Docstoc

Otwarty sownik frazeologiczny po

Document Sample
Otwarty sownik frazeologiczny po Powered By Docstoc
					Otwarty słownik frazeologiczny polsko-angielski V.02.2009.
Słownik zawiera 25576 frazeologizmów.
(c) Jerzy Kazojć 2009

absolutny autorytet=absolute authority
absolutny bezruch=absolute stillness
absolutny bóg=absolute god
absolutny gwałt=absolute rape
absolutny idiotyzm=absolute stupidity
absolutny koniec=absolute end
absolutny liryzm=absolute lyricism
absolutny monopol=absolute monopoly
absolutny nonsens=absolute nonsense
absolutny podmiot=absolute subject
absolutny pomyleniec=absolute crank
absolutny priorytet=absolute preference
absolutny przedział=absolute locker
absolutny spokój=absolute quiet
absolutny sukces=absolute success
absolutny szaleniec=absolute madman
absolutny szowinizm=absolute chauvinism
absolutny warunek=absolute condition
absolutny władca=absolute ruler
absolutny zachwyt=absolute enchantment
absolutny zakaz=absolute prohibition
abstrakcyjny przedmiot=abstract object
abstrakcyjny temat=abstract subject
abstrakcyjny wymysł=abstract invention
absurd kompletny=complete absurdity
absurd zupełny=complete absurdity
adekwatny sposób=adequate way
administracyjny eksperyment=administrative experiment
adres dokładny=exact address
adres domowy=home address
adres fałszywy=false address
adres internetowy=internet address
adres kontaktowy=contact address
adres korespondencyjny=correspondence address
adres mailowy=mail address
adres służbowy=business address
adres zewnętrzny=external address
adres zwrotny=reflexive address
aferzysta popularny=popular swindler
agent budowlany=building broker
agent cwany=shrewd broker
agent faszystowski=fascist broker
agent federalny=federal broker
agent finansowy=financial broker
agent handlowy=trade broker
agent imperialny=imperial broker
agent literacki=literary broker
agent specjalny=special broker
agent ubezpieczeniowy=insurance broker
agent umysłowy=intellectual broker
agregat chłodniczy=cooling set
agresywny atak=aggressive attack
agresywny biznesmen=aggressive businessman
agresywny grubas=aggressive fatty
agresywny impuls=aggressive impulse
agresywny kandydat=aggressive candidate
agresywny republikanin=aggressive republican
agresywny ruch=aggressive movement
agresywny rytm=aggressive rhythm
agresywny sposób=aggressive way
agresywny szczep=aggressive tribe
agresywny ton=aggressive tone
akcent leniwy=lazy tone
akcent miękki=soft tone
akcent południowy=south tone
akcent pożegnalny=parting tone
akceptowalny sposób=acceptable way
aksamitny charakter=velvet character
aksamitny dotyk=velvet touch
aksamitny głos=velvet sound
aksamitny klęcznik=velvet kneeling-chair
aksamitny płaszcz=velvet sheath
akt cywilny=civil act
akt edukacyjny=educational act
akt honorowy=honourable act
akt miłosny=amorous act
akt nieprzyjacielski=enemy act
akt płciowy=sexual act
akt prawny=legal act
akt religijny=religious act
akt samczy=male act
akt seksualny=sexual act
akt zbędny=superfluous act
akt zgodny=peaceable act
aktor błyskotliwy=witty actor
aktor charakterystyczny=characteristic actor
aktor filmowy=movie actor
aktor nietuzinkowy=extraordinary actor
aktualny adres=current address
aktualny cel=current aim
aktualny czas=current tense
aktualny kobziarz=current bagpiper
aktualny numer=current number
aktualny obraz=current range
aktualny prezydent=current president
aktualny program=current programme
aktualny sposób=current way
aktualny stan=current condition
aktywista partyjny=party activist
aktywny atak=active attack
aktywny czynnik=active factor
aktywny działacz=active activist
aktywny poszukiwacz=active seeker
aktywny wulkan=active volcano
aktywny wypoczynek=active rest
akustyczny dialog=acoustic dialogue
alegoryczny pałac=allegorical palace
aliancki samolot=allied airplane
alians strategiczny=strategic alliance
alkohol zwykły=usual alcohol
alternatywny sposób=alternative way
amarantowy kostium=amaranth costume
ambitny cel=ambitious aim
ambitny oficer=ambitious officer
ambitny program=ambitious programme
ambitny sposób=ambitious way
ambiwalentny stosunek=ambivalent relation
amoralny nurt=amoral current
amorficzny kształt=amorphous shape
amortyzator tylny=after shock-absorber
anachroniczny mężczyzna=anachronistic man
analityczny umysł=analytic mind
analityk komputerowy=computer analyst
analityk naukowy=scientific analyst
anemiczny barman=anaemic bartender
anielski pył=angelic dust
anioł jasnowłosy=fair-haired angel
anioł straszny=terrible angel
anioł wielki=great angel
anonimowy adorator=anonymous adorer
anonimowy apostoł=anonymous apostle
anonimowy donos=anonymous information
anonimowy dziennikarz=anonymous journalist
anonimowy informator=anonymous informant
anonimowy kolekcjoner=anonymous collector
anonimowy korespondent=anonymous correspondent
anonimowy list=anonymous letter
anonimowy napastnik=anonymous forward
anonimowy numer=anonymous number
anonimowy osobnik=anonymous individual
anonimowy przewrót=anonymous revolution
anonimowy telefon=anonymous telephone
anonimowy urzędnik=anonymous official
anormalny grymas=abnormal grimace
antagonizm narodowy=national antagonism
antyczny człowiek=ancient man
antyczny pisarz=ancient writer
antyczny wiek=ancient age
antyczny zegar=ancient clock
antypatyczny facet=antipathetic guy
antysemicki wypad=anti-Semitic excursion
antyseptyczny prysznic=antiseptic shower
aparat administracyjny=administrative apparatus
aparat cyfrowy=digital apparatus
aparat filmowy=movie apparatus
aparat komunikacyjny=communication apparatus
aparat komunistyczny=communist apparatus
aparat korekcyjny=corrective apparatus
aparat mentalny=mental apparatus
aparat nadawczy=broadcasting apparatus
aparat odbiorczy=receiving apparatus
aparat oddechowy=respiratory apparatus
aparat państwowy=state apparatus
aparat partyjny=party apparatus
aparat poznawczy=cognitive apparatus
aparat produkcyjny=productive apparatus
aparat projekcyjny=projection apparatus
aparat przekaźnikowy=relay apparatus
aparat słuchowy=aural apparatus
aparat telefoniczny=telephone apparatus
aparat telewizyjny=television apparatus
aparat tlenowy=oxygenic apparatus
aparat tranzystorowy=transistor apparatus
aparat zapłonowy=ignition apparatus
aparat związkowy=union apparatus
apartament bogaty=rich apartment
apatyczny trans=apathetic trance
apel generalny=general appeal
apel południowy=south appeal
apel poranny=morning appeal
apel specjalny=special appeal
apel wieczorny=evening appeal
apetyczny widok=appetizing view
apetyczny zapach=appetizing scent
aplikant policyjny=police apprentice
apodyktyczny gest=apodictic gesture
apodyktyczny liberał=apodictic liberal
apokaliptyczny palec=apocalyptic digit
apokaliptyczny ton=apocalyptic tone
arbitralny osąd=arbitrary judgement
archaiczny mit=archaic myth
archaiczny pojazd=archaic vehicle
archaiczny stwór=archaic creature
archaiczny termometr=archaic thermometer
architekt wojewódzki=province architect
arcybiskup łagodny=gentle archbishop
areszt domowy=home detention
areszt prewencyjny=preventive detention
arktyczny kombinezon=Arctic overalls
arktyczny kompas=Arctic compass
arktyczny strój=Arctic dress
arktyczny ubiór=Arctic clothes
arktyczny wiatr=Arctic wind
arkusz identyfikacyjny=identification sheet
arkusz poetycki=poetical sheet
armatni wystrzał=cannon shot
arogancki bezwstyd=arrogant shamelessness
arogancki oficer=arrogant officer
arogancki towarzysz=arrogant companion
arogancki uśmiech=arrogant smile
aromatyczny liść=aromatic leaf
aromatyczny napar=aromatic infusion
aromatyczny napój=aromatic drink
aromatyczny owoc=aromatic fruit
aromatyczny płyn=aromatic humour
aromatyczny wywar=aromatic brew
arsen siarczany=sulphate arsenic
arsenał nuklearny=nuclear arsenal
artykuł nacjonalistyczny=nationalist article
artykuł redakcyjny=editorial article
artykuł wstępny=the leader
artystyczny nieład=artistic disarrays
artystyczny sposób=artistic way
artystyczny wyrób=artistic article
arystokratyczny gest=aristocratic gesture
arystokratyczny niesmak=aristocratic repugnance
arystokratyczny profil=aristocratic section
arystokratyczny ród=aristocratic house
ascetyczny styl=ascetic style
aspekt bojowy=operational aspect
aspekt komercyjny=commercial aspect
aspekt komiczny=comical aspect
aspekt moralny=moral aspect
aspekt pedagogiczny=pedagogical aspect
aspekt religijny=religious aspect
aspekt rytualny=ritual aspect
aspekt społeczny=social aspect
astmatyczny oddech=asthmatic breath
astmatyczny palacz=asthmatic smoker
asystent młody=young assistant
atak lądowy=land attack
atak nocny=night attack
atak nuklearny=nuclear attack
atak odwetowy=retaliatory attack
atak pancerny=armoured attack
atak policyjny=police attack
atak powietrzny=aerial attack
atak rakietowy=rocket attack
atak słownikowy=dictionary attack
atak śmiertelny=deadly attack
atawistyczny instynkt=atavistic instinct
atawistyczny lęk=atavistic phobia
atawistyczny strach=atavistic fear
ateistyczny humanizm=atheistic humanism
atłasowy biustonosz=satin bra
atłasowy obrus=satin table-cloth
atłasowy rękaw=satin conveyor
atletyczny tors=athletic torso
atomowy grzybek=atomic mushroom
atomowy okręt=atomic ship
atomowy szantaż=atomic blackmail
atrakcyjny mężczyzna=attractive man
autentyczny badacz=authentic explorer
autentyczny dialog=authentic dialogue
autentyczny dokument=authentic document
autentyczny duplikat=authentic duplicate
autentyczny element=authentic unit
autentyczny impuls=authentic impulse
autentyczny populizm=authentic populism
autentyczny ruch=authentic movement
autentyczny spadkobierca=authentic heir
autentyczny spór=authentic dispute
autentyczny sposób=authentic way
autentyczny wstrząs=authentic shocking
autentyczny wybór=authentic choice
autentyczny zryw=authentic pick-up
autobus nocny=night bus
autobus powrotny=return bus
autobus szkolny=school bus
automat telefoniczny=telephone device
automatyczny karabin=automatic musket
automatyczny karabinek=automatic carbine
automatyczny mechanizm=automatic mechanism
automatyczny nadajnik=automatic transmitter
automatyczny nadzór=automatic supervision
automatyczny pistolet=automatic pistol
automatyczny system=automatic formation
autonomiczny system=autonomic formation
autor samotny=lonely author
autorytatywny głos=authoritative sound
autorytet muzyczny=musical authority
autorytet narodowy=national authority
autorytet naukowy=scientific authority
awangardowy poeta=vanguard poet
awangardowy program=vanguard programme
awans cywilizacyjny=civilization promotion
awans niewątpliwy=unquestionable promotion
awans społeczny=social promotion
awanturniczy zapał=rowdy enthusiasm
awaryjny pakiet=emergency packet
awaryjny program=emergency programme
azotan sodowy=soda nitrate
ażurowy globus=open-work globe
ażurowy most=open-work bridge
ażurowy wózek=open-work trolley
azyl ostatni=last asylum
azyl polityczny=political asylum
baczny wzrok=attentive sight
badacz polarny=polar explorer
badacz przedziwny=bizarre explorer
badawczy wzrok=investigative sight
bagaż wojskowy=military baggage
bagażnik narciarski=ski boot
bagienny krajobraz=bogs scenery
bagnisty dojazd=boggy approach
bagnisty las=boggy forest
bagnisty staw=boggy pond
bagnisty strumyk=boggy brook
bajeczny epizod=fabulous episode
bajeczny interes=fabulous business
bajeczny pomysł=fabulous idea
bajkowy zamek=fabulous scarf
bakteryjny rozkład=bacterial expansion
bal inauguracyjny=inaugural balk
bal kostiumowy=costumes balk
bal maskowy=masked balk
bal maturalny=school-leaving balk
bal uliczny=street balk
bal wojskowy=military balk
balet klasyczny=classic ballet
balon zaporowy=barrage blimp
balon zwiadowczy=reconnoitring blimp
bałwochwalczy podziw=idolatrous admiration
bambusowy kij=bamboo stick
bambusowy sufit=bamboo ceiling
banalny błąd=banal mistake
banalny donos=banal information
banalny dowcip=banal joke
banalny przedmiot=banal object
banalny refren=banal chorus
banalny sposób=banal way
banalny typ=banal type
bandaż elastyczny=elastic bandage
bandyta zimny=cold bandit
banknot dolarowy=dollar note
barani konserwatyzm=mutton conservatism
barani łeb=mutton head
barani ogon=mutton tail
barani ogonek=mutton stalk
barani spokój=mutton quiet
barani udziec=mutton hind
barani uśmiech=mutton smile
barbakan okrągły=round barbican
barbarzyńca dziki=wild barbarian
barbarzyński monarcha=barbarian monarch
barbarzyński obyczaj=barbarian custom
barbarzyński przepych=barbarian splendour
barbarzyński sposób=barbarian way
barczysty chłopak=broad-shouldered boy
barczysty drągal=broad-shouldered lout
barczysty mężczyzna=broad-shouldered man
barczysty mnich=broad-shouldered monk
barczysty osiłek=broad-shouldered athlete
barczysty strażnik=broad-shouldered guard
barokowy kościół=baroque church
barokowy pałac=baroque palace
barokowy posąg=baroque statue
barwnik roślinny=vegetable dye
barwny krajobraz=colourful scenery
barwny obraz=colourful range
barwny ogon=colourful tail
barwny pojazd=colourful vehicle
barwny strój=colourful dress
barwny wzór=colourful formula
barykadować drzwi=the door
baryłkowaty obiekt=barrel-shaped object
basen kąpielowy=bath pool
basen morski=naval pool
basen olimpijski=Olympic pool
basen pływacki=swimming pool
baśniowy zamek=fabulous scarf
basowy głos=bass sound
basowy kontrapunkt=bass counterpoint
basowy pomruk=bass murmur
basowy rechot=bass croak
basowy ryk=bass roar
basowy szloch=bass sob
basowy szum=bass hum
batalion desantowy=landing battalion
bawełniany aksamit=cotton velvet
bawełniany anioł=cotton angel
bawełniany materiał=cotton makings
bawełniany podkoszulek=cotton vest
bawełniany pulower=cotton pull-over
bawełniany sweter=cotton sweater
bawoli róg=buffalo horn
bazarowy gwar=bazaar hum
bełkot gwałtowny=violent mumble
bełkotliwy gwar=mumbling hum
bełkotliwy szept=mumbling whisper
benedyktyński mnich=Benedictine monk
betonowy chodnik=concrete sidewalk
betonowy dach=concrete roof
betonowy dom=concrete house
betonowy fundament=concrete foundation
betonowy korytarz=concrete corridor
betonowy krąg=concrete vertebra
betonowy krzyż=concrete loins
betonowy mur=concrete wall
betonowy pas=concrete belt
betonowy plac=concrete square
betonowy pomost=concrete platform
betonowy schron=concrete shelter
betonowy słup=concrete prism
betonowy sufit=concrete ceiling
betonowy tunel=concrete tunnel
betonowy zbiornik=concrete reservoir
bezbarwny akcent=colourless tone
bezbarwny głos=colourless sound
bezbarwny horyzont=colourless horizon
bezbarwny krajobraz=colourless scenery
bezbarwny płyn=colourless humour
bezbolesny sposób=painless way
bezbożny komunizm=ungodly communism
bezbożny zabobon=ungodly superstition
bezbronny kraj=helpless country
bezbronny szeryf=helpless sheriff
bezbronny umysł=helpless mind
bezbrzeżny smutek=boundless sadness
bezbrzeżny spokój=boundless quiet
bezcelowy pęd=pointless sprout
bezcenny spadek=priceless fall
bezceremonialny sposób=unceremonious way
bezchmurny dzień=cloudless day
bezczelny bęcwał=insolent dolt
bezczelny kretyn=insolent cretin
bezczelny list=insolent letter
bezczelny napastnik=insolent forward
bezczelny szczeniak=insolent puppy
bezczelny szkodnik=insolent pest
bezczelny typ=insolent type
bezdenny smutek=bottomless sadness
bezdomny pies=homeless dog
bezdomny poeta=homeless poet
bezdomny weteran=homeless veteran
bezduszny głos=unfeeling sound
bezduszny kamień=unfeeling slide
bezduszny obraz=unfeeling range
bezdzietny dziwak=childless freak
bezdźwięczny płacz=voiceless crying
bezgłośny krzyk=voiceless shout
bezgłośny okrzyk=voiceless shout
bezgłośny pojazd=voiceless vehicle
bezgłośny promień=voiceless ray
bezgłośny śmiech=voiceless laughter
bezgłośny wiatr=voiceless wind
bezgłośny wybuch=voiceless explosion
bezgłośny znak=voiceless sign
bezgłowy duch=headless spirit
bezgłowy jeździec=headless rider
bezgłowy kark=headless neck
bezgłowy korpus=headless corps
bezgłowy rycerz=headless knight
bezgłowy tułów=headless trunk
bezgraniczny ból=unlimited pain
bezgraniczny lęk=unlimited phobia
bezgraniczny optymizm=unlimited optimism
bezgraniczny smutek=unlimited sadness
bezgraniczny spokój=unlimited quiet
bezgraniczny wstręt=unlimited disgust
bezimienny artysta=unnamed artist
bezimienny lud=unnamed nation
bezimienny weteran=unnamed veteran
bezkarny handel=unpunished trade
bezkompromisowy duch=uncompromising spirit
bezkresny ląd=boundless land
bezkresny mrok=boundless darkness
bezkresny smutek=boundless sadness
bezkresny szereg=boundless sequence
bezkrwawy przewrót=bloodless revolution
bezkrytyczny entuzjazm=uncritical enthusiasm
bezkrytyczny zachwyt=uncritical enchantment
bezkształtny cień=shapeless umbra
bezkształtny kitel=shapeless overall
bezkształtny kłąb=shapeless withers
bezkształtny ogień=shapeless fire
bezkształtny rulon=shapeless roll
bezkształtny stos=shapeless crib
bezkształtny ubiór=shapeless clothes
bezkształtny zwój=shapeless ganglion
bezładny hałas=disorderly noise
bezładny ostrzał=disorderly fire
bezładny potok=disorderly stream
bezładny stos=disorderly crib
bezlitosny atak=merciless attack
bezlitosny blask=merciless glitter
bezlitosny błysk=merciless flash
bezlitosny mechanizm=merciless mechanism
bezlitosny mróz=merciless frost
bezlitosny śmiech=merciless laughter
bezlitosny sposób=merciless way
bezlitosny wiatr=merciless wind
bezlitosny żar=merciless heat
bezlitosny żart=merciless joke
bezmierny strach=immense fear
bezmięsny poniedziałek=meatless Monday
bezmyślny człowiek=thoughtless man
bezmyślny czyn=thoughtless act
bezmyślny ekspresjonizm=thoughtless expressionism
bezmyślny kretyn=thoughtless cretin
bezmyślny sposób=thoughtless way
beznadziejny dzieciak=hopeless child
beznadziejny idiota=hopeless idiot
beznadziejny ignorant=hopeless ignoramus
beznadziejny los=hopeless chance
beznadziejny naiwniak=hopeless gull
beznadziejny nastrój=hopeless mood
beznadziejny opór=hopeless resistance
beznadziejny płacz=hopeless crying
beznadziejny przypadek=hopeless case
beznadziejny sprzęt=hopeless equipment
beznadziejny strój=hopeless dress
beznadziejny ton=hopeless tone
beznadziejny wieczór=hopeless evening
beznamiętny chłód=dispassionate chill
beznamiętny głos=dispassionate sound
beznamiętny obserwator=dispassionate observer
beznamiętny ruch=dispassionate movement
beznamiętny ton=dispassionate tone
beznamiętny wygląd=dispassionate appearance
beznamiętny wysiłek=dispassionate effort
beznogi przybysz=legless newcomer
bezosobowy akt=impersonal act
bezosobowy kapitalizm=impersonal capitalism
bezosobowy obiektywizm=impersonal objectivism
bezosobowy sposób=impersonal way
bezowocny mozół=fruitless toil
beżowy jedwab=beige silk
beżowy kombinezon=beige overalls
beżowy kostium=beige costume
beżowy pancerz=beige armour
beżowy płaszcz=beige sheath
beżowy sweter=beige sweater
bezpański pies=stray dog
bezpański zamek=stray scarf
bezpiecznik topikowy=fuse cut-out
bezpieczny azyl=safe asylum
bezpieczny dom=safe house
bezpieczny dystans=safe distance
bezpieczny dzień=safe day
bezpieczny komputer=safe computer
bezpieczny las=safe forest
bezpieczny lokal=safe premises
bezpieczny okręt=safe ship
bezpieczny przejazd=safe ride
bezpieczny przydział=safe allotment
bezpieczny pułap=safe ceiling
bezpieczny seks=safe sex
bezpieczny sposób=safe way
bezpieczny sufit=safe ceiling
bezpieczny temat=safe subject
bezpieczny teren=safe terrain
bezpieczny transport=safe transportation
bezpieczny wyjazd=safe departure
bezpieczny wysłannik=safe envoy
bezpłatny urlop=free leave
bezpodstawny lęk=groundless phobia
bezpodstawny optymizm=groundless optimism
bezpośredni atak=direct attack
bezpośredni cytat=direct quotation
bezpośredni dojazd=direct approach
bezpośredni dostęp=direct access
bezpośredni impuls=direct impulse
bezpośredni konflikt=direct conflict
bezpośredni lekarz=direct doctor
bezpośredni numer=direct number
bezpośredni obszar=direct area
bezpośredni oddźwięk=direct response
bezpośredni poprzednik=direct predecessor
bezpośredni przelot=direct overshoots
bezpośredni skutek=direct result
bezpośredni sposób=direct way
bezpośredni strzał=direct shot
bezpośredni udział=direct part
bezpośredni wpływ=direct influence
bezpośredni wynik=direct score
bezpośredni wywiad=direct interview
bezpośredni zastępca=direct representative
bezpośredni związek=direct relationship
bezpretensjonalny pochówek=unpretentious burial
bezpretensjonalny przepych=unpretentious splendour
bezradny gest=helpless gesture
bezradny płacz=helpless crying
bezradny szloch=helpless sob
bezrobotny chłopak=unemployed boy
bezrozumny lęk=unreasonable phobia
bezrozumny strach=unreasonable fear
bezruch absolutny=absolute stillness
bezruch totalny=total stillness
bezsilny rozum=helpless reason
bezsilny wstyd=helpless shame
bezskrzydły koń=wingless horse
bezsporny dowód=unquestionable evidence
bezsporny fakt=unquestionable fact
bezsporny zabójca=unquestionable killer
bezstronny człowiek=impartial man
bezstronny obserwator=impartial observer
bezstronny sędzia=impartial judge
bezszelestny kocur=noiseless Tom-cat
bezszelestny sposób=noiseless way
beztłuszczowy jogurt=fatless yoghurt
beztroski czas=careless tense
beztroski entuzjazm=careless enthusiasm
beztroski głos=careless sound
beztroski pobyt=careless stay
beztroski spokój=careless quiet
beztroski wieczór=careless evening
beztroski żywot=careless life
bezustanny łomot=incessant din
bezustanny pomruk=incessant murmur
bezustanny wrzask=incessant scream
bezużyteczny kawałek=useless piece
bezużyteczny komentarz=useless comment
bezużyteczny numer=useless number
bezużyteczny palant=useless asshole
bezużyteczny przedmiot=useless object
bezwartościowy drobiazg=worthless trinket
bezwartościowy upominek=worthless gift
bezwiedny uśmiech=unintentional smile
bezwietrzny dzień=windless day
bezwietrzny poranek=windless morning
bezwład społeczny=social paralysis
bezwładny ciężar=inert weight
bezwłosy ogon=bold tail
bezwstydny charakter=shameless character
bezwstydny sposób=shameless way
bezwstydny uśmiech=shameless smile
bezwzględny człowiek=ruthless man
bezwzględny sposób=ruthless way
bezwzględny wyrok=ruthless judgement
bezwzględny zabójca=ruthless killer
bezwzględny zakaz=ruthless prohibition
bezzwrotny dar=irreclaimable gift
białowłosy chłopiec=white-haired boy
biblijny potop=biblical deluge
biedny belfer=poor teacher
biedny brat=poor brother
biedny chłop=poor peasant
biedny chłopak=poor boy
biedny chłopiec=poor boy
biedny człowiek=poor man
biedny drwal=poor lumberman
biedny dureń=poor fool
biedny ekolog=poor ecologist
biedny facet=poor guy
biedny głupiec=poor fool
biedny gość=poor guest
biedny idiota=poor idiot
biedny kot=poor cat
biedny kraj=poor country
biedny kucharz=poor cook
biedny kucyk=poor pony
biedny kurczak=poor chicken
biedny kuzyn=poor cousin
biedny lud=poor nation
biedny malarz=poor painter
biedny mąż=poor husband
biedny mózg=poor brain
biedny ojciec=poor sires
biedny opój=poor drunkard
biedny palant=poor asshole
biedny pielgrzym=poor pilgrim
biedny pies=poor dog
biedny podróżnik=poor traveller
biedny portier=poor door-keeper
biedny psiak=poor pup
biedny pułkownik=poor colonel
biedny rudzielec=poor carrots
biedny rybak=poor fisherman
biedny sługa=poor servant
biedny synek=poor son
biedny właściciel=poor owner
biedny zwierzak=poor animal
bieg jałowy=neutral gear
bierny akt=passive act
bierny bezpiecznik=passive cut-out
bierny człowiek=passive man
bierny dyletantyzm=passive dilettantism
bierny opór=passive resistance
bieżnik głęboki=deep tread
bilard mechaniczny=mechanical billiards
bilet autobusowy=bus ticket
bilet kolejowy=railway ticket
bilet lotniczy=air ticket
bilet miesięczny=monthly ticket
bilet powrotny=return ticket
bilet wizytowy=visiting ticket
bimber czysty=perfect moonshine
biolog kliniczny=clinical biologist
biologiczny byt=biological existence
biologiczny organizm=biological organism
biologiczny proces=biological case
biskup narodowy=national bishop
biskup rzymski=Roman bishop
bitewny obłęd=battle madness
bitewny szał=battle madness
bitewny wir=battle whirl
bitewny zapał=battle enthusiasm
bitewny zgiełk=battle turmoil
bitny lud=warlike nation
biurokratyczny odruch=bureaucratic reflex
biurowy numer=office number
błąd epistemologiczny=epistemological mistake
błąd fatalny=disastrous mistake
błąd historyczny=historical mistake
błąd irracjonalny=irrational mistake
błąd moralny=moral mistake
błąd ortograficzny=orthographical mistake
błąd polityczny=political mistake
błąd śmiertelny=deadly mistake
błąd straszliwy=horrendous mistake
błąd taktyczny=tactical mistake
błąd wychowawczy=educational mistake
błąd zasadniczy=principal mistake
blady blask=pale glitter
blady cień=pale umbra
blady jęzor=pale tongue
blady król=pale king
blady kwiat=pale blossom
blady mężczyzna=pale man
blady obraz=pale range
blady odcień=pale shade
blady osobnik=pale individual
blady poblask=pale glow
blady półksiężyc=pale half-moon
blady punkt=pale point
blady rumieniec=pale blush
blady strach=pale fear
blady świt=pale dawn
blady szambelan=pale chamberlain
blady wzór=pale formula
blady zarys=pale outline
błahy zamiar=insignificant intention
blask dziwny=odd glitter
blask słoneczny=sunny glitter
blaszany dach=tin roof
blaszany komin=tin funnel
blaszany kosz=tin basket
blaszany kubek=tin mug
blaszany napierśnik=tin breast-plate
blaszany rycerz=tin knight
blaszany stolik=tin table
błędny duch=incorrect spirit
błędny ognik=incorrect flame
błędny pogląd=incorrect opinion
błędny sposób=incorrect way
błędny wybór=incorrect choice
błędny wzrok=incorrect sight
błękitny blask=blue glitter
błękitny błysk=blue flash
błękitny dym=blue smoke
błękitny ekran=blue screen
błękitny kolor=blue colour
błękitny materiał=blue makings
błękitny obłok=blue cloud
błękitny ogień=blue fire
błękitny płaszcz=blue sheath
błękitny płomień=blue flame
błękitny strumień=blue stream
bliski druh=close companion
bliski dystans=close distance
bliski koniec=close end
bliski kosmos=close cosmos
bliski kres=close bound
bliski przyjaciel=close friend
bliski sąsiad=close neighbour
bliski strzał=close shot
bliski termin=close deadline
bliski triumf=close triumph
bliski wschód=close east
bliski zasięg=close range
bliski związek=close relationship
bliźniaczy brat=identical brother
bliźniaczy zestaw=identical aggregate
bliźniak podły=mean twin
błogi bezruch=blissful stillness
błogi ciężar=blissful weight
błogi letarg=blissful lethargy
błogi niebyt=blissful nonentity
błogi spokój=blissful quiet
błogi stan=blissful condition
błogi uśmiech=blissful smile
blok antysowiecki=anti-soviet block
blok kamienny=stone block
blok komunistyczny=communist block
blok medyczny=medical block
blok operacyjny=operating block
blok rysunkowy=drawing block
blok skalny=rocky block
blok szpitalny=hospital block
blondynek bosy=blondes barefooted
błotnisty dziedziniec=muddy piazza
bluźnierczy sposób=blasphemous way
błyskawiczny refleks=instant reflex
błyskawiczny ruch=instant movement
błyskawiczny skok=instant stroke
błyskawiczny unik=instant dodge
błyskawiczny zamek=instant scarf
błyskotliwy fizyk=witty physicist
błyskotliwy pomysł=witty idea
błyskotliwy prawnik=witty lawyer
błyskotliwy sukces=witty success
bobrowy kołnierz=beaver collar
bochen świeży=fresh loaf
boczny ganek=side porch
boczny korytarz=side corridor
boczny pokój=side room
boczny stolik=side table
boczny trakt=side track
boczny wiatr=side wind
boczny widok=side view
bodziec seksualny=sexual stimulus
bodziec wzrokowy=visual stimulus
bóg bezwzględny=ruthless god
bóg brodaty=bearded god
bóg prawdziwy=true god
bóg sprawiedliwy=fair god
bóg wieczny=eternal god
bóg wielki=great god
bóg żydowski=Jewish god
bóg żywy=lively god
bogaty biznesmen=rich businessman
bogaty człowiek=rich man
bogaty dom=rich house
bogaty fabrykant=rich manufacturer
bogaty facet=rich guy
bogaty handlarz=rich trader
bogaty handlowiec=rich tradesman
bogaty idiota=rich idiot
bogaty klient=rich customer
bogaty kraj=rich country
bogaty łup=rich loot
bogaty mężczyzna=rich man
bogaty narwaniec=rich madcap
bogaty obywatel=rich citizen
bogaty plon=rich crop
bogaty zbiór=rich class
bogaty żyd=rich Jew
bohater filmowy=movie hero
bohater narodowy=national hero
bohater powieściowy=fictional hero
bohater tytułowy=title hero
bohaterski czyn=heroic act
bohaterski duch=heroic spirit
bohaterski naród=heroic nation
bohaterski wojak=heroic warrior
bój wielki=great combat
bojaźliwy ton=fearful tone
bojownik okupacyjny=occupying fighter
bojowy chrzest=operational baptism
bojowy duch=operational spirit
bojowy helikopter=operational helicopter
bojowy okrzyk=operational shout
bojowy ryk=operational roar
bojowy szlak=operational pathway
bojowy szyk=operational formation
ból cielesny=carnal pain
ból fizyczny=physical pain
ból wielki=great pain
bolesny cierń=painful thorn
bolesny ciężar=painful weight
bolesny dramat=painful drama
bolesny dreszcz=painful shiver
bolesny grymas=painful grimace
bolesny jęk=painful groan
bolesny kolec=painful thorn
bolesny koniec=painful end
bolesny krzyk=painful shout
bolesny nowotwór=painful neologism
bolesny ryk=painful roar
bolesny skurcz=painful cramp
bolesny smutek=painful sadness
bolesny świąd=painful itch
bolesny szloch=painful sob
bolesny ucisk=painful pressure
bolesny uraz=painful injury
bolesny uścisk=painful hug
bolesny wrzód=painful ulcer
bolesny wysiłek=painful effort
bolesny zabieg=painful cut
bór ponury=gloomy forest
boski faraon=divine Pharaoh
boski imperator=divine emperor
boski ojciec=divine sires
boski olejek=divine oil
boski umysł=divine mind
boski wiatr=divine wind
boski władca=divine ruler
boski zamysł=divine intention
bosy człowiek=barefooted man
bożonarodzeniowy obiad=Christmas dinner
brat wierny=faithful brother
braterski dialog=brotherly dialogue
braterski pocałunek=brotherly kiss
brawurowy atak=daring attack
brawurowy skok=daring stroke
brązowy cukier=brown sugar
brezentowy dach=tarpaulin roof
brezentowy namiot=tarpaulin tent
brezentowy worek=tarpaulin bag
brodaty bramkarz=bearded goalkeeper
brodaty chirurg=bearded surgeon
brodaty cudzoziemiec=bearded foreigner
brodaty człowiek=bearded man
brodaty doktor=bearded doctor
brodaty drab=bearded rascal
brodaty facet=bearded guy
brodaty gliniarz=bearded cop
brodaty krasnal=bearded dwarf
brodaty mężczyzna=bearded man
brodaty mnich=bearded monk
brodaty osobnik=bearded individual
brodaty potwór=bearded monster
brodaty przyjaciel=bearded friend
brud fizyczny=physical scud
brud moralny=moral scud
brudny abażur=dirty lamp-shade
brudny chodnik=dirty sidewalk
brudny facet=dirty guy
brudny jęzor=dirty tongue
brudny kołnierzyk=dirty collar
brudny kontuar=dirty counter
brudny korzeń=dirty root
brudny lokal=dirty premises
brudny nos=dirty nose
brudny nóż=dirty cutter
brudny obrus=dirty table-cloth
brudny obszar=dirty area
brudny odcień=dirty shade
brudny palec=dirty digit
brudny pies=dirty dog
brudny ręcznik=dirty towel
brudny ślad=dirty spur
brudny śnieg=dirty snow
brudny strój=dirty dress
brudny strumień=dirty stream
brudny sznur=dirty string
brudny talerz=dirty plate
brudny tłum=dirty crowd
brudny zarost=dirty hair
bruk uliczny=street pavement
brunatny atrament=brown ink
brunatny cień=brown umbra
brunatny ił=brown loam
brunatny odcień=brown shade
brunatny opar=brown vapour
brunatny płaszcz=brown sheath
brunatny płyn=brown humour
brunatny torf=brown peat
brylant oprawny=bound diamond
brylantowy deszcz=diamond rain
brzęczyk złowieszczy=ill-boding buzzer
brzozowy gaj=birch grove
brzozowy las=birch forest
brzozowy zagajnik=birch coppice
brzuch ładny=pretty stomach
brzuch miękki=soft stomach
brzuch pełen=full stomach
brzuch płaski=flat stomach
brzuchaty dzbanek=potbellied jug
brzuchaty właściciel=potbellied owner
brzydki grymas=ugly grimace
brzydki klejnot=ugly gem
brzydki obraz=ugly range
brzydki płot=ugly fence
brzydki rysunek=ugly drawing
brzydki widok=ugly view
brzydki wyraz=ugly term
brzydki zapach=ugly scent
brzydki zwyczaj=ugly custom
budynek administracyjny=administrative building
budynek biurowy=office building
budynek centralny=central building
budynek mieszkalny=habitable building
budynek szkolny=school building
budżet domowy=home budget
budżet miesięczny=monthly budget
budżet państwowy=state budget
buhaj rasowy=racial bull
bujny krzew=luxuriant shrub
bujny las=luxuriant forest
bukiet ślubny=wedding bouquet
bukiet wiejski=country bouquet
bukłak pełen=full bottle
bukowy gaj=beech grove
bukowy las=beech forest
bulwiasty nos=tuberous nose
bunkier pusty=null bunker
bunt społeczny=social revolt
buntowniczy duch=rebellious spirit
buntowniczy gest=rebellious gesture
buntowniczy stosunek=rebellious relation
buntowniczy więzień=rebellious prisoner
burak pastewny=fodder chard
burdel swojski=familiar brothel
burkliwy głos=gruff sound
burkliwy weteran=gruff veteran
bursztynowy blask=amber glitter
bursztynowy ekran=amber screen
bursztynowy klosz=amber lampshade
bursztynowy laminat=amber laminate
bursztynowy napis=amber inscription
bursztynowy płyn=amber humour
bursztynowy szlak=amber pathway
bursztynowy wisiorek=amber pendant
burzliwy potok=stormy stream
burzliwy romans=stormy romance
burzliwy spór=stormy dispute
burżuazyjny dorobek=bourgeois property
burżuazyjny nacjonalista=bourgeois nationalist
burżuazyjny pisarz=bourgeois writer
burżuazyjny styl=bourgeois style
but roboczy=working shoe
butelkowy zbieracz=bottle pick-up
byk rozpłodowy=breeding bull
bystrooki klient=sharp-sighted customer
bystry analityk=bright analyst
bystry chłopak=bright boy
bystry gość=bright guest
bystry historyk=bright historian
bystry koń=bright horse
bystry krytyk=bright critic
bystry nurt=bright current
bystry oficer=bright officer
bystry rozum=bright reason
bystry słuch=bright hearing
bystry umysł=bright mind
bystry wzrok=bright sight
byt astralny=astral existence
byt biologiczny=biological existence
byt materialny=substantive existence
byt narodowy=national existence
byt naturalny=natural existence
byt niematerialny=immaterial existence
byt państwowy=state existence
byt pozaziemski=cosmic existence
byt realny=real existence
byt rzeczywisty=real existence
byt zbiorowy=collective existence
bzdurny ceremoniał=nonsensical ceremonial
bzdurny system=nonsensical formation
cal kwadratowy=square inch
całkowity bezruch=total stillness
całkowity bezsens=total nonsense
całkowity błogostan=total bliss
całkowity brak=total lack
całkowity dureń=total fool
całkowity idiotyzm=total stupidity
całkowity kontrast=total contrast
całkowity mrok=total darkness
całkowity niewypał=total misfire
całkowity relaks=total relaxation
całkowity spokój=total quiet
całkowity sukces=total success
całkowity upadek=total fall
całkowity zakaz=total prohibition
całkowity zastój=total stagnation
całkowity zbiór=total class
całodniowy postój=whole-day standstill
całodobowy dyżur=twenty-four-hour duty
całodobowy sklep=twenty-four-hour shop
całodzienny pobyt=day-long stay
całodzienny spacer=day-long walk
całonocny sen=all-night dream
całoroczny przydział=yearlong allotment
całościowy obraz=general range
cebulowy oddech=onion breath
cechowy znak=guild sign
ceglany budynek=brick building
ceglany gmach=brick edifice
ceglany kanał=brick duct
ceglany kominek=brick fireplace
ceglany mur=brick wall
ceglany pył=brick dust
ceglany strop=brick floor
ceglasty mur=brick wall
cel godny=stately aim
cel kluczowy=key aim
cel ostateczny=final aim
cel pierwotny=prime aim
cel polityczny=political aim
cel priorytetowy=preference aim
cel strategiczny=strategic aim
cel właściwy=specific aim
cel zbiorowy=collective aim
celny akcent=customs tone
celny rzut=customs projection
celny strzał=customs shot
celownik bombowy=bomb dative
celowy zamach=purposeful attempt
cenny bagaż=valuable baggage
cenny czas=valuable tense
cenny dar=valuable gift
cenny dokument=valuable document
cenny drobiazg=valuable trinket
cenny klejnot=valuable gem
cenny kruszec=valuable ore
cenny ładunek=valuable cargo
cenny łup=valuable loot
cenny nabytek=valuable purchase
cenny płyn=valuable humour
cenny prezent=valuable present
cenny przyrząd=valuable attachment
cenny sprzęt=valuable equipment
cenny towar=valuable goods
cenny wazon=valuable flowerpot
cenny wyrób=valuable article
cenny zabytek=valuable relic
cenny zegarek=valuable watch
centralny kanał=central duct
centralny odcinek=central interval
centralny oddział=central series
centralny ośrodek=central medium
centralny plac=central square
centralny pomost=central platform
centralny punkt=central point
centralny rząd=central grade
centralny system=central formation
centralny sztab=central staff
centralny wydział=central department
centralny zarząd=central board
centymetr kwadratowy=square centimetre
ceramiczny dzbanek=ceramic jug
ceramiczny kubek=ceramic mug
ceremoniał pożegnalny=parting ceremonial
ceremonialny nóż=ceremonial cutter
ceremonialny pocałunek=ceremonial kiss
ceremonialny ukłon=ceremonial nod
cesarski dekret=imperial decree
cesarski notariusz=imperial notary
cesarz rzymski=Roman emperor
chabrowy kolor=cornflower colour
chabrowy sweter=cornflower sweater
chaotyczny bełkot=chaotic mumble
chaotyczny gwar=chaotic hum
chaotyczny obraz=chaotic range
charakter ciągły=continuous character
charakter duchowy=spiritual character
charakter eksperymentalny=experimental character
charakter globalny=global character
charakter intymny=intimate character
charakter istotny=essential character
charakter kolonialny=colonial character
charakter lokalny=local character
charakter miejski=municipal character
charakter militarny=military character
charakter mistyczny=mystical character
charakter mitologiczny=mythological character
charakter narodowy=national character
charakter naukowy=scientific character
charakter nieoficjalny=unofficial character
charakter obronny=defensive character
charakter ogólny=general character
charakter oportunistyczny=opportunistic character
charakter osobisty=personal character
charakter oszczędnościowy=economizing character
charakter polityczny=political character
charakter praktyczny=practical character
charakter prywatny=private character
charakter przypadkowy=accidental character
charakter redukcyjny=reductive character
charakter religijny=religious character
charakter sakralny=sacred character
charakter seksualny=sexual character
charakter skrajny=extreme character
charakter socjalistyczny=socialist character
charakter spokojny=calm character
charakter statystyczny=statistical character
charakter symboliczny=symbolic character
charakter totalny=total character
charakter trudny=difficult character
charakter tymczasowy=interim character
charakter uniwersalny=universal character
charakter uroczysty=solemn character
charakter wielonarodowy=multinational character
charakter wojskowy=military character
charakter wychowawczy=educational character
charakter żywiołowy=impulsive character
charakterystyczny ból=characteristic pain
charakterystyczny brzęk=characteristic chink
charakterystyczny chrzęst=characteristic rattle
charakterystyczny głos=characteristic sound
charakterystyczny grymas=characteristic grimace
charakterystyczny gwar=characteristic hum
charakterystyczny klekot=characteristic clattering
charakterystyczny kształt=characteristic shape
charakterystyczny odór=characteristic odour
charakterystyczny posmak=characteristic aftertaste
charakterystyczny profil=characteristic section
charakterystyczny rytm=characteristic rhythm
charakterystyczny smród=characteristic stench
charakterystyczny spokój=characteristic quiet
charakterystyczny sposób=characteristic way
charakterystyczny świst=characteristic whistle
charakterystyczny szum=characteristic hum
charakterystyczny ton=characteristic tone
charakterystyczny wizerunek=characteristic picture
charakterystyczny zapach=characteristic scent
chciwy bratanek=greedy nephew
chciwy człowiek=greedy man
chciwy teść=greedy father-in-law
chciwy właściciel=greedy owner
chełpliwy głos=boastful sound
chemiczny ołówek=chemical pencil
chemiczny śmietnik=chemical garbage
chemiczny smród=chemical stench
chemiczny termometr=chemical thermometer
chemiczny zapach=chemical scent
chemiczny związek=chemical relationship
chichot histeryczny=hysterical giggle
chirurg dentystyczny=dental surgeon
chirurg plastyczny=plastic surgeon
chirurgiczny nóż=surgical cutter
chirurgiczny strój=surgical dress
chleb codzienny=everyday bread
chleb gruby=fat bread
chleb obozowy=camp bread
chleb podróżny=traveller bread
chleb powszedni=common bread
chleb żytni=rye bread
chłód charakterystyczny=characteristic chill
chłód lodowaty=icy chill
chłód pomny=mindful chill
chłód ziemny=earth chill
chłód zimny=cold chill
chłodny balsam=cool balm
chłodny błysk=cool flash
chłodny cień=cool umbra
chłodny deszcz=cool rain
chłodny dotyk=cool touch
chłodny dreszcz=cool shiver
chłodny dzień=cool day
chłodny głos=cool sound
chłodny kompres=cool compress
chłodny napój=cool drink
chłodny oddech=cool breath
chłodny okład=cool covering
chłodny osąd=cool judgement
chłodny płyn=cool humour
chłodny poranek=cool morning
chłodny spokój=cool quiet
chłodny sposób=cool way
chłodny stosunek=cool relation
chłodny strumień=cool stream
chłodny szmer=cool murmur
chłodny uśmiech=cool smile
chłodny wiatr=cool wind
chłodny wicher=cool gale
chłodny wieczór=cool evening
chłodny wzrok=cool sight
chłodny zefir=cool zephyr
chłonny umysł=lymphatic mind
chłop bogaty=rich peasant
chłop nieznajomy=unknown peasant
chłop ogromny=huge peasant
chłop poczciwy=kind-hearted peasant
chłop porządny=solid peasant
chłop potrzebny=necessary peasant
chłop poważny=serious peasant
chłop prosty=right peasant
chłop rozsądny=reasonable peasant
chłop silny=strong peasant
chłop szczupły=slim peasant
chłop żonaty=married peasant
chłopak dobry=good boy
chłopak dowcipny=witty boy
chłopak głuchoniemy=deaf-mute boy
chłopak niezgrabny=awkward boy
chłopak niezwykły=unusual boy
chłopak obcy=strange boy
chłopak okrętowy=shipping boy
chłopak pogodny=bright boy
chłopak pokładowy=deck boy
chłopak ponury=gloomy boy
chłopak skromny=modest boy
chłopak stajenny=stable boy
chłopak wysoki=high boy
chłopiec głodny=hungry boy
chłopiec gruby=fat boy
chłopiec młody=young boy
chłopiec murzyński=black boy
chłopiec okrętowy=shipping boy
chłopiec rozsądny=reasonable boy
chłopiec stajenny=stable boy
chłopięcy chór=boyish gallery
chłopięcy entuzjazm=boyish enthusiasm
chłopięcy głos=boyish sound
chłopięcy nos=boyish nose
chłopięcy płacz=boyish crying
chłopięcy podbródek=boyish chin
chłopięcy pokój=boyish room
chłopięcy uśmiech=boyish smile
chłopski grób=peasant grave
chłopski naród=peasant nation
chłopski pług=peasant plough
chłopski rozum=common sense
chłopski strój=peasant dress
chłopski styl=peasant style
chłopski wóz=peasant cart
chlubny udział=glorious part
chmiel młody=young hop
chmurny poranek=flighty morning
chmurny wzrok=flighty sight
chodnik zły=bad sidewalk
cholerny absurd=damned absurdity
cholerny artykuł=damned article
cholerny autor=damned author
cholerny bałagan=damned mess
cholerny barman=damned bartender
cholerny ból=damned pain
cholerny bród=damned ford
cholerny czołg=damned tank
cholerny departament=damned department
cholerny dom=damned house
cholerny dureń=damned fool
cholerny dywan=damned carpet
cholerny dzień=damned day
cholerny dzwonek=damned trumpet
cholerny głos=damned sound
cholerny głupiec=damned fool
cholerny gówniarz=damned punk
cholerny hałas=damned noise
cholerny idiota=damned idiot
cholerny imperator=damned emperor
cholerny kamień=damned slide
cholerny kanał=damned duct
cholerny kapelusz=damned hat
cholerny karabin=damned musket
cholerny klejnot=damned gem
cholerny klub=damned club
cholerny koń=damned horse
cholerny korek=damned plug
cholerny kraj=damned country
cholerny krzyk=damned shout
cholerny kurz=damned dust
cholerny labirynt=damned labyrinth
cholerny lewarek=damned jacks
cholerny list=damned letter
cholerny los=damned chance
cholerny magazyn=damned store-house
cholerny miecznik=damned sword-fish
cholerny mikrobus=damned minibus
cholerny moduł=damned modulus
cholerny motocykl=damned motorcycle
cholerny nakaz=damned warrant
cholerny numer=damned number
cholerny obrońca=damned barrister
cholerny ośrodek=damned medium
cholerny oszust=damned cheat
cholerny palant=damned asshole
cholerny pas=damned belt
cholerny pastuch=damned shepherd
cholerny piach=damned sand
cholerny piecyk=damned heater
cholerny pies=damned dog
cholerny portfel=damned portfolio
cholerny profesor=damned professor
cholerny program=damned programme
cholerny przycisk=damned button
cholerny przypadek=damned case
cholerny raport=damned report
cholerny rodzaj=damned gender
cholerny rysunek=damned drawing
cholerny sędzia=damned judge
cholerny sen=damned dream
cholerny słup=damned prism
cholerny smród=damned stench
cholerny smutek=damned sadness
cholerny sposób=damned way
cholerny sprzęt=damned equipment
cholerny statek=damned ship
cholerny stolik=damned table
cholerny świr=damned nut
cholerny szczeniak=damned puppy
cholerny telefon=damned telephone
cholerny tłok=damned piston
cholerny tupet=damned impudence
cholerny uchwyt=damned chuck
cholerny wirus=damned virus
cholerny wyraz=damned term
cholerny wywiad=damned interview
cholerny zakład=damned institution
cholerny zamek=damned scarf
cholerny zapach=damned scent
cholerny zarobek=damned earning
cholerny zbieg=damned deserter
chór kościelny=church gallery
chór męski=manful gallery
chór obozowy=camp gallery
chór wojskowy=military gallery
chór żydowski=Jewish gallery
chóralny jęk=choral groan
chóralny okrzyk=choral shout
chóralny pisk=choral squeak
chóralny pomruk=choral murmur
chóralny śmiech=choral laughter
chóralny wrzask=choral scream
chorobliwy niepokój=abnormal anxiety
chorobliwy proces=abnormal case
chorobliwy strach=abnormal fear
chorobowy wirus=morbid virus
chory człowiek=ill man
chory facet=ill guy
chory helikopter=ill helicopter
chory kraj=ill country
chory kruk=ill raven
chory legionista=ill legionary
chory pacjent=ill patient
chory potwór=ill monster
chory twór=ill creature
chory umysł=ill mind
chory ząb=ill tooth
chory żołądek=ill stomach
chrapliwy głos=hoarse sound
chrapliwy krzyk=hoarse shout
chrapliwy oddech=hoarse breath
chrapliwy ryk=hoarse roar
chrapliwy skrzek=hoarse croak
chrapliwy śmiech=hoarse laughter
chrapliwy śpiew=hoarse singing
chromatyczny pasaż=chromatic passage
chromy chód=limping walk
chroniczny ból=chronic pain
chronologiczny zapis=chronological notation
chropowaty bas=rough bass
chropowaty kamień=rough slide
chrypliwy głos=hoarse sound
chrypliwy okrzyk=hoarse shout
chrypliwy skowyt=hoarse yelp
chrypliwy śmiech=hoarse laughter
chrześcijański ksiądz=Christian priest
chrześcijański obowiązek=Christian duty
chrześcijański optymizm=Christian optimism
chrześcijański uniwersalizm=Christian universalism
chrzest bojowy=operational baptism
chrzest krótki=short baptism
chrzestny ojciec=baptismal sires
chrzestny stryj=baptismal uncle
chrzestny syn=baptismal son
chudy agent=thin broker
chudy baran=thin ram
chudy chłopak=thin boy
chudy człowiek=thin man
chudy dzieciak=thin child
chudy głos=thin sound
chudy grek=thin Greeks
chudy intelektualista=thin intellectual
chudy kumpel=thin pall
chudy mężczyzna=thin man
chudy mnich=thin monk
chudy ogon=thin tail
chudy osobnik=thin individual
chudy pies=thin dog
chudy poeta=thin poet
chudy stwór=thin creature
chudy szczeniak=thin puppy
chudy tors=thin torso
chudy tyłek=thin bottom
chudy woźnica=thin driver
chudy żołnierz=thin soldier
chuligański napad=disorderly forwards
chwalebny epizod=praiseworthy episode
chwalebny koniec=praiseworthy end
chwalebny wyjątek=praiseworthy except
chwilowy błysk=temporary flash
chwilowy ból=temporary pain
chwilowy brak=temporary lack
chwilowy odpoczynek=temporary rest
chwilowy opór=temporary resistance
chwilowy przebłysk=temporary glimmer
chwilowy przestrach=temporary fright
chwilowy ratunek=temporary rescue
chwilowy rozejm=temporary armistice
chwilowy skok=temporary stroke
chwilowy strach=temporary fear
chwilowy szok=temporary shock
chwilowy zanik=temporary fading
chwyt reklamowy=advertising hand
chwytliwy kawałek=catchy piece
chytry podstęp=cunning ruse
chytry zamysł=cunning intention
chytry zwyczaj=cunning custom
ciąg spożywczy=food sequence
ciągły blask=continuous glitter
ciągły ból=continuous pain
ciągły brak=continuous lack
ciągły chichot=continuous giggle
ciągły głód=continuous hunger
ciągły napływ=continuous afflux
ciągły niedosyt=continuous bulimia
ciągły odpływ=continuous outflow
ciągły ogień=continuous fire
ciągły ostrzał=continuous fire
ciągły pisk=continuous squeak
ciągły pomruk=continuous murmur
ciągły postęp=continuous progress
ciągły potok=continuous stream
ciągły ruch=continuous movement
ciągły rząd=continuous grade
ciągły strach=continuous fear
ciągły strumień=continuous stream
ciągły stukot=continuous clatter
ciągły sygnał=continuous signal
ciągły szelest=continuous rustle
ciągły szum=continuous hum
ciągły upór=continuous obstinacy
ciasny fotel=tight armchair
ciasny kołnierzyk=tight collar
ciasny krąg=tight vertebra
ciasny pierścień=tight halo
ciasny pokój=tight room
ciasny prześwit=tight clearance
ciasny zakręt=tight turning
cichy brzęk=calm chink
cichy bulgot=calm gurgle
cichy bunt=calm revolt
cichy chichot=calm giggle
cichy chrobot=calm scratching
cichy człowiek=calm man
cichy deszcz=calm rain
cichy dom=calm house
cichy dziedziniec=calm piazza
cichy głos=quiet voice
cichy grzechot=calm rustle
cichy gwizd=calm singing
cichy hałas=calm noise
cichy jęk=calm groan
cichy kaszel=calm cough
cichy korytarz=calm corridor
cichy krzyk=calm shout
cichy łomot=calm din
cichy mrok=calm darkness
cichy nakaz=calm warrant
cichy numerek=calm ticket
cichy obserwator=calm observer
cichy oddech=calm breath
cichy odwrót=calm retreat
cichy okrzyk=calm shout
cichy pacjent=calm patient
cichy pisk=calm squeak
cichy płacz=calm crying
cichy plusk=calm splash
cichy pokój=calm room
cichy pomruk=calm murmur
cichy poszum=calm hiss
cichy profesor=calm professor
cichy punkt=calm point
cichy refren=calm chorus
cichy skrzek=calm croak
cichy ślub=calm marriage
cichy śmiech=calm laughter
cichy śpiew=calm singing
cichy sposób=calm way
cichy stuk=calm clatter
cichy stukot=calm clatter
cichy świst=calm whistle
cichy sygnał=calm signal
cichy syk=calm hiss
cichy szczęk=calm cash
cichy szelest=calm rustle
cichy szept=calm whisper
cichy szloch=calm sob
cichy szmer=calm murmur
cichy szum=calm hum
cichy telefon=calm telephone
cichy terkot=calm rattle
cichy tętent=calm tramp
cichy trzask=calm bang
cichy urzędnik=calm official
cichy warkot=calm whirr
cichy widz=calm spectator
cichy wieczór=calm evening
cichy zabójca=calm killer
cichy zakątek=calm corner
cichy zakaz=calm prohibition
cichy zgrzyt=calm rasp
ciekawy artykuł=interesting article
ciekawy człowiek=interesting man
ciekawy dokument=interesting document
ciekawy dyżur=interesting duty
ciekawy dzień=interesting day
ciekawy eksperyment=interesting experiment
ciekawy eksponat=interesting exhibit
ciekawy facet=interesting guy
ciekawy fakt=interesting fact
ciekawy fenomen=interesting phenomenon
ciekawy gość=interesting guest
ciekawy język=interesting tongue
ciekawy kontrast=interesting contrast
ciekawy kraj=interesting country
ciekawy krytyk=interesting critic
ciekawy numer=interesting number
ciekawy obiekt=interesting object
ciekawy pogląd=interesting opinion
ciekawy pomysł=interesting idea
ciekawy projekt=interesting project
ciekawy reportaż=interesting report
ciekawy rezultat=interesting result
ciekawy skutek=interesting result
ciekawy sposób=interesting way
ciekawy system=interesting formation
ciekawy szkic=interesting draft
ciekawy trop=interesting tracks
ciekawy typ=interesting type
ciekawy wariant=interesting variant
ciekawy widok=interesting view
ciekawy wybór=interesting choice
ciekawy wycinek=interesting sector
ciekawy wypadek=interesting incident
ciekawy wzór=interesting formula
ciekawy zakątek=interesting corner
ciekawy zwyczaj=interesting custom
cielęcy wiek=veal age
cielesny związek=carnal relationship
cielisty kolor=flesh-coloured colour
cielisty róż=flesh-coloured pink
ciemnobrązowy pył=dun dust
ciemnoskóry człowiek=dark-skinned man
ciemnoskóry kelner=dark-skinned waiter
ciemnoskóry mężczyzna=dark-skinned man
ciemny atrament=dark ink
ciemny beż=dark beige
ciemny błysk=dark flash
ciemny bór=dark forest
ciemny brąz=dark bronze
ciemny chleb=dark bread
ciemny chłop=dark peasant
ciemny cień=dark umbra
ciemny dół=dark pit
ciemny dom=dark house
ciemny dym=dark smoke
ciemny ekran=dark screen
ciemny garnitur=dark suit
ciemny grzbiet=dark back
ciemny kadłub=dark hulk
ciemny kamyk=dark pebble
ciemny kanion=dark canyon
ciemny kaptur=dark hood
ciemny kąt=dark angle
ciemny kawał=dark joke
ciemny kawałek=dark piece
ciemny kleks=dark blot
ciemny kolor=dark colour
ciemny koniec=dark end
ciemny kontur=dark contour
ciemny kopiec=dark mound
ciemny korytarz=dark corridor
ciemny krąg=dark vertebra
ciemny krawat=dark tie
ciemny kształt=dark shape
ciemny kwadrat=dark square
ciemny labirynt=dark labyrinth
ciemny las=dark forest
ciemny łuk=dark bow
ciemny mahoń=dark mahogany
ciemny masyw=dark massif
ciemny materiał=dark makings
ciemny mężczyzna=dark man
ciemny mostek=dark sternum
ciemny mur=dark wall
ciemny obłok=dark cloud
ciemny obszar=dark area
ciemny odcień=dark shade
ciemny ogród=dark garden
ciemny orzech=dark nut
ciemny pancerz=dark armour
ciemny pieprzyk=dark mole
ciemny płaszcz=dark sheath
ciemny płyn=dark humour
ciemny pokój=dark room
ciemny połysk=dark gloss
ciemny proszek=dark powder
ciemny przedmiot=dark object
ciemny przedział=dark locker
ciemny pukiel=dark curl
ciemny punkt=dark point
ciemny puszek=dark down
ciemny pył=dark dust
ciemny rumieniec=dark blush
ciemny salon=dark lounge
ciemny samolot=dark airplane
ciemny ślad=dark spur
ciemny strój=dark dress
ciemny strop=dark floor
ciemny stwór=dark creature
ciemny sufit=dark ceiling
ciemny sweter=dark sweater
ciemny szlak=dark pathway
ciemny szyb=dark casing
ciemny trójkąt=dark triangle
ciemny tunel=dark tunnel
ciemny ubiór=dark clothes
ciemny umysł=dark mind
ciemny wizerunek=dark picture
ciemny zamek=dark scarf
ciemny zarost=dark hair
ciemny zarys=dark outline
ciemny zaułek=dark backstreet
ciemny zegar=dark clock
ciemny żużel=dark speedway
cień czarny=villainous umbra
cień głęboki=deep umbra
cień ludzki=human umbra
cień samotny=lonely umbra
cień straszliwy=horrendous umbra
cień wysoki=high umbra
cienisty las=shady forest
cienisty ogród=shady garden
cienki czubek=poor nut
cienki drut=poor wire
cienki głos=poor sound
cienki haczyk=poor snag
cienki jęk=poor groan
cienki kabel=poor cable
cienki  kawałek=poor piece
cienki  kleik=poor gruel
cienki  koniec=poor end
cienki  łańcuch=poor chain
cienki  materac=poor mattress
cienki  materiał=poor makings
cienki  nos=poor nose
cienki  pancerz=poor armour
cienki  papier=poor paper
cienki  pergamin=poor parchment
cienki  pień=poor stock
cienki  pisk=poor squeak
cienki  plastyk=poor artist
cienki  plik=poor file
cienki  płomień=poor flame
cienki  pręt=poor rod
cienki  przecinak=poor chisel
cienki  rowek=poor groove
cienki  rzemień=poor strap
cienki  rzemyk=poor thong
cienki  sierp=poor sickle
cienki  ślad=poor spur
cienki  śpiew=poor singing
cienki  sznurek=poor string
cienki  sztylet=poor dagger
cienki  welon=poor veil
cienki  zwój=poor ganglion
ciepły  blask=warm glitter
ciepły  ból=warm pain
ciepły  chleb=warm bread
ciepły  deszcz=warm rain
ciepły  dom=warm house
ciepły  dotyk=warm touch
ciepły  dres=warm track-suit
ciepły  dzień=warm day
ciepły  garnitur=warm suit
ciepły  gest=warm gesture
ciepły  głos=warm sound
ciepły  kawaler=warm bachelor
ciepły  koc=warm blanket
ciepły  koloryt=warm colouring
ciepły  kotlet=warm chop
ciepły  kubek=warm mug
ciepły  list=warm letter
ciepły  miód=warm honey
ciepły  napój=warm drink
ciepły  oddech=warm breath
ciepły  odór=warm odour
ciepły  ogień=warm fire
ciepły  olej=warm oil
ciepły  piasek=warm sand
ciepły  płaszcz=warm sheath
ciepły  pocałunek=warm kiss
ciepły  poranek=warm morning
ciepły  prysznic=warm shower
ciepły  raj=warm paradise
ciepły  ślad=warm spur
ciepły  sweter=warm sweater
ciepły  ton=warm tone
ciepły  uścisk=warm hug
ciepły  uśmiech=warm smile
ciepły  wiatr=warm wind
ciepły  wieczór=warm evening
ciepły  wosk=warm wax
ciepły zmierzch=warm decline
cierniowy żywopłot=thorny hedgerow
ciernisty kawałek=thorny piece
ciernisty krzew=thorny shrub
cierpki dowcip=acrid joke
cierpki krzew=acrid shrub
cierpki poeta=acrid poet
cierpki smak=acrid taste
cierpki sok=acrid juice
cierpki ton=acrid tone
cierpki zapach=acrid scent
cierpliwy adorator=patient adorer
cierpliwy naród=patient nation
cieśla miejscowy=local carpenter
ciężar gatunkowy=choice weight
ciężar odpowiedni=suitable weight
ciężar ogromny=huge weight
ciężar olbrzymi=gigantic weight
ciężarek uczciwy=honest weight
ciężki akcent=dull tone
ciężki aromat=dull aroma
ciężki atak=dull attack
ciężki brzuch=dull stomach
ciężki bukiet=dull bouquet
ciężki but=dull shoe
ciężki całun=dull shroud
ciężki chód=dull walk
ciężki czas=dull tense
ciężki dotyk=dull touch
ciężki dowcip=dull joke
ciężki dowódca=dull commander
ciężki dylemat=dull dilemma
ciężki dym=dull smoke
ciężki dzień=dull day
ciężki dziennik=dull journal
ciężki frajer=dull sucker
ciężki garb=dull hump
ciężki głaz=dull stone
ciężki grad=dull hail
ciężki grzech=dull sin
ciężki huk=dull profusion
ciężki idiota=dull idiot
ciężki kamień=dull slide
ciężki kaptur=dull hood
ciężki karabin=dull musket
ciężki kawał=dull joke
ciężki kawałek=dull piece
ciężki kij=dull stick
ciężki kloc=dull log
ciężki klucz=dull clef
ciężki koc=dull blanket
ciężki kostium=dull costume
ciężki krążownik=dull cruiser
ciężki kryzys=dull crisis
ciężki kurz=dull dust
ciężki ładunek=dull cargo
ciężki łańcuch=dull chain
ciężki łeb=dull head
ciężki lemiesz=dull share
ciężki łom=dull crowbar
ciężki łomot=dull din
ciężki los=dull chance
ciężki lot=dull flight
ciężki materiał=dull makings
ciężki młot=dull idiot
ciężki mózg=dull brain
ciężki nakaz=dull warrant
ciężki nastrój=dull mood
ciężki niszczyciel=dull destroyer
ciężki nóż=dull cutter
ciężki obowiązek=dull duty
ciężki oddech=dull breath
ciężki odór=dull odour
ciężki okres=dull cycle
ciężki orzech=dull nut
ciężki pacjent=dull patient
ciężki pakunek=dull package
ciężki pancerz=dull armour
ciężki pistolet=dull pistol
ciężki płaszcz=dull sheath
ciężki plecak=dull rucksack
ciężki plusk=dull splash
ciężki pojemnik=dull container
ciężki pokrowiec=dull case
ciężki półsen=dull drowse
ciężki poranek=dull morning
ciężki poród=dull childbirth
ciężki przebieg=dull course
ciężki przedmiot=dull object
ciężki przypadek=dull case
ciężki regał=dull shelf
ciężki rulon=dull roll
ciężki rumak=dull steed
ciężki sen=dull dream
ciężki silnik=dull engine
ciężki śnieg=dull snow
ciężki sprzęt=dull equipment
ciężki stan=dull condition
ciężki szmelc=dull junk
ciężki szok=dull shock
ciężki sztandar=dull flag
ciężki teren=dull terrain
ciężki topór=dull axe
ciężki trud=dull trouble
ciężki tupot=dull tramp
ciężki tydzień=dull week
ciężki udar=dull apoplexy
ciężki umysł=dull mind
ciężki uraz=dull injury
ciężki wehikuł=dull vehicle
ciężki wieczór=dull evening
ciężki worek=dull bag
ciężki wóz=dull cart
ciężki wózek=dull trolley
ciężki wstrząs=dull shocking
ciężki wypadek=dull incident
ciężki zaduch=dull stuffiness
ciężki zapach=dull scent
ciężki zarzut=dull demurrer
ciężki zawód=dull occupation
ciężki zgon=dull decease
ciężki żwir=dull gravel
cioteczny brat=cousin brother
cioteczny dziadek=cousin grandfather
cioteczny wnuk=cousin grandson
cmentarz centralny=central cemetery
cmentarz ewangelicki=evangelical cemetery
cmentarz komunalny=municipal cemetery
cmentarz miejscowy=local cemetery
cmentarz miejski=municipal cemetery
cmentarz nieduży=small cemetery
cmentarz żydowski=Jewish cemetery
codzienny akompaniament=everyday accompaniment
codzienny apel=everyday appeal
codzienny chleb=everyday bread
codzienny cud=everyday miracle
codzienny gość=everyday guest
codzienny ładunek=everyday cargo
codzienny lot=everyday flight
codzienny obchód=everyday round
codzienny realizm=everyday realism
codzienny rytuał=everyday ritual
codzienny spacer=everyday walk
codzienny wysiłek=everyday effort
codzienny zapis=everyday notation
comiesięczny czek=monthly cheque
ćpun znajomy=familiar junkie
cud boski=divine miracle
cud gospodarczy=economic miracle
cud prawdziwy=true miracle
cudny widok=marvellous view
cudowny aromat=miraculous aroma
cudowny banknot=miraculous note
cudowny chłód=miraculous chill
cudowny chłopiec=miraculous boy
cudowny dar=miraculous gift
cudowny dom=miraculous house
cudowny dotyk=miraculous touch
cudowny duet=miraculous duel
cudowny dzień=miraculous day
cudowny eliksir=miraculous elixir
cudowny facet=miraculous guy
cudowny jedwab=miraculous silk
cudowny korzeń=miraculous root
cudowny lek=miraculous remedy
cudowny magnetyzer=miraculous magnetizer
cudowny materiał=miraculous makings
cudowny mechanizm=miraculous mechanism
cudowny mężczyzna=miraculous man
cudowny nastrój=miraculous mood
cudowny obraz=miraculous range
cudowny obrus=miraculous table-cloth
cudowny owoc=miraculous fruit
cudowny płyn=miraculous humour
cudowny pocałunek=miraculous kiss
cudowny półmrok=miraculous dusk
cudowny pomysł=miraculous idea
cudowny przedmiot=miraculous object
cudowny przyrost=miraculous increase
cudowny ranek=miraculous morning
cudowny rejs=miraculous flight
cudowny sen=miraculous dream
cudowny smak=miraculous taste
cudowny śpiew=miraculous singing
cudowny spokój=miraculous quiet
cudowny sposób=miraculous way
cudowny statek=miraculous ship
cudowny widok=miraculous view
cudowny wieczór=miraculous evening
cudowny zapach=miraculous scent
cudzoziemiec dewizowy=foreign-currency foreigner
cudzoziemski kapitan=foreign captain
cudzoziemski korespondent=foreign correspondent
cudzoziemski szlachcic=foreign nobleman
cudzy chleb=else's bread
cudzy dług=else's debt
cudzy koszt=else's cost
cudzy pomysł=else's idea
cudzy spór=else's dispute
cudzy teren=else's terrain
cudzy wikt=else's board
cudzy żart=else's joke
cwany architekt=shrewd architect
cwany facet=shrewd guy
cwany gość=shrewd guest
cwany komputer=shrewd computer
cwany numer=shrewd number
cwany pies=shrewd dog
cwany psycholog=shrewd psychologist
cwany tłuścioch=shrewd fatty
cwany wróbel=shrewd sparrow
cybernetyczny żółw=cybernetic tortoise
cyfrowy zamek=digital scarf
cyfrowy zegar=digital clock
cygan miejscowy=local Bohemian
cygański pogrzeb=gipsy funeral
cykl automatyczny=automatic period
cykl filozoficzny=philosophical period
cykl graniczny=border period
cykl powieściowy=fictional period
cykl produkcyjny=productive period
cykl reportażowy=report period
cykl rolniczy=agricultural period
cykl rozwojowy=developmental period
cykl telewizyjny=television period
cyniczny facet=cynical guy
cyniczny głos=cynical sound
cyniczny łobuz=cynical urchin
cyniczny niedowiarek=cynical unbeliever
cyniczny śmiech=cynical laughter
cyniczny wykręt=cynical subterfuge
cynik zabawny=funny cynic
cynowy dzban=tin pitcher
cynowy kolor=tin colour
cynowy kubek=tin mug
cynowy kufel=tin beer-mug
cynowy półmisek=tin dish
cypel skalny=rocky cape
cyrk wodny=aqueous circus
cyrkowy akrobata=circus acrobat
cyrkowy magik=circus magician
cyrkowy namiot=circus tent
cyrkowy sprzęt=circus equipment
cytat biblijny=biblical quotation
cytat przydatny=useful quotation
cytrynowy drops=lemon drop
cytrynowy kolor=lemon colour
cytrynowy posmak=lemon aftertaste
cytrynowy zapach=lemon scent
cywilizacyjny niedowład=civilization paresis
cywilizacyjny postęp=civilization progress
cywilny funkcjonariusz=civil officer
cywilny kombinezon=civil overalls
cywilny konsultant=civil consultant
cywilny majątek=civil property
cywilny pracownik=civil worker
cywilny prom=civil ferry
cywilny ślub=civil marriage
cywilny strój=civil dress
czar egzotyczny=exotic charm
czarnoskóry chłopak=black boy
czarnoskóry czarodziej=black sorcerer
czarnoskóry człowiek=black man
czarnoskóry detektyw=black detective
czarnoskóry facet=black guy
czarnoskóry mężczyzna=black man
czarnoskóry nauczyciel=black teacher
czarnowłosy człowiek=black-haired man
czarnowłosy mężczyzna=black-haired man
czarny aksamit=villainous velvet
czarny aligator=villainous alligator
czarny anioł=villainous angel
czarny aparat=villainous apparatus
czarny asfalt=villainous asphalt
czarny atrament=villainous ink
czarny autobus=villainous bus
czarny batalion=villainous battalion
czarny bohater=villainous hero
czarny bór=villainous forest
czarny brat=villainous brother
czarny budynek=villainous building
czarny charakter=villainous character
czarny chleb=villainous bread
czarny chłopak=villainous boy
czarny cień=villainous umbra
czarny czepek=villainous bonnet
czarny człowiek=villainous man
czarny dres=villainous track-suit
czarny duch=villainous spirit
czarny dym=villainous smoke
czarny dywan=villainous carpet
czarny dzięcioł=villainous woodpecker
czarny dzień=villainous day
czarny facet=villainous guy
czarny flamaster=villainous marker
czarny frędzel=villainous tassel
czarny garnitur=villainous suit
czarny gąszcz=villainous thicket
czarny goryl=villainous gorilla
czarny granit=villainous granite
czarny helikopter=villainous helicopter
czarny hełm=villainous cupola
czarny horyzont=villainous horizon
czarny humor=villainous humour
czarny jastrząb=villainous hawk
czarny jeździec=villainous rider
czarny kamień=villainous slide
czarny kamyk=villainous pebble
czarny kapelusz=villainous hat
czarny kaptur=villainous hood
czarny karaluch=villainous cockroach
czarny kawior=villainous caviar
czarny kęs=villainous billet
czarny kierowca=villainous driver
czarny kłąb=villainous withers
czarny klejnot=villainous gem
czarny kleks=villainous blot
czarny klucz=villainous clef
czarny kolor=villainous colour
czarny kombinezon=villainous overalls
czarny  komin=villainous funnel
czarny  koń=villainous horse
czarny  kontur=villainous contour
czarny  kontynent=villainous continent
czarny  korytarz=villainous corridor
czarny  kosmyk=villainous wisp
czarny  kostium=villainous costume
czarny  kot=villainous cat
czarny  krąg=villainous vertebra
czarny  krawat=villainous tie
czarny  krążownik=villainous cruiser
czarny  kruk=villainous raven
czarny  kształt=villainous shape
czarny  kwiatek=villainous flower
czarny  lakier=villainous varnish
czarny  las=villainous forest
czarny  łeb=villainous head
czarny  lok=villainous curl
czarny  łotr=villainous scoundrel
czarny  lud=black people
czarny  łuk=villainous bow
czarny  manekin=villainous dummy
czarny  materiał=villainous makings
czarny  mężczyzna=villainous man
czarny  mór=villainous plague
czarny  motocykl=villainous motorcycle
czarny  mrok=villainous darkness
czarny  muzyk=villainous musician
czarny  napis=villainous inscription
czarny  niedźwiedź=villainous bear
czarny  nosorożec=villainous rhinoceros
czarny  notes=villainous notebook
czarny  obłok=villainous cloud
czarny  ogień=villainous fire
czarny  ogier=villainous stallion
czarny  ogon=villainous tail
czarny  oręż=villainous army
czarny  orzeł=villainous eagle
czarny  owad=villainous insect
czarny  pająk=villainous spider
czarny  palec=villainous digit
czarny  pas=villainous belt
czarny  pazur=villainous claw
czarny  piasek=villainous sand
czarny  piątek=villainous Friday
czarny  pień=villainous stock
czarny  pieprzyk=villainous mole
czarny  pies=villainous dog
czarny  pistolet=villainous pistol
czarny  plastyk=villainous artist
czarny  płaszcz=villainous sheath
czarny  płaz=villainous amphibian
czarny  płomień=villainous flame
czarny  płyn=villainous humour
czarny  pocisk=villainous bullet
czarny  podkoszulek=villainous vest
czarny  pojazd=villainous vehicle
czarny  pokos=villainous crop
czarny  popiół=villainous ash
czarny  potwór=villainous monster
czarny  powóz=villainous carriage
czarny  prostokąt=villainous rectangle
czarny  przedmiot=villainous object
czarny  pudel=villainous poodle
czarny pułkownik=villainous colonel
czarny punkt=villainous point
czarny pył=villainous dust
czarny pysk=villainous muzzle
czarny róg=villainous horn
czarny rój=villainous swarm
czarny rozmówca=villainous interlocutor
czarny rulon=villainous roll
czarny rycerz=villainous knight
czarny ryj=villainous snout
czarny rynek=villainous market
czarny rząd=villainous grade
czarny skrzep=villainous skull
czarny słup=villainous prism
czarny śluz=villainous mucus
czarny smutek=villainous sadness
czarny stanik=villainous bra
czarny statek=villainous ship
czarny stół=villainous table
czarny stolik=villainous table
czarny strażnik=villainous guard
czarny strój=villainous dress
czarny strumień=villainous stream
czarny stwór=villainous creature
czarny sweter=villainous sweater
czarny szal=villainous scarf
czarny szlak=villainous pathway
czarny telefon=villainous telephone
czarny terier=villainous terrier
czarny toczek=villainous toque
czarny trójkąt=villainous triangle
czarny trzewik=villainous shoe
czarny tuman=villainous mist
czarny tunel=villainous tunnel
czarny tusz=villainous ink
czarny tyłek=villainous bottom
czarny uśmiech=villainous smile
czarny walec=villainous roll
czarny warkocz=villainous tress
czarny wąs=villainous runner
czarny wąż=villainous snake
czarny wiatr=villainous wind
czarny wieloryb=villainous whale
czarny wieniec=villainous corona
czarny wierzchołek=villainous corner
czarny wilk=villainous wolf
czarny wir=villainous whirl
czarny włos=villainous hair
czarny wół=villainous ox
czarny worek=villainous bag
czarny wóz=villainous cart
czarny wylot=villainous outlet
czarny żagiel=villainous sail
czarny żakiet=villainous jacket
czarny zarost=villainous hair
czarny zarys=villainous outline
czarny zlepek=villainous conglomerate
czarny znak=villainous sign
czarny żuk=villainous beetle
czarny zygzak=villainous zigzag
czarodziej wielki=great sorcerer
czarodziejski dar=fairy gift
czarodziejski krąg=fairy vertebra
czarodziejski kunszt=fairy artistry
czarodziejski las=fairy forest
czarodziejski napój=fairy drink
czarodziejski ogień=fairy fire
czarodziejski pierścień=fairy halo
czarodziejski pojedynek=fairy duel
czarodziejski skarb=fairy treasure
czarodziejski sposób=fairy way
czarodziejski sznur=fairy string
czarodziejski trunek=fairy liquor
czarodziejski zbiór=fairy class
czarodziejski żuk=fairy beetle
czarowny szum=enchanting hum
czarowny widok=enchanting view
czarowny zapach=enchanting scent
czas galaktyczny=galactic tense
czas geologiczny=geological tense
czas historyczny=historical tense
czas komputerowy=computer tense
czas konieczny=necessary tense
czas krótki=short tense
czas łączny=associative tense
czas linearny=lineal tense
czas lokalny=local tense
czas międzywojenny=interwar tense
czas niedobry=bad tense
czas niezbędny=indispensable tense
czas odpowiedni=suitable tense
czas pokładowy=deck tense
czas popołudniowy=afternoon tense
czas potrzebny=necessary tense
czas powojenny=post-war tense
czas specjalny=special tense
czas stabilny=stable tense
czas stosowny=appropriate tense
czas święty=holy tense
czas szczególny=special tense
czas treningowy=training tense
czas wielki=great tense
czas wolny=free tense
czas żądny=desirous tense
czas zagadkowy=enigmatical tense
czas zbożny=worthy tense
czas ziemski=earthly tense
czasownik nieprzechodni=intransitive verb
czasowy pobyt=temporary stay
czasowy wyjazd=temporary departure
czasowy zabór=temporary annexation
czcigodny antenat=venerable ancestor
czcigodny jasnowidz=venerable clairvoyant
czcigodny kolega=venerable colleague
czcigodny nauczyciel=venerable teacher
czcigodny opiekun=venerable guardian
czcigodny prezes=venerable president
czcigodny profesor=venerable professor
czcigodny przewodnik=venerable conductor
czcigodny sługa=venerable servant
czek emerytalny=pension cheque
czek imienny=personal cheque
czepek chirurgiczny=surgical bonnet
czerep koński=horse skull
czerstwy chleb=stale bread
czerstwy kapitan=stale captain
czerwcowy dzień=June day
czerwcowy świt=June dawn
czerwony  barwnik=red dye
czerwony  blask=red glitter
czerwony  błysk=red flash
czerwony  brat=red brother
czerwony  diabeł=red devil
czerwony  dom=red house
czerwony  dywan=red carpet
czerwony  grzebień=red comb
czerwony  jęzor=red tongue
czerwony  język=red tongue
czerwony  kabel=red cable
czerwony  kabriolet=red convertible
czerwony  kamień=red slide
czerwony  kamyk=red pebble
czerwony  kanister=red can
czerwony  kapelusz=red hat
czerwony  kapłan=red priest
czerwony  kapturek=red condom
czerwony  klucz=red clef
czerwony  kołnierz=red collar
czerwony  kolor=red colour
czerwony  kombinezon=red overalls
czerwony  krawat=red tie
czerwony  krzyż=red loins
czerwony  krzyżyk=red sharp
czerwony  kształt=red shape
czerwony  kur=red measles
czerwony  kwiat=red blossom
czerwony  lak=red sealing-wax
czerwony  masyw=red massif
czerwony  mór=red plague
czerwony  mrok=red darkness
czerwony  namiot=red tent
czerwony  napis=red inscription
czerwony  nos=red nose
czerwony  odblask=red halo
czerwony  okrąg=red circle
czerwony  owoc=red fruit
czerwony  paciorek=red bead
czerwony  palik=red picket
czerwony  parasol=red umbrella
czerwony  paznokieć=red nail
czerwony  piach=red sand
czerwony  piasek=red sand
czerwony  płaszcz=red sheath
czerwony  płaszczyk=red overcoat
czerwony  płomień=red flame
czerwony  plusz=red plush
czerwony  płyn=red humour
czerwony  prawda=red truth
czerwony  promień=red ray
czerwony  przedmiot=red object
czerwony  przycisk=red button
czerwony  punkt=red point
czerwony  pył=red dust
czerwony  ręcznik=red towel
czerwony  rogacz=red cuckold
czerwony  salon=red lounge
czerwony  skuter=red scooter
czerwony  ślad=red spur
czerwony  spławik=red float
czerwony  stolik=red table
czerwony  sweter=red sweater
czerwony  sygnał=red signal
czerwony szal=red scarf
czerwony szalik=red scarf
czerwony szlak=red pathway
czerwony sztandar=red flag
czerwony telefon=red telephone
czerwony tramwaj=red tram
czerwony ubiór=red clothes
czerwony żagiel=red sail
czerwony zakres=red range
czerwony żar=red heat
czerwony zarys=red outline
czerwony zegar=red clock
częściowy obraz=partial range
częściowy odpowiednik=partial equivalent
częściowy paraliż=partial paralysis
częściowy rejestr=partial register
częsty gość=frequent guest
częsty przypadek=frequent case
częsty seks=frequent sex
człon paliwowy=fuel link
człowieczy los=human chance
człowieczy obowiązek=human duty
człowieczy towarzysz=human companion
człowiek bezczynny=idle man
człowiek biedny=poor man
człowiek bierny=passive man
człowiek bogaty=rich man
człowiek bohaterski=heroic man
człowiek chłodny=cool man
człowiek ciepły=warm man
człowiek cyniczny=cynical man
człowiek dobry=good man
człowiek dokładny=exact man
człowiek dorosły=the man
człowiek dowcipny=witty man
człowiek dyskretny=discreet man
człowiek energiczny=energetic man
człowiek inteligentny=intelligent man
człowiek kulturalny=cultural man
człowiek mądry=wise man
człowiek martwy=stagnant man
człowiek młody=young man
człowiek naiwny=naive man
człowiek nerwowy=nervous man
człowiek nieszczęśliwy=unhappy man
człowiek niewesoły=joyless man
człowiek niewidomy=blind man
człowiek niewinny=innocent man
człowiek niezwyczajny=uncommon man
człowiek normalny=normal man
człowiek obcy=strange man
człowiek odpowiedzialny=responsible man
człowiek odważny=brave man
człowiek oficjalny=official man
człowiek oszczędny=thrifty man
człowiek piękny=beautiful man
człowiek pierwotny=prime man
człowiek poczciwy=kind-hearted man
człowiek ponury=gloomy man
człowiek porządny=solid man
człowiek praktyczny=practical man
człowiek prawdziwy=true man
człowiek praworęczny=right-handed man
człowiek prawy=right man
człowiek prosty=right man
człowiek prymitywny=primitive man
człowiek prywatny=private man
człowiek przeciętny=average man
człowiek ranny=wounded man
człowiek religijny=religious man
człowiek rosły=the man
człowiek rozsądny=reasonable man
człowiek roztropny=prudent man
człowiek rzeczowy=factual man
człowiek samotny=lonely man
człowiek serdeczny=bosom man
człowiek silny=strong man
człowiek skłonny=prone man
człowiek skromny=modest man
człowiek słaby=weak man
człowiek spokojny=calm man
człowiek sprytny=shrewd man
człowiek stary=old man
człowiek subtelny=subtle man
człowiek świadomy=conscious man
człowiek światły=smart man
człowiek światowy=world man
człowiek świetny=excellent man
człowiek sympatyczny=pleasant man
człowiek szczęśliwy=happy man
człowiek szczupły=slim man
człowiek szlachetny=noble man
człowiek trzeźwy=sober man
człowiek twardy=hard man
człowiek uczciwy=honest man
człowiek uprzejmy=polite man
człowiek wielkoduszny=magnanimous man
człowiek wolny=free man
człowiek wrażliwy=sensitive man
człowiek wściekły=the man
człowiek wsiowy=village man
człowiek współczesny=present man
człowiek wszechstronny=universal man
człowiek wyjątkowy=exceptional man
człowiek wysoki=high man
człowiek żądny=desirous man
człowiek zapobiegliwy=provident man
człowiek zdolny=clever man
człowiek zdrów=healthy man
człowiek zielony=green man
człowiek ziemski=earthly man
człowiek zły=bad man
człowiek znakomity=superb man
człowiek żonaty=married man
człowiek zwykły=usual man
czołg szturmowy=assault tank
czołowy artysta=frontal artist
czołowy atak=frontal attack
czołowy oddział=frontal series
czołowy pancerz=frontal armour
czołowy poeta=frontal poet
czołowy zwój=frontal ganglion
czujny gest=vigilant gesture
czujny kojot=vigilant coyote
czujny tryton=vigilant newt
czujny wzrok=vigilant sight
czuły barometr=tender barometer
czuły gest=tender gesture
czuły nastrój=tender mood
czuły punkt=tender point
czuły słuch=tender hearing
czuły sposób=tender way
czuły umysł=tender mind
czuły uścisk=tender hug
czuły uśmiech=tender smile
czuły węch=tender smell
czuły wzrok=tender sight
czwartkowy poranek=Thursday morning
czwartkowy ranek=Thursday morning
czwartkowy wieczór=Thursday evening
czwartorzędny garnitur=fourth-rate suit
czwartorzędny konferansjer=fourth-rate announcer
czworoboczny zamek=quadrilateral scarf
czworokątny żagiel=quadrangular sail
czworonożny kształt=four-footed shape
czworonożny przyjaciel=four-footed friend
czyn ludzki=human act
czyn niegodziwy=wicked act
czyn patriotyczny=patriotic act
czyn straszny=terrible act
czynnik ludzki=human factor
czynnik moralny=moral factor
czynnik organizacyjny=organizational factor
czynnik polityczny=political factor
czynnik subiektywny=subjective factor
czynnik technologiczny=technological factor
czynsz miesięczny=monthly rent
czysty absurd=perfect absurdity
czysty atak=perfect attack
czysty bełkot=perfect mumble
czysty charakter=perfect character
czysty chłopiec=perfect boy
czysty cyrkon=perfect zirconium
czysty człowiek=perfect man
czysty dochód=perfect income
czysty dom=perfect house
czysty domysł=perfect guess
czysty duch=perfect spirit
czysty egzystencjalizm=perfect existentialism
czysty ekran=perfect screen
czysty fiolet=perfect violet
czysty gabinet=perfect study
czysty głos=perfect sound
czysty gwizd=perfect singing
czysty jedwab=perfect silk
czysty kawałek=perfect piece
czysty koncentrat=perfect concentrate
czysty lazur=perfect azure
czysty len=perfect flax
czysty list=perfect letter
czysty masochizm=perfect masochism
czysty materiał=perfect makings
czysty miód=perfect honey
czysty miraż=perfect mirage
czysty nonsens=perfect nonsense
czysty nurt=perfect current
czysty obłęd=perfect madness
czysty odlot=perfect take-off
czysty opis=perfect description
czysty pęd=perfect sprout
czysty piasek=perfect sand
czysty podziw=perfect admiration
czysty pokój=perfect room
czysty poranek=perfect morning
czysty przypadek=perfect case
czysty ranek=perfect morning
czysty rozbój=perfect robbery
czysty sadyzm=perfect sadism
czysty salon=perfect lounge
czysty seks=perfect sex
czysty skrawek=perfect scrap
czysty śnieg=perfect snow
czysty spirytus=perfect spirit
czysty strumyk=perfect brook
czysty strzał=perfect shot
czysty surrealizm=perfect surrealism
czysty talerz=perfect plate
czysty ton=perfect tone
czysty umysł=perfect mind
czysty uzysk=perfect output
czysty widok=perfect view
czysty wymysł=perfect invention
czysty wyraz=perfect term
czysty zachód=perfect west
czysty zakład=perfect institution
czysty zapach=perfect scent
czysty zarys=perfect outline
czysty zbieg=perfect deserter
czysty związek=perfect relationship
czysty zysk=perfect profit
czytać materiał=the makings
czytelny głos=readable sound
czytelny obraz=readable range
dąb silny=strong oak
dąb stary=old oak
dach rodzinny=family roof
daleki blask=far glitter
daleki głos=far sound
daleki grzechot=far rustle
daleki grzmot=far thunder
daleki horyzont=far horizon
daleki koniec=far end
daleki kosmos=far cosmos
daleki kraj=far country
daleki krzyk=far shout
daleki kuzyn=far cousin
daleki niebyt=far nonentity
daleki obiekt=far object
daleki pomruk=far murmur
daleki punkt=far point
daleki śmiech=far laughter
daleki śpiew=far singing
daleki szum=far hum
daleki termin=far deadline
daleki warkot=far whirr
daleki wiatr=far wind
daleki widnokrąg=far horizon
daleki widok=far view
daleki wschód=far east
daleki wymiar=far dimension
dalekobieżny liniowiec=long-distance liner
dalekosiężny teleskop=far-reaching telescope
damski bokser=ladies' boxer
damski głos=ladies' sound
damski kapelusz=ladies' hat
damski krawiec=ladies' tailor
damski płaszcz=ladies' sheath
damski sposób=ladies' way
damski wieczór=ladies' evening
damski zegarek=ladies' watch
dar doczesny=worldly gift
dar materialny=substantive gift
dar obosieczny=double-edged gift
daremny cel=futile aim
daremny gest=futile gesture
daremny trud=futile trouble
darmowy pogrzeb=free funeral
darmowy pojazd=free vehicle
darmowy posiłek=free meal
darmowy program=free programme
darwinizm społeczny=social Darwinism
dawny adres=former address
dawny agent=former broker
dawny aktor=former actor
dawny amant=former lover
dawny antagonizm=former antagonism
dawny aparat=former apparatus
dawny astronom=former astronomer
dawny autorytet=former authority
dawny ból=former pain
dawny budynek=former building
dawny charakter=former character
dawny chłód=former chill
dawny chłopak=former boy
dawny czas=former tense
dawny dom=former house
dawny dowódca=former commander
dawny druh=former companion
dawny dwór=former manor
dawny dyrektor=former manager
dawny dziedziniec=former piazza
dawny filozof=former philosopher
dawny folwark=former farm
dawny funkcjonariusz=former officer
dawny gubernator=former governor
dawny hałas=former noise
dawny ideał=former ideal
dawny kochanek=former lover
dawny kolega=former colleague
dawny komandos=former commando
dawny kompan=former buddy
dawny konkurent=former rival
dawny krąg=former vertebra
dawny kraj=former country
dawny król=former king
dawny kronikarz=former chronicler
dawny kształt=former shape
dawny kumpel=former pall
dawny łgarz=former liar
dawny łup=former loot
dawny majątek=former property
dawny mistrz=former champion
dawny nauczyciel=former teacher
dawny nawyk=former habituation
dawny niepokój=former anxiety
dawny niewolnik=former slave
dawny numer=former number
dawny obóz=former camp
dawny obraz=former range
dawny odcisk=former imprint
dawny odruch=former reflex
dawny oficer=former officer
dawny ojciec=former sires
dawny ośrodek=former medium
dawny personel=former staff
dawny płomień=former flame
dawny pochlebca=former flatterer
dawny pokój=former room
dawny potok=former stream
dawny poziom=former horizon
dawny proces=former case
dawny przyjaciel=former friend
dawny redaktor=former editor
dawny rytm=former rhythm
dawny sposób=former way
dawny stan=former condition
dawny strach=former fear
dawny styl=former style
dawny szkwał=former storm
dawny tancerz=former dancer
dawny ton=former tone
dawny towarzysz=former companion
dawny uśmiech=former smile
dawny wiarus=former campaigner
dawny widok=former view
dawny wygląd=former appearance
dawny wywiad=former interview
dawny zachód=former west
dawny zakład=former institution
dawny zapaśnik=former wrestler
dawny żart=former joke
dawny zgiełk=former turmoil
dawny związek=former relationship
dawny zwyczaj=former custom
debilny wyraz=moronic term
debiut światowy=world debut
dębowy fornir=oak veneer
dębowy kontuar=oak counter
dębowy las=oak forest
dębowy stół=oak table
dedukcyjny dowód=deductive evidence
defekt elektryczny=electric break-down
defekt genetyczny=genetic break-down
defensywny charakter=defensive character
definitywny koniec=final end
definitywny kres=final bound
dekadencki sposób=decadent way
delegat fabryczny=factory delegate
delikatny aromat=gentle aroma
delikatny blask=gentle glitter
delikatny ból=gentle pain
delikatny cień=gentle umbra
delikatny człowiek=gentle man
delikatny deseń=gentle pattern
delikatny dotyk=gentle touch
delikatny dreszcz=gentle shiver
delikatny fetor=gentle stench
delikatny fiołek=gentle violet
delikatny głos=gentle sound
delikatny interes=gentle business
delikatny jedwab=gentle silk
delikatny kieliszek=gentle glass
delikatny kłąb=gentle withers
delikatny klejnot=gentle gem
delikatny kluczyk=gentle key
delikatny kochanek=gentle lover
delikatny konserwator=gentle conservator
delikatny labirynt=gentle labyrinth
delikatny łuk=gentle bow
delikatny makijaż=gentle make-up
delikatny manewr=gentle manoeuvres
delikatny masaż=gentle massage
delikatny materiał=gentle makings
delikatny mechanizm=gentle mechanism
delikatny meszek=gentle down
delikatny nacisk=gentle pressure
delikatny nos=gentle nose
delikatny obrót=gentle turn
delikatny oddech=gentle breath
delikatny opar=gentle vapour
delikatny organizm=gentle organism
delikatny pisk=gentle squeak
delikatny płacz=gentle crying
delikatny płomień=gentle flame
delikatny poblask=gentle glow
delikatny pocałunek=gentle kiss
delikatny połysk=gentle gloss
delikatny posmak=gentle aftertaste
delikatny poszum=gentle hiss
delikatny prąd=gentle current
delikatny profil=gentle section
delikatny punkt=gentle point
delikatny róż=gentle pink
delikatny ruch=gentle movement
delikatny rumieniec=gentle blush
delikatny smak=gentle taste
delikatny śmiech=gentle laughter
delikatny sposób=gentle way
delikatny sprzęt=gentle equipment
delikatny szelest=gentle rustle
delikatny szmer=gentle murmur
delikatny szum=gentle hum
delikatny temat=gentle subject
delikatny ton=gentle tone
delikatny urok=gentle charm
delikatny uśmiech=gentle smile
delikatny wiatr=gentle wind
delikatny wietrzyk=gentle breeze
delikatny wstrząs=gentle shocking
delikatny wzór=gentle formula
delikatny zapach=gentle scent
delikatny żołądek=gentle stomach
delikatny żwir=gentle gravel
demokrata wielki=great democrat
demokratyczny gość=democratic guest
demokratyczny mandat=democratic mandate
demokratyczny rząd=democratic grade
demokratyczny socjalizm=democratic socialism
demoniczny jeździec=demoniac rider
demoniczny wrzask=demoniac scream
demoniczny wygląd=demoniac appearance
demonstracyjny akt=demonstrative act
demonstracyjny pochód=demonstrative parade
demonstracyjny sposób=demonstrative way
departament finansowy=financial department
departament wykonawczy=executive department
depozyt pieniężny=money deposit
depozytowy sejf=deposit safe
depresyjny sen=depressive dream
deputat węglowy=carbon allowance
deputat żywnościowy=food allowance
deser czekoladowy=chocolate dessert
deser lodowy=ice dessert
desperacki chwyt=desperate hand
desperacki gest=desperate gesture
desperacki kontratak=desperate counter-attack
desperacki odruch=desperate reflex
desperacki odwet=desperate retaliation
desperacki pomysł=desperate idea
desperacki skok=desperate stroke
desperacki wysiłek=desperate effort
despotyczny reżyser=despotic director
destrukcyjny wpływ=destructive influence
deszcz obfity=abundant rain
deszcz ognisty=fiery rain
deszczowy dzień=rainy day
deszczowy letni=rainy summer
deszczowy wieczór=rainy evening
deszczowy zieleń=rainy greens
detektyw prywatny=private detective
dewizowy gość=foreign-currency guest
dewizowy majątek=foreign-currency property
diabeł morski=naval devil
diabeł ordynarny=vulgar devil
diabeł straszny=terrible devil
diabeł wodny=aqueous devil
diabelny dom=confounded house
diabelny kot=confounded cat
diabelny zegar=confounded clock
diabelski błysk=devilish flash
diabelski glob=devilish globe
diabelski hełm=devilish cupola
diabelski interes=devilish business
diabelski jar=devilish canyon
diabelski jastrząb=devilish hawk
diabelski kawałek=devilish piece
diabelski kociak=devilish kitten
diabelski młyn=devilish mill
diabelski ogród=devilish garden
diabelski pomiot=devilish brood
diabelski pomysł=devilish idea
diabelski przyrząd=devilish attachment
diabelski rechot=devilish croak
diabelski spryt=devilish cleverness
diabelski stopień=devilish ran
diabelski stwór=devilish creature
diabelski taniec=devilish dance
diabelski tryl=devilish trill
diabelski wybryk=devilish whim
diabelski wymysł=devilish invention
diabelski wynalazek=devilish invention
diaboliczny rytm=diabolical rhythm
dialektyczny konflikt=dialectical conflict
dialog miłosny=amorous dialogue
dialog polityczny=political dialogue
diamentowy as=diamond ace
dług honorowy=honourable debt
dług narodowy=national debt
długi artykuł=long article
długi bicz=long whip
długi bok=long side
długi bom=long boom
długi  bosak=long boat-hook
długi  budynek=long building
długi  ciąg=long sequence
długi  cień=long umbra
długi  cierń=long thorn
długi  cykl=long period
długi  czas=long tense
długi  dach=long roof
długi  dialog=long dialogue
długi  dom=long house
długi  dzień=long day
długi  dziób=long beak
długi  grzmot=long thunder
długi  jęzor=long tongue
długi  język=long tongue
długi  kawał=long joke
długi  kawałek=long piece
długi  kij=long stick
długi  koniec=long end
długi  kontuar=long counter
długi  korytarz=long corridor
długi  krzyk=long shout
długi  łańcuch=long chain
długi  list=long letter
długi  lot=long flight
długi  łuk=long bow
długi  lunch=long luncheon
długi  łyk=long swallow
długi  marsz=long advance
długi  miesiąc=long month
długi  monolog=long monologue
długi  most=long bridge
długi  nos=long nose
długi  nóż=long cutter
długi  obraz=long range
długi  odłamek=long splinter
długi  odpoczynek=long rest
długi  ogon=long tail
długi  ogonek=long stalk
długi  okres=long cycle
długi  pakunek=long package
długi  palec=long digit
długi  pas=long belt
długi  patyk=long stick
długi  pawilon=long pavilion
długi  paznokieć=long nail
długi  płaszcz=long sheath
długi  pobyt=long stay
długi  pocałunek=long kiss
długi  pochód=long parade
długi  podbródek=long chin
długi  podkoszulek=long vest
długi  pojedynek=long duel
długi  post=long fast
długi  postronek=long cord
długi  pręt=long rod
długi  prochowiec=long dust-coat
długi  prysznic=long shower
długi  przesmyk=long pass
długi  rejestr=long register
długi  rejs=long flight
długi  reportaż=long report
długi  róg=long horn
długi  romans=long romance
długi rów=long ditch
długi rozwój=long development
długi rząd=long grade
długi rzemień=long strap
długi salon=long lounge
długi sen=long dream
długi skrawek=long scrap
długi ślad=long spur
długi śmiech=long laughter
długi spacer=long walk
długi staż=long practice
długi stół=long table
długi strój=long dress
długi strumień=long stream
długi strzęp=long shred
długi sygnał=long signal
długi szalik=long scarf
długi szereg=long sequence
długi sznur=long string
długi sznurek=long string
długi sztylet=long dagger
długi trawnik=long lawn
długi trening=long training
długi tułów=long trunk
długi tunel=long tunnel
długi tydzień=long week
długi tytuł=long title
długi urlop=long leave
długi uścisk=long hug
długi wąż=long snake
długi welon=long veil
długi wianek=long wreath
długi widelec=long fork
długi wydech=long exhaust
długi wykład=long lecture
długi wyrok=long judgement
długi wywiad=long interview
długi zamek=long scarf
długi związek=long relationship
długi żywot=long life
długofalowy charakter=long-wave character
długofalowy wpływ=long-wave influence
długonogi cień=long-legged umbra
długowieczny chłop=long-lived peasant
długowłosy mężczyzna=long-haired man
długowłosy nastolatek=long-haired teenager
dobitny przykład=forcible example
dobitny sposób=forcible way
dobitny wyraz=forcible term
dobór naturalny=natural selection
dobór płciowy=sexual selection
doborowy oddział=select series
doborowy zastęp=select host
dobroczynny potok=charitable stream
dobroczynny trunek=charitable liquor
dobroczynny tyłek=charitable bottom
dobroczynny wpływ=charitable influence
dobroduszny frajer=good-natured sucker
dobroduszny lekarz=good-natured doctor
dobroduszny sierżant=good-natured sergeant
dobroduszny śmiech=good-natured laughter
dobroduszny sposób=good-natured way
dobroduszny wyraz=good-natured term
dobrotliwy despotyzm=good-natured despotism
dobrotliwy dziadek=good-natured grandfather
dobrotliwy dziadunio=good-natured granddad
dobrotliwy ton=good-natured tone
dobrotliwy uśmiech=good-natured smile
dobrowolny zbiór=voluntary class
dobry adres=good address
dobry adwokat=good barrister
dobry agent=good broker
dobry akcent=good tone
dobry aktor=good actor
dobry aparat=good apparatus
dobry apetyt=good appetite
dobry arcybiskup=good archbishop
dobry artykuł=good article
dobry barometr=good barometer
dobry biskup=good bishop
dobry bóg=good god
dobry bramkarz=good goalkeeper
dobry browar=good brewery
dobry but=good shoe
dobry cel=good aim
dobry charakter=good character
dobry chirurg=good surgeon
dobry chłop=good peasant
dobry chłopak=good boy
dobry chłopiec=good boy
dobry ciąg=good sequence
dobry czar=good charm
dobry czarnoksiężnik=good wizard
dobry czas=good tense
dobry człowiek=good man
dobry czyn=good act
dobry dach=good roof
dobry deszcz=good rain
dobry detektyw=good detective
dobry doktor=good doctor
dobry dom=good house
dobry dotyk=good touch
dobry dowcip=good joke
dobry dowód=good evidence
dobry dowódca=good commander
dobry dramaturg=good dramatist
dobry duch=good spirit
dobry dzień=good day
dobry efekt=good effect
dobry element=good unit
dobry facet=good guy
dobry fachowiec=good expert
dobry garnitur=good suit
dobry gatunek=good species
dobry generał=good general
dobry gitarzysta=good guitarist
dobry głos=good sound
dobry gust=good taste
dobry humor=good humour
dobry instynkt=good instinct
dobry interes=good business
dobry internista=good internist
dobry jabłecznik=good apple-pie
dobry kapitan=good captain
dobry katolik=good Catholic
dobry kawał=good joke
dobry kawałek=good piece
dobry kierowca=good driver
dobry  kierownik=good manager
dobry  kilometr=good kilometre
dobry  klient=good customer
dobry  klimat=good climate
dobry  klucz=good clef
dobry  kompan=good buddy
dobry  komunizm=good communism
dobry  koń=good horse
dobry  koniak=good cognac
dobry  koniec=good end
dobry  kontrakt=good contract
dobry  kowal=good blacksmith
dobry  ksiądz=good priest
dobry  kumpel=good pall
dobry  ładunek=good cargo
dobry  łeb=good head
dobry  lekarz=good doctor
dobry  łomot=good din
dobry  los=good chance
dobry  lot=good flight
dobry  łucznik=good archer
dobry  lud=good nation
dobry  łuk=good bow
dobry  łyk=good swallow
dobry  malarz=good painter
dobry  marynarz=good sailor
dobry  materiał=good makings
dobry  mąż=good husband
dobry  mechanik=good mechanic
dobry  metr=good metre
dobry  mężczyzna=good man
dobry  muzułmanin=good Moslem
dobry  muzyk=good musician
dobry  nabytek=good purchase
dobry  napad=good forwards
dobry  nastrój=good mood
dobry  numer=good number
dobry  obiad=good dinner
dobry  obraz=good range
dobry  obserwator=good observer
dobry  odbiór=good acceptance
dobry  oficer=good officer
dobry  ojciec=good sires
dobry  okres=good cycle
dobry  okup=good ransom
dobry  oręż=good army
dobry  organizator=good organizer
dobry  oszust=good cheat
dobry  ożenek=good marriage
dobry  papieros=good cigarette
dobry  piasek=good sand
dobry  piaskowiec=good sandstone
dobry  piekarz=good baker
dobry  pieniądz=good money
dobry  pies=good dog
dobry  pisarz=good writer
dobry  pistolet=good pistol
dobry  plac=good square
dobry  plaster=good slice
dobry  plon=good crop
dobry  początek=good beginning
dobry  poeta=good poet
dobry  pogoda=good weather
dobry  pokój=good room
dobry  polityk=good politician
dobry  pomysł=good idea
dobry  popęd=good impulse
dobry  portret=good portrait
dobry  posiłek=good meal
dobry  poziom=good horizon
dobry  pracownik=good worker
dobry  pretekst=good pretext
dobry  prezes=good president
dobry  produkt=good product
dobry  program=good programme
dobry  projekt=good project
dobry  przebieg=good course
dobry  przekład=good translation
dobry  przyjaciel=good friend
dobry  przykład=good example
dobry  psycholog=good psychologist
dobry  punkt=good point
dobry  refleks=good reflex
dobry  regulamin=good regulations
dobry  reportaż=good report
dobry  robotnik=good worker
dobry  rząd=good grade
dobry  rzut=good projection
dobry  sen=good dream
dobry  silnik=good engine
dobry  sklep=good shop
dobry  skoczek=good paratrooper
dobry  słuch=good hearing
dobry  smak=good taste
dobry  śmiech=good laughter
dobry  sposób=good way
dobry  stan=good condition
dobry  start=good take-off
dobry  statek=good ship
dobry  stosunek=good relation
dobry  system=good formation
dobry  szkoleniowiec=good trainer
dobry  szpital=good hospital
dobry  taktyk=good tactician
dobry  talizman=good talisman
dobry  tancerz=good dancer
dobry  teatr=good theatre
dobry  tekst=good text
dobry  temat=good subject
dobry  terapeuta=good therapist
dobry  teren=good terrain
dobry  tom=good volume
dobry  ton=good tone
dobry  towar=good goods
dobry  towarzysz=good companion
dobry  trop=good tracks
dobry  tropiciel=good sleuth-hound
dobry  tydzień=good week
dobry  tytuł=good title
dobry  uczynek=good act
dobry  układ=good arrangement
dobry  ułamek=good fraction
dobry  uniwersytet=good university
dobry  uśmiech=good smile
dobry  wartownik=good guard
dobry  węch=good smell
dobry  wehikuł=good vehicle
dobry  wiatr=good wind
dobry widok=good view
dobry wieczór=good evening
dobry więzień=good prisoner
dobry władca=good ruler
dobry właściciel=good owner
dobry wojak=good warrior
dobry wóz=good cart
dobry wpływ=good influence
dobry wybór=good choice
dobry wygląd=good appearance
dobry wywar=good brew
dobry wywiad=good interview
dobry wzrok=good sight
dobry zakup=good purchase
dobry zapach=good scent
dobry zarobek=good earning
dobry żart=good joke
dobry żeglarz=good sailor
dobry zespół=good aggregate
dobry zięć=good son-in-law
dobry złodziej=good thief
dobry znak=good sign
dobry znawca=good expert
dobry żołnierz=good soldier
dobry związek=good relationship
dobry żyd=good Jew
dochód narodowy=national income
dochodowy biznes=profitable business
dochodowy interes=profitable business
dochodowy ładunek=profitable cargo
dochodowy pensjonat=profitable boarding-house
dochodowy przemysł=profitable industry
dociekliwy dziennikarz=inquiring journalist
dociekliwy wyraz=inquiring term
dodatek białkowy=protein addition
dodatek mieszkaniowy=housing addition
dodatek nadzwyczajny=extraordinary addition
dodatek specjalny=special addition
dodatkowy aparat=additional apparatus
dodatkowy bodziec=additional stimulus
dodatkowy cel=additional aim
dodatkowy ciężar=additional weight
dodatkowy czas=additional tense
dodatkowy człon=additional link
dodatkowy czynnik=additional factor
dodatkowy dar=additional gift
dodatkowy deser=additional dessert
dodatkowy dławik=additional throttle
dodatkowy dowód=additional evidence
dodatkowy dzień=additional day
dodatkowy egzemplarz=additional copy
dodatkowy fakt=additional fact
dodatkowy hołd=additional homage
dodatkowy kawałek=additional piece
dodatkowy klucz=additional clef
dodatkowy koc=additional blanket
dodatkowy ładunek=additional cargo
dodatkowy magazynek=additional magazine
dodatkowy margines=additional margin
dodatkowy materac=additional mattress
dodatkowy materiał=additional makings
dodatkowy nabój=additional cartridge
dodatkowy nacisk=additional pressure
dodatkowy obwód=additional periphery
dodatkowy palec=additional digit
dodatkowy pokój=additional room
dodatkowy przegląd=additional review
dodatkowy przewód=additional wire
dodatkowy przydział=additional allotment
dodatkowy punkt=additional point
dodatkowy rejs=additional flight
dodatkowy rezerwuar=additional reservoir
dodatkowy salon=additional lounge
dodatkowy skutek=additional result
dodatkowy sprzęt=additional equipment
dodatkowy stres=additional stress
dodatkowy urząd=additional office
dodatkowy wniosek=additional conclusion
dodatkowy wstręt=additional disgust
dodatkowy wysiłek=additional effort
dodatkowy zamek=additional scarf
dodatkowy zarobek=additional earning
dodatkowy zawór=additional valve
dodatkowy zwój=additional ganglion
dodatni skutek=positive result
dogłębny smutek=deep sadness
dogodny cel=convenient aim
dogodny chwyt=convenient hand
dogodny pojazd=convenient vehicle
dogodny punkt=convenient point
dokładny adres=exact address
dokładny cel=exact aim
dokładny cytat=exact quotation
dokładny czas=exact tense
dokładny namiar=exact batch
dokładny obraz=exact range
dokładny odpis=exact copy
dokładny odpowiednik=exact equivalent
dokładny opis=precise description
dokładny protokół=exact minutes
dokładny przebieg=exact course
dokładny przegląd=exact review
dokładny przekład=exact translation
dokładny raport=exact report
dokładny rejestr=exact register
dokładny rysopis=exact description
dokładny stopień=exact ran
dokładny system=exact formation
dokładny tekst=exact text
dokładny wgląd=exact insight
dokładny wiek=exact age
dokładny zapis=exact notation
dokładny zarys=exact outline
doktor naczelny=primate doctor
doktor nadworny=court doctor
doktor wojskowy=military doctor
doktor wprawny=experienced doctor
doktrynerski idealizm=doctrinaire idealism
dokuczliwy ból=nagging pain
dokuczliwy brak=nagging lack
dokuczliwy deszcz=nagging rain
dokuczliwy kaszel=nagging cough
dokuczliwy szum=nagging hum
dokuczliwy ziąb=nagging cold
dokument identyfikacyjny=identification document
dokument osobisty=personal document
dokument prawny=legal document
dół długi=long pit
dół grobowy=tomb pit
dół krótki=short pit
dół luźny=loose pit
dół ogromny=huge pit
dół pełen=full pit
dół skalny=rocky pit
dolarowy licznik=dollar numerator
dolarowy napiwek=dollar tip
dolny drut=bottom wire
dolny koniec=bottom end
dolny korytarz=bottom corridor
dolny kraniec=bottom border
dolny odcinek=bottom interval
dolny pokład=bottom layer
dolny pomost=bottom platform
dolny poziom=bottom horizon
dolny róg=bottom horn
dolny skraj=bottom edge
dom cesarski=imperial house
dom czynszowy=rent house
dom duży=large house
dom gościnny=hospitable house
dom handlowy=trade house
dom karny=penal house
dom królewski=royal house
dom leśny=forest house
dom ludowy=folk house
dom mieszkalny=habitable house
dom murowany=brick house
dom nieduży=small house
dom niewielki=small house
dom niezwykły=unusual house
dom nowy=new house
dom odległy=distant house
dom odpowiedni=suitable house
dom pełen=full house
dom piękny=beautiful house
dom pogrzebowy=funeral house
dom pokazowy=show house
dom poprawczy=reformative house
dom publiczny=public house
dom pusty=null house
dom rodzinny=family house
dom spokojny=calm house
dom stary=old house
dom święty=holy house
dom towarowy=freight house
dom własny=own house
dom wydawniczy=publishing house
dom wypoczynkowy=rest house
dom zdrojowy=spa house
domek nieduży=little house
domowy cukierek=home sweet
domowy gabinet=home study
domowy intelektualista=home intellectual
domowy komputer=home computer
domowy kot=home cat
domowy notes=home notebook
domowy numer=home number
domowy ołtarzyk=home altar
domowy posiłek=home meal
domowy rachunek=home calculus
domowy rosół=home broth
domowy sejf=home safe
domowy skarb=home treasure
domowy śmietnik=home garbage
domowy sposób=home way
domowy sprzęt=home equipment
domowy strój=home dress
domowy telefon=home telephone
domowy tryb=home cog-wheel
domyślny kolega=default colleague
domyślny sen=default dream
doniosły wpływ=brought influence
donośny bas=loud bass
donośny głos=loud sound
donośny huk=loud profusion
donośny łoskot=loud din
donośny okrzyk=loud shout
donośny ryk=loud roar
donośny skowyt=loud yelp
donośny skrzek=loud croak
donośny śpiew=loud singing
donośny szept=loud whisper
donośny ton=loud tone
donośny trzask=loud bang
doprowadzić świat=the world
doradca bezkompromisowy=uncompromising adviser
doradca finansowy=financial adviser
doradca naukowy=scientific adviser
doradca podatkowy=taxes adviser
doradca prawny=legal adviser
doraźny pożytek=summary use
dorobek materialny=substantive property
dorobek naukowy=scientific property
doroczny bal=yearly balk
doroczny jarmark=yearly fair
doroczny szereg=yearly sequence
doroczny wyjazd=yearly departure
dorodny mężczyzna=shapely man
dorodny żandarm=shapely gendarme
dorosły chłop=adult peasant
dorosły człowiek=adult man
dorosły obywatel=adult citizen
dorosły osobnik=adult individual
dorosły syn=adult son
dorożkarz kościsty=bony cabby
dorzucić polano=add pour
dosadny język=plain tongue
dosłowny sens=literal sense
dosłowny zapis=literal notation
dostać adres=the address
dostateczny materiał=sufficient makings
dostawca urzędowy=official tradesman
dostęp anonimowy=anonymous access
dostęp bezpośredni=direct access
dostęp bezprzewodowy=wireless access
dostępny powielacz=accessible duplicator
dostępny sposób=accessible way
dostępny sprzęt=accessible equipment
dostojnik kościelny=church dignitary
dostojnik państwowy=state dignitary
dostojnik partyjny=party dignitary
dostojny człowiek=dignified man
dostojny gość=dignified guest
dostojny kacyk=dignified cacique
dostojny konsul=dignified consul
doświadczony detektyw=experienced detective
doświadczony dowódca=experienced commander
doświadczony gracz=experienced player
doświadczony hipnotyzer=experienced hypnotist
doświadczony intruz=experienced intruder
doświadczony kajakarz=experienced kayaker
doświadczony konspirator=experienced conspirator
doświadczony lekarz=experienced doctor
doświadczony marynarz=experienced sailor
doświadczony mistrz=experienced champion
doświadczony mówca=experienced speaker
doświadczony oficer=experienced officer
doświadczony pedagog=experienced educator
doświadczony pies=experienced dog
doświadczony policjant=experienced policeman
doświadczony sposób=experienced way
doświadczony szmugler=experienced smuggler
doświadczony szpieg=experienced spy
doświadczony treser=experienced tamer
doświadczony wojownik=experienced warrior
doświadczony wychowawca=experienced tutor
doświadczony zabijaka=experienced blusterer
doświadczony zespół=experienced aggregate
doświadczony zwiadowca=experienced scout
dotkliwy ból=severe pain
dotkliwy brak=severe lack
dotkliwy chłód=severe chill
dotkliwy głód=severe hunger
dotkliwy kryzys=severe crisis
dotkliwy wiatr=severe wind
dotyk aksamitny=velvet touch
dotyk podobny=homothetic touch
dowcip ciężki=dull joke
dowcip głupi=stupid joke
dowcipny gliniarz=witty cop
dowcipny gość=witty guest
dowcipny komentarz=witty comment
dowcipny liberał=witty liberal
dowcipny list=witty letter
dowcipny przyjaciel=witty friend
dowcipny sposób=witty way
dowód archeologiczny=archaeological evidence
dowód matematyczny=mathematical evidence
dowód osobisty=personal evidence
dowód pośredni=indirect evidence
dowód poważny=serious evidence
dowód rejestracyjny=registration evidence
dowód rzeczowy=factual evidence
dowódca liniowy=line commander
dowódca naczelny=primate commander
dowódca rzymski=Roman commander
dowódca wojskowy=military commander
dowolny adres=any address
dowolny cel=any aim
dowolny czas=any tense
dowolny człowiek=any man
dowolny dokument=any document
dowolny generał=any general
dowolny gust=any taste
dowolny kanał=any duct
dowolny kształt=any shape
dowolny napitek=any beverage
dowolny nastrój=any mood
dowolny ogień=any fire
dowolny oręż=any army
dowolny sposób=any way
dozorca młody=young caretaker
drakoński zakaz=draconian prohibition
dramat poetycki=poetical drama
dramatyczny finał=dramatic final
dramatyczny los=dramatic chance
dramatyczny przebieg=dramatic course
dramatyczny rozwój=dramatic development
dramatyczny sposób=dramatic way
dramatyczny wydźwięk=dramatic undertone
dramatyczny wysiłek=dramatic effort
drapieżny blondynek=predatory blondes
drapieżny charakter=predatory character
drapieżny dziennik=predatory journal
drapieżny grymas=predatory grimace
drapieżny instynkt=predatory instinct
drapieżny uśmiech=predatory smile
drapieżny wyraz=predatory term
drapieżny wzrok=predatory sight
drastyczny charakter=drastic character
drastyczny sposób=drastic way
drążek sterowniczy=control rod
drażliwy człowiek=touchy man
drażliwy honor=touchy honour
drelichowy kombinezon=denim overalls
drętwy sposób=lifeless way
drętwy styl=lifeless style
drętwy uśmiech=lifeless smile
drewniany balkon=wooden balcony
drewniany barak=wooden barrack
drewniany bok=wooden side
drewniany budynek=wooden building
drewniany dom=wooden house
drewniany drążek=wooden rod
drewniany dworek=wooden manor-house
drewniany ganek=wooden porch
drewniany głos=wooden sound
drewniany gród=wooden town
drewniany grzbiet=wooden back
drewniany grzebień=wooden comb
drewniany grzybek=wooden mushroom
drewniany klasztor=wooden monastery
drewniany kloc=wooden log
drewniany klocek=wooden block
drewniany kołek=wooden tuning-peg
drewniany kontuar=wooden counter
drewniany korek=wooden plug
drewniany krzyż=wooden loins
drewniany kubek=wooden mug
drewniany kufer=wooden chest
drewniany kuferek=wooden paunch
drewniany manekin=wooden dummy
drewniany młot=wooden idiot
drewniany młotek=wooden hammer
drewniany most=wooden bridge
drewniany mostek=wooden sternum
drewniany pałac=wooden palace
drewniany pancerz=wooden armour
drewniany pierścień=wooden halo
drewniany płot=wooden fence
drewniany pomost=wooden platform
drewniany postument=wooden pedestal
drewniany pręt=wooden rod
drewniany słup=wooden prism
drewniany statek=wooden ship
drewniany stół=wooden table
drewniany stolik=wooden table
drewniany stukot=wooden clatter
drewniany sufit=wooden ceiling
drewniany szafot=wooden scaffold
drewniany szczebel=wooden rung
drewniany szkielet=wooden skeleton
drewniany taboret=wooden stool
drewniany talerz=wooden plate
drewniany tapczan=wooden couch
drewniany tron=wooden throne
drewniany trzon=wooden trunk
drewniany trzonek=wooden handle
drewniany twór=wooden creature
drewniany wał=wooden roller
drewniany ząb=wooden tooth
drewniany żaglowiec=wooden sailing-ship
drewniany zamek=wooden scarf
drób koszerny=kosher poultry
drobiazgowy szkic=detailed draft
drobne spory=small disputes
drobny akt=small act
drobny artykuł=small article
drobny błąd=small mistake
drobny bodziec=small stimulus
drobny chłopak=small boy
drobny człowiek=small man
drobny defekt=small break-down
drobny deszcz=small rain
drobny dowód=small evidence
drobny dreszcz=small shiver
drobny druk=small press
drobny element=small unit
drobny epizod=small episode
drobny fakt=small fact
drobny fałsz=small falsehood
drobny gest=small gesture
drobny grymas=small grimace
drobny hołd=small homage
drobny impuls=small impulse
drobny incydent=small incident
drobny interes=small business
drobny kamień=small slide
drobny kształt=small shape
drobny mężczyzna=small man
drobny piasek=small sand
drobny podarek=small gift
drobny podatnik=small tax-payer
drobny podbródek=small chin
drobny przemysł=small industry
drobny przemyt=small smuggling
drobny przykład=small example
drobny pył=small dust
drobny pyłek=small pollen
drobny ruch=small movement
drobny samosąd=small lynch
drobny ślad=small spur
drobny śnieg=small snow
drobny sukces=small success
drobny szczegół=small detail
drobny szkielet=small skeleton
drobny szkopuł=small trouble
drobny udział=small part
drobny ułamek=small fraction
drobny upominek=small gift
drobny właściciel=small owner
drobny wstrząs=small shocking
drobny wypadek=small incident
drobny wysiłek=small effort
drobny zabieg=small cut
drobny zalążek=small ovule
drobny żart=small joke
drobny zwierzak=small animal
drobny żwir=small gravel
drogi bilet=dear ticket
drogi budynek=dear building
drogi chłopiec=road boy
drogi cmentarz=dear cemetery
drogi czas=dear tense
drogi doktor=road doctor
drogi gaz=dear gas
drogi kamień=dear slide
drogi koniak=dear cognac
drogi konsul=road consul
drogi kosz=dear basket
drogi lek=dear remedy
drogi mąż=road husband
drogi mężczyzna=road man
drogi mistrz=road champion
drogi obiad=dear dinner
drogi pierścień=dear halo
drogi pocałunek=dear kiss
drogi policjant=road policeman
drogi prezent=dear present
drogi przyjaciel=road friend
drogi psychiatra=road psychiatrist
drogi psycholog=road psychologist
drogi rower=dear bicycle
drogi samolot=dear airplane
drogi skuter=dear scooter
drogi sprzęt=dear equipment
drogi sztylet=dear dagger
drogi teren=dear terrain
drogi tom=dear volume
drogi widok=dear view
drogi wychowawca=road tutor
drogocenny dywan=precious carpet
drogocenny kamień=precious slide
drogocenny klejnot=precious gem
drogocenny kosz=precious basket
drogocenny kruszec=precious ore
drogocenny krzyż=precious loins
drogocenny kufer=precious chest
drogocenny list=precious letter
drogocenny papier=precious paper
drogocenny pas=precious belt
drogocenny przedmiot=precious object
drogocenny skarb=precious treasure
drogowy ciągnik=road tractor
drożdżowy chleb=leavened bread
druciany kosz=wire basket
druciany koszyk=wire basket
druciany pędzel=wire brush
druciany płot=wire fence
drugorzędny magik=minor magician
drugorzędny przedmiot=minor object
druk dawny=former press
druk niecenzuralny=censurable press
druk nielegalny=illegal press
drut kolczasty=hispid wire
drzewny gąszcz=wood thicket
duch bojowy=operational spirit
duch boski=divine spirit
duch dobry=good spirit
duch ludzki=human spirit
duch nieczysty=dirty spirit
duch niegodziwy=wicked spirit
duch obywatelski=civil spirit
duch ochoczy=willing spirit
duch opiekuńczy=protective spirit
duch religijny=religious spirit
duch rewolucyjny=revolutionary spirit
duch słaby=weak spirit
duch święty=holy spirit
duch wieczny=eternal spirit
duch złośliwy=malicious spirit
duchowny mąż=clerical husband
duchowy dreszcz=spiritual shiver
duchowy dystans=spiritual distance
duchowy ekshibicjonizm=spiritual exhibitionism
duchowy lęk=spiritual phobia
duchowy niepokój=spiritual anxiety
duchowy nonkonformista=spiritual nonconformist
duchowy opór=spiritual resistance
duchowy wódz=spiritual commander
duchowy wymiar=spiritual dimension
duchowy zakres=spiritual range
duet sławny=famous duel
dumny chłopak=proud boy
dumny człowiek=proud man
dumny duch=proud spirit
dumny dziedzic=proud heir
dumny król=proud king
dumny nos=proud nose
dumny orzeł=proud eagle
dumny pochód=proud parade
dumny rycerz=proud knight
dumny tytuł=proud title
dumny wyraz=proud term
dur brzuszny=typhoid fever
dureń ostatni=last fool
dureń straszliwy=horrendous fool
durny bufon=silly fop
durny chłopak=silly boy
durny kapłan=silly priest
durny ozór=silly tongue
durny pomysł=silly idea
duszny pokój=stuffy room
duszny zapach=stuffy scent
duży apetyt=large appetite
duży arkusz=large sheet
duży artykuł=large article
duży autorytet=large authority
duży balon=large blimp
duży biust=large breasts
duży błąd=large mistake
duży bochenek=large loaf
duży brzuch=large stomach
duży budynek=large building
duży bufet=large buffet
duży bukiet=large bouquet
duży  ceber=large bucket
duży  chłop=large peasant
duży  chłopiec=large boy
duży  chór=large gallery
duży  cień=large umbra
duży  ciężar=large weight
duży  cmentarz=large cemetery
duży  cyrk=large circus
duży  człowiek=large man
duży  dąb=large oak
duży  dar=large gift
duży  deszcz=large rain
duży  dom=large house
duży  dwór=large manor
duży  dystans=large distance
duży  dystrybutor=large distributor
duży  dzban=large pitcher
duży  dzbanek=large jug
duży  dziadek=large grandfather
duży  dział=large section
duży  dziedziniec=large piazza
duży  ekran=large screen
duży  facet=large guy
duży  ganek=large porch
duży  garb=large hump
duży  garnizon=large garrison
duży  głaz=large stone
duży  głos=large sound
duży  głośnik=large loudspeaker
duży  guz=large burl
duży  hałas=large noise
duży  haust=large gulp
duży  helikopter=large helicopter
duży  jacht=large yacht
duży  kaliber=large calibre
duży  kamień=large slide
duży  kapelusz=large hat
duży  karaluch=large cockroach
duży  kartofel=large potato
duży  karton=large cardboard
duży  kawał=large joke
duży  kawałek=large piece
duży  kieliszek=large glass
duży  kij=large stick
duży  kil=large keel
duży  kleks=large blot
duży  klucz=large clef
duży  kołacz=large cake
duży  komplement=large compliment
duży  koń=large horse
duży  konwój=large convoy
duży  kopiec=large mound
duży  korek=large plug
duży  kościół=large church
duży  kosz=large basket
duży  kozak=large Cossack
duży  kraj=large country
duży  krzew=large shrub
duży  krzyż=large loins
duży  kwadrat=large square
duży  ładunek=large cargo
duży  łeb=large head
duży  lej=large funnel
duży  liść=large leaf
duży  lokal=large premises
duży  luk=large hatch
duży  łuk=large bow
duży  łyk=large swallow
duży  magazyn=large store-house
duży  majątek=large property
duży  mechanizm=large mechanism
duży  mężczyzna=large man
duży  mróz=large frost
duży  nacisk=large pressure
duży  namiot=large tent
duży  napis=large inscription
duży  napiwek=large tip
duży  nos=large nose
duży  notes=large notebook
duży  nóż=large cutter
duży  obraz=large range
duży  obszar=large area
duży  odcinek=large interval
duży  oddział=large series
duży  odłamek=large splinter
duży  odrzut=large kick
duży  ogień=large fire
duży  ogród=large garden
duży  opatrunek=large dressing
duży  owal=large oval
duży  owoc=large fruit
duży  pagórek=large knoll
duży  palec=large digit
duży  parobek=large farm-hand
duży  pień=large stock
duży  pies=large dog
duży  pistolet=large pistol
duży  plac=large square
duży  plecak=large rucksack
duży  płód=large foetus
duży  pobór=large recruitment
duży  podkoszulek=large vest
duży  pojemnik=large container
duży  pokój=large room
duży  półwysep=large peninsula
duży  pomnik=large monument
duży  popyt=large demand
duży  portret=large portrait
duży  posag=large dowry
duży  posłuch=large obedience
duży  postęp=large progress
duży  posterunek=large sentry
duży  potwór=large monster
duży  pożar=large fire
duży  poziom=large horizon
duży  pożytek=large use
duży  prąd=large current
duży  procent=large percentage
duży  prowiant=large provisions
duży  przechył=large inclination
duży  przycisk=large button
duży  przyjaciel=large friend
duży  przyrost=large increase
duży  ręcznik=large towel
duży  rejestr=large register
duży  repertuar=large repertoire
duży  reportaż=large report
duży  rewolwer=large revolver
duży rozgłos=large publicity
duży rozmach=large swing
duży rozrzut=large dispersion
duży ruch=large movement
duży sad=large orchard
duży salon=large lounge
duży samiec=large male
duży ser=large cheese
duży skarb=large treasure
duży sklep=large shop
duży skok=large stroke
duży ślad=large spur
duży sok=large juice
duży spadek=large fall
duży spokój=large quiet
duży śrubokręt=large screwdriver
duży statek=large ship
duży staw=large pond
duży stół=large table
duży stopień=large ran
duży sukces=large success
duży sweter=large sweater
duży szacunek=large respect
duży szałas=large chalet
duży szczur=large rat
duży szok=large shock
duży talerz=large plate
duży teren=large terrain
duży terminarz=large time-table
duży tłok=large piston
duży tłum=large crowd
duży tłuścioch=large fatty
duży towar=large goods
duży transport=large transportation
duży trawnik=large lawn
duży tytuł=large title
duży upływ=large outflow
duży ustęp=large passage
duży wazon=large flowerpot
duży wir=large whirl
duży worek=large bag
duży wóz=large cart
duży wózek=large trolley
duży wpływ=large influence
duży wstrząs=large shocking
duży wybór=large choice
duży wyłom=large breakout
duży wyrok=large judgement
duży wysiłek=large effort
duży wzrost=large growth
duży żagiel=large sail
duży zając=large hare
duży zakład=large institution
duży zapas=large store
duży zasięg=large range
duży zasób=large supply
duży zawór=large valve
duży zbiór=large class
duży zegar=large clock
duży związek=large relationship
duży zwój=large ganglion
duży żyrandol=large chandelier
duży zysk=large profit
dwojaki cel=twofold aim
dwojaki charakter=twofold character
dwojaki sposób=twofold way
dwór cesarski=imperial manor
dwór imperialny=imperial manor
dwór królewski=royal manor
dwór myśliwski=hunting manor
dwór rodzinny=family manor
dworcowy bufet=station buffet
dworcowy nastrój=station mood
dworek myśliwski=hunting manor-house
dworek nieduży=small manor-house
dworski intrygant=court intriguer
dworski ogrodnik=court gardener
dworski pisarz=court writer
dworski pojazd=court vehicle
dworski styl=court style
dworski ukłon=court nod
dworzec autobusowy=bus station
dworzec centralny=central station
dworzec kolejowy=railway station
dworzec komunikacyjny=communication station
dworzec podziemny=underground station
dworzec rzymski=Roman station
dworzec zachodni=western station
dygnitarz dworski=court dignitary
dygnitarz kościelny=church dignitary
dygnitarz wojenny=war dignitary
dyktator komunistyczny=communist dictator
dylemat filozoficzny=philosophical dilemma
dylemat moralny=moral dilemma
dylemat źródłowy=source dilemma
dym ciężki=dull smoke
dym tytoniowy=tobacco smoke
dymny sygnał=smoke signal
dymny zapach=smoke scent
dyplom mistrzowski=masterly diploma
dyplom uniwersytecki=university diploma
dyplomatyczny bełkot=diplomatic mumble
dyplomatyczny sposób=diplomatic way
dyplomatyczny sukces=diplomatic success
dyrektor administracyjny=administrative manager
dyrektor artystyczny=artistic manager
dyrektor generalny=general manager
dyrektor handlowy=trade manager
dyrektor medyczny=medical manager
dyrektor muzyczny=musical manager
dyrektor naczelny=primate manager
dyrektor okręgowy=regional manager
dyrektor personalny=personal manager
dyrektor wykonawczy=executive manager
dyrektorski fotel=managerial armchair
dyskotekowy kawałek=disco piece
dyskretny chłopiec=discreet boy
dyskretny cień=discreet umbra
dyskretny człowiek=discreet man
dyskretny gest=discreet gesture
dyskretny humor=discreet humour
dyskretny krąg=discreet vertebra
dyskretny makijaż=discreet make-up
dyskretny nadzór=discreet supervision
dyskretny nastrój=discreet mood
dyskretny półmrok=discreet dusk
dyskretny sługa=discreet servant
dyskretny sposób=discreet way
dyskretny urok=discreet charm
dyskretny uśmiech=discreet smile
dyskretny znak=discreet sign
dyskusyjny artykuł=controversial article
dystans konieczny=necessary distance
dystrybutor farmaceutyczny=pharmaceutical distributor
dystrybutor spożywczy=food distributor
dystrybutor żywnościowy=food distributor
dystyngowany adwokat=dignified barrister
dystyngowany głos=dignified sound
dystyngowany mężczyzna=dignified man
dystyngowany turysta=dignified tourist
dywan barwny=colourful carpet
dywan puszysty=fluffy carpet
dzban pełen=full pitcher
dzban żółty=yellow pitcher
dżdżysty dzień=rainy day
dżentelmeński obowiązek=gentlemanly duty
dziadek klozetowy=toilet grandfather
dziadek lękliwy=apprehensive grandfather
dziadowski bicz=trashy whip
dział budowlany=building section
dział finansowy=financial section
dział handlowy=trade section
dział muzyczny=musical section
dział personalny=personal section
dział statystyczny=statistical section
działać otwarcie=to act
działacz demokratyczny=democratic activist
działacz komunistyczny=communist activist
działacz kulturalny=cultural activist
działacz ludowy=folk activist
działacz państwowy=state activist
działacz partyjny=party activist
działacz polityczny=political activist
działacz społeczny=social activist
działacz związkowy=union activist
dziarski baryton=brisk baritone
dziarski ekstrawertyk=brisk extrovert
dziarski głos=brisk sound
dziarski porucznik=brisk lieutenant
dzieciak cholerny=damned child
dzieciak głodny=hungry child
dziecinny atak=childish attack
dziecinny balonik=childish balloon
dziecinny gest=childish gesture
dziecinny głos=childish sound
dziecinny okrzyk=childish shout
dziecinny rysunek=childish drawing
dziecinny sposób=childish way
dziedziczny majątek=hereditary property
dziedziniec arkadowy=arcaded piazza
dziedziniec bezkresny=boundless piazza
dziedziniec fabryczny=factory piazza
dziedziniec honorowy=honourable piazza
dziedziniec kościelny=church piazza
dziedziniec szkolny=school piazza
dziedziniec zamkowy=castle piazza
dziedziniec zewnętrzny=external piazza
dzielić świat=the world
dzielny alchemik=brave alchemist
dzielny chłopak=brave boy
dzielny chłopiec=brave boy
dzielny człowiek=brave man
dzielny dowódca=brave commander
dzielny kapitan=brave captain
dzielny łucznik=brave archer
dzielny marszałek=brave marshal
dzielny mężczyzna=brave man
dzielny naród=brave nation
dzielny pies=brave dog
dzielny pogromca=brave conqueror
dzielny przewodnik=brave conductor
dzielny pułkownik=brave colonel
dzielny rycerz=brave knight
dzielny sierżant=brave sergeant
dzielny wódz=brave commander
dzielny wojownik=brave warrior
dzielny wysiłek=brave effort
dzielny zdobywca=brave conqueror
dzielny żołnierz=brave soldier
dzień bezmięsny=meatless day
dzień chmurny=flighty day
dzień czerwcowy=June day
dzień długi=long day
dzień dobry=good day
dzień handlowy=trade day
dzień jarmarczny=market day
dzień jasny=bright day
dzień jesienny=autumn day
dzień krótki=short day
dzień krytyczny=critical day
dzień kwietniowy=April day
dzień ładny=pretty day
dzień majowy=May day
dzień niedługi=short day
dzień nieparzysty=odd day
dzień odległy=distant day
dzień ostateczny=final day
dzień ostatni=last day
dzień pełen=full day
dzień piękny=beautiful day
dzień planetarny=planetary day
dzień podobny=homothetic day
dzień pogodny=bright day
dzień powszedni=common day
dzień przyjazny=friendly day
dzień roboczy=working day
dzień rowerowy=bicycle day
dzień śliczny=pretty day
dzień słoneczny=sunny day
dzień słotny=rainy day
dzień spokojny=calm day
dzień święty=holy day
dzień szary=grey day
dzień szkolny=school day
dzień targowy=market day
dzień upalny=sweltering day
dzień wczesny=early day
dzień wietrzny=windy day
dzień wiosenny=spring day
dzień wolny=free day
dzień wyjątkowy=exceptional day
dziennik ciekawy=interesting journal
dziennik gotów=ready journal
dziennik jachtowy=yacht journal
dziennik laboratoryjny=laboratory journal
dziennik poetycki=poetical journal
dziennik pokładowy=deck journal
dziennik prawdziwy=true journal
dziennik regionalny=regional journal
dziennik telewizyjny=television journal
dziennik urzędowy=official journal
dziennikarski fach=journalist profession
dziennikarz telewizyjny=television journalist
dzienny barman=day bartender
dzienny etap=day stage
dzienny obraz=day range
dzienny płaszcz=day sheath
dzienny połów=day fishing
dzienny postój=day standstill
dzienny przydział=day allotment
dzienny raport=day report
dzienny ruch=day movement
dzienny strażnik=day guard
dziewczęcy głos=girlish sound
dziewczęcy sposób=girlish way
dziewczęcy uśmiech=girlish smile
dziewczęcy welon=girlish veil
dziewiczy ląd=virginal land
dziewiczy rejs=virginal flight
dziewiczy śnieg=virginal snow
dziki gąszcz=wild thicket
dziki gatunek=wild species
dziki głód=wild hunger
dziki handel=wild trade
dziki jaszczur=wild lizard
dziki jazgot=wild clamour
dziki kłąb=wild withers
dziki kontratak=wild counter-attack
dziki kot=wild cat
dziki kraj=wild country
dziki królik=wild rabbit
dziki krzyk=wild shout
dziki las=wild forest
dziki lokator=wild occupant
dziki łomot=wild din
dziki miód=wild honey
dziki nadmiar=wild excess
dziki nieład=wild disarrays
dziki ogier=wild stallion
dziki ogród=wild garden
dziki okrzyk=wild shout
dziki płomień=wild flame
dziki pomysł=wild idea
dziki produkt=wild product
dziki ryk=wild roar
dziki samiec=wild male
dziki skowyt=wild yelp
dziki śmiech=wild laughter
dziki strach=wild fear
dziki tłum=wild crowd
dziki uśmiech=wild smile
dziki wiatr=wild wind
dziki wicher=wild gale
dziki wilk=wild wolf
dziki wrzask=wild scream
dziki wschód=wild east
dziki wygląd=wild appearance
dziki wyraz=wild term
dziki wzrok=wild sight
dziki zachód=wild west
dziki źrebak=wild colt
dziki zwierz=wild beast
dżinsowy kombinezon=jeans overalls
dziobowy napęd=fore drive
dziobowy pierścień=fore halo
dziobowy punkt=fore point
dziobowy reflektor=fore headlight
dziwaczny artykuł=odd article
dziwaczny charakter=odd character
dziwaczny cudzoziemiec=odd foreigner
dziwaczny czar=odd charm
dziwaczny czepek=odd bonnet
dziwaczny człowiek=odd man
dziwaczny dobór=odd selection
dziwaczny dziób=odd beak
dziwaczny filozof=odd philosopher
dziwaczny głos=odd sound
dziwaczny hałas=odd noise
dziwaczny incydent=odd incident
dziwaczny kaptur=odd hood
dziwaczny kompromis=odd compromise
dziwaczny kot=odd cat
dziwaczny krzyk=odd shout
dziwaczny kult=odd cult
dziwaczny lęk=odd phobia
dziwaczny list=odd letter
dziwaczny lokal=odd premises
dziwaczny mężczyzna=odd man
dziwaczny obraz=odd range
dziwaczny obrządek=odd custom
dziwaczny oficer=odd officer
dziwaczny osobnik=odd individual
dziwaczny pasterz=odd shepherd
dziwaczny pojazd=odd vehicle
dziwaczny pomysł=odd idea
dziwaczny rejs=odd flight
dziwaczny rozwój=odd development
dziwaczny sen=odd dream
dziwaczny strój=odd dress
dziwaczny stwór=odd creature
dziwaczny wierszyk=odd poem
dziwaczny wypadek=odd incident
dziwny adres=odd address
dziwny akcent=odd tone
dziwny aspekt=odd aspect
dziwny bełkot=odd mumble
dziwny blask=odd glitter
dziwny błysk=odd flash
dziwny ból=odd pain
dziwny charakter=odd character
dziwny chłód=odd chill
dziwny chłop=odd peasant
dziwny chłopak=odd boy
dziwny chłopiec=odd boy
dziwny cień=odd umbra
dziwny ciężar=odd weight
dziwny cmentarz=odd cemetery
dziwny czasownik=odd verb
dziwny człowiek=odd man
dziwny dar=odd gift
dziwny dom=odd house
dziwny dowcip=odd joke
dziwny dramat=odd drama
dziwny dreszcz=odd shiver
dziwny  egzemplarz=odd copy
dziwny  facet=odd guy
dziwny  fakt=odd fact
dziwny  gatunek=odd species
dziwny  gest=odd gesture
dziwny  głos=odd sound
dziwny  gość=odd guest
dziwny  grymas=odd grimace
dziwny  grzechot=odd rustle
dziwny  gust=odd taste
dziwny  hałas=odd noise
dziwny  imperatyw=odd imperative
dziwny  impuls=odd impulse
dziwny  incydent=odd incident
dziwny  jęk=odd groan
dziwny  język=odd tongue
dziwny  kaprys=odd whim
dziwny  kawałek=odd piece
dziwny  klient=odd customer
dziwny  kociołek=odd kettle
dziwny  kokon=odd cocoon
dziwny  kolor=odd colour
dziwny  kombinezon=odd overalls
dziwny  komunikat=odd message
dziwny  korzeń=odd root
dziwny  kraj=odd country
dziwny  krzyk=odd shout
dziwny  kształt=odd shape
dziwny  labirynt=odd labyrinth
dziwny  las=odd forest
dziwny  lęk=odd phobia
dziwny  leśnik=odd forester
dziwny  list=odd letter
dziwny  los=odd chance
dziwny  lud=odd nation
dziwny  nacisk=odd pressure
dziwny  napój=odd drink
dziwny  naród=odd nation
dziwny  nastrój=odd mood
dziwny  niepokój=odd anxiety
dziwny  obłok=odd cloud
dziwny  obraz=odd range
dziwny  obrzęd=odd ceremony
dziwny  odcień=odd shade
dziwny  oddech=odd breath
dziwny  oddźwięk=odd response
dziwny  odruch=odd reflex
dziwny  ogień=odd fire
dziwny  okres=odd cycle
dziwny  okrzyk=odd shout
dziwny  osobnik=odd individual
dziwny  owoc=odd fruit
dziwny  pierścień=odd halo
dziwny  pochód=odd parade
dziwny  podróżnik=odd traveller
dziwny  poeta=odd poet
dziwny  pojazd=odd vehicle
dziwny  pomocnik=odd half-back
dziwny  pomysł=odd idea
dziwny  posmak=odd aftertaste
dziwny  potomek=odd descendant
dziwny  przedmiot=odd object
dziwny  przypadek=odd case
dziwny  przyrząd=odd attachment
dziwny raport=odd report
dziwny rewir=odd district
dziwny ród=odd house
dziwny rożek=odd horn
dziwny rozmach=odd swing
dziwny ruch=odd movement
dziwny rysunek=odd drawing
dziwny rytuał=odd ritual
dziwny sekret=odd secret
dziwny sen=odd dream
dziwny skurcz=odd cramp
dziwny skutek=odd result
dziwny smak=odd taste
dziwny smród=odd stench
dziwny smutek=odd sadness
dziwny splot=odd weaves
dziwny spokój=odd quiet
dziwny sposób=odd way
dziwny stan=odd condition
dziwny statek=odd ship
dziwny stosunek=odd relation
dziwny strach=odd fear
dziwny straganiarz=odd stallholder
dziwny strumień=odd stream
dziwny stwór=odd creature
dziwny szczęk=odd cash
dziwny szept=odd whisper
dziwny szmer=odd murmur
dziwny szum=odd hum
dziwny taniec=odd dance
dziwny tekst=odd text
dziwny telefon=odd telephone
dziwny tłum=odd crowd
dziwny ton=odd tone
dziwny twór=odd creature
dziwny typ=odd type
dziwny tytuł=odd title
dziwny ucisk=odd pressure
dziwny umysł=odd mind
dziwny uśmiech=odd smile
dziwny widok=odd view
dziwny wpływ=odd influence
dziwny wygląd=odd appearance
dziwny wyraz=odd term
dziwny zamęt=odd confusion
dziwny zapach=odd scent
dziwny żart=odd joke
dziwny zbieg=odd deserter
dziwny zestaw=odd aggregate
dziwny znak=odd sign
dziwny zwyczaj=odd custom
dziwoląg kulturowy=cultural freak
dźwięczny dzwon=voiced bell
dźwięczny głos=voiced sound
dźwięczny krzyk=voiced shout
dźwięczny okrzyk=voiced shout
dźwięczny śmiech=voiced laughter
dźwięczny ton=voiced tone
dźwiękoszczelny sufit=soundproof ceiling
dzwon okrętowy=shipping bell
dzwon operowy=operatic bell
dzwon weselny=wedding bell
dzwon żałobny=mourning bell
dzwonek krótki=short trumpet
efekt cieplarniany=greenhouse effect
efekt dźwiękowy=sound effect
efekt fizyczny=physical effect
efekt grawitacyjny=gravitational effect
efekt końcowy=final effect
efekt mechaniczny=mechanical effect
efekt następczy=sequent effect
efekt propagandowy=propagandist effect
efekt przeciwny=opposite effect
efekt psychologiczny=psychological effect
efekt specjalny=special effect
efekt uboczny=side effect
efekt wizualny=visual effect
efektowny krąg=showy vertebra
efektowny przedmiot=showy object
efektowny sposób=showy way
efektowny start=showy take-off
efektowny styl=showy style
efektowny wątek=showy plot
efektowny zwrot=showy return
efektywny sposób=effective way
egoistyczny drań=egoistic bastard
egoistyczny kapitalizm=egoistic capitalism
egoistyczny sposób=egoistic way
egoizm naturalny=natural egoism
egzamin historyczny=historical examination
egzamin końcowy=final examination
egzamin partyjny=party examination
egzamin swoisty=special examination
egzamin ustny=oral examination
egzamin weryfikacyjny=verifying examination
egzamin wstępny=preliminary examination
egzamin życiowy=life examination
egzekucyjny tytuł=firing title
egzotyczny smak=exotic taste
egzotyczny taniec=exotic dance
egzotyczny wąż=exotic snake
egzotyczny wdzięk=exotic charm
egzystencjalny niepokój=existential anxiety
eklektyzm architektoniczny=architectural eclecticism
ekran komputerowy=computer screen
ekran komunikacyjny=communication screen
ekran kontrolny=supervisory screen
ekran obronny=defensive screen
ekran podobny=homothetic screen
ekran pomocniczy=auxiliary screen
ekran projekcyjny=projection screen
ekran ścienny=wall screen
ekran srebrny=silver screen
ekran taktyczny=tactical screen
ekran telewizyjny=television screen
ekran wizualny=visual screen
ekskluzywny dom=exclusive house
ekspansywny sposób=expansive way
ekspert matematyczny=mathematical expert
eksperyment administracyjny=administrative experiment
eksperyment teatralny=theatrical experiment
eksperymentalny moduł=experimental modulus
eksperymentalny obóz=experimental camp
eksponat medyczny=medical exhibit
eksponat muzealny=museum exhibit
eksport muzyczny=musical export
eksportowy winiak=exports brandy
ekstatyczny pocałunek=ecstatic kiss
ekstatyczny wyraz=ecstatic term
ekstrawagancki wóz=extravagant cart
ekwipunek kuloodporny=bullet-proof equipment
elaborat prawniczy=legal dissertation
elastyczny materiał=elastic makings
elastyczny pył=elastic dust
elastyczny rękaw=elastic conveyor
elektromagnetyczny wiatr=electromagnetic wind
elektroniczny aparat=electronic apparatus
elektroniczny bilard=electronic billiards
elektroniczny ekran=electronic screen
elektroniczny gadżet=electronic gadget
elektroniczny mózg=electronic brain
elektroniczny nadzór=electronic supervision
elektroniczny płacz=electronic crying
elektroniczny słownik=electronic dictionary
elektroniczny sygnalizator=electronic invigilator
elektroniczny system=electronic formation
elektroniczny wyświetlacz=electronic display
elektroniczny zamek=electronic scarf
elektroniczny zapis=electronic notation
elektroniczny zegarek=electronic watch
elektryczny bodziec=electric stimulus
elektryczny bojler=electric boiler
elektryczny ból=electric pain
elektryczny czajnik=electric kettle
elektryczny dzbanek=electric jug
elektryczny dzwonek=electric trumpet
elektryczny grzejnik=electric radiator
elektryczny impuls=electric impulse
elektryczny kabel=electric cable
elektryczny kominek=electric fireplace
elektryczny młynek=electric winnower
elektryczny nóż=electric cutter
elektryczny otwieracz=electric opener
elektryczny pastuch=electric shepherd
elektryczny piecyk=electric heater
elektryczny przekaźnik=electric relay
elektryczny skalpel=electric scalpel
elektryczny wózek=electric trolley
elektryczny wstrząs=electric shocking
element fantastyczny=fantastic unit
element germański=Germanic unit
element graniczny=border unit
element napływowy=alluvial unit
element nieodpowiedzialny=irresponsible unit
element niepewny=insecure unit
element operacyjny=operating unit
element psychologiczny=psychological unit
element roboczy=working unit
element wspólny=common unit
element wywrotowy=subversive unit
elementarny program=infinitesimal programme
elitarny oddział=elitist series
emblemat rodowy=ancestral emblem
emfatyczny kult=emphatic cult
emigracyjny autor=emigration author
emigracyjny dziennik=emigration journal
emitować światło=blank space
emocjonalny chłód=emotional chill
emocjonalny skutek=emotional result
emocjonalny stres=emotional stress
emocjonalny wpływ=emotional influence
emocjonalny wydźwięk=emotional undertone
empiryczny realizm=empirical realism
encyklopedyczny opis=encyclopaedic description
encyklopedyczny szkic=encyclopaedic draft
energiczny facet=energetic guy
energiczny głos=energetic sound
energiczny gość=energetic guest
energiczny łomot=energetic din
energiczny mężczyzna=energetic man
energiczny opór=energetic resistance
energiczny stuk=energetic clatter
energiczny stukot=energetic clatter
energiczny uścisk=energetic hug
energiczny wyraz=energetic term
entuzjastyczny głos=enthusiastic sound
entuzjastyczny stosunek=enthusiastic relation
entuzjastyczny wrzask=enthusiastic scream
entuzjazm ogromny=huge enthusiasm
entuzjazm republikański=republican enthusiasm
epicki charakter=epic character
epicki fresk=epic fresco
epicki wymiar=epic dimension
epizod prywatny=private episode
epizodyczny romans=episodic romance
epokowy wizerunek=epoch-making picture
ergonomiczny uchwyt=ergonomic chuck
erotyczny sen=erotic dream
erotyczny sposób=erotic way
estetyczny projekt=aesthetical project
estetyczny widok=aesthetical view
etap kolejny=next stage
ewenement teatralny=theatrical sensation
ewentualny atak=possible attack
ewentualny entuzjazm=possible enthusiasm
ewentualny kandydat=possible candidate
ewentualny odwrót=possible retreat
ewentualny proces=possible case
ewentualny przewrót=possible revolution
ewentualny przyjazd=possible arrival
ewentualny raport=possible report
ewentualny rozpad=possible disintegration
ewentualny rykoszet=possible rebound
ewentualny wyjazd=possible departure
ewentualny wzrost=possible growth
ezoteryczny szereg=esoteric sequence
facet anormalny=abnormal guy
facet chudy=thin guy
facet czarny=villainous guy
facet dorzeczny=reasonable guy
facet energiczny=energetic guy
facet odpowiedzialny=responsible guy
facet zdolny=clever guy
fach kucharski=cooking profession
fachowy opis=professional description
fachowy personel=professional staff
fachowy sprzęt=professional equipment
fachowy termin=professional deadline
fajerwerk symfoniczny=symphonic firework
fajny czas=nice tense
fajny dworzec=nice station
fajny facet=nice guy
fajny głos=nice sound
fajny gość=nice guest
fajny grób=nice grave
fajny kawał=nice joke
fajny kot=nice cat
fajny kupon=nice coupon
fajny las=nice forest
fajny pogrzeb=nice funeral
fajny wieczór=nice evening
fakt autentyczny=authentic fact
fakt bezdyskusyjny=undisputed fact
fakt historyczny=historical fact
fakt niewątpliwy=unquestionable fact
fakt obiektywny=objective fact
fakt polityczny=political fact
fakt prawdziwy=true fact
fakt statystyczny=statistical fact
fakt znamienny=characteristic fact
faktyczny brak=actual lack
faktyczny opis=actual description
faktyczny sygnał=actual signal
fałd skórny=skin fold
falisty kształt=wavy shape
fałsz nikczemny=mean falsehood
fałszywy adres=false address
fałszywy agent=false broker
fałszywy akcent=false tone
fałszywy akt=false act
fałszywy bóg=false god
fałszywy czek=false cheque
fałszywy dowód=false evidence
fałszywy dziennik=false journal
fałszywy język=false tongue
fałszywy miedziak=false copper
fałszywy numer=false number
fałszywy obraz=false range
fałszywy ojciec=false sires
fałszywy omam=false hallucination
fałszywy optymizm=false optimism
fałszywy papież=false pope
fałszywy pies=false dog
fałszywy pogląd=false opinion
fałszywy ruch=false movement
fałszywy rym=false rhyme
fałszywy ślad=false spur
fałszywy słuch=false hearing
fałszywy sygnał=false signal
fałszywy ton=false tone
fałszywy towar=false goods
fałszywy trop=false tracks
fałszywy uśmiech=false smile
familijny spór=family dispute
fanatyczny blask=fanatic glitter
fanatyczny gracz=fanatic player
fanatyczny kapłan=fanatic priest
fanatyczny wielbiciel=fanatic adorer
fanatyczny wyznawca=fanatic confessor
fanatyzm religijny=religious fanaticism
fantastyczny dowcip=fantastic joke
fantastyczny facet=fantastic guy
fantastyczny majątek=fantastic property
fantastyczny mechanizm=fantastic mechanism
fantastyczny obiekt=fantastic object
fantastyczny obraz=fantastic range
fantastyczny piruet=fantastic pirouette
fantastyczny połów=fantastic fishing
fantastyczny pomysł=fantastic idea
fantastyczny refleks=fantastic reflex
fantastyczny sukces=fantastic success
fantastyczny upór=fantastic obstinacy
fantastyczny widok=fantastic view
farsz malinowy=raspberry stuffing
fatalny atak=disastrous attack
fatalny błąd=disastrous mistake
fatalny dzień=disastrous day
fatalny fach=disastrous profession
fatalny humor=disastrous humour
fatalny konflikt=disastrous conflict
fatalny nastrój=disastrous mood
fatalny obrót=disastrous turn
fatalny pomysł=disastrous idea
fatalny sposób=disastrous way
fatalny stan=disastrous condition
fatalny ukłon=disastrous nod
fatalny upadek=disastrous fall
fatalny wieczór=disastrous evening
fatalny wpływ=disastrous influence
federalny budżet=federal budget
federalny sędzia=federal judge
feministyczny znaczek=feministic mark
fenomen historyczny=historical phenomenon
fenomen poranny=morning phenomenon
ferment religijny=religious enzyme
ferment socjalny=social enzyme
ferwor krasomówczy=oratorical fervour
festiwal muzyczny=musical festival
festiwalowy tłum=festival crowd
feudalny przeżytek=feudal survival
figlarny błysk=mischievous flash
figlarny mędrzec=mischievous sage
figlarny sposób=mischievous way
figlarny ton=mischievous tone
figlarny uśmiech=mischievous smile
fikcyjny azyl=fictitious asylum
fikcyjny twór=fictitious creature
filcowy kapelusz=felt hat
filet cielęcy=veal fillet
film pornograficzny=porno movie
filmowy adwokat=movie barrister
filmowy gwiazdor=movie star
filmowy potwór=movie monster
filmowy przyjaciel=movie friend
filolog klasyczny=classic philologist
filozof lingwistyczny=linguistic philosopher
filozof współczesny=present philosopher
filozoficzny kamień=philosophical slide
filozoficzny pesymizm=philosophical pessimism
filozoficzny spokój=philosophical quiet
finansowy kręgosłup=financial spine
finansowy wysiłek=financial effort
fioletowy blask=purple glitter
fioletowy błysk=purple flash
fioletowy kamień=purple slide
fioletowy odblask=purple halo
fioletowy punkt=purple point
fioletowy sweter=purple sweater
fiołkowy kolor=violet colour
firmowy przegląd=company review
firmowy system=company formation
fizjologiczny wzrost=physiological growth
fizyczny bezwład=physical paralysis
fizyczny ból=physical pain
fizyczny czas=physical tense
fizyczny dostęp=physical access
fizyczny dystans=physical distance
fizyczny fakt=physical fact
fizyczny mózg=physical brain
fizyczny nacisk=physical pressure
fizyczny odpoczynek=physical rest
fizyczny stosunek=physical relation
fizyczny strach=physical fear
fizyczny szloch=physical sob
fizyczny umysł=physical mind
fizyczny wszechświat=physical universe
fizyczny wysiłek=physical effort
fizyczny związek=physical relationship
flagowy niszczyciel=flag destroyer
flagowy okręt=flag ship
flamandzki dialekt=Flemish dialect
flamandzki stół=Flemish table
flamaster czerwony=red marker
flanelowy garnitur=flannel suit
flegmatyczny człowiek=phlegmatic man
flegmatyczny głos=phlegmatic sound
flegmatyczny małżonek=phlegmatic husband
fluorescencyjny materiał=fluorescent makings
foliowy pakunek=foil package
folwark zwierzęcy=animal farm
formalny głos=formal sound
formalny instruktaż=formal instruction
formalny patriotyzm=formal patriotism
formalny podpis=formal signature
formalny ukłon=formal nod
formalny właściciel=formal owner
formalny wniosek=formal conclusion
fortel wojenny=war stratagem
fosforowy ogień=phosphorous fire
fotel kapitański=captain armchair
fotel klubowy=club armchair
fotel miękki=soft armchair
fotel obrotowy=circulating armchair
fotel prezydencki=presidential armchair
fotel prezydialny=presidential armchair
fotel stary=old armchair
franciszkanin młody=young Franciscan
frazes rewolucyjny=revolutionary platitude
fresk historyczny=historical fresco
frontalny atak=frontal attack
fryzjer blokowy=block barber
fundamentalny błąd=fundamental mistake
fundusz charytatywny=charitable fund
fundusz osobisty=personal fund
fundusz powierniczy=fiduciary fund
fundusz reprezentacyjny=representative fund
fundusz socjalny=social fund
fundusz zapomogowy=relief fund
funkcjonalny odpowiednik=functional equivalent
funkcjonalny rząd=functional grade
funkcjonariusz partyjny=party officer
funkcjonariusz związkowy=union officer
futrzany grzbiet=fur back
futrzany kołnierz=fur collar
futrzany kubrak=fur doublet
futrzany otok=fur rim
futrzany śpiwór=fur sleeping-bag
futurystyczny charakter=futuristic character
futurystyczny kult=futuristic cult
gąbczasty uścisk=spongy hug
gabinet chirurgiczny=surgical study
gabinet dentystyczny=dental study
gabinet domowy=home study
gabinet lekarski=medical study
gabinet owalny=oval study
gabinet wojenny=war study
gabinet żółty=yellow study
gąbkowy materac=sponge mattress
gad mięsożerny=carnivorous reptile
gadatliwy jęzor=talkative tongue
gadatliwy kamerdyner=talkative butler
gadatliwy kierowca=talkative driver
gaj oliwny=olive grove
galaktyczny wir=galactic whirl
garb psychiczny=psychical hump
garbaty los=hunchbacked chance
garbaty profesor=hunchbacked professor
gardłowy akcent=husky tone
gardłowy alt=husky alto
gardłowy głos=husky sound
gardłowy jęk=husky groan
gardłowy język=husky tongue
gardłowy kaszel=husky cough
gardłowy krzyk=husky shout
gardłowy płacz=husky crying
gardłowy pomruk=husky murmur
gardłowy ryk=husky roar
gardłowy śmiech=husky laughter
gardłowy tembr=husky timbre
gardłowy warkot=husky whirr
garnitur brązowy=brown suit
garnizon imperialny=imperial garrison
garnizon specjalny=special garrison
gatunek literacki=literary species
gatunek ludzki=human species
gatunek męski=manful species
gatunek pośredni=indirect species
gaz bezwonny=odourless gas
gaz błotny=muddy gas
gaz bojowy=operational gas
gaz drzewny=wood gas
gaz świetlny=light gas
gaz ziemny=earth gas
gazetowy papier=newspaper paper
gazowy płomień=gas flame
gazowy płomyk=gas flicker
gburowaty głos=boorish sound
gburowaty posiadacz=boorish owner
gburowaty śmiech=boorish laughter
gderliwy głos=grumbling sound
gderliwy ojciec=grumbling sires
generał naczelny=primate general
generał rzymski=Roman general
generał wielki=great general
generał wysoki=high general
generalny atak=general attack
generalny gubernator=general governor
generalny inspektor=general inspector
generalny remont=general repair
generalny rozwój=general development
generalny sekretarz=general secretary
generalny szturm=general assault
genetyczny konflikt=genetic conflict
genetyczny materiał=genetic makings
genialny antropolog=brilliant anthropologist
genialny artysta=brilliant artist
genialny chemik=brilliant chemist
genialny człowiek=brilliant man
genialny detektyw=brilliant detective
genialny diagnosta=brilliant diagnostician
genialny facet=brilliant guy
genialny filozof=brilliant philosopher
genialny logik=brilliant logician
genialny nauczyciel=brilliant teacher
genialny naukowiec=brilliant scientist
genialny pomysł=brilliant idea
genialny umysł=brilliant mind
genialny utwór=brilliant tune
genialny wódz=brilliant commander
geniusz komputerowy=computer genius
geniusz matematyczny=mathematical genius
geniusz polityczny=political genius
geniusz wojskowy=military genius
geometryczny wzorek=geometrical pattern
germański szowinizm=Germanic chauvinism
gest ludzki=human gesture
gest oratorski=oratorical gesture
gęsty aromat=thick aroma
gęsty cień=thick umbra
gęsty deszcz=thick rain
gęsty dym=thick smoke
gęsty dywan=thick carpet
gęsty kłąb=thick withers
gęsty klej=thick glue
gęsty kurz=thick dust
gęsty las=thick forest
gęsty miód=thick honey
gęsty monolit=thick monolith
gęsty mrok=thick darkness
gęsty obłok=thick cloud
gęsty ogień=thick fire
gęsty ogród=thick garden
gęsty olej=thick oil
gęsty opar=thick vapour
gęsty płyn=thick humour
gęsty popiół=thick ash
gęsty prysznic=thick shower
gęsty pył=thick dust
gęsty rój=thick swarm
gęsty ruch=thick movement
gęsty śluz=thick mucus
gęsty śnieg=thick snow
gęsty sok=thick juice
gęsty strumień=thick stream
gęsty syrop=thick syrup
gęsty szereg=thick sequence
gęsty szlam=thick slime
gęsty szpaler=thick espalier
gęsty tłum=thick crowd
gęsty welon=thick veil
gęsty zagajnik=thick coppice
gęsty zarost=thick hair
gęsty żywopłot=thick hedgerow
giętki bat=flexible whip
giętki język=flexible tongue
giętki ogon=flexible tail
gigantyczny bór=gigantic forest
gigantyczny cyklon=gigantic cyclone
gigantyczny cyrk=gigantic circus
gigantyczny grzyb=gigantic mushroom
gigantyczny kształt=gigantic shape
gigantyczny lej=gigantic funnel
gigantyczny młot=gigantic idiot
gigantyczny mur=gigantic wall
gigantyczny owad=gigantic insect
gigantyczny pająk=gigantic spider
gigantyczny port=gigantic harbour
gigantyczny róg=gigantic horn
gigantyczny śmietnik=gigantic garbage
gigantyczny statek=gigantic ship
gigantyczny trud=gigantic trouble
gigantyczny wehikuł=gigantic vehicle
gigantyczny wypadek=gigantic incident
gigantyczny znak=gigantic sign
gładki bruk=smooth pavement
gładki brzuch=smooth stomach
gładki ciężar=smooth weight
gładki głos=smooth sound
gładki kamień=smooth slide
gładki kok=smooth bun
gładki korpus=smooth corps
gładki liść=smooth leaf
gładki łobuz=smooth urchin
gładki obszar=smooth area
gładki odłam=smooth block
gładki okręt=smooth ship
gładki papier=smooth paper
gładki pas=smooth belt
gładki pień=smooth stock
gładki pokład=smooth layer
gładki zarys=smooth outline
głaz narzutowy=erratic stone
głaz okrągły=round stone
głaz śliski=slippery stone
głęboki baryton=deep baritone
głęboki bas=deep bass
głęboki ból=deep pain
głęboki chłód=deep chill
głęboki cień=deep umbra
głęboki dół=deep pit
głęboki fotel=deep armchair
głęboki głos=deep sound
głęboki haust=deep gulp
głęboki kanion=deep canyon
głęboki konflikt=deep conflict
głęboki konserwatyzm=deep conservatism
głęboki kosmos=deep cosmos
głęboki kryzys=deep crisis
głęboki las=deep forest
głęboki lęk=deep phobia
głęboki łoskot=deep din
głęboki łyk=deep swallow
głęboki mrok=deep darkness
głęboki nacjonalizm=deep nationalism
głęboki namysł=deep thought
głęboki niepokój=deep anxiety
głęboki oddech=deep breath
głęboki oddźwięk=deep response
głęboki piach=deep sand
głęboki piasek=deep sand
głęboki pocałunek=deep kiss
głęboki podziw=deep admiration
głęboki półmrok=deep dusk
głęboki pomruk=deep murmur
głęboki przewrót=deep revolution
głęboki rechot=deep croak
głęboki respekt=deep respect
głęboki rów=deep ditch
głęboki rumieniec=deep blush
głęboki sceptycyzm=deep scepticism
głęboki sen=deep dream
głęboki sens=deep sense
głęboki skłon=deep bend
głęboki smutek=deep sadness
głęboki śnieg=deep snow
głęboki spokój=deep quiet
głęboki strach=deep fear
głęboki szacunek=deep respect
głęboki szloch=deep sob
głęboki szok=deep shock
głęboki ton=deep tone
głęboki trans=deep trance
głęboki ukłon=deep nod
głęboki uraz=deep injury
głęboki uskok=deep set-off
głęboki wąwóz=deep ravine
głęboki wdech=deep inspiration
głęboki wpływ=deep influence
głęboki wstręt=deep disgust
głęboki wstrząs=deep shocking
głęboki wstyd=deep shame
głęboki wydech=deep exhaust
głęboki zgrzyt=deep rasp
gliniany czerep=clay skull
gliniany dzban=clay pitcher
gliniany dzbanek=clay jug
gliniany kubek=clay mug
gliniany mur=clay wall
gliniany odlew=clay cast
gliniany wazon=clay flowerpot
gliniasty sarkofag=clay sarcophagus
glob ziemski=earthly globe
głód intelektualny=intellectual hunger
głód narkotykowy=drug hunger
głód nikotynowy=nicotinic hunger
głód ostateczny=final hunger
głód srogi=stern hunger
głodny kot=hungry cat
głodny lud=hungry nation
głodny mężczyzna=hungry man
głodny mózg=hungry brain
głodny osioł=hungry donkey
głodny szczur=hungry rat
głodny tygrys=hungry tiger
głodny żołądek=hungry stomach
głos bezlitosny=merciless sound
głos biedny=poor sound
głos chłodny=cool sound
głos chrapliwy=hoarse sound
głos cichy=calm sound
głos cienki=poor sound
głos cierpki=acrid sound
głos ciężki=dull sound
głos czarnowłosy=black-haired sound
głos czcigodny=venerable sound
głos czysty=perfect sound
głos daleki=far sound
głos damski=ladies' sound
głos delikatny=gentle sound
głos dobitny=forcible sound
głos donośny=loud sound
głos doradczy=advisory sound
głos dziwny=odd sound
głos dźwięczny=voiced sound
głos fizyczny=physical sound
głos gardłowy=husky sound
głos głęboki=deep sound
głos głośny=loud sound
głos gruby=fat sound
głos kobiecy=feminine sound
głos ludzki=human sound
głos męski=manful sound
głos miękki=soft sound
głos niecierpliwy=impatient sound
głos niewieści=feminine sound
głos ostry=sharp sound
głos piskliwy=shrill sound
głos podobny=homothetic sound
głos ponury=gloomy sound
głos poważny=serious sound
głos przenikliwy=hard sound
głos przyjemny=pleasant sound
głos silny=strong sound
głos słaby=weak sound
głos stanowczy=firm sound
głos stary=old sound
głos suchy=dry sound
głos szorstki=rough sound
głos twardy=hard sound
głos uprzejmy=polite sound
głos wewnętrzny=internal sound
głos władczy=masterful sound
głos wysoki=high sound
głos zdolny=clever sound
głos żeński=female sound
głos zimny=cold sound
głos znajomy=familiar sound
głos żywy=lively sound
głośny brzęczyk=loud buzzer
głośny brzęk=loud chink
głośny chrzęst=loud rattle
głośny dzwonek=loud trumpet
głośny grzmot=loud thunder
głośny gwizd=loud singing
głośny hałas=loud noise
głośny huk=loud profusion
głośny jęk=loud groan
głośny krzyk=loud shout
głośny łomot=loud din
głośny łoskot=loud din
głośny oddech=loud breath
głośny okrzyk=loud shout
głośny plusk=loud splash
głośny pomruk=loud murmur
głośny proces=loud case
głośny rechot=loud croak
głośny rumor=loud rumble
głośny ryk=loud roar
głośny skandal=loud scandal
głośny skrzek=loud croak
głośny śmiech=loud laughter
głośny spektakl=loud performance
głośny spór=loud dispute
głośny stukot=loud clatter
głośny sukces=loud success
głośny świst=loud whistle
głośny sygnał=loud signal
głośny syk=loud hiss
głośny szczęk=loud cash
głośny szelest=loud rustle
głośny szloch=loud sob
głośny szmer=loud murmur
głośny szum=loud hum
głośny trzask=loud bang
głośny tupot=loud tramp
głośny upadek=loud fall
głośny warkot=loud whirr
głośny wrzask=loud scream
głośny wybuch=loud explosion
głośny zgrzyt=loud rasp
głuchoniemy chłopak=deaf-mute boy
głuchy ból=deaf pain
głuchy brzęk=deaf chink
głuchy głos=deaf sound
głuchy grzechot=deaf rustle
głuchy grzmot=deaf thunder
głuchy huk=deaf profusion
głuchy jęk=deaf groan
głuchy krzyk=deaf shout
głuchy łomot=deaf din
głuchy łoskot=deaf din
głuchy niemowa=deaf mute
głuchy plusk=deaf splash
głuchy pogłos=deaf reverberation
głuchy pomruk=deaf murmur
głuchy ryk=deaf roar
głuchy smutek=deaf sadness
głuchy stuk=deaf clatter
głuchy stukot=deaf clatter
głuchy szczęk=deaf cash
głuchy szloch=deaf sob
głuchy szmer=deaf murmur
głuchy szum=deaf hum
głuchy telefon=deaf telephone
głuchy trzask=deaf bang
głuchy tupot=deaf tramp
głuchy warkot=deaf whirr
głuchy wybuch=deaf explosion
głuchy wystrzał=deaf shot
głupi artykuł=stupid article
głupi asystent=stupid assistant
głupi błąd=stupid mistake
głupi brat=stupid brother
głupi brutal=stupid brute
głupi chłop=stupid peasant
głupi człowiek=stupid man
głupi czyn=stupid act
głupi dinozaur=stupid dinosaur
głupi dokument=stupid document
głupi dowcip=stupid joke
głupi dziób=stupid beak
głupi gest=stupid gesture
głupi głos=stupid sound
głupi grymas=stupid grimace
głupi hipis=stupid hippy
głupi interes=stupid business
głupi kapelusz=stupid hat
głupi kapitan=stupid captain
głupi kawał=stupid joke
głupi kiep=stupid simpleton
głupi kloc=stupid log
głupi kretyn=stupid cretin
głupi kundel=stupid mongrel
głupi kuzyn=stupid cousin
głupi łeb=stupid head
głupi marszałek=stupid marshal
głupi motyw=stupid motive
głupi naród=stupid nation
głupi nonsens=stupid nonsense
głupi numer=stupid number
głupi ojciec=stupid sires
głupi optymista=stupid optimist
głupi palant=stupid asshole
głupi paradoks=stupid paradox
głupi pies=stupid dog
głupi pirat=stupid hacker
głupi pomysł=stupid idea
głupi przesąd=stupid superstition
głupi pysk=stupid muzzle
głupi reżyser=stupid director
głupi ryj=stupid snout
głupi sen=stupid dream
głupi sposób=stupid way
głupi strach=stupid fear
głupi upadek=stupid fall
głupi upór=stupid obstinacy
głupi uśmiech=stupid smile
głupi wiek=stupid age
głupi wypadek=stupid incident
głupi wywiad=stupid interview
głupi żart=stupid joke
głupi znaczek=stupid mark
głupi zwierzak=stupid animal
głupi zwyczaj=stupid custom
głupkowaty palant=silly asshole
głupkowaty uśmiech=silly smile
gmach centralny=central edifice
gmach ponury=gloomy edifice
gmach posępny=gloomy edifice
gmach prosty=right edifice
gniady koń=bay horse
gniady kucyk=bay pony
gniady ogier=bay stallion
gniewny błysk=angry flash
gniewny człowiek=angry man
gniewny gest=angry gesture
gniewny głos=angry sound
gniewny grymas=angry grimace
gniewny grzmot=angry thunder
gniewny krzyk=angry shout
gniewny list=angry letter
gniewny okrzyk=angry shout
gniewny pomruk=angry murmur
gniewny ryk=angry roar
gniewny tłum=angry crowd
gniewny ton=angry tone
gniewny wygląd=angry appearance
gniewny wyraz=angry term
gniewny wzrok=angry sight
godny cel=stately aim
godny człowiek=stately man
godny entuzjazm=stately enthusiasm
godny jasnowidz=stately clairvoyant
godny mezalians=stately misalliance
godny następca=stately successor
godny pochówek=stately burial
godny pogrzeb=stately funeral
godny pomnik=stately monument
godny przeciwnik=stately enemy
godny sposób=stately way
godny urzędnik=stately official
godny widok=stately view
godny wygląd=stately appearance
godny wypadek=stately incident
godny zwyczaj=stately custom
godziwy pochówek=decent burial
godziwy poziom=decent horizon
goły kamień=naked slide
goły król=naked king
goły materac=naked mattress
goły mur=naked wall
goły pancerz=naked armour
goły plac=naked square
goły stół=naked table
goły sygnał=naked signal
goły szkielet=naked skeleton
goły tors=naked torso
goły tyłek=naked bottom
gorączkowy niepokój=frantic anxiety
gorączkowy rumieniec=frantic blush
gorączkowy sen=frantic dream
gorączkowy sposób=frantic way
gorączkowy tan=frantic dance
gorliwy dyplomata=zealous diplomatist
gorliwy komunista=zealous communist
gorliwy mnich=zealous monk
gorliwy zapał=zealous enthusiasm
gorliwy zwolennik=zealous follower
górny bunt=upper revolt
górny ekran=upper screen
górny kamieniołom=upper quarry
górny koniec=upper end
górny korytarz=upper corridor
górny łańcuch=upper chain
górny luk=upper hatch
górny podest=upper foot-pace
górny pokład=upper layer
górny poziom=upper horizon
górny szczebel=upper rung
górny ton=upper tone
górny wskaźnik=upper coefficient
górny zamek=upper scarf
górny zawias=upper hinge
górny żyrandol=upper chandelier
gorset ideologiczny=ideological corset
gorset marksistowski=Marxist corset
górski dom=mountain house
górski garb=mountain hump
górski głaz=mountain stone
górski grzbiet=mountain back
górski lew=mountain lion
górski potok=mountain stream
górski rower=mountain bicycle
górski stok=mountain slope
górski strumień=mountain stream
górski szczyt=mountain apex
górski wiatr=mountain wind
górski wicher=mountain gale
górski wierzchołek=mountain corner
goryl nizinny=lowland gorilla
gorzki grymas=bitter grimace
gorzki krzyk=bitter shout
gorzki kwiat=bitter blossom
gorzki los=bitter chance
gorzki napój=bitter drink
gorzki okruch=bitter crumb
gorzki posmak=bitter aftertaste
gorzki sarkazm=bitter sarcasm
gorzki smak=bitter taste
gorzki śmiech=bitter laughter
gorzki uśmiech=bitter smile
gorzki wyraz=bitter term
gorzki zapach=bitter scent
gość błyskotliwy=witty guest
gość honorowy=honourable guest
gość przedwojenny=pre-war guest
gość śmieszny=funny guest
gość weselny=wedding guest
gościnny dom=hospitable house
gościnny kąt=hospitable angle
gościnny krzak=hospitable bush
gościnny pisarz=hospitable writer
gościnny pokój=hospitable room
gościnny przybytek=hospitable shrine
gościnny stolik=hospitable table
gotowy koń=ready horse
gotowy materiał=ready makings
gotowy mechanizm=ready mechanism
gotowy produkt=ready product
gotowy projekt=ready project
gotowy raport=ready report
gotowy referat=ready report
gotowy rozkład=ready expansion
gotowy scenariusz=ready script
gotowy szkic=ready draft
gotowy tekst=ready text
gotowy temat=ready subject
gotowy zarys=ready outline
gotycki charakter=Gothic character
gotycki deseń=Gothic pattern
gotycki kościół=Gothic church
gotycki krucyfiks=Gothic crucifix
gotycki napis=Gothic inscription
gotycki tryptyk=Gothic triptych
gotycki zamek=Gothic scarf
graficzny wykres=graphic graph
grafitowy brąz=graphite bronze
graniczny bastion=border rampart
granit mokry=wet granite
granitowy blok=granite block
granitowy cypel=granite cape
granitowy głaz=granite stone
granitowy korytarz=granite corridor
granitowy monolit=granite monolith
granitowy mur=granite wall
granitowy pył=granite dust
granitowy słup=granite prism
granitowy strop=granite floor
granitowy występ=granite joggle
granitowy zrąb=granite framework
grawitacyjny efekt=gravitational effect
grawitacyjny ślad=gravitational spur
grawitacyjny statek=gravitational ship
grób polityczny=political grave
grób rodzinny=family grave
grobowiec godny=stately tomb
grobowiec wielki=great tomb
grobowy pomnik=tomb monument
gród obronny=defensive town
gród warowny=fortified town
gromki głos=loud sound
gromki okrzyk=loud shout
gromki rechot=loud croak
gromki śmiech=loud laughter
gromki wybuch=loud explosion
groszek zielony=green pea
groszowy interes=penny business
groteskowy błąd=grotesque mistake
groteskowy dyg=grotesque curtsey
groteskowy grymas=grotesque grimace
groteskowy kształt=grotesque shape
groteskowy sposób=grotesque way
groteskowy wygląd=grotesque appearance
groźny bas=dangerous bass
groźny błysk=dangerous flash
groźny bohater=dangerous hero
groźny gest=dangerous gesture
groźny głos=dangerous sound
groźny grad=dangerous hail
groźny kanion=dangerous canyon
groźny konkurent=dangerous rival
groźny mur=dangerous wall
groźny oręż=dangerous army
groźny pomruk=dangerous murmur
groźny potwór=dangerous monster
groźny precedens=dangerous precedent
groźny przeciwnik=dangerous enemy
groźny punkt=dangerous point
groźny referat=dangerous report
groźny ryk=dangerous roar
groźny symbolizm=dangerous symbolism
groźny szaleniec=dangerous madman
groźny szkwał=dangerous storm
groźny ton=dangerous tone
groźny warkot=dangerous whirr
groźny widok=dangerous view
groźny więzień=dangerous prisoner
groźny wojownik=dangerous warrior
groźny wróg=dangerous enemy
groźny wygląd=dangerous appearance
groźny wyraz=dangerous term
grubiański język=boorish tongue
gruboskórny dupek=inconsiderate ass-hole
gruboskórny prostak=inconsiderate simpleton
gruby aksamit=fat velvet
gruby błąd=fat mistake
gruby brzuch=fat stomach
gruby buk=fat beech
gruby  całun=fat shroud
gruby  czerep=fat skull
gruby  człowiek=fat man
gruby  drążek=fat rod
gruby  drut=fat wire
gruby  dywan=fat carpet
gruby  dżins=fat denim
gruby  egzemplarz=fat copy
gruby  facet=fat guy
gruby  gliniarz=fat cop
gruby  głos=fat sound
gruby  głupiec=fat fool
gruby  gość=fat guest
gruby  interes=fat business
gruby  kabel=fat cable
gruby  kapłan=fat priest
gruby  karton=fat cardboard
gruby  kierownik=fat manager
gruby  kij=fat stick
gruby  kobierzec=fat carpet
gruby  koc=fat blanket
gruby  kołek=fat tuning-peg
gruby  kołnierz=fat collar
gruby  komin=fat funnel
gruby  korpus=fat corps
gruby  korzeń=fat root
gruby  kubrak=fat doublet
gruby  kuzyn=fat cousin
gruby  łajdak=fat scoundrel
gruby  łańcuch=fat chain
gruby  manuskrypt=fat manuscript
gruby  materac=fat mattress
gruby  materiał=fat makings
gruby  mężczyzna=fat man
gruby  mur=fat wall
gruby  notatnik=fat notebook
gruby  notes=fat notebook
gruby  odwłok=fat abdomen
gruby  ogonek=fat stalk
gruby  opatrunek=fat dressing
gruby  osad=fat settlings
gruby  pal=fat pale
gruby  papier=fat paper
gruby  pergamin=fat parchment
gruby  piasek=fat sand
gruby  pień=fat stock
gruby  plaster=fat slice
gruby  płaszcz=fat sheath
gruby  plik=fat file
gruby  powróz=fat rope
gruby  pręt=fat rod
gruby  rycerz=fat knight
gruby  rzeźnik=fat butcher
gruby  sąsiad=fat neighbour
gruby  sierżant=fat sergeant
gruby  słoń=fat elephant
gruby  słup=fat prism
gruby  śnieg=fat snow
gruby  strumień=fat stream
gruby  sweter=fat sweater
gruby  szal=fat scarf
gruby  szew=fat suture
gruby  sznur=fat string
gruby  tom=fat volume
gruby tors=fat torso
gruby trener=fat coach
gruby ulubieniec=fat favourite
gruby warkocz=fat tress
gruby właściciel=fat owner
gruby wódz=fat commander
gruby wolumin=fat volume
gruby zad=fat buttocks
gruby zwitek=fat scroll
gruby zwój=fat ganglion
grudniowy dzień=cold of
grudniowy zmrok=December dusk
gruszkowaty owoc=pear-shaped fruit
gruz betonowy=concrete rubble
gruz lodowcowy=glacial rubble
gruz skalny=rocky rubble
grymas gorzki=bitter grimace
grymas złośliwy=malicious grimace
grząski piach=boggy sand
grzbiet górski=mountain back
grzbiet skalny=rocky back
grzebień skórny=skin comb
grzech pierworodny=first-born sin
grzech powszedni=common sin
grzech śmiertelny=deadly sin
grzecznościowy tytuł=polite title
grzeczny chłopiec=polite boy
grzeczny list=polite letter
grzeczny ton=polite tone
grzeszny mąż=sinful husband
grzmot głuchy=deaf thunder
grzmot silny=strong thunder
grzmot straszliwy=horrendous thunder
grzmot suchy=dry thunder
gubernator wojskowy=military governor
gubić rytm=the rhythm
gulasz jagnięcy=lamb goulash
gulasz rybny=fish goulash
gulasz wołowy=beef goulash
gumowy dziób=rubber beak
gumowy kaptur=rubber hood
gumowy płaszcz=rubber sheath
gumowy ponton=rubber pontoon
gumowy uchwyt=rubber chuck
gumowy wąż=rubber snake
gust filmowy=movie taste
gust literacki=literary taste
gustowny nagrobek=tasteful tombstone
guz niezłośliwy=benign burl
gwałt zbiorowy=collective rape
gwałtowny afekt=violent affection
gwałtowny atak=violent attack
gwałtowny błysk=violent flash
gwałtowny ból=violent pain
gwałtowny charakter=violent character
gwałtowny deszcz=violent rain
gwałtowny dreszcz=violent shiver
gwałtowny dyrektor=violent manager
gwałtowny gest=violent gesture
gwałtowny głos=violent sound
gwałtowny kaszel=violent cough
gwałtowny konflikt=violent conflict
gwałtowny koniec=violent end
gwałtowny kres=violent bound
gwałtowny krzyk=violent shout
gwałtowny nawrót=violent recovery
gwałtowny obrót=violent turn
gwałtowny oddech=violent breath
gwałtowny oddźwięk=violent response
gwałtowny odrzut=violent kick
gwałtowny ogień=violent fire
gwałtowny okrzyk=violent shout
gwałtowny opór=violent resistance
gwałtowny potok=violent stream
gwałtowny pożar=violent fire
gwałtowny prąd=violent current
gwałtowny proces=violent case
gwałtowny przewrót=violent revolution
gwałtowny rozpad=violent disintegration
gwałtowny rozwój=violent development
gwałtowny ruch=violent movement
gwałtowny rytm=violent rhythm
gwałtowny skręt=violent torsion
gwałtowny skurcz=violent cramp
gwałtowny spadek=violent fall
gwałtowny sposób=violent way
gwałtowny strach=violent fear
gwałtowny szloch=violent sob
gwałtowny ucisk=violent pressure
gwałtowny unik=violent dodge
gwałtowny upadek=violent fall
gwałtowny wdech=violent inspiration
gwałtowny wiatr=violent wind
gwałtowny wicher=violent gale
gwałtowny wir=violent whirl
gwałtowny wstręt=violent disgust
gwałtowny wstrząs=violent shocking
gwałtowny wstyd=violent shame
gwałtowny wybuch=violent explosion
gwałtowny wypad=violent excursion
gwałtowny wyraz=violent term
gwałtowny wzrost=violent growth
gwałtowny zakręt=violent turning
gwałtowny zwrot=violent return
gwar charakterystyczny=characteristic hum
gwar słychać=local dialects
gwardzista młody=young guardsman
gwardzista przyboczny=adjutant guardsman
gwarny lokal=bustling premises
gwarny rój=bustling swarm
gwiazdkowy prezent=Christmas present
gwiazdor filmowy=movie star
gwiaździsty kwiat=starry blossom
gwiaździsty sztandar=starry flag
gwiezdny kraniec=star border
gwiezdny pył=star dust
gwiezdny rój=star swarm
gwiezdny statek=star ship
gwiezdny sztandar=star flag
gwiezdny zaścianek=star village
gwizd głośny=loud singing
gwizdek policyjny=police whistle
haczykowaty nos=hooked nose
haczykowaty podbródek=hooked chin
hałas miejski=municipal noise
hałas typowy=typical noise
hałas uliczny=street noise
hałaśliwy aplauz=noisy applause
hałaśliwy bełkot=noisy mumble
hałaśliwy dureń=noisy fool
hałaśliwy magnat=noisy magnate
hałaśliwy śpiew=noisy singing
hałaśliwy zgiełk=noisy turmoil
hamulec postojowy=halting restraint
hamulec ręczny=hand restraint
handel detaliczny=retails trade
handel międzypaństwowy=interstate trade
handel morski=naval trade
handel narodowy=national trade
handel nielegalny=illegal trade
handel pokątny=illegal trade
handel przygraniczny=border trade
handel światowy=world trade
handel uliczny=street trade
handel wewnętrzny=internal trade
handel wielobranżowy=many-department trade
handel wymienny=replaceable trade
handel zagraniczny=foreign trade
handel zamienny=exchangeable trade
handlowy związek=trade relationship
haniebny błąd=dishonour mistake
haniebny czyn=dishonour act
haniebny obraz=dishonour range
haniebny odwrót=dishonour retreat
haniebny spisek=dishonour conspiracy
haniebny sposób=dishonour way
haniebny stan=dishonour condition
haniebny wpływ=dishonour influence
haracz należny=due tribute
harcerski kocher=scout cooker
harcerski styl=scout style
harmider nieznośny=unbearable noise
harmider straszny=terrible noise
harmonijny obraz=harmonious range
harmonijny pejzaż=harmonious landscape
harmonijny rozwój=harmonious development
harmonijny spokój=harmonious quiet
hejnał dzienny=day trumpet-call
hejnał myśliwski=hunting trumpet-call
helikopter łącznikowy=connecting helicopter
helikopter obserwacyjny=observational helicopter
helikopter szturmowy=assault helicopter
hełm motocyklowy=motor-cycle cupola
hełm tradycyjny=traditional cupola
hełm tropikalny=tropical cupola
hełm wirtualny=virtual cupola
hełm zwykły=usual cupola
herbowy hełm=heraldic cupola
herbowy orzeł=heraldic eagle
herbowy pierścionek=heraldic ring
heretycki wpływ=heretical influence
heroiczny akt=heroic act
heroiczny opór=heroic resistance
heroiczny wysiłek=heroic effort
heros ostatni=last hero
heterogeniczny stop=heterogeneous melt
heurystyczny konflikt=heuristic conflict
hiacynt różowy=pink hyacinth
hieroglificzny zapis=hieroglyphic notation
hipnotyczny głos=hypnotic sound
hipnotyczny sen=hypnotic dream
hipnotyczny trans=hypnotic trance
hipnotyczny wszczep=hypnotic implant
histeryczny chichot=hysterical giggle
histeryczny głos=hysterical sound
histeryczny krzyk=hysterical shout
histeryczny nastrój=hysterical mood
histeryczny śmiech=hysterical laughter
histeryczny śpiew=hysterical singing
historyczny cykl=historical period
historyczny dokument=historical document
historyczny dziwoląg=historical freak
historyczny optymizm=historical optimism
historyczny punkt=historical point
historyczny sukces=historical success
historyczny szkic=historical draft
hojny dar=generous gift
hojny gest=generous gesture
hojny napiwek=generous tip
hołd lenny=feudal homage
hołd należny=due homage
hołd wiernopoddańczy=servile homage
hołd winny=guilty homage
holograficzny obraz=holographic range
homoseksualny związek=homosexual relationship
honor narodowy=national honour
honor szlachecki=noble honour
honor zawodowy=professional honour
honorowy dług=honourable debt
honorowy kieliszek=honourable glass
honorowy mężczyzna=honourable man
honorowy posterunek=honourable sentry
honorowy sposób=honourable way
honorowy wyjazd=honourable departure
horrendalny tłok=horrible piston
horyzont czysty=perfect horizon
horyzont niski=deep horizon
horyzont polityczny=political horizon
horyzont południowy=south horizon
horyzont wielki=great horizon
hrabia kresowy=borderland count
hrabia szlachetny=noble count
hrabia wielki=great count
hrabia zły=bad count
huczny śmiech=sumptuous laughter
huk donośny=loud profusion
huk głośny=loud profusion
huk młody=young profusion
hultajski potomek=rascally descendant
humanitarny sposób=humane way
humanoidalny obiekt=humanoid object
humor krajowy=national humour
humor sytuacyjny=situational humour
humor wisielczy=grim humour
humorystyczny pogląd=humorous opinion
huraganowy atak=hurricane attack
huraganowy ostrzał=hurricane fire
huraganowy wiatr=hurricane wind
huraganowy wicher=hurricane gale
hurtowy handel=wholesale trade
hydrauliczny podnośnik=hydraulic lift
hydrauliczny rozrusznik=hydraulic starter
hydrauliczny ruch=hydraulic movement
idealizm transcendentalny=transcendental idealism
idealny akompaniament=ideal accompaniment
idealny cel=ideal aim
idealny charakter=ideal character
idealny kolor=ideal colour
idealny materiał=ideal makings
idealny mechanizm=ideal mechanism
idealny obiekt=ideal object
idealny owal=ideal oval
idealny pokój=ideal room
idealny półokrąg=ideal semicircle
idealny pretekst=ideal pretext
idealny prostokąt=ideal rectangle
idealny ranek=ideal morning
idealny spokój=ideal quiet
idealny temat=ideal subject
idealny układ=ideal arrangement
idealny wdzięk=ideal charm
idealny więzień=ideal prisoner
idealny wojownik=ideal warrior
identyczny charakter=identical character
identyczny czas=identical tense
identyczny egzemplarz=identical copy
identyczny hełm=identical cupola
identyczny krajobraz=identical scenery
identyczny materiał=identical makings
identyczny motyw=identical motive
identyczny obóz=identical camp
identyczny potencjał=identical potential
identyczny proces=identical case
identyczny rodzaj=identical gender
identyczny sposób=identical way
identyczny sprzęt=identical equipment
identyczny szkic=identical draft
identyczny sztylet=identical dagger
identyczny wyraz=identical term
identyczny wzór=identical formula
identyczny zarzut=identical demurrer
ideowy działacz=ideological activist
ideowy przeciwnik=ideological enemy
idiota ciężki=dull idiot
idiota nieprawdopodobny=improbable idiot
idiotyczny kapelusz=idiotic hat
idiotyczny kawał=idiotic joke
idiotyczny pojedynek=idiotic duel
idiotyczny pokaz=idiotic demonstration
idiotyczny pomysł=idiotic idea
idiotyczny sposób=idiotic way
idiotyczny telefon=idiotic telephone
idiotyczny widok=idiotic view
idiotyzm totalny=total stupidity
idylliczny obraz=idyllic range
idylliczny wątek=idyllic plot
iglasty gąszcz=coniferous thicket
iluzoryczny tytuł=illusory title
imaginacyjny obraz=imaginary range
imienny nakaz=personal warrant
imienny skład=personal depot
immunitet poselski=parliamentary immunity
imperator prawowity=legitimate emperor
imperatorski orszak=imperatorial procession
imperatyw absolutny=absolute imperative
imperatyw kategoryczny=categorical imperative
imperialny admirał=imperial admiral
imperialny grymas=imperial grimace
imperialny kontrakt=imperial contract
imperialny niszczyciel=imperial destroyer
imperialny okręt=imperial ship
imperialny statek=imperial ship
imperialny system=imperial formation
imperialny sztandar=imperial flag
imperialny uniwersytet=imperial university
imperialny wędrowiec=imperial wanderer
imperialny wywiad=imperial interview
imperialny żołnierz=imperial soldier
impertynencki list=impertinent letter
impet życiowy=life impetus
impuls elektryczny=electric impulse
impuls nerwowy=nervous impulse
impuls seksualny=sexual impulse
impulsywny gest=impulsive gesture
inauguracyjny rejs=inaugural flight
incydent dyplomatyczny=diplomatic incident
incydent nuklearny=nuclear incident
incydent zbrojny=armed incident
incydentalny wypadek=incidental incident
indeks giełdowy=stock index
indiański gaj=Indian grove
indiański pas=Indian belt
indiański sygnał=Indian signal
indiański taniec=Indian dance
indywidualny byt=individual existence
indywidualny chłop=individual peasant
indywidualny numer=individual number
indywidualny producent=individual manufacturer
indywidualny przywilej=individual privilege
indywidualny system=individual formation
indywidualny turysta=individual tourist
indywidualny właściciel=individual owner
indywidualny wynalazek=individual invention
indywidualny zestaw=individual aggregate
inspektor budowlany=building inspector
inspektor sanitarny=sanitary inspector
inspektor telewizyjny=television inspector
inspektorat rejonowy=district inspectorate
instruktor narciarski=ski instructor
instynkt lekarski=medical instinct
instynkt macierzyński=maternal instinct
instynkt narodowy=national instinct
instynkt obronny=defensive instinct
instynkt opiekuńczy=protective instinct
instynkt pedagogiczny=pedagogical instinct
instynkt polityczny=political instinct
instynkt psychiczny=psychical instinct
instynkt samozachowawczy=inert instinct
instynkt żeglarski=nautical instinct
instynkt zwierzęcy=animal instinct
instynkt życiowy=life instinct
instynktowny odruch=instinctive reflex
instytut badawczy=investigative institute
instytut literacki=literary institute
instytut meteorologiczny=meteorological institute
instytut naukowy=scientific institute
instytut rakietowy=rocket institute
instytut wojskowy=military institute
instytut wydawniczy=publishing institute
intelekt myślowy=thought intellect
intelektualny charakter=intellectual character
intelektualny kapitał=intellectual capital
intelektualny lęk=intellectual phobia
intelektualny strach=intellectual fear
intelektualny styl=intellectual style
intelektualny szacunek=intellectual respect
intelektualny wpływ=intellectual influence
inteligent miejski=municipal highbrow
inteligentny aktor=intelligent actor
inteligentny charakter=intelligent character
inteligentny człowiek=intelligent man
inteligentny facet=intelligent guy
inteligentny opór=intelligent resistance
inteligentny pocisk=intelligent bullet
inteligentny socjolog=intelligent sociologist
inteligentny sposób=intelligent way
inteligentny typ=intelligent type
inteligentny umysł=intelligent mind
intensywny blask=intensive glitter
intensywny błysk=intensive flash
intensywny ból=intensive pain
intensywny dialog=intensive dialogue
intensywny kolor=intensive colour
intensywny krwotok=intensive haemorrhage
intensywny makijaż=intensive make-up
intensywny marsz=intensive advance
intensywny program=intensive programme
intensywny smród=intensive stench
intensywny trening=intensive training
intensywny wysiłek=intensive effort
intensywny wzrok=intensive sight
intensywny zapach=intensive scent
intensywny związek=intensive relationship
interes klasowy=class business
interes narodowy=national business
interes potrzebny=necessary business
interes publiczny=public business
interes typowy=typical business
interes własny=own business
interes życiowy=life business
interfejs tekstowy=textual interface
internacjonalizm proletariacki=proletarian internationalism
intratny interes=lucrative business
intruz sprytny=shrewd intruder
intuicyjny dar=intuitive gift
intuicyjny umysł=intuitive mind
intymny gest=intimate gesture
intymny nastrój=intimate mood
intymny przybytek=intimate shrine
intymny uśmiech=intimate smile
intymny zakątek=intimate corner
inwalida wojenny=disabled solider
inwentarz żywy=lively inventory
inżynier pokładowy=deck engineer
inżynier wojskowy=military engineer
irchowy mieszek=chamois-leather money-bag
ironiczny błysk=ironical flash
ironiczny duch=ironical spirit
ironiczny dystans=ironical distance
ironiczny głos=ironical sound
ironiczny grymas=ironical grimace
ironiczny stosunek=ironical relation
ironiczny ton=ironical tone
ironiczny uśmiech=ironical smile
ironiczny wyraz=ironical term
ironiczny wzrok=ironical sight
irracjonalny charakter=irrational character
irracjonalny lęk=irrational phobia
irracjonalny skutek=irrational result
irracjonalny sposób=irrational way
irracjonalny strach=irrational fear
istny bohater=real hero
istny cud=real miracle
istny dom=real house
istny grad=real hail
istny kat=real oppressor
istny klops=real meatball
istny koncert=real concert
istny koniec=real end
istny koszmar=real nightmare
istny labirynt=real labyrinth
istny lep=real glue
istny masochizm=real masochism
istny mętlik=real mess
istny monolit=real monolith
istny natłok=real pressure
istny niedźwiedź=real bear
istny niewypał=real misfire
istny ogień=real fire
istny ojciec=real sires
istny panegiryk=real panegyric
istny plik=real file
istny poemat=real poem
istny poeta=real poet
istny pomór=real epizootic
istny posąg=real statue
istny potop=real deluge
istny pułk=real regiment
istny raj=real paradise
istny rój=real swarm
istny skandal=real scandal
istny skarbiec=real vault
istny spisek=real conspiracy
istny stan=real condition
istny strach=real fear
istny surrealizm=real surrealism
istny szczur=real rat
istny szczyt=real apex
istny wielbłąd=real camel
istny wrzód=real ulcer
istotny dowód=essential evidence
istotny element=essential unit
istotny klucz=essential clef
istotny konflikt=essential conflict
istotny napastnik=essential forward
istotny nurt=essential current
istotny postęp=essential progress
istotny punkt=essential point
istotny rezultat=essential result
istotny składnik=essential summand
istotny sposób=essential way
istotny warunek=essential condition
istotny zapach=essential scent
jabłeczny bimber=apple moonshine
jacht powietrzny=aerial yacht
jacht wyścigowy=racing yacht
jachtowy szkwał=yacht storm
jad piekielny=infernal poison
jadowity błysk=venomous flash
jadowity gad=venomous reptile
jadowity wąż=venomous snake
jagnięcy mocz=lamb urine
jagnięcy udziec=lamb hind
jajowaty profil=egg-shaped section
jałowy kawałek=barren piece
jałowy kraj=barren country
jałowy krajobraz=barren scenery
jałowy ląd=barren land
jambiczny rytm=iambic rhythm
jar głęboki=deep canyon
jard kwadratowy=square yard
jarmarczny gwar=market hum
jarmarczny śpiewak=market singer
jaskiniowy niedźwiedź=caves bear
jaskrawy blask=glaucomatous glitter
jaskrawy błysk=glaucomatous flash
jaskrawy kontrast=glaucomatous contrast
jaskrawy obraz=glaucomatous range
jaskrawy ognik=glaucomatous flame
jaskrawy plakat=glaucomatous poster
jaskrawy przykład=glaucomatous example
jaskrawy sierp=glaucomatous sickle
jaskrawy wzór=glaucomatous formula
jasnobłękitny nos=light-blue nose
jasnobłękitny sufit=light-blue ceiling
jasnoblond włosy=fair hair
jasnoczerwony kolor=light-red colour
jasnoczerwony krąg=light-red vertebra
jasnoczerwony strumień=light-red stream
jasnoczerwony związek=light-red relationship
jasnofioletowy czepek=light-purple bonnet
jasnoniebieski papier=light-blue paper
jasnowłosy chłopak=fair-haired boy
jasnowłosy człowiek=fair-haired man
jasnowłosy mężczyzna=fair-haired man
jasnowłosy przyjaciel=fair-haired friend
jasnowłosy skrzat=fair-haired goblin
jasnowłosy tom=fair-haired volume
jasnozielony dres=light-green track-suit
jasnozielony kolor=light-green colour
jasnozielony kształt=light-green shape
jasnozielony stożek=light-green bell
jasnozielony strój=light-green dress
jasnożółty autobus=light-yellow bus
jasnożółty kolor=light-yellow colour
jasnożółty motyl=light-yellow butterfly
jasnożółty płomień=light-yellow flame
jasnożółty sweter=light-yellow sweater
jasny blask=bright glitter
jasny błysk=bright flash
jasny bursztyn=bright amber
jasny cień=bright umbra
jasny dzień=bright day
jasny garnitur=bright suit
jasny kolor=bright colour
jasny koralik=bright bead
jasny krąg=bright vertebra
jasny krawat=bright tie
jasny kształt=bright shape
jasny miód=bright honey
jasny niszczyciel=bright destroyer
jasny obiekt=bright object
jasny obraz=bright range
jasny ogień=bright fire
jasny ogród=bright garden
jasny ołtarz=bright altar
jasny opłatek=bright wafer
jasny orzeł=bright eagle
jasny pas=bright belt
jasny piorun=bright lightning
jasny płaszcz=bright sheath
jasny płomień=bright flame
jasny pokój=bright room
jasny poranek=bright morning
jasny promień=bright ray
jasny prostokąt=bright rectangle
jasny przedmiot=bright object
jasny punkt=bright point
jasny pył=bright dust
jasny rząd=bright grade
jasny ślad=bright spur
jasny sposób=bright way
jasny stan=bright condition
jasny szlag=bright thunder
jasny trójkąt=bright triangle
jasny tunel=bright tunnel
jasny umysł=bright mind
jasny uśmiech=bright smile
jasny wieczór=bright evening
jasny włos=bright hair
jasny wykład=bright lecture
jasny wzrok=bright sight
jaszczur morski=naval lizard
jawny absurd=public absurdity
jawny akt=public act
jawny atak=public attack
jawny bunt=public revolt
jawny dowód=public evidence
jawny fakt=public fact
jawny konflikt=public conflict
jawny przykład=public example
jawny przymus=public compulsion
jawny rozbój=public robbery
jawny sposób=public way
jazgot zajadły=furious clamour
jazgotliwy krzyk=clamorous shout
jazzowy kawałek=jazz piece
jazzowy optymizm=jazz optimism
jazzowy sposób=jazz way
jednakowy bałwan=equal snowman
jednakowy motyw=equal motive
jednakowy sposób=equal way
jednakowy stosunek=equal relation
jednakowy strumień=equal stream
jednakowy szkielet=equal skeleton
jednakowy szyfr=equal code
jednoznaczny odczyt=unique lecture
jednoznaczny ruch=unique movement
jednoznaczny sposób=unique way
jedwab słodki=sweet silk
jedwab sztuczny=artificial silk
jedwabisty dotyk=silky touch
jedwabisty materiał=silky makings
jedwabny dywanik=silk carpet
jedwabny knebel=silk gag
jedwabny kołnierz=silk collar
jedwabny kostium=silk costume
jedwabny krawat=silk tie
jedwabny peniuar=silk dressing-gown
jedwabny strój=silk dress
jedwabny stryczek=silk halter
jedwabny sufit=silk ceiling
jedwabny szal=silk scarf
jedwabny szalik=silk scarf
jedwabny worek=silk bag
jedyny aparat=only apparatus
jedyny aspekt=only aspect
jedyny bóg=only god
jedyny brat=only brother
jedyny cel=only aim
jedyny cierń=only thorn
jedyny cytat=only quotation
jedyny czas=only tense
jedyny człowiek=only man
jedyny czynnik=only factor
jedyny dobytek=only belongings
jedyny dom=only house
jedyny dostęp=only access
jedyny dowód=only evidence
jedyny duch=only spirit
jedyny dym=only smoke
jedyny dziedzic=only heir
jedyny dzień=only day
jedyny efekt=only effect
jedyny egzamin=only examination
jedyny egzemplarz=only copy
jedyny element=only unit
jedyny facet=only guy
jedyny gatunek=only species
jedyny gaz=only gas
jedyny głos=only sound
jedyny gość=only guest
jedyny grzech=only sin
jedyny intelekt=only intellect
jedyny język=only tongue
jedyny kanał=only duct
jedyny kawałek=only piece
jedyny kieliszek=only glass
jedyny klub=only club
jedyny klucz=only clef
jedyny kodeks=only code
jedyny komplet=only set
jedyny komunista=only communist
jedyny koń=only horse
jedyny kościół=only church
jedyny kraj=only country
jedyny ksiądz=only priest
jedyny lekarz=only doctor
jedyny list=only letter
jedyny łyk=only swallow
jedyny mankament=only shortcoming
jedyny marksizm=only Marxism
jedyny marynarz=only sailor
jedyny mężczyzna=only man
jedyny muzułmanin=only Moslem
jedyny naród=only nation
jedyny neurochirurg=only neurosurgeon
jedyny obraz=only range
jedyny ogon=only tail
jedyny okres=only cycle
jedyny okręt=only ship
jedyny osprzęt=only rigging
jedyny pałac=only palace
jedyny paragraf=only paragraph
jedyny pasażer=only passenger
jedyny pokój=only room
jedyny polityk=only politician
jedyny pomost=only platform
jedyny posiłek=only meal
jedyny pożytek=only use
jedyny prezent=only present
jedyny program=only programme
jedyny projektor=only projector
jedyny promyk=only ray
jedyny przedmiot=only object
jedyny przyjaciel=only friend
jedyny przykład=only example
jedyny przyodziewek=only garment
jedyny przypadek=only case
jedyny punkt=only point
jedyny ratunek=only rescue
jedyny reportaż=only report
jedyny reprezentant=only representative
jedyny rezultat=only result
jedyny ruch=only movement
jedyny rząd=only grade
jedyny sen=only dream
jedyny sklep=only shop
jedyny ślad=only spur
jedyny spadkobierca=only heir
jedyny sposób=only way
jedyny sprzęt=only equipment
jedyny statek=only ship
jedyny strach=only fear
jedyny strój=only dress
jedyny strzał=only shot
jedyny sygnał=only signal
jedyny syn=only son
jedyny szkopuł=only trouble
jedyny szloch=only sob
jedyny taboret=only stool
jedyny tekst=only text
jedyny temat=only subject
jedyny ton=only tone
jedyny towar=only goods
jedyny towarzysz=only companion
jedyny urlop=only leave
jedyny więzień=only prisoner
jedyny wizerunek=only picture
jedyny wjazd=only entrance
jedyny wkład=only input
jedyny wniosek=only conclusion
jedyny wnuk=only grandson
jedyny wyjątek=only except
jedyny wypadek=only incident
jedyny wyrób=only article
jedyny wyrzut=only breakout
jedyny wysiłek=only effort
jedyny wzgląd=only regard
jedyny wzór=only formula
jedyny ząb=only tooth
jedyny zestaw=only aggregate
jedyny znak=only sign
jedyny żołnierz=only soldier
jedyny zysk=only profit
jedyny żywiciel=only support
jęk krótki=short groan
jęk poranny=morning groan
jęk śmiertelny=deadly groan
jęk zbiorowy=collective groan
jeniec wojenny=war prisoner
jesienny chłód=autumn chill
jesienny deszcz=autumn rain
jesienny dzień=autumn day
jesienny kaszel=autumn cough
jesienny liść=autumn leaf
jesienny ogródek=autumn garden
jesienny pejzaż=autumn landscape
jesienny poranek=autumn morning
jesienny ranek=autumn morning
jesienny semestr=autumn semester
jesienny świt=autumn dawn
jesienny wieczór=autumn evening
jesienny zapach=autumn scent
jesienny zbiór=autumn class
jesienny zmierzch=autumn decline
jeździec wysoki=high rider
jęzor wielki=great tongue
język potoczny=colloquial language
językowy charakter=linguistic character
językowy kunszt=linguistic artistry
jowialny głos=jovial sound
jowialny mężczyzna=jovial man
jowialny sposób=jovial way
jowialny wyraz=jovial term
jubileuszowy numer=jubilee number
juczny koń=packs horse
juczny muł=packs mule
jurny kucharz=lewd cook
jutro uspokoić=to get
kabel elektryczny=electric cable
kabel podwodny=under-water cable
kabel sieciowy=network cable
kabel telefoniczny=telephone cable
kabel telegraficzny=telegraphic cable
kac duchowy=spiritual hangover
kac moralny=moral hangover
kacyk murzyński=black cacique
kacyk partyjny=party cacique
kaczy dziób=duck beak
kaczy kuper=duck rump
kadłub wewnętrzny=internal hulk
kadłub zewnętrzny=external hulk
kadłubowy półwysep=truncated peninsula
kadrowy pracownik=personnel worker
kakofoniczny grzmot=cacophonous thunder
kałamarz czerwony=red ink-bottle
kalejdoskopowy obraz=kaleidoscopic range
kaleki chłopiec=crippled boy
kaleki małżonek=crippled husband
kalendarz ziemiański=territorial calendar
kalendarzowy układ=calendar arrangement
kamień duży=large slide
kamień dziobaty=pock-marked slide
kamień filozoficzny=philosophical slide
kamień kilogramowy=one-kilo slide
kamień martwy=stagnant slide
kamień milowy=one-mile slide
kamień młyński=mills slide
kamień nagrobny=sepulchral slide
kamień odpowiedni=suitable slide
kamień polny=fields slide
kamień probierczy=testing slide
kamień przydrożny=wayside slide
kamień szybki=quick slide
kamień wróżebny=augural slide
kamienisty rów=stony ditch
kamienisty stok=stony slope
kamienisty teren=stony terrain
kamienny amfiteatr=stone amphitheatre
kamienny blok=stone block
kamienny budynek=stone building
kamienny chodnik=stone sidewalk
kamienny cypel=stone cape
kamienny dach=stone roof
kamienny dom=stone house
kamienny dwór=stone manor
kamienny filar=stone pillar
kamienny gmach=stone edifice
kamienny kanał=stone duct
kamienny klasztor=stone monastery
kamienny kominek=stone fireplace
kamienny kopiec=stone mound
kamienny kościół=stone church
kamienny krąg=stone vertebra
kamienny kurz=stone dust
kamienny labirynt=stone labyrinth
kamienny łuk=stone bow
kamienny młot=stone idiot
kamienny monolit=stone monolith
kamienny most=stone bridge
kamienny mur=stone wall
kamienny nawis=stone overhang
kamienny nóż=stone cutter
kamienny obuch=stone head
kamienny odłamek=stone splinter
kamienny ołtarz=stone altar
kamienny oszczep=stone spear
kamienny pałac=stone palace
kamienny pomnik=stone monument
kamienny posąg=stone statue
kamienny posążek=stone statuette
kamienny pułap=stone ceiling
kamienny sarkofag=stone sarcophagus
kamienny sen=stone dream
kamienny słup=stone prism
kamienny spokój=stone quiet
kamienny stół=stone table
kamienny strop=stone floor
kamienny sufit=stone ceiling
kamienny topór=stone axe
kamienny uskok=stone set-off
kamienny wazon=stone flowerpot
kamienny węgiel=stone carbon
kamienny wyraz=stone term
kamienny występ=stone joggle
kamienny wytwór=stone product
kamienny zamek=stone scarf
kamienny znacznik=stone index
kanał burzowy=stormy duct
kanał dialogowy=dialogue duct
kanał dźwiękowy=sound duct
kanał filmowy=movie duct
kanał głęboki=deep duct
kanał informacyjny=informative duct
kanał nerwowy=nervous duct
kanał powrotny=return duct
kanał satelitarny=satellite duct
kanał ściekowy=sewer duct
kanał wentylacyjny=ventilating duct
kanał wewnętrzny=internal duct
kanał wodny=aqueous duct
kanciasty klucz=stiff clef
kanciasty kształt=stiff shape
kanciasty łeb=stiff head
kanciasty pakunek=stiff package
kant wielki=great edge
kapelan pokładowy=deck chaplain
kapelan szpitalny=hospital chaplain
kapelan uniwersytecki=university chaplain
kapelan wojskowy=military chaplain
kapelusz aksamitny=velvet hat
kapelusz kowbojski=cowboy hat
kapelusz słomkowy=straw hat
kąpielowy dar=bath gift
kąpielowy honor=bath honour
kąpielowy płaszcz=bath sheath
kapitał moralny=moral capital
kapitał polityczny=political capital
kapitał pożyczkowy=loans capital
kapitał wojenny=war capital
kapitalistyczny dobrobyt=capitalistic prosperity
kapitalizm młody=young capitalism
kapitalizm państwowy=state capitalism
kapitalny facet=fundamental guy
kapitan flagowy=flag captain
kapitan niezdarny=clumsy captain
kapitan uczciwy=honest captain
kapitan żydowski=Jewish captain
kapitański fotel=captain armchair
kapitański przywilej=captain privilege
kapłan mądry=wise priest
kaprys artystyczny=artistic whim
kapryśny koń=capricious horse
kapryśny motłoch=capricious mob
kapryśny wiatr=capricious wind
kapuściany liść=cabbage leaf
karabin automatyczny=automatic musket
karabin dźwiękowy=sound musket
karabin maszynowy=machine gun
karabin przeciwpancerny=armour-piercing musket
karabin szturmowy=assault musket
karabinek automatyczny=automatic carbine
karabinek bezodrzutowy=recoilless carbine
karabinek maszynowy=machine carbine
karciany gracz=card player
kardynalny błąd=cardinal mistake
kark barczysty=broad-shouldered neck
kark potężny=powerful neck
karłowaty stwór=dwarf creature
karmazynowy płaszcz=crimson sheath
karmazynowy półmrok=crimson dusk
karnawałowy nastrój=carnival mood
karnawałowy orszak=carnival procession
karnawałowy pojazd=carnival vehicle
karnawałowy rytm=carnival rhythm
karnawałowy wóz=carnival cart
karny pies=penal dog
kartofel surowy=raw potato
karton plastyczny=plastic cardboard
kartonowy folder=cardboard brochure
kartonowy pojemnik=cardboard container
karygodny brak=reprehensible lack
karygodny czyn=reprehensible act
karygodny sposób=reprehensible way
kask tlenowy=oxygenic helmet
kąśliwy głos=cutting sound
kastowy system=caste formation
kaszel głęboki=deep cough
kaszmirowy płaszcz=cashmere sheath
kaszmirowy sweter=cashmere sweater
kaszmirowy szal=cashmere scarf
kaszmirowy szalik=cashmere scarf
kaszmirowy żakiet=cashmere jacket
kąt ostry=acute angle
kąt prosty=right angle
kąt równoważny=equivalent angle
kąt twarzowy=facial angle
kataklizm kosmiczny=space cataclysm
kataleptyczny trans=cataleptic trance
katar sienny=allergic rhinitis
katar wietrzny=windy catarrh
katastrofalny błąd=catastrophic mistake
katastrofalny brak=catastrophic lack
katastrofalny fakt=catastrophic fact
katastrofalny sposób=catastrophic way
katastrofalny stan=catastrophic condition
katastrofalny wpływ=catastrophic influence
katatoniczny sen=catatonic dream
katatoniczny stan=catatonic condition
katatoniczny trans=catatonic trance
katedralny dzwon=cathedral bell
kategoryczny charakter=categorical character
kategoryczny zakaz=categorical prohibition
kauczukowy knebel=rubber gag
kawałek równy=even piece
kawaler bogaty=rich bachelor
kawalerski dom=cavalier house
kawaleryjski koń=cavalry horse
kawiarniany bal=cafe balk
kawiarniany nacjonalista=cafe nationalist
kawiarniany polityk=cafe politician
kawiarniany samowar=cafe samovar
każdorazowy przyjazd=each arrival
kazirodczy związek=incestuous relationship
kelner młody=young waiter
kibel stary=old bucket
kiczowaty krawat=kitschy tie
kiczowaty kult=kitschy cult
kielich ofiarny=dedicated faucet
kielich pełen=full faucet
kiepski akcent=lousy tone
kiepski analityk=lousy analyst
kiepski azyl=lousy asylum
kiepski dowcip=lousy joke
kiepski dzień=lousy day
kiepski interes=lousy business
kiepski językoznawca=lousy linguist
kiepski kaznodzieja=lousy preacher
kiepski kompozytor=lousy composer
kiepski malarz=lousy painter
kiepski obrót=lousy turn
kiepski okres=lousy cycle
kiepski pomysł=lousy idea
kiepski poranek=lousy morning
kiepski ruch=lousy movement
kiepski rysunek=lousy drawing
kiepski stan=lousy condition
kiepski tydzień=lousy week
kiepski żart=lousy joke
kierowca lubieżny=lascivious driver
kierowca potężny=powerful driver
kierowca wyścigowy=racing driver
kierownik literacki=literary manager
kierownik muzyczny=musical manager
kierunek polityczny=political sense
kierunek południowy=south sense
kierunek pomny=mindful sense
kierunek postępowy=progressive sense
kierunek prostopadły=perpendicular sense
kierunek przeciwny=opposite sense
kierunek właściwy=specific sense
kierunek wsteczny=backward sense
kierunek wychowawczy=educational sense
kierunek zawodowy=professional sense
kierunkowy mechanizm=direction mechanism
kierunkowy mikrofon=direction microphone
kierunkowy namiar=direction batch
kieszonkowy informator=pocket informant
kieszonkowy kalendarz=pocket calendar
kieszonkowy kompas=pocket compass
kieszonkowy komputer=pocket computer
kieszonkowy zegarek=pocket watch
kij bilardowy=snooker stick
kij dębowy=oak stick
kij hokejowy=hockey stick
kij żebraczy=beggarly stick
kil masywny=massive keel
kilogramowy niedźwiedź=one-kilo bear
kitel roboczy=working overall
kłamliwy artykuł=lying article
kłamliwy mnich=lying monk
kłamliwy niewolnik=lying slave
klanowy strój=clannish dress
klarnecista kontraktowy=contracted clarinettist
klarowny pejzaż=clear landscape
klarowny sen=clear dream
klarowny stan=clear condition
klarowny umysł=clear mind
klarowny wykład=clear lecture
klasyczny bój=classic combat
klasyczny dom=classic house
klasyczny kształt=classic shape
klasyczny obraz=classic range
klasyczny pas=classic belt
klasyczny przykład=classic example
klasyczny przypadek=classic case
klasyczny sens=classic sense
klasyczny sposób=classic way
klasyczny tekst=classic text
klasyczny wygląd=classic appearance
klasyczny wyraz=classic term
klasyczny zestaw=classic aggregate
klasyczny złoczyńca=classic malefactor
klasztor murowany=brick monastery
klasztor prawosławny=orthodox monastery
klasztorny folwark=monastic farm
klasztorny mur=monastic wall
kleik owsiany=oat gruel
kleisty płyn=glutinous humour
klejnot koronny=royal gem
klejnot rodowy=ancestral gem
klejnot rycerski=chivalrous gem
klient wysoki=high customer
klimat ciepły=warm climate
klimat łagodny=gentle climate
klimat podzwrotnikowy=tropical climate
kliniczny spokój=clinical quiet
klomb wiosenny=spring flower-bed
kłopotliwy brat=inconvenient brother
kłopotliwy gość=inconvenient guest
kłopotliwy impas=inconvenient impasse
kłopotliwy sposób=inconvenient way
kłopotliwy temat=inconvenient subject
kłos cienki=poor ear
kłótliwy głos=quarrelsome sound
kłótliwy pluralizm=quarrelsome pluralism
klub dyskusyjny=controversial club
klub dzienny=day club
klub literacki=literary club
klub nocny=night club
klub poselski=parliamentary club
klub towarzyski=sociable club
klub żeglarski=nautical club
klucz blaszany=tin clef
klucz cyfrowy=digital clef
klucz iskrowy=sparkle clef
klucz kodowy=code clef
klucz maszynowy=machine clef
kluczowy błąd=key mistake
kluczowy element=key unit
knajpiany piosenkarz=pub singer
koalicyjny rząd=coalition grade
kobiecy aspekt=feminine aspect
kobiecy charakter=feminine character
kobiecy głos=feminine sound
kobiecy instynkt=feminine instinct
kobiecy krzyk=feminine shout
kobiecy odpowiednik=feminine equivalent
kobiecy płacz=feminine crying
kobiecy ruch=feminine movement
kobiecy rytuał=feminine ritual
kobiecy śmiech=feminine laughter
kobiecy strój=feminine dress
kobiecy taniec=feminine dance
kobiecy włos=feminine hair
kobiecy zapach=feminine scent
kobieta zamężna=married woman
kochać świat=the world
koci chód=feline walk
koci kształt=feline shape
koci nos=feline nose
koci ogon=feline tail
koci okrzyk=feline shout
koci potwór=feline monster
koci słuch=feline hearing
koci sposób=feline way
koci wrzask=feline scream
koci wyraz=feline term
kocioł parowy=steam boiler
kocioł sygnałowy=signal boiler
koczowniczy lud=nomadic nation
koczowniczy tryb=nomadic cog-wheel
koczownik semicki=Semitic nomad
kod cyfrowy=digital code
kod genetyczny=genetic code
kod identyfikacyjny=identification code
kod językowy=linguistic code
kod kreskowy=line code
kod rozpoznawczy=identification code
kod źródłowy=source code
kodeks honorowy=honourable code
kodeks karny=penal code
kodeks moralny=moral code
kodeks prawny=legal code
kodeks przestępczy=criminal code
kojot stepowy=grassland coyote
koksowy piecyk=cokes heater
koktajl cytrynowy=lemon cocktail
koktajl lodowy=ice cocktail
koktajl mleczny=lactic cocktail
kołacz weselny=wedding cake
kołczan pełen=full quiver
kolczasty drut=hispid wire
kolczasty krzak=hispid bush
kolczasty wieniec=hispid corona
kolega biurowy=office colleague
kolega redakcyjny=editorial colleague
kolega szkolny=school colleague
kolejny adres=next address
kolejny akt=next act
kolejny artykuł=next article
kolejny aspekt=next aspect
kolejny atak=next attack
kolejny autobus=next bus
kolejny awans=next promotion
kolejny baran=next ram
kolejny błąd=next mistake
kolejny blok=next block
kolejny budynek=next building
kolejny cel=next aim
kolejny chłopak=next boy
kolejny chór=next gallery
kolejny cud=next miracle
kolejny czar=next charm
kolejny czek=next cheque
kolejny człowiek=next man
kolejny dar=next gift
kolejny dowcip=next joke
kolejny dowód=next evidence
kolejny dreszcz=next shiver
kolejny dzbanek=next jug
kolejny dzień=next day
kolejny egzamin=next examination
kolejny ekran=next screen
kolejny element=next unit
kolejny etap=next stage
kolejny finał=next final
kolejny frajer=next sucker
kolejny głos=next sound
kolejny gość=next guest
kolejny grzech=next sin
kolejny grzmot=next thunder
kolejny haust=next gulp
kolejny hejnał=next trumpet-call
kolejny huk=next profusion
kolejny  jard=next yard
kolejny  jęk=next groan
kolejny  jeniec=next prisoner
kolejny  jeździec=next rider
kolejny  kamień=next slide
kolejny  karton=next cardboard
kolejny  kawałek=next piece
kolejny  kęs=next billet
kolejny  kieliszek=next glass
kolejny  kłąb=next withers
kolejny  klucz=next clef
kolejny  koktajl=next cocktail
kolejny  komandos=next commando
kolejny  komunikat=next message
kolejny  koń=next horse
kolejny  koncept=next concept
kolejny  konflikt=next conflict
kolejny  kopniak=next kick
kolejny  krąg=next vertebra
kolejny  kredyt=next credit
kolejny  krwotok=next haemorrhage
kolejny  kryzys=next crisis
kolejny  krzyk=next shout
kolejny  kubek=next mug
kolejny  kufel=next beer-mug
kolejny  ładunek=next cargo
kolejny  las=next forest
kolejny  list=next letter
kolejny  lokator=next occupant
kolejny  łomot=next din
kolejny  łoskot=next din
kolejny  łyk=next swallow
kolejny  mężczyzna=next man
kolejny  miesiąc=next month
kolejny  mit=next myth
kolejny  morderca=next murderer
kolejny  motyw=next motive
kolejny  mur=next wall
kolejny  muzyk=next musician
kolejny  nabój=next cartridge
kolejny  nagłówek=next headline
kolejny  napad=next forwards
kolejny  napastnik=next forward
kolejny  napis=next inscription
kolejny  nawrót=next recovery
kolejny  nekrolog=next obituary
kolejny  niedopałek=next stub
kolejny  nonsens=next nonsense
kolejny  nóż=next cutter
kolejny  numer=next number
kolejny  obchód=next round
kolejny  obiekt=next object
kolejny  obraz=next range
kolejny  obrońca=next barrister
kolejny  odcinek=next interval
kolejny  oddech=next breath
kolejny  oddział=next series
kolejny  odlot=next take-off
kolejny  odpad=next waste
kolejny  odpoczynek=next rest
kolejny  okręt=next ship
kolejny  okrzyk=next shout
kolejny  palec=next digit
kolejny  papieros=next cigarette
kolejny  paroksyzm=next paroxysm
kolejny  pasożyt=next parasite
kolejny  patyk=next stick
kolejny  piątek=next Friday
kolejny  pies=next dog
kolejny  piorun=next lightning
kolejny  pirat=next hacker
kolejny  pisk=next squeak
kolejny  plakat=next poster
kolejny  plasterek=next slice
kolejny  płat=next flap
kolejny  plik=next file
kolejny  pocisk=next bullet
kolejny  podstęp=next ruse
kolejny  pojedynek=next duel
kolejny  pokaz=next demonstration
kolejny  polityk=next politician
kolejny  posłaniec=next messenger
kolejny  posterunek=next sentry
kolejny  postój=next standstill
kolejny  pożar=next fire
kolejny  poziom=next horizon
kolejny  pretendent=next claimant
kolejny  prezydent=next president
kolejny  proces=next case
kolejny  program=next programme
kolejny  prom=next ferry
kolejny  prysznic=next shower
kolejny  przedmiot=next object
kolejny  przycisk=next button
kolejny  przykład=next example
kolejny  przypadek=next case
kolejny  puchar=next cup
kolejny  punkt=next point
kolejny  ranek=next morning
kolejny  raport=next report
kolejny  robak=next worm
kolejny  rozbiór=next analysis
kolejny  rozmówca=next interlocutor
kolejny  ruch=next movement
kolejny  ryk=next roar
kolejny  rząd=next grade
kolejny  rzezimieszek=next thief
kolejny  rzut=next projection
kolejny  semestr=next semester
kolejny  sen=next dream
kolejny  sezon=next season
kolejny  skandal=next scandal
kolejny  sklep=next shop
kolejny  skowyt=next yelp
kolejny  skurcz=next cramp
kolejny  ślad=next spur
kolejny  ślizgacz=next speed-boat
kolejny  spacer=next walk
kolejny  spadkobierca=next heir
kolejny  spazm=next spasm
kolejny  sposób=next way
kolejny  stan=next condition
kolejny  statek=next ship
kolejny  stopień=next ran
kolejny  strajk=next strike
kolejny  strażnik=next guard
kolejny  strzał=next shot
kolejny  stwór=next creature
kolejny  sukces=next success
kolejny  świt=next dawn
kolejny  szczegół=next detail
kolejny  szept=next whisper
kolejny  szkic=next draft
kolejny  sznur=next string
kolejny  szok=next shock
kolejny  sztorm=next storm
kolejny  szyfr=next code
kolejny  talerz=next plate
kolejny  taniec=next dance
kolejny  telefon=next telephone
kolejny  termin=next deadline
kolejny  tom=next volume
kolejny  triumf=next triumph
kolejny  trop=next tracks
kolejny  trup=next corpse
kolejny  trzask=next bang
kolejny  tuzin=next dozen
kolejny  tydzień=next week
kolejny  udar=next apoplexy
kolejny  ukłon=next nod
kolejny  ułamek=next fraction
kolejny  unik=next dodge
kolejny  upadek=next fall
kolejny  urlop=next leave
kolejny  uśmiech=next smile
kolejny  wariant=next variant
kolejny  wartownik=next guard
kolejny  węgieł=next quoin
kolejny  wgląd=next insight
kolejny  wieczór=next evening
kolejny  wlot=next inlet
kolejny  wniosek=next conclusion
kolejny  wojak=next warrior
kolejny  wojownik=next warrior
kolejny  wóz=next cart
kolejny  wrzask=next scream
kolejny  wstrząs=next shocking
kolejny  wybuch=next explosion
kolejny  wydech=next exhaust
kolejny  wyjazd=next departure
kolejny  wypad=next excursion
kolejny  występ=next joggle
kolejny  wystrzał=next shot
kolejny  ząb=next tooth
kolejny  zabójca=next killer
kolejny  zakład=next institution
kolejny  zakres=next range
kolejny  zakręt=next turning
kolejny  zapas=next store
kolejny  zapisek=next note
kolejny  żart=next joke
kolejny  zarzut=next demurrer
kolejny  zastęp=next host
kolejny  zastrzyk=next injection
kolejny  zator=next jam
kolejny  zbieg=next deserter
kolejny  zbiornik=next reservoir
kolejny  zestaw=next aggregate
kolejny  zmierzch=next decline
kolejny  znak=next sign
kolejny  zwał=next called
kolejny  zwyczaj=next custom
kolejowy most=railway bridge
kolejowy nasyp=railway embankment
kolejowy zegar=railway clock
kolektor ściekowy=sewer carrier
kolektywny człowiek=collective man
kolektywny umysł=collective mind
koleżeński układ=friendly arrangement
kolisty basen=circular pool
kolisty marsz=circular advance
kolisty odcisk=circular imprint
kolisty plac=circular square
kolisty ruch=circular movement
kolisty rytm=circular rhythm
kolisty ślad=circular spur
kołnierz aksamitny=velvet collar
kołnierz młody=young collar
kołnierz turniejowy=tournament collar
kołnierzyk wielebny=reverend collar
kołodziej krępy=stocky wheelwright
kolofon nieczytelny=illegible colophon
kolonialny budynek=colonial building
kolonialny dom=colonial house
kolonialny sklep=colonial shop
kolor beżowy=beige colour
kolor błękitny=blue colour
kolor brunatny=brown colour
kolor czerwony=red colour
kolor fiołkowy=violet colour
kolor niebieski=celestial colour
kolor podobny=homothetic colour
kolor rudawy=reddish colour
kolor szary=grey colour
kolor własny=own colour
kolor zielony=green colour
kolor żółty=yellow colour
kolorowy cień=colourful umbra
kolorowy element=colourful unit
kolorowy magazyn=colourful store-house
kolorowy motyw=colourful motive
kolorowy obraz=colourful range
kolorowy papier=colourful paper
kolorowy portret=colourful portrait
kolorowy przekrój=colourful intersection
kolorowy pył=colourful dust
kolorowy rysunek=colourful drawing
kolorowy sen=colourful dream
kolorowy skaner=colourful scanner
kolorowy słup=colourful prism
kolorowy wzór=colourful formula
kolosalny majątek=colossal property
kołowrotek nowy=new spinning-wheel
kołtuński sposób=smug way
kombinezon bojowy=operational overalls
kombinezon ciśnieniowy=pressure overalls
kombinezon kosmiczny=space overalls
kombinezon kuloodporny=bullet-proof overalls
kombinezon lotniczy=air overalls
kombinezon wewnętrzny=internal overalls
komentarz redakcyjny=editorial comment
komentarz zbyteczny=needless comment
komentator polityczny=political commentator
komfort psychiczny=psychical comfort
komfortowy sposób=comfortable way
komiczny sposób=comical way
komiczny wyraz=comical term
komin fabryczny=factory funnel
komin spory=large funnel
komisariat ludowy=folk police-station
komitet centralny=central committee
komitet dzielnicowy=district committee
komitet informacyjny=informative committee
komitet ludowy=folk committee
komitet narodowy=national committee
komitet obywatelski=civil committee
komitet okręgowy=regional committee
komitet olimpijski=Olympic committee
komitet partyjny=party committee
komitet polityczny=political committee
komitet powiatowy=district committee
komitet powitalny=welcoming committee
komitet rodzicielski=parental committee
komitet strajkowy=strike committee
komitet uczelniany=school committee
komitet wojewódzki=province committee
komitet wyborczy=electoral committee
komitet wykonawczy=executive committee
komizm zaraźliwy=infectious comicality
komórkowy telefon=cellular telephone
kompan chudy=thin buddy
kompan krępy=stocky buddy
kompetentny personel=competent staff
kompetentny rząd=competent grade
komplet podróżny=traveller set
kompletny absurd=complete absurdity
kompletny amator=complete lover
kompletny analfabetyzm=complete ignorance
kompletny bezruch=complete stillness
kompletny debil=complete moron
kompletny dół=complete pit
kompletny dudek=complete hoopoe
kompletny dyletant=complete amateur
kompletny garnitur=complete suit
kompletny idiota=complete idiot
kompletny idiotyzm=complete stupidity
kompletny ignorant=complete ignoramus
kompletny kretyn=complete cretin
kompletny mięczak=complete mollusc
kompletny nonsens=complete nonsense
kompletny obłęd=complete madness
kompletny obraz=complete range
kompletny odlot=complete take-off
kompletny osioł=complete donkey
kompletny półgłówek=complete fool
kompletny produkt=complete product
kompletny regres=complete recourse
kompletny spokój=complete quiet
kompletny strój=complete dress
kompletny system=complete formation
kompletny szok=complete shock
kompletny tekst=complete text
kompletny wariat=complete madman
kompletny zanik=complete fading
kompletny zapis=complete notation
kompletny zespół=complete aggregate
kompletny zestaw=complete aggregate
komputer awaryjny=emergency computer
komputer balistyczny=ballistic computer
komputer bojowy=operational computer
komputer nawigacyjny=navigational computer
komputer okrętowy=shipping computer
komputer osobisty=personal computer
komputer plecakowy=rucksack computer
komputer pokładowy=deck computer
komputer taktyczny=tactical computer
komputer zdalny=remote computer
komputerowy list=computer letter
komputerowy mózg=computer brain
komputerowy serwer=computer server
komputerowy system=computer formation
komunikat meteorologiczny=meteorological message
komunikat prasowy=press message
komunikat specjalny=special message
komunista pojętny=intelligent communist
komunistyczny działacz=communist activist
komunistyczny język=communist tongue
komunistyczny kraj=communist country
komunistyczny podbój=communist conquest
komunistyczny prezydent=communist president
komunistyczny reżim=communist regime
komunistyczny rząd=communist grade
komunistyczny tyran=communist tyrant
komunistyczny władca=communist ruler
komunizm chłopski=peasant communism
komunizm istny=real communism
komunizm łagodny=gentle communism
komunizm marksistowski=Marxist communism
koń bojowy=operational horse
koń cugowy=team horse
koń czarny=villainous horse
koń indiański=Indian horse
koń juczny=packs horse
koń kasztanowaty=auburn horse
koń mądry=wise horse
koń martwy=stagnant horse
koń mechaniczny=mechanical horse
koń niepewny=insecure horse
koń niewielki=small horse
koń stary=old horse
koń wyścigowy=racing horse
koń zdrów=healthy horse
koncert fortepianowy=piano concert
koncert symfoniczny=symphonic concert
koncert znakomity=superb concert
koncertowy fortepian=concert piano
końcowy aforyzm=final aphorism
końcowy czas=final tense
końcowy efekt=final effect
końcowy egzamin=final examination
końcowy etap=final stage
końcowy głos=final sound
końcowy kierunek=final sense
końcowy odcinek=final interval
końcowy produkt=final product
końcowy program=final programme
końcowy sukces=final success
końcowy szkic=final draft
końcowy wynik=final score
końcowy wzór=final formula
konfidencjonalny sposób=confidential way
konfidencjonalny szept=confidential whisper
konflikt etyczny=ethical conflict
konflikt nuklearny=nuclear conflict
konflikt polityczny=political conflict
konflikt zbrojny=armed conflict
kongres federalny=federal congress
kongres socjalistyczny=socialist congress
kongres socjologiczny=sociological congress
koniec cichy=calm end
koniec ciężki=dull end
koniec wiadomy=known end
koniec wielki=great end
konieczny czas=necessary tense
konieczny dowód=necessary evidence
konieczny redaktor=necessary editor
konieczny zabieg=necessary cut
konik szachowy=chess pony
konkret architektoniczny=architectural instance
konkretny cel=concrete aim
konkretny dowód=concrete evidence
konkretny fakt=concrete fact
konkretny kształt=concrete shape
konkretny list=concrete letter
konkretny napój=concrete drink
konkretny obraz=concrete range
konkretny pokój=concrete room
konkretny pomysł=concrete idea
konkretny posiłek=concrete meal
konkretny prawnik=concrete lawyer
konkretny punkt=concrete point
konkretny rezultat=concrete result
konkretny ślad=concrete spur
konkretny stan=concrete condition
konkretny temat=concrete subject
konkretny trop=concrete tracks
konkretny wynik=concrete score
konkretny wyraz=concrete term
konkretny zapach=concrete scent
konkretny zestaw=concrete aggregate
konkurencyjny zespół=competitive aggregate
konkurs literacki=literary competition
konny oddział=horse series
konny pojazd=horse vehicle
konny policjant=horse policeman
konny rajd=horse rally
konny transport=horse transportation
konny wóz=horse cart
konny zwiadowca=horse scout
konopny sznurek=hemp string
konsekwentny ciąg=consistent sequence
konsekwentny sposób=consistent way
konserwator wojewódzki=province conservator
konserwatywny dziennik=conservative journal
konserwatywny gust=conservative taste
konserwatywny patriotyzm=conservative patriotism
konserwatywny sceptycyzm=conservative scepticism
konserwatywny system=conservative formation
konserwatyzm społeczny=social conservatism
koński bok=horse side
koński bród=horse ford
koński brzuch=horse stomach
koński grzbiet=horse back
koński kark=horse neck
koński łeb=horse head
koński nawóz=horse fertilizer
koński ogon=horse tail
koński ogonek=horse stalk
koński pot=horse sweat
koński tłuszcz=horse fat
koński trup=horse corpse
koński zad=horse buttocks
koński zapach=horse scent
konspiratorski szept=conspiratorial whisper
konstruktor techniczny=technical constructor
konstruktywny pomysł=constructive idea
konstytucyjny król=constitutional king
konstytucyjny monarcha=constitutional monarch
konsul generalny=general consul
konsul handlowy=trade consul
konsul rzymski=Roman consul
konsulat generalny=general consulate
kontaktowy gość=contact guest
kontekst historyczny=historical context
kontekst myślowy=thought context
kontener duży=large container
kontrakt małżeński=marital contract
kontrast metafizyczny=metaphysical contrast
kontrast termiczny=thermal contrast
kontrastowy barwnik=contrasting dye
kontroler finansowy=financial auditor
kontroler gitarowy=guitar auditor
kontuar sklepowy=shop counter
kontur zielonkawy=greenish contour
konwencjonalny charakter=conventional character
konwencjonalny gest=conventional gesture
konwencjonalny magazyn=conventional store-house
konwencjonalny sposób=conventional way
konwencjonalny uśmiech=conventional smile
konwój wojskowy=military convoy
konwulsyjny dreszcz=convulsive shiver
konwulsyjny skurcz=convulsive cramp
konwulsyjny spazm=convulsive spasm
konwulsyjny szloch=convulsive sob
kopalniany wagonik=mine trolley
kopczyk foremny=regular hillock
kopiasty widelec=heaped fork
kopiowy ołówek=copying pencil
kopulasty kształt=domed shape
kordon sanitarny=sanitary cordon
korek uliczny=street plug
korekcyjny zabieg=corrective cut
korespondent zagraniczny=foreign correspondent
korkowy kapelusz=cork hat
koronkowy biustonosz=lace bra
koronkowy drobiazg=lace trinket
koronkowy kołnierz=lace collar
koronkowy kołnierzyk=lace collar
koronkowy stanik=lace bra
koronkowy żabot=lace jabot
koronny dowód=royal evidence
korpulentny mężczyzna=stout man
korpulentny przybysz=stout newcomer
korpulentny rudzielec=stout carrots
korpus badawczy=investigative corps
korpus dyplomatyczny=diplomatic corps
korpus ekspedycyjny=expeditionary corps
korpus ratowniczy=rescue corps
korsarski ubiór=piratical clothes
korytarz długi=long corridor
korytarz ohydny=hideous corridor
korytarz pełen=full corridor
korytarz powietrzny=aerial corridor
korytarz prostopadły=perpendicular corridor
korytarz prosty=right corridor
korytarz szeroki=wide corridor
korytarz szkolny=school corridor
korzystny dodatek=profitable addition
korzystny sposób=profitable way
korzystny wpływ=profitable influence
korzystny wyrok=profitable judgement
kościany hełm=bone cupola
kościany kołnierz=bone collar
kościany łokieć=bone elbow
kościany nóż=bone cutter
kościany pędzel=bone brush
kościany róg=bone horn
kościany uśmiech=bone smile
kościelny cmentarz=church cemetery
kościelny folklor=church folklore
kościelny odpowiednik=church equivalent
kościelny ślub=church marriage
kościelny zegar=church clock
kościół chrześcijański=Christian church
kościół książęcy=ducal church
kościół łaciński=Latin church
kościół narodowy=national church
kościół parafialny=parish church
kościół pełny=full church
kościół rzymski=Roman church
kościół święty=holy church
kościół szkolny=school church
kościół uniwersytecki=university church
kościół wielki=great church
kościsty człowiek=bony man
kościsty gość=bony guest
kościsty grzbiet=bony back
kościsty grzebień=bony comb
kościsty ksiądz=bony priest
kościsty nos=bony nose
kościsty palec=bony digit
kościsty podbródek=bony chin
kościsty pułkownik=bony colonel
kościsty woźnica=bony driver
kościsty zad=bony buttocks
koślawy stolik=crooked table
kosmaty brzuch=hairy stomach
kosmaty dotyk=hairy touch
kosmaty konik=hairy pony
kosmaty łeb=hairy head
kosmaty łebek=hairy head
kosmetyczny zabieg=cosmetic cut
kosmiczny cud=space miracle
kosmiczny człowiek=space man
kosmiczny dowcip=space joke
kosmiczny pojazd=space vehicle
kosmiczny spektakl=space performance
kosmiczny statek=space ship
kosmiczny wrak=space wreck
kosmopolityczny tłum=cosmopolitan crowd
kostium kąpielowy=bath costume
kostium pływacki=swimming costume
kostium zielony=green costume
kosz pełen=full basket
kosz podróżny=traveller basket
koszarowy dryl=barrack drill
koszarowy dziedziniec=barrack piazza
koszmar nieszczęsny=unfortunate nightmare
koszmar senny=sleepy nightmare
koszmarny ból=nightmarish pain
koszmarny dom=nightmarish house
koszmarny dzień=nightmarish day
koszmarny grymas=nightmarish grimace
koszmarny krajobraz=nightmarish scenery
koszmarny labirynt=nightmarish labyrinth
koszmarny łeb=nightmarish head
koszmarny marsz=nightmarish advance
koszmarny obraz=nightmarish range
koszmarny sen=nightmarish dream
koszmarny strach=nightmarish fear
koszmarny widok=nightmarish view
kosztowny błąd=expensive mistake
kosztowny drobiazg=expensive trinket
kosztowny garnitur=expensive suit
kosztowny interes=expensive business
kosztowny luksus=expensive luxury
kosztowny obrzęd=expensive ceremony
kosztowny posag=expensive dowry
kosztowny proces=expensive case
kosztowny remont=expensive repair
kosztowny serwis=expensive service
kosztowny sposób=expensive way
kosztowny szalik=expensive scarf
kosztowny zakątek=expensive corner
koszyk obiadowy=dinner basket
koszyk pełen=full basket
kot blady=pale cat
kot cholerny=damned cat
kot mądry=wise cat
kot zezowaty=squint-eyed cat
kotek wielki=great kitten
kotlet schabowy=pork chop
kotwiczny łańcuch=anchor chain
kowal potężny=powerful blacksmith
kowalski młot=smithy idiot
kowalski taboret=smithy stool
kowbojski but=cowboy shoe
kowbojski kapelusz=cowboy hat
kozak słynny=famous Cossack
kpiarski sposób=derisory way
kpiarski uśmiech=derisory smile
krach finansowy=financial crash
kraciasty obrus=checked table-cloth
kraciasty płaszcz=checked sheath
kraciasty sweter=checked sweater
krąg lodowy=ice vertebra
krąg niewidoczny=invisible vertebra
krąg obronny=defensive vertebra
krąg polarny=polar vertebra
krągły kolczyk=round ear-ring
krągły staw=round pond
kraj biedny=poor country
kraj bogaty=rich country
kraj ciepły=warm country
kraj daleki=far country
kraj duży=large country
kraj dziki=wild country
kraj górzysty=mountainous country
kraj idylliczny=idyllic country
kraj kapitalistyczny=capitalistic country
kraj nadmorski=seaside country
kraj normalny=normal country
kraj obcy=strange country
kraj obszerny=spacious country
kraj przemysłowy=industrial country
kraj radosny=joyful country
kraj socjalistyczny=socialist country
kraj ubogi=poor country
kraj wolny=free country
kraj zachodni=western country
kraj żyzny=fertile country
krajobraz dziki=wild scenery
krajobraz jałowy=barren scenery
krajobraz księżycowy=lunar scenery
krajowy autor=national author
krajowy komitet=national committee
krajowy sekretariat=national secretariat
kram okropny=horrible stall
krańcowy naturalizm=extreme naturalism
krawat szeroki=wide tie
krawiec damski=ladies' tailor
krążownik liniowy=line cruiser
kredens kuchenny=kitchen cupboard
kredowy napis=chalky inscription
kredyt naukowy=scientific credit
krem ananasowy=pineapple cream
krem ogórkowy=cucumber cream
kremowy kolor=cream colour
kremowy odcień=cream shade
kremowy sweter=cream sweater
krępy chłop=stocky peasant
krępy człowiek=stocky man
krępy kształt=stocky shape
krępy mężczyzna=stocky man
krępy mieszkaniec=stocky occupant
krępy osiłek=stocky athlete
krępy pirat=stocky hacker
krępy zwierzak=stocky animal
krnąbrny chłopiec=defiant boy
królewski archiwista=royal archivist
królewski błazen=royal clown
królewski dar=royal gift
królewski dekret=royal decree
królewski dwór=royal manor
królewski gabinet=royal study
królewski instytut=royal institute
królewski kolor=royal colour
królewski kurier=royal courier
królewski kuzyn=royal cousin
królewski lekarz=royal doctor
królewski namiot=royal tent
królewski obiad=royal dinner
królewski oddział=royal series
królewski okręt=royal ship
królewski pałac=royal palace
królewski podarunek=royal gift
królewski półmisek=royal dish
królewski prezent=royal present
królewski przybytek=royal shrine
królewski ród=royal house
królewski skarbiec=royal vault
królewski sposób=royal way
królewski statek=royal ship
królewski stół=royal table
królewski tytuł=royal title
królewski upominek=royal gift
królewski wielkorządca=royal governor
królewski wierzchowiec=royal saddle-horse
królewski władca=royal ruler
królewski zamek=royal scarf
królik powitalny=welcoming rabbit
krótki atak=short attack
krótki bat=short whip
krótki błysk=short flash
krótki ból=short pain
krótki bryk=short crib
krótki czas=short tense
krótki dialog=short dialogue
krótki dopisek=short postscript
krótki dystans=short distance
krótki epilog=short epilogue
krótki epizod=short episode
krótki esej=short essay
krótki grzechot=short rustle
krótki harpun=short harpoon
krótki kanał=short duct
krótki karabinek=short carbine
krótki kciuk=short thumb
krótki kłus=short trot
krótki komentarz=short comment
krótki korytarz=short corridor
krótki łańcuch=short chain
krótki łeb=short head
krótki list=short letter
krótki łom=short crowbar
krótki lot=short flight
krótki łuk=short bow
krótki meldunek=short report
krótki mieczyk=short gladiolus
krótki nos=short nose
krótki nóż=short cutter
krótki odcinek=short interval
krótki oddech=short breath
krótki odpoczynek=short rest
krótki ogon=short tail
krótki okres=short cycle
krótki okrzyk=short shout
krótki opis=short description
krótki oskard=short pickaxe
krótki oszczep=short spear
krótki pisk=short squeak
krótki płaszcz=short sheath
krótki pobyt=short stay
krótki pocałunek=short kiss
krótki podpis=short signature
krótki pokaz=short demonstration
krótki popas=short bait
krótki postój=short standstill
krótki raport=short report
krótki ręcznik=short towel
krótki refleks=short reflex
krótki rejs=short flight
krótki romans=short romance
krótki rozejm=short armistice
krótki rzut=short projection
krótki sen=short dream
krótki śmiech=short laughter
krótki spacer=short walk
krótki spoczynek=short rest
krótki staż=short practice
krótki sygnał=short signal
krótki syk=short hiss
krótki szereg=short sequence
krótki szloch=short sob
krótki szok=short shock
krótki szpadel=short spade
krótki tekst=short text
krótki telefon=short telephone
krótki terkot=short rattle
krótki termin=short deadline
krótki urlop=short leave
krótki uścisk=short hug
krótki uśmiech=short smile
krótki ustęp=short passage
krótki werbel=short drum
krótki włos=short hair
krótki wstęp=short prelude
krótki wybór=short choice
krótki wybuch=short explosion
krótki wyjazd=short departure
krótki wykład=short lecture
krótki wypad=short excursion
krótki wypoczynek=short rest
krótki wywiad=short interview
krótki zabieg=short cut
krótki żakiet=short jacket
krótki zamach=short attempt
krótki zarys=short outline
krótki zasięg=short range
krótki zatarg=short clash
krótki zaułek=short backstreet
krótki zgrzyt=short rasp
krótki zmrok=short dusk
krótki żywot=short life
krótkowzroczny strach=short-sighted fear
kruchy befsztyk=fragile beefsteak
kruchy dowód=fragile evidence
kruchy duch=fragile spirit
kruchy listek=fragile lobe
kruchy most=fragile bridge
kruchy okręt=fragile ship
kruchy pergamin=fragile parchment
kruchy rozejm=fragile armistice
kruchy zmierzch=fragile decline
kruczy ogier=raven-black stallion
kruszec dentystyczny=dental ore
krwawy despota=bloody despot
krwawy dzień=bloody day
krwawy kikut=bloody stump
krwawy liberał=bloody liberal
krwawy mord=bloody manslaughter
krwawy napis=bloody inscription
krwawy nos=bloody nose
krwawy odcisk=bloody imprint
krwawy płyn=bloody humour
krwawy skrzep=bloody skull
krwawy ślad=bloody spur
krwawy śnieg=bloody snow
krwawy stos=bloody crib
krwawy strumień=bloody stream
krwawy strzęp=bloody shred
krwawy uczynek=bloody act
krwawy urodzaj=bloody abundance
krwawy wygląd=bloody appearance
krwiożerczy charakter=bloodthirsty character
krwiożerczy potwór=bloodthirsty monster
krwiożerczy tłum=bloodthirsty crowd
krwistoczerwony atrament=sanguineous ink
krwistoczerwony płaszcz=sanguineous sheath
krwisty rumieniec=rare blush
krwisty stek=rare steak
krwotok mózgowy=cerebral haemorrhage
krwotok wewnętrzny=internal haemorrhage
kryminalny aspekt=criminal aspect
krystaliczny arszenik=crystalline arsenic
kryształowy kielich=crystal faucet
kryształowy kieliszek=crystal glass
kryształowy łańcuch=crystal chain
kryształowy naszyjnik=crystal necklace
kryształowy puchar=crystal cup
kryształowy rysunek=crystal drawing
kryształowy słup=crystal prism
kryształowy świecznik=crystal candlestick
kryształowy wazon=crystal flowerpot
kryształowy wisiorek=crystal pendant
krytyczny dzień=critical day
krytyczny głos=critical sound
krytyczny patriotyzm=critical patriotism
krytyczny racjonalizm=critical rationalism
krytyczny stan=critical condition
krytyk filmowy=movie critic
krytyk literacki=literary critic
krytyk muzyczny=musical critic
krytyk operowy=operatic critic
krytyk poetycki=poetical critic
krytyk surowy=raw critic
krytyk teatralny=theatrical critic
kryzys duchowy=spiritual crisis
kryzys etyczny=ethical crisis
kryzys gospodarczy=economic crisis
kryzys konstytucyjny=constitutional crisis
kryzys naftowy=oil crisis
kryzys nerwowy=nervous crisis
kryzys płatniczy=payment crisis
kryzys religijny=religious crisis
kryzys rewolucyjny=revolutionary crisis
kryzys rynkowy=marketable crisis
kryzys światowy=world crisis
kryzys towarzyski=sociable crisis
kryzys żywnościowy=food crisis
krzepki język=brawny tongue
krzepki legionista=brawny legionary
krzepki mężczyzna=brawny man
krzepki sen=brawny dream
krzepki weteran=brawny veteran
krzew bujny=luxuriant shrub
krzew kokainowy=cocaine shrub
krzew różany=rose shrub
krzew winny=guilty shrub
krzyk bezradny=helpless shout
krzyk głuchy=deaf shout
krzyk ludzki=human shout
krzyk niepodobny=unlike shout
krzyk osobliwy=peculiar shout
krzyk ostry=sharp shout
krzyk ostrzegawczy=warning shout
krzyk pełen=full shout
krzyk podobny=homothetic shout
krzyk prasowy=press shout
krzyk przeciągły=lengthy shout
krzyk przeraźliwy=frightful shout
krzyk władczy=masterful shout
krzyk wysoki=high shout
krzykliwy głos=noisy sound
krzykliwy odcień=noisy shade
krzykliwy przykład=noisy example
krzywy cherlak=curve weakling
krzywy dziób=curve beak
krzywy grymas=curve grimace
krzywy korzeń=curve root
krzywy nos=curve nose
krzywy pysk=curve muzzle
krzywy ryj=curve snout
krzywy uśmiech=curve smile
krzyż brzozowy=birch loins
krzyż kawalerski=cavalier loins
krzyż lodowy=ice loins
krzyż przydrożny=wayside loins
krzyż święty=holy loins
krzyżyk gruby=fat sharp
ksiądz młody=young priest
ksiądz parafialny=parish priest
ksiądz siwy=grey priest
książęcy grobowiec=ducal tomb
książęcy podrzutek=ducal waif
książęcy ród=ducal house
książkowy maszynopis=bookish typescript
księżycowy blask=lunar glitter
księżycowy chód=lunar walk
księżycowy cień=lunar umbra
księżycowy jastrząb=lunar hawk
księżycowy krajobraz=lunar scenery
księżycowy medalion=lunar medallion
księżycowy sen=lunar dream
księżycowy szlak=lunar pathway
kształt czarny=villainous shape
kształt dziwaczny=odd shape
kształt fantastyczny=fantastic shape
kształt koński=horse shape
kształt kwadratowy=square shape
kształt lekki=light shape
kształt ludzki=human shape
kształt okrągły=round shape
kształt owalny=oval shape
kształt pierwotny=prime shape
kształt podobny=homothetic shape
kształt rzeczywisty=real shape
kształt słowny=dependable shape
kształt solidny=solid shape
kształtować świat=the world
którykolwiek komunista=any communist
którykolwiek mężczyzna=any man
którykolwiek naukowiec=any scientist
kubek cynowy=tin mug
kubek pełen=full mug
kubek podobny=homothetic mug
kuc chudy=thin pony
kucharz pałacowy=palace cook
kucharz polowy=field cook
kuchenny aromat=kitchen aroma
kuchenny komin=kitchen funnel
kuchenny mistrz=kitchen champion
kuchenny nóż=kitchen cutter
kuchenny ogródek=kitchen garden
kuchenny stół=kitchen table
kuchenny stolik=kitchen table
kuchenny zapas=kitchen store
kudłaty kucharz=hairy cook
kudłaty łeb=hairy head
kudłaty łobuz=hairy urchin
kudłaty papla=hairy prattles
kudłaty pies=hairy dog
kudłaty przyjaciel=hairy friend
kudłaty śmieciarz=hairy dustman
kufer pełen=full chest
kufer podróżny=traveller chest
kuglarski humor=juggling humour
kukurydziany chleb=corn bread
kulawy baran=lame ram
kulawy chłopiec=lame boy
kulawy dozorca=lame caretaker
kulawy harmonista=lame accordionist
kulawy katecheta=lame catechist
kulawy kierownik=lame manager
kulawy los=lame chance
kulawy organista=lame organist
kulawy szlachcic=lame nobleman
kulawy wilk=lame wolf
kulminacyjny punkt=culminant point
kuloodporny materiał=bullet-proof makings
kult religijny=religious cult
kulturalny człowiek=cultural man
kulturalny głos=cultural sound
kulturalny gość=cultural guest
kulturalny oficer=cultural officer
kulturalny publicysta=cultural journalist
kulturalny sposób=cultural way
kumpel profesjonalny=professional pall
kunszt wojenny=war artistry
kunsztowny pierścień=artistic halo
kunsztowny styl=artistic style
kupić świat=the world
kurczowy strach=tight fear
kurczowy uścisk=tight hug
kurek wodociągowy=water-supply cock
kurier królewski=royal courier
kurier rządowy=government courier
kurtuazyjny list=courteous letter
kurtuazyjny tytuł=courteous title
kurzy wzlot=chicken rise
kurzy zgiełk=chicken turmoil
kusy podkoszulek=bad vest
kwadratowy ekran=square screen
kwadratowy kształt=square shape
kwadratowy moduł=square modulus
kwadratowy plac=square square
kwadratowy podbródek=square chin
kwadratowy skrawek=square scrap
kwadratowy wachlarz=square fan
kwartalnik artystyczny=artistic quarterly
kwartalnik historyczny=historical quarterly
kwartalny przegląd=quarterly review
kwartet smyczkowy=string quartet
kwartet wokalny=vocal quartet
kwas azotowy=nitrogenous acid
kwas chlebowy=bread acid
kwas chromowy=chromic acid
kwas galusowy=Gallic acid
kwaśny dym=acid smoke
kwaśny grymas=acid grimace
kwaśny oddech=acid breath
kwaśny odór=acid odour
kwaśny posmak=acid aftertaste
kwaśny smak=acid taste
kwaśny swąd=acid smell
kwaśny uśmiech=acid smile
kwaśny zapach=acid scent
kwestionariusz osobowy=personal questionnaire
kwiat dziki=wild blossom
kwiat męski=manful blossom
kwiatek pojedynczy=single flower
kwiatek polny=fields flower
kwiatowy zapach=floral scent
kwietniowy dzień=April day
kwik okropny=horrible squeak
laboratoryjny termometr=laboratory thermometer
łaciaty grzbiet=piebald back
łaciaty kot=piebald cat
łaciaty kundel=piebald mongrel
łaciński napis=Latin inscription
łaciński szyfr=Latin code
łaciński tekst=Latin text
łączny obszar=associative area
łączny pogląd=associative opinion
łączny przeciwnik=associative enemy
ładny apartament=pretty apartment
ładny budynek=pretty building
ładny charakter=pretty character
ładny chłopak=pretty boy
ładny chłopiec=pretty boy
ładny dzień=pretty day
ładny głos=pretty sound
ładny kapelusz=pretty hat
ładny kawałek=pretty piece
ładny kociak=pretty kitten
ładny kwiat=pretty blossom
ładny mężczyzna=pretty man
ładny ogród=pretty garden
ładny opatrunek=pretty dressing
ładny opis=pretty description
ładny początek=pretty beginning
ładny podpis=pretty signature
ładny profil=pretty section
ładny rudzielec=pretty carrots
ładny samolot=pretty airplane
ładny stan=pretty condition
ładny tatuaż=pretty tattoo
ładny uśmiech=pretty smile
ładny widok=pretty view
ładny wzór=pretty formula
ładny znaczek=pretty mark
lądowy pomost=land platform
ładunek atomowy=atomic cargo
ładunek duchowy=spiritual cargo
ładunek emocjonalny=emotional cargo
ładunek ideowy=ideological cargo
ładunek konwencjonalny=conventional cargo
ładunek legalny=legal cargo
ładunek okrętowy=shipping cargo
ładunek potężny=powerful cargo
ładunek przeciwpancerny=armour-piercing cargo
ładunek religijny=religious cargo
ładunek ujemny=negative cargo
ładunek wybuchowy=explosive cargo
łagodny atak=gentle attack
łagodny balsam=gentle balm
łagodny blask=gentle glitter
łagodny charakter=gentle character
łagodny chłopiec=gentle boy
łagodny chód=gentle walk
łagodny ciężar=gentle weight
łagodny głos=gentle sound
łagodny klimat=gentle climate
łagodny kontralt=gentle contralto
łagodny krajobraz=gentle scenery
łagodny mrok=gentle darkness
łagodny poeta=gentle poet
łagodny półmrok=gentle dusk
łagodny pomruk=gentle murmur
łagodny sędzia=gentle judge
łagodny skłon=gentle bend
łagodny skręt=gentle torsion
łagodny spokój=gentle quiet
łagodny sposób=gentle way
łagodny stok=gentle slope
łagodny strumień=gentle stream
łagodny szept=gentle whisper
łagodny szmer=gentle murmur
łagodny ton=gentle tone
łagodny uśmiech=gentle smile
łagodny wiatr=gentle wind
łagodny wietrzyk=gentle breeze
łagodny wiraż=gentle bend
łagodny wyrzut=gentle breakout
łagodny wzgórek=gentle hillock
łagodny zakręt=gentle turning
laik świecki=secular layman
łakomy facet=greedy guy
łakomy kąsek=greedy bite
łakomy kot=greedy cat
łakomy wilk=greedy wolf
lakoniczny osobnik=laconic individual
łańcuch górski=mountain chain
łańcuch kotwiczny=anchor chain
łańcuch pokarmowy=alimentary chain
łańcuch rowerowy=bicycle chain
las anonimowy=anonymous forest
las dębowy=oak forest
las deszczowy=rainy forest
las gęsty=thick forest
las iglasty=coniferous forest
las pierwotny=prime forest
las podzwrotnikowy=tropical forest
las sosnowy=pine forest
las stary=old forest
las szary=grey forest
las widny=clear forest
las wielki=great forest
las wysoki=high forest
lasek brzozowy=birch grove
lasek młody=young grove
lasek nieduży=small grove
lasek sosnowy=pine grove
łaskawy dar=gracious gift
łaskawy epitet=gracious epithet
łaskawy los=gracious chance
łaskawy obraz=gracious range
łaskawy ton=gracious tone
łaskawy tytuł=gracious title
łaskawy uśmiech=gracious smile
łatwopalny materiał=inflammable makings
łatwy cel=easy aim
łatwy chleb=easy bread
łatwy dostęp=easy access
łatwy gest=easy gesture
łatwy kąsek=easy bite
łatwy łup=easy loot
łatwy mężczyzna=easy man
łatwy okres=easy cycle
łatwy posiłek=easy meal
łatwy skok=easy stroke
łatwy spacer=easy walk
łatwy sposób=easy way
łatwy sukces=easy success
łatwy teren=easy terrain
łatwy wybór=easy choice
łatwy zarobek=easy earning
łatwy znak=easy sign
łatwy żywot=easy life
lazaret wojskowy=military hospital
łeb czarny=villainous head
łeb dziwaczny=odd head
łeb nietypowy=atypical head
łeb stateczny=staid head
łeb tępy=blunt head
łebski chłopak=brainy boy
leciwy parowiec=elderly steamer
leczniczy napój=healing drink
legalny charakter=legal character
legalny handel=legal trade
legalny interes=legal business
legalny meldunek=legal report
legalny rząd=legal grade
legalny sposób=legal way
legalny zapis=legal notation
legat rzymski=Roman legate
legendarny dziennik=legendary journal
legendarny instytut=legendary institute
legendarny król=legendary king
legendarny niedojda=legendary duffer
legendarny odkrywca=legendary discoverer
legionista rzymski=Roman legionary
legionowy oficer=legionary officer
legionowy wiarus=legionary campaigner
lej załadowczy=loading funnel
lejkowaty kształt=funnel-shaped shape
lek przeciwdepresyjny=antidepressant remedy
lek zagraniczny=foreign remedy
lekarski debiut=medical debut
lekarski kitel=medical overall
lekarski leksykon=medical lexicon
lekarski nadzór=medical supervision
lekarz dobry=good doctor
lekarz małomówny=taciturn doctor
lekarz naczelny=primate doctor
lekarz ogólny=general doctor
lekarz okrętowy=shipping doctor
lekarz pokładowy=deck doctor
lekarz powiatowy=district doctor
lekarz pułkowy=regimental doctor
lekarz rejonowy=district doctor
lekarz rodzinny=family doctor
lekarz sądowy=judicial doctor
lekarz sławny=famous doctor
lekarz szkolny=school doctor
lekarz więzienny=prison doctor
lekarz wojskowy=military doctor
lekki atak=light attack
lekki bałagan=light mess
lekki ból=light pain
lekki brąz=light bronze
lekki brzęk=light chink
lekki chłód=light chill
lekki chód=light walk
lekki cień=light umbra
lekki dotyk=light touch
lekki dreszcz=light shiver
lekki dreszczyk=light thrill
lekki ekwipunek=light equipment
lekki elektron=light electron
lekki galop=light gallop
lekki gest=light gesture
lekki grymas=light grimace
lekki kawałek=light piece
lekki kłus=light trot
lekki kombinezon=light overalls
lekki komplement=light compliment
lekki krążownik=light cruiser
lekki makijaż=light make-up
lekki nacisk=light pressure
lekki niedosyt=light bulimia
lekki niepokój=light anxiety
lekki obiad=light dinner
lekki oddech=light breath
lekki odrzut=light kick
lekki opór=light resistance
lekki osad=light settlings
lekki pancerz=light armour
lekki płaszcz=light sheath
lekki poblask=light glow
lekki posiłek=light meal
lekki posmak=light aftertaste
lekki postrzał=light shot
lekki prąd=light current
lekki przechył=light inclination
lekki ruch=light movement
lekki rumieniec=light blush
lekki rytm=light rhythm
lekki samolot=light airplane
lekki sen=light dream
lekki skłon=light bend
lekki skok=light stroke
lekki ślad=light spur
lekki smak=light taste
lekki śnieg=light snow
lekki stół=light table
lekki stukot=light clatter
lekki swąd=light smell
lekki świst=light whistle
lekki syk=light hiss
lekki szał=light madness
lekki szelest=light rustle
lekki szok=light shock
lekki sztorm=light storm
lekki tik=light teak
lekki ton=light tone
lekki trzask=light bang
lekki tupot=light tramp
lekki ucisk=light pressure
lekki udar=light apoplexy
lekki ukłon=light nod
lekki uśmiech=light smile
lekki wiatr=light wind
lekki wietrzyk=light breeze
lekki wstęp=light prelude
lekki wstręt=light disgust
lekki wstrząs=light shocking
lekki wylew=light overflow
lekki wzrost=light growth
lekki zakręt=light turning
lekki zamach=light attempt
lekki zapach=light scent
lekki zarys=light outline
lekki zmierzch=light decline
lekki znak=light sign
lekkomyślny profesor=reckless professor
lekkomyślny przyjazd=reckless arrival
lekkomyślny sposób=reckless way
lekkomyślny wyraz=reckless term
leniwy chód=lazy walk
leniwy dureń=lazy fool
leniwy dym=lazy smoke
leniwy kot=lazy cat
leniwy prąd=lazy current
leniwy ruch=lazy movement
leniwy ton=lazy tone
leniwy tydzień=lazy week
leniwy urzędnik=lazy official
leniwy uśmiech=lazy smile
leniwy wąż=lazy snake
leniwy wietrzyk=lazy breeze
leniwy zamach=lazy attempt
lepki atrament=sticky ink
lepki ciężar=sticky weight
lepki deszcz=sticky rain
lepki kurz=sticky dust
lepki materiał=sticky makings
lepki muł=sticky mule
lepki pot=sticky sweat
lepki ślad=sticky spur
lepki śluz=sticky mucus
lepki śnieg=sticky snow
lesisty teren=wooded terrain
leśny człowiek=forest man
leśny duch=forest spirit
leśny gąszcz=forest thicket
leśny lud=forest nation
leśny napad=forest forwards
leśny potok=forest stream
leśny przesmyk=forest pass
leśny strumyk=forest brook
leśny szlak=forest pathway
leśny zagajnik=forest coppice
leśny zapach=forest scent
leszczynowy zagajnik=hazel coppice
lew heraldyczny=heraldic lion
lew zajadły=furious lion
lew zbrojny=armed lion
lewicowy działacz=leftist activist
lewicowy generał=leftist general
lewicowy milioner=leftist millionaire
lewicowy nurt=leftist current
lewicowy ruch=leftist movement
lewicowy socjalista=leftist socialist
lewy bok=left side
lewy but=left shoe
lewy ekran=left screen
lewy fotel=left armchair
lewy kciuk=left thumb
lewy korytarz=left corridor
lewy łokieć=left elbow
lewy nadgarstek=left wrist
lewy naramiennik=left armlet
lewy obcas=left heel
lewy obraz=left range
lewy oczodół=left eye-socket
lewy pantofel=left slipper
lewy pas=left belt
lewy pośladek=left buttock
lewy profil=left section
lewy przegub=left joint
lewy rękaw=left conveyor
lewy róg=left horn
lewy wał=left roller
lewy zakręt=left turning
lewy zbiornik=left reservoir
liberalizm zachodni=western liberalism
liberalny dozorca=broad-minded caretaker
lichtarz gotycki=Gothic candlestick
lichy dowcip=poor joke
lichy garnitur=poor suit
lichy podarunek=poor gift
lichy wzrok=poor sight
lichy zatrzask=poor thumb-lock
licznik czasowy=temporary numerator
liczny klan=numerous clan
liczny oddział=numerous series
liczny orszak=numerous procession
liczny panteon=numerous pantheon
liczny personel=numerous staff
liczny udział=numerous part
liczny zbiór=numerous class
liczny zespół=numerous aggregate
liliowy zabójca=lily killer
liniowiec pasażerski=passenger liner
lipcowy dzień=July day
lipcowy poranek=July morning
lipcowy żar=July heat
liryczny poeta=lyrical poet
liryczny repertuar=lyrical repertoire
liść jesienny=autumn leaf
lisi ogon=poor tail
lisi uśmiech=poor smile
list dowcipny=witty letter
list dziękczynny=thankful letter
list elektroniczny=electronic letter
list gończy=chasing letter
list kondolencyjny=condolence letter
list miłosny=amorous letter
list obszerny=spacious letter
list powitalny=welcoming letter
list pożegnalny=parting letter
list prywatny=private letter
list przewozowy=transports letter
list rodzinny=family letter
list żelazny=iron letter
listek figowy=figs lobe
listopadowy dzień=November day
listopadowy numer=November number
listopadowy poranek=November morning
listopadowy wieczór=November evening
listopadowy zmrok=November dusk
liszaj stary=old lichen
literacki eseista=literary essayist
literacki pasożyt=literary parasite
literacki sposób=literary way
literacki styl=literary style
literalny sens=literal sense
litościwy koniec=merciful end
liturgiczny kanon=liturgical catch
lity kamień=cast slide
lity mur=cast wall
lniany garnitur=linen suit
lniany kitel=linen overall
lniany kostium=linen costume
lniany obrus=linen table-cloth
lniany ręcznik=linen towel
łobuzerski sposób=mischievous way
łobuzerski wybryk=mischievous whim
łobuzerski wyraz=mischievous term
lodowaty blask=icy glitter
lodowaty ból=icy pain
lodowaty chłód=icy chill
lodowaty deszcz=icy rain
lodowaty dotyk=icy touch
lodowaty dreszcz=icy shiver
lodowaty głos=icy sound
lodowaty kamień=icy slide
lodowaty lęk=icy phobia
lodowaty nóż=icy cutter
lodowaty oddech=icy breath
lodowaty posąg=icy statue
lodowaty prysznic=icy shower
lodowaty spokój=icy quiet
lodowaty strach=icy fear
lodowaty strumień=icy stream
lodowaty sztylet=icy dagger
lodowaty ton=icy tone
lodowaty uśmiech=icy smile
lodowaty wiatr=icy wind
lodowaty wicher=icy gale
lodowaty występ=icy joggle
lodowaty ziąb=icy cold
lodowy całun=ice shroud
lodowy dach=ice roof
lodowy grób=ice grave
lodowy krzyż=ice loins
lodowy pałac=ice palace
lodowy pancerz=ice armour
lodowy pejzaż=ice landscape
lodowy pomost=ice platform
lodowy pył=ice dust
lodowy sopel=ice icicle
lodowy wir=ice whirl
logiczny akt=logical act
logiczny sposób=logical way
logiczny tok=logical course
logiczny umysł=logical mind
logiczny wniosek=logical conclusion
łój owczy=sheep tallow
lojalny człowiek=loyal man
lojalny obywatel=loyal citizen
lokal nocny=night premises
lokal stary=old premises
lokal wyborczy=polling station
lokalny bóg=local god
lokalny bohater=local hero
lokalny duch=local spirit
lokalny dziennik=local journal
lokalny ekspert=local expert
lokalny historyk=local historian
lokalny patriota=local patriot
lokalny posterunek=local sentry
lokalny przedsiębiorca=local businessman
lokalny rozkwit=local rise
lokalny satrapa=local satrap
lokator młody=young occupant
łokieć długi=long elbow
łomot nagły=sudden din
los ludzki=human chance
los podobny=homothetic chance
los polityczny=political chance
łoś północny=northern elk
los pomyślny=favourable chance
los powojenny=post-war chance
los srogi=stern chance
los zgubny=fatal chance
łoskot nieodłączny=inseparable din
łoskot podobny=homothetic din
łoskot potworny=terrific din
lot balistyczny=ballistic flight
lot bezzałogowy=unmanned flight
lot chyży=swift flight
lot czysty=perfect flight
lot gładki=smooth flight
lot kolejny=next flight
lot księżycowy=lunar flight
lot nurkowy=diving flight
lot pionowy=perpendicular flight
lot powrotny=return flight
lot przyjemny=pleasant flight
lot rejsowy=scheduled flight
lot ślizgowy=sliding flight
lot spiralny=spiral flight
lot transatlantycki=transatlantic flight
lot załogowy=manned flight
lotniczy kombinezon=air overalls
lotniczy szal=air scarf
lotny element=volatile unit
lotny piasek=volatile sand
łotrowski wygląd=rascally appearance
lubieżny szubrawiec=lascivious rascal
lubieżny uśmiech=lascivious smile
lubieżny wyraz=lascivious term
lud aryjski=Aryan nation
lud biedny=poor nation
lud germański=Germanic nation
lud kresowy=borderland nation
lud mądry=wise nation
lud mężny=brave nation
lud obcy=strange nation
lud obojętny=inactive nation
lud pogański=pagan nation
lud pospolity=common nation
lud prawdziwy=true nation
lud prosty=right nation
lud rolniczy=agricultural nation
lud ruchliwy=busy nation
lud semicki=Semitic nation
lud średniowieczny=mediaeval nation
lud wielki=great nation
ludowy autor=folk author
ludowy faszyzm=folk fascism
ludowy instynkt=folk instinct
ludowy kanclerz=folk chancellor
ludowy komisariat=folk police-station
ludowy kościół=folk church
ludowy malarz=folk painter
ludowy poeta=folk poet
ludowy pogląd=folk opinion
ludowy romantyzm=folk romanticism
ludowy sposób=folk way
ludzki aspekt=human aspect
ludzki autorytet=human authority
ludzki błąd=human mistake
ludzki charakter=human character
ludzki człowiek=human man
ludzki duch=human spirit
ludzki egoizm=human egoism
ludzki gąszcz=human thicket
ludzki genotyp=human genotype
ludzki głos=human sound
ludzki gość=human guest
ludzki intelekt=human intellect
ludzki jęk=human groan
ludzki język=human tongue
ludzki krzyk=human shout
ludzki kształt=human shape
ludzki łach=human rag
ludzki ładunek=human cargo
ludzki lekarz=human doctor
ludzki materiał=human makings
ludzki mózg=human brain
ludzki nerw=human nerve
ludzki niewolnik=human slave
ludzki nos=human nose
ludzki odruch=human reflex
ludzki okrzyk=human shout
ludzki organizm=human organism
ludzki osobnik=human individual
ludzki personel=human staff
ludzki piszczel=human tibia
ludzki płacz=human crying
ludzki postęp=human progress
ludzki potok=human stream
ludzki rodowód=human origin
ludzki rodzaj=human gender
ludzki rząd=human grade
ludzki śmiech=human laughter
ludzki sposób=human way
ludzki strach=human fear
ludzki strumień=human stream
ludzki substytut=human substitute
ludzki szacunek=human respect
ludzki szkielet=human skeleton
ludzki tłum=human crowd
ludzki ton=human tone
ludzki towar=human goods
ludzki uczynek=human act
ludzki układ=human arrangement
ludzki umysł=human mind
ludzki wir=human whirl
ludzki wygląd=human appearance
ludzki wymiar=human dimension
ludzki wynalazek=human invention
ludzki zgiełk=human turmoil
luk awaryjny=emergency hatch
łuk myśliwski=hunting bow
luk pasażerski=passenger hatch
luk powietrzny=aerial hatch
łuk triumfalny=triumphal bow
luk wejściowy=entrance hatch
luk wyjściowy=outputs hatch
łukowaty kształt=arched shape
luksusowy gabinet=luxurious study
luksusowy liniowiec=luxurious liner
luksusowy lokal=luxurious premises
luksusowy pokój=luxurious room
luksusowy sklep=luxurious shop
luksusowy towar=luxurious goods
luksusowy wóz=luxurious cart
luksusowy zakup=luxurious purchase
lump społeczny=social reveller
lunatyczny nastrój=somnambulistic mood
lunatyk namiętny=passionate sleepwalker
łup szatański=satanic loot
łup wojenny=war loot
łupkowy dach=slate roof
łuskowaty bieżnik=scaly tread
łuskowaty brzuch=scaly stomach
łuskowaty ogon=scaly tail
lustrzany sufit=mirror ceiling
lustrzany wizerunek=mirror picture
lutowy dzień=February day
lutowy wieczór=February evening
luźny głaz=loose stone
luźny hełm=loose cupola
luźny kamień=loose slide
luźny kawałek=loose piece
luźny koniec=loose end
luźny krawat=loose tie
luźny płaszcz=loose sheath
luźny projekt=loose project
luźny róg=loose horn
luźny warkocz=loose tress
luźny wątek=loose plot
luźny żagiel=loose sail
luźny zarys=loose outline
luźny zlepek=loose conglomerate
luźny związek=loose relationship
luźny żwir=loose gravel
łysy chłop=bald peasant
łysy doktor=bald doctor
łysy facet=bald guy
łysy kapłan=bald priest
łysy kierownik=bald manager
łysy konus=bald cone
łysy mężczyzna=bald man
łysy ogon=bald tail
łysy oprawca=bald assassin
łysy socjolog=bald sociologist
łzawy telefon=tearful telephone
macher medyczny=medical trickster
mącić umysł=stir mind
macierzysty kraj=mother country
macierzysty port=mother harbour
macierzysty statek=mother ship
mądry bóg=wise god
mądry chłopak=wise boy
mądry człowiek=wise man
mądry facet=wise guy
mądry gość=wise guest
mądry kapitan=wise captain
mądry lud=wise nation
mądry mistrz=wise champion
mądry osobnik=wise individual
mądry pies=wise dog
mądry pisarz=wise writer
mądry polityk=wise politician
mądry przyjaciel=wise friend
mądry restaurator=wise renovator
mądry sługa=wise servant
mądry spektakl=wise performance
mądry sposób=wise way
mądry syn=wise son
mądry wilk=wise wolf
mądry wybór=wise choice
mądry złodziej=wise thief
mądry zwyczaj=wise custom
mądry żyd=wise Jew
mag upiorny=ghastly sorcerer
magazyn bieliźniany=lingerie store-house
magazyn branżowy=trade store-house
magazyn informacyjny=informative store-house
magazyn muzyczny=musical store-house
magazyn poetycki=poetical store-house
magazyn zaopatrzeniowy=supply store-house
magazyn żywnościowy=food store-house
magiczny atak=magic attack
magiczny bat=magic whip
magiczny ceremoniał=magic ceremonial
magiczny detektyw=magic detective
magiczny dywan=magic carpet
magiczny efekt=magic effect
magiczny gest=magic gesture
magiczny kamień=magic slide
magiczny kataklizm=magic cataclysm
magiczny katalizator=magic catalyst
magiczny kurz=magic dust
magiczny labirynt=magic labyrinth
magiczny mord=magic manslaughter
magiczny napój=magic drink
magiczny obrońca=magic barrister
magiczny ogień=magic fire
magiczny opar=magic vapour
magiczny pojedynek=magic duel
magiczny przedmiot=magic object
magiczny przyjaciel=magic friend
magiczny pył=magic dust
magiczny rytuał=magic ritual
magiczny spokój=magic quiet
magiczny sposób=magic way
magiczny talizman=magic talisman
magiczny taniec=magic dance
magiczny topór=magic axe
magiczny urok=magic charm
magiczny wiatr=magic wind
magiczny wir=magic whirl
magiczny wpływ=magic influence
magik sceniczny=stage magician
magnacki majątek=lordly property
magnat handlowy=trade magnate
magnat naftowy=oil magnate
magnat okrętowy=shipping magnate
magnat prasowy=press magnate
mahoniowy łuk=mahogany bow
mahoniowy stół=mahogany table
mahoniowy zegar=mahogany clock
majątek prywatny=private property
majątek rodowy=ancestral property
majestat królewski=royal majesty
majestatyczny dom=majestic house
majestatyczny dwór=majestic manor
majestatyczny kształt=majestic shape
majestatyczny masyw=majestic massif
majestatyczny utwór=majestic tune
majowy poranek=May morning
majowy ranek=May morning
majowy wieczór=May evening
majster fabryczny=factory foreman
makabryczny pomysł=macabre idea
makabryczny sen=macabre dream
makabryczny sposób=macabre way
makabryczny taniec=macabre dance
makabryczny widok=macabre view
makler giełdowy=stock stockbroker
makowy wywar=poppy brew
maksymalny nawiew=maximum ventilation
maksymalny nudziarz=maximum bore
maksymalny rozrzut=maximum dispersion
maksymalny wysiłek=maximum effort
maksymalny zasięg=maximum range
malachitowy ostrosłup=malachite pyramid
malachitowy tron=malachite throne
malarz ludowy=folk painter
malarz nadworny=court painter
malarz naiwny=naive painter
malarz pokojowy=peaceful painter
małomówny katolik=taciturn Catholic
małomówny ochroniarz=taciturn bodyguard
malować obraz=the offences
malowniczy gród=picturesque town
malowniczy spływ=picturesque fillet
malowniczy sposób=picturesque way
malowniczy wizerunek=picturesque picture
mamut arktyczny=Arctic mammoth
mandat karny=penal mandate
manekin bezradny=helpless dummy
manewr przeciętny=average manoeuvres
manewr psychologiczny=psychological manoeuvres
manewr wyborczy=electoral manoeuvres
maniacki lęk=maniacal phobia
maniak chory=ill maniac
maniak religijny=religious maniac
maniakalny kult=maniacal cult
maniakalny morderca=maniacal murderer
maniakalny pretendent=maniacal claimant
maniakalny zbrodniarz=maniacal criminal
manifest komunistyczny=communist manifesto
manifest lipcowy=July manifesto
mansardowy dach=mansard roof
marcowy numer=March number
marcowy wieczór=March evening
marcowy wysiłek=March effort
marcowy zając=March hare
marcowy zryw=March pick-up
marginalny wpływ=marginal influence
margines społeczny=social margin
marksistowski atak=Marxist attack
marksistowski internacjonalizm=Marxist internationalism
marksistowski krytyk=Marxist critic
marksistowski system=Marxist formation
marmurowy amfiteatr=marble amphitheatre
marmurowy deseń=marble pattern
marmurowy gzyms=marble cornice
marmurowy nagrobek=marble tombstone
marmurowy posąg=marble statue
marmurowy posążek=marble statuette
marmurowy przycisk=marble button
marmurowy salon=marble lounge
marmurowy stolik=marble table
marmurowy zegar=marble clock
marny dobytek=poor belongings
marny dowcip=poor joke
marny dzień=poor day
marny łgarz=poor liar
marny los=poor chance
marny majątek=poor property
marny odbiór=poor acceptance
marny rowek=poor groove
marny sen=poor dream
marny sznur=poor string
marny zgiełk=poor turmoil
marsz pogrzebowy=funeral advance
marsz typowy=typical advance
marsz zwycięski=victorious advance
marszałek polny=fields marshal
marszałek wielki=great marshal
marszowy rytm=marching rhythm
martwy bezruch=stagnant stillness
martwy biskup=stagnant bishop
martwy bohater=stagnant hero
martwy chłód=stagnant chill
martwy chłopiec=stagnant boy
martwy człowiek=stagnant man
martwy doktor=stagnant doctor
martwy dom=stagnant house
martwy gad=stagnant reptile
martwy gołąb=stagnant pigeon
martwy grymas=stagnant grimace
martwy grzechotnik=stagnant rattlesnake
martwy kloc=stagnant log
martwy koń=stagnant horse
martwy krab=stagnant crab
martwy kraj=stagnant country
martwy krajobraz=stagnant scenery
martwy królik=stagnant rabbit
martwy ksiądz=stagnant priest
martwy las=stagnant forest
martwy łepek=stagnant head
martwy łucznik=stagnant archer
martwy mężczyzna=stagnant man
martwy owoc=stagnant fruit
martwy posąg=stagnant statue
martwy przeciwnik=stagnant enemy
martwy rekin=stagnant shark
martwy sezon=slack season
martwy sługa=stagnant servant
martwy smak=stagnant taste
martwy śrut=stagnant shot
martwy strażnik=stagnant guard
martwy strumień=stagnant stream
martwy szakal=stagnant jackal
martwy waleń=stagnant cetacean
martwy wojownik=stagnant warrior
martwy wrak=stagnant wreck
martwy wyraz=stagnant term
martwy żołnierz=stagnant soldier
martwy żywopłot=stagnant hedgerow
marynarski worek=sailor bag
marynarz zdolny=clever sailor
marzycielski wyraz=dreamy term
masaż leczniczy=healing massage
maskaradowy tłum=masquerade crowd
maślany aromat=buttery aroma
maślany blask=buttery glitter
masochizm narodowy=national masochism
masochizm właściwy=specific masochism
masowy atak=mass attack
masowy grób=mass grave
masowy ładunek=mass cargo
masowy morderca=mass murderer
masowy ruch=mass movement
masowy udział=mass part
masowy widz=mass spectator
masyw górski=mountain massif
masyw granitowy=granite massif
masyw skalny=rocky massif
masywny blok=massive block
masywny bok=massive side
masywny eklektyzm=massive eclecticism
masywny fotel=massive armchair
masywny grzbiet=massive back
masywny kark=massive neck
masywny korpus=massive corps
masywny kościec=massive skeleton
masywny kręgosłup=massive spine
masywny łańcuch=massive chain
masywny łeb=massive head
masywny mężczyzna=massive man
masywny most=massive bridge
masywny mur=massive wall
masywny nóż=massive cutter
masywny pierś=massive breast
masywny róg=massive horn
masywny rumak=massive steed
masywny rząd=massive government
masywny skobel=massive staple
masywny sprawca=massive perpetrator
masywny stół=massive table
masywny stwór=massive creature
masywny tors=massive torso
masywny tułów=massive trunk
masywny typ=massive type
masywny zad=massive buttocks
masywny zarys=massive outline
masywny zawór=massive valve
maszynopis czysty=perfect typescript
matczyny głos=maternal sound
matczyny pocałunek=maternal kiss
matczyny uścisk=maternal hug
matczyny zapach=maternal scent
matematyczny obraz=mathematical range
materiał biurowy=office makings
materiał budowlany=building makings
materiał budulcowy=material makings
materiał dekoracyjny=decorative makings
materiał dowodowy=evidence makings
materiał filmowy=movie makings
materiał genetyczny=genetic makings
materiał historyczny=historical makings
materiał informacyjny=informative makings
materiał instruktażowy=instructing makings
materiał kartograficzny=cartographical makings
materiał kontrastowy=contrasting makings
materiał ludzki=human makings
materiał ochronny=protective makings
materiał plastyczny=plastic makings
materiał pomocniczy=auxiliary makings
materiał propagandowy=propagandist makings
materiał psychiczny=psychical makings
materiał radioaktywny=radioactive makings
materiał rozpłodowy=breeding makings
materiał skalny=rocky makings
materiał skórzany=leather makings
materiał tematyczny=thematic makings
materiał wybuchowy=explosive makings
materiał wyjściowy=outputs makings
materiał zarodowy=pedigree makings
materializm dialektyczny=dialectical materialism
materialny aspekt=substantive aspect
materialny dowód=substantive evidence
materialny wyraz=substantive term
matowy blask=dull glitter
matowy głos=dull sound
matowy połysk=dull gloss
matowy szept=dull whisper
mąż młody=young husband
mąż niski=deep husband
mąż opatrznościowy=providential husband
mąż poważny=serious husband
mąż ubogi=poor husband
mąż wielki=great husband
mąż wysoki=high husband
mąż wzorowy=faultless husband
mąż zdolny=clever husband
mdły aromat=bland aroma
mdły odór=bland odour
mdły płomyk=bland flicker
mdły poblask=bland glow
mdły smród=bland stench
mdły wieczór=bland evening
mdły wodorost=bland seaweed
mdły zapach=bland scent
mecenas dystyngowany=dignified barrister
mechaniczny głos=mechanical sound
mechaniczny mózg=mechanical brain
mechaniczny potwór=mechanical monster
mechaniczny proces=mechanical case
mechaniczny rezonans=mechanical resonance
mechaniczny ryk=mechanical roar
mechaniczny sposób=mechanical way
mechaniczny system=mechanical formation
mechaniczny trębacz=mechanical trumpeter
mechanik jasnowłosy=fair-haired mechanic
mechanik pokładowy=deck mechanic
mechanizm adaptacyjny=adaptive mechanism
mechanizm obronny=defensive mechanism
mechanizm obrotowy=circulating mechanism
mechanizm ochronny=protective mechanism
mechanizm odpornościowy=immunological mechanism
mechanizm pieniężny=money mechanism
mechanizm psychiczny=psychical mechanism
mechanizm zbędny=superfluous mechanism
mechanizm zegarowy=clocks mechanism
mecz bokserski=boxing game
mędrzec stary=old sage
medyczny obiekt=medical object
medyczny posmak=medical aftertaste
medyczny wątek=medical plot
medyczny zapach=medical scent
medyk królewski=royal medical
melancholijny nastrój=melancholy mood
melancholijny pesymizm=melancholy pessimism
melancholijny piewca=melancholy eulogist
melancholijny ślad=melancholy spur
melancholijny wydźwięk=melancholy undertone
melancholijny wygląd=melancholy appearance
melancholijny wyraz=melancholy term
meldunek ogólny=general report
meldunek powitalny=welcoming report
melodramatyczny ton=melodramatic tone
melodyjny głos=melodious sound
melodyjny kurant=melodious chime
melodyjny pomruk=melodious murmur
melodyjny skrzek=melodious croak
melodyjny styl=melodious style
melodyjny świergot=melodious twitter
melodyjny sygnał=melodious signal
melodyjny szmer=melodious murmur
melodyjny ton=melodious tone
mentalny obraz=mental range
mentalny sygnał=mental signal
męski baryton=manful baritone
męski charakter=manful character
męski czar=manful charm
męski głos=manful sound
męski kołnierzyk=manful collar
męski krzyk=manful shout
męski obóz=manful camp
męski okrzyk=manful shout
męski opór=manful resistance
męski osobnik=manful individual
męski płaszcz=manful sheath
męski potomek=manful descendant
męski śmiech=manful laughter
męski sposób=manful way
męski strój=manful dress
męski szowinista=manful chauvinist
męski tembr=manful timbre
męski tors=manful torso
męski ubiór=manful clothes
męski uścisk=manful hug
męski wiek=manful age
męski wzrok=manful sight
męski zapach=manful scent
męski zarost=manful hair
metafizyczny epilog=metaphysical epilogue
metafizyczny humor=metaphysical humour
metafizyczny kabaret=metaphysical cabaret
metafizyczny lęk=metaphysical phobia
metafizyczny magnes=metaphysical magnet
metafizyczny obszar=metaphysical area
metaforyczny sposób=metaphorical way
metaliczny blask=metallic glitter
metaliczny błysk=metallic flash
metaliczny brzęk=metallic chink
metaliczny chrobot=metallic scratching
metaliczny chrzęst=metallic rattle
metaliczny głos=metallic sound
metaliczny grzechot=metallic rustle
metaliczny korpus=metallic corps
metaliczny lakier=metallic varnish
metaliczny mrok=metallic darkness
metaliczny odblask=metallic halo
metaliczny pisk=metallic squeak
metaliczny połysk=metallic gloss
metaliczny posmak=metallic aftertaste
metaliczny prostokąt=metallic rectangle
metaliczny smak=metallic taste
metaliczny stukot=metallic clatter
metaliczny szczęk=metallic cash
metaliczny trzask=metallic bang
metaliczny warkot=metallic whirr
metaliczny zgrzyt=metallic rasp
meteorologiczny miejsce=meteorological place
mętlik myślowy=thought mess
mętny obraz=troubled range
mętny płyn=troubled humour
mętny popłoch=troubled panic
mętny stan=troubled condition
mętny strumień=troubled stream
mętny wzrok=troubled sight
metodyczny proces=methodical case
metodyczny sposób=methodical way
metr kwadratowy=square metre
metr szeroki=wide metre
mężczyzna cichy=calm man
mężczyzna dobry=good man
mężczyzna dorosły=the man
mężczyzna drobny=small man
mężczyzna dziwny=odd man
mężczyzna młody=young man
mężczyzna morowy=pestilent man
mężczyzna nadzwyczajny=extraordinary man
mężczyzna niecierpliwy=impatient man
mężczyzna nieżonaty=unmarried man
mężczyzna niski=deep man
mężczyzna obcy=strange man
mężczyzna podobny=homothetic man
mężczyzna postawny=handsome man
mężczyzna potężny=powerful man
mężczyzna przysadzisty=dumpy man
mężczyzna ranny=wounded man
mężczyzna słaby=weak man
mężczyzna szczupły=slim man
mężczyzna wieczny=eternal man
mężczyzna wysoki=high man
mężczyzna złowieszczy=ill-boding man
mężczyzna żonaty=married man
mężczyzna zwalisty=thickset man
mężny wódz=brave commander
mężny żołnierz=brave soldier
mezozoiczny okres=Mesozoic cycle
mglisty dzień=foggy day
mglisty ekwiwalent=foggy equivalent
mglisty horyzont=foggy horizon
mglisty krąg=foggy vertebra
mglisty obłok=foggy cloud
mglisty półmrok=foggy dusk
mglisty poranek=foggy morning
mglisty sposób=foggy way
mglisty wieczór=foggy evening
mglisty zarys=foggy outline
miałki kompromis=fine compromise
miałki piasek=fine sand
miano wprowadzić=to moderate
miarodajny planista=reliable planner
miarowy chlupot=regular lap
miarowy huk=regular profusion
miarowy jęk=regular groan
miarowy łoskot=regular din
miarowy oddech=regular breath
miarowy pomruk=regular murmur
miarowy stukot=regular clatter
miarowy szum=regular hum
miastowy człowiek=town man
miastowy nauczyciel=town teacher
miedziany blask=copper glitter
miedziany drut=copper wire
miedziany głos=copper sound
miedziany kociołek=copper kettle
miedziany kolczyk=copper ear-ring
miedziany krzyżyk=copper sharp
miedziany nocnik=copper chamber
miedziany poblask=copper glow
miedziany rondel=copper saucepan
miedziany smak=copper taste
miedziany stolik=copper table
międzygwiezdny system=intersidereal formation
międzykontynentalny pocisk=intercontinental bullet
międzynarodowy dzień=international day
międzynarodowy handel=international trade
międzynarodowy kapitał=international capital
międzynarodowy klub=international club
międzynarodowy kongres=international congress
międzynarodowy marksizm=international Marxism
międzynarodowy ostracyzm=international ostracism
międzynarodowy prestiż=international prestige
międzynarodowy rejestr=international register
międzynarodowy ruch=international movement
międzynarodowy sztab=international staff
międzynarodowy urząd=international office
międzynarodowy znak=international sign
międzynarodowy zwyczaj=international custom
międzynarodowy żyd=international Jew
miejscowy akcent=local tone
miejscowy bohater=local hero
miejscowy chirurg=local surgeon
miejscowy cmentarz=local cemetery
miejscowy ćpun=local junkie
miejscowy doktor=local doctor
miejscowy dostawca=local tradesman
miejscowy eksponat=local exhibit
miejscowy filantrop=local philanthropist
miejscowy gad=local reptile
miejscowy gwiazdor=local star
miejscowy kapitan=local captain
miejscowy klub=local club
miejscowy koloryt=local colouring
miejscowy komunista=local communist
miejscowy kościół=local church
miejscowy kowal=local blacksmith
miejscowy kwartet=local quartet
miejscowy listonosz=local postman
miejscowy nepotyzm=local nepotism
miejscowy opat=local abbot
miejscowy opiekun=local guardian
miejscowy osiłek=local athlete
miejscowy patriarcha=local patriarch
miejscowy policjant=local policeman
miejscowy posterunek=local sentry
miejscowy proboszcz=local parish-priest
miejscowy reżim=local regime
miejscowy robotnik=local worker
miejscowy strój=local dress
miejscowy system=local formation
miejscowy szeryf=local sheriff
miejscowy szlachcic=local nobleman
miejscowy szpital=local hospital
miejscowy taksator=local appraiser
miejscowy teatr=local theatre
miejski dom=municipal house
miejski handel=municipal trade
miejski kundel=municipal mongrel
miejski most=municipal bridge
miejski motłoch=municipal mob
miejski pejzaż=municipal landscape
miejski plac=municipal square
miejski port=municipal harbour
miejski potok=municipal stream
miejski rynek=municipal market
miejski szewc=municipal shoemaker
miejski urząd=municipal office
miejski wieczór=municipal evening
miejski wóz=municipal cart
miejski zarząd=municipal board
miękki akcent=soft tone
miękki bok=soft side
miękki chodnik=soft sidewalk
miękki ciężar=soft weight
miękki dotyk=soft touch
miękki dywan=soft carpet
miękki dziób=soft beak
miękki fotel=soft armchair
miękki gest=soft gesture
miękki głos=soft sound
miękki jedwab=soft silk
miękki kawałek=soft piece
miękki klocek=soft block
miękki kobierzec=soft carpet
miękki materac=soft mattress
miękki materiał=soft makings
miękki mech=soft moss
miękki mur=soft wall
miękki naskórek=soft epidermis
miękki opór=soft resistance
miękki piasek=soft sand
miękki płaszcz=soft sheath
miękki poblask=soft glow
miękki śnieg=soft snow
miękki surowiec=soft material
miękki szelest=soft rustle
miękki sznur=soft string
miękki szum=soft hum
miękki trzask=soft bang
miękki uśmiech=soft smile
miękki zapach=soft scent
miesiąc miodowy=honey month
miesięcznik daleki=far monthly
miesięcznik literacki=literary monthly
miesięczny przydział=monthly allotment
miesięczny zarobek=monthly earning
miesięczny zasiłek=monthly allowance
mięsień sercowy=heart muscle
mięsisty jęzor=fleshy tongue
mięsisty liść=fleshy leaf
mięsisty nos=fleshy nose
mięsisty odpowiednik=fleshy equivalent
mięsisty worek=fleshy bag
mięsny posiłek=meat meal
mieszaniec zwyczajny=ordinary hybrid
mieszkalny wiatr=habitable wind
mieszkalny wieżowiec=habitable skyscraper
miętowy oddech=peppermint breath
migdałowy płyn=almond humour
migdałowy zapach=almond scent
migotliwy blask=twinkling glitter
migotliwy cień=twinkling umbra
migotliwy kontur=twinkling contour
migotliwy połysk=twinkling gloss
migotliwy refleks=twinkling reflex
mikrofalowy piekarnik=microwave oven
mikrofalowy przekaźnik=microwave relay
mikrofon czerwony=red microphone
mikrofon ścienny=wall microphone
mikroskop chirurgiczny=surgical microscope
mikroskop elektronowy=electron microscope
militarny imperator=military emperor
militarny sukces=military success
militarny upadek=military fall
militarystyczny sposób=militaristic way
miłosierny bóg=merciful god
miłosierny los=merciful chance
miłosierny uczynek=merciful act
miłosny akt=amorous act
miłosny król=amorous king
miłosny list=amorous letter
miłosny napój=amorous drink
miłosny skowyt=amorous yelp
miłosny taniec=amorous dance
milowy spacer=one-mile walk
miły bóg=nice god
miły brat=nice brother
miły chirurg=nice surgeon
miły chłód=nice chill
miły chłop=nice peasant
miły chłopak=nice boy
miły chłopiec=nice boy
miły ciężar=nice weight
miły człowiek=nice man
miły dreszczyk=nice thrill
miły dzieciak=nice child
miły dzień=nice day
miły facet=nice guy
miły gabinet=nice study
miły gest=nice gesture
miły głos=nice sound
miły gość=nice guest
miły kapitan=nice captain
miły kompan=nice buddy
miły komplement=nice compliment
miły koniec=nice end
miły kontralt=nice contralto
miły kraj=nice country
miły ksiądz=nice priest
miły lekarz=nice doctor
miły list=nice letter
miły mecenas=nice barrister
miły nastrój=nice mood
miły nauczyciel=nice teacher
miły ogród=nice garden
miły pesymista=nice pessimist
miły początek=nice beginning
miły półmrok=nice dusk
miły rozmówca=nice interlocutor
miły spacer=nice walk
miły sposób=nice way
miły stosunek=nice relation
miły tłum=nice crowd
miły ton=nice tone
miły towarzysz=nice companion
miły uśmiech=nice smile
miły wariat=nice madman
miły wieczór=nice evening
miły wniosek=nice conclusion
miły wygląd=nice appearance
miły wypoczynek=nice rest
miły wyraz=nice term
miły zapach=nice scent
mimiczny wyraz=mimic term
mimowolny dreszcz=involuntary shiver
mimowolny krzyk=involuntary shout
mimowolny lęk=involuntary phobia
mimowolny ojciec=involuntary sires
mimowolny okrzyk=involuntary shout
mimowolny respekt=involuntary respect
mimowolny ruch=involuntary movement
mimowolny skurcz=involuntary cramp
mimowolny szacunek=involuntary respect
miniaturowy krzyżyk=miniature sharp
miniaturowy nadajnik=miniature transmitter
miniaturowy obraz=miniature range
miniaturowy pałac=miniature palace
miniaturowy palnik=miniature torch
miniaturowy plac=miniature square
miniaturowy pojemnik=miniature container
miniaturowy port=miniature harbour
miniaturowy przekaźnik=miniature relay
miniaturowy raj=miniature paradise
miniaturowy wodospad=miniature waterfall
miniaturowy wszechświat=miniature universe
miniaturowy zegar=miniature clock
miniaturowy zegarek=miniature watch
miniaturowy zwój=miniature ganglion
minorowy nastrój=minor mood
minutowy reportaż=one-minute report
miód jasny=bright honey
miód znakomity=superb honey
miodopłynny śmiech=mellifluous laughter
miodowy blask=honey glitter
miodowy miesiąc=honey month
miodowy półmrok=honey dusk
miś pluszowy=plush bear
miś zimny=cold bear
misjonarski zapał=missionary enthusiasm
misjonarz protestancki=Protestant missionary
mistrz spokojny=calm champion
mistrz szachowy=chess champion
mistrz zmianowy=shift champion
mistrzowski poziom=masterly horizon
mistrzowski sposób=masterly way
mistrzowski strzał=masterly shot
mistycyzm święty=holy mysticism
mistyczny łuk=mystical bow
mistyczny poeta=mystical poet
mistyczny sposób=mystical way
mistyczny wymiar=mystical dimension
mistyczny znak=mystical sign
mit propagandowy=propagandist myth
mityczny lud=mythical nation
mityczny stwór=mythical creature
mizerny bochenek=wan loaf
mizerny cień=wan umbra
mizerny efekt=wan effect
mizerny przedsmak=wan foretaste
mizerny wietrzyk=wan breeze
mlecz pacierzowy=prayer sow-thistle
mleczny brat=lactic brother
mleczny cień=lactic umbra
mleczny koktajl=lactic cocktail
młody aplikant=young apprentice
młody arak=young arrack
młody architekt=young architect
młody arcybiskup=young archbishop
młody artysta=young artist
młody asystent=young assistant
młody badacz=young explorer
młody barman=young bartender
młody biochemik=young biochemist
młody bóg=young god
młody brat=young brother
młody chłopak=young boy
młody chłopiec=young boy
młody cyklista=young cyclist
młody czarodziej=young sorcerer
młody czeladnik=young journeyman
młody człowiek=young man
młody doktor=young doctor
młody dowódca=young commander
młody dragon=young dragoon
młody dyrektor=young manager
młody  działacz=young activist
młody  dziedzic=young heir
młody  dziennikarz=young journalist
młody  dziwoląg=young freak
młody  facet=young guy
młody  filozof=young philosopher
młody  funkcjonariusz=young officer
młody  galant=young gallant
młody  geniusz=young genius
młody  giermek=young squire
młody  głos=young sound
młody  głupiec=young fool
młody  gość=young guest
młody  grek=young Greeks
młody  gwardzista=young guardsman
młody  hipis=young hippy
młody  historyk=young historian
młody  hrabia=young count
młody  hulaka=young carouser
młody  idealista=young idealist
młody  imperator=young emperor
młody  inspektor=young inspector
młody  instruktor=young instructor
młody  inteligent=young highbrow
młody  internista=young internist
młody  inżynier=young engineer
młody  jabłecznik=young apple-pie
młody  jeniec=young prisoner
młody  kapitan=young captain
młody  kapłan=young priest
młody  kapral=young corporal
młody  katecheta=young catechist
młody  kierowca=young driver
młody  kochanek=young lover
młody  koczownik=young nomad
młody  kolega=young colleague
młody  konsul=young consul
młody  korespondent=young correspondent
młody  kowal=young blacksmith
młody  król=young king
młody  królewicz=young prince
młody  kronikarz=young chronicler
młody  krytyk=young critic
młody  ksiądz=young priest
młody  kumpel=young pall
młody  kuzyn=young cousin
młody  kwiat=young blossom
młody  las=young forest
młody  łeb=young head
młody  lekarz=young doctor
młody  lis=young fox
młody  łobuz=young urchin
młody  łobuziak=young scamp
młody  lotnik=young aviator
młody  małżonek=young husband
młody  margrabia=young margrave
młody  marynarz=young sailor
młody  mąż=young husband
młody  medyk=young medical
młody  metalurg=young metallurgist
młody  mężczyzna=young man
młody  ministrant=young altar-boy
młody  młynarz=young miller
młody  muzyk=young musician
młody  muzykolog=young musicologist
młody  nauczyciel=young teacher
młody  naukowiec=young scientist
młody  niewolnik=young slave
młody  oficer=young officer
młody  ogier=young stallion
młody  ojciec=young sires
młody  organizm=young organism
młody  osobnik=young individual
młody  pajac=young buffoon
młody  palacz=young smoker
młody  pęd=young sprout
młody  pies=young dog
młody  pirat=young hacker
młody  pisarz=young writer
młody  poeta=young poet
młody  policjant=young policeman
młody  pomocnik=young half-back
młody  porucznik=young lieutenant
młody  porywacz=young kidnapper
młody  pracownik=young worker
młody  prawnik=young lawyer
młody  prefekt=young prefect
młody  prezes=young president
młody  przyjaciel=young friend
młody  psiak=young pup
młody  pucybut=young shoeblack
młody  pysk=young muzzle
młody  recepcjonista=young receptionist
młody  rekrut=young recruit
młody  reżyser=young director
młody  robotnik=young worker
młody  rozmówca=young interlocutor
młody  ruch=young movement
młody  rycerz=young knight
młody  rzeźbiarz=young sculptor
młody  sad=young orchard
młody  satrapa=young satrap
młody  sekretarz=young secretary
młody  socjalista=young socialist
młody  sokół=young falcon
młody  sportowiec=young athlete
młody  strażnik=young guard
młody  syn=young son
młody  szlachcic=young nobleman
młody  tata=young papa
młody  technik=young technician
młody  tłumacz=young translator
młody  tokarz=young turner
młody  umysł=young mind
młody  urzędnik=young official
młody  wartownik=young guard
młody  wdzięk=young charm
młody  wędrowiec=young wanderer
młody  wiatr=young wind
młody  wiek=young age
młody  wieśniak=young villager
młody  więzień=young prisoner
młody  wilczur=young Alsatian
młody  władca=young ruler
młody  włóczęga=young tramp
młody  wódz=young commander
młody  wół=young ox
młody  wygląd=young appearance
młody zapach=young scent
młody zawadiaka=young brawler
młody żebrak=young beggar
młody żeglarz=young sailor
młody zespół=young aggregate
młody złodziej=young thief
młody żołnierz=young soldier
młodzieńczy dreszcz=youthful shiver
młodzieńczy entuzjazm=youthful enthusiasm
młodzieńczy fason=youthful cut
młodzieńczy głos=youthful sound
młodzieńczy kaprys=youthful whim
młodzieńczy sposób=youthful way
młodzieńczy trądzik=youthful acne
młodzieńczy umysł=youthful mind
młodzieńczy wiek=youthful age
młodzieńczy wygląd=youthful appearance
młodzieńczy wygłup=youthful tomfoolery
młodzieżowy odcień=youth shade
młodzik rosły=the youngster
młot bojowy=operational idiot
młot kowalski=smithy idiot
młot parowy=steam idiot
młot powietrzny=aerial idiot
młotek zwykły=usual hammer
młyn wodny=aqueous mill
młyn zamkowy=castle mill
młynarz młody=young miller
młyński potok=mills stream
mnich benedyktyński=Benedictine monk
mocny aromat=strong aroma
mocny blask=strong glitter
mocny chłopak=strong boy
mocny człowiek=strong man
mocny dotyk=strong touch
mocny facet=strong guy
mocny głos=strong sound
mocny kamień=strong slide
mocny kark=strong neck
mocny kędzior=strong curl
mocny koniak=strong cognac
mocny łomot=strong din
mocny łuk=strong bow
mocny makijaż=strong make-up
mocny materiał=strong makings
mocny nacisk=strong pressure
mocny nadajnik=strong transmitter
mocny napój=strong drink
mocny prąd=strong current
mocny puls=strong pulse
mocny punkt=strong point
mocny ruch=strong movement
mocny rytm=strong rhythm
mocny sen=strong dream
mocny smak=strong taste
mocny smród=strong stench
mocny statek=strong ship
mocny swąd=strong smell
mocny sygnał=strong signal
mocny sznur=strong string
mocny sznurek=strong string
mocny tors=strong torso
mocny towar=strong goods
mocny trunek=strong liquor
mocny tyran=strong tyrant
mocny uścisk=strong hug
mocny wiatr=strong wind
mocny wóz=strong cart
mocny zapach=strong scent
mocny żołnierz=strong soldier
modlitewny dywanik=prayer carpet
modny bęcwał=fashionable dolt
modny kolor=fashionable colour
modny pisarz=fashionable writer
modny romans=fashionable romance
modny szalik=fashionable scarf
modny wyraz=fashionable term
moduł celowniczy=sight modulus
moduł mieszkalny=habitable modulus
moduł szpitalny=hospital modulus
mokry bruk=wet pavement
mokry chodnik=wet sidewalk
mokry dotyk=wet touch
mokry dym=wet smoke
mokry dzień=wet day
mokry facet=wet guy
mokry koc=wet blanket
mokry kosmyk=wet wisp
mokry kostium=wet costume
mokry liść=wet leaf
mokry makaron=wet macaroni
mokry nawóz=wet fertilizer
mokry nos=wet nose
mokry obrus=wet table-cloth
mokry palec=wet digit
mokry papier=wet paper
mokry pęd=wet sprout
mokry piach=wet sand
mokry piasek=wet sand
mokry pies=wet dog
mokry płaszcz=wet sheath
mokry pokład=wet layer
mokry poranek=wet morning
mokry ręcznik=wet towel
mokry ślad=wet spur
mokry śnieg=wet snow
mokry strój=wet dress
mokry ton=wet tone
mokry tyłek=wet bottom
mokry włos=wet hair
molekularny helikopter=molecular helicopter
monetarny przyrost=monetary increase
monolityczny blok=monolithic block
monolog chaotyczny=chaotic monologue
monolog myślowy=thought monologue
monopol atomowy=atomic monopoly
monopol gospodarczy=economic monopoly
monopol tytoniowy=tobacco monopoly
monopol wydawniczy=publishing monopoly
monotonny deszcz=monotonous rain
monotonny głos=monotonous sound
monotonny huk=monotonous profusion
monotonny jęk=monotonous groan
monotonny krajobraz=monotonous scenery
monotonny marsz=monotonous advance
monotonny ryk=monotonous roar
monotonny stukot=monotonous clatter
monotonny szelest=monotonous rustle
monotonny szmer=monotonous murmur
monotonny szum=monotonous hum
monotonny terkot=monotonous rattle
monotonny ton=monotonous tone
monotonny warkot=monotonous whirr
monotonny widok=monotonous view
monotonny żywot=monotonous life
monstrualny bat=monstrous whip
monstrualny ciężar=monstrous weight
monstrualny garb=monstrous hump
monstrualny kadłub=monstrous hulk
monstrualny obiekt=monstrous object
monstrualny płód=monstrous foetus
monstrualny pocisk=monstrous bullet
monstrualny strop=monstrous floor
monstrualny szkielet=monstrous skeleton
monstrualny wąż=monstrous snake
montaż próbny=tentative editing
monumentalny fresk=monumental fresco
monumentalny masyw=monumental massif
monumentalny ogon=monumental tail
morał prosty=right moral
moralizatorski charakter=moralizing character
moralny dylemat=moral dilemma
moralny imperatyw=moral imperative
moralny łowca=moral hunter
moralny obowiązek=moral duty
moralny opór=moral resistance
moralny osąd=moral judgement
moralny relatywizm=moral relativism
morderca wstrętny=disgusting murderer
morderczy arsenał=murderous arsenal
morderczy blask=murderous glitter
morderczy oscylator=murderous oscillator
morderczy pościg=murderous chase
morderczy pożar=murderous fire
morderczy robak=murderous worm
morderczy uchwyt=murderous chuck
morderczy uścisk=murderous hug
morderczy uśmiech=murderous smile
morderczy wiatr=murderous wind
morderczy żar=murderous heat
morowy chłop=pestilent peasant
morowy facet=pestilent guy
morowy gość=pestilent guest
morowy pies=pestilent dog
morski diabeł=naval devil
morski prąd=naval current
morski rycerz=naval knight
morski śpiewak=naval singer
morski stwór=naval creature
morski wąż=naval snake
morski wędrowiec=naval wanderer
morski wiatr=naval wind
morski żółw=naval tortoise
mosiężny ciężarek=brass weight
mosiężny dzwon=brass bell
mosiężny gwizdek=brass whistle
mosiężny klucz=brass clef
mosiężny kluczyk=brass key
mosiężny krzyż=brass loins
mosiężny manometr=brass manometer
mosiężny pręt=brass rod
mosiężny przedmiot=brass object
mosiężny przycisk=brass button
mosiężny sekstans=brass sextant
mosiężny statek=brass ship
mosiężny zegar=brass clock
mosiężny żyrandol=brass chandelier
most cienki=poor bridge
most długi=long bridge
most drewniany=wooden bridge
most graniczny=border bridge
most linowy=rope bridge
most nieczynny=inactive bridge
most pontonowy=pontoon bridge
most powietrzny=aerial bridge
most sznurowy=rope bridge
mostek cielęcy=veal sternum
mostek kapitański=captain sternum
motocykl srebrzysty=silvery motorcycle
motocyklowy łańcuch=motor-cycle chain
motyli błąd=butterflies mistake
motyli dotyk=butterflies touch
motyli tom=butterflies volume
motyw graficzny=graphic motive
motyw literacki=literary motive
mówca przedziwny=bizarre speaker
mówić otwarcie=to tell
mozaikowy deseń=mosaic pattern
mozaikowy wzór=mosaic formula
móżdżek cielęcy=veal cerebellum
mózg bezkrytyczny=uncritical brain
mózg fizyczny=physical brain
mózg ludzki=human brain
mózg zwyczajny=ordinary brain
mózgowy układ=cerebral arrangement
możliwy czas=possible tense
możliwy dreszcz=possible shiver
możliwy kąt=possible angle
możliwy komplement=possible compliment
możliwy obiekt=possible object
możliwy porucznik=possible lieutenant
możliwy poziom=possible horizon
możliwy przykład=possible example
możliwy ratunek=possible rescue
możliwy sposób=possible way
możliwy szyk=possible formation
możliwy użytek=possible use
możliwy wiatr=possible wind
możliwy wybuch=possible explosion
możliwy wynik=possible score
możny człowiek=mighty man
możny wróg=mighty enemy
mozolny głos=arduous sound
mozolny proces=arduous case
mroczny anioł=dark angel
mroczny błysk=dark flash
mroczny bór=dark forest
mroczny całun=dark shroud
mroczny cel=dark aim
mroczny cień=dark umbra
mroczny czar=dark charm
mroczny czas=dark tense
mroczny człowiek=dark man
mroczny dach=dark roof
mroczny dom=dark house
mroczny dreszcz=dark shiver
mroczny dziedziniec=dark piazza
mroczny gąszcz=dark thicket
mroczny kąt=dark angle
mroczny klimat=dark climate
mroczny korytarz=dark corridor
mroczny kształt=dark shape
mroczny las=dark forest
mroczny masyw=dark massif
mroczny mężczyzna=dark man
mroczny mrok=dark darkness
mroczny mur=dark wall
mroczny oblubieniec=dark betrothed
mroczny ogień=dark fire
mroczny okres=dark cycle
mroczny pas=dark belt
mroczny płomień=dark flame
mroczny przedmiot=dark object
mroczny sekret=dark secret
mroczny śmiech=dark laughter
mroczny sposób=dark way
mroczny strach=dark fear
mroczny wielkolud=dark giant
mroczny władca=dark ruler
mroczny wyraz=dark term
mroczny wyrok=dark judgement
mroczny zarys=dark outline
mrok chłodny=cool darkness
mróz duży=large frost
mróz ogromny=huge frost
mróz porządny=solid frost
mróz srogi=stern frost
mroźny dzień=frosty day
mroźny wiatr=frosty wind
mroźny wicher=frosty gale
mroźny wieczór=frosty evening
mroźny wschód=frosty east
mściwy jastrząb=revengeful hawk
mściwy los=revengeful chance
mściwy rozwodnik=revengeful divorcee
mściwy szept=revengeful whisper
mściwy topór=revengeful axe
mściwy triumf=revengeful triumph
mściwy typ=revengeful type
mściwy uśmiech=revengeful smile
muł bojowy=operational mule
muł ostatni=last mule
muł rzadki=thin mule
muł rzeczny=river mule
mułła sławny=famous mullah
mur graniczny=border wall
mur kościelny=church wall
mur miejski=municipal wall
mur obozowy=camp wall
mur obronny=defensive wall
mur obwodowy=district wall
mur ochronny=protective wall
mur odległy=distant wall
mur ognisty=fiery wall
mur szczelny=tight wall
mur wysoki=high wall
murowany budynek=brick building
murowany dworek=brick manor-house
murowany grobowiec=brick tomb
murowany mostek=brick sternum
murowany właz=brick manhole
murzyński chłopiec=black boy
murzyński intelektualista=black intellectual
murzyński taniec=black dance
muskularny chłopak=muscular boy
muskularny drab=muscular rascal
muskularny facet=muscular guy
muskularny krawiec=muscular tailor
muskularny mężczyzna=muscular man
muskularny tors=muscular torso
muszkiet długi=long musket
muzułmański dzień=Moslem day
muzułmański odpowiednik=Moslem equivalent
muzułmański różaniec=Moslem rosary
muzyczny odpowiednik=musical equivalent
muzyczny składnik=musical summand
muzyczny ton=musical tone
muzyczny zwiastun=musical herald
muzyk jazzowy=jazz musician
muzyk współczesny=present musician
mylny osąd=wrong judgement
myśliwski nóż=hunting cutter
myśliwski pies=hunting dog
myślowy głos=thought sound
nabierać cech=the tags
nabój pośredni=indirect cartridge
nabożny człowiek=religious man
nabożny dreszcz=religious shiver
nabożny lęk=religious phobia
nabożny szept=religious whisper
nabytek uczciwy=honest purchase
nacisk partyjny=party pressure
nacjonalistyczny patriotyzm=nationalist patriotism
naczelny bibliotekarz=primate librarian
naczelny chirurg=primate surgeon
naczelny czarownik=primate sorcerer
naczelny dowódca=primate commander
naczelny dozorca=primate caretaker
naczelny ekspert=primate expert
naczelny fizyk=primate physicist
naczelny geolog=primate geologist
naczelny inżynier=primate engineer
naczelny korner=primate corner
naczelny redaktor=primate editor
naczelny selekcjoner=primate selector
naczelny strażnik=primate guard
naczelny wódz=primate commander
nadajnik pozycyjny=positional transmitter
nadbrzeżny grzbiet=waterside back
naddźwiękowy samolot=supersonic airplane
nadludzki głos=superhuman sound
nadludzki wysiłek=superhuman effort
nadmierny entuzjazm=excessive enthusiasm
nadmierny liberalizm=excessive liberalism
nadmierny popęd=excessive impulse
nadmierny wypas=excessive pasturing
nadmierny wysiłek=excessive effort
nadmorski pałac=seaside palace
nadnaturalny drapieżca=supernatural plunderer
nadworny artysta=court artist
nadworny lekarz=court doctor
nadworny medyk=court medical
nadziemski wstrząs=heavenly shocking
nadzór międzynarodowy=international supervision
nadzór policyjny=police supervision
nadzór psychologiczny=psychological supervision
nadzór wewnętrzny=internal supervision
nadzór wychowawczy=educational supervision
nadzorca białowłosy=white-haired supervisor
nadzorca ostatni=last supervisor
nadzwyczajny budynek=extraordinary building
nadzwyczajny efekt=extraordinary effect
nadzwyczajny humor=extraordinary humour
nadzwyczajny kiper=extraordinary taster
nadzwyczajny ksiądz=extraordinary priest
nadzwyczajny obraz=extraordinary range
nadzwyczajny okres=extraordinary cycle
nadzwyczajny pomysł=extraordinary idea
nadzwyczajny przejazd=extraordinary ride
nadzwyczajny przypadek=extraordinary case
nadzwyczajny ruch=extraordinary movement
nadzwyczajny sens=extraordinary sense
nadzwyczajny sukces=extraordinary success
nadzwyczajny tłok=extraordinary piston
nadzwyczajny twór=extraordinary creature
nadzwyczajny wpływ=extraordinary influence
nadzwyczajny wymiar=extraordinary dimension
nadzwyczajny zbieg=extraordinary deserter
nadzwyczajny zmysł=extraordinary sense
naftowy kryzys=oil crisis
naftowy majątek=oil property
naftowy szantaż=oil blackmail
nagi beton=bare concrete
nagi biust=bare breasts
nagi chłopiec=bare boy
nagi człowiek=bare man
nagi grzbiet=bare back
nagi kamień=bare slide
nagi król=bare king
nagi materac=bare mattress
nagi mężczyzna=bare man
nagi mostek=bare sternum
nagi nadgarstek=bare wrist
nagi pal=bare pale
nagi partyzant=bare guerrilla
nagi srom=bare vulva
nagi szkielet=bare skeleton
nagi teren=bare terrain
nagi zadek=bare bum
nagłówek widoczny=visible headline
nagły antysemityzm=sudden anti-Semitism
nagły atak=sudden attack
nagły blask=sudden glitter
nagły błysk=sudden flash
nagły ból=sudden pain
nagły brzęk=sudden chink
nagły chłód=sudden chill
nagły cień=sudden umbra
nagły deszcz=sudden rain
nagły dreszcz=sudden shiver
nagły dzwonek=sudden trumpet
nagły grymas=sudden grimace
nagły hałas=sudden noise
nagły huk=sudden profusion
nagły impet=sudden impetus
nagły impuls=sudden impulse
nagły jęk=sudden groan
nagły krzyk=sudden shout
nagły lęk=sudden phobia
nagły nawrót=sudden recovery
nagły niepokój=sudden anxiety
nagły niesmak=sudden repugnance
nagły oddech=sudden breath
nagły odruch=sudden reflex
nagły odwrót=sudden retreat
nagły okrzyk=sudden shout
nagły pomysł=sudden idea
nagły poród=sudden childbirth
nagły promień=sudden ray
nagły przebłysk=sudden glimmer
nagły przechył=sudden inclination
nagły przeciąg=sudden draught
nagły przybór=sudden rise
nagły przyjazd=sudden arrival
nagły rozrost=sudden growth
nagły ruch=sudden movement
nagły rumieniec=sudden blush
nagły rumor=sudden rumble
nagły skok=sudden stroke
nagły skręt=sudden torsion
nagły skurcz=sudden cramp
nagły ślub=sudden marriage
nagły smutek=sudden sadness
nagły spadek=sudden fall
nagły spokój=sudden quiet
nagły strach=sudden fear
nagły świst=sudden whistle
nagły szmer=sudden murmur
nagły sztorm=sudden storm
nagły tętent=sudden tramp
nagły trzask=sudden bang
nagły uśmiech=sudden smile
nagły wiatr=sudden wind
nagły wstrząs=sudden shocking
nagły wybuch=sudden explosion
nagły wyjazd=sudden departure
nagły wypadek=sudden incident
nagły wzrost=sudden growth
nagły zalew=sudden bay
nagły zanik=sudden fading
nagły zapał=sudden enthusiasm
nagły zgrzyt=sudden rasp
nagły zwrot=sudden return
nagrobek rzymski=Roman tombstone
nagrobny pomnik=sepulchral monument
naiwny numer=naive number
naiwny odcień=naive shade
naiwny odruch=naive reflex
najemny wojownik=hired warrior
należny hołd=due homage
należny kawałek=due piece
należny respekt=due respect
należny szacunek=due respect
nałogowy alkoholik=habitual alcoholic
nałogowy gracz=habitual player
namacać wyłącznik=breaker switch
namacalny dowód=tangible evidence
namacalny przykład=tangible example
namiar odwrotny=opposite batch
namiętny plotkarz=passionate gossipmonger
namiętny romans=passionate romance
namiętny spór=passionate dispute
namiętny stosunek=passionate relation
namiot arktyczny=Arctic tent
namiot królewski=royal tent
namiot tlenowy=oxygenic tent
namiot wielki=great tent
namiot żołnierski=military tent
napad nocny=night forwards
napad rabunkowy=robbery forwards
napęd atomowy=atomic drive
napęd grawitacyjny=gravitational drive
napęd jądrowy=nuclear drive
napęd jonowy=ion drive
napęd nuklearny=nuclear drive
napęd parowy=steam drive
napęd pomocniczy=auxiliary drive
napis ezoteryczny=esoteric inscription
napis nagrobny=sepulchral inscription
napis pełen=full inscription
napis podobny=homothetic inscription
napis runiczny=runic inscription
napisać reportaż=the report
napój alkoholowy=alcoholic drink
napój firmowy=company drink
napój miętowy=peppermint drink
napój miłosny=amorous drink
napój miodowy=honey drink
napowietrzny akwedukt=aerial aqueduct
narciarz wodny=aqueous skier
narkotyczny dym=narcotic smoke
narkotyczny głód=narcotic hunger
narkotyczny sen=narcotic dream
narkotyczny trans=narcotic trance
naród barbarzyński=barbarian nation
naród biedny=poor nation
naród chłopski=peasant nation
naród gościnny=hospitable nation
naród martwy=stagnant nation
naród nowoczesny=modern nation
naród nowy=new nation
naród pechowy=unlucky nation
naród potężny=powerful nation
naród praktyczny=practical nation
naród rzymski=Roman nation
naród skłonny=prone nation
naród świadomy=conscious nation
naród święty=holy nation
naród zdolny=clever nation
naród żydowski=Jewish nation
narodowościowy kocioł=nationalistic boiler
narodowy balet=national ballet
narodowy batalion=national battalion
narodowy dzień=national day
narodowy egoizm=national egoism
narodowy honor=national honour
narodowy poeta=national poet
narodowy rozkwit=national rise
narodowy ruch=national movement
narodowy rząd=national grade
narodowy upadek=national fall
narodowy zapał=national enthusiasm
narowisty koń=skittish horse
narożny salon=corner lounge
naśladować ton=the tons
nastawić ucha=the ear
nastrój bojowy=operational mood
nastrój diabelski=devilish mood
nastrój nędzny=miserable mood
nastrój nieszczególny=insignificant mood
nastrój pełen=full mood
nastrój pusty=null mood
nastrój typowy=typical mood
nastrój żałobny=mourning mood
nasyp kolejowy=railway embankment
nasyp słoneczny=sunny embankment
natarczywy głos=importunate sound
natarczywy gwizd=importunate singing
natarczywy list=importunate letter
natarczywy rodzaj=importunate gender
natarczywy skowyt=importunate yelp
natarczywy stukot=importunate clatter
natarczywy sygnał=importunate signal
natarczywy szept=importunate whisper
natrętny blask=importunate glitter
natrętny owad=importunate insect
natrętny portier=importunate door-keeper
natrętny rytm=importunate rhythm
natrętny styl=importunate style
natrętny ton=importunate tone
natrętny włóczęga=importunate tramp
naturalny apetyt=natural appetite
naturalny element=natural unit
naturalny instynkt=natural instinct
naturalny intelekt=natural intellect
naturalny kataklizm=natural cataclysm
naturalny kodeks=natural code
naturalny kolor=natural colour
naturalny koniec=natural end
naturalny mechanizm=natural mechanism
naturalny nadmiar=natural excess
naturalny obraz=natural range
naturalny obrót=natural turn
naturalny odruch=natural reflex
naturalny ogień=natural fire
naturalny ojciec=natural sires
naturalny opór=natural resistance
naturalny połysk=natural gloss
naturalny poród=natural childbirth
naturalny port=natural harbour
naturalny posiłek=natural meal
naturalny proces=natural case
naturalny przesmyk=natural pass
naturalny przybór=natural rise
naturalny rytm=natural rhythm
naturalny sposób=natural way
naturalny stan=natural condition
naturalny strach=natural fear
naturalny ton=natural tone
naturalny uśmiech=natural smile
naturalny wąwóz=natural ravine
naturalny wygląd=natural appearance
naturalny wyraz=natural term
naturalny zapach=natural scent
naturalny zgon=natural decease
natychmiastowy atak=immediate attack
natychmiastowy awans=immediate promotion
natychmiastowy dostęp=immediate access
natychmiastowy głód=immediate hunger
natychmiastowy kontratak=immediate counter-attack
natychmiastowy nakaz=immediate warrant
natychmiastowy napad=immediate forwards
natychmiastowy odczyt=immediate lecture
natychmiastowy odlot=immediate take-off
natychmiastowy odwet=immediate retaliation
natychmiastowy odwrót=immediate retreat
natychmiastowy pochówek=immediate burial
natychmiastowy sabotaż=immediate sabotage
natychmiastowy skok=immediate stroke
natychmiastowy wpływ=immediate influence
natychmiastowy wyjazd=immediate departure
natychmiastowy wypad=immediate excursion
natychmiastowy zgon=immediate decease
nauczyciel leniwy=lazy teacher
nauczyciel wiejski=country teacher
naukowy eksperyment=scientific experiment
naukowy instytut=scientific institute
naukowy manifest=scientific manifesto
naukowy obiektywizm=scientific objectivism
naukowy opis=scientific description
naukowy racjonalizm=scientific rationalism
naukowy rygor=scientific discipline
nawietrzny wiatr=windward wind
nawigator kosmiczny=space navigator
nawis skalny=rocky overhang
nawykowy błąd=habitual mistake
nazwać świat=the world
nędzny koniec=miserable end
nędzny krab=miserable crab
nędzny kraj=miserable country
nędzny los=miserable chance
nędzny mężczyzna=miserable man
nędzny nekrolog=miserable obituary
nędzny obiad=miserable dinner
nędzny oszust=miserable cheat
nędzny potwór=miserable monster
nędzny robak=miserable worm
nędzny śmieć=dare miserable
nędzny szczur=miserable rat
nędzny widok=miserable view
nędzny wygląd=miserable appearance
nędzny wyrobnik=miserable workman
nędzny żywot=miserable life
negatywny cel=negative aim
negatywny fakt=negative fact
negatywny obowiązek=negative duty
negatywny stosunek=negative relation
negatywny wpływ=negative influence
negatywny wynik=negative score
neogotycki pałac=neo-gothic palace
nerw kulszowy=sciatic nerve
nerw słuchowy=aural nerve
nerw wzrokowy=visual nerve
nerwowy chichot=nervous giggle
nerwowy chłopak=nervous boy
nerwowy chłopiec=nervous boy
nerwowy człowiek=nervous man
nerwowy dzień=nervous day
nerwowy głos=nervous sound
nerwowy histeryk=nervous hysteric
nerwowy inżynier=nervous engineer
nerwowy koń=nervous horse
nerwowy nastrój=nervous mood
nerwowy pośpiech=nervous hurry
nerwowy ruch=nervous movement
nerwowy sen=nervous dream
nerwowy skurcz=nervous cramp
nerwowy śmiech=nervous laughter
nerwowy spacer=nervous walk
nerwowy sposób=nervous way
nerwowy stan=nervous condition
nerwowy tik=nervous teak
nerwowy tryb=nervous cog-wheel
neurotyczny pisarz=neurotic writer
neutralny teren=neutral terrain
neutralny ton=neutral tone
neutralny wyraz=neutral term
nieapetyczny kleik=unappetizing gruel
nieapetyczny posiłek=unappetizing meal
niebaczny gest=imprudent gesture
niebezpieczny blask=dangerous glitter
niebezpieczny błysk=dangerous flash
niebezpieczny ciężar=dangerous weight
niebezpieczny człowiek=dangerous man
niebezpieczny epitet=dangerous epithet
niebezpieczny facet=dangerous guy
niebezpieczny idiota=dangerous idiot
niebezpieczny kod=dangerous code
niebezpieczny kolor=dangerous colour
niebezpieczny manewr=dangerous manoeuvres
niebezpieczny most=dangerous bridge
niebezpieczny obrót=dangerous turn
niebezpieczny odcinek=dangerous interval
niebezpieczny ogień=dangerous fire
niebezpieczny osobnik=dangerous individual
niebezpieczny płomień=dangerous flame
niebezpieczny pomysł=dangerous idea
niebezpieczny precedens=dangerous precedent
niebezpieczny program=dangerous programme
niebezpieczny przechył=dangerous inclination
niebezpieczny przeciwnik=dangerous enemy
niebezpieczny psychopata=dangerous psychopath
niebezpieczny punkt=dangerous point
niebezpieczny rajd=dangerous rally
niebezpieczny rój=dangerous swarm
niebezpieczny skok=dangerous stroke
niebezpieczny śmietnik=dangerous garbage
niebezpieczny sposób=dangerous way
niebezpieczny szaleniec=dangerous madman
niebezpieczny szlak=dangerous pathway
niebezpieczny temat=dangerous subject
niebezpieczny teren=dangerous terrain
niebezpieczny towar=dangerous goods
niebezpieczny towarzysz=dangerous companion
niebezpieczny wir=dangerous whirl
niebezpieczny wpływ=dangerous influence
niebezpieczny wynalazek=dangerous invention
niebezpieczny załącznik=dangerous enclosure
niebezpieczny zawód=dangerous occupation
niebezpieczny zestaw=dangerous aggregate
niebiański nastrój=heavenly mood
niebiański rydwan=heavenly chariot
niebiański zastęp=heavenly host
niebieski blask=celestial glitter
niebieski blezer=celestial cardigan
niebieski cień=celestial umbra
niebieski dach=celestial roof
niebieski dym=celestial smoke
niebieski dźwig=celestial crane
niebieski ekran=celestial screen
niebieski gałgan=celestial scamp
niebieski garnitur=celestial suit
niebieski kamień=celestial slide
niebieski koc=celestial blanket
niebieski kolor=celestial colour
niebieski kombinezon=celestial overalls
niebieski kształt=celestial shape
niebieski napis=celestial inscription
niebieski numer=celestial number
niebieski odcień=celestial shade
niebieski ogień=celestial fire
niebieski piasek=celestial sand
niebieski prostokąt=celestial rectangle
niebieski przewód=celestial wire
niebieski sweter=celestial sweater
niebieski telefon=celestial telephone
niebieski tramwaj=celestial tram
niebieski tytuł=celestial title
niebieski zbiornik=celestial reservoir
niebieski zmierzch=celestial decline
niebieski znak=celestial sign
niebieskooki mężczyzna=blue-eyed man
niebotyczny ciężar=sky-reaching weight
niebotyczny rytm=sky-reaching rhythm
niechętny głos=reluctant sound
niechętny grymas=reluctant grimace
niechętny język=reluctant tongue
niechętny podziw=reluctant admiration
niechętny szmer=reluctant murmur
niechętny tłum=reluctant crowd
niechętny ton=reluctant tone
niechlubny koniec=inglorious end
niechybny koniec=certain end
nieciekawy dokument=uninteresting document
nieciekawy pokój=uninteresting room
nieciekawy typek=uninteresting character
nieciekawy zespół=uninteresting aggregate
niecierpliwy gest=impatient gesture
niecierpliwy głos=impatient sound
niecierpliwy ruch=impatient movement
niecierpliwy warkot=impatient whirr
niecierpliwy wierzyciel=impatient creditor
niecierpliwy zew=impatient ringing
niecny postępek=ignoble action
niecny proceder=ignoble trade
niecodzienny charakter=unusual character
niecodzienny obraz=unusual range
niecodzienny sposób=unusual way
niecodzienny widok=unusual view
nieczęsty widok=infrequent view
nieczytelny podpis=illegible signature
niedawny absolwent=recent graduate
niedawny akt=recent act
niedawny incydent=recent incident
niedawny okres=recent cycle
niedawny pobyt=recent stay
niedawny rozmówca=recent interlocutor
niedawny taniec=recent dance
niedawny wypad=recent excursion
niedługi brzask=short dawn
niedługi czas=short tense
niedługi kłus=short trot
niedobry aparat=bad apparatus
niedobry charakter=bad character
niedobry chłopak=bad boy
niedobry obrót=bad turn
niedobry pies=bad dog
niedobry sposób=bad way
niedobry wydźwięk=bad undertone
niedobry wygląd=bad appearance
niedobry znak=bad sign
niedogodny teren=inconvenient terrain
niedołężny taniec=incompetent dance
niedostatek intelektualny=intellectual shortage
niedostępny poziom=inaccessible horizon
niedrogi program=inexpensive programme
niedrogi zespół=inexpensive aggregate
nieduży balkon=small balcony
nieduży chłopiec=small boy
nieduży dom=small house
nieduży domek=little house
nieduży ganek=small porch
nieduży jaszczur=small lizard
nieduży kaganek=small cresset
nieduży kominek=small fireplace
nieduży krąg=small vertebra
nieduży kwiatek=small flower
nieduży łyk=small swallow
nieduży mężczyzna=small man
nieduży notes=small notebook
nieduży pistolet=small pistol
nieduży płomyk=small flicker
nieduży potok=small stream
nieduży przedmiot=small object
nieduży przewodnik=small conductor
nieduży sklep=small shop
nieduży skuter=small scooter
nieduży statek=small ship
nieduży stolik=small table
nieduży teren=small terrain
nieduży wierzchołek=small corner
nieduży wyrok=small judgement
nieduży wzrost=small growth
nieduży zagajnik=small coppice
niedwuznaczny sposób=unambiguous way
niedźwiedź polarny=polar bear
niedźwiedź silny=strong bear
niedźwiedzi róg=ursine horn
niedźwiedzi uścisk=ursine hug
niedźwiedziowaty mężczyzna=bearish man
nieelegancki gest=inelegant gesture
nieelegancki sposób=inelegant way
nieforemny kształt=irregular shape
nieformalny ambasador=informal ambassador
nieformalny przegląd=informal review
niefortunny epizod=unfortunate episode
niefortunny nabytek=unfortunate purchase
niefortunny obowiązek=unfortunate duty
niefortunny przypadek=unfortunate case
niefortunny romans=unfortunate romance
niefortunny upadek=unfortunate fall
niefortunny wyjazd=unfortunate departure
niefrasobliwy sposób=light-hearted way
niefrasobliwy stosunek=light-hearted relation
niefrasobliwy uśmiech=light-hearted smile
niefrasobliwy wyrąb=light-hearted cutting
niegodny koniec=unworthy end
niegodny proceder=unworthy trade
niegodny sposób=unworthy way
niegodziwy sposób=wicked way
niegościnny ląd=inhospitable land
niegościnny wszechświat=inhospitable universe
niegrzeczny chłopak=naughty boy
niegrzeczny chłopiec=naughty boy
niegrzeczny człowiek=naughty man
niegrzeczny psiak=naughty pup
niehonorowy gość=dishonest guest
niehumanitarny styl=inhumane style
nieistotny punkt=unimportant point
nieistotny temat=unimportant subject
nieistotny ułamek=unimportant fraction
nieistotny wycinek=unimportant sector
niejasny artykuł=unclear article
niejasny cień=unclear umbra
niejasny impuls=unclear impulse
niejasny lęk=unclear phobia
niejasny niepokój=unclear anxiety
niejasny pomysł=unclear idea
niejasny rodzaj=unclear gender
niejasny sposób=unclear way
niejasny strach=unclear fear
niejasny styl=unclear style
niejasny tytuł=unclear title
niejasny wgląd=unclear insight
niejasny związek=unclear relationship
niejawny przykład=secret example
niejawny wymiar=secret dimension
niejednoznaczny erotyzm=ambiguous eroticism
niekompletny mechanizm=incomplete mechanism
niekompletny zegarek=incomplete watch
niekonwencjonalny pocisk=unconventional bullet
niekonwencjonalny projekt=unconventional project
niekonwencjonalny sposób=unconventional way
niekorzystny obrót=unfavourable turn
niekorzystny układ=unfavourable arrangement
niekorzystny wiatr=unfavourable wind
niekorzystny wpływ=unfavourable influence
niekształtny nos=misshapen nose
nieładny skrzep=ugly skull
nielegalny interes=illegal business
nielegalny obrót=illegal turn
nielegalny połów=illegal fishing
nielegalny posterunek=illegal sentry
nielegalny robotnik=illegal worker
nielegalny romans=illegal romance
nielegalny ruch=illegal movement
nielegalny sposób=illegal way
nielegalny stosunek=illegal relation
nielegalny ubój=illegal slaughter
nielegalny związek=illegal relationship
nielogiczny sposób=illogical way
niemądry nowożeniec=silly bridegroom
niemądry ojciec=silly sires
niemądry zwiadowca=silly scout
niemiłosierny sposób=merciless way
niemiły charakter=unpleasant character
niemiły dreszczyk=unpleasant thrill
niemiły numer=unpleasant number
niemiły obowiązek=unpleasant duty
niemiły obraz=unpleasant range
niemiły przytyk=unpleasant dig
niemiły smak=unpleasant taste
niemiły sposób=unpleasant way
niemiły wstrząs=unpleasant shocking
niemiły zapach=unpleasant scent
niemiły żart=unpleasant joke
niemoralny sposób=immoral way
niemowlęcy krzyk=infantile shout
niemożliwy skręt=impossible torsion
niemożliwy system=impossible formation
niemożliwy wybór=impossible choice
niemy dąb=mute oak
niemy dialog=mute dialogue
niemy doradca=mute adviser
niemy dowód=mute evidence
niemy dzwonek=mute trumpet
niemy ekran=mute screen
niemy podziw=mute admiration
niemy upór=mute obstinacy
niemy wiatr=mute wind
niemy wyrzut=mute breakout
nienaganny sposób=impeccable way
nienaturalny akcent=unnatural tone
nienaturalny blask=unnatural glitter
nienaturalny deseń=unnatural pattern
nienaturalny ogień=unnatural fire
nienaturalny ruch=unnatural movement
nienaturalny sposób=unnatural way
nienaturalny stan=unnatural condition
nienaukowy sposób=unscientific way
nienawistny błysk=hateful flash
nienawistny pamflet=hateful lampoon
nienawistny wzrok=hateful sight
nieobecny kurz=absent dust
nieobecny przyjaciel=absent friend
nieobecny sposób=absent way
nieobecny wyraz=absent term
nieobecny wzrok=absent sight
nieodłączny element=inseparable unit
nieodłączny papieros=inseparable cigarette
nieodłączny parasol=inseparable umbrella
nieodłączny przyjaciel=inseparable friend
nieodłączny rekwizyt=inseparable requisite
nieodmienny stereotyp=invariable stereotype
nieodpowiedni czas=unsuitable tense
nieodpowiedni człowiek=unsuitable man
nieodpowiedni sposób=unsuitable way
nieodpowiedni zapach=unsuitable scent
nieodpowiedzialny sposób=irresponsible way
nieodwołalny koniec=irrevocable end
nieodwołalny kres=irrevocable bound
nieodwołalny proces=irrevocable case
nieodwołalny termin=irrevocable deadline
nieodwołalny zamiar=irrevocable intention
nieodwracalny charakter=irreversible character
nieodwracalny wpływ=irreversible influence
nieodzowny element=indispensable unit
nieodzowny obowiązek=indispensable duty
nieodzowny portret=indispensable portrait
nieodzowny proces=indispensable case
nieodzowny warunek=indispensable condition
nieoficjalny biuletyn=unofficial bulletin
nieoficjalny charakter=unofficial character
nieoficjalny sposób=unofficial way
nieoficjalny wyraz=unofficial term
nieomylny dowód=infallible evidence
nieomylny instynkt=infallible instinct
nieomylny wzrok=infallible sight
nieomylny znak=infallible sign
nieopłacalny interes=unprofitable business
nieortodoksyjny fakt=unorthodox fact
nieostrożny chłopak=careless boy
nieostry obraz=blurred range
niepełnowartościowy towar=defective goods
niepełny pluton=incomplete platoon
niepełny tom=incomplete volume
niepełny wypoczynek=incomplete rest
niepewny chwyt=insecure hand
niepewny dziadek=insecure grandfather
niepewny głos=insecure sound
niepewny interes=insecure business
niepewny los=insecure chance
niepewny most=insecure bridge
niepewny oddech=insecure breath
niepewny pokój=insecure room
niepewny pomruk=insecure murmur
niepewny ślad=insecure spur
niepewny szept=insecure whisper
niepewny teren=insecure terrain
niepewny trop=insecure tracks
niepewny uśmiech=insecure smile
niepewny wędrowiec=insecure wanderer
niepiśmienny chłop=illiterate peasant
niepoczytalny czyn=insane act
niepodważalny autorytet=irrefutable authority
niepodważalny dowód=irrefutable evidence
niepodważalny fakt=irrefutable fact
niepokój twórczy=creative anxiety
niepokój wieczorny=evening anxiety
niepoprawny hulaka=incorrect carouser
niepoprawny sceptyk=incorrect sceptic
niepoprawny utopista=incorrect utopian
niepoprawny uwodziciel=incorrect seducer
niepoprawny wdzięk=incorrect charm
niepoprawny wizjoner=incorrect visionary
nieporadny sposób=incapable way
nieporadny szyk=incapable formation
nieporadny tekst=incapable text
nieporęczny pakunek=unwieldy package
nieporęczny pistolet=unwieldy pistol
nieposłuszny generał=disobedient general
nieposłuszny język=disobedient tongue
nieposłuszny ojciec=disobedient sires
niepospolity dar=uncommon gift
niepotrzebny ból=unnecessary pain
niepotrzebny garnitur=unnecessary suit
niepotrzebny hałas=unnecessary noise
niepotrzebny koc=unnecessary blanket
niepotrzebny ruch=unnecessary movement
niepotrzebny sarkazm=unnecessary sarcasm
niepotrzebny śmieć=dare unnecessary
niepotrzebny syf=unnecessary shit
niepotrzebny wydatek=unnecessary expense
niepotrzebny wysiłek=unnecessary effort
niepotrzebny zakład=unnecessary institution
niepoważny facet=serious guy
niepoważny stosunek=serious relation
niepraktyczny drobiazg=unpractical trinket
nieprawdopodobny deszcz=improbable rain
nieprawdopodobny napis=improbable inscription
nieprawdopodobny odcień=improbable shade
nieprawdopodobny pomysł=improbable idea
nieprawdopodobny proces=improbable case
nieprawdopodobny przypadek=improbable case
nieprawdopodobny skandal=improbable scandal
nieprawdopodobny sposób=improbable way
nieprawdopodobny widok=improbable view
nieprawdopodobny wyczyn=improbable achievement
nieprawdopodobny zbieg=improbable deserter
nieprawdopodobny związek=improbable relationship
nieprawdziwy obraz=false range
nieprawidłowy sygnał=incorrect signal
nieprawy potomek=illegitimate descendant
nieprawy syn=illegitimate son
nieproporcjonalny wzrost=disproportionate growth
nieprzekraczalny termin=impassable deadline
nieprzemakalny płaszcz=waterproof sheath
nieprzepisowy skręt=irregular torsion
nieprzepuszczalny muślin=impenetrable muslin
nieprzewidywalny sposób=unforeseeable way
nieprzychylny artykuł=unfriendly article
nieprzydatny łuk=useless bow
nieprzyjaciel okrutny=cruel enemy
nieprzyjacielski oddział=enemy series
nieprzyjacielski okręt=enemy ship
nieprzyjacielski śmigłowiec=enemy helicopter
nieprzyjazny balast=unfriendly ballast
nieprzyjazny gest=unfriendly gesture
nieprzyjazny krajobraz=unfriendly scenery
nieprzyjazny stosunek=unfriendly relation
nieprzyjazny uśmiech=unfriendly smile
nieprzyjazny wyraz=unfriendly term
nieprzyjazny wzrok=unfriendly sight
nieprzyjemny błysk=unpleasant flash
nieprzyjemny chłód=unpleasant chill
nieprzyjemny człowiek=unpleasant man
nieprzyjemny dreszcz=unpleasant shiver
nieprzyjemny grymas=unpleasant grimace
nieprzyjemny incydent=unpleasant incident
nieprzyjemny ksiądz=unpleasant priest
nieprzyjemny łomot=unpleasant din
nieprzyjemny łopot=unpleasant flap
nieprzyjemny nastrój=unpleasant mood
nieprzyjemny niepokój=unpleasant anxiety
nieprzyjemny obowiązek=unpleasant duty
nieprzyjemny odór=unpleasant odour
nieprzyjemny półmrok=unpleasant dusk
nieprzyjemny posmak=unpleasant aftertaste
nieprzyjemny sen=unpleasant dream
nieprzyjemny skurcz=unpleasant cramp
nieprzyjemny smak=unpleasant taste
nieprzyjemny sposób=unpleasant way
nieprzyjemny świąd=unpleasant itch
nieprzyjemny temat=unpleasant subject
nieprzyjemny ton=unpleasant tone
nieprzyjemny typ=unpleasant type
nieprzyjemny uśmiech=unpleasant smile
nieprzyjemny widok=unpleasant view
nieprzyjemny wypadek=unpleasant incident
nieprzyjemny wyraz=unpleasant term
nieprzyjemny zapach=unpleasant scent
nieprzytomny człowiek=frantic man
nieprzytomny strach=frantic fear
nieprzytomny towarzysz=frantic companion
nieprzytomny wzrok=frantic sight
nieprzyzwoicie bogaty=improperly rich
nieprzyzwoicie długi=improperly long
nieprzyzwoicie przystojny=improperly handsome
nieprzyzwoicie wygodny=improperly comfortable
nieprzyzwoity gest=obscene gesture
nieprzyzwoity pogrzeb=obscene funeral
nieprzyzwoity sposób=obscene way
nieracjonalny wstyd=irrational shame
nierealny sen=unreal dream
nieregularny deseń=irregular pattern
nieregularny kształt=irregular shape
nieregularny łuk=irregular bow
nieregularny odłam=irregular block
nieregularny pas=irregular belt
nieregularny pięciokąt=irregular pentagon
nieregularny przebieg=irregular course
nieregularny sznur=irregular string
nieregularny tryb=irregular cog-wheel
nieregularny występ=irregular joggle
nieregularny zagajnik=irregular coppice
nieregularny zarys=irregular outline
niereligijny pogląd=irreligious opinion
nierównomierny podział=unequal mislaid
nierówny charakter=uneven character
nierówny oddech=uneven breath
nierówny okrzyk=uneven shout
nierówny pojedynek=uneven duel
nierówny równik=uneven equator
nierówny ślad=uneven spur
nierówny szew=uneven suture
nierówny teren=uneven terrain
nierozerwalny duet=inseparable duel
nierozerwalny sposób=inseparable way
nierozumny strach=irrational fear
nierozważny strach=reckless fear
nieruchawy spokój=sluggish quiet
nieruchawy wzrok=sluggish sight
nieruchomy całun=motionless shroud
nieruchomy cel=motionless aim
nieruchomy chochoł=motionless mulch
nieruchomy czas=motionless tense
nieruchomy człowiek=motionless man
nieruchomy kształt=motionless shape
nieruchomy ładunek=motionless cargo
nieruchomy obiekt=motionless object
nieruchomy obraz=motionless range
nieruchomy płomień=motionless flame
nieruchomy punkt=motionless point
nieruchomy uśmiech=motionless smile
nieruchomy wentylator=motionless ventilator
nieruchomy wzrok=motionless sight
nieruchomy zasobnik=motionless container
nierzetelny obraz=unreliable range
niesamowicie głupi=incredibly stupid
niesamowicie komiczny=incredibly comical
niesamowicie naiwny=incredibly naive
niesamowicie nudny=incredibly boring
niesamowicie pewny=incredibly sure
niesamowicie przystojny=incredibly handsome
niesamowicie pusty=incredibly null
niesamowicie silny=incredibly strong
niesamowicie spokojny=incredibly calm
niesamowicie szczęśliwy=incredibly happy
niesamowicie wredny=incredibly mean
niesamowity bałagan=amazing mess
niesamowity dreszcz=amazing shiver
niesamowity dzień=amazing day
niesamowity efekt=amazing effect
niesamowity facet=amazing guy
niesamowity głos=amazing sound
niesamowity hałas=amazing noise
niesamowity humor=amazing humour
niesamowity incydent=amazing incident
niesamowity kapitał=amazing capital
niesamowity kościół=amazing church
niesamowity krzyk=amazing shout
niesamowity kształt=amazing shape
niesamowity odblask=amazing halo
niesamowity pisk=amazing squeak
niesamowity pojedynek=amazing duel
niesamowity rozwój=amazing development
niesamowity ryk=amazing roar
niesamowity sen=amazing dream
niesamowity spokój=amazing quiet
niesamowity sposób=amazing way
niesamowity tłok=amazing piston
niesamowity trzask=amazing bang
niesamowity wrzask=amazing scream
niesamowity wygląd=amazing appearance
niesamowity wyraz=amazing term
niesamowity żar=amazing heat
niesamowity zbieg=amazing deserter
niesamowity zestaw=amazing aggregate
niesamowity zew=amazing ringing
niesforny kosmyk=unruly wisp
niesforny motłoch=unruly mob
niesforny przyjaciel=unruly friend
niesforny wnuk=unruly grandson
nieskazitelny bezmiar=flawless boundlessness
nieskładny bełkot=incoherent mumble
nieskromny sposób=immodest way
niesławny koniec=infamous end
niesławny występek=infamous offence
nieślubny mąż=illegitimate husband
nieślubny syn=illegitimate son
niesłuszny obowiązek=unfair duty
niesłyszalny głos=inaudible sound
niesłyszalny huragan=inaudible storm
niesłyszalny jęk=inaudible groan
niesłyszalny świst=inaudible whistle
niesłyszalny szum=inaudible hum
niesmaczny żart=tasteless joke
nieśmiertelny niedźwiedź=immortal bear
niespójny obraz=incoherent range
niespokojny charakter=anxious character
niespokojny głos=anxious sound
niespokojny grzmot=anxious thunder
niespokojny impuls=anxious impulse
niespokojny kraj=anxious country
niespokojny półsen=anxious drowse
niespokojny powóz=anxious carriage
niespokojny rytm=anxious rhythm
niespokojny sen=anxious dream
niespokojny ślad=anxious spur
niespokojny werbel=anxious drum
niespokojny wiatr=anxious wind
niespokojny wieczór=anxious evening
niespokojny wzrok=anxious sight
niesprawiedliwy los=unfair chance
niesprawiedliwy wyrok=unfair judgement
niesprawiedliwy zarzut=unfair demurrer
niesprawny mechanizm=inefficient mechanism
niestabilny chodnik=unstable sidewalk
niestosowny żart=improper joke
niestrawny kąsek=indigestible bite
nieświadomy mechanizm=unaware mechanism
nieświadomy umysł=unaware mind
niesymetryczny plac=asymmetrical square
niesympatyczny blondynek=unpleasant blondes
niesympatyczny człowiek=unpleasant man
niesympatyczny rywal=unpleasant rival
niesympatyczny wykrój=unpleasant batter
nieszczery głos=insincere sound
nieszczery uśmiech=insincere smile
nieszczęśliwy bełkot=unhappy mumble
nieszczęśliwy człowiek=unhappy man
nieszczęśliwy dom=unhappy house
nieszczęśliwy facet=unhappy guy
nieszczęśliwy grymas=unhappy grimace
nieszczęśliwy incydent=unhappy incident
nieszczęśliwy kres=unhappy bound
nieszczęśliwy kształt=unhappy shape
nieszczęśliwy los=unhappy chance
nieszczęśliwy lud=unhappy nation
nieszczęśliwy męczennik=unhappy martyr
nieszczęśliwy naród=unhappy nation
nieszczęśliwy ojciec=unhappy sires
nieszczęśliwy pies=unhappy dog
nieszczęśliwy poranek=unhappy morning
nieszczęśliwy wypadek=unhappy incident
nieszczęsny bezwład=unfortunate paralysis
nieszczęsny czas=unfortunate tense
nieszczęsny człowiek=unfortunate man
nieszczęsny dobór=unfortunate selection
nieszczęsny dokument=unfortunate document
nieszczęsny galop=unfortunate gallop
nieszczęsny kapitan=unfortunate captain
nieszczęsny król=unfortunate king
nieszczęsny kurier=unfortunate courier
nieszczęsny los=unfortunate chance
nieszczęsny lud=unfortunate nation
nieszczęsny naród=unfortunate nation
nieszczęsny odmieniec=unfortunate changeling
nieszczęsny ojciec=unfortunate sires
nieszczęsny palant=unfortunate asshole
nieszczęsny pies=unfortunate dog
nieszczęsny plon=unfortunate crop
nieszczęsny podział=unfortunate mislaid
nieszczęsny poszukiwacz=unfortunate seeker
nieszczęsny przewodnik=unfortunate conductor
nieszczęsny przyjaciel=unfortunate friend
nieszczęsny przypadek=unfortunate case
nieszczęsny rozbitek=unfortunate castaway
nieszczęsny sierżant=unfortunate sergeant
nieszczęsny statek=unfortunate ship
nieszczęsny sternik=unfortunate helmsman
nieszczęsny stół=unfortunate table
nieszczęsny strażnik=unfortunate guard
nieszczęsny stryj=unfortunate uncle
nieszczęsny szaleniec=unfortunate madman
nieszczęsny szewc=unfortunate shoemaker
nieszczęsny szlachcic=unfortunate nobleman
nieszczęsny termin=unfortunate deadline
nieszczęsny tron=unfortunate throne
nieszczęsny umysł=unfortunate mind
nieszczęsny więzień=unfortunate prisoner
nieszczęsny władca=unfortunate ruler
nieszczęsny woźnica=unfortunate driver
nieszczęsny wygląd=unfortunate appearance
nieszczęsny wypadek=unfortunate incident
nieszczęsny żyd=unfortunate Jew
nieszkodliwy gość=harmless guest
nieszkodliwy katar=harmless catarrh
nieszkodliwy płomień=harmless flame
nieszkodliwy przeciwnik=harmless enemy
nieszkodliwy talizman=harmless talisman
nieszkodliwy wariat=harmless madman
nieszkodliwy wąż=harmless snake
nieszkodliwy żart=harmless joke
nietrafny światopogląd=irrelevant viewpoint
nietrzeźwy mężczyzna=inebriate man
nietrzeźwy perkusista=inebriate drummer
nietypowy ksiądz=atypical priest
nietypowy kształt=atypical shape
nietypowy naród=atypical nation
nietypowy ruch=atypical movement
nietypowy sposób=atypical way
nietypowy urzędnik=atypical official
nietypowy wypadek=atypical incident
nieuchronny kataklizm=inevitable cataclysm
nieuchronny konflikt=inevitable conflict
nieuchronny rozgłos=inevitable publicity
nieuchronny ruch=inevitable movement
nieuchronny sukces=inevitable success
nieuchronny werdykt=inevitable verdict
nieuchronny wybuch=inevitable explosion
nieuchwytny autor=elusive author
nieuchwytny cel=elusive aim
nieuchwytny czar=elusive charm
nieuchwytny niepokój=elusive anxiety
nieuchwytny ruch=elusive movement
nieuchwytny sposób=elusive way
nieuchwytny szum=elusive hum
nieuchwytny uśmiech=elusive smile
nieuchwytny złodziej=elusive thief
nieuczciwy sposób=dishonest way
nieudolny nauczyciel=clumsy teacher
nieudolny personel=clumsy staff
nieudolny pretekst=clumsy pretext
nieudolny strażnik=clumsy guard
nieudolny substytut=clumsy substitute
nieudolny tartak=clumsy sawmill
nieuprzejmy kasjer=unkind cashier
nieustanny atak=incessant attack
nieustanny ból=incessant pain
nieustanny brzęk=incessant chink
nieustanny ciąg=incessant sequence
nieustanny cyrk=incessant circus
nieustanny dyżur=incessant duty
nieustanny grzechot=incessant rustle
nieustanny grzmot=incessant thunder
nieustanny gwar=incessant hum
nieustanny lęk=incessant phobia
nieustanny mrok=incessant darkness
nieustanny odpór=incessant resistance
nieustanny potok=incessant stream
nieustanny powstaniec=incessant insurgent
nieustanny przeciąg=incessant draught
nieustanny ruch=incessant movement
nieustanny ryk=incessant roar
nieustanny strach=incessant fear
nieustanny świergot=incessant twitter
nieustanny szum=incessant hum
nieustanny wpływ=incessant influence
nieustanny wyrzut=incessant breakout
nieustępliwy głos=persistent sound
nieustępliwy kamień=persistent slide
nieustępliwy kaznodzieja=persistent preacher
nieustępliwy odór=persistent odour
nieustępliwy opór=persistent resistance
nieuważny obserwator=inattentive observer
nieuważny przechodzień=inattentive passer-by
nieuważny wartownik=inattentive guard
niewątpliwy dorobek=unquestionable property
niewątpliwy dowód=unquestionable evidence
niewątpliwy sukces=unquestionable success
niewątpliwy wpływ=unquestionable influence
niewątpliwy znak=unquestionable sign
niewątpliwy związek=unquestionable relationship
nieważki dym=trivial smoke
nieważny człowiek=trivial man
nieważny efekt=trivial effect
nieważny wiek=trivial age
niewiarygodny bałagan=incredible mess
niewiarygodny brud=incredible scud
niewiarygodny pomysł=incredible idea
niewiarygodny rumieniec=incredible blush
niewiarygodny sen=incredible dream
niewiarygodny sposób=incredible way
niewiarygodny tatuaż=incredible tattoo
niewiarygodny wiek=incredible age
niewidoczny blask=invisible glitter
niewidoczny cel=invisible aim
niewidoczny król=invisible king
niewidoczny pył=invisible dust
niewidoczny pyłek=invisible pollen
niewidoczny robak=invisible worm
niewidoczny sposób=invisible way
niewidomy baryton=blind baritone
niewidomy chłopiec=blind boy
niewidomy kandydat=blind candidate
niewidomy królewicz=blind prince
niewidomy szejk=blind sheik
niewielki autobus=small bus
niewielki bagaż=small baggage
niewielki błąd=small mistake
niewielki brukowiec=small rag
niewielki budynek=small building
niewielki bunt=small revolt
niewielki cmentarz=small cemetery
niewielki czek=small cheque
niewielki dobytek=small belongings
niewielki dom=small house
niewielki domek=little house
niewielki dystans=small distance
niewielki dziedziniec=small piazza
niewielki egzemplarz=small copy
niewielki  ekran=small screen
niewielki  element=small unit
niewielki  fałd=small fold
niewielki  flakonik=small bottle
niewielki  gabinet=small study
niewielki  garb=small hump
niewielki  garnizon=small garrison
niewielki  interes=small business
niewielki  kamień=small slide
niewielki  kąt=small angle
niewielki  kawałek=small piece
niewielki  kłębek=small ball
niewielki  klejnot=small gem
niewielki  kogut=small cock
niewielki  kominek=small fireplace
niewielki  kontynent=small continent
niewielki  kopczyk=small hillock
niewielki  kopiec=small mound
niewielki  kościół=small church
niewielki  krab=small crab
niewielki  kraj=small country
niewielki  krwotok=small haemorrhage
niewielki  kurhan=small tumulus
niewielki  ładunek=small cargo
niewielki  lasek=small grove
niewielki  luk=small hatch
niewielki  łuk=small bow
niewielki  łyk=small swallow
niewielki  magazyn=small store-house
niewielki  majątek=small property
niewielki  miech=small bellows
niewielki  most=small bridge
niewielki  mostek=small sternum
niewielki  namiot=small tent
niewielki  obiad=small dinner
niewielki  obiekt=small object
niewielki  obszar=small area
niewielki  odcinek=small interval
niewielki  oddział=small series
niewielki  odrzut=small kick
niewielki  odtwarzacz=small player
niewielki  ogród=small garden
niewielki  ogródek=small garden
niewielki  okrąg=small circle
niewielki  okręt=small ship
niewielki  ołtarz=small altar
niewielki  orszak=small procession
niewielki  pagórek=small knoll
niewielki  pakunek=small package
niewielki  parasol=small umbrella
niewielki  pióropusz=small plume
niewielki  plac=small square
niewielki  płaskowyż=small plateau
niewielki  plecak=small rucksack
niewielki  plik=small file
niewielki  płomień=small flame
niewielki  podest=small foot-pace
niewielki  pojemnik=small container
niewielki  pokój=small room
niewielki  pomost=small platform
niewielki  potok=small stream
niewielki  procent=small percentage
niewielki  prostokąt=small rectangle
niewielki  przedmiot=small object
niewielki przesmyk=small pass
niewielki rower=small bicycle
niewielki ruch=small movement
niewielki rynek=small market
niewielki silnik=small engine
niewielki sklep=small shop
niewielki skok=small stroke
niewielki ślad=small spur
niewielki śnieg=small snow
niewielki statek=small ship
niewielki stolik=small table
niewielki stos=small crib
niewielki strumień=small stream
niewielki strumyk=small brook
niewielki szczegół=small detail
niewielki szkic=small draft
niewielki sztylet=small dagger
niewielki tobołek=small baggage
niewielki ton=small tone
niewielki traktat=small treaty
niewielki ułamek=small fraction
niewielki unik=small dodge
niewielki uskok=small set-off
niewielki wąwóz=small ravine
niewielki wkład=small input
niewielki właz=small manhole
niewielki wodospad=small waterfall
niewielki worek=small bag
niewielki wózek=small trolley
niewielki wycinek=small sector
niewielki wypowiedź=small statement
niewielki występ=small joggle
niewielki wzgórek=small hillock
niewielki zakład=small institution
niewielki zakręt=small turning
niewielki zapas=small store
niewielki zasięg=small range
niewielki zastęp=small host
niewielki zaułek=small backstreet
niewielki zespół=small aggregate
niewielki zwitek=small scroll
niewieści głos=feminine sound
niewieści miedzioryt=feminine copperplate
niewinny chłopiec=innocent boy
niewinny człowiek=innocent man
niewinny dialog=innocent dialogue
niewinny duda=innocent bagpipe
niewinny eksperyment=innocent experiment
niewinny gest=innocent gesture
niewinny koń=innocent horse
niewinny kosz=innocent basket
niewinny pocałunek=innocent kiss
niewinny stół=innocent table
niewinny tekst=innocent text
niewinny uśmiech=innocent smile
niewinny wygląd=innocent appearance
niewinny wyraz=innocent term
niewinny zachwyt=innocent enchantment
niewinny żart=innocent joke
niewłaściwy cel=inappropriate aim
niewłaściwy koniec=inappropriate end
niewłaściwy korytarz=inappropriate corridor
niewłaściwy obiekt=inappropriate object
niewłaściwy sposób=inappropriate way
niewłaściwy stosunek=inappropriate relation
niewłaściwy użytek=inappropriate use
niewłaściwy właściciel=inappropriate owner
niewłaściwy zakręt=inappropriate turning
niewolniczy kolos=slavish giant
niewolniczy łańcuch=slavish chain
niewolniczy statek=slavish ship
niewolniczy tatuaż=slavish tattoo
niewolnik młody=young slave
niewybredny gust=unrefined taste
niewybredny pomysł=unrefined idea
niewygodny aspekt=uncomfortable aspect
niewygodny kombinezon=uncomfortable overalls
niewygodny temat=uncomfortable subject
niewyraźny bełkot=faint mumble
niewyraźny cień=faint umbra
niewyraźny dreszcz=faint shiver
niewyraźny gest=faint gesture
niewyraźny głos=faint sound
niewyraźny horyzont=faint horizon
niewyraźny kontur=faint contour
niewyraźny krzyk=faint shout
niewyraźny kształt=faint shape
niewyraźny obraz=faint range
niewyraźny odcień=faint shade
niewyraźny pomruk=faint murmur
niewyraźny profil=faint section
niewyraźny prostokąt=faint rectangle
niewyraźny przedmiot=faint object
niewyraźny sen=faint dream
niewyraźny sposób=faint way
niewyraźny stan=faint condition
niewyraźny sygnał=faint signal
niewyraźny syk=faint hiss
niewyraźny szum=faint hum
niewyraźny uśmiech=faint smile
niewyraźny zarys=faint outline
niezależny charakter=independent character
niezależny chłop=independent peasant
niezależny człowiek=independent man
niezależny ekonomista=independent economist
niezależny eksperyment=independent experiment
niezależny facet=independent guy
niezależny myśliciel=independent thinker
niezależny nonkonformista=independent nonconformist
niezależny oracz=independent ploughman
niezależny płetwonurek=independent frogman
niezależny pogląd=independent opinion
niezależny producent=independent manufacturer
niezależny redaktor=independent editor
niezależny salon=independent lounge
niezależny strach=independent fear
niezależny system=independent formation
niezależny wywiad=independent interview
niezależny zespół=independent aggregate
niezależny związek=independent relationship
niezależny żywot=independent life
niezawodny instynkt=unfailing instinct
niezawodny język=unfailing tongue
niezawodny nóż=unfailing cutter
niezawodny punkt=unfailing point
niezawodny silnik=unfailing engine
niezawodny skutek=unfailing result
niezawodny sposób=unfailing way
niezawodny system=unfailing formation
niezawodny zmysł=unfailing sense
niezawodny znak=unfailing sign
niezbędny dobytek=indispensable belongings
niezbędny dystans=indispensable distance
niezbędny element=indispensable unit
niezbędny etap=indispensable stage
niezbędny język=indispensable tongue
niezbędny materiał=indispensable makings
niezbędny rekwizyt=indispensable requisite
niezbędny spokój=indispensable quiet
niezbędny sprzęt=indispensable equipment
niezbędny warunek=indispensable condition
niezdarny ruch=clumsy movement
niezdarny rysunek=clumsy drawing
niezdarny szereg=clumsy sequence
niezdrowy kolor=unhealthy colour
niezdrowy odcień=unhealthy shade
niezdrowy odór=unhealthy odour
niezdrowy rumieniec=unhealthy blush
niezdrowy sposób=unhealthy way
niezdrowy wygląd=unhealthy appearance
niezgrabny gest=awkward gesture
niezgrabny idiota=awkward idiot
niezgrabny królik=awkward rabbit
niezgrabny leniwiec=awkward sloth
niezgrabny panteon=awkward pantheon
niezgrabny podskok=awkward jump
niezgrabny ruch=awkward movement
niezgrabny szczeniak=awkward puppy
niezgrabny tobołek=awkward baggage
niezgrabny upadek=awkward fall
nieziemski gmach=unworldly edifice
nieziemski ogień=unworldly fire
nieziemski połysk=unworldly gloss
nieziemski wrzask=unworldly scream
niezłomny szermierz=steadfast fencer
niezłomny zamiar=steadfast intention
niezłośliwy guz=benign burl
niezmienny nurt=invariable current
niezmienny pisk=invariable squeak
niezmienny ruch=invariable movement
niezmienny rytm=invariable rhythm
niezmienny skład=invariable depot
niezmienny urok=invariable charm
niezmienny widok=invariable view
niezmierny trud=immense trouble
niezmierny wysiłek=immense effort
nieznaczny błysk=insignificant flash
nieznaczny cień=insignificant umbra
nieznaczny gest=insignificant gesture
nieznaczny odór=insignificant odour
nieznaczny opór=insignificant resistance
nieznaczny ruch=insignificant movement
nieznaczny ślad=insignificant spur
nieznaczny sposób=insignificant way
nieznaczny szum=insignificant hum
nieznaczny ton=insignificant tone
nieznaczny uśmiech=insignificant smile
nieznaczny zapach=insignificant scent
nieznajomy drab=unknown rascal
nieznajomy głos=unknown sound
nieznajomy mężczyzna=unknown man
nieznajomy pułkownik=unknown colonel
nieznajomy sprawca=unknown perpetrator
nieznajomy wiatr=unknown wind
nieznośny ból=unbearable pain
nieznośny charakter=unbearable character
nieznośny głupiec=unbearable fool
nieznośny hałas=unbearable noise
nieznośny lęk=unbearable phobia
nieznośny nacisk=unbearable pressure
nieznośny nastrój=unbearable mood
nieznośny odór=unbearable odour
nieznośny smród=unbearable stench
nieznośny smutek=unbearable sadness
nieznośny stan=unbearable condition
nieznośny swąd=unbearable smell
nieznośny syn=unbearable son
nieznośny ucisk=unbearable pressure
nieznośny uparciuch=unbearable mule
nieznośny wstyd=unbearable shame
nieznośny zaduch=unbearable stuffiness
nieznośny zapach=unbearable scent
nieznośny żar=unbearable heat
niezręczny język=clumsy tongue
niezręczny mechanizm=clumsy mechanism
niezręczny ruch=clumsy movement
niezwyczajny blask=uncommon glitter
niezwyczajny spokój=uncommon quiet
niezwyczajny wniosek=uncommon conclusion
niezwykły balsam=unusual balm
niezwykły blask=unusual glitter
niezwykły błysk=unusual flash
niezwykły charakter=unusual character
niezwykły chłopak=unusual boy
niezwykły człowiek=unusual man
niezwykły dar=unusual gift
niezwykły dialog=unusual dialogue
niezwykły dom=unusual house
niezwykły dowód=unusual evidence
niezwykły dramat=unusual drama
niezwykły dzień=unusual day
niezwykły facet=unusual guy
niezwykły fakt=unusual fact
niezwykły fatalizm=unusual fatalism
niezwykły gest=unusual gesture
niezwykły incydent=unusual incident
niezwykły jeździec=unusual rider
niezwykły kodeks=unusual code
niezwykły koń=unusual horse
niezwykły koniec=unusual end
niezwykły korzeń=unusual root
niezwykły kształt=unusual shape
niezwykły kunszt=unusual artistry
niezwykły lęk=unusual phobia
niezwykły list=unusual letter
niezwykły metabolizm=unusual metabolism
niezwykły mężczyzna=unusual man
niezwykły nastrój=unusual mood
niezwykły numer=unusual number
niezwykły obraz=unusual range
niezwykły odblask=unusual halo
niezwykły okres=unusual cycle
niezwykły pacjent=unusual patient
niezwykły pies=unusual dog
niezwykły płat=unusual flap
niezwykły popis=unusual show
niezwykły pośpiech=unusual hurry
niezwykły postęp=unusual progress
niezwykły program=unusual programme
niezwykły przykład=unusual example
niezwykły przypadek=unusual case
niezwykły przyrząd=unusual attachment
niezwykły refleks=unusual reflex
niezwykły ród=unusual house
niezwykły rodzaj=unusual gender
niezwykły rozwój=unusual development
niezwykły ruch=unusual movement
niezwykły rycerz=unusual knight
niezwykły sen=unusual dream
niezwykły smak=unusual taste
niezwykły spokój=unusual quiet
niezwykły sposób=unusual way
niezwykły spryt=unusual cleverness
niezwykły sprzęt=unusual equipment
niezwykły statek=unusual ship
niezwykły stwór=unusual creature
niezwykły sukces=unusual success
niezwykły symbolizm=unusual symbolism
niezwykły szmer=unusual murmur
niezwykły temat=unusual subject
niezwykły ton=unusual tone
niezwykły towarzysz=unusual companion
niezwykły tupet=unusual impudence
niezwykły umysł=unusual mind
niezwykły wehikuł=unusual vehicle
niezwykły widok=unusual view
niezwykły wieczór=unusual evening
niezwykły wiek=unusual age
niezwykły wniosek=unusual conclusion
niezwykły wstrząs=unusual shocking
niezwykły wygląd=unusual appearance
niezwykły wyraz=unusual term
niezwykły zamek=unusual scarf
niezwykły zapach=unusual scent
niezwykły zaszczyt=unusual honour
niezwykły zbieg=unusual deserter
niezwykły związek=unusual relationship
nieżywy człowiek=dead man
nieżywy gołąb=dead pigeon
nieżywy rekin=dead shark
nihilistyczny dreszcz=nihilistic shiver
nihilistyczny rozkład=nihilistic expansion
nijaki facet=neuter guy
nijaki mężczyzna=neuter man
nikczemny brat=mean brother
nikczemny sposób=mean way
nikły akcent=faint tone
nikły blask=faint glitter
nikły błysk=faint flash
nikły cień=faint umbra
nikły głos=faint sound
nikły handel=faint trade
nikły nacisk=faint pressure
nikły odblask=faint halo
nikły opór=faint resistance
nikły płomień=faint flame
nikły procent=faint percentage
nikły promyk=faint ray
nikły strumyk=faint brook
nikły uśmiech=faint smile
nikły zapach=faint scent
niski budynek=deep building
niski chichot=deep giggle
niski chodnik=deep sidewalk
niski człowiek=deep man
niski dom=deep house
niski dwór=deep manor
niski fotel=deep armchair
niski garnizon=deep garrison
niski głos=deep sound
niski grubas=deep fatty
niski grzbiet=deep back
niski korytarz=deep corridor
niski łuk=deep bow
niski mężczyzna=deep man
niski mur=deep wall
niski nagrobek=deep tombstone
niski namiot=deep tent
niski płot=deep fence
niski pokłon=deep bow
niski pokój=deep room
niski pomruk=deep murmur
niski poziom=deep horizon
niski procent=deep percentage
niski pułap=deep ceiling
niski ryk=deep roar
niski stolik=deep table
niski stopień=deep ran
niski sufit=deep ceiling
niski teren=deep terrain
niski ton=deep tone
niski wał=deep roller
niski warkot=deep whirr
niski wskaźnik=deep coefficient
niski wymiar=deep dimension
niski wzrost=deep growth
niszczycielski nastrój=destructive mood
niszczycielski wstrząs=destructive shocking
nizinny krajobraz=lowland scenery
nobliwy tryb=dignified cog-wheel
nobliwy wyraz=dignified term
nocny atak=night attack
nocny autobus=night bus
nocny chłód=night chill
nocny dyżur=night duty
nocny dzwonek=night trumpet
nocny gość=night guest
nocny intruz=night intruder
nocny jastrząb=night hawk
nocny klub=night club
nocny koncert=night concert
nocny koszmar=night nightmare
nocny las=night forest
nocny lokal=night premises
nocny marsz=night advance
nocny mrok=night darkness
nocny mróz=night frost
nocny nabytek=night purchase
nocny nastrój=night mood
nocny obchód=night round
nocny odpoczynek=night rest
nocny ogier=night stallion
nocny ogród=night garden
nocny ostrzał=night fire
nocny pobyt=night stay
nocny połów=night fishing
nocny pościg=night chase
nocny postój=night standstill
nocny przejazd=night ride
nocny przybysz=night newcomer
nocny rajd=night rally
nocny rejs=night flight
nocny ruch=night movement
nocny samolot=night airplane
nocny spacer=night walk
nocny spoczynek=night rest
nocny spokój=night quiet
nocny stolik=night table
nocny strażnik=night guard
nocny strój=night dress
nocny stróż=night porter
nocny sygnał=night signal
nocny szron=night frost
nocny tramwaj=night tram
nocny tryb=night cog-wheel
nocny urobek=night output
nocny wiatr=night wind
nocny widok=night view
nocny wypad=night excursion
nocny wzmacniacz=night resonator
nocny wzrok=night sight
nocny zamęt=night confusion
nocny zew=night ringing
nominalny producent=nominal manufacturer
nonsens absolutny=absolute nonsense
nonsens zupełny=complete nonsense
nonsensowny monolog=nonsensical monologue
nonszalancki gest=nonchalant gesture
nonszalancki styl=nonchalant style
normalny apel=normal appeal
normalny blask=normal glitter
normalny błysk=normal flash
normalny chód=normal walk
normalny czas=normal tense
normalny człowiek=normal man
normalny dom=normal house
normalny dzień=normal day
normalny facet=normal guy
normalny grzesznik=normal sinner
normalny gwar=normal hum
normalny hałas=normal noise
normalny huk=normal profusion
normalny kolor=normal colour
normalny komunizm=normal communism
normalny koń=normal horse
normalny kraj=normal country
normalny kryzys=normal crisis
normalny kształt=normal shape
normalny lis=normal fox
normalny lunch=normal luncheon
normalny mężczyzna=normal man
normalny obiekt=normal object
normalny obłęd=normal madness
normalny obraz=normal range
normalny oddech=normal breath
normalny ogar=normal hound
normalny piach=normal sand
normalny pogrzeb=normal funeral
normalny polityk=normal politician
normalny program=normal programme
normalny przebieg=normal course
normalny ruch=normal movement
normalny rytm=normal rhythm
normalny sen=normal dream
normalny składnik=normal summand
normalny sposób=normal way
normalny stan=normal condition
normalny strach=normal fear
normalny sygnał=normal signal
normalny ton=normal tone
normalny towar=normal goods
normalny wąż=normal snake
normalny wikt=normal board
normalny wygląd=normal appearance
normalny wynik=normal score
normalny wyraz=normal term
normalny zamrażalnik=normal freezer
normalny zapach=normal scent
normalny zarys=normal outline
nos ciepły=warm nose
nos mięsisty=fleshy nose
nos prosty=right nose
nos szatański=satanic nose
nos wilgotny=moist nose
nos wydatny=prominent nose
nosowy głos=nasal sound
nosowy refren=nasal chorus
nosowy ton=nasal tone
nostalgiczny blask=nostalgic glitter
nostalgiczny deszcz=nostalgic rain
nostalgiczny nastrój=nostalgic mood
nostalgiczny uśmiech=nostalgic smile
notes elektroniczny=electronic notebook
notes pełen=full notebook
notoryczny ból=notorious pain
notoryczny intrygant=notorious intriguer
notoryczny oszust=notorious cheat
notoryczny pijak=notorious drunk
nowatorski sposób=innovatory way
nowoczesny element=modern unit
nowoczesny empiryzm=modern empiricism
nowoczesny fizyk=modern physicist
nowoczesny gmach=modern edifice
nowoczesny kabel=modern cable
nowoczesny kapitalizm=modern capitalism
nowoczesny kostium=modern costume
nowoczesny kraj=modern country
nowoczesny krążownik=modern cruiser
nowoczesny ksiądz=modern priest
nowoczesny lud=modern nation
nowoczesny poeta=modern poet
nowoczesny potop=modern deluge
nowoczesny socjolog=modern sociologist
nowoczesny sposób=modern way
nowoczesny sprzęt=modern equipment
nowoczesny system=modern formation
nowy adres=new address
nowy agent=new broker
nowy ambasador=new ambassador
nowy angaż=new engagement
nowy aparat=new apparatus
nowy arkusz=new sheet
nowy  aspekt=new aspect
nowy  atak=new attack
nowy  biskup=new bishop
nowy  blask=new glitter
nowy  ból=new pain
nowy  brat=new brother
nowy  brulion=new notebook
nowy  budynek=new building
nowy  budżet=new budget
nowy  bumerang=new boomerang
nowy  bunt=new revolt
nowy  burdel=new brothel
nowy  but=new shoe
nowy  cel=new aim
nowy  cennik=new price-list
nowy  certyfikat=new certificate
nowy  chichot=new giggle
nowy  chlebodawca=new employer
nowy  chłopak=new boy
nowy  chłopiec=new boy
nowy  chodnik=new sidewalk
nowy  cmentarz=new cemetery
nowy  cud=new miracle
nowy  cykl=new period
nowy  czar=new charm
nowy  czas=new tense
nowy  człowiek=new man
nowy  czynnik=new factor
nowy  dach=new roof
nowy  diabeł=new devil
nowy  dialog=new dialogue
nowy  dokument=new document
nowy  dom=new house
nowy  dowcip=new joke
nowy  dowód=new evidence
nowy  dowódca=new commander
nowy  dreszcz=new shiver
nowy  drut=new wire
nowy  duch=new spirit
nowy  dwór=new manor
nowy  dworzec=new station
nowy  dyrektor=new manager
nowy  dywan=new carpet
nowy  dziedzic=new heir
nowy  dziekan=new dean
nowy  dzień=new day
nowy  dziennik=new journal
nowy  egzemplarz=new copy
nowy  eksperyment=new experiment
nowy  ekwipunek=new equipment
nowy  element=new unit
nowy  etap=new stage
nowy  facet=new guy
nowy  fach=new profession
nowy  faworyt=new favourite
nowy  garnitur=new suit
nowy  gatunek=new species
nowy  generał=new general
nowy  głos=new sound
nowy  gmach=new edifice
nowy  gość=new guest
nowy  grób=new grave
nowy  hałas=new noise
nowy  hamak=new hammock
nowy  hazard=new risk
nowy  huragan=new storm
nowy  hycel=new rascal
nowy  imperator=new emperor
nowy  informator=new informant
nowy  inspektor=new inspector
nowy  instruktor=new instructor
nowy  jęk=new groan
nowy  jeniec=new prisoner
nowy  jeździec=new rider
nowy  język=new tongue
nowy  kalendarz=new calendar
nowy  kanał=new duct
nowy  kapelusz=new hat
nowy  kapitan=new captain
nowy  kawałek=new piece
nowy  kieliszek=new glass
nowy  kierownik=new manager
nowy  kierunek=new sense
nowy  kobziarz=new bagpiper
nowy  kochanek=new lover
nowy  kocioł=new boiler
nowy  kod=new code
nowy  kodeks=new code
nowy  kolczyk=new ear-ring
nowy  kolega=new colleague
nowy  kolor=new colour
nowy  komitet=new committee
nowy  kompas=new compass
nowy  komputer=new computer
nowy  konflikt=new conflict
nowy  konsul=new consul
nowy  kontekst=new context
nowy  kontynent=new continent
nowy  kopiec=new mound
nowy  kościół=new church
nowy  krawat=new tie
nowy  król=new king
nowy  kształt=new shape
nowy  kuzyn=new cousin
nowy  kwartał=new quarter
nowy  ładunek=new cargo
nowy  las=new forest
nowy  lęk=new phobia
nowy  lekarz=new doctor
nowy  liść=new leaf
nowy  list=new letter
nowy  lokal=new premises
nowy  lokator=new occupant
nowy  łoskot=new din
nowy  lud=new nation
nowy  magazynek=new magazine
nowy  majątek=new property
nowy  materiał=new makings
nowy  mąż=new husband
nowy  mechanizm=new mechanism
nowy  męczennik=new martyr
nowy  mężczyzna=new man
nowy  miasto=new city
nowy  mieszkaniec=new occupant
nowy  mól=new moth
nowy  monolit=new monolith
nowy  most=new bridge
nowy  motocykl=new motorcycle
nowy  nabój=new cartridge
nowy  nabytek=new purchase
nowy  nadajnik=new transmitter
nowy  namiot=new tent
nowy  napastnik=new forward
nowy  naród=new nation
nowy  nauczyciel=new teacher
nowy  niepokój=new anxiety
nowy  niewolnik=new slave
nowy  notes=new notebook
nowy  numer=new number
nowy  obóz=new camp
nowy  obraz=new range
nowy  obrońca=new barrister
nowy  obrót=new turn
nowy  obszar=new area
nowy  odcień=new shade
nowy  odcinek=new interval
nowy  odcisk=new imprint
nowy  oddział=new series
nowy  ogień=new fire
nowy  okres=new cycle
nowy  okręt=new ship
nowy  okrzyk=new shout
nowy  opatrunek=new dressing
nowy  ośrodek=new medium
nowy  pacjent=new patient
nowy  papier=new paper
nowy  pasażer=new passenger
nowy  pasztet=new pate
nowy  patriarcha=new patriarch
nowy  pawilon=new pavilion
nowy  periodyk=new periodical
nowy  plastik=new plastic
nowy  plik=new file
nowy  początek=new beginning
nowy  podkoszulek=new vest
nowy  poemat=new poem
nowy  pogląd=new opinion
nowy  pokój=new room
nowy  pomocnik=new half-back
nowy  pomysł=new idea
nowy  port=new harbour
nowy  potok=new stream
nowy  potop=new deluge
nowy  potwór=new monster
nowy  powóz=new carriage
nowy  poziom=new horizon
nowy  pragmatyzm=new pragmatism
nowy  prefekt=new prefect
nowy  pretekst=new pretext
nowy  prezydent=new president
nowy  proceder=new trade
nowy  proces=new case
nowy  produkt=new product
nowy  profil=new section
nowy  program=new programme
nowy  projekt=new project
nowy  prymas=new primate
nowy  prysznic=new shower
nowy  przekład=new translation
nowy  przewodnik=new conductor
nowy  przybysz=new newcomer
nowy  przydomek=new nickname
nowy  przydział=new allotment
nowy  przyjaciel=new friend
nowy  punkt=new point
nowy  rachunek=new calculus
nowy  radykalizm=new radicalism
nowy  realizm=new realism
nowy  recepcjonista=new receptionist
nowy  regulamin=new regulations
nowy  rekord=new record
nowy  rodzaj=new gender
nowy  róg=new horn
nowy  romans=new romance
nowy  rondel=new saucepan
nowy  rower=new bicycle
nowy  rozkład=new expansion
nowy  rozłam=new split
nowy  rozlew=new bloodshed
nowy  ruch=new movement
nowy  rynek=new market
nowy  rys=new outline
nowy  rytm=new rhythm
nowy  rząd=new grade
nowy  sad=new orchard
nowy  scenariusz=new script
nowy  scyzoryk=new penknife
nowy  sekretariat=new secretariat
nowy  sens=new sense
nowy  serwis=new service
nowy  skalpel=new scalpel
nowy  ślad=new spur
nowy  śnieg=new snow
nowy  spisek=new conspiracy
nowy  sposób=new way
nowy  sprzęt=new equipment
nowy  stan=new condition
nowy  start=new take-off
nowy  statek=new ship
nowy  statut=new charter
nowy  stołek=new stool
nowy  strażnik=new guard
nowy  strój=new dress
nowy  strumień=new stream
nowy  strzał=new shot
nowy  strzęp=new shred
nowy  styl=new style
nowy  sufit=new ceiling
nowy  sukces=new success
nowy  surdut=new jacket
nowy  światopogląd=new viewpoint
nowy  świt=new dawn
nowy  sygnał=new signal
nowy  system=new formation
nowy  szacunek=new respect
nowy  szałas=new chalet
nowy  szczegół=new detail
nowy  szczep=new tribe
nowy  szereg=new sequence
nowy  szkic=new draft
nowy  szkielet=new skeleton
nowy  szlak=new pathway
nowy  sznur=new string
nowy  szok=new shock
nowy  sztandar=new flag
nowy  szyfr=new code
nowy  taniec=new dance
nowy  tapczan=new couch
nowy  targ=new market
nowy  tekst=new text
nowy  temat=new subject
nowy  termin=new deadline
nowy  tętent=new tramp
nowy  tom=new volume
nowy  ton=new tone
nowy  towar=new goods
nowy  transport=new transportation
nowy  trop=new tracks
nowy  tryb=new cog-wheel
nowy  tydzień=new week
nowy  typ=new type
nowy  tytuł=new title
nowy  ubiór=new clothes
nowy  układ=new arrangement
nowy  uniwersytet=new university
nowy  utwór=new tune
nowy  wariant=new variant
nowy  wartownik=new guard
nowy  wehikuł=new vehicle
nowy  wgląd=new insight
nowy  wiatr=new wind
nowy  wiek=new age
nowy  więzień=new prisoner
nowy  wikariat=new curacy
nowy  wiraż=new bend
nowy  wirus=new virus
nowy  wizerunek=new picture
nowy  władca=new ruler
nowy  właściciel=new owner
nowy  worek=new bag
nowy  wróbel=new sparrow
nowy  wrzask=new scream
nowy  wstrząs=new shocking
nowy  wszechświat=new universe
nowy  wybuch=new explosion
nowy  wychowawca=new tutor
nowy  wydział=new department
nowy  wykręt=new subterfuge
nowy  wymiar=new dimension
nowy  wynalazek=new invention
nowy  wypadek=new incident
nowy  wypiek=new baking
nowy  wyraz=new term
nowy  wzór=new formula
nowy  ząb=new tooth
nowy  zachwyt=new enchantment
nowy  zakład=new institution
nowy  zamek=new scarf
nowy  zapach=new scent
nowy  zapał=new enthusiasm
nowy  zapas=new store
nowy  zarazek=new pathogen
nowy  żart=new joke
nowy  zastrzyk=new injection
nowy  zawód=new occupation
nowy  zespół=new aggregate
nowy  zestaw=new aggregate
nowy  znak=new sign
nowy  żołnierz=new soldier
nowy  zrzut=new thrust
nowy związek=new relationship
nowy zwyczaj=new custom
nóż bojowy=operational cutter
nóż chirurgiczny=surgical cutter
nóż długi=long cutter
nóż gotów=ready cutter
nóż identyczny=identical cutter
nóż kuchenny=kitchen cutter
nóż myśliwski=hunting cutter
nóż ostry=sharp cutter
nóż prosty=right cutter
nóż skórzany=leather cutter
nóż sprężynowy=spring cutter
nóż stalowy=steel cutter
nudny głos=boring sound
nudny młotek=boring hammer
nudny opis=boring description
nudny referat=boring report
nudny rejs=boring flight
nudny żywot=boring life
nuklearny kurz=nuclear dust
numer awaryjny=emergency number
numer dokładny=exact number
numer domowy=home number
numer identyfikacyjny=identification number
numer katalogowy=catalogue number
numer kierunkowy=direction number
numer kontaktowy=contact number
numer kontrolny=supervisory number
numer nieznajomy=unknown number
numer obozowy=camp number
numer parzysty=even number
numer pojedynczy=single number
numer prywatny=private number
numer rejestracyjny=registration number
numer rejestrowy=recorded number
numer telefoniczny=telephone number
numer wewnętrzny=internal number
numer wielki=great number
numer zewnętrzny=external number
numer zwrotny=reflexive number
numeryczny adres=numeric address
nuncjusz apostolski=apostolic nuncio
nuncjusz papieski=papal nuncio
nurek głębinowy=depth diver
nurt intelektualny=intellectual current
nurt socjalistyczny=socialist current
nygus wielki=great lazybones
nylonowy plecak=nylon rucksack
obcisły pancerz=close-fitting armour
obcisły sweter=close-fitting sweater
obcy akcent=strange tone
obcy człowiek=strange man
obcy diabeł=strange devil
obcy doktor=strange doctor
obcy element=strange unit
obcy facet=strange guy
obcy głos=strange sound
obcy gość=strange guest
obcy grom=strange thunder
obcy jeździec=strange rider
obcy język=strange tongue
obcy kapitał=strange capital
obcy kraj=strange country
obcy marynarz=strange sailor
obcy materiał=strange makings
obcy mężczyzna=strange man
obcy naród=strange nation
obcy ochotnik=strange volunteer
obcy pejzaż=strange landscape
obcy pojazd=strange vehicle
obcy pokład=strange layer
obcy prawnik=strange lawyer
obcy przedmiot=strange object
obcy przybysz=strange newcomer
obcy ślad=strange spur
obcy smród=strange stench
obcy statek=strange ship
obcy stół=strange table
obcy stolik=strange table
obcy sufit=strange ceiling
obcy system=strange formation
obcy szwargot=strange clatter
obcy teren=strange terrain
obcy umysł=strange mind
obcy władca=strange ruler
obcy wódz=strange commander
obcy wózek=strange trolley
obcy wstyd=strange shame
obcy wygląd=strange appearance
obcy wyraz=strange term
obcy zapach=strange scent
obfity brzuch=abundant stomach
obfity deszcz=abundant rain
obfity dym=abundant smoke
obfity obiad=abundant dinner
obfity plon=abundant crop
obfity posiłek=abundant meal
obiad gotowy=ready dinner
obiad poniedziałkowy=Monday dinner
obiad pożywny=nutritious dinner
obiad prawdziwy=true dinner
obiad rodzinny=family dinner
obieg pieniężny=money circulation
obiekt historyczny=historical object
obiekt kolejny=next object
obiekt muzealny=museum object
obiekt przemysłowy=industrial object
obiekt samowystarczalny=self-sufficient object
obiekt widoczny=visible object
obiekt więzienny=prison object
obiekt wojskowy=military object
obiekt żywy=lively object
obiektywny obraz=objective range
obiektywny osąd=objective judgement
obiektywny patos=objective pathos
obiektywny punkt=objective point
obiektywny sens=objective sense
obiektywny stosunek=objective relation
objazdowy wykładowca=by-passing lecturer
obłąkańczy artykuł=mad article
obłąkańczy ból=mad pain
obłąkańczy głód=mad hunger
obłąkańczy grób=mad grave
obłąkańczy śmiech=mad laughter
obłęd idealistyczny=idealistic madness
obłęd kompletny=complete madness
obłęd komunistyczny=communist madness
obłędny strach=fantastic fear
obłędny system=fantastic formation
obłędny taniec=fantastic dance
obłok lodowy=ice cloud
obłok miękki=soft cloud
obłudny grymas=false grimace
obłudny wyraz=false term
obojętny człowiek=inactive man
obojętny gaz=inactive gas
obojętny głos=inactive sound
obojętny smak=inactive taste
obojętny stosunek=inactive relation
obojętny temat=inactive subject
obojętny ton=inactive tone
obojętny umysł=inactive mind
obojętny uśmiech=inactive smile
obojętny wygląd=inactive appearance
obojętny wyraz=inactive term
obojętny wzrok=inactive sight
obosieczny nóż=double-edged cutter
obowiązek moralny=moral duty
obowiązek niemożliwy=impossible duty
obowiązek nieodpowiedni=unsuitable duty
obowiązek społeczny=social duty
obowiązek wyborczy=electoral duty
obowiązkowy pobór=obligatory recruitment
obowiązkowy repertuar=obligatory repertoire
obowiązkowy śmiech=obligatory laughter
obóz cygański=gipsy camp
obóz harcerski=scout camp
obóz jeniecki=prisoner-of-war camp
obóz koncentracyjny=concentration camp
obóz mniejszościowy=minority camp
obóz myśliwski=hunting camp
obóz rzymski=Roman camp
obóz szkoleniowy=training camp
obóz warowny=fortified camp
obóz wędrowny=migratory camp
obóz żeglarski=nautical camp
obóz żeński=female camp
obóz zimowy=winter camp
obozowy dureń=camp fool
obozowy zbrodniarz=camp criminal
obraz anonimowy=anonymous range
obraz bliski=close range
obraz daleki=far range
obraz duży=large range
obraz dziwaczny=odd range
obraz dźwiękowy=sound range
obraz holograficzny=holographic range
obraz kompletny=complete range
obraz literacki=literary range
obraz minutowy=one-minute range
obraz niespokojny=anxious range
obraz niezależny=independent range
obraz olejny=oils range
obraz ostatni=last range
obraz pamięciowy=memory range
obraz perkaty=snub range
obraz piękny=beautiful range
obraz podskórny=subcutaneous range
obraz potworny=terrific range
obraz ubogi=poor range
obraz widoczny=visible range
obraz wzrokowy=visual range
obraz zmysłowy=sensorial range
obraz znajomy=familiar range
obraźliwy gest=offensive gesture
obraźliwy język=offensive tongue
obronny pies=defensive dog
obronny szyk=defensive formation
obronny ton=defensive tone
obronny uśmiech=defensive smile
obrotny chłopiec=resourceful boy
obrotny język=resourceful tongue
obrotny mieszkaniec=resourceful occupant
obrotowy reflektor=circulating headlight
obrus czarodziejski=fairy table-cloth
obrus czerwony=red table-cloth
obrzęd magiczny=magic ceremony
obrzęd religijny=religious ceremony
obrzędowy strój=ritual dress
obrzydliwy bydlak=disgusting beast
obrzydliwy pęcherz=disgusting vesicle
obrzydliwy posmak=disgusting aftertaste
obrzydliwy proces=disgusting case
obrzydliwy robak=disgusting worm
obrzydliwy smak=disgusting taste
obrzydliwy sposób=disgusting way
obrzydliwy szantaż=disgusting blackmail
obrzydliwy ucisk=disgusting pressure
obrzydliwy wiatr=disgusting wind
obrzydliwy wynalazek=disgusting invention
obrzydliwy zapach=disgusting scent
obrzydliwy żar=disgusting heat
obsceniczny gest=obscene gesture
obsceniczny sposób=obscene way
obserwacyjny koniec=observational end
obserwacyjny zakątek=observational corner
obserwator prawdziwy=true observer
obskurny lokal=dingy premises
obskurny pokój=dingy room
obszar bezgraniczny=unlimited area
obszar pełny=full area
obszar powietrzny=aerial area
obszar pustynny=desert area
obszar rekreacyjny=recreational area
obszar sterylny=sterile area
obszar wodny=aqueous area
obszar wojenny=war area
obszerny artykuł=spacious article
obszerny brzuch=spacious stomach
obszerny dom=spacious house
obszerny esej=spacious essay
obszerny garnitur=spacious suit
obszerny kaptur=spacious hood
obszerny karton=spacious cardboard
obszerny klozet=spacious toilet
obszerny korytarz=spacious corridor
obszerny kościół=spacious church
obszerny list=spacious letter
obszerny łuk=spacious bow
obszerny namiot=spacious tent
obszerny płaszcz=spacious sheath
obszerny raport=spacious report
obszerny ruch=spacious movement
obszerny salon=spacious lounge
obszerny sweter=spacious sweater
obszerny tekst=spacious text
obszerny ubiór=spacious clothes
obszerny zbiór=spacious class
obwód elektryczny=electric periphery
obyczaj narodowy=national custom
obyczaj ówczesny=contemporary custom
obywatel wiejski=country citizen
obywatel ziemski=earthly citizen
obywatelski patriotyzm=civil patriotism
obywatelski wykład=civil lecture
oceaniczny okręt=oceanic ship
ochoczy uwodziciel=willing seducer
ochotniczy oddział=voluntary series
ochotniczy pomocnik=voluntary half-back
ochotniczy wartownik=voluntary guard
ochronny kokon=protective cocoon
ochronny kolor=protective colour
ochronny kombinezon=protective overalls
ochronny krąg=protective vertebra
ochronny mur=protective wall
ochronny naszyjnik=protective necklace
ochronny plastik=protective plastic
ochronny płaszcz=protective sheath
oczywisty absurd=trivial absurdity
oczywisty dowód=trivial evidence
oczywisty fakt=trivial fact
oczywisty latarnia=trivial beacon
oczywisty nonsens=trivial nonsense
oczywisty poprzednik=trivial predecessor
oczywisty profesjonalista=trivial professional
oczywisty przykład=trivial example
oczywisty sposób=trivial way
oczywisty sukces=trivial success
oczywisty wniosek=trivial conclusion
odbijać światło=blank space
odbiór aktywny=active acceptance
odcień amarantowy=amaranth shade
odcinek specjalny=special interval
oddech niewinny=innocent breath
oddech ostry=sharp breath
oddech pewny=sure breath
oddech potężny=powerful breath
oddech powolny=slow breath
oddział badawczy=investigative series
oddział chirurgiczny=surgical series
oddział doświadczony=experienced series
oddział dziesiąty=series tenth
oddział ekspedycyjny=expeditionary series
oddział gastronomiczny=gastronomy series
oddział inspekcyjny=inspective series
oddział karny=penal series
oddział kobiecy=feminine series
oddział miejski=municipal series
oddział niemowlęcy=infantile series
oddział obronny=defensive series
oddział partyzancki=guerrilla series
oddział położniczy=obstetrical series
oddział pooperacyjny=surgical series
oddział propagandowy=propagandist series
oddział rakietowy=rocket series
oddział ratunkowy=rescue series
oddział rezerwowy=redundant series
oddział roboczy=working series
oddział rzymski=Roman series
oddział służbowy=business series
oddział specjalny=special series
oddział szpitalny=hospital series
oddział szturmowy=assault series
oddział wojskowy=military series
oddział żeński=female series
oddział zwiadowczy=reconnoitring series
oddział związkowy=union series
oddzielny cmentarz=separate cemetery
oddzielny depozyt=separate deposit
oddzielny internat=separate dormitory
oddzielny obóz=separate camp
oddzielny podrozdział=separate subsection
oddzielny przepis=separate recipe
oddzielny stolik=separate table
oddzielny zestaw=separate aggregate
odkręcić kurek=small hens
odległy blask=distant glitter
odległy błysk=distant flash
odległy budynek=distant building
odległy dzień=distant day
odległy etap=distant stage
odległy głos=distant sound
odległy grzmot=distant thunder
odległy huk=distant profusion
odległy kąt=distant angle
odległy koniec=distant end
odległy kraj=distant country
odległy kraniec=distant border
odległy krzyk=distant shout
odległy kształt=distant shape
odległy łańcuch=distant chain
odległy las=distant forest
odległy łoskot=distant din
odległy obiekt=distant object
odległy ogród=distant garden
odległy orzeł=distant eagle
odległy plusk=distant splash
odległy pobyt=distant stay
odległy posterunek=distant sentry
odległy punkt=distant point
odległy sen=distant dream
odległy ślad=distant spur
odległy sposób=distant way
odległy szum=distant hum
odległy tętent=distant tramp
odległy trzask=distant bang
odległy zygzak=distant zigzag
odludny las=solitary forest
odmienić świat=the world
odmienny byt=different existence
odmienny charakter=different character
odmienny kolor=different colour
odmienny pogląd=different opinion
odmienny program=different programme
odmienny przebieg=different course
odmienny raport=different report
odmienny rodowód=different origin
odmienny rodzaj=different gender
odmienny rysunek=different drawing
odmienny rytm=different rhythm
odmienny sens=different sense
odmienny sposób=different way
odmienny stosunek=different relation
odmienny styl=different style
odmienny światopogląd=different viewpoint
odmienny system=different formation
odmienny temat=different subject
odmienny typ=different type
odmienny wyraz=different term
odporny człowiek=resistant man
odpowiedni abonament=suitable subscription
odpowiedni adres=suitable address
odpowiedni akt=suitable act
odpowiedni aparat=suitable apparatus
odpowiedni artykuł=suitable article
odpowiedni balast=suitable ballast
odpowiedni budynek=suitable building
odpowiedni czas=suitable tense
odpowiedni człowiek=suitable man
odpowiedni dawca=suitable giver
odpowiedni dobór=suitable selection
odpowiedni dokument=suitable document
odpowiedni dom=suitable house
odpowiedni dwór=suitable manor
odpowiedni dystans=suitable distance
odpowiedni dzień=suitable day
odpowiedni efekt=suitable effect
odpowiedni eksperyment=suitable experiment
odpowiedni ekwipunek=suitable equipment
odpowiedni formularz=suitable form
odpowiedni gest=suitable gesture
odpowiedni kaliber=suitable calibre
odpowiedni kamień=suitable slide
odpowiedni kąt=suitable angle
odpowiedni kawałek=suitable piece
odpowiedni kierunek=suitable sense
odpowiedni klawisz=suitable key
odpowiedni klimat=suitable climate
odpowiedni klucz=suitable clef
odpowiedni kraj=suitable country
odpowiedni krawat=suitable tie
odpowiedni list=suitable letter
odpowiedni margines=suitable margin
odpowiedni masaż=suitable massage
odpowiedni materiał=suitable makings
odpowiedni mężczyzna=suitable man
odpowiedni nakaz=suitable warrant
odpowiedni namiot=suitable tent
odpowiedni nastrój=suitable mood
odpowiedni nawis=suitable overhang
odpowiedni numer=suitable number
odpowiedni obiekt=suitable object
odpowiedni obszar=suitable area
odpowiedni oddział=suitable series
odpowiedni okular=suitable rest
odpowiedni pal=suitable pale
odpowiedni patyk=suitable stick
odpowiedni pomnik=suitable monument
odpowiedni poziom=suitable horizon
odpowiedni program=suitable programme
odpowiedni protokół=suitable minutes
odpowiedni przepis=suitable recipe
odpowiedni przycisk=suitable button
odpowiedni pułap=suitable ceiling
odpowiedni punkt=suitable point
odpowiedni raport=suitable report
odpowiedni rozmiar=suitable size
odpowiedni ruch=suitable movement
odpowiedni sposób=suitable way
odpowiedni sprzęt=suitable equipment
odpowiedni stosunek=suitable relation
odpowiedni strój=suitable dress
odpowiedni sygnał=suitable signal
odpowiedni system=suitable formation
odpowiedni sznurek=suitable string
odpowiedni temat=suitable subject
odpowiedni teren=suitable terrain
odpowiedni ton=suitable tone
odpowiedni trening=suitable training
odpowiedni tytuł=suitable title
odpowiedni układ=suitable arrangement
odpowiedni wentyl=suitable valve
odpowiedni wiek=suitable age
odpowiedni wybór=suitable choice
odpowiedni wydźwięk=suitable undertone
odpowiedni wyraz=suitable term
odpowiedni wywiad=suitable interview
odpowiedni wzór=suitable formula
odpowiedni zapas=suitable store
odpowiedni zapis=suitable notation
odpowiedni zasięg=suitable range
odpowiedni zbiornik=suitable reservoir
odpowiedzialny człowiek=responsible man
odpowiedzialny nadzór=responsible supervision
odpowiedzialny polityk=responsible politician
odpowiedzieć otwarcie=to answer
odrębny gatunek=separate species
odrębny interes=separate business
odrębny klan=separate clan
odrębny kolor=separate colour
odrębny kontynent=separate continent
odrębny masyw=separate massif
odrębny oddział=separate series
odrębny organizm=separate organism
odrębny sposób=separate way
odrębny styl=separate style
odrębny system=separate formation
odrębny wypadek=separate incident
odręczny list=hand-made letter
odruch warunkowy=conditional reflex
odruch wymiotny=emetic reflex
odruchowy grymas=reflexive grimace
odruchowy szacunek=reflexive respect
odrzutowy myśliwiec=jet-propelled fighter
odświętny nastrój=festive mood
odtwarzacz kompaktowy=compact player
odważny adwokat=brave barrister
odważny artykuł=brave article
odważny człowiek=brave man
odważny czyn=brave act
odważny facet=brave guy
odważny gest=brave gesture
odważny komunista=brave communist
odważny kruk=brave raven
odważny pisarz=brave writer
odważny przybysz=brave newcomer
odważny rywal=brave rival
odważny szaman=brave sorcerer
odwieczny archetyp=ancient archetype
odwieczny cel=ancient aim
odwieczny dreszczyk=ancient thrill
odwieczny dylemat=ancient dilemma
odwieczny instynkt=ancient instinct
odwieczny język=ancient tongue
odwieczny kodeks=ancient code
odwieczny konflikt=ancient conflict
odwieczny kształt=ancient shape
odwieczny motyw=ancient motive
odwieczny rytuał=ancient ritual
odwieczny rywal=ancient rival
odwieczny spokój=ancient quiet
odwieczny spór=ancient dispute
odwieczny sposób=ancient way
odwieczny temat=ancient subject
odwieczny wróg=ancient enemy
odwieczny zwyczaj=ancient custom
odwracać wzrok=away sight
odwrotny komputer=opposite computer
odwrotny proces=opposite case
odwrotny skutek=opposite result
odwrotny sposób=opposite way
ofiarny lud=dedicated nation
oficer elektroniczny=electronic officer
oficer flagowy=flag officer
oficer imigracyjny=immigrant officer
oficer kadrowy=personnel officer
oficer łącznikowy=connecting officer
oficer liniowy=line officer
oficer logistyczny=logistic officer
oficer nawigacyjny=navigational officer
oficer odpowiedzialny=responsible officer
oficer operacyjny=operating officer
oficer rzymski=Roman officer
oficer śledczy=inquiry officer
oficer służbowy=business officer
oficer taktyczny=tactical officer
oficer wachtowy=watching officer
oficer zawodowy=professional officer
oficjalny aparat=official apparatus
oficjalny asystent=official assistant
oficjalny budżet=official budget
oficjalny cech=official guild
oficjalny charakter=official character
oficjalny dokument=official document
oficjalny język=official tongue
oficjalny komitet=official committee
oficjalny komunikat=official message
oficjalny krawat=official tie
oficjalny najemca=official lessee
oficjalny obiad=official dinner
oficjalny pogląd=official opinion
oficjalny pojedynek=official duel
oficjalny protokół=official minutes
oficjalny rejestr=official register
oficjalny skrót=official shortcut
oficjalny sposób=official way
oficjalny strój=official dress
oficjalny tytuł=official title
oficjalny ukłon=official nod
oficjalny władca=official ruler
oficjalny wymiar=official dimension
oficjalny zakaz=official prohibition
oficjalny zapis=official notation
oficjalny znak=official sign
ogień artyleryjski=artillery fire
ogień automatyczny=automatic fire
ogień bezpośredni=direct fire
ogień bitewny=battle fire
ogień ciągły=continuous fire
ogień dowolny=any fire
ogień olbrzymi=gigantic fire
ogień pojedynczy=single fire
ogień sygnałowy=signal fire
ogień szturmowy=assault fire
ogień wielki=great fire
ogień zaporowy=barrage fire
ogień zwykły=usual fire
ognisty deszcz=fiery rain
ognisty kogut=fiery cock
ognisty krajobraz=fiery scenery
ognisty ogon=fiery tail
ognisty płyn=fiery humour
ognisty powóz=fiery carriage
ognisty romans=fiery romance
ognisty spektakl=fiery performance
ognisty stan=fiery condition
ognisty wir=fiery whirl
ognisty wybuch=fiery explosion
ognisty zapał=fiery enthusiasm
ognisty żar=fiery heat
ognisty zmierzch=fiery decline
ogólnikowy pragmatyzm=general pragmatism
ogólnokrajowy związek=nationwide relationship
ogólny adres=general address
ogólny aplauz=general applause
ogólny bałagan=general mess
ogólny barok=general baroque
ogólny budżet=general budget
ogólny charakter=general character
ogólny chór=general gallery
ogólny efekt=general effect
ogólny hałas=general noise
ogólny harmider=general noise
ogólny kierunek=general sense
ogólny kształt=general shape
ogólny łoskot=general din
ogólny marazm=general torpor
ogólny nadzór=general supervision
ogólny nastrój=general mood
ogólny niesmak=general repugnance
ogólny numer=general number
ogólny obraz=general range
ogólny paraliż=general paralysis
ogólny pęd=general sprout
ogólny płacz=general crying
ogólny pogląd=general opinion
ogólny poklask=general applause
ogólny pomruk=general murmur
ogólny poziom=general horizon
ogólny prąd=general current
ogólny przebieg=general course
ogólny raport=general report
ogólny rezultat=general result
ogólny rozgardiasz=general hurly-burly
ogólny rozkład=general expansion
ogólny sens=general sense
ogólny śmiech=general laughter
ogólny spadek=general fall
ogólny stan=general condition
ogólny szacunek=general respect
ogólny ton=general tone
ogólny widok=general view
ogólny wpływ=general influence
ogólny wybuch=general explosion
ogólny wygląd=general appearance
ogólny wynik=general score
ogólny zarys=general outline
ogon diabelski=devilish tail
ogon długi=long tail
ogon gruby=fat tail
ogon koński=horse tail
ogród kwiatowy=floral garden
ogród oliwny=olive garden
ogród owocowy=fruit garden
ogród regularny=cubic garden
ogród różany=rose garden
ogród warzywny=vegetable garden
ogród widoczny=visible garden
ogród zoologiczny=zoological garden
ogródek niewielki=small garden
ogrodnik okropny=horrible gardener
ogrodowy obóz=gardens camp
ogrodowy stół=gardens table
ogromny aparat=huge apparatus
ogromny apetyt=huge appetite
ogromny artykuł=huge article
ogromny autorytet=huge authority
ogromny bagaż=huge baggage
ogromny balon=huge blimp
ogromny bęben=huge tambour
ogromny błąd=huge mistake
ogromny blok=huge block
ogromny bochen=huge loaf
ogromny ból=huge pain
ogromny brzuch=huge stomach
ogromny budynek=huge building
ogromny budżet=huge budget
ogromny bukiet=huge bouquet
ogromny bunt=huge revolt
ogromny chłód=huge chill
ogromny chłop=huge peasant
ogromny cień=huge umbra
ogromny ciężar=huge weight
ogromny cokół=huge pedestal
ogromny człowiek=huge man
ogromny dar=huge gift
ogromny dług=huge debt
ogromny dystans=huge distance
ogromny dziób=huge beak
ogromny ekran=huge screen
ogromny eksperyment=huge experiment
ogromny entuzjazm=huge enthusiasm
ogromny fortepian=huge piano
ogromny fotel=huge armchair
ogromny głaz=huge stone
ogromny globus=huge globe
ogromny głód=huge hunger
ogromny gmach=huge edifice
ogromny hałas=huge noise
ogromny hart=huge toughness
ogromny huk=huge profusion
ogromny jawor=huge sycamore
ogromny kadłub=huge hulk
ogromny  kamień=huge slide
ogromny  kataklizm=huge cataclysm
ogromny  kawał=huge joke
ogromny  kawałek=huge piece
ogromny  kieliszek=huge glass
ogromny  kłąb=huge withers
ogromny  klasztor=huge monastery
ogromny  klejnot=huge gem
ogromny  klucz=huge clef
ogromny  kocioł=huge boiler
ogromny  kołek=huge tuning-peg
ogromny  komputer=huge computer
ogromny  kontener=huge container
ogromny  kontrast=huge contrast
ogromny  kościół=huge church
ogromny  kot=huge cat
ogromny  krab=huge crab
ogromny  krąg=huge vertebra
ogromny  krokodyl=huge crocodile
ogromny  kształt=huge shape
ogromny  kwiat=huge blossom
ogromny  labirynt=huge labyrinth
ogromny  ładunek=huge cargo
ogromny  łeb=huge head
ogromny  lej=huge funnel
ogromny  lęk=huge phobia
ogromny  łuk=huge bow
ogromny  magazyn=huge store-house
ogromny  majątek=huge property
ogromny  materiał=huge makings
ogromny  mężczyzna=huge man
ogromny  mieszaniec=huge hybrid
ogromny  motocykl=huge motorcycle
ogromny  nagłówek=huge headline
ogromny  napis=huge inscription
ogromny  niepokój=huge anxiety
ogromny  niesmak=huge repugnance
ogromny  nos=huge nose
ogromny  obóz=huge camp
ogromny  obszar=huge area
ogromny  ogon=huge tail
ogromny  ogród=huge garden
ogromny  okup=huge ransom
ogromny  opór=huge resistance
ogromny  organizm=huge organism
ogromny  osobnik=huge individual
ogromny  owad=huge insect
ogromny  owal=huge oval
ogromny  pąk=huge bud
ogromny  palec=huge digit
ogromny  pas=huge belt
ogromny  pień=huge stock
ogromny  pies=huge dog
ogromny  plakat=huge poster
ogromny  pocisk=huge bullet
ogromny  pojazd=huge vehicle
ogromny  pokój=huge room
ogromny  półksiężyc=huge half-moon
ogromny  półmisek=huge dish
ogromny  popyt=huge demand
ogromny  port=huge harbour
ogromny  portret=huge portrait
ogromny  posąg=huge statue
ogromny  posłuch=huge obedience
ogromny postęp=huge progress
ogromny pożar=huge fire
ogromny przedmiot=huge object
ogromny przemyt=huge smuggling
ogromny przepływ=huge flux
ogromny przestrach=huge fright
ogromny respekt=huge respect
ogromny rynek=huge market
ogromny sierp=huge sickle
ogromny silnik=huge engine
ogromny skarbiec=huge vault
ogromny skok=huge stroke
ogromny słup=huge prism
ogromny smutek=huge sadness
ogromny spadek=huge fall
ogromny spisek=huge conspiracy
ogromny stan=huge condition
ogromny stanik=huge bra
ogromny statek=huge ship
ogromny stół=huge table
ogromny stos=huge crib
ogromny strach=huge fear
ogromny sukces=huge success
ogromny świecznik=huge candlestick
ogromny szacunek=huge respect
ogromny szafir=huge sapphire
ogromny szczupak=huge pike
ogromny szczur=huge rat
ogromny szmaragd=huge emerald
ogromny szok=huge shock
ogromny talerz=huge plate
ogromny teren=huge terrain
ogromny triumf=huge triumph
ogromny turkus=huge turquoise
ogromny układ=huge arrangement
ogromny urok=huge charm
ogromny uśmiech=huge smile
ogromny wąż=huge snake
ogromny wiatr=huge wind
ogromny wiecheć=huge bunch
ogromny wieżowiec=huge skyscraper
ogromny wodotrysk=huge fountain
ogromny wojownik=huge warrior
ogromny worek=huge bag
ogromny wóz=huge cart
ogromny wpływ=huge influence
ogromny wstrząs=huge shocking
ogromny wstyd=huge shame
ogromny wybór=huge choice
ogromny wybuch=huge explosion
ogromny wysiłek=huge effort
ogromny wzrost=huge growth
ogromny żagiel=huge sail
ogromny zakres=huge range
ogromny zamek=huge scarf
ogromny zapas=huge store
ogromny zasób=huge supply
ogromny zaszczyt=huge honour
ogromny zbiór=huge class
ogromny zegarek=huge watch
ogromny złom=huge scrap-iron
ogrzać słońce=the sun
ohydny cynizm=hideous cynicism
ohydny fetor=hideous stench
ohydny kapelusz=hideous hat
ohydny łeb=hideous head
ohydny odór=hideous odour
ohydny pies=hideous dog
ohydny pokój=hideous room
ohydny pomysł=hideous idea
ohydny skrzek=hideous croak
ohydny słup=hideous prism
ohydny smród=hideous stench
ohydny sposób=hideous way
ohydny szczur=hideous rat
ohydny szpon=hideous talon
ohydny trans=hideous trance
ohydny trzask=hideous bang
ohydny uwodziciel=hideous seducer
ohydny wysiłek=hideous effort
ohydny zapach=hideous scent
ojciec biedny=poor sires
ojciec bogaty=rich sires
ojciec budowniczy=builder sires
ojciec chrzestny=baptismal sires
ojciec czysty=perfect sires
ojciec dobry=good sires
ojciec łysy=bald sires
ojciec młody=young sires
ojciec modny=fashionable sires
ojciec możny=mighty sires
ojciec niebieski=celestial sires
ojciec niepiśmienny=illiterate sires
ojciec potężny=powerful sires
ojciec prostoduszny=guileless sires
ojciec przystojny=handsome sires
ojciec samotny=lonely sires
ojciec spokojny=calm sires
ojciec stary=old sires
ojciec święty=holy sires
ojciec wiekowy=aged sires
ojciec wysoki=high sires
ojciec zamożny=well-off sires
ojciec zdolny=clever sires
ojciec zdrowy=healthy sires
ojcowski błysk=paternal flash
ojczysty dom=native house
ojczysty glob=native globe
ojczysty język=native tongue
ojczysty kontynent=native continent
okaz ludzki=human specimen
okaz muzealny=museum specimen
okaz pokrewny=homologous specimen
okazjonalny gwałt=occasional rape
okazowy egzemplarz=show copy
okładać drzwi=the door
okolicznościowy handel=occasional trade
okolicznościowy stempel=occasional stamp
okolicznościowy tekst=occasional text
okoliczny chłop=neighbouring peasant
okoliczny piasek=neighbouring sand
okoliczny teren=neighbouring terrain
okoliczny władca=neighbouring ruler
okrągły budynek=round building
okrągły cień=round umbra
okrągły dziedziniec=round piazza
okrągły dzień=round day
okrągły gest=round gesture
okrągły iluminator=round porthole
okrągły kamień=round slide
okrągły kształt=round shape
okrągły liść=round leaf
okrągły mur=round wall
okrągły pierścień=round halo
okrągły plac=round square
okrągły pokój=round room
okrągły przedmiot=round object
okrągły stół=round table
okrągły stolik=round table
okrągły tydzień=round week
okręg przemysłowy=industrial circle
okręg wojskowy=military circle
okręgowy komitet=regional committee
okres domowy=home cycle
okres historyczny=historical cycle
okres kamienny=stone cycle
okres końcowy=final cycle
okres lodowcowy=glacial cycle
okres mezozoiczny=Mesozoic cycle
okres młodzieńczy=youthful cycle
okres podatny=susceptible cycle
okres popularny=popular cycle
okres potrzebny=necessary cycle
okres próbny=tentative cycle
okres przejściowy=transitory cycle
okres szczytowy=peak cycle
okres zdradliwy=treacherous cycle
określić wiek=the lids
okręt atomowy=atomic ship
okręt flagowy=flag ship
okręt kosmiczny=space ship
okręt liniowy=line ship
okręt oceaniczny=oceanic ship
okręt parowy=steam ship
okręt piracki=pirate ship
okręt podwodny=under-water ship
okręt rzymski=Roman ship
okręt siostrzany=sisterly ship
okręt szpiegowski=spy ship
okręt szturmowy=assault ship
okręt wojenny=war ship
okrętowy zegar=shipping clock
okrężny przepływ=roundabout flux
okrężny sposób=roundabout way
okropny akcent=horrible tone
okropny babiarz=horrible playboy
okropny błąd=horrible mistake
okropny ból=horrible pain
okropny bukiet=horrible bouquet
okropny człowiek=horrible man
okropny czyn=horrible act
okropny dzień=horrible day
okropny dziwak=horrible freak
okropny fakt=horrible fact
okropny fetor=horrible stench
okropny gość=horrible guest
okropny grzech=horrible sin
okropny hałas=horrible noise
okropny huk=horrible profusion
okropny kaszel=horrible cough
okropny koniec=horrible end
okropny krzyk=horrible shout
okropny lęk=horrible phobia
okropny lewiatan=horrible leviathan
okropny los=horrible chance
okropny nieład=horrible disarrays
okropny niezdara=horrible duffer
okropny nudziarz=horrible bore
okropny obraz=horrible range
okropny odór=horrible odour
okropny opój=horrible drunkard
okropny pijak=horrible drunk
okropny plusk=horrible splash
okropny pomysł=horrible idea
okropny prymityw=horrible primitiveness
okropny ród=horrible house
okropny rozwód=horrible divorce
okropny rysopis=horrible description
okropny rytm=horrible rhythm
okropny ścisk=horrible crush
okropny sekretarz=horrible secretary
okropny sen=horrible dream
okropny smak=horrible taste
okropny smród=horrible stench
okropny smutek=horrible sadness
okropny sposób=horrible way
okropny strach=horrible fear
okropny triumf=horrible triumph
okropny trzask=horrible bang
okropny uśmiech=horrible smile
okropny wąwóz=horrible ravine
okropny widok=horrible view
okropny wrzask=horrible scream
okropny wychodek=horrible privy
okropny wypadek=horrible incident
okropny wyraz=horrible term
okropny zamęt=horrible confusion
okropny zgiełk=horrible turmoil
okropny znak=horrible sign
okruch poetycki=poetical crumb
okrutny aspekt=cruel aspect
okrutny atak=cruel attack
okrutny bój=cruel combat
okrutny ból=cruel pain
okrutny czyn=cruel act
okrutny intrygant=cruel intriguer
okrutny koniec=cruel end
okrutny los=cruel chance
okrutny mężczyzna=cruel man
okrutny obraz=cruel range
okrutny odwet=cruel retaliation
okrutny podstęp=cruel ruse
okrutny postępek=cruel action
okrutny sarkazm=cruel sarcasm
okrutny sposób=cruel way
okrutny uśmiech=cruel smile
okrutny żart=cruel joke
okrzyk bitewny=battle shout
okrzyk bojowy=operational shout
okrzyk wojenny=war shout
okupacyjny reżim=occupying regime
olbrzymi błąd=gigantic mistake
olbrzymi blok=gigantic block
olbrzymi chłop=gigantic peasant
olbrzymi chór=gigantic gallery
olbrzymi ciężar=gigantic weight
olbrzymi  dąb=gigantic oak
olbrzymi  dach=gigantic roof
olbrzymi  dół=gigantic pit
olbrzymi  dom=gigantic house
olbrzymi  dorobek=gigantic property
olbrzymi  dwór=gigantic manor
olbrzymi  ekran=gigantic screen
olbrzymi  głaz=gigantic stone
olbrzymi  grobowiec=gigantic tomb
olbrzymi  grzbiet=gigantic back
olbrzymi  jeleń=gigantic deer
olbrzymi  kamień=gigantic slide
olbrzymi  kandelabr=gigantic chandelier
olbrzymi  kapelusz=gigantic hat
olbrzymi  klub=gigantic club
olbrzymi  kocioł=gigantic boiler
olbrzymi  komin=gigantic funnel
olbrzymi  kosz=gigantic basket
olbrzymi  kot=gigantic cat
olbrzymi  kraj=gigantic country
olbrzymi  kredyt=gigantic credit
olbrzymi  kształt=gigantic shape
olbrzymi  ładunek=gigantic cargo
olbrzymi  łeb=gigantic head
olbrzymi  lej=gigantic funnel
olbrzymi  łuk=gigantic bow
olbrzymi  łyk=gigantic swallow
olbrzymi  malec=gigantic kid
olbrzymi  margines=gigantic margin
olbrzymi  mastodont=gigantic mastodon
olbrzymi  masyw=gigantic massif
olbrzymi  medalion=gigantic medallion
olbrzymi  mężczyzna=gigantic man
olbrzymi  monolit=gigantic monolith
olbrzymi  motyl=gigantic butterfly
olbrzymi  nadajnik=gigantic transmitter
olbrzymi  nagłówek=gigantic headline
olbrzymi  namiot=gigantic tent
olbrzymi  obszar=gigantic area
olbrzymi  ogień=gigantic fire
olbrzymi  okres=gigantic cycle
olbrzymi  okręt=gigantic ship
olbrzymi  pająk=gigantic spider
olbrzymi  pień=gigantic stock
olbrzymi  podatek=gigantic tax
olbrzymi  pojazd=gigantic vehicle
olbrzymi  pokój=gigantic room
olbrzymi  posąg=gigantic statue
olbrzymi  postęp=gigantic progress
olbrzymi  procent=gigantic percentage
olbrzymi  przedmiot=gigantic object
olbrzymi  reaktor=gigantic reactor
olbrzymi  reportaż=gigantic report
olbrzymi  skarb=gigantic treasure
olbrzymi  skład=gigantic depot
olbrzymi  skorupiak=gigantic crustacean
olbrzymi  słup=gigantic prism
olbrzymi  spadek=gigantic fall
olbrzymi  stalaktyt=gigantic stalactite
olbrzymi  stan=gigantic condition
olbrzymi  statek=gigantic ship
olbrzymi  stół=gigantic table
olbrzymi  sukces=gigantic success
olbrzymi  świerk=gigantic spruce
olbrzymi teren=gigantic terrain
olbrzymi tłum=gigantic crowd
olbrzymi tom=gigantic volume
olbrzymi topór=gigantic axe
olbrzymi wał=gigantic roller
olbrzymi walec=gigantic roll
olbrzymi wilk=gigantic wolf
olbrzymi wór=gigantic sack
olbrzymi wpływ=gigantic influence
olbrzymi wrzód=gigantic ulcer
olbrzymi wybór=gigantic choice
olbrzymi wysiłek=gigantic effort
olbrzymi zamek=gigantic scarf
olbrzymi zamęt=gigantic confusion
olbrzymi zasięg=gigantic range
olbrzymi zasób=gigantic supply
olbrzymi zbiornik=gigantic reservoir
olbrzymi zegarek=gigantic watch
olbrzymi zmysł=gigantic sense
olbrzymi znak=gigantic sign
olej palmowy=palm oil
olej rycynowy=castor oil
olejek kwiatowy=floral oil
olejek miętowy=peppermint oil
olejny obraz=oils range
olimpijski spokój=Olympic quiet
oliwkowy kolor=olive colour
oliwkowy odcień=olive shade
ołowiany drut=lead wire
ołowiany kawałek=lead piece
ołowiany pancerz=lead armour
ołowiany pocisk=lead bullet
ołowiany sen=lead dream
ołtarz kościelny=church altar
ołtarz ofiarny=dedicated altar
ołtarz polowy=field altar
ołtarz widoczny=visible altar
ołtarz więzienny=prison altar
opat mnisi=monastic abbot
opatrunek chirurgiczny=surgical dressing
opatrunek osobisty=personal dressing
opatrznościowy mąż=providential husband
opatrznościowy zbieg=providential deserter
operatywny biznesmen=efficient businessman
operetkowy dygnitarz=farcical dignitary
opiekun naukowy=scientific guardian
opiekun społeczny=social guardian
opiekun wydziałowy=department guardian
opiekuńczy cień=protective umbra
opiekuńczy miąższ=protective flesh
opis matematyczny=mathematical description
opis moralny=moral description
opłacalny wyrób=remunerative article
opływowy kształt=streamlined shape
opór chłopski=peasant resistance
opór cywilny=civil resistance
opór elektryczny=electric resistance
opór moralny=moral resistance
oporny rękaw=refractory conveyor
opryskliwy głos=surly sound
optyczny celownik=optical dative
optymalny czas=optimum tense
optymalny wariant=optimum variant
optymistyczny pogląd=optimistic opinion
optymistyczny tryb=optimistic cog-wheel
optymistyczny wariant=optimistic variant
opuścić system=the formation
orangutan długogłowy=longheaded orang-utan
ordynans młody=young batman
ordynarny drań=vulgar bastard
ordynarny gest=vulgar gesture
ordynarny głos=vulgar sound
ordynarny strach=vulgar fear
organiczny komputer=organic computer
organiczny makaron=organic macaroni
organiczny mankament=organic shortcoming
organiczny plastik=organic plastic
organizacyjny dokument=organizational document
organizatorski zmysł=organizing sense
organizm ludzki=human organism
organizm młody=young organism
organizm plemienny=tribal organism
orgiastyczny krzyk=orgiastic shout
orientacyjny kierunek=reference sense
orientalny dywan=oriental carpet
ornamentalny pas=ornamental belt
orszak królewski=royal procession
orszak pogrzebowy=funeral procession
orszak znakomity=superb procession
ortodoksyjny kościół=orthodox church
ortopedyczny trzewik=orthopaedic shoe
oryginalny dywan=original carpet
oryginalny element=original unit
oryginalny krzyż=original loins
oryginalny obraz=original range
oryginalny pomysł=original idea
oryginalny poziom=original horizon
oryginalny profesor=original professor
oryginalny sen=original dream
oryginalny sposób=original way
oryginalny statut=original charter
oryginalny styl=original style
oryginalny warsztat=original workshop
oryginalny wkład=original input
oryginalny zestaw=original aggregate
orzech kokosowy=coconut nut
orzechowy płyn=nut humour
orzechowy smak=nut taste
orzeł srebrny=silver eagle
osąd praktyczny=practical judgement
osiągalny poziom=attainable horizon
osiągalny statek=attainable ship
osiemnasty dzień=eighteenth day
osioł stary=old donkey
osioł zwyczajny=ordinary donkey
oskarżyciel publiczny=public prosecutor
oskarżycielski głos=accusatory sound
oskarżycielski palec=accusatory digit
oskarżycielski szept=accusatory whisper
oskarżycielski wyraz=accusatory term
oskarżycielski wzrok=accusatory sight
ośli upór=donkey obstinacy
osobisty afront=personal affront
osobisty atrament=personal ink
osobisty autorytet=personal authority
osobisty bankier=personal banker
osobisty charakter=personal character
osobisty doradca=personal adviser
osobisty  dostęp=personal access
osobisty  dramat=personal drama
osobisty  dziennik=personal journal
osobisty  ekwipunek=personal equipment
osobisty  jacht=personal yacht
osobisty  kapelan=personal chaplain
osobisty  kapitan=personal captain
osobisty  kod=personal code
osobisty  konflikt=personal conflict
osobisty  kucharz=personal cook
osobisty  lekarz=personal doctor
osobisty  list=personal letter
osobisty  manifest=personal manifesto
osobisty  margines=personal margin
osobisty  ochroniarz=personal bodyguard
osobisty  pies=personal dog
osobisty  pogląd=personal opinion
osobisty  pojazd=personal vehicle
osobisty  pomysł=personal idea
osobisty  prezent=personal present
osobisty  przyjaciel=personal friend
osobisty  przykład=personal example
osobisty  raport=personal report
osobisty  sekretarz=personal secretary
osobisty  sługa=personal servant
osobisty  sukces=personal success
osobisty  szyfr=personal code
osobisty  trener=personal coach
osobisty  triumf=personal triumph
osobisty  udział=personal part
osobisty  uraz=personal injury
osobisty  urok=personal charm
osobisty  wdzięk=personal charm
osobisty  wkład=personal input
osobisty  wróg=personal enemy
osobisty  wybór=personal choice
osobliwy  bal=peculiar balk
osobliwy  blask=peculiar glitter
osobliwy  ból=peculiar pain
osobliwy  ciąg=peculiar sequence
osobliwy  deseń=peculiar pattern
osobliwy  dywan=peculiar carpet
osobliwy  fetor=peculiar stench
osobliwy  głos=peculiar sound
osobliwy  grymas=peculiar grimace
osobliwy  język=peculiar tongue
osobliwy  krzyk=peculiar shout
osobliwy  narcyz=peculiar narcissus
osobliwy  nastrój=peculiar mood
osobliwy  niepokój=peculiar anxiety
osobliwy  orszak=peculiar procession
osobliwy  półsen=peculiar drowse
osobliwy  przykład=peculiar example
osobliwy  rodzaj=peculiar gender
osobliwy  sen=peculiar dream
osobliwy  smak=peculiar taste
osobliwy  smutek=peculiar sadness
osobliwy  sposób=peculiar way
osobliwy  sukces=peculiar success
osobliwy  szmer=peculiar murmur
osobliwy  układ=peculiar arrangement
osobliwy  węch=peculiar smell
osobliwy  wiatr=peculiar wind
osobliwy  wpływ=peculiar influence
osobliwy wygląd=peculiar appearance
osobliwy wykład=peculiar lecture
osobliwy wyraz=peculiar term
osobliwy występ=peculiar joggle
osobliwy zapach=peculiar scent
osobliwy związek=peculiar relationship
osobliwy zwrot=peculiar return
osobnik młody=young individual
osobnik mrukliwy=taciturn individual
osobnik regresywny=regressive individual
osobny budynek=separate building
osobny kierunek=separate sense
osobny list=separate letter
osobny obwód=separate periphery
osobny oddział=separate series
osobny ośrodek=separate medium
osobny pokój=separate room
osobny stolik=separate table
osobny system=separate formation
osobny temat=separate subject
osobny tom=separate volume
osobny zestaw=separate aggregate
osobowy komitet=personal committee
osobowy producent=personal manufacturer
osobowy zespół=personal aggregate
ospowaty potwór=pock-marked monster
osprzęt elektroniczny=electronic rigging
ośrodek badawczy=investigative medium
ośrodek federalny=federal medium
ośrodek handlowy=trade medium
ośrodek kierowniczy=managerial medium
ośrodek maszynowy=machine medium
ośrodek muzułmański=Moslem medium
ośrodek nerwowy=nervous medium
ośrodek powrotny=return medium
ośrodek przemysłowy=industrial medium
ośrodek resocjalizacyjny=socialization medium
ośrodek szkoleniowy=training medium
ośrodek treningowy=training medium
ośrodek wczasowy=holiday medium
ośrodek werbunkowy=recruiting medium
ośrodek wojskowy=military medium
ostateczny atak=final attack
ostateczny cel=final aim
ostateczny czas=final tense
ostateczny dowód=final evidence
ostateczny dzień=final day
ostateczny efekt=final effect
ostateczny fakt=final fact
ostateczny kierunek=final sense
ostateczny koniec=final end
ostateczny krach=final crash
ostateczny kres=final bound
ostateczny krzyk=final shout
ostateczny kształt=final shape
ostateczny los=final chance
ostateczny pojedynek=final duel
ostateczny poziom=final horizon
ostateczny rachunek=final calculus
ostateczny rezultat=final result
ostateczny sens=final sense
ostateczny skok=final stroke
ostateczny sposób=final way
ostateczny szlif=final cut
ostateczny tekst=final text
ostateczny termin=final deadline
ostateczny trening=final training
ostateczny triumf=final triumph
ostateczny ukłon=final nod
ostateczny upadek=final fall
ostateczny werdykt=final verdict
ostateczny wynik=final score
ostateczny wyrok=final judgement
ostateczny wysiłek=final effort
ostateczny wzór=final formula
ostateczny znak=final sign
ostatni akapit=last indention
ostatni akt=last act
ostatni atak=last attack
ostatni autobus=last bus
ostatni bastion=last rampart
ostatni blok=last block
ostatni błyskawica=last lightning
ostatni bój=last combat
ostatni ból=last pain
ostatni cel=last aim
ostatni cesarz=last emperor
ostatni chłopak=last boy
ostatni cypel=last cape
ostatni cysters=last Cistercian
ostatni czas=last tense
ostatni czek=last cheque
ostatni człowiek=last man
ostatni czyn=last act
ostatni dech=last breath
ostatni deszcz=last rain
ostatni dokument=last document
ostatni dom=last house
ostatni dowcip=last joke
ostatni dramat=last drama
ostatni dreszcz=last shiver
ostatni drobiazg=last trinket
ostatni dureń=last fool
ostatni dzban=last pitcher
ostatni dziedzic=last heir
ostatni dzień=last day
ostatni dziennik=last journal
ostatni dzwonek=last trumpet
ostatni egzamin=last examination
ostatni egzemplarz=last copy
ostatni elektrokardiogram=last electrocardiogram
ostatni etap=last stage
ostatni frajer=last sucker
ostatni franciszkanin=last Franciscan
ostatni gest=last gesture
ostatni głaz=last stone
ostatni głupiec=last fool
ostatni gwóźdź=last nail
ostatni hołd=last homage
ostatni idiota=last idiot
ostatni impuls=last impulse
ostatni jęk=last groan
ostatni kabel=last cable
ostatni kapitan=last captain
ostatni karabin=last musket
ostatni kawał=last joke
ostatni kawałek=last piece
ostatni kęs=last billet
ostatni  kielich=last faucet
ostatni  kieliszek=last glass
ostatni  kierownik=last manager
ostatni  klient=last customer
ostatni  klocek=last block
ostatni  kod=last code
ostatni  kołek=last tuning-peg
ostatni  komandos=last commando
ostatni  komunikat=last message
ostatni  koń=last horse
ostatni  koniec=last end
ostatni  krąg=last vertebra
ostatni  kretyn=last cretin
ostatni  król=last king
ostatni  krzyk=last shout
ostatni  krzyżyk=last sharp
ostatni  kwartał=last quarter
ostatni  kwiat=last blossom
ostatni  ładunek=last cargo
ostatni  łajdak=last scoundrel
ostatni  list=last letter
ostatni  lot=last flight
ostatni  łuk=last bow
ostatni  łyk=last swallow
ostatni  meldunek=last report
ostatni  mężczyzna=last man
ostatni  miesiąc=last month
ostatni  mur=last wall
ostatni  nabój=last cartridge
ostatni  napastnik=last forward
ostatni  napęd=last drive
ostatni  nędzarz=last pauper
ostatni  numer=last number
ostatni  obchód=last round
ostatni  obowiązek=last duty
ostatni  obraz=last range
ostatni  obrońca=last barrister
ostatni  odcinek=last interval
ostatni  oddech=last breath
ostatni  odpoczynek=last rest
ostatni  oficer=last officer
ostatni  ognik=last flame
ostatni  okres=last cycle
ostatni  okrzyk=last shout
ostatni  opatrunek=last dressing
ostatni  opór=last resistance
ostatni  ośrodek=last medium
ostatni  palec=last digit
ostatni  pancernik=last battleship
ostatni  paragraf=last paragraph
ostatni  paroksyzm=last paroxysm
ostatni  pęd=last sprout
ostatni  piątek=last Friday
ostatni  piknik=last picnic
ostatni  pistolet=last pistol
ostatni  płód=last foetus
ostatni  pocisk=last bullet
ostatni  podarunek=last gift
ostatni  podpis=last signature
ostatni  poeta=last poet
ostatni  pokos=last crop
ostatni  pomiar=last measurement
ostatni  pomost=last platform
ostatni  pomysł=last idea
ostatni  port=last harbour
ostatni  posiłek=last meal
ostatni  posmak=last aftertaste
ostatni  posterunek=last sentry
ostatni  postój=last standstill
ostatni  potomek=last descendant
ostatni  potop=last deluge
ostatni  poziom=last horizon
ostatni  prezent=last present
ostatni  proces=last case
ostatni  program=last programme
ostatni  promień=last ray
ostatni  przeciwnik=last enemy
ostatni  przedmiot=last object
ostatni  przekaźnik=last relay
ostatni  przewodnik=last conductor
ostatni  przydział=last allotment
ostatni  przypadek=last case
ostatni  przystanek=last halt
ostatni  przytułek=last shelter
ostatni  punkt=last point
ostatni  pył=last dust
ostatni  rąbek=last burr
ostatni  raport=last report
ostatni  ratunek=last rescue
ostatni  reflektor=last headlight
ostatni  rejs=last flight
ostatni  reprezentant=last representative
ostatni  robotnik=last worker
ostatni  romans=last romance
ostatni  ruch=last movement
ostatni  rząd=last grade
ostatni  rzut=last projection
ostatni  semestr=last semester
ostatni  sen=last dream
ostatni  skarb=last treasure
ostatni  skrawek=last scrap
ostatni  skurcz=last cramp
ostatni  ślad=last spur
ostatni  ślimak=last cochlea
ostatni  słowo=last word
ostatni  spacer=last walk
ostatni  spisek=last conspiracy
ostatni  spoczynek=last rest
ostatni  statek=last ship
ostatni  stopień=last ran
ostatni  stos=last crib
ostatni  strach=last fear
ostatni  sukces=last success
ostatni  sygnał=last signal
ostatni  szept=last whisper
ostatni  szereg=last sequence
ostatni  szlif=last cut
ostatni  szturm=last assault
ostatni  szyk=last formation
ostatni  tabor=last camp
ostatni  talerz=last plate
ostatni  taniec=last dance
ostatni  telefon=last telephone
ostatni  termin=last deadline
ostatni  terrorysta=last terrorist
ostatni  tydzień=last week
ostatni  urlop=last leave
ostatni  uścisk=last hug
ostatni uśmiech=last smile
ostatni ustęp=last passage
ostatni utwór=last tune
ostatni wieczór=last evening
ostatni więzień=last prisoner
ostatni wilk=last wolf
ostatni właściciel=last owner
ostatni włóczęga=last tramp
ostatni worek=last bag
ostatni wóz=last cart
ostatni wpis=last entry
ostatni wrzask=last scream
ostatni wtorek=last Tuesday
ostatni wybuch=last explosion
ostatni wycinek=last sector
ostatni wyczyn=last achievement
ostatni wyjazd=last departure
ostatni wypadek=last incident
ostatni wyraz=last term
ostatni wysiłek=last effort
ostatni wywiad=last interview
ostatni wzór=last formula
ostatni żagiel=last sail
ostatni zakręt=last turning
ostatni zamach=last attempt
ostatni zamiar=last intention
ostatni zapis=last notation
ostatni zastrzyk=last injection
ostatni zausznik=last sycophant
ostatni zbiór=last class
ostatni zbiornik=last reservoir
ostatni zestaw=last aggregate
ostatni zew=last ringing
ostatni żołnierz=last soldier
ostentacyjny brak=ostentatious lack
ostentacyjny pokaz=ostentatious demonstration
ostentacyjny sposób=ostentatious way
ostrożny gest=careful gesture
ostrożny handlarz=careful trader
ostrożny mistrz=careful champion
ostrożny optymizm=careful optimism
ostrożny ruch=careful movement
ostrożny sposób=careful way
ostrożny tom=careful volume
ostrożny wstęp=careful prelude
ostrożny wypad=careful excursion
ostry aromat=sharp aroma
ostry artykuł=sharp article
ostry blask=sharp glitter
ostry ból=sharp pain
ostry brzęczyk=sharp buzzer
ostry brzęk=sharp chink
ostry cień=sharp umbra
ostry dym=sharp smoke
ostry dyżur=sharp duty
ostry dziób=sharp beak
ostry dzwonek=sharp trumpet
ostry fetor=sharp stench
ostry gest=sharp gesture
ostry głaz=sharp stone
ostry głód=sharp hunger
ostry głos=sharp sound
ostry grzbiet=sharp back
ostry gwizd=sharp singing
ostry  gwizdek=sharp whistle
ostry  huk=sharp profusion
ostry  język=sharp tongue
ostry  kamień=sharp slide
ostry  kawałek=sharp piece
ostry  klimat=sharp climate
ostry  koniec=sharp end
ostry  kontrast=sharp contrast
ostry  kontratak=sharp counter-attack
ostry  krzyk=sharp shout
ostry  ładunek=sharp cargo
ostry  list=sharp letter
ostry  łuk=sharp bow
ostry  makijaż=sharp make-up
ostry  mróz=sharp frost
ostry  niepokój=sharp anxiety
ostry  nosek=sharp nose
ostry  nóż=sharp cutter
ostry  nożyk=sharp penknife
ostry  obraz=sharp range
ostry  odłamek=sharp splinter
ostry  odór=sharp odour
ostry  ogon=sharp tail
ostry  osąd=sharp judgement
ostry  pisk=sharp squeak
ostry  podbródek=sharp chin
ostry  pościg=sharp chase
ostry  posmak=sharp aftertaste
ostry  profil=sharp section
ostry  promień=sharp ray
ostry  przebieg=sharp course
ostry  przedmiot=sharp object
ostry  przypadek=sharp case
ostry  skręt=sharp torsion
ostry  smak=sharp taste
ostry  śmiech=sharp laughter
ostry  snop=sharp sheaf
ostry  sopel=sharp icicle
ostry  sos=sharp sauce
ostry  świst=sharp whistle
ostry  sygnał=sharp signal
ostry  syk=sharp hiss
ostry  szept=sharp whisper
ostry  szkwał=sharp storm
ostry  szpic=sharp point
ostry  sztylet=sharp dagger
ostry  tętent=sharp tramp
ostry  ton=sharp tone
ostry  trójkąt=sharp triangle
ostry  trzask=sharp bang
ostry  turkot=sharp rumble
ostry  warkot=sharp whirr
ostry  wiatr=sharp wind
ostry  wicher=sharp gale
ostry  wróg=sharp enemy
ostry  wrzask=sharp scream
ostry  wyraz=sharp term
ostry  występ=sharp joggle
ostry  wzrok=sharp sight
ostry  zakręt=sharp turning
ostry  zapach=sharp scent
ostry  zatarg=sharp clash
ostry  zgrzyt=sharp rasp
ostry  żwir=sharp gravel
ostry zwrot=sharp return
ostrzał artyleryjski=artillery fire
ostrzał rakietowy=rocket fire
ostrzegawczy błysk=warning flash
ostrzegawczy brzęczyk=warning buzzer
ostrzegawczy dar=warning gift
ostrzegawczy dzwonek=warning trumpet
ostrzegawczy gest=warning gesture
ostrzegawczy głos=warning sound
ostrzegawczy gwizd=warning singing
ostrzegawczy krzyk=warning shout
ostrzegawczy lęk=warning phobia
ostrzegawczy okrzyk=warning shout
ostrzegawczy pisk=warning squeak
ostrzegawczy strzał=warning shot
ostrzegawczy sygnał=warning signal
ostrzegawczy syk=warning hiss
ostrzegawczy uścisk=warning hug
ostrzegawczy znak=warning sign
oszczędny krój=thrifty cut
oszczędny makijaż=thrifty make-up
oszukańczy czarodziej=deceitful sorcerer
oszukańczy sygnał=deceitful signal
owad wodny=aqueous insect
owalny bagażnik=oval boot
owalny gabinet=oval study
owalny iluminator=oval porthole
owalny kadłub=oval hulk
owalny korpus=oval corps
owalny kształt=oval shape
owalny medalion=oval medallion
owalny przedmiot=oval object
owalny stół=oval table
owalny występ=oval joggle
owczarek nizinny=lowland sheep-dog
owczy kłąb=sheep withers
owczy rząd=sheep grade
owoc ostateczny=final fruit
owocny trop=fruitful tracks
owocny związek=fruitful relationship
owocowy sad=fruit orchard
ozdobny napis=decorative inscription
ozdobny pas=decorative belt
ozdobny płaszcz=decorative sheath
ozdobny sznur=decorative string
ozdobny sztylet=decorative dagger
ozdobny wzór=decorative formula
ożywczy chłód=invigorating chill
ożywczy impuls=invigorating impulse
ożywczy kontrast=invigorating contrast
ożywczy płyn=invigorating humour
ożywczy prysznic=invigorating shower
ożywczy spacer=invigorating walk
ożywczy strumień=invigorating stream
pacjent anonimowy=anonymous patient
pagórek wysoki=high knoll
pagórkowaty kraj=hilly country
pagórkowaty krajobraz=hilly scenery
pagórkowaty materac=hilly mattress
pająk wściekły=the spider
pakowny statek=capacious ship
pakt obronny=defensive pact
pakt wojskowy=military pact
pałac centralny=central palace
pałac imperialny=imperial palace
pałac kapitański=captain palace
pałac królewski=royal palace
pałacowy ogrodnik=palace gardener
palacz kolejowy=railway smoker
palacz kotłowy=boiler smoker
palec miedziany=copper digit
palec serdeczny=bosom digit
palec wysoki=high digit
palec złoty=gold digit
palmowy gaj=palm grove
palny gaz=flammable gas
pamiątkowy dyplom=commemorative diploma
pamiątkowy krzyż=commemorative loins
pamiątkowy zegar=commemorative clock
pamiętny epizod=memorable episode
pamiętny organizator=memorable organizer
pamiętny piątek=memorable Friday
pamiętny pucz=memorable coup
pamiętny wieczór=memorable evening
pamiętny wyjazd=memorable departure
pancerny kadłub=armoured hulk
pancerny oddział=armoured series
pancerny pojazd=armoured vehicle
pancerny potwór=armoured monster
pancerny wóz=armoured cart
pancerny zegar=armoured clock
paniczny krzyk=panicky shout
paniczny lęk=panicky phobia
paniczny odwrót=panicky retreat
paniczny strach=panicky fear
panieński wieczór=maiden evening
panikarski zachód=panicky west
panoramiczny ekran=panoramic screen
panoramiczny widok=panoramic view
pański adiutant=your adjutant
pański admirał=your admiral
pański adres=your address
pański agent=your broker
pański akcent=your tone
pański aparat=your apparatus
pański apartament=your apartment
pański artykuł=your article
pański atak=your attack
pański balonik=your balloon
pański bok=your side
pański brat=your brother
pański bukiet=your bouquet
pański cel=your aim
pański chłopak=your boy
pański człowiek=your man
pański dar=your gift
pański dokument=your document
pański dom=your house
pański dwór=your manor
pański dywizjon=your command
pański dziadek=your grandfather
pański esej=your essay
pański gabinet=your study
pański garnitur=your suit
pański głos=your sound
pański gość=your guest
pański grób=your grave
pański informator=your informant
pański  interes=your business
pański  klient=your customer
pański  kolega=your colleague
pański  komplement=your compliment
pański  komputer=your computer
pański  kraj=your country
pański  kumpel=your pall
pański  kuzyn=your cousin
pański  lek=your remedy
pański  list=your letter
pański  listonosz=your postman
pański  lokal=your premises
pański  los=your chance
pański  materiał=your makings
pański  metabolizm=your metabolism
pański  nadzór=your supervision
pański  niepokój=your anxiety
pański  numer=your number
pański  obiad=your dinner
pański  obowiązek=your duty
pański  obrońca=your barrister
pański  oddział=your series
pański  ojciec=your sires
pański  opatrunek=your dressing
pański  opis=your description
pański  patolog=your pathologist
pański  pies=your dog
pański  pogląd=your opinion
pański  pojazd=your vehicle
pański  pokój=your room
pański  pomocnik=your half-back
pański  pomysł=your idea
pański  port=your harbour
pański  pracownik=your worker
pański  projekt=your project
pański  przeciwnik=your enemy
pański  przewodnik=your conductor
pański  przyjaciel=your friend
pański  punkt=your point
pański  pupil=your favourite
pański  radca=your counsellor
pański  raport=your report
pański  rząd=your grade
pański  sekret=your secret
pański  skrzat=your goblin
pański  smutek=your sadness
pański  sposób=your way
pański  stan=your condition
pański  statek=your ship
pański  stosunek=your relation
pański  stryj=your uncle
pański  strzał=your shot
pański  sukces=your success
pański  syn=your son
pański  szacunek=your respect
pański  sztab=your staff
pański  szwagier=your brother-in-law
pański  tatuś=your dad
pański  telefon=your telephone
pański  temat=your subject
pański  termin=your deadline
pański  ton=your tone
pański  towarzysz=your companion
pański  udział=your part
pański ulubieniec=your favourite
pański urok=your charm
pański wnuk=your grandson
pański wóz=your cart
pański współudział=your share
pański wybór=your choice
pański wydział=your department
pański wygląd=your appearance
pański wynalazek=your invention
pański wyrok=your judgement
pański zamiar=your intention
pański zawód=your occupation
państwowy cyrk=state circus
państwowy instytut=state institute
państwowy komunizm=state communism
państwowy laureat=state laureate
państwowy monopol=state monopoly
państwowy ośrodek=state medium
państwowy patriotyzm=state patriotism
państwowy pogrzeb=state funeral
państwowy sklep=state shop
państwowy teatr=state theatre
państwowy urząd=state office
państwowy wydział=state department
państwowy zakład=state institution
panteon narodowy=national pantheon
papier czarny=villainous paper
papier firmowy=company paper
papier gazetowy=newspaper paper
papier listowy=letter paper
papier nutowy=note paper
papier ryżowy=rice paper
papier ścierny=abrasive paper
papier toaletowy=toilet paper
papierowy abażur=paper lamp-shade
papierowy czołg=paper tank
papierowy parasol=paper umbrella
papierowy pas=paper belt
papierowy ręcznik=paper towel
papierowy rulon=paper roll
papierowy tygrys=paper tiger
papierowy tytuł=paper title
papieski indeks=Roman pope
papieski pantofel=papal slipper
paradny powóz=grand carriage
paradny sposób=grand way
paradny strój=grand dress
paradoksalny ratunek=paradoxical rescue
paradoksalny sposób=paradoxical way
paradoksalny stan=paradoxical condition
parafialny kościół=parish church
paragon fiskalny=fiscal receipt
paragon wesoły=merry receipt
paraliż komunikacyjny=communication paralysis
paraliż twórczy=creative paralysis
parasol atomowy=atomic umbrella
parasol ochronny=protective umbrella
parasol ogrodowy=gardens umbrella
parciany pas=sackcloth belt
parciany worek=sackcloth bag
parlamentarny feudalizm=parliamentary feudalism
parlamentarny system=parliamentary formation
parny dzień=sultry day
parny odór=sultry odour
parny skwar=sultry heat
parny wieczór=sultry evening
parszywy dzień=lousy day
parszywy dziób=lousy beak
parszywy humor=lousy humour
parszywy interes=lousy business
parszywy kot=lousy cat
parszywy kundel=lousy mongrel
parszywy los=lousy chance
parszywy ozór=lousy tongue
parszywy pies=lousy dog
parszywy sposób=lousy way
parszywy statek=lousy ship
parterowy budynek=one- building
parterowy dworek=one- manor-house
parterowy pawilon=one- pavilion
partyjny kasjer=party cashier
partyjny łeb=party head
partyjny pragmatyzm=party pragmatism
partyzancki oddział=guerrilla series
partyzancki pustelnik=guerrilla hermit
pas czarny=villainous belt
pas neutralny=neutral belt
pas obronny=defensive belt
pas przybrzeżny=coastal belt
pas ratunkowy=rescue belt
pas skórzany=leather belt
pas środkowy=median belt
pas startowy=take-off belt
pas szeroki=wide belt
pas transmisyjny=broadcasting belt
pas wielki=great belt
pas wolny=free belt
pas zdobny=ornamented belt
pasaż muzyczny=musical passage
pasażer cierpliwy=patient passenger
pasażer dewizowy=foreign-currency passenger
pasażerski fotel=passenger armchair
pasażerski samolot=passenger airplane
paść strzał=the arrows
pasiasty namiot=striped tent
paskudny błysk=horrid flash
paskudny ból=horrid pain
paskudny charakter=horrid character
paskudny człowiek=horrid man
paskudny czyrak=horrid boil
paskudny humor=horrid humour
paskudny incydent=horrid incident
paskudny interes=horrid business
paskudny jęzor=horrid tongue
paskudny katar=horrid catarrh
paskudny krawiec=horrid tailor
paskudny las=horrid forest
paskudny los=horrid chance
paskudny mieszaniec=horrid hybrid
paskudny nałóg=horrid addiction
paskudny nastrój=horrid mood
paskudny nóż=horrid cutter
paskudny odcinek=horrid interval
paskudny oddech=horrid breath
paskudny plagiat=horrid plagiarism
paskudny pysk=horrid muzzle
paskudny sekret=horrid secret
paskudny śluz=horrid mucus
paskudny sposób=horrid way
paskudny towar=horrid goods
paskudny typ=horrid type
paskudny uśmiech=horrid smile
paskudny wieczór=horrid evening
paskudny wypadek=horrid incident
paskudny zakręt=horrid turning
paskudny żart=horrid joke
paskudny zwyczaj=horrid custom
pastelowy portret=pastel portrait
pasywny opór=passive resistance
pasywny zasięg=passive range
patetyczny człowiek=pompous man
patetyczny pamflet=pompous lampoon
patolog policyjny=police pathologist
patriota rewolucyjny=revolutionary patriot
patriotyczny gest=patriotic gesture
patriotyczny obowiązek=patriotic duty
patriotyczny poeta=patriotic poet
patriotyczny zryw=patriotic pick-up
patriotyzm plemienny=tribal patriotism
patrycjuszowski nos=patrician nose
pawilon handlowy=trade pavilion
pawilon kąpielowy=bath pavilion
pawilon szpitalny=hospital pavilion
październikowy dzień=October day
pazerny wydrwigrosz=greedy take-in
pęcherz żółciowy=bile vesicle
pechowy dzień=unlucky day
pechowy konkurent=unlucky rival
pechowy kraj=unlucky country
pechowy poszukiwacz=unlucky seeker
pechowy strzelec=unlucky fusilier
pechowy szaleniec=unlucky madman
pechowy wypadek=unlucky incident
pechowy wytwór=unlucky product
pechowy zbieg=unlucky deserter
pęd metafizyczny=metaphysical sprout
pęd orbitalny=orbital sprout
pedantyczny organizator=pedantic organizer
pejzaż jesienny=autumn landscape
pejzaż morski=naval landscape
pejzaż powojenny=post-war landscape
pękaty mieszek=squat money-bag
pękaty osobnik=squat individual
pękaty pniak=squat stump
pękaty róg=squat horn
pękaty worek=squat bag
pełen akumulator=full battery
pełen dom=full house
pełen dzbanek=full jug
pełen gabinet=full study
pełen garnitur=full suit
pełen gaz=full gas
pełen inwentarz=full inventory
pełen kapelusz=full hat
pełen kubek=full mug
pełen ładunek=full cargo
pełen obrót=full turn
pełen opis=full description
pełen pokój=full room
pełen potencjał=full potential
pełen poziom=full horizon
pełen sukces=full success
pełen tydzień=full week
pełen worek=full bag
pełen zestaw=full aggregate
pełnomorski jacht=ocean-going yacht
pełnomorski rejs=ocean-going flight
pełny aromat=full aroma
pełny bębenek=full tympanum
pełny blask=full glitter
pełny brzuch=full stomach
pełny cykl=full period
pełny człowiek=full man
pełny dostęp=full access
pełny dzban=full pitcher
pełny dzbanek=full jug
pełny dzień=full day
pełny gaz=full gas
pełny głos=full sound
pełny kielich=full faucet
pełny kieliszek=full glass
pełny komplet=full set
pełny krąg=full vertebra
pełny ładunek=full cargo
pełny meldunek=full report
pełny obieg=full circulation
pełny obraz=full range
pełny obrót=full turn
pełny odpływ=full outflow
pełny opis=full description
pełny pęcherz=full vesicle
pełny plecak=full rucksack
pełny pocisk=full bullet
pełny posiłek=full meal
pełny przekład=full translation
pełny raport=full report
pełny rekonesans=full reconnaissance
pełny rozmiar=full size
pełny rynsztunek=full gear
pełny sens=full sense
pełny skład=full depot
pełny spokój=full quiet
pełny sukces=full success
pełny talerz=full plate
pełny tekst=full text
pełny tryb=full cog-wheel
pełny tyłek=full bottom
pełny użytek=full use
pełny wiatr=full wind
pełny worek=full bag
pełny wpływ=full influence
pełny wygląd=full appearance
pełny wypas=full pasturing
pełny wyrok=full judgement
pełny zakres=full range
pełny zakręt=full turning
pełny zapas=full store
pełny zapis=full notation
pełny zestaw=full aggregate
pełny żołądek=full stomach
pełny zrost=full adhesion
perfekcyjny makijaż=perfect make-up
perfekcyjny sposób=perfect way
perfekcyjny zamysł=perfect intention
perfekcyjny zwrot=perfect return
perfidny chwyt=perfidious hand
perfidny rząd=perfidious grade
perfidny sposób=perfidious way
perkaty nos=snub nose
perlisty śmiech=pearly laughter
perłowy odcień=pearly shade
perłowy ogon=pearly tail
perłowy róg=pearly horn
perłowy tron=pearly throne
permanentny niedowład=permanent paresis
personel informatyczny=computer staff
personel kuchenny=kitchen staff
personel medyczny=medical staff
personel naukowy=scientific staff
personel pomocniczy=auxiliary staff
personel szpitalny=hospital staff
personel wychowawczy=educational staff
perwersyjny manewr=perverse manoeuvres
perwersyjny ogień=perverse fire
perwersyjny sposób=perverse way
perwersyjny urok=perverse charm
perwersyjny zespół=perverse aggregate
pesymistyczny list=pessimistic letter
pesymistyczny realista=pessimistic realist
pesymizm polityczny=political pessimism
pewnik naukowy=scientific axiom
pewny cel=sure aim
pewny chód=sure walk
pewny cynk=sure tip
pewny człowiek=sure man
pewny dowód=sure evidence
pewny dzień=sure day
pewny eksport=sure export
pewny fotograf=sure photographer
pewny głos=sure sound
pewny interes=sure business
pewny namiar=sure batch
pewny pożeracz=sure devourer
pewny śmiech=sure laughter
pewny sposób=sure way
pewny uścisk=sure hug
pewny zarobek=sure earning
piasek lotny=volatile sand
piasek morski=naval sand
piaskowy ganek=sand porch
piaskowy kolor=sand colour
piaskowy odcień=sand shade
piaskowy wir=sand whirl
piaszczysty cypel=sandy cape
piaszczysty kurz=sandy dust
piaszczysty obszar=sandy area
piaszczysty pagórek=sandy knoll
piaszczysty szlak=sandy pathway
piątek deszczowy=rainy Friday
piątek muzułmański=quintuple Moslem
piątek pechowy=unlucky Friday
piątkowy wieczór=Friday evening
pięćdziesiąty okręt=fiftieth ship
piecyk elektryczny=electric heater
piecyk gazowy=gas heater
piecyk naftowy=oil heater
piecyk olejowy=oil heater
piegowaty bałwan=freckled snowman
piegowaty marynarz=freckled sailor
piegowaty nosek=freckled nose
piegowaty strażnik=freckled guard
piekielny aerobik=infernal aerobics
piekielny ból=infernal pain
piekielny hałas=infernal noise
piekielny kawał=infernal joke
piekielny kochanek=infernal lover
piekielny marsz=infernal advance
piekielny nieład=infernal disarrays
piekielny numer=infernal number
piekielny pies=infernal dog
piekielny rumor=infernal rumble
piekielny transport=infernal transportation
piekielny trik=infernal trick
piekielny wiatr=infernal wind
piekielny wicher=infernal gale
piekielny wir=infernal whirl
piekielny wrzask=infernal scream
piekielny żar=infernal heat
piękny aksamit=beautiful velvet
piękny apartament=beautiful apartment
piękny atak=beautiful attack
piękny baryton=beautiful baritone
piękny blok=beautiful block
piękny budynek=beautiful building
piękny bukiet=beautiful bouquet
piękny charakter=beautiful character
piękny chłopiec=beautiful boy
piękny cmentarz=beautiful cemetery
piękny dar=beautiful gift
piękny dom=beautiful house
piękny dwór=beautiful manor
piękny dworzec=beautiful station
piękny dzień=beautiful day
piękny esej=beautiful essay
piękny fortepian=beautiful piano
piękny gest=beautiful gesture
piękny głos=beautiful sound
piękny goździk=beautiful carnation
piękny grób=beautiful grave
piękny haft=beautiful embroidery
piękny jacht=beautiful yacht
piękny język=beautiful tongue
piękny kamień=beautiful slide
piękny kawał=beautiful joke
piękny klejnot=beautiful gem
piękny kok=beautiful bun
piękny kolor=beautiful colour
piękny koniec=beautiful end
piękny korzeń=beautiful root
piękny kościół=beautiful church
piękny kostium=beautiful costume
piękny kraj=beautiful country
piękny kupon=beautiful coupon
piękny las=beautiful forest
piękny list=beautiful letter
piękny łuk=beautiful bow
piękny majątek=beautiful property
piękny mężczyzna=beautiful man
piękny mur=beautiful wall
piękny nekrolog=beautiful obituary
piękny nos=beautiful nose
piękny nóż=beautiful cutter
piękny obraz=beautiful range
piękny odcień=beautiful shade
piękny  ogień=beautiful fire
piękny  ogród=beautiful garden
piękny  ogródek=beautiful garden
piękny  ojciec=beautiful sires
piękny  orzeł=beautiful eagle
piękny  owal=beautiful oval
piękny  papież=beautiful pope
piękny  pas=beautiful belt
piękny  paznokieć=beautiful nail
piękny  pejzaż=beautiful landscape
piękny  pieniądz=beautiful money
piękny  pierścień=beautiful halo
piękny  płaszcz=beautiful sheath
piękny  pochówek=beautiful burial
piękny  pokój=beautiful room
piękny  pomnik=beautiful monument
piękny  pomysł=beautiful idea
piękny  poranek=beautiful morning
piękny  portret=beautiful portrait
piękny  posag=beautiful dowry
piękny  powóz=beautiful carriage
piękny  prezent=beautiful present
piękny  profil=beautiful section
piękny  program=beautiful programme
piękny  przedmiot=beautiful object
piękny  przykład=beautiful example
piękny  pułkownik=beautiful colonel
piękny  ranek=beautiful morning
piękny  rejs=beautiful flight
piękny  róg=beautiful horn
piękny  rycerz=beautiful knight
piękny  rysunek=beautiful drawing
piękny  sen=beautiful dream
piękny  słup=beautiful prism
piękny  spór=beautiful dispute
piękny  sposób=beautiful way
piękny  sprzęt=beautiful equipment
piękny  statek=beautiful ship
piękny  strój=beautiful dress
piękny  stwór=beautiful creature
piękny  styl=beautiful style
piękny  sukces=beautiful success
piękny  syn=beautiful son
piękny  taniec=beautiful dance
piękny  tom=beautiful volume
piękny  towar=beautiful goods
piękny  traktat=beautiful treaty
piękny  uczynek=beautiful act
piękny  uśmiech=beautiful smile
piękny  warkocz=beautiful tress
piękny  widok=beautiful view
piękny  wieczór=beautiful evening
piękny  wiek=beautiful age
piękny  wieniec=beautiful corona
piękny  wóz=beautiful cart
piękny  wózek=beautiful trolley
piękny  wyraz=beautiful term
piękny  wzlot=beautiful rise
piękny  wzór=beautiful formula
piękny  zamek=beautiful scarf
piękny  zamiar=beautiful intention
piękny  zapach=beautiful scent
piękny  zarys=beautiful outline
piękny  zawód=beautiful occupation
piękny zegar=beautiful clock
piękny zryw=beautiful pick-up
piękny zwyczaj=beautiful custom
pielęgniarski instynkt=nursing instinct
pień głuchy=deaf stock
pieniężny krwotok=money haemorrhage
pienisty pas=foamy belt
pienisty płyn=foamy humour
pienisty ślad=foamy spur
pienisty wir=foamy whirl
pieprz suchy=dry pepper
pierścień dodatkowy=additional halo
pierścień królewski=royal halo
pierścień szlachecki=noble halo
pierścionek żelazny=iron ring
pierworodny syn=first-born son
pierwotny alfabet=prime alphabet
pierwotny cel=prime aim
pierwotny człowiek=prime man
pierwotny gąszcz=prime thicket
pierwotny impet=prime impetus
pierwotny instynkt=prime instinct
pierwotny karb=prime notch
pierwotny kierunek=prime sense
pierwotny komunizm=prime communism
pierwotny kontynent=prime continent
pierwotny krajobraz=prime scenery
pierwotny kształt=prime shape
pierwotny las=prime forest
pierwotny niepokój=prime anxiety
pierwotny obraz=prime range
pierwotny oddział=prime series
pierwotny pęd=prime sprout
pierwotny pomysł=prime idea
pierwotny popęd=prime impulse
pierwotny sens=prime sense
pierwotny stan=prime condition
pierwotny system=prime formation
pierwotny wpis=prime entry
pierwotny zamiar=prime intention
pierwotny zarys=prime outline
pierwotny zew=prime ringing
pierwszorzędny bandyta=first-class bandit
pierwszorzędny interes=first-class business
pierwszorzędny przykład=first-class example
pierwszorzędny serwis=first-class service
pierwszorzędny statek=first-class ship
pierzasty brzuch=leathered stomach
pierzasty diabeł=leathered devil
pierzasty obłok=leathered cloud
pierzasty płaszcz=leathered sheath
pierzasty rozmówca=leathered interlocutor
pierzasty wachlarz=leathered fan
pies gończy=chasing dog
pies kusy=bad dog
pies łańcuchowy=chain dog
pies myśliwski=hunting dog
pies nieznośny=unbearable dog
pies obronny=defensive dog
pies parszywy=lousy dog
pies podły=mean dog
pies policyjny=police dog
pies stary=old dog
pies zwykły=usual dog
piętnasty król=fifteenth king
piętnasty metr=fifteenth metre
piętnasty wiek=fifteenth lids
pietyzm historyczny=historical pietism
pijacki epizod=drunken episode
pijacki spektakl=drunken performance
pijacki taniec=drunken dance
pikantny szczegół=spicy detail
pilnować karawan=the caravans
pilny badacz=urgent explorer
pilny kontrakt=urgent contract
pilny telefon=urgent telephone
pilny termin=urgent deadline
pilny wyjazd=urgent departure
pilśniowy kapelusz=felt hat
pionek szachowy=chess pawn
pionierski etap=pioneer stage
pionowy komin=perpendicular funnel
pionowy pręt=perpendicular rod
pionowy przekrój=perpendicular intersection
pionowy rozpęd=perpendicular momentum
pionowy słup=perpendicular prism
pionowy start=perpendicular take-off
pionowy szyb=perpendicular casing
piracki atak=pirate attack
piracki bosman=pirate boatswain
piracki jacht=pirate yacht
piracki kapitan=pirate captain
piracki napad=pirate forwards
piracki okręt=pirate ship
piracki sposób=pirate way
piracki statek=pirate ship
piracki sztandar=pirate flag
pisarz erotyczny=erotic writer
pisarz gminny=communal writer
pisarz modny=fashionable writer
pisarz wojenny=war writer
pisarz wojskowy=military writer
pisemny memoriał=written memorial
pisemny układ=written arrangement
pisemny zapis=written notation
pisk adekwatny=adequate squeak
pisk kobiecy=feminine squeak
pisk podobny=homothetic squeak
pisk przenikliwy=hard squeak
piskliwy dzwonek=shrill trumpet
piskliwy głos=shrill sound
piskliwy gwizdek=shrill whistle
piskliwy krzyk=shrill shout
piskliwy okrzyk=shrill shout
piskliwy skowyt=shrill yelp
piskliwy skrzek=shrill croak
piskliwy śmiech=shrill laughter
piskliwy szczęk=shrill cash
piskliwy wrzask=shrill scream
pistolet automatyczny=automatic pistol
pistolet dźwiękowy=sound pistol
pistolet gazowy=gas pistol
pistolet maszynowy=machine pistol
pistolet nagły=sudden pistol
pistolet strzałkowy=arrow pistol
piwniczny korytarz=cellar corridor
piwniczny magazyn=cellar store-house
piżmowy zapach=musky scent
plac apelowy=appeal square
plac czerwony=red square
plac duży=large square
plac dworcowy=station square
plac kultowy=cult square
plac miejski=municipal square
plac obozowy=camp square
plac ofiarny=dedicated square
plac paradny=grand square
plac pusty=null square
plac rynkowy=marketable square
plac taneczny=dancing square
plac targowy=market square
plac teatralny=theatrical square
plac tenisowy=tennis square
plac widoczny=visible square
plac wielki=great square
plac zamkowy=castle square
płaczliwy głos=tearful sound
płaczliwy nastrój=tearful mood
płaczliwy ryk=tearful roar
płaczliwy świst=tearful whistle
płaczliwy ton=tearful tone
plagiat nieudolny=clumsy plagiarism
plakat filmowy=movie poster
plamisty kombinezon=spotty overalls
plamisty pokrowiec=spotty case
płaski banał=flat banality
płaski bęben=flat tambour
płaski bezmiar=flat boundlessness
płaski biust=flat breasts
płaski brzuch=flat stomach
płaski chleb=flat bread
płaski cień=flat umbra
płaski cypel=flat cape
płaski człowiek=flat man
płaski dach=flat roof
płaski głaz=flat stone
płaski głos=flat sound
płaski hełm=flat cupola
płaski kamień=flat slide
płaski kapelusz=flat hat
płaski karton=flat cardboard
płaski kawał=flat joke
płaski kawałek=flat piece
płaski klucz=flat clef
płaski koncept=flat concept
płaski koniec=flat end
płaski kształt=flat shape
płaski łeb=flat head
płaski łuk=flat bow
płaski magazynek=flat magazine
płaski nosek=flat nose
płaski obraz=flat range
płaski obszar=flat area
płaski pakiet=flat packet
płaski pojazd=flat vehicle
płaski pokład=flat layer
płaski rondel=flat saucepan
płaski szczyt=flat apex
płaski talerzyk=flat plate
płaski teren=flat terrain
płaski tors=flat torso
płaski trawa=flat herbage
płaski włosy=flat hair
płaski zegarek=flat watch
płaski zwój=flat ganglion
plastikowy futerał=plastic case
plastikowy grzebień=plastic comb
plastikowy jacht=plastic yacht
plastikowy kaptur=plastic hood
plastikowy kokon=plastic cocoon
plastikowy kosz=plastic basket
plastikowy kubek=plastic mug
plastikowy lejek=plastic funnel
plastikowy pojemnik=plastic container
plastikowy prostokąt=plastic rectangle
plastikowy stół=plastic table
plastikowy stolik=plastic table
plastikowy worek=plastic bag
plastikowy zegarek=plastic watch
plastyczny obraz=plastic range
plastykowy grzebień=plastic comb
plastykowy kokon=plastic cocoon
plastykowy kombinezon=plastic overalls
plastykowy kubek=plastic mug
plastykowy pojemnik=plastic container
plastykowy talerz=plastic plate
plastykowy wąż=plastic snake
plastykowy worek=plastic bag
płaszcz deszczowy=rainy sheath
płaszcz futrzany=fur sheath
płaszcz gumowy=rubber sheath
płaszcz kąpielowy=bath sheath
płaszcz krótki=short sheath
płaszcz laboratoryjny=laboratory sheath
płaszcz podróżny=traveller sheath
płaszcz rzadki=thin sheath
płaszcz skórzany=leather sheath
płaszcz termiczny=thermal sheath
płaszczyk jesienny=autumn overcoat
płat czołowy=frontal flap
płat skroniowy=temple flap
płatny funkcjonariusz=paid officer
płatny telefon=paid telephone
płatny urlop=paid leave
platoniczny romans=platonic romance
platynowy kolor=platinum colour
platynowy mózg=platinum brain
płaz olbrzymi=gigantic amphibian
płaz wilgotny=moist amphibian
plażowy ręcznik=beach towel
plebejski gust=plebeian taste
plecak stary=old rucksack
plecak wojskowy=military rucksack
plecakowy komputer=rucksack computer
plemienny gest=tribal gesture
plemienny okrzyk=tribal shout
plemienny rytuał=tribal ritual
plemienny taniec=tribal dance
płochliwy dziadek=timid grandfather
płochliwy koń=timid horse
płochliwy zając=timid hare
płócienny garnitur=linen suit
płócienny kostium=linen costume
płócienny namiot=linen tent
płócienny pas=linen belt
płócienny portfel=linen portfolio
płócienny worek=linen bag
płód ludzki=human foetus
płodny autor=fertile author
płodny okres=fertile cycle
płodny typ=fertile type
płomienny apostoł=fiery apostle
płomienny działacz=fiery activist
płomienny klejnot=fiery gem
płomienny rumieniec=fiery blush
płomienny zapał=fiery enthusiasm
płomyk błędny=incorrect flicker
plon bogaty=rich crop
plon naukowy=scientific crop
płot długi=long fence
płot drewniany=wooden fence
płot wysoki=high fence
płowy kształt=fawn shape
płowy odcień=fawn shade
plugawy pysk=foul muzzle
plugawy spisek=foul conspiracy
plugawy sposób=foul way
plugawy taniec=foul dance
pluralizm polityczny=political pluralism
pluralizm społeczny=social pluralism
pluszowy dywan=plush carpet
pluszowy miś=plush bear
pluton pancerny=armoured platoon
płyn mózgowy=cerebral humour
płyn organiczny=organic humour
płyn owodniowy=amniotic humour
płynny dialog=smooth dialogue
płynny gest=smooth gesture
płynny mosiądz=smooth brass
płynny ogień=smooth fire
płynny ruch=smooth movement
płynny śpiew=smooth singing
płynny start=smooth take-off
płynny taniec=smooth dance
płynny wosk=smooth wax
płytki bród=shallow ford
płytki dół=shallow pit
płytki grób=shallow grave
płytki oddech=shallow breath
płytki rów=shallow ditch
płytki rowek=shallow groove
płytki sen=shallow dream
płytki skok=shallow stroke
płytki strumień=shallow stream
płytki szyb=shallow panes
pobłażliwy śmiech=indulgent laughter
pobłażliwy uśmiech=indulgent smile
pobliski bazar=nearby bazaar
pobliski dom=nearby house
pobliski krzew=nearby shrub
pobliski las=nearby forest
pobliski pagórek=nearby knoll
pobliski plac=nearby square
pobliski posterunek=nearby sentry
pobliski sklep=nearby shop
pobliski strumyk=nearby brook
pobliski szpital=nearby hospital
pobliski teren=nearby terrain
pobliski wypływ=nearby flash
pobliski znak=nearby sign
poborca podatkowy=taxes tax-collector
pobożny człowiek=devout man
pobożny kapitan=devout captain
pobożny lud=devout nation
pobożny muzułmanin=devout Moslem
pobożny opat=devout abbot
pobożny wygląd=devout appearance
pocałunek delikatny=gentle kiss
pocałunek głęboki=deep kiss
pocałunek lekki=light kiss
pochlebny przymiotnik=flattering adjective
pochmurny dzień=cloudy day
pochmurny kapłan=cloudy priest
pochmurny wieczór=cloudy evening
pochmurny wyraz=cloudy term
pochmurny wzrok=cloudy sight
pochopny wniosek=rash conclusion
pocisk armatni=cannon bullet
pocisk artyleryjski=artillery bullet
pocisk balistyczny=ballistic bullet
pocisk ćwiczebny=training bullet
pocisk nuklearny=nuclear bullet
pocisk ostrzegawczy=warning bullet
pocisk przeciwpancerny=armour-piercing bullet
pocisk srebrny=silver bullet
początek właściwy=specific beginning
początkowy obraz=initial range
początkowy stan=initial condition
poczciwy bocian=kind-hearted stork
poczciwy człowiek=kind-hearted man
poczciwy doktor=kind-hearted doctor
poczciwy facet=kind-hearted guy
poczciwy inżynier=kind-hearted engineer
poczciwy kapitan=kind-hearted captain
poczciwy ksiądz=kind-hearted priest
poczciwy lud=kind-hearted nation
poczciwy wilk=kind-hearted wolf
poczet sztandarowy=banner rank
poczwórny podbródek=fourfold chin
podatek gruntowy=land tax
podbijać świat=the world
podbródek kolejny=next chin
podbródek masywny=massive chin
podejrzliwy człowiek=suspicious man
podejrzliwy legionista=suspicious legionary
podejrzliwy wyraz=suspicious term
podługowaty pakunek=longish package
podłużny bochenek=longitudinal loaf
podłużny budynek=longitudinal building
podłużny głaz=longitudinal stone
podłużny kształt=longitudinal shape
podłużny liść=longitudinal leaf
podłużny obwarzanek=longitudinal pretzel
podłużny przedmiot=longitudinal object
podłużny sad=longitudinal orchard
podłużny salon=longitudinal lounge
podłużny wzgórek=longitudinal hillock
podły bimber=mean moonshine
podły bóg=mean god
podły charakter=mean character
podły drań=mean bastard
podły dzień=mean day
podły gryzoń=mean rodent
podły kochanek=mean lover
podły łotr=mean scoundrel
podły nastrój=mean mood
podły pies=mean dog
podły postępek=mean action
podły tyran=mean tyrant
podmiejski ogród=suburban garden
podmiot domyślny=default subject
podmiot liryczny=lyrical subject
podniebny jeździec=soaring rider
podnośnik blokowy=block lift
podobny atak=homothetic attack
podobny bagaż=homothetic baggage
podobny bałagan=homothetic mess
podobny biznes=homothetic business
podobny blask=homothetic glitter
podobny ból=homothetic pain
podobny brat=homothetic brother
podobny budynek=homothetic building
podobny byt=homothetic existence
podobny cel=homothetic aim
podobny charakter=homothetic character
podobny dialog=homothetic dialogue
podobny dokument=homothetic document
podobny dół=homothetic pit
podobny dom=homothetic house
podobny efekt=homothetic effect
podobny epizod=homothetic episode
podobny fotel=homothetic armchair
podobny ganek=homothetic porch
podobny gest=homothetic gesture
podobny hałas=homothetic noise
podobny incydent=homothetic incident
podobny jęk=homothetic groan
podobny kamień=homothetic slide
podobny kolor=homothetic colour
podobny komentarz=homothetic comment
podobny kompromis=homothetic compromise
podobny konflikt=homothetic conflict
podobny koniec=homothetic end
podobny korzeń=homothetic root
podobny kryzys=homothetic crisis
podobny las=homothetic forest
podobny lek=homothetic remedy
podobny los=homothetic chance
podobny łoskot=homothetic din
podobny mikroprocesor=homothetic microprocessor
podobny nadmiar=homothetic excess
podobny namiot=homothetic tent
podobny niepokój=homothetic anxiety
podobny numer=homothetic number
podobny odcień=homothetic shade
podobny odwet=homothetic retaliation
podobny okres=homothetic cycle
podobny okrzyk=homothetic shout
podobny opis=homothetic description
podobny podwórze=homothetic yard
podobny pomysł=homothetic idea
podobny ponton=homothetic pontoon
podobny potencjał=homothetic potential
podobny potwór=homothetic monster
podobny prezent=homothetic present
podobny przypadek=homothetic case
podobny rodzaj=homothetic gender
podobny rozkład=homothetic expansion
podobny ruch=homothetic movement
podobny sen=homothetic dream
podobny sposób=homothetic way
podobny statek=homothetic ship
podobny stos=homothetic crib
podobny strój=homothetic dress
podobny stukot=homothetic clatter
podobny stwór=homothetic creature
podobny telefon=homothetic telephone
podobny trakt=homothetic track
podobny tryb=homothetic cog-wheel
podobny tunel=homothetic tunnel
podobny układ=homothetic arrangement
podobny widok=homothetic view
podobny wieczór=homothetic evening
podobny wielkolud=homothetic giant
podobny wpływ=homothetic influence
podobny wyczyn=homothetic achievement
podobny wylew=homothetic overflow
podobny wymiar=homothetic dimension
podobny wypadek=homothetic incident
podobny wyraz=homothetic term
podobny zabieg=homothetic cut
podobny zapach=homothetic scent
podobny zapis=homothetic notation
podobny zestaw=homothetic aggregate
podobny związek=homothetic relationship
podpis nieczytelny=illegible signature
podpis odręczny=hand-made signature
podręcznik farmaceutyczny=pharmaceutical textbook
podręcznik medyczny=medical textbook
podręcznik wojenny=war textbook
podręczny komputer=handy computer
podręczny stolik=handy table
podręczny zapas=handy store
podróżny ekwipunek=traveller equipment
podróżny kufer=traveller chest
podróżny mieszek=traveller money-bag
podróżny płaszcz=traveller sheath
podróżny strój=traveller dress
podróżny tobołek=traveller baggage
podróżny worek=traveller bag
podróżny zegar=traveller clock
podrzędny sługa=second-rate servant
podskórny niepokój=subcutaneous anxiety
podskórny strumień=subcutaneous stream
podstawowy absurd=basic absurdity
podstawowy cel=basic aim
podstawowy charakter=basic character
podstawowy czynnik=basic factor
podstawowy dogmat=basic dogma
podstawowy dylemat=basic dilemma
podstawowy fakt=basic fact
podstawowy fundusz=basic fund
podstawowy kierunek=basic sense
podstawowy kolor=basic colour
podstawowy komponent=basic component
podstawowy materiał=basic makings
podstawowy mechanizm=basic mechanism
podstawowy obowiązek=basic duty
podstawowy poziom=basic horizon
podstawowy przykład=basic example
podstawowy ruch=basic movement
podstawowy rynsztunek=basic gear
podstawowy sekret=basic secret
podstawowy składnik=basic summand
podstawowy stan=basic condition
podstawowy surowiec=basic material
podstawowy system=basic formation
podstawowy warunek=basic condition
podstawowy wzór=basic formula
podstępny ciąg=tricky sequence
podstępny ruch=tricky movement
podstępny sposób=tricky way
podstępny umysł=tricky mind
podstępny uśmiech=tricky smile
podstępny wąż=tricky snake
podstępny wróg=tricky enemy
podświadomy odruch=subconscious reflex
podświadomy opór=subconscious resistance
podświadomy sposób=subconscious way
podświadomy stres=subconscious stress
podwodny masaż=under-water massage
podwodny nurt=under-water current
podwodny ogród=under-water garden
podwodny okręt=under-water ship
podwodny potwór=under-water monster
podwodny reflektor=under-water headlight
podwójny blef=double bluff
podwójny ciężar=double weight
podwójny dąb=double oak
podwójny dar=double gift
podwójny dylemat=double dilemma
podwójny dział=double section
podwójny garaż=double garage
podwójny grób=double grave
podwójny huk=double profusion
podwójny komin=double funnel
podwójny koncert=double concert
podwójny kordon=double cordon
podwójny krzyż=double loins
podwójny mecz=double game
podwójny mikroskop=double microscope
podwójny ogień=double fire
podwójny okład=double covering
podwójny pancerz=double armour
podwójny podbródek=double chin
podwójny prysznic=double shower
podwójny rząd=double grade
podwójny stożek=double bell
podwójny strach=double fear
podwójny system=double formation
podwójny szok=double shock
podwójny układ=double arrangement
podwójny zwój=double ganglion
podwórzowy żuk=courtyard beetle
podwyższyć czynsz=the rent
podział psychologiczny=mislaid psychological
podzielić świat=the world
podziemny bunkier=underground bunker
podziemny dworzec=underground station
podziemny działacz=underground activist
podziemny garaż=underground garage
podziemny korytarz=underground corridor
podziemny labirynt=underground labyrinth
podziemny metro=underground underground
podziemny pokój=underground room
podziemny pomnik=underground monument
podziemny puls=underground pulse
podziemny ruch=underground movement
podziemny rurociąg=underground pipeline
podziemny sekret=underground secret
podziemny strumień=underground stream
podziemny system=underground formation
podziemny wybuch=underground explosion
podzwrotnikowy las=tropical forest
poemat dobry=good poem
poemat elektroniczny=electronic poem
poemat patetyczny=pompous poem
poemat satyryczny=satiric poem
poemat symfoniczny=symphonic poem
poeta barokowy=baroque poet
poeta bogaty=rich poet
poeta chłopski=peasant poet
poeta chorobliwy=abnormal poet
poeta dworski=court poet
poeta finezyjny=fine poet
poeta ludowy=folk poet
poeta mistyczny=mystical poet
poeta romantyczny=romantic poet
poeta wielki=great poet
poetycki akt=poetical act
poetycki dar=poetical gift
poetycki opis=poetical description
poetycki rybak=poetical fisherman
pogański cmentarz=pagan cemetery
pogański tłum=pagan crowd
pogański zew=pagan ringing
pogardliwy gest=contemptuous gesture
pogardliwy głos=contemptuous sound
pogardliwy grymas=contemptuous grimace
pogardliwy śmiech=contemptuous laughter
pogardliwy sposób=contemptuous way
pogardliwy stosunek=contemptuous relation
pogardliwy ton=contemptuous tone
pogardliwy uśmiech=contemptuous smile
pogardliwy wyraz=contemptuous term
pogląd filozoficzny=philosophical opinion
pogląd odmienny=different opinion
pogląd oficjalny=official opinion
pogląd polityczny=political opinion
pogląd prosty=right opinion
pogląd przeciwny=opposite opinion
pogląd stary=old opinion
pogląd wyjątkowy=exceptional opinion
pogodny aspirant=bright candidate
pogodny domator=bright stay-at-home
pogodny dzień=bright day
pogodny głos=bright sound
pogodny humanizm=bright humanism
pogodny nastrój=bright mood
pogodny pejzaż=bright landscape
pogodny poeta=bright poet
pogodny spokój=bright quiet
pogodny styl=bright style
pogodny uśmiech=bright smile
pogodny wesołek=bright jester
pogodny widok=bright view
pogodny wieczór=bright evening
pogodny wyraz=bright term
pogodny wzrok=bright sight
pogrzebowy odpowiednik=funeral equivalent
poinformować świat=the world
pojazd długi=long vehicle
pojazd kosmiczny=space vehicle
pojazd podobny=homothetic vehicle
pojazd zwiadowczy=reconnoitring vehicle
pojednawczy gest=conciliatory gesture
pojednawczy ton=conciliatory tone
pojedynczy agent=single broker
pojedynczy arkusz=single sheet
pojedynczy aspekt=single aspect
pojedynczy błysk=single flash
pojedynczy budynek=single building
pojedynczy cień=single umbra
pojedynczy człowiek=single man
pojedynczy głos=single sound
pojedynczy kawał=single joke
pojedynczy kloc=single log
pojedynczy krążownik=single cruiser
pojedynczy krzyk=single shout
pojedynczy mieszkaniec=single occupant
pojedynczy mikroprocesor=single microprocessor
pojedynczy mur=single wall
pojedynczy obraz=single range
pojedynczy okręt=single ship
pojedynczy pierścień=single halo
pojedynczy plusk=single splash
pojedynczy potępieniec=single reprobate
pojedynczy procesor=single processor
pojedynczy promyk=single ray
pojedynczy przekaźnik=single relay
pojedynczy przycisk=single button
pojedynczy skok=single stroke
pojedynczy skowyt=single yelp
pojedynczy słuchacz=single listener
pojedynczy statek=single ship
pojedynczy staw=single pond
pojedynczy strzał=single shot
pojedynczy sygnał=single signal
pojedynczy szereg=single sequence
pojedynczy sznur=single string
pojedynczy telefon=single telephone
pojedynczy trop=single tracks
pojedynczy umysł=single mind
pojedynczy włos=single hair
pojedynczy wojownik=single warrior
pojedynczy wybuch=single explosion
pojedynczy wyraz=single term
pojedynczy wysiłek=single effort
pojedynczy żołnierz=single soldier
pojedynek artyleryjski=artillery duel
pojedynek oddziałowy=department duel
pojedynek rakietowy=rocket duel
pojedynek turniejowy=tournament duel
pojedynek wzrokowy=visual duel
pojemnik narzędziowy=tool container
pokaz krasomówczy=oratorical demonstration
pokaz magiczny=magic demonstration
pokaźny baran=considerable ram
pokaźny biust=considerable breasts
pokaźny dług=considerable debt
pokaźny dom=considerable house
pokaźny guz=considerable burl
pokaźny plik=considerable file
pokaźny sprzęt=considerable equipment
pokaźny stos=considerable crib
pokaźny zapas=considerable store
pokaźny zysk=considerable profit
pokazowy proces=show case
pokazywać świat=the world
pokład artyleryjski=artillery layer
pokład bojowy=operational layer
pokład dodatkowy=additional layer
pokład komunikacyjny=communication layer
pokład nawigacyjny=navigational layer
pokład obserwacyjny=observational layer
pokład rakietowy=rocket layer
pokład startowy=take-off layer
pokład wyładunkowy=unloading layer
pokładowy areszt=deck detention
pokój biurowy=office room
pokój cywilny=civil room
pokój dębowy=oak room
pokój dziecinny=childish room
pokój dzienny=day room
pokój filmowy=movie room
pokój gościnny=hospitable room
pokój jadalny=edible room
pokój komputerowy=computer room
pokój mahoniowy=mahogany room
pokój mroczny=dark room
pokój narożny=corner room
pokój odporny=resistant room
pokój rekreacyjny=recreational room
pokój rzymski=Roman room
pokój służbowy=business room
pokój śniadaniowy=breakfast room
pokój sypialny=sleeping room
pokój szkoleniowy=training room
pokój wypoczynkowy=rest room
pokorny naród=humble nation
pokorny pomagier=humble sidekick
pokorny sługa=humble servant
pokraczny kształt=hideous shape
pokraczny sposób=hideous way
pokraczny twór=hideous creature
pokrętny sens=twisted sense
pokrętny sposób=twisted way
polarny lód=polar ice-cream
półautomatyczny pistolet=semi-automatic pistol
półgodzinny pobyt=half-an-hour's stay
półgodzinny postój=half-an-hour's standstill
półgodzinny spacer=half-an-hour's walk
policyjny buldog=police bulldog
policyjny ekspert=police expert
policyjny fotograf=police photographer
policyjny grafolog=police graphologist
policyjny kogut=police cock
policyjny kombinezon=police overalls
policyjny komputer=police computer
policyjny lekarz=police doctor
policyjny motocykl=police motorcycle
policyjny pas=police belt
policyjny pracownik=police worker
policyjny przypadek=police case
policyjny rewolwer=police revolver
policyjny system=police formation
policyjny technik=police technician
policyjny wóz=police cart
polityczny cud=political miracle
polityczny doradca=political adviser
polityczny dziennik=political journal
polityczny fenomen=political phenomenon
polityczny geograf=political geographer
polityczny głos=political sound
polityczny język=political tongue
polityczny kryzys=political crisis
polityczny manewr=political manoeuvres
polityczny mesjasz=political messiah
polityczny niebyt=political nonentity
polityczny pamflet=political lampoon
polityczny paradoks=political paradox
polityczny program=political programme
polityczny ruch=political movement
polityczny sens=political sense
polityczny szczyt=political apex
polityczny ton=political tone
polityczny wir=political whirl
polityk prawicowy=rightist politician
polityk sławny=famous politician
półkilogramowy blok=half-kilogramme block
półkolisty ruch=semicircular movement
półkolisty wachlarz=semicircular fan
półksiężyc widoczny=visible half-moon
półkulisty ekran=hemispherical screen
półlitrowy kubek=half-litre mug
półmrok pomyślny=favourable dusk
półnagi chłopiec=half-naked boy
półnagi facet=half-naked guy
półnagi marynarz=half-naked sailor
półnagi mężczyzna=half-naked man
północny cypel=northern cape
północny falochron=northern breakwater
północny horyzont=northern horizon
północny jeleń=northern deer
północny kierunek=northern sense
północny kraniec=northern border
północny mur=northern wall
północny obszar=northern area
północny płaz=northern amphibian
północny pomost=northern platform
północny port=northern harbour
północny stok=northern slope
północny sztorm=northern storm
północny wiatr=northern wind
północny wschód=northern east
północny zachód=northern west
polny bukiet=fields bouquet
polny kwiat=fields blossom
półokrągły dom=semicircular house
połowiczny wymiar=partial dimension
polowy opatrunek=field dressing
polowy szpital=field hospital
półprzeźroczysty okular=semi-transparent rest
półroczny pobyt=half-yearly stay
półsłodki tokaj=semi-sweet Tokay
półszlachetny kamień=semi-precious slide
połysk typowy=typical gloss
połyskliwy dywan=glittering carpet
połyskliwy kombinezon=glittering overalls
pomarańczowy blask=orange glitter
pomarańczowy dywan=orange carpet
pomarańczowy kij=orange stick
pomarańczowy kolor=orange colour
pomarańczowy kostium=orange costume
pomarańczowy krąg=orange vertebra
pomarańczowy odcień=orange shade
pomarańczowy płyn=orange humour
pomarańczowy pływak=orange swimmer
pomarańczowy sok=orange juice
pomarańczowy sweter=orange sweater
pomnik narodowy=national monument
pomocniczy napęd=auxiliary drive
pomocniczy napis=auxiliary inscription
pomocniczy układ=auxiliary arrangement
pomocny drobiazg=helpful trinket
pomocny dziedziniec=helpful piazza
pomocny kraj=helpful country
pomost bojowy=operational platform
pomost dziobowy=fore platform
pomost flagowy=flag platform
pomost obserwacyjny=observational platform
pomost roboczy=working platform
pompatyczny list=pompous letter
pompatyczny przyjaciel=pompous friend
pomyłkowy telefon=mistaken telephone
pomysł fatalny=disastrous idea
pomysł genialny=brilliant idea
pomysł głupi=stupid idea
pomysł oczywisty=trivial idea
pomysł stary=old idea
pomysł świetny=excellent idea
pomysł szatański=satanic idea
pomysł twardy=hard idea
pomysł znakomity=superb idea
pomysł żydowski=Jewish idea
pomyślny epilog=favourable epilogue
pomyślny fakt=favourable fact
pomyślny finał=favourable final
pomyślny początek=favourable beginning
pomyślny rezultat=favourable result
pomyślny rozwój=favourable development
pomyślny start=favourable take-off
pomyślny wiatr=favourable wind
pomysłowy biznesmen=inventive businessman
pomysłowy kierowca=inventive driver
pomysłowy kostium=inventive costume
pomysłowy mechanizm=inventive mechanism
pomysłowy przyrząd=inventive attachment
pomysłowy strój=inventive dress
ponętny prezent=tempting present
poniedziałkowy mecz=Monday game
poniedziałkowy poranek=Monday morning
poniedziałkowy ranek=Monday morning
poniedziałkowy wieczór=Monday evening
ponowny łomot=renewed din
ponowny obrót=renewed turn
ponowny proces=renewed case
ponowny przydział=renewed allotment
ponowny start=renewed take-off
ponowny trzask=renewed bang
ponowny wybór=renewed choice
ponowny wybuch=renewed explosion
ponowny związek=renewed relationship
ponury agent=gloomy broker
ponury apel=gloomy appeal
ponury autor=gloomy author
ponury blask=gloomy glitter
ponury bój=gloomy combat
ponury budynek=gloomy building
ponury charakter=gloomy character
ponury chłop=gloomy peasant
ponury chłopiec=gloomy boy
ponury cień=gloomy umbra
ponury dowcip=gloomy joke
ponury drab=gloomy rascal
ponury dzień=gloomy day
ponury dziwak=gloomy freak
ponury epizod=gloomy episode
ponury głos=gloomy sound
ponury gmach=gloomy edifice
ponury grymas=gloomy grimace
ponury kapłan=gloomy priest
ponury krajobraz=gloomy scenery
ponury kryzys=gloomy crisis
ponury las=gloomy forest
ponury magazyn=gloomy store-house
ponury mężczyzna=gloomy man
ponury monolit=gloomy monolith
ponury nastrój=gloomy mood
ponury obowiązek=gloomy duty
ponury obraz=gloomy range
ponury ogród=gloomy garden
ponury ojciec=gloomy sires
ponury pejzaż=gloomy landscape
ponury pomruk=gloomy murmur
ponury poranek=gloomy morning
ponury proceder=gloomy trade
ponury recepcjonista=gloomy receptionist
ponury ryk=gloomy roar
ponury rytuał=gloomy ritual
ponury śmiech=gloomy laughter
ponury strażnik=gloomy guard
ponury tekst=gloomy text
ponury temat=gloomy subject
ponury typ=gloomy type
ponury urzędnik=gloomy official
ponury uśmiech=gloomy smile
ponury wąwóz=gloomy ravine
ponury widok=gloomy view
ponury wieczór=gloomy evening
ponury wyraz=gloomy term
ponury wzrok=gloomy sight
ponury zamysł=gloomy intention
ponury żart=gloomy joke
ponury zastęp=gloomy host
ponury żniwiarz=gloomy reaper
popęd płciowy=sexual impulse
popęd seksualny=sexual impulse
popielaty kolor=grey colour
popielaty kształt=grey shape
popielaty obłok=grey cloud
popielaty odcień=grey shade
popielaty zmierzch=grey decline
popijać alkohol=the alcohol
popiół wulkaniczny=volcanic ash
popłatny przypadek=profitable case
popłoch inflacyjny=inflationary panic
popołudniowy dyżur=afternoon duty
popołudniowy korek=afternoon plug
popołudniowy posiłek=afternoon meal
popołudniowy seans=afternoon show
popołudniowy szczyt=afternoon apex
popołudniowy wykład=afternoon lecture
poprzeczny korytarz=transverse corridor
poprzeczny prąd=transverse current
popularny aktor=popular actor
popularny lokal=popular premises
popularny mostek=popular sternum
popularny pisarz=popular writer
popularny pogląd=popular opinion
popularny powieściopisarz=popular novelist
popularny pretekst=popular pretext
popularny rodzaj=popular gender
poranek wrześniowy=September morning
poranny blask=morning glitter
poranny czas=morning tense
poranny dziennik=morning journal
poranny kac=morning hangover
poranny komunikat=morning message
poranny koncert=morning concert
poranny obrządek=morning custom
poranny opad=morning fall
poranny posiłek=morning meal
poranny ruch=morning movement
poranny seks=morning sex
poranny spacer=morning walk
poranny szczyt=morning apex
poranny wiatr=morning wind
poranny wietrzyk=morning breeze
poranny występ=morning joggle
porcelanowy talerz=porcelain plate
poręczny kamień=convenient slide
poręczny przedmiot=convenient object
porowaty materiał=porous makings
porowaty nos=porous nose
porowaty obszar=porous area
porozumiewawczy znak=understanding sign
port docelowy=target harbour
port handlowy=trade harbour
port jachtowy=yacht harbour
port kosmiczny=space harbour
port lotniczy=air harbour
port macierzysty=mother harbour
port morski=naval harbour
port północny=northern harbour
port przeładunkowy=trans-shipping harbour
port rybacki=fishing harbour
port towarowy=freight harbour
port wojenny=war harbour
port wyjściowy=outputs harbour
port zachodni=western harbour
portfel cienki=poor portfolio
portfel pełen=full portfolio
portret pamięciowy=memory portrait
portret psychologiczny=psychological portrait
portret stary=old portrait
portret wewnętrzny=internal portrait
portret własny=own portrait
porucznik przystojny=handsome lieutenant
porywczy charakter=impetuous character
porywisty nurt=gusty current
porywisty wiatr=gusty wind
porządny atak=solid attack
porządny blok=solid block
porządny chłop=solid peasant
porządny chłopak=solid boy
porządny człowiek=solid man
porządny deszcz=solid rain
porządny dom=solid house
porządny facet=solid guy
porządny flaming=solid flamingo
porządny gość=solid guest
porządny kawał=solid joke
porządny kęs=solid billet
porządny kielich=solid faucet
porządny komputer=solid computer
porządny lotnik=solid aviator
porządny łyk=solid swallow
porządny mężczyzna=solid man
porządny namiot=solid tent
porządny obiad=solid dinner
porządny obywatel=solid citizen
porządny odpoczynek=solid rest
porządny opatrunek=solid dressing
porządny pensjonat=solid boarding-house
porządny posiłek=solid meal
porządny siniak=solid bruise
porządny skok=solid stroke
porządny szkwał=solid storm
porządny sznur=solid string
porządny wieśniak=solid villager
porządny więzień=solid prisoner
porządny wygląd=solid appearance
porządny związek=solid relationship
posąg kobiecy=feminine statue
poselski znak=parliamentary sign
posępny bór=gloomy forest
posępny budynek=gloomy building
posępny charakter=gloomy character
posępny chłód=gloomy chill
posępny cień=gloomy umbra
posępny cypel=gloomy cape
posępny człowiek=gloomy man
posępny głos=gloomy sound
posępny las=gloomy forest
posępny nastrój=gloomy mood
posępny orszak=gloomy procession
posępny płaskowyż=gloomy plateau
posępny świt=gloomy dawn
posępny szlak=gloomy pathway
posępny warkot=gloomy whirr
posępny widok=gloomy view
posępny wygląd=gloomy appearance
posępny wyraz=gloomy term
posępny wzrok=gloomy sight
posiadacz ziemski=earthly owner
posiew marcowy=March inoculation
posiłek gotowy=ready meal
posiłek prosty=right meal
pośledni czarownik=inferior sorcerer
poślubiony małżonek=married husband
poślubny poranek=post-nuptial morning
posłuszny kraj=obedient country
posłuszny pies=obedient dog
posłuszny reprezentant=obedient representative
posłuszny sługa=obedient servant
posłuszny syn=obedient son
posłuszny zausznik=obedient sycophant
posmak patriotyczny=patriotic aftertaste
posmak romantyczny=romantic aftertaste
posmak skandynawski=Scandinavian aftertaste
posmak starożytny=ancient aftertaste
pośmiertny błogostan=posthumous bliss
pośmiertny byt=posthumous existence
pospieszny bełkot=hasty mumble
pośpieszny obiad=hasty dinner
pośpieszny rytm=hasty rhythm
pospieszny stosunek=hasty relation
pospieszny stukot=hasty clatter
pospieszny styl=hasty style
pośpieszny tupot=hasty tramp
pospolity bandyta=common bandit
pospolity kant=common edge
pospolity modernizacja=common modernization
pospolity nurt=common current
pospolity oszust=common cheat
pospolity psikus=common trick
pospolity rzeczownik=common noun
pospolity śmiertelnik=common mortal
pospolity włóczęga=common tramp
pośredni cel=indirect aim
pośredni numer=indirect number
pośredni punkt=indirect point
pośredni sposób=indirect way
pośredni szczebel=indirect rung
pośredni związek=indirect relationship
postawny kumpel=handsome pall
postawny mężczyzna=handsome man
postęp cywilizacyjny=civilization progress
postęp duchowy=spiritual progress
postęp duży=large progress
postęp gospodarczy=economic progress
postęp intelektualny=intellectual progress
postęp techniczny=technical progress
postęp technologiczny=technological progress
postęp znaczny=considerable progress
postępek głupi=stupid action
postępowy szlachcic=progressive nobleman
posterunek graniczny=border sentry
posterunek kontrolny=supervisory sentry
posterunek obserwacyjny=observational sentry
posterunek wartowniczy=guard sentry
posterunek wojskowy=military sentry
postny zestaw=fast aggregate
postojowy hamulec=halting restraint
postronny człowiek=outside man
postronny obserwator=outside observer
posuwisty ruch=ambling movement
poświęcić jesień=the autumn
poszczególny człowiek=individual man
poszczególny pracodawca=individual employer
pot lepki=sticky sweat
pot rzęsisty=torrential sweat
pot zimny=cold sweat
potajemny przemyt=secret smuggling
potencjał elektryczny=electric potential
potencjał ewolucyjny=evolutionary potential
potencjał intelektualny=intellectual potential
potencjał magiczny=magic potential
potencjał militarny=military potential
potencjał obronny=defensive potential
potencjał produkcyjny=productive potential
potencjał przemysłowy=industrial potential
potencjał rolniczy=agricultural potential
potencjał wojenny=war potential
potencjał wybuchowy=explosive potential
potencjał wywiadowczy=reconnaissance potential
potencjalny cel=potential aim
potencjalny los=potential chance
potencjalny odbiorca=potential consignee
potencjalny przeciwnik=potential enemy
potencjalny rozwój=potential development
potencjalny rynek=potential market
potencjalny wpływ=potential influence
potencjalny wróg=potential enemy
potencjalny zarobek=potential earning
potężny apetyt=powerful appetite
potężny atak=powerful attack
potężny bas=powerful bass
potężny biust=powerful breasts
potężny blok=powerful block
potężny ból=powerful pain
potężny brzuch=powerful stomach
potężny budżet=powerful budget
potężny chłop=powerful peasant
potężny ciągnik=powerful tractor
potężny cień=powerful umbra
potężny ciężar=powerful weight
potężny czarodziej=powerful sorcerer
potężny człowiek=powerful man
potężny deszcz=powerful rain
potężny dorobek=powerful property
potężny dowódca=powerful commander
potężny dreszcz=powerful shiver
potężny dzwon=powerful bell
potężny ekspansjonizm=powerful expansionism
potężny facet=powerful guy
potężny głaz=powerful stone
potężny glob=powerful globe
potężny głos=powerful sound
potężny gość=powerful guest
potężny grzebień=powerful comb
potężny grzmot=powerful thunder
potężny guz=powerful burl
potężny haust=powerful gulp
potężny huk=powerful profusion
potężny impuls=powerful impulse
potężny jesion=powerful ash
potężny kadłub=powerful hulk
potężny kapitan=powerful captain
potężny kark=powerful neck
potężny kataklizm=powerful cataclysm
potężny kęs=powerful billet
potężny kłąb=powerful withers
potężny kocioł=powerful boiler
potężny komin=powerful funnel
potężny korzeń=powerful root
potężny kościół=powerful church
potężny kosiarz=powerful mower
potężny król=powerful king
potężny kształt=powerful shape
potężny ląd=powerful land
potężny ładunek=powerful cargo
potężny łańcuch=powerful chain
potężny las=powerful forest
potężny łom=powerful crowbar
potężny  łomot=powerful din
potężny  łoskot=powerful din
potężny  łuk=powerful bow
potężny  łyk=powerful swallow
potężny  magnetyzm=powerful magnetism
potężny  masyw=powerful massif
potężny  mąż=powerful husband
potężny  mężczyzna=powerful man
potężny  monolit=powerful monolith
potężny  mściciel=powerful avenger
potężny  nadajnik=powerful transmitter
potężny  naród=powerful nation
potężny  niedźwiedź=powerful bear
potężny  nos=powerful nose
potężny  nóż=powerful cutter
potężny  obłok=powerful cloud
potężny  odyniec=powerful boar
potężny  okręt=powerful ship
potężny  okrzyk=powerful shout
potężny  opór=powerful resistance
potężny  pień=powerful stock
potężny  płomień=powerful flame
potężny  policjant=powerful policeman
potężny  potencjał=powerful potential
potężny  prąd=powerful current
potężny  przemysł=powerful industry
potężny  przepływ=powerful flux
potężny  reflektor=powerful headlight
potężny  rycerz=powerful knight
potężny  ryk=powerful roar
potężny  samolot=powerful airplane
potężny  silnik=powerful engine
potężny  ślad=powerful spur
potężny  słup=powerful prism
potężny  śpiew=powerful singing
potężny  spływ=powerful fillet
potężny  stół=powerful table
potężny  stożek=powerful bell
potężny  strażnik=powerful guard
potężny  strumień=powerful stream
potężny  strzelec=powerful fusilier
potężny  szaman=powerful sorcerer
potężny  sztucer=powerful gun
potężny  talizman=powerful talisman
potężny  tłum=powerful crowd
potężny  topór=powerful axe
potężny  tors=powerful torso
potężny  trzask=powerful bang
potężny  twarz=powerful face
potężny  tyłek=powerful bottom
potężny  układ=powerful arrangement
potężny  umysł=powerful mind
potężny  uścisk=powerful hug
potężny  walec=powerful roll
potężny  waleń=powerful cetacean
potężny  wdech=powerful inspiration
potężny  wiatr=powerful wind
potężny  wicher=powerful gale
potężny  władca=powerful ruler
potężny  wpływ=powerful influence
potężny  wrzask=powerful scream
potężny  wstrząs=powerful shocking
potężny  wybuch=powerful explosion
potężny  występ=powerful joggle
potężny zad=powerful buttocks
potężny zamach=powerful attempt
potężny zamek=powerful scarf
potężny zbiór=powerful class
potężny zespół=powerful aggregate
potężny zmysł=powerful sense
potężny znak=powerful sign
potężny żołnierz=powerful soldier
potoczny zwrot=current return
potrzebny czas=necessary tense
potrzebny dźwig=necessary crane
potrzebny egzorcysta=necessary exorcist
potrzebny język=necessary tongue
potrzebny kapitan=necessary captain
potrzebny kat=necessary oppressor
potrzebny morderca=necessary murderer
potrzebny nadzór=necessary supervision
potrzebny nakaz=necessary warrant
potrzebny numer=necessary number
potrzebny okład=necessary covering
potrzebny olejek=necessary oil
potrzebny pokój=necessary room
potrzebny prąd=necessary current
potrzebny rozbieg=necessary run-down
potrzebny spokój=necessary quiet
potrzebny sprzęt=necessary equipment
potulny wyraz=submissive term
potwór morski=naval monster
potworny bałagan=terrific mess
potworny błąd=terrific mistake
potworny ból=terrific pain
potworny ciężar=terrific weight
potworny dreszcz=terrific shiver
potworny dzień=terrific day
potworny faszyzm=terrific fascism
potworny grymas=terrific grimace
potworny huk=terrific profusion
potworny krzyk=terrific shout
potworny kształt=terrific shape
potworny odrzut=terrific kick
potworny pokój=terrific room
potworny potencjał=terrific potential
potworny prezent=terrific present
potworny przeciwnik=terrific enemy
potworny ryk=terrific roar
potworny skowyt=terrific yelp
potworny skwar=terrific heat
potworny śmiech=terrific laughter
potworny smród=terrific stench
potworny sposób=terrific way
potworny strach=terrific fear
potworny sztorm=terrific storm
potworny wieczór=terrific evening
potworny wilk=terrific wolf
potworny wstrząs=terrific shocking
potworny wybuch=terrific explosion
potworny wyraz=terrific term
potworny wysiłek=terrific effort
potworny zaduch=terrific stuffiness
potworny zapach=terrific scent
potworny żart=terrific joke
potworny zator=terrific jam
potworny zgrzyt=terrific rasp
poufny raport=secret report
poważny atak=serious attack
poważny awans=serious promotion
poważny błąd=serious mistake
poważny ból=serious pain
poważny cel=serious aim
poważny człowiek=serious man
poważny czynnik=serious factor
poważny defekt=serious break-down
poważny deficyt=serious deficit
poważny dług=serious debt
poważny doktor=serious doctor
poważny dowód=serious evidence
poważny dylemat=serious dilemma
poważny feler=serious fault
poważny filozof=serious philosopher
poważny głos=serious sound
poważny kadet=serious cadet
poważny katar=serious catarrh
poważny konflikt=serious conflict
poważny kryzys=serious crisis
poważny mankament=serious shortcoming
poważny myśliciel=serious thinker
poważny niedowład=serious paresis
poważny ojciec=serious sires
poważny opór=serious resistance
poważny pisarz=serious writer
poważny podręcznik=serious textbook
poważny procent=serious percentage
poważny przeciek=serious leakage
poważny respekt=serious respect
poważny rozgłos=serious publicity
poważny ruch=serious movement
poważny skrzep=serious skull
poważny skutek=serious result
poważny spadek=serious fall
poważny spór=serious dispute
poważny sposób=serious way
poważny sukces=serious success
poważny szlak=serious pathway
poważny szok=serious shock
poważny trybun=serious tribune
poważny uraz=serious injury
poważny wpływ=serious influence
poważny wrzask=serious scream
poważny wybór=serious choice
poważny wypadek=serious incident
poważny wyraz=serious term
poważny zabieg=serious cut
poważny zanik=serious fading
powiedzieć wiersz=row vector
powielacz płaski=flat duplicator
powierzchowny blichtr=superficial glare
powierzchowny obraz=superficial range
powietrzny statek=aerial ship
powietrzny wehikuł=aerial vehicle
powietrzny wir=aerial whirl
powitalny gest=welcoming gesture
powitalny okrzyk=welcoming shout
powitalny pocałunek=welcoming kiss
powitalny pożar=welcoming fire
powitalny uśmiech=welcoming smile
powojenny los=post-war chance
powojenny okres=post-war cycle
powojenny organista=post-war organist
powolny głos=slow sound
powolny łomot=slow din
powolny łoskot=slow din
powolny łyk=slow swallow
powolny marsz=slow advance
powolny obrót=slow turn
powolny oddech=slow breath
powolny odwrót=slow retreat
powolny okręt=slow ship
powolny pochód=slow parade
powolny proces=slow case
powolny przepływ=slow flux
powolny puls=slow pulse
powolny ruch=slow movement
powolny rytm=slow rhythm
powolny spacer=slow walk
powolny strumień=slow stream
powolny szum=slow hum
powolny zmierzch=slow decline
powrotny bilet=return ticket
powrotny lot=return flight
powściągliwy mężczyzna=restrained man
powszedni chleb=common bread
powszedni dzień=common day
pozagrobowy głos=hereafter sound
pożar widoczny=visible fire
pożar wielki=great fire
pozaziemski język=cosmic tongue
pozaziemski kochanek=cosmic lover
pożegnalny dar=parting gift
pożegnalny list=parting letter
pożegnalny pocałunek=parting kiss
pożegnalny prezent=parting present
pożegnalny wieczór=parting evening
pozew rozwodowy=divorce action
poziom cywilizacyjny=civilization horizon
poziom etyczny=ethical horizon
poziom fizyczny=physical horizon
poziom głodowy=hunger horizon
poziom górny=upper horizon
poziom intelektualny=intellectual horizon
poziom kulturalny=cultural horizon
poziom moralny=moral horizon
poziom ogólny=general horizon
poziom operacyjny=operating horizon
poziom romantyczny=romantic horizon
poziom śmiercionośny=lethal horizon
poziom techniczny=technical horizon
poziom umysłowy=intellectual horizon
poziom więzienny=prison horizon
poziom wysoki=high horizon
poziomy dach=horizontal roof
poziomy prostokąt=horizontal rectangle
poznawać świat=the world
późny poranek=late morning
późny repatriant=late repatriate
późny wieczór=late evening
późny wiek=late age
późny wnuk=late grandson
późny wzrost=late growth
pozorny awans=apparent promotion
pozorny brak=apparent lack
pozorny charakter=apparent character
pozorny pokój=apparent room
pozorny rząd=apparent grade
pozorny spokój=apparent quiet
pożreć trupa=the corpse
pożyczkowy rekin=loans shark
pożyteczny dar=useful gift
pożyteczny okres=useful cycle
pożyteczny wieczór=useful evening
pozytywista logiczny=logical positivist
pozytywizm logiczny=logical positivism
pozytywny aspekt=positive aspect
pozytywny efekt=positive effect
pozytywny oddźwięk=positive response
pozytywny skutek=positive result
pozytywny stosunek=positive relation
pozytywny wpływ=positive influence
pożywny napój=nutritious drink
pożywny posiłek=nutritious meal
pracownik fizyczny=physical worker
pracownik kolejowy=railway worker
pracownik naukowy=scientific worker
pracownik odpowiedzialny=responsible worker
pracownik oświatowy=educational worker
pracownik państwowy=state worker
pracownik partyjny=party worker
pracownik umysłowy=intellectual worker
prąd atmosferyczny=atmospheric current
prąd cieplny=thermal current
prąd elektryczny=electric current
prąd morski=naval current
prąd ożywczy=invigorating current
prąd powietrzny=aerial current
prąd wodny=aqueous current
prąd zatokowy=gulf current
pragmatyczny zachód=pragmatic west
praktyczny człowiek=practical man
praktyczny lud=practical nation
praktyczny ojciec=practical sires
praktyczny prezent=practical present
praktyczny sens=practical sense
praktyczny skutek=practical result
praktyczny sposób=practical way
praktyczny umysł=practical mind
praktyczny użytek=practical use
praktyczny wymiar=practical dimension
praktykant młody=young apprentice
prasowy ksiądz=press priest
prawdopodobny rezultat=probable result
prawdopodobny wynik=probable score
prawdziwy adres=true address
prawdziwy afrodyzjak=true aphrodisiac
prawdziwy akademik=true hostel
prawdziwy anioł=true angel
prawdziwy antenat=true ancestor
prawdziwy antyk=true antiquity
prawdziwy apetyt=true appetite
prawdziwy archeolog=true archaeologist
prawdziwy artysta=true artist
prawdziwy arystokrata=true aristocrat
prawdziwy atak=true attack
prawdziwy autor=true author
prawdziwy bagnet=true bayonet
prawdziwy bohater=true hero
prawdziwy ból=true pain
prawdziwy brylant=true diamond
prawdziwy  byt=true existence
prawdziwy  cel=true aim
prawdziwy  charakter=true character
prawdziwy  chór=true gallery
prawdziwy  cień=true umbra
prawdziwy  cud=true miracle
prawdziwy  człowiek=true man
prawdziwy  dar=true gift
prawdziwy  diabeł=true devil
prawdziwy  doktor=true doctor
prawdziwy  dom=true house
prawdziwy  dowód=true evidence
prawdziwy  dramat=true drama
prawdziwy  dualizm=true dualism
prawdziwy  duch=true spirit
prawdziwy  dupek=true ass-hole
prawdziwy  dwór=true manor
prawdziwy  dylemat=true dilemma
prawdziwy  dym=true smoke
prawdziwy  dysonans=true discord
prawdziwy  dzień=true day
prawdziwy  efekt=true effect
prawdziwy  eksperyment=true experiment
prawdziwy  fachowiec=true expert
prawdziwy  geniusz=true genius
prawdziwy  głód=true hunger
prawdziwy  góral=true Highlander
prawdziwy  gracz=true player
prawdziwy  granit=true granite
prawdziwy  humanista=true humanist
prawdziwy  humanitaryzm=true humanitarianism
prawdziwy  huragan=true storm
prawdziwy  ideał=true ideal
prawdziwy  inspektor=true inspector
prawdziwy  jedwab=true silk
prawdziwy  kameleon=true chameleon
prawdziwy  kapitan=true captain
prawdziwy  kawał=true joke
prawdziwy  kolor=true colour
prawdziwy  komandos=true commando
prawdziwy  komplement=true compliment
prawdziwy  koncert=true concert
prawdziwy  koniec=true end
prawdziwy  korek=true plug
prawdziwy  kościół=true church
prawdziwy  koszmar=true nightmare
prawdziwy  kowboj=true cowboy
prawdziwy  król=true king
prawdziwy  krytyk=true critic
prawdziwy  kryzys=true crisis
prawdziwy  krzyż=true loins
prawdziwy  ksiądz=true priest
prawdziwy  kult=true cult
prawdziwy  kunszt=true artistry
prawdziwy  labirynt=true labyrinth
prawdziwy  łajdak=true scoundrel
prawdziwy  las=true forest
prawdziwy  lęk=true phobia
prawdziwy  lew=true lion
prawdziwy  liberał=true liberal
prawdziwy  lud=true nation
prawdziwy  luksus=true luxury
prawdziwy  majstersztyk=true masterpiece
prawdziwy  makler=true stockbroker
prawdziwy  marksista=true Marxist
prawdziwy  marynarz=true sailor
prawdziwy  maszynopis=true typescript
prawdziwy  mężczyzna=true man
prawdziwy  mistrz=true champion
prawdziwy  mur=true wall
prawdziwy  nałóg=true addiction
prawdziwy  niedźwiedź=true bear
prawdziwy  nosek=true nose
prawdziwy  numer=true number
prawdziwy  obraz=true range
prawdziwy  ogień=true fire
prawdziwy  ojciec=true sires
prawdziwy  okręt=true ship
prawdziwy  opór=true resistance
prawdziwy  orędownik=true champion
prawdziwy  pałac=true palace
prawdziwy  pamiętnik=true diary
prawdziwy  papież=true pope
prawdziwy  patriota=true patriot
prawdziwy  pies=true dog
prawdziwy  piorun=true lightning
prawdziwy  pisarz=true writer
prawdziwy  pistolet=true pistol
prawdziwy  pocisk=true bullet
prawdziwy  początek=true beginning
prawdziwy  poeta=true poet
prawdziwy  pojedynek=true duel
prawdziwy  pokaz=true demonstration
prawdziwy  pokój=true room
prawdziwy  pomór=true epizootic
prawdziwy  popis=true show
prawdziwy  popłoch=true panic
prawdziwy  postęp=true progress
prawdziwy  potomek=true descendant
prawdziwy  potwór=true monster
prawdziwy  powierzchnia=true surface
prawdziwy  profesjonalista=true professional
prawdziwy  profesor=true professor
prawdziwy  prusak=true cockroach
prawdziwy  przedsiębiorca=true businessman
prawdziwy  przełom=true fissure
prawdziwy  przewodnik=true conductor
prawdziwy  przyjaciel=true friend
prawdziwy  raj=true paradise
prawdziwy  rakarz=true dog-catcher
prawdziwy  rarytas=true rarity
prawdziwy  robak=true worm
prawdziwy  rycerz=true knight
prawdziwy  rytuał=true ritual
prawdziwy  ryzyko=true risk
prawdziwy  samiec=true male
prawdziwy  sens=true sense
prawdziwy  serwis=true service
prawdziwy  skandal=true scandal
prawdziwy  skarb=true treasure
prawdziwy  skład=true depot
prawdziwy  skwar=true heat
prawdziwy  sługa=true servant
prawdziwy  śnieg=true snow
prawdziwy  socjalizm=true socialism
prawdziwy  spacer=true walk
prawdziwy  spektakl=true performance
prawdziwy  stan=true condition
prawdziwy statek=true ship
prawdziwy sternik=true helmsman
prawdziwy stół=true table
prawdziwy strach=true fear
prawdziwy strajk=true strike
prawdziwy sukces=true success
prawdziwy świt=true dawn
prawdziwy syn=true son
prawdziwy szaman=true sorcerer
prawdziwy szczur=true rat
prawdziwy szkwał=true storm
prawdziwy szlachcic=true nobleman
prawdziwy szok=true shock
prawdziwy szturm=true assault
prawdziwy tabor=true camp
prawdziwy tata=true papa
prawdziwy teatr=true theatre
prawdziwy tłum=true crowd
prawdziwy ton=true tone
prawdziwy trąd=true leprosy
prawdziwy trzask=true bang
prawdziwy typ=true type
prawdziwy tytoń=true tobacco
prawdziwy uśmiech=true smile
prawdziwy wędkarz=true angler
prawdziwy węgorz=true eel
prawdziwy wiatr=true wind
prawdziwy wieczór=true evening
prawdziwy wiek=true age
prawdziwy wirus=true virus
prawdziwy wojownik=true warrior
prawdziwy wróg=true enemy
prawdziwy wrzód=true ulcer
prawdziwy wstrząs=true shocking
prawdziwy wszechświat=true universe
prawdziwy wybór=true choice
prawdziwy wychowawca=true tutor
prawdziwy wygląd=true appearance
prawdziwy wyjątek=true except
prawdziwy wypoczynek=true rest
prawdziwy wysłannik=true envoy
prawdziwy zabijaka=true blusterer
prawdziwy zachód=true west
prawdziwy zamach=true attempt
prawdziwy zamek=true scarf
prawdziwy żar=true heat
prawdziwy zaszczyt=true honour
prawdziwy zawodowiec=true professional
prawdziwy znak=true sign
prawdziwy żołnierz=true soldier
prawdziwy zwolennik=true follower
prawicowy adwokat=rightist barrister
prawidłowy adres=correct address
prawidłowy akcent=correct tone
prawidłowy dostęp=correct access
prawidłowy numer=correct number
prawidłowy obraz=correct range
prawidłowy pas=correct belt
prawidłowy rodzaj=correct gender
prawidłowy sposób=correct way
prawidłowy zakręt=correct turning
prawniczy notatnik=legal notebook
prawny akt=legal act
prawny lewicowiec=legal left-winger
prawny opiekun=legal guardian
prawny sposób=legal way
prawny tytuł=legal title
prawny zakaz=legal prohibition
prawosławny pogrzeb=orthodox funeral
prawowity autokrata=legitimate autocrat
prawowity dziedzic=legitimate heir
prawowity potomek=legitimate descendant
prawowity spadkobierca=legitimate heir
prawowity władca=legitimate ruler
prawy bok=right side
prawy człowiek=right man
prawy fałszerz=right falsifier
prawy goleń=right shin
prawy katolik=right Catholic
prawy kciuk=right thumb
prawy kosz=right basket
prawy łańcuch=right chain
prawy łokieć=right elbow
prawy nadgarstek=right wrist
prawy obojczyk=right clavicle
prawy obraz=right range
prawy oczodół=right eye-socket
prawy palnik=right torch
prawy pantofel=right slipper
prawy pas=right belt
prawy przedsionek=right vestibule
prawy przegub=right joint
prawy reflektor=right headlight
prawy rękaw=right conveyor
prawy róg=right horn
prawy rycerz=right knight
prawy silnik=right engine
prawy skraj=right edge
prawy syn=right son
prawy władca=right ruler
prawy zbiornik=right reservoir
precedensowy wniosek=precedent conclusion
precyzyjny chronometr=precise chronometer
precyzyjny łuk=precise bow
precyzyjny sztucer=precise gun
precyzyjny wstrząs=precise shocking
precyzyjny wykop=precise excavation
precyzyjny zamysł=precise intention
precyzyjny zmysł=precise sense
pretekst formalny=formal pretext
pretensjonalny bezsens=pretentious nonsense
prezent gwiazdkowy=Christmas present
prezent nowy=new present
prezent ślubny=wedding present
prezent szczery=sincere present
prezent urodzinowy=birthday present
prezenter telewizyjny=television presenter
prezes niepewny=insecure president
prężny umysł=resilient mind
prężny związek=resilient relationship
prezydencki bal=presidential balk
prezydencki pałac=presidential palace
prezydialny stół=presidential table
priorytet wywoławczy=call preference
problematyczny raport=problematical report
próbny balon=tentative blimp
próbny eksperyment=tentative experiment
próbny lot=tentative flight
próbny okres=tentative cycle
próbny rejs=tentative flight
próbny rozruch=tentative starting
próbny strzał=tentative shot
procentowy przyrost=proportional increase
proces bezcelowy=pointless case
proces chemiczny=chemical case
proces ewolucyjny=evolutionary case
proces finansowy=financial case
proces historyczny=historical case
proces karny=penal case
proces kryminalny=criminal case
proces myślowy=thought case
proces odwrotny=opposite case
proces pokazowy=show case
proces pokojowy=peaceful case
proces powolny=slow case
proces produkcyjny=productive case
proces przejściowy=transitory case
proces psychiczny=psychical case
proces rozwodowy=divorce case
proces rozwojowy=developmental case
proces sądowy=judicial case
proces twórczy=creative case
proces wytwórczy=productive case
prochowy nabój=powder cartridge
producent filmowy=movie manufacturer
producent teatralny=theatrical manufacturer
produkcyjny gigant=productive giant
produkt finalny=final product
produkt globalny=global product
produkt końcowy=final product
produkt narodowy=national product
produkt potrzebny=necessary product
produkt prosty=right product
produkt uboczny=side product
produkt zdrowy=healthy product
profesjonalny cynizm=professional cynicism
profesjonalny detektyw=professional detective
profesjonalny poziom=professional horizon
profesjonalny sposób=professional way
profesjonalny sprzęt=professional equipment
profesjonalny wyczyn=professional achievement
profesjonalny wyraz=professional term
profesjonalny zabójca=professional killer
profesor gimnazjalny=secondary-school professor
profesor spokojny=calm professor
profesorski dywan=professorial carpet
profesorski stół=professorial table
profil aerodynamiczny=aerodynamic section
profil immunologiczny=immunological section
profil osobowościowy=personality section
profil psychiczny=psychical section
program antykoncepcyjny=contraceptive programme
program antywirusowy=antivirus programme
program artystyczny=artistic programme
program awaryjny=emergency programme
program badawczy=investigative programme
program cenzorski=censorial programme
program demokratyczny=democratic programme
program edukacyjny=educational programme
program federalny=federal programme
program genetyczny=genetic programme
program gospodarczy=economic programme
program ideowy=ideological programme
program komediowy=comedy programme
program komputerowy=computer programme
program kontrolny=supervisory programme
program konwersyjny=conversional programme
program kosmiczny=space programme
program nadzorczy=supervisory programme
program naprawczy=repair programme
program naukowy=scientific programme
program nocny=night programme
program obserwacyjny=observational programme
program odpowiedzialny=responsible programme
program poetycki=poetical programme
program pokrewny=homologous programme
program ramowy=frame programme
program rozrywkowy=amusement programme
program socjalistyczny=socialist programme
program szkoleniowy=training programme
program szkolny=school programme
program telewizyjny=television programme
program ubezpieczeniowy=insurance programme
program wielonarodowy=multinational programme
programista komputerowy=computer programmer
projekt badawczy=investigative project
projekt cudowny=miraculous project
projekt księżycowy=lunar project
projekt naukowy=scientific project
projekt racjonalizatorski=rationalizing project
projekt rządowy=government project
projektor filmowy=movie projector
projektor powrotny=return projector
prokurator generalny=general procurator
prokurator okręgowy=regional procurator
prokurator stanowy=state procurator
proletariacki człon=proletarian link
prom kosmiczny=space ferry
promień słoneczny=sunny ray
promień ziemski=earthly ray
promienisty układ=radiant arrangement
promienny blask=beaming glitter
promienny uśmiech=beaming smile
propagandowy aspekt=propagandist aspect
proroczy bełkot=prophetic mumble
proroczy sen=prophetic dream
proroczy tytuł=prophetic title
proroczy wpis=prophetic entry
proroczy wykład=prophetic lecture
prosić gorąco=to ask
prostacki bóg=coarse god
prostacki umysł=coarse mind
prostak gruboskórny=inconsiderate simpleton
prostak zwyczajny=ordinary simpleton
prostoduszny chłopak=guileless boy
prostoduszny chłopiec=guileless boy
prostoduszny zakonnik=guileless monk
prostokątny kamień=rectangular slide
prostokątny kanion=rectangular canyon
prostokątny kawałek=rectangular piece
prostokątny kształt=rectangular shape
prostokątny medalion=rectangular medallion
prostokątny obraz=rectangular range
prostokątny obrys=rectangular contour
prostokątny skrawek=rectangular scrap
prostokątny stół=rectangular table
prosty  błąd=right mistake
prosty  blef=right bluff
prosty  cel=right aim
prosty  chłop=right peasant
prosty  chłopak=right boy
prosty  chwyt=right hand
prosty  cykl=right period
prosty  człowiek=right man
prosty  dowód=right evidence
prosty  dzierżawca=right tenant
prosty  fakt=right fact
prosty  garnitur=right suit
prosty  gest=right gesture
prosty  hełm=right cupola
prosty  honor=right honour
prosty  horyzont=right horizon
prosty  kantar=right halter
prosty  kawał=right joke
prosty  kij=right stick
prosty  kod=right code
prosty  lot=right flight
prosty  lud=right nation
prosty  łuk=right bow
prosty  magnetometr=right magnetometer
prosty  manewr=right manoeuvres
prosty  naród=right nation
prosty  nos=right nose
prosty  nóż=right cutter
prosty  obraz=right range
prosty  odcinek=right interval
prosty  płaszcz=right sheath
prosty  policjant=right policeman
prosty  pomnik=right monument
prosty  posiłek=right meal
prosty  proces=right case
prosty  przyrząd=right attachment
prosty  rachunek=right calculus
prosty  refren=right chorus
prosty  robotnik=right worker
prosty  rozsądek=right reason
prosty  ruch=right movement
prosty  skok=right stroke
prosty  spór=right dispute
prosty  sposób=right way
prosty  stanik=right bra
prosty  stół=right table
prosty  strój=right dress
prosty  system=right formation
prosty  szkic=right draft
prosty  szlak=right pathway
prosty  szpaler=right espalier
prosty  tekst=right text
prosty  telefon=right telephone
prosty  temat=right subject
prosty  teren=right terrain
prosty  umysł=right mind
prosty  uśmiech=right smile
prosty  usta=right mouth
prosty  utwór=right tune
prosty  wąż=right snake
prosty  wers=right verse
prosty  włos=right hair
prosty  wniosek=right conclusion
prosty  wojak=right warrior
prosty wybór=right choice
prosty zabieg=right cut
prosty zamek=right scarf
prosty zapis=right notation
prosty zbieg=right deserter
prosty znak=right sign
prosty żołnierz=right soldier
protekcjonalny ton=patronizing tone
protekcjonalny uśmiech=patronizing smile
protestancki lew=Protestant lion
protokół handlowy=trade minutes
protokół sekcyjny=section minutes
prowincjonalny akcent=provincial tone
prowincjonalny duch=provincial spirit
prowincjonalny kabaret=provincial cabaret
prowincjonalny teatr=provincial theatre
prowincjonalny tonik=provincial tonic
prowizoryczny całun=provisional shroud
prowizoryczny charakter=provisional character
prowizoryczny lokal=provisional premises
prowizoryczny most=provisional bridge
prowizoryczny ołtarz=provisional altar
prowizoryczny opatrunek=provisional dressing
prowizoryczny posiłek=provisional meal
prowizoryczny rachunek=provisional calculus
prowizoryczny stół=provisional table
prowizoryczny szałas=provisional chalet
prowizoryczny uchwyt=provisional chuck
prowizoryczny warsztat=provisional workshop
prozaiczny dobrobyt=prosaic prosperity
próżniowy przepis=vacuums recipe
próżny łajdak=vain scoundrel
próżny sfinks=vain sphinx
prymas stary=old primate
prymas wytrawny=full-bodied primate
prymat negatywny=negative primacy
prymitywny chwyt=primitive hand
prymitywny dystrybutor=primitive distributor
prymitywny gatunek=primitive species
prymitywny intruz=primitive intruder
prymitywny komplet=primitive set
prymitywny lęk=primitive phobia
prymitywny namiot=primitive tent
prymitywny okrzyk=primitive shout
prymitywny popęd=primitive impulse
prymitywny sposób=primitive way
prymitywny tłumok=primitive package
prymitywny wdzięk=primitive charm
prymitywny wzór=primitive formula
prymitywny zabobon=primitive superstition
prymitywny zamek=primitive scarf
pryszcz paskudny=horrid pimple
pryszczaty chłopiec=pimpled boy
pryszczaty dziennikarz=pimpled journalist
pryszczaty nastolatek=pimpled teenager
pryszczaty nihilista=pimpled nihilist
prywatny adres=private address
prywatny bagaż=private baggage
prywatny cel=private aim
prywatny charakter=private character
prywatny człowiek=private man
prywatny detektyw=private detective
prywatny dziennik=private journal
prywatny ekshibicjonizm=private exhibitionism
prywatny facet=private guy
prywatny gabinet=private study
prywatny handel=private trade
prywatny interes=private business
prywatny jacht=private yacht
prywatny kanał=private duct
prywatny kapitalista=private capitalist
prywatny klub=private club
prywatny księgarz=private bookseller
prywatny list=private letter
prywatny majątek=private property
prywatny nauczyciel=private teacher
prywatny numer=private number
prywatny obrót=private turn
prywatny odcinek=private interval
prywatny pamiętnik=private diary
prywatny pokaz=private demonstration
prywatny pokój=private room
prywatny przelot=private overshoots
prywatny przemysł=private industry
prywatny raj=private paradise
prywatny rezerwat=private reserve
prywatny samolot=private airplane
prywatny sekretarz=private secretary
prywatny statek=private ship
prywatny strach=private fear
prywatny szpital=private hospital
prywatny telefon=private telephone
prywatny teren=private terrain
prywatny trener=private coach
prywatny użytek=private use
prywatny wiatr=private wind
prywatny wieczór=private evening
prywatny wóz=private cart
prywatny wytwórca=private producer
przebieg nagły=sudden course
przebieg normalny=normal course
przebieg periodyczny=periodic course
przebiegły emu=emus ran
przeciągły grom=lengthy thunder
przeciągły grzmot=lengthy thunder
przeciągły gwizd=lengthy singing
przeciągły huk=lengthy profusion
przeciągły jęk=lengthy groan
przeciągły kaszel=lengthy cough
przeciągły krzyk=lengthy shout
przeciągły okrzyk=lengthy shout
przeciągły poszum=lengthy hiss
przeciągły skowyt=lengthy yelp
przeciągły skrzek=lengthy croak
przeciągły świergot=lengthy twitter
przeciągły sygnał=lengthy signal
przeciągły syk=lengthy hiss
przeciągły szum=lengthy hum
przeciągły ton=lengthy tone
przeciągły uśmiech=lengthy smile
przeciągły warkot=lengthy whirr
przeciek informacyjny=informative leakage
przeciętny dzień=average day
przeciętny facet=average guy
przeciętny komunista=average communist
przeciętny krążownik=average cruiser
przeciętny mężczyzna=average man
przeciętny obywatel=average citizen
przeciętny odbiorca=average consignee
przeciętny pasażer=average passenger
przeciętny przestępca=average criminal
przeciętny sklepikarz=average shopkeeper
przeciętny strażnik=average guard
przeciętny umysł=average mind
przeciętny urzędnik=average official
przeciętny wiek=average age
przeciętny włamywacz=average housebreaker
przeciętny wygląd=average appearance
przeciętny wzrost=average growth
przeciętny żołnierz=average soldier
przeciętny związek=average relationship
przeciwległy chodnik=opposite sidewalk
przeciwległy kąt=opposite angle
przeciwległy koniec=opposite end
przeciwległy kraniec=opposite border
przeciwległy róg=opposite horn
przeciwległy stok=opposite slope
przeciwny efekt=opposite effect
przeciwny koniec=opposite end
przeciwny skutek=opposite result
przeciwny wiatr=opposite wind
przeczuć bliźni=intuitions neighbour
przedłużyć lato=the summer
przedmiot czarny=villainous object
przedmiot fizyczny=physical object
przedmiot magiczny=magic object
przedmiot materialny=substantive object
przedmiot podobny=homothetic object
przedmiot skórzany=leather object
przedmiot wielki=great object
przedoperacyjny zastrzyk=preoperative injection
przedpotopowy płaz=antediluvian amphibian
przedpotopowy stwór=antediluvian creature
przedpotopowy wentylator=antediluvian ventilator
przedsiębiorca pogrzebowy=funeral businessman
przedsiębiorczy właściciel=enterprising owner
przedwczesny koniec=premature end
przedwczesny pochówek=premature burial
przedwczesny pogrzeb=premature funeral
przedwczesny poród=premature childbirth
przedwczesny wniosek=premature conclusion
przedwojenny budynek=pre-war building
przedwojenny byt=pre-war existence
przedwojenny chłopiec=pre-war boy
przedwojenny dom=pre-war house
przedwojenny kolejarz=pre-war railwayman
przedwojenny komornik=pre-war bailiff
przedwojenny komunista=pre-war communist
przedwojenny lewicowiec=pre-war left-winger
przedwojenny mistrz=pre-war champion
przedwojenny oficer=pre-war officer
przedwojenny pistolet=pre-war pistol
przedwojenny przewodnik=pre-war conductor
przedwojenny pułkownik=pre-war colonel
przedwojenny redaktor=pre-war editor
przedwojenny rewolwer=pre-war revolver
przedwojenny ślub=pre-war marriage
przedwojenny staż=pre-war practice
przedwojenny styl=pre-war style
przedział czasowy=temporary locker
przedział desantowy=landing locker
przedział ładunkowy=loading locker
przedział pusty=null locker
przedziwny głos=bizarre sound
przedziwny krąg=bizarre vertebra
przedziwny lęk=bizarre phobia
przedziwny niepokój=bizarre anxiety
przedziwny paraliż=bizarre paralysis
przedziwny pejzaż=bizarre landscape
przedziwny proces=bizarre case
przedziwny pysk=bizarre muzzle
przedziwny sen=bizarre dream
przedziwny smak=bizarre taste
przedziwny sposób=bizarre way
przedziwny stan=bizarre condition
przedziwny strój=bizarre dress
przedziwny zapach=bizarre scent
przedziwny zbieg=bizarre deserter
przedziwny zwyczaj=bizarre custom
przegląd generalny=general review
przegląd lekarski=medical review
przejściowy okres=transitory cycle
przejściowy pokój=transitory room
przejściowy strach=transitory fear
przekorny łepek=contrary head
przekorny uśmiech=contrary smile
przekrój kołowy=circular intersection
przekrój pionowy=perpendicular intersection
przeliczyć większość=count majority
przełom duchowy=spiritual fissure
przełom dyplomatyczny=diplomatic fissure
przełom polityczny=political fissure
przelotny błysk=fleeting flash
przelotny ból=fleeting pain
przelotny cień=fleeting umbra
przelotny deszcz=fleeting rain
przelotny kaprys=fleeting whim
przelotny romans=fleeting romance
przelotny ruch=fleeting movement
przelotny szczegół=fleeting detail
przelotny uśmiech=fleeting smile
przelotny widok=fleeting view
przelotny zapach=fleeting scent
przelotny związek=fleeting relationship
przemiły wieczór=amiable evening
przemożny atak=overpowering attack
przemożny lęk=overpowering phobia
przemożny przymus=overpowering compulsion
przemożny strach=overpowering fear
przemożny zgiełk=overpowering turmoil
przemysł artystyczny=artistic industry
przemysł chemiczny=chemical industry
przemysł ciężki=dull industry
przemysł komunistyczny=communist industry
przemysł maszynowy=machine industry
przemysł naftowy=oil industry
przemysł obuwniczy=shoe industry
przemysł państwowy=state industry
przemysł papierniczy=papers industry
przemysł pogrzebowy=funeral industry
przemysł rolniczy=agricultural industry
przemysł rozrywkowy=amusement industry
przemysł stoczniowy=shipbuilding industry
przemysł terenowy=field industry
przemysł wojenny=war industry
przemysł zbrojeniowy=arms industry
przemyślny sposób=clever way
przemyślny złodziej=clever thief
przemysłowy funkcjonariusz=industrial officer
przemysłowy skutek=industrial result
przenikliwy blask=hard glitter
przenikliwy ból=hard pain
przenikliwy chłód=hard chill
przenikliwy dzwonek=hard trumpet
przenikliwy głos=hard sound
przenikliwy gwizd=hard singing
przenikliwy jęk=hard groan
przenikliwy krzyk=hard shout
przenikliwy łoskot=hard din
przenikliwy mróz=hard frost
przenikliwy odór=hard odour
przenikliwy okrzyk=hard shout
przenikliwy pisk=hard squeak
przenikliwy płacz=hard crying
przenikliwy ryk=hard roar
przenikliwy skowyt=hard yelp
przenikliwy świst=hard whistle
przenikliwy system=hard formation
przenikliwy szept=hard whisper
przenikliwy ton=hard tone
przenikliwy umysł=hard mind
przenikliwy wiatr=hard wind
przenikliwy wrzask=hard scream
przenikliwy wzrok=hard sight
przenikliwy zgrzyt=hard rasp
przenikliwy ziąb=hard cold
przenośny adapter=mobile record-player
przenośny aparat=mobile apparatus
przenośny ekran=mobile screen
przenośny grzejnik=mobile radiator
przenośny nadajnik=mobile transmitter
przenośny sprzęt=mobile equipment
przeogromny erotyzm=gigantic eroticism
przepiękny dom=exquisite house
przepiękny dwór=exquisite manor
przepiękny głos=exquisite sound
przepiękny język=exquisite tongue
przepiękny kindżał=exquisite dagger
przepiękny kolor=exquisite colour
przepiękny krajobraz=exquisite scenery
przepiękny kwiat=exquisite blossom
przepiękny las=exquisite forest
przepiękny sad=exquisite orchard
przepiękny sen=exquisite dream
przepiękny widok=exquisite view
przepiękny zachód=exquisite west
przepiękny zamek=exquisite scarf
przepis kucharski=cooking recipe
przepis nieżyciowy=impracticable recipe
przepisać wiersz=row vector
przepisowy zwrot=regular return
przepłukać gardło=the throat
przepych dworski=court splendour
przeraźliwy ból=frightful pain
przeraźliwy chłód=frightful chill
przeraźliwy dzwonek=frightful trumpet
przeraźliwy głód=frightful hunger
przeraźliwy głos=frightful sound
przeraźliwy gwizd=frightful singing
przeraźliwy hałas=frightful noise
przeraźliwy huk=frightful profusion
przeraźliwy jazgot=frightful clamour
przeraźliwy jęk=frightful groan
przeraźliwy krzyk=frightful shout
przeraźliwy lęk=frightful phobia
przeraźliwy okrzyk=frightful shout
przeraźliwy pisk=frightful squeak
przeraźliwy płacz=frightful crying
przeraźliwy rumor=frightful rumble
przeraźliwy ryk=frightful roar
przeraźliwy skrzek=frightful croak
przeraźliwy śmiech=frightful laughter
przeraźliwy strach=frightful fear
przeraźliwy świst=frightful whistle
przeraźliwy ton=frightful tone
przeraźliwy trup=frightful corpse
przeraźliwy trzask=frightful bang
przeraźliwy wrzask=frightful scream
przeraźliwy zapach=frightful scent
przeraźliwy zew=frightful ringing
przeraźliwy zgrzyt=frightful rasp
przerzucić ciężar=throw weight
przesądny instynkt=superstitious instinct
przesadny komplement=exaggerated compliment
przesądny lęk=superstitious phobia
przesadny patos=exaggerated pathos
przesadny sposób=exaggerated way
przesadny wzgląd=exaggerated regard
przesadny zachwyt=exaggerated enchantment
przestronny apartament=spacious apartment
przestronny dom=spacious house
przestronny gabinet=spacious study
przestronny pawilon=spacious pavilion
przestronny pokój=spacious room
przestronny szałas=spacious chalet
przestronny szlak=spacious pathway
przewód elektryczny=electric wire
przewód myślowy=thought wire
przewód paliwowy=fuel wire
przewód pokarmowy=alimentary wire
przewód telefoniczny=telephone wire
przewód wentylacyjny=ventilating wire
przewód wodociągowy=water-supply wire
przewodnik ostatni=last conductor
przewrót duchowy=spiritual revolution
przewrót liberalny=broad-minded revolution
przewrót majowy=May revolution
przewrót społeczny=social revolution
przewrót wojskowy=military revolution
przewrotny chochlik=perverse imp
przewrotny sposób=perverse way
przybrzeżny muł=coastal mule
przychylny sposób=kind way
przychylny wiatr=kind wind
przyciemniać światło=blank space
przycisk awaryjny=emergency button
przycisk podobny=homothetic button
przyciszyć telewizor=television set
przydatny człowiek=useful man
przydatny zegar=useful clock
przydrożny bufet=wayside buffet
przydrożny krzak=wayside bush
przydrożny krzyż=wayside loins
przydrożny punkt=wayside point
przydział wojskowy=military allotment
przygłupi prezydent=dumb president
przyjaciel bezbronny=helpless friend
przyjaciel młody=young friend
przyjaciel prawdziwy=true friend
przyjaciel skrzydlaty=winged friend
przyjaciel solidny=solid friend
przyjaciel szkolny=school friend
przyjaciel uroczy=charming friend
przyjaciel wielki=great friend
przyjaciel zdolny=clever friend
przyjacielski gest=friendly gesture
przyjacielski sarkazm=friendly sarcasm
przyjacielski sąsiad=friendly neighbour
przyjacielski ton=friendly tone
przyjacielski uścisk=friendly hug
przyjacielski wyraz=friendly term
przyjazny bokser=friendly boxer
przyjazny dystans=friendly distance
przyjazny garnizon=friendly garrison
przyjazny głos=friendly sound
przyjazny okrzyk=friendly shout
przyjazny szczebiot=friendly chirp
przyjazny ton=friendly tone
przyjazny uścisk=friendly hug
przyjemny aromat=pleasant aroma
przyjemny aspekt=pleasant aspect
przyjemny ból=pleasant pain
przyjemny charakter=pleasant character
przyjemny chłód=pleasant chill
przyjemny ciężar=pleasant weight
przyjemny deseń=pleasant pattern
przyjemny dom=pleasant house
przyjemny dreszcz=pleasant shiver
przyjemny fundusz=pleasant fund
przyjemny głos=pleasant sound
przyjemny gość=pleasant guest
przyjemny gwar=pleasant hum
przyjemny kolor=pleasant colour
przyjemny kraj=pleasant country
przyjemny lokal=pleasant premises
przyjemny lot=pleasant flight
przyjemny miejsce=pleasant place
przyjemny nastrój=pleasant mood
przyjemny obowiązek=pleasant duty
przyjemny obrót=pleasant turn
przyjemny pobyt=pleasant stay
przyjemny pokój=pleasant room
przyjemny półmrok=pleasant dusk
przyjemny poranek=pleasant morning
przyjemny relikt=pleasant relict
przyjemny rodzaj=pleasant gender
przyjemny sen=pleasant dream
przyjemny śmiech=pleasant laughter
przyjemny sposób=pleasant way
przyjemny stosunek=pleasant relation
przyjemny styl=pleasant style
przyjemny szelest=pleasant rustle
przyjemny szmer=pleasant murmur
przyjemny szum=pleasant hum
przyjemny taniec=pleasant dance
przyjemny temat=pleasant subject
przyjemny uśmiech=pleasant smile
przyjemny widok=pleasant view
przyjemny wieczór=pleasant evening
przyjemny zapach=pleasant scent
przyjemny żywot=pleasant life
przyjść rano=to come
przykład fałszywy=false example
przykład klasyczny=classic example
przykład monumentalny=monumental example
przykład oficjalny=official example
przykład ostatni=last example
przykład pełen=full example
przykład rzadki=thin example
przykład stary=old example
przykład świetny=excellent example
przykład telewizyjny=television example
przykry chrzęst=unpleasant rattle
przykry dar=unpleasant gift
przykry deszcz=unpleasant rain
przykry incydent=unpleasant incident
przykry kontrast=unpleasant contrast
przykry nastrój=unpleasant mood
przykry obowiązek=unpleasant duty
przykry osad=unpleasant settlings
przykry skurcz=unpleasant cramp
przykry smak=unpleasant taste
przykry sposób=unpleasant way
przykry swąd=unpleasant smell
przykry temat=unpleasant subject
przykry widok=unpleasant view
przykry wstęp=unpleasant prelude
przykry wypadek=unpleasant incident
przykry wyraz=unpleasant term
przykry zapach=unpleasant scent
przykry zwyczaj=unpleasant custom
przylecieć jutro=the future
przymilny głos=cajoling sound
przymilny ton=cajoling tone
przymocować hak=upper cut
przymus szkolny=school compulsion
przymusowy okres=compulsory cycle
przymusowy robotnik=compulsory worker
przymusowy spacer=compulsory walk
przymusowy zaciąg=compulsory recruitment
przypadek czcigodny=venerable case
przypadek głupi=stupid case
przypadek naukowy=scientific case
przypadek właściwy=specific case
przypadkowy akt=accidental act
przypadkowy cel=accidental aim
przypadkowy czarownik=accidental sorcerer
przypadkowy dotyk=accidental touch
przypadkowy dzień=accidental day
przypadkowy gość=accidental guest
przypadkowy klient=accidental customer
przypadkowy konkret=accidental instance
przypadkowy kopniak=accidental kick
przypadkowy krzykacz=accidental shouter
przypadkowy kształt=accidental shape
przypadkowy nabytek=accidental purchase
przypadkowy obraz=accidental range
przypadkowy obserwator=accidental observer
przypadkowy odblask=accidental halo
przypadkowy odcisk=accidental imprint
przypadkowy pobyt=accidental stay
przypadkowy przybysz=accidental newcomer
przypadkowy rozmówca=accidental interlocutor
przypadkowy rybak=accidental fisherman
przypadkowy sposób=accidental way
przypadkowy tłumacz=accidental translator
przypadkowy trybun=accidental tribune
przypadkowy turysta=accidental tourist
przypadkowy wieczór=accidental evening
przypadkowy wspinacz=accidental mountaineer
przypadkowy wybór=accidental choice
przypadkowy zamach=accidental attempt
przypadkowy zbiór=accidental class
przyprowadzić jutro=the future
przypuszczalny rozkład=presumable expansion
przyrodni brat=half brother
przyrost naturalny=population growth
przyrząd podobny=homothetic attachment
przyrząd przenośny=mobile attachment
przyrząd tajemniczy=mysterious attachment
przysadzisty budynek=dumpy building
przysadzisty dom=dumpy house
przysadzisty dyrektor=dumpy manager
przysadzisty gmach=dumpy edifice
przysadzisty kościół=dumpy church
przysadzisty kształt=dumpy shape
przysadzisty mężczyzna=dumpy man
przysłowiowy kowal=proverbial blacksmith
przysłowiowy ocet=proverbial vinegar
przystanek autobusowy=bus halt
przystanek zawodowy=professional halt
przystępny sposób=accessible way
przystojny aktor=handsome actor
przystojny chłopak=handsome boy
przystojny dystans=handsome distance
przystojny ekonomista=handsome economist
przystojny facet=handsome guy
przystojny gość=handsome guest
przystojny lokaj=handsome lackey
przystojny mężczyzna=handsome man
przystojny ojciec=handsome sires
przystojny rycerz=handsome knight
przystojny strój=handsome dress
przystojny syn=handsome son
przyszły miesiąc=came wives
przyszły podział=they came
przyszły prezydent=came president
przyszły zięć=came son-in-law
przytomny człowiek=conscious man
przytomny kapłan=conscious priest
przytomny śmieciarz=conscious dustman
przytomny umysł=conscious mind
przytrzymywać drzwi=the door
przytulny azyl=cosy asylum
przytulny dom=cosy house
przywieźć technika=the technician
przyziemny mieszkaniec=mundane occupant
przyzwoity agent=decent broker
przyzwoity chłopiec=decent boy
przyzwoity człowiek=decent man
przyzwoity datek=decent offering
przyzwoity gość=decent guest
przyzwoity koniak=decent cognac
przyzwoity lokal=decent premises
przyzwoity marynarz=decent sailor
przyzwoity płaszcz=decent sheath
przyzwoity pogrzeb=decent funeral
przyzwoity poziom=decent horizon
przyzwoity sposób=decent way
przyzwoity zastęp=decent host
pseudonim sceniczny=stage alias
pseudonim wojenny=war alias
psotny cień=prankish umbra
psotny uśmiech=prankish smile
psychiczny niepokój=psychical anxiety
psychiczny uraz=psychical injury
psychiczny wstrząs=psychical shocking
psychiczny wybuch=psychical explosion
psycholog społeczny=social psychologist
psychologiczny antagonizm=psychological antagonism
psychologiczny byt=psychological existence
psychologiczny profil=psychological section
psychopatyczny morderca=psychopathic murderer
pszenny chleb=wheaten bread
publicysta anglojęzyczny=English journalist
publicysta kulturalny=cultural journalist
publiczny aparat=public apparatus
publiczny charakter=public character
publiczny niepokój=public anxiety
publiczny odczyt=public lecture
publiczny rynek=public market
publiczny skandal=public scandal
publiczny synonim=public synonym
publiczny użytek=public use
puchaty szalik=fluey scarf
puchowy materac=down mattress
pucołowaty dzieciak=chubby child
pucołowaty lotnik=chubby aviator
pułap bojowy=operational ceiling
pułkownik stary=old colonel
pułkownik wybitny=prominent colonel
puls słaby=weak pulse
punkt centralny=central point
punkt docelowy=target point
punkt graniczny=border point
punkt handlowy=trade point
punkt inspekcyjny=inspective point
punkt komunikacyjny=communication point
punkt kontaktowy=contact point
punkt kontrolny=supervisory point
punkt krytyczny=critical point
punkt kulminacyjny=culminant point
punkt neutralny=neutral point
punkt obserwacyjny=observational point
punkt odległy=distant point
punkt orientacyjny=reference point
punkt przeładunkowy=trans-shipping point
punkt przelotowy=through point
punkt przystojny=handsome point
punkt startowy=take-off point
punkt styczny=contiguous point
punkt świetlny=light point
punkt szczytowy=peak point
punkt usługowy=service point
punkt weterynaryjny=veterinary point
punkt widokowy=scenic point
punkt wspólny=common point
punkt wyjściowy=outputs point
punkt zapalny=inflammable point
punkt zborny=rallying point
punkt zerowy=zero point
punkt zwrotny=reflexive point
purysta językowy=linguistic purist
purytański mężczyzna=puritan man
purytański tryb=puritan cog-wheel
pusty autokar=null coach
pusty bohater=null hero
pusty brzuch=null stomach
pusty bunkier=null bunker
pusty cień=null umbra
pusty czas=null tense
pusty człowiek=null man
pusty dom=null house
pusty dzbanek=null jug
pusty dziedziniec=null piazza
pusty dzień=null day
pusty egzemplarz=null copy
pusty ekran=null screen
pusty fotel=null armchair
pusty gest=null gesture
pusty głos=null sound
pusty gościniec=null inn
pusty grób=null grave
pusty haczyk=null snag
pusty horyzont=null horizon
pusty kanister=null can
pusty karton=null cardboard
pusty kieliszek=null glass
pusty kominek=null fireplace
pusty kontynent=null continent
pusty korytarz=null corridor
pusty kościół=null church
pusty koszyk=null basket
pusty krąg=null vertebra
pusty kraj=null country
pusty kubek=null mug
pusty kufel=null beer-mug
pusty kwadrat=null square
pusty lokal=null premises
pusty magazynek=null magazine
pusty materac=null mattress
pusty mrok=null darkness
pusty obszar=null area
pusty oczodół=null eye-socket
pusty ogólnik=null generality
pusty okrąg=null circle
pusty pas=null belt
pusty peron=null platform
pusty personel=null staff
pusty pistolet=null pistol
pusty plac=null square
pusty pojazd=null vehicle
pusty pojemnik=null container
pusty pokład=null layer
pusty pokój=null room
pusty pomost=null platform
pusty portfel=null portfolio
pusty poszum=null hiss
pusty rękaw=null conveyor
pusty salon=null lounge
pusty skarbiec=null vault
pusty śmiech=null laughter
pusty statek=null ship
pusty stół=null table
pusty stołek=null stool
pusty taboret=null stool
pusty talerz=null plate
pusty tron=null throne
pusty wiatr=null wind
pusty worek=null bag
pusty wyraz=null term
pusty wzrok=null sight
pusty zbiornik=null reservoir
pusty żołądek=null stomach
pustynny dzień=desert day
pustynny klimat=desert climate
pustynny krajobraz=desert scenery
pustynny piasek=desert sand
pustynny wąż=desert snake
pustynny wiatr=desert wind
pustynny żar=desert heat
puszysty dywan=fluffy carpet
puszysty kark=fluffy neck
puszysty kocur=fluffy Tom-cat
puszysty mech=fluffy moss
puszysty ogon=fluffy tail
puszysty popiół=fluffy ash
pył drzewny=wood dust
pył kamienny=stone dust
pył kosmiczny=space dust
pył pustynny=desert dust
pył skalny=rocky dust
pył wodny=aqueous dust
pył żelazny=iron dust
pysk dziwny=odd muzzle
pysk różowy=pink muzzle
pyskaty osioł=cheeky donkey
pyszny dowcip=proud joke
pyszny pałac=proud palace
pyszny pomysł=proud idea
pyszny posiłek=proud meal
rabunkowy wyrąb=robbery cutting
rachityczny mostek=rachitic sternum
rachityczny ogródek=rachitic garden
rachunek osobisty=personal calculus
rachunek polityczny=political calculus
rachunek prosty=right calculus
rachunek telefoniczny=telephone calculus
racjonalistyczny humanizm=rationalistic humanism
racjonalizatorski pomysł=rationalizing idea
racjonalizatorski projekt=rationalizing project
racjonalny głos=rational sound
racjonalny sposób=rational way
racjonalny umysł=rational mind
rączy jeleń=swift deer
radca giełdowy=stock counsellor
radca handlowy=trade counsellor
radca kulturalny=cultural counsellor
radca miejski=municipal counsellor
radca prawny=legal adviser
radca tytularny=titular counsellor
radioaktywny opad=radioactive fall
radioaktywny pył=radioactive dust
radioaktywny ślad=radioactive spur
radosny chichot=joyful giggle
radosny chór=joyful gallery
radosny dom=joyful house
radosny dzień=joyful day
radosny fakt=joyful fact
radosny głos=joyful sound
radosny gwar=joyful hum
radosny krąg=joyful vertebra
radosny krzyk=joyful shout
radosny los=joyful chance
radosny marsz=joyful advance
radosny nastrój=joyful mood
radosny okrzyk=joyful shout
radosny optymizm=joyful optimism
radosny pisk=joyful squeak
radosny raban=joyful row
radosny rechot=joyful croak
radosny ryk=joyful roar
radosny sekret=joyful secret
radosny sen=joyful dream
radosny śmiech=joyful laughter
radosny śpiew=joyful singing
radosny sposób=joyful way
radosny stan=joyful condition
radosny ton=joyful tone
radosny triumf=joyful triumph
radosny twór=joyful creature
radosny uśmiech=joyful smile
radosny wrzask=joyful scream
radosny wygląd=joyful appearance
radosny wyraz=joyful term
radosny zgiełk=joyful turmoil
radykalny sposób=radical way
radykalny wymóg=radical requirement
radykalny wzrost=radical growth
radykalny zaczyn=radical paste
radykalny zwrot=radical return
raj ziemski=earthly paradise
rajski ogród=paradisiacal garden
rajski poranek=paradisiacal morning
rakietowy atak=rocket attack
ranek chłodny=cool morning
ranny apel=wounded appeal
ranny chomik=wounded hamster
ranny czas=wounded tense
ranny człowiek=wounded man
ranny jeleń=wounded deer
ranny kaleka=wounded crippled
ranny koń=wounded horse
ranny krokus=wounded crocus
ranny łoś=wounded elk
ranny lot=wounded flight
ranny marynarz=wounded sailor
ranny mężczyzna=wounded man
ranny obóz=wounded camp
ranny rycerz=wounded knight
ranny szaleniec=wounded madman
ranny tępiciel=wounded exterminator
ranny tygrys=wounded tiger
ranny wąż=wounded snake
ranny wieloryb=wounded whale
ranny wierzchowiec=wounded saddle-horse
ranny żołnierz=wounded soldier
raport gotów=ready report
raport histologiczny=histological report
raport karny=penal report
raport laboratoryjny=laboratory report
raport policyjny=police report
raptowny błysk=sudden flash
raptowny głód=sudden hunger
raptowny obrót=sudden turn
raptowny ruch=sudden movement
raptowny sposób=sudden way
rasowy bokser=racial boxer
rasowy detektyw=racial detective
rasowy dowódca=racial commander
rasowy gracz=racial player
rasowy intelektualista=racial intellectual
rasowy klawisz=racial key
rasowy kobieciarz=racial womanizer
rasowy pies=racial dog
rasowy polityk=racial politician
rasowy źrebak=racial colt
ratowniczy przedział=rescue locker
raz jeździć=once once
raz nabrać=to take
raz podwójny=once double
raz potrzebny=once necessary
raz właściwy=once specific
rdzawy dywan=rust carpet
rdzawy odcień=rust shade
rdzawy potok=rust stream
rdzawy pył=rust dust
rdzawy ślad=rust spur
rdzeń kręgowy=vertebral stem
reakcyjny charakter=reactionary character
reakcyjny element=reactionary unit
reakcyjny pułk=reactionary regiment
reakcyjny reżim=reactionary regime
realistyczny charakter=realistic character
realistyczny obraz=realistic range
realny kształt=real shape
realny opór=real resistance
realny sen=real dream
realny socjalizm=real socialism
realny szczur=real rat
realny wymiar=real dimension
recenzent teatralny=theatrical reviewer
rechot złowrogi=ill-omened croak
recydywista stary=old recidivist
ręcznik kąpielowy=bath towel
ręczny bagaż=hand baggage
ręczny hamulec=hand restraint
ręczny karabin=hand musket
ręczny toporek=hand hatchet
ręczny zbiór=hand class
ręczny zegarek=hand watch
redakcyjny kolega=editorial colleague
redaktor naczelny=primate editor
redaktor polityczny=political editor
redaktor techniczny=technical editor
redukować światło=blank space
refleks świetlny=light reflex
regionalny redaktor=regional editor
regionalny tygodnik=regional weekly
regresywny populizm=regressive populism
regulamin więzienny=prison regulations
regulaminowy raport=regulation report
regularny arsenał=cubic arsenal
regularny bój=cubic combat
regularny krąg=cubic vertebra
regularny kształt=cubic shape
regularny oddech=cubic breath
regularny plusk=cubic splash
regularny posterunek=cubic sentry
regularny profil=cubic section
regularny rejs=cubic flight
regularny ruch=cubic movement
regularny ślad=cubic spur
regularny strumień=cubic stream
regularny szept=cubic whisper
regularny szlak=cubic pathway
regularny szum=cubic hum
regularny szyk=cubic formation
regularny tryb=cubic cog-wheel
regularny wykres=cubic graph
regularny wzór=cubic formula
rejestr podatkowy=taxes register
rejonowy komitet=district committee
rejs długi=long flight
rejsowy samolot=scheduled airplane
rękaw połączeniowy=linking conveyor
rekin stary=old shark
rekin żarłoczny=voracious shark
rekonesans konieczny=necessary reconnaissance
rękopis gotowy=ready manuscript
rękopis runiczny=runic manuscript
rekord światowy=world record
rekord życiowy=life record
rekordowy czas=record tense
rekrut młody=young recruit
relatywistyczny efekt=relativistic effect
religijny aspekt=religious aspect
religijny charakter=religious character
religijny druk=religious press
religijny kontekst=religious context
religijny lud=religious nation
religijny mistycyzm=religious mysticism
religijny obowiązek=religious duty
religijny sen=religious dream
religijny zapał=religious enthusiasm
remontowy numer=redecorating number
renesansowy cynik=Renaissance cynic
renesansowy styl=Renaissance style
renesansowy typ=Renaissance type
reportaż krytyczny=critical report
reportaż poważny=serious report
reprezentacyjny antyk=representative antiquity
reprezentacyjny rozmach=representative swing
reprezentacyjny słoń=representative elephant
reprezentacyjny wygląd=representative appearance
republikanizm rzymski=Roman republicanism
republikański dystrykt=republican district
republikański prokurator=republican procurator
respekt ogromny=huge respect
retoryczny gest=rhetorical gesture
retrospektywny objazd=retrospective tour
rewelacyjny dokument=amazing document
rewelacyjny opis=amazing description
rewelacyjny program=amazing programme
rewelacyjny sposób=amazing way
rewelacyjny system=amazing formation
rewers dłużny=indebted IOU
rewizor kolejowy=railway controller
rewolucyjny działacz=revolutionary activist
rewolucyjny ferment=revolutionary enzyme
rewolucyjny frazes=revolutionary platitude
rewolucyjny impuls=revolutionary impulse
rewolucyjny naród=revolutionary nation
rewolucyjny odruch=revolutionary reflex
rewolucyjny oszołom=revolutionary fanatic
rewolucyjny poeta=revolutionary poet
rewolucyjny potop=revolutionary deluge
rewolucyjny proces=revolutionary case
rewolucyjny ruch=revolutionary movement
rewolucyjny rząd=revolutionary grade
rewolucyjny sposób=revolutionary way
rewolwer bębenkowy=tympanic revolver
rezerwowy pułk=redundant regiment
rezerwowy system=redundant formation
rezerwowy wariant=redundant variant
reżim państwowy=state regime
reżim polityczny=political regime
rezolutny uśmiech=resolute smile
rezonans akustyczny=acoustic resonance
rezonans elektromagnetyczny=electromagnetic resonance
rezultat końcowy=final result
rezultat ogólny=general result
rezultat osobliwy=peculiar result
rezultat psychologiczny=psychological result
rezultat wytwórczy=productive result
reżym faszystowski=fascist regime
reżym więzienny=prison regime
reżyser filmowy=movie director
reżyser teatralny=theatrical director
roboczy poranek=working morning
roboczy tytuł=working title
robotnik budowlany=building worker
robotnik fabryczny=factory worker
robotnik fizyczny=physical worker
robotnik leśny=forest worker
robotnik pomocniczy=auxiliary worker
robotnik rolny=agricultural worker
robotny oracz=hard-working ploughman
ród godny=stately house
ród królewski=royal house
ród książęcy=ducal house
ród ludzki=human house
rodowód filozoficzny=philosophical origin
rodowód herbowy=heraldic origin
rodowy majątek=ancestral property
rodząca kobieta=parturient woman
rodzaj człowieczy=human gender
rodzaj męski=masculine gender
rodzaj żeński=female gender
rodzimy obraz=native range
rodzina łosi=elk family
rodzinny cyrk=family circus
rodzinny dach=family roof
rodzinny dom=family house
rodzinny duch=family spirit
rodzinny grób=family grave
rodzinny interes=family business
rodzinny kraj=family country
rodzinny majątek=family property
rodzinny port=family harbour
rodzinny salon=family lounge
rodzinny sekret=family secret
rodzinny sklep=family shop
rodzinny spisek=family conspiracy
rodzinny statek=family ship
rodzinny zakątek=family corner
rodzinny zwyczaj=family custom
róg dziwaczny=odd horn
róg myśliwski=hunting horn
róg nosowy=nasal horn
róg wojenny=war horn
rojny korytarz=busy corridor
rok astronomiczny=astronomical year
rok długi=long year
rok dwudziesty=year twentieth
rok fiskalny=fiscal year
rok nowy=new year
rok osiemdziesiąty=year eightieth
rok siedemdziesiąty=year seventieth
rok szkolny=school year
rok zerowy=zero year
romans drobny=small romance
romans rycerski=chivalrous romance
romans szybki=quick romance
romans współczesny=present romance
romański styl=Romanesque style
romantyczny bohater=romantic hero
romantyczny chłopiec=romantic boy
romantyczny efekt=romantic effect
romantyczny filister=romantic Philistine
romantyczny król=romantic king
romantyczny nastrój=romantic mood
romantyczny obraz=romantic range
romantyczny podziw=romantic admiration
romantyczny pomysł=romantic idea
romantyczny spływ=romantic fillet
romantyczny sposób=romantic way
romantyczny typ=romantic type
romantyczny urok=romantic charm
romantyczny widok=romantic view
romantyczny wieczór=romantic evening
roślinny opatrunek=vegetable dressing
roślinny sok=vegetable juice
roślinny zapach=vegetable scent
rower górski=mountain bicycle
rower medyczny=medical bicycle
rower staroświecki=old-fashioned bicycle
rower wyścigowy=racing bicycle
rower zjazdowy=congressional bicycle
równinny krajobraz=flat scenery
równinny pejzaż=flat landscape
równinny teren=flat terrain
równoczesny wzrost=simultaneous growth
równoległy czas=parallel tense
równoległy rozwój=parallel development
równomierny oddech=even breath
równomierny podział=even mislaid
równy blask=even glitter
równy chłopak=even boy
równy deszcz=even rain
równy facet=even guy
równy gość=even guest
równy nacisk=even pressure
równy oddech=even breath
równy ogień=even fire
równy okrąg=even circle
równy pokos=even crop
równy prostokąt=even rectangle
równy przedziałek=even partition
równy rytm=even rhythm
równy stos=even crib
równy teren=even terrain
równy tętent=even tramp
równy udział=even part
równy wzrost=even growth
różany ogród=rose garden
różany wzorek=rose pattern
rożen ogromny=huge spit
rozkoszny dreszcz=delightful shiver
rozkoszny łobuziak=delightful scamp
rozkoszny zapach=delightful scent
rozkraść komendant=commander officer
rozłam wewnętrzny=internal split
różnojęzyczny tłum=multilingual crowd
różnokolorowy piasek=multicoloured sand
różnorodny materiał=heterogeneous makings
różnorodny sposób=heterogeneous way
rożny czas=corner tense
różny czas=various tense
różny rząd=various grade
różny sposób=various way
różny współczynnik=various coefficient
różny wyraz=various term
różowawy dom=pink house
różowawy obrus=pink table-cloth
różowawy odcień=pink shade
różowy bilet=pink ticket
różowy blondynek=pink blondes
różowy bok=pink side
różowy brylant=pink diamond
różowy czepek=pink bonnet
różowy deseń=pink pattern
różowy dom=pink house
różowy dywan=pink carpet
różowy goździk=pink carnation
różowy język=pink tongue
różowy kamień=pink slide
różowy kapelusz=pink hat
różowy kolor=pink colour
różowy koral=pink coral
różowy mięczak=pink mollusc
różowy odcień=pink shade
różowy plasterek=pink slice
różowy poemat=pink poem
różowy słoń=pink elephant
różowy szalik=pink scarf
rozpaczliwy apel=desperate appeal
rozpaczliwy bój=desperate combat
rozpaczliwy chichot=desperate giggle
rozpaczliwy czyn=desperate act
rozpaczliwy gest=desperate gesture
rozpaczliwy głos=desperate sound
rozpaczliwy jęk=desperate groan
rozpaczliwy krzyk=desperate shout
rozpaczliwy los=desperate chance
rozpaczliwy okrzyk=desperate shout
rozpaczliwy pisk=desperate squeak
rozpaczliwy płacz=desperate crying
rozpaczliwy skowyt=desperate yelp
rozpaczliwy sposób=desperate way
rozpaczliwy szloch=desperate sob
rozpaczliwy telefon=desperate telephone
rozpaczliwy ton=desperate tone
rozpaczliwy trzask=desperate bang
rozpaczliwy wygląd=desperate appearance
rozpaczliwy zryw=desperate pick-up
rozpocząć rzeź=the slaughter
rozpoznać jesień=the autumn
rozpustny wyraz=immoral term
rozsądek bystry=bright reason
rozsądek ludowy=folk reason
rozsądek produkcyjny=productive reason
rozsądek wysoki=high reason
rozsądny chłopak=reasonable boy
rozsądny chłopiec=reasonable boy
rozsądny czas=reasonable tense
rozsądny człowiek=reasonable man
rozsądny dystans=reasonable distance
rozsądny facet=reasonable guy
rozsądny kostium=reasonable costume
rozsądny marynarz=reasonable sailor
rozsądny niepokój=reasonable anxiety
rozsądny nieprzyjaciel=reasonable enemy
rozsądny oficer=reasonable officer
rozsądny sędzia=reasonable judge
rozsądny sposób=reasonable way
rozsądny szach=reasonable check
rozsądny władca=reasonable ruler
rozsądny zamiar=reasonable intention
roztropny wilk=prudent wolf
rozum ludzki=human reason
rozum życiowy=life reason
rozumieć świat=the world
rozumny człowiek=rational man
rozumny wzrok=rational sight
rozważny facet=judicious guy
rozważny klient=judicious customer
rozwód protestancki=Protestant divorce
rozwój duchowy=spiritual development
rozwój emocjonalny=emotional development
rozwój ewolucyjny=evolutionary development
rozwój filozoficzny=philosophical development
rozwój fizyczny=physical development
rozwój gospodarczy=economic development
rozwój intelektualny=intellectual development
rozwój kapitalistyczny=capitalistic development
rozwój kulturalny=cultural development
rozwój normalny=normal development
rozwój regionalny=regional development
rozwój socjalny=social development
rozwój umysłowy=intellectual development
rubaszny dowcip=coarse joke
rubaszny mężczyzna=coarse man
rubaszny śmiech=coarse laughter
rubin martwy=stagnant ruby
rubin prawy=right ruby
ruch agrarny=agrarian movement
ruch amatorski=unprofessional movement
ruch charakterystyczny=characteristic movement
ruch długi=long movement
ruch ekologiczny=ecological movement
ruch fizyczny=physical movement
ruch graniczny=border movement
ruch intelektualny=intellectual movement
ruch komunistyczny=communist movement
ruch konny=horse movement
ruch krótki=short movement
ruch kwaśny=acid movement
ruch liberalny=broad-minded movement
ruch literacki=literary movement
ruch marksistowski=Marxist movement
ruch masowy=mass movement
ruch materialny=substantive movement
ruch mechaniczny=mechanical movement
ruch muzułmański=Moslem movement
ruch muzyczny=musical movement
ruch naturalny=natural movement
ruch niecierpliwy=impatient movement
ruch obrotowy=circulating movement
ruch ogólnonarodowy=nationwide movement
ruch partyzancki=guerrilla movement
ruch pasażerski=passenger movement
ruch pętlowy=loop movement
ruch poranny=morning movement
ruch posuwisty=ambling movement
ruch powietrzny=aerial movement
ruch religijny=religious movement
ruch rewolucyjny=revolutionary movement
ruch społeczny=social movement
ruch wahadłowy=pendulum movement
ruch wirowy=rotational movement
ruch wydawniczy=publishing movement
ruch wywrotowy=subversive movement
ruch zaczepny=aggressive movement
ruch zgodny=peaceable movement
ruch związkowy=union movement
ruchliwy chłopak=busy boy
ruchliwy cień=busy umbra
ruchliwy dzień=busy day
ruchliwy lokal=busy premises
ruchliwy mężczyzna=busy man
ruchliwy muzykant=busy musician
ruchliwy ognik=busy flame
ruchliwy plac=busy square
ruchliwy port=busy harbour
ruchliwy punkt=busy point
ruchliwy tłum=busy crowd
ruchliwy umysł=busy mind
ruchomy cel=movable aim
ruchomy cień=movable umbra
ruchomy element=movable unit
ruchomy mur=movable wall
ruchomy słup=movable prism
ruchomy snop=movable sheaf
ruchomy stół=movable table
rudawy blask=reddish glitter
rudawy inżynier=reddish engineer
rudawy meszek=reddish down
rudawy odcień=reddish shade
rudawy pył=reddish dust
rudawy włóczęga=reddish tramp
rudowłosy chłopak=red-haired boy
rudowłosy facet=red-haired guy
rudowłosy mężczyzna=red-haired man
rudowłosy osobnik=red-haired individual
rudowłosy posłaniec=red-haired messenger
rudowłosy recepcjonista=red-haired receptionist
rudowłosy wielkolud=red-haired giant
rudy chłopak=red boy
rudy cień=red umbra
rudy facet=red guy
rudy inżynier=red engineer
rudy kolor=red colour
rudy koń=red horse
rudy kot=red cat
rudy lis=red fox
rudy mąż=red husband
rudy mech=red moss
rudy oberwaniec=red ragamuffin
rudy pył=red dust
rudy wamp=red vamp
rudy wielkolud=red giant
rumak bojowy=operational steed
rumak wysoki=high steed
rumiany chłopak=ruddy boy
rumiany człowiek=ruddy man
rumiany radca=ruddy counsellor
rumor głośny=loud rumble
rumor przeciwny=opposite rumble
ruszyć jutro=the future
rutynowy element=routine unit
rutynowy manewr=routine manoeuvres
rutynowy meldunek=routine report
rutynowy rejs=routine flight
rutynowy wyrok=routine judgement
rutynowy zabieg=routine cut
rybacki statek=fishing ship
rybacki strój=fishing dress
rycerski obyczaj=chivalrous custom
rycerski pancerz=chivalrous armour
rycerski uczynek=chivalrous act
rychły brzask=early dawn
rychły koniec=early end
rychły wybuch=early explosion
rychły wyjazd=early departure
rychły zgon=early decease
rydwan wojenny=war chariot
rygor etyczny=ethical discipline
rygorystyczny kodeks=rigorous code
ryk nosowy=nasal roar
ryk ostatni=last roar
ryk zwierzęcy=animal roar
rym słodki=sweet rhyme
rynek finansowy=financial market
rynek handlowy=trade market
rynek literacki=literary market
rynek własny=own market
rynek wydawniczy=publishing market
rynsztunek bojowy=operational gear
rys wspólny=common outline
rysunek satyryczny=satiric drawing
rysunek techniczny=technical drawing
rysunkowy ludzik=drawing man
rysunkowy potwór=drawing monster
rytm dobowy=hour rhythm
rytm nieustanny=incessant rhythm
rytmiczny łoskot=rhythmical din
rytmiczny oddech=rhythmical breath
rytmiczny ruch=rhythmical movement
rytmiczny stuk=rhythmical clatter
rytmiczny stukot=rhythmical clatter
rytmiczny szum=rhythmical hum
rytmiczny warkot=rhythmical whirr
rytuał małżeński=marital ritual
rytuał pogrzebowy=funeral ritual
rytuał zastępczy=supplementary ritual
rytualny charakter=ritual character
rytualny gest=ritual gesture
rytualny mord=ritual manslaughter
rytualny sposób=ritual way
rytualny strój=ritual dress
rytualny taniec=ritual dance
ryżowy papier=rice paper
ryzykancki charakter=reckless character
ryzykowny marsz=risky advance
ryzykowny odcinek=risky interval
ryzykowny punkt=risky point
ryzykowny sposób=risky way
ryzykowny strzał=risky shot
rząd antyfaszystowski=antifascist grade
rząd centralny=central grade
rząd federalny=federal grade
rząd imperialistyczny=imperialistic grade
rząd koalicyjny=coalition grade
rząd komunistyczny=communist grade
rząd możliwy=possible grade
rząd ówczesny=contemporary grade
rząd rzymski=Roman grade
rząd samozwańczy=self-appointed grade
rząd tymczasowy=interim grade
rząd zachodni=western grade
rzadki dar=thin gift
rzadki dodatek=thin addition
rzadki egzemplarz=thin copy
rzadki gatunek=thin species
rzadki gość=thin guest
rzadki klejnot=thin gem
rzadki las=thin forest
rzadki owoc=thin fruit
rzadki pieniądz=thin money
rzadki plusk=thin splash
rzadki przypadek=thin case
rzadki przysmak=thin delicacy
rzadki śnieg=thin snow
rzadki strumień=thin stream
rzadki widok=thin view
rzadki wyjątek=thin except
rzadki wypadek=thin incident
rzadki zapach=thin scent
rzadki zarost=thin hair
rzadki zaszczyt=thin honour
rzadki zbiór=thin class
rządowy telefon=government telephone
rzecznik prasowy=press spokesman
rzeczny nurt=river current
rzeczownik pospolity=common noun
rzeczowy depozyt=factual deposit
rzeczowy filozof=factual philosopher
rzeczowy głos=factual sound
rzeczowy szuler=factual cardsharp
rzeczowy ton=factual tone
rzeczywisty atak=real attack
rzeczywisty dramat=real drama
rzeczywisty entuzjazm=real enthusiasm
rzeczywisty geniusz=real genius
rzeczywisty imperializm=real imperialism
rzeczywisty kierunek=real sense
rzeczywisty kolor=real colour
rzeczywisty kontrapunkt=real counterpoint
rzeczywisty kult=real cult
rzeczywisty mur=real wall
rzeczywisty niepokój=real anxiety
rzeczywisty obraz=real range
rzeczywisty opór=real resistance
rzeczywisty przebieg=real course
rzeczywisty przełom=real fissure
rzeczywisty sens=real sense
rzeczywisty wygląd=real appearance
rzeczywisty wymiar=real dimension
rzeczywisty zwycięzca=real winner
rzekomy agent=alleged broker
rzekomy brak=alleged lack
rzekomy defekt=alleged break-down
rzekomy język=alleged tongue
rzekomy liberał=alleged liberal
rzekomy list=alleged letter
rzekomy napad=alleged forwards
rzekomy oficer=alleged officer
rzekomy pistolet=alleged pistol
rzekomy potwór=alleged monster
rzekomy projekt=alleged project
rzekomy rzemieślnik=alleged craftsman
rzekomy spiskowiec=alleged conspirator
rzekomy światopogląd=alleged viewpoint
rzekomy syn=alleged son
rzekomy wirus=alleged virus
rzemienny pas=leather belt
rzemyk stary=old thong
rześki chłód=brisk chill
rześki głos=brisk sound
rześki poranek=brisk morning
rześki ranek=brisk morning
rześki redaktor=brisk editor
rześki umysł=brisk mind
rześki wiatr=brisk wind
rzetelny komentarz=reliable comment
rzetelny raport=reliable report
rzewny list=doleful letter
rzewny nastrój=doleful mood
rzewny uśmiech=doleful smile
rzeźbiarz ludowy=folk sculptor
rzucić orzech=the nut
rzucić światło=blank space
rzut rożny=corner projection
rzymski buntownik=Roman rebel
rzymski cesarz=Roman emperor
rzymski dowódca=Roman commander
rzymski dryl=Roman drill
rzymski dwór=Roman manor
rzymski język=Roman tongue
rzymski legat=Roman legate
rzymski legionista=Roman legionary
rzymski obóz=Roman camp
rzymski okręt=Roman ship
rzymski orzeł=Roman eagle
rzymski pisarz=Roman writer
rzymski pokój=Roman room
rzymski poród=Roman childbirth
rzymski renegat=Roman renegade
rzymski salut=Roman salute
rzymski sposób=Roman way
rzymski stan=Roman condition
rzymski syn=Roman son
rzymski wał=Roman roller
rzymski zwyczaj=Roman custom
sądny dzień=doomsday day
sądowy korytarz=judicial corridor
sądowy obrońca=judicial barrister
sądowy patolog=judicial pathologist
sadystyczny mąż=sadistic husband
sadystyczny prymityw=sadistic primitiveness
sadystyczny tropiciel=sadistic sleuth-hound
sakralny opłatek=sacred wafer
sakralny przybytek=sacred shrine
salon literacki=literary lounge
salon motocyklowy=motor-cycle lounge
salon zielony=green lounge
samiec dorodny=shapely male
samodzielny instynkt=independent instinct
samodzielny pokój=independent room
samodzielny wyjazd=independent departure
samodzielny zwiad=independent scouts
samoistny byt=spontaneous existence
samoistny ruch=spontaneous movement
samolot myśliwski=hunting airplane
samolot obserwacyjny=observational airplane
samolot pasażerski=passenger airplane
samolot ponaddźwiękowy=supersonic airplane
samolot sanitarny=sanitary airplane
samolot specjalny=special airplane
samolot transportowy=forwarding airplane
samolot wojskowy=military airplane
samolot zwiadowczy=reconnoitring airplane
samolubny prostak=selfish simpleton
samoobsługowy bufet=self-service buffet
samorodny humorysta=inborn humorist
samorząd pracowniczy=Workers' council
samorząd szkolny=school council
samotnik nieżonaty=unmarried loner
samotny brat=lonely brother
samotny chłopiec=lonely boy
samotny cień=lonely umbra
samotny ciężarowiec=lonely weight-lifter
samotny człowiek=lonely man
samotny dom=lonely house
samotny drapieżca=lonely plunderer
samotny emeryt=lonely pensioner
samotny głos=lonely sound
samotny gość=lonely guest
samotny grób=lonely grave
samotny jeździec=lonely rider
samotny kajak=lonely kayak
samotny kasjer=lonely cashier
samotny kojot=lonely coyote
samotny kolejarz=lonely railwayman
samotny liść=lonely leaf
samotny mężczyzna=lonely man
samotny obóz=lonely camp
samotny oficer=lonely officer
samotny ojciec=lonely sires
samotny okręt=lonely ship
samotny orzeł=lonely eagle
samotny pasażer=lonely passenger
samotny pies=lonely dog
samotny pobyt=lonely stay
samotny rejs=lonely flight
samotny relikt=lonely relict
samotny rybak=lonely fisherman
samotny rycerz=lonely knight
samotny słowik=lonely nightingale
samotny stan=lonely condition
samotny strażnik=lonely guard
samotny terrorysta=lonely terrorist
samotny wariat=lonely madman
samotny wartownik=lonely guard
samotny wędrowiec=lonely wanderer
samotny więzień=lonely prisoner
samotny wyjazd=lonely departure
samotny żeglarz=lonely sailor
samotny żołnierz=lonely soldier
samotny zryw=lonely pick-up
samotny żyd=lonely Jew
samozwańczy sztukmistrz=self-appointed conjurer
sanitarny posłaniec=sanitary messenger
sarkastyczny śmiech=sarcastic laughter
sarkastyczny ton=sarcastic tone
sąsiedni dach=vicinal roof
sąsiedni dom=vicinal house
sąsiedni dwór=vicinal manor
sąsiedni ekran=vicinal screen
sąsiedni fotel=vicinal armchair
sąsiedni gabinet=vicinal study
sąsiedni lokal=vicinal premises
sąsiedni magazyn=vicinal store-house
sąsiedni pokój=vicinal room
sąsiedni port=vicinal harbour
sąsiedni stolik=vicinal table
sąsiedni wieżowiec=vicinal skyscraper
satanistyczny doktor=satanic doctor
satelitarny wywiad=satellite interview
satrapa prawowity=legitimate satrap
scenariusz filmowy=movie script
sceniczny ekspres=stage express
sceniczny szept=stage whisper
sceptyczny człowiek=sceptical man
sceptyczny mędrzec=sceptical sage
sceptyczny publicysta=sceptical journalist
sceptyczny umysł=sceptical mind
schematyczny wizerunek=schematic picture
schizofreniczny stan=schizophrenic condition
schludny mężczyzna=neat man
schludny szereg=neat sequence
schludny wygląd=neat appearance
schron przeciwlotniczy=anti-aircraft shelter
ścienny zegar=wall clock
ścigać złapał=to prosecute
seans nocny=night show
sędzia pomocniczy=auxiliary judge
sędzia przysięgły=the judge
sędzia rozsądny=reasonable judge
sędzia śledczy=inquiry judge
sędziwy człowiek=aged man
sędziwy mąż=aged husband
sędziwy mnich=aged monk
sędziwy pacjent=aged patient
sędziwy patriarcha=aged patriarch
sędziwy prezydent=aged president
sędziwy sługa=aged servant
sędziwy wiek=aged age
sędziwy wojownik=aged warrior
sękaty dąb=gnarled oak
sękaty kij=gnarled stick
sękaty paluch=gnarled finger
sękaty pień=gnarled stock
semestr wiosenny=spring semester
semicki nos=Semitic nose
sen cichy=calm dream
sen dziwny=odd dream
sen hipnotyczny=hypnotic dream
sen koszmarny=nightmarish dream
sen narkotyczny=narcotic dream
sen nieruchomy=motionless dream
sen niezwykły=unusual dream
sen normalny=normal dream
sen pełen=full dream
sen poobiedni=after-dinner dream
sen prawdziwy=true dream
sen proroczy=prophetic dream
sen senny=sleepy dream
sen szczęśliwy=happy dream
sen sztywny=stiff dream
sen wieczny=eternal dream
sen zimowy=winter dream
senat miejski=municipal senate
senat rzymski=Roman senate
senatorski przywilej=senatorial privilege
senny amator=sleepy lover
senny atak=sleepy attack
senny głos=sleepy sound
senny koszmar=sleepy nightmare
senny nastrój=sleepy mood
senny nonsens=sleepy nonsense
senny obraz=sleepy range
senny oddech=sleepy breath
senny proszek=sleepy powder
senny rytm=sleepy rhythm
senny sposób=sleepy way
senny twarz=sleepy face
senny umysł=sleepy mind
senny uśmiech=sleepy smile
senny wartownik=sleepy guard
senny wzrok=sleepy sight
sens erotyczny=erotic sense
sens tajemniczy=mysterious sense
sensacyjny wynalazek=sensational invention
sensacyjny wypadek=sensational incident
sensowny efekt=sensible effect
sensowny kierunek=sensible sense
sensowny pomysł=sensible idea
sensowny ruch=sensible movement
sensowny użytek=sensible use
sensowny wybór=sensible choice
sęp królewski=royal vulture
ser mleczny=lactic cheese
serdeczny głos=bosom sound
serdeczny hołd=bosom homage
serdeczny kolega=bosom colleague
serdeczny korespondent=bosom correspondent
serdeczny list=bosom letter
serdeczny palec=bosom digit
serdeczny przyjaciel=bosom friend
serdeczny śmiech=bosom laughter
serdeczny stosunek=bosom relation
serdeczny tłum=bosom crowd
serdeczny uścisk=bosom hug
serdeczny wyraz=bosom term
serial telewizyjny=television series
serwis informacyjny=informative service
serwis kawowy=coffee service
serwis obiadowy=dinner service
serwis pogodowy=weather service
serwis światowy=world service
setny trybun=hundredth tribune
sezon koncertowy=concert season
sezon ogórkowy=cucumber season
sezon wakacyjny=holiday season
sferyczny kształt=spherical shape
siatkowy podkoszulek=reticular vest
siedemnasty numer=seventeenth number
sielankowy fresk=idyllic fresco
sielankowy krajobraz=idyllic scenery
sielankowy nastrój=idyllic mood
sielankowy widok=idyllic view
sierpniowy blok=August block
sierpniowy dzień=August day
sierpniowy wieczór=August evening
silnik ciepły=warm engine
silnik parowy=steam engine
silny akcent=strong tone
silny aromat=strong aroma
silny atak=strong attack
silny blask=strong glitter
silny błysk=strong flash
silny bodziec=strong stimulus
silny ból=strong pain
silny charakter=strong character
silny chłop=strong peasant
silny chłopak=strong boy
silny chwyt=strong hand
silny ciężarowiec=strong weight-lifter
silny człowiek=strong man
silny dar=strong gift
silny deszcz=strong rain
silny dreszcz=strong shiver
silny garnizon=strong garrison
silny głos=strong sound
silny imperator=strong emperor
silny instynkt=strong instinct
silny intelekt=strong intellect
silny kark=strong neck
silny kaszel=strong cough
silny kontyngent=strong quota
silny krwotok=strong haemorrhage
silny ładunek=strong cargo
silny lęk=strong phobia
silny mężczyzna=strong man
silny mróz=strong frost
silny nacisk=strong pressure
silny napar=strong infusion
silny narkotyk=strong drug
silny naród=strong nation
silny niepokój=strong anxiety
silny nurt=strong current
silny obraz=strong range
silny ocet=strong vinegar
silny oddział=strong series
silny oddźwięk=strong response
silny odór=strong odour
silny odrzut=strong kick
silny ogień=strong fire
silny ogon=strong tail
silny opór=strong resistance
silny organizm=strong organism
silny pęd=strong sprout
silny poblask=strong glow
silny prąd=strong current
silny przeciąg=strong draught
silny punkt=strong point
silny reflektor=strong headlight
silny rezonans=strong resonance
silny rozłam=strong split
silny ruch=strong movement
silny rumieniec=strong blush
silny rzut=strong projection
silny sen=strong dream
silny skręt=strong torsion
silny ślad=strong spur
silny smak=strong taste
silny smród=strong stench
silny śnieg=strong snow
silny strach=strong fear
silny strumień=strong stream
silny sygnał=strong signal
silny system=strong formation
silny szkwał=strong storm
silny sztorm=strong storm
silny ucisk=strong pressure
silny umysł=strong mind
silny upór=strong obstinacy
silny uścisk=strong hug
silny wiatr=strong wind
silny wicher=strong gale
silny wir=strong whirl
silny właściciel=strong owner
silny wpływ=strong influence
silny wstrząs=strong shocking
silny zapach=strong scent
silny zastrzyk=strong injection
silny zryw=strong pick-up
silny związek=strong relationship
silos zbożowy=cereal silo
siny język=blue tongue
siny kamień=blue slide
siny odcisk=blue imprint
siny piaskowiec=blue sandstone
siostrzany pocałunek=sisterly kiss
siostrzany sposób=sisterly way
siwowłosy facet=grey-haired guy
siwowłosy kasztelan=grey-haired castellan
siwowłosy mężczyzna=grey-haired man
siwowłosy portier=grey-haired door-keeper
siwowłosy sędzia=grey-haired judge
siwowłosy wykładowca=grey-haired lecturer
siwy człowiek=grey man
siwy dureń=grey fool
siwy dym=grey smoke
siwy facet=grey guy
siwy gruźlik=grey consumptive
siwy koń=grey horse
siwy konik=grey pony
siwy kosmyk=grey wisp
siwy ksiądz=grey priest
siwy kubrak=grey doublet
siwy łeb=grey head
siwy mech=grey moss
siwy mężczyzna=grey man
siwy osobnik=grey individual
siwy specjalista=grey expert
siwy warkocz=grey tress
siwy wierzchowiec=grey saddle-horse
siwy włos=grey hair
siwy zarost=grey hair
siwy żeglarz=grey sailor
skalisty cypel=rocky cape
skalisty kopiec=rocky mound
skalisty kraj=rocky country
skalisty krajobraz=rocky scenery
skalisty nawis=rocky overhang
skalisty półwysep=rocky peninsula
skalisty strop=rocky floor
skalisty występ=rocky joggle
skalny blok=rocky block
skalny grzebień=rocky comb
skalny kamień=rocky slide
skalny korytarz=rocky corridor
skalny krąg=rocky vertebra
skalny labirynt=rocky labyrinth
skalny ogryzek=rocky scrap
skalny osad=rocky settlings
skalny półokrąg=rocky semicircle
skalny pył=rocky dust
skalny tunel=rocky tunnel
skalny uskok=rocky set-off
skalny występ=rocky joggle
skalny wzgórek=rocky hillock
skalpel chirurgiczny=surgical scalpel
skandal dyplomatyczny=diplomatic scandal
skandal międzynarodowy=international scandal
skandal polityczny=political scandal
skandynawski typ=Scandinavian type
skanować przestrzeń=the space
skąpy blask=stingy glitter
skąpy kostium=stingy costume
skąpy ojciec=stingy sires
skąpy strój=stingy dress
skarb królewski=royal treasure
skarb miejski=municipal treasure
skarb narodowy=national treasure
skarb państwowy=state treasure
skarb pusty=null treasure
skład chemiczny=chemical depot
skład izotopowy=isotopic depot
skład miejski=municipal depot
skład osobowy=personal depot
skład społeczny=social depot
sklep jubilerski=jeweller's shop
sklep meblowy=furniture shop
sklep mięsny=meat shop
sklep monopolowy=monopolistic shop
sklep muzyczny=music shop
sklep odzieżowy=clothes shop
sklep okultystyczny=occultist shop
sklep rybny=fish shop
sklep spółdzielczy=cooperative shop
sklep spożywczy=food shop
sklep śródmiejski=downtown shop
sklep wysyłkowy=mail-order shop
sklep żelazny=iron shop
sklepowy pomysł=shop idea
skłonić ucha=the ear
skok kolejny=next stroke
skok nagły=sudden stroke
skorowidz towarzyski=sociable index
skorygować tor=running track
skórzany bukłak=leather bottle
skórzany but=leather shoe
skórzany fotel=leather armchair
skórzany futerał=leather case
skórzany hełm=leather cupola
skórzany knebel=leather gag
skórzany kokon=leather cocoon
skórzany kombinezon=leather overalls
skórzany komplet=leather set
skórzany namiot=leather tent
skórzany napierśnik=leather breast-plate
skórzany ochraniacz=leather fender
skórzany pancerz=leather armour
skórzany pas=leather belt
skórzany płaszcz=leather sheath
skórzany plecak=leather rucksack
skórzany portfel=leather portfolio
skórzany rynsztunek=leather gear
skórzany rzemyk=leather thong
skórzany strój=leather dress
skórzany worek=leather bag
skośny cień=slanting umbra
skosztować wina=the wine
skowyt upiorny=ghastly yelp
skrajny antysemityzm=extreme anti-Semitism
skrajny brak=extreme lack
skrajny egoizm=extreme egoism
skrajny komunizm=extreme communism
skrajny nacjonalizm=extreme nationalism
skrajny przykład=extreme example
skrajny przypadek=extreme case
skrajny wyraz=extreme term
skromny bagaż=modest baggage
skromny budżet=modest budget
skromny chłopiec=modest boy
skromny czek=modest cheque
skromny dobytek=modest belongings
skromny dom=modest house
skromny głos=modest sound
skromny jacht=modest yacht
skromny kęs=modest billet
skromny krój=modest cut
skromny naukowiec=modest scientist
skromny obiad=modest dinner
skromny owoc=modest fruit
skromny pałac=modest palace
skromny pierścionek=modest ring
skromny pochówek=modest burial
skromny początek=modest beginning
skromny podwieczorek=modest tea
skromny pogrzeb=modest funeral
skromny pomocnik=modest half-back
skromny posiłek=modest meal
skromny pożytek=modest use
skromny ślub=modest marriage
skromny spadek=modest fall
skromny sposób=modest way
skromny strój=modest dress
skromny szczur=modest rat
skromny sznur=modest string
skromny tryb=modest cog-wheel
skromny urzędnik=modest official
skromny wkład=modest input
skromny wypad=modest excursion
skromny zakres=modest range
skromny zasób=modest supply
skromny zestaw=modest aggregate
skromny żywot=modest life
skrót obrazowy=pictorial shortcut
skrupulatny chłopak=meticulous boy
skrupulatny inżynier=meticulous engineer
skrupulatny rzemieślnik=meticulous craftsman
skrupulatny sędzia=meticulous judge
skrzat butelkowy=bottle goblin
skrzat domowy=home goblin
skrzydlaty chór=winged gallery
skrzydlaty cień=winged umbra
skrzydlaty człowiek=winged man
skrzydlaty dyplomata=winged diplomatist
skrzydlaty hełm=winged cupola
skrzydlaty koń=winged horse
skrzydlaty krąg=winged vertebra
skrzydlaty kształt=winged shape
skrzydlaty pierścień=winged halo
skrzydlaty posłaniec=winged messenger
skrzydlaty potwór=winged monster
skrzydlaty rumak=winged steed
skrzydlaty stwór=winged creature
skrzydlaty władca=winged ruler
skurcz ostry=sharp cramp
skuteczny atak=effective attack
skuteczny nacisk=effective pressure
skuteczny opatrunek=effective dressing
skuteczny opór=effective resistance
skuteczny oręż=effective army
skuteczny ostrzał=effective fire
skuteczny podstęp=effective ruse
skuteczny sposób=effective way
skuteczny system=effective formation
skuteczny tłumik=effective silencer
skuteczny werbunek=effective recruitment
skuteczny zabójca=effective killer
skuteczny zasięg=effective range
skuteczny zmysł=effective sense
skutek niepewny=insecure result
skutek odwrotny=opposite result
skutek przeciwny=opposite result
skutek przedziwny=bizarre result
skutek uboczny=side result
skutek wiadomy=known result
skuter śnieżny=snow scooter
skwarny czas=sweltering tense
skwarny dzień=sweltering day
słabowity człowiek=frail man
słabowity dzieciak=frail child
słabowity synek=frail son
słaby blask=weak glitter
słaby błysk=weak flash
słaby brzęk=weak chink
słaby brzuch=weak stomach
słaby charakter=weak character
słaby ciąg=weak sequence
słaby cień=weak umbra
słaby człowiek=weak man
słaby dzwonek=weak trumpet
słaby garnizon=weak garrison
słaby geodeta=weak geodesist
słaby głos=weak sound
słaby grzmot=weak thunder
słaby gwizd=weak singing
słaby huk=weak profusion
słaby impuls=weak impulse
słaby jęk=weak groan
słaby kaszel=weak cough
słaby koktajl=weak cocktail
słaby krzyk=weak shout
słaby kwas=weak acid
słaby marsz=weak advance
słaby materiał=weak makings
słaby obraz=weak range
słaby odblask=weak halo
słaby oddech=weak breath
słaby odór=weak odour
słaby ogień=weak fire
słaby okrzyk=weak shout
słaby opór=weak resistance
słaby pisk=weak squeak
słaby płomień=weak flame
słaby plusk=weak splash
słaby poblask=weak glow
słaby półcień=weak twilight
słaby polityk=weak politician
słaby pomruk=weak murmur
słaby potencjał=weak potential
słaby prąd=weak current
słaby punkt=weak point
słaby reflektor=weak headlight
słaby rezonans=weak resonance
słaby rozwój=weak development
słaby ruch=weak movement
słaby rumieniec=weak blush
słaby ryk=weak roar
słaby rząd=weak grade
słaby śmiech=weak laughter
słaby sposób=weak way
słaby stuk=weak clatter
słaby sygnał=weak signal
słaby szum=weak hum
słaby tętent=weak tramp
słaby trzask=weak bang
słaby uśmiech=weak smile
słaby warkot=weak whirr
słaby wiatr=weak wind
słaby wrzask=weak scream
słaby wzrok=weak sight
słaby zapach=weak scent
ślad drobny=small spur
ślad murowany=brick spur
ślad potężny=powerful spur
ślad psychiczny=psychical spur
ślad widoczny=visible spur
sławny aktor=famous actor
sławny cesarz=famous emperor
sławny chemik=famous chemist
sławny chirurg=famous surgeon
sławny cyrograf=famous pledge
sławny człowiek=famous man
sławny detektyw=famous detective
sławny dziennikarz=famous journalist
sławny etnograf=famous ethnographer
sławny grobowiec=famous tomb
sławny kawaler=famous bachelor
sławny kawalerzysta=famous cavalryman
sławny lekarz=famous doctor
sławny malarz=famous painter
sławny mur=famous wall
sławny naród=famous nation
sławny ojciec=famous sires
sławny pień=famous stock
sławny pisarz=famous writer
sławny płetwonurek=famous frogman
sławny poeta=famous poet
sławny pogromca=famous conqueror
sławny prawnik=famous lawyer
sławny profesor=famous professor
sławny przyrodnik=famous naturalist
sławny rabin=famous rabbi
sławny referat=famous report
sławny rodak=famous countryman
sławny rozbójnik=famous highwayman
sławny rudzielec=famous carrots
sławny satyryk=famous comedian
sławny skryba=famous scribe
sławny szermierz=famous fencer
sławny temat=famous subject
sławny władca=famous ruler
sławny wojownik=famous warrior
sławny znaczek=famous mark
ślepy idiota=blind idiot
ślepy instynkt=blind instinct
ślepy koniec=blind end
ślepy korytarz=blind corridor
ślepy los=blind chance
ślepy mułła=blind mullah
ślepy odruch=blind reflex
ślepy opiekun=blind guardian
ślepy patriotyzm=blind patriotism
ślepy przypadek=blind case
ślepy śpiewak=blind singer
ślepy zaułek=blind backstreet
ślepy żebrak=blind beggar
śliczny autoportret=pretty self-portrait
śliczny chłopiec=pretty boy
śliczny dzień=pretty day
śliczny element=pretty unit
śliczny głos=pretty sound
śliczny korek=pretty plug
śliczny kwiatek=pretty flower
śliczny odcinek=pretty interval
śliczny ogródek=pretty garden
śliczny owal=pretty oval
śliczny parasol=pretty umbrella
śliczny pasterz=pretty shepherd
śliczny pokój=pretty room
śliczny scyzoryk=pretty penknife
śliczny sposób=pretty way
śliczny synek=pretty son
śliczny wianek=pretty wreath
śliczny wzgórek=pretty hillock
śliski materiał=slippery makings
śliski pień=slippery stock
śliski płaszcz=slippery sheath
śliski ślad=slippery spur
śliski stopień=slippery ran
śliski temat=slippery subject
śliski teren=slippery terrain
śliski węgorz=slippery eel
ślizgacz ciężarowy=weight speed-boat
słodki aromat=sweet aroma
słodki ból=sweet pain
słodki chleb=sweet bread
słodki chłopiec=sweet boy
słodki dreszcz=sweet shiver
słodki dym=sweet smoke
słodki głos=sweet sound
słodki gość=sweet guest
słodki kant=sweet edge
słodki kąsek=sweet bite
słodki miąższ=sweet flesh
słodki napój=sweet drink
słodki płyn=sweet humour
słodki posmak=sweet aftertaste
słodki smak=sweet taste
słodki śnieg=sweet snow
słodki sok=sweet juice
słodki sposób=sweet way
słodki stan=sweet condition
słodki syrop=sweet syrup
słodki szał=sweet madness
słodki szum=sweet hum
słodki uśmiech=sweet smile
słodki wiatr=sweet wind
słodki woń=sweet smell
słodki zapach=sweet scent
słomiany dach=straw roof
słomiany kapelusz=straw hat
słomiany kolor=straw colour
słomiany ogień=straw fire
słomkowy kapelusz=straw hat
słomkowy płyn=straw humour
słoń chudy=thin elephant
słoneczny blask=sunny glitter
słoneczny bóg=sunny god
słoneczny dzień=sunny day
słoneczny noc=sunny night
słoneczny odbłysk=sunny reflection
słoneczny okres=sunny cycle
słoneczny pejzaż=sunny landscape
słoneczny plac=sunny square
słoneczny poranek=sunny morning
słoneczny promień=sunny ray
słoneczny ranek=sunny morning
słoneczny żar=sunny heat
słony aromat=salty aroma
słony posmak=salty aftertaste
słony rachunek=salty calculus
słony smak=salty taste
słony wiatr=salty wind
słony zapach=salty scent
słotny dzień=rainy day
słowiański szczyt=Slavic apex
słownik biograficzny=biographic dictionary
słownik łaciński=Latin dictionary
słowny pojedynek=dependable duel
ślub cywilny=civil marriage
ślub kościelny=church marriage
ślub starczy=senile marriage
ślubny kobierzec=wedding carpet
ślubny tan=wedding dance
słuchowy ekwiwalent=aural equivalent
słuchowy odpowiednik=aural equivalent
słup kręgowy=vertebral prism
słup ognisty=fiery prism
słup przydrożny=wayside prism
słup reklamowy=advertising prism
słup telefoniczny=telephone prism
słup telegraficzny=telegraphic prism
służalczy hołd=servile homage
służalczy komunikat=servile message
służalczy pies=servile dog
służalczy typ=servile type
służbowy gwizdek=business whistle
służbowy numer=business number
służbowy obowiązek=business duty
służbowy pistolet=business pistol
służbowy raport=business report
służbowy rewolwer=business revolver
służbowy wyjazd=business departure
służbowy żargon=business jargon
słynny adwokat=famous barrister
słynny apel=famous appeal
słynny architekt=famous architect
słynny atleta=famous athlete
słynny autor=famous author
słynny bandyta=famous bandit
słynny detektyw=famous detective
słynny diabeł=famous devil
słynny dom=famous house
słynny dualizm=famous dualism
słynny dziejopis=famous historiographer
słynny esej=famous essay
słynny facet=famous guy
słynny filolog=famous philologist
słynny geograf=famous geographer
słynny gwiazdor=famous star
słynny historyk=famous historian
słynny jasnowidz=famous clairvoyant
słynny kabaret=famous cabaret
słynny klasztor=famous monastery
słynny klejnot=famous gem
słynny klub=famous club
słynny laryngolog=famous laryngologist
słynny lekarz=famous doctor
słynny meczet=famous mosque
słynny most=famous bridge
słynny naukowiec=famous scientist
słynny neurochirurg=famous neurosurgeon
słynny obóz=famous camp
słynny obrońca=famous barrister
słynny odkrywca=famous discoverer
słynny ołtarz=famous altar
słynny pieprzyk=famous mole
słynny pirat=famous hacker
słynny plakat=famous poster
słynny podróżnik=famous traveller
słynny poeta=famous poet
słynny porucznik=famous lieutenant
słynny poszukiwacz=famous seeker
słynny prawnik=famous lawyer
słynny profesor=famous professor
słynny projektant=famous designer
słynny przypadek=famous case
słynny pułkownik=famous colonel
słynny reżyser=famous director
słynny sprawozdawca=famous commentator
słynny targ=famous market
słynny treser=famous tamer
słynny urok=famous charm
słynny wehikuł=famous vehicle
słynny wódz=famous commander
słynny wynalazca=famous inventor
słynny zbiór=famous class
słynny zbój=famous thug
słynny zielarz=famous herbalist
słyszeć ton=the tons
smaczny kąsek=tasty bite
smaczny lunch=tasty luncheon
smaczny obiad=tasty dinner
smaczny posiłek=tasty meal
smaczny żart=tasty joke
smaczny żer=tasty prey
smagły człowiek=swarthy man
smagły lud=swarthy nation
smagły mężczyzna=swarthy man
smagły woźnica=swarthy driver
smak artystyczny=artistic taste
smak czysty=perfect taste
smak egzotyczny=exotic taste
smak metaliczny=metallic taste
smak wiśniowy=cherry taste
smak własny=own taste
smak wyborny=excellent taste
smakosz ambitny=ambitious gourmet
smarkaty żandarm=callow gendarme
smętny dzień=cheerless day
smętny koniec=cheerless end
smętny los=cheerless chance
smętny obraz=cheerless range
smętny profil=cheerless section
smętny sygnał=cheerless signal
smętny uśmiech=cheerless smile
smętny widok=cheerless view
śmiech dziki=wild laughter
śmiech głęboki=deep laughter
śmiech lekki=light laughter
śmiech mroczny=dark laughter
śmiech nienaturalny=unnatural laughter
śmiech nieprzyjemny=unpleasant laughter
śmiech osobliwy=peculiar laughter
śmiech parszywy=lousy laughter
śmiech pełen=full laughter
śmiech przenikliwy=hard laughter
śmiech pusty=null laughter
śmiech suchy=dry laughter
śmiech swobodny=free laughter
śmiech szczęśliwy=happy laughter
śmiech trudny=difficult laughter
śmiech zgodny=peaceable laughter
śmiech zimny=cold laughter
śmiech zły=bad laughter
śmieciarz blady=pale dustman
śmiercionośny deszcz=lethal rain
śmiercionośny ekwipunek=lethal equipment
śmiercionośny ładunek=lethal cargo
śmiercionośny przyrząd=lethal attachment
śmiercionośny zastrzyk=lethal injection
śmiertelny błąd=deadly mistake
śmiertelny całun=deadly shroud
śmiertelny chwyt=deadly hand
śmiertelny człowiek=deadly man
śmiertelny grymas=deadly grimace
śmiertelny grzech=deadly sin
śmiertelny krzyk=deadly shout
śmiertelny kwik=deadly squeak
śmiertelny lot=deadly flight
śmiertelny pocisk=deadly bullet
śmiertelny pojedynek=deadly duel
śmiertelny popłoch=deadly panic
śmiertelny postrzał=deadly shot
śmiertelny skowyt=deadly yelp
śmiertelny skurcz=deadly cramp
śmiertelny skutek=deadly result
śmiertelny spokój=deadly quiet
śmiertelny strach=deadly fear
śmiertelny uchwyt=deadly chuck
śmiertelny ucisk=deadly pressure
śmiertelny wróg=deadly enemy
śmiertelny wrzask=deadly scream
śmiertelny wstyd=deadly shame
śmiertelny wypadek=deadly incident
śmiertelny zew=deadly ringing
śmiertelny zmierzch=deadly decline
śmieszny dzieciak=funny child
śmieszny kierowca=funny driver
śmieszny rysunek=funny drawing
śmieszny sposób=funny way
śmieszny szczegół=funny detail
smolny kaganek=tarry cresset
smolny okrąg=tarry circle
smród kwaśny=acid stench
smród mglisty=foggy stench
smród morowy=pestilent stench
smród nikotynowy=nicotinic stench
smród upiorny=ghastly stench
smukły dziób=slender beak
smukły kadłub=slender hulk
smukły kielich=slender faucet
smukły kształt=slender shape
smukły mężczyzna=slender man
smukły płomień=slender flame
smukły rumak=slender steed
smutek delikatny=gentle sadness
smutek dziwny=odd sadness
smutek głęboki=deep sadness
smutek matczyny=maternal sadness
smutek ponury=gloomy sadness
smutek straszliwy=horrendous sadness
smutek widoczny=visible sadness
smutek wielki=great sadness
smutek więzienny=prison sadness
śniady facet=tawny guy
śniady mężczyzna=tawny man
śnieg arktyczny=Arctic snow
śnieg gładki=smooth snow
śnieg głęboki=deep snow
śnieg mokry=wet snow
śnieg piękny=beautiful snow
śnieg widoczny=visible snow
śnieg wysoki=high snow
śniegowy dywan=snow carpet
śnieżny dywan=snow carpet
śnieżny karnawał=snow carnival
śnieżny lampart=snow leopard
śnieżny poranek=snow morning
śnieżny ugór=snow fallow
snobistyczny dziennik=snobbish journal
snobistyczny grymas=snobbish grimace
snobistyczny pachołek=snobbish soldier
snobizm klasowy=class snobbery
sobolowy pędzel=ermine brush
sobotni dzień=Saturday day
sobotni poranek=Saturday morning
sobotni ranek=Saturday morning
sobotni wieczór=Saturday evening
socjalista znajomy=familiar socialist
socjalistyczny czyn=socialist act
socjalistyczny kapitalizm=socialist capitalism
socjalistyczny przemysł=socialist industry
socjalistyczny stosunek=socialist relation
socjalistyczny szowinizm=socialist chauvinism
socjalizm demokratyczny=democratic socialism
socjalizm marksistowski=Marxist socialism
socjalizm mieszczański=middle-class socialism
soczysty głos=juicy sound
soczysty jeżowiec=juicy sea-urchin
soczysty język=juicy tongue
soczysty kąsek=juicy bite
soczysty kawałek=juicy piece
soczysty miąższ=juicy flesh
soczysty pąk=juicy bud
soczysty stek=juicy steak
sok ananasowy=pineapple juice
sok brzozowy=birch juice
sok grejpfrutowy=grapefruit juice
sok jabłkowy=apple juice
sok makowy=poppy juice
sok malinowy=raspberry juice
sok owocowy=fruit juice
sok pomarańczowy=orange juice
sok pomidorowy=tomato juice
sok roślinny=vegetable juice
sok winogronowy=grape juice
sokół stepowy=grassland falcon
sokoli śmiech=eagle laughter
sokoli sztandar=eagle flag
solidny aparat=solid apparatus
solidny ciężar=solid weight
solidny cykl=solid period
solidny dach=solid roof
solidny facet=solid guy
solidny hełm=solid cupola
solidny kamień=solid slide
solidny karton=solid cardboard
solidny kawał=solid joke
solidny kindżał=solid dagger
solidny łyk=solid swallow
solidny mięsień=solid muscle
solidny młotek=solid hammer
solidny mur=solid wall
solidny napiwek=solid tip
solidny nóż=solid cutter
solidny pieniek=solid stump
solidny płot=solid fence
solidny pomost=solid platform
solidny posiłek=solid meal
solidny pracownik=solid worker
solidny prysznic=solid shower
solidny rajd=solid rally
solidny ród=solid house
solidny statek=solid ship
solidny topór=solid axe
solidny wiatr=solid wind
solidny wstrząs=solid shocking
solidny wycisk=solid impress
solidny wyłom=solid breakout
solidny zagajnik=solid coppice
solidny zamach=solid attempt
solidny zapas=solid store
sos gęsty=thick sauce
sos jabłkowy=apple sauce
sosnowy bór=pine forest
sosnowy las=pine forest
sosnowy lasek=pine grove
sosnowy odświeżacz=pine freshener
sosnowy stół=pine table
sosnowy zagajnik=pine coppice
sowi wygląd=owlish appearance
sowi wyraz=owlish term
spadek niezwykły=unusual fall
spadek ogólny=general fall
spadzisty łuk=steep bow
spazmatyczny kaszel=spasmodic cough
spazmatyczny krzyk=spasmodic shout
spazmatyczny oddech=spasmodic breath
spazmatyczny szloch=spasmodic sob
specjalistyczny język=specialist tongue
specjalistyczny sprzęt=specialist equipment
specjalny agent=special broker
specjalny apartament=special apartment
specjalny bankiet=special banquet
specjalny biuletyn=special bulletin
specjalny certyfikat=special certificate
specjalny czar=special charm
specjalny człowiek=special man
specjalny dar=special gift
specjalny dodatek=special addition
specjalny dokument=special document
specjalny doradca=special adviser
specjalny edykt=special edict
specjalny formularz=special form
specjalny fundusz=special fund
specjalny gatunek=special species
specjalny język=special tongue
specjalny kabel=special cable
specjalny klajster=special paste
specjalny klucz=special clef
specjalny kod=special code
specjalny kombinezon=special overalls
specjalny komputer=special computer
specjalny korespondent=special correspondent
specjalny kosz=special basket
specjalny krój=special cut
specjalny kurier=special courier
specjalny list=special letter
specjalny moduł=special modulus
specjalny nacisk=special pressure
specjalny numer=special number
specjalny obraz=special range
specjalny oddział=special series
specjalny ogród=special garden
specjalny ośrodek=special medium
specjalny papier=special paper
specjalny pies=special dog
specjalny posiłek=special meal
specjalny posłaniec=special messenger
specjalny posmak=special aftertaste
specjalny program=special programme
specjalny proszek=special powder
specjalny przycisk=special button
specjalny przypadek=special case
specjalny rodzaj=special gender
specjalny rozwój=special development
specjalny samolot=special airplane
specjalny składnik=special summand
specjalny sposób=special way
specjalny statek=special ship
specjalny szyk=special formation
specjalny tom=special volume
specjalny trening=special training
specjalny tunel=special tunnel
specjalny typ=special type
specjalny wysłannik=special envoy
specjalny wywiad=special interview
specjalny zamek=special scarf
specjalny zespół=special aggregate
specjalny zmysł=special sense
specyficzny charakter=specific character
specyficzny kształt=specific shape
specyficzny mikroklimat=specific microclimate
specyficzny nastrój=specific mood
specyficzny posmak=specific aftertaste
specyficzny przekrój=specific intersection
specyficzny snobizm=specific snobbery
specyficzny sposób=specific way
specyficzny swąd=specific smell
specyficzny tembr=specific timbre
specyficzny twór=specific creature
specyficzny typ=specific type
specyficzny urok=specific charm
specyficzny zabieg=specific cut
specyficzny zapach=specific scent
specyficzny zestaw=specific aggregate
spędzać lato=the summer
spędzić święta=spend holy
spektakl barwny=colourful performance
spektakularny dowód=spectacular evidence
spektakularny sposób=spectacular way
spekulant wojenny=war speculator
spiczasty dach=pointed roof
spiczasty hełm=pointed cupola
spiczasty jęzor=pointed tongue
spiczasty język=pointed tongue
spiczasty kapelusz=pointed hat
spiczasty nos=pointed nose
spiczasty nóż=pointed cutter
spiczasty pysk=pointed muzzle
spiczasty róg=pointed horn
śpiew dziewiczy=virginal singing
śpiew niski=deep singing
śpiew religijny=religious singing
śpiew żarliwy=fervent singing
śpiew znajomy=familiar singing
śpiewak operowy=operatic singer
śpiewny głos=melodious sound
śpiewny huk=melodious profusion
śpiewny monolog=melodious monologue
śpiewny okrzyk=melodious shout
śpiewny rodzaj=melodious gender
spiralny pierścień=spiral halo
spiralny przewód=spiral wire
spiralny wzór=spiral formula
spirytus kosmetyczny=cosmetic spirit
spirytus zbożowy=cereal spirit
splot nerwowy=nervous weaves
splot słoneczny=sunny weaves
spływ błotny=muddy fillet
spływ kajakowy=canoe fillet
spoczynek nocny=night rest
spoczynek wielki=great rest
spoisty naskórek=coherent epidermis
spójny obraz=connected range
spójny stan=connected condition
spójny szkielet=connected skeleton
spokój polityczny=political quiet
spokój pozorny=apparent quiet
spokój święty=holy quiet
spokój upiorny=ghastly quiet
spokój wewnętrzny=internal quiet
spokój widmowy=spectral quiet
spokojny byt=calm existence
spokojny charakter=calm character
spokojny czas=calm tense
spokojny człowiek=calm man
spokojny dom=calm house
spokojny dzień=calm day
spokojny głos=calm sound
spokojny jęk=calm groan
spokojny krajobraz=calm scenery
spokojny lokal=calm premises
spokojny obywatel=calm citizen
spokojny oddech=calm breath
spokojny odwrót=calm retreat
spokojny rytm=calm rhythm
spokojny sen=calm dream
spokojny sopran=calm soprano
spokojny sposób=calm way
spokojny strumień=calm stream
spokojny ton=calm tone
spokojny uśmiech=calm smile
spokojny widok=calm view
spokojny wieczór=calm evening
spokojny wódz=calm commander
spokojny współtowarzysz=calm comrade
spokojny wyraz=calm term
spokojny zakątek=calm corner
społeczny aparat=social apparatus
społeczny aspekt=social aspect
społeczny autorytet=social authority
społeczny dynamizm=social dynamism
społeczny komitet=social committee
społeczny obowiązek=social duty
społeczny opiekun=social guardian
społeczny wymiar=social dimension
spontaniczny gest=spontaneous gesture
spontaniczny ruch=spontaneous movement
spontaniczny śmiech=spontaneous laughter
spontaniczny związek=spontaneous relationship
spór graniczny=border dispute
spór ideologiczny=ideological dispute
sportowiec lekkomyślny=reckless athlete
spory bagaż=large baggage
spory biust=large breasts
spory brzuch=large stomach
spory budynek=large building
spory bukiet=large bouquet
spory czas=large tense
spory czerep=large skull
spory dochód=large income
spory dom=large house
spory dystans=large distance
spory gaj=large grove
spory garnizon=large garrison
spory gąszcz=large thicket
spory haust=large gulp
spory kamień=large slide
spory kawał=large joke
spory kawałek=large piece
spory kęs=large billet
spory kłąb=large withers
spory komfort=large comfort
spory koń=large horse
spory kosz=large basket
spory krąg=large vertebra
spory kształt=large shape
spory łyk=large swallow
spory majątek=large property
spory obiekt=large object
spory odcinek=large interval
spory oddział=large series
spory okres=large cycle
spory pakunek=large package
spory pęk=large pencil
spory personel=large staff
spory plik=large file
spory pochód=large parade
spory procent=large percentage
spory przedmiot=large object
spory ręcznik=large towel
spory ruch=large movement
spory sukces=large success
spory sztylet=large dagger
spory tłok=large piston
spory tłum=large crowd
spory udział=large part
spory wachlarz=large fan
spory wilczur=large Alsatian
spory wóz=large cart
spory wpływ=large influence
spory wysiłek=large effort
spory występ=large joggle
spory zamach=large attempt
spory zamęt=large confusion
spory zapas=large store
spory zbiór=large class
spory zbiornik=large reservoir
spory zwój=large ganglion
sposób ambitny=ambitious way
sposób antropomorficzny=anthropomorphic way
sposób asertywny=assertive way
sposób autokratyczny=autocratic way
sposób automatyczny=automatic way
sposób autorytatywny=authoritative way
sposób barwny=colourful way
sposób bezczelny=insolent way
sposób bezładny=disorderly way
sposób beznadziejny=hopeless way
sposób bezpośredni=direct way
sposób bezprzykładny=unexampled way
sposób bezstronny=impartial way
sposób bierny=passive way
sposób błyskawiczny=instant way
sposób bolesny=painful way
sposób całościowy=general way
sposób celny=customs way
sposób chaotyczny=chaotic way
sposób charakterystyczny=characteristic way
sposób chronologiczny=chronological way
sposób chwalebny=praiseworthy way
sposób ciągły=continuous way
sposób ciepły=warm way
sposób delikatny=gentle way
sposób dialektyczny=dialectical way
sposób dosłowny=literal way
sposób dowcipny=witty way
sposób dowolny=any way
sposób drakoński=draconian way
sposób duchowy=spiritual way
sposób dyskretny=discreet way
sposób dziki=wild way
sposób dziwaczny=odd way
sposób emocjonalny=emotional way
sposób energiczny=energetic way
sposób fantastyczny=fantastic way
sposób fatalny=disastrous way
sposób fikcyjny=fictitious way
sposób głośny=loud way
sposób groźny=dangerous way
sposób gwałtowny=violent way
sposób hałaśliwy=noisy way
sposób haniebny=dishonour way
sposób honorowy=honourable way
sposób humanitarny=humane way
sposób indiański=Indian way
sposób inteligentny=intelligent way
sposób interdyscyplinarny=interdisciplinary way
sposób istotny=essential way
sposób jawny=public way
sposób jednoznaczny=unique way
sposób katastrofalny=catastrophic way
sposób kategoryczny=categorical way
sposób klasyczny=classic way
sposób kłopotliwy=inconvenient way
sposób kompleksowy=complex way
sposób konieczny=necessary way
sposób konkretny=concrete way
sposób łagodny=gentle way
sposób legalny=legal way
sposób logiczny=logical way
sposób  magiczny=magic way
sposób  matematyczny=mathematical way
sposób  metaforyczny=metaphorical way
sposób  metodyczny=methodical way
sposób  monstrualny=monstrous way
sposób  możliwy=possible way
sposób  należny=due way
sposób  namacalny=tangible way
sposób  natrętny=importunate way
sposób  naturalny=natural way
sposób  naukowy=scientific way
sposób  negatywny=negative way
sposób  nerwowy=nervous way
sposób  nieefektywny=ineffective way
sposób  niegodziwy=wicked way
sposób  niekonsekwentny=inconsistent way
sposób  nieodpowiedzialny=irresponsible way
sposób  nieodwołalny=irrevocable way
sposób  nieprawdopodobny=improbable way
sposób  nieprawdziwy=false way
sposób  nieuczciwy=dishonest way
sposób  niewidoczny=invisible way
sposób  niewinny=innocent way
sposób  niezależny=independent way
sposób  niezgodny=discordant way
sposób  nieznośny=unbearable way
sposób  niezwykły=unusual way
sposób  nowy=new way
sposób  obiektywny=objective way
sposób  obłędny=fantastic way
sposób  obowiązkowy=obligatory way
sposób  oczywisty=trivial way
sposób  odmienny=different way
sposób  odpowiedzialny=responsible way
sposób  oficjalny=official way
sposób  ogólny=general way
sposób  ogromny=huge way
sposób  ojcowski=paternal way
sposób  ostateczny=final way
sposób  ostrożny=careful way
sposób  ostry=sharp way
sposób  oszczędny=thrifty way
sposób  patetyczny=pompous way
sposób  pełnowartościowy=balanced way
sposób  pewny=sure way
sposób  pobieżny=cursory way
sposób  podstawowy=basic way
sposób  pokojowy=peaceful way
sposób  pomysłowy=inventive way
sposób  pośredni=indirect way
sposób  prosty=right way
sposób  przeciętny=average way
sposób  przewidywalny=foreseeable way
sposób  przydatny=useful way
sposób  przyjemny=pleasant way
sposób  przykry=unpleasant way
sposób  przypadkowy=accidental way
sposób  racjonalny=rational way
sposób  radykalny=radical way
sposób  rozsądny=reasonable way
sposób  rzymski=Roman way
sposób  skandynawski=Scandinavian way
sposób  spektakularny=spectacular way
sposób  spójny=connected way
sposób spokojny=calm way
sposób spontaniczny=spontaneous way
sposób sprytny=shrewd way
sposób stosowny=appropriate way
sposób straszliwy=horrendous way
sposób strawny=digestible way
sposób suchy=dry way
sposób świadomy=conscious way
sposób swobodny=free way
sposób swoisty=special way
sposób swojski=familiar way
sposób symboliczny=symbolic way
sposób szczególny=special way
sposób szczenięcy=puppyish way
sposób szorstki=rough way
sposób sztuczny=artificial way
sposób tajny=secret way
sposób teoretyczny=theoretical way
sposób tradycyjny=traditional way
sposób trudny=difficult way
sposób twórczy=creative way
sposób typowy=typical way
sposób uczciwy=honest way
sposób ufny=confident way
sposób uprzejmy=polite way
sposób wiadomy=known way
sposób widoczny=visible way
sposób wieczorny=evening way
sposób wielki=great way
sposób wieloraki=manifold way
sposób właściwy=specific way
sposób wygodny=comfortable way
sposób wyraźny=clear way
sposób żartobliwy=playful way
sposób zasadniczy=principal way
sposób zauważalny=perceptible way
sposób zgodny=peaceable way
sposób złoty=gold way
sposób znajomy=familiar way
sposób zwierzęcy=animal way
sposób zwięzły=concise way
sposób żywiołowy=impulsive way
spostrzegawczy przyjaciel=perceptive friend
sprawdzalny system=verifiable formation
sprawiedliwy bóg=fair god
sprawiedliwy człowiek=fair man
sprawiedliwy podział=fair mislaid
sprawiedliwy pokój=fair room
sprawiedliwy szacunek=fair respect
sprawiedliwy werdykt=fair verdict
sprawiedliwy wyrok=fair judgement
sprawny czas=efficient tense
sprawny mózg=efficient brain
sprawny okręt=efficient ship
sprawny wojownik=efficient warrior
sprawny zespół=efficient aggregate
sprawozdawca sądowy=judicial commentator
sprężynowy nóż=spring cutter
sprężysty jesion=springy ash
sprężysty kark=springy neck
sprężysty sekciarz=springy sectarian
sprośny chichot=bawdy giggle
sprośny żart=bawdy joke
spryt zapobiegliwy=provident cleverness
sprytny chłop=shrewd peasant
sprytny człowiek=shrewd man
sprytny facet=shrewd guy
sprytny gość=shrewd guest
sprytny kapitan=shrewd captain
sprytny podstęp=shrewd ruse
sprytny polityk=shrewd politician
sprytny pomysł=shrewd idea
sprytny psiak=shrewd pup
sprytny sposób=shrewd way
sprytny wybieg=shrewd coasting
sprytny złodziej=shrewd thief
sprytny żyd=shrewd Jew
sprzęt bojowy=operational equipment
sprzęt budowlany=building equipment
sprzęt elektroniczny=electronic equipment
sprzęt elektryczny=electric equipment
sprzęt fotograficzny=photographic equipment
sprzęt gospodarczy=economic equipment
sprzęt komputerowy=computer equipment
sprzęt kosztowny=expensive equipment
sprzęt kuchenny=kitchen equipment
sprzęt laboratoryjny=laboratory equipment
sprzęt meteorologiczny=meteorological equipment
sprzęt nurkowy=diving equipment
sprzęt oblężniczy=siege equipment
sprzęt podróżny=traveller equipment
sprzęt podwodny=under-water equipment
sprzęt pokładowy=deck equipment
sprzęt ratowniczy=rescue equipment
sprzęt reanimacyjny=resuscitative equipment
sprzęt rekreacyjny=recreational equipment
sprzęt rolniczy=agricultural equipment
sprzęt rybacki=fishing equipment
sprzęt sterowniczy=control equipment
sprzęt techniczny=technical equipment
sprzęt wędkarski=angling equipment
sprzęt wielki=great equipment
sprzęt wojenny=war equipment
sprzęt żeglarski=nautical equipment
srebrny atłas=silver sateen
srebrny atrament=silver ink
srebrny błysk=silver flash
srebrny brzuch=silver stomach
srebrny chodnik=silver sidewalk
srebrny czajnik=silver kettle
srebrny deszcz=silver rain
srebrny dzbanek=silver jug
srebrny głos=silver sound
srebrny gwóźdź=silver nail
srebrny haft=silver embroidery
srebrny kabriolet=silver convertible
srebrny kij=silver stick
srebrny klucz=silver clef
srebrny kluczyk=silver key
srebrny komplet=silver set
srebrny krzyż=silver loins
srebrny kształt=silver shape
srebrny kubek=silver mug
srebrny łańcuch=silver chain
srebrny medalion=silver medallion
srebrny medalionik=silver locket
srebrny naszyjnik=silver necklace
srebrny obłok=silver cloud
srebrny orzeł=silver eagle
srebrny pas=silver belt
srebrny pierścień=silver halo
srebrny pierścionek=silver ring
srebrny płomień=silver flame
srebrny potok=silver stream
srebrny przedmiot=silver object
srebrny pył=silver dust
srebrny rewers=silver IOU
srebrny scyzoryk=silver penknife
srebrny szpic=silver point
srebrny sztylet=silver dagger
srebrny talerz=silver plate
srebrny telefon=silver telephone
srebrny topór=silver axe
srebrny zegarek=silver watch
srebrny znaczek=silver mark
srebro piękny=silver beautiful
srebro zbrojny=silver armed
srebrzysty bok=silvery side
srebrzysty hełm=silvery cupola
srebrzysty kolec=silvery thorn
srebrzysty kot=silvery cat
srebrzysty odblask=silvery halo
srebrzysty ogień=silvery fire
srebrzysty pas=silvery belt
srebrzysty półksiężyc=silvery half-moon
srebrzysty połysk=silvery gloss
srebrzysty potok=silvery stream
srebrzysty pręt=silvery rod
srebrzysty punkt=silvery point
srebrzysty samolot=silvery airplane
srebrzysty ślad=silvery spur
srebrzysty strumień=silvery stream
średni aparat=average apparatus
średni brat=average brother
średni czas=average tense
średni dystans=average distance
średni interes=average business
średni kraj=average country
średni naród=average nation
średni poziom=average horizon
średni przemysł=average industry
średni rozmiar=average size
średni wzrost=average growth
średniowieczny alchemik=mediaeval alchemist
średniowieczny kościół=mediaeval church
średniowieczny leśnik=mediaeval forester
średniowieczny mnich=mediaeval monk
średniowieczny nagrobek=mediaeval tombstone
średniowieczny odpowiednik=mediaeval equivalent
średniowieczny rogacz=mediaeval cuckold
środek płatniczy=legal tender
środkowy dzwonek=median trumpet
środkowy ekran=median screen
środkowy fotel=median armchair
środkowy monolit=median monolith
środkowy palec=median digit
środkowy paluch=median finger
środkowy pas=median belt
środkowy podkop=median tunnel
środkowy pręt=median rod
środkowy sektor=median sector
środkowy sześciokąt=median hexagon
środkowy tydzień=median week
środkowy wschód=median east
śródlądowy naród=inland nation
śródmiejski tłok=downtown piston
śródmiejski wydział=downtown department
środowy poranek=Wednesday morning
śródziemnomorski krzew=Mediterranean shrub
srogi głos=stern sound
srogi napis=stern inscription
srogi odwet=stern retaliation
srogi ojciec=stern sires
srogi profesor=stern professor
srogi pysk=stern muzzle
srogi rodzic=stern parent
srogi wygląd=stern appearance
srogi wyraz=stern term
srogi zawód=stern occupation
srogi żołnierz=stern soldier
stabilny obraz=stable range
stabilny pomost=stable platform
stabilny puls=stable pulse
stabilny stan=stable condition
stacjonarny wyż=stationary anticyclone
stadion miejski=municipal stadium
stadion olimpijski=Olympic stadium
stado gołębi=pigeons herd
stado łosi=elk herd
stal wysoki=steel high
stalowy bęben=steel tambour
stalowy błysk=steel flash
stalowy drut=steel wire
stalowy dzban=steel pitcher
stalowy dźwigar=steel girder
stalowy dzwon=steel bell
stalowy hełm=steel cupola
stalowy kadłub=steel hulk
stalowy kolor=steel colour
stalowy kolos=steel giant
stalowy krąg=steel vertebra
stalowy kwiat=steel blossom
stalowy młot=steel idiot
stalowy napierśnik=steel breast-plate
stalowy numer=steel number
stalowy odcień=steel shade
stalowy oręż=steel army
stalowy palec=steel digit
stalowy pancerz=steel armour
stalowy pierścień=steel halo
stalowy płot=steel fence
stalowy potrzask=steel trap
stalowy pręt=steel rod
stalowy słup=steel prism
stalowy szpadel=steel spade
stalowy toporek=steel hatchet
stalowy uścisk=steel hug
stalowy wierzchowiec=steel saddle-horse
stalowy właz=steel manhole
stalowy zbiornik=steel reservoir
stalowy zderzak=steel bumper
stalowy zegarek=steel watch
stan anormalny=abnormal condition
stan beznadziejny=hopeless condition
stan bliski=close condition
stan czerwony=red condition
stan depresyjny=depressive condition
stan duchowny=clerical condition
stan emocjonalny=emotional condition
stan faktyczny=actual condition
stan fizyczny=physical condition
stan ilościowy=quantitative condition
stan kapłański=priestly condition
stan kolejny=next condition
stan liczbowy=numerical condition
stan liczebny=numerical condition
stan majątkowy=property condition
stan moralny=moral condition
stan nienaturalny=unnatural condition
stan nienormalny=abnormal condition
stan normalny=normal condition
stan nowy=new condition
stan odwrotny=opposite condition
stan ogólny=general condition
stan osobowy=personal condition
stan paradoksalny=paradoxical condition
stan pierwotny=prime condition
stan płynny=smooth condition
stan podobny=homothetic condition
stan prawny=legal condition
stan psychiczny=psychical condition
stan regresywny=regressive condition
stan rodzinny=family condition
stan rycerski=chivalrous condition
stan sanitarny=sanitary condition
stan smukły=slender condition
stan społeczny=social condition
stan średni=average condition
stan techniczny=technical condition
stan umysłowy=intellectual condition
stan wojenny=war condition
stan wyjątkowy=exceptional condition
stan zapalny=inflammable condition
stan zerowy=zero condition
stan żywnościowy=food condition
stanik ażurowy=open-work bra
stanik ciemny=dark bra
stanowczy dane=firm given
stanowczy gest=firm gesture
stanowczy głos=firm sound
stanowczy nakaz=firm warrant
stanowczy wzrok=firm sight
stanowy wydział=state department
staranny dobór=careful selection
staranny makijaż=careful make-up
staranny przedziałek=careful partition
staranny przegląd=careful review
staranny wybór=careful choice
starczy głos=senile sound
starczy grymas=senile grimace
starczy oddech=senile breath
starczy rechot=senile croak
starczy słowo=senile word
starodawny obrzęd=antique ceremony
starokawalerski stan=old- condition
staromodny gmach=old-fashioned edifice
staromodny pocałunek=old-fashioned kiss
staromodny strój=old-fashioned dress
staromodny sznurek=old-fashioned string
staromodny termometr=old-fashioned thermometer
staromodny trik=old-fashioned trick
staroświecki chronometr=old-fashioned chronometer
staroświecki czepek=old-fashioned bonnet
staroświecki dach=old-fashioned roof
staroświecki gzyms=old-fashioned cornice
staroświecki kapelusz=old-fashioned hat
staroświecki kredens=old-fashioned cupboard
staroświecki pas=old-fashioned belt
staroświecki sposób=old-fashioned way
staroświecki surdut=old-fashioned jacket
staroświecki telefon=old-fashioned telephone
staroświecki ubiór=old-fashioned clothes
staroświecki zamek=old-fashioned scarf
staroświecki zegar=old-fashioned clock
staroświecki zlew=old-fashioned sink
starożytny cykl=ancient period
starożytny element=ancient unit
starożytny filozof=ancient philosopher
starożytny grobowiec=ancient tomb
starożytny kalendarz=ancient calendar
starożytny klejnot=ancient gem
starożytny kraj=ancient country
starożytny lud=ancient nation
starożytny materiał=ancient makings
starożytny mistrz=ancient champion
starożytny pergamin=ancient parchment
starożytny potwór=ancient monster
starożytny przymus=ancient compulsion
starożytny skarb=ancient treasure
starożytny szlak=ancient pathway
starożytny tytuł=ancient title
starożytny znak=ancient sign
starożytny zwój=ancient ganglion
startowy pojazd=take-off vehicle
startowy urząd=take-off office
stary admirał=old admiral
stary adres=old address
stary aktor=old actor
stary ambasador=old ambassador
stary arsenał=old arsenal
stary artykuł=old article
stary arystokrata=old aristocrat
stary automat=old device
stary bałwan=old snowman
stary bandyta=old bandit
stary baniak=old barrel
stary baran=old ram
stary basen=old pool
stary bękart=old widow
stary bilet=old ticket
stary błazen=old clown
stary blezer=old cardigan
stary bojownik=old fighter
stary bolszewik=old Bolshevik
stary bór=old forest
stary budynek=old building
stary buk=old beech
stary but=old shoe
stary byk=old bull
stary cesarz=old emperor
stary chłop=old peasant
stary chwyt=old hand
stary cmentarz=old cemetery
stary cud=old miracle
stary  cygan=old Bohemian
stary  cynik=old cynic
stary  cytat=old quotation
stary  czarodziej=old sorcerer
stary  człowiek=old man
stary  dąb=old oak
stary  detektyw=old detective
stary  diabeł=old devil
stary  doktor=old doctor
stary  dokument=old document
stary  dół=old pit
stary  dom=old house
stary  dowcip=old joke
stary  doża=old doge
stary  drań=old bastard
stary  druh=old companion
stary  drzewostan=old stand
stary  duda=old bagpipe
stary  dureń=old fool
stary  dwór=old manor
stary  dworzec=old station
stary  dyktator=old dictator
stary  dynamit=old dynamite
stary  dywan=old carpet
stary  dywanik=old carpet
stary  dziadek=old grandfather
stary  dział=old section
stary  dziedzic=old heir
stary  dziennik=old journal
stary  dziennikarz=old journalist
stary  dziwak=old freak
stary  egiptolog=old Egyptologist
stary  egzemplarz=old copy
stary  ekspert=old expert
stary  entuzjasta=old enthusiast
stary  facet=old guy
stary  fachowiec=old expert
stary  fortepian=old piano
stary  fotel=old armchair
stary  frank=old franc
stary  furman=old carter
stary  galant=old gallant
stary  gałgan=old scamp
stary  generał=old general
stary  gest=old gesture
stary  gliniarz=old cop
stary  głośnik=old loudspeaker
stary  głupiec=old fool
stary  gorset=old corset
stary  gracz=old player
stary  grafoman=old scribbler
stary  grek=old Greeks
stary  gród=old town
stary  grubas=old fatty
stary  gruźlik=old consumptive
stary  grzech=old sin
stary  grzyb=old mushroom
stary  guz=old burl
stary  hamak=old hammock
stary  hipochondryk=old hypochondriac
stary  historyk=old historian
stary  hodowca=old breeder
stary  hrabia=old count
stary  idiota=old idiot
stary  jacht=old yacht
stary  jastrząb=old hawk
stary  jeździec=old rider
stary  kamieniarz=old mason
stary  kanclerz=old chancellor
stary  kapitan=old captain
stary  kapłan=old priest
stary  kapral=old corporal
stary  kawał=old joke
stary  kawałek=old piece
stary  kawaler=old bachelor
stary  kelner=old waiter
stary  kitel=old overall
stary  klasztor=old monastery
stary  klawisz=old key
stary  kłusownik=old poacher
stary  kocur=old Tom-cat
stary  kojot=old coyote
stary  kolega=old colleague
stary  kolejarz=old railwayman
stary  kołnierzyk=old collar
stary  komin=old funnel
stary  komplet=old set
stary  komputer=old computer
stary  komunista=old communist
stary  konfesjonał=old confessional
stary  kontynent=old continent
stary  korpus=old corps
stary  korsarz=old pirate
stary  kościół=old church
stary  koszmar=old nightmare
stary  kot=old cat
stary  kozak=old Cossack
stary  krawiec=old tailor
stary  krążownik=old cruiser
stary  kredens=old cupboard
stary  król=old king
stary  kryminalista=old criminal
stary  ksiądz=old priest
stary  kucharz=old cook
stary  kumpel=old pall
stary  łach=old rag
stary  łachman=old rag
stary  ląd=old land
stary  łajdak=old scoundrel
stary  las=old forest
stary  legionista=old legionary
stary  lekarz=old doctor
stary  lew=old lion
stary  lis=old fox
stary  lokaj=old lackey
stary  lotnik=old aviator
stary  łotr=old scoundrel
stary  magazyn=old store-house
stary  magazynek=old magazine
stary  magnat=old magnate
stary  malarz=old painter
stary  maluch=old kid
stary  marszałek=old marshal
stary  marynarz=old sailor
stary  maszynopis=old typescript
stary  matematyk=old mathematician
stary  materac=old mattress
stary  mąż=old husband
stary  mechanik=old mechanic
stary  mędrzec=old sage
stary  mężczyzna=old man
stary  miotacz=old thrower
stary  mistrz=old champion
stary  młyn=old mill
stary  młynarz=old miller
stary  most=old bridge
stary  motocykl=old motorcycle
stary  mułła=old mullah
stary  mur=old wall
stary  myśl=old thought
stary  naczelnik=old commander-in-chief
stary  narwaniec=old madcap
stary  nauczyciel=old teacher
stary  naukowiec=old scientist
stary  niedołęga=old twerp
stary  niedźwiedź=old bear
stary  nieudacznik=old loser
stary  niewolnik=old slave
stary  nos=old nose
stary  numer=old number
stary  obrządek=old custom
stary  ochlapus=old boozer
stary  ogrodnik=old gardener
stary  ojciec=old sires
stary  opat=old abbot
stary  opiekun=old guardian
stary  organizm=old organism
stary  osioł=old donkey
stary  oszust=old cheat
stary  parasol=old umbrella
stary  partyzant=old guerrilla
stary  pasterz=old shepherd
stary  pastuch=old shepherd
stary  patriarcha=old patriarch
stary  pergamin=old parchment
stary  pierścień=old halo
stary  pies=old dog
stary  pijus=old drunk
stary  pisarz=old writer
stary  plac=old square
stary  płaszcz=old sheath
stary  płatnerz=old armourer
stary  plotkarz=old gossipmonger
stary  poeta=old poet
stary  pokój=old room
stary  polityk=old politician
stary  pomnik=old monument
stary  pomysł=old idea
stary  popiół=old ash
stary  portier=old door-keeper
stary  posiadacz=old owner
stary  powóz=old carriage
stary  prawnik=old lawyer
stary  prezes=old president
stary  proboszcz=old parish-priest
stary  profesor=old professor
stary  program=old programme
stary  projekt=old project
stary  projektor=old projector
stary  pryk=old geezer
stary  przedmiot=old object
stary  przepis=old recipe
stary  przesąd=old superstition
stary  przyjaciel=old friend
stary  psychiatra=old psychiatrist
stary  ptasznik=old bird-fancier
stary  pułkownik=old colonel
stary  pustelnik=old hermit
stary  recepcjonista=old receptionist
stary  ręcznik=old towel
stary  rękopis=old manuscript
stary  rewolwer=old revolver
stary  reżim=old regime
stary  reżyser=old director
stary  robotnik=old worker
stary  ród=old house
stary  rower=old bicycle
stary  rybak=old fisherman
stary  rycerz=old knight
stary  rynek=old market
stary  rzeźnik=old butcher
stary  sad=old orchard
stary  samiec=old male
stary  samolot=old airplane
stary  satrapa=old satrap
stary  sędzia=old judge
stary  serial=old series
stary  skąpiec=old miser
stary  skarb=old treasure
stary  skryba=old scribe
stary  skrzypek=old violinist
stary  słabeusz=old weakling
stary  ślizgacz=old speed-boat
stary  sługa=old servant
stary  smalec=old lard
stary  śmieciarz=old dustman
stary  śnieg=old snow
stary  socjalista=old socialist
stary  spór=old dispute
stary  sposób=old way
stary  stan=old condition
stary  statek=old ship
stary  sternik=old helmsman
stary  sterowiec=old airship
stary  stół=old table
stary  stróż=old porter
stary  styl=old style
stary  sułtan=old sultan
stary  sweter=old sweater
stary  system=old formation
stary  szakal=old jackal
stary  szaman=old sorcerer
stary  szelma=old rogue
stary  szeryf=old sheriff
stary  szlachcic=old nobleman
stary  szlak=old pathway
stary  sztygar=old foreman
stary  taksówkarz=old taxi-driver
stary  tapczan=old couch
stary  tekst=old text
stary  termin=old deadline
stary  tetryk=old grumbler
stary  tom=old volume
stary  towarzysz=old companion
stary  trik=old trick
stary  trybun=old tribune
stary typ=old type
stary tyran=old tyrant
stary tytuł=old title
stary urok=old charm
stary wariat=old madman
stary wąż=old snake
stary wazeliniarz=old lickspittle
stary weteran=old veteran
stary wiarus=old campaigner
stary wieprz=old hog
stary wierszyk=old poem
stary wierzchołek=old corner
stary wieśniak=old villager
stary więzień=old prisoner
stary wilk=old wolf
stary wódz=old commander
stary wojak=old warrior
stary wojownik=old warrior
stary wóz=old cart
stary wrak=old wreck
stary wróbel=old sparrow
stary wróg=old enemy
stary wschód=old east
stary wulkan=old volcano
stary wyjadacz=old eater
stary wzór=old formula
stary zacier=old mash
stary zamek=old scarf
stary zapis=old notation
stary zdrajca=old traitor
stary żebrak=old beggar
stary zegar=old clock
stary żeglarz=old sailor
stary złodziej=old thief
stary żołnierz=old soldier
stary zrzęda=old grumbler
stary zwyczaj=old custom
stary żyd=old Jew
stateczny charakter=staid character
stateczny kok=staid bun
stateczny marsz=staid advance
stateczny spokój=staid quiet
stateczny wiek=staid age
statek badawczy=investigative ship
statek gotowy=ready ship
statek gwiezdny=star ship
statek handlowy=trade ship
statek kosmiczny=space ship
statek liniowy=line ship
statek macierzysty=mother ship
statek międzygwiezdny=intersidereal ship
statek morski=naval ship
statek nieprzyjacielski=enemy ship
statek niewolniczy=slavish ship
statek parowy=steam ship
statek pasażerski=passenger ship
statek piracki=pirate ship
statek podobny=homothetic ship
statek powietrzny=aerial ship
statek pozaziemski=cosmic ship
statek pusty=null ship
statek ratowniczy=rescue ship
statek ratunkowy=rescue ship
statek rybacki=fishing ship
statek szpiegowski=spy ship
statek szpitalny=hospital ship
statek transportowy=forwarding ship
statek wojenny=war ship
statek żaglowy=sailcloth ship
statek zwiadowczy=reconnoitring ship
statyczny szum=static hum
staw biodrowy=hips pond
staw młyński=mills pond
staż obozowy=camp practice
staż partyjny=party practice
stepowy biegacz=grassland runner
stepowy wicher=grassland gale
sternik jachtowy=yacht helmsman
stoicki rumak=stoical steed
stoicki spokój=stoical quiet
stokrotny morderca=hundredfold murderer
stół biesiadny=festive table
stół bilardowy=snooker table
stół czarny=villainous table
stół drewniany=wooden table
stół jadalny=edible table
stół kreślarski=drawing table
stół kuchenny=kitchen table
stół laboratoryjny=laboratory table
stół montażowy=assembly table
stół nawigacyjny=navigational table
stół ofiarny=dedicated table
stół operacyjny=operating table
stół pękaty=squat table
stół pisarski=literary table
stół plastyczny=plastic table
stół prezydialny=presidential table
stół pusty=null table
stół roboczy=working table
stół stary=old table
stół szary=grey table
stół szeroki=wide table
stół warsztatowy=workshop table
stół wielkanocny=Easter table
stolarz wiejski=country carpenter
stołeczny stadion=capital stadium
stołeczny uniwersytet=capital university
stolik nocny=night table
stopień cywilizacyjny=civilization ran
stopień ewolucyjny=evolutionary ran
stopień flagowy=flag ran
stopień mistrzowski=masterly ran
stopień naukowy=scientific ran
stopień wojskowy=military ran
stopień wolnomularski=freemasonic ran
stopniowy spadek=gradual fall
stopniowy wzrost=gradual growth
stos ofiarny=dedicated crib
stos pacierzowy=prayer crib
stosowny akcent=appropriate tone
stosowny apel=appropriate appeal
stosowny artykuł=appropriate article
stosowny czas=appropriate tense
stosowny dokument=appropriate document
stosowny etap=appropriate stage
stosowny kod=appropriate code
stosowny kwit=appropriate receipt
stosowny materiał=appropriate makings
stosowny nakaz=appropriate warrant
stosowny obiekt=appropriate object
stosowny pomnik=appropriate monument
stosowny procent=appropriate percentage
stosowny przycisk=appropriate button
stosowny punkt=appropriate point
stosowny rozkład=appropriate expansion
stosowny skrót=appropriate shortcut
stosowny sposób=appropriate way
stosowny statek=appropriate ship
stosowny strój=appropriate dress
stosowny sygnał=appropriate signal
stosowny system=appropriate formation
stosowny szacunek=appropriate respect
stosowny wektor=appropriate vector
stosowny współczynnik=appropriate coefficient
stosowny wyraz=appropriate term
stosunek cielesny=carnal relation
stosunek pogardliwy=contemptuous relation
stosunek seksualny=sexual relation
stosunek szczególny=special relation
stożek widoczny=visible bell
stożkowaty kawałek=conical piece
stożkowaty kształt=conical shape
stożkowaty ryj=conical snout
strach okropny=horrible fear
strach paniczny=panicky fear
strach piekielny=infernal fear
strach podświadomy=subconscious fear
strach podwójny=double fear
strach rozpaczliwy=desperate fear
strajk generalny=general strike
strajk głodowy=hunger strike
strajk okupacyjny=occupying strike
strajk ostrzegawczy=warning strike
strajk węglowy=carbon strike
straszliwy bałagan=horrendous mess
straszliwy błąd=horrendous mistake
straszliwy blask=horrendous glitter
straszliwy błysk=horrendous flash
straszliwy ból=horrendous pain
straszliwy chłód=horrendous chill
straszliwy cień=horrendous umbra
straszliwy ciężar=horrendous weight
straszliwy czyn=horrendous act
straszliwy dramat=horrendous drama
straszliwy dzień=horrendous day
straszliwy eksperyment=horrendous experiment
straszliwy fetor=horrendous stench
straszliwy głód=horrendous hunger
straszliwy hałas=horrendous noise
straszliwy huk=horrendous profusion
straszliwy jęk=horrendous groan
straszliwy korpus=horrendous corps
straszliwy koszmar=horrendous nightmare
straszliwy krokodyl=horrendous crocodile
straszliwy kryzys=horrendous crisis
straszliwy krzyk=horrendous shout
straszliwy ksiądz=horrendous priest
straszliwy lęk=horrendous phobia
straszliwy los=horrendous chance
straszliwy łoskot=horrendous din
straszliwy mrok=horrendous darkness
straszliwy nadgarstek=horrendous wrist
straszliwy napływ=horrendous afflux
straszliwy niesmak=horrendous repugnance
straszliwy obraz=horrendous range
straszliwy odór=horrendous odour
straszliwy okres=horrendous cycle
straszliwy plusk=horrendous splash
straszliwy pojazd=horrendous vehicle
straszliwy potencjał=horrendous potential
straszliwy pożar=horrendous fire
straszliwy ryk=horrendous roar
straszliwy smród=horrendous stench
straszliwy smutek=horrendous sadness
straszliwy spór=horrendous dispute
straszliwy sposób=horrendous way
straszliwy sukces=horrendous success
straszliwy syk=horrendous hiss
straszliwy szum=horrendous hum
straszliwy tłok=horrendous piston
straszliwy twór=horrendous creature
straszliwy tygrys=horrendous tiger
straszliwy typ=horrendous type
straszliwy uczynek=horrendous act
straszliwy układ=horrendous arrangement
straszliwy upadek=horrendous fall
straszliwy uścisk=horrendous hug
straszliwy wicher=horrendous gale
straszliwy widok=horrendous view
straszliwy wir=horrendous whirl
straszliwy wpływ=horrendous influence
straszliwy wróg=horrendous enemy
straszliwy wrzask=horrendous scream
straszliwy wstrząs=horrendous shocking
straszliwy wyrok=horrendous judgement
straszliwy wysiłek=horrendous effort
straszliwy zamęt=horrendous confusion
straszliwy żar=horrendous heat
straszliwy zbój=horrendous thug
straszliwy zgiełk=horrendous turmoil
straszny bałagan=terrible mess
straszny bandyta=terrible bandit
straszny błąd=terrible mistake
straszny ból=terrible pain
straszny burdel=terrible brothel
straszny cham=terrible brute
straszny ciężar=terrible weight
straszny czas=terrible tense
straszny człowiek=terrible man
straszny dwór=terrible manor
straszny dylemat=terrible dilemma
straszny dzień=terrible day
straszny głód=terrible hunger
straszny głos=terrible sound
straszny głuptas=terrible simpleton
straszny gość=terrible guest
straszny grymas=terrible grimace
straszny grzech=terrible sin
straszny hałas=terrible noise
straszny harmider=terrible noise
straszny hazardzista=terrible gambler
straszny huk=terrible profusion
straszny huragan=terrible storm
straszny jęk=terrible groan
straszny kat=terrible oppressor
straszny kierowca=terrible driver
straszny klimat=terrible climate
straszny kolor=terrible colour
straszny kołowrót=terrible windlass
straszny koniec=terrible end
straszny koszmar=terrible nightmare
straszny kraj=terrible country
straszny krzyk=terrible shout
straszny kurz=terrible dust
straszny łapówkarz=terrible bribe-taker
straszny las=terrible forest
straszny list=terrible letter
straszny los=terrible chance
straszny łoskot=terrible din
straszny nietakt=terrible tactlessness
straszny nóż=terrible cutter
straszny obóz=terrible camp
straszny obraz=terrible range
straszny ogień=terrible fire
straszny okres=terrible cycle
straszny patos=terrible pathos
straszny pies=terrible dog
straszny płacz=terrible crying
straszny poranek=terrible morning
straszny redaktor=terrible editor
straszny rozmach=terrible swing
straszny rwetes=terrible turmoil
straszny ryk=terrible roar
straszny sekret=terrible secret
straszny sen=terrible dream
straszny sługa=terrible servant
straszny sposób=terrible way
straszny stan=terrible condition
straszny syf=terrible shit
straszny szept=terrible whisper
straszny szloch=terrible sob
straszny szok=terrible shock
straszny szum=terrible hum
straszny tłok=terrible piston
straszny trzask=terrible bang
straszny tytuł=terrible title
straszny ucisk=terrible pressure
straszny uśmiech=terrible smile
straszny wiatr=terrible wind
straszny widok=terrible view
straszny wieczór=terrible evening
straszny wrzask=terrible scream
straszny wstrząs=terrible shocking
straszny wypadek=terrible incident
straszny zamęt=terrible confusion
straszny zapach=terrible scent
straszny zegar=terrible clock
straszny zwierz=terrible beast
strategiczny błąd=strategic mistake
strategiczny cel=strategic aim
strategiczny kanał=strategic duct
strategiczny manewr=strategic manoeuvres
strażnik burkliwy=gruff guard
strażnik domowy=home guard
strażnik kolejowy=railway guard
strażnik leśny=forest guard
strażnik muzealny=museum guard
strażnik nocny=night guard
strażnik więzienny=prison guard
strażnik wysoki=high guard
strażnik żonaty=married guard
stres emocjonalny=emotional stress
strój apelowy=appeal dress
strój biurowy=office dress
strój brudny=dirty dress
strój damski=ladies' dress
strój galowy=gala dress
strój kąpielowy=bath dress
strój kunsztowny=artistic dress
strój lekarski=medical dress
strój marynarski=sailor dress
strój młody=young dress
strój ochronny=protective dress
strój oficjalny=official dress
strój organizacyjny=organizational dress
strój podobny=homothetic dress
strój podróżny=traveller dress
strój skromny=modest dress
strój tenisowy=tennis dress
strój urzędowy=official dress
strój wieczorowy=evening dress
strój wyjściowy=outputs dress
strojny czarodziej=smart sorcerer
strojny garnitur=smart suit
stromy biust=steep breasts
stromy jar=steep canyon
stromy kawałek=steep piece
stromy nasyp=steep embankment
stromy odcinek=steep interval
stromy skłon=steep bend
stromy stok=steep slope
stromy wąwóz=steep ravine
stronicowy raport=page-long report
strop gruby=fat floor
strop pełen=full floor
stróż cmentarny=cemetery porter
stróż nocny=night porter
strumień chłodny=cool stream
strumień ogromny=huge stream
strumień pełen=full stream
strumień piękny=beautiful stream
strumień południowy=south stream
strumień stary=old stream
strzał karabinowy=rifle shot
strzał pistoletowy=gun shot
strzał pokazowy=show shot
strzał startowy=take-off shot
strzał wieczorny=evening shot
strzałkowy topór=arrow axe
strzelec pokładowy=deck fusilier
stukot głuchy=deaf clatter
stuletni stół=hundred-year table
stuletni termin=hundred-year deadline
stuletni żółw=hundred-year tortoise
stwór lądowy=land creature
stwór morski=naval creature
styczniowy dzień=January day
styczniowy ranek=January morning
styl bogaty=rich style
styl górny=upper style
styl jasny=bright style
styl klasycystyczny=neoclassical style
styl literacki=literary style
styl ludowy=folk style
styl narodowy=national style
styl obcy=strange style
styl pisarski=literary style
styl pływacki=swimming style
styl południowy=south style
styl stary=old style
substytut ludzki=human substitute
subtelny manewr=subtle manoeuvres
subtelny nos=subtle nose
subtelny poziom=subtle horizon
subtelny sposób=subtle way
subtelny uśmiech=subtle smile
subtelny wpływ=subtle influence
subtelny zapach=subtle scent
suchy chleb=dry bread
suchy chrobot=dry scratching
suchy doktor=dry doctor
suchy fakt=dry fact
suchy głos=dry sound
suchy kaszel=dry cough
suchy kąt=dry angle
suchy kawałek=dry piece
suchy klimat=dry climate
suchy komentarz=dry comment
suchy komunikat=dry message
suchy konar=dry branch
suchy kraj=dry country
suchy ląd=dry land
suchy miejsce=dry place
suchy piasek=dry sand
suchy płaszcz=dry sheath
suchy popiół=dry ash
suchy potop=dry deluge
suchy profil=dry section
suchy prowiant=dry provisions
suchy prysznic=dry shower
suchy pył=dry dust
suchy śmiech=dry laughter
suchy smród=dry stench
suchy śnieg=dry snow
suchy szczęk=dry cash
suchy szelest=dry rustle
suchy szloch=dry sob
suchy trzask=dry bang
suchy tyłek=dry bottom
suchy wiatr=dry wind
suchy worek=dry bag
sugestywny fresk=suggestive fresco
sukces artystyczny=artistic success
sukces dyplomatyczny=diplomatic success
sukces literacki=literary success
sukces militarny=military success
sukces teatralny=theatrical success
sukces życiowy=life success
sumienny konspirator=conscientious conspirator
surowy anioł=raw angel
surowy bóg=raw god
surowy głos=raw sound
surowy groszek=raw pea
surowy kodeks=raw code
surowy łeb=raw head
surowy materiał=raw makings
surowy mąż=raw husband
surowy mężczyzna=raw man
surowy nadzór=raw supervision
surowy nakaz=raw warrant
surowy obraz=raw range
surowy ojciec=raw sires
surowy reżim=raw regime
surowy sposób=raw way
surowy szkic=raw draft
surowy ton=raw tone
surowy werdykt=raw verdict
surowy wizerunek=raw picture
surowy wygląd=raw appearance
surowy wyraz=raw term
surowy wyrok=raw judgement
surowy zakaz=raw prohibition
surowy żywot=raw life
suwak logarytmiczny=logarithmic shoe
sweter narciarski=ski sweater
świadomy oddech=conscious breath
świadomy opór=conscious resistance
świadomy personel=conscious staff
świadomy pracownik=conscious worker
świadomy rozwój=conscious development
świadomy udział=conscious part
świadomy umysł=conscious mind
świadomy wybór=conscious choice
świadomy wysiłek=conscious effort
świadomy zamiar=conscious intention
świąteczny dar=holiday gift
świąteczny dzień=holiday day
świąteczny garnitur=holiday suit
świąteczny keks=holiday tea-cake
świąteczny list=holiday letter
świąteczny lunch=holiday luncheon
świąteczny nastrój=holiday mood
świąteczny obiad=holiday dinner
świąteczny okres=holiday cycle
świąteczny stół=holiday table
świąteczny strój=holiday dress
świąteczny tłum=holiday crowd
świąteczny wieczór=holiday evening
świąteczny wikt=holiday board
światły dinozaur=smart dinosaur
świątobliwy gest=saintly gesture
świątobliwy mąż=saintly husband
świątobliwy ojciec=saintly sires
światopogląd naukowy=scientific viewpoint
światowy instytut=world institute
światowy komunizm=world communism
światowy kryzys=world crisis
światowy pokój=world room
światowy rekord=world record
światowy ruch=world movement
światowy rząd=world grade
światowy spisek=world conspiracy
światowy system=world formation
światowy układ=world arrangement
światowy wrzask=world scream
świecić słońce=the sun
świecki pogrzeb=secular funeral
świecki styl=secular style
świetlisty balon=bright blimp
świetlisty koń=bright horse
świetlisty krąg=bright vertebra
świetlisty krzyż=bright loins
świetlisty kwadrat=bright square
świetlisty obiekt=bright object
świetlisty obłok=bright cloud
świetlisty piorun=bright lightning
świetlisty promień=bright ray
świetlisty punkt=bright point
świetlisty pył=bright dust
świetlisty słup=bright prism
świetlisty szlak=bright pathway
świetlisty wzrok=bright sight
świetlisty zarys=bright outline
świetlny efekt=light effect
świetlny mur=light wall
świetlny obszar=light area
świetlny punkt=light point
świetny adwokat=excellent barrister
świetny artykuł=excellent article
świetny cel=excellent aim
świetny chłopak=excellent boy
świetny dentysta=excellent dentist
świetny diagnosta=excellent diagnostician
świetny dowcip=excellent joke
świetny facet=excellent guy
świetny fach=excellent profession
świetny fachowiec=excellent expert
świetny gawędziarz=excellent story-teller
świetny gliniarz=excellent cop
świetny gość=excellent guest
świetny humor=excellent humour
świetny interes=excellent business
świetny kawał=excellent joke
świetny klub=excellent club
świetny kraj=excellent country
świetny krój=excellent cut
świetny list=excellent letter
świetny manewr=excellent manoeuvres
świetny nastrój=excellent mood
świetny numer=excellent number
świetny oficer=excellent officer
świetny organizator=excellent organizer
świetny pianista=excellent pianist
świetny pisarz=excellent writer
świetny podtytuł=excellent sub-title
świetny poeta=excellent poet
świetny pomysł=excellent idea
świetny pretekst=excellent pretext
świetny program=excellent programme
świetny publicysta=excellent journalist
świetny punkt=excellent point
świetny rumak=excellent steed
świetny scenariusz=excellent script
świetny sernik=excellent casein
świetny słuch=excellent hearing
świetny specjalista=excellent expert
świetny sportowiec=excellent athlete
świetny sposób=excellent way
świetny sprzęt=excellent equipment
świetny stopień=excellent ran
świetny szkic=excellent draft
świetny tancerz=excellent dancer
świetny tekst=excellent text
świetny termin=excellent deadline
świetny układ=excellent arrangement
świetny umysł=excellent mind
świetny widok=excellent view
świetny wierzchowiec=excellent saddle-horse
świetny wóz=excellent cart
świetny znawca=excellent expert
świetny zwyczaj=excellent custom
święty archanioł=holy archangel
święty bóg=holy god
święty brat=holy brother
święty byk=holy bull
święty cel=holy aim
święty chrzciciel=holy Baptist
święty człowiek=holy man
święty dzień=holy day
święty gaj=holy grove
święty głos=holy sound
święty kamień=holy slide
święty kościół=holy church
święty kosmopolita=holy cosmopolitan
święty król=holy king
święty krzyż=holy loins
święty lud=holy nation
święty mąż=holy husband
święty męczennik=holy martyr
święty obowiązek=holy duty
święty obraz=holy range
święty obrzęd=holy ceremony
święty ogień=holy fire
święty ojciec=holy sires
święty posąg=holy statue
święty producent=holy manufacturer
święty prorok=holy prophet
święty przepis=holy recipe
święty przybytek=holy shrine
święty relikwiarz=holy reliquary
święty rytuał=holy ritual
święty sakrament=holy sacrament
święty skarb=holy treasure
święty spokój=holy quiet
święty teren=holy terrain
święty topór=holy axe
święty tydzień=holy week
święty wieczór=holy evening
święty wojownik=holy warrior
święty wzór=holy formula
święty znak=holy sign
święty związek=holy relationship
święty żywot=holy life
świeży arkusz=fresh sheet
świeży chleb=fresh bread
świeży ciąg=fresh sequence
świeży duch=fresh spirit
świeży dzbanek=fresh jug
świeży jabłecznik=fresh apple-pie
świeży kelner=fresh waiter
świeży lud=fresh nation
świeży magazynek=fresh magazine
świeży maszynopis=fresh typescript
świeży odcisk=fresh imprint
świeży oddział=fresh series
świeży opatrunek=fresh dressing
świeży owoc=fresh fruit
świeży piasek=fresh sand
świeży pomysł=fresh idea
świeży punkt=fresh point
świeży siniak=fresh bruise
świeży skalp=fresh scalp
świeży ślad=fresh spur
świeży smak=fresh taste
świeży śnieg=fresh snow
świeży specjał=fresh delicacy
świeży sposób=fresh way
świeży strumień=fresh stream
świeży ton=fresh tone
świeży trup=fresh corpse
świeży wiatr=fresh wind
świeży wygląd=fresh appearance
świeży wynik=fresh score
świeży zapach=fresh scent
świeży zapas=fresh store
świeży zarost=fresh hair
świeży zdrajca=fresh traitor
swobodny dostęp=free access
swobodny duch=free spirit
swobodny głos=free sound
swobodny lot=free flight
swobodny przepływ=free flux
swobodny rozwój=free development
swobodny sposób=free way
swobodny ton=free tone
swobodny uśmiech=free smile
swoisty cynizm=special cynicism
swoisty dar=special gift
swoisty ewenement=special sensation
swoisty haracz=special tribute
swoisty produkt=special product
swoisty przesąd=special superstition
swoisty przypadek=special case
swoisty rodzaj=special gender
swoisty sens=special sense
swoisty sposób=special way
swoisty sukces=special success
swoisty typ=special type
swoisty urok=special charm
swoisty zapach=special scent
swoisty znak=special sign
swojski obraz=familiar range
swojski odór=familiar odour
sygnał bojowy=operational signal
sygnał dźwiękowy=sound signal
sygnał elektroniczny=electronic signal
sygnał elektryczny=electric signal
sygnał głośny=loud signal
sygnał identyfikacyjny=identification signal
sygnał kierunkowy=direction signal
sygnał komunikacyjny=communication signal
sygnał krótki=short signal
sygnał ostrzegawczy=warning signal
sygnał podstawowy=basic signal
sygnał pozycyjny=positional signal
sygnał startowy=take-off signal
sygnał świetlny=light signal
sygnał wysoki=high signal
sygnał wywoławczy=call signal
sygnał zastępczy=supplementary signal
sygnał zewnętrzny=external signal
sygnał zwiadowczy=reconnoitring signal
sygnalizator świetlny=light invigilator
syjonistyczny neofita=Zionistic neophyte
symboliczny gest=symbolic gesture
symboliczny oddział=symbolic series
symboliczny pogrzeb=symbolic funeral
symboliczny posiłek=symbolic meal
symboliczny sens=symbolic sense
symboliczny skrót=symbolic shortcut
symboliczny wróg=symbolic enemy
symboliczny wymiar=symbolic dimension
symboliczny wyraz=symbolic term
symetryczny jesion=symmetrical ash
symetryczny kształt=symmetrical shape
symetryczny łuk=symmetrical bow
symetryczny majestat=symmetrical majesty
symetryczny styl=symmetrical style
sympatyczny artykuł=pleasant article
sympatyczny chłopak=pleasant boy
sympatyczny człowiek=pleasant man
sympatyczny dom=pleasant house
sympatyczny facet=pleasant guy
sympatyczny głos=pleasant sound
sympatyczny gość=pleasant guest
sympatyczny gracz=pleasant player
sympatyczny list=pleasant letter
sympatyczny lokal=pleasant premises
sympatyczny mężczyzna=pleasant man
sympatyczny nastrój=pleasant mood
sympatyczny obcokrajowiec=pleasant foreigner
sympatyczny płaz=pleasant amphibian
sympatyczny przypadek=pleasant case
sympatyczny spektakl=pleasant performance
sympatyczny sposób=pleasant way
sympatyczny tytuł=pleasant title
sympatyczny uśmiech=pleasant smile
sympatyczny wieczór=pleasant evening
sympatyczny wygląd=pleasant appearance
sympatyczny występ=pleasant joggle
syn boski=divine son
syn cichy=calm son
syn człowieczy=human son
syn fałszywy=false son
syn królewski=royal son
syn marnotrawny=wasteful son
syn ostatni=last son
syn pierworodny=first-born son
syn śliczny=pretty son
syn święty=holy son
synek zdrowy=healthy son
synowski pocałunek=filial kiss
syntetyczny dywan=synthetic carpet
syntetyczny głos=synthetic sound
syntetyczny gulasz=synthetic goulash
syntetyczny twór=synthetic creature
sypki piach=loose sand
sypki piasek=loose sand
sypki śnieg=loose snow
syrop czekoladowy=chocolate syrup
syrop makowy=poppy syrup
system awaryjny=emergency formation
system demokratyczny=democratic formation
system dystrybucyjny=distributional formation
system dziesiętny=decimal formation
system fabryczny=factory formation
system feudalny=feudal formation
system filozoficzny=philosophical formation
system finansowy=financial formation
system głosowy=vocal formation
system gospodarczy=economic formation
system gwiezdny=star formation
system identyfikacyjny=identification formation
system ideowy=ideological formation
system immunologiczny=immunological formation
system irygacyjny=irrigational formation
system kanalizacyjny=sewage formation
system koedukacyjny=co-educational formation
system kompensacyjny=compensatory formation
system komputerowy=computer formation
system komunikacyjny=communication formation
system komunistyczny=communist formation
system kredytowy=credit formation
system krwionośny=blood formation
system monetarny=monetary formation
system myślowy=thought formation
system nawigacyjny=navigational formation
system nerwowy=nervous formation
system obojętny=inactive formation
system obronny=defensive formation
system obserwacyjny=observational formation
system obszarniczy=landed formation
system ochronny=protective formation
system odbiorczy=receiving formation
system odporny=resistant formation
system operacyjny=operating formation
system ostrzegawczy=warning formation
system parlamentarny=parliamentary formation
system piątkowy=Friday formation
system piramidalny=pyramidal formation
system planetarny=planetary formation
system plemienny=tribal formation
system podatkowy=taxes formation
system pokarmowy=alimentary formation
system polityczny=political formation
system prawny=legal formation
system projekcyjny=projection formation
system przeciwpożarowy=fire-fighting formation
system rachunkowy=arithmetic formation
system religijny=religious formation
system słoneczny=sunny formation
system społeczny=social formation
system szkolny=school formation
system telefoniczny=telephone formation
system trawienny=digestive formation
system ubezpieczeniowy=insurance formation
system wentylacyjny=ventilating formation
system wolnorynkowy=free-market formation
system wychowawczy=educational formation
system zdolny=clever formation
system ziemski=earthly formation
system zwykły=usual formation
systematyczny objazd=systematic tour
systematyczny pat=systematic deadlock
systematyczny pesymizm=systematic pessimism
systematyczny rabunek=systematic robbery
systematyczny rozwój=systematic development
systematyczny ruch=systematic movement
systematyczny sposób=systematic way
systematyczny wzrost=systematic growth
szablonowy portret=commonplace portrait
szacunek należny=due respect
szacunkowy czas=estimated tense
szafirowy blask=sapphire glitter
szał bitewny=battle madness
szał bojowy=operational madness
szaleńczy atak=mad attack
szaleńczy galop=mad gallop
szaleńczy interes=mad business
szaleńczy łomot=mad din
szaleńczy niepokój=mad anxiety
szaleńczy pęd=mad sprout
szaleńczy pląs=mad dance
szaleńczy pomysł=mad idea
szaleńczy scenariusz=mad script
szaleńczy śmiech=mad laughter
szaleńczy sposób=mad way
szaleńczy ton=mad tone
szaleńczy wrzask=mad scream
szaleńczy wysiłek=mad effort
szaleńczy zbieg=mad deserter
szambelan papieski=papal chamberlain
szanować czas=the tense
szanowny bohater=honourable hero
szanowny brat=honourable brother
szanowny doktor=honourable doctor
szanowny mistrz=honourable champion
szanowny ojciec=honourable sires
szanowny szeryf=honourable sheriff
szantaż atomowy=atomic blackmail
szantaż polityczny=political blackmail
szantaż złotówkowy=zloty blackmail
szary beton=grey concrete
szary bezrękawnik=grey pinafore
szary brulion=grey notebook
szary brzask=grey dawn
szary budynek=grey building
szary cień=grey umbra
szary czarnoksiężnik=grey wizard
szary człowiek=grey man
szary dom=grey house
szary drelich=grey drill
szary dres=grey track-suit
szary dym=grey smoke
szary dywan=grey carpet
szary dzień=grey day
szary garnitur=grey suit
szary głaz=grey stone
szary gmach=grey edifice
szary horyzont=grey horizon
szary inżynier=grey engineer
szary jęzor=grey tongue
szary kabel=grey cable
szary kamień=grey slide
szary kark=grey neck
szary kolor=grey colour
szary kombinezon=grey overalls
szary kostium=grey costume
szary krąg=grey vertebra
szary kształt=grey shape
szary kucyk=grey pony
szary las=grey forest
szary obłok=grey cloud
szary obywatel=grey citizen
szary oczodół=grey eye-socket
szary odcień=grey shade
szary ogon=grey tail
szary pakunek=grey package
szary papier=grey paper
szary parafianin=grey parishioner
szary płaskowyż=grey plateau
szary płaszcz=grey sheath
szary poblask=grey glow
szary podkoszulek=grey vest
szary pokój=grey room
szary półmrok=grey dusk
szary popiół=grey ash
szary poranek=grey morning
szary przechodzień=grey passer-by
szary przedmiot=grey object
szary pył=grey dust
szary słup=grey prism
szary statek=grey ship
szary sufit=grey ceiling
szary sweter=grey sweater
szary świt=grey dawn
szary sześcian=grey cube
szary tłum=grey crowd
szary tłumok=grey package
szary wąż=grey snake
szary wędrowiec=grey wanderer
szary wieczór=grey evening
szary worek=grey bag
szary wróbel=grey sparrow
szaszłyk barani=mutton barbecue
szatański fajerwerk=satanic firework
szatański geniusz=satanic genius
szatański pomiot=satanic brood
szatański pomysł=satanic idea
szatański wymysł=satanic invention
szczeciniasty krzak=bristly bush
szczeciniasty ryj=bristly snout
szczególny cel=special aim
szczególny ceremoniał=special ceremonial
szczególny człowiek=special man
szczególny dar=special gift
szczególny dług=special debt
szczególny dostęp=special access
szczególny dreszczyk=special thrill
szczególny dzień=special day
szczególny gatunek=special species
szczególny kolor=special colour
szczególny lód=special ice-cream
szczególny nacisk=special pressure
szczególny napój=special drink
szczególny nastrój=special mood
szczególny obowiązek=special duty
szczególny odcinek=special interval
szczególny proces=special case
szczególny przedmiot=special object
szczególny przypadek=special case
szczególny puchar=special cup
szczególny rodzaj=special gender
szczególny ruch=special movement
szczególny sentyment=special fondness
szczególny skurcz=special cramp
szczególny smak=special taste
szczególny sposób=special way
szczególny stan=special condition
szczególny szept=special whisper
szczególny ucisk=special pressure
szczególny układ=special arrangement
szczególny ukłon=special nod
szczególny urok=special charm
szczególny uśmiech=special smile
szczególny widok=special view
szczególny wkład=special input
szczególny wydźwięk=special undertone
szczególny wygląd=special appearance
szczególny wyraz=special term
szczególny zapach=special scent
szczególny zbieg=special deserter
szczególny zegar=special clock
szczególny zestaw=special aggregate
szczególny zmysł=special sense
szczególny żołnierz=special soldier
szczególny związek=special relationship
szczegółowy dziennik=detailed journal
szczegółowy meldunek=detailed report
szczegółowy obraz=detailed range
szczegółowy opis=detailed description
szczegółowy pragmatyzm=detailed pragmatism
szczegółowy program=detailed programme
szczegółowy przegląd=detailed review
szczegółowy raport=detailed report
szczegółowy rysunek=detailed drawing
szczegółowy wykład=detailed lecture
szczelny pojemnik=tight container
szczelny system=tight formation
szczenięcy stosunek=puppyish relation
szczenięcy wygląd=puppyish appearance
szczerbaty uśmiech=gap-toothed smile
szczery ból=sincere pain
szczery chłop=sincere peasant
szczery dar=sincere gift
szczery gest=sincere gesture
szczery głos=sincere sound
szczery hołd=sincere homage
szczery komunista=sincere communist
szczery podziw=sincere admiration
szczery śmiech=sincere laughter
szczery uśmiech=sincere smile
szczery wyraz=sincere term
szczery wyznawca=sincere confessor
szczery zamiar=sincere intention
szczęśliwy człowiek=happy man
szczęśliwy dzień=happy day
szczęśliwy fakt=happy fact
szczęśliwy finał=happy final
szczęśliwy kamień=happy slide
szczęśliwy koniec=happy end
szczęśliwy los=happy chance
szczęśliwy łowca=happy hunter
szczęśliwy nabytek=happy purchase
szczęśliwy ojciec=happy sires
szczęśliwy okres=happy cycle
szczęśliwy okręt=happy ship
szczęśliwy pomysł=happy idea
szczęśliwy poród=happy childbirth
szczęśliwy przebieg=happy course
szczęśliwy przypadek=happy case
szczęśliwy rozwój=happy development
szczęśliwy sen=happy dream
szczęśliwy śmiech=happy laughter
szczęśliwy szczebiot=happy chirp
szczęśliwy trzask=happy bang
szczęśliwy twórca=happy God
szczęśliwy uśmiech=happy smile
szczęśliwy wędkarz=happy angler
szczęśliwy wybór=happy choice
szczęśliwy zbieg=happy deserter
szczęśliwy znak=happy sign
szczęśliwy znalazca=happy finder
szczęśliwy żołnierz=happy soldier
szczęśliwy żywot=happy life
szczodry dostawca=generous tradesman
szczodry napiwek=generous tip
szczupły bagaż=slim baggage
szczupły brzuch=slim stomach
szczupły chłopak=slim boy
szczupły człowiek=slim man
szczupły kark=slim neck
szczupły laluś=slim fop
szczupły mężczyzna=slim man
szczupły oficer=slim officer
szczupły palec=slim digit
szczupły stwór=slim creature
szczur kanałowy=channel rat
szczur lądowy=land rat
szczur leśny=forest rat
szczwany lis=cunning fox
szczyt górski=mountain apex
szczyt herbowy=heraldic apex
szczyt odległy=distant apex
szczyt okrągły=round apex
szczytowy punkt=peak point
szczytowy wyraz=peak term
szelest słaby=weak rustle
szelmowski uśmiech=roguish smile
szelmowski wygląd=roguish appearance
szereg bojowy=operational sequence
szereg długi=long sequence
szereg ogromny=huge sequence
szeroki bór=wide forest
szeroki gest=wide gesture
szeroki grzbiet=wide back
szeroki kanał=wide duct
szeroki kapelusz=wide hat
szeroki karpiel=wide rutabaga
szeroki kominek=wide fireplace
szeroki komitet=wide committee
szeroki korytarz=wide corridor
szeroki krąg=wide vertebra
szeroki krajobraz=wide scenery
szeroki krużganek=wide gallery
szeroki liść=wide leaf
szeroki łuk=wide bow
szeroki mur=wide wall
szeroki nos=wide nose
szeroki nóż=wide cutter
szeroki odcinek=wide interval
szeroki oddech=wide breath
szeroki oddźwięk=wide response
szeroki palec=wide digit
szeroki pas=wide belt
szeroki pędzel=wide brush
szeroki plac=wide square
szeroki płaszcz=wide sheath
szeroki podbródek=wide chin
szeroki podest=wide foot-pace
szeroki pogląd=wide opinion
szeroki pokład=wide layer
szeroki pokój=wide room
szeroki potok=wide stream
szeroki rdzeń=wide stem
szeroki rękaw=wide conveyor
szeroki rozrost=wide growth
szeroki ruch=wide movement
szeroki ślad=wide spur
szeroki sposób=wide way
szeroki stół=wide table
szeroki strumień=wide stream
szeroki światopogląd=wide viewpoint
szeroki szal=wide scarf
szeroki tapczan=wide couch
szeroki tors=wide torso
szeroki trawnik=wide lawn
szeroki tunel=wide tunnel
szeroki uśmiech=wide smile
szeroki wachlarz=wide fan
szeroki wał=wide roller
szeroki wąwóz=wide ravine
szeroki widok=wide view
szeroki wpływ=wide influence
szeroki żagiel=wide sail
szeroki zakres=wide range
szeroki zakręt=wide turning
szeroki zamach=wide attempt
szeroki zapach=wide scent
szeroki zasięg=wide range
sześćdziesięcioletni kontradmirał=sixty-year-old rear-admiral
sześćdziesięcioletni mężczyzna=sixty-year-old man
szesnasty brulion=sixteenth notebook
szkaradny asystent=hideous assistant
szkic komputerowy=computer draft
szkic olejny=oils draft
szkic sytuacyjny=situational draft
szkicowy portret=sketchy portrait
szkielet kostny=osseous skeleton
szkielet nośny=bearing skeleton
szkielet wewnętrzny=internal skeleton
szklany dach=glass roof
szklany dzbanek=glass jug
szklany ekran=glass screen
szklany hełm=glass cupola
szklany klosz=glass lampshade
szklany kufel=glass beer-mug
szklany nocnik=glass chamber
szklany pojemnik=glass container
szklany przedmiot=glass object
szklany słoń=glass elephant
szklany stół=glass table
szklany stolik=glass table
szklany stos=glass crib
szklany szpikulec=glass skewer
szklany żyrandol=glass chandelier
szkoda brukać=it is
szkoda tracić=wish treat
szkodliwy termin=harmful deadline
szkodliwy wpływ=harmful influence
szkoleniowy byt=training existence
szkoleniowy projekt=training project
szkolny autobus=school bus
szkolny doktor=school doctor
szkolny dziedziniec=school piazza
szkolny kolega=school colleague
szkolny plecak=school rucksack
szkolny przyjaciel=school friend
szkolny przypadek=school case
szkolny sportowiec=school athlete
szkolny wybryk=school whim
szkolny żargon=school jargon
szkwał groźny=dangerous storm
szlachecki honor=noble honour
szlachecki majątek=noble property
szlachecki ród=noble house
szlachecki rodowód=noble origin
szlachecki tytuł=noble title
szlachetny brat=noble brother
szlachetny cel=noble aim
szlachetny charakter=noble character
szlachetny czyn=noble act
szlachetny gest=noble gesture
szlachetny kamień=noble slide
szlachetny karczek=noble neck
szlachetny mąż=noble husband
szlachetny patriota=noble patriot
szlachetny postępek=noble action
szlachetny pozór=noble pretence
szlachetny profil=noble section
szlachetny przyjaciel=noble friend
szlachetny rodzaj=noble gender
szlachetny rycerz=noble knight
szlachetny spokój=noble quiet
szlachetny tembr=noble timbre
szlachetny trunek=noble liquor
szlachetny uczynek=noble act
szlachetny upór=noble obstinacy
szlachetny wilk=noble wolf
szlachetny wygląd=noble appearance
szlak bojowy=operational pathway
szlak bursztynowy=amber pathway
szlak handlowy=trade pathway
szlak kajakowy=canoe pathway
szlak niewidoczny=invisible pathway
szlak wodny=aqueous pathway
szlak żeglugowy=navigational pathway
szloch nieodmienny=invariable sob
szmaragdowy naszyjnik=emerald necklace
szmaragdowy płomień=emerald flame
szmaragdowy trawnik=emerald lawn
szmaragdowy wisiorek=emerald pendant
szmatławy jeleń=dirty deer
sznur konopny=hemp string
szok kulturalny=cultural shock
szok marketingowy=marketing shock
szok termiczny=thermal shock
szorstki beton=rough concrete
szorstki człowiek=rough man
szorstki głos=rough sound
szorstki język=rough tongue
szorstki materiał=rough makings
szorstki pień=rough stock
szorstki sposób=rough way
szorstki szmer=rough murmur
szorstki sznurek=rough string
szorstki zwitek=rough scroll
szowinistyczny pogląd=chauvinistic opinion
szpakowaty facet=grizzled guy
szpakowaty mężczyzna=grizzled man
szpakowaty policjant=grizzled policeman
szpetny budynek=unsightly building
szpieg przemysłowy=industrial spy
szpieg rzymski=Roman spy
szpiegowski aparat=spy apparatus
szpik kostny=bone marrow
szpital miejski=municipal hospital
szpital misyjny=missionary hospital
szpital okręgowy=regional hospital
szpital polowy=field hospital
szpital psychiatryczny=psychiatric hospital
szpital weterynaryjny=veterinary hospital
szpitalny dziedziniec=hospital piazza
szpitalny formularz=hospital form
szpitalny kitel=hospital overall
szpitalny korytarz=hospital corridor
szpitalny mur=hospital wall
szpitalny taboret=hospital stool
szpitalny wózek=hospital trolley
szpitalny zapach=hospital scent
sztab generalny=general staff
sztab kryzysowy=critical staff
sztab naukowy=scientific staff
sztab operacyjny=operating staff
sztab polityczny=political staff
sztab polowy=field staff
sztab urzędniczy=clerical staff
sztandar błękitny=blue flag
sztandar imperialny=imperial flag
sztandar królewski=royal flag
sztandar rojalistyczny=royalist flag
sztormowy wicher=stormy gale
sztuczny dobór=artificial selection
sztuczny falochron=artificial breakwater
sztuczny głos=artificial sound
sztuczny jedwab=artificial silk
sztuczny kamień=artificial slide
sztuczny kwiat=artificial blossom
sztuczny las=artificial forest
sztuczny mózg=artificial brain
sztuczny naskórek=artificial epidermis
sztuczny niebyt=artificial nonentity
sztuczny nos=artificial nose
sztuczny obiekt=artificial object
sztuczny pagórek=artificial knoll
sztuczny pająk=artificial spider
sztuczny palec=artificial digit
sztuczny patos=artificial pathos
sztuczny pokarm=artificial food
sztuczny port=artificial harbour
sztuczny przedmiot=artificial object
sztuczny sąsiad=artificial neighbour
sztuczny śnieg=artificial snow
sztuczny sposób=artificial way
sztuczny staw=artificial pond
sztuczny twór=artificial creature
sztuczny uśmiech=artificial smile
sztuczny wiatr=artificial wind
sztuczny wódz=artificial commander
sztuczny wulkan=artificial volcano
sztuczny wygląd=artificial appearance
sztuczny wyraz=artificial term
sztuczny ząb=artificial tooth
szturmowy czołg=assault tank
szturmowy helikopter=assault helicopter
szturmowy karabin=assault musket
szturmowy mamut=assault mammoth
szturmowy nóż=assault cutter
szturmowy okręt=assault ship
sztywny garnitur=stiff suit
sztywny kark=stiff neck
sztywny karton=stiff cardboard
sztywny knebel=stiff gag
sztywny kołnierzyk=stiff collar
sztywny materiał=stiff makings
sztywny nadgarstek=stiff wrist
sztywny nastrój=stiff mood
sztywny oficer=stiff officer
sztywny ogród=stiff garden
sztywny post=stiff fast
sztywny ukłon=stiff nod
szukać drzwi=the door
szuler karciany=card cardsharp
szum informacyjny=informative hum
szum niepodobny=unlike hum
szum potworny=terrific hum
szum statyczny=static hum
szumny napis=bombastic inscription
szyb solny=saline casing
szyb wentylacyjny=ventilating casing
szybki atak=quick attack
szybki awans=quick promotion
szybki chód=quick walk
szybki efekt=quick effect
szybki gest=quick gesture
szybki kolarz=quick cyclist
szybki koń=quick horse
szybki koniec=quick end
szybki kop=quick threescore
szybki łopot=quick flap
szybki lunch=quick luncheon
szybki marsz=quick advance
szybki numerek=quick ticket
szybki obiad=quick dinner
szybki obrót=quick turn
szybki oddech=quick breath
szybki płot=quick fence
szybki pojazd=quick vehicle
szybki postęp=quick progress
szybki prąd=quick current
szybki proces=quick case
szybki prysznic=quick shower
szybki przegląd=quick review
szybki przelot=quick overshoots
szybki przewód=quick wire
szybki przyjazd=quick arrival
szybki puls=quick pulse
szybki ratunek=quick rescue
szybki refleks=quick reflex
szybki romans=quick romance
szybki rozwój=quick development
szybki ruch=quick movement
szybki rzut=quick projection
szybki sierżant=quick sergeant
szybki silnik=quick engine
szybki skok=quick stroke
szybki spacer=quick walk
szybki sposób=quick way
szybki statek=quick ship
szybki stukot=quick clatter
szybki szkic=quick draft
szybki tętent=quick tramp
szybki tupot=quick tramp
szybki ubytek=quick decrease
szybki unik=quick dodge
szybki uśmiech=quick smile
szybki wyjazd=quick departure
szybki wypad=quick excursion
szybki wzrost=quick growth
szybki zgon=quick decease
szybki znak=quick sign
szybki zwrot=quick return
szyderca elokwentny=eloquent scoffer
szyderca nałogowy=habitual scoffer
szyderczy chichot=derisive giggle
szyderczy głos=derisive sound
szyderczy grymas=derisive grimace
szyderczy krzyk=derisive shout
szyderczy śmiech=derisive laughter
szyderczy ton=derisive tone
szyderczy ukłon=derisive nod
szyderczy uśmiech=derisive smile
szyfr szpiegowski=spy code
szyfrowy zamek=cipher scarf
szyk linearny=lineal formation
szyk powitalny=welcoming formation
szyk rzymski=Roman formation
tabor transportowy=forwarding camp
tajemniczy aparat=mysterious apparatus
tajemniczy aspekt=mysterious aspect
tajemniczy autor=mysterious author
tajemniczy byt=mysterious existence
tajemniczy cień=mysterious umbra
tajemniczy człowiek=mysterious man
tajemniczy detektyw=mysterious detective
tajemniczy duch=mysterious spirit
tajemniczy element=mysterious unit
tajemniczy facet=mysterious guy
tajemniczy fajerwerk=mysterious firework
tajemniczy fenomen=mysterious phenomenon
tajemniczy głos=mysterious sound
tajemniczy gość=mysterious guest
tajemniczy grzyb=mysterious mushroom
tajemniczy jeździec=mysterious rider
tajemniczy kamień=mysterious slide
tajemniczy kod=mysterious code
tajemniczy kokon=mysterious cocoon
tajemniczy kruk=mysterious raven
tajemniczy kult=mysterious cult
tajemniczy kusznik=mysterious crossbowman
tajemniczy labirynt=mysterious labyrinth
tajemniczy las=mysterious forest
tajemniczy majestat=mysterious majesty
tajemniczy materiał=mysterious makings
tajemniczy mężczyzna=mysterious man
tajemniczy motocyklista=mysterious motorcyclist
tajemniczy niepokój=mysterious anxiety
tajemniczy obiekt=mysterious object
tajemniczy okrzyk=mysterious shout
tajemniczy osobnik=mysterious individual
tajemniczy pochód=mysterious parade
tajemniczy pokój=mysterious room
tajemniczy półmrok=mysterious dusk
tajemniczy porywacz=mysterious kidnapper
tajemniczy proces=mysterious case
tajemniczy prorok=mysterious prophet
tajemniczy przedmiot=mysterious object
tajemniczy przepis=mysterious recipe
tajemniczy przewód=mysterious wire
tajemniczy przybysz=mysterious newcomer
tajemniczy przyjaciel=mysterious friend
tajemniczy przyrząd=mysterious attachment
tajemniczy puder=mysterious powder
tajemniczy pułkownik=mysterious colonel
tajemniczy rytm=mysterious rhythm
tajemniczy skarb=mysterious treasure
tajemniczy spec=mysterious whiz
tajemniczy sposób=mysterious way
tajemniczy stwór=mysterious creature
tajemniczy szaman=mysterious sorcerer
tajemniczy szum=mysterious hum
tajemniczy telefon=mysterious telephone
tajemniczy trop=mysterious tracks
tajemniczy tunel=mysterious tunnel
tajemniczy urok=mysterious charm
tajemniczy wehikuł=mysterious vehicle
tajemniczy władca=mysterious ruler
tajemniczy wróg=mysterious enemy
tajemniczy wygląd=mysterious appearance
tajemniczy wykop=mysterious excavation
tajemniczy wyraz=mysterious term
tajemniczy zamek=mysterious scarf
tajemniczy złodziej=mysterious thief
tajemniczy znak=mysterious sign
tajemniczy związek=mysterious relationship
tajemny charakter=secret character
tajemny dziennik=secret journal
tajemny element=secret unit
tajemny głos=secret sound
tajemny proces=secret case
tajemny puls=secret pulse
tajemny ruch=secret movement
tajemny skarb=secret treasure
tajemny sposób=secret way
tajemny sygnał=secret signal
tajemny szept=secret whisper
tajemny zakątek=secret corner
tajemny znak=secret sign
tajemny związek=secret relationship
tajny agent=secret broker
tajny aparat=secret apparatus
tajny artykuł=secret article
tajny biuletyn=secret bulletin
tajny charakter=secret character
tajny detektyw=secret detective
tajny dowód=secret evidence
tajny epizod=secret episode
tajny instytut=secret institute
tajny klasztor=secret monastery
tajny komunista=secret communist
tajny nałóg=secret addiction
tajny numer=secret number
tajny oddział=secret series
tajny projekt=secret project
tajny protokół=secret minutes
tajny radca=secret counsellor
tajny raport=secret report
tajny ruch=secret movement
tajny sygnał=secret signal
tajny szyfr=secret code
tajny tekst=secret text
tajny uniwersytet=secret university
tajny urzędnik=secret official
tajny wywiad=secret interview
tajny wzór=secret formula
tajny zamysł=secret intention
tajny związek=secret relationship
taktyczny błąd=tactical mistake
taktyczny dowódca=tactical commander
taktyczny honor=tactical honour
talerz czerwony=red plate
talerz satelitarny=satellite plate
tan posuwisty=ambling dance
tandetny plastik=trashy plastic
tandetny żargon=trashy jargon
tandetny zegar=trashy clock
taneczny ruch=dancing movement
taneczny rytm=dancing rhythm
tani detektyw=cheap detective
tani fortel=cheap stratagem
tani gnat=cheap bone
tani kit=cheap lie
tani naszyjnik=cheap necklace
tani obiad=cheap dinner
tani optymizm=cheap optimism
tani pieniądz=cheap money
tani rozgłos=cheap publicity
tani sarkazm=cheap sarcasm
tani system=cheap formation
tani wóz=cheap cart
tani zamek=cheap scarf
tani zegarek=cheap watch
tani żołnierz=cheap soldier
taniec prawdziwy=true dance
taniec rytualny=ritual dance
targ koński=horse market
targowy dzień=market day
tata idealny=ideal papa
tata wielki=great papa
tchórzliwy akt=cowardly act
tchórzliwy łajdak=cowardly scoundrel
tchórzliwy szczur=cowardly rat
tchórzliwy zachód=cowardly west
teatr adekwatny=adequate theatre
teatr amatorski=unprofessional theatre
teatr miejski=municipal theatre
teatr muzyczny=musical theatre
teatr narodowy=national theatre
teatr obozowy=camp theatre
teatr szkolny=school theatre
teatr ubogi=poor theatre
teatr wielki=great theatre
teatralny gmach=theatrical edifice
teatralny kostium=theatrical costume
teatralny sposób=theatrical way
teatralny ukłon=theatrical nod
teatralny zachwyt=theatrical enchantment
techniczny język=technical tongue
technik budowlany=building technician
technik medyczny=medical technician
technik okręgowy=regional technician
technik weterynaryjny=veterinary technician
technik wojskowy=military technician
technologiczny sposób=technological way
tęczowy płaszcz=rainbow-hued sheath
tęgi chłopiec=stout boy
tęgi kucharz=stout cook
tęgi łeb=stout head
tęgi mężczyzna=stout man
tekst chory=ill text
tekst gotów=ready text
tekst historyczny=historical text
tekst ostateczny=final text
tekst prasowy=press text
tekst prosty=right text
tekst sztywny=stiff text
telefon domowy=home telephone
telefon komórkowy=mobile phone
telefon satelitarny=satellite telephone
telefon towarzyski=sociable telephone
telefon weryfikacyjny=verifying telephone
telefon wewnętrzny=internal telephone
telefoniczny seks=telephone sex
telefoniczny trans=telephone trance
telefoniczny wywiad=telephone interview
telegraf elektryczny=electric telegraph
telegraficzny raport=telegraphic report
telepatyczny sposób=telepathic way
teleskop elektronowy=electron telescope
teleskopowy obraz=telescopic range
telewizyjny adiutant=television adjutant
telewizyjny ekran=television screen
telewizyjny gość=television guest
telewizyjny lunch=television luncheon
telewizyjny producent=television manufacturer
telewizyjny program=television programme
telewizyjny serial=television series
telewizyjny układ=television arrangement
telewizyjny wywiad=television interview
telewizyjny wywiadowca=television scout
temat bolesny=painful subject
temat dowolny=any subject
temat muzyczny=musical subject
temat nowożytny=modern subject
temat obszerny=spacious subject
temat przewodni=leading subject
tenisowy garnitur=tennis suit
teoretyczny czas=theoretical tense
teoretyczny czynnik=theoretical factor
teoretyczny klucz=theoretical clef
tępy ból=blunt pain
tępy dziób=blunt beak
tępy koniec=blunt end
tępy nos=blunt nose
tępy nóż=blunt cutter
tępy pocisk=blunt bullet
tępy przedmiot=blunt object
tępy pysk=blunt muzzle
tępy smród=blunt stench
tępy wieśniak=blunt villager
tępy wyraz=blunt term
teren bagienny=bogs terrain
teren cmentarny=cemetery terrain
teren lesisty=wooded terrain
teren nadbrzeżny=waterside terrain
teren nierówny=uneven terrain
teren ojczysty=native terrain
teren pagórkowaty=hilly terrain
teren prywatny=private terrain
teren pustynny=desert terrain
teren rolny=agricultural terrain
teren równy=even terrain
teren rządowy=government terrain
teren strategiczny=strategic terrain
teren trudny=difficult terrain
teren wojskowy=military terrain
teren wydmowy=dune terrain
terenowy napęd=field drive
termin docelowy=target deadline
termin krytyczny=critical deadline
termin ostateczny=final deadline
termin piątkowy=Friday deadline
termin prawniczy=legal deadline
termin regresywny=regressive deadline
termin żeglarski=nautical deadline
termometr laboratoryjny=laboratory thermometer
tętniczy ogień=arterial fire
tkacz budowniczy=builder weaver
tłok hydrauliczny=hydraulic piston
tłum bezradny=helpless crowd
tłum głuchy=deaf crowd
tłum ludzki=human crowd
tłusty brzuch=fat stomach
tłusty człowiek=fat man
tłusty dzieciak=fat child
tłusty facet=fat guy
tłusty głupiec=fat fool
tłusty gołąb=fat pigeon
tłusty kark=fat neck
tłusty kąsek=fat bite
tłusty lubieżnik=fat lecher
tłusty mężczyzna=fat man
tłusty palec=fat digit
tłusty paluch=fat finger
tłusty przyjaciel=fat friend
tłusty ślad=fat spur
tłusty sługa=fat servant
tłusty smak=fat taste
tłusty szczur=fat rat
tłusty tyłek=fat bottom
tłusty typ=fat type
tłusty włamywacz=fat housebreaker
tłusty wół=fat ox
tłusty wyraz=fat term
tłusty żarłok=fat glutton
tok myślowy=thought course
tok urzędowy=official course
toksyczny gaz=toxic gas
tom oprawny=bound volume
ton arogancki=arrogant tone
ton charakterystyczny=characteristic tone
ton cichy=calm tone
ton dyskusyjny=controversial tone
ton głuchy=deaf tone
ton karny=penal tone
ton kuglarski=juggling tone
ton naftowy=oil tone
ton napastliwy=aggressive tone
ton pełen=full tone
ton piskliwy=shrill tone
ton proceduralny=procedural tone
ton przeciągły=lengthy tone
ton sarkastyczny=sarcastic tone
ton spokojny=calm tone
ton świetny=excellent tone
ton szczególny=special tone
ton tajemniczy=mysterious tone
ton uprzejmy=polite tone
ton urzędowy=official tone
ton wysoki=high tone
topór bojowy=operational axe
topór wielki=great axe
topór wojenny=war axe
toporny egzemplarz=clumsy copy
toporny kadłub=clumsy hulk
torfowy dach=peat roof
torfowy pies=peat dog
tort cytrynowy=lemon cake
tort urodzinowy=birthday cake
tort weselny=wedding cake
toster elektryczny=electric toaster
totalitarny reżim=totalitarian regime
totalny bałagan=total mess
totalny mętlik=total mess
totalny pat=total deadlock
totalny przewrót=total revolution
totalny szok=total shock
towar chodliwy=fast-selling goods
towar rozmaity=various goods
towar rzadki=thin goods
towar wyborowy=excellent goods
towar zachodni=western goods
towar zagraniczny=foreign goods
towarzyski akt=sociable act
towarzyski charakter=sociable character
towarzyski konformizm=sociable conformity
towarzyski rytuał=sociable ritual
towarzyski śmiech=sociable laughter
towarzyski tryb=sociable cog-wheel
towarzyski układ=sociable arrangement
towarzysz młody=young companion
towarzysz niski=deep companion
towarzysz szeregowy=private companion
towarzysz wysoki=high companion
tradycyjny boks=traditional boxing
tradycyjny czas=traditional tense
tradycyjny hiacynt=traditional hyacinth
tradycyjny kieliszek=traditional glass
tradycyjny makijaż=traditional make-up
tradycyjny obóz=traditional camp
tradycyjny ogród=traditional garden
tradycyjny okrzyk=traditional shout
tradycyjny opór=traditional resistance
tradycyjny patriotyzm=traditional patriotism
tradycyjny pogląd=traditional opinion
tradycyjny prezent=traditional present
tradycyjny sposób=traditional way
tradycyjny strój=traditional dress
tradycyjny trunek=traditional liquor
trafny opis=accurate description
trafny pesymizm=accurate pessimism
trafny podtytuł=accurate sub-title
trafny pomysł=accurate idea
trafny strzał=accurate shot
trafny wybór=accurate choice
trakt szeroki=wide track
traktat małżeński=marital treaty
traktat międzynarodowy=international treaty
traktat morski=naval treaty
traktat pokojowy=peaceful treaty
traktat powolny=slow treaty
tramwaj elektryczny=electric tram
tramwaj ostatni=last tram
transatlantycki szlak=transatlantic pathway
transport kolejowy=railway transportation
transport legalny=legal transportation
transport morski=naval transportation
transport samolotowy=plane transportation
trawiasty gąszcz=grassy thicket
trawiasty kopczyk=grassy hillock
trawiasty obszar=grassy area
trawiasty odcinek=grassy interval
trawiasty stok=grassy slope
trawiasty teren=grassy terrain
trawnik wewnętrzny=internal lawn
trefny facet=unclean guy
trefny spektakl=unclean performance
trener górski=mountain coach
trener tenisowy=tennis coach
trening bramkowy=goal training
trening personalny=personal training
treściwy lunch=pithy luncheon
treściwy tygodnik=pithy weekly
trik techniczny=technical trick
triumf dyplomatyczny=diplomatic triumph
triumf wielki=great triumph
triumfalny finał=triumphal final
triumfalny gwizd=triumphal singing
triumfalny krzyk=triumphal shout
triumfalny łuk=triumphal bow
triumfalny marsz=triumphal advance
triumfalny okrzyk=triumphal shout
triumfalny pisk=triumphal squeak
triumfalny pochód=triumphal parade
triumfalny ryk=triumphal roar
triumfalny śmiech=triumphal laughter
triumfalny szept=triumphal whisper
triumfalny taniec=triumphal dance
triumfalny ton=triumphal tone
triumfalny uśmiech=triumphal smile
triumfalny wjazd=triumphal entrance
triumfalny wrzask=triumphal scream
trójkąt czarny=villainous triangle
trójkąt fioletowy=purple triangle
trójkąt równoramienny=isosceles triangle
tron królewski=royal throne
tropikalny klimat=tropical climate
tropikalny las=tropical forest
tropikalny motyl=tropical butterfly
tropikalny pasożyt=tropical parasite
tropikalny wieczór=tropical evening
troskliwy ojciec=careful sires
troskliwy personel=careful staff
trud ciężki=dull trouble
trud ogromny=huge trouble
trud pisarski=literary trouble
trud wychowawczy=educational trouble
trudny cel=difficult aim
trudny charakter=difficult character
trudny czas=difficult tense
trudny człowiek=difficult man
trudny dylemat=difficult dilemma
trudny dzień=difficult day
trudny element=difficult unit
trudny facet=difficult guy
trudny kawałek=difficult piece
trudny los=difficult chance
trudny odcinek=difficult interval
trudny okres=difficult cycle
trudny orzech=difficult nut
trudny poród=difficult childbirth
trudny proces=difficult case
trudny przypadek=difficult case
trudny tekst=difficult text
trudny teren=difficult terrain
trudny utwór=difficult tune
trudny wiek=difficult age
trudny wybór=difficult choice
trudny zabieg=difficult cut
trudny zawód=difficult occupation
trup polityczny=political corpse
trup wielki=great corpse
trupi blask=cadaverous glitter
trupi język=cadaverous tongue
trupi kolor=cadaverous colour
trupi odblask=cadaverous halo
trupi oddech=cadaverous breath
trupi odór=cadaverous odour
trupi smród=cadaverous stench
trupi strach=cadaverous fear
trupi zapach=cadaverous scent
trwożliwy okrzyk=timid shout
trwożliwy sposób=timid way
trwożliwy zając=timid hare
tryb awaryjny=emergency cog-wheel
trybun świetny=excellent tribune
trybun wojskowy=military tribune
tryumfalny okrzyk=triumphal shout
tryumfalny taniec=triumphal dance
tryumfalny wrzask=triumphal scream
trywialny lubieżnik=trite lecher
trzcinowy fotel=reedy armchair
trzeźwy agnostycyzm=sober agnosticism
trzeźwy człowiek=sober man
trzeźwy facet=sober guy
trzeźwy osąd=sober judgement
trzeźwy stosunek=sober relation
trzeźwy umysł=sober mind
tubalny głos=stentorian sound
tubalny ryk=stentorian roar
tułaczy los=homeless chance
tunel długi=long tunnel
tunel komunikacyjny=communication tunnel
tunel próżniowy=vacuums tunnel
tunel ściekowy=sewer tunnel
turniej recytatorski=recitation tournament
turysta duchowy=spiritual tourist
tuzinkowy romans=hackneyed romance
twardy akcent=hard tone
twardy beton=hard concrete
twardy błysk=hard flash
twardy brzuch=hard stomach
twardy charakter=hard character
twardy chłop=hard peasant
twardy człowiek=hard man
twardy detektyw=hard detective
twardy facet=hard guy
twardy głos=hard sound
twardy gość=hard guest
twardy granit=hard granite
twardy kamień=hard slide
twardy klej=hard glue
twardy łokieć=hard elbow
twardy materiał=hard makings
twardy muł=hard mule
twardy oficer=hard officer
twardy orzech=hard nut
twardy pancerz=hard armour
twardy piach=hard sand
twardy pistolet=hard pistol
twardy przedmiot=hard object
twardy sen=hard dream
twardy ton=hard tone
twardy trzask=hard bang
twardy wyraz=hard term
twardy wzrok=hard sight
tweedowy płaszcz=tweed sheath
twór architektoniczny=architectural creature
twór faszystowski=fascist creature
twór kulturowy=cultural creature
twór martwy=stagnant creature
twór państwowy=state creature
twór polityczny=political creature
twór sztuczny=artificial creature
twórca ludowy=folk God
twórczy artysta=creative artist
twórczy dorobek=creative property
twórczy dowcip=creative joke
twórczy impas=creative impasse
twórczy niedosyt=creative bulimia
twórczy odcinek=creative interval
twórczy okres=creative cycle
twórczy sens=creative sense
twórczy sposób=creative way
twórczy wynalazek=creative invention
tydzień niedobry=bad week
tygodnik demokratyczny=democratic weekly
tygodnik kobiecy=feminine weekly
tygodnik literacki=literary weekly
tyłek fioletowy=purple bottom
tylny dziedziniec=after piazza
tylny fotel=after armchair
tylny ganek=after porch
tylny ogród=after garden
tylny pokład=after layer
tylny rząd=after government
tylny trawnik=after lawn
tylny wirnik=after rotor
tylny właz=after manhole
tylny ząb=after tooth
tylny zderzak=after bumper
tymczasowy adres=interim address
tymczasowy dostęp=interim access
tymczasowy grób=interim grave
tymczasowy obóz=interim camp
tymczasowy ośrodek=interim medium
tymczasowy rząd=interim grade
tymczasowy użytkownik=interim user
tymczasowy zarząd=interim board
typ brudny=dirty type
typ fizyczny=physical type
typ immunologiczny=immunological type
typ macierzyński=maternal type
typ nieciekawy=uninteresting type
typ podobny=homothetic type
typ srebrzysty=silvery type
typ śródziemnomorski=Mediterranean type
typowy bankowiec=typical banker
typowy ból=typical pain
typowy but=typical shoe
typowy człowiek=typical man
typowy dom=typical house
typowy dwór=typical manor
typowy efekt=typical effect
typowy filozof=typical philosopher
typowy głos=typical sound
typowy grobowiec=typical tomb
typowy intelektualista=typical intellectual
typowy inteligent=typical highbrow
typowy koń=typical horse
typowy los=typical chance
typowy marynarz=typical sailor
typowy menedżer=typical manager
typowy mieszczanin=typical townsman
typowy moralitet=typical morality
typowy muzyk=typical musician
typowy oficer=typical officer
typowy pokój=typical room
typowy poranek=typical morning
typowy pragmatyzm=typical pragmatism
typowy produkt=typical product
typowy projekt=typical project
typowy przebieg=typical course
typowy przykład=typical example
typowy przypadek=typical case
typowy rajd=typical rally
typowy skutek=typical result
typowy sposób=typical way
typowy stan=typical condition
typowy syndrom=typical syndrome
typowy teren=typical terrain
typowy tytuł=typical title
typowy widok=typical view
typowy wieśniak=typical villager
typowy wykręt=typical subterfuge
typowy zabójca=typical killer
typowy zestaw=typical aggregate
tyran domowy=home tyrant
tyrański reżim=tyrannical regime
tytoniowy dym=tobacco smoke
tytuł arystokratyczny=aristocratic title
tytuł baronowski=baronial title
tytuł naukowy=scientific title
tytuł nowy=new title
tytuł przedwczesny=premature title
tytuł służbowy=business title
tytuł srebrny=silver title
tytuł świetny=excellent title
tytuł szlachecki=noble title
tytuł wesoły=merry title
tytuł wielmożny=dear title
tytularny kapitan=titular captain
tytularny radca=titular counsellor
tytułowy temat=title subject
ubiór korkowy=cork clothes
ubiór ochronny=protective clothes
ubiór ostatni=last clothes
ubiór roboczy=working clothes
uboczny absolut=side absolute
uboczny efekt=side effect
uboczny komentarz=side comment
ubogi dobytek=poor belongings
ubogi drwal=poor lumberman
ubogi dziwak=poor freak
ubogi klient=poor customer
ubogi młynarz=poor miller
ubogi naród=poor nation
ubogi pęczek=poor bunch
ubogi posiłek=poor meal
ubogi zabytek=poor relic
ubogi zestaw=poor aggregate
ubogi żywot=poor life
uchwytny plusk=perceptible splash
uchwytny przykład=perceptible example
uchwytny sposób=perceptible way
uciążliwy dostęp=burdensome access
uciążliwy protokół=burdensome minutes
ucieszny śmiech=droll laughter
ucieszny spektakl=droll performance
ucisk materialny=substantive pressure
ucisk polityczny=political pressure
uczciwy balon=honest blimp
uczciwy człowiek=honest man
uczciwy filet=honest fillet
uczciwy gest=honest gesture
uczciwy interes=honest business
uczciwy karczmarz=honest innkeeper
uczciwy obywatel=honest citizen
uczciwy oficer=honest officer
uczciwy postępek=honest action
uczciwy pretekst=honest pretext
uczciwy proces=honest case
uczciwy tekst=honest text
uczciwy trud=honest trouble
uczciwy urzędnik=honest official
uczciwy znalazca=honest finder
uczelniany kujon=school crammer
uczuciowy chłód=emotional chill
uczynny człowiek=obliging man
udar niewielki=small apoplexy
udar słoneczny=sunny apoplexy
udziec barani=mutton hind
układ gwiezdny=star arrangement
układ handlowy=trade arrangement
układ heraldyczny=heraldic arrangement
układ honorowy=honourable arrangement
układ kierowniczy=managerial arrangement
układ kostny=osseous arrangement
układ krążeniowy=circulatory arrangement
układ krwionośny=blood arrangement
układ limfatyczny=lymphatic arrangement
układ mięśniowy=muscular arrangement
układ molekularny=molecular arrangement
układ morski=naval arrangement
układ nawigacyjny=navigational arrangement
układ nerwowy=nervous arrangement
układ nutowy=note arrangement
układ oddechowy=respiratory arrangement
układ okresowy=periodical arrangement
układ percepcyjny=perceptive arrangement
układ planetarny=planetary arrangement
układ podwójny=double arrangement
układ pokojowy=peaceful arrangement
układ sojuszniczy=allied arrangement
układ tabelaryczny=tabular arrangement
układ tętniczy=arterial arrangement
układ wtórny=secondary arrangement
układ wynikowy=outcome arrangement
układ wzrokowy=visual arrangement
układ żylny=venous arrangement
układny urzędnik=polite official
ukończyć kurs=market price
ukośny ruch=slant movement
ulewny deszcz=torrential rain
ulgowy bilet=reduced ticket
uliczny hałas=street noise
uliczny handel=street trade
uliczny jarmark=street fair
uliczny jazgot=street clamour
uliczny kurz=street dust
uliczny oszust=street cheat
uliczny przestępca=street criminal
uliczny ruch=street movement
uliczny słup=street prism
uliczny zabijaka=street blusterer
uliczny zgiełk=street turmoil
ulotny błysk=faint flash
ulotny cień=faint umbra
ulotny czar=faint charm
ulotny dotyk=faint touch
ulotny grymas=faint grimace
ulotny obraz=faint range
ulotny ruch=faint movement
ulotny sen=faint dream
umiar rygorystyczny=rigorous moderation
umowny sposób=conventional way
umysł genialny=brilliant mind
umysł grupowy=team mind
umysł jasny=bright mind
umysł kobiecy=feminine mind
umysł ludzki=human mind
umysł nieświadomy=unaware mind
umysł perfidny=perfidious mind
umysł światły=smart mind
umysł techniczny=technical mind
umysłowy klucz=intellectual clef
umysłowy związek=intellectual relationship
unik nagły=sudden dodge
unik skuteczny=effective dodge
unikalny zbiór=unique class
uniwersalny mechanizm=universal mechanism
uniwersalny rodzaj=universal gender
uniwersalny zasięg=universal range
uniwersytecki kolega=university colleague
uniwersytecki odpis=university copy
uniwersytecki ośrodek=university medium
uniwersytet stanowy=state university
upadek biologiczny=biological fall
upadek polityczny=political fall
upalny klimat=sweltering climate
upalny wieczór=sweltering evening
upalny żar=sweltering heat
upierdliwy chłopak=nuisance boy
upiorny aspekt=ghastly aspect
upiorny blask=ghastly glitter
upiorny ból=ghastly pain
upiorny chichot=ghastly giggle
upiorny cień=ghastly umbra
upiorny dzień=ghastly day
upiorny efekt=ghastly effect
upiorny ekran=ghastly screen
upiorny fantom=ghastly phantom
upiorny fetor=ghastly stench
upiorny grymas=ghastly grimace
upiorny interes=ghastly business
upiorny kawałek=ghastly piece
upiorny koszmar=ghastly nightmare
upiorny kształt=ghastly shape
upiorny las=ghastly forest
upiorny odór=ghastly odour
upiorny potwór=ghastly monster
upiorny powóz=ghastly carriage
upiorny sen=ghastly dream
upiorny śmiech=ghastly laughter
upiorny sposób=ghastly way
upiorny strach=ghastly fear
upiorny strażnik=ghastly guard
upiorny taniec=ghastly dance
upiorny tłum=ghastly crowd
upiorny tydzień=ghastly week
upiorny wrzask=ghastly scream
upojny dreszczyk=intoxicating thrill
upojny zapach=intoxicating scent
uporczywy ból=persistent pain
uporczywy brzęczyk=persistent buzzer
uporczywy chochlik=persistent imp
uporczywy deszcz=persistent rain
uporczywy głos=persistent sound
uporczywy hałas=persistent noise
uporczywy kaszel=persistent cough
uporczywy katar=persistent catarrh
uporczywy mit=persistent myth
uporczywy niepokój=persistent anxiety
uporczywy racjonalizm=persistent rationalism
uporczywy tupot=persistent tramp
uporczywy wzrok=persistent sight
uprzedni ból=previous pain
uprzedni nastrój=previous mood
uprzejmy antykwariusz=polite antiquary
uprzejmy człowiek=polite man
uprzejmy ekspert=polite expert
uprzejmy gest=polite gesture
uprzejmy głos=polite sound
uprzejmy list=polite letter
uprzejmy policjant=polite policeman
uprzejmy sposób=polite way
uprzejmy ton=polite tone
uprzejmy uśmiech=polite smile
uprzejmy wyraz=polite term
uratować świat=the world
uraz psychiczny=psychical injury
urlop macierzyński=maternal leave
urlop zdrowotny=wholesome leave
uroczy chłopak=charming boy
uroczy człowiek=charming man
uroczy dyplomata=charming diplomatist
uroczy facet=charming guy
uroczy gość=charming guest
uroczy kompan=charming buddy
uroczy kontrast=charming contrast
uroczy spokój=charming quiet
uroczy sposób=charming way
uroczy szkic=charming draft
uroczy taniec=charming dance
uroczy uśmiech=charming smile
uroczy wieczór=charming evening
uroczy zakątek=charming corner
uroczysty bankiet=solemn banquet
uroczysty lunch=solemn luncheon
uroczysty obiad=solemn dinner
uroczysty obrzęd=solemn ceremony
uroczysty pocałunek=solemn kiss
uroczysty pogrzeb=solemn funeral
uroczysty rejs=solemn flight
uroczysty wieczór=solemn evening
uroczysty wyraz=solemn term
urodzinowy obiad=birthday dinner
urodzinowy papier=birthday paper
urodzinowy wieczór=birthday evening
urodziwy syn=good-looking son
urodziwy szczeniak=good-looking puppy
urok czarodziejski=fairy charm
urok erotyczny=erotic charm
urok melancholijny=melancholy charm
urok osobisty=personal charm
urwisty stok=precipitous slope
urząd administracyjny=administrative office
urząd alejowy=alley office
urząd celny=customs office
urząd imigracyjny=immigrant office
urząd kolonialny=colonial office
urząd meldunkowy=registration office
urząd miejski=municipal office
urząd morski=naval office
urząd okręgowy=regional office
urząd państwowy=state office
urząd podatkowy=taxes office
urząd skarbowy=treasury office
urzędniczy sposób=clerical way
urzędniczy żargon=clerical jargon
urzędnik finansowy=financial official
urzędnik kolejowy=railway official
urzędnik leśny=forest official
urzędnik państwowy=state official
urzędnik skarbowy=treasury official
urzędnik wojskowy=military official
usługowy agent=service broker
usługowy niedowład=service paresis
usługowy warsztat=service workshop
uśmiech banalny=banal smile
uśmiech błogi=blissful smile
uśmiech ciepły=warm smile
uśmiech dobry=good smile
uśmiech gorzki=bitter smile
uśmiech ironiczny=ironical smile
uśmiech mroczny=dark smile
uśmiech ostatni=last smile
uśmiech prawdziwy=true smile
uśmiech rzadki=thin smile
uśmiech słodki=sweet smile
uśmiech szeroki=wide smile
uśmiech wstydliwy=shy smile
uśmiech życzliwy=friendly smile
ustawiczny wstrząs=constant shocking
ustęp przenośny=mobile passage
ustronny kościół=secluded church
ustronny stolik=secluded table
ustronny zakątek=secluded corner
utwór anonimowy=anonymous tune
utwór literacki=literary tune
utwór muzyczny=musical tune
utwór orkiestrowy=orchestral tune
utwór poetycki=poetical tune
utwór realistyczny=realistic tune
utwór sceniczny=stage tune
utwór wybitny=prominent tune
uważny obserwator=attentive observer
uważny uśmiech=attentive smile
uważny wyraz=attentive term
uważny wzrok=attentive sight
uwodzicielski głos=alluring sound
uwodzicielski powab=alluring allures
uwodzicielski uśmiech=alluring smile
uwodzicielski wyraz=alluring term
użyteczny narkotyk=useful drug
użyteczny przedmiot=useful object
użyteczny rodzaj=useful gender
użyteczny sposób=useful way
użyteczny system=useful formation
użytek fałszywy=false use
użytek praktyczny=practical use
użytkownik stary=old user
wadliwy układ=defective arrangement
wagabunda murzyński=black vagabond
wagonik wydobywczy=mining trolley
wahadłowy lot=pendulum flight
wahadłowy ruch=pendulum movement
wał irygacyjny=irrigational roller
wał obronny=defensive roller
wał przeciwpowodziowy=flood roller
wał rzymski=Roman roller
wał wodny=aqueous roller
wał ziemny=earth roller
walec drogowy=road roll
waleczny człowiek=brave man
waleczny król=brave king
waleczny mężczyzna=brave man
walny czynnik=general factor
walor obiektywny=objective value
walor uniwersalny=universal value
wapienny kamień=calcium slide
wapienny kanion=calcium canyon
wapienny pył=calcium dust
wariacki gest=mad gesture
wariacki sposób=mad way
wariacki zryw=mad pick-up
wariant optymistyczny=optimistic variant
warkocz jasny=bright tress
warkot niepodobny=unlike whirr
warkot ostry=sharp whirr
warkotliwy głos=whirring sound
warowny budynek=fortified building
warowny obóz=fortified camp
warstwowy pancerz=stratified armour
warsztat naprawczy=repair workshop
warsztat pisarski=literary workshop
warsztat tkacki=weaver's workshop
warsztat twórczy=creative workshop
wartki chłop=fast peasant
wartki nurt=fast current
wartki potok=fast stream
wartki strumień=fast stream
wartościowy cel=valuable aim
wartościowy element=valuable unit
wartościowy rynek=valuable market
wartościowy utwór=valuable tune
wartownik ślepy=blind guard
warunek wstępny=preliminary condition
warzywny ogród=vegetable garden
wąs długi=long runner
wąs wielki=great runner
wąsaty agent=moustached broker
wąsaty człowiek=moustached man
wąsaty sierżant=moustached sergeant
wąski chodnik=narrow sidewalk
wąski cień=narrow umbra
wąski dzióbek=narrow beak
wąski grzbiet=narrow back
wąski horyzont=narrow horizon
wąski język=narrow tongue
wąski kanał=narrow duct
wąski kanion=narrow canyon
wąski klomb=narrow flower-bed
wąski komin=narrow funnel
wąski koniec=narrow end
wąski korytarz=narrow corridor
wąski krąg=narrow vertebra
wąski krawat=narrow tie
wąski margines=narrow margin
wąski most=narrow bridge
wąski nos=narrow nose
wąski nóż=narrow cutter
wąski ogon=narrow tail
wąski parów=narrow ravine
wąski pas=narrow belt
wąski pokój=narrow room
wąski półokrąg=narrow semicircle
wąski półwysep=narrow peninsula
wąski pomost=narrow platform
wąski promień=narrow ray
wąski prostokąt=narrow rectangle
wąski przedmiot=narrow object
wąski przejazd=narrow ride
wąski przesmyk=narrow pass
wąski prześwit=narrow clearance
wąski rów=narrow ditch
wąski sierp=narrow sickle
wąski sklep=narrow shop
wąski skrawek=narrow scrap
wąski snop=narrow sheaf
wąski sposób=narrow way
wąski stół=narrow table
wąski strumień=narrow stream
wąski strumyk=narrow brook
wąski strzęp=narrow shred
wąski teren=narrow terrain
wąski trakt=narrow track
wąski tunel=narrow tunnel
wąski wykop=narrow excavation
wąski występ=narrow joggle
wąski zakres=narrow range
wąski zaułek=narrow backstreet
wątek biograficzny=biographic plot
wątek miłosny=amorous plot
wątek poetycki=poetical plot
wątek polityczny=political plot
wątek przewodni=leading plot
wątek współczesny=present plot
wątły dialog=weak dialogue
wątły głos=weak sound
wątły płomień=weak flame
wątły uścisk=weak hug
wątły uśmiech=weak smile
wątpliwy komplement=doubtful compliment
wątpliwy los=doubtful chance
wątpliwy motyw=doubtful motive
wąż biblijny=biblical snake
wąż jasnożółty=light-yellow snake
wąż morski=sea monster
wąż ogrodowy=gardens snake
wąż ogromny=huge snake
wąż ruchomy=movable snake
wąż wodny=aqueous snake
wazeliniarz zawodowy=professional lickspittle
ważny akt=important act
ważny artykuł=important article
ważny aspekt=important aspect
ważny błąd=important mistake
ważny cel=important aim
ważny człowiek=important man
ważny czynnik=important factor
ważny dokument=important document
ważny dowód=important evidence
ważny dzień=important day
ważny efekt=important effect
ważny egzamin=important examination
ważny eksponat=important exhibit
ważny element=important unit
ważny epizod=important episode
ważny facet=important guy
ważny fakt=important fact
ważny generał=important general
ważny głos=important sound
ważny gość=important guest
ważny intruz=important intruder
ważny komunikat=important message
ważny kongres=important congress
ważny mecz=important game
ważny obiekt=important object
ważny poemat=important poem
ważny pomysł=important idea
ważny przyczynek=important contribution
ważny punkt=important point
ważny rekwizyt=important requisite
ważny skutek=important result
ważny ślad=important spur
ważny śledztwo=important investigation
ważny system=important formation
ważny szczegół=important detail
ważny szlak=important pathway
ważny tajniak=important sleuth
ważny technik=important technician
ważny tekst=important text
ważny telefon=important telephone
ważny temat=important subject
ważny towarzysz=important companion
ważny trop=important tracks
ważny trud=important trouble
ważny urzędnik=important official
ważny wieczór=important evening
ważny wzgląd=important regard
wciągać dym=the smoke
wczesnowiosenny śnieg=early-spring snow
wczesny lot=early flight
wczesny obiad=early dinner
wczesny obraz=early range
wczesny poranek=early morning
wczesny rencista=early pensioner
wczesny renesans=early renaissance
wczesny samolot=early airplane
wczesny świt=early dawn
wczesny uwiąd=early senility
wczesny wieczór=early evening
wczesny wytrysk=early blow-out
wczesny zmrok=early dusk
wdzięczny akcent=grateful tone
wdzięczny głos=grateful sound
wdzięczny profil=grateful section
wdzięczny temat=grateful subject
wdzięczny ton=grateful tone
wdzięczny ukłon=grateful nod
wdzięczny żebrak=grateful beggar
wędkarski urlop=angling leave
wędrowny aktor=migratory actor
wędrowny korespondent=migratory correspondent
wędrowny kram=migratory stall
wędrowny kramarz=migratory huckster
wędrowny lud=migratory nation
wędrowny majster=migratory foreman
wędrowny mułła=migratory mullah
wędrowny żebrak=migratory beggar
weekendowy numer=weekend number
węglan sodowy=soda carbonate
węglowy mikrofon=carbon microphone
węglowy piecyk=carbon heater
wejściowy korytarz=entrance corridor
wełniany dywan=woollen carpet
wełniany garnitur=woollen suit
wełniany kapelusz=woollen hat
wełniany kaptur=woollen hood
wełniany koc=woollen blanket
wełniany kostium=woollen costume
wełniany płaszcz=woollen sheath
wełniany sweter=woollen sweater
wełniany szal=woollen scarf
wełniany szalik=woollen scarf
wełniany wzór=woollen formula
wełniany żakiet=woollen jacket
welon ślubny=wedding veil
weselny dar=wedding gift
weselny kołacz=wedding cake
weselny nastrój=wedding mood
weselny orszak=wedding procession
weselny stół=wedding table
wesoły błysk=merry flash
wesoły chłop=merry peasant
wesoły chłopak=merry boy
wesoły człowiek=merry man
wesoły dialog=merry dialogue
wesoły facet=merry guy
wesoły funkcjonariusz=merry officer
wesoły głos=merry sound
wesoły grubas=merry fatty
wesoły gwar=merry hum
wesoły kompan=merry buddy
wesoły nastrój=merry mood
wesoły ogień=merry fire
wesoły ojciec=merry sires
wesoły okrzyk=merry shout
wesoły śmiech=merry laughter
wesoły strumyk=merry brook
wesoły szczebiot=merry chirp
wesoły taniec=merry dance
wesoły ton=merry tone
wesoły uśmiech=merry smile
wesoły właściciel=merry owner
wesoły wygląd=merry appearance
wewnętrzny adres=internal address
wewnętrzny ból=internal pain
wewnętrzny bunt=internal revolt
wewnętrzny but=internal shoe
wewnętrzny chłód=internal chill
wewnętrzny człowiek=internal man
wewnętrzny dialog=internal dialogue
wewnętrzny dziedziniec=internal piazza
wewnętrzny ekshibicjonizm=internal exhibitionism
wewnętrzny flesz=internal flash-light
wewnętrzny garaż=internal garage
wewnętrzny garnizon=internal garrison
wewnętrzny głos=internal sound
wewnętrzny impuls=internal impulse
wewnętrzny instynkt=internal instinct
wewnętrzny komputer=internal computer
wewnętrzny konflikt=internal conflict
wewnętrzny korytarz=internal corridor
wewnętrzny kryzys=internal crisis
wewnętrzny liberalizm=internal liberalism
wewnętrzny manewr=internal manoeuvres
wewnętrzny monolog=internal monologue
wewnętrzny motyw=internal motive
wewnętrzny mur=internal wall
wewnętrzny nakaz=internal warrant
wewnętrzny niepokój=internal anxiety
wewnętrzny niesmak=internal repugnance
wewnętrzny numer=internal number
wewnętrzny odpowiednik=internal equivalent
wewnętrzny ogień=internal fire
wewnętrzny ogródek=internal garden
wewnętrzny opór=internal resistance
wewnętrzny personel=internal staff
wewnętrzny pierścień=internal halo
wewnętrzny pluralizm=internal pluralism
wewnętrzny podział=internal mislaid
wewnętrzny program=internal programme
wewnętrzny przewodnik=internal conductor
wewnętrzny przycisk=internal button
wewnętrzny przymus=internal compulsion
wewnętrzny rozkład=internal expansion
wewnętrzny śmiech=internal laughter
wewnętrzny spokój=internal quiet
wewnętrzny spór=internal dispute
wewnętrzny sygnał=internal signal
wewnętrzny system=internal formation
wewnętrzny szkielet=internal skeleton
wewnętrzny telefon=internal telephone
wewnętrzny układ=internal arrangement
wewnętrzny urok=internal charm
wewnętrzny wizerunek=internal picture
wewnętrzny właz=internal manhole
wewnętrzny zamek=internal scarf
wewnętrzny zamęt=internal confusion
wewnętrzny żar=internal heat
wewnętrzny zatarg=internal clash
węzeł małżeński=marriage tie
węzłowaty szkielet=knotty skeleton
wężowaty korzeń=serpentine root
wężowaty ogonek=serpentine stalk
wiadomy cel=known aim
wiadomy sposób=known way
wiadomy temat=known subject
wiadomy urząd=known office
wiadukt kolejowy=railway flyover
wiarygodny materiał=credible makings
wiarygodny obraz=credible range
wiarygodny odbiór=credible acceptance
wiarygodny przykład=credible example
wiarygodny raport=credible report
wiarygodny sposób=credible way
wiarygodny zegar=credible clock
wiatr cichy=calm wind
wiatr ciepły=warm wind
wiatr czarny=villainous wind
wiatr jesienny=autumn wind
wiatr mroźny=frosty wind
wiatr niepewny=insecure wind
wiatr północny=northern wind
wiatr południowy=south wind
wiatr pomyślny=favourable wind
wiatr porywisty=gusty wind
wiatr rześki=brisk wind
wiatr silny=strong wind
wiatr słaby=weak wind
wiatr słoneczny=sunny wind
wiatr zachodni=western wind
widać łącznik=liaison officer
widmowy obraz=spectral range
widny pokój=clear room
widoczny autorytet=visible authority
widoczny brak=visible lack
widoczny brzask=visible dawn
widoczny bunt=visible revolt
widoczny cień=visible umbra
widoczny dowód=visible evidence
widoczny krzyż=visible loins
widoczny kształt=visible shape
widoczny napis=visible inscription
widoczny nos=visible nose
widoczny płomyk=visible flicker
widoczny pniak=visible stump
widoczny prostokąt=visible rectangle
widoczny punkt=visible point
widoczny ruch=visible movement
widoczny sierp=visible sickle
widoczny ślad=visible spur
widoczny sposób=visible way
widoczny szczegół=visible detail
widoczny szlak=visible pathway
widoczny uśmiech=visible smile
widoczny wóz=visible cart
widoczny wysiłek=visible effort
widoczny znak=visible sign
widok bezduszny=unfeeling view
widok daleki=far view
widok długi=long view
widok godny=stately view
widok normalny=normal view
widok ostatni=last view
widok piękny=beautiful view
widok podobny=homothetic view
widok prywatny=private view
widok publiczny=public view
widok sędziwy=aged view
widok straszliwy=horrendous view
widok surowy=raw view
widok umowny=conventional view
widok zwyczajny=ordinary view
widomy dowód=visible evidence
widomy fakt=visible fact
widomy skutek=visible result
widomy znak=visible sign
widowiskowy pogrzeb=spectacular funeral
widowiskowy pokaz=spectacular demonstration
widowiskowy zachód=spectacular west
wieczny bój=eternal combat
wieczny ból=eternal pain
wieczny burdel=eternal brothel
wieczny chłód=eternal chill
wieczny chłopiec=eternal boy
wieczny deszcz=eternal rain
wieczny dług=eternal debt
wieczny imperator=eternal emperor
wieczny kontrakt=eternal contract
wieczny łańcuch=eternal chain
wieczny mrok=eternal darkness
wieczny niedosyt=eternal bulimia
wieczny odpoczynek=eternal rest
wieczny ołówek=eternal pencil
wieczny pesymista=eternal pessimist
wieczny pokój=eternal room
wieczny półmrok=eternal dusk
wieczny pretendent=eternal claimant
wieczny rewolucjonista=eternal revolutionary
wieczny sen=eternal dream
wieczny smród=eternal stench
wieczny śnieg=eternal snow
wieczny spoczynek=eternal rest
wieczny uśmiech=eternal smile
wieczór ciemny=dark evening
wieczór dobry=good evening
wieczór jasny=bright evening
wieczór jesienny=autumn evening
wieczór kawalerski=cavalier evening
wieczór koncertowy=concert evening
wieczór listopadowy=November evening
wieczór maturalny=school-leaving evening
wieczór poetycki=poetical evening
wieczór spokojny=calm evening
wieczór szary=grey evening
wieczór taneczny=dancing evening
wieczór wojowniczy=warlike evening
wieczór wyśmienity=excellent evening
wieczór znakomity=superb evening
wieczorek artystyczny=artistic party
wieczorny apel=evening appeal
wieczorny bankiet=evening banquet
wieczorny biwak=evening bivouac
wieczorny chłód=evening chill
wieczorny dyżur=evening duty
wieczorny kieliszek=evening glass
wieczorny koncert=evening concert
wieczorny lot=evening flight
wieczorny łowca=evening hunter
wieczorny nastrój=evening mood
wieczorny nawyk=evening habituation
wieczorny obrzęd=evening ceremony
wieczorny odpoczynek=evening rest
wieczorny posiłek=evening meal
wieczorny postój=evening standstill
wieczorny przechodzień=evening passer-by
wieczorny samolot=evening airplane
wieczorny seans=evening show
wieczorny spacer=evening walk
wieczorny szczyt=evening apex
wieczorny wiatr=evening wind
wieczorny wietrzyk=evening breeze
wieczorowy garnitur=evening suit
wieczysty pokój=perpetual room
wiejski brud=country scud
wiejski chłopak=country boy
wiejski cmentarz=country cemetery
wiejski dom=country house
wiejski kontyngent=country quota
wiejski kowal=country blacksmith
wiejski lekarz=country doctor
wiejski mułła=country mullah
wiejski nacjonalista=country nationalist
wiejski osiłek=country athlete
wiejski pałac=country palace
wiejski parobek=country farm-hand
wiejski półgłówek=country fool
wiejski sierżant=country sergeant
wiejski tłumok=country package
wiejski uwodziciel=country seducer
wiek dwudziesty=lids twentieth
wiek dziecięcy=youthful age
wiek emerytalny=pension age
wiek męski=manful age
wiek ponury=gloomy age
wiek poważny=serious age
wiek przejściowy=transitory age
wiek sędziwy=aged age
wiek siedemnasty=lids seventeenth
wiek średni=average age
wiek starczy=senile age
wiek stosowny=appropriate age
wiek szesnasty=lids sixteenth
wiek właściwy=specific age
wiekowy archeolog=aged archaeologist
wiekowy bohater=aged hero
wiekowy dąb=aged oak
wiekowy zestaw=aged aggregate
wiekuisty mrok=eternal darkness
wielebny kanonik=reverend canon
wielki admirał=great admiral
wielki adwokat=great barrister
wielki afront=great affront
wielki akt=great act
wielki alchemik=great alchemist
wielki amator=great lover
wielki anioł=great angel
wielki apetyt=great appetite
wielki aplauz=great applause
wielki artykuł=great article
wielki artysta=great artist
wielki atak=great attack
wielki automat=great device
wielki autorytet=great authority
wielki bal=great balk
wielki bałagan=great mess
wielki balkon=great balcony
wielki bankiet=great banquet
wielki baran=great ram
wielki basen=great pool
wielki bęben=great tambour
wielki biznes=great business
wielki błąd=great mistake
wielki blask=great glitter
wielki blok=great block
wielki bochen=great loaf
wielki bóg=great god
wielki bój=great combat
wielki ból=great pain
wielki bom=great boom
wielki bombowiec=great bomber
wielki brak=great lack
wielki brat=great brother
wielki brutal=great brute
wielki brzuch=great stomach
wielki budynek=great building
wielki bukiet=great bouquet
wielki bunt=great revolt
wielki buntownik=great rebel
wielki burdel=great brothel
wielki bursztyn=great amber
wielki cel=great aim
wielki cesarz=great emperor
wielki chan=great khan
wielki chirurg=great surgeon
wielki chłop=great peasant
wielki chwała=great glory
wielki ciąg=great sequence
wielki cień=great umbra
wielki ciężar=great weight
wielki cmentarz=great cemetery
wielki cukiernik=great confectioner
wielki cykl=great period
wielki  czarodziej=great sorcerer
wielki  czerw=great maggot
wielki  człowiek=great man
wielki  czub=great forelock
wielki  czwartek=great Thursday
wielki  czyn=great act
wielki  dąb=great oak
wielki  dar=great gift
wielki  depozyt=great deposit
wielki  deszcz=great rain
wielki  dług=great debt
wielki  dobrobyt=great prosperity
wielki  dom=great house
wielki  dowódca=great commander
wielki  drab=great rascal
wielki  drągal=great lout
wielki  duch=great spirit
wielki  dwór=great manor
wielki  dystans=great distance
wielki  dywan=great carpet
wielki  dziedziniec=great piazza
wielki  dzień=great day
wielki  dziwak=great freak
wielki  dźwig=great crane
wielki  dzwon=great bell
wielki  egzamin=great examination
wielki  egzemplarz=great copy
wielki  ekran=great screen
wielki  eksperyment=great experiment
wielki  entuzjazm=great enthusiasm
wielki  facet=great guy
wielki  ferwor=great fervour
wielki  filar=great pillar
wielki  filozof=great philosopher
wielki  fortepian=great piano
wielki  fotel=great armchair
wielki  fotografik=great photographer
wielki  gabinet=great study
wielki  gad=great reptile
wielki  gal=great gallium
wielki  galimatias=great mess
wielki  garb=great hump
wielki  gąsior=great gander
wielki  generał=great general
wielki  głaz=great stone
wielki  gliniarz=great cop
wielki  glob=great globe
wielki  głód=great hunger
wielki  głos=great sound
wielki  głupiec=great fool
wielki  gmach=great edifice
wielki  gość=great guest
wielki  grubas=great fatty
wielki  grzechotnik=great rattlesnake
wielki  grzyb=great mushroom
wielki  guz=great burl
wielki  gwałt=great rape
wielki  hałas=great noise
wielki  haust=great gulp
wielki  heretyk=great heretic
wielki  hipnotyzer=great hypnotist
wielki  historyk=great historian
wielki  honor=great honour
wielki  hrabia=great count
wielki  humanista=great humanist
wielki  huragan=great storm
wielki  ił=great loam
wielki  indywidualista=great individualist
wielki  inteligent=great highbrow
wielki  interes=great business
wielki  jacht=great yacht
wielki  jarmark=great fair
wielki  jesiotr=great sturgeon
wielki  jubel=great joy
wielki  kałdun=great paunch
wielki  kalif=great caliph
wielki  kamień=great slide
wielki  kapłan=great priest
wielki  karton=great cardboard
wielki  kawał=great joke
wielki  kciuk=great thumb
wielki  kędzior=great curl
wielki  kęs=great billet
wielki  kłąb=great withers
wielki  klan=great clan
wielki  klasyk=great classic
wielki  klejnot=great gem
wielki  kleks=great blot
wielki  kloc=great log
wielki  klucz=great clef
wielki  kobieciarz=great womanizer
wielki  koc=great blanket
wielki  kocioł=great boiler
wielki  kocur=great Tom-cat
wielki  kołchoz=great kolkhoz
wielki  komfort=great comfort
wielki  kominek=great fireplace
wielki  komplement=great compliment
wielki  kompozytor=great composer
wielki  komputer=great computer
wielki  koń=great horse
wielki  konar=great branch
wielki  koncert=great concert
wielki  kongres=great congress
wielki  kontener=great container
wielki  kontrakt=great contract
wielki  korek=great plug
wielki  kościół=great church
wielki  kosz=great basket
wielki  kot=great cat
wielki  kozak=great Cossack
wielki  krąg=great vertebra
wielki  kraj=great country
wielki  krajan=great countryman
wielki  kret=great mole
wielki  król=great king
wielki  krucyfiks=great crucifix
wielki  kruk=great raven
wielki  krwiak=great haematoma
wielki  kryzys=great crisis
wielki  krzewiciel=great propagator
wielki  krzyk=great shout
wielki  krzyż=great loins
wielki  kształt=great shape
wielki  kubek=great mug
wielki  kufer=great chest
wielki  kwiaciarz=great florist
wielki  kwiat=great blossom
wielki  ląd=great land
wielki  ładowacz=great loader
wielki  ładunek=great cargo
wielki  łan=great field
wielki  łańcuch=great chain
wielki  las=great forest
wielki  łeb=great head
wielki  leń=great sluggard
wielki  łgarz=great liar
wielki  liniowiec=great liner
wielki  lis=great fox
wielki  liść=great leaf
wielki  łoś=great elk
wielki  łuk=great bow
wielki  łyk=great swallow
wielki  magazyn=great store-house
wielki  majątek=great property
wielki  malarz=great painter
wielki  marynarz=great sailor
wielki  masyw=great massif
wielki  mąż=great husband
wielki  mecz=great game
wielki  meczet=great mosque
wielki  menadżer=great manager
wielki  mętlik=great mess
wielki  mężczyzna=great man
wielki  miłośnik=great lover
wielki  mirt=great myrtle
wielki  miś=great bear
wielki  mistrz=great champion
wielki  młot=great idiot
wielki  młyn=great mill
wielki  most=great bridge
wielki  mózg=great brain
wielki  mułła=great mullah
wielki  mur=great wall
wielki  muzyk=great musician
wielki  nacisk=great pressure
wielki  nagłówek=great headline
wielki  napis=great inscription
wielki  napływ=great afflux
wielki  naród=great nation
wielki  naszyjnik=great necklace
wielki  nauczyciel=great teacher
wielki  naukowiec=great scientist
wielki  nawał=great multitude
wielki  niedźwiedź=great bear
wielki  niemowa=great mute
wielki  niepokój=great anxiety
wielki  nos=great nose
wielki  notatnik=great notebook
wielki  nowator=great innovator
wielki  numer=great number
wielki  nygus=great lazybones
wielki  obchód=great round
wielki  obiekt=great object
wielki  obłok=great cloud
wielki  obraz=great range
wielki  obrońca=great barrister
wielki  oddział=great series
wielki  odkrywca=great discoverer
wielki  odłam=great block
wielki  odpływ=great outflow
wielki  ogień=great fire
wielki  ogród=great garden
wielki  okres=great cycle
wielki  okręt=great ship
wielki  okup=great ransom
wielki  ołtarz=great altar
wielki  orszak=great procession
wielki  ośrodek=great medium
wielki  oszczep=great spear
wielki  owal=great oval
wielki  pająk=great spider
wielki  pakunek=great package
wielki  pal=great pale
wielki  palec=great digit
wielki  papież=great pope
wielki  parasol=great umbrella
wielki  patriarcha=great patriarch
wielki  patriota=great patriot
wielki  pawilon=great pavilion
wielki  pazur=great claw
wielki  pędzel=great brush
wielki  pesymista=great pessimist
wielki  piątek=great Friday
wielki  pieniądz=great money
wielki  pies=great dog
wielki  pisarz=great writer
wielki  pistolet=great pistol
wielki  plac=great square
wielki  plakat=great poster
wielki  plaster=great slice
wielki  płaszcz=great sheath
wielki  płaz=great amphibian
wielki  plusk=great splash
wielki  pocisk=great bullet
wielki  poczet=great rank
wielki  podkoszulek=great vest
wielki  podziw=great admiration
wielki  poeta=great poet
wielki  pogrzeb=great funeral
wielki  pojemnik=great container
wielki  pokaz=great demonstration
wielki  pokład=great layer
wielki  pokój=great room
wielki  polityk=great politician
wielki  półksiężyc=great half-moon
wielki  półmisek=great dish
wielki  poniedziałek=great Monday
wielki  popłoch=great panic
wielki  popyt=great demand
wielki  portret=great portrait
wielki  post=great fast
wielki  postęp=great progress
wielki  potencjał=great potential
wielki  potop=great deluge
wielki  potwór=great monster
wielki  powóz=great carriage
wielki  pożar=great fire
wielki  pożytek=great use
wielki  pręt=great rod
wielki  proces=great case
wielki  program=great programme
wielki  prorok=great prophet
wielki  prostokąt=great rectangle
wielki  przeciąg=great draught
wielki  przedmiot=great object
wielki  przełom=great fissure
wielki  przemysł=great industry
wielki  przemyt=great smuggling
wielki  przeżuwacz=great ruminant
wielki  przyjaciel=great friend
wielki  przysmak=great delicacy
wielki  przywilej=great privilege
wielki  psycholog=great psychologist
wielki  pysk=great muzzle
wielki  raban=great row
wielki  rabin=great rabbi
wielki  raj=great paradise
wielki  reaktor=great reactor
wielki  realista=great realist
wielki  redaktor=great editor
wielki  rekin=great shark
wielki  renesans=great renaissance
wielki  respekt=great respect
wielki  rewolwer=great revolver
wielki  reżyser=great director
wielki  robak=great worm
wielki  ród=great house
wielki  róg=great horn
wielki  rój=great swarm
wielki  romans=great romance
wielki  rondel=great saucepan
wielki  rozgardiasz=great hurly-burly
wielki  rozgłos=great publicity
wielki  rudzielec=great carrots
wielki  rym=great rhyme
wielki  rysunek=great drawing
wielki  samotnik=great loner
wielki  sandał=great sandal
wielki  sarkofag=great sarcophagus
wielki  ścisk=great crush
wielki  sejf=great safe
wielki  sekret=great secret
wielki  sen=great dream
wielki  sęp=great vulture
wielki  serwer=great server
wielki  siniak=great bruise
wielki  skarb=great treasure
wielki  skok=great stroke
wielki  skrzypek=great violinist
wielki  skutek=great result
wielki  ślimak=great cochlea
wielki  słup=great prism
wielki  śmiech=great laughter
wielki  smutek=great sadness
wielki  snop=great sheaf
wielki  socjolog=great sociologist
wielki  spacer=great walk
wielki  spadek=great fall
wielki  spec=great whiz
wielki  specjalista=great expert
wielki  spęd=great rally
wielki  spektakl=great performance
wielki  spokój=great quiet
wielki  spryt=great cleverness
wielki  statek=great ship
wielki  staw=great pond
wielki  sterowiec=great airship
wielki  stok=great slope
wielki  stół=great table
wielki  stos=great crib
wielki  strach=great fear
wielki  strajk=great strike
wielki  strąk=great pod
wielki  strażnik=great guard
wielki  stres=great stress
wielki  strumień=great stream
wielki  stylista=great stylist
wielki  sukces=great success
wielki  supermarket=great mall
wielki  świecznik=great candlestick
wielki  świetlik=great glow-worm
wielki  syn=great son
wielki  szacunek=great respect
wielki  szał=great madness
wielki  szałas=great chalet
wielki  szantaż=great blackmail
wielki  szczeniak=great puppy
wielki  szczur=great rat
wielki  szok=great shock
wielki  szpieg=great spy
wielki  sztab=great staff
wielki  sztandar=great flag
wielki  sztorm=great storm
wielki  sztywniak=great stiff
wielki  szum=great hum
wielki  tato=great papa
wielki  tchórz=great coward
wielki  teatr=great theatre
wielki  temat=great subject
wielki  teren=great terrain
wielki  tłok=great piston
wielki  tłum=great crowd
wielki  tobół=great baggage
wielki  topór=great axe
wielki  transparent=great banner
wielki  tranzystor=great transistor
wielki  triumf=great triumph
wielki  trójmasztowiec=great three-master
wielki  tryumf=great triumph
wielki  trzask=great bang
wielki  trzmiel=great bumble-bee
wielki  tunel=great tunnel
wielki  tydzień=great week
wielki  tyłek=great bottom
wielki  tyran=great tyrant
wielki  tytuł=great title
wielki  umysł=great mind
wielki  uraz=great injury
wielki  urok=great charm
wielki  uśmiech=great smile
wielki  wąwóz=great ravine
wielki  wąż=great snake
wielki  wazon=great flowerpot
wielki  wdech=great inspiration
wielki  wentylator=great ventilator
wielki  wiatr=great wind
wielki  widelec=great fork
wielki  wieloryb=great whale
wielki  wieniec=great corona
wielki  wilk=great wolf
wielki  wir=great whirl
wielki  wizerunek=great picture
wielki  wkład=great input
wielki właz=great manhole
wielki wódz=great commander
wielki wojak=great warrior
wielki wojownik=great warrior
wielki wół=great ox
wielki wóz=great cart
wielki wpływ=great influence
wielki wrzask=great scream
wielki wrzód=great ulcer
wielki wstręt=great disgust
wielki wstrząs=great shocking
wielki wulkan=great volcano
wielki wybuch=great explosion
wielki wydatek=great expense
wielki wyłom=great breakout
wielki wysiłek=great effort
wielki ząb=great tooth
wielki zabójca=great killer
wielki zachwyt=great enchantment
wielki żagiel=great sail
wielki zamęt=great confusion
wielki zapał=great enthusiasm
wielki zapas=great store
wielki zaszczyt=great honour
wielki zawód=great occupation
wielki zbieg=great deserter
wielki zbiór=great class
wielki zbrodniarz=great criminal
wielki zdobywca=great conqueror
wielki zegar=great clock
wielki żeglarz=great sailor
wielki znak=great sign
wielki znawca=great expert
wielki żołnierz=great soldier
wielki zuch=great dare-devil
wielki zysk=great profit
wielkoduszny gest=magnanimous gesture
wielkoduszny idiota=magnanimous idiot
wielkolud cholerny=damned giant
wielkomiejski szlak=city pathway
wielmożny ojciec=dear sires
wielobarwny ogród=multicoloured garden
wielobarwny proch=multicoloured powder
wielobarwny siniak=multicoloured bruise
wielobarwny tłum=multicoloured crowd
wielogłosowy chór=polyphonic gallery
wielokrotny wybawca=multiple saviour
wielokrotny zwycięzca=multiple winner
wieloletni burmistrz=perennial mayor
wieloletni działacz=perennial activist
wieloletni korespondent=perennial correspondent
wieloletni nawyk=perennial habituation
wieloletni pracownik=perennial worker
wieloletni prenumerator=perennial subscriber
wieloletni przyjaciel=perennial friend
wieloletni redaktor=perennial editor
wieloletni trening=perennial training
wieloletni więzień=perennial prisoner
wielonarodowy element=multinational unit
wieloosobowy umysł=numerous mind
wielopostaciowy seks=polymorphic sex
wielorasowy pies=multiracial dog
wieloskibowy pług=multiple-furrow plough
wieloznaczny zapis=ambiguous notation
wieniec cierniowy=thorny corona
wieniec laurowy=laurel corona
wieniec powitalny=welcoming corona
wieprz nieczysty=dirty hog
wieprz rzymski=Roman hog
wieprz śródziemnomorski=Mediterranean hog
wiernopoddańczy list=servile letter
wierny adorator=faithful adorer
wierny brat=faithful brother
wierny dowódca=faithful commander
wierny element=faithful unit
wierny kamerdyner=faithful butler
wierny ogrodnik=faithful gardener
wierny pies=faithful dog
wierny pomocnik=faithful half-back
wierny przyjaciel=faithful friend
wierny ród=faithful house
wierny sługa=faithful servant
wierny strażnik=faithful guard
wierny sułtan=faithful sultan
wierny syn=faithful son
wierny towarzysz=faithful companion
wierny wielbiciel=faithful adorer
wierny zapis=faithful notation
wierszyk okolicznościowy=occasional poem
wierutny łgarz=rank liar
wierzchołek wysoki=high corner
wierzchowiec potężny=powerful saddle-horse
wierzyciel tępy=blunt creditor
wietrzny dzień=windy day
wietrzny pagórek=windy knoll
wietrzny wał=windy roller
wiewiórczy ogon=squirrel-like tail
więzień gotów=ready prisoner
więzień karny=penal prisoner
więzień kryminalny=criminal prisoner
więzień polityczny=political prisoner
więzień pospolity=common prisoner
więzień śledczy=inquiry prisoner
więzień wojenny=war prisoner
więzienny autobus=prison bus
więzienny drelich=prison drill
więzienny dziedziniec=prison piazza
więzienny dzień=prison day
więzienny ekwipunek=prison equipment
więzienny gmin=prison populace
wiklinowy fotel=wicker armchair
wiklinowy gąszcz=wicker thicket
wiklinowy kosz=wicker basket
wikt więzienny=prison board
wilczy apetyt=wolf appetite
wilczy chór=wolf gallery
wilczy dół=wolf pit
wilczy głód=wolf hunger
wilczy krąg=wolf vertebra
wilczy łeb=wolf head
wilczy obłęd=wolf madness
wilczy pysk=wolf muzzle
wilczy szaniec=wolf entrenchment
wilczy uśmiech=wolf smile
wilgotny chłód=moist chill
wilgotny dywan=moist carpet
wilgotny język=moist tongue
wilgotny knebel=moist gag
wilgotny kompost=moist compost
wilgotny kompres=moist compress
wilgotny krajobraz=moist scenery
wilgotny materiał=moist makings
wilgotny mech=moist moss
wilgotny nos=moist nose
wilgotny papier=moist paper
wilgotny pot=moist sweat
wilgotny ręcznik=moist towel
wilgotny renifer=moist reindeer
wilgotny ślad=moist spur
wilgotny szlam=moist slime
wilgotny tom=moist volume
wilgotny uśmiech=moist smile
wilgotny wiatr=moist wind
wilgotny wieczór=moist evening
wilgotny zapach=moist scent
wilgotny zmierzch=moist decline
wilk morski=naval wolf
winien przeprosiny=owing apology
winien wdzięczność=owing gratitude
winny mężczyzna=guilty man
winny policjant=guilty policeman
wiosenny deszcz=spring rain
wiosenny dzień=spring day
wiosenny kapelusz=spring hat
wiosenny ogród=spring garden
wiosenny piątek=spring Friday
wiosenny poranek=spring morning
wiosenny siew=spring sowing
wiosenny śnieg=spring snow
wiosenny sygnał=spring signal
wiosenny tajfun=spring typhoon
wiosenny targ=spring market
wiosenny urlop=spring leave
wiosenny wieczór=spring evening
wiotki patyk=flaccid stick
wir morski=naval whirl
wirowy ruch=rotational movement
wirowy taniec=rotational dance
wirus komputerowy=computer virus
wisielczy humor=grim humour
wiśniowy kolor=cherry colour
witalny element=vital unit
wizerunek klasyczny=classic picture
wizualny zapis=visual notation
wkład finansowy=financial input
wkład twórczy=creative input
włączyć światło=blank space
władca absolutny=absolute ruler
władca możny=mighty ruler
władca okrutny=cruel ruler
władczy charakter=masterful character
władczy głos=masterful sound
władczy mężczyzna=masterful man
władczy sposób=masterful way
władczy szwajcar=masterful Swiss
właściciel ziemski=earthly owner
właściwy adres=specific address
właściwy adresat=specific addressee
właściwy atak=specific attack
właściwy blok=specific block
właściwy cel=specific aim
właściwy charakter=specific character
właściwy czas=specific tense
właściwy dobór=specific selection
właściwy dom=specific house
właściwy dzień=specific day
właściwy efekt=specific effect
właściwy facet=specific guy
właściwy gmach=specific edifice
właściwy gościniec=specific inn
właściwy kamieniołom=specific quarry
właściwy kierunek=specific sense
właściwy klucz=specific clef
właściwy kod=specific code
właściwy kolor=specific colour
właściwy krzew=specific shrub
właściwy kształt=specific shape
właściwy materiał=specific makings
właściwy naród=specific nation
właściwy numer=specific number
właściwy obraz=specific range
właściwy obrót=specific turn
właściwy odruch=specific reflex
właściwy pakunek=specific package
właściwy peron=specific platform
właściwy plac=specific square
właściwy plik=specific file
właściwy początek=specific beginning
właściwy pogląd=specific opinion
właściwy pojazd=specific vehicle
właściwy pomost=specific platform
właściwy pomysł=specific idea
właściwy przepływ=specific flux
właściwy przycisk=specific button
właściwy pułap=specific ceiling
właściwy punkt=specific point
właściwy rytm=specific rhythm
właściwy rząd=specific grade
właściwy sens=specific sense
właściwy skład=specific depot
właściwy ślad=specific spur
właściwy sposób=specific way
właściwy statek=specific ship
właściwy strój=specific dress
właściwy szacunek=specific respect
właściwy tekst=specific text
właściwy temat=specific subject
właściwy termin=specific deadline
właściwy ton=specific tone
właściwy trop=specific tracks
właściwy tryb=specific cog-wheel
właściwy twórca=specific God
właściwy użytek=specific use
właściwy wariant=specific variant
właściwy wątek=specific plot
właściwy wgląd=specific insight
właściwy wóz=specific cart
właściwy wygląd=specific appearance
właściwy wymiar=specific dimension
własny adres=own address
własny adwokat=own barrister
własny apartament=own apartment
własny arsenał=own arsenal
własny atak=own attack
własny autoportret=own self-portrait
własny autorytet=own authority
własny  bagaż=own baggage
własny  balsam=own balm
własny  biznes=own business
własny  błąd=own mistake
własny  ból=own pain
własny  brak=own lack
własny  brat=own brother
własny  brzuch=own stomach
własny  budżet=own budget
własny  byt=own existence
własny  cel=own aim
własny  charakter=own character
własny  chleb=own bread
własny  cień=own umbra
własny  ciężar=own weight
własny  czas=own tense
własny  czyn=own act
własny  deszcz=own rain
własny  dobrobyt=own prosperity
własny  dom=own house
własny  dopływ=own tributary
własny  dowódca=own commander
własny  drobiazg=own trinket
własny  duch=own spirit
własny  dwór=own manor
własny  dzień=own day
własny  dzwonek=own trumpet
własny  edytor=own editor
własny  egoizm=own egoism
własny  gatunek=own species
własny  głos=own sound
własny  grób=own grave
własny  grzech=own sin
własny  intelekt=own intellect
własny  interes=own business
własny  jacht=own yacht
własny  język=own tongue
własny  kalendarz=own calendar
własny  kanał=own duct
własny  kapelusz=own hat
własny  kąt=own angle
własny  kawałek=own piece
własny  kciuk=own thumb
własny  klucz=own clef
własny  kodeks=own code
własny  kołowrotek=own spinning-wheel
własny  kombinezon=own overalls
własny  komentarz=own comment
własny  kościół=own church
własny  koszt=own cost
własny  kraj=own country
własny  król=own king
własny  krzyk=own shout
własny  lęk=own phobia
własny  los=own chance
własny  lud=own nation
własny  łuk=own bow
własny  majątek=own property
własny  mechanizm=own mechanism
własny  miernik=own measure
własny  mikrofon=own microphone
własny  mikroklimat=own microclimate
własny  minikomputer=own minicomputer
własny  mit=own myth
własny  młot=own idiot
własny  młyn=own mill
własny  mocz=own urine
własny  mózg=own brain
własny  napęd=own drive
własny  naród=own nation
własny  nastrój=own mood
własny  nekrolog=own obituary
własny  niepokój=own anxiety
własny  nos=own nose
własny  numer=own number
własny  obcas=own heel
własny  obłok=own cloud
własny  obóz=own camp
własny  obraz=own range
własny  oddech=own breath
własny  ogień=own fire
własny  ogon=own tail
własny  ogród=own garden
własny  ogródek=own garden
własny  ojciec=own sires
własny  okres=own cycle
własny  okręt=own ship
własny  oręż=own army
własny  organizm=own organism
własny  osąd=own judgement
własny  pas=own belt
własny  pępek=own navel
własny  pionek=own pawn
własny  pistolet=own pistol
własny  podbródek=own chin
własny  poemat=own poem
własny  pogląd=own opinion
własny  pogrzeb=own funeral
własny  pojazd=own vehicle
własny  pokój=own room
własny  pomnik=own monument
własny  pomysł=own idea
własny  port=own harbour
własny  portret=own portrait
własny  posiłek=own meal
własny  posterunek=own sentry
własny  potencjał=own potential
własny  powóz=own carriage
własny  poziom=own horizon
własny  prąd=own current
własny  prestiż=own prestige
własny  program=own programme
własny  projekt=own project
własny  protokół=own minutes
własny  przykład=own example
własny  przypadek=own case
własny  puchar=own cup
własny  puls=own pulse
własny  punkt=own point
własny  rachunek=own calculus
własny  rekord=own record
własny  rewolwer=own revolver
własny  rodzaj=own gender
własny  rozmiar=own size
własny  roznosiciel=own carrier
własny  rozsądek=own reason
własny  rozum=own reason
własny  rozwój=own development
własny  rumak=own steed
własny  rząd=own grade
własny  salon=own lounge
własny  samolot=own airplane
własny  sekret=own secret
własny  sen=own dream
własny  silnik=own engine
własny  skład=own depot
własny  sklep=own shop
własny  ślizgacz=own speed-boat
własny  ślub=own marriage
własny  słuch=own hearing
własny  smak=own taste
własny  śmiech=own laughter
własny  smród=own stench
własny  sobowtór=own double
własny  spokój=own quiet
własny  sposób=own way
własny  sprzęt=own equipment
własny  statek=own ship
własny  stosunek=own relation
własny  strach=own fear
własny  strój=own dress
własny  styl=own style
własny  syn=own son
własny  system=own formation
własny  szalik=own scarf
własny  szept=own whisper
własny  szlak=own pathway
własny  sztab=own staff
własny  talerz=own plate
własny  teatr=own theatre
własny  tekst=own text
własny  telefon=own telephone
własny  teleskop=own telescope
własny  temat=own subject
własny  ton=own tone
własny  totalizm=own totalitarianism
własny  tyłek=own bottom
własny  udział=own part
własny  układ=own arrangement
własny  umysł=own mind
własny  uniwersytet=own university
własny  upadek=own fall
własny  upór=own obstinacy
własny  uśmiech=own smile
własny  ustnik=own mouthpiece
własny  użytek=own use
własny  warsztat=own workshop
własny  wiek=own age
własny  wizerunek=own picture
własny  wpływ=own influence
własny  wrzask=own scream
własny  wybór=own choice
własny  wydział=own department
własny  wynalazek=own invention
własny  wyraz=own term
własny  wywiad=own interview
własny  wzór=own formula
własny  zadek=own bum
własny  zapach=own scent
własny  zapis=own notation
własny  zegarek=own watch
własny  zmysł=own sense
własny znak=own sign
własny żołądek=own stomach
właz podłogowy=floor manhole
właz półokrągły=semicircular manhole
właz zapasowy=spare manhole
włochaty chrabąszcz=hairy cockchafer
włochaty dywan=hairy carpet
włochaty gliniarz=hairy cop
włochaty kapelusz=hairy hat
włochaty łeb=hairy head
włochaty nosorożec=hairy rhinoceros
włochaty płaszcz=hairy sheath
włochaty potwór=hairy monster
włóczęga brudny=dirty tramp
włóczęga drobny=small tramp
włóczęga współczesny=present tramp
włos siwy=grey hair
włożyć fartuch=cut-off wall
wnikliwy obraz=thorough range
wnikliwy policjant=thorough policeman
wniosek konkurencyjny=competitive conclusion
wniosek racjonalizatorski=rationalizing conclusion
wodnisty gulasz=watery goulash
wodnisty produkt=watery product
wodnisty uśmiech=watery smile
wodny balet=aqueous ballet
wodny czarnoksiężnik=aqueous wizard
wodny gryzoń=aqueous rodent
wodny obszar=aqueous area
wodny ogród=aqueous garden
wodny pistolet=aqueous pistol
wodny pył=aqueous dust
wodny sprzęt=aqueous equipment
wodny taniec=aqueous dance
wodny wir=aqueous whirl
wodny zbiornik=aqueous reservoir
wodoodporny plastik=waterproof plastic
wodoszczelny worek=waterproof bag
wódz germański=Germanic commander
wódz semicki=Semitic commander
wódz spartański=Spartan commander
wojenny haracz=war tribute
wojenny łup=war loot
wojenny nastrój=war mood
wojenny ogień=war fire
wojenny okrzyk=war shout
wojenny peron=war platform
wojenny rząd=war government
wojenny surowiec=war material
wojenny topór=war axe
wojenny zew=war ringing
wojenny zgiełk=war turmoil
wojewódzki konserwator=province conservator
wojowniczy antysemityzm=warlike anti-Semitism
wojowniczy król=warlike king
wojowniczy krzyk=warlike shout
wojowniczy okrzyk=warlike shout
wojowniczy smak=warlike taste
wojowniczy sposób=warlike way
wojowniczy ton=warlike tone
wojowniczy władca=warlike ruler
wojowniczy wygląd=warlike appearance
wojskowy ambulans=military ambulance
wojskowy autobus=military bus
wojskowy blok=military block
wojskowy chleb=military bread
wojskowy dryg=military knack
wojskowy folder=military brochure
wojskowy geniusz=military genius
wojskowy helikopter=military helicopter
wojskowy humor=military humour
wojskowy instytut=military institute
wojskowy język=military tongue
wojskowy karabin=military musket
wojskowy kierowca=military driver
wojskowy łazik=military jeep
wojskowy lekarz=military doctor
wojskowy nóż=military cutter
wojskowy odpowiednik=military equivalent
wojskowy oficer=military officer
wojskowy pas=military belt
wojskowy posterunek=military sentry
wojskowy psychiatra=military psychiatrist
wojskowy rynsztunek=military gear
wojskowy salut=military salute
wojskowy sierżant=military sergeant
wojskowy sposób=military way
wojskowy sweter=military sweater
wojskowy system=military formation
wojskowy szpital=military hospital
wojskowy teren=military terrain
wojskowy tornister=military knapsack
wojskowy wywiad=military interview
wojskowy zamach=military attempt
wokalny popis=vocal show
wół piżmowy=musky ox
wół szary=grey ox
wołek zbożowy=granary weevil
wolnościowy zryw=independence pick-up
wolny apartament=free apartment
wolny czas=free tense
wolny człowiek=free man
wolny dzień=free day
wolny fotel=free armchair
wolny handel=free trade
wolny kąt=free angle
wolny koniec=free end
wolny korpus=free corps
wolny kraj=free country
wolny mularz=free mason
wolny namiot=free tent
wolny naród=free nation
wolny naukowiec=free scientist
wolny obywatel=free citizen
wolny pas=free belt
wolny pokój=free room
wolny przejazd=free ride
wolny przelot=free overshoots
wolny przesmyk=free pass
wolny rycerz=free knight
wolny rynek=free market
wolny rytm=free rhythm
wolny seks=free sex
wolny skrawek=free scrap
wolny stołek=free stool
wolny stolik=free table
wolny strzelec=free fusilier
wolny termin=free deadline
wolny tlen=free oxygen
wolny tonaż=free tonnage
wolny uniwersytet=free university
wolny wieczór=free evening
wolny wstęp=free prelude
wolny wtorek=free Tuesday
wolny wybór=free choice
wolny zachód=free west
wolny zawód=free occupation
wolny związek=free relationship
wonny bukiet=fragrant bouquet
wonny dym=fragrant smoke
wonny napój=fragrant drink
wonny oddech=fragrant breath
wonny sok=fragrant juice
wonny strumień=fragrant stream
worek awaryjny=emergency bag
worek marynarski=sailor bag
worek podróżny=traveller bag
worek sztywny=stiff bag
worek treningowy=training bag
woskowy korek=wax plug
woskowy krąg=wax vertebra
woskowy kształt=wax shape
woskowy odcisk=wax imprint
woskowy odlew=wax cast
wóz bojowy=operational cart
wóz ciężarowy=weight cart
wóz cygański=gipsy cart
wóz drogocenny=precious cart
wóz holowniczy=tows cart
wóz konny=horse cart
wóz meblowy=furniture cart
wóz miejscowy=local cart
wóz mieszkalny=habitable cart
wóz naprawczy=repair cart
wóz pancerny=armoured cart
wóz policyjny=police cart
wóz restauracyjny=restaurant cart
wóz rozpoznawczy=identification cart
wóz sanitarny=sanitary cart
wóz serwisowy=service cart
wóz służbowy=business cart
wóz terenowy=field cart
wóz transmisyjny=broadcasting cart
wózek elektryczny=electric trolley
wózek obcy=strange trolley
wózek sklepowy=shop trolley
wózek szpitalny=hospital trolley
wpływ cywilizacyjny=civilization influence
wpływ emocjonalny=emotional influence
wpływ rodzinny=family influence
wpływowy doktor=influential doctor
wpływowy działacz=influential activist
wpływowy finansista=influential financier
wpływowy krytyk=influential critic
wpływowy przemysłowiec=influential industrialist
wpółprzytomny parobek=half-conscious farm-hand
wprawny dyrygent=experienced supervisor
wprawny hipnotyzer=experienced hypnotist
wprawny obserwator=experienced observer
wprawny szermierz=experienced fencer
wprawny żeglarz=experienced sailor
wprawny złodziej=experienced thief
wprawny żongler=experienced juggler
wrak znajomy=familiar wreck
wrak zupełny=complete wreck
wrażliwy nos=sensitive nose
wrażliwy punkt=sensitive point
wrażliwy słuch=sensitive hearing
wrażliwy system=sensitive formation
wrażliwy żołądek=sensitive stomach
wredny charakter=mean character
wredny czas=mean tense
wredny drań=mean bastard
wredny przydomek=mean nickname
wredny zapach=mean scent
wróg bezlitosny=merciless enemy
wróg ciemny=dark enemy
wróg ideologiczny=ideological enemy
wróg klasowy=class enemy
wróg polityczny=political enemy
wróg wewnętrzny=internal enemy
wróg zewnętrzny=external enemy
wrogi akt=hostile act
wrogi chłód=hostile chill
wrogi dystrykt=hostile district
wrogi głos=hostile sound
wrogi jazgot=hostile clamour
wrogi kraj=hostile country
wrogi obóz=hostile camp
wrogi obszar=hostile area
wrogi oddział=hostile series
wrogi port=hostile harbour
wrogi ruch=hostile movement
wrogi ślad=hostile spur
wrogi stosunek=hostile relation
wrogi system=hostile formation
wrogi tłum=hostile crowd
wrogi umysł=hostile mind
wrogi wszechświat=hostile universe
wrogi wyraz=hostile term
wrogi zadek=hostile bum
wrzask dziki=wild scream
wrzask kobiecy=feminine scream
wrzask uporczywy=persistent scream
wrzaskliwy fanatyk=uproarious fanatic
wrzaskliwy głos=uproarious sound
wrzaskliwy tłok=uproarious piston
wrzecionowaty kształt=spindle-shaped shape
wrześniowy ranek=September morning
wścibski charakter=meddlesome character
wścibski drań=meddlesome bastard
wścibski nos=meddlesome nose
wścibski osobnik=meddlesome individual
wścibski sąsiad=meddlesome neighbour
wścibski umysł=meddlesome mind
wścibski wieśniak=meddlesome villager
wsiowy matacz=village prevaricator
wsiowy naród=village nation
wspaniałomyślny nonsens=magnanimous nonsense
współczesny autor=present author
współczesny człowiek=present man
współczesny faraon=present Pharaoh
współczesny historyk=present historian
współczesny konflikt=present conflict
współczesny organista=present organist
współczesny pisarz=present writer
współczesny poeta=present poet
współczesny przemysł=present industry
współczesny syndykat=present syndicate
współczesny układ=present arrangement
współczesny żółw=present tortoise
wspólny apel=common appeal
wspólny cel=common aim
wspólny dar=common gift
wspólny dom=common house
wspólny dzień=common day
wspólny element=common unit
wspólny grzech=common sin
wspólny horyzont=common horizon
wspólny internat=common dormitory
wspólny język=common tongue
wspólny lunch=common luncheon
wspólny mianownik=common nominative
wspólny obiad=common dinner
wspólny płacz=common crying
wspólny pobyt=common stay
wspólny pogląd=common opinion
wspólny pokój=common room
wspólny posiłek=common meal
wspólny przyjaciel=common friend
wspólny punkt=common point
wspólny rachunek=common calculus
wspólny rytm=common rhythm
wspólny samiec=common male
wspólny sen=common dream
wspólny spacer=common walk
wspólny stwórca=common creator
wspólny sukces=common success
wspólny szał=common madness
wspólny temat=common subject
wspólny użytek=common use
wspólny wieczór=common evening
wspólny wróg=common enemy
wspólny wyjazd=common departure
wspólny wysiłek=common effort
wsteczny ciąg=backward sequence
wstęp wolny=free prelude
wstępny etap=preliminary stage
wstępny harmonogram=preliminary schedule
wstępny meldunek=preliminary report
wstępny obraz=preliminary range
wstępny raport=preliminary report
wstępny rytuał=preliminary ritual
wstępny stopień=preliminary ran
wstępny sygnał=preliminary signal
wstręt rasowy=racial disgust
wstrętny bratanek=disgusting nephew
wstrętny bufet=disgusting buffet
wstrętny człowiek=disgusting man
wstrętny dotyk=disgusting touch
wstrętny gówniarz=disgusting punk
wstrętny las=disgusting forest
wstrętny oddech=disgusting breath
wstrętny odór=disgusting odour
wstrętny pająk=disgusting spider
wstrętny posiłek=disgusting meal
wstrętny pot=disgusting sweat
wstrętny pysk=disgusting muzzle
wstrętny ryj=disgusting snout
wstrętny sekret=disgusting secret
wstrętny śluz=disgusting mucus
wstrętny smak=disgusting taste
wstrętny śmiech=disgusting laughter
wstrętny smród=disgusting stench
wstrętny typ=disgusting type
wstrętny wiatr=disgusting wind
wstrętny żebrak=disgusting beggar
wstrząs komunistyczny=communist shocking
wstrząs podziemny=underground shocking
wstrząs polityczny=political shocking
wstrząs psychologiczny=psychological shocking
wstrząs trudny=difficult shocking
wstrząs wtórny=secondary shocking
wstrzymywać oddech=own breath
wszechmocny komitet=omnipotent committee
wszechmocny władca=omnipotent ruler
wszechobecny ból=ubiquitous pain
wszechobecny lęk=ubiquitous phobia
wszechobecny luksus=ubiquitous luxury
wszechobecny mrok=ubiquitous darkness
wszechobecny odór=ubiquitous odour
wszechobecny pomruk=ubiquitous murmur
wszechobecny przymus=ubiquitous compulsion
wszechobecny pył=ubiquitous dust
wszechobecny smród=ubiquitous stench
wszechobecny strach=ubiquitous fear
wszechobecny towarzysz=ubiquitous companion
wszechpotężny dolar=almighty dollar
wszechpotężny generał=almighty general
wszechpotężny urząd=almighty office
wszechstronny przemysł=universal industry
wszechstronny rozwój=universal development
wszechstronny tłumacz=universal translator
wszechstronny tygodnik=universal weekly
wszechświat fizyczny=physical universe
wszędobylski agent=ubiquitous broker
wtorkowy wieczór=Tuesday evening
wtórny program=secondary programme
wtórny system=secondary formation
wtręt osobisty=personal intercalation
wuj mądry=wise uncle
wuj wysoki=high uncle
wujek stary=old uncle
wulgarny sposób=vulgar way
wulkan północny=northern volcano
wulkaniczny pył=volcanic dust
wybitny artysta=prominent artist
wybitny astronom=prominent astronomer
wybitny autorytet=prominent authority
wybitny badacz=prominent explorer
wybitny biofizyk=prominent biophysicist
wybitny biolog=prominent biologist
wybitny chemik=prominent chemist
wybitny człowiek=prominent man
wybitny działacz=prominent activist
wybitny ekonomista=prominent economist
wybitny fachowiec=prominent expert
wybitny finansista=prominent financier
wybitny fizyk=prominent physicist
wybitny intelekt=prominent intellect
wybitny jasnowidz=prominent clairvoyant
wybitny językoznawca=prominent linguist
wybitny krytyk=prominent critic
wybitny lekarz=prominent doctor
wybitny nauczyciel=prominent teacher
wybitny oficer=prominent officer
wybitny pisarz=prominent writer
wybitny prawnik=prominent lawyer
wybitny przykład=prominent example
wybitny publicysta=prominent journalist
wybitny reżyser=prominent director
wybitny rodak=prominent countryman
wybitny specjalista=prominent expert
wybitny stolarz=prominent carpenter
wybitny umysł=prominent mind
wybitny wpływ=prominent influence
wybitny wstręt=prominent disgust
wybitny znawca=prominent expert
wybitny żurnalista=prominent journalist
wyboisty szlak=bumpy pathway
wybrać miejsce=the place
wybredny dowcip=fastidious joke
wybredny smak=fastidious taste
wybuch atomowy=atomic explosion
wybuch jądrowy=nuclear explosion
wybuch termojądrowy=thermonuclear explosion
wybuch uroczysty=solemn explosion
wybuchowy charakter=explosive character
wybuchowy gaz=explosive gas
wybuchowy nastrój=explosive mood
wybuchowy plecak=explosive rucksack
wybuchowy wariat=explosive madman
wycinek prasowy=press sector
wyczuwalny brak=perceptible lack
wyczuwalny lęk=perceptible phobia
wyczuwalny rytm=perceptible rhythm
wyczuwalny zapach=perceptible scent
wydajny system=effective formation
wydatek spory=large expense
wydatny brzuch=prominent stomach
wydatny grymas=prominent grimace
wydatny nos=prominent nose
wydatny podbródek=prominent chin
wydawca wiadomy=known publisher
wydział cywilny=civil department
wydział dochodzeniowy=investigative department
wydział drogowy=road department
wydział filozoficzny=philosophical department
wydział karny=penal department
wydział kosmiczny=space department
wydział logistyczny=logistic department
wydział medyczny=medical department
wydział rolniczy=agricultural department
wydział specjalny=special department
wydział wywiadowczy=reconnaissance department
wydział zagraniczny=foreign department
wydział zawodowy=professional department
wydźwięk negatywny=negative undertone
wydźwięk polityczny=political undertone
wygląd chudy=thin appearance
wygląd fizyczny=physical appearance
wygląd groteskowy=grotesque appearance
wygląd koszmarny=nightmarish appearance
wygląd nędzny=miserable appearance
wygląd nieszczęśliwy=unhappy appearance
wygląd ogólny=general appearance
wygląd prawdziwy=true appearance
wygląd przysadzisty=dumpy appearance
wygląd srogi=stern appearance
wygląd stanowczy=firm appearance
wygląd typowy=typical appearance
wygląd wulkaniczny=volcanic appearance
wygląd zewnętrzny=external appearance
wygnać część=away piece
wygodny bałagan=comfortable mess
wygodny fotel=comfortable armchair
wygodny gabinet=comfortable study
wygodny gościniec=comfortable inn
wygodny pieniek=comfortable stump
wygodny pretekst=comfortable pretext
wygodny punkt=comfortable point
wygodny skrót=comfortable shortcut
wygodny spokój=comfortable quiet
wygodny sposób=comfortable way
wygodny szlak=comfortable pathway
wygodny układ=comfortable arrangement
wygodny wypoczynek=comfortable rest
wyjątkowy chłopak=exceptional boy
wyjątkowy człowiek=exceptional man
wyjątkowy dar=exceptional gift
wyjątkowy drań=exceptional bastard
wyjątkowy głupiec=exceptional fool
wyjątkowy koszmar=exceptional nightmare
wyjątkowy okres=exceptional cycle
wyjątkowy przypadek=exceptional case
wyjątkowy przysmak=exceptional delicacy
wyjątkowy przywilej=exceptional privilege
wyjątkowy wypadek=exceptional incident
wyjątkowy zbieg=exceptional deserter
wyjątkowy zdobywca=exceptional conqueror
wyjątkowy zmysł=exceptional sense
wyjazd legalny=legal departure
wyjściowy dziadek=outputs grandfather
wykład naukowy=scientific lecture
wykład techniczny=technical lecture
wykład wstępny=preliminary lecture
wykładowca uniwersytecki=university lecturer
wykończyć pomysł=the idea
wykres kołowy=circular graph
wykres komputerowy=computer graph
wykuwać schody=echelon formation
wyłączny wytwór=sole product
wylotowy lekarz=escape doctor
wymiar fizyczny=physical dimension
wymiar metafizyczny=metaphysical dimension
wymiar społeczny=social dimension
wymiar transcendentny=transcendent dimension
wymiar uniwersalny=universal dimension
wymiarowy okoń=dimension perch
wymienny opał=replaceable fuel
wymóg podstawowy=basic requirement
wymowny gest=meaningful gesture
wymowny uśmiech=meaningful smile
wymowny znak=meaningful sign
wymyślny arsenał=ingenious arsenal
wymyślny system=ingenious formation
wynalazca indywidualny=individual inventor
wynik końcowy=final score
wynik negatywny=negative score
wynik ostateczny=final score
wynik zerowy=zero score
wypadek charakterystyczny=characteristic incident
wypadek lotniczy=air incident
wypadek straszny=terrible incident
wyraz bezbronny=helpless term
wyraz dramatyczny=dramatic term
wyraz groźny=dangerous term
wyraz inteligentny=intelligent term
wyraz miejscowy=local term
wyraz niebezpieczny=dangerous term
wyraz niezgrabny=awkward term
wyraz odpowiedni=suitable term
wyraz ostrożny=careful term
wyraz piękny=beautiful term
wyraz posępny=gloomy term
wyraz poważny=serious term
wyraz prymitywny=primitive term
wyraz reprezentacyjny=representative term
wyraz surowy=raw term
wyraz szczęśliwy=happy term
wyraz właściwy=specific term
wyraz zgodny=peaceable term
wyraz żywy=lively term
wyrazisty gest=expressive gesture
wyrazisty głos=expressive sound
wyrazisty koszmar=expressive nightmare
wyrazisty nos=expressive nose
wyrazisty obraz=expressive range
wyrazisty sen=expressive dream
wyrazisty sposób=expressive way
wyraźny akcent=clear tone
wyraźny antagonizm=clear antagonism
wyraźny bodziec=clear stimulus
wyraźny ból=clear pain
wyraźny brak=clear lack
wyraźny cień=clear umbra
wyraźny dowód=clear evidence
wyraźny dystans=clear distance
wyraźny głaz=clear stone
wyraźny głos=clear sound
wyraźny indywidualizm=clear individualism
wyraźny kierunek=clear sense
wyraźny konsensus=clear consensus
wyraźny kontrast=clear contrast
wyraźny kryzys=clear crisis
wyraźny kształt=clear shape
wyraźny lęk=clear phobia
wyraźny mężczyzna=clear man
wyraźny motyw=clear motive
wyraźny napis=clear inscription
wyraźny niepokój=clear anxiety
wyraźny obraz=clear range
wyraźny odcisk=clear imprint
wyraźny podział=clear mislaid
wyraźny podziw=clear admiration
wyraźny pomruk=clear murmur
wyraźny posmak=clear aftertaste
wyraźny puls=clear pulse
wyraźny rytm=clear rhythm
wyraźny sen=clear dream
wyraźny ślad=clear spur
wyraźny sposób=clear way
wyraźny strach=clear fear
wyraźny strumień=clear stream
wyraźny sygnał=clear signal
wyraźny szacunek=clear respect
wyraźny szept=clear whisper
wyraźny szlak=clear pathway
wyraźny szloch=clear sob
wyraźny trzask=clear bang
wyraźny ubytek=clear decrease
wyraźny upadek=clear fall
wyraźny warunek=clear condition
wyraźny wpływ=clear influence
wyraźny wyraz=clear term
wyraźny wzrost=clear growth
wyraźny zachwyt=clear enchantment
wyraźny zakaz=clear prohibition
wyraźny zarys=clear outline
wyraźny zew=clear ringing
wyrodny syn=degenerate son
wyrok korzystny=profitable judgement
wyrok ostateczny=final judgement
wyrok sądowy=judicial judgement
wyrostek robaczkowy=vermiform appendix
wyruszyć jutro=to leave
wyścigowy kierowca=racing driver
wysiłek badawczy=investigative effort
wysiłek fizyczny=physical effort
wysiłek konieczny=necessary effort
wysiłek kulturalny=cultural effort
wysiłek logistyczny=logistic effort
wysiłek opozycyjny=oppositional effort
wysiłek praktyczny=practical effort
wysiłek techniczny=technical effort
wysiłek umysłowy=intellectual effort
wysiłek wewnętrzny=internal effort
wysiłek zabójczy=deadly effort
wysłannik kapłański=priestly envoy
wyśmienity barwnik=excellent dye
wyśmienity cel=excellent aim
wyśmienity humor=excellent humour
wyśmienity keks=excellent tea-cake
wyśmienity lunch=excellent luncheon
wyśmienity napój=excellent drink
wyśmienity obrońca=excellent barrister
wyśmienity omlet=excellent omelette
wyśmienity refleks=excellent reflex
wyśmienity szermierz=excellent fencer
wyśmienity wzrok=excellent sight
wyśmienity żołnierz=excellent soldier
wysoki agent=high broker
wysoki autorytet=high authority
wysoki biust=high breasts
wysoki budynek=high building
wysoki budżet=high budget
wysoki but=high shoe
wysoki chłop=high peasant
wysoki chłopak=high boy
wysoki cyprys=high cypress
wysoki czarnoksiężnik=high wizard
wysoki człowiek=high man
wysoki czynsz=high rent
wysoki dostojnik=high dignitary
wysoki dupek=high ass-hole
wysoki dygnitarz=high dignitary
wysoki facet=high guy
wysoki fotel=high armchair
wysoki funkcjonariusz=high officer
wysoki głos=high sound
wysoki  gwizd=high singing
wysoki  hełm=high cupola
wysoki  iloraz=high quotient
wysoki  kamień=high slide
wysoki  kapelusz=high hat
wysoki  kapłan=high priest
wysoki  kelner=high waiter
wysoki  kieliszek=high glass
wysoki  kok=high bun
wysoki  kołnierz=high collar
wysoki  krawężnik=high kerb
wysoki  krzyk=high shout
wysoki  krzyż=high loins
wysoki  ksiądz=high priest
wysoki  kunszt=high artistry
wysoki  kwiaciarz=high florist
wysoki  ląd=high land
wysoki  las=high forest
wysoki  łuk=high bow
wysoki  mężczyzna=high man
wysoki  mur=high wall
wysoki  nasyp=high embankment
wysoki  obszarpaniec=high ragamuffin
wysoki  odsetek=high percentage
wysoki  oficer=high officer
wysoki  ogień=high fire
wysoki  okrzyk=high shout
wysoki  okup=high ransom
wysoki  ołtarz=high altar
wysoki  osobnik=high individual
wysoki  pal=high pale
wysoki  parkan=high fence
wysoki  pień=high stock
wysoki  pióropusz=high plume
wysoki  pisk=high squeak
wysoki  płaskowyż=high plateau
wysoki  płomień=high flame
wysoki  płot=high fence
wysoki  pokój=high room
wysoki  policjant=high policeman
wysoki  połysk=high gloss
wysoki  potencjał=high potential
wysoki  poziom=high horizon
wysoki  procent=high percentage
wysoki  przeciwnik=high enemy
wysoki  pułap=high ceiling
wysoki  pułkownik=high colonel
wysoki  rudzielec=high carrots
wysoki  rząd=high grade
wysoki  sierżant=high sergeant
wysoki  snop=high sheaf
wysoki  stołek=high stool
wysoki  stopień=high ran
wysoki  stos=high crib
wysoki  sufit=high ceiling
wysoki  sygnał=high signal
wysoki  szyb=high casing
wysoki  ton=high tone
wysoki  trzewik=high shoe
wysoki  tytuł=high title
wysoki  udział=high part
wysoki  urząd=high office
wysoki  urzędnik=high official
wysoki  wał=high roller
wysoki wiadukt=high flyover
wysoki wrzask=high scream
wysoki wynik=high score
wysoki wyrok=high judgement
wysoki występ=high joggle
wysoki wzrost=high growth
wysoki żołnierz=high soldier
wysoki żywopłot=high hedgerow
wystawny bankiet=sumptuous banquet
wystawny obiad=sumptuous dinner
wystrzał armatni=cannon shot
wystrzał karabinowy=rifle shot
wyszkolić oko=the eye
wytrawny agent=full-bodied broker
wytrawny bokser=full-bodied boxer
wytrawny kierownik=full-bodied manager
wytrawny krytyk=full-bodied critic
wytrawny polityk=full-bodied politician
wytrawny poszukiwacz=full-bodied seeker
wytrawny rewolwerowiec=full-bodied gunman
wytrawny strateg=full-bodied strategist
wytrawny znawca=full-bodied expert
wytworny brat=refined brother
wytworny dom=refined house
wytworny garnitur=refined suit
wytworny lokal=refined premises
wytworny obiad=refined dinner
wytworny płaszcz=refined sheath
wytworny rencista=refined pensioner
wytworny sposób=refined way
wytworny strój=refined dress
wytworny styl=refined style
wytworny ubiór=refined clothes
wytworny zegar=refined clock
wywiad cywilny=civil interview
wywiad imperialny=imperial interview
wywiad operacyjny=operating interview
wywiad policyjny=police interview
wywiad satelitarny=satellite interview
wywiad szczupły=slim interview
wzajemny brak=mutual lack
wzajemny chłód=mutual chill
wzajemny pakt=mutual pact
wzajemny stosunek=mutual relation
wzajemny układ=mutual arrangement
wzgardliwy grymas=scornful grimace
wzgląd ludzki=human regard
wzgląd moralny=moral regard
wzgląd społeczny=social regard
wzgląd wychowawczy=educational regard
względny dobrobyt=relative prosperity
względny dostatek=relative affluence
względny posłuch=relative obedience
względny spokój=relative quiet
względny szacunek=relative respect
względny układ=relative arrangement
wziąć odwet=to take
wzór chemiczny=chemical formula
wzór genetyczny=genetic formula
wzór mozaikowy=mosaic formula
wzorowy absolwent=faultless graduate
wzorowy oddział=faultless series
wzorowy tata=faultless papa
wzorowy więzień=faultless prisoner
wzorowy zakład=faultless institution
wzorzysty sweter=patterned sweater
wzrok błędny=incorrect sight
wzrok chłodny=cool sight
wzrok dziwny=odd sight
wzrok nieobecny=absent sight
wzrok ponury=gloomy sight
wzrok potężny=powerful sight
wzrok przenikliwy=hard sight
wzrok szklany=glass sight
wzrok typowy=typical sight
wzrok złowrogi=ill-omened sight
wzrost niski=deep growth
wzrost potężny=powerful growth
zabawkowy garaż=toy garage
zabawny artykuł=funny article
zabawny gość=funny guest
zabawny grymas=funny grimace
zabawny incydent=funny incident
zabawny kaprys=funny whim
zabawny kształt=funny shape
zabawny list=funny letter
zabawny napis=funny inscription
zabawny opis=funny description
zabawny plakat=funny poster
zabawny pomyleniec=funny crank
zabawny pomysł=funny idea
zabawny reportaż=funny report
zabawny rodzaj=funny gender
zabawny ruch=funny movement
zabawny skutek=funny result
zabawny spór=funny dispute
zabawny sposób=funny way
zabawny szczegół=funny detail
zabawny wyraz=funny term
zabawny zwyczaj=funny custom
zabieg chirurgiczny=surgical operation
zabieg kosmetyczny=cosmetic cut
zabieg magiczny=magic cut
zabieg podobny=homothetic cut
zabieg rytualny=ritual cut
zabobon mityczny=mythical superstition
zabobonny lęk=superstitious phobia
zabójczy błąd=deadly mistake
zabójczy bóg=deadly god
zabójczy oręż=deadly army
zabójczy rodzaj=deadly gender
zabójczy śmigłowiec=deadly helicopter
zabójczy system=deadly formation
zabójczy zator=deadly jam
zaborczy kościół=conquest church
zabrać głos=to take
zabytek muzealny=museum relic
zabytkowy pistolet=antique pistol
zabytkowy rynek=antique market
zabytkowy sztylet=antique dagger
zachłanny wzrok=greedy sight
zachodni dziennikarz=western journalist
zachodni kraj=western country
zachodni kraniec=western border
zachodni krużganek=western gallery
zachodni liberalizm=western liberalism
zachodni monopol=western monopoly
zachodni mur=western wall
zachodni odcinek=western interval
zachodni polityk=western politician
zachodni półwysep=western peninsula
zachodni przechodzień=western passer-by
zachodni statek=western ship
zachodni system=western formation
zachodni wiatr=western wind
zachodni zachwyt=western enchantment
zaciszny kąt=quiet angle
zacny chrześcijanin=good Christian
zacny człowiek=good man
zacny dom=good house
zacny franciszkanin=good Franciscan
zacny generał=good general
zacny grubas=good fatty
zacny mąż=good husband
zacny medyk=good medical
zacny monarcha=good monarch
zacny przyjaciel=good friend
zacny znawca=good expert
żaden afront=no affront
żaden agent=no broker
żaden akt=no act
żaden akumulator=no battery
żaden altruista=no altruist
żaden antropolog=no anthropologist
żaden archeolog=no archaeologist
żaden architekt=no architect
żaden artysta=no artist
żaden atak=no attack
żaden bandyta=no bandit
żaden bandzior=no tug
żaden barbarzyńca=no barbarian
żaden bełkot=no mumble
żaden biznes=no business
żaden błąd=no mistake
żaden blask=no glitter
żaden blok=no block
żaden bóg=no god
żaden ból=no pain
żaden botanik=no botanist
żaden brak=no lack
żaden brat=no brother
żaden byt=no existence
żaden cel=no aim
żaden chirurg=no surgeon
żaden chleb=no bread
żaden chłopak=no boy
żaden chodnik=no sidewalk
żaden chuligan=no hooligan
żaden cień=no umbra
żaden cudak=no crank
żaden cudzoziemiec=no foreigner
żaden czar=no charm
żaden czarnoksiężnik=no wizard
żaden czarownik=no sorcerer
żaden człowiek=no man
żaden czyn=no act
żaden deszcz=no rain
żaden dezerter=no deserter
żaden diabeł=no devil
żaden doktor=no doctor
żaden dokument=no document
żaden dom=no house
żaden  dorsz=no cod
żaden  dowód=no evidence
żaden  dowódca=no commander
żaden  dozorca=no caretaker
żaden  dramat=no drama
żaden  duch=no spirit
żaden  dygnitarz=no dignitary
żaden  dzień=no day
żaden  dziennikarz=no journalist
żaden  egzorcyzm=no exorcism
żaden  ekspert=no expert
żaden  eksperyment=no experiment
żaden  enzym=no enzyme
żaden  etap=no stage
żaden  facet=no guy
żaden  fachowiec=no expert
żaden  fanatyk=no fanatic
żaden  filozof=no philosopher
żaden  gatunek=no species
żaden  generał=no general
żaden  gest=no gesture
żaden  głaz=no stone
żaden  gliniarz=no cop
żaden  głos=no sound
żaden  głupiec=no fool
żaden  gość=no guest
żaden  grafolog=no graphologist
żaden  grzech=no sin
żaden  grzmot=no thunder
żaden  gwardzista=no guardsman
żaden  idiota=no idiot
żaden  inspektor=no inspector
żaden  instytut=no institute
żaden  jęk=no groan
żaden  jeleń=no deer
żaden  jeździec=no rider
żaden  język=no tongue
żaden  kandydat=no candidate
żaden  kapitan=no captain
żaden  kapłan=no priest
żaden  kąsek=no bite
żaden  katar=no catarrh
żaden  kierowca=no driver
żaden  klan=no clan
żaden  klub=no club
żaden  klucz=no clef
żaden  knut=no knout
żaden  kodeks=no code
żaden  kolekcjoner=no collector
żaden  komitet=no committee
żaden  komunista=no communist
żaden  koń=no horse
żaden  konflikt=no conflict
żaden  koniec=no end
żaden  konkurent=no rival
żaden  kontrakt=no contract
żaden  kot=no cat
żaden  krążownik=no cruiser
żaden  król=no king
żaden  kronikarz=no chronicler
żaden  krzak=no bush
żaden  krzyk=no shout
żaden  kształt=no shape
żaden  kujon=no crammer
żaden  kurier=no courier
żaden  kwiat=no blossom
żaden  łachudra=no scoundrel
żaden  ładunek=no cargo
żaden  lekarz=no doctor
żaden  list=no letter
żaden  lokator=no occupant
żaden  łowca=no hunter
żaden  łuk=no bow
żaden  makler=no stockbroker
żaden  malarz=no painter
żaden  manewr=no manoeuvres
żaden  margines=no margin
żaden  marksista=no Marxist
żaden  marszałek=no marshal
żaden  marynarz=no sailor
żaden  mecz=no game
żaden  mężczyzna=no man
żaden  mięsień=no muscle
żaden  milicjant=no policeman
żaden  mistrz=no champion
żaden  monarcha=no monarch
żaden  muskuł=no muscle
żaden  muzułmanin=no Moslem
żaden  muzyk=no musician
żaden  myśliwiec=no fighter
żaden  nabywca=no buyer
żaden  nadajnik=no transmitter
żaden  napad=no forwards
żaden  narkotyk=no drug
żaden  naród=no nation
żaden  nauczyciel=no teacher
żaden  naukowiec=no scientist
żaden  nieprzyjaciel=no enemy
żaden  niewolnik=no slave
żaden  numer=no number
żaden  nurek=no diver
żaden  obiekt=no object
żaden  obraz=no range
żaden  obserwator=no observer
żaden  ochroniarz=no bodyguard
żaden  odblask=no halo
żaden  odcinek=no interval
żaden  odłamek=no splinter
żaden  oficer=no officer
żaden  ogar=no hound
żaden  ogień=no fire
żaden  ojciec=no sires
żaden  okręt=no ship
żaden  okrzyk=no shout
żaden  opór=no resistance
żaden  optymizm=no optimism
żaden  osad=no settlings
żaden  pałac=no palace
żaden  parkan=no fence
żaden  pasztet=no pate
żaden  piekarz=no baker
żaden  pies=no dog
żaden  piorun=no lightning
żaden  pirat=no hacker
żaden  pisarz=no writer
żaden  płaszcz=no sheath
żaden  płaz=no amphibian
żaden  płomień=no flame
żaden  plotkarz=no gossipmonger
żaden  plusk=no splash
żaden  podsłuch=no eavesdropping
żaden  podstęp=no ruse
żaden  poeta=no poet
żaden  pogląd=no opinion
żaden  pojazd=no vehicle
żaden  policjant=no policeman
żaden  polityk=no politician
żaden  pomysł=no idea
żaden  port=no harbour
żaden  portfel=no portfolio
żaden  porywacz=no kidnapper
żaden  pościg=no chase
żaden  posiłek=no meal
żaden  posłaniec=no messenger
żaden  potwór=no monster
żaden  pożytek=no use
żaden  prąd=no current
żaden  pragmatyzm=no pragmatism
żaden  prezydent=no president
żaden  proces=no case
żaden  profesor=no professor
żaden  program=no programme
żaden  prokurator=no procurator
żaden  prostak=no simpleton
żaden  protektor=no protector
żaden  przeciwnik=no enemy
żaden  przedmiot=no object
żaden  przemysł=no industry
żaden  przybysz=no newcomer
żaden  przypadek=no case
żaden  przyrząd=no attachment
żaden  psychiatra=no psychiatrist
żaden  punkt=no point
żaden  rekin=no shark
żaden  relikwiarz=no reliquary
żaden  robotnik=no worker
żaden  ród=no house
żaden  rodak=no countryman
żaden  rodzaj=no gender
żaden  róg=no horn
żaden  ruch=no movement
żaden  rybak=no fisherman
żaden  rytuał=no ritual
żaden  rząd=no grade
żaden  rzemieślnik=no craftsman
żaden  salon=no lounge
żaden  samiec=no male
żaden  samolot=no airplane
żaden  samotnik=no loner
żaden  saper=no sapper
żaden  sędzia=no judge
żaden  sekret=no secret
żaden  sierp=no sickle
żaden  skandal=no scandal
żaden  skarb=no treasure
żaden  sklep=no shop
żaden  skok=no stroke
żaden  skutek=no result
żaden  ślad=no spur
żaden  słownik=no dictionary
żaden  ślub=no marriage
żaden  smak=no taste
żaden  śmiałek=no daredevil
żaden  śmiertelnik=no mortal
żaden  śmigłowiec=no helicopter
żaden  snop=no sheaf
żaden  socjalizm=no socialism
żaden  specjał=no delicacy
żaden  sposób=no way
żaden  spowiednik=no confessor
żaden  spryt=no cleverness
żaden  statek=no ship
żaden  sternik=no helmsman
żaden  stopień=no ran
żaden  strach=no fear
żaden  strażnik=no guard
żaden  strop=no floor
żaden  strzał=no shot
żaden  sygnał=no signal
żaden  system=no formation
żaden  szarlatan=no charlatan
żaden  szczegół=no detail
żaden  szczep=no tribe
żaden  szczur=no rat
żaden  szelest=no rustle
żaden  szept=no whisper
żaden  szkic=no draft
żaden  szlak=no pathway
żaden  szmer=no murmur
żaden  sztab=no staff
żaden  sztorm=no storm
żaden  szwindel=no swindle
żaden  telefon=no telephone
żaden  temat=no subject
żaden  towar=no goods
żaden  towarzysz=no companion
żaden  trener=no coach
żaden  trik=no trick
żaden  trop=no tracks
żaden  trup=no corpse
żaden  tupot=no tramp
żaden  turysta=no tourist
żaden  uczynek=no act
żaden  upiór=no ghost
żaden  uraz=no injury
żaden  urzędnik=no official
żaden  uśmiech=no smile
żaden  uszczerbek=no damage
żaden  użytkownik=no user
żaden  wartownik=no guard
żaden  wasal=no vassal
żaden  wiatr=no wind
żaden  widok=no view
żaden  wieprz=no hog
żaden  wilkołak=no werewolf
żaden  wirus=no virus
żaden  wkład=no input
żaden  władca=no ruler
żaden  wódz=no commander
żaden  wróg=no enemy
żaden  wstyd=no shame
żaden  wybieg=no coasting
żaden  wybór=no choice
żaden  wydawca=no publisher
żaden  wyjazd=no departure
żaden  wypadek=no incident
żaden wysiłek=no effort
żaden wysłannik=no envoy
żaden wywiad=no interview
żaden wzór=no formula
żaden zabójca=no killer
żaden zalotnik=no wooer
żaden zamach=no attempt
żaden zapał=no enthusiasm
żaden zapis=no notation
żaden zarobek=no earning
żaden żart=no joke
żaden zasób=no supply
żaden zaszczyt=no honour
żaden żbik=no wildcat
żaden zbrodniarz=no criminal
żaden złodziej=no thief
żaden zmysł=no sense
żaden znak=no sign
żaden żołnierz=no soldier
żaden zwiadowca=no scout
żaden związek=no relationship
żaden zwycięzca=no winner
żaden żyd=no Jew
zadzierzysty nos=truculent nose
zadziorny charakter=quarrelsome character
zadziorny sposób=quarrelsome way
zadziwić świat=the world
zagadkowy azyl=enigmatical asylum
zagadkowy notes=enigmatical notebook
zagadkowy przedmiot=enigmatical object
zagadkowy tekst=enigmatical text
zagadkowy uśmiech=enigmatical smile
zagraniczny artykuł=foreign article
zagraniczny korespondent=foreign correspondent
zagraniczny ksiądz=foreign priest
zagraniczny robotnik=foreign worker
zagraniczny serial=foreign series
zagraniczny szpieg=foreign spy
zając stepowy=grassland hare
zajadły atak=furious attack
zajadły buldog=furious bulldog
zajadły nazista=furious Nazi
zakład fotograficzny=photographic institution
zakład naukowy=scientific institution
zakład opiekuńczy=protective institution
zakład pogrzebowy=funeral institution
zakład produkcyjny=productive institution
zakład przemysłowy=industrial institution
zakład szkoleniowy=training institution
zakład włókienniczy=textile institution
zakład wychowawczy=educational institution
zaliczyć świat=the world
żałobny całun=mourning shroud
żałobny dzwon=mourning bell
żałobny fiolet=mourning violet
żałobny głos=mourning sound
żałobny napis=mourning inscription
żałobny pochód=mourning parade
żałobny śpiew=mourning singing
żałobny sposób=mourning way
żałobny strój=mourning dress
żałobny ton=mourning tone
żałobny tren=mourning threnody
żałobny wieniec=mourning corona
żałobny wyraz=mourning term
żałosny bełkot=deplorable mumble
żałosny generał=deplorable general
żałosny głos=deplorable sound
żałosny gówniarz=deplorable punk
żałosny jęk=deplorable groan
żałosny koniec=deplorable end
żałosny kres=deplorable bound
żałosny krzyk=deplorable shout
żałosny los=deplorable chance
żałosny okrzyk=deplorable shout
żałosny pisk=deplorable squeak
żałosny płaszcz=deplorable sheath
żałosny pochód=deplorable parade
żałosny przebieg=deplorable course
żałosny sekret=deplorable secret
żałosny sposób=deplorable way
żałosny stan=deplorable condition
żałosny szept=deplorable whisper
żałosny trik=deplorable trick
żałosny widok=deplorable view
żałosny wybieg=deplorable coasting
żałosny wygląd=deplorable appearance
żałosny żebrak=deplorable beggar
zamaszysty gest=dashing gesture
zamaszysty łuk=dashing bow
zamaszysty podpis=dashing signature
zamek błyskawiczny=instant scarf
zamek górny=upper scarf
zamek królewski=royal scarf
zamek murowany=brick scarf
zamek myśliwski=hunting scarf
zamek obronny=defensive scarf
zamek średniowieczny=mediaeval scarf
zamek stary=old scarf
zamęt diabelski=devilish confusion
zamęt piekielny=infernal confusion
zamęt polityczny=political confusion
zamęt wewnętrzny=internal confusion
zamęt wielki=great confusion
zamierzchły rodowód=immemorial origin
zamkowy ogród=castle garden
zamożny adwokat=well-off barrister
zamożny biznesmen=well-off businessman
zamożny chłopiec=well-off boy
zamożny człowiek=well-off man
zamożny facet=well-off guy
zamożny gość=well-off guest
zapach ciężki=dull scent
zapach cudowny=miraculous scent
zapach czysty=perfect scent
zapach mocny=strong scent
zapach obcy=strange scent
zapach ohydny=hideous scent
zapach piżmowy=musky scent
zapach podobny=homothetic scent
zapach podróżny=traveller scent
zapach przenikliwy=hard scent
zapach słodki=sweet scent
zapach wyczuwalny=perceptible scent
zapach żywiczny=resinous scent
zapasowy hełm=spare cupola
zapasowy kanister=spare can
zapasowy klucz=spare clef
zapasowy magazynek=spare magazine
zapasowy nóż=spare cutter
zapasowy pistolet=spare pistol
zapasowy zwój=spare ganglion
zapis automatyczny=automatic notation
zapis kronikarski=annalistic notation
zapis kwasowy=acidic notation
zapis nutowy=note notation
zapis sejsmiczny=seismic notation
zapłon elektryczny=electric ignition
zapłon jądrowy=nuclear ignition
zapłon nuklearny=nuclear ignition
zapobiegliwy opat=provident abbot
żar nieznośny=unbearable heat
żar słoneczny=sunny heat
żar wilgotny=moist heat
żargon partyjny=party jargon
żargon typowy=typical jargon
żarliwy głos=fervent sound
żarliwy romantyk=fervent romantic
żarliwy śpiew=fervent singing
żarliwy szept=fervent whisper
żarłoczny niepokój=voracious anxiety
żarłoczny potwór=voracious monster
żarłoczny robak=voracious worm
żarłoczny ząb=voracious tooth
żart celowy=purposeful joke
żart kiepski=lousy joke
żart koszmarny=nightmarish joke
żart realny=real joke
żart rodzinny=family joke
żart sytuacyjny=situational joke
żart trefny=unclean joke
żart wielki=great joke
żartobliwy atak=playful attack
żartobliwy dialog=playful dialogue
żartobliwy sposób=playful way
żartobliwy szacunek=playful respect
żartobliwy ton=playful tone
zasadniczy błąd=principal mistake
zasadniczy brak=principal lack
zasadniczy dialog=principal dialogue
zasadniczy element=principal unit
zasadniczy konflikt=principal conflict
zasadniczy kościec=principal skeleton
zasadniczy lęk=principal phobia
zasadniczy podział=principal mislaid
zasadniczy pogląd=principal opinion
zasadniczy pomysł=principal idea
zasadniczy punkt=principal point
zasadniczy sposób=principal way
zasadniczy wymóg=principal requirement
zasadniczy zrąb=principal framework
zasięg międzynarodowy=international range
zastęp anielski=angelic host
zastępczy kolec=supplementary thorn
zastrzyk dożylny=intravenous injection
zastrzyk przedoperacyjny=preoperative injection
zastrzyk specjalny=special injection
zaszczytny obowiązek=praiseworthy duty
zaułek wysoki=high backstreet
zauważyć światło=blank space
zawadiacki wygląd=boisterous appearance
zawiązać sznurowadło=the shoelace
zawiły deseń=intricate pattern
zawiły mechanizm=intricate mechanism
zawiły ruch=intricate movement
zawiły spór=intricate dispute
zawiły sposób=intricate way
zawiły styl=intricate style
zawiły traktat=intricate treaty
zawiły wzór=intricate formula
zawiły znak=intricate sign
zawistny czarownik=envious sorcerer
zawistny figlarz=envious prankster
zawistny grafoman=envious scribbler
zawistny personel=envious staff
zawistny wyraz=envious term
zawód dziwny=odd occupation
zawód niezależny=independent occupation
zawód straszliwy=horrendous occupation
zawodowy filozof=professional philosopher
zawodowy gliniarz=professional cop
zawodowy honor=professional honour
zawodowy jeździec=professional rider
zawodowy kanciarz=professional swindler
zawodowy klub=professional club
zawodowy morderca=professional murderer
zawodowy nawyk=professional habituation
zawodowy oficer=professional officer
zawodowy poeta=professional poet
zawodowy polityk=professional politician
zawodowy profesor=professional professor
zawodowy przewodnik=professional conductor
zawodowy sposób=professional way
zawodowy teatr=professional theatre
zawodowy tłumacz=professional translator
zawodowy uśmiech=professional smile
zawodowy żołnierz=professional soldier
zawór wydechowy=expiratory valve
zazdrosny mąż=jealous husband
zażywać środek=the centre
zażywny dyrektor=corpulent manager
zbawczy cień=salutary umbra
zbawczy las=salutary forest
zbawczy przełom=salutary fissure
zbawić świat=the world
zbawienny pomysł=beneficial idea
zbawienny strumyk=beneficial brook
zbędny bagaż=superfluous baggage
zbędny dwutlenek=superfluous dioxide
zbędny niepokój=superfluous anxiety
zbędny wydatek=superfluous expense
zbieg czasowy=temporary deserter
zbiorczy pochód=summary parade
zbiorczy tytuł=summary title
zbiornik wodny=aqueous reservoir
zbiorowy atak=collective attack
zbiorowy chichot=collective giggle
zbiorowy intelekt=collective intellect
zbiorowy jęk=collective groan
zbiorowy małżonek=collective husband
zbiorowy prezes=collective president
zbiorowy rzeźbiarz=collective sculptor
zbiorowy spadek=collective fall
zbiorowy sygnał=collective signal
zbiorowy umysł=collective mind
zbiorowy wysiłek=collective effort
zbiorowy zaimek=collective pronoun
zbożny czas=worthy tense
zbożny lęk=worthy phobia
zbożny pocałunek=worthy kiss
zbożowy likier=cereal liqueur
zbrodniarz wojenny=war criminal
zbrodniarz zawodowy=professional criminal
zbrodniczy reżim=sinister regime
zbrodniczy zamiar=sinister intention
zbrojny bój=armed combat
zbrojny bunt=armed revolt
zbrojny człowiek=armed man
zbrojny lud=armed nation
zbrojny oddział=armed series
zbrojny opór=armed resistance
zbrojny pokój=armed room
zbrojny rycerz=armed knight
zbrojny strażnik=armed guard
zbyteczny dowódca=needless commander
zbyteczny nadmiar=needless excess
zbyteczny pośpiech=needless hurry
zbytni pośpiech=excessive hurry
zbytni smutek=excessive sadness
zbytni szacunek=excessive respect
zbytni wysiłek=excessive effort
zdać egzamin=an examination
zdalny dostęp=remote access
zdalny użytkownik=remote user
zdalny zachwyt=remote enchantment
zdawkowy ruch=commonplace movement
zdawkowy uśmiech=commonplace smile
zdobyczny automat=conquered device
zdobyczny statek=conquered ship
zdobywczy mecenas=conquering barrister
zdolny chłop=clever peasant
zdolny chłopiec=clever boy
zdolny człowiek=clever man
zdolny dziennikarz=clever journalist
zdolny facet=clever guy
zdolny gość=clever guest
zdolny leń=clever sluggard
zdolny naród=clever nation
zdolny naukowiec=clever scientist
zdolny oficer=clever officer
zdolny porucznik=clever lieutenant
zdolny publicysta=clever journalist
zdradliwy gryzoń=treacherous rodent
zdradliwy piasek=treacherous sand
zdradliwy znak=treacherous sign
zdradziecki atak=treacherous attack
zdradziecki ciężar=treacherous weight
zdradziecki dwór=treacherous manor
zdradziecki haust=treacherous gulp
zdradziecki przewodnik=treacherous conductor
zdradziecki rumieniec=treacherous blush
zdradziecki sceptycyzm=treacherous scepticism
zdradziecki świt=treacherous dawn
zdradziecki umysł=treacherous mind
zdradziecki wiatr=treacherous wind
zdrowotny przebieg=wholesome course
zdrowy apetyt=healthy appetite
zdrowy człowiek=healthy man
zdrowy dziecko=healthy child
zdrowy honor=healthy honour
zdrowy humor=healthy humour
zdrowy łyk=healthy swallow
zdrowy mężczyzna=healthy man
zdrowy nacjonalizm=healthy nationalism
zdrowy odcień=healthy shade
zdrowy organizm=healthy organism
zdrowy płacz=healthy crying
zdrowy pogląd=healthy opinion
zdrowy rozsądek=healthy reason
zdrowy rozum=healthy reason
zdrowy sceptycyzm=healthy scepticism
zdrowy sen=healthy dream
zdrowy śmiech=healthy laughter
zdrowy szacunek=healthy respect
zdrowy umysł=healthy mind
zdrowy wygląd=healthy appearance
zębaty nóż=cogged cutter
żebraczy śpiewak=beggarly singer
zegar biologiczny=biological clock
zegar cyfrowy=digital clock
zegar dawny=former clock
zegar elektroniczny=electronic clock
zegar elektryczny=electric clock
zegar firmowy=company clock
zegar kontrolny=supervisory clock
zegar ścienny=wall clock
zegar siatkowy=reticular clock
zegar słoneczny=sunny clock
zegar wodny=aqueous clock
zegarek elektroniczny=electronic watch
zegarek ręczny=hand watch
żeglarski pojedynek=nautical duel
żeglarski salut=nautical salute
żeglarski sklep=nautical shop
żeglarz znakomity=superb sailor
żelazisty zapach=ferruginous scent
żelazny ćwiek=iron hobnail
żelazny człowiek=iron man
żelazny kaganiec=iron muzzle
żelazny klucz=iron clef
żelazny kocioł=iron boiler
żelazny kosz=iron basket
żelazny król=iron king
żelazny krzyż=iron loins
żelazny lichtarz=iron candlestick
żelazny łom=iron crowbar
żelazny młot=iron idiot
żelazny most=iron bridge
żelazny nóż=iron cutter
żelazny pas=iron belt
żelazny piecyk=iron heater
żelazny pierścień=iron halo
żelazny pług=iron plough
żelazny pomost=iron platform
żelazny posąg=iron statue
żelazny pręt=iron rod
żelazny przedmiot=iron object
żelazny repertuar=iron repertoire
żelazny stempel=iron stamp
żelazny stół=iron table
żelazny uchwyt=iron chuck
żelazny uścisk=iron hug
żelazny wąż=iron snake
żelazny wilk=iron wolf
żelazny wrak=iron wreck
żelazny zamek=iron scarf
żelazny zapas=iron store
żeliwny dzwonek=cast-iron trumpet
żeliwny piecyk=cast-iron heater
żeliwny posążek=cast-iron statuette
żeliwny rondel=cast-iron saucepan
żeliwny świecznik=cast-iron candlestick
żeliwny tryb=cast-iron cog-wheel
żeński list=female letter
żeński oddział=female series
żeński pseudonim=female alias
żeński skrzat=female goblin
zepsuć widok=damage view
zespół amatorski=unprofessional aggregate
zespół artystyczny=artistic aggregate
zespół badawczy=investigative aggregate
zespół bojowy=operational aggregate
zespół chirurgiczny=surgical aggregate
zespół chóralny=choral aggregate
zespół inspekcyjny=inspective aggregate
zespół instrumentalny=instrumental aggregate
zespół medyczny=medical aggregate
zespół muzyczny=musical aggregate
zespół napędowy=driving aggregate
zespół operacyjny=operating aggregate
zespół orbitalny=orbital aggregate
zespół pracowniczy=Workers' aggregate
zespół przeciwlotniczy=anti-aircraft aggregate
zespół redakcyjny=editorial aggregate
zespół rewizyjny=review aggregate
zespół roboczy=working aggregate
zespół taneczny=dancing aggregate
zespołowy wysiłek=team effort
zestaw budżetowy=budget aggregate
zestaw chirurgiczny=surgical aggregate
zestaw drogowy=road aggregate
zestaw komputerowy=computer aggregate
zestaw przeciwlotniczy=anti-aircraft aggregate
zestaw sprzętowy=equipment aggregate
zewnętrzny adres=external address
zewnętrzny aspekt=external aspect
zewnętrzny cel=external aim
zewnętrzny czynnik=external factor
zewnętrzny dziedziniec=external piazza
zewnętrzny kadłub=external hulk
zewnętrzny łańcuch=external chain
zewnętrzny magazyn=external store-house
zewnętrzny mur=external wall
zewnętrzny obraz=external range
zewnętrzny obręb=external grounds
zewnętrzny opis=external description
zewnętrzny pas=external belt
zewnętrzny pierścień=external halo
zewnętrzny pokład=external layer
zewnętrzny szereg=external sequence
zewnętrzny właz=external manhole
zewnętrzny wróg=external enemy
zewnętrzny wygląd=external appearance
zewnętrzny zgiełk=external turmoil
zewnętrzny znak=external sign
zgiełkliwy wieczór=noisy evening
zgłosić sprzeciw=to notify
zgodny chór=peaceable gallery
zgodny dekret=peaceable decree
zgodny koniec=peaceable end
zgodny okrzyk=peaceable shout
zgodny pomruk=peaceable murmur
zgodny rytm=peaceable rhythm
zgrabny nos=shapely nose
zgrabny piruet=shapely pirouette
zgrabny romans=shapely romance
zgrabny ruch=shapely movement
zgrabny stos=shapely crib
zgrabny topór=shapely axe
zgrabny wózek=shapely trolley
zgrabny zwój=shapely ganglion
zgryźliwy koniec=sarcastic end
zgrzyt powolny=slow rasp
zgrzyt przeciągły=lengthy rasp
zgrzyt przeraźliwy=frightful rasp
zgrzytliwy głos=harsh sound
zgrzytliwy jęk=harsh groan
zgrzytliwy koncert=harsh concert
zgubny błąd=fatal mistake
zgubny ogień=fatal fire
zgubny optymizm=fatal optimism
zgubny proces=fatal case
ziarnisty miąższ=grainy flesh
ziarnisty obraz=grainy range
zielonkawy blask=greenish glitter
zielonkawy charakter=greenish character
zielonkawy gulasz=greenish goulash
zielonkawy kobierzec=greenish carpet
zielonkawy łuk=greenish bow
zielonkawy mur=greenish wall
zielonkawy odcień=greenish shade
zielonkawy płomyk=greenish flicker
zielonkawy połysk=greenish gloss
zielonkawy pył=greenish dust
zielonkawy żeton=greenish badge
zielony aksamit=green velvet
zielony balonik=green balloon
zielony blask=green glitter
zielony chłopak=green boy
zielony czepek=green bonnet
zielony człowiek=green man
zielony dach=green roof
zielony dom=green house
zielony dywan=green carpet
zielony filc=green felt
zielony gaj=green grove
zielony groszek=green pea
zielony kaptur=green hood
zielony klejnot=green gem
zielony kobierzec=green carpet
zielony kolor=green colour
zielony koń=green horse
zielony koralik=green bead
zielony kostium=green costume
zielony krąg=green vertebra
zielony krawat=green tie
zielony kształt=green shape
zielony kubrak=green doublet
zielony las=green forest
zielony liść=green leaf
zielony listek=green lobe
zielony lud=green nation
zielony mech=green moss
zielony namiot=green tent
zielony napis=green inscription
zielony obszar=green area
zielony ogród=green garden
zielony pasikonik=green grasshopper
zielony pierścień=green halo
zielony płaszcz=green sheath
zielony płomień=green flame
zielony płot=green fence
zielony plusz=green plush
zielony płyn=green humour
zielony poblask=green glow
zielony pojemnik=green container
zielony półmrok=green dusk
zielony połysk=green gloss
zielony promień=green ray
zielony przewodnik=green conductor
zielony przyjaciel=green friend
zielony punkt=green point
zielony reflektor=green headlight
zielony skrawek=green scrap
zielony sok=green juice
zielony strój=green dress
zielony sweter=green sweater
zielony szalik=green scarf
zielony szelest=green rustle
zielony szmaragd=green emerald
zielony talerzyk=green plate
zielony tenis=green tennis
zielony trakt=green track
zielony trawnik=green lawn
zielony tusz=green ink
zielony uchwyt=green chuck
zielony wąż=green snake
zielony zarys=green outline
ziemisty brąz=sallow bronze
ziemny czerw=earth maggot
ziemny grób=earth grave
ziemny nasyp=earth embankment
ziemny trakt=earth track
ziemny wał=earth roller
ziemski dobytek=earthly belongings
ziemski motłoch=earthly mob
ziemski padół=earthly valley
ziemski sabat=earthly Sabbath
ziemski sens=earthly sense
ziemski skład=earthly depot
ziemski skowronek=earthly lark
ziemski sposób=earthly way
ziemski tartak=earthly sawmill
ziemski umysł=earthly mind
ziemski właściciel=earthly owner
ziemski żywot=earthly life
zimnokrwisty typ=cold-blooded type
zimny blask=cold glitter
zimny błysk=cold flash
zimny chichot=cold giggle
zimny chłopiec=cold boy
zimny cynizm=cold cynicism
zimny deszcz=cold rain
zimny dotyk=cold touch
zimny drań=cold bastard
zimny dreszcz=cold shiver
zimny drut=cold wire
zimny duch=cold spirit
zimny dzień=cold day
zimny głaz=cold stone
zimny głos=cold sound
zimny gwizd=cold singing
zimny kamień=cold slide
zimny kibel=cold bucket
zimny kocur=cold Tom-cat
zimny korytarz=cold corridor
zimny kufel=cold beer-mug
zimny lunch=cold luncheon
zimny napój=cold drink
zimny nos=cold nose
zimny odcień=cold shade
zimny oddech=cold breath
zimny okład=cold covering
zimny okres=cold cycle
zimny paluch=cold finger
zimny pierścień=cold halo
zimny płomień=cold flame
zimny półmrok=cold dusk
zimny poranek=cold morning
zimny posiłek=cold meal
zimny pot=cold sweat
zimny potok=cold stream
zimny prąd=cold current
zimny prysznic=cold shower
zimny realista=cold realist
zimny rosół=cold broth
zimny sen=cold dream
zimny skurcz=cold cramp
zimny śnieg=cold snow
zimny sok=cold juice
zimny spokój=cold quiet
zimny strach=cold fear
zimny strumień=cold stream
zimny świt=cold dawn
zimny ton=cold tone
zimny trup=cold corpse
zimny ucisk=cold pressure
zimny uścisk=cold hug
zimny uśmiech=cold smile
zimny wiatr=cold wind
zimny wicher=cold gale
zimny wyraz=cold term
zimny żwir=cold gravel
zimowy biwak=winter bivouac
zimowy bór=winter forest
zimowy chłód=winter chill
zimowy dzień=winter day
zimowy globus=winter globe
zimowy instytut=winter institute
zimowy krajobraz=winter scenery
zimowy mrok=winter darkness
zimowy pejzaż=winter landscape
zimowy półmrok=winter dusk
zimowy poranek=winter morning
zimowy ranek=winter morning
zimowy sen=winter dream
zimowy sztorm=winter storm
zimowy trawnik=winter lawn
zimowy ubiór=winter clothes
zimowy wiatr=winter wind
zimowy wieczór=winter evening
zimowy włos=winter hair
zjadliwy autor=malicious author
zjadliwy śmiech=malicious laughter
zjadliwy uśmiech=malicious smile
złocisty aromat=golden aroma
złocisty atrament=golden ink
złocisty blask=golden glitter
złocisty błysk=golden flash
złocisty gad=golden reptile
złocisty głos=golden sound
złocisty łeb=golden head
złocisty płyn=golden humour
złocisty połysk=golden gloss
złocisty punkt=golden point
złocisty snop=golden sheaf
złocisty wąż=golden snake
złocisty żar=golden heat
złocony stół=gilt table
złocony tytuł=gilt title
złodziej kieszonkowy=pocket thief
złom granitowy=granite scrap-iron
złośliwy bies=malicious devil
złośliwy bóg=malicious god
złośliwy chichot=malicious giggle
złośliwy duch=malicious spirit
złośliwy guz=malicious burl
złośliwy kawał=malicious joke
złośliwy kochanek=malicious lover
złośliwy komentarz=malicious comment
złośliwy list=malicious letter
złośliwy mąż=malicious husband
złośliwy potwór=malicious monster
złośliwy stwór=malicious creature
złośliwy uśmiech=malicious smile
złośliwy żart=malicious joke
złotousty polityk=golden-mouthed politician
złoty blask=gold glitter
złoty błysk=gold flash
złoty cielec=gold calf
złoty człowiek=gold man
złoty dach=gold roof
złoty deszcz=gold rain
złoty emblemat=gold emblem
złoty głos=gold sound
złoty hełm=gold cupola
złoty interes=gold business
złoty jar=gold canyon
złoty klucz=gold clef
złoty kolczyk=gold ear-ring
złoty kolor=gold colour
złoty koń=gold horse
złoty krąg=gold vertebra
złoty kruszec=gold ore
złoty krzyż=gold loins
złoty krzyżyk=gold sharp
złoty łańcuch=gold chain
złoty likier=gold liqueur
złoty lis=gold fox
złoty liść=gold leaf
złoty listek=gold lobe
złoty łuk=gold bow
złoty medalion=gold medallion
złoty napis=gold inscription
złoty napój=gold drink
złoty nominał=gold denomination
złoty odcień=gold shade
złoty okres=gold cycle
złoty ołówek=gold pencil
złoty papier=gold paper
złoty pas=gold belt
złoty piasek=gold sand
złoty pierścień=gold halo
złoty pierścionek=gold ring
złoty płaszcz=gold sheath
złoty płomień=gold flame
złoty podnóżek=gold footstool
złoty posążek=gold statuette
złoty potok=gold stream
złoty puchar=gold cup
złoty pył=gold dust
złoty rąbek=gold burr
złoty robak=gold worm
złoty róg=gold horn
złoty rożek=gold horn
złoty samowar=gold samovar
złoty skarb=gold treasure
złoty stok=gold slope
złoty strumień=gold stream
złoty talerzyk=gold plate
złoty trójkąt=gold triangle
złoty tron=gold throne
złoty wiek=golden age
złoty wieniec=gold corona
złoty włos=gold hair
złoty ząb=gold tooth
złoty zachód=gold west
złoty zamek=gold scarf
złoty zegarek=gold watch
złoty żuk=gold beetle
złowieszczy czar=ill-boding charm
złowieszczy huk=ill-boding profusion
złowieszczy miasto=ill-boding city
złowieszczy motyw=ill-boding motive
złowieszczy mrok=ill-boding darkness
złowieszczy nastrój=ill-boding mood
złowieszczy odblask=ill-boding halo
złowieszczy płomień=ill-boding flame
złowieszczy pomruk=ill-boding murmur
złowieszczy śmiech=ill-boding laughter
złowieszczy syk=ill-boding hiss
złowieszczy szelest=ill-boding rustle
złowieszczy tunel=ill-boding tunnel
złowieszczy układ=ill-boding arrangement
złowieszczy uśmiech=ill-boding smile
złowieszczy użytek=ill-boding use
złowieszczy warkot=ill-boding whirr
złowieszczy widok=ill-boding view
złowieszczy wizerunek=ill-boding picture
złowieszczy wygląd=ill-boding appearance
złowrogi blask=ill-omened glitter
złowrogi cel=ill-omened aim
złowrogi cień=ill-omened umbra
złowrogi grymas=ill-omened grimace
złowrogi hełm=ill-omened cupola
złowrogi pomruk=ill-omened murmur
złowrogi sens=ill-omened sense
złowrogi śmiech=ill-omened laughter
złowrogi uśmiech=ill-omened smile
złowrogi wizerunek=ill-omened picture
złowrogi wysłannik=ill-omened envoy
złowróżbny cień=ill-boding umbra
złowróżbny wyraz=ill-boding term
zmienny blask=labile glitter
zmienny wiatr=labile wind
zminimalizować hałas=the noise
żmudny ceremoniał=arduous ceremonial
żmudny makijaż=arduous make-up
żmudny proces=arduous case
zmysł artystyczny=artistic sense
zmysł detektywistyczny=detective sense
zmysł diagnostyczny=diagnostic sense
zmysł estetyczny=aesthetical sense
zmysł lekarski=medical sense
zmysł obserwacyjny=observational sense
zmysł organizacyjny=organizational sense
zmysł polityczny=political sense
zmysł praktyczny=practical sense
zmysł społeczny=social sense
zmysł taktyczny=tactical sense
zmysł telepatyczny=telepathic sense
zmysł twórczy=creative sense
zmysł wewnętrzny=internal sense
zmysł zawodowy=professional sense
zmyślny blondynek=clever blondes
zmyślny człowiek=clever man
zmyślny szyper=clever skipper
zmysłowy alt=sensorial alto
zmysłowy głos=sensorial sound
zmysłowy impuls=sensorial impulse
zmysłowy kwartet=sensorial quartet
zmysłowy sposób=sensorial way
zmysłowy ton=sensorial tone
zmysłowy wyraz=sensorial term
znaczek służbowy=business mark
znaczny autorytet=considerable authority
znaczny banknot=considerable note
znaczny ciężar=considerable weight
znaczny czas=considerable tense
znaczny dystans=considerable distance
znaczny kawał=considerable joke
znaczny kryzys=considerable crisis
znaczny obszar=considerable area
znaczny okup=considerable ransom
znaczny postęp=considerable progress
znaczny procent=considerable percentage
znaczny przydział=considerable allotment
znaczny spadek=considerable fall
znaczny sukces=considerable success
znaczny udział=considerable part
znaczny wzrost=considerable growth
znaczny zysk=considerable profit
znajomy ambasador=familiar ambassador
znajomy barman=familiar bartender
znajomy bas=familiar bass
znajomy błysk=familiar flash
znajomy ból=familiar pain
znajomy budynek=familiar building
znajomy bulgot=familiar gurgle
znajomy chłopak=familiar boy
znajomy cień=familiar umbra
znajomy ciężar=familiar weight
znajomy cygan=familiar Bohemian
znajomy doktor=familiar doctor
znajomy dziennikarz=familiar journalist
znajomy fryzjer=familiar barber
znajomy gest=familiar gesture
znajomy głos=familiar sound
znajomy handlarz=familiar trader
znajomy inżynier=familiar engineer
znajomy kelner=familiar waiter
znajomy kontralt=familiar contralto
znajomy krytyk=familiar critic
znajomy krzyk=familiar shout
znajomy kształt=familiar shape
znajomy kwik=familiar squeak
znajomy łeb=familiar head
znajomy lekarz=familiar doctor
znajomy mechanik=familiar mechanic
znajomy milicjant=familiar policeman
znajomy motyw=familiar motive
znajomy muzyk=familiar musician
znajomy niepokój=familiar anxiety
znajomy obraz=familiar range
znajomy odcinek=familiar interval
znajomy pejzaż=familiar landscape
znajomy pisarz=familiar writer
znajomy poeta=familiar poet
znajomy prąd=familiar current
znajomy profesor=familiar professor
znajomy przedmiot=familiar object
znajomy redaktor=familiar editor
znajomy rodak=familiar countryman
znajomy salon=familiar lounge
znajomy sanitariusz=familiar orderly
znajomy smród=familiar stench
znajomy sposób=familiar way
znajomy sygnał=familiar signal
znajomy syk=familiar hiss
znajomy teren=familiar terrain
znajomy tom=familiar volume
znajomy tupot=familiar tramp
znajomy widok=familiar view
znajomy wizerunek=familiar picture
znajomy worek=familiar bag
znajomy wygląd=familiar appearance
znajomy wyraz=familiar term
znajomy zapach=familiar scent
znajomy znak=familiar sign
znajomy żuk=familiar beetle
znak cielesny=carnal sign
znak czarny=villainous sign
znak drogowy=road sign
znak dymny=smoke sign
znak firmowy=company sign
znak graniczny=border sign
znak magiczny=magic sign
znak minusowy=negative sign
znak mistyczny=mystical sign
znak niezawodny=unfailing sign
znak orientacyjny=reference sign
znak ostrzegawczy=warning sign
znak płaski=flat sign
znak plemienny=tribal sign
znak porozumiewawczy=understanding sign
znak promienny=beaming sign
znak rodowy=ancestral sign
znak rozpoznawczy=identification sign
znak runiczny=runic sign
znak szczególny=special sign
znak tajemny=secret sign
znak ujemny=negative sign
znak własny=own sign
znak wodny=aqueous sign
znak wywoławczy=call sign
znak złośliwy=malicious sign
znakomity akcent=superb tone
znakomity analityk=superb analyst
znakomity artykuł=superb article
znakomity cel=superb aim
znakomity chirurg=superb surgeon
znakomity chłopak=superb boy
znakomity dowód=superb evidence
znakomity dyrektor=superb manager
znakomity dziennikarz=superb journalist
znakomity fachowiec=superb expert
znakomity historyk=superb historian
znakomity jasnowidz=superb clairvoyant
znakomity kierowca=superb driver
znakomity kolega=superb colleague
znakomity kontrast=superb contrast
znakomity logik=superb logician
znakomity malarz=superb painter
znakomity miesiąc=superb month
znakomity motyw=superb motive
znakomity mówca=superb speaker
znakomity pisarz=superb writer
znakomity pokaz=superb demonstration
znakomity polityk=superb politician
znakomity pomysł=superb idea
znakomity przykład=superb example
znakomity refleks=superb reflex
znakomity serwis=superb service
znakomity sprzęt=superb equipment
znakomity trunek=superb liquor
znakomity widok=superb view
znakomity wychowawca=superb tutor
znakomity wyczyn=superb achievement
znakomity wykrywacz=superb detector
znakomity wzrok=superb sight
znakomity żeglarz=superb sailor
znakomity znawca=superb expert
znaleźć skrawek=the scrap
znamienity jasnowidz=illustrious clairvoyant
znamienity tropiciel=illustrious sleuth-hound
znamienny dokument=characteristic document
znamienny gest=characteristic gesture
znamienny komunikat=characteristic message
znamienny okres=characteristic cycle
znamienny przykład=characteristic example
znamienny rys=characteristic outline
znamienny szczegół=characteristic detail
znikomy dar=scarce gift
znikomy procent=scarce percentage
żołnierski dzień=military day
żołnierski ekwipunek=military equipment
żołnierski instynkt=military instinct
żołnierski karabin=military musket
żołnierski nawyk=military habituation
żołnierski obowiązek=military duty
żołnierski rechot=military croak
żołnierz bezimienny=unnamed soldier
żołnierz budowniczy=builder soldier
żołnierz gotów=ready soldier
żołnierz rzymski=Roman soldier
żółtawy blask=yellowish glitter
żółtawy odblask=yellowish halo
żółtawy odcień=yellowish shade
żółtawy pył=yellowish dust
żółtawy warkocz=yellowish tress
żółty blask=yellow glitter
żółty blok=yellow block
żółty błysk=yellow flash
żółty budynek=yellow building
żółty but=yellow shoe
żółty czar=yellow charm
żółty dom=yellow house
żółty dym=yellow smoke
żółty dziób=yellow beak
żółty kamień=yellow slide
żółty kapelusz=yellow hat
żółty kaszmir=yellow cashmere
żółty kolor=yellow colour
żółty kubek=yellow mug
żółty liść=yellow leaf
żółty lud=yellow nation
żółty napis=yellow inscription
żółty notatnik=yellow notebook
żółty notes=yellow notebook
żółty odcień=yellow shade
żółty ogień=yellow fire
żółty ołówek=yellow pencil
żółty pałac=yellow palace
żółty piasek=yellow sand
żółty pióropusz=yellow plume
żółty płomień=yellow flame
żółty płyn=yellow humour
żółty pojazd=yellow vehicle
żółty ponton=yellow pontoon
żółty punkt=yellow point
żółty ser=yellow cheese
żółty skarb=yellow treasure
żółty szal=yellow scarf
żółty zegarek=yellow watch
żółty żuraw=yellow crane
żonaty mężczyzna=married man
żonaty numer=married number
żonaty szlachcic=married nobleman
żonaty temat=married subject
zrobić cięcie=the incision
zrobić unik=to understand
źródłowy charakter=source character
zryw masowy=mass pick-up
zupełny absurd=complete absurdity
zupełny brak=complete lack
zupełny koszmar=complete nightmare
zupełny laik=complete layman
zupełny mętlik=complete mess
zupełny mrok=complete darkness
zupełny nonsens=complete nonsense
zupełny nowicjusz=complete novice
zupełny obiektywizm=complete objectivism
zupełny obłęd=complete madness
zupełny przypadek=complete case
zupełny spokój=complete quiet
zupełny wariat=complete madman
zupełny wrak=complete wreck
żuraw olbrzymi=gigantic crane
żurawi dziób=cranes beak
zwalisty kształt=thickset shape
zwalisty mężczyzna=thickset man
zwalisty rycerz=thickset knight
żwawy mężczyzna=lively man
żwawy stukot=lively clatter
żwawy wietrzyk=lively breeze
zwiad lotniczy=air scouts
związek bratni=kindred relationship
związek chemiczny=chemical relationship
związek fizyczny=physical relationship
związek małżeński=marital relationship
związek miłosny=amorous relationship
związek narodowy=national relationship
związek obronny=defensive relationship
związek oświatowy=educational relationship
związek papierniczy=papers relationship
związek przyczynowy=causal relationship
związek regionalny=regional relationship
związek rodzinny=family relationship
związek taktyczny=tactical relationship
związek toksyczny=toxic relationship
związek uczuciowy=emotional relationship
związek zawodowy=professional relationship
związek żeglarski=nautical relationship
związkowy prelegent=union lecturer
zwierz dziki=wild beast
zwierzęcy fetor=animal stench
zwierzęcy głód=animal hunger
zwierzęcy grymas=animal grimace
zwierzęcy instynkt=animal instinct
zwierzęcy odór=animal odour
zwierzęcy osobnik=animal individual
zwierzęcy pysk=animal muzzle
zwierzęcy ryk=animal roar
zwierzęcy skowyt=animal yelp
zwierzęcy smród=animal stench
zwierzęcy strach=animal fear
zwierzęcy zapach=animal scent
zwięzły sposób=concise way
zwinny chłopak=nimble boy
zwinny kozak=nimble Cossack
zwinny mężczyzna=nimble man
zwrot bojowy=operational return
zwycięski chichot=victorious giggle
zwycięski gatunek=victorious species
zwycięski konsul=victorious consul
zwycięski krzyk=victorious shout
zwycięski marsz=victorious advance
zwycięski okrzyk=victorious shout
zwycięski przeciwnik=victorious enemy
zwycięski rząd=victorious grade
zwycięski uśmiech=victorious smile
zwycięski wódz=victorious commander
zwycięski wrzask=victorious scream
zwycięski wynik=victorious score
zwycięski żeglarz=victorious sailor
zwycięski żołnierz=victorious soldier
zwyczaj marynarski=sailor custom
zwyczajny aktor=ordinary actor
zwyczajny aparat=ordinary apparatus
zwyczajny arkusz=ordinary sheet
zwyczajny biznes=ordinary business
zwyczajny blok=ordinary block
zwyczajny brak=ordinary lack
zwyczajny cel=ordinary aim
zwyczajny chłopak=ordinary boy
zwyczajny chłopiec=ordinary boy
zwyczajny człowiek=ordinary man
zwyczajny despota=ordinary despot
zwyczajny diabeł=ordinary devil
zwyczajny drapieżca=ordinary plunderer
zwyczajny duch=ordinary spirit
zwyczajny dzień=ordinary day
zwyczajny gość=ordinary guest
zwyczajny katar=ordinary catarrh
zwyczajny kawał=ordinary joke
zwyczajny kibel=ordinary bucket
zwyczajny klient=ordinary customer
zwyczajny koń=ordinary horse
zwyczajny kruk=ordinary raven
zwyczajny krzyk=ordinary shout
zwyczajny łobuz=ordinary urchin
zwyczajny mężczyzna=ordinary man
zwyczajny napad=ordinary forwards
zwyczajny nos=ordinary nose
zwyczajny nóż=ordinary cutter
zwyczajny pamiętnik=ordinary diary
zwyczajny patyk=ordinary stick
zwyczajny pisak=ordinary felt-tip
zwyczajny podarunek=ordinary gift
zwyczajny podróżnik=ordinary traveller
zwyczajny pokój=ordinary room
zwyczajny połów=ordinary fishing
zwyczajny prostak=ordinary simpleton
zwyczajny przestępca=ordinary criminal
zwyczajny sen=ordinary dream
zwyczajny silos=ordinary silo
zwyczajny śmiertelnik=ordinary mortal
zwyczajny sposób=ordinary way
zwyczajny strach=ordinary fear
zwyczajny system=ordinary formation
zwyczajny szczur=ordinary rat
zwyczajny turysta=ordinary tourist
zwyczajny widok=ordinary view
zwyczajny wyprysk=ordinary eczema
zwyczajny wzór=ordinary formula
zwyczajny złoczyńca=ordinary malefactor
zwyczajowy gest=customary gesture
zwyczajowy hołd=customary homage
zwyczajowy rytuał=customary ritual
zwyczajowy sygnał=customary signal
zwyczajowy szczebiot=customary chirp
zwykły analizator=usual analyser
zwykły asystent=usual assistant
zwykły bandyta=usual bandit
zwykły błąd=usual mistake
zwykły brak=usual lack
zwykły chłód=usual chill
zwykły chłopak=usual boy
zwykły chód=usual walk
zwykły chwyt=usual hand
zwykły ciąg=usual sequence
zwykły cień=usual umbra
zwykły  czas=usual tense
zwykły  czek=usual cheque
zwykły  człowiek=usual man
zwykły  domysł=usual guess
zwykły  dres=usual track-suit
zwykły  dreszcz=usual shiver
zwykły  dwór=usual manor
zwykły  dzień=usual day
zwykły  dzwonek=usual trumpet
zwykły  facet=usual guy
zwykły  figurant=usual poser
zwykły  głód=usual hunger
zwykły  gwardzista=usual guardsman
zwykły  hochsztapler=usual impostor
zwykły  huk=usual profusion
zwykły  idiotyzm=usual stupidity
zwykły  instynkt=usual instinct
zwykły  intruz=usual intruder
zwykły  język=usual tongue
zwykły  kamień=usual slide
zwykły  kaprys=usual whim
zwykły  kark=usual neck
zwykły  kawałek=usual piece
zwykły  kij=usual stick
zwykły  kod=usual code
zwykły  kolekcjoner=usual collector
zwykły  kombinezon=usual overalls
zwykły  korzeń=usual root
zwykły  kryminalista=usual criminal
zwykły  kundel=usual mongrel
zwykły  kurier=usual courier
zwykły  laik=usual layman
zwykły  lęk=usual phobia
zwykły  lekarz=usual doctor
zwykły  liberalizm=usual liberalism
zwykły  liść=usual leaf
zwykły  lont=usual fuse
zwykły  los=usual chance
zwykły  lot=usual flight
zwykły  lud=usual nation
zwykły  łuk=usual bow
zwykły  medalion=usual medallion
zwykły  meldunek=usual report
zwykły  mord=usual muzzles
zwykły  namiot=usual tent
zwykły  napad=usual forwards
zwykły  niewypał=usual misfire
zwykły  nonsens=usual nonsense
zwykły  nóż=usual cutter
zwykły  nożyk=usual penknife
zwykły  obraz=usual range
zwykły  obywatel=usual citizen
zwykły  ogar=usual hound
zwykły  ołów=usual lead
zwykły  optymizm=usual optimism
zwykły  pacjent=usual patient
zwykły  papier=usual paper
zwykły  parasol=usual umbrella
zwykły  pentagram=usual pentacle
zwykły  piecyk=usual heater
zwykły  pies=usual dog
zwykły  pionek=usual pawn
zwykły  pistolet=usual pistol
zwykły  plastik=usual plastic
zwykły  płaszcz=usual sheath
zwykły  pojedynek=usual duel
zwykły  pokój=usual room
zwykły  pomnik=usual monument
zwykły  porucznik=usual lieutenant
zwykły  postój=usual standstill
zwykły  pożar=usual fire
zwykły  poziom=usual horizon
zwykły  pretekst=usual pretext
zwykły  przegląd=usual review
zwykły  przypadek=usual case
zwykły  przystanek=usual halt
zwykły  punkt=usual point
zwykły  rabunek=usual robbery
zwykły  reakcjonista=usual reactionary
zwykły  rejs=usual flight
zwykły  rekrut=usual recruit
zwykły  rewolwer=usual revolver
zwykły  rezultat=usual result
zwykły  robotnik=usual worker
zwykły  rozsądek=usual reason
zwykły  samobójca=usual suicide
zwykły  samolot=usual airplane
zwykły  seans=usual show
zwykły  sen=usual dream
zwykły  skrót=usual shortcut
zwykły  śmiertelnik=usual mortal
zwykły  śmigłowiec=usual helicopter
zwykły  śnieg=usual snow
zwykły  spacer=usual walk
zwykły  spokój=usual quiet
zwykły  sposób=usual way
zwykły  stan=usual condition
zwykły  stół=usual table
zwykły  stolik=usual table
zwykły  strach=usual fear
zwykły  strój=usual dress
zwykły  strumień=usual stream
zwykły  sygnał=usual signal
zwykły  szabrownik=usual thief
zwykły  szantaż=usual blackmail
zwykły  szczur=usual rat
zwykły  szmelc=usual junk
zwykły  szowinizm=usual chauvinism
zwykły  szpieg=usual spy
zwykły  szpinak=usual spinach
zwykły  szpital=usual hospital
zwykły  sztorm=usual storm
zwykły  telefon=usual telephone
zwykły  terrorysta=usual terrorist
zwykły  towar=usual goods
zwykły  trik=usual trick
zwykły  tryb=usual cog-wheel
zwykły  turysta=usual tourist
zwykły  tytuł=usual title
zwykły  uskok=usual set-off
zwykły  wąż=usual snake
zwykły  wazon=usual flowerpot
zwykły  widok=usual view
zwykły  wieśniak=usual villager
zwykły  wojownik=usual warrior
zwykły  worek=usual bag
zwykły  wózek=usual trolley
zwykły  wróg=usual enemy
zwykły wstyd=usual shame
zwykły wybuch=usual explosion
zwykły wygląd=usual appearance
zwykły wypadek=usual incident
zwykły zamach=usual attempt
zwykły zatrzask=usual thumb-lock
zwykły zbir=usual thug
zwykły zestaw=usual aggregate
zwykły złodziej=usual thief
zwykły żołnierz=usual soldier
życiodajny sok=life-giving juice
życiodajny strumień=life-giving stream
życiowy fakt=life fact
życiowy interes=life business
życiowy kodeks=life code
życiowy skok=life stroke
życiowy związek=life relationship
życzliwy biograf=friendly biographer
życzliwy człowiek=friendly man
życzliwy gest=friendly gesture
życzliwy głos=friendly sound
życzliwy przykład=friendly example
życzliwy senat=friendly senate
życzliwy śmiech=friendly laughter
życzliwy uśmiech=friendly smile
życzliwy wróg=friendly enemy
życzliwy wyraz=friendly term
żyd biedny=poor Jew
żyd głupi=stupid Jew
żyd południowy=south Jew
żyd samotny=lonely Jew
żydowski cmentarz=Jewish cemetery
żydowski fabrykant=Jewish manufacturer
żydowski instynkt=Jewish instinct
żydowski intelektualista=Jewish intellectual
żydowski kawał=Jewish joke
żydowski lekarz=Jewish doctor
żydowski los=Jewish chance
żydowski poeta=Jewish poet
żydowski skarb=Jewish treasure
żydowski talizman=Jewish talisman
żydowski wygląd=Jewish appearance
żydowski zabieg=Jewish cut
żylasty człowiek=sinewy man
żylasty facet=sinewy guy
żylasty marynarz=sinewy sailor
żylasty mężczyzna=sinewy man
żylasty osobnik=sinewy individual
żytni bochenek=rye loaf
żytni chleb=rye bread
żywiołowy hołd=impulsive homage
żywiołowy potwór=impulsive monster
żywot bogobojny=pious life
żywot pełen=full life
żywot porządny=solid life
żywot surowy=raw life
żywot typowy=typical life
żywot wieczny=eternal life
żywot więzienny=prison life
żywotny duch=enduring spirit
żywotny impuls=enduring impulse
żywy człowiek=lively man
żywy doktor=lively doctor
żywy dowód=lively evidence
żywy  dywan=lively carpet
żywy  entuzjazm=lively enthusiasm
żywy  intelekt=lively intellect
żywy  inwentarz=lively inventory
żywy  kamień=lively slide
żywy  kontrast=lively contrast
żywy  koszmar=lively nightmare
żywy  król=lively king
żywy  kruszec=lively ore
żywy  kwiat=lively blossom
żywy  las=lively forest
żywy  lotnik=lively aviator
żywy  łuk=lively bow
żywy  manekin=lively dummy
żywy  mesjasz=lively messiah
żywy  mur=lively wall
żywy  niepokój=lively anxiety
żywy  obraz=lively range
żywy  odbiorca=lively consignee
żywy  oddźwięk=lively response
żywy  ogień=lively fire
żywy  opis=lively description
żywy  organizm=lively organism
żywy  pisarz=lively writer
żywy  płaszcz=lively sheath
żywy  płomień=lively flame
żywy  pniak=lively stump
żywy  portret=lively portrait
żywy  przeciwnik=lively enemy
żywy  przykład=lively example
żywy  robak=lively worm
żywy  rytm=lively rhythm
żywy  sposób=lively way
żywy  surrealizm=lively surrealism
żywy  sznur=lively string
żywy  towar=lively goods
żywy  trup=lively corpse
żywy  udział=lively part
żywy  węgorz=lively eel
żywy  władca=lively ruler
żywy  zapach=lively scent
żywy  zmysł=lively sense
żywy  znak=lively sign
żywy  zwierz=lively beast

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1733
posted:4/12/2010
language:Polish
pages:400