Pengurusan Projek Pertanian by suhaimisalleh

VIEWS: 93 PAGES: 7

									Kandungan Kursus
 Tujuan
 Kaedah
 Turutan Tajuk
Tujuan Kursus
Meningkatkan kecekapan
 pelaksanaan projek-projek
 pertanian di kalangan penjawat
 awam melalui pembentukan sikap,
 pengetahuan dan kemahiran dalam
 kepimpinan dan pengurusan
 projek
Kaedah Kursus
 Penggunaan kajian kes
 Menggunakan Tool (peralatan) yang sesuai untuk
 perancangan, perhubungan dan pemantauan
 Menggunakan konsep yang praktikal dalam kerja-
 kerja penilaian dan perancangan
Urutan Tajuk
 Sesi 1: Organisasi dan kepimpinan dalam pelaksanaan projek
      pertanian
   1.1: Projek-projek pertanian dari perspektif pembangunan:
        Sajak revolusi – Oleh W.S Rendra
        Sajak ITB Bandung 1977 – W.S Rendra
        Pidato Sukarno Tahun 1964
   1.2: Pembangunan pertanian menurut Tun Abdul Razak –
      Buku Merah (RED)
   1.3: Jawatankuasa pembangunan daerah
   1.4: MOA Inc.
 Sesi 2: Perancangan holistik projek pertanian
 Sesi 3: Keberkesanan konsep MOA Inc : kes padi merah
   3.1: Pelaksanaan projek padi merah kg. Paya Mengkuang
      Kuala Muda
   3.2: Bincang kekuatan dan kelemahan jentera pelaksana
      projek pertanian peringkat daerah
   3.3: Cadangan membaiki organisasi dan pelaksanaan

 Sesi 4: Mengenali kawasan melalui kaedah
 “Participating Rural Appraisal”
 Sesi 5: Mengenal masalah dan objektif menggunakan
       software “Free Mind”
  Sesi 6: Pembentukan projek matrix untuk menentukan KPI
  Sesi 7: Perancangan projek melalui “one page project
       manager”
  Sesi 8: Memantau projek melalui PI & KPI
  Sesi 9: Analisa Kewangan dan daya maju projek (CBA
       Analysis)
  Sesi 10-14: Kajian Kes

								
To top