Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

List of websites Rhestr o wefannau adnoddau fflworid http www by hcj

VIEWS: 33 PAGES: 2

									Rhestr o wefannau adnoddau fflworid

http://www.second-opinions.co.uk/fluorideharm.html
- gwefan braidd yn amleiriog sydd ddim yn cyflwyno dwy ochr y ddadl.
http://www.fluoridealert.org/
- gwefan enfawr sydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd ond gall fod yn anodd ei llywio, cyfoeth
o wybodaeth fanwl.
http://www.q-net.net.au/~riordan/Text%20files/Fluoride.html
- golwg plentyn-gyfeillgar ar fflworid gan Wasanaethau Deintyddol Gorllewin Awstralia.
http://www.fluoridation.com/
- gwefan gwrth fflworid gyda rhai lluniau da, ymdriniaeth gynhwysfawr o anhwylderau
meddygol posibl a rhestr hir o gysylltau, ond ceir llawer o fanylion.
http://www.animated-teeth.com/tooth_decay/t4_tooth_decay_fluoride.htm
- o blaid fflworid a’r modd y gall helpu eich dannedd, a golwg ddiddorol ar fflworidosis.
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Dental_care_fluoride?open
– tudalen o blaid fflworid o Awstralia.
http://www.ada.org/public/topics/fluoride/fluoride_article01.asp
- ffeithiau o gymdeithas ddeintyddol America, gan gynnwys dognau a fflworid testunol yn erbyn
fflworid systemig.
<http://www.awwa.org/Advocacy/pressroom/fluoride.cfm>
- rhestr o ffeithiau am fflworid oddi wrth gymdeithas gwaith dŵr America.
http://www.mindfully.org/Health/2004/Fluoride-Deception-Teeth8jun04.htm
- braidd yn amleiriog ac nid yw’n ysbrydoledig, ond ceir rhai ffeithiau meddygol a chyfreithiol
diddorol.
http://www.mercola.com/2001/may/30/toothpaste.htm
- rhybudd am bast dannedd, gan gynnwys achosion o’r DU
http://www.curezone.com/dental/fluoride.asp
- hanes ffeithiau iechyd am fflworid, defnyddiol os ydych yn chwilio am rywbeth penodol, hir
iawn.
http://www.nofluoride.com/
- gwefan gwrth-fflworid sydd yn cyflwyno’r achos yn erbyn fflworid yn eglur.
http://www.bfsweb.org/ -gwefan y gymdeithas fflworideiddio Brydeinig.
<http://www.thewaterpage.com/fluoridation.htm>
- gwefan gydag astudiaethau achos ar astudiaethau achos yn Tsieina a De Affrica, yn ogystal ag
edrych ar hawliau’r unigolyn.
http://www.irishhealth.com/index.html?level=4&id=2173
– stori newyddion am lefelau fflworid yn Iwerddon
http://www.greenparty.org.uk/speeches/35
- golwg ar fflworideiddio fel mater o hawliau dynol
http://www.npwa.freeserve.co.uk/
- gwefan gwrth-fflworid, eithaf anodd ei llywio ond llawer o gysylltau a storïau newyddion.
http://www.fluoridationfacts.com/
- gwefan yn gosod y ffeithiau sylfaenol am fflworideiddio, ynghyd â chysylltau sydd yn arwain
at fwy o fanylion.
http://www.fluorideinbeds.org/FIB/home.asp
- safle lleol yn y DU, rhowch gynnig ar y cyswllt “Try this link if you are completely new to the
subject of water fluoridation” .
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1504672,00.html
– erthygl newyddion o’r Observer, ynglŷn ag ymchwil fflworid yn 2005.
http://www.dentalwatch.org/fl/bfs.html
- crynodeb gweithredol o’r ail argraffiad o One in a Million: The Facts about Water
Fluoridation.
http://www.dentalhealth.org.uk/faqs/leafletdetail.php?LeafletID=17
– taflen ynghylch fflworid o’r Gymdeithas Iechyd Ddeintyddol Prydeinig
http://www.healthyteeth.org/prevention/fluoride.html
- gwefan syml am fflworid a’ch dannedd, ceir rhai animeiddiadau smart y gellir eu llwytho i
lawr.

								
To top