Op internet is veel informatie te vinden op de volgende websites

Document Sample
Op internet is veel informatie te vinden op de volgende websites Powered By Docstoc
					Informatieavonden Bosschap 2009
Nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)


Meer Weten?
Op internet is veel informatie te vinden op de volgende websites:

www.natuurbeheersubsidie.nl
Deze website geeft de meest uitgebreide en actuele informatie. Op deze website is o.m. informatie te
vinden over de stand van zaken per provincie. Ook is er een overzicht van de meest gestelde vragen met
antwoorden daarop.

natuurbeheer.gbo-provincies.nl
Op deze website (let op: natuurbeheer komt in plaats van www!) Dus niet www.natuurbeheer.gbo-
provincies.nl, maar alleen natuurbeheer.gbo-provincies.nl. Op deze sites staan alle beheertypenkaarten en
ambitiekaarten. Voor elk perceel kan worden bekeken welke beheertype is toegewezen en of het perceel
op de ambitiekaart is opgenomen.

www.natuurbeheer.nu en www.bosgroepen.nl
Op deze websites staan uitgebreide beschrijvingen van SNL en KIP. Verder wordt uitleg gegeven over de
Index en de standaardkostprijzen. De teksten van de verordeningen zijn te downloaden, alsmede de
complete index en de berekeningen van de standaardkostprijzen.

www.ilg.nu en www.vitaalplatteland.nu
Op deze website is veel achtergrondinformatie te vinden. Met name beleidsnota’s van het IPO en informatie
over het proces om tot de nieuwe regelingen te komen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3
posted:4/10/2010
language:Dutch
pages:1
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!