikationen och därigenom behöver inte e-mail applikationen stängas
ned vid backup/restore utförande. Tivoli Storage Manager supporterar Lotus
Domino, Microsoft Exchange 5.5, Exchange 2000 och Exchange 2003.
                                         44
                  Specifikation Produkter och Tjänster      45 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.3.7 Legato
1.3.7.1 Legatos NetWorker
Legatos NetWorker programvara skyddar företagskritisk information med
enkel administration och central hantering av säkerhetskopiering och
återläsning i heterogenamiljöer så som UNIX, Windows, Linux, OpenVMS,
Macintosh, och NetWare plattformar. NetWorker bygger på en öppen,
mycket skalbararkitektur, NetWorker ökar IT personalen produktivitet
genom att automatiserade funktioner för säkerhetskopiering av
företagskritisk information, från de största multinationella företagen ner till
de minsta lokal kontoren på allt från DAS (Direct Attatched Storage), NAS
(Network Attached Storage" och SAN (Storage Network Area) miljöer.
Avancerad indexering och mediahantering, kluster stöd, höghastighets
multiplexing, NDMP stöd, bandhantering mellan olika plattformar,
kopiering till disk, duplicering av band, arkivering, serverfri backup och
dynamisk bandstationsdelning är funktioner som minimerar oplanerad
nertid.
Med tilläggsmoduler för databaser, e-post, och ERP system så kan dessa
system säkerhetskopieras under drift utan att störa pågående produktion.
                                       45
                  Specifikation Produkter och Tjänster     46 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.3.8 Microsoft
1.3.8.1 Microsoft ISA Server Standard Edition
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 is an
extensible, multilayer enterprise firewall and Web cache that helps provide
secure, fast, and manageable Internet connectivity. ISA Server is an
integrated solution optimized for application-layer defense, networking on a
virtual private network (VPN), stateful packet inspection, and secure
publishing to help protect customer installations. ISA Server also provides a
sophisticated, scalable, high-performance Web proxy and cache that
improves performance and saves network bandwidth resources.

ISA Server Standard Edition shares the rich feature set of Enterprise Edition,
but it is intended for small businesses, workgroups, and departmental
environments. Standard Edition provides local policy only, and supports up
to four processors.

1.3.8.2 Microsoft ISA Server Enterprise Edition
ISA Server Enterprise Edition is designed for large-scale deployments with
high-volume Internet traffic environments. It supports multiserver arrays
with centralized management as well as enterprise-level and array-level
security policy. Enterprise Edition has no hardware limits


1.3.9 Network Associates
1.3.9.1 Active Virus Defense
AVD är en produktsvit som innehåller ePO, VirusScan Enterprise -
virusskydd för klienter och servrar, GroupShield - virusskydd för
mailservrar, Webshield SMTP - virusskydd för SMTP-gateway, NetShield
för Novell Netware.


1.3.9.2 Appliance E250/500/1000
Hårdvaruboxar för virusscanning av protokollen SMTP, HTTP, FTP och
POP 3. Kan även hantera content filtering samt Spam.

1.3.9.3 Desktop Firewall
Personlig brandvägg med applikationskontroll. Går att styra från ePO.
                                       46
                   Specifikation Produkter och Tjänster     47 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.3.9.4 McAfee Entercept
McAfee Entercept är ett mjukvarubaserat system som identiferar och stoppar
attacker mot operativsystem och applikationer. Servern skyddas aktivt
genom att utvärdera anrop till operativsystemet innan de bearbetas.
Entercept använder en kombination av signaturer för kända hot,
beteenderegler för okända hot och kan även stoppa krypterade attacker.
Exempel på attacker som du kan stoppa med Entercept är bl.a. Buffer
Overflow Exploits, Maskar, Trojaner och bakdörrar. Entercept agenten
distribueras per server och kontrolleras av Entercept Management System
som du också använder för nya uppdateringar av kod och
angreppsdefinitioner. Entercept finns i tre versioner, Standard Edition,
Database Edition där man också stoppar specifika databasattacker och
attacker riktade mot SQL servrar och sedan Entercept Web Edition där du
även har möjlighet att övervaka, identifiera och stoppa HTTP attacker och
attacker mot webserver filer och resurser.

1.3.9.5 ePolicy Orchestrator
Managementsystem för att centralt hantera de flesta av NAI's produkter
såsom VirusScan, GroupShield, Desktop Firewall, NetShield.

1.3.9.6 McAfee Intrushield
McAfee Intrushield är ett system som identiferar och stoppar attacker på
nätverksnivå i realtid. Intrushield skyddar trafiken som går igenom nätverket
och har möjlighet att stoppa attacken innan de når sitt slutmål. Med
IntruShield är du skyddad mot kända och okända hot, med hjälp av både
signaturfiler och beteenderegler. Entercept har inbyggda patenterade
teknologier för analys av signaturer, avvikelser och ‖Denial of Service‖
(DoS) attacker. Dessa teknologier bidrar till tillförlitlig identifiering av och
skydd mot angrepp vid hastigheter på flera gigabit. I produktfamiljen
Intrushield ingår IntruShield 4000, IntruShield 2600 och IntruShield 1200
som är olika kraftiga hårdvarulösningar. Ingår gör även IntruShield Security
Management (ISM). ISM är ett system som medför en kraftig och skalbar
lösning för hantering av säkerhet.

1.3.9.7 McAfee Active threat Protectio
Produktsvit som innehåller ePO, VirusScan Enterprise - virusskydd för
klienter och servrar, GroupShield - virusskydd för mailservrar, Webshield
SMTP - virusskydd för SMTP-gateway, Spamkiller - Spamskydd för
mailserver, PortalShield - VirusSkydd och content security för Microsoft
Sharepoint Portal server, Desktop Firewall - Personlig brandvägg, NetShield
för Novell Netware.
                                       47
                  Specifikation Produkter och Tjänster      48 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


1.3.9.8 Spamkiller
Spam-skydd. Finns för MS Exchange, Lotus Domino och NAI's Appliance-
boxar. Produktsvit som innehåller VirusScan Enterprise - virusskydd för
klienter och servrar, GroupShield - virusskydd för mailservrar, Webshield
SMTP - virusskydd för SMTP-gateway, NetShield för Novell Netware.
Virusskydd för Macintosh.
Produktsvit som innehåller VirusScan Enterprise - virusskydd för klienter
och servrar, NetShield för Novell Netware.

1.3.10 Juniper Networks
1.3.10.1 Netscreen
Netscreen står för en ny generation av brandväggsprodukter, där dedicerade
kretskort gör jobbet. Detta ger bättre prestanda än många andra typer av
brandväggar, där det är processorn som sköter allt som brandväggen ska
göra. Netscreen kombinerar de viktigaste funktionerna som en säker och
stabil kommunikationslösning behöver. Den hanterar såväl
brandväggskontroll och VPN, som trafikprioritering och bandbreddsgaranti.
Netscreen finns i flera olika utföranden, från enklare modeller för några
tusenlappar till feltoleranta gigabitlösningar i mångmiljonklassen.


1.3.11 Novell Inc
1.3.11.1 Novell Border manager
Novell Border manager erbjuder allt ifrån ett komplett brandväggsskydd till
VPN funktionalitet och Internet access kontroll samt innehållsfiltrering.
Novell Border Manager ger ett spektra av funktioner för att säkra nätverket
och dess resurser.
Bl a erbjuds
• Säker fjärraccess till nätverksresurser
• Ipsec baserade VPN tjänster
• Arbetar tillsammans med IPSec certifierade produkter
• Supporterar öppna standards (även LDAP)
• Supporterar avancerad authensiering
• Browser baserad administration
• Personlig brandvägg
• Brandväggstjänster certifierade av ICSA Labs
• ‖Key content‖ filtering
• Ger NICI en FIPS-140 validerad kryperingsmotor

1.3.11.2 Novell iChain
Novell iChain ger säker inloggning till webtjänster genom eDirectory som,
katalogtjänst baserad access. iChain verkar som säker styrning av det data


                                       48
                   Specifikation Produkter och Tjänster      49 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


och de tjänster anställda, partners, kunder, invånare m fl skall ha tillgång till
via en portal. Med användning av iChain kan organisationer och företag ge
en hög servicegrad genom en portal samtidigt som alla digitala resurser i en
komplex miljö skyddas genom säker inloggning och styrning till rätt
information baserat på identitet.

• iChain ger bl a följande funktionalitet
• ‖Reverse Proxy‖ teknologi för snabbare presentation av webbaserat data
• Alternativa inloggningsmetoder för säker access såsom smarta kort och
engångslösenord m fl metoder
• Auktorisation och tillgänglighet baserad på identitet
• ‖Single sign on‖ till web baserade tjänster
• Centraliserad administration och säkerhetshantering
• Support för AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Netware och Windows
plattformar
• Dynamisk kryptering av data

1.3.11.3 Novell iFolder
A key component of Novell Nterprise™ storage and networking solutions,
Novell iFolder™ is a simple and secure storage solution that can increase
your productivity by enabling you to back up, access and manage your
personal files—from anywhere, at anytime. Once you have installed Novell
iFolder, you simply save your files locally—as you have always done—and
Novell iFolder automatically updates the files on a network server and
delivers them to the other machines you use. For example, you can save a
file at the office and Novell iFolder automatically transfers the file to your
home computer. With Novell iFolder you no longer need to e-mail files to
yourself or save them to a disk: your files are up-to-date on all the machines
that you use.
To maintain data integrity and ensure you have the latest version of your
files, Novell iFolder seamlessly synchronizes the contents of all of your
Novell iFolders, no matter which of your computers you may be using. This
is possible because computers that use Novell iFolder communicate
regularly with the Novell iFolder server—ensuring that the most current
information is distributed to all computers that use Novell iFolder. If you
make a change to any of your personal files, Novell iFolder locates the
changes you made and only communicates the changed data to the server
and your other computers.

1.3.11.4 Novell Nsure SecureLogin
Novell Nsure SecureLogin 3.5 är en product för ―Single Sign On‖ där
användaren med en inloggning loggas in till ett flertal andra system och
minimerar behovet av att administrera användar lösenord
• Produkten erbjuder Single Sign On till tusentals applikation, web sidor och
terminal emulatorer

                                        49
                  Specifikation Produkter och Tjänster      50 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


• Fungerar med Novell eDirectory, Active Directory, NT Domäner eller
LDAP v3 Kataloger
• Centraliserad administration
• Använder sig av 168 bitars Trippel DES kryptering
• Supporterar SWING och AWT baserade Java applikationer och applets
• Fungerar med flertalet olika inloggningsklienter och ren LDAP
• Kan låsa och stänga ned arbetsstationer baserat på policys
• Supporterar avancerade inloggningsmetoder såsom biometri, smarta kort
och engångslösenord
• Hanterar lösenordspolicys satta på eDirectory och LDAP
• Erbjuder snabb händelsebaserad login/logout


1.3.12 Symantec
1.3.12.1 Symantec Firewall/VPN
Symantec Firewall/VPN Hårdvara (Modellerna 100, 200, 200R) är
integrerad nätverkssäkerhet som är en lättadministrerad och kostnadseffektiv
lösning mellan alla dina kontor. Med dess ‖allt i ett‖ funktionalitet kan
småföretag och systerkontor lätt skapa höghastighets anslutningar till
Internet samt med affärskontakter och andra lokala nät. Symantec
Firewall/VPN installeras snabbt vilket ger kontor upp till 40 noder
kostnadseffektiv lösning för att säkerställa inkommande och utgående
Webb, e-post och FTP trafik mm. För större utspridda organisationer ger
Symantec Firewall/VPN en låg kostnad och är ett lättskött allternativ för
förlängd brandväggssäkerhet samt IPSec/VPN mellan kontor till kontor,
klient till kontor.

1.3.12.2 Norton AntiSpam
Norton AntiSpam 2004 börjar filtrera e-posten genast när programmet har
installerats och startats. Det fungerar helt automatiskt och arbetar
tillsammans med de vanligaste e-postprogrammen, Microsoft Outlook,
Outlook Express och Eudora. En särskild mapp för skräppost skapas och
används för att samla alla meddelanden som identifierats som spam. Norton
AntiSpam 2004 klarar även att filtrera skräppost från Hotmail när
meddelanden hämtas genom Microsoft Outlook

1.3.12.3 Symantec Client Security Small Business Edition
Symantec Client Security Small Business Edition innehåller fullständigt
skydd mot Internet-hot för arbetsstationer och bärbara datorer. Systemen
skyddas mot nya, komplicerade hot som till exempel Nimda och CodeRed.
Symantec Client Security är en av de första integrerade säkerhetslösningar
för mindre företag som innehåller tekniker både för brandvägg och
intrångsdetektering utöver virusskydd.


                                       50
                  Specifikation Produkter och Tjänster       51 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.3.12.4 Symantec AntiVirus
Symantec AntiVirus Corp ger ett skalbart mutliplattformsvirusskydd för
arbetsstationer och servrar i hela organisationen. Med Symantecs System
Center får du central administration, installation, policyhantering och
rapportering, samt ger administratören möjlighet att övervaka hela nätet
efter maskiner som är sårbara. Administratorn kan lätt hantera klienter,
servrar och grupper. En central och skalbar uppdateringspolicy gör dessutom
Symantec Corp till en av de mest lätthanterade AntiVirus systemen som
finns.

1.3.12.5 Symantec AntiVirus Enterprise Edition
Symantec AntiVirus Enterprise Edition ger dig Virusskydd, Webfiltrering,
och Antispam. På alla dina servrar och arbetsstationer allt i en ‖lätt att
installera lösning‖. Denna omfattande och heltäckande lösning från
Symantec ger ditt företag mindre kostnad av ägarskap på alla nivåer."


1.3.13 Trend Micro
1.3.13.1 InterScan Messaging Security Suite
InterScan Messaging Security Suite (IMSS) ger ett omfattande virusskydd,
en flexibel och policybaserad filtrering av innehåll i kombination med ett
lättanvänt administrativt verktyg för övervakning och kontroll av SMTP-
och POP3-trafiken direkt vid internetanslutningen. IMSS bidrar till att öka
produktiviteten och skyddet av intellektuellt kapital i form av affärskritiska
data och annan konfidentiell information parallellt med att belastningen på
servrar minskas. IMSS stödjer Trend Micro Control Manager, som är ett
plattformsoberoende administrationsverktyg för bland annat centraliserad
systemuppdatering, konsoliderad rapportering och fjärrkonfiguering.

Nyckelfunktioner i InterScan Messaging Security Suite
- Högeffektivt antivirusskydd
- Anpassningsbar och policybaserad administration
- Innehållsfiltrering för ökad nätverkssäkerhet och skydd av
affärsinformation
- Verktyg för central administration och konfigurering
- Stöd för Trend Micro Enterprise Protection Strategy*
- Avancerad e-posthantering, till exempel ""mail routing""
- Skydd mot Denial of Service-attacker (DoS)

1.3.13.2 InterScan VirusWall
InterScan VirusWall - Integrerat gränsskydd. Genom att övervaka SMTP-,
HTTP- och FTP-trafiken ger InterScan VirusWall ett omfattande skydd mot
virus och skadlig kod direkt vid internetanslutningen (gateway). Med tillägg


                                         51
                   Specifikation Produkter och Tjänster      52 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


av eManager får administratörer dessutom lättanvända verktyg för
blockering av spam, innehållsfiltrering och tidstyrd mottagning av olika
typer av e-post. InterScan VirusWall kan konfigureras lokalt eller via en
webbläsare. Den kan också integreras med Trend Micro Control Manager
för utökade möjligheter till centraliserad konfiguration och administration.

Nyckelfunktioner i InterScan VirusWall
- Realtidsskydd vid internetanslutningen (gateway)
- Brett register av skydds- och svarsåtgärder vid virusutbrott
- Automatisk uppdatering av virussignaturfiler
- Flexibel konfiguration och administration
- Kompatibilitet med alla brandväggar (exempelvis Check Point, Cisco,
Lucent, NetScreen) och andra tredjepartsprodukter
- Centraliserad administration genom integrering med andra Trend Micro-
produkter.

1.3.13.3 Neatsuite
Neatsuite – komplett virusskydd för hela nätverket

Trend Micro Neatsuite är Trends mest kompletta produktpaketering. Den
inkluderar virusskydd för i praktiskt taget alla nivåer och plattformar.
Neasuite täcker in behovet av virusskydd för persondatorer, servrar, e-
postservrar och gateways.

Netasuite inkluderar följande av Trends antivirusprodukter
- Interscan Messaging Security Suite som ger virusskydd, antispam och
innehållskontroll för smtp- och pop3-trafik
- Interscan Web Security Suite som ger virusskydd för http- och ftp-trafik
- Scanmail som ger virusskydd för Lotus Domino och Microsoft Exchange
- Serverprotect som ger virusskydd servrar baserade på Microsoft Windows,
Novell Netware och Linux
- Officescan som ger virusskydd för persondatorer

1.3.13.4 Officescan Corporate Edition
Officescan Corporate Edition – centralstyrt virusskydd för persondatorer och
mobila system
Officescan Corporate Edition ger ett omfattande virusskydd för
persondatorer och mobila system. Officescan erbjuder funktioner för central
styrning, vilket gör det möjligt för en administratör att fullständigt styra och
konfigurera antviruspolicyn över hela organisationen. Officescan är
designad för att erbjuda tillförlitlig och transparent virussökning och
borttaging av virus. Officescan har avancerade funktioner för att rensa upp
efter en virusinfektion, vilket gör det enkelt att ta bort skadlig kod och
återställa trasiga systemfiler.                                        52
                  Specifikation Produkter och Tjänster      53 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


Nyckelfunktioner i Officescan Corporate Edition
- Verktyg för central administration, uppdatering och rapportering
- Enkel migration och programvarudistribution
- Tillförlitligt och högeffektivt virusskydd
- Snabba och automatiska uppdateringar av virusdefintionsfilerna

1.3.13.5 ServerProtect
ServerProtect – virusskydd för servar baserad på Windows, Netware och
Linux
ServerProtect ger ett omfattande virusskydd för servar, detekterar och tar
bort virus från filer i realtid – innan de når slutanvändaren. Administratörer
kan använde den Windowsbaserade administrationskonsolen för central
administration av virusutbrott, virussökningar, uppdateringar av
virusdefintionsfilerna, larm och programvarudistribution. ServerProtect har
stöd för Microsoft™ Windows™ Server 2003, Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows NT™ 4, och Novell™ NetWare™.

Nyckelfunktioner i ServerProtect
- Certifierad för Microsoft Windows Server 2003/2000 Datacenter
- Tillförlitligt och högeffektivt virusskydd
- Verktyg för central administration och rapportering
- Snabba och automatiska uppdateringar av virusdefintionsfilerna
- Robusta funktioner för loggning, rapportering och larm

1.3.13.6 Spam Prevention Solution
Spam Prevention Solution är en antispamprogramvara designad för att
skydda direkt vid internetanslutningen. Den är integrerad med Interscan
Messaging Security Suite, som ger en flexibel och policybaserad filtrering
av innehåll samt lättanvänd administration av SMTP- och POP3-trafik.
Lösningen bekämpar spam med heuristiska funktioner – en teknologi som
ger ett mer adaptivt och framtidssäkert skydd mot det ständigt föränderliga
arbetssättet hos spammarna. Policybaserad administration tillåter
administratören att definiera upp variabla tröskelvärden baserad på
spamkategori och användargrupper. Spam Prevention Solution kan ta bort,
karantänlägga eller märka upp spam.
Nyckelfunktioner:
- Dynamisk och flexibel teknologi baserad på heuristiska funktioner för att
identifiera spam
- Enkel och smidig integration mot funktioner för virus- och
innehållskontroll
- Hög prestanda och skalbarhet
- Slutanvändarkarantän med möjlighet att godkänna specifika avsändare
- Avancerade funktioner för e-postfiltrering, analys och uppdatering"
                                       53
                  Specifikation Produkter och Tjänster     54 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.3.14 Websence
1.3.14.1 Websence
Websense är en marknadsledande leverantör av programvaror för
kontrollerad tillgång till webben. Med hjälp av Websense kan man bl.a.
enkelt styra vilka användare som har tillgång vad på webben under vilken
tid på dygnet. Websense har ett komplett index över webbsidor indelat i
olika kategorier och organisationen kan på ett flexibelt och enkelt sätt
implementera en policy för webbaccess. Kraftfulla rapport- och analys-
verktyg gör det enkelt att få kontroll över organisationens internet-
användning och är till stor hjälp för att kontrollera hur organisationens
policy efterföljs. Websense kan integreras i ditt nätverk på många olika sätt.
Den integrerar med proxyservrar, brandväggar eller kan installeras
fristående. Användarinformation hämtas enkelt från en katalogtjänst, vilket
möjliggör att man kan skapa en policy på grupp- eller individnivå, samt få ut
statistik och rapporter kopplat till olika användare.


1.3.15 Veritas Software
1.3.15.1 VERITAS Data Lifecycle Manager™
VERITAS Data Lifecycle Manager™ utökar backupen med
lagringshantering som automatiskt migrerar och återkallar filer och e-
postbilagor som inte används så ofta till och från mindre kostsam ‖near-
line‖ eller offline-lagring. Lagringshanteraren implementerar strategier för
att säkerställa att endast aktiva filer och bilagor är online. Därmed skapas
praktiskt taget obegränsad disklagring online och backupkraven minskar.
Slutanvändarens tillgång till de migrerade filerna och bilagorna är sömlös
och integrerad. Produktens policybaserade natur gör den perfekt för att
hantera arkivering och datauppgifternas livscykel. VERITAS Data Lifecycle
Manager™
finns för Sun Solaris, HP-UX, SGI Irix och Microsoft Windows filsystem
samt Microsoft Exchange.

1.3.15.2 VERITAS Desktop and Laptop
VERITAS Desktop and Laptop option ger ett fortlöpande diskbaserat skydd
och synkronisering för användare som befinner sig på kontoret eller ute på
resa. Det kopierar automatiskt användarens data till befintliga delade
resurser eller lagring och ger på så sätt administratören eller användaren
möjlighet till snabb återställning eller synkronisering av data vid eventuell
dataförlust.
                                      54
                   Specifikation Produkter och Tjänster    55 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


VERITAS Desktop & Laptop Option™
• Backuperna tas automatiskt och återställning kan göras direkt av
användaren, med bara begränsad hjälp av administratören.
• Möjligheter för versionshantering, både på arbetsstationen och servern
oberoende av varandra
• Fjärrstyrd backup via valfria anslutningar
• Tillägget läggs på din befintliga Backup Exec-lösning och optimerar er
befintliga infrastruktur.

1.3.15.3 VERITAS Intelligent Disaster Recovery™
Säkerställ att du får en enkel, pålitlig och felfri återställning av
Windowsservrarna.

Implementera en återställningslösning för servrar som fungerar för både
lokala och fjärranslutna Windowsservrar, och eliminera därigenom behovet
att först installera om den kraschade serverns hela operativsystem. Med
hjälp av antingen disketter, CD-R/CD-RW eller bootbara band återställer
Intelligent Disaster Recovery option snabbt servrar som har kraschat och
möjliggör återställningar från de senaste genomförda backuperna, inklusive
fullständiga, differentiella, inkrementella och aktuella backuper. Intelligent
Disaster Recovery option integreras direkt med Microsofts Automated
System Recovery (ASR) funktion i Windows Server 2003 och Windows XP
för att ge komplett katastrofåterställning för Windowsservrar.

1.3.15.4 VERITAS Backup Exec for NetWare Servers
VERITAS Backup Exec 9.1 for NetWare Servers delivers the latest backup
and restore technology for quickly, reliably and simply protecting server and
workstation data. An intuitive graphical user interface provides enhanced
functionality and manageability. Local and remote agents offer cross
platform protection for mixed platform environments. Options customize
the data protection environment, making Backup Exec software the ultimate
backup solution for NetWare. VERITAS Backup Exec enables Utility
Computing through the automated protection of critical data residing on
Windows and NetWare servers. Advanced automated protection simplifies
routine network administration.
                                       55
                  Specifikation Produkter och Tjänster      56 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.3.15.5 VERITAS NetBackup Online Agents
För många applikationer och databaser finns färdiga agenter för online-
backup. Exempel på dessa applikationer och databaser är:
• DB2
• Lotus Notes
• Informix
• Microsoft Exchange Server
• Oracle
• SAP R/3
• Microsoft SQL Server
• Microsoft SharePoint Portal Server
• Sybase

1.3.15.6 VERITAS Backup Exec for Windows Servers
VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers - The next generation
backup and restore solution providing comprehensive, cost effective
protection for Microsoft Windows server environments. A web-based
administration console and intuitive graphical user interface with easy-to-
use wizards simplify installation and enhance manageability. High
performance agents and options deliver flexibility to quickly protect
desktop, laptop and server data.

VERITAS Backup Exec enables Utility Computing through the automated
protection of critical data residing on Windows and NetWare servers.
Advanced automated protection of applications such as Microsoft Exchange
Server, Microsoft SQL Server and Lotus Notes simplifies routine network
administration.

1.3.15.7 VERITAS Bare Metal Restore
VERITAS Bare Metal Restore automates and streamlines the server
recovery process, making it unnecessary to manually reinstall operating
systems or configure hardware. With simple commands, complete server
restores can be accomplished in a fraction of the time without extensive
training or tedious administration. From a browser-based, wizard-driven
interface, execute multiple server restores in parallel to accomplish mass-
recovery operations. One solution addresses the demands of multiple
platforms, eliminating the need for customized restore procedures on each
platform. Through automation of otherwise manual processes and enhanced
availability of critical data, VERITAS Bare Metal Restore helps customers
deliver IT as a utility.
                                       56
                  Specifikation Produkter och Tjänster     57 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.3.15.8 VERITAS NetBackup™ Enterprise Server
VERITAS NetBackup™ Enterprise Server tillhandahåller dataskydd i
stordatorklassen för storskaliga UNIX-, Windows-, Linux- och NetWare-
miljöer, särskilt för stora datacentraler. Företag kan hantera alla aspekter av
backup och återställning med hjälp av intuitiva, grafiska användargränssnitt.
Därigenom kan konsekventa backupregler upprätthållas inom hela företaget.
VERITAS NetBackup Enterprise Server har den mest avancerade
mediaadministrationen, inklusive bandmärkning, skapande av bandcentraler,
enhetstilldelning, media-/enhetsrapporter och stöd för streckkoder. Som
tillval tillhandahåller även VERITAS NetBackup Enterprise Server databas-
och applikationsmedvetna backup- och återställningslösningar till Oracle,
SAP R/3, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint
Portal Server, DB2, Lotus Notes/Domino, Sybase och Informix.

1.3.15.9 VERITAS NetBackup Server
VERITAS NetBackup Server 5.0, en ny version av VERITAS NetBackup
Business Server som anpassats till mellanstora företags behov av
kostnadseffektiv och säker backup. Bland nyheterna:
Disk Staging – Mellanlagring på disk, för snabbare återskapande av
information.
Synthetic Backup – En metod för att kombinera inkrementell backupdata
med full backupdata för att spara tid vid både backup och återskapande av
filer.
Desktop & Laptop Option – Automatisk säkerhetskopiering av bärbara och
stationära arbetsstationer. Den senaste versionen av data finns alltid
säkerhetskopierad och den är för användaren enkel att återskapa.

1.3.15.10 NetBackup Storage Migrator
NetBackup Storage Migrator extends NetBackup with storage management
that automatically stores data on the most appropriate media from creation
to disposal; improving storage utilization, controlling data growth, and
facilitating regulatory compliance. Storage managers implement strategies to
ensure that only active files and attachments are kept online-creating
virtually unlimited online disk storage and reducing backup requirements.
End user access to migrated files and attachments is seamless and
transparent. The policy based nature of the product makes it ideal for
managing data retention and associated compliance issues. NetBackup
Storage Migrator is available for Sun Solaris, HP-UX, SGI Irix and
Microsoft Windows file systems, as well as Microsoft Exchange.
                                       57
                  Specifikation Produkter och Tjänster      58 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.3.15.11 VERITAS NetBackup Vault
VERITAS NetBackup Vault är ett tillval till VERITAS NetBackup och
automatiserar bandrotation. Normalt är detta en manuell, komplex och
mödosam process för kopiering av backupmedia, samt hantering av dessa
media när de lagras i säkerhetsskåp eller liknande. Med VERITAS
NetBackup Vault kan administratören sätta upp profiler för att styra vilka
backuper som ska kopieras när och hur, samt vilka backupband som ska
flyttas mellan bandrobot och säkerhetsskåp. Detta minimerar dataförlust vid
händelse av en katastrof i datahallen och administratören kan ägna mer tid åt
proaktivt arbete.


1.4 Driftsstödsprodukter
1.4.1 Appsense
1.4.1.1 Appsense Performance Suite
Appsense produktportfölj består av 4 komponenter/mjukvaror. Dessa kan
köpas separat eller i en paketlösning, Appsense Performance Suite 2.0
Beskrivning av respektive produkt i suiten redovisas nedan;

Appsense Application Manager adresserar problemen orsakade av
användare som installerar otillåtna program (spel, animationer, virus m m)
som påverkar ditt IT-systems driftsäkerhet och prestanda. AppSense
Application Manager blockerar installation/exekvering av otillåtna
applikationer som laddas ner från Internet, kommer från användares
disketter, CD-ROM skivor eller e-post. Med verktyget kan administratören
enkelt kontrollera företagets alla NT/2000/XP Servers och arbetsstationer
och möjliggöra högre tillgänglighet och säkerhet genom att helt blockera
användning av otillåtna CPU-krävande program och virus.

Appsense Performance Manager adresserar problem med företagskritiska
applikationer som går ‖segt‖ i Terminal Server/ Citrix-miljöer. Problemet
beror på på användning av icke optimerade applikationer som ‖slukar‖
centrala systemresurer. AppSense Performance Manager övervakar och
kontrollerar applikationers utnyttjandegrad av CPU-kraft och
arbetsminne(RAM) i servern och vidtar åtgärder för att garantera högre
tillgänglighet för de program som körs i miljön. Verktyget innehåller
funktioner för att optimera prestandan för specifika program och användare
samt generera statistik på hur företagets IT-miljö utnyttjas.

AppSense Optimizer är en lösning för serveroptimering i serverbaserade IT-
miljöer. AppSense Optimizer ser dynamiskt till att varje applikation på
Terminal Server / Citrixservern inte använder mer RAM-minne än vad som
för stunden krävs. Detta gör det möjligt att frigöra upp till 40% mer


                                       58
                  Specifikation Produkter och Tjänster     59 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


prestanda ur varje server. Optimizer kan markant sänka den totala
ägandekostnaden för IT-miljön genom behov av färre antal servrar, kortare
svarstider för användare och lägre applikations- och
administrationskostnader.

Appsense Serverbased Toolkit underlättar administrationen och kontrollen
av serverbaserade IT-lösningar. AppSense Serverbased Toolkit innehåller en
mängd olika funktioner och verktyg som ytterligare förstärker driftsäkerhet
och användarvänligheten i systemet. Alla funktioner i AppSense
Serverbased Toolkit fungerar i en Citrix MetaFrame miljö, men vissa även i
en vanlig Microsoft Windows 2000 eller 2003 servermiljö.


1.4.2 BMC
1.4.2.1 SmartDBa
SmartDBa är ett komplett programvarupaket för administration, tuning,
övervakning och backup/återläsning av databaser. SmartDBa gör det möjligt
att proaktivt identifiera, analysera och hantera databasrelaterade problem
som hindrar datatillgänglighet och åtkomst såväl som prestanda.

SmartDBa analyserar kontinuerligt utrymmesrelaterad information, SQL
statements, databasrelaterade händelser, och kapacitetsutnyttjande för att
göra det möjligt att hela tiden utnyttja databasen optimalt och ger dessutom
möjlighet att via ett gemensamt gränssnitt administrera databaser oavsett
plattform och tillför intelligent backup och återläsning för att säkerställa
säker åtkomst till korrekt data med fullständing integritet.

SmartDBa stödjer alla stora databaser på marknaden, så som Oracle, DB2
UDB, Microsoft SQL Server och Sybase. Dessutom integrerar
Backup/Återläsningsmodulen med alla stora Storage Management
lösningarna så som Legato Networker, Veritas Netbackup och Tivoli
Storage Manager.


1.4.3 Citrix Systems
1.4.3.1 Citrix MetaFrame XP Presentation Server
Citrix MetaFrame XP Presentation Server är en plattform utvecklad och
optimerad för Windows Terminal Services. Med Citrix MetaFrame ges alla,
oavsett klienttyp eller uppkoppling tillgång till samma resurser och
Windows applikationer från en centralt styrd och administrerad
applikationsmiljö. Produkten installeras på en Windows 2000 eller 2003
server från Microsoft


                                      59
                   Specifikation Produkter och Tjänster     60 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.4.3.2 MetaFrame Secure Access Manager
MetaFrame Secure Access Manager (SAM) är en lösning som ger tillgång
till applikationer, affärssystem och annan information via Internet. En
startsida (t ex ett Intranet/Extranet) som är enkel att komma åt oavsett plats,
datortyp eller uppkoppling. SAM ger möjlighet att personifiera innehåll
såsom grafiskt gränssnitt, information och applikationer och är enkel att
implementera, administrera och uppdatera.

1.4.3.3 Citrix MetaFrame Password Manager
Citrix MetaFrame Password Manager är tilläggsprodukt till Citrix
MetaFrame XP™ Presentation Server och MetaFrame Secure Access
Manager. Produkten är en s k ‖Single sign-on‖-lösning vilket gör det möjligt
att ge säker engångsinloggning till Windows, Webb och applikationer som
körs i en Citrix-miljö. Användare autentiseras en gång med ett lösenord och
MetaFrame Password Manager ger därefter automatiskt tillgång till all
annan lösenordsskyddad information i Citrix-sessionen.

1.4.3.4 Citrix MetaFrame Conferencing Manager
Citrix MetaFrame Conferencing Manager är en tilläggsprodukt till Citrix
MetaFrame XP™ Presentation Server som möjliggör virtuella möten i
befintlig Citrix-miljö. Lösningen gör det möjligt att för flera personer, t ex
en projektgrupp, att samtidigt se, dela och arbeta i valfri applikation/-
dokument i realtid. Det enda som krävs är en uppkoppling till Citrix-miljön
via företagets nätverk eller via Web Interface.
                                       60
                   Specifikation Produkter och Tjänster     61 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.4.4 HP
1.4.4.1 HP ProCurve Manager
HP ProCurve Manager är en Windows-baserad management lösning för att
övervaka och administrera nätverket. De moduler som finns med är Network
Status Summary som ger information om enheter på nätverket, händelser,
trafik mm. Alerts & Troubleshooting är ett verktyg för att analysera
händelser (Events) ända ner till en enskild port. Automatc Device Discovery
är till för att inom satta IP-segment fånga upp nya enheter som ansluts till
nätverket. Topology Mapping ger en grafisk bild över det övervakade
nätverket. Device Management ger administratören ett enkelt sätt att ansluta
till enheter på nätverket. Utöver detta finns också HP ProCurve Manager
Plus som är en licencierad programvara som bl.a inkluderar InDepth Traffic
Analyzis för djupgående analyser, Extended RMON och sFlow för
övervakning och analys, Group & Policy Management för avancerad
policyhantering. Advanced VLAN Management för att hantera VLAN-
segment. Device Sofware Updates är ett verktyg för att automatisera
uppdatering av enheter.


1.4.5 IBM
1.4.5.1 RDM Remote Deployment Manager
RDM Remote Deployment Manager. IBM RDM säljs som separat licens
och används med fördel tillsammans med IBM IT Director som följer med
IBM X-serie servrar. Installation av operativsystem med antingen scriptad
eller klonad installation. För att bygga installation finns ett antal mallar som
skapar kommandofiler vilka kan förändras med t ex egna tillägg vilket
möjliggör att även installera applikationer. Stöd för installation av
operativsystem. Windows (klonad och scriptad) och Linux (scriptad). Stöd
för att installera service uppdateringar. Stöd för Bios uppdateringar. Stöd för
att bygga raid.

1.4.5.2 Tivoli Access Manager for Business Integration
Denna produkt uppgraderar den inbyggda säkerheten i IBM WebSphere
MQ. Den ger bland annat dataskydd på applikationsnivå utan att man
behöver omkompilera applikationerna.
                                       61
                  Specifikation Produkter och Tjänster     62 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.4.5.3 Tivoli Access Manager for e-business
Detta är en lösning för policybaserad accesskontroll på web-baserade
system. Produkten ser till att rätt personer kommer åt rätt resurser och gör
detta på ett säkert sätt. Finesser som Single-Sign-On och färdiga kopplingar
till över 70 lösningar (t.ex Siebel, SAP, WebSphere, Plumtree) ingår i
produkten

1.4.5.4 Tivoli Access Manager for Operating Systems
Denna produkt ökar säkerheten på Linux- och Unix-servrar, samt system
som finns på dessa plattformar. Produkten gör det svårare att missbruka
rättigheter och att hacka sig in i systemen.

1.4.5.5 Tivoli Business Systems Manager
Övervakning av processflöden och affärsvyer. IBM Tivoli Business Systems
Manager (IITBSM) förenklar övervakningen av komplexa affärssystem.
Detta sker genom att IITBSM sätter in de problem som uppstår i samband
med de affärssystem som de påverkar. Det medför att man lätt kan prioritera
vilka åtgärder man ska utföra. Affärssystem spänner ofta över web, client
server och eller stordatormiljöer. De är beroende av många
sammankopplade delar som olika typer av applikationer, databaser och den
infrastruktur dessa körs på. Med IITBSM kan man på en enda skärm få
direkt kontroll över hela miljön. IITBSM har olika grafiska gränssnitt som
hjälper till att ge ett affärsmässigt perspektiv på vad som händer i
affärssystemen. IITBSM hjälper även till att öka förståelsen om hur de olika
komponenterna sitter ihop samtidigt som man får en bättre bild av vilken
tillgänglighet och servicenivå som slutanvändarna får.

1.4.5.6 Tivoli Configuration Manager
Produkten har två huvudsyften. Att distribuera programvara (både patchar,
nya program och operativsystem) till datorer (servrar och klienter) samt att
göra inventering av både mjukvara och hårdvara på datorer. Data från
inventeringarna spars på en databas. Det är möjligt att automatiskt
distribuera programvara baserat på resultat ifrån inventeringar. (Distribuera
nya versionen till alla datorer som har gamla versionen och tillräckligt
mycket disk för att ta emot den nya versionen). Produkten lämpar sig
mycket väl för s.k ‖patch management‖ och vidare har produkten ett mycket
starkt stöd för mobila användare.
                                      62
                   Specifikation Produkter och Tjänster      63 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.4.5.7 Tivoli Directory Integrator
Detta är en lösning för katalogintegrering. En organisation har idag ofta
många olika kataloger och kopplingar till dessa. Katalogerna, datan i dem
och kopplingarna är viktiga, och att hantera sina kataloger på rätt sätt kan
spara mycket pengar. Produkten möjliggör att:

- automatisera uppdatering av personinformation från ett system till ett annat
- automatisera uppdatering av personinformation från ett system till många
andra system
- automatisera uppdatering av personinformation från många system till ett
centralt system
- erbjuda nya system som skall in i er verksamhet information om
användarna som kan användas av det nya systemet, vilket över tiden
minskar antalet lagringar av personuppgifter.

Genom att integrera kataloger och applikationer som innehåller
personinformation, så kan man etablera en central eller distribuerad ‖källa‖ i
vilken man reglerar:

- överföringar
- uppdateringar
- regler
- distribution eller tillgång på information

1.4.5.8 Tivoli Enterprise Console
Stora företag har ofta en distribuerad, heterogen IT-struktur med många
komponenter från många olika leverantörer: datorer, nätverksutrustning,
databaser, applikationer, etc. För att få hög tillgänglighet med denna struktur
räcker det inte med dellösningar som hanterar varje komponenttyp för sig.
Med IBM Tivoli Enterprise Console (TEC) kan alla händelser i IT-
strukturen, oavsett källa, typ, fabrikat, etc, kanaliseras till en central punkt.
TEC, är således fokalpunkten för övervakning och automatisering i en
Tivoli-installation. Till TEC-servern sänds rapporter, s k events, i ett
speciellt format, för att rapportera om en händelse av betydelse för driften.
TEC-servern tar emot alla events, loggar dem, filtrerar bort dubbletter,
analyserar och bearbetar dem efter användarskrivna regler, lagrar dem i en
relationsdatabas, korrelerar dem med andra events och skiljer ut orsak och
verkan, presenterar dem på olika eventkonsoler, och vidtar automatiska
åtgärder. Eventkonsoler kan även konfigureras efter olika kriterier."
                                        63
                  Specifikation Produkter och Tjänster      64 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.4.5.9 Tivoli Identity Manager
En mycket stark produkt för användarhantering. Att effektivt kunna hantera
sina användare blir allt viktigare för organisationer idag och i IBM Tivoli
Identity Manager finner man ett mycket effektivt verktyg för detta.
Produkten gör bland annat s.k automatisk ‖password reset‖, automatiserar
skapande av användarkonton (inklusive förändringar och borttagningar av
dem) på olika målsystem. Vidare ges möjlighet för slutanvändare att själva
ge sig ett nytt lösenord om de glömt bort sitt förra samt möjlighet till ‖Single
Password‖. Dvs samma lösenord och användar-id används på alla system i
en organisation.

1.4.5.10 Tivoli IT Director
IBM IT Director är en IT management produkt designad för behov inom
‖small-to-medium‖ företag och organisationer med, Windows NT-2000 och
2003 samt IBM AS/400 miljöer.
Tivoli IT Director är enkel att använda och erbjuder en mängd fördelar som:
- Snabbare installationer
- Snabbt och enkel management konsol
- Förenklade, integrerade och automatiserade management funktioner
- ‖Snap-in‖ integration med dom ledande affärs applikationer
- Möjliggör snabb ROI Return OF Investment‖

Med Tivoli IT Director kan enkelt övervaka och managera alla dina kritiska
IT resurser som applikationer, system och nätverk genom att använda en
enda management konsol.
När helst din verksamhet anställer mer folk, möts av ökande kravbilder från
användare, eller rullar ut nya affärsapplikationer, kan Tivoli IT Director
hjälpa er att öka kontrollen och reducera management kostnaden för detta."

1.4.5.11 Tivoli License Manager
Denna produkt gör aktiv licensmätning. Produkten jämför antalet licenser
som körs (antalet samtidiga användare, antalet installerade instanser etc)
med vad som köpts in och agerar sedan beroende på eventuell diskreptans.
                                       64
                   Specifikation Produkter och Tjänster      65 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.4.5.12 Tivoli Monitoring
IBM Tivoli Monitoring används för att övervaka datorer, applikationer och
processer i ett distribuerat nätverk, samt automatiskt vidta lämpliga åtgärder.
Åtgärderna kan vara att automatiskt rätta till något missförhållande eller att
rapportera till den centrala övervakningen.
Genom att införa en hög grad av automatisering kan tillgängligheten ökas,
samtidigt som arbetet med att hålla systemen fungerande minskar. De
mätvärden som Tivoli Monitoring hanterar bearbetas så att bara viktiga
meddelanden skickas till centrala övervakningen. På så sätt får vi en mindre
mängd data till den centrala övervakningen, samtidigt som kvalitén på det
data som vi verkligen skickar ökar. Detta bidrar till att snabba upp
felhanteringen, vilket i sin tur ytterligare ökar tillgängligheten. Det finns ett
antal unika funktioner i Tivoli Monitoring som t.ex Health Console och
Resource Models.

1.4.5.13 Tivoli Monitoring for Active Directory
Precis som föregående produkt är detta en add-on produkt på IBM Tivoli
Monitoring, men för MS Active Directory.

1.4.5.14 Tivoli Monitoring for Applications
Detta är också en add-on produkt på IBM Tivoli Monitoring, men för
applicationerna SAP och Peoplesoft. Funktionerna är i princip samma, dvs
utökade övervakningsfunktioner och möjlighet för administratören till att
jobba med applicationerna smartare.

1.4.5.15 Tivoli Monitoring for Business Integration
Detta är ytterligare en add-on produkt på IBM Tivoli Monitoring, men för
att övervaka och managera MQSeries. Funktionerna är i princip samma, dvs
utökade övervakningsfunktioner och möjlighet för administratören till att
jobba med MQSeries smartare.

1.4.5.16 Tivoli Monitoring for Databases
Precis som föregående produkt är detta en add-on produkt på IBM Tivoli
Monitoring, men för databaserna DB2, Oracle, Informix och MS SQL
istället för Dominoservrar. Funktionerna är i princip samma, dvs utökade
övervakningsfunktioner och möjlighet för administratören till att jobba med
databaserna smartare.
                                        65
                  Specifikation Produkter och Tjänster      66 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.4.5.17 Tivoli Monitoring for Messaging & Collaboration
Detta är en add-on produkt till IBM Tivoli Monitoring som ger kunderna
snabb, djup och kraftfull övervakning av Dominoservrar och applikationer.
Förutom de utökade övervakningsfunktionerna ger produkten också
administratören möjlighet till att jobba med Domino miljön lite smartare då
en mängd fördefinierade jobb och kommandon för just detta finns med i
produkten.

1.4.5.18 Tivoli Monitoring for Transaction Performance
Detta är Tivolis produkt för svarstidsmätning, oavsett om man vill mäta
svarstider internt på ett LAN eller om man vill få reda på hur svarstiderna
för Internet–relaterade applikationer är. Exempelvis kan man mäta vilka
svarstider partners och kunder upplever då de besöker organisationens
websiter.

1.4.5.19 Tivoli Monitoring for Web Infrastructure
Detta är en add-on modul på IBM Tivoli Monitoring. Produkten övervakar
webservrar som exempelvis MS IIS och Apache.

1.4.5.20 Tivoli NetView
NetView är en kraftfull plattform för övervakning av nätverk och
nätverkskomponenter. Den använder i huvudsakligen SNMP som
övervakningsprotokoll. Några av de viktigaste funktionerna är:
- Grafiskt användargränssnitt som är enkelt att använda och som samtidigt
medger att man kan hantera både stora och komplexa nät.
- Automatisk kartläggning av nätet och komponenter i nätet ger enkelt
handhavande.
- Möjligheter till automatiska åtgärder vid en viss typ av händelse.
- Filtrering av inkommande larm (traps).
- Analys av händelser som är beroende av varandra medger möjlighet att
filtrera bort följdfel.
- Dynamisk gruppering av objekt (Smart Sets) och möjligheter att agera
gentemot dessa grupper
- Integrering med andra produkter, både Tivoliprodukter samt Network
Managemement produkter ifrån andra leverantörer såsom Cisco."
                                       66
                  Specifikation Produkter och Tjänster      67 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.4.5.21 Tivoli Provisioning Manager
Denna produkt kan se till att rätt datorkraft och IT-konfigureringar
tillhandahålls till olika system. Produkten automatiserar konfigurering av
operativsystem, middleware, applikationer, nätverkselement och last
balanserare etc. Detta gör att ett datasystem alltid kan ha precis så mycket
datakraft det behöver genom att omfördela befintlig kraft (t.ex
processorkraft fördelat på flera olika servrar) vilket leder till att
organisationer inte behöver köpa mer hårdvara så fort ett system börjar ‖gå
trögt‖ eller då ett nytt system skall tas i drift.

1.4.5.22 Tivoli Remote Control
Produkten möjliggör fjärrstyrning av servrar och klienter. Ifrån ett centralt
håll kan man fjärrstyra sina datorer runt om i sin infrastruktur. Produkten är
stark inom sitt område inte minst genom sin prestanda och sina funktioner
som garanterar säkerheten.

1.4.5.23 Tivoli Risk Manager
Tivoli Risk Manager ger möjligheten att proaktivt kontrollera sårbarheter
och säkerhetsmässigt utsatta system genom att titta på information ifrån
många olika håll och automatisk sammanställa och analysera data ifrån
dessa system.

1.4.5.24 Tivoli Service Level Advisor
Detta är en unik produkt för hantering av Service Level Agreements.
Produkten hämtar data ifrån IBM Tivoli Data Warehouse och kan på så sätt
övervaka och rapportera på både enkla och komplexa SLA’er. (Förutsatt att
man övervakar de parametrar som skall mätas i ett SLA) I IBM Tivoli
Service Level Advisor kan man definiera SLA’er och tala om vad som skall
hända när ett SLA bryts eller är på väg att brytas. Vidare kan man skapa
rapporter om t.ex hur ett SLA har hållits.

1.4.5.25 Tivoli Storage Area Network Manager
IBM Tivoli Storage Area Network Manager (Tivoli SAN Manager)
övervakar och managerar switchar, och hubbar, storage och servrar i ett
Storage Area Network. Tivoli SAN Manager kan användas både för direkt
övervakning och för att göra rapporter. Produkten använder samma GUI
som IBM Tivoli NetView och de båda produkterna kan köras i samma
konsol så att en operatör kan se både ett SAN och ett LAN/WAN perspektiv
på nätverket samtidigt.
                                        67
                  Specifikation Produkter och Tjänster     68 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.4.5.26 Tivoli Storage Resource Manager
Tivoli Storage Resource Manager TSRM handlar om att ge kontroll över
lagringssituationen. TSRM ger en fullständig överblick av allt data som
finns lagrat och därmed optimera diskhanteringen. Den faktiska
tillväxttakten på data samt vilka applikationen/användare som står för denna
ger TSRM överblick av. Funktionen för interndebitering baserat på den
faktiskt lagrade datamängden är ett bra sätt för IT-avdelningen att ta kontroll
över skenande kostnader för disk. Ett annat sätt att ta kontroll över skenande
disk kostnader är att sortera datatypen (t ex mp3, avi) per användare eller
avdelning och löpande skicka sådana rapporter till respektive
avdelningsansvarig. Denna funktion kommer inom kort även att kunna
inkludera data ifrån TSM. TSRM kan aktivera externa funktionalitet såsom
backup/arkiverings programvaror vid vissa givna gränsvärden och därmed
automatisera ‖städningsarbete‖ av gamla filer. Naturligtvis kan man
administrera TSRM via en browser och alla större Microsoft samt UNIX
dialekter stöds.

1.4.5.27 Tivoli Swich Analyzer
Tivoli Switch Analyzer är en kompletteringsprodukt till IBM Tivoli
NetView. Med denna produkt får man automatisk upptäckt av enheter på
nivå 2 (i IP-stacken). Vidare får man VLAN stöd och därmed extra
möjligheter att övervaka och managera sina switchar.

1.4.5.28 Tivoli Think Dynamic Orchestrator
Detta är en förlängning på IBM Tivoli Provisioning Manager och ger
ytterligare automatisering i processen kring tillhandahållandet av datorkraft
till olika system. Med hjälp av denna produkt kan systemen helt automatiskt
tilldelas den datorkraft de behöver för tillfället.

1.4.5.29 Tivoli Web Site Analyzer
Produkten analyserar en website ur ett flertal olika perspektiv. Dels
användarmönster (var kommer web-sitens användare ifrån, vad gör det på
siten, hur länge är de där, var tar de vägen sedan etc) och dels även sitens
kvalitet. Produkten kan söka och larma på saker som måste finnas på en site
(logotyper, hänvisningar, telefonnummer etc), saker som inte får finnas
(gammal och inaktuell information, känsligt material, texter och bilder av
stötande karaktär etc) samt att den kan gå igenom (traversera) alla länkar på
siten för att säkerställa att det inte finns några döda länkar och att allt
fungerar som det ska.
                                       68
                  Specifikation Produkter och Tjänster      69 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.4.5.30 Tivoli Workload Scheduler
Produkten automatisera, övervakar och kontrollerar flödet av jobb genom
företagets hela IT-infrastruktur, avseende både lokala och på icke-lokala
system.

1.4.5.31 Tivoli Workload Scheduler for Applications
Detta är en add-on produkt till IBM Tivoli Workload Scheduler. Denna
modul innehåller inbyggda scheduleringsmöjligheter för SAP R/3, SAP
Business Warehouse, Oracle e-Business Suite, Peoplesoft.


1.4.6 Microsoft
1.4.6.1 Microsoft® Application Center 2000 Enterprise Edition
Application Center 2000 är rätt verktyg när du ska distribuera och hantera
webbprogram med hög tillgänglighet som har byggts på operativsystemet
Windows 2000. Det blir lika enkelt att hantera en grupp servrar som att
hantera en enda dator.

1.4.6.2 Microsoft Content Management Server 2002 Standard Edition.
Microsoft Content Management Server (CMS) är ett verktyg för att skapa,
publicera och underhålla affärskritiska webbplatser. Nu kommer CMS 2002
i två nya versioner; Standard Edition speciellt anpassad för medelstora
företag samt en förebättrad version av CMS 2002 Enterprise Edition som
blir kompatibel med Windows Server 2003.

1.4.6.3 Microsoft Content Management Server 2002 Enterprise Edition.
Microsoft Content Management Server (CMS) är ett verktyg för att skapa,
publicera och underhålla affärskritiska webbplatser. Nu kommer CMS 2002
i två nya versioner; Standard Edition speciellt anpassad för medelstora
företag samt en förebättrad version av CMS 2002 Enterprise Edition som
blir kompatibel med Windows Server 2003.
                                       69
                  Specifikation Produkter och Tjänster     70 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.4.6.4 Microsoft® Operations Manager 2000 Enterprise Edition
Med Microsoft Operations Manager (MOM) 2000 får du hantering av
händelser och prestanda för Windows 2000 Server-familjen med
operativsystem och Windows Server System™-tillämpningar.

FunktionerOmfattande hantering av server och tillämpningar
MOM hanterar och rapporterar händelser och information för Windows
2000, Active Directory®, Internet Information Services, Windows Server
System med mera.

Övervakning och varningar
Distribuerade funktioner övervakar systeminformationen och skapar
automatiska reparationer. Om problemen är mer allvarliga skickas de till dig
via personsökare eller e-post eller på annat sätt.

Flera Management Packs
MOM 2000 innehåller 18 paket med hanteringsverktyg för olika tekniker
och produkter från Microsoft. Det finns även programvarupaket för tredje
part.

För stora och små organisationer
MOM 2000 innehåller en sofistikerad arkitektur i flera nivåer med
belastningsbalansering och är utformad för att hantera IT-miljöer i alla
storlekar.

En flexibel lösning för föränderliga behov
Använd standardprinciperna och den installerade kunskapsbasen för att
snabbt kunna dra nytta av MOM 2000. Du kan anpassa dem så att de passar
affärsbehoven perfekt.

1.4.6.5 Microsoft Systems Management 2003 Server
Microsoft Systems Management 2003 Server används för att
kostnadseffektivt konfigurera, uppdatera och underhålla nätverkets
Windows-baserade servrar och arbetsstationer
                                      70
                  Specifikation Produkter och Tjänster      71 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.4.7 Novell
1.4.7.1 Novell File System Factory
File System Factory is file-system management software that unites two
legendary Novell® products: eDirectory™ and the NetWare® file system.
Based on your business policies, File System Factory automatically creates
directories for users and groups. It then automatically manages these
directories and—just as importantly—deletes the directories when network
access is terminated.

1.4.7.2 ZENWorks for Desktops
Novell® ZENworks®, the technology foundation for the Novell Resource
Management solution, is the complete IT management solution that allows
you to manage the entire lifecycle of desktops, laptops, servers and handheld
devices. With ZENworks, you get a complete, end-to-end directory-enabled
network management solution that automates IT management processes
throughout your network.

With ZENworks for Desktops, you can reduce the total cost of ownership
per desktop device by automating the setup, updating, healing and migration
of desktops—and the services and applications they run. New personality
migration capabilities let you seamlessly move or restore a full desktop work
environment, including personal settings and application settings

1.4.7.3 Novell ZENworks for Handhelds
With ZENworks for Handhelds, you can automate handheld device
management to reduce high ownership costs, strengthen security, and
increase user productivity on Palm, Windows CE, Pocket PC, and RIM
Blackberry devices. ZENworks for Handhelds enables IT to centrally
enforce the use of passwords, deploy standard images and content, update
applications, identify lost devices, lockdown configurations, and monitor
license compliance.

1.4.7.4 Novell ZENworks for Servers
With ZENworks for Servers, you can reduce the TCO per server by
automating server configuration and the distribution and inventory of
applications and patches across all servers, regardless of platform.
                                       71
                 Specifikation Produkter och Tjänster    72 (186)
                                   Dnr 2003/382-3
                                  Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


1.4.7.5 Novell® DirXML®
Novell® DirXML® provides integration services that universally connect
your applications, data stores and network platforms—even across technical
and organizational boundaries—and enable those resources to work together
as one Net. DirXML is a key component of the Novell Nsure™ secure
identity management solution family, a combination of award-winning
products, customer-driven services and committed business partnerships.
With its flexible design and identity-based foundation, you can securely
deliver the right services and resources to the people who power your
business.

1.4.7.6 Novell High Availability Messaging solution
Novell High Availability Messaging solution is a comprehensive messaging
platform that delivers improved network performance and superior
communication options. It reduces administrative complexity and costs by
combining a proven server-clustering application with Novell's outstanding
collaboration tools. Novell High Availability Messaging solution leverages
several components to ensure that your messaging system stays virtually
failproof, including Novell Cluster Services, Novell GroupWise, Novell
Internet Messaging System. With Novell High Availability Messaging
solution you have the opportunity to take advantage of the specialized
education and training provided by Novell's professional educators. With
their assistance you can explore how to optimally design, deploy, and
maintain your messaging platform. You can also choose to enlist the
expertise of Novell Consulting. Novell Consulting experts can assess your
company's needs and assist in customizing the messaging solution to best
meet your e-business goals. Novell Consulting also supports participation
from leading third-party hardware vendors - companies offering servers,
storage, switches, and backup - to deliver a complete, highly available
messaging system.

1.4.7.7 Novell ManageWise
   ManageWise is the only network management solution that is
    directory-enabled, bringing together the entire network in one
    manageable view.
   ManageWise allows IT staff to administer and troubleshoot network
    components remotely-saving time, travel costs, and increasing
    efficient management of network and staff resources.
   ManageWise offers a better integrated solution than its major
    competitors, providing out-of-the-box network and desktop
    management with one product.
                                     72
                  Specifikation Produkter och Tjänster     73 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.4.8 Tally Systems
1.4.8.1 TS.Census Asset Inventory
TS.Census Asset Inventory är en grundkomponent för att inventera
installerade hård respektive mjukvaror i PC, Unix och Linux miljöer.
Systemet baseras på den patenterade inventeringsteknologin CRT vilken
inventerar IT miljön och jämför resultatet med en referens databas där
produkterna identifieras i enlighet med respektive leverantörs
rekommendationer. Denna metod ger ett mycket tillförlitligt, fullständigt
och lättolkat inventeringsresultat. TS.Census Asset Inventory kan
kompletteras med Usage Module, för att mäta användandet av enskilda
applikationer samt Compliance Module, för automatisk kontroll och
avstämning av licensinnehav.

1.4.8.2 TS.Census Client-Server
TS.Census Client-Server inventerar all installerad utrustning såsom pc,
servrar och printrar i Windows, Novell, Unix och Linux miljöer. TS.Census
Client/Server inventerar och mäter utnyttjande av enskilda programvaror
med den patenterade inventerings teknologin CRT® ifrån Tally Systems,
vilken inventerar IT miljön och jämför resultatet med en referens databas där
produkterna identifieras i enlighet med respektive leverantörs
rekommendationer. Programmet använder en extern SQL databas och är
enkel att integrera med andra system såsom helpdesk- eller ekonomisystem.
TS.Census Client-Server har en kapacitet att hantera fler än 100 000
samtidiga användare. Systemet är moduluppbyggt och består av Asset
Tracking & Inventory, Network Discovery, Software Usage samt License
Compliance. Systemet är mycket användarvänligt och resultaten presenteras
överskådlig i listform eller grafiskt. TS.Census Client-Server är mycket
skalbart och gör det möjligt att få total kontroll över all installerade mjuk-
och hårdvaror samt att mäta användandet av installerade applikationer utan
geografiska eller antalsmässiga begränsningar. Genom bättre kontroll får
man, via fördefinierade rapporter och webbinterface, information om det
totala antalet installerade programvaror, licenser och sviter från alla
kommersiellt tillgängliga leverantörer och på så sätt få ett bättre ekonomiskt
användande av IT resurserna.
                                      73
                   Specifikation Produkter och Tjänster      74 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.4.8.3 TS.Census Desktop
TS.Census Desktop inventerar all installerad utrustning såsom pc, servrar
och printrar, och mäter utnyttjande av enskilda programvaror med den
patenterade inventerings teknologin CRT® ifrån Tally Systems, vilken
inventerar IT miljön och jämför resultatet med en referens databas där
produkterna identifieras i enlighet med respektive leverantörs
rekommendationer. Programmet använder en inbyggd databas, MSDE,
vilket medger upp till 1200 samtidiga användare. Systemet är
moduluppbyggt och består av Asset Tracking and Inventory, Network
Discovery, Software Usage samt License Compliance. Systemet är mycket
användarvänligt och resultaten presenteras överskådlig i listform eller
grafiskt. License Compliance jämför inventeringsdata mot inköps- eller
annan licensdata. Programsviten möjliggör löpande kontroll samt effektiv
administration av organisationens installerade mjuk - och hårdvaror samt
möjligheten att mäta användandet av enskilda applikationer. Programsviten
ger erforderlig kontroll för att optimera användandet av respektive
avkastning på organisationens investeringar i IT-stöd.

1.4.8.4 TS.Census License Compliance Suite
TS.Census License Compliance Suite är en komplett lösning som består av
TS.Census Asset Inventory, TS.Census Usage Modul samt TS.Census
Software Compliance Modul. Sviten är en heltäckande och komplett lösning
för kontinuerlig kontroll och administration företags/organisationers
maskin- och programvaror. Sviten inventerar hård och mjukvaror på pc (MS
& Novell), servrar (MS, Unix, Linux) printrar och mäter det faktiska
användandet av enskilda program. Sviten ger även tillgång till ett grafiskt
verktyg (Compliance Modul) för licenshantering där inventeringsresultat
kontinuerligt stäms av mot inköps information.

1.4.8.5 TS.Census Software Compliance Modul
TS.Census Software Compliance Modul är en tilläggsmodul till TS.Census
Asset Inventory som ger användaren total överblick över installerade
programvaror i i jämförelse med inköpta licenser genom att
inventeringsresultat kontinuerligt jämförs med inköpsdata. Automatiska
filtreringsfunktioner ger användaren en tillförlitlig överblick över
licensstatus utifrån vilka programvaror som kräver licens där programvaror
som inte kräver separat licens filtrerats bort, vilket underlättar ständigt
uppdaterad kontroll med avseende på licensstatus. Som indata i används
inventeringsresultatet ifrån TS.Census respektive inköpsinformation och
licensbrev. Resultatet presenteras i ett grafiskt fönster där man som kund får
information om vad som faktiskt är installerat, vad som är inköpt och
eventuell differens. På detta sätt är det enkelt att alltid vara "up to date" med
mjukvarulicens innehavet och att endast betala för de licenser som faktiskt
finns installerade.


                                        74
                 Specifikation Produkter och Tjänster     75 (186)
                                   Dnr 2003/382-3
                                  Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4
1.4.8.6 TS.Census Usage Modul
TS.Census Usage Modul är en tilläggsmodul till TS.Census Asset Inventory.
Modulen gör det möjligt att mäta faktiskt utnyttjande av enskilda
applikationer och sviter på individnivå. Unikt är att modulen mäter aktiv
CPU tid dvs. den mäter den faktiska tiden applikationen används och inte
enbart när applikationen startades respektive avslutades. På detta sätt får
man uppgifter om hur och på vilket sätt enskilda programvaror används
vilket är värdefullt bl. a för standardisering av mjukvaru- plattform,
påvisande av utbildningsbehov, som inköps- resp. upphandlingsunderlag
etc. Resultatet är därmed mycket användbart i utbildningssyfte då man lätt
får en välgrundad uppfattning om brukarnas faktiska användarmönster.


1.4.9 ThinPrint
1.4.9.1 ThinPrint
ThinPrint är ledande leverantör av mjukvarulösningar för optimering av
utskrifter och administration av skrivare i serverbaserade IT-miljöer.

Med ThinPrints patenterade teknologi och produkten .print möjliggörs
komprimering av utskrifter och dedikering av bandbredd över LAN/WAN-
länkar. Dessutom minskar administrationen genom att installation och
underhåll av drivrutiner på serversidan försvinner helt (Driver Free
Printing). Istället genereras uppsättning av drivrutiner automatiskt på
klienten varje gång denna startar upp en ny session på ett LAN/WAN.


1.4.10 WebSpy
1.4.10.1 WebSpy
WebSpy analyserar hur internet används på företaget. Med WebSpy skapas
snabbt och enkelt överskådliga och tydliga rapporter av internettrafiken
                                      75
                  Specifikation Produkter och Tjänster       76 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.4.11 Veritas Software
1.4.11.1 VERITAS VCS Global Cluster Option™
VERITAS VCS Global Cluster Option™ Basprodukten (GCM) är en säker
access-anywhere webbkonsol, som hanterar era VCS-kluster centralt,
oavsett var ni befinner er. Full kontroll över kluster och analys av
nätverkshändelser över kluster, sk event correlation, erbjuder möjlighet till
samordnade händelser och triggers över alla flerklustermiljöer.
Tillägget GCM Disaster Recovery integrerar hög lokal tillgänglighet med
replikeringstekniker för WAN, för att tillhandahålla en komplett strategi för
failover av wide-area applikationer och databaser. Den tillhandahåller en en-
stegs-migrering av applikatons- och replikeringstjänster. Den tillhandahåller
också automatisk DNS-uppdatering, så att slutanvändare skickas till ett
datacenter som är i drift, för oavbruten åtkomst till applikationer och data.
Tillägget för GCM Replication agents låter GCM övervaka och hantera
VERITAS Volume Replicator (kan användas på AIX, HP-UX, Solaris och
Windows 2000), EMC, SRDF, (kan användas på SRDF för AIX, HP-UX,
Solaris och Windows 2000) eller Hitachi TrueCopy (kan bara användas på
Solaris).

1.4.11.2 VERITAS OpForce
VERITAS OpForce ger er möjlighet att implementera datatjänster vid
behov. Genom att använda OpForce, kan ni snabbt driftsätta och tilldela
servrar i flerskiktsmiljöer. Vidare hittar OpForce era servrar automatiskt i
oinstallerat såväl som driftsatt läge. OpForce server kan köras på Solaris,
Linux och Windowsplattformar och kan tilldela Solaris, AIX, Linux och
Windows som administrerade servrar.

1.4.11.3 VERITAS SANPoint Control
VERITAS SANPoint Control tillhandahåller omfattande resurshantering
och fullständig datavägshantering från applikation till lagringsenhet. Med
SANPoint Control får administratörerna ett enda, centraliserat, enhetligt
gränssnitt för lagringshantering som förenklar det komplexa arbetet med
driftsättning och administration samt underlättar uppgiften att utöka den
nätverksbaserade lagringsmiljön med komponenter från flera leverantörer.
SANPoint Control integrerar sömlöst lagringsresurshantering, prestanda-
och policyhantering, lagringstilldelning och zonindelningsalternativ för att
lagringsinfrastrukturen ska kunna fungera så effektivt som möjligt. Aktiv
hantering av lagringsresurser förbättrar servicenivåavtal och ger optimal
prestanda och tillgänglighet till affärskritiska applikationer genom att hela
datavägen hanteras, från applikation till lagringsenhet och allt däremellan.
Dessutom erbjuder SANPoint Control policybaserade hanteringsverktyg
som kan skräddarsys för att automatisera meddelanden, återställning och
andra användardefinierade åtgärder.


                                        76
                  Specifikation Produkter och Tjänster     77 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.4.11.4 VERITAS StorageCentral™
Dagens storföretag kan lätt fastna i fällan med kraftig och snabb ökning av
lagringsbehov och onödiga lagringskostnader. Det mesta av
lagringsutrymmet är affärskritiskt och nödvändigt för att utveckla
applikationer och för att driftsätta nya system. Men något som bidrar till
ökande lagringskostnader, är användares obetänksamma vanor; delning av
filer via e-mail och internet samt digitala media, som musik, bilder och
video. Med effektiva kontrollsystem, kan ni använda mindre tid och pengar
till lagring. Med effektiva kontrollsystem kan ni minska risken att bryta mot
piratkopieringslagar och bli mindre mottagliga för virus. Okontrollerad
lagring kan orsaka att servrar går ner, nätverksbandbredd äts upp,
säkerhetskopiering försenas och administratörers dyrbara tid slösas bort.
VERITAS StorageCentral använder ett unikt och effektivt policy-baserat
angreppssätt för att kontrollera diskanvändning för filer och applikationer i
Windowsmiljöer.

1.4.11.5 VERITAS Storage Replicator™
VERITAS Storage Replicator™ for Windows NT och Windows 2000 ger
företag möjlighet att skydda data på kontor på andra platser genom
datakopiering, antingen fortlöpande eller efter schemaläggning, till en
backupserver i en datacentral. Data överförs via en IP-anslutning och
backupadministratörerna genomför vanliga backuper som om datamängden
befann sig i samma datacentral. Backupadministratören kan också direkt
göra återställningar via IP-anslutningen utan att behöva gå via personal på
det andra kontoret för att administrera och återställa data från band. Med
Storage Replicator kan administratörer centralisera backuper utan att störa
den normala serverdriften. Eftersom det inte krävs några administratörer
eller hårdvaruinvesteringar vid lokalkontoren kan företagen också spara
pengar.

1.4.11.6 VERITAS Cluster Server Traffic Director
VERITAS Cluster Server Traffic Director provides intelligent traffic
management of your end users’ IP requests to ensure high performance and
high availability. VCS Traffic Director has built-in redundancy to ensure
high availability and can manage incoming IP traffic based on content and
service group requests. This affordable high availability solution has built in
security features to stop Denial of Service attacks. Because of the solution is
software based, your IT staff can take advantage of the reporting capabilities
within the product. Additionally, your IT staff can leverage the skillset they
acquired from using VRTS Cluster Server to manage VCS Traffic Director
with its web-based GUI. This reduces the IT data center management costs.
                                       77
                  Specifikation Produkter och Tjänster     78 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.4.11.7 VERITAS Cluster Server
VERITAS Cluster Server, den branschledande systemoberoende
klustringslösningen, är perfekt för att eliminera både planerad och oplanerad
nedtid, underlätta serverkonsolidering och effektivt administrera många
olika applikationer i heterogena miljöer. VERITAS Cluster Server stöder
upp till 32 noders kluster i SAN och traditionella klient-/servermiljöer och
har den kraft och flexibilitet som krävs för att skydda allt från en enstaka
kritisk databasinstans, till mycket stora kluster med flera applikationer i
nätverksbaserade lagringsmiljöer. Tack vare ökad automatisering och
intelligent administrering av arbetsbelastningen kan klusteradministratörerna
dessutom maximera de enskilda resurserna genom att arbeta med aktiv
hantering av tillgänglighet och prestanda, istället för att syssla med
återställningar.
                                      78
                  Specifikation Produkter och Tjänster     79 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.4.11.8 VERITAS i³
VERITAS i³™ is an integrated software solution that provides a
methodology for improving application performance. VERITAS i³™
correlates the application flow across the multi-tiered IT infrastructure by
continuously monitoring all the technologies that contribute to response
time. This enables rapid detection to correction of performance degradation
before the end-user community is adversely affected.


•      Identify the problem with VERITAS Insight™
•      Notify the user with VERITAS Inform™
•      Correct the problem with VERITAS Indepth™

Products
VERITAS Indepth™
VERITAS Indepth™ collects detailed performance metrics from the
underlying technologies that contribute to response time to provide deep
visibility into complex performance issues.
VERITAS Inform™
VERITAS Inform delivers key performance information collected by Insight
and Indepth in the form of historical reports and exception alerts.
VERITAS Insight™
VERITAS Insight measures the real end user response time of a multi-tier
application and provides application specific performance metrics for SAP,
Oracle, PeopleSoft, Siebel, BEA Tuxedo and J2EE-based applications.

1.4.11.9 VERITAS Volume Replicator™
Oavsett om orsaken är en katastrofhändelse, att datacentret går ner eller om
det är en planerad migration, ger VERITAS Volume Replicator grunden för
oavbruten tillgänglighet. Baserat på de facto-standarden VERITAS Volume
Manager, verkar VERITAS Volume Replicator med tillförlitlig, effektiv,
omedelbar och konsistent replikering över ett vanligt IP-nätverk för att ge
största möjliga kontinuitet i affärsnyttan. Volume Replicator tillhandahåller
en robust lagringsoberoende lösning för att återställa systemet efter en
katastrof, när förlust av data eller längre nedtider inte är acceptabla.

Integration av lösningen: Integration med VERITAS Global Cluster
Manager övervakar och styr replikeringen mellan datacentren. Integration
med VERITAS Cluster Server säkerställer att replikeringstjänsten håller hög
tillgänglighet. Underlättar också off-host-processer på underordnade
datacenter genom att integrera fullt ut med Veritas Volume Manager och
VERITAS FlashSnap.
                                      79
                  Specifikation Produkter och Tjänster      80 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
1.5 Middleware

1.5.1 IBM
1.5.1.1 Lotus Domino
Lotus Domino provides a multiplatform foundation for collaboration and e-
business, driving solutions from corporate messaging to Web based
transactions - and everything in between. This enterprise-class messaging
and collaboration system is built to maximize human productivity by
unleashing the experience and expertise of individuals, teams, and extended
communities.

1.5.1.2 Lotus Notes
Lotus Notes continues to set the standard for innovation in the messaging
and collaboration market Lotus defined over a decade ago. As an integrated
collaborative environment, Lotus Notes combines enterprise-class
messaging and calendaring & scheduling capabilities with a robust platform
for collaborative applications. Take advantage of the advanced functionality,
reliable performance and dependable security - and help reduce your total
cost of ownership in the process.

1.5.1.3 Lotus Workplace
Lotus Workplace is a new innovation for collaboration and human
interaction that uses a single, open platform to integrate people with
business processes. Users can access collaborative tools such as messaging,
e-meetings, and calendaring & scheduling in the context of the work they're
engaged in, rather than as separate applications. The results can include
improved responsiveness and business productivity.

1.5.1.4 IBM WebSphere Studio
Studio is a comprehensive development and deployment environment for
building, testing, and deploying on-demand e-business applications.

1.5.1.5 WebSphere Application Server
Delivers the premier Java-based application server, integrating enterprise
data and transaction for the dynamic e-business world. Includes advanced
clustering capabilities and web services features.
                                       80
                  Specifikation Produkter och Tjänster      81 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.5.1.6 WebSphere Application Server - Express *
Offers an affordable entry point to e-business - an out-of-the-box solution
for managing simple yet dynamic Web sites with a simplified Web
application server and a development environment based on WebSphere
Studio.

1.5.1.7 WebSphere Application Server Technology for Developers
IBM WebSphere Application Server Technology for Developers, V6 is the
first non-Sun J2EE 1.4 certified application server available in the market. It
provides developers and ISVs with tools that leverage the newest features
and functions available in J2EE 1.4 on the solid WebSphere Application
Server base.

1.5.1.8 WebSphere Business Integration Server Foundation
Formerly WebSphere Application Server Enterprise, this product extends
and integrates existing IT assets using a next generation integration platform
optimized for building and deploying composite applications.

1.5.1.9 WebSphere Commerce - Express
Provides the core capabilities growing firms need to get started or expand
their e-commerce site at a minimum investment - all on a rock solid
platform that can support more advanced functionality as their needs grow

1.5.1.10 WebSphere Commerce Business Edition
Provides a powerful, flexible infrastructure based on a unified platform for
running large, high-volume B2B and advanced B2C e-commerce Web sites
for global e-businesses

1.5.1.11 WebSphere Commerce Portal
Provides a single point of interaction to enable access to the full range of
commerce functionality via portlets and wireless devices for your B2B or
B2C portals

1.5.1.12 WebSphere Commerce Professional Edition
Increases site functionality for B2B businesses and B2C retailers by
enhancing customer buying experiences, improving operational efficiencies,
and accommodating high transaction volumes

1.5.1.13 WebSphere Digital Media Enabler
On-line management, sale and distribution of digital assets as well as rich
on-line collaboration features that allow teams to select, discuss, and review
content over the Web
"IBM WebSphere® MQ allows you to easily exchange information across
different platforms, integrating existing business applications in the process


                                        81
                 Specifikation Produkter och Tjänster    82 (186)
                                   Dnr 2003/382-3
                                  Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


1.5.1.14 IBM Webshere MQ
   Assures reliable delivery of messages, dynamically distributes
    workload across available resources, and helps make programs
    portable
   Delivers enhanced performance with integrated Java™ Messaging
    Support (JMS), making it the JMS provider of choice
   Ensures that your data is delivered free from errors and safe from
    unauthorized access
   Offers comprehensive security options using Secure Sockets Layer
    (SSL), the Internet standard for secure communication
   Simplifies development of Application Programming Interface (API)
    exits to allow monitoring and implementation of local standards


1.5.2 Microsoft
1.5.2.1 Microsoft BizTalk Server 2003, Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2004 connects systems, people, and trading
partners through manageable business processes. Building on Microsoft
Windows Server System and the Microsoft .NET Framework, BizTalk
Server—now in its third major release— represents the first major milestone
in delivering an integrated, interoperable, modularized, extensible, and
security-enhanced e-business solution that enables companies to connect
information, systems, people, and processes

1.5.2.2 Microsoft BizTalk Server 2003, Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2004 connects systems, people, and trading
partners through manageable business processes. Building on Microsoft
Windows Server System and the Microsoft .NET Framework, BizTalk
Server—now in its third major release— represents the first major milestone
in delivering an integrated, interoperable, modularized, extensible, and
security-enhanced e-business solution that enables companies to connect
information, systems, people, and processes

1.5.2.3 Microsoft BizTalk Server 2003, Partner Edition
Microsoft BizTalk Server 2004 connects systems, people, and trading
partners through manageable business processes. Building on Microsoft
Windows Server System and the Microsoft .NET Framework, BizTalk
Server—now in its third major release— represents the first major milestone
in delivering an integrated, interoperable, modularized, extensible, and
security-enhanced e-business solution that enables companies to connect
information, systems, people, and processes
                                     82
                  Specifikation Produkter och Tjänster      83 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.5.2.4 Microsoft BizTalk Server 2003, Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2004 connects systems, people, and trading
partners through manageable business processes. Building on Microsoft
Windows Server System and the Microsoft .NET Framework, BizTalk
Server—now in its third major release— represents the first major milestone
in delivering an integrated, interoperable, modularized, extensible, and
security-enhanced e-business solution that enables companies to connect
information, systems, people, and processes

1.5.2.5 Microsoft Customer Relationship Management
CRM, heter Microsofts lösning för kundhantering som är helt integrerat med
Office och Great Plains kundhanteringslösning.
Microsoft CRM är byggd på tekniken i .NET och gör att små och medelstora
företag kan bygga mer lönsamma kundrelationer genom ökad säljeffektivitet
och bättre kundservice. Lösningen är designad för att snabbt driftsättas och
vara enkel att använda.

Miljön i Microsoft CRM är bekant för användarna eftersom man kommer åt
funktionerna i CRM-lösningen via Outlook eller webben. Det är tack vare
integrationen med Office och Great Plains mjukvara.

1.5.2.6 Microsoft Identity Integration 2003 Server
Microsoft Identity Integration 2003 Server (MIIS) är en katalogtjänst för
företag som vill underlätta sin hantering av användarkonton och rättigheter
genom att integrera information från olika databaser.

1.5.2.7 SharePoint Portal Server 2003
SharePoint Portal Server 2003 låter företag utveckla en intelligent portal där
användare, grupper och kunskap kan kopplas samman så att personalen kan
arbeta mer effektivt genom att dra nytta av relevant information över
gränserna mellan affärsprocesser.

Dessutom kan företagen få en affärslösning som integrerar information från
olika system till en lösning med möjlighet till enkel inloggning och
integrering mellan företagets program, med flexibla distributionsalternativ
och hanteringsverktyg."
                                       83
                  Specifikation Produkter och Tjänster    84 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 41.5.3 Symantec
1.5.3.1 Procomm Plus 4.8
Procomm Plus 4.8 delivers the new standard in remote connectivity by
providing enhanced reliability during terminal emulation and file transfers,
full support for Windows 2000 in addition to Windows 95, 98, and NT 4.0,
built-in virus scanning during transfers and more. IBM PC or 100%
compatible computer 80486SX compatible or higher processor Windows 95,
Windows 98, Windows NT 4.0, or Windows 2000 software 8 MB RAM for
Windows 95 (16 MB recommended) 16 MB RAM for Windows 98/NT 4.0
(32 MB recommended) 32 MB RAM for Windows 2000 (64 MB
recommended) 60 MB of available hard disk space CD-ROM drive
Minimum 256-color VGA video

1.5.3.2 Win Fax PRO
Win Fax PRO, används för att skicka, ta emot och hantera faxmeddelanden.
Ger företaget en professionell affärsprofil Med Win Fax PRO skickas alla
faxmeddelanden med laserskärpa. Man kan förbättra utseendet på dina
faxmeddelanden genom att lägga till fotografier och andra bilder med
fotokvalitet. Dessutom kan du med signaturfunktionen lägga till en
namnteckning på någon av faxsidorna. Win Fax PRO kan integreras med de
vanligaste Internet- och officeprogrammen för att förbättra produktiviteten
och förenkla kontakterna med kunder, medarbetare och affärspartners.
Tillsammans med ett e-postprogram kan faxmeddelanden skickas och
vidarebefordras som bifogade filer i e-brev. Faxmeddelandena sänds i ett
visningsformat som kan läsas av alla mottagare utan att de har WinFax PRO
eller något annat specialprogram installerat på datorn. Kontaktlistorna i
ACT! 4.0/2000, Microsoft Outlook 98/2000, Microsoft Outlook Express
98/2000 och GoldMine 4 kan länkas till WinFax PRO för att förenkla
faxadresseringen. Windows 95/98 24 MB RAM, 32 rekommenderas
                                     84
                  Specifikation Produkter och Tjänster     85 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.6 Utvecklingsverktyg

1.6.1 Macromedia
1.6.1.1 Macromedia Authorware
Macromedia Authorware är det visuella utvecklingsverktyget för att skapa
mediarika utbildningstillämpningar. Om du är utvecklare, designer eller
sakkunning så kan du använda Authorware för att skapa utbildnings-
tillämpningar som används på nätverket, CD/DVD-skivor eller via webben.

Utveckling av utbildningar görs genom att enkelt dra och släppa ikoner
längs en projektaxel för att enkelt integrera Powerpointpresentationer,
bilder, animeringar, video och ljud till din applikation.

Tillsammans med färdiga utbildningsmallar som innehåller frågor,
elevintegration och ramverk så får du en interaktiv arbetsplats. Inbyggda
funktioner som loggning ger dig möjlighet att följa elevernas resultat och ger
dig de funktioner som krävs för konstruera en kvalitativ produkt.

1.6.1.2 Macromedia Dreamweaver MX
Macromedia Dreamweaver MX 2004 är det professionella valet för dig som
konstruerar webbplatser och applikationer. Verktyget erbjuder en kraftfull
kombination av visuellt layout- och kodredigeringsverktyg som ger både
utvecklare och designers på olika nivåer möjligheten att snabbt och skapa
visuellt tilltalande webbplatser eller applikationer anpassade till olika
standarder. Med oöverträffat stöd för CSS-baserad formgivning och manuell
kodning är Dreamweaver yrkesproffsens val i en integrerad, rationell
arbetsmiljö. professionellt verktyg ett enkelt och integrerat arbetssätt.
Utvecklare kan använda Dreamweaver med den serverteknlogi som man är
van vid för att bygga kraftfulla Internet-applikationer som kopplar ihop
användare med databaser, Web Services eller andra kontrollsystem.
                                      85
                  Specifikation Produkter och Tjänster      86 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.6.2 Microsoft
1.6.2.1 Microsoft FrontPage 2003
FrontPage 2003 innehåller de professionella design-, redigerings-, data- och
publiceringsverktyg du behöver för att kunna skapa dynamiska och
avancerade webbplatser. FrontPage 2003 ökar din förmåga att utveckla
webbplatser inom främst tre nyckelområden:
Design Använd förbättrade designverktyg för att producera snyggare
webbplatser. De nya layout- och grafikverktygen gör det enklare att utforma
precis den webbplats du har tänkt dig. Kodning Använd designverktyg för
att skapa bättre kod och öka dina färdigheter inom kodning. Använd de
inbyggda skriptverktygen för att skapa interaktiva webbplatser. Med
professionella kodverktyg kan du skriva kod både snabbare, effektivare och
med större precision.
Utökning Koppla samman människor och information på nya sätt genom att
skapa interaktiva och datadrivna webbplatser i ett redigeringsverktyg där du
kan se exakt hur resultatet kommer att se ut. Tack vare de förbättrade
publiceringsfunktionerna och publiceringsalternativen går det nu ännu
snabbare att få ut webbsidorna på Internet.

1.6.2.2 MSDN® Enterprise Edition
MSDN Enterprise is a subscription service that gives you priority access to
essential developer resources, including everything you need to build Web
services and applications. Get the latest Microsoft technologies as soon as
they are released.

FeaturesComplete test environment
Receive development and test versions of the latest Microsoft operating
systems, including Windows Server 2003, and development and test
versions of the core servers.

Priority access
Stay on the cutting edge with uninterrupted access to the latest Microsoft
technologies online and through regular CD or DVD updates.

Latest development resources
Receive the latest Microsoft technical resources, including code samples,
SDKs, DDKs, public betas, and product documentation.
                                       86
                   Specifikation Produkter och Tjänster      87 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.6.2.3 MSDN® Library
Med MSDN Library får du prioriterad åtkomst till viktiga resurser för
utvecklare, inklusive snabb leverans av kodexempel och teknisk
dokumentation för att bygga webbtjänster och program med XML. Du får de
senaste tekniska resurserna från Microsoft så fort de är tillgängliga, online
och genom automatiska leveranser.
FunktionerTekniska resurser som uppdateras kontinuerligt
Se till att dina projekt ligger i fas med utvecklingen! När du prenumererar på
MSDN Library får du direkt tillgång till den senaste
programmeringsinformationen, dokumentationen och kodexempel online
och via regelbundna uppdateringar på CD- och DVD-skivor. Genom en
prenumeration på MSDN Library har du tillgång till de senaste tekniska
resurserna från Microsoft samtidigt som de släpps.
Prioriterad åtkomst till viktig utvecklingsinformation och
utvecklingsresurser
Över 1,8 GB med programmeringsinformation inklusive kodexempel,
tekniska artiklar och dokumentation blir tillgängligt för dig på ett enkelt sätt.
MSDN Library är den grundläggande programmeringsresursen för
utvecklare.
Tekniska resurser
Få de senaste tekniska resurserna inklusive kodexempel, SDK-paket, DDK-
paket, betaversioner och dokumentation.

1.6.2.4 MSDN® Operating Systems
Med MSDN Operating Systems får du prioriterad åtkomst till viktiga
resurser för utvecklare, inklusive snabb leverans av allt som du behöver för
att bygga webbtjänster och program med XML. Genom MSDN Subscriber
Downloads och automatiska leveranser, får du den senaste tekniken och
informationen från Microsoft så fort som den finns tillgänglig. Med
utvecklarlicensierade versioner av Microsofts operativsystem kan du göra
fullständiga tester av en mängd program.
FunktionerMicrosofts operativsystem
Få kontinuerlig tillgång till fullständiga versioner av de senaste
operativsystemen från Microsoft, exempelvis Windows 2000 och Windows
XP. .NET Framework Utnyttja kraftfullheten i .NET Framework när du
skapar skalbara företags-program. Med MSDN Operating Systems har du
alltid tillgång till .NET Framework.Betaversioner och produkter som
uppdateras kontinuerligt. Håll dig konstant uppdaterad med tillgång till de
senaste Microsoft-teknikerna dygnet runt, alla dagar, på nätet, och genom
regelbundna uppdateringar på CD- och DVD-skivor. När du prenumererar
på MSDN Operating Systems hänger du alltid med i utvecklingen genom
kontinuerlig tillgång till de senaste plattformsteknikerna från Microsoft.
                                        87
                  Specifikation Produkter och Tjänster     88 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Tekniska resurser
När du prenumererar på MSDN Operating Systems får du senaste tekniska
resurserna inklusive kodexempel, SDK-paket, DDK-paket, betaversioner
och produktdokumentation

1.6.2.5 MSDN® Professional Edition
Med MSDN Professional får du prioriterad åtkomst till viktiga resurser för
utvecklare, inklusive snabb leverans av allting som du behöver för att bygga
webbtjänster och program med XML. Genom MSDN Subscriber
Downloads och automatiska leveranser, får du den senaste tekniken och
informationen från Microsoft så fort som den finns tillgänglig. Med
utvecklarlicensierade versioner av operativsystem från Microsoft så kan du
göra fullständiga testa av en mängd program.
FunktionerMicrosofts operativsystem
Få fullständiga versioner av de senaste Microsoft-operativsystemen,
exempelvis Windows 2000 och Windows XP.
Visual Studio .NET Professional
Bygg snabbt nästa generationens Internet-program för alla typer av Internet-
enheter som kan integreras med alla plattformar. Som prenumerant av
MSDN Professional håller du dig uppdaterad med prioriterad åtkomst till
den senaste versionen av Visual Studio .NET
Betaprogram och produkter som uppdateras kontinuerligt
Håll dig konstant uppdaterad med tillgång till de senaste Microsoft-
teknikerna dygnet runt, alla dagar, på nätet och genom regelbundna
uppdateringar på CD- och DVD-skivor. Med en MSDN-prenumeration
hänger du alltid med i utvecklingen tack vare kontinuerlig tillgång till de
senaste verktygen och plattformsteknikerna från Microsoft.
Tekniska resurser
Få de senaste tekniska resurserna inklusive kodexempel, SDK-paket, DDK-
paket, betaversioner och dokumentation.

1.6.2.6 MSDN® Universal Edition
Med MSDN Universal får du prioriterad åtkomst till viktiga resurser för
utvecklare, inklusive snabb leverans av allting som du behöver för att bygga
webbtjänster och program med XML. Genom MSDN Subscriber
Downloads och automatiska leveranser, får du den senaste tekniken och
informationen från Microsoft så fort som den finns tillgänglig.
Utvecklarlicensierade versioner av Microsofts operativsystem och
Microsofts företagsservrar gör att du kan utföra fullständiga tester på ett
stort antal program.

FunktionerVisual Studio .NET Enterprise Developer
Använd det här omfattande verktyget för utveckling av XML-webbtjänster
som ger arkitekturvägledning för utvecklingsgrupper. Med MSDN Universal                                      88
                  Specifikation Produkter och Tjänster     89 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


ligger du alltid i framkanten med prioriterad åtkomst till de senaste
versionerna av Visual Studio .NET.
Tekniska resurser
Få de senaste tekniska resurserna inklusive kodexempel, SDK-paket, DDK-
paket, betaversioner och dokumentation.
Microsoft .NET Enterprise Servers
Få fullständiga versioner av de senaste Microsoft .NET Enterprise-servrarna,
t ex SQL Server 2000, Exchange 2000 Server och BizTalk Server 2000.
Microsofts operativsystem
Få fullständiga versioner av de senaste Microsoft-operativsystemen,
exempelvis Windows 2000 och Windows XP.
Betaversioner och produkter som uppdateras kontinuerligt
Håll dig konstant uppdaterad med tillgång till de senaste Microsoft-
teknikerna dygnet runt, alla dagar, på nätet, och genom regelbundna
uppdateringar på CD- och DVD-skivor. När du prenumererar på MSDN
hänger du alltid med i utvecklingen tack vare kontinuerlig tillgång till de
senaste verktygen och plattformsteknikerna från Microsoft.
Microsofts produktionsprogram
Få de senaste produktivitetsprogrammen från Microsoft, t ex Visio 2002,
Office XP Developer Edition och Project 2000

1.6.2.7 Microsoft® TechNet Plus
Microsoft TechNet är den bekväma och portabla lösningen för IT-personal.
Som prenumerant får du TechNet levererat varje månad direkt till din dörr.
Du får CD-skivor som är fyllda med allt tänkbart som du kan behöva för att
hålla dig i teknikens framkant, oavsett om du distribuerar en ny lösning eller
gör en brandkårsutryckning.

Med TechNet Plus får du i tillägg till den vanliga TechNet-prenumerationen
även betaprogramvara. Beställ TechNet Plus i dag och öka din produktivitet!
Produkten finns i single server eller single user version
                                      89
                  Specifikation Produkter och Tjänster     90 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.6.2.8 Microsoft Visual Basic .NET 2003 for 32-bit Windows, Standard
     Edition
Welcome to Microsoft Visual Basic .NET 2003, the newest version of the
Microsoft Visual Basic development system. Visual Basic .NET enables
developers to quickly write robust and dependable software and delivers on
the promise to address the fundamental challenges facing developers and
their organizations today.

The most powerful, productive, and extensible version of Visual Basic ever,
Visual Basic .NET unlocks the potential for application development. It
provides the tools and technologies required to build applications that will
power today's organizations and drive the next generation of Windows,
Web, and mobile software.

With Visual Basic .NET, programming tasks that were once complex, time-
consuming, and frustrating are demystified for the millions of Visual Basic
programmers worldwide. More importantly, Visual Basic .NET enables
developers to address their programming challenges using the skills and
knowledge they have already developed.

1.6.2.9 Microsoft® Visual C#® .NET 2003 Standard Edition
Med hjälp av det moderna och innovativa programmeringsspråket och
verktyget Visual C# .NET kan du enkelt skapa .NET-anslutna program för
olika plattformar och enheter. Tack vare att C#-språkets syntax liknar den
välbekanta C++-syntaxen och att Visual C# .NET har en flexibel IDE-miljö,
blir det ännu enklare att utveckla .NET-anslutna program

1.6.2.10 Microsoft Visual FoxPro Professional .
Microsoft Visual FoxPro is an extremely powerful application development
tool for building database applications, whether on the desktop computer,
client-server, or on the Web through components and Web services.
Microsoft Visual Studio .NET 2003 for 32-bit Windows, Professional
Edition - Visual Studio .NET Enterprise Architect provides comprehensive
tools and servers for designing and building distributed applications, and
communicating development best practices. Leveraging the knowledge and
experience of the key resources in an organization is critical to overall
effectiveness and return on investment. Visual Studio .NET Enterprise
Architect enables architects and senior developers to clearly define
architecture and functionality for building distributed applications.
Enterprise development teams then use the specified architecture to build
secure, reliable, and high performance applications using Microsoft .NET
technologies. Conceptual database modeling enables database designers and
analysts to capture business requirements and ensure that business
requirements map accurately to database models and physical database


                                      90
                  Specifikation Produkter och Tjänster     91 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


design. Enterprise templates make it easy to create development guidelines
and policies and share the knowledge of senior developers and architects
with less-experienced team members and create reusable application
frameworks. UML-based application modeling ensures that architecture and
functionality are clearly documented and communicated prior to
implementation. Visual Studio .NET Enterprise Architect leverages the
enhanced scalability, security, reliability and performance of the .NET
Framework v1.1 and Windows Server 2003 to solve today's business
problems. Architects and developers can easily extend any application with
scalable, reusable, newly enhanced XML Web services while maintaining
investments in existing code.

1.6.2.11 Microsoft Visual Studio .NET 2003 for 32-bit Windows, Enterprise
     Edition Developer
Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer builds on the
power of Visual Studio .NET 2003 Professional by including additional
capabilities for enterprise development teams building mission-critical
applications that target any device and integrate with any platform. Visual
Studio .NET Enterprise Developer provides a powerful, enterprise team
development environment for rapidly building mission-critical applications
that target any device and integrate with any platform.

1.6.2.12 Microsoft Visual Studio .NET 2003 for 32-bit Windows,
     Professional Edition.
Microsoft Visual Studio .NET 2003 enables you to rapidly build a broad
range of applications for Microsoft Windows, the Web, and mobile devices.
Built to address today's most challenging software development needs,
Visual Studio .NET 2003 enhances, further refines, and is highly compatible
with its predecessor.

1.6.2.13 Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System
Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System provides
developers the tools and technologies they need to build the next generation
of solutions for the Microsoft Office System.
Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System includes:
• Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System, bringing
the power and productivity of Visual Studio .NET and the .NET Framework
to business solutions built on Microsoft Office Word 2003 and Microsoft
Office Excel 2003. Developers can use Visual Studio .NET or the included
Visual Basic .NET to build powerful business solutions where Word and
Excel are the user interface.
• Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions, providing a set of
tools for Access solution developers that can reduce the amount of work
required in building Access solutions and streamline the production and


                                     91
                  Specifikation Produkter och Tjänster    92 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


deployment environment. The Developer Extensions also include a royalty-
free Access Runtime license enabling distribution of Access 2003 solutions.
• Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, making it possible for
developers to build powerful database solutions and develop and test their
solutions thoroughly before deploying them to the enterprise.
• Microsoft Visual Basic .NET Standard Edition, for the programmer who
wants to learn the Visual Basic language by constructing applications for
Windows and the Web.

1.6.2.14 Microsoft Visual J# .NET Standard 2003
Microsoft Visual J# .NET är ett utvecklingsverktyg för Java-utvecklare som
vill skapa program och tjänster inom Microsoft .NET Framework. Visual J#
.NET sluter sig nu till de mer än 20 tidigare presenterade
programmeringsspråken och är anpassat för .NET Framework och
förstklassiga XML-webbtjänster.
Med hjälp av tekniken i Visual J# .NET kan du nu flytta arbete i Java till
.NET Framework. Du kan enkelt anpassa program som har utvecklats med
Visual J++ och köra dem i .NET Framework, integrera dem med andra
.NET-baserade språk och program och infoga nya .NET-funktioner, till
exempel Microsoft ASP.NET, Microsoft ADO.NET och Microsoft
Windows®-formulär. Dessutom kan utvecklare använda Visual J# .NET för
att skapa helt nya .NET-anslutna program.
Du kan inte använda Microsoft Visual J# .NET för att utveckla program som
ska köras på en Java virtuell maskin (JVM). Program och tjänster som har
skaptas med Visual J# .NET kan bara köras i .NET Framework. Visual J#
.NET har utvecklats enbart av Microsoft. Sun Microsystems AB varken
stöder eller samtycker till produkten.

1.6.2.15 Microsoft Visual SourceSafe
Microsoft Visual SourceSafe version provides easy-to-use, secure, project-
oriented version control. Now any size team can increase productivity and
easily protect documents, source code, and content for the Web and PCs.
                                     92
                  Specifikation Produkter och Tjänster      93 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.7 Databashantering

1.7.1 Filemaker
1.7.1.1 FileMaker Developer
FileMaker Developer 7 är den utökade versionen av FileMaker Pro 7, med
integrerade utvecklingsverktyg och tillbehör för att bygga bättre databaser
ännu snabbare. Med nyheter som egna funktioner, filunderhållsverktyg,
förbättrat rapporteringsverktyg och manusavlusare samt
anpassningsmöjligheter ger dig FileMaker Developer 7 möjligheter till mer
effektiv utveckling och felsökning, samt förenklad drift och underhåll av
såväl interna som kommersiella databaslösningar. Eftersom FileMaker
Developer omfattar FileMaker Pro, så kan du förhöja effektiviteten hos
FileMaker Pro ytterligare.

1.7.1.2 FileMaker Mobile
FileMaker Mobile är ett tillägg till FileMaker, gjort för handdatorer med
Palm OS eller Pocket PC. Med dess hjälp kan du överföra FileMaker-
informationen som du vill ha med dig ut till din handdator och editera
datamängden, och synkronisera informationen med FileMaker när du
kommer tillbaka. Med FileMaker Mobile kan du alltid ha rätt information
tillgänglig när du är på resande fot och synkronisera med databaser på
kontoret.

1.7.1.3 FileMaker Pro
FileMaker Pro 7 är det bästsäljande databasprogrammet som enkelt och
snabbt hanterar all din information. Det är ett verktyg som ger dig en
övergripande blick av din verksamhet, så att du kan ta rätt beslut. FileMaker
7 hjälper dig att ordna, hantera och dela all slags information inom
arbetsgruppen på ett säkert sätt.

1.7.1.4 FileMaker Server 7
FileMaker Server är ett kraftfullt serverprogram, som effektivt hanterar dina
delade databaslösningar. Med ett enkelt gränssnitt för delning och
administration av dina databaser och ett avancerat säkerhetssystem, ger
FileMaker Server 7 på samma gång lättanvända och kraftfulla funktioner för
effektivare arbete mellan fler ansluta databasanvändare och ökad prestanda
hos delade databaser. Det finns även en utökad version som heter FileMaker
Server Advanced, och som erbjuder avancerad webbpublicering och fler
anslutningsmöjligheter mot andra datakällor.
                                       93
                  Specifikation Produkter och Tjänster      94 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.7.2 IBM
1.7.2.1 DB2 CommonStore
DB2 CommonStore for SAP is a middleware server between the SAP
ArchiveLink interface and a (required) back-end archive. V8.2 further
improves the performance of SAP systems and streamlines access to
business documents within SAP with enhanced archive customization, SAP
Cache Server support, and secure http communications.

1.7.2.2 DB2 Connect Application Server Edition
DB2 Connect Application Server Edition product is identical to the DB2
Connect Enterprise Server in its technology. Just like the DB2 Connect
Enterprise Edition it is designed for large scale demanding environments.
However, its licensing terms and conditions are meant to address specific
needs of multitier client-server applications as well as applications that
utilize web technologies.

1.7.2.3 DB2 Connect Enterprise Edition
DB2 Connect Enterprise Edition connects LAN-based systems and their
desktop applications to your company's mainframe and minicomputer host
databases.

1.7.2.4 DB2 Connect Personal Edition
DB2 Connect Personal Edition makes your company's host data available
directly to your Personal Computer.
Provides PC-based desktops transparent access, via direct connection, to
data stored on muliple systems: including DB2 for OS/390, DB2 for
MVS/ESA, DB2 for VSE and VM, DB2 for OS/400 or any DRDA-
compliant database server.

1.7.2.5 DB2 Connect Unlimited Edition
DB2 Connect Unlimited Edition provides the functionality of DB2 Connect
Enterprise Edition but is priced differently. As an alternative to user
counting, IBM is introducing a MSU model which allows unlimited user
access

1.7.2.6 DB2 Content Manager Express Edition
DB2 Content Manager Express Edition V8.2 delivers comprehensive and
cost-effective content management - including production imaging,
document management, and document workflow -- in one package.
                                       94
                  Specifikation Produkter och Tjänster     95 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.7.2.7 DB2 Document Manager Designer
The Designer allows the administrator to configure the DB2 Document
Manager Desktop and all DB2 Document Manager components. Designer
provides the configuration environment to define Item Types, Classes,
Lifecycle Processes, and also lets you create system settings for the Print and
Plot Manager, Rendition Manager, and Process Manager. It is a robust tool
that easily creates user centric interfaces without any programming.
Navigation through the Designer interface is similar to the Microsoft
Windows Explorer folder structure.

1.7.2.8 DB2 Document Manager Desktop
The Desktop is the user’s window into the document control application.

The desktop is a full-featured client delivered through a Web browser. All
DB2 Document Manager commands are available through the Web,
including those that involve compound documents (such as word processing
documents with linked spreadsheets and engineering drawings with linked
reference files). No separate thick client is needed.
The DB2 Document Manager Desktop interface is familiar and similar to
Microsoft Windows Explorer.
Users may also interact with DB2 Document Manager directly from
common desktop applications like Microsoft Word. All DB2 Document
Manager commands may be configured for access from within these
common desktop applications.

1.7.2.9 DB2 Document Manager V8.2 Server
The Server is the core of the DB2 Document Manager system. It can
communicate with the Document Manager Desktop and with the document
management environment (content repository) -- whether on the same
machine or on different machines in different locations. To the IT manager,
the tiered structure provides a scalable system whose parts can be distributed
so documents are stored close to those who use them most but available to
the entire organization. To the end user, the server and it's component
managers appear to be a seamless extension of the desktop. The component
managers are the Process Manager, Print and Plot Manager, Rendition
Manager, Lifecycle Manager, Notification Manager.

1.7.2.10 DB2 Everyplace Database Edition
Create secure embedded mobile data management solutions easily using the
DB2 Everyplace Database and DB2 Everyplace Software Development Kit .
Use industry standard SQL to store and query data in the high performance
small footprint relational database
                                       95
                 Specifikation Produkter och Tjänster     96 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


1.7.2.11 DB2 Everyplace Enterprise Edition
DB2 Everyplace Enterprise Edition is a complete data-centric mobile
synchronization system
The secure synchronization server manages distribution and synchronization
of data to mobile workers

1.7.2.12 DB2 Everyplace Express Edition
DB2 Everyplace Express Edition, designed for small and medium-size
businesses seeking a simple and affordable mobile application
infrastructure. Scalable and based on open standards. Runs on Linux and
Microsoft ® Windows. Easy to install and manage.

1.7.2.13 IBM DB2 Universal Database Express Edition
IBM DB2 Universal Database Express Edition V8.1 is the lowest priced full
function relational database. Designed to meet the needs of small and
medium businesses, DB2 UDB Express Edition is the newest member of the
DB2 Universal Database product family.

1.7.2.14 DB2 Universal Database Data Warehouse Enterprise Edition
A powerful business intelligence platform that includes DB2, federated data
access, Data Partitioning, integrated online analytical processing (OLAP),
advanced data mining, enhanced extract, transform, and load (ETL),
workload management, and provides light BI for the desktop. The products
included in the DB2 Universal Database Data Warehouse Enterprise Edition
are: DB2 Universal Database Enterprise Server Edition Version 8.1
 DB2 Universal Database Database Partitioning Feature Version 8.1(large
clustered server support)
 DB2 Cube Views Version 8.1 (OLAP acceleration)
 DB2 Intelligent Miner Modeling, Visualization, and Scoring Version 8.1
(powerful data mining and integration of mining into OLTP applications)
 DB2 Office Connect Enterprise Web Edition Version 4.0 (Spreadsheet
integration for the desktop)
 DB2 Query Patroller Version 8.1 (rule-based predictive query monitoring
and control)
 DB2 Warehouse Manager Standard Edition Version 8.1 (enhanced
extract/transform/load services supporting multiple Agents)
 DB2 Information Integrator™ Standard Edition Version 8.1 (heterogenous
database access)
                                     96
                  Specifikation Produkter och Tjänster      97 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.7.2.15 DB2 Universal Database Data Warehouse Standard Edition
A complete data mart infrastructure product that includes DB2, integrated
OLAP, advanced data mining, ETL, and provides light BI for the desktop.
The products included in the DB2 Universal Database Data Warehouse
Standard Edition are: DB2 Universal Database Workgroup Server
Unlimited Edition Version 8.1
 DB2 Cube Views Version 8.1
 DB2 Intelligent Miner Modeling Version 8.1
 DB2 Intelligent Miner Visualization Version 8.1
 DB2 Intelligent Miner Scoring Version 8.1
 DB2 Office Connect Professional Web Edition Version 4.0

1.7.2.16 DB2 Enterprise Server Edition
DB2 Enterprise Server Edition (ESE) is designed to meet the database
server needs of midsize to large businesses. The ESE can be deployed in
Linux, UNIX, and Windows environments on any size server. The ESE
feature set, scalability, reliability, and availability provides the ideal
foundation for building data warehouses, transaction processing, or web
based solutions as well as a backend for packaged solutions like ERP, CRM,
or SCM. Additionally, ESE offers connectivity and integration for other
enterprise DB2 and Informix data sources.

1.7.2.17 DB2 Personal Developer's Edition
DB2 Personal Developer's Edition (PDE) enables a developer to design and
build single user desktop applications. This offering includes Windows and
Linux versions of DB2 Personal Edition as well as the DB2 Extenders.

1.7.2.18 DB2 Universal Developer's Edition
DB2 Universal Developer's Edition offers a low cost package for a single
application developer to design, build, and prototype applications for
deployment on any of the DB2 client or server platforms. This
comprehensive developer’s offering includes all client and server DB2
editions, DB2 Connect, the DB2 Extenders, Warehouse Manager, and
Intelligent Miner allowing customers to build solutions that utilize the latest
database technologies. The software in this package cannot be used for
production systems.

1.7.2.19 DB2 Workgroup Server Edition
DB2 Workgroup Server Edition (WSE) is the database server designed for
deployment in a departmental or small business environment that involves a
small number of internal users. The WSE uses a licensing model designed to
provide an attractive price point for smaller installations while still
providing a full function database server. The WSE can be deployed in
Linux, UNIX, and Windows environments on systems with up to 4 CPU’s.


                                       97
                  Specifikation Produkter och Tjänster      98 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
1.7.2.20 DB2 Workgroup Server Unlimited Edition
DB2 Workgroup Server Unlimited Edition (WSUE) offers a simplified per
processor licensing model for deployment in a departmental or small
business environment that has Internet users or number of users that makes
per processor licensing more attractive than the WSE licensing model. The
WSUE can be deployed in Linux, UNIX, and Windows environments on
systems with up to 4 CPU’s.

1.7.2.21 DB2 Records Manager for Messaging
DB2 Records Manager for Messaging can apply formal records management
to messaging applications. It offers unique record-keeping capabilities such
as event-based retention and legal holds (suspensions).
 It is used to declare and classify records such as e-mail and correspondence
(attachments), apply formal Lifecycle Management, and model an
organization's record-keeping principles and practices in accordance with
corporate policies

1.7.2.22 IBM Red Brick™ Warehouse
Database server designed to meet the specialized requirements for business-
critical, high-demand data analysis.

1.7.2.23 IBM® Content Manager
IBM® Content Manager OnDemand for Multiplatforms is part of the
Content Manager portfolio of enterprise content management middleware.
Implementation is quick and flexible with easy to use graphical
administration tools, automated capture, and powerful indexing

1.7.2.24 Informix C-ISAM™
Informix C-ISAM is a file management technology that uses a library of C-
language functions to efficiently manage indexed sequential access method
(ISAM) files.

1.7.2.25 Informix Dynamic Server (IDS)
Exceptional online transaction processing (OLTP) database for enterprise
and workgroup computing

1.7.2.26 Informix Extended Parallel Server (XPS)
Comprehensive, flexible data-warehousing features enabling integration of
business systems.
                                       98
                  Specifikation Produkter och Tjänster     99 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


1.7.2.27 Informix OnLine Extended Edition
Easy-to-use, embeddable, relational database server for low-to-medium
workloads.

1.7.2.28 Informix Standard Engine (SE)
Embeddable database server designed for developing small- to medium-
sized applications that need the power of SQL without any database
administration requirements.


1.7.3 Microsoft
1.7.3.1 Microsoft® Office Access 2003
Med Access 2003 får du en kraftfull uppsättning verktyg som är tillräckligt
avancerade för professionella utvecklare, men ändå enkla att lära sig för nya
användare. Skapa kraftfulla databaslösningar som gör organisation, åtkomst
och delning av information enklare än någonsin.
FunktionerAnvänd kompatibla filformat
Access 2000 är standardfilformatet för nya databaser, vilket gör att Access
2003 kan bibehålla kompatibiliteten med befintliga Access-användare och -
lösningar.
Effektivare informationsdelning
Exportera och importera data och länka till Windows® SharePoint™
Services-webbplatser (kräver Microsoft Windows Server™ 2003 med
Windows SharePoint Services).
Låt Access 2003 söka efter fel
Den nya felkontrollfunktionen markerar vanliga fel i formulär och rapporter
så att du snabbare och enklare kan testa och fixa fel.
Införliva ett brett spektrum av datakällor
Access 2003 stöder dataformat, som XML (Extensible Markup Language),
OLE, ODBC (Open Database Connectivity) och Windows SharePoint
Services.
                                      99
                  Specifikation Produkter och Tjänster      100 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.7.3.2 Microsoft® Data Analyzer 2002 Standard Edition
Microsoft Data Analyzer är ett lättanvänt verktyg för dataanalys. Med det
innovativa grafiska gränssnittet för analys kan du snabbt identifiera trender,
möjligheter och potentiella problem.
Med Microsoft Data Analyzer får du ut mer av företagsinformationen i
Microsoft Office XP tack vare fler möjligheter för visualisering och
analysering. Det intuitiva användargränssnittet i Data Analyzer kompletterar
de kraftfulla analysfunktionerna i Excel 2002, Office Web Components och
Digital Dashboards. Data Analyzer har utformats för att optimera de
avancerade funktionerna i Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
och är en värdefull komponent i alla företags struktur för affärsinformation
och en viktig del i Microsofts plattform för affärsinformation.

1.7.3.3 Microsoft SQL Server Developer 2000 Edition
Microsoft SQL Server Developer 2000 Edition is designed to allow
developers to build any type of application on top of SQL Server. It includes
all the functionality of Enterprise Edition but with a special development
and test end-user license agreement (EULA) that prohibits production
deployment. It is the ideal choice for Independent Software Vendors (ISVs),
consultants, system integrators, solution providers, and corporate developers
developing and testing applications because it is cost effective, runs on a
variety of platforms, and can be upgraded for production use to SQL Server
2000 Enterprise Edition.

It is the only edition of SQL Server 2000 that gives the licensee the right to
download and install SQL Server 2000 Windows CE Edition (SQL Server
CE). The Developer Edition licensee also has the right to redistribute SQL
Server CE-based applications to an unlimited number of devices at no
additional cost beyond the purchase price of SQL Server 2000 Developer "

1.7.3.4 Microsoft SQL Server 2000 Enterprise ED
Microsoft SQL Server 2000 Enterprise ED includes the complete set of SQL
Server data management and analysis features and is uniquely characterized
by several features that make it the most scalable and available edition of
SQL Server 2000. It scales to the performance levels required to support the
largest Web sites, Enterprise Online Transaction Processing (OLTP) systems
and Data Warehousing systems. Its support for failover clustering also
makes it ideal for any mission critical line-of-business application.
Additionally, this edition includes several advanced analysis features that
are not included in SQL Server 2000 Standard Edition.

There are four main areas in which the additional features of SQL Server
2000 Enterprise Edition are most evident:
Scalability


                                       100
                  Specifikation Produkter och Tjänster     101 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Availability/uptime
Performance
Advanced analysis

1.7.3.5 Microsoft SQL Server standard 2000
Microsoft SQL Server standard 2000 är valet för hantering och analys av
databaser. Eftersom SQL Server är fullt anpassad för webben kan du till
exempel använda XML för dataöverföring mellan löst kopplade system och
på ett enkelt och säkert sätt komma åt data med hjälp av en webbläsare
genom brandväggar och utföra snabba fulltextsökningar av formaterade
dokument.


1.7.4 Novell
1.7.4.1 Novell® eDirectory™
Novell® eDirectory™ is the foundation for the world's largest identity
management deployments—a high-end directory service that allows
businesses to manage identities and security access for employees,
customers and partners. With eDirectory, businesses lay the groundwork for
secure identity management solutions and multi-platform network services.

Novell eDirectory is the industry's best choice for large-scale, high-end
directory deployments. With unmatched scalability and reliability, a flexible
yet strong security architecture, compatibility with key industry standards
and operating systems, and manageability that is second to none, eDirectory
can meet the demands of your business. "
                                      101
                  Specifikation Produkter och Tjänster      102 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.7.5 Oracle
1.7.5.1 Oracle Database Enterprise Edition
Oracle Database Enterprise Edition offers industry-leading scalability and
reliability in both clustered and single system configurations. It provides the
most comprehensive features for OLTP and business intelligence, and
delivers the lowest total cost of ownership. Enterprise Edition includes:

    High performance business intelligence services such as ETL, data
    warehousing, OLAP, and data mining.
    Comprehensive, open access to Web Services through SQL, Java,
    XML and standard Web interfaces.
    Continuous availability despite system failures, site failures, and
    disasters, human errors, and planned maintenance.

Oracle Database Enterprise Edition delivers record-breaking performance
and scalability on systems from small departmental servers running
Windows or Linux to the largest UNIX servers and mainframes. And Oracle
is the only database with 17 independent security evaluation

1.7.5.2 Oracle Database Lite
Oracle Database Lite is a complete, integrated, and secure infrastructure to
build, deploy, and manage mobile database applications for a broad range of
mobile devices. Oracle Lite is complementary to Oracle Database Standard
or Enterprise Edition, and provides a flexible extension to mobile
environments.
Oracle Database Lite includes:
   Centralized management through Web-based tools
   Enterprise scalability for synchronization, applications, and devices
   Support for Oracle Real Application Clusters for maximum high-
    availability and failover
   Development tools to increase developer productivity

1.7.5.3 Oracle Database Personal Edition
Oracle Database Personal Edition is a full-featured version of the Oracle
Database for individuals who require full compatibility with the entire
Oracle Database family.
Oracle Database Personal Edition is easy to use, so you can harness the
power of PCs for development by using advanced replication and
distribution features and easily deploy work in an Oracle enterprise
environment.
                                       102
                  Specifikation Produkter och Tjänster     103 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


1.7.5.4 Oracle Standard Edition One
Oracle Standard Edition One has many features packaged for small to
medium-size businesses and departmental systems such as fast installation
and automated management. Standard Edition One is part of the complete
Oracle Database family, offering full compatibility and scalability to tackle
your biggest challenges

1.7.5.5 Oracle Database Standard Edition
Oracle Database 10g Standard Edition is ideal for small to medium-size
business systems that need the performance, reliability, and security of
Oracle's industry leading database. Oracle Database 10g Standard Edition is
available on single and clustered servers (4 processor maximum) and
includes:
Oracle Real Application Clusters to scale out on-demand and protect from
server failure
 Fast installation, simple configuration and automated management features
 Automated Storage Management (ASM), for efficient, less complex data
and disk management

Oracle Database 10g Standard Edition can be licensed on single servers that
have a maximum capacity of four processors, or on a cluster of servers
supporting a maximum of four processors per cluster.

With Oracle Database 10g Standard Edition, you can cost-effectively
develop and deploy all types of applications, including transaction
processing, data warehousing, 3rd party, and multimedia applications


1.8 Kommunikationsprogramvaror

1.8.1 Microsoft
1.8.1.1 Microsoft Exchange Enterprise Edition
Microsoft Exchange 2003 Enterprise Edition is designed for large
organizations that have the highest requirements for reliability, scalability,
and manageability. You need to purchase Exchange 2003 CALs in addition
to a basic server license.

1.8.1.2 Microsoft Exchange Standard Edition
Microsoft Exchange 2003 Standard Edition is designed to meet the
messaging and collaboration needs of small and medium-sized
organizations. You need to purchase Exchange 2003 CALs in addition to a
basic server license.                                      103
                   Specifikation Produkter och Tjänster      104 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


1.8.1.3 External Connecto
The new External Connector license (EC) is an optional additional server
license for external users that enables access to your servers running
Exchange 2003. With this license, you do not need to buy individual
Exchange CALs.
The EC license is purchased for every copy of Exchange 2003 that can be
accessed by the external user. An example of an external user is a person
who is not an employee or similar personnel of the company or its affiliates.
This license allows access to the server running Exchange by an unlimited
number of external users that can include, but is not limited to, business
partners, suppliers, customers, retirees, and alumni. It is licensed per server.

1.8.1.4 MSN Messenger Connect
MSN Messenger Connect ger företag möjlighet att via snabbmeddelanden
kommunicera i realtid med kunder, anställda och MSN Messengers övriga
drygt 75 miljoner användare.
MSN Messenger Connect är speciellt anpassat för företag genom att erbjuda
extra hög säkerhet och specifika företagsanpassade tjänster. För att
säkerhetsställa att kunderna har att göra med faktiska representanter från
företaget har MSN Messenger Connect en funktion som gör att identiteten
på användaren kontrolleras. Dessutom ges möjlighet att spara ned och
granska konversationer och data på en Microsoft SQL Server 2000-databas.

1.8.1.5 Microsoft Office Live Communications Server
Microsoft Office Live Communications Server 2003 är en server som låter
företag sätta upp sin egen plattform för realtidskommunikation. Med en
egen server för detta kan företag ha större kontroll över administration och
säkerhet.
Med Live Communications server 2003 kan användarna bland annat:
Skicka snabbmeddelanden mellan varandra
Utbyta filer
Ha ljud- och videokonferenser
Dela applikationer med varandra

Servermjukvaran i Office Live Communications Server 2003 har tidigare
kallats både Office Real Time Communications Server 2003 och
Greenwich.
                                       104
                  Specifikation Produkter och Tjänster      105 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 41.8.2 Netmanage
1.8.2.1 Rumba
Ger pcanvändare tillgång till en rad applikationer. Fungerar även på tunna
klienter och HTML baserade klientlösningar.

Access till IBM AS/400, IBM Mainframe, UNIX och HP Systems


1.8.3 Novell
1.8.3.1 Novell Native File Access Pack
Novell is pleased to announce the availability of Novell Native File Access
Pack to all customers worldwide. The Novell Native File Access Pack
overcomes the need to install special client software on Windows,
Macintosh, and Unix systems for access to storage on NetWare 5.1 servers.
This server-based solution allows a broad range of clients to access NetWare
storage right out of the box. Virtually any client can securely access their
data from any location and user management for disparate client operating
system is simplified through Novell Directory Services¿ (NDS¿). (One
product per server).


1.8.4 WRQ
1.8.4.1 WRQ Reflection for HP with NS/VT
Reflection for HP with NS/VT ger exakt emulering på en Windowsbaserad
persondator av HP e3000 och hp 9000 värddatorapplikationer.
Reflection for HP with NS/VT hjälper företag att:
Tillhandahålla ett enhetligt gränssnitt till värdatorapplikationer
Utöka åtkomsten till de centrala applikationerna med de remota användarna
genom ett utökat säkerhetstänkande. Med kryptering baserad på SSL och
TSL, authenticering via exempelvis Kerberos kan dessa användare nu på ett
säkert sätt accessa företagets applikationer även utanför brandväggen.
Ett gränssnitt mot både HP e3000 och HP 9000 (HP-UX)
För internationella företag finns numera ett flertal språkversioner på samma
CD för ett enhetligt gränssnitt över hela företaget
Automatisera arbetsprocessen
Genom att automatisera vanligt förekommande arbetsuppgifter kan
företagen spara såväl tid som pengar.
Reflection Deployment Manager automatiserar installation & installation
Exempelvis inloggningar och filöverföringar kan lätt automatiseras via en
inspelningsfunktion som skapar enkla makros som sedan enkelt kan kopplas
till ikoner på verktygsfältet, allt utan komplex produktermering


                                       105
                  Specifikation Produkter och Tjänster     106 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Tunga och tidskrävande uppgifter kan via en planeringsfunktion exempelvis
köras på icke kontorstid
Anpassa sina applikationer
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), en ledande standard för
produkterutveckling ger användarna möjligheten att anpassa både menyer
och verktygsfält men även själva installationsförfarandet.
Support för Microsoft Windows Installer (MSI) ger en snabbare distribution
till samtliga Windows klienter
Anpassa menyer, verktygsfält, Tangentsekvenser och display
Införa innovativ teknik
Att anamma nya samt kommande standarder hjälper företag att tekniskt
överleva dagens teknikskiften.
Reflection® var först med att förtjäna Microsofts ""Certified for Windows
2000"" logo för terminalemulering mot UNIX and OpenVMS.
Stöd för XML möjliggör integration med såväl webb- som nyutvecklade
applikationer.
Extra stöd för säkerhet, inklusive stöd för Kerberos erbjuder åtkomst till
UNIX system på ett säkert sätt även utanför företagets brandvägg.
Stöd för Active Directory och Reflection Links ger en enklare och säkrare
filhantering

1.8.4.2 WRQ Reflection for IBM
Som alla WRQs produkter är Reflection for IBM certifierad för Windows
2000 samt erövrat den åtråvärda Windows XP Logon. Reflection for IBM
erbjuder en säker och tillförlitlig terminal och printeremulering för Windows
mot applikationer liggande i såväl IBM Stordator (S/390) som AS/400
(iSeries)
Reflection for IBM hjälper företag att:
Tillhandahålla ett enhetligt gränssnitt till IBM-systemen
Utöka åtkomsten till de centrala applikationerna med de remota användarna
genom ett utökat säkerhetstänkande. Med kryptering baserad på SSL och
TSL, authenticering via exempelvis Kerberos kan dessa användare nu på ett
säkert sätt accessa företagets applikationer även utanför brandväggen
Ett gränssnitt mot både 3270 och 5250 applikationer
För internationella företag finns numera ett flertal språkversioner på samma
CD för ett enhetligt gränssnitt över hela företaget
Automatisera arbetsprocessen
Genom att automatisera vanligt förekommande arbetsuppgifter kan
företagen spara såväl tid som pengar
Reflection Deployment Manager automatiserar installation & installation
Exempelvis inloggningar och filöverföringar kan lätt automatiseras via en
inspelningsfunktion som skapar enkla makros som sedan enkelt kan kopplas
till ikoner på verktygsfältet, allt utan komplex produktermering.
Tunga och tidskrävende uppgifter kan via en schedulerare exempelvis köras
på icke kontorstid

                                     106
                  Specifikation Produkter och Tjänster     107 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Anpassa sina applikationer
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), en ledande standard för
produkterutveckling ger användarna möjligheten att anpassa både menyer
och verktygsfält men även själva installationsförfarandet.
Support för Microsoft Windows Installer (MSI) ger en snabbare distribution
till samtliga Windows klienter
Anpassa menyer, verktygsfält, HotSpots, Tangentsekvenser och display
Införa innovativ teknik
Att anamma nya samt kommande standarder hjälper företag att tekniskt
överleva dagens teknikskiften.
Reflection var först med att få Microsofts ""Certified for Windows 2000""
logo för IBM-emulering.
Stöd för XML möjliggör integration med såväl webb- som nyutvecklade
applikationer. Extra stöd för säkerhet, inklusive stöd för Kerberos erbjuder
åtkomst till UNIX system på ett säkert sätt även utanför företagets
brandvägg.Stöd för Active Directory och Reflection Links ger en enklare
och säkrare

1.8.4.3 WRQ Reflection for the Web
Reflection for the Web är skapad för Java och kan köras i princip alla
webbläsare. Det ger dig möjlighet att från olika typer av operativsystem och
miljöer komma åt värddatorapplikationer vid behov. Produktens kompletta
uppsättning ger kraftfulla verktyg som exempelvis filöverföring,
makroinspelning och avancerade utskriftsmöjligheter. Samtidigt gör
verktygen för centraliserad driftsättning att kostnaderna för
värddatoråtkomst kan sänkas rejält.

1.8.4.4 WRQ Reflection for UNIX and OpenVMS
Som alla WRQs produkter är Reflection for UNIX and OpenVMS
certifierad för Windows 2000 samt erövrat den åtråvärda Windows XP
Logon. Reflection® for UNIX and OpenVMS erbjuder en säker och
tillförlitlig terminalemulering för Windows mot UNIX, Unisys A Series,
Linus samt OpenVMS, självklart även med stöd för grafiska standarder som
VTx40, ReGIS, Sixel och Tektronix.
Reflection for UNIX and OpenVMS hjälper företag att:
Tillhandahålla ett enhetligt gränssnitt till värdatorapplikationer
Utöka åtkomsten till de centrala applikationerna med de remota användarna
genom ett utökat säkerhetstänkande. Med kryptering baserad på SSL och
TSL, authenticering via exempelvis Kerberos kan dessa användare nu på ett
säkert sätt accessa företagets applikationer även utanför brandväggen.
Ett gränssnitt mot både UNIX OpenVMS men även mot Linux och Unisys
A Series
För internationella företag finns numera ett flertal språkversioner på samma
CD för ett enhetligt gränssnitt över hela företaget
Automatisera arbetsprocessen

                                     107
                 Specifikation Produkter och Tjänster     108 (186)
                                   Dnr 2003/382-3
                                  Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


Genom att automatisera vanligt förekommande arbetsuppgifter kan
företagen spara såväl tid som pengar
Reflection Deployment Manager automatiserar installation & installation
Exempelvis inloggningar och filöverföringar kan lätt automatiseras via en
inspelningsfunktion som skapar enkla makros som sedan enkelt kan kopplas
till ikoner på verktygsfältet, allt utan komplex produktermering
Tunga och tidskrävande uppgifter kan via en schedulerare exempelvis köras
på icke kontorstid
Anpassa sina applikationer
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), en ledande standard för
produkterutveckling ger användarna möjligheten att anpassa både menyer
och verktygsfält men även själva installationsförfarandet.
Support för Microsoft Windows Installer (MSI) ger en snabbare distribution
till samtliga Windows klienter
Anpassa menyer, verktygsfält, Tangentsekvenser och display
Införa innovativ teknik
Att anamma nya samt kommande standarder hjälper företag att tekniskt
överleva dagens teknikskiften.
Reflection var först med att förtjäna Microsofts ""Certified for Windows
2000"" logo för terminalemulering mot UNIX and OpenVMS.
Stöd för XML möjliggör integration med såväl webb- som nyutvecklade
applikationer.
Extra stöd för säkerhet, inklusive stöd för Kerberos erbjuder åtkomst till
UNIX system på ett säkert sätt även utanför företagets brandvägg.
Stöd för Active Directory och Reflection Links ger en enklare och säkrare
filhantering

1.8.4.5 WRQ Reflection X
WRQ Reflection X återger grafiska X Window applikationer på en
persondator och är den enda PC X server som är certifierad för Windows
2000. Produkten innehåller terminalemulering för åtkomst till
teckenbaserade UNIX-applikationer (inklusive VY och Linux
konollemulering) samt en FTP-klient.
Fördelar:
Kör flera miljöer samtidigt - exempelvis CDE, GNOME och KDE med rätt
inställningar för varje miljö.
Kör komplexa OpenGL 3-D applikationer i Windows.
Inbyggd GLX support innebär att du inte behöver köpa någon separat
modul.
Stöd för Microsoft Windows Installer gör driftsättning snabbare. Åtgärder
på användarens persondator minimeras då endast de funktioner som krävs
installeras.
Med Reflection X kan en rad grafiska X Window applikationer visas, bland
annat:
Cadence Virtuoso

                                     108
                  Specifikation Produkter och Tjänster      109 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


IBM Catia
Oracle database applications
Avant! Apollo-II
PDC Pro/ENGINEER
Agilent Firehunter1.9 Statistikprogramvara

1.9.1 Crystal Decisions
1.9.1.1 CRYSTAL REPORTS 9.0 STD
Crystal Reports är en intuitiv lösning för snabb och enkel produktion av
interaktiv, åtkomlig affärsdata för förbättrad insikt och beslutsunderlag.
Standard Edition möjliggör enkel utformning av rapporter med
utgångspunkt i Microsoft Access och andra PC-baserade datakällor.

1.9.1.2 CRYSTAL REPORTS 9.0 PRO
Crystal Reports är en kraftfull produktionslösning för omvandlandet av data
från mer eller mindre vilka datakällor som helst till interaktiva rapporter och
för enkel rapportinteraktion via webben, trådlösa enheter och Microsoft
Office-dokument. Innehåller en gratis kopia på Crystal Enterprise Report
Application Server. Med andra ord ger programvaran en fullgod uppsättning
server-baserade rapporteringstjänster som snabbt och säkert kan inbäddas i
specialanpassade webbapplikationer.

1.9.1.3 CRYSTAL REPORTS 9.0 DEV
Crystal Reports erbjuder produktionsverktyg för smart integration av
rapporter baserade på mer eller mindre vilka datakällor som helst för
överföring till applikationer. Developer Edition innehåller alla de funktioner
för utformning av rapporter som finns i Professional Edition, samt verktyg
för applikationsintegrering för att kunna skapa och integrera rapporter i
grundläggande Windows-applikationer. Innehåller också en gratis kopia på
Crystal Enterprise Report Application Server. Med andra ord ger
programvaran en fullgod uppsättning server-baserade rapporteringstjänster
som snabbt och säkert kan inbäddas i specialanpassade webbapplikationer
                                       109
                   Specifikation Produkter och Tjänster     110 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 41.9.2 SAS Institute
1.9.2.1 JMP Version 5.1
JMP software dynamically links statistics and graphics allowing users to
interactively explore data, make discoveries and gain knowledge for better
decision making. Upgrades include:
   Support of Linux operating system
   New statistical/DOE platforms and improvements
   Improved user interface and JMP Scripting Language
   Enhanced Windows automation support


1.9.3 VERITAS SOFTWARE
1.9.3.1 VERITAS CommandCentral™ Service
VERITAS CommandCentral Service är en mjukvaruprodukt, utformad att
bistå organisationer att närma sig en modell för lastdelade datatjänster, eller
utility computing, där IT verkar som en tjänsteleverantör till sina olika
kunder. CommandCentral Service tillåter IT att definiera erbjudna tjänster,
presentera dessa för sina användare, mäta och rapportera servicenivå och
resursanvändning samt hänföra kostnader för använda tjänster. Denna
produkt blir sedan ett portalgränssnitt mellan IT och användare.
Servicenivåerna, som användarna definierar, får sedan en motsvarande
tjänsteimplementering i de underliggande VERITAS- och icke-VERITAS-
produkterna. På så sätt blir IT mer transparent, mätbart och i linje med
verksamhetens övergripande mål. VERITAS CommandCentral Service
underlättar övergången till utility computing.

1.9.3.2 VERITAS Storage Reporter
VERITAS Storage Reporter is a Storage Resource Management tool that
enables IT organizations to know exactly what users, applications or file
types are consuming valuable storage space. Today, storage is the most
costly component in the data center, yet has the fewest tools and resources to
track usage and utilization. With Storage Reporter, IT managers get a
complete view into the usage and utilization of storage across the enterprise.
Storage Reporter provides storage administrators the ability to track critical
details about their departmental, and geographic (local, remote and
enterprise-wide) storage usage and provide detailed metrics.
                                       110
                  Specifikation Produkter och Tjänster     111 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4
2  TJÄNSTER

2.1 Tekniskt stöd

2.1.1 Installationstjänster – WM-data
2.1.1.1 Installation Server
Installation av server med Microsoft eller Netware som operativsystem.
Version 2000 respektive version 5 eller senare.
Förutsätter att Alla nödvändiga TCP/IP adresser skall finnas tillgängliga,
Programvara skall finnas tillgänglig vid ankomsten av WM-data IT Supports
installatör, Att nätverksanslutning finns.
Följande ingår:
Uppackning och kontroll av utrustning.
Inkoppling av i leveransen ingående hårdvara, som skärm (kan även vara en
befintlig skärm), mus, tangentbord.
Test av hårdvara, utrustning enligt tillverkarens rekommendationer.
Konfigurering av intern systemdisk upp till 1 Raid set eller singeldisk.
Fysisk uppkoppling mot eventuellt nätverk.
Test av nätverksanslutning tillsammans med kunden.
Genomgång med användaren hur man startar upp servern och hur den stängs
ner. Instruktion om enklare underhåll och genomgång hur man gör en
felanmälan.
Om något inte fungerar hanterar WM-data detta enligt gällande
produktgaranti.
Test och verifiering av funktion operativsystem och hårdvara i samspel.
Installation kan ske inom 4 dagar efter beställning. Förtur med installation
inom 2 arbetsdagar efter beställning eller nästkommande dag kan beställas
till särskilld avgift.
Övrigt: Ett tecknande av Enkel Installation Server kan kompletteras med en
Återstartstjänst, Återstart Hårdvara eller Återstart Funktion.
Möjlighet att göra kundanpassade tillägg till tjänsten Enkel Installation
Server : Uppläggning av användare
Definiera användarprofiler
Login script
Hemkataloger
Rättigheter
Skrivare
Uppkoppling mot andra nätverksresurser
Installation av backupprogramvara eller agent och övriga programvaror.
Utbildning i programvaror
Konfigurering av NDS eller Netware Cluster
Konfigurering av Active Directory el. Microsoft Cluster


                                     111
                  Specifikation Produkter och Tjänster     112 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
2.1.2 Underhåll av program och system – WM-data
2.1.2.1 IT-Stöd på plats
Vi hjälper till att hantera och utveckla sin IT-miljö med service och support
och utveckling med hjälp av specialister inom arbetsplats, server, nätverk
och kommunikation.

Konsulttjänst där Namngiven teknisk/-a konsult/-er för utförande av
uppdraget. IT-stöd på plats kan normalt tecknas för på Vecko- eller
månadsvis basis. Andra nivåer kan tecknas efter överenskommelse.

Områden:
Helpdesk/användarstöd: tar emot uppdrag, arbetar med ärendehantering,
förebyggande åtgärder, serviceplanering, eskalering och rapportering.

PC-tekniker: arbetar med felavhjälpande service, installation, programstöd,
användarfunktioner i nätverksmiljö och PC-hårdvara.

Backoffice-tjänster: administrerar system och nätverk, samordnar
installation och drift. Arbetar med felavhjälpning som gäller serveroperativ,
serverhårdvara, andra kringprodukter och LAN/WAN-komponenter.

Projektledning: installerar och implementerar, jobbar med uppgraderingar.

Övrigt: Ett tecknande av IT-stöd på plats kan byggas på och/eller
kompletteras med Akut driftstöd, ett hårdvaruåtagande (Återstart Hårdvara)
eller funktionsåtagande och/eller (Återstart Funktion). • Möjlighet att avropa
beredskap och jour.


2.1.2.2 Planerat driftstöd:
Tjänsten avser proaktivt underhåll och felförebyggande åtgärder

Följande ingår:
Prioriterad tillgång till WM-data IT Supports hela service- och
supportorganisation.
Tillgång till professionell ärendehantering, diagnos och support via telefon,
e-post eller fax.
Felsökning samt eventuell reparation och utbyte av del om garanti finns.
Utföra planerade överenskomna aktiviteter.
Garanterad konsulttid enligt avtal.
Resor till och från arbetsplats.                                      112
                   Specifikation Produkter och Tjänster       113 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4
2.1.2.3 Akut driftstöd:
Tjänsten syftar till att vid akuta felsituationer avseende funktion
tillhandahålla underhåll och support för att återställa en normal driftmiljö.
Att, vid förekommande fall, felavhjälpande åtgärder skall ha påbörjats
senast inom avtalad tid och att, i samband vid felavhjälpning, ge Kunden
tillgång till kvalificerade konsulter på respektive produkt med kontaktytor
gentemot respektive leverantörer.

Följande ingår:
Prioriterad tillgång till WM-data IT Supports hela service- och
supportorganisation.
Tillgång till professionell ärendehantering, diagnos och support via telefon,
e-post eller fax.
Avtalad inställelsetid.
Omfattas produkten av på-platsen-garanti ingår arbete, resor och reservdelar.

Akut Driftstöd kan normalt tecknas för följande nivåer:
Inställelsetid 4 eller 8 arbetstimmar, alternativt nästkommande arbetsdag.
Andra nivåer kan tecknas efter överenskommelse.

Övrigt:
Ett tecknande av Akut Driftstöd kan kompletteras med ett hårdvaruåtagande
(Återstart Hårdvara) eller funktionsåtagande (Återstart Funktion). Möjlighet
att avropa beredskap och jour. Möjlighet att få avtalsstatistik.


2.1.2.4 Återstart – Funktion
Tjänsten syftar till att vid felsituationer avseende en funktion tillhandahålla
underhåll och support för att återställa en normal driftmiljö.

Att, vid förekommande fall, felavhjälpande åtgärder skall ha avslutats senast
inom avtalad tid.
Att, i samband vid felavhjälpning, ge Kunden tillgång till certifierade
konsulter på respektive hårdvara med kontaktytor gentemot respektive
leverantörer.

Följande Ingår:
Prioriterad tillgång till WM-data IT Supports hela service- och
supportorganisation.
Tillgång till professionell ärendehantering, diagnos och support via telefon,
e-post eller fax.
Service på plats.
Felsökning, reparation och eventuellt utbyte av del.


                                        113
                   Specifikation Produkter och Tjänster      114 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


Reservdelar och övrigt material.
Återställande av systemmiljö (operativsystem, programvaror, återinstallation
i nätverk).
Start av inläsning av backup (användarfiler, databaser etc.). Inläsningstiden
ingår ej i åtgärdstiden.
Avtalad inställelsetid och/eller åtgärdstid.
Bil och restidsersättningar.

Återstart Funktion-avtal kan normalt tecknas för åtgärdstid inom 8
arbetstimmar eller nästkommande arbetsdag. Andra nivåer kan tecknas efter
överenskommelse.

Möjlighet att avropa beredskap och jour.
Möjlighet att få avtalsstatistik.


2.1.2.5 Analys
Analystjänsten är fastprissatt och syftar till att kostadseffektivisera lokala it-
miljön, både med avseende på ingående hård- och mjukvara. Hela IT-miljön
ges en ‖hälsokontroll‖ och en komplett mjukvaruinventering genomförs.
Mjukvaruinventeringen kan användas för att bl.a kontrollera
underutnyttjande av ingångna mjukvaruavtal etc.

Resultatet av en analys ger ofta efter genomförda åtgärder en
kostandsreduktion på upp till 30%. Effekten har tydligt påvisats i ett antal
genomförda analyser på IT.miljöer i industri och offentlig förvaltning.
                                        114
                    Specifikation Produkter och Tjänster       115 (186)
                                        Dnr 2003/382-3
                                       Ramavtal 6690/04
                                            Bilaga 42.2 Utformning och implementation av kundspecifika
  lösningar samt utveckling

2.2.1 Atea
2.2.1.1 Server Based Solutions – Analys
Analys omfattar en genomgång av befintlig server-, applikations- och klientmiljö.
Tjänsten är avsedd för att säkerställa funktionalitet och prestanda där fördelar och
brister dokumenteras.

Vi genomför en inventering, granskar och utvärderar rutiner samt intervjuar
personal som ansvarar för servrar, applikationer, säkerhet och drift.

Analysen leder fram till förslag på åtgärder för att möta de behov och krav som
definierats.

Den levererade rapporten blir ett beslutsunderlag hur man skall gå vidare och
utforma/designa en lösning.

Serveranalys
Serveranalys omfattar en grundlig genomgång av befintlig servermiljö. Tjänsten är
avsedd för att säkerställa funktionalitet och prestanda där fördelar och brister
dokumenteras.

Vi genomför en inventering av servermiljön, granskar och utvärderar rutiner samt
intervjuar personal som ansvarar för servrar, säkerhet och drift.

Analysen leder fram till förslag på åtgärder för att möta de behov och krav som
definierats.

Den levererade rapporten blir ett besluts-underlag hur man skall gå vidare och
utforma/designa en lösning.

2.2.1.2 Serverdesign
Vi genomför en serverdesign som resulterar i en lösning utifrån er befintliga miljö,
behov och krav. Den levererade rapporten blir ett beslutsunderlag med förslag på
design, priser för hårdvara, mjukvara och installation.
                                         115
                   Specifikation Produkter och Tjänster       116 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                           Bilaga 4


2.2.1.3 Datalagringsanalys
Datalagringsanalys omfattar en grundlig genomgång av befintlig datalagrings-
miljö. Tjänsten är avsedd för att säkerställa funktionalitet och prestanda där
fördelar och brister dokumenteras.

Vi genomför en inventering av datalagringsmiljön, granskar och utvärderar rutiner
samt intervjuar personal som ansvarar för servrar, säkerhet och drift.

Analysen leder fram till förslag på åtgärder för att möta de behov och krav som
definierats.

Den levererade rapporten blir ett besluts-underlag hur man skall gå vidare och
utforma/designa en lösning.

2.2.1.4 Datalagringsdesign
Vi genomför en datalagringsdesign som resulterar i en lösning utifrån er befintliga
miljö, behov och krav. Den levererade rapporten blir ett beslutsunderlag med
förslag på design, priser för hårdvara, mjukvara och installation.

2.2.1.5 Backup/Restore Analys
Backup/Restore-analysen omfattar en grundlig genomgång av kundens befintliga
backupmiljö. Tjänsten är avsedd för att säkerställa funktionalitet och prestanda,
där fördelar och brister dokumenteras.

Vi genomför en inventering av backup-miljön, granskar och utvärderar rutiner
samt intervjuar personal som ansvarar för backup/restore, säkerhet och drift.

Analysen leder fram till förslag på åtgärder för att möta de behov och krav som
definierats. Den levererade rapporten blir ett beslutsunderlag hur man skall gå
vidare och utforma/designa en lösning eller process.

2.2.1.6 Backup/Restore Design
Vi genomför en Backup/Restore-design som resulterar i en lösning utifrån kundens
befintliga miljö, funktionella behov och krav.

Den levererade rapporten blir ett besluts-underlag med förslag på design,
priser för hårdvara, mjukvara och installation.
                                         116
                  Specifikation Produkter och Tjänster     117 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.2.1.7 Licenstjänster, licensadministration
I vårt arbete med licensrådgivning och revision har det ofta framkommit
önskemål från våra kunder om att få tillgång till ett verktyg som inte bara
visar en dagsaktuell licensstatus, utan också ger möjlighet till att uppdatera
och/eller ändra både licensarkivet och användarmönstret.
Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat tjänsten licensadministration.
Här använder vi vårt verktyg licman.com.
Licman visar vad du har rätt att använda.
Licman är inte en inventarie-scanner, men man kan gärna använda ett dylikt
verktyg för att samla in användarmönstret.
Licman har ett enkelt och logiskt användargränssnitt.
Licman kan användas som ett beslutsverktyg i budgetarbetet.
Verktyget är tillgängligt på Internet via vår länk http://www.licman.com
Dokumentationen kan läggas fram vid revisioner som licensgivaren
verkställer.
Vid försäljning av dotterbolag kan Licman användas för att ta fram
beslutsunderlag för de licenser som eventuellt skall följa med i
försäljningen.

2.2.1.8 Licenstjänster, licensinventering
För att en licensinventering ska bli så korrekt som möjligt, är det nödvändigt
att all relevant information och dokumentation, som berör inventeringen
finns tillgänglig. Detta gäller både informationen om användarmönster och
dokumentation av licenbevis.
När MAP License utför en inventering eller medverkar i en
licensgenomgång, vill vi att kunden beaktar följande:

    Ge en översikt av organisationen (dotterbolag, affärsområden, etc.)

    Vilka som är IT-ansvariga inom organisationen

    Antalet medarbetare, PC och servrar, (Microsoft program)

    Vilken typ av OS som är installerat och i användning

    Vilken typ av serverprogramvara som är installerad och i
    användning, samt hur många klienter som har access till resp.
    serverprogram

    Vilka applikationsprogram som är installerade och används

Användarmönstermallen som kunden ska fylla i och lämna till MAP, finns
att hämta på http://www.map.no
                                      117
                  Specifikation Produkter och Tjänster       118 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.2.1.9 Licenstjänster, licensrådgivning
Kunskap om regelverket kring Microsofts och Oracles licenser kräver
ständigt uppdaterad kunskap. Detta innebär att du måste lägga ner stora
resurser för att, enligt upphovsrättslagen, svara upp till leverantörernas
avtalsvillkor samtidigt som du ska se till ditt eget företags bästa. För att
tillgodose detta behov kan MAP License ge dig objektiva råd i
licensavtalsfrågor samt rekommendera kostnadseffektiva inköpsprocesser

2.2.1.10 Licenstjänster, programinventering
WebTraceIT™ OnDemand IT-Inventory är en Internetbaserad tjänst för
snabb och tillförlitlig inventering av företag och organisationers IT-miljö.

WebTraceIT™ utnyttjar avancerad teknologi, CRT®, som gör det möjligt
att på bara ett par dagar erhålla en exakt ögonblicksbild över vilken maskin-
och programvara som finns installerat i nätverket.

Mycket kostnadseffektivt, helt utan handgrepp från användarna, oavsett
geografisk spridning och utan att behöva installera några egna nya system.

Över Internet får ni tillgång till ett konto i databasen. Resultatet av utförd
inventering presenteras i ett rikt utbud av standardiserade rapporter som ger
både överskådlig och detaljerad information om den faktiskt installerade IT-
miljön.

Exempel bland ett 30-tal rapporter är:
   Microsoft Software Audit, dvs. vilka programvaror,
   enskilda resp. sviter, från Microsoft finns installerade i nätverket och
   vem använder vad?
   Installed Virus Software, vilken virusprogramvara används, vilken
   revision?
   Software Audit per Category, vilka typer av sw används, olika sw
   som gör samma sak?
   Installed Hardware by Manufacturer, spec. av installerade
   maskinvaror per tillverkare
   Migration Readyness Reports, genom att fritt ange systemkrav kan
   man lätt få detaljerad spec. över datorer som klarar resp. inte klarar
   en ny eller uppgradering av programvara.

"WebTraceIT™" OnDemand IT-Inventory är en tjänst som innebär att
kundens arbetsplatsdatorer och servrar med avseende på installerad hård-
resp. Programvara, över internet och kräver ingen installation hos kund.
Atea baserar Tjänsten på patenterad teknologi från TallySystems,USA, som
ger ett mycket
tillförlitlig inventeringsreultat.


                                        118
                   Specifikation Produkter och Tjänster      119 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4
Teknologin från Tally Systems förordas av BSA. Tjänsten kräver ingen
installation hos kund och kunden får under 30 dagars tid tillgång till ett 30-
tal standard rapporter via Web-konsol.
Data från genomförd inventering lagras hos av Notrex anlitad hosting
leverantör i kontoform.
Detta betyder hög integritet och att det endast är Kunden respektive Notrex
som kan koppla samman inventeringdata med aktuell Kund.

2.2.1.11 Tjänster IT-säkerhet, konsulttjänster
Med hjälp av våra certifierade konsulter kan vi erbjuda konsulthjälp kring de
produkter vi levererar. Det kan omfatta förstudie, råd vid val av produkt,
implementation, översyn och utbildning. Om du har ett underhållsavtal med
oss har du som kund även tillgång till vår helpdeskfunktion med ett 40 tal
medarbetare. De hjälper dig när du har problem eller behöver hjälp med t.ex.
en uppdatering.

2.2.1.12 Tjänster IT-säkerhet, implementering
PROFESSIONELL INSTALLATION. Våra konsulter erbjuder installation,
konfiguration och driftsättning och du kan vara säker på att systemet blir
korrekt installerat. Du vet med all säkerhet attinstallationen blir riktigt gjord
från början.

2.2.1.13 Tjänster IT-säkerhet, systemutredning
ÖVERSYN AV KUNDENS IT-INFRASTRUKTUR. Utifrån innehållet i
kravspecifikationen upprättar vi ett lösningsförslag. Lösningsförslaget kan t
ex bestå av produkter i Atea Securitys sortiment och förslag till
konfiguration.

Systemutredningens syfte är att komma fram till vilken lösning som
behövs för att uppnå önskat resultat. Tillsammans med kunden analyserar vi
och dokumenterar kundens IT-infrastruktur, och gör en
genomgång av kundens krav. När vi känner till kundens behov och
förutsättningar ger vi ett förslag till lösning.

2.2.1.14 Tjänster IT-säkerhet, utbildning
PROFESSIONELL UTBILDNING. Atea Securitys konsulter tillhandahåller
utbildning i funktion, installation, konfigurering och handhavande av de
produkter vi säljer. Utbildning kan ske antingen på plats hos kunden eller i
Atea Securitys utbildningslokal eller testnätverk.
                                        119
                  Specifikation Produkter och Tjänster     120 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.2.1.15 Tjänster IT-säkerhet, supportavtal

Supportavtal Brons
   Telefonsupport, kl 09.00 - 17.00 vardagar
   E-postsupport
   Förmånspris för konsulttjänster

Supportavtal Silver
   Utökad telefonsupport, kl 08.00 - 19.00 vardagar
   Vid hög belastning går du före i kön
   E-postsupport
   Rätt till hjälp från Atea Security via fjärradministration
   Förmånspris för konsulttjänster

Supportavtal Guld
   Utökad telefonsupport, kl 08.00 - 22.00 vardagar
   Vid hög belastning går du först i kön
   E-postsupport
   Rätt till hjälp från Atea Security via fjärradministration
   Förmånspris för konsulttjänster
   På-platsen-service. Underhåll och översyn på plats hos kunden 4
   timmar varje kvartal ingår
   Personlig kontaktperson på vår konsultavdelning
   Utökat frågeutbud med möjlighet att fråga om specifika virus, vad de
   gör och hur man tar bort dem

2.2.2 WM-data
2.2.2.1 Tilläggstjänst:Teknikverifiering
Teknikverifiering är prestandatest av system med produktionsvolymer
gällande användare, transaktioner och svarstider i en så produktionslik miljö
som möjligt med avseende på arkitektur, testdata och nätverk. Syftet är att
hitta eventuella flaskhalsar och påvisa skalbarhet. Som delresultat
upptäcks ofta brister i någon av systemkomponenterna (OS, applikation,
databashanterare etc).

Följande moment ingår i konceptet;
   Teori & Metod
    Teknik Verifiering är en metod som enkelt uttryckt lägger last mot
    ett system. Syftet med detta är att ta reda på hur många transaktioner
    per tidsenhet (lämpligen per timme, minut eller sekund) som
    systemet förmår att behandla. Detta är ett centralt begrepp och kallas
    för den genomströmning som ett system klarar.


                                      120
                 Specifikation Produkter och Tjänster      121 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


  Ett annat centralt begrepp är hur lång tid varje transaktion tar i
  genomsnitt, detta kallas svarstid. Svarstiden i ett olastat system är i
  regel mycket lägre än i ett hårt lastat system.
  Analys av kundsystemet
  Teknik Verifiering försöker förstå hur kundprojektets system är
  uppbyggt och vilka flöden som förekommer i det.
  Genomgång av tekniska behov
  Behövs ny hårdvara eller nya kommunikationsvägar? Krävs ny
  teknik för att kunna lägga last och för att kunna mäta resursåtgång i
  olika delar av systemet? Det kan vara krypterade länkar, CORBA-
  eller COM+ -kommunikation med mera.
  Uppsättning av Testmiljö
  Teknik Verifiering och kundprojektets medlemmar installerar och
  konfigurerar maskiner och nätverk för att återspegla kommande
  driftmiljö. Testmiljön innehåller liknande servrar och
  nätverkskomponenter som driftmiljön.
  Prestandatester
  Teknik Verifiering lägger last med syfte att stressa hela eller enbart
  delar av systemet. Både genomströmning (transaktioner per
  tidsenhet) och svarstid för det totala systemets mäts och
  dokumenteras. Teknik Verifiering ökar belastningen tills en flaskhals
  kan identifieras.
  Analys av resultaten
  Efter att samtliga tester är utförda analyseras resultaten tillsammans
  med de testloggar som förts under testerna.
  Slutrapport
  En Teknikverifieringsrapport skrivs. Fokus ligger på lämpliga
  konkreta åtgärder som projektet bör utföra för att säkerställa att
  skalbarhet uppnås eller bibehålls, för att öka genomströmningen
  (antal svar per tidsenhet), för att sänka svarstiderna, för att undanröja
  flaskhalsar, för att öka robustheten, för att bli av med minnesläckage,
  med mera.
  Dessutom blir projektet säkrare på hur systemet uppför sig vid
  överbelastning, att systemet kan hantera ett visst antal användare, få
  reda på hur mycket extra hårdvara som krävs för att klara av en ny
  nivå av svar per tidsenhet.
                                     121
                   Specifikation Produkter och Tjänster     122 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.2.2.2 Förstudier, Design, Införande
Att införa en ny produkt i en organisation kan ibland innebära stora
förändringar i organisationer och verksamheten. Ofta är det genomförandet
av förändringen i arbetssätt/rutiner etc som är målet och produkten är som
sig bör enbart ett verktyg/stöd i den förändringsprocessen. Men det måste
finnas en klar målsättning som beskriver vad som skall åstadkommas och
riktlinjer som styr upp arbetet mot målet.

De modeller och metoder vi arbetar med är främst RUP och Line of
Visibility.

I förstudien ställs kundens nuläge mot den målsättning som kunden har
inom det studerade området. Avvikelserna beskrivs så objektivt som
möjligt. Områden med speciellt stora avvikelser framhålls och sätts i
relation till de kärnområden som är identifierade för verksamhet och IT-
stöd.

Med utgångspunkt från avvikelserna tas förändringsförslag fram. Dessa
beskriver vad som måste göras för erhålla den målbild som tidigare
beskrivits. Vilka produkter som är lämpliga att använda och vilka
anpassningar som kan behövas.


2.2.2.3 Projektplanering/Projektledning
Att styra ett projekt handlar bland annat om att vara noggrann och tydlig, att
ta hjälp av enkla och effektiva metoder, samt att vara lyhörd och att ha
beslutskraft. Projektledarens ansvarsområden kan delas in i:

    Organisation av projektet
    Planering, både övergripande och i detalj
    Den dagliga arbetsledningen
    Uppföljning av planer och resultat
    Rapportering till styrgrupp
    Vid behov vidta korrigerande åtgärder

Projektet kan omfatta såväl anpassning, installation, konfigurering som
driftsättning av system.

En av de viktigaste uppgifterna för projektledaren är att säkerställa att alla
projektmedlemmar förstått projektets mål som definierats i de styrande
dokumenten. Projektledaren ska i sin planering och arbetsledning inspirera
projektmedlemmarna att arbeta mot dessa mål.
                                       122
                  Specifikation Produkter och Tjänster      123 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.2.2.4 Utveckling, Anpassning & Integration
WM-data erbjuder utveckling, anpassnings- och integrationstjänster för att
säkerställa att kunden erhåller en lösning med de anpassningar som beslutats
samt att den är väl integrerad i kundens miljö. Våra konsulter har lång
erfarenhet av anpassning och integration.

Utveckling, anpassning och integration innebär dels att skapa en unik
lösning för särskild funktionalitet som inte stöds av standardprodukten i sitt
grundutförande. Därtill skall produkten integreras med kundens
verksamhetssystem i avsikt att skapa en väl fungerande totallösning.

Omfattningen på erforderligt utveckling, anpassnings- och integrationsarbete
kan variera starkt – från ett enkelt fastläggande av innehållet i en fil som ska
utväxlas mellan produkt och verksamhetssystem, till mer omfattande
definition av gränssnitt och funktion i samband med webbserver- eller
applikationsserverkommunikation.

WM-data erbjuder projektledare med lång erfarenhet som ofta behärskar
flera olika modeller och metoder bla Ratten, och RUP . Som bas i
projektprocessen använder vi WM-datas projektmodell. För att säkerställa
ett bra projektgenomförande arbetar vi med följande delprocesser:
organisationsstruktur, styrande dokument, milstolpar och kvalitetssäkring.


2.2.2.5 Grafisk form
Visualisering – för både kund och utvecklare I utvecklingsprojekt skapar vi
gränssnittets grafiska form, den yta som användaren möter. Användaren
bedömer IT-lösningen utifrån vad som syns och hur lätt det är att förstå
gränssnittet.

Vi arbetar nära användbarhetskonsulterna (se nedan) för att gränssnittet ska
bli så intuitivt som möjligt för användaren. Vår medverkan redan från
projektstart skapar förutsättningen för att kundens kommunikationsmål
uppfylls. Genom att komplettera formskisserna med textbaserade
formbeskrivningar och måttangivelser, i dokument med grafiska riktlinjer,
underlättar vi för utvecklarna som ska realisera gränssnittet.

Vi formger och producerar också informationsmaterial – broschyrer,
kampanjwebbar och olika typer av profilmaterial – vid exempelvis lansering
av IT-lösningar, internt eller externt. En ny IT-lösning innebär ofta
förändrade arbetssätt och då måste användaren vara motiverad för att kunna
ta till sig alla nyheter. Inför en förestående förändring kan en broschyr i
fyrfärgsstryck eller en särskild informationswebb för att informera om
förestående förändringar vara skillnaden mellan att lyckas med ett


                                       123
                   Specifikation Produkter och Tjänster     124 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


systeminförande eller ej. Grafisk design blir en psykologisk faktor för vad
som anses vara lättillgängligt eller svårbegripligt.
Ett system och dess gränssnitt måste lyfta fram kundens affärsidé, stödja
verksamheten på flera olika plan förutom det tekniska, ha en snabb och
effektiv interaktivitet och dessutom ha förmågan att attrahera användaren.
WM-data erbjuder ett stort utbud av tjänster inom grafisk formgivning som:
    Kommunikationskoncept
    Art direction
    Grafisk formgivning och layout
    Illustrationer
Originalarbete

Art Director
Art Directorn ansvarar för projektets konstnärliga del oavsett media. Detta
utifrån egen kreativitet/kunskap, kundens önskemål och Internets
möjligheter. Art Directorn har även rollen som förmedlare av projektets
formkoncept till projektets övriga medlemmar (grafiska formgivare,
illustratör, copywriter, användbarhetskonsult m fl) och är medansvarig
formproducent i projektet.

Grafisk formgivare
En grafisk formgivare/grafisk designer samarbetar med en Art Directorn i
större projekt. Formgivarens huvudsakliga uppgift är att utarbeta
formkonceptet efter de riktlinjer som Art Directorn tagit fram. I
produktionsfasen ansvarar formgivaren för produktionen (originalarbetet) av
all grafik och för bildhanteringen.

Bild och illustrationsarbeten
I ett grafiskt projekt kan det behövas olika typer av illustrationer.
Illustratören samarbetar med Art Directorn och/eller den grafiska
formgivaren, som informerar illustratören om uppdragets riktlinjer och
önskemål. Illustratören arbetar tillsammans med AD och grafisk formgivare
med webbplatsens grafiska koncept.


2.2.2.6 Användbarhet
Användbarhetskonsulten skapar länken mellan användaren och utvecklarna
av systemen. I ett utvecklingsprojekt genomför dessa allt från
målgruppsanalys, kravfångst och prototyputveckling till test med fokus på
användbarhet. Användbarhetskonsulten omsätter kraven i skisser och
prototyper som gör det möjligt för alla inblandade i projektet att tidigt få en
tydlig bild av hur IT-lösningen faktiskt kommer att fungera. Deras
medverkan från starten av ett IT-projekt skapar förutsättningar för en
effektiv utvecklingsprocess med mindre risk för stora korrigeringar sent i


                                       124
                   Specifikation Produkter och Tjänster      125 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


projektet. Under projektet utgör användbarhetskonsulterna ett stöd för
utvecklarna genom hantering och visualisering av de förändringar i
kravbilden som ofta uppkommer under utvecklingsprojektets livstid. WM-
data erbjuder bland annat systemavgränsning, användar- och
uppgiftsanalyser , designförberedelser, konceptuell design, formulering av
användbarhetsmål, prototyputveckling, användningstester och
expertutvärderingar.
Användaranalyser
Webbenkät som samlar in bakgrundsfakta om användarna; bruksvanor,
kunskaper och attityder. För den som vill veta mer om användarna till sin
webb- eller systemlösning.

Informationsstrukturer
Identifierar den mest lämpliga strukturen genom användarstyrd strukturering
och klusteranalys. För den som behöver utforma intuitiva och snabba
informationsstrukturer.

Prototyputveckling
Skapar och visualiserar designlösningar genom snabba gränsnittsprototyper.
Skapar möjlighet för visualisering av en designlösning.

Expertutvärderingar
Identifierar och prioriterar användbarhetsproblem genom en analys som
utförs av experter. Ger besked om hur ett gränssnitt kan förbättras och
anpassas till användarnas förutsättningar.

Användbarhetsenkäter
Användarna utvärderar en lösning via webbaserad enkät. Ett snabbt, enkelt
och lätt sätt att nå ett stort antal användare.

Användbarhetstest
Effektivt användbarhetstest med 3-4 användare ur varje definierad
användarkategori. För den som vill/behöver veta vad användarna verkligen
tycker om en IT-lösning.


2.2.2.7 Lansering
När ett nytt system implementeras sätts både användarna och den egna
organisationen omedelbart på prov. Först efteråt får man facit på om
användarna tagit till sig det nya sättet att arbeta. Avsikten med att lägga kraft
på att lansera förändringen internt och externt är att i ett tidigt skede skapa
en vilja hos användarna att börja arbeta på det nya sättet.
WM-datas lösning av den interna och externa lanseringen innehåller tre steg,
analys & kommunikationsplan, genomförande och uppföljning. Allt för att
målgrupperna stegvis ska kunna ta till sig informationen.

                                       125
                   Specifikation Produkter och Tjänster       126 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


Lanseringsprojektet bör läggas upp enligt följande övergripande projektplan.
Analys & Kommunikationsplan
Startpunkten är att ta fram ett klart syfte och mål för vad som skall
åstadkommas med lanseringen. Viktigt är att målen är mätbara. I denna fas
kartläggs även målgrupperna ifråga om kunskapsnivå och spridning.
Dessutom analyserar vi målgruppernas beteende; hur söker man information
idag? Vilka kanaler är effektivast?
I kommunikationsplanen sammanfattas resultatet av analysen och ett
angreppssätt för lanseringsprojektet väljs. För att nå acceptans krävs att man
delar upp informationsflödet och bearbetar både de interna och externa
målgrupperna sekventiellt. I kommunikationsplanen arbetar vi efter en
process i fem steg.

Genomförande
Utifrån kommunikationsplanen genomförs de aktiviteter som ger bäst
resultat. Allt förpackas i en för lanseringen enhetlig grafisk profil och med
ett språk anpassat efter målgruppernas förutsättningar.

Uppföljning
Har vi gjort rätt? Här följer vi upp hur lanseringen har tagits emot och om vi
lyckats. D v s om den nya lösningen accepterats av både de interna och de
externa målgrupperna samt om den används på det sätt vi vill. Här mäter vi
även om vi nått den målbild vi satt upp i analysen.
Tillvägagångssättet för uppföljningen bör ske i form av kontakt med
respektive målgrupp. Internt kan man med fördel använda sig av fokusgrupp
eller djupintervjuer. Externt kan det finnas vinning i att nå flera vilket gör att
en enkätundersökning ses som bästa metod.


2.2.2.8 Implementation av kundspecifik lösning på befintlig produkt
WM-data erbjuder tjänsten implementation av kundspecifik lösning på
befintlig produkt på någon av offererade programvaruprodukter. I tjänsten
ingår uppbyggandet av strukturer, mallar för inmatning och presentation,
flöden för publicering och annan informationshantering. Tjänster kring
säkerhet, användarhantering, autentisering och behörighet ingår också.


2.2.2.9 Framtagande av nya funktioner i kundspecifik lösning
WM-data erbjuder tjänsten framtagande av funktioner i kundspecifik lösning
i de offererade programvaru-produkterna. Ny kundunik funktionalitet kan
byggas i de programspråk som passar produkterna.
                                        126
                  Specifikation Produkter och Tjänster      127 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.2.2.10 Systemförvaltning
WM-data kan åta sig systemförvaltning och underhåll av levererade
kundanpassade produkter/system enligt WM-datas förvaltningsmodell
FGuide.

FGuide är det samlande namnet på WM-datas modell för systemförvaltning
och därtill hörande tillämpningsanvisningar och mallar.
FGuide bygger på ett affärsmässigt synsätt på systemförvaltning. Detta
återspeglas i att förvaltningen bedrivs med tydliga, mätbara och
överenskomna mål samtidigt som det skall finnas en tydlig koppling till
organisationens affärsprocess i de avtal och samarbeten som etableras
mellan WM-data och kunden.
FGuide innehåller bl a:
   den teoretiska basmodellen kring förvaltning
   tillämpningsanvisningar som beskriver olika processer i hela flödet
   granskning och analys av system, för att skapa en klar bild av det
    nuläge
   förvaltningsövertagande och genomförande
   hur ett övertagandeprojekt ser ut
   genomförandet av förvaltningsuppdraget
   avveckling av system

2.2.2.11 Tilläggstjänst: Securety
Kring offererade säkerhetsprodukter och vissa produkter inom
kommunikationsprogramvara så är säkerhetsaspekterna mycket viktiga.
WM-data kan kring dessa produkter erbjuda specialiserade tjänster för att
säkerställa att kunden uppnår ställda säkerhetskrav.

Accesslösningar
För de organisationer som har behov av att deras medarbetare ska komma åt
interna applikationer på distans på ett säkert, kostnadseffektivt och enkelt
sätt kan vi erbjuda olika accesslösningar. Allt från lösningar med
hårdvarudosor till mjuka certifikat. Vi har kunskap om och kan delta i hela
kedjan från design via implementering och utbildning till support av
lösningen.

Antiviruslösningar
Virusskydd måste vara konfigurerade och implementerade på rätt sätt för att
ge en organisation tillräckligt starkt skydd. WM-data erbjuder
specialistkompetens för att skräddarsy lösningar baserade på varje
organisations behov.
                                      127
                  Specifikation Produkter och Tjänster      128 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


Brandväggslösningar
Baserat på varje kunds unika behov kan vi designa och implementera en
optimal brandväggslösning. Vi genomför dessutom säkerhetsgranskningar
av befintliga brandväggslösningar.

PKI-lösningar
Ett PKI är en infrastrukturlösning som kräver att man klargör
organisationens samlade krav på och behov av säkerhetslösningar. Därför
erbjuder vi erbjuder vi allt från förstudie, design, implementering till support
av olika PKI-lösningar.

VPN-lösningar
Vi erbjuder VPN LAN-to-LAN som ett säkert sätt att länka kontor med
varandra över Internet. VPN är även den teknologi vi använder för att bygga
distansarbeteslösningar. ISDN, ADSL och bredband kombinerat med
kryptering och autentisering möjliggör lösningarna.

Vi kan dessutom erbjuda tjänster inom områdena:
   SSO/SPOA
   Kryptering
   Arkitektur och design
   Tekniska granskningar
   Penetrationstester
   IDS-system
   Informationssäkerhetspolicy & regelverk
   Riskanalyser
   Säkerhetsgranskningar
   Incidenthantering
   Kontinuitetsplanering
   Förstudier & utredningar
   Utbildningar
   Säkerhetschef (‖att hyra‖)


2.2.2.12 Tilläggstjänst: User Focus -Användbarhet och anpassning för
     funktionshinder
WM-data var ett av de första företagen i Sverige som insåg vikten av
användbarhet (usability) och som satsade på kompetens inom området.
Gruppen Usability, i enheten User Focus, är idag den största
användbarhetsgrupperingen i Sverige. Vi arbetar efter övertygelsen att
vision och mål med en IT-lösning uppnås först när den används. För att en
IT-lösning ska kunna leverera förväntad nytta måste utvecklingsprocessen
redan tidigt fokusera på användarnas mål och behov i deras dagliga arbete                                       128
                  Specifikation Produkter och Tjänster     129 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Deltametoden
För att säkra användarens behov använder WM-data sig bl a av
Deltametoden som är framtagen av Ericsson och WM-data för att säkerställa
användbarheten i utvecklingsprojekt. Deltametoden fokuserar på
användbarhet och på utveckling av ett systems användargränssnitt och dess
arbetsprocess framför allt i de tidiga faserna av systemutveckling, dvs under
kravspecifikationen. Deltametoden är inte bunden till någon speciell
systemutvecklingsmetod utan utgör ett komplement till traditionella
systemutvecklingsmetoder. Deltametoden tillsammans med generella
riktlinjer kring användbarhet utgör kvalitetssäkring, såväl avseende
kundspecifik utveckling av system och programvaror som integration av på
marknaden befintliga system och programvaror.

Deltametodens grundläggande idéer
Följande punkter sammanfattar de grundläggande idéerna kring
Deltametoden:
   bygger på medverkan från användare och beställare.
   arbetar med utgångspunkt från en utvecklingsgrupp bestående av
    teknisk kompetens och kompetens för utformning av användarstöd.
    En sådan gruppsammansättning gör att man får en helhetssyn på
    gränssnittet och den miljö produkten ska användas i.
    Utvecklingsgruppen har nära samarbete med beställare och
    användare.
   definierar användargränssnittet som de tjänster som systemet ska
    erbjuda användarna, hur dessa tjänster ska utformas samt vilket
    användarstöd som behövs för att tjänsterna ska kunna utnyttjas.
   använder ett iterativt arbetssätt vid utformning av prototyper. Det
    innebär att prototyputveckling sker i flera steg där varje version
    användbarhetstestas mot bakgrund av tidigare uppsatta
    användbarhetsmål. Antalet iterationer bestäms av hur väl versionerna
    svarar mot användbarhetsmålen.

Övrigt
Exempel på fristående tjänster som WM-data tillhandahåller inom
användbarhetsområdet är:
   Målgruppsanalyser
   Uppgiftsananlyser
   Användbarhetstester
   Utvärdering av användargränssnitt
   Utveckling av företagsspecifika standarder för användargränssnitt
   Utbildning i användbarhet
   Användbarhetsspecifikationer
   Användbarhetsorienterad systemutveckling
   Interaktionsmodellering


                                     129
                    Specifikation Produkter och Tjänster      130 (186)
                                        Dnr 2003/382-3
                                       Ramavtal 6690/04
                                           Bilaga 4


    Interaktionsdesign

Riktlinjer och principer
WM-data AB har hög kompetens vad gäller att tillämpa principer och
riktlinjer för interaktionsdesign och ergonomi. Exempel på riktlinjer som
WM-data AB använder är Jakob Nielsens tio heuristika, se
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html och
Windowsstandard. Enhetlighet inom ett system eller en applikation är
viktigt för att användaren ska kunna koncentrera sig på uppgiften och inte på
hur systemet eller applikationen fungerar.

Vad beträffar tillgänglighet samarbetar vi med specialister inom området
som kompletterar vår kompetens inom användbarhet och tillgänglighet. De
kan testa webbplatser och andra tjänster utifrån funktionshindrades verkliga
förutsättningar och hjälpmedel. De kan även ge rekommendationer om
lämpliga sätt att programmera så att informationen presenteras tydligt och
enkelt för ALLA användare. Med andra ord tillgänglighet även för de som är
till exempel synsvaga eller till och med blinda och därför använder någon
typ av hjälpmedel som till exempel talsyntes.

Genom att arbeta enligt Deltametoden säkerställer vi att målen för
användbarhet uppnås genom att specificera mätbara krav för relevans,
effektivitet, lärbarhet, attityd och tillgänglighet i enlighet med ISOs
definition 9241-11 ‖Guidance on usability” - ”…the extent to which a product
can be used by specified users, to achieve specified goals with effectiveness,
efficiency and satisfaction in a specified context of use".

2.2.3 Curalia
2.2.3.1 Utformning och Implementation av kundspecifika lösningar samt
     utveckling
Curalia erbjuder tjänster inom rubricerade område då lösningar utvecklas i
en kombination av proprietär och öppen programvara. Det är ofta utveckling
av webblösningar som sammanställer och anpassar information från olika
befintliga system för nya användningsfall och/eller målgrupper.

Öppen programvara kommer främst till sin rätt där man behöver göra
mycket egen anpasning t.ex. för integration eller användardialog. Medan
t.ex. affärssystem eller databaser som regel redan finns och innehåller den
information skall behandlas. Det innebär att kompetensen kring öppen
programvara har stor betydelse även för utveckling i proprietära miljöer för
att nå den för kunden optimala lösningen. För kunden kan det dessutom vara
viktigt att den som utvecklar en lösning inte är alltför specialiserad på en
produkt utan kan se alternativa lösningar på ett behov.                                         130
                   Specifikation Produkter och Tjänster     131 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 42.3 Utbildning

Beskrivning av utbildningstjänster.

2.3.1 AKS
2.3.1.1 MetaFrame XP for Windows Administration
Kursen lämpar sig för dig som är ny på Citrix och vill lära dig att installera
och administrera en MetaFrame XP-miljö. Kursen är förberedande för CCA-
certifiering och CCEA-certifiering. Denna kurs hålls i Stockholm, Göteborg
och Malmö.

2.3.1.2 MetaFrame XP: Deploying & Support
Kursen lämpar sig för dig som vill ha fördjupade kunskaper gällande
implementering, distribution och underhåll av Citrix i en ‖Enterprise‖ miljö.
Kursen är förberedande för CCEA-certifiering. Kursen hålls i Stockholm

2.3.1.3 MetaFrame Xpe Enterprise Management
Kursen lämpar sig för dig som redan har grundläggande kunskaper från
MetaFrame XP och vill lära dig installera och administrera en MetaFrame
XPe miljö. Kursen är förberedande för CCEA-certifiering. Kursen hålls i
Stockholm.

2.3.1.4 Securing and Deploying Applications over the web
Kursen lämpar sig för dig som vill ha kunskaper om hur man publicerar
applikationer via Web Interface (tidigare NFuse) och Secure Gateway samt
tillhörande funktioner i Citrix Metaframe XP Presentation Server. Kursen är
förberedande för CCEA-certifiering. Kursen hålls i Stockholm.

2.3.1.5 Citrix MetaFrame Secure Acess Manager Administration
Kursen lämpar sig för dig som vill ha kunskaper om installation,
konfiguration och administration av Metaframe Secure Access Manager och
tillhörande komponenter. Kursen går igenom hur du enkelt bygger upp och
designar roller och sidor, lägger till användare samt ger säker tillgång genom
Secure Gateway. Kursen är förberedande för CCEA-certifiering. Kursen
hålls i Stockholm.

2.3.1.6 Citrix MetaFrame Core Technologies and Arcitectures.
Kursen lämpar sig för dig som vill ha detaljkunskaper om funktionerna i
MetaFrame XP Presentation Server, ner på komponent- och processnivå.
Kursen ger en djupare inblick i Citrix Core Technologies från ett
arkitektoriskt perspektiv. Kursen är förberedande för CCIA-certifiering.
Kursen hålls i Stockholm.                                       131
                  Specifikation Produkter och Tjänster     132 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


2.3.1.7 Citrix MetaFrame XP Presentation Server: Design and Integration
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren ingående kunskap gällande design
och integration av Metaframe XP Presentation Server Farms i en existerande
IT miljö. Kursen är en påbyggnadskurs till CTX-6100, Citrix Core
Technologies and Architecture i CCIA-programmet. Kursen är tillsammans
med CTX-6100, grunden för att kunna gå vidare med CTX-6102 kursen,
‖Citrix Application and Information Access Design and Integration‖ i
CCIA-programmet. Kursen hålls i Stockholm.

2.3.1.8 Citrix Web Acess: Design and Integration
Denna kurs syftar till ge nödvändig kunskap för att kunna designa säkra
lösningar för säker access till både Citrix MetaFrame Seceru Access
Manager och Web Interface för Citrix MetaFrame Presentation Server.
Kursen inkluderar CTX 6102AB Citrix Web Access: Design and Integration
som är lärarledd samt CTX-6104AW Citrix MetaFrame Presentation Server:
Client Deployment – eLearning.
Alla elever får en voucher för access till Citrix eLearning. Kursen hålls i
Stockholm

2.3.1.9 Citrix Methodology: Sucessful Implementation of Citrix Solution
Kursen drar upp riktlinjer för faserna i Citrix Solution metodologin som är
ett ramverk som hjälper till att försäkra sig om lyckad impementering och
installation av Citrix MetaFrame Access Suite. Kursen ger också deltagarna
kunskap om syfte och fördelar med att använda denna arbetsmetodik.
Kursen inkluderar CTX 6103AB Citrix Methodology: Sussessful
Implementation of Citrix Solutions som är lärarledd samt CTX-6105AW
Citrix Methodology: Conducting Infrastructure Assessments – eLearning.
Kursen hålls i Stockholm.

2.3.1.10 Citrix MetaFrame Password Manaager
Kursen lämpar sig för dig som vill förenkla din lösenordshantering i
Enterprise miljö. Kursen är förberedande för CCEA-certifiering. Kursen
hålls i Stockholm.


2.3.1.11 Övrigt
För mer detaljerad information om AKS schemalaga utbildning och övriga
utbildningstjänster. Se www.aks.se
                                     132
                  Specifikation Produkter och Tjänster     133 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 42.3.2 Azlan Scandinavia
2.3.2.1 Databashantering

Microsoft
M2071   Quering Microsoft SQL Server 2000 with Transact-    2 dagar
      SQL
Efter avklarad kurs kan du använda Transact-SQL språket för att kommunicera
med en MS SQL Server-databas

M2072    Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database 5 dagar
Efter avklarad kurs kan du beskriva SQL arkitekturen, planera en SQL Server
installation samt installera SQL Server tjänsterna. Du kan välja en säker metod
för verifiering av användare, konfigurera inloggningsförfarande, planera och
implementera rättigheter i databaser samt beskriva säkerhetshantering av SQL
Server i storskalig miljö. Du lär dig att automatisera administrativa uppgifter, att
återskapa databaser, flytta över och integrera data till databasen samt att övervaka
och optimera prestanda på SQL Server.

M2073    Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database 5 dagar
Efter avklarad kurs kan du elementen i SQL Server 2000,designa en SQL Server
enterprise applikationsstruktur, samt de grundläggande begreppen i TSQL-
programmering. Du kan skapa samt hantera en databas och dess komponenter.
Hantera dataintegritet, index, vyer och användardefinerade funktioner.

M2074    Designing and Implementing OLAP Solutions with    5 dagar
      Microsoft SQL Server 2000
Efter kursen kan du använda Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services för
att designa och implementera OLAP-tjänsterna i SQL Server samt analysera data
med hjälp av OLAP-kuber.

M2723   Microsoft SQL Server 2000 for Experienced Database 3 dagar
     Profess.
Kursen ger dig snabbt en djup inblick i SQL Server 2000. Kursen behandlar
bland annat arkitektur, prestanda, T-SQL och programmeringsmiljö. Vi går även
igenom ämnen som administration, backup, säkerhet och övervakning/felsökning.

M2092    Populating a Data Warehouse with Microsoft SQL      5 dagar
      Server 2000 Data Transformation Services
Efter avklarad kurs förstår du konceptet Datawarehouse och kan bygga en egen
Datamart.Du kan utveckla en egen strategi för att läsa in data i databas med hjälp
av DTS. Vi går igenom de olika delarna i DTS både genom grafiska gränssnitt,
script och objektmodell.                                      133
                  Specifikation Produkter och Tjänster     134 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Novell
N3004   Network Management NetWare 6/6.5            5 dagar
Kursen vänder sig till dig har grundläggande kunskaper om
nätverksadministration i Novellmiljö och vill få fördjupade kunskaper om
administration av nätverk i LAN/WAN miljö. Efter kursen har du utökade
kunskaper om administration av Novell nät i LAN/WAN miljö.

N3005   Advanced Novell Network Management: NetWare        5 dagar
      6/6.5
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av administration i små och
medelstora nätverk och vill lära dig avancerad adminstration i en blandad
NetWare miljö. Efter kursen har du kunskaper om avancerad administration och
felsökning i ett NetWare 6 nät och dess olika delar med hjälp av de webbaserade
verktyg som levereras med NetWare 6. Du lär dig också hur man sätter upp ett
NetWare 6 cluster.

N575    Novell eDirectory Design and Implementation         3 dagar
Kursen vänder sig till dig som har ett övergripande ansvar för företagets
informationsstrategi, och som behöver fördjupade kunskaper om NetWare i större
företag. Efter avklarad kurs har du kunskap om de olika modellerna för att
planera och designa ett eDirectory-träd. Speciell vikt läggs vid säkerhet, både vad
gäller eDirectory-rättigheter som strategier för partitionering och replikering av
eDirectory-databasen.

N3007    Advanced eDirectory                   5 dagar
Kursen vänder sig till dig som administrerar ett nätverk på en avancerad nivå och
som vill ha fördjupade kunskaper om eDirectory samt hur man felsöker och
reparerar ett felaktigt eDirectory. Efter kursen har du kunskap om avancerad
felsökning i eDirectory på multipla plattformar t ex NetWare 5.1, NetWare 6,
Windows 2000 och Linux. Sista kursdagen ägnas helt åt felsökningslaborationer.

N3015    Novell Services for Linux                5 dagar
Novell Nterprise Linux Services är designad för att itpersonal ska kunna hantera
de tjänster som ingår i Nterprise Linux Serivces 1.0. Du kommer att använda de
gemensamma webverktyg som finns med för att hantera de olika tjänster som
ingår.
                                      134
                   Specifikation Produkter och Tjänster      135 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.2.2 Driftstödsprodukter
Microsoft
M2730   Building Microsoft Content Management Server 2002       4 dagar
     Solutions


Novell
N3006    Desktop Management with ZENworks for Desktops 4 5 dagar
Kursen vänder sig till dig som sköter användaradministrationen och som vill lära
dig att använda ZENworks för att underlätta för alla användare. Efter kursen har
du kunskap om ZENworks for Desktop 4. Du lär dig nya funktioner i ZENworks t
ex hur man använder policys för att förenkla användarnas arbetsmiljö. Du får
kunskap om hur man distribuerar applikationer och automatiskt installerar nya
arbetsstationer samt inventering av dessa.


2.3.2.3 Kontorsstöd
Microsoft
M2400   Implementing and Managing Microsoft Exchange      5 dagar
      Server 2003
Efter kursen kan du installera och administrera Microsoft Exchange Server 2003.
Du kan planera för installation och design av Exchange 2003, känner till hur du
genomför en uppgradering och vet hur du hanterar säkerhet i Exchange 2003.

Novell
N3014    GroupWise 6.5 Administration               5 dagar
Som GroupWise administratör får du lära dig hur GroupWise 6.5 kan förenkla
din meddelandehantering och möta ditt företags samarbetsfunktioner enklare. Du
får lära dig skapa och underhålla ett GroupWise system, installera och
konfigurera GroupWise Internet Agent, Webaccess och Messenger.


2.3.2.4 Middleware
Microsoft
M2728   Building Microsoft Biztalk Server 2002 Solutions       5 dagar
Efter kursen kan du utveckla och distribuera lösningar med Microsoft Biztalk Server
2002. Du lär dig bland annat dokument- och kataloghantering samt att integrera BizTalk
med externa applikationer och Web Services.

M2185   Deploying and Managing Microsoft Commerce Server 2 dagar
      2000
Efter avklarad kurs kan du förklara, installera samt administrera en Commerce
Server 2000. Du kan designa och konfigurera en nätverksinfrastruktur som
stödjer en Commerce Server placering.


                                       135
                  Specifikation Produkter och Tjänster     136 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4
M2095    Implementing Microsoft SharePoint Portal Server 2001 3 dagar
Efter avklarad kurs har du kunskap om arkitekturala koncept samt kunskap att
placera Microsoft SharePoint Portal Server som en sökmotor, anslagstavla för
intranätet samt lösning för dokumenthantering. Du får en överblick av varje större
funktion som SharePoint Portal Server erbjuder.

2.3.2.5 Operativsystem
Microsoft
M2272   Implementing and Supporting Microsoft Windows XP 3 dagar
      Professional
På kursen lär du dig att installera, konfigurera, supporta och administrera Windows
XP Professional. Du lär dig också att optimera samt felsöka Windows XP.

M2285   Installing, Administering and Configuring Microsoft  2 dagar
      Windows XP Professional
Efter kursen kommer du att kunna installera Windows XP Professional, lösa
problem med drivrutiner, indentifera och lösa problem med boot proccessen.
Konfigurera skrivbords miljöer med Internet Explorer och andra applikationer.
Samt att administrera Windows XP Professional i nätverk och att hantera Windows
XP professional i mobila miljöer.

M2273    Managing and Maintaining a Microsoft Windows        5 dagar
      Server 2004 Environment
På kursen lär du dig att administrera ett Windows Server 2003-nätverk. Du lär dig
att hantera konton för användare, datorer och grupper samt åtkomst till resurser i
nätverket. Kursen tar också upp hur du implementerar Group Policy för att hantera
miljön för användare och datorer. Samt att du lär dig att effektivt hantera och
övervaka resurser, återställa efter systemkrasch samt att säkra data på en server
som kör ett operativsystem i Windows Server 2003-familjen. Kursen behandlar
övervakning av prestanda och metoder för att analysera övervakningsresultat.
Kursen är den första för dig som vill bli System administrator eller Systems
Engineer för Windows Server 2003.

M2274    Managing a Microsoft Windows Server 2003        5 dagar
      Environment
På kursen lär du dig att administrera ett Windows Server 2003-nätverk. Du lär dig
att hantera konton för användare, datorer och grupper samt åtkomst till resurser i
nätverket. Kursen tar också upp hur du implementerar Group Policy för att hantera
miljön för användare och datorer. Kursen är den första för dig som vill bli Systems
Administrator eller Systems Engineer för Windows Server 2003.

M2275   Maintaining Microsoft Windows Server 2003        3 dagar
      Environment


                                     136
                  Specifikation Produkter och Tjänster     137 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


På kursen lär du dig att effektivt hantera och övervaka resurser, återställa efter
systemkrasch samt att säkra data på en server som kör ett operativsystem i
Windows Server 2003-familjen. Kursen behandlar övervakning av prestanda och
metoder för att analysera övervakningsresultat.

M2276    Implementing a Microsoft Windows Server 2003      5 dagar
      Network Infrastructure: Network Hosts
Efter kursen skall deltagaren kunna konfigurera en Windows-klient så att den
fungerar i ett Windows 2003 nätverk.

M2277    Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft 5 dagar
       Windows Server 2003 Network Infrastrukture:
       Network Services
Kursen ger dig kunskaper för att installera, konfigurera och övervaka Windows
Server 2003 funktioner för nätverksrouting, modem och VPN. Du lär dig också att
installera, hantera och övervaka nätverkstjänsterna DHCP, DNS och WINS i
Windows Server 2003-miljö.

M2278   Planing and Maintaining a Microsoft Windows Server 5 dagar
      2003 Network Infrastrukture
Kursen ger dig djupare kunskaper och förståelse om infrastrukturen i ett Microsoft
Windows Server 2003-nätverk. Kursen är företrädelsevis teoretisk och behandlar
planering, optimering och felsökning av bland annat DHCP, DNS, WINS och
RRAS.

M2279   Planing, Implementing and Maintaining a Microsoft     5 dagar
      Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
Kursen ger dig kunskap för att planera en Active Directory infrastruktur för ett
Windows Server 2003 nätverk, samt hur du implementerar, optimerar och
underhåller Active Directory. Kursen behandlar också hur du skapar, editerar och
felsöker Group Policys.

M2208   Updating Support Skills from Microsoft Windows NT 3 dagar
      4.0 to Window Server 2003
Efter avslutad kurs kan du implementera, administrera och övervaka en DNS
(Domain Name System). Installera Windows 2003 Active directory. Skapa och
underhålla Active directory object. Implementera Group Policys för att centralt
handskas med ett Windows 2003 nätverk. Konfigurera och handskas med
användarnas omgivning med Group Policys. Säkra nätverks trafik och data-filer.
Använda backup/restore

M2209   Updating Systems Administrator Skills from Microsoft 2 dagar
      Windows 2000 to Window Server 2003                                      137
                  Specifikation Produkter och Tjänster      138 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Efter avslutad kurs kan du hantera en Windows 2003 miljö. Workshopen består av
många laborationer.

M2210   Updating Systems Engineer Skills from Microsoft   3 dagar
      Windows 2000 to Window Server 2003
Efter avslutad kurs kan du hantera en Windows 2003 miljö. Workshopen består av
många laborationer

M2281    Designing a Microsoft Server Windows 2003 Directory 3 dagar
      Services Infrastructure (BETA)
Du lär dig beskriva designprocessen för en Active Directory services
infrastruktur, designa en Active Directory domän- och en trädstruktur samt skapa
lösningar efter givna affärskrav. Du lär dig även att designa en DNS infrastruktur
som stödjer Active Directory.

M2282   Designing a Microsoft Server Windows 2003 Active     5 dagar
      Directory and Network Infrastructure


M2283   Migrating from Microsoft Windows NT 4 to Microsoft 3 dagar
      Windows Server 2003 Directory Services (BETA)
På kursen lär du dig definiera migreringsstrategier och villkor. Du kommer även
att genomföra testmigrering från Windows NT 4.0 till Windows Sever 2003
Active Directory med hjälp av Active Directory Migration Tool (ADMT).

Novell
N3018   Upgrading to NetWare 6.5                  5 dagar
Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av NetWare 5.1 och /eller 6. Den
ger dig praktisk erfarenhet att installera och upgradera till NetWare 6.5. Nya
funktioner som iSCSI, webtjänster, webgränssnitten till administration, Virtual
Office, Branch Office mm beskrivs och installeras.

N3016   Foundations of Novell Networking: NetWare 6.5       5 dagar
Kursen vänder sig till dig som har någon erfarenhet av nätverk. Erfarenheten bör
bara nätverkshårdvara, OSI modeller, TCP/IP, topologies och konceptuell
kunskap om nätverksprotokoll. Detta är INTE en kurs för nybörjare. Efter kursen
kan du baskunskaperna om implementering av NetWare 6.5 och användandet av
mangement verktygen.

N556   Integrating Novell eDirectory and Active Directory     3 dagar
                                      138
                  Specifikation Produkter och Tjänster     139 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.2.6 Säkerhetsprogramvaror
NAI
     McAffee2.3.2.7 Övrigt
För mer detaljerad information om Azlans schemalaga utbildning och övriga
utbildningstjänster. Se www.azlan.se


2.3.3 Jönsson & Lepp
2.3.3.1 WINDOWS OCH INTERNET
Efter kursen har du de grundläggande kunskaper som behövs för att
självständigt hantera din dator och operativsystemet Windows med menyer,
dialogrutor och fönster. Du kan skapa mappar samt kopiera, flytta och radera
filer. Du har dessutom kännedom om de vanligaste sätten att göra
anpassningar av Windowsmiljön med kontrollpanelen. Dessutom kan du
söka information på, samt ladda hem filer från Internet.

2.3.3.2 Uppgraderingskurs i MICROSOFT OFFICE 2003
Efter kursen kan du använda de nya och förbättrade funktioner som finns i
Word, Excel, PowerPoint och Outlook så att du självständigt kan skapa och
använda dokument i dessa applikationer. Du har fått en kort inblick i hur det
nya programmet InfoPath används för att skapa och sammanställa formulär.
Du känner också till hur du kan dela information och arbeta gemensamt med
delade arbetsytor i SharePoint Services.

2.3.3.3 Grundkurs i MICROSOFT WORD
Efter kursen kan du grunderna i Word så att du självständigt kan skriva de
vanligaste typerna av dokument. Du kan bl a redigera och formatera text,
använda tabulatorer, indrag och tabellfunktionen. Du har även kännedom
om hur du använder funktionerna sidhuvud, sidfot, autotext, autokorrigering
och stavningskontroll samt begreppen formatmall och dokumentmall.

2.3.3.4 Fortsättningskurs i MICROSOFT WORD
Efter kursen har du de djupa kunskaper i Microsoft Word som krävs för att
hantera automatiska innehållsförteckningar och referenser. Du kan skapa
formatmallar och utföra kopplad utskrift för massbrev, kuvert och etiketter.
Du har även kännedom om hur du kan arbeta med hyperlänkar samt arbeta
med bilder.                                      139
                  Specifikation Produkter och Tjänster       140 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.5 Påbyggnadskurs i MICROSOFT WORD
Efter kursen kan du skapa dokumentmallar med viss automatik som enkelt
kan användas av andra på ditt företag. Du har de kunskaper som krävs för att
skapa formulär. Vidare har du fått en inblick i hur du skapar egna makron
och hur makrokod kan redigeras. Du kan också anpassa verktygsfält och
menyer efter dina egna behov.

2.3.3.6 Grundkurs i MICROSOFT EXCEL
Efter kursen har du den grundläggande kunskap som behövs för att
självständigt skapa, redigera och formatera kalkyler och diagram. Du har
kännedom om hur man arbetar med funktioner, register samt flik- och
fönsterhantering i Excel.

2.3.3.7 Fortsättningskurs i MICROSOFT EXCEL
Efter kursen har du fördjupat dina kunskaper inom kalkyler, avancerad
formatering, diagram och databaser i Excel så att du kan lösa avancerade
uppgifter på ett effektivt sätt. Du lär dig bland annat att länka information
från olika kalkylblad och arbetsböcker samt att skapa pivottabeller som på
ett överskådligt sätt sammanställer information från listor i Excel.

2.3.3.8 Påbyggnadskurs i MICROSOFT EXCEL
Efter kursen känner du till hur man hämtar och behandlar externa data i
Excel. Du har även kännedom om hur datatabeller skapas, hur
dataverifiering kan användas och hur man kan automatisera Excel med hjälp
av makron. Dessutom är du bekant med hur tillägg installeras och används.

2.3.3.9 Grundkurs i MICROSOFT POWERPOINT
Efter kursen kan du skapa professionella presentationer för datorskärm,
papper eller OH-film. Du kan animera text, diagram och
organisationsscheman, som du själv skapat, med både ljud och effekter. Du
kan även hantera ClipArt-bilder och WordArt-objekt. Du har kännedom om
hur du skapar en presentationsmall. Under kursen får du dessutom tips om
presentationsteknik som gör att du kan framföra dina presentationer på ett
bättre sätt.
                                        140
                   Specifikation Produkter och Tjänster      141 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.3.10 Fortsättningskurs i MICROSOFT POWERPOINT
Efter kursen kan du skapa avancerade bildspel med en känsla av
professionalism. Du kan skapa snygga och tydliga formgivningsmallar. Du
känner till de grundläggande layoutknepen för att använda färger, teckensnitt
och bilder på ett effektivt sätt. Du har fått tips kring vad man ska tänka på
vid skapandet av bilder.

2.3.3.11 Informationshantering med MICROSOFT OUTLOOK
Efter kursen kan du självständigt hantera Outlooks olika delar e-post,
kalender, kontakter, uppgifter och journal. Du kan skapa grupper av
kontakter och skicka massutskick via e-post. Du vet hur man ger andra
behörighet till att utföra tjänster från din Outlook och du får en god insikt i
hur du bäst organiserar din e-post, dina kontakter och dina uppgifter

2.3.3.12 Informationshantering med LOTUS NOTES
Efter kursen kan du använda funktionerna i Lotus Notes för att hantera din
e-post och kalender. Du lär dig bland annat hur du kan bifoga filer, sätta
prioritet på dina brev och bjuda in till möten. Dessutom får du tips om hur
du kan organisera ditt arbete och jobba smartare.

2.3.3.13 Personlig effektivitet med MICROSOFT OUTLOOK
Efter kursen kan du använda Outlook för att få bättre överblick över ditt
arbete och öka din personliga effektivitet. Du kan anpassa Outlooks vyer
och inställningar för att t.ex. skapa smart strukturerade uppgiftslistor, som
automatiskt genererar ‖idag-listor‖. Du kan sedan nyttja uppgiftslistan
tillsammans med kalendern för att enkelt kunna planera morgondagen eller
den kommande veckan. Du vet hur man lägger till personliga och
arkivmappar, för olika typer av arkivering av e-post. Du har också fått en
första inblick i möjligheten att skapa egna formulär.

2.3.3.14 Grundkurs i MICROSOFT ACCESS
Efter kursen kan du skapa en databas med flera tabeller samt uppdatera,
sammanställa och presentera data på olika sätt. Till databasen kan du skapa
formulär med underformulär. Du lär dig också att skapa egna rapporter och
frågor för att presentera data från databasen.

2.3.3.15 Fortsättningskurs i MICROSOFT ACCESS
Efter kursen har du fördjupat dina kunskaper om databasdesign, frågor,
formulär och makron så att du kan skapa en användarvänlig applikation. Du
känner också till hur man länkar och importerar information från SQL
Server samt hur du kan styra rättigheter i databasen med hjälp av säkerhet på
användarnivå.                                       141
                  Specifikation Produkter och Tjänster       142 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.16 Grundkurs i MICROSOFT PROJECT
Efter kursen kan du lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett
projekt. Du kan se effekterna av förändringar i projektet, både grafiskt och i
text. Du kan göra enklare utskrifter, både av Gantt-schemat och av färdiga
rapporter.

2.3.3.17 Fortsättningskurs i MICROSOFT PROJECT
Efter kursen har du fördjupat ditt kunnande om Microsoft Project. Du kan
göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan
arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra
analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika
utskriftsalternativ och anpassningar. Under kursen behandlas
även hur du med hjälp av e-post kan kommunicera med projektdeltagare.

2.3.3.18 MICROSOFT VISIO
Efter kursen kan du använda Microsoft Visio för att skapa avancerade
flödesscheman, datamodeller för databaser samt visualisera affärslogik. Du
kan även skapa blockdiagram och dokumentera databaser, webbsiter,
nätverk, organisationsscheman och objektrelationer.

2.3.3.19 Grundkurs i MICROSOFT FRONTPAGE
FrontPage är ett verktyg för att snabbt och enkelt skapa webbsidor för
Internet eller ett lokalt intranät. Efter kursen kan du grunderna i FrontPage
så att du självständigt kan skapa och underhålla en webbplats.

2.3.3.20 Fortsättningskurs i MICROSOFT FRONTPAGE
Microsoft FrontPage är ett verktyg för att snabbt och enkelt skapa webbsidor
för Internet eller ett lokalt intranät. Efter kursen kan du skapa
användarvänliga webbsidor med interaktivitet. Du kan också underlätta
underhåll av webbsidor med mallar och style sheets. Du känner också till
vilka övriga tekniker och möjligheter som finns inom Internetområdet.

2.3.3.21 Grundkurs i ADOBE ACROBAT 6.0
Efter kursen kan du använda programfamiljen Adobe Acrobat för att skapa
PDF-filer från Office-programmen, för tryck eller webb. Du känner till hur
du kan arbeta vidare med filerna i Acrobat, till exempel för att justera layout
eller lägga ihop flera PDF-dokument.
                                        142
                  Specifikation Produkter och Tjänster     143 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.22 Webbutveckling med HTML
Kursen lär dig att skapa webbsidor genom att koda i språket HTML
(HyperText Markup Language). Efter kursen kan duskapa egna funktionella
och användarvänliga webbsidor som bl a innehåller tabeller och ramar. Du
kan även producera formulär och anpassa bilder för användning på
webbplatser. Du har även kännedom om vilka övriga tekniker och
möjligheter som finns inom Internetområdet.

2.3.3.23 Bildbehandling med ADOBE PHOTOSHOP
Efter kursen behärskar du bildbehandlingens grunder med Adobe Photoshop
och kan hantera och konvertera olika bildformat. Du lär dig att scanna och
efterbehandla bilder och du kan också producera högklassig grafik för
digital publicering.

2.3.3.24 Fundamentals of Network Security
Efter kursen kan du hantera säkerheten i nätverket på ditt företag. Du kan
identifiera hot, känner till svaga punkter och kan hantera säkerhetsrelaterade
incidenter. Kursen ger dig en bred kännedom om plattformsoberoende
säkerhet då kursen inte är direkt knuten till Microsoft Windows. Kursen ger
dig en bra grund för att gå vidare med mer avancerade områden
inom säkerhet.

2.3.3.25 Designing Security for Microsoft Networks
Efter kursen kan du konfigurera säkerhet för ett Microsoft-nätverk. Kursen
betonar design av säkerhet och du lär dig riktlinjer och goda regler för att
utforma och upprätthålla säkerheten i nätverket.

2.3.3.26 Implementing and Administering Security in a WINDOWS
     SERVER 2003 Network
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att planera och implementera
säkerhet i ett nätverk med Windows Server 2003. Du lär dig bland annat hur
du implementerar smartcard, grunderna i PKI, planerar för krypterade filer
och krypterad nätverkstrafik sätter upp Perimeter Network med ISA Server.
Kursen ger dig också kunskap att planera och implementera
en grundläggande struktur för säkerhet avseende klienter och servrar på ett
Microsoft-nätverk.

2.3.3.27 Designing and Managing a Windows Public Key Infrastructure
Efter kursen kan du konfigurera och hantera en Public Key Infrastructure för
att stödja applikationer och tjänster som kräver distribuerad säkerhet. Under
kursen behandlas PKI-lösningar för Microsoft Internet Explorer, Internet
Information Server, Outlook och Exchange.                                      143
                  Specifikation Produkter och Tjänster     144 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.28 Deploying and Managing MICROSOFT INTERNET AND
     ACCELERATION SERVER 2000
Den här kursen ger dig kunskap så att du kan installera och administrera ISA
Server 2000. Updating Support Skills from MICROSOFT WINDOWS NT 4
TO MICROSOFT WINDOWS SERVER
Efter kursen har du uppdaterat dina kunskaper inom Windows NT 4.0 till
Windows Server 2003. Du lär dig skillnaderna mellan Windows NT 4.0 och
Windows Server 2003 så att du efter kursen kan implementera ett Windows
Server 2003 baserat nätverk. Under kursen lär du dig också att installera och
konfigurera Windows Server 2003 för bästa prestanda.

2.3.3.29 Expert track: Updating Systems Administrator Skills from
     WINDOWS 2000 TO WINDOWS SERVER
På den här workshopen lär du dig viktiga skillnader mellan Windows 2000
och Windows Server 2003 avseende bland annat administration av
användare och grupper, Active Directory, DNS, Software Update Services
och IIS. Under en workshop ägnas den mesta tiden åt laborationer.
Kursdeltagarna får en kort introduktion och sedan en eller flera uppgifter att
lösa i en labbmiljö, med stöd från kursledaren.

2.3.3.30 Expert track: Updating Systems Engineer Skills from WINDOWS
     2000 TO WINDOWS SERVER 2003
På den här workshopen lär du dig skillnader mellan Windows 2000 och
Windows Server 2003 avseende Active Directory och replikering, DNS,
Group Policy och RRAS. Under en workshop ägnas den mesta tiden åt
laborationer. Kursdeltagarna får en kort introduktion och sedan en eller flera
uppgifter att lösa i en labbmiljö, med stöd från kursledaren.

2.3.3.31 Planning, Implementing, Managing and Maintaining a
     MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
På kursen lär du dig skillnaderna mellan Windows 2000 och Windows
Server 2003 avseende bland annat administration av användare och grupper,
Software Update Services, Active Directory och replikering, DNS, Group
Policy och RRAS.

2.3.3.32 Managing a MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
     Environment
Denna kurs behandlar administration av ett Windows Server 2003-nätverk.
Du lär dig att hantera konton för användare, datorer och grupper samt
åtkomst till resurser i nätverket. Kursen tar också upp hur du implementerar
Group Policy för att hantera miljön för användare och datorer. Detta är den
första kursen för dig som vill bli Systems Administrator eller
Systems Engineer för Windows Server 2003.


                                      144
                  Specifikation Produkter och Tjänster     145 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


2.3.3.33 Maintaining a MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
     Environment
Du lär dig att effektivt hantera och övervaka resurser, återställa efter
systemkrasch samt att säkra data på en server som kör ett operativsystem i
Windows Server 2003-familjen. Kursen behandlar övervakning av prestanda
och metoder för att analysera övervakningsresultat.

2.3.3.34 Implementing a MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
     Network Infrastructure: Network Hosts
Denna kurs ger dig kunskaper om TCP/IP så att du kan konfigurera IP-
adresser och nätmaskar för en Windows Server 2003. Kursen behandlar
även IP-routing och felsökning av TCP/IP-konfigurationen.

2.3.3.35 Implementing, Managing and Maintaining a MICROSOFT
     WINDOWS SERVER 2003 Network: Network services
Kursen ger dig kunskaper för att installera, konfigurera och övervaka
Windows Server 2003 som nätverksrouter för modem, VPN och trådlös
access. Du lär dig också att installera, hantera och övervaka
nätverkstjänsterna DHCP, DNS och WINS i Windows Server 2003-miljö.

2.3.3.36 Planning and Maintaining a MICROSOFT WINDOWS SERVER
     2003 Network Infrastructure
Kursen ger dig djupare kunskaper och förståelse om infrastrukturen i ett
Microsoft Windows Server 2003-nätverk. Kursen är till stora delar teoretisk
och behandlar planering, optimering och felsökning av bland annat DHCP,
DNS, WINS och RRAS.

2.3.3.37 Planning, Implementing and Maintaining a WINDOWS SERVER
     2003 Active Directory Infrastructure
Kursen ger dig färdigheter för att planera en infrastruktur med Active
Directory i Windows Server 2003. Du lär dig att implementera, optimera
och underhålla Active Directory för maximal prestanda. Kursen behandlar
också hur du skapar, editerar och felsöker Group Policys.

2.3.3.38 Designing a MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 Active
     Directory and Network Infrastructure
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om design av infrastruktur för Active
Directory och nätverk i Windows Server 2003 utifrån organisationens krav
och behov. Du lär dig bland annat design av AD, Group Policy, DHCP,
DNS och namnstandard för domäner.
                                     145
                   Specifikation Produkter och Tjänster      146 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.3.39 Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to MICROSOFT
     WINDOWS SERVER 2003 Directory Services
Kursen behandlar hur du planerar och genomför en migrering från Windows
NT 4 till Windows Server 2003 med så små driftstörningar som möjligt. Du
lär dig bland annat att utforma och testa en plan för migreringen, hur Active
Directory Migration Tool (ADMT) används och hur nätverkstjänster
upprätthålls.

2.3.3.40 Updating Web Server Skills to INTERNET INFORMATION
     SERVICES 6.0
KURSENS MÅL, Efter denna workshop kan du hantera Internet
Information Services (IIS) 6.0 i en Windows Server 2003-miljö. Du lär dig
att installera och konfigurera IIS, att övervaka prestanda och felsöka samt att
migrera från äldre versioner av IIS. Under en workshop ägnas den mesta
tiden åt laborationer. Kursdeltagarna får en kort introduktion och sedan en
eller flera uppgifter att lösa i en labbmiljö, med stöd från kursledaren.

2.3.3.41 Managing MICROSOFT SYSTEMS MANAGEMENT SERVER
     2003
Efter kursen har du de kunskaper som behövs för att hantera Systems
Management Server (SMS) 2003. Du lär dig att installera program och
uppdateringar till utvalda användare på ett snabbt och kostnadseffektivt sett.

2.3.3.42 Planning and Deploying MICROSOFT SYSTEMS
     MANAGEMENT SERVER 2003
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att planera en installation av
SMS 2003. Du lär dig att analysera affärskrav för SMS, skapa en plan för att
implementera SMS samt att planera, installera och konfigurera siter.

2.3.3.43 Installing, Configuring and Administering MICROSOFT
     WINDOWS XP PROFESSIONAL
Detta är en kurs för dig som vill lära dig att installera, konfigurera, supporta
och administrera Windows XP Professional i ett Windows Server 2003-
baserat nätverk.
                                       146
                  Specifikation Produkter och Tjänster      147 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.3.44 Supporting Users Running the MICROSOFT WINDOWS
     Operating System
Du lär dig att felsöka och åtgärda vanliga problem som användare av
Windows XP eller Windows 2000 Professional kan drabbas av. Du lär dig
bland annat att felsöka installationer, felsöka problem vid inloggning,
hantera problem som rör filåtkomst samt att konfigurera skrivare och
säkerhetsinställningar.
Supporting Users Running Applications on a MICROSOFT WINDOWS
Operating System.Du lär dig hantera vanliga fel som kan uppstå i
applikationer som Microsoft Office och Internet Explorer när de används
med Windows XP eller Windows 2000 Professional. Efter kursen kan du
hantera problem som härrör från inställningar i de olika applikationerna,
från installationen eller orsakas av kompatibilitetsproblem.

2.3.3.45 Seminarium Microsoft Exchange 2003
Jönsson & Lepp bjuder in till seminarium om Microsoft Exchange Server
2003 och om vad du och ditt företag vinner på att använda det nya systemet.
Har du ont om tid och vill få en översiktlig introduktion till Exchange
Server 2003? Missa då inte detta tillfälle där vi ger dig överblick, reder ut
begrepp och orienterar dig med kundnyttan i fokus.

2.3.3.46 MICROSOFT VISUAL BASIC Scripting Edition and
     MICROSOFT WINDOWS Script Host Essentials
Under kursen lär du dig hur du kan utnyttja Visual Basic Scripting Edition
(VBScript) och Windows Script Host för att administrera Windows 2000.
Under kursen arbetar vi med Windows 2000 men kursen är även intressant
för dig som administrerar Windows Server 2003. Du lär dig bland annat att
skapa inloggningsscript och script för att hantera Active Directory,
mappningar och skrivare. Kursen ger också en inblick i andra tekniker där
script används, såsom Active Server Pages (ASP) och Windows
Management Instrumentation (WMI).

2.3.3.47 Microsoft Terminal Server
Denna kurs behandlar Terminal Services i Windows Server 2003. Du lär dig
hur du installerar komponenterna, optimerar servern för bästa prestanda
samt felsökning på problem som kan uppstå. Dessutom får du kunskap om
att installera applikationer på Terminal Services och lära dig knep för att
komma runt problem med dessa applikationer. Du lär dig också att göra
applikationerna tillgängliga via ett webbgränssnitt. Du lär dig också hur den
löpande administrationen sköts och vilka kommandon och script som kan
hjälpa dig med detta.
                                      147
                  Specifikation Produkter och Tjänster       148 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.48 MICROSOFT WINDOWS 2000 Network and Operating System
     Essentials
Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i Windows 2000 och
nätverk. Efter kursen kan du utföra enklare administration och stödja
slutanvändare. Implementing MICROSOFT WINDOWS 2000 Professional
and Server. Detta är en kurs för dig som vill lära dig att installera,
konfigurera och administrera Windows 2000 Professional och
Server. Du lär dig även att optimera nätverk samt att felsöka Windows 2000.

Implementing a MICROSOFT WINDOWS 2000 Network Infrastructure
Du kan efter kursen analysera behovet av nätverkstjänster samt installera
och konfigurera dessa med Windows 2000. Du lär dig även hur Windows
2000 Professional kan implementeras i en organisation genom
fjärrinstallation.

2.3.3.49 Implementing and Administering MICROSOFT WINDOWS 2000
     Directory Services
Kursen ger en både en djup kunskap i Microsoft Windows 2000 Directory
Services och en bred kunskap om implementering och administration av
Group Policy.

2.3.3.50 Designing a MICROSOFT WINDOWS 2000 Directory Services
     Infrastructure
Efter kursen har du kunskap i hur du skall planera för en implementering av
Windows 2000 Active Directory. Du lär dig också hur du implementerar och
konfigurerar Active Directory så att det motsvarar företagets behov.

2.3.3.51 Implementing MICROSOFT WINDOWS 2000 Clustering
Detta är en kurs för dig som vill lära dig att implementera en affärslösning
som kräver hög tillgänglighet och feltolerans.

2.3.3.52 Building MICROSOFT BIZTALK SERVER 2002 Solutions
Efter kursen kan du utveckla och distribuera lösningar med Microsoft
Biztalk Server 2002. Du lär dig bland annat dokument- och kataloghantering
samt att integrera BizTalk med externa applikationer och Web Services.
                                        148
                   Specifikation Produkter och Tjänster     149 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.53 Designing E-business Solutions using MICROSOFT BIZTALK
     SERVER 2004
Kursen börjar med att kortfattat förklara olika begrepp och teknologier som
används i e-handelslösningar. Du lär dig också olika mönster för att utväxla
meddelanden mellan olika system. Sedan görs en djupdykning i BizTalk
2004 där du får bygga en komplett lösning från början. Du får lära dig att
skapa schemas, maps och hur meddelanden kan slussas runt via
Orchestration. Du lär dig vilka adapters och protokoll som finns inbyggda i
BizTalk 2004. Kursen visar också hur en BizTalk lösning sjösätts
(deploying). För att kunna felsöka i meddelandeflödet lär du dig hur
verktyget Health and Activity Tracking (HAT) ska användas. Du får också
lära dig hur du styr meddelanden beroende på innehåll (Content
Based Routing). Du får lära dig hur man skapar Send Pipelines och Receive
Pipelines med Pipeline Designer. Kursen ger dig också den nödvändiga
förståelsen för att hantera olika typer av transaktioner. Du får lära dig hur du
både kan publicera och konsumera Web-tjänster. För att skapa egna
affärsregler i meddelandeflödet lär du dig hur Business Rules
Composer ska användas.

2.3.3.54 Implementing and Managing MICROSOFT EXCHANGE 2003
Efter kursen kan du installera och administrera Microsoft Exchange Server
2003. Du kan planera för installation och design av Exchange 2003, känner
till hur du genomför en uppgradering och vet hur du hanterar säkerhet i
Exchange 2003.

2.3.3.55 Designing and Planning a MICROSOFT EXCHANGE SERVER
     2003 Organisation
Under kursen får du de kunskaper som behövs för att skapa en bra design för
Exchange 2003 med avseende på servrar, routing, tillgänglighet och
säkerhet. Du lär dig också hur man skapar en plan för att uppgradera från
äldre versioner av Exchange.

2.3.3.56 Implementing and Managing MICROSOFT EXCHANGE 2000
Efter kursen kan du installera och administrera Microsoft Exchange Server.
Du kan planera för installation och design av Exchange 2000 och känner till
hur Exchange 2000 är integrerat med Windows 2000.
                                       149
                  Specifikation Produkter och Tjänster       150 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.3.57 Designing MICROSOFT EXCHANGE 2000 for the Enterprise
Efter kursen kan du designa och installera Exchange 2000 för en
organisation. Du lär dig att identifiera din organisations och dina
användares behov och att planera en installation utifrån detta. Kursen är
baserad på ett praktikfall som används som underlag för alla avsnitt. Kursen
är mer teoretisk än många andra Microsoftkurser och är baserad på
diskussioner och analyser av praktikfallet. Tekniska laborationer ingår dock.

2.3.3.58 Planning, Implementing and Managing a MICROSOFT OFFICE
     SHAREPOINT PORTAL SERVER 2003
Portalen SharePoint Portal Server gör det lätt att hitta, dela och publicera
information. Med servern blir dokumenthanteringen starkt integrerad med
Windows- och Officemiljön. Kursen ger en grundlig genomgång av
SharePoint Portal Servers funktioner och hur de implementeras. Kursen
behandlar däremot inte hur SharePoint Portal Server kan användas som
utvecklingsplattform.

2.3.3.59 Customizing MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT PORTAL
     SERVER 2003
Under denna workshop lär du dig att anpassa SharePoint Portal Server 2003.
Fokus ligger på Web Parts, säkerhet och objektmodellen SharePoint
Services. Under denna workshop behandlas bland annat hur du skapar Web
Parts, skapar script för att att ta bort gamla dokument, åtkomst till databaser
från Web Parts och att skapa CAB-filer för att distribuera Web Parts. Under
en workshop ägnas den mesta tiden åt laborationer. Kursdeltagarna får en
kort introduktion och sedan en eller flera uppgifter att lösa i en labbmiljö,
med stöd från kursledaren.

2.3.3.60 Seminarium SQL Server 2005 (Yukon)
Jönsson & Lepp bjuder in till seminarium om Microsoft SQL Server 2005
(Yukon) och om vad du och ditt företag vinner på att använda det nya
systemet. Har du ont om tid och vill få en översiktlig introduktion? Missa då
inte detta tillfälle där vi ger dig överblick och orienterar dig med kundnyttan
i fokus.
                                        150
                   Specifikation Produkter och Tjänster      151 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.3.61 Creating Reporting Solutions using MICROSOFT SQL SERVER
     2000 Reporting Services
Under kursen lär du dig att använda Microsoft SQL Server 2000 Reporting
Services för att skapa, hantera och göra rapporter tillgängliga. Vi går igenom
skapandet av rapporter inklusive formatering, gruppering och summering av
data. Vi går också igenom möjligheterna att bygga navigerbara rapporter där
användaren har möjlighet att ‖gräva‖ sig djupare in i datat. Vidare tar kursen
upp hantering av olika datakällor, möjligheterna att använda parametrar för
att bygga dynamiska rapporter, hur vi programmatiskt kan jobba med
Reporting Services och publicering av rapporter.

2.3.3.62 Querying MICROSOFT SQL SERVER 2000 with Transact-SQL
Denna kurs lär dig att använda språket Transact-SQL för att kommunicera
med en SQL Server-databas. Du lär dig olika användningsområden för
Transact-SQL och kan hämta data från en eller flera tabeller, gruppera och
summera data och göra ändringar i tabeller.

2.3.3.63 Administering a MICROSOFT SQL SERVER 2000 Database
Denna kurs lär dig att installera och integrera SQL Server 2000. Du kan
administrera användare, använda olika backup-tekniker, implementera
säkerhetssystem och underhålla databaser. Dessutom kan du optimera och
genomföra avancerad felsökning samt importera och exportera data. Du kan
också automatisera och effektivisera rutiner med hjälp av övervakning och
prestandahantering. Du lär dig även om klustring och hur du kan skapa hög
tillgänglighet till SQL Server.Denna kurs lär dig att installera och integrera
SQL Server 2000. Du kan administrera användare, använda olika backup-
tekniker, implementera säkerhetssystem och underhålla databaser. Dessutom
kan du optimera och genomföra avancerad felsökning samt importera och
exportera data. Du kan också automatisera och effektivisera rutiner med
hjälp av övervakning och prestandahantering. Du lär dig även om klustring
och hur du kan skapa hög tillgänglighet till SQL Server.

2.3.3.64 Programming a MICROSOFT SQL SERVER 2000 Database
Efter kursen kan du implementera en databaslösning på SQL Server 2000.
Du lär dig att skapa databaser, tabeller och att ställa frågor. Du lär dig också
mer avancerade funktioner som egendefinierade funktioner, cascading
deletes och updates samt instead of triggers. Du får vidare en inblick i de
mer avancerade programmeringsmöjligheterna i SQL Server samt hur
du kan öka databasers prestanda.
                                       151
                  Specifikation Produkter och Tjänster      152 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.3.65 Designing and Implementing OLAP Solutions with MICROSOFT
     SQL SERVER 2000
Efter kursen kan du använda Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
för att designa och implementera OLAP-tjänsterna i SQL Server samt
analysera data med hjälp av OLAP-kuber.

2.3.3.66 MICROSOFT SQL SERVER 2000 for Experienced Database
     Professionals
Kursen ger dig snabbt en djup inblick i SQL Server 2000. Kursen behandlar
bland annat arkitektur, prestanda, T-SQL och programmeringsmiljö. Vi går
även igenom ämnen som administration, backup, säkerhet, övervakning och
felsökning.

2.3.3.67 Programmeringskurs i MICROSOFT WORD VBA
Efter kursen kan du skapa mallar med dialogrutor. Användaren kan mata in
önskad information i dem och informationen hamnar sedan på rätt plats i ett
dokument. Du kan automatisera arbetet med Word VBA genom att skapa
procedurer och koppla dem till knappar eller menykommandon.

2.3.3.68 Programmeringskurs 1 i MICROSOFT EXCEL VBA
Efter kursen kan du utnyttja Excels programspråk Visual Basic for
Applications (VBA) för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig skapa
funktioner och procedurer och får även med dig exempel på hur du kan
bygga komplexa applikationer i Excel.

2.3.3.69 Programmeringskurs 2 i MICROSOFT EXCEL VBA
Efter kursen kan du grunderna för att skapa komplexa applikationer i Excel.
Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Office-
programmen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word.
Du kan hämta ut data från olika typer av databaser, samt presentera data i
diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär
dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare.

2.3.3.70 Grundkurs i programmering
Efter kursen kan du grunderna och känner till terminologin inom
programmering. Detta är en preparandkurs för dig som inte har
programmerat tidigare och som vill gå vidare med någon av våra
programmeringskurser. Tyngdpunkten ligger på programmeringsteknik och
som verktyg används Visual Basic. Kursen lär dig också de verktyg du
behöver i VB Script. Du lär dig hur du strukturerar din programmering
utifrån vedertagen standard. Du lär dig också att skapa användarvänliga
gränssnitt till dina applikationer.                                       152
                  Specifikation Produkter och Tjänster      153 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


2.3.3.71 Mastering MICROSOFT VISUAL BASIC Fundamentals
Efter kursen kan du använda Visual Basic för att skapa egna applikationer
med händelsestyrd programmering och applikationer med flera formulär
samt skapa effektiva gränssnitt och anropa och ändra i en databas. Du har
även kännedom om ActiveX.

2.3.3.72 Analyzing Requirements and Defining MICROSOFT .NET
     Solution Architectures
Kursen går igenom metoder och principer ur Microsoft Solutions
Framework (MSF) för att skapa affärslösningar som bygger på Microsoft
.NET. I detta ingår t ex att skapa både en logisk och en fysisk design av en
lösning. Att arbeta med och kommunicera mellan flera lager, skapa
dokument som beskriver de tekniska specifikationerna för lösningen samt att
kontinuerligt testa och slutligen rulla ut lösningen.

2.3.3.73 Introduction to MICROSOFT VISUAL BASIC .NET
     PROGRAMMING
Efter kursen är du välbekant med utvecklingsmiljön i Visual Basic .NET
och kan skapa en enkel grafisk applikation. Du känner till hur man skapar
klasser för tillämpning av objektorienterad programmering. Du kan även
skapa en enkel webblösning med hjälp av Web Forms.

2.3.3.74 Programming with MICROSOFT VISUAL BASIC .NET
Efter kursen kan du utveckla .NET-applikationer med Visual Basic. NET.
Du lär dig bland annat att skapa applikationer med Windows Forms, Web
Forms och Web Services samt att skapa applikationer som använder ADO
.NET. Du lär dig att skriva komponenter i Visual Basic .NET, att skapa och
installera Visual Basic .NET-applikationer samt att uppgradera
VB-applikationer till VB .NET.

2.3.3.75 Developing MICROSOFT .NET Applications for Windows
     (VISUAL BASIC .NET)
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att använda .NET Framework
för att skapa applikationer med Windows Forms. Du lär dig att skapa
användarvänliga formulär med kontroller, menyer och dialogrutor. Kursen
ger också en inblick i hur grafiksystemet GDI+ ska användas för förbättrade
skrivarutskrifter. Synkronisering och trådhantering ges stort utrymme såväl
som hanteringen av anrop till ‖unmanaged‖ kod och COM-komponenter. Du
lär dig också hur en .NET applikation kan konsumera Web services, hur
man hanterar säkerheten och hur man skapar installationspaket för en
.NET applikation.
                                      153
                  Specifikation Produkter och Tjänster     154 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


2.3.3.76 Programming with the MICROSOFT .NET Framework (VISUAL
     BASIC .NET)
Kursens mål är att ge systemutvecklare en fördjupad förståelse för Microsoft
.NET Framework. Kursen ger en övergripande information om .NET
Framework och introducerar nyckelkoncept och terminologier. Dessutom
innehåller kursen en mängd övningar där vi skriver .NET-kod, debuggar,
optimerar och distribuerar .NET-applikationer.

2.3.3.77 Application Upgrade and Interoperability using VISUAL STUDIO
     .NET
Efter kursen kan du uppgradera befintliga applikationer skapade i Visual
Basic till .NET-plattformen och koppla samman komponenter skrivna för
COM-plattformen med komponenter skrivna för .NET-plattformen
(Interoperate Components). Du lär dig också hur man går från ASP och
HTML till ASP.NET.

2.3.3.78 Building COM+ Applications using MICROSOFT .NET Enterprise
     Services
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att bygga skalbara distribuerade
system med Visual Basic .NET med Microsoft .NET Enterprise Services
och Microsoft .NET Framework. Kursen omfattar transaktionshantering,
tillståndshantering, synkronisering, Just-In-Time aktivering, rollbaserad
säkerhet, löst kopplade händelser (LCE) och köhantering.

2.3.3.79 Programming with ADO .NET
Efter kursen kan du bygga databasbaserade applikationer och Web Services
med ADO .NET, SQL-Server 2000 och Microsoft .NET Framework.

2.3.3.80 Programmeringskurs i ACTIVE SERVER PAGES
Efter kursen kan du använda Active Server Pages som verktyg för att skapa
dynamiska webbsidor med databaskopplingar. Du har förståelse för
webbarkitektur och kan använda webbservern effektivare.

2.3.3.81 Developing MICROSOFT ASP .NET Web Applications using
     Visual Studio .NET
Under kursen lär du dig grunderna i webbutveckling med de senaste
teknikerna. Efter kursen kan du skapa dynamiska webbsidor med Microsoft
Visual Studio .NET och ASP .NET.

2.3.3.82 Developing Security-Enhanced Web Applications
Du lär dig utveckla webbapplikationer med säker kod samt att utnyttja den
säkerhet som finns i Microsoft Windows 2000, Internet Information


                                      154
                  Specifikation Produkter och Tjänster     155 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


Services (IIS) och Microsoft SQL Server 2000. Du känner till de potentiella
hot som finns för webbapplikationer och kan välja ett lämpligt skydd.

2.3.3.83 Developing and Deploying Secure MICROSOFT .NET Framework
     Applications
Under kursen lär du dig att utveckla och distribuera säkra applikationer
genom att använda Visual Studio .NET och .NET Framework. Kursen
innehåller kodexempel för både Visual Basic .NET och Visual C# .NET.

2.3.3.84 Building MICROSOFT COMMERCE SERVER 2002 Solutions
Efter kursen kan du hantera innehållet på en webbplats med Microsoft
Content Management Server 2002. Du lär dig planera, implementera,
utveckla och hantera en webbplats byggd med Microsoft Content
Management Server 2002.

2.3.3.85 Building MICROSOFT CONTENT MANAGEMENT SERVER
     2002 Solutions
Efter kursen kan du hantera innehållet på en webbplats med Microsoft
Content Management Server 2002. Du lär dig planera, implementera,
utveckla och hantera en webbplats byggd med Microsoft Content
Management Server 2002.

2.3.3.86 Introduction to XML and the MICROSOFT .NET PLATFORM
Denna kurs ger en översikt och introduktion till XML. Efter kursen känner
du till hur ett XML-dokument bör vara uppbyggt och kan skapa egna
välstrukturerade XML-dokument. Du vet också vilken roll XML spelar när
det gäller distribuerade system, samt hur XML används i SQL Server 2000.

2.3.3.87 XML Developer
Efter kursen kan du utveckla egna XML-applikationer och utnyttja de
möjligheter med XML som dagens webbläsare erbjuder. Under kursen
genomförs ett realistiskt programmeringsprojekt med XML, med webben
som gränssnitt.

2.3.3.88 Developing XML Web Services using MICROSOFT ASP .NET
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att exponera befintliga
lösningar via Web Services med hjälp av Visual Studio .NET. Du får goda
insikter i SOAP, UDDI och GXA.
                                      155
                  Specifikation Produkter och Tjänster      156 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.3.89 Programming with XML in the Microsoft .NET Framework
Under kursen lär du dig hur du använder XML och .NET Framework för på
ett enkelt sätt skapa Windows- eller webb-baserade applikationer som är
skalbara och flexibla. Du lär dig att hämta, ändra och presentera data i olika
format från varierande källor.

2.3.3.90 Exchanging and Transforming Data using XML and XSLT
Efter kursen kan du använda XML (Extensible Markup Language) och
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) för att utbyta och
omvandla data.

2.3.3.91 XML Advanced Developer
Efter kursen är du väl förtrogen med de omkringliggande tekniker och det
stöd som finns för att realisera XML i större 3-lagers projekt. Du lär dig hur
man ska tänka och gå tillväga när XML-baserade system skapas, hur data
modelleras och hur nya XML-språk kan skapas.

2.3.3.92 Javaprogrammering
Efter denna utbildning har du tillräckliga kunskaper för att arbeta som
javaprogrammerare i ett utvecklingslag.

2.3.3.93 Avancerad Javaprogrammering
Efter denna utbildning har du tillräckliga kunskaper för att arbeta
självständigt som javaprogrammerare. Kursens mål är att ge fördjupade
javakunskaper samt ge en helhetsbild över hur javasystem skrivs och hänger
samman. Kursen drivs som en workshop där deltagarna under handledning
bygger ett system med de tekniker som presenteras allt eftersom de
behövs. Kursen ger även en introduktion till olika tekniker som används för
att bygga system.

2.3.3.94 Java för webbsystem
Efter denna utbildning kan du strukturera och utveckla webbkomponenter
för en javabaserad webbapplikation.

2.3.3.95 Enterprise JavaBeans
Efter denna utbildning kan du använda Enterprise JavaBeans för
applikationsskiktet i ett flerskiktat javasystem.
                                       156
                  Specifikation Produkter och Tjänster     157 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


2.3.3.96 Citrix MetaFrame 1.8 to XP Skills Update Citrix
Kursen syftar till att ge existerande MetaFrame 1.8 administratörer
tillräckliga kunskaper om MetaFrame XP för att kunna anpassa MetaFrame
XP till olika nätverksmiljöer och användarönskemål. Efter kursen kommer
deltagaren ha kunskaper i installation, migrering, planering och
administration av MetaFrame XP produkten.

2.3.3.97 Citrix MetaFrame XP for Windows Administration Citrix
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna anpassa
produkterna i Citrix MetaFrame XP- familjen till olika nätverksmiljöer och
användarönskemål. Kursdeltagaren får kunskaper i användning av Citrix
Management Console, konfigurering av server farmar och individuella
server-inställningar, hantering av licenser, load management och
administration av MetaFrame XP servrar.

2.3.3.98 Citrix MetaFrame XP Advanced Administration Citrix
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper i planering,
design, testning och implementering av en Citrix MetaFrame XP farm.
Kursdeltagaren får dessutom djupare kunskaper i administration, underhåll,
felsökning och optimering av MetaFrame XP farmar. Dessutom ingår
identifiering av XP plattformens arkitektur samt implementering av
externt DataStore (SQL).

2.3.3.99 Citrix MetaFrame XPe Enterprise Management Citrix
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren kunskaper i hantering av management
funktionerna i MetaFrame XPe. Kursdeltagaren får hands-on instruktioner
inom applikations packetering, system övervakning och analys möjligheter
med hjälp av Citrix verktyg.

2.3.3.100 Citrix Securing and Deploying Applications Over the Web Citrix
Kursen lämpar sig för dig som vill ha kunskaper om hur man publicerar
applikationer via Web Interface och Secure Gateway samt tillhörande
funktioner i Citrix Metaframe XP Presentation Server. Efter kursen kommer
kursdeltagaren ha kunskaper om installation och konfigurering av SG-
produkten, Web Interface, SSL/TSL (kryptering) och digitala certifikat samt
de moment som krävs för integration mellan CSG och Web Interface. Citrix
Web Interface for MetaFrame XP ger företag möjligheten till enkel åtkomst
av företagskritiska MetaFrame applikationer via en standard webbrowser.
Secure Gateway (SG) säkrar upp denna typ av anslutning genom att fungera
som en Secure Sockets Layer (SSL) gateway mellan Citrix-klienten och
Citrix-servern. Båda produkterna ingår i MetaFrame XP Presentation Server.
                                     157
                   Specifikation Produkter och Tjänster      158 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                           Bilaga 4


2.3.3.101 Citrix Web Access: Design and Intergration Citrix
Denna kurs syftar till ge nödvändig kunskap för att kunna designa säkra
lösningar för säker access till både Citrix MetaFrame Secure Access
Manager och Web Interface för Citrix MetaFrame Presentation Server.
Kursen inkluderar CTX 6102AB Citrix Web Access: Design and Integration
som är lärarledd samt CTX-6104AW Citrix MetaFrame Presentation
Server: Client Deployment – eLearning. Alla elever får en voucher för
access till Citrix eLearning

2.3.3.102 Citrix Methodology: Successful Implementition Citrix
Kursen drar upp riktlinjer för faserna i Citrix Solution metodologin som är
ett ramverk som hjälper till att försäkra sig om lyckad impementering och
installation av Citrix MetaFrame Access Suite. Kursen ger också deltagarna
kunskap om syfte och fördelar med att använda denna arbetsmetodik.
Kursen inkluderar CTX 6103AB Citrix Methodology: Successful
Implementation of Citrix Solutions som är lärarledd
samt CTX-6105AW Citrix Methodology: Conducting Infrastructure
Assessments – eLearning. Alla elever får en voucher för access till Citrix
eLearning.


2.3.3.103 Övrigt
För mer detaljerad information om Jönsson & Lepps schemalaga utbildning
och övriga utbildningstjänster. Se www.jonssonlepp.se


2.3.4 Knowledge Partner
2.3.4.1 MS Word Grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som vill komma igång med Word och få en bra
grund för att enkelt och effektivt producera snygga dokument.

2.3.4.2 MS Excel Grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som behöver ett effektivt redskap för
beräkningar av olika slag t ex kalkylering, budgetering och resultatuppföljning.

2.3.4.3 MS PowerPoint Grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som vill få goda kunskaper i att hantera
PowerPoint för att skapa professionella presentationer inför möten,
föredrag etc

2.3.4.4 MS Outlook Grundkurs
Kursens syfte är att ge en god inblick i Outlooks möjligheter och förenkla
användningen av de olika praktiska funktionerna.


                                        158
                   Specifikation Produkter och Tjänster      159 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                           Bilaga 4


2.3.4.5 Windows Grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som är nybörjare i Windows och vill kunna
organisera och hantera Windowsmiljön på ett sätt som förenklar ditt dagliga
arbete.

2.3.4.6 MS Access Grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som vill kunna skapa tabeller och formulär i
Access

2.3.4.7 MS Word Fortsättning
Utbildningen riktar sig till dig som vill bredda dina kunskaper genom att
använda de mer avancerade funktionerna i Word.

2.3.4.8 MS Excel Fortsättning
Utbildningen riktar sig till dig som använder Excel dagligen och vill snabba
upp och effektivisera ditt arbete.

2.3.4.9 Avancerad Databas

2.3.4.10 VBA/Mallprogrammering

2.3.4.11 MS Frontpage grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som vill bredda dina kunskaper genom att
använda FrontPage.

2.3.4.12 MS Frontpage fortsättning
Fördjupning i FrontPage

2.3.4.13 Fotoware grundkurs
Utbildningen riktar sig till dig som snabbt vill komma in i arbetsmetodiken
Fotoweres olika produkter

2.3.4.14 Avancerad webbpublicering

2.3.4.15 Dreamweaver MX grund
Utbildningen riktar sig till dig som vill bredda dina kunskaper genom att
använda Dreamweaver MX

2.3.4.16 Dreamweaver MX fortsättning
Fördjupning i Dreamweaver

2.3.4.17 Mac OS X grund
En endagskurs för dig som aldrig använt Mac OS X. Genomgång av det nya
systemet och funktionerna i det i all enkelhet samt vilka program som


                                        159
                  Specifikation Produkter och Tjänster     160 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


ingår och hur man kan använda dom tillsammans eller var för sig.

2.3.4.18 Mac OS X fortsättning
En genomgång för dig som redan arbetat lite med MacOS X. Vi går igenom
hur systemet är uppbyggt, förklarar fördelarna samt visar de fallgropar man
kan stöta på.

2.3.4.19 Design och formgivning
På denna kurs lär du dig hur man skapar grafiskt material effektivt, tekniskt
korrekt och tilltalande för ögat.

2.3.4.20 Adobe Indesign CS grund
Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig använda layoutprogrammet
InDesign för produktion av material som skall publiceras i tryck.

2.3.4.21 Adobe Indesign CS fortsättning
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i användandet av InDesign.

2.3.4.22 Indesign CS uppdatering
Utbildningen ger dig kunskap om de nyheter och förändringar som finns i
CS-versionen i förhållande till tidigare versioner

2.3.4.23 Adobe Photoshop – arbeta kreativt
Du har arbetat en del i Photoshop och vill lära dig mer om programmets
kreativa möjligheter, men också hur du färgkorrigerar och optimerar bilder

2.3.4.24 Adobe Photoshop – avancerad retusch
Kursen hjälper dig att arbeta effektivare genom att använda rätt verktyg och
med en bra metodik, samt att undvika onödigt stora och komplicerade
dokument, vilket sparar mycket tid.

2.3.4.25 Adobe Photoshop – effektiv repro
Kursen går igenom banverktyg och friläggning, masker och markeringar. Du
får fördjupa dig i kalibrering, färglära och färgjustering med justeringslager.

2.3.4.26 Adobe Photoshop CS – uppdateringskurs
Detta är kursen för dig som idag arbetar med Adobe Photoshop för grafisk
produktion. Scanning, retuschering, separationer och parallellpublicering
tillhör din vardag
                                      160
                  Specifikation Produkter och Tjänster      161 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.4.27 Adobe Acrobat – förbered för tryck
En kurs för dig som idag arbetar med trycksaker i olika former och vill
kunna dra full nytta av PDF-formatets fördelar

2.3.4.28 Adobe Acrobat – avancerad dokumenthantering
Detta är kursen för dig som vill få en djup förståelse i de mer avancerade
funktionerna för dokumenthantering med hjälp av Acrobat.

2.3.4.29 Adobe Acrobat – hantera tekniska dokument
Detta är kursen för dig som vill få en djup förståelse i de mer avancerade
funktionerna för hantering av tekniska dokument med hjälp av Acrobat.

2.3.4.30 Adobe Illustrator CS – grundkurs
En kurs för dig som vill behärska vektorgrafik antingen det skall tryckas
eller publiceras på Internet.Kursen ger dig möjlighet att skapa grafik av olika
slag: illustrationer, diagram och logotyper.

2.3.4.31 Adobe Illustrator CS – fortsättning
Detta är en kurs för dig som har grundkunskaper i Illustrator, behärskar
bezierekurvor och vill få full kontroll.


2.3.4.32 Effektivare webb-produktion med CSS 2
Kursen riktar sig till dig som arbetar med webbutveckling eller design och
vill lära dig hur du producerar effektivare och mer tillgängliga webbsidor
med CSS 2.

2.3.4.33 MS Project Grundkurs

2.3.4.34 MS Project Fortsättning

2.3.4.35 Teknik för säljare
Den här utbildningen syftar till att du som säljare ska få en insikt i de
tekniska krav som ställs på inkommande material. Detta för att kunna
rekommendera eller motivera kunden hur de skall leverera materialet rätt till
produktions-personalen samt motivera varför tex en skannad bild skall
sparas på ett visst sätt eller hur Pdf:er levereras rätt
                                       161
                  Specifikation Produkter och Tjänster     162 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.4.36 Teknik för reportrar

2.3.4.37 Teknik för föreläsare/föredragshållare

2.3.4.38 Teknik förchefer/beslutsfattare

2.3.4.39 Teknik för redaktioner(tidningskörkort)

2.3.4.40 Färghantering
Kursen ger kunskaper i hantering av ICC-profiler och förståelse för
tryckstandards i prepressarete.

2.3.4.41 Bildflöde
Kursen ger dig arbetsverktyg och metodik för att bygga ett modernt och
effektivt arbetsflöde för hantering av digital bild.

2.3.4.42 PDF-flöden
Kursen ger en fördjupning I att arbeta med Pdf-formatet, Acrobat och
digitala dokument.

2.3.4.43 Teknikkurser
Teknikutvecklingen går snabbt och det tekniska kursprogrammet förändras
ständigt. För aktuell information om innehåll i teknikkurserna se
www.knowledgepartner.se


2.3.4.44 Övrigt
För mer detaljerad information om Knowledge Partners schemalaga
utbildning och övriga utbildningstjänster. Se www.knowledgepartner.se
                                     162
                  Specifikation Produkter och Tjänster     163 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 42.3.5 Learning Tree International
2.3.5.1 Introduktion till UNIX/Linux
Denna kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
installera, konfigurera och administrera en Linux-server för affärskritiska
nätverkstjänster. Du får lära dig installera viktiga delar av programvaran och
uppgradera med de senaste versionerna för förbättra serverns säkerhet. Du
får praktisk erfarenhet av att hantera användarkonton, filsystem, nätverk och
systemloggar, anpassa och uppgradera Linux-kärnan och ge säker åtkomst
till servern.

2.3.5.2 Introduktion till UNIX/Linux
Denna kurs ger en omfattande praktisk introduktion till tjänster och verktyg
under UNIX/Linux. Du lär dig interagera med UNIX/Linux genom grafiska
och kommandoradsbaserade gränssnitt, navigera filsystem, använda Korn
Shell samt bearbeta data med filter och pipes. Du lär dig också att utföra
administrativa uppgifter som att säkerhetskopiera och återställa personliga
filer.

2.3.5.3 UNIX och Linux. Verktyg och hjälpmedel
Denna kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
använda standard- och tredjepartsverktyg och tillbehör för Unix och Linux
på ett effektivt sätt. Du får praktisk erfarenhet av att anpassa Unix/Linux-
miljön för dina specifika behov. Du lär dig använda vanliga och
programmerbara textfilter för hantering av text och data, behandla
strukturerat data med awk och bygga shell-skript för att automatisera
rutinuppgifter.

2.3.5.4 Introduktion till Windows XP
På denna praktiskt inriktade intensivkurs får du kunskap och färdigheter för
att kunna installera, hantera och lämna stöd för Windows XP Professional i
din organisation på ett bra sätt. Du får lära dig skapa och anpassa
användarmiljön, dela ut och säkra olika resurser, bygga ett nätverk med
Windows XP och ge användaren bästa möjliga upplevelse av multimedia-
och webbteknologierna.

2.3.5.5 Windows 2000
Denna kurs ger en omfattande introduktion till Windows 2000. Du får de
kunskaper och färdigheter du behöver för att implementera och konfigurera
Windows 2000 för din miljö, organisera Active Directory, optimera
filsystemets resurser, skapa logiska vyer med det distribuerade filsystemet
(DFS) och styra delegerad administration och grupprincip. Du får också lära
dig att inrätta lokal säkerhet och säkra nätverkets resurser.                                      163
                  Specifikation Produkter och Tjänster     164 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.5.6 Införa och hantera en Windows 2000-miljö
Den här kursen ger de kunskaper och färdigheter som behövs för att
automatisera installation och underhåll av klienter och servrar inom
Windows 2000-domäner. Du lär dig konfigurera och låsa konfigurationer för
operativsystem med hjälp av grupprincipobjekt (GPO), införa automatisk
distribution av programvara samt utföra automatiska nätverksinstallationer
av Windows med hjälp av Remote Installation Service (RIS).

2.3.5.7 Skriva Windows administrationsuppgifter
På denna kurs får du praktisk erfarenhet av att automatisera vanliga
administrativa göromål med skriptteknik för Windows. Du får lära dig
använda VBScript och andra språk i Windows Script Host (WSH),
administrera konfigurationer med Windows Management Instrumentation
(WMI) och utveckla webbaserade administrationslösningar med ASP och
skript på klient-sidan.

2.3.5.8 Windows Active Directory felsökning
Denna kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
felsöka en Windows Active Directory (AD). Du får lära dig att hantera AD-
objekt, schemat, lokaliseringstjänster, sajter och replikering, och att
återställa efter att AD-domänkontrollant och tjänster kraschat, lösa fil- och
systemreplikeringskonflikter och upprätthålla en stabil infrastruktur med
hög tillgänglighet.

2.3.5.9 Optimera och felsöka Windows 2000 operativsystem
På denna praktiskt inriktade kurs får du nödvändiga färdigheter för att kunna
felsöka din Windows 2000-miljö på ett effektivt sätt. Du får lära dig felsöka
operativsystemet och därigenom minimera stopptider och maximera
systemets tillgänglighet. Du får också lära dig använda avancerade
felsökningsstrategier och utnyttja olika metoder för kapacitetsplanering, för
att avgöra behovet av maskin- och programvara.

2.3.5.10 Interner Information Services 6.0 for Windows.Net Server
På denna kurs får du praktisk erfarenhet av IIS 6 och Windows Server 2003.
Du får bygga upp en mycket säker miljö och konfigurera ISA-
paketfiltrering. Du får lära dig hantera tillämpningspooler och skapa cluster,
och på så sätt skapa en miljö som ger maximal upptid.
                                      164
                  Specifikation Produkter och Tjänster     165 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.11 Administration av Microsoft Exchange Server 2003
Denna kurs ger dig den kunskap och de färdigheter som behövs för att
installera och konfigurera Exchange Server 2003 i ett nätverk med Windows
Server 2003. Du lär dig använda den avancerade funktionaliteten hos
Exchange Service 2003, inklusive ökad säkerhet för e-post. Du lär dig också
administrera Exchange-servrar genom MMC, säkerhetskopiera och återställa
databaser samt ansluta multipla klienter via Outlook och Outlook Web
Access.

2.3.5.12 Windows Server 2003
Kursen ger dig nödvändiga grunder för att kunna hantera ditt Windows
Server 2003-system. De praktiska övningarna ger dig erfarenhet av de första
stegen mot att kunna utvärdera, skapa och införa en Windows Server 2003-
miljö. Du lär dig att organisera och administrera Active Directory, optimera
filsystemets resurser, implementera säkerhet och migrera från en tidigare
NT/2000-miljö till Windows Server 2003

2.3.5.13 Planera & Införa Windows Server 2003 AD
I denna omfattande, praktiskt inriktade kurs får du nödvändiga färdigheter
för att kunna planera en stabil och tillförlitlig grund för Windows Server
2003, och migrera från en befintlig Windows NT/2000-miljö. Du får lära dig
bygga en noggrann struktur med Organisational Units, integrera din
befintliga DNS, konstruera en optimal topologi för replikering, delegera
administrationen och införa en gruppolicy.

2.3.5.14 Införa och hantera en Windows Server 2003-miljö
På denna kurs får du nödvändiga färdigheter för att kunna installera och
administrera klienter och servrar i en Windows Server 2003-domän. Du får
lära dig administrera systemen, skapa och upprätthålla konfigurationer på
servar och arbetsstationer, införa automatisk distribution av programvara,
samt konfigurera och använda Remote Installation Service (RIS).

2.3.5.15 Optimera Windows Server 2003 OS
På denna kurs får du nödvändiga färdigheter för att kunna optimera och
felsöka operativsystemet Windows Server 2003, för att minimera stopptider
och maximera systemets tillgänglighet. Du får lära dig öka systemets
prestanda, underhålla hårddiskpartitionerna, säkerhetskopiera, redigera och
återta registret, samt metoder för kapacitetsplanering för kortare och längre
tidsperspektiv.
                                      165
                   Specifikation Produkter och Tjänster      166 (186)
                                       Dnr 2003/382-3
                                      Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.5.16 Katastrofplanering och återställning
På denna kurs får du lära dig identifiera sårbarheter och införa lämpliga
motmedel för att förhindra och mildra riskerna för fel. Du får lära dig
metoder för att skriva en kontinuitetsplan och metoderna för att bygga en
infrastruktur som stödjer implementationen på ett effektivt sätt.

2.3.5.17 Introduktion till system- och nätverkssäkerhet
Den här kursen ger de grundläggande kunskaper du behöver för att analysera
riskerna för dina nätverk och system. Du lär dig hur du ska välja och
använda rätt motåtgärder för att minska exponeringen för nätverkshot.

2.3.5.18 Säkra Windows Server 2003
På denna kurs får du de färdigheter och den erfarenhet du behöver för att
säkra en miljö i Windows Server 2003. Genom praktiska övningar får du
lära dig styra dataintegritet och -autenticitet i företaget. Du får också lära dig
utveckla skalbara strategier för att administrera programrättningar, säkra
nätverkstjänster och säker nätverkstrafik med IPSec

2.3.5.19 Undersöka nätverkets sårbarheter
På denna kurs får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att pröva
på intrångsförsök och köra sårbarhetstester för att säkra nätverk, servrar och
arbetsstationer. Du får lära dig att uppskatta den risk företaget löper genom
olika typer av sårbarhet, och att ständigt kontrollera exponeringen och svara
på uppkomna säkerhetshot genom att införa preventiva åtgärder.

2.3.5.20 Avancerad konfigurering, felsökning & dataåtervinning på PC
På denna kurs får du de verktyg och metoder du behöver för att kunna
maximera prestanda hos PC-system, felsöka de problem som kan uppstå i
komplexa konfigurationer samt återta förlorade data och filer. Den ger också
en introduktion till redigering av registret i Windows samt tekniker för
maskinvarukonfiguration och felsökning.

2.3.5.21 Praktisk konfigurering och felsökning på persondatorer
På denna kurs demonterar och monterar du komponenterna och använder
specifika tekniker för att identifiera källan till maskin- och
programvaruproblem. Du lär dig installera och konfigurera moderkortet,
instickskort, hårddiskar och dvd-ROM-enheter. Du lär dig också konfigurera
och felsöka IRQ, I/O och minnesadresser på instickskort.

2.3.5.22 Introduktion till VBA-programmering
På denna praktiskt inriktade kurs får du lära dig grunderna i programmering
så att du kan utveckla skräddarsydda affärslösningar som passar din
organisation. Du får de färdigheter du behöver för att fullt ut utnyttja VBA:s
funktionalitet för att förbättra lagerkapaciteten hos Microsoft Office.


                                        166
                  Specifikation Produkter och Tjänster     167 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.23 Introduktion till UML
På denna kurs får du lära dig generera och tolka UML-modeller (Unified
Modeling Language) för ett brett spektrum av projekt, från omformning av
affärsprocesser till programvarudesign och -test. Du lär dig klargöra och
dokumentera användarkrav, säkerställa att alla diagram är konsekventa och
korrekta samt ta fram modeller med marknadsledande CASE-verktyg.

2.3.5.24 Introduktion till Visual Basic 6
Denna kurs ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att fullt ut
utnyttja funktionerna och kapaciteten hos Visual Basic 6, så att du kan
utveckla Windows-applikationer på ett snabbt och effektivt sätt. Du får lära
dig skapa klient/server-baserade databasapplikationer som kan anslutas till
SQL-servrar, använda COM för att integrera Windows-program och
förbättra applikationer med objektorienterade metoder.

2.3.5.25 Introduktion till Access
Denna kurs ger en djupgående förståelse för egenskaper och funktioner i
Microsoft Access. Du får lära dig viktiga begrepp inom databaskonstruktion
och arbeta med Access för att skapa ett databassystem. Du får de färdigheter
du behöver för att kunna utveckla ett Microsoft Access-gränssnitt som
skickar frågor till en SQL-databas över ett Windows-nätverk. Du får också
lära dig skapa och integrera makron samt avancerade rapportfunktioner i
dina program.

2.3.5.26 Tillämpa objektorienterade designmönster
På denna kurs får du erfarenheter av att utveckla och underhålla Java- och C
++-applikationer. Du får lära dig att utforma, underhålla och göra om
applikationer med fokus på ökad anpassningsbarhet och förenklad design
och kod.

2.3.5.27 Objektorienterad analys och design med UML
Denna kurs ger praktisk färdighet med de senaste objektorienterade analys-
och konstruktionsmetoderna med hjälp av Unified Modelling Language
(UML) och Unified Process. Kursen är strukturerad kring praktiska
arbetspass där du får utveckla verkliga konstruktioner med objektorienterade
såväl som traditionella programmeringsspråk.
                                     167
                  Specifikation Produkter och Tjänster     168 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.5.28 Introduktion till programmering
Denna kurs ger en omfattande introduktion till programmering, inklusive
faktabakgrund och erfarenhet av att skriva, kompilera och felsöka program.
Du lär dig implementera processen för programvaruutveckling från
problemdefinition till färdig produkt. Du får paketera kod i funktioner för att
förenkla återanvändning, identifiera och rätta olika sorters
programmeringsfel samt skriva tydlig och läsbar kod som är lätt att
underhålla.

2.3.5.29 Introduktion till C++ programmering
Denna kurs ger goda grundkunskaper i C++ för den som inte har tidigare
erfarenhet av C-programmering. Du får förståelse för nyckelkoncepten inom
objektorientering samt värdefull praktisk erfarenhet i utveckling av C++-
program. När du är färdig med kursen har du fått en stadig grund att stå på
när det gäller syntaxen i C++ och den objektorienterade
programmeringsmetodiken.

2.3.5.30 Introduktion till C++ för Java- och C-programmerare
Denna kurs tar upp allt inom C++, inklusive de senaste utökningarna, för
dem som har programmeringskunskaper i språk som Java eller C. Du lär dig
hur du konverterar och anpassar Java- och C-applikationer till C++ och
skapar gränssnitt mellan dem, utformar tillförlitliga och hållbara C++-
applikationer och använder standardbibliotek för att göra program enklare,
mer portabla och tillförlitliga.

2.3.5.31 Programmera Microsoft Access
På den här kursen får du praktiska erfarenheter av att utveckla applikationer
med Access och Visual Basic for Applications (VBA). Du får lära dig att
hitta händelseegenskaper som uppfyller designspecifikationerna, ändra
objektegenskaper för att anpassa applikationer, skapa VBA-satser med hjälp
av variabler och inbyggda funktioner samt integrera Access med externa
applikationer via automatisering.

2.3.5.32 C++ Produktiva lösningar och designmönster
Denna kurs ger omfattande praktisk erfarenhet av avancerad C++-
programmering. Du får lära dig införa objektorienterade konstruktioner i
C++ och bygga bättre programvara på ett effektivare sätt genom att välja ut,
konfigurera och utveckla kodbibliotek och integrera dem i
utvecklingsprocessen. Du lär dig förbättra kodens kvalitet genom att
använda konstruktionsmönster och STL.
                                      168
                  Specifikation Produkter och Tjänster     169 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.33 C#-programmering
På denna kurs får du de färdigheter du behöver för att kunna använda
språket C# och .NET Framework för att utveckla C#-program som kan
användas i en mängd olika skrivbords- och webbapplikationer. Du lär dig
dra nytta av arkitekturen och namntjänsterna i .NET Framework-biblioteket
och hantera Common Language Runtime (CLR), så att du kan integrera C#
med VB och C++. Denna kurs ger grundlig förståelse av språket C#.

2.3.5.34 Integrera Microsoft Access med SQL Server
På den här kursen får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att
hantera företagsdata genom att integrera Access med SQL Server. Du får
lära dig skapa tabeller, vyer och lagrade procedurer i SQL Server,
uppgradera Access-data för att utnyttja funktioner i SQL Server, använda
ADO-programmering för att hantera data med VBA samt bygga
högpresterande Access-databaser med hjälp av klient/server-teknik.

2.3.5.35 Microsoft Project Server :Hantera stora organisationsprojekt
På denna kurs lär du dig att införa och optimera Project Server så att du kan
hantera dina företagsprojekt- och portföljer. Du lär dig centralisera
projektplaner i företaget, harmonisera organisationsprocesser,
strömlinjeforma kommunikation och styra kritiska prestandafaktorer.

2.3.5.36 Programmering i Perl
På denna kurs får du lära dig skriva komplexa Perl 5-skript. Med intensiva,
praktiska övningar får du lära dig att snabbt skapa effektiva, återanvändbara
Perl-skript och dra nytta av de många små operatorerna i Perl 5. Du får
också lära dig strukturera koden i subrutiner, inbyggda funktioner och paket,
samt integrera Perl-skript i ditt operativsystem och din applikationsmiljö.

2.3.5.37 Utveckla en Web site
Denna intensiva, praktiskt inriktade kurs ger dig de kunskaper och
färdigheter du behöver för att kunna utveckla en välkonstruerad webbplats.
Du lär dig utveckla och publicera webbsidor med HTML, konfigurera en
webbserver, samla in, hämta och visa information via en databas och skapa
dynamiska webbsidor med skript på server- och klientsidan.

2.3.5.38 Java-programmering
Denna kurs ger omfattande erfarenhet av Java och dess objektorienterade
egenskaper. Du får goda kunskaper om Java-syntaxen och du lär dig skriva
program och applets. Du får också lära dig att använda APIer och bibliotek i
Java.
                                      169
                  Specifikation Produkter och Tjänster     170 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                       Bilaga 4


2.3.5.39 Designa professionella webbsidor
På denna kurs får du omfattande praktisk erfarenhet av att designa och
leverera professionellt webbinnehåll. Du får lära dig bygga kraftfullt
webbinnehåll som för fram ditt budskap på ett effektivt sätt, skapa grafiskt
innehåll med Photoshop och ImageReady, utveckla innehåll för webbsidor
med FrontPage och Dreamweaver MX samt använda Cascading Style Sheets
(CSS) för att säkerställa att webbdokumenten är enhetliga.

2.3.5.40 JavaScript för webbutveckling
Denna kurs ger djupgående praktiska kunskaper om hur du skriver
JavaScript för klientsidan. Du får lära dig lägga in dynamisk grafik på
webbplatsen, skapa interaktiva formulär som kan samla in och validera
användardata samt anpassa sidorna med hjälp av cookies. Du får också lära
dig utveckla JavaScript som kan köras i flera olika webbläsartyper.

2.3.5.41 Oracle PL/SQL-programmering
På den här kursen får du omfattande erfarenheter av att använda avancerade
tekniker i att designa PL/SQL-applikationer som löser komplexa
affärsproblem. Du får lära dig att utveckla effektiva PL/SQL-program för
åtkomst till Oracle-databaser, hantera datahämtning för användar-
gränssnittet, skapa lagrade processer och funktioner och anropa infödda
dynamiska SQL för att utveckla abstrakta koder på hög nivå. Du får också
lära dig att använda kroppslösa paket och andra avancerade tekniker.

2.3.5.42 Introduktion till Visual Basic.Net
Denna praktiskt inriktade kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du
behöver för att skriva, kompilera och felsöka program. Du lär dig bygga upp
fullt utrustade Windows-applikationer för .NET Framework. Du lär dig
också utveckla Windows- och webbgränssnitt med menyer, dialogrutor och
avancerade kontroller, använda objektorienterade metoder i Visual Basic
.NET-program och hämta relationsdata med ADO.NET.

2.3.5.43 Visual Basic .NET:Skapa objektorienterade applikationer
Denna kurs ger de praktiska kunskaper och programmeringsfärdigheter som
behövs för att kunna bygga distribuerade tillämpningar i Visual Basic.NET.
Då får lära dig använda språkets avancerade möjligheter, däribland
gränssnitt, delegater, händelser, undantag och multitrådning samt dra nytta
av kombinationen av komponenter i VB.NET och OO-syntaxen för att få
ökad återanvändbarhet.
                                     170
                  Specifikation Produkter och Tjänster     171 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.5.44 Introduktion till ASP.Net
Denna kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
använda Visual Studio .NET-miljön för att snabbt skapa ASP.NET-
applikationer. Du får praktisk erfarenhet av att använda Web Forms för att
skapa databundna applikationer med rika användargränssnitt med hjälp av
Visual Basic .NET eller C#. Du får också lära dig säkerställa datas integritet,
skapa WebForm-kontroller, binda datamedvetna kontroller till valfri
datakälla samt driftsätta och uppdatera ASP.NET-applikationer

2.3.5.45 Webbutveckling med ASP.NET
På denna praktiskt inriktade kurs får du de kunskaper som behövs för att
kunna bygga robusta, skalbara applikationer med ASP.NET. Du får lära dig
bygga flerskiktade webbdatalösningar med ADO.NET, snabba upp servern
med hjälp av multitrådning och egna webbtjänster samt använda Enterprise
Services för skalbarhet och distribuerade transaktioner.

2.3.5.46 ADO.NET-applikationer för SQL Server
Denna kurs ger de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna skriva
program i Visual Basic.NET och ADO.NET, i både anslutna och oanslutna
arkitekturer. Du lär dig läsa och bearbeta data från SQL Server och XML-
källor, säkerställa dataintegritet med transaktioner och undantagshantering
samt utnyttja de kraftfulla databindningsmöjligheterna i ADO.NET.

2.3.5.47 Skapa XML Web Services med .NET
På denna kurs får du praktisk erfarenhet av att bygga XML-webbtjänster
med .NET. Du får lära dig att på ett snabbt sätt skapa skalbara och säkra
applikationer som sedan kan användas i företagsmiljön. Du lär dig också
bearbeta XML-dokument, använda ASP.NET för snabb utveckling, skapa
transaktioner från XML-webbtjänster och införa säkerhet med hjälp av
kryptering och autenticering.

2.3.5.48 Utveckla GUI-och intelligenta klient-applikationer med .NET
På denna kurs får du de färdigheter du behöver för att designa, programmera
och driftsätta smarta applikationer med C# och Visual Basic .NET. Du lär
dig utforma grafiska användargränssnitt, använda .NET-kontroller, utnyttja
.NET Framework för att skapa sofistikerade globala applikationer, binda till
XML och databaser samt utnyttja Internet på ett bättre sätt via webbtjänster
och webbaserade programimplementeringar.
                                      171
                  Specifikation Produkter och Tjänster     172 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.49 Utveckla Visual C++ .NET-applikationer
På denna praktiskt inriktade kurs får du de kunskaper och färdigheter som
behövs för att kunna skapa datadrivna applikationer med C++-övervakade
utökningar, .NET-klassbibliotek och Windows Forms. Under kursens gång
får du lära dig använda .NET Framework-klasserna, skapa Windows Forms,
utveckla och driftsätta .NET-komponenter samt använda ADO.NET och
XML för dataåtkomst. Du får också lära dig hur du integrerar C++-kod och
ActiveX-komponenter med .NET

2.3.5.50 Programmera SQL Server Transact-SQL
Denna kurs ger dig praktisk erfarenhet av att utveckla databasapplikationer
för SQL Server 7 och 2000 med Transact-SQL. Du får lära dig använda
triggvillkoren AFTER och INSTEAD OF, hantera samtidiga händelser med
transaktioner och olika låsmöjligheter samt utbyta data på ett effektivt sätt
med XML-stödet i Transact-SQL

2.3.5.51 Utveckla SQL-frågor för SQL Server
Denna kurs ger de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
utveckla komplexa SQL-frågor för SQL Server 7 och 2000. Du får lära dig
använda SELECT-satsens fulla potential för att skriva robusta frågor med
bästa möjliga frågemetod för din applikation, prova frågorna och undvika
vanliga fel och fallgropar.

2.3.5.52 Skapa XML-applikationer
På denna kurs får du praktisk erfarenhet av att utveckla webbapplikationer
med Extensible Markup Language (XML). Du lär dig skriva välformade
XML-dokument, omforma XML till HTML med XSL, ta ut och behandla
information från XML-dokument med DOM. Du får också lära dig generera
XML från databaser och integrera XML med befintliga applikationer.

2.3.5.53 Utveckla webbapplikationer med Java
Denna kurs ger omfattande praktisk erfarenhet av utveckling och införande
av webbapplikationer. Du får lära dig integrera nyckelkomponenter i Java 2
Enterprise Edition (J2EE), däribland servlets och JSP-metoder.

2.3.5.54 Applikationsutveckling med Java och XML
På den här kursen får du omfattande praktisk erfarenhet av att använda Java
för att skapa och behandla XML-dokument. På kursen får du använda Java
för att bygga en fungerande prototyp av en webbaserad applikation som kan
generera, utbyta, formatera och styra XML..
                                      172
                  Specifikation Produkter och Tjänster      173 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.55 Enterprise JavaBeans
På denna kurs får du omfattande erfarenhet av att utveckla Enterprise
JavaBeans (EJB) och kombinera dem till robusta företagsapplikationer. Du
lär dig skapa entitets-, sessions- och meddelandestyrda beans med EJB. Du
lär dig också att utveckla dessa EJB så att du kan skapa komponentbaserade
distribuerade applikationer.

2.3.5.56 Skapa XML Services med Java
Denna kurs ger dig de färdigheter du behöver för att kunna designa och
bygga webbtjänster med Java. Du lär dig beskriva funktionalitet hos Web
services med WSDL, skapa klienter med JAX-RPC och upprätta asynkron
kommunikation med SAP och SAAJ. Du lär dig också att införa Web
services som ger dina affärspartners sömlös åtkomst.

2.3.5.57 Utveckling och Tuning av applikationer for Oracle-databaser
I denna kurs får du de kunskaper du behöver för att skapa kraftfulla och
säkra databasapplikationer i Oracle och trimma dem till bästa prestanda.

2.3.5.58 Relationsdatabaser
Denna kurs ger dig en omfattande grund för design, uppbyggnad och arbete
med relationsdatabaser, så att du kan förstå och använda kommersiellt
tillgängliga relationsdatabashanterare på ett effektivt sätt. Du lär dig skapa
en relationsdatabas med hjälp av datamodellering och normalisering, få
åtkomst till data med SQL och att göra om systemet till en intelligent server.

2.3.5.59 Backup,Recovery och Server Tuning för Oracle-databaser
På denna kurs får du omfattande praktisk erfarenhet av strategier för
säkerhetskopiering och återtagning på Oracle-system. Du får felsöka en
mängd problem, däribland mediafel, ogiltiga inmatningar, dålig
resursallokering och problem med låsningar.

2.3.5.60 Skapa dynamiska applikationer med MySQL och PHP
På denna praktiskt inriktade intensivkurs får du de färdigheter du behöver
för att kunna konfigurera och underhålla hanteringssystemet för
relationsdatabaser, MySQL. Du lär dig skapa webbplatser med
databaskoppling och dra nytta av de många avancerade egenskaperna i
MySQL. Du får utforma och skapa MySQL-databaser och effektiva SQL-
frågor innehållande MySQL-tillägg. Dessutom får du lära dig utveckla
robust PHP-kod för att kunna integrera databasinnehållet med webbsidor.
                                       173
                   Specifikation Produkter och Tjänster       174 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.5.61 Introduktion till SQL Server 2000
Denna kurs ger en omfattande introduktion till Microsoft SQL Server 2000.
Du får lära dig arbeta med nyckelkomponenterna i SQL Server 2000,
implementera ett databasschema med SQL Server Enterprise Manager, söka
efter och modifiera data med SQL-verktyg samt utföra flerdimensionell
dataanalys med Analysis Services och Microsoft Excel.

2.3.5.62 SQL Server 2000 databasadministration
Denna kurs ger de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
administrera SQL Server 2000 på ett effektivt sätt, med Enterprise Manager
och Transact-SQL. Du får lära dig installera flera instanser av SQL Server,
hantera flerstegsjobb med SQL Server Agent och använda
återtagningsmodeller i SQL Server för att säkerhetskopiera och återta
databaser.

2.3.5.63 Utveckla högpresterande SQL Server databaser
Denna kurs ger de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna
utveckla och driftsätta högpresterande databaser på SQL Server 7 och 2000.
Du får lära dig skapa index som optimerar olika frågetyper, tolka de
åtkomstplaner som olika typer av frågor skapar och minimera mängden I/O
genom att skapa effektiva, fysiska datastrukturer.

2.3.5.64 Introduktion till Oracle 9i
I denna praktiskt inriktade kurs får du en omfattande introduktion till
Oracle9i samt de färdigheter som behövs för att kunna dra nytta av
databasens kritiska egenskaper. De praktiska övningarna ger erfarenhet av
utveckling och implementering av högpresterande, robusta och skalbara
applikationer. Du får lära dig utveckla kraftfulla och effektiva SQL-satser,
och utveckla återanvändbar, strukturerad PL/SQL-kod med matriser,
markörer och procedurer.

2.3.5.65 Oracle9i databasadministration
I denna praktiskt inriktade kurs får du lära dig att dra nytta av kraften hos
arkitekturen i Oracle9i och bygga och konfigurera databaser, styra
användarnas aktiviteter, undersöka och optimera lagringen, hantera stora
objekt, och skydda databasen genom ett flertal metoder för
säkerhetskopiering.
                                        174
                  Specifikation Produkter och Tjänster     175 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.66 Introduktion till Oracle 10g
Under denna omfattande, praktiskt inriktade introduktion till Oracle 10g får
deltagarna den kunskap och de färdigheter som behövs för att kunna dra
nytta av databasens viktigaste funktioner och skapa robusta, högpresterande
och skalbara applikationer. Deltagarna lär sig hämta och hantera data med
hjälp av kraftfulla SQL-funktioner, säkerställa dataintegritet, upprätthålla
säkerhet med behörigheter och roller samt skapa bättre prestanda med hjälp
av index och PL/SQL-optimering.

2.3.5.67 Oracle10g databasadministration
På denna kurs lär du dig allt du behöver för att skapa och konfigurera Oracle
10g-databaser, hantera minnen och lagring effektivt samt driftsätta
nödvändiga processer för underhåll av organisationens databas. Du lär dig
också säkerställa datatillgänglighet genom säkerhetskopiering, återställning
och flashback.

2.3.5.68 TCP/IP för Windows -nätverk
Denna praktiskt inriktade kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du
behöver för att definiera krav vid implementering av nätverk. Du får lära dig
installera, konfigurera och optimera TCP/IP-nätverk på Windows Server
2003, 2000, NT och XP. Du får också lära dig mer om adressöversättning,
att lokalisera tjänster med NetBIOS, DNS och WINS samt att välja lämpliga
IP-adresser och subnätmasker.

2.3.5.69 PC-nätverk
På denna praktiskt inriktade kurs får du omfattande kunskap om de
vanligaste nätoperativsystemen, de underliggande
kommunikationsprotokollen och nätverksmaskinvaran. Kursen lägger vikt
vid integrationen mellan olika nätoperativsystem och olika tjänster på
Internet.

2.3.5.70 Introduktion till datakommunikation och nätverk
På denna kurs får du en omfattande förståelse för hur grundläggande
nätverkskomponenter fungerar och hur de sätts samman för att skapa ett
system. Du får arbeta med grundläggande koncept, maskinvara,
programvara, nätverksprotokoll, standarder och den senaste tekniken för att
få omfattande grundkunskaper om teknik, verktyg och metoder.
                                     175
                  Specifikation Produkter och Tjänster      176 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.71 Introduktion till internetworking:switchar och routrar
Denna kurs ger de viktiga kunskaper som behövs för att kunna införa och
använda bryggor, switchar och routrar i TCP/IP-nät. I en serie praktiska
övningar visas grundläggande koncept för sammankoppling av nät, vilket
inkluderar att definiera LAN-topologier för optimering av nätverksstruktur,
storleksbestämma WAN -länkar, utforma allokeringsstrategier för IP-
adresser och använda Distance Vector-protokoll.

2.3.5.72 Introduktion till TCP/IP
Denna kurs ger en omfattande teknisk introduktion till TCP/IP. Genom
omfattande praktiska övningar får du erfarenhet av att konfigurera en
värddator, använda TCP/IP-verktyg, använda appliationernas tjänster och
ansluta till TCP/IP-baserade nät. Kursdeltagarna får lära sig använda TCP/IP
för att skapa samkörbarhet i moderna nätverk med utrustning från flera
leverantörer.

2.3.5.73 Introduktion till telekommunikation
Denna omfattande introduktionskurs tar bort mystiken kring alla
komponenter och standarder i dagens alternativ för telekommunikation. Du
får lära dig utvärdera företagets val och utveckla en strategi som ger bästa
möjliga balans mellan kostnader, säkerhet och prestanda för olika
trafiktyper.

2.3.5.74 Voice over IP
På denna kurs får du de kunskaper du behöver för att använda ett paketnät
utformat för data som erbjuder global talkommunikation. Du lär dig
säkerställa ‖Quality of Service‖ för VoIP-trafik och hur du drar fördel av
VoIP för nya och innovativa applikationer.

2.3.5.75 Introduktion till Cisco-routrar
Denna kurs ger en omfattande introduktion till hur man inför Cisco-routrar i
en miljö med flera nät. Genom omfattande praktiska övningar får du den
grundläggande kunskap och färdighet du behöver för att skapa
konfigurationsfiler för Cisco-routrar från grunden, konfigurera IP- och IPX-
routingprotokoll, administrera och underhålla Cisco-routrar effektivt med
SNMP samt felsöka routingfel med Ciscos felsökningskommandon.

2.3.5.76 Sammankoppling av nätverk med TCP/IP
Under denna kurs får du de kunskaper som är nödvändiga för att bygga,
konfigurera och underhålla pålitliga TCP/IP-nätverk. Du lär dig utforma och
felsöka TCP/IP-nät, implementera och anpassa Domain Name System
(DNS) och välja och utnyttja lämpliga routingprotokoll för ditt nätverk.
Omfattande praktiska övningar förbereder dig på att lösa problem som du
kan stöta på i verkliga TCP/IP-nätverk.


                                       176
                   Specifikation Produkter och Tjänster      177 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.3.5.77 Utveckla brandväggar för Internet och Intranet
På denna kurs får du omfattande praktisk erfarenhet av att installera och
konfigurera proxybaserade brandväggar och sådana som använder ‖stateful
filtering‖. Du lär dig tillhandahålla åtkomst till HTTP- och FTP-tjänster på
Internet, och att implementera ett VPN (virtual private network) som går
‖brandvägg till brandvägg‖.

2.3.5.78 Crystal Reports
På denna praktiskt inriktade kurs får du lära dig utveckla sofistikerade
rapporter med hjälp av Crystal Reports för att transformera data och
meningsfull information. Du lär dig ansluta direkt till olika datakällor via
ODBC och OLE DB, hämta och formatera rådata samt göra rapporter
tillgängliga via webbläsare, Visual Basic och .NET. Väl tillbaka på ditt
företag så har du omfattande erfarenhet av att använda Crystal Reports.

2.3.5.79 Översikt och introduktion av IT teknologi för icke-tekniker
På den här kursen lär du dig grundläggande komponenter i företags
datorsystem från skrivbordet till webben. Du lär dig även att jämföra och
kontrastera alternativa tekniker för att kunna ta bättre affärsbeslut, förbättra
produktiviteten och optimera användningen av företagets resurser.

2.3.5.80 Performance Management
På denna kurs får du de kunskaper och färdigheter som du behöver för att få
ut mesta möjliga av dina medarbetare genom att skapa
prestationspartnerskap som bygger på deras individuella styrkor. Du får lära
dig att förbereda och genomföra ett planeringsmöte för att inrätta
resultatfokuserade prestationsplaner, skapa ett framgångsåtagande genom
effektiv handledning och leverera positiva och produktiva
prestationsbedömningar.

2.3.5.81 Ekonomi för icke-ekonomer
Den här kursen ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att
tillämpa ekonomins grunder i syfte att öka resultatet, sälja nya idéer,
genomföra realistiska budgetar och bedöma kapitalprojekts lönsamhet.

2.3.5.82 Kritiskt tänkade och kreativ problemlösning
På denna kurs utvecklar du dina förmågor som kritisk tänkare och
problemlösare. Du lär dig att maximalt utnyttja ditt eget sätt att tänka och de
sätt som dina kollegor använder, med hjälp av verktyg och metoder som är
baserade på ledande rön för användning av hela hjärnan. Du lär dig också att
främja en innovativ miljö på din arbetsplats.
                                        177
                  Specifikation Produkter och Tjänster      178 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.5.83 Riskhantering i projekt
Den här kursen ger de kunskaper som behövs för att i förebyggande syfte
utveckla strategier för riskanalys i samband med projektutveckling och
implementering. Du får lära dig kvantifiera riskerna och skapa effektiva
strategier för riskminimering, så att du kan leverera projekt som uppfyller
intressenternas förväntningar.

2.3.5.84 Avancerad projektledning
På denna kurs får du praktisk erfarenhet av avancerade metoder för
planering och styrning av stora och mångfasetterade projekt. Du får lära dig
hur viktigt det är med tidsstyrning i projekt- och programhanteringens alla
faser. Du lär dig initiera många och komplicerade projekt i pressade
arbetssituationer och att implementera effektiv rapportering som ger bra
genomslag.

2.3.5.85 Hantera förändring: Medarbetare & processer
På denna praktiskt inriktade kurs får du de kunskaper och färdigheter som
behövs för att kunna leda dina medarbetare genom en förändringsprocess.
Från standarduppsättningen av verktyg och tekniker skapar du din egen
uppsättning. Den använder du sedan för att förverkliga din vision. Du lär dig
utvärdera olika metoder att hantera medarbetare och processer för att
åstadkomma framgångsrika förändringar.

2.3.5.86 Ledarskap
På den här kursen får du praktiska kunskaper om de viktigaste aspekterna av
chefsskapet: ledarskap, delegation, motivation och kommunikation, och
praktiska metoder för att få det bästa ur dina medarbetare. Du lär dig skapa
och leda starka och motiverade team och att kommunicera effektivt på alla
nivåer.

2.3.5.87 Effektiv kommunikation
Denna kurs lägger tonvikten på specifika verktyg och tekniker för att
förbättra förmågan att lyssna, framföra budskap på ett effektivt sätt samt
överbrygga olika kommunikationsstilar. Under omfattande workshops
utvecklar du den "kommunikationsflexibilitet" som krävs för att hantera
samverkan med personer på olika nivåer i en organisation.

2.3.5.88 Positiv påverkan
Denna kurs hjälper dig att framgångsrikt samarbeta med personer på olika
nivåer och med olika funktioner för att uppnå dina mål. Du fokuserar på de
färdigheter, det uppträdande och de attityder du behöver för att uppnå
önskade resultat utan att behöva använda dig av maktspråk. Du får också
lära dig hantera utmanande förhållanden, påverka och övertyga kolleger
samt tillhandahålla ledarskap i företaget.


                                       178
                  Specifikation Produkter och Tjänster      179 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.5.89 Projektledning
På denna kurs lär du dig hur du framgångsrikt planerar, driver och levererar
projekt. Du får riktlinjer, formulär och checklistor som kan användas så
snart du är tillbaka på arbetet. Dessutom planerar du och driver projekt med
hjälp av en universell, tydlig projektledningsmetod i 6 steg.

2.3.5.90 Utveckla ett framgångsrikt affärsmannaskap
Denna kurs är avsedd att öka din förmåga att hantera de flerfaldiga krav du
ställs inför i dagens pressade arbetsmiljö. Med omfattande praktiska och
enskilda övningar får du omfattande och beprövade yrkesfärdigheter –
färdigheter som hjälper dig att vara fokuserad, samarbeta med kolleger på ett
effektivt sätt, utveckla nätverk och expertkunskaper samt bygga upp bilden
av dig som en som levererar resultat.

2.3.5.91 Introduktion till Microsoft Projekt
På denna kurs får du lära dig lösa typiska projekt- och affärsproblem med
hjälp av funktionerna för planering, styrning, rapportering och
grupphantering i Microsoft Project. Du utvecklar projektplaner, lägger till
uppgifter och tilldelar kalendrar samt spårar framsteg, uppdaterar planer och
övervakar skillnader mellan planerade och verkliga projektresultat.

2.3.5.92 Identifiera och fastställa användarkrav
Den här kursen erbjuder en mångsidig, praktiskt inriktad process för att
definiera företagets och användarnas behov. Du tillämpar beprövade
metoder för att specificera, samla in, analysera och validera de behov som
utgör ramverk för lyckade projekt. Du lär dig analysera och härleda krav för
att hålla projektet fokuserat på de önskade resultaten.

2.3.5.93 Metoder för test och granskning av programvara
På denna kurs får du en grundlig förståelse för test- och inspektionsmetoder,
metoder och verktyg som kan integreras i programmets livscykel. Genom
interaktiva workshops lär du dig tillämpa beslutstabeller, testfall och
scenarion i alla testfaser, skapa avancerade metoder för enhets- och
integrationstestning samt utföra och hantera system-, acceptans- och
regressionstestning

2.3.5.94 Skriva teknisk användardokumentation
På denna praktiskt inriktade kurs får du kunskaper som hjälper dig att förstå
dina användares behov och skapa olika tekniska dokument för publicering
på papper, elektroniskt och på Internet. Du får lära dig skriva på ett bra sätt
samt metoder för dokumentkonstruktion och hur du bäst utnyttjar bilder.
Denna kurs fokuserar på att förbättra produktiviteten hos tekniska
skribenter.                                       179
                  Specifikation Produkter och Tjänster     180 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.95 Analys och design av programvarusystem
På den här kursen får du lära dig flera metoder som kan anpassas till olika
utvecklingsmiljöer, däribland databassystem, realtidsprogram och utveckling
av användargränssnitt. Du får den kunskap du behöver för att säkerställa
högkvalitativ mjukvaruproduktion genom framgångsrik användning av
UML.

2.3.5.96 Planera och leda programvaruprojekt
Denna kurs ger dig de verktyg du behöver för att effektivt organisera och
göra processval, skapa realistiska planer och se till att resultatet blir
framgångsrikt.

2.3.5.97 Förhandlingsteknik
På den här kursen lär du dig utveckla din förhandlingsförmåga för att
leverera positiva resultat. Du får erfarenhet av att skapa och hantera
dynamiska förhandlingsmiljöer. Du lär dig integrera personer och
beståndsdelar i processen för att skapa ett flexibelt ramverk för dina
förhandlingsstrategier och -situationer. Denna kurs presenterar de metoder,
tekniker och processer du behöver för att genomföra framgångsrika
förhandlingar på ett självsäkert sätt.

2.3.5.98 Tidsplanera och prioritera bättre
Den här kursen erbjuder strategier, metoder och tips för att göra
prioriteringar och hantera de dagliga påfrestningarna som det innebär att
klara viktiga och brådskande uppgifter i ditt liv. Du lär dig implementera en
personlig handlingsplan för tidshantering och skapa balans mellan yrkesliv
och privatliv.

2.3.5.99 Utveckla en framgångsrik presentationsteknik
Den här kursen ger dig de färdigheter som behövs för att planera och
framföra slipade presentationer med självsäkerhet. Du lär dig konkreta
metoder för att kommunicera och förstärka ditt budskap så att du kan
fokusera på åhörarnas behov och målsättningar.

2.3.5.100 Projektledarskap:Skapa framgångsrika projektgrupper
På den här kursen lär du dig sätta samman och stödja sammanhållna,
högpresterande grupper. Genom praktiska övningar får du insikt i hur du kan
förändras till en ledare som kan inspirera en blandad grupp att arbeta
tillsammans och hålla projekten på rätt spår. Du lär dig skapa en
sammanhållen grupp i en verklighet med flera olika projekt på flera olika
platser.
                                      180
                  Specifikation Produkter och Tjänster     181 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.3.5.101 Kvalitetsutveckling av projekt
Kursen ger värdefull erfarenhet av att tillämpa de verktyg och metoder som
behövs för att leverera genomgående lyckade projekt. Kursen fokuserar på
att utveckla och tillämpa en kvalitetsram som garanterar kundnöjdhet och tar
vara på dina kunskaper inför framtida projekt.


2.3.5.102 Övrigt
För mer detaljerad information om Learning Tress schemalaga utbildning
och övriga utbildningstjänster. Se www.learningtree.se


2.3.6 WM-data
Utgångspunkten och fokus för all verksamhet är ‖rätt‖ kunskap och
kompetens hos medarbetarna. Nya IT-system, programvaror eller arbetssätt
ställer nya krav på medarbetare och organisation. WM-data eftersträvar att i
varje situation tillgodose aktuella utbildningsbehov och krav på bästa
möjliga sätt. Därför erbjuder vi tre olika grundtyper av utbildningar:
   Öppen, schemalagd instruktörsledd utbildning.
   Kundanpassad instruktörledd utbildning
   Kundanpassad datorstödd utbildning

WM-data stödjer hela, eller delar av, kunskapsprocessen för en organisation.
Vi bistår organisationer att sätta mål och strategier, planera och välja
utbildningsvägar, producera information, dokumentation och utbildning,
implementera och genomföra utbildningslösningar läraledda som
interaktiva, förvalta verktyg, innehåll och kunskapsplattformar samt
utvärdera hur målen uppfyllts.


2.3.6.1 Öppen, schemalagd instruktörsledd utbildning
Utbudet av standardkurser representeras av utbudet från namngivna
samarbetspartners. Alla kurser är uppbyggda runt omfattande praktiska
övningar under handledning av en kunnig instruktör. Kursdeltagarna får
träna och testa sina nya kunskaper i klassrummet och lär sig hantera
produkten och lösa problem som liknar dem man stöter på i dagligt arbete.
                                     181
                   Specifikation Produkter och Tjänster     182 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                         Bilaga 4


2.3.6.2 Kundanpassad, skräddarsydd instruktörsledd utbildning
Den kundanpassade utbildningen kan bedrivas i två olika former beroende
på antalet medarbetare som skall utbildas och behoven i övrigt. Ena formen
är den traditionella grupputbildningen där en kundanpassad och
skräddarsydd utbildning tas fram som bedrivs i ‖klassrumsmiljö‖. Den andra
formen är en konsultbaserad handledning/utbildning med en till två
deltagare direkt i kundens miljö.

Kundanpassad grupputbildning
En specialistkonsult på produkten/produkterna tillsammans med utbildare
tar fram en skräddarsydd utbildning för varje kurstillfälle efter varje kunds
specifika önskemål.

Innan kursen startar, går vi igenom kursmaterialet vid ett förberedande möte
där kunden kan påverka inriktning och utformning av kursen så att den
motsvarar förväntningarna. Bland annat så inventerar vi noga gruppens
kunskapsbas, vilken miljö de arbetar i idag och andra faktorer som kan
påverka kursens utformning

Konsultbaserad handledning/utbildning
För de produkter som inte har många användare utan vänder sig främst till
systemadministrator eller utvecklare, så bedriver vi utbildningen på
produkterna i första hand som en rent konsultbaserad handledning med en
till två deltagare i kundens lokaler där konsultens uppgift är att få igång de
nya användarna.

2.3.6.3 Workshop
WM-data erbjuder även våra kunder utbildning i form av workshop med
ledningsgrupp / nyckelpersoner i organisationen och konsulter från WM-
data.

Övrigt

2.3.6.4 Övrigt
För mer detaljerad information om WM-datas schemalaga utbildning och
övriga utbildningstjänster. Se www.wmdata.se
                                       182
                  Specifikation Produkter och Tjänster     183 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 42.4 Användarstöd

2.4.1 Användarstöd – Växjö Support Center
2.4.1.1 Allmän hjälp till slutanvändare

2.4.1.1.1  Kontorsstöd
I tjänsten Kontorsstöd omfattas tillgänglighet till snabb och kvalificerad
användarsupport i bl.a. Microsoft Office program, vilket möjliggör intern
fokusering på verksamhetskritiska system. Användaren har tillgång till
support för att lösa vardagliga problem såsom tabell- och kalkylhantering,
ordbehandling och formatmallar, bild- och layouthantering, elektronisk post,
hantering av projekt o.s.v.

Användarstöd erbjuds inom:

  * Access              * Power Point       * Övrigt
  Office
  * Excel               * Publisher        * Project
  * Lotus Notes            * Visio          *
  Frontpage
  * Outlook/GroupWise         * Word


2.4.1.2 Kvalificerat stöd till PC/IT ansvariga

2.4.1.2.1  Operativsystem
I tjänsten Operativsystem omfattas användarstöd i Microsofts Windows-
miljö för operativsystem. Användarstödet gäller i samtliga versioner av
Microsoft-miljöer som användaren arbetar i. Detta gäller för server, klienter
samt nätverksmiljö.

Användarstöd erbjuds inom:
* 5, 98, ME
* NT-Workstation, 2000 och XP
* Internet Explorer
                                      183
                  Specifikation Produkter och Tjänster     184 (186)
                                    Dnr 2003/382-3
                                   Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.4.1.2.2  Säkerhetsprogramvaror
Inom Säkerhetsprogramvaror tillhandahålls bl.a. tjänsten
Säkerhetsbevakning, vilket innebär att ansvariga och driftpersonal aktivt
informeras när det sker uppdateringar av Microsofts produkter. Efter
överenskommelse kan användaren även få en möjlighet till att göra ett
stresstest av användarens IT-miljö. Detta för att upptäcka, informera om och
hjälpa användaren att åtgärda eventuella säkerhetsbrister. Tjänsten
innehåller även användarstöd för både Acessäkerhet och Nätverkssäkerhet.
Inom dessa erbjuds bl.a. användarstöd för Security Management, kryptering,
VPN-lösningar och brandväggar.

Användarstöd erbjuds inom:
* Norton Antivirus
* MacAfee
* ISA Server
* Veritas Backup

2.4.1.2.3  Driftstödsprodukter
Inom tjänsten Driftstödsprodukter kan användaren få hjälp och stöd med
administrationen av nätverket av personal som har bred kunskap inom den
senaste nätverksteknologin. Med vår hjälp kan vi täcka in hela Ert behov av
driftstöd. Användarstödet kan ske både på plats och via fjärradministration.
Inom tjänsten kan även användarstödet fungera som en second line för
driftspersonalen.

2.4.1.2.4  Middleware
I tjänsten Middleware erbjuds användarstöd för Microsofts Middleware-
produkter. Användandet av middleware möjliggör samverkan, flexibilitet
och skalbarhet samt sammanfogar komponenter och delsystem m.m. till en
fungerande helhet.

Användarstöd erbjuds inom:
* Microsoft Transaction Server
* Active Server Pages (ASP)
                                      184
                   Specifikation Produkter och Tjänster      185 (186)
                                      Dnr 2003/382-3
                                     Ramavtal 6690/04
                                          Bilaga 4


2.4.1.2.5  Utvecklingsverktyg
Inom tjänsten Utvecklingsverktyg tillhandahålls IDE, en integrerad
utvecklingsmiljö, som har allt som krävs för att utveckla applikationer i
olika programspråk, d.v.s. texteditor, kompilator samt linker i ett program.
Vi kan genom att använda oss av ett utvecklingsverktyg, t.ex. Visual Studio
.NET, skapa och integrera XML-webbtjänster och program. Dessutom kan
vi utveckla en mängd Microsoft .NET-anslutna program och tekniker.
Genom att använda den säkra och effektiva körningsmiljön i Microsoft får
vi tillgång till kraftfulla verktyg som hjälper oss att utforma, skapa, testa och
distribuera XML-webbtjänster och program och dela rutiner och riktlinjer i
en grupputvecklingsmiljö.

Användarstöd erbjuds inom
* Visual Basic
* Visual Basic. NET
* Visual Studio

2.4.1.2.6  Databashantering
Inom tjänsten Databashantering kan användare på olika svårighetsnivåer
utnyttja tjänsten. För den kunniga användaren som har behov av att ställa
avancerade databasfrågor används tertuella frågegränssnitt.
Databasprogrammerare och användare kan utnyttja tjänsten genom grafiska
frågegränssnitt, som i SQL-satserna byggs upp av systemet baserat på
grafiska användargränssnitt. Det vanligaste sättet är dock att köra ett
applikationsprogram som internt anropar SQL. Användarstöd erbjuds även
för en mindre databas, Access.

Användarstöd erbjuds inom:
* Acess
* SQL Databas

2.4.1.2.7  Kommunikationsprogramvaror
Inom tjänsten Kommunikationsprogramvaror erbjuds bl.a. användarstöd för
Microsoft Terminal Server, som är designad för ASP-lösningar och erbjuder
därmed fullt stöd för dessa. I Terminal Server-paketet ingår även Remote
Desktop Protocol (RDP), en nyckelkomponent som tillåter en klient att
kommunicera med Terminal Server över ett nätverk. Terminal Server ger
möjlighet till att ha flera, samtidiga klientsessioner på Windows NT Server
4.0 och framtida versioner. I tjänsten ingår även användarstöd för
administrativa verktyg som hanterar klientsessioner.

Användarstöd erbjuds inom:
* Microsoft Termial server
* Citrix                                       185
                  Specifikation Produkter och Tjänster      186 (186)
                                     Dnr 2003/382-3
                                    Ramavtal 6690/04
                                        Bilaga 4


2.4.1.2.8  Statistikprogramvara
Inom   tjänsten  Statistikprogramvara   erbjuds användarstöd      för
databasfunktioner i Microsoft Office produkten Excel.

2.4.2 Användarstöd – WM-data
WM-data offererar två specifika tjänster för all sorts användarstöd/support
för två enskilda produkter samt en generell tjänst för samtliga övriga
offererade programvaror

2.4.2.1 En väg in
WM-data erbjuder tjänsten "En väg in" för användarstöd och kvalificerat
stöd till PC/IT ansvariga för alla produkter som ingår i detta offertsvar. I
tjänsten ingår:
* Tillgång till professionell ärendehantering via telefon och epost
* Att ärendet beroende på art och produkt skickas vidare till rätt kompetens
* Bevakning av ärenden
* Möjlighet att få ärendestatistik
* Möjlighet till uppföljning via webb

Följande ingår :
* Prioriterad tillgång till WM-data IT Supports hela service- och
supportorganisation.
* Tillgång till professionell ärendehantering, diagnos och support/lösning
via telefon, e-post.
* Hjälp med fastställande av produktgaranti.
* Diagnostisering av produkt för både garanti och utan gällande garanti,
kostnadsförslag på åtgärd på produkt utan garanti.
* Bevakning av ärendet
* Beställning av reservdelar som ej omfattas av produktgaranti
                                       186

								
To top