Docstoc

Toolkit for Stakeholder Events

Document Sample
Toolkit for Stakeholder Events Powered By Docstoc
					Pecyn Cymorth ar gyfer Digwyddiadau i Randdeiliaid


Yn dilyn ein digwyddiadau diweddar i Randeiliaid yn y De a‟r Gogledd, byddai
Llywodraeth Cynulliad Cymru‟n ddiolchgar pe gallai‟r rhandeiliaid ei helpu i rannu‟r
math hwnnw o drafod â‟r cyhoedd yn gyffredinol trwy drefnu digwyddiadau tebyg yn
eu rhwydweithiau a‟u fforymau cyfredol.

Rydym wedi paratoi‟r deunyddiau canlynol i hwyluso‟r broses:

      Pecyn o sleidiau PowerPoint

      Ffurflen i gofnodi manylion a deilliannau digwyddiadau arni

      Dogfen “A Stakeholder discussions „Guide for Organisers‟”

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch defnyddio‟r deunyddiau neu os oes
angen cymorth arnoch o ran darparu‟r deunyddiau ar ffurf arall, ffoniwch ni ar 02920
823049.

Os hoffech hysbysebu‟ch digwyddiadau ar y wefan Talu am Ofal, rhowch wybod inni
drwy ffonio‟r rhif uchod neu drwy anfon y manylion at
payingforcare@wales.gsi.gov.uk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:4/12/2010
language:Welsh
pages:1