Docstoc

Aan Ivo en Brechje

Document Sample
Aan Ivo en Brechje Powered By Docstoc
					     VISSERS FINANCE GROEP
  1. Algemeen

De Unigarant Doorlopende Reisverzekering is een langlopende reisverzekering met
stilzwijgende verlenging voor telkens een jaar. Deze verzekering is aan te bevelen voor
klanten die minimaal 24 dagen per jaar, of vaker dan één maal per jaar op vakantie gaan, dan
wel kiezen voor gemak. Er wordt voor maximaal 3 personen premie betaald, de overige
thuiswonende gezinsleden zijn dus kosteloos meeverzekerd. Op één polis heeft iedereen
dezelfde dekking, kinderen t/m 4 jaar zijn altijd gratis meeverzekerd

Hulpverlening:
Een essentieel onderdeel van de Doorlopende Reisverzekering is “hulpverlening”. Bij vrijwel
alle schadegebeurtenissen en verzekerde omstandigheden, waarbij de verzekerden hulp nodig
hebben, kan de ANWB Alarmcentrale worden ingeschakeld voor het organiseren en uitvoeren
van hulpverlening.
Alle noodzakelijk gemaakte kosten voor hulpverlening ten behoeve van de verzekerde
personen zijn verzekerd tegen kostprijs en zit inbegrepen in de standaarddekking: onvoorziene
uitgaven.

  2. Dekkingsgebied

Europa dekking: omvat Europa (Rusland tot Oeral en Kaukasus), IJsland, Madeira, de
Azoren, de Canarische Eilanden en in de niet-Europese landen of delen van landen aan de
Middellandse Zee.

De volgende landen liggen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije,
Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon.

Dagtochten in het buitenland zijn ook verzekerd. Maar dagtochten in Nederland niet. Als men
een betaalde overnachting heeft in Nederland is de verzekering wel geldig.

  3. Onvoorziene uitgaven (standaard)

Dit onderdeel omvat het vergoeden van onder andere extra gemaakte kosten ten gevolge van
verzekerde schadegebeurtenissen. Alle rechtstreekse gevolgen van ziekte, overlijden en/of
ongeval van de leden van het reisgezelschap. Dit onderdeel omvat ook het vergoeden van
kosten van ziekenhuisopname, medische behandeling en vervoer naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis. In alle gevallen dient er sprake te zijn van medische noodzaak.
Dit is een verplicht onderdeel van de doorlopende reisverzekering. Het is mogelijk om de
medische kosten uit te sluiten, door middel van een premie-korting.


Onderdeel            Vergoeding in Nederland     Vergoeding in buitenland
Geneeskundige kosten       tot € 1.000,- per persoon    kostprijs
Tandheelkundige kosten      tot € 300,- per persoon     tot € 300,- per persoon
Andere onvoorziene uitgaven kostprijs met enkele maxima kostprijs met enkele maximaValeriusplein 30 Postbus 74688 1070 BR Amsterdam Tel. 020 – 305 1 305 Fax. 020 – 305 1 306
Handelsregister 33175612 F.van Lanschot bankiers 63.25.77.517 www.vfg-groep.nl info@vfg-groep.nl
     VISSERS FINANCE GROEP
4. Bagage

Voor bagage geldt een maximum verzekerd bedrag van € 3.000,- per persoon per reis. Bagage
is onderverdeeld in een aantal categorieën waar individuele gemaximeerde verzekerde
bedragen voor gelden:

brillen en contactlenzen                            € 300,-
(huur)fiets en fietsaanhanger                          € 300,-
audio-, audiovisuele- en computerapparatuur en toebehoren            € 300,-
Los navigatiesysteem                              € 300,-
hobby- en sportuitrusting per item                       € 300,-
voor de reis aangeschafte artikelen die bestemd zijn ter schenking       € 300,-
tijdens de reis aangeschafte artikelen, waaronder cadeaus, souvenirs, etc.   € 300,-
prothesen, hoorapparaten en tandbeugels                     € 300,-
sieraden, horloges en overige kostbaarheden                   € 300,-

Per reisgezelschap geldt een maximum voor:

autoradio, -cassette en -CD-apparatuur (mits buiten de auto) € 300,-
mobiele communicatie-apparatuur (mits buiten de auto)    € 300,-
gereedschap en reserve-onderdelen              € 300,-
foto-, film- en videoapparatuur en toebehoren per polis      €
                               1.500,-

  4. Ongevallen

Dit gedeelte van de basisdekking omvat een éénmalige uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit van de verzekerde personen.

Verzekerde bedragen:


                 Ingeval van overlijden Ingeval van blijvende invaliditeit
Personen van 16 t/m 70 jaar       € 25.000,-            € 50.000,-
Personen van 0 t/m 15 jaar        € 5.000,-            € 75.000,-
Personen van 71 jaar en ouder      € 5.000,-            € 2.500,-


  5. Geld, hobby- en sportuitrusting

Dit onderdeel omvat de mogelijkheid om in omloop zijnde munten, bankpapier, cheques,

betaalkaarten en/of -passen en elektronische betaalmiddelen te verzekeren tot een bedrag van
€ 300,- per polis.Ook valt onder deze dekking de verzekering van hobby- en sportuitrusting
ten gevolge van verlies, diefstal en beschadiging.
Valeriusplein 30 Postbus 74688 1070 BR Amsterdam Tel. 020 – 305 1 305 Fax. 020 – 305 1 306
Handelsregister 33175612 F.van Lanschot bankiers 63.25.77.517 www.vfg-groep.nl info@vfg-groep.nl
     VISSERS FINANCE GROEP
Onder hobby- en sportuitrusting wordt verstaan:

    audio, audiovisuele- en computerapparatuur;
    foto-, film- en videoapparatuur;
    (huur)fiets en fietsaanhanger;
    elektronisch bestuurbare modellen;
    golf-, hengelsport- en tennisuitrusting;
    muziekinstrumenten en optische instrumenten, zoals verrekijkers en microscopen;
    onderwatersportuitrusting;
    parachute, parazeil, (delta-) vlieger;
    ski-, langlauf- en bergsportuitrusting;
kano's, zeilplanken en opblaasbare / opvouwbare boten, mits niet geschikt voor
buitenboordmotoren.

7. Vervangend vervoer/verblijf

Hiermee worden de kosten vergoed van vervangend vervoer/verblijf ten gevolge van uitval
van het uit Nederland meegenomen voertuig/verblijf. Unigarant verstrekt in geval van een
verzekerde schadegebeurtenis vervangend vervoer/verblijf of vergoedt de kosten van
vervangend vervoer/verblijf indien het motorvoertuig/meegenomen vakantieverblijf niet
binnen 48 uur hersteld kan worden.
In geval van een aanrijding, brand en/of diefstal is deze dekking geldig vanaf dertig dagen
voor aanvang van de verzekerde vakantieperiode tot en met de laatste dag van de verzekerde
vakantieperiode.
In geval van mechanische schade is de dekking geldig vanaf twee dagen voor aanvang van de
verzekerde vakantieperiode tot en met de laatste dag van de verzekerde vakantieperiode.

In het geval dat de bestuurder uitvalt en de zijn reisgenoot niet bevoegd is om het voertuig
terug te rijden, dan betaalt Unigarant de terugreis. De ANWB Hulpverlening is niet belast met
het terugrijden van het voertuig, tenzij de bestuurder een IRK heeft afgesloten.
Dekkingsgebied: geografisch Europa

8. Wintersport/gevaarlijke sporten

Indien dit wordt verzekerd, worden de kosten vergoed ten gevolge van verzekerde
schadegebeurtenissen die samenhangen met het beoefenen van winter- en/of gevaarlijke
sporten. Onder andere het verlies van de skipas en kosten van niet-genoten skilessen is
verzekerd. Ook is de ski-uitrusting verzekerd tot het maximale bedrag wat voor de bagage
geldt.

Langlaufen en onderwatersport vallen niet onder deze optionele dekking, deze zijn standaard
meeverzekerd op de basisdekking.Valeriusplein 30 Postbus 74688 1070 BR Amsterdam Tel. 020 – 305 1 305 Fax. 020 – 305 1 306
Handelsregister 33175612 F.van Lanschot bankiers 63.25.77.517 www.vfg-groep.nl info@vfg-groep.nl
     VISSERS FINANCE GROEP
Enkele sporten zijn geheel uitgesloten en voor enkele sporten geldt de ongevallendekking niet
ondanks dat men de toeslag heeft betaald. De sporten staan genoemd in de polisvoorwaarden.
Raadpleeg de voorwaarden altijd indien de klant aangeeft 'wintersport/gevaarlijke sporten' te
willen verzekeren.

9. Verlengen maximale verblijfsduur

De maximale verblijfsduur van de verzekering is twee maanden. Deze is uit te breiden naar
maximaal 6 maanden met deze optie. Hier voor betaald men 50% toeslag over de onderdelen:
onvoorziene uitgaven, bagage, ongevallen en geld en hobby/sportuitrusting. Hier voor geldt
een extra eigen risico van € 50,- per schadegebeurtenis per reisgezelschap. Het eigen risico
geldt alleen voor de bagagedekking.

10. Eigen risico

Het eigen risico is dat deel van de schade die de klant voor eigen rekening neemt. De
Unigarant Doorlopende Reisverzekering kent de mogelijkheid om te kiezen voor een
verzekering zonder eigen of met een eigen risico van € 50,- per schadegebeurtenis per
reisgezelschap. Het eigen risico geldt alleen voor de bagagedekking

Op de geld, hobby- en sportuitrusting is een extra eigen risico van € 50,- per reisgezelschap
van toepassing.

Indien de maximale verblijfsduur is verlengd van 2 maanden naar 6 maanden geldt er een
extra eigen risico van € 50,- per schadegebeurtenis per reisgezelschap. Het eigen risico geldt
alleen voor de bagagedekking.

11. Bijsluiten kortlopende reisverzekering

Het is mogelijk om als aanvulling op de lopende doorlopende reisverzekering éénmalig een
kortlopende reisverzekering te sluiten. Voor de betreffende onderdelen wordt de normaal
hiervoor geldende premie in rekening gebracht en de poliskosten van de kortlopende
reisverzekering. Men moet dit vooraf vermelden aan de Verkoop Binnendienst.

Het bijsluiten van de kortlopende reisverzekering is mogelijk voor de volgende onderdelen:
    wereld dekking
    vervangend vervoer/verblijf
    wintersport gevaarlijke sporten
    mechanische schade
    autohulp
    casco, voor auto, motor of caravan
    bepaalde gevaarlijke sporten (zie uitsluitingen)
    fiets (deze s vanaf 1 maart 2003 wel opgenomen in de hobby-sportuitrusting)
Valeriusplein 30 Postbus 74688 1070 BR Amsterdam Tel. 020 – 305 1 305 Fax. 020 – 305 1 306
Handelsregister 33175612 F.van Lanschot bankiers 63.25.77.517 www.vfg-groep.nl info@vfg-groep.nl
      VISSERS FINANCE GROEP
    extra reisgenoot, die bijvoorbeeld niet tot het gezin behoort. Deze dient zelf een
  Kortlopende Reisverzekering te sluiten met een verwijzing naar de gesloten
  verzekeringsonderdelen van de Doorlopende Reisverzekering
    men kan een Kortlopende Annuleringsverzekering aanvullend afsluiten indien de
  reissom hoger is dan het maximale bedrag van de Doorlopende Annuleringsverzekering.
Als de Doorlopende Reisverzekering is opgezegd en de opzegging valt midden in de vakantie,
dan kan de resterende periode middels een kortlopende reisverzekering worden gesloten. De
dekking dient vergelijkbaar te zijn met het Doorlopende Reisverzekering.

De normale premie van de door de klant gewenste rubriek(en) plus de poliskosten moeten
aanvullend worden betaald.

Heeft de klant geen reisverzekering bij ons, maar elders, dan kan de aanvullende dekking
alleen gesloten worden in combinatie met minimaal een basisdekking van een kortlopende
reisverzekering voor het complete reisgezelschap.

12. Gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders zijn verzekerd indien ze op de polis staan vermeld. Ongeacht
het vaste woonadres van de kinderen.

13. Inwonende kinderen als verzekerde

Op de doorlopende reisverzekering zijn alleen de inwonende kinderen als verzekerd.
Uitwonende kinderen zijn, ongeacht de reden van uitwoning, niet meeverzekerd.

14. Wijzigingen op een bestaande doorlopende reisverzekering

Elke wijziging op een Doorlopende Reisverzekering waarbij de dekking in omvang wordt
uitgebreid of beperkt, wordt opgevoerd met de opgegeven mutatie-ingangsdatum

15. Duur verzekering

De Doorlopende Reisverzekering wordt automatisch verlengd indien deze niet opgezegd
wordt (opzegging 1 maand voor vervaldatum). Indien een kind tijdens het verzekerde jaar 5
jaar wordt, ontvangt uw klant automatisch een aangepaste polis. LET OP! Indien de auto van
uw klant ouder wordt dan 7 jaar, moet dit door de klant gemeld worden.

16. Adoptiekinderen

Wanneer een klant naar het buitenland gaat om een adoptiekind op te halen, kan dit kind
meteen op de polis worden meeverzekerd. Unigarant adviseert in deze situatie dat er een
opgave dient te zijn gedaan bij een ziektekosten- of ziekenfondsverzekering, zodat het kind in
ieder geval bij aankomst in Nederland direct tegen ziektekosten is verzekerd.
Valeriusplein 30 Postbus 74688 1070 BR Amsterdam Tel. 020 – 305 1 305 Fax. 020 – 305 1 306
Handelsregister 33175612 F.van Lanschot bankiers 63.25.77.517 www.vfg-groep.nl info@vfg-groep.nl
     VISSERS FINANCE GROEP
Valeriusplein 30 Postbus 74688 1070 BR Amsterdam Tel. 020 – 305 1 305 Fax. 020 – 305 1 306
Handelsregister 33175612 F.van Lanschot bankiers 63.25.77.517 www.vfg-groep.nl info@vfg-groep.nl

				
DOCUMENT INFO