KardesHoofdstuk3 by pengxiang

VIEWS: 37 PAGES: 70

									      Hoofdstuk 3:
  Het geheugen van de consument


Kelly Geyskens
      Lessius, Consumentengedrag
Hoofdstuk 3:
Het geheugen van de consument
  Korte termijn geheugen

  Lange termijn geheugen

  3 principes:
   Organisatieprincipe
   Context-specifieke  verwerking
   Associatieprincipe


  Impliciet geheugen
Voorbeeld: 7-Eleven
  Convenience store
    vgl: zoals bij grote benzinestations bij ons
    Imago: snel, goedkoop, beperkt assortiment, altijd open
    Steeds meer concurrentie
  Image upgrading
    Consumenten moeten andere associaties oproepen
     „Good food‟, gezellig, kwaliteit
     En niet te veel meer aan de prijs denken

  Belangrijk management probleem: hoe nieuwe associaties
  creëren , en andere doen verdwijnen?
  Vgl: Studio Brussel, winkelmerken bij Delhaize, SN Brussels
  Airlines, …
Productinformatie - Aankoop
  Meestal ≠ moment

  Dit tijdsverschil tussen verkrijgen en gebruiken moet
  overbrugd worden door een geheugensysteem
Retentie van informatie

Info beschikbaar

     Info opslaan in
     geheugen


              Info ophalen uit
              geheugen

                    Info gebruiken
  Menselijk en computer geheugen
  Hersenen                  PC
 Bewustzijn             ‘Random Access Memory’
Korte termijn geheugen
                       RAM

             Oproepen
             voor
             verwerken

Lange termijn geheugen         ‘Hard Disk Storage’
Korte termijn geheugen
  Computer: RAM GEHEUGEN
    File oproepen uit het lange termijn geheugen
    Lezen van de informatie
    Aanpassen van informatie
    Informatie opslaan in lange termijngeheugen
  Eigenschappen
    Snelheid
    Beperkte capaciteit
    Gemakkelijk overbelast
    Nood aan selectie
  NEMEN VAN BESLISSINGEN VAAK MET BEPERKTE
  COGNITIEVE CAPACITEIT
Lange termijn geheugen
  Computer: Hard drive
   Files  opslaan
  Eigenschappen
   Organisatie
   Indexing systeem – om informatie terug te vinden
   Informatie terugroepen
   Uitvegen / overschrijven
   Grote capaciteit

  OPBOUWEN VAN KENNIS
Korte-termijn geheugen
  Peterson & Peterson (1959)
   Drie  pseudo-lettergrepen bv. „perkansan‟ 3 sec. tonen
    Herinneren  na 0-3-9-12-15-18 sec.
   Luidop  3 sec. van bepaald getal terugtellen
    Niet  herhalen
   Max   18 sec.
    „vergeten‟
       Falen van herhaling
  Miller´s magisch getal 7
Eigenschappen van korte en lange
termijngeheugen

      Capaciteit   Duurtijd  Informatie  Codering
                    verlies


 Korte   7+2    18 seconden Herhalings- Akoeustisch
 termijn                falen   (geluids-
geheugen                    gerelateerd)

 Lange  onbeperkt  permanent Oproepings- Semantisch
 termijn               falen  (betekenis-
geheugen                   gerelateerd)
Korte-termijn geheugen
  Acoustisch (geluids- gerelateerd)
    Baddeley (1966)
     Lijst van 5 OF 10 woorden
     Akoestisch (bat, hat, cat) – semantisch (tiny, small, little) –
     ongerelateerd (bat, desk, tiny)
     Slechtst herinnerd:
         Akoestisch 5  akoestische code KT
         Semantisch 10  semantische code LT
  ≠ Lange-termijn geheugen
    Serial position curve
     Primacy (LT)
     Recency (KT)

    Boodschappenlijstje
  Derde
 Kapper
  Drank
  Boek
  Water
 Spiegel
 Leiding
  Sport
 Hemel
 Principe
  Rood
 Lokaal
 Agenda
  Warm
 Sleutel
Computer
  Trein
 Donker
 Telefoon
Verjaardag
  Kerk
Welke herinner je je nog?
  Schrijf ze op zonder bij buurman/vrouw te kijken…
  Derde
 Kapper
  Drank
  Boek
  Water
 Spiegel
 Leiding
  Sport
 Hemel
 Principe
  Rood
 Lokaal
 Agenda
  Warm
 Sleutel
Computer
  Trein
 Donker
 Telefoon
Verjaardag
  Kerk
Korte-termijn geheugen
  ≠ Lange-termijn geheugen
   Serial  position curve
    Primacy  (LT)
       Sneller tonen 
       Trager tonen 
       Semantisch= 
    Recency  (KT)
       Interfererende taak 
       Akoestisch= 
   Boodschappenlijstje
Korte-termijn geheugen
Eigenschappen van korte en lange
termijngeheugen

      Capaciteit   Duurtijd   Informatie  Codering
                     verlies


 Korte   7+2    18 seconden Herhalings- Akoeustisch
 termijn                falen   (geluids-
geheugen                    gerelateerd)

 Lange  onbeperkt  permanent Oproepings- Semantisch
 termijn               falen  (betekenis-
geheugen                   gerelateerd)


                   Vergeten?
LT geheugen: Vergeten?
  Gezochte informatie wordt niet teruggevonden
   Vb. examen
   (niet) begrijpen

   (niet) georganiseerd

  Drie principes
   Organisatieprincipe

   Principe van de contextspecificiteit

   Associatieprincipe
Organisatieprincipe
  “de noten verzuurden omdat de zak gescheurd
  was” (Bransford and Johnson 1972)
   ???

   Controle  vs. „tip‟
    Doedelzak

  Organisatie
   Groeperen van individuele stukken in grotere eenheden
   op basis van een bepaalde relatie
 Organisatieprincipe
 (Bower, Clark, Lesgold, and Winzenz (1969)


Lijst van mineralen – ruw, veelvoorkomend, zeldzaam …

100%                        Gestructureerde lijst                          Random lijst
50% 0%
       1     2     3     4    herhaling
Organistatieprincipe
  Informatie in reclame
  Winkel
    Organisatie van producten
 Merk-gebaseerde organisatie
             personenwagens


     Ford    Renault        Opel   BMW

        Types   Merkeigen-
             schappen
        Megane
        Clio     - Frans
Type-eig.    Scenic    - vernieuwend
-kleine minivan Laguna    - niet erg duurzaam
-gezin
-apart
-…
Taxonomische organisatie
        personenwagens


Berlines  Coupés    …   4x4        Minivans

           Eigensch.    Exemplars
          -4 wiel aandr.  -Jeeps
          -Hoekig     -Landrover  Specifieke
          -…        -…      merkeig.:
                         -Brits
                         -sterk
                         -duur
                         -…
Ad-hoc situationele organisatie

Dingen die je eet en drinkt bij het ontbijt
Kleren die je draagt voor een feestje


Types   Merken   Kleuren     …
Principe van de contextspecificiteit
  Context waarin je een object hebt verwerkt wordt mee
  opgeslagen
  Aanwezigheid van dezelfde context bij herinnering verhoogt
  de kans dat het object wordt herinnerd
  Godden and Baddeley (1975)
    Duikers: woorden leren
     Droog vs. Nat (6 meter onder water)
     Performantie: Droog vs. Nat
                        Encoderen Droog  Nat
                   Herinneren
                   Droog         =    ≠

                   Nat          ≠    =
 Principe van de contextspecificiteit
    Probabiliteit van herinnering
100%
                     =
                       Natte
                       herinnerings-
                       context
        =

                        Droge
        ≠             ≠  herinnerings-
 0%                      context
       Droge            Natte
     encoderins-         encoderings-
      context           context
Principe van de contextspecificiteit
  Geheugenperformantie meten?
   Meerkeuze
    Herkenning:   correct?
   Cued   recall
    Tip:  bv. Leg het principe van contextspecificiteit uit?
       Ophalen  correct?
   Essay
    Vrije  herinnering
  Principe van de contextspecificiteit
  Context effecten
   Cued  recall makkelijker dan meerkeuze???
          zwart instuderen, trein = contextwoord
    Trein-zwart
    Meerkeuze-recognition
      Wit   zwart + 3 andere gerelateerd woorden
         ZWART herkennen
    Cued   recall
      Trein   ???
     associatiesterkte: zwart-wit versus zwart-trein
      Cued recall
        Trein-zwart: trein > wit
Principe van de contextspecificiteit
  Keller‟s (1987) Mikey experiment
    Mikey en zijn broers
     Wie probeert het?

    Winkel?
Principe van de contextspecificiteit
Principe van de contextspecificiteit
Principe van de contextspecificiteit
Principe van de contextspecificiteit
  Probleem: wanneer de context niet verschilt TUSSEN
  merken krijg je verwarring

  Ads voor mannenparfum
  Triviale differentiatie-experimenten
  Copy-cats
Warlop et al 2005 – Studie 1
  Studie 1:
   Deelnemers ondergaan een smaaktest van 5 „merken‟
   van vruchtensap
   Smaaktest is niet blind:
    Groep 1: 5 merken hebben semantisch gelijkende
    merknamen
       ARUBA, ANTIGUA, BAHAMA, DOMINICA, BERMUDA
    Groep 2: 5 merken hebben semantisch verschillende
    merknamen
       TAHITI, CITRO, AZTEC, TREASURE, FRESH-UP, SAMBA
Onderzoeksdesign

  De smaak is gemanipuleerd door toevoeging van
  water, zout en azijn: 5 objectief verschillende
  kwaliteiten
  De ervaring is ofwel diagnostisch
  >  Alle drankjes gelijktijdig proeven
  ofwel niet-diagnostisch
  > Proeven met 5 minuten interval, waarbij men naar
   een televisieprogramma kijkt
Onderzoeksdesign
  4 condities
  A B C D E – direct beoordelen
   A B C D E – 5 min interval

   ARUBA, ANTIGUA, BAHAMA, DOMINICA, BERMUDA –
   5 min interval
   TAHITI, CITRO, AZTEC, TREASURE, FRESH-UP, SAMBA –
   5 min interval
Onderzoeksdesign

  Daarna zien de deelnemers een lijst met de vijf
  namen, en moeten ze die naar kwaliteit
  rangordenen
  We meten de rangorde correlatie tussen de
  objectieve smaak en de gemeten volgorde
  Zullen ze de drankjes beter rangordenen als de
  merknamen sterk verschillen ?
         Resultaten van studie 1

        0,9
        0,8
        0,7
Accuraatheid
        0,6
        0,5                                   onmiddellijk
        0,4                                   na 2 weken
        0,3
        0,2
        0,1
        0
           Letters-   Letters-Moeilijk  Vergelijkbaar-  Verschillend-
           Gemakkelijk             Moeilijk     Moeilijk
Copycats
Trade-dress - (verpakkings-)
imitatie
  Marketers manipuleren oppervlakkige gelijkenissen
  teneinde inferenties van vervangbaarheid op te wekken
  Trade-dress inbreuken
    Juridische kwestie: verwarring mbt de producent van het
    product
  Copycat strategie: werkt het?
   Is er een effect van gelijkenis van vorm als verwarring
   onwaarschijnlijk is ?
   Kan een merk parasiteren op de verpakking (trade-dress) van
   een gevestigd merk ?
   Gangbare praktijk voor winkelmerken en kleinere
   concurrenten in gevestigde markten
Warlop & Alba 2004 –studie 1
Gemiddelde keuze aandelen voor drie alternatieven
        Leider   Visueel     „Copy-cat‟
              verschillende  volger
              volger
Volgers zijn    78.8     11.9      9.3
duurder

Volgers zijn    74.8     11.5      13.7
even duur
Volgers zijn    73.5     7.8      18.7
goedkoper
  Conclusies

  Copy-cats werken vooral in de concurrentie met
  andere minder bekende merken.
  Concreet: winkelmerken met copy-cat verschijning
  slagen er beter in om andere „volgers‟ uit de markt te
  drijven.
  De „leiders‟ worden niet geraakt. De copy-cat
  (parasiet) hangt voor zijn levenskansen zelfs af van
  het succes van de leider.
  Associatieprincipe

  Elk idee-concept-stukje informatie
   „node‟ in het geheugen
   Directe en indirecte verbindingen met andere „nodes‟

    associatief netwerk

   Bv: Stella Artois
 Associatie-principe (netwerk)

         Interbrew   Jupiler     licht
Mijn thuis is …
              Stella
 Bier van het               Pils
              Artois
 land van …                        Café
        hoofdpijn   Leuven   Bier

           België
                      Drank
                             Dorst
 Noot: Responstijd-methoden
Mars geeft meer energie

  Mars       Energie

     voedzaa       suiker
       m        calorieën     moeder
Associatief netwerk vormen

  Aan twee concepten tegelijk denken
   Sterker  door
    Frequentie
    Intensiteit

   Sneller
    Sterker
    Direct  vs. Indirect
  Priming effect
  Associatieve interferentie
  Associatieprincipe: het priming effect

  Informatie ophalen
  = activeren van een node
   Overbrengen van LT naar KT

   Activatie verspreidt
    ≈ irrigatiesloot: alle waterpoelen staan in verbinding met
    elkaar. Als 1 poel gevuld wordt loopt het water over in
    de dichtbij gelegen poelen via kanaaltjes. Zoveel te
    meer water in de poel, zoveel te verder de verspreiding
    gaat.
  Associatieprincipe: het priming effect

  Meyer and Schvaneveldt (1971)
   Woordenparen:   bestaande woorden?
    verpleegster– boter
    plame – reab
    brood - boter

            van activatie van het ene concept met
   Priming/facilitatie
   verbonden concepten
  Lijst woorden lezen waaronder „tafel‟
   „Vul  aan‟: ta…
Associatieprincipe: het priming effect

  Activatie van een concept kan onze indrukken van
  andere concepten beïnvloeden
   Vb.“Prince Start koekjes bevat meer voedselenergie dan
   andere ontbijtkoeken”
   Voedselenergie=ambigu
    Voedzaam   calorieën
Associatieprincipe: het priming effect
(Herr, 1989)


  Deelnemers beoordelen de prijs van een auto (is dit een
  eerder dure of goedkope auto?)
  De beschrijving van de auto is (niet) ambigu
    Matige prijs
    Merk/geen merk
  Net voordien lossen ze een woordpuzzel op met daarin
  ofwel
    Extreem dure automerken, bv, Rolls Royce
    Gematigd dure automerken, bv. BMW
    Gematigd goedkope automerken, bv. Ford Mondeo
    Heel goedkope automerken, bv. Lada
  Er is ogenschijnlijk geen verband tussen beide taken
  Hoe beoordelen ze de prijs van de target auto?
Associatieprincipe: het priming effect
Hoe duur is de target auto? 0 (goedkoop) – 10 (duur)
           Goedkope prime       Dure prime
 5.11 5.92    6.03 6.55    5.28  4.93   5.65  5.17
Gematigde   Extreme      Gematigde   Extreme
 Prime     Prime       Prime     Prime
   Ambigu target         Niet ambigu target
    Assimilatie            Contrast
Associatieprincipe: het priming effect

  Invloed op gedrag (Bargh, Chen & Burrows 1996)
  Studie 1
   Taaltest
    Onbeleefde woorden (onbeleefd, onvriendelijk, …)
    Beleefde woorden (beleefd, respect, vriendelijk, …)
    Controle
   Kansom een conversatie te onderbreken (om verder te
   gaan)
    Onbeleefd: 67%
    Beleefd: 16%
    Controle: 38%
Associatieprincipe: het priming effect

  Invloed op gedrag (Bargh, Chen & Burrows 1996)
  Studie 2
   Taaltest
    Ouderdom  (sentimenteel, rimpel, Benidorm, …)
    Controle
   Invloedop de snelheid waarmee ze wandelen na het
   experiment
  Andere studie
   Ook  voor vergetelheid
    Associatieprincipe: het priming effect
       (Bargh, Chen & Burrows 1996)

      8,4
      8,2
      8
      7,8
seconden
      7,6                      neutraal
      7,4                      ouderdom
      7,2
      7
      6,8
      6,6
            Origineel      Replicatie
Associatieve interferentie
  Meer verbonden nodes
   Meer  kans op activatie
MAAR
  Groot-complex netwerk
   Langer  vooraleer een bepaalde node gevonden wordt

  Tegen geruchten
  Tegen media clutter
Geruchten: McDonalds

 McDonalds    wormen

          Bweuk!


 McDonalds    wormen


    wordt ontkend    Bweuk!
Geruchten: McDonalds


   vriendelijk
            oranje/geel

     McDonalds  wormen  gemakkelijk    Bweuk!
  Geruchten: Associatieve interferentie
  (Tybout, Calder, & Sternthal 1981)

  Evaluaties
+    6.11     6.50      10.36      10.25
-

   Enkel    Gerucht plus   Gerucht plus  Controle
   gerucht   ontkenning    interferentie  groep
Clutter: Associatieve interferentie
  Heel grote blootstelling aan commerciële informatie
  „Vergeten‟
   =mislukking van herinnering-terugvinden door
   associatieve interferentie
  Retroactief
  8  uur
    Slapen  < wakker
   „Nu‟  interfereert met ‘vroeger’
  Proactief
   „Vroeger‟  interfereert met ‘nu’
Clutter: associatieve interferentie
Burke & Srull 1988


  Studie 1: Retroactief
  Fase 1: drie advertenties: target
   Grasmachine
   Autoradio
   Tent

  Fase 2: advertenties: context
   Andere productcategorieën
   Andere merken in = productcategorieën
   = merken, ≠ advertenties

  Meer gelijkend  performantie 
Clutter: associatieve interferentie
Burke & Srull 1988


  Studie 2: Proactief
  = studie 1
   Omgekeerde volgorde: context VOOR target

  Zelfde resultaten

  Studie 3:
   1, 2 of 3 keer

   Zeer competitief vs. Gemiddeld competitief vs. weinig
   competitief
   Herhaling werkt alleen bij „weinig competitief‟

   Gelijkenis verminderen!
Onderzoeksdesign (Warlop et al. 2005)
Retroactief
  4 condities
  A B C D E – direct beoordelen
   A B C D E – 5 min interval

   ARUBA, ANTIGUA, BAHAMA, DOMINICA, BERMUDA –
   5 min interval
   TAHITI, CITRO, AZTEC, TREASURE, FRESH-UP, SAMBA –
   5 min interval
Onderzoeksdesign
  Daarna zien de deelnemers een lijst met de vijf
  namen, en moeten ze die naar kwaliteit
  rangordenen
  We meten de rangorde correlatie tussen de
  objectieve smaak en de gemeten volgorde
  Wat na twee weken ?
   Na verloop van tijd zou accuraatheid moeten
   verminderen door retroactieve interferentie
        Resultaten van studie 1

        0,9
        0,8
        0,7
Accuraatheid
        0,6
        0,5
                                          onmiddellijk
        0,4
                                          na 2 weken
        0,3
        0,2
        0,1
        0
           Letters-   Letters-Moeilijk Vergelijkbaar- Verschillend-
           Gemakkelijk            Moeilijk    Moeilijk
Impliciet geheugen
  Subliminale boodschappen
   Bv. „eet popcorn‟ „drink cola‟
   http://www.youtube.com/watch?v=LMzbwa6PvEE

  Onbewust
  Gecontroleerd: expliciet geheugen
  Automatisch: impliciet geheugen
   Invloed  op beslissingen-beoordelingen
Impliciet geheugen
Impliciet geheugen
Impliciet geheugen

  Jacoby et al. (1989)
   Becoming  famous overnight
    Fase 1: Lijst met namen
    Fase 2: Lijst met namen (uit fase 1 en nieuwe)
      Bekendheid  beoordelen
Impliciet geheugen:
Misinterpretatie van familiariteit
Proportie onbekende namen die men als bekend beoordeelt
  .19      .31      .27      .17
 Al gezien  Nieuw     Al gezien   Nieuw
 Geconcentreerde aandacht  Verdeelde aandacht

								
To top