Docstoc

MANUSIA DAN SEKITAR HBSS3103 MAY 2008

Document Sample
MANUSIA DAN SEKITAR HBSS3103 MAY 2008 Powered By Docstoc
					HBSS3103 may 2008

          BAHAGIAN A
ARAHAN
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA
soalan

1. Bumi kita berbentuk sfera. Senaraikan EMPAT cara
untuk menunjukkan bahawa ini adalah benar.
Antara bukti-buktinya ialah:
 RPelayaran kapal yang boleh bermula dan berakhir pada
tempat yang sama;
 R Kapal di lautan yang kelihatan seolah-olah tenggelam
apabila belayar keluar;
 R Kaki langit kelihatan melengkung dilihat dari tepi pantai;
                                 1. Garis lintang
 R Matahari terbit dan terbenam;
                                 Matahari terletak di kawasan tropika iaitu pada garis lintang
 R Bayang bumi dalam gerhana yang berbentuk bulatan; dan
                                 23.5 U dan 23.5 S, mendapat tenaga kepanasan yang paling
 R Gambar satelit menunjukkan bentuk bumi sfera dengan
                                 tinggi dan semakin rendah apabila menuju ke arah Kutub
jelas.
                                 Utara dan Kutub Selatan.
                                 2. Kecondongan bumi di atas paksinya
2. Nyatakan EMPAT proses yang berlaku di dalam
                                 Kecondongan bumi di atas paksinya menimbulkan perbezaan
luluhawa kimia.
                                 jangka masa siang dan malam. Kawasan yang mengalami
                                 waktu siang yang lebih panjang adalah lebih panas dan
                                 kawasan yang mengalami waktu malam yang lebih panjang
                                 adalah lebih sejuk.
                                 3. Kebenuaan
                                 Pengaruh kebenuaan juga mempengaruhi perbezaan suhu
                                 antara kawasan di permukaan bumi. Kawasankawasan
                                 pedalaman kebenuaan adalah lebih panas pada musim panas
                                 kerana angin kering bertiup pada masa itu. Pada musim sejuk
                                 pula ia menjadi lebih sejuk berbanding dengan kawasan
                                 pinggir pantai yang dipengaruhi oleh lautan dan tiupan angin
Luluhawa fizikal/mekanika merupakan satu proses pemecahan    panas.
batuan besar kepada serpihan-serpihan kecil atau kumin-     4. Kecerunan
kumin kecil secara in situ dengan bantuan unsur-unsur iklim   Cerun-cerun tanah tinggi dan banjaran gunung yang
seperti hujan, suhu, fros dan sebagainya. Prosesproses      menghadap pancaran matahari dan tiupan angin adalah lebih
luluhawa fizikal hanya melibatkan pemecahan yang mengubah    panas dari kawasan cerun-cerun yang terlindung.
sifat bentuk fizikal batuan sahaja tanpa mengubah sebarang isi  5. Pengaruh jasad air
kandung kimia                          Kawasan yang dipengaruhi oleh arus lautan sama ada sejuk
batuan. Manakala bagi luluhawa kimia pula, suhu adalah amat   atau panas akan menyederhanakan suhu kawasan tersebut.
penting. Kenaikan 10°C melipatgandakan tindakan kimia. Oleh   Arus lautan panas akan meninggikan suhu di kawasan itu,
itu luluhawa kimia empat kali ganda lebih giat di kawasan    manakala arus lautan sejuk akan menurunkan suhu kawasan
tropika berbanding kawasan lain. Luluhawa biotik pula      tersebut.
bermaksud pemecahan batuan oleh tumbuh-tumbuhan         6. Liputan Awan
dan haiwan. Tindakan luluhawa ini boleh berlaku secara      Khatulistiwa litupan awan adalah sangat tebal dan
mekanika atau secara kimia. Jenis luluhawa ini sering kali    menghasilkan suhu yang lebih rendah pada waktu siang. Ini
berlaku di kawasan hutan tebal contohnya             adalah kerana awan tebal memantul pancaran cahaya
di kawasan hutan hujan tropika khususnya di kawasan       matahari.
khatulistiwa.                          7. Panas matahari
                                 Panas matahari merupakan punca tenaga utama yang
3. Apakah DUA faktor yang mempengaruhi taburan suhu?       menghasilkan kepanasan.
Huraikan.                            8. Ketinggian
Taburan Suhu                           Permukaan bumi yang semakin tinggi menyebabkan suhu
Taburan suhu dibahagikan kepada taburan suhu mendatar dan    menjadi semakin rendah. Suhu berkurangan 1 C bagi setiap
taburan suhu menegak.                      kenaikan 165 m dari aras laut. Kadar pertambahan suhu
(i) Taburan Suhu Secara Mendatar                 berkadar songsang dengan pertambahan ketinggian. Oleh itu,
Taburan suhu secara mendatar bermaksud taburan tenaga      semakin tinggi sesuatu kawasan dari aras laut semakin rendah
suria mengikut kawasan atau ruang di permukaan bumi. Suhu    suhunya. Penurunan suhu adalah mengikut ketinggian. Udara
sebenarnya terhasil melalui sinaran suria yang membekalkan    dipanaskan oleh permukaan bumi melalui konduksi, perolakan
tenaga haba yang menyebabkan persekitaran menjadi panas     dan sinaran. Haba dipindah dari paras yang lebih rendah ke
lalu indeks suhu sekitar meningkat.               paras yang lebih tinggi di mana ia akan menjadi semakin
 RFaktor-faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara      sejuk.
mendatar.
Terdapat lapan faktor yang mempengaruhi taburan suhu
secara mendatar.http://oumclub.blogspot.com.                                               1 / 13
HBSS3103 may 2008

4. Terangkan maksud hujan renyai dan hujan batu.         menambah populasi spesies yang unggul. Imej-imej satelit
Hujan Renyai                           digunakan untuk mengesan pembakaran dalam ekosistem.
Hujan yang mempunyai titik air yang halus iaitu di antara 0.2   Masa depan kita bergantung kepada cara kita mengguna alam
0.5 mikrometer. Ia tidak lebat dan terbentuk daripada awan    sekitar dengan sumbernya untuk masa kini dan masa akan
berlapis yang terletak dekat muka bumi.              datang kerana ia berkait rapat dengan mewujudkan satu kualiti
Hujan Batu                            hidup yang sejahtera dan lebih baik untuk semua manusia
Kerpasan ini adalah dalam bentuk pepejal yang besar dan      bukan sahaja dari segi ekonomi mahupun sosial.
paling berat dan ia terjadi dalam keadaan angin kencang atau
ribut. Ia dihasilkan akibat daripada ribut yang kuat yang     6. Jelaskan mengapa sikap manusia merupakan salah satu
bertindak memutar, menggolakkan titisan hujan ke atas       punca berlakunya kebakaran hutan
sehingga ke satu paras bawah takat beku. Kesannya         Pembakaran yang disebabkan oleh kegiatan pertanian
ialah titisan hujan ini membeku kemudian menjadi besar, berat    RPembakaran hutan juga berlaku disebabkan oleh
dan jatuh sebagai bebola ais.                   tindakan syarikat-syarikat besar. Pembakaran hutan
                                 merupakan satu cara yang menjimatkan wang. Satu cara
5. Manusia memberi impak ke atas ekosistem. Nyatakan       lain adalah teknik zero burning (Schindler 1998) iaitu
DUA impak ini.                          teknik yang memerlukan masa yang lebih lama dan
(a) Penghapusan / Kewujudan Pemangsa               berkos tinggi. Dalam teknik zero burning, jentera berat
Manusia sentiasa suka memburu pemangsa sama ada untuk       digunakan untuk memotong dan menghancurkan
makanan atau kerana pertandingan untuk mendapatkan        tumbuhan sehingga tidak perlu dibakar lagi. Kaedah ini
beberapa binatang seperti beruang, burung helang, musang     telah digunakan dalam pembersihan tanaman kelapa sawit
dan singa gunung. Pada awal 1990an, terdapat pertambahan     Kebun-kebun kecil yang terhimpit antara kawasan konsesi
bilangan musang, serigala dan singa gunung di Arizona.      syarikat ini dibakar dengan sengaja oleh mereka untuk
Populasi rusa bertambah daripada 4 juta kepada 100 juta      mengurangkan pembayaran ganti rugi kepada pekebun kecil
menjelang 1924. Akan tetapi pertumbuhan tumbuhtumbuhan      ini. Keadaan ini dirumitkan lagi oleh kejadian El Nino
tidak berubah.                          yang membawa keadaan musim kemarau yang serius
(b) Memperkenalkan organisma penyakit               yang boleh menggalakkan lagi kebakaran hutan. Kawasan
Ini juga merupakan satu masalah jika organisma penyakit yang   yang dibakar di kawasan Sumatera dan Kalimantan
diperkenalkan tidak ada kawalan semula jadinya.          dianggarkan antara 170 000 hektar hingga dua juta hektar
Contohnya pada 1904, sejenis kulat pada buah berangan telah    dan kebakaran pada tahun 1982 menyebabkan
dikenal pasti di Taman Zoological New York mengakibatkan     kemusnahan hutan sebanyak tiga juta hektar.
kemusnahan semua buah berangan di Amerika Syarikat.
(c) Memperkenalkan Pesaing-pesaing                 RPembakaran terbuka juga turut berlaku di Malaysia. Antara
Sekarang kita akan melihat satu contoh di mana di negara     sebab yang dikenal pasti berlakunya pembakaran terbuka
Venezuela, lebah madu Afrika telah dipelihara dengan lebah    di Malaysia ialah disebabkan oleh petani-petani membakar
madu Eropah yang tidak tahan kepanasan. Jenis lebah ini      secara tidak bersistem dan tanpa kawalan. Pembakaran
adalah dikenali sebagai pembunuh lebah. Pada tahun 1957,     terbuka ini juga merupakan punca atau pencetus kepada
seorang pelancong telah melepaskan 26 ‘queen bees’. Lebah-    berlakunya pembakaran hutan yang kemudian membawa
lebah ini boleh bergerak sejauh 200 hingga 300 batu setiap    bencana yang besar terhadap ekosistem bumi seperti
tahun. Pembunuh lebah ini telah membiak dengan lebah madu     jerebu, peningkatan karbon dioksida di udara dan
domestic lain. Akibatnya lebah-lebah ini turut membunuh      peningkatan suhu.
semua ternakan tempatan, kuda-kuda dan manusia. Dengan
itu semua lebah madu di Amerika Syarikat terpaksa         RSikap Individu
dihapuskan untuk mengawal pembunuh lebah. Industri madu      Beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa episod
di Amerika Syarikat merupakan perniagaan 140 juta dolar      kebakaran yang berpunca daripada sikap tidak
Amerika. Tambahan lagi, lebah madu ini mendebungakan       bertanggungjawab oleh individu yang melakukan aktiviti
sebanyak 90 tanaman utama berjumlah 19 bilion dolar        pembakaran terbuka telah menjejaskan ekosistem. Sikap
Amerika. Manusia perlu menjaga sumber-sumber alam semula     membuang puntung rokok yang masih menyala juga
jadi dengan pengurusan cermat dan tidak membazir. Jika      menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hutan terbakar.
hutan dapat diuruskan dengan baik untuk kayu-kayannya
dengan mengamalkan cara-cara ekologi dan             7. Kawasan tanah pamah merupakan pusat tumpuan
saintifik, maka pokok-pokok boleh ditebang untuk memperoleh    penduduk. Nyatakan DUA sebab fenomena ini berlaku
keuntungan maksimum. Tambahan pula, pokok-pokok untuk
masa depan akan masih ada lagi kerana hutan masih boleh
wujud lagi. Pemeliharaan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan
di dalam hutan adalah sangat penting kepada negara Malaysia
kerana ia bukan sahaja merupakan salah satu sumber
pendapatan tetapi ia juga membantu meningkatkan sumber
ekonomi negara. Kebanggaan negara Malaysia adalah
hidupan liar, taman-taman negara, gunung-ganang, sungai-
sungai dan sebagainya. Contohnya: Taman Negara Endau-
Rompin, Taman Negara Mulu dan sebagainya yang penting
sebagai ekopelancongan. Pencapaian dan peningkatan
teknologi dan sains juga memainkan peranan yang penting
dalam pemeliharaan dan pemuliharaan organisma
hidup. Teknologi dan teknik-teknik seperti persenyawaan tiruan
(artificial insemination) dan kultur tisu telah digunakan untuk
http://oumclub.blogspot.com.                                               2 / 13
HBSS3103 may 2008

8. Jika aktiviti perikanan tidak terkawal, apakah kesan      jatuh, keyakinan para pelabur turut hilang dan menyebabkan
yang mungkin berlaku terhadap alam sekitar? Senaraikan      mereka akan menarik balik pelaburan secara besar-besaran di
DUA kesan!                            Negara terlibat demi mengelakkan kerugian jangka panjang.
• Tangkapan Berlebihan                      (iii) Menghambat pertumbuhan sektor industri
Pada suatu masa dahulu, manusia berpendapat bahawa        Kesan globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan
sumber laut tidak akan pupus. Namun yang nyata sekarang      luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan
ialah jumlah ikan dan hasil laut lain semakin berkurangan.    negaranegara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif
Mungkin pada satu masa nanti, jumlah tangkapan ikan        yang tingi untuk memberikan perlindungan kepada industri
menjadi lebih tinggi berbanding dengan jumlah pembiakan.     yang baru berkembang (infant industry). Perdagangan luar
Contohnya di barat laut Atlantik, pada tahun 1960an, oleh     negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada
kerana tangkapan ikan kod keterlaluan, maka sekarang       negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik
jumlah tangkapan hanya tinggal 1/3 daripada anggaran       yang lebih cepat. Selain itu, kebergantungan kepada industri-
kemungkinannya.                          industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin
• Pencemaran Air                         meningkat.
Pencemaran air sungai dan air laut dengan lumpur yang       (iv) Memburukkan kadar pembayaran
berlebihan berlaku akibat daripada hakisan tanah dan bahan    Globalisasi cenderung menaikkan harga barang-barang
kimia beracun daripada kegiatan pertanian, kilang         import.
perusahaan, pembuangan dari bandar dan tumpahan minyak      Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka
dari kapal. Pencemaran sebegini telah memusnahkan         eksport tidak berkembang. Keadaan ini dapat memburukkan
kawasan pembiakan ikan.                      kadar pembayaran. Pelaburan asing yang bertambah banyak
• Penggunaan Pukat atau Teknik Tangkapan             menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan)
Tangkapan ikan berlebihan menggunakan pukat seperti        modal ke luar negeri semakin meningkat. Aktiviti eksport yang
pukat harimau adalah diharamkan. Ini kerana ia boleh       tidak berkembang boleh memberi akibat buruk terhadap
mengakibatkan banyak ikan yang masih muda ditangkap        pembayaran.
atau mati. Pada masa jangka panjang, perbuatan ini akan      (v) Sektor kewangan semakin tidak stabil
merugikan sektor perikanan.                    Pengaliran pelaburan (modal) portfolio yang semakin besar.
• Perluasan Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ Exclusive         Pelaburan ini terutama meliputi penglibatan dana luar negeri
Economic Zone)                          ke pasaran saham. Ketika pasaran saham sedang meningkat,
Pada tahun 1970an, kebanyakan negara mengisytiharkan 370     dana ini akan mengalir masuk, menyebabkan pembayaran
km (200 batu nautika) dari pantainya adalah had zon        bertambah dan nilai wang akan bertambah baik. Sebaliknya,
ekonomi eksklusif negara mereka. Namun begitu, terdapat      ketika harga-harga saham di pasaran saham menurun, dana
negara-negara lain yang meluaskan sempadan perairannya      dalam negeri akan mengalir ke luar negeri dan pembayaran
kerana kepentingan ekonomi atau kerana ingin memiliki       cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata wang
sumber ikan atau sumber minyak. Di negara-negara Kanada      domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor kewangan ini
dan Amerika Syarikat, perebutan dan pertindihan kawasan      dapat menimbulkan kesan buruk kepada kestabilan kegiatan
menangkap ikan dan pencerobohan ke kawasan tangkapan       ekonomi secara keseluruhan.
ikan telah menyebabkan konflik. Kadang kala berlaku        (vi) Memburukkan prospek pertumbuhan ekonomi jangka
kekecohan di antara pengawal pantai dan juga nelayan.       panjang
                                 Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu
9. Huraikan SATU kesan positif dan SATU kesan negatif       negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya
akibat berlakunya proses globalisasi               menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang
1. Kegawatan ekonomi                       seperti ini akan melambatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Serangan spekulator                      Pendapatan nasional dan peluang pekerjaan akan semakin
3. Menghambat pertumbuhan sektor                 lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak
industri                             dapat diatasi malah semakin memburuk. Pada akhirnya,
4. Menghambat pertumbuhan sektor                 apabila globalisasi menimbulkan kesan buruk kepada prospek
industri                             pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, agihan
5. Memburukkan kadar pembayaran                  pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah
6. Sektor kewangan semakin tidak stabil              sosioekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.
7. Memburukkan prospek pertumbuhan
ekonomi jangka panjang                      10. Apakah DUA prinsip nilai yang penting untuk
Kesan Negatif                           membantu memelihara alam sekitar?
Di sebalik kesan positif, anda juga harus tahu kesan negatif
akibat globalisasi. Globalisasi sebenarnya turut memberi risiko  (a) Prinsip rendah diri
kepada Negara sedang membangun yang amat bergantung        Bumi bukanlah milik kita manusia, kita hanya merupakan
kepada modal asing untuk menggerakkan dan membangunkan      sebahagian daripada bumi dan alam.
ekonomi. Antara kesan negatif yang ditimbulkan adalah seperti   (b) Prinsip bekerjasama
dapat anda lihat di bawah:                    Peranan kita adalah untuk memahami alam semula jadi dan
(i) Kegawatan ekonomi                       bekerja serta hidup dengan cara seiring jalan atau dengan
Jumlah aliran masuk modal antarabangsa yang begitu besar     cara yang berharmoni dengannya dan bukan melawan atau
ke dalam negara-negara serantau Asia Pasifik maka pasaran     memusnahkannya.
kewangan negara-negara serantau menjadi lebih mudah.       (c) Prinsip menghormati alam atau bumi
(ii) Serangan spekulator                     Semua spesies mempunyai hak untuk hidup dan hak ini tidak
Kegawatan ekonomi sebenarnya berpunca daripada kejatuhan     bergantung kepada sama ada spesies itu berguna atau tidak
nilai mata wang dan pasaran saham sesebuah negara akibat     kepada manusia.
mainan spekulator. Apabila nilai mata wang sesebuah negara
http://oumclub.blogspot.com.                                               3 / 13
HBSS3103 may 2008

(d) Prinsip hidup seimbang                   (b) Bincangkan DUA fenomena yang berlaku akibat
Semua perkara baik bukan kebendaan sahaja tetapi perasaan   daripada peredaran bumi. Gunakan gambarajah yang
kebahagiaan juga penting.                   sesuai.
(e) Prinsip mementingkan kemampanan ekosistem         Peredaran bumi mengelilingi matahari berlaku pada orbit yang
Sesuatu itu adalah baik jika ia dapat mengekalkan ekologi,   dibentuk oleh medan graviti matahari. Setiap peredaran bumi
keterusan dan kepelbagaian sistem dan salah apabila ia     mengambil masa 365 14 hari. Jarak bumi yang paling hampir
mengakibatkan yang sebaliknya.                 dengan matahari dikenali sebagai Perihelion (147 juta km).
(f) Prinsip mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian     Manakala jarak yang paling jauh dari matahari dikenali sebagai
hidup atau biodiversity Adalah salah jika manusia       Afelion (152 juta km). Peredaran dan kecondongan bumi
memusnahkan mana-mana spesies atau               menyebabkan berlakunya pelbagai fenomena. Antaranya
habitat mereka.                        ialah:
(g) Prinsip kerosakan yang minimum               (i) Kejadian empat musim
Pilihlah cara yang melibatkan kerosakan yang minimum      Peredaran bumi dan kecondongannya menyebabkan
apabila menjalankan perubahan kepada alam atau bumi.      berlakunya empat musim dalam setahun di kawasan garis
(h) Prinsip perubahan berterusan                lintang sederhana atau pertengahan latitud. Musim bunga,
Gunalah cara dan kadar yang sesuai untuk melakukan       panas, luruh dan sejuk berlaku mengikut kedudukan matahari
perubahan kepada bumi.                     sewaktu peredaran bumi berlaku. Empat musim ini tidak
(i) Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya          berlaku di kawasan khatulistiwa dan tropika kerana julat suhu
Adalah tidak benar menganggap manusia dan benda-benda     tahunannya rendah. Di kawasan Artik dan Antartik, musim
hidup tidak mempunyai nilai selain daripada nilai ekonomi.   bunga dan luruh adalah sangat pendek. Musim panas dan
(j) Prinsip menaik taraf hidup generasi akan datang      sejuk adalah panjang di sini.
Manusia seharusnya meninggalkan bumi dalam keadaan yang    (ii) Perbezaan tempoh waktu siang dan malam
sama atau dalam keadaan yang lebih baik lagi.         Kalau anda ingin tahu, kawasan Khatulistiwa mengalami waktu
(k) Prinsip tanggungjawab setiap individu           siang dan malam yang sama panjang sepanjang tahun. Waktu
Setiap individu seharusnya bertanggungjawab atas segala    siang dan malam yang sama panjang dialami di semua
tindakannya terhadap alam sekitar.               kawasan kecuali kutub utara dan selatan pada waktu Ekuinoks
                                yang berlaku pada 21 Mac dan 23 September. Pada musim
                                panas di Hemisfera utara, waktu siang adalah lebih panjang.
                BAHAGIAN B           Hemisfera selatan pula mengalami waktu malam yang panjang
                                pada musim sejuk. Fenomena ini akan bertukar apabila musim
ARAHAN                             sejuk dan panas bertukar.
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan     (iii) Perubahan ketinggian matahari tengah hari
SAHAJA.                            Peredaran dan kecondongan bumi juga menyebabkan
                                ketinggian pancaran matahari berubah pada waktu-waktu
1. (a) Nyatakan EMPAT lapisan utama yang terdapat di      berlainan dalam setahun. Pada waktu Ekuinoks, yang timbul
atmosfera bumi.                        pada 21 Mac menyebabkan matahari berada tegak di atas
                                kepala di garisan Khatulistiwa pada tengah hari. Pada masa ini
                                Hemisfera utara akan mengalami ekuinoks musim bunga.
                                Manakala pada 21 Jun pula, Hemisfera utara akan mengalami
                                Solstis musim panas. Pada masa ini matahari berada tegak di
                                atas kepala di garisan Sartan pada waktu tengah hari.
                                Pada 23 September, Hemisfera utara akan mengalami
                                Ekuinoks musim luruh. Pada masa ini matahari berada tegak
                                di atas kepala di garisan Khatulistiwa pada waktu tengah hari.
                                Seterusnya pada 21 Disember, Hemisfera utara akan
                                mengalami Solstis musim sejuk. Pada masa ini matahari
                                berada tegak di atas kepala di garisan Jadi pada waktu tengah
                                hari.

                                (c) Bandingkan ciri-ciri batuan igneus dengan batuan
                                metamorfosis.

Kerak Bumi                           batuan igneus
Tebal kerak bumi berbeza dari 5 km hingga 50 km. Ia terletak  Perbezaan batuan beku plutonik dan vulkanik adalah
paling luar dan menyelubungi mantel. Kerak bumi lautan lebih  dari segi besar susunan mineral batuannya, tidak
nipis dan muda serta lebih tumpat berbanding dengan kerak   berlapis serta tidak mengandungi fosil.
bumi di daratan atau benua. Menurut kajian seismologi, kerak  Batuan metamorforsis (jelmaan)
bumi dibahagikan kepada dua lapisan, iaitu sial dan sima    (i) syis - sederhana kasar
                                (ii) gneiss - kasar
                                (iii) kuarzit - sederhana kasar
                                (iv) batu marmar - kasar
http://oumclub.blogspot.com.                                              4 / 13
HBSS3103 may 2008

 (d) Beri pandangan anda tentang bagaimana sistem          Pantai Batu Ferringghi, Pantai Port Dickson, Pantai Cahaya
geomorfologi adalah berfaedah kepada ekonomi sesebuah        Bulan dan Pantai Cherating menjadi pusat tarikan pelancong.
negara.                               Hotel bertaraf antarabangsa telah dibina di sepanjang
(a) Petempatan                            kawasan-kawasan ini untuk menggalakkan industri
Air dari sungai dan tasik yang dibersihkan di loji-loji disalurkan  pelancongan.
kepada pengguna-pengguna sebagai sumber bekalan air         (d) Pertanian
utama yang digunakan di rumah dan perindustrian. Sungai       Basalt merupakan batuan terobosan, paling biasa dijumpai,
yang mengandungi ikan air tawar, udang dan ketam           mudah terluluhawa dan membentuk tanah-tanih yang subur
berperanan membekalkan sumber protein untuk penduduk         dan sesuai untuk pertanian di Pulau Jawa, Indonesia. Batuan
tempatan. Pertanian giat setempat dijalankan di Lembangan Xi     igneus lain seperti riolit yang amat mudah terluluhawa secara
Jiang. Kegiatan pertanian serta iklim yang sesuai (separuh      kimia, menghasilkan tanih laterit subur sesuai untuk menanam
tropika) menjadikan kawasan ini padat penduduknya.          kelapa sawit dan getah. Batu kapur juga sesuai digunakan
(b) Perlombongan                           untuk mengurangkan kadar keasidan tanih untuk pertanian.
Sungai yang beraliran deras di bahagian hulunya sesuai        Di kawasan tanah tinggi seperti di Tanah tinggi Cameron,
digunakan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Contoh di        Pahang dan Tanah Tinggi Kundasang di Sabah, teh dan
sepanjang bahagian hulu Sungai Perak dibina Empangan         sayur-sayuran ditanam di lereng-lereng bukit yang berteres
Cenderoh, Empangan Bersia, Empangan Temengor dan           kerana iklimnya yang sederhana sejuk, iaitu 19!C. Di Filipina
Empangan Kenering bagi tujuan ini. Contoh lain adalah        dan Indonesia, penanaman padi sawah dijalankan
seperti Empangan di Tekai, Telom dan Maran di sepanjang       di lereng-lereng gunung berapi kerana terdapatnya tanih lava
Sungai Pahang dan Empangan Murum di Sungai Rejang (30        bes. Pokokpokok kelapa sawit dan getah ditanam di cerun-
km dari tapak Empangan Bakun). Bentuk mukabumi di          cerun bukit yang menjadi penghalang hakisan air di cerun-
Dataran Tinggi Deccan adalah curam. Loji-loji hidroelektrik     cerun bukit. Malaysia mempunyai sistem saliran yang luas. Di
terdapat di kawasan pinggir Ghat Barat dan empangan-         Semenanjung Malaysia sahaja terdapat lebih daripada 100
empangan Tungabhadra dan Mettur. Dengan adanya besi,         sungai. Manakala di Sabah dan Sarawak terdapat 50 sungai.
mangan, bauksit, mika dan kromit, pusat perusahaan terdapat     Sungai di Malaysia membekalkan 97% keperluan air negara
di sini. Perusahaan besi dan keluli terdapat di Madhya Pradesh    untuk kegunaan domestik, pertanian dan perindustrian. Air
dan Mysore (pusat pembuatan alat jentera, barangan elektrik     sungai juga digunakan untuk mengairi kawasan penanaman
dan kapal terbang). Perlombongan arang batu, besi dan garam     padi. Rancangan Pengairan Muda di Sungai Muda mengairi
juga merupakan perusahaan yang penting di Lembangan         kawasan penanaman padi di Dataran Kedah-Perlis. Sungai
Sichuan. Arang batu dan besi menjadi bahan utama kepada       juga mempunyai potensi dijadikan sebagai pusat penternakan
perusahaan berat, iaitu pengeluaran besi, keluli dan jentera-    ikan air tawar, udang dan kerang seperti di Tanjung Dawai,
jentera berat seperti traktor dan lori.               Kedah. Di barat laut Dataran Tinggi Deccan terdapat timbunan
(c) Pelancongan                           lava yang luas di mana terdapat tanih hitam kapas. Kapas
Karst batu kapur merupakan daya tarikan pelancong. Jika       ditanam di sini kerana kesuburan tanih hitamnya. Di samping
dimajukan sebagai pusat eko-pelancongan, ia boleh          itu, gandum juga ditanam pada musim sejuk. Tanaman-
mendatangkan pendapatan lumayan bagi negara seperti di        tanaman lain yang terdapat di sini adalah tebu dan tembakau.
Malaysia, iaitu kawasan Gua Niah dan                 Biri-biri juga diternak di sini dan di kawasan di sebelah
Batu Caves. Tanah tinggi di Malaysia seperti gunung Kinabalu     timur Ghat Barat. Lembangan Sichuan dibentuk oleh
dan Gunung Tahan merupakan pusat peranginan yang           mendapan sungai. Tanihnya terdiri daripada batu pasir dan syil
menarik. Gunung-gunung ini juga menjadi tumpuan pendaki       berwarna merah dan sangat subur untuk pertanian. Oleh
gunung. Ramai pelancong juga melawat kawasan-kawasan         sebab tanihnya subur, Lembangan Sichuan telah menjadi
penanaman teh, bunga dan sayur-sayuran di Tanah tinggi        antara kawasan pertanian yang terpenting di negara China.
Cameron. Air terjun Parit di Tanah tinggi Cameron turut       Padi, jagung, barli, ubi keledek, tebu, kelapa, buah-buahan
menjadi tumpuan pelancong. Tanah tinggi Genting walau pun      seperti limau dan pir serta akar-akar kayu untuk ubatan
tidak diliputi salji terdapat kemudahan kereta kabel yang      didapati di lembangan ini. Di kawasan-kawasan yang lebih
menarik pelancong ke kawasan tersebut. Sungai mempunyai       tinggi, binatang seperti biri-biri, yak dan lembu diternak untuk
potensi tinggi dimajukan sebagai pusat eko-pelancongan.       daging, susu, bulu dan kulit. Pertanian yang giat ini telah
Sungai juga menjadi tempat rekreasi dan tarikan pelancong      menjadikan kawasan ini sungguh maju. Banyak bandar seperti
seperti air terjun di Sekayu, Terengganu dan air terjun Kota     Chengdu, Chongqing dan Hangzhou terdapat di sini. Bandar-
Tinggi, Johor. Aktivitiaktiviti sungai seperti membawa        bandar ini menjadi pusat kepada Lembangan Sichuan yang
pelancong menyusur sungai dengan bot dari Kuala Jengai ke      kaya itu.
Kuala Sungai Ceralak di Terengganu juga dipergiatkan untuk      (e) Pengangkutan
menarik pelancong. Kemudahan sukan air seperti di Jeram       Batuan igneus contohnya batuan granit boleh digunakan untuk
Pelagus di sepanjang Sungai Rejang mempunyai potensi baik      membina jalan raya dan sebagai bahan binaan untuk membina
untuk dimajukan sebagai pusat rekreasi dan eko-pelancongan.     kilang, pelabuhan dan lain-lain lagi.
Di negara Malaysia terdapat banyak teluk dan tanjung. Antara     Sungai-sungai yang terdapat di Malaysia sangat penting.
contoh teluk adalah Teluk Darvel dan Teluk Kimanis di Sabah     Antara kepentingannya ialah seperti Sungai Golong yang
dan Teluk Ramunia di Johor. Pelabuhan perikanan dan         menjadi sempadanantarabangsa di antara negara Malaysia
perkampungan nelayan sesuai didirikan di kawasan teluk        dengan Thailand, manakala Sungai Bernam menjadi
kerana perairannya dalam dan terlindung. Kawasan tanjung       sempadan negeri di antara negeri Perak dengan negeri
sesuai dijadikan kawasan rekreasi dan pelancongan seperti      Selangor. Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan di
Tanjung Piai di Johor, Tanjung Bungah di Pulau Pinang dan      Sarawak dan di Sabah pula, memainkan peranan sebagai
Tanjung Tuan di Negeri Sembilan. Pantai terbentuk akibat       laluan membawa penumpang dan mengangkut barangan
daripada pemendapan pasir, kelikir dan batu-batu di sepanjang    pukal seperti kayu balak dan beras.
pinggir laut menghasilkan pantai berpasir bersih menarik.
Pantai-pantai seperti
http://oumclub.blogspot.com.                                                  5 / 13
HBSS3103 may 2008

2. (a) Proses pemeluwapan dipengaruhi oleh beberapa faktor.     udara yang naik akan membawa wap-wap ke atas atmosfera,
Buktikan kebenaran kenyataan di atas.                di mana suhu sejuk akan menyebabkan wap-wap tersebut
(i) Kandungan wap air                        terpeluwap menjadi awan. Arus udara memindahkan awan-
Suhu udara yang mengandungi wap air turun ke takat suhu       awan mengelilingi bumi dan titisan-titisan awan akan
mengembun atau mencapai kelembapan bandingan 100%          berlaga, berkembang besar dan kemudian jatuh keluar dari
maka keupayaan menakung air adalah kecil dan proses         awan sebagai kerpasan. Sebahagian kerpasan jatuh sebagai
pemeluwapan mudah berlaku. Banyak penyejukan diperlukan       salji dan kemudian berlonggok sebagai kemundak ais dan
sebelum mencapai takat mengembun untuk mencapai           glasier. Salji di iklim lebih panas akan cair apabila
kelembapan bandingan yang rendah dan seterusnya           musim bunga tiba dan air yang tercair itu mengalir di atas
mengalami proses pemeluwapan. Contohnya kelembapan di        permukaan bumi sebagai air larian cairan salji. Hampir semua
kawasan gurun adalah rendah.                     kerpasan akan jatuh semula ke lautan atau daratan dan akibat
(ii) Kandungan partikel halus atau nukleus pemeluwapan        tarikan graviti, ia akan mengalir di permukaan bumi sebagai air
Partikel halus ialah garam laut, nitrit oksida, organik dan     larian permukaan. Tetapi bukan semua daripada air larian ini
partikel asap serta debu dari kilang dan rumah yang mudah      akan mengalir ke dalam sungai kerana sebahagian daripada
menyerap wap air dari udara.                     air ini akan menyerap ke dalam tanah sebagai infiltrasi.
(iii) Pembebasan haba pendam                     Sebahagian daripada air ini akan berada berdekatan dengan
Haba pendam dari titik-titik air dalam udara ke atmosfera akan    permukaan bumi dan akan menyerap ke dalam sumber-
bertindak mengurangkan kecerunan tekanan wap ini dan akan      sumber air permukaan serta lautan sebagai ‘luahan air’ tanah.
memperlahankan proses pemeluwapan. Proses ini berlaku        Terdapat juga air yang akan dipancut keluar sebagai ‘mata air’
kerana pengurangan tekanan wap yang memperlahankan          daripada celahcelah permukaan air. Air permukaan yang cetek
proses penyejukan dan menukarkan wap air kepada titisan-       pula diserap oleh akar-akar tumbuhan dan akan disingkirkan
titisan air.                             dari permukaan daun melalui proses transpirasi tumbuhan.
                                   Sedikit sebanyak daripada air ini akan diserap semakin
(b) Cuaca dan iklim dikatakan memainkan peranan           mendalam ke dalam tanah dan akan mengisi ‘akuifer’ (batuan
penting terhadap aktiviti seharian manusia. Buktikan         subpermukaan) yang dapat menyimpan air dalam kuantiti yang
dengan menggunakan contoh yang sesuai.                besar untuk jangka masa yang lama. Melalui tindakan masa,
                                   air ini akan sentiasa bergerak untuk kembali semula ke dalam
(a) Pertanian                            lautan dan di sinilah kitaran air akan ‘tamat’ dan juga
Iklim memainkan peranan yang penting dalam sektor pertanian     ‘bermula’.
kerana tanaman memerlukan iklim yang berbeza. Contohnya
padi didapati meluas di kawasan Tropika seperti India dan       (d) Jika berlaku masalah kekurangan bekalan air, apakah
Selatan China. Selain itu kelapa sawit, getah, koko dan nanas    langkah-langkah yang anda akan ambil untuk mengatasi
juga boleh didapati di kawasan Tropika.. Iklim sederhana sejuk    masalah tersebut.
seperti Amerika Syarikat dan Kanada terkenal pula dengan
tanaman gandumnya di kawasan Prairie.
(b) Perdagangan
Iklim yang berlainan di seluruh dunia juga mempengaruhi
aktiviti perdagangan kerana kawasan Tropika menghasilkan
tanaman yang berbeza seperti kelapa sawit, koko, kopi dan
tebu. Ia menjadi bahan mentah untuk pemprosesan bahan
minuman dan makanan.
(c) Pelancongan
Iklim turut menjadi faktor yang penting dalam sector         RUsaha pembenihan awan
pelancongan. Iklim yang sesuai menyebabkan ramai           Usaha pembenihan awan ini sebenarnya adalah untuk
pelancong akan datang ke sesebuah negara. Perubahan iklim      menurunkan hujan tiruan di kawasan tadahan seperti di negeri
pula akan menjejaskan industri pelancongan. Iklim panas dan     Selangor. Usaha ini telah dilakukan oleh Puncak Niaga (M)
lembap sepanjang tahun menggalakkan pertumbuhan Hutan        Sdn. Bhd. dengan kerjasama Jabatan Kaji Cuaca Malaysia.
Hujan Tropika yang kaya dengan pelbagai flora dan fauna.       Larutan garam (silver iodide) disemburkan ke atas awan
Kawasan pergunungan yang sejuk dan bersalji pula           kumulusnimbus pada ketinggian 800 - 6 000 m menggunakan
menggalakkan aktiviti meluncur.                   Pesawat Dornier Skyvan. Larutan garam ini berfungsi
(d) Pengangkutan                           sebagai ‘nukleus kondensasi’ untuk menarik wap-wap air di
Pengangkutan bergantung kepada unsur-unsur iklim seperti       dalam awan supaya berkumpul dan bercantum ke arahnya.
tiupan angin monsun bagi pelayar-pelayar.              Bila bintik-bintik air menjadi besar sehingga ke tahap tepu,
                                   hujan akan turun. Setiap kali pembenihan awan dilakukan,
(c) Huraikan maksud kitaran air.                   sebanyak 50 kg garam kapur akan dilarutkan ke dalam 1 000
Kitaran air bermaksud kewujudan dan pergerakan air          liter air. Mesin pengesan kadar aliran (flow rate indicator)
di permukaan bumi, di dalam bumi dan di atmosfera atas        digunakan untuk menentukan kadar semburan. Proses
bumi. Air bumi sentiasa dalam pergerakan dan sentiasa        semburan mengambil masa lebih kurang 15 minit sahaja.
berubah bentuk, dari cecair ke wap ke air dan kembali semula     Selepas satu jam, hujan akan turun. Walaupun usaha ini
kepada bentuk asalnya. Semua hidupan bergantung           merupakan satu usaha yang boleh dilaksanakan untuk
kepadanya.                              membantu mengatasi masalah kekurangan bekalan air,
kitaran air tiada titik permulaan kerana ia sentiasa berkitar atau  namun kosnya tinggi iaitu melibatkan lebih kurang RM50
berpusing. Namun lautan merupakantempat yang agak baik        ribu setiap kali ia dilaksanakan.
untuk dijadikan permulaan. Matahari akan memanaskan          RMemajukan sumber air tanih
air di dalam lautan. Air di lautan akan tersejat sebagai wap ke   Langkah ini menggunakan air tanih yang digerudi dan
dalam udara. Arus                          dipamkan keluar airnya dari kawasan yang telah dikenal
http://oumclub.blogspot.com.                                                  6 / 13
HBSS3103 may 2008

pasti untuk disalirkan ke loji pembersihan (perawatan)     Tumbuh-tumbuhan menggunakan tenaga suria untuk
sebelum disalurkan kepada pengguna melalui sistem       membuat makanan. Mereka dikenali sebagai
perpaipan. Kos pembinaannya lebih murah berbanding       pengeluar. Terdapat juga haiwan yang tidak boleh membuat
dengan pembinaan empangan yang bernilai jutaan ringgit.    makanan sendiri. Jadi mereka akan memakan tumbuh-
Setiap perigi yang digerudi dan digali dengan sistem saliran  tumbuhan lain atau haiwan lain. Mereka ini dikenali sebagai
yang lengkap mengguna lebih kurang RM30 ribu sahaja.      pengguna. Biasanya haiwan akan memakan lebih daripada
Cara ini dapat membekalkan air kepada 60 ribu hingga 100    satu jenis makanan. Maka haiwan adalah sebahagian daripada
ribu pengguna. Mesin gerudi yang bernilai lebih kurang RM2   rantaian makanan. Beberapa rantaian makanan boleh
juta boleh digunakan untuk menggali telaga tanpa hadnya.    digabung menjadi siratan makanan. Melalui proses
 RMembina laluan air                     fotosintesis, tumbuh-tumbuhan menggunakan tenaga suria
Memindahkan air di antara lembangan pernah dilaksanakan    untuk membuat makanan. Reaksi kimia ini mengubah air,
30 tahun lalu iaitu pada tahun 1970an. Terowong air pertama  karbon dioksida dan cahaya kepada oksigen dan gula. Gula
dibina menghubungkan Empangan Pedu dan Empangan        dalam makanan boleh disimpan dan kemudiannya digunakan
Muda di Kedah dan dikenali sebagai Terowong Saiong. Ini    oleh tumbuh-tumbuhan. Apabila haiwan atau pengguna
adalah kerana kapasiti air di Empangan Pedu lebih besar dan  memakan tumbuh-tumbuhan, tenaga dalam makanan akan
luasnya ialah 40 km/segi sedangkan di Empangan Muda,      dipindahkan daripada tumbuh-tumbuhan kepada haiwan.
luas takungan airnya hanya 16 km/segi. Air di Empangan     Haiwan ini akan dimakan oleh haiwan lain dan kemudiannya ia
Muda yang banyak akan mengalir ke Empangan Pedu        dimakan oleh haiwan lain lagi. Setiap kali, tenaga makanan
apabila mencapai paras tertentu.                akan dipindah daripada satu haiwan kepada satu yang lain.
 Mengemas kini sistem pengurusan dan pengagihan air      Makanan juga dipindahkan ketika pengurai mengurai
Projek menggantikan paip-paip lama harus dipercepatkan     organisma yang mati. Setiap kali, tenaga dalam makanan akan
supaya pembaziran air akibat daripada kebocoran paip dapat   dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma lain
diatasi dengan cepatnya. Sistem pengawalan, penyeliaan     dalam sesuatu ekosistem. Keadaan ini dikenali sebagai siratan
dan pemantauan oleh pihak berkenaan perlu dipercepatkan    makanan.
supaya pegawai serta pekerjanya mengamalkan sikap
prihatin dan bertanggungjawab.                 (b) Bezakan komponen biotik dengan abiotik dalam
 RMemproses air dari sumber-sumber tasik atau kolam      sesebuah ekosistem.
Di Lembah Klang, air dari tasik atau kolam tinggalan
perlombongan bijih timah menggunakan teknologi dari      Biotik (benda-benda hidup) - Tumbuhan, haiwan, manusia dan
Perancis iaitu alat Ultra Source untuk mengepam, merawat    organisma
dan kemudian menyalirkan air kepada penduduk melalui      Abiotik (benda-benda bukan hidup) - Cahaya, suhu,
sistem perpaipan yang tersedia ada. Alat ini mampu       kelembapan dan angin
memproses 440 ribu liter air sehari untuk kegunaan 400
hingga 1 000 keluarga. Transwater Corporation Bhd. dengan    (c) Ciri-ciri yang terdapat pada gunung berapi mudah
kerjasama Puncak Niaga dan JBA Negeri Selangor yang      mempengaruhi cuaca atau iklim dunia. Huraikan.
melaksanakan projek ini. Projek ini telah meningkatkan     Letusan Gunung Berapi Mempengaruhi Cuaca
kapasiti air bersih ke kawasan bermasalah. Di samping itu,   Aktiviti gunung berapi sebenarnya mampu mengubah sistem
kerajaan bersedia menyediakan 10 loji Ultra Source untuk    cuaca. Namun, sesebuah gunung berapi perlu mempunyai
kegunaan air oleh 7 000 buah keluarga di Lembah Klang.     tiga ciri berikut sebelum ia boleh mempengaruhi cuaca
 RPihak pengguna bertanggungjawab               atau iklim dunia.
Kita sebagai pengguna juga memainkan peranan penting.
Kita seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap
penggunaan air, menghargai air, tidak membazir serta lebih
berhemat. Pihak kerajaan negeri juga seharusnya peka
tentang kepentingan alam sekitar supaya tidak terlalu
memberi keutamaan kepada pembangunan semata-mata
sehingga terlupa tentang kelestarian alam sekitar kerana
untuk menjamin bekalan air yang berkualiti, bersih dan     (a) Ciri-ciri Gunung Berapi yang Mempengaruhi Cuaca atau
berterusan sepanjang masa, alam sekitar perlu juga       Iklim Dunia
diutamakan.                          (i) Kekuatan letusan gunung berapi
                                 Letusan gunung berapi yang membebaskan gas-gas dan
3. (a) Berdasarkan gambarajah yang sesuai, tunjukkan      bahan letusannya ke paras lapisan stratosfera boleh
bagaimana aliran tenaga berlaku dalam siratan makanan.     mempengaruhi iklim dunia. Gas-gas letusan ini boleh
                                berada di lapisan stratosfera sehingga tiga tahun dan gas-
                                gas inilah yang boleh mempengaruhi iklim secara global.
                                Gas-gas letusan yang berada di lapisan troposfera pula
                                akan mudah dibawa keluar melalui air hujan dalam
                                beberapa minggu sahaja.
                                (ii) Kandungan magma
                                 Kandungan magma juga akan menyebabkan perubahan
                                terhadap keadaan cuaca. Magma yang mengandungi
                                Silika (SiO2) menyebabkan letusan yang kuat dan hebat
                                lalu membolehkan gas-gas letusan gunung berapi sampai
                                ke lapisan stratosfera.


http://oumclub.blogspot.com.                                              7 / 13
HBSS3103 may 2008

Seperti yang telah dijelaskan kepada anda tadi, gas-gas di   (ii) Kegiatan ekonomi terjejas
lapisan stratosfera boleh berada di sana sehingga tempoh    Industri perabot, kayu dan kraf tangan akan terjejas apabila
tiga tahun dan seterusnya mempengaruhi iklim dan cuaca     pokok-pokok balak seperti meranti, seraya, keruing, cengal
dunia.                             dan lain-lain yang berharga musnah akibat proses
                                penyahhutanan.
(iii) Lokasi                          Secara tidak langsungnya pendapatan per kapita penduduk
 Letusan gunung berapi yang berlaku di kawasan berlatitud   dan pendapatan negara berkurangan.
tinggi kurang mempengaruhi iklim kawasan yang lebih      (iii) Fenomena kesan rumah hijau
luas kerana kawasan ini adalah kawasan penurunan angin     Oleh kerana manusia tidak selesa kerana kepanasan, maka
global. Tetapi, letusan gunung berapi yang berlaku di     produktiviti pertanian makanan seperti padi sawah akan
kawasan Tropika di mana terdapat banyak perubahan haba     terjejas.
disebabkan udara panas, penyebaran angin dunia akan
mempengaruhi iklim kawasan global yang lebih luas.       Pembakaran hutan menyebabkan pencemaran udara. Gas
                                karbon dioksida, karbon monoksida, wap air dan hidrokarbon
                                yang lain akan terapung di udara. Kuantiti gas yang banyak
                                pula akan menyebabkan berlakunya jerebu. Jerebu adalah
                                fenomena kewujudan kuantiti bahan pencemaran yang banyak
                                di udara yang mengganggu penglihatan. Biasanya ia berlaku
                                apabila udara lembap, wap air terpeluwap atas bahan bahan
                                pencemaran dan menghalang kemasukan cahaya dan
                                mengganggu penglihatan.

                                Gangguan ke atas penglihatan akan menimbulkan
                                kesulitan dalam sistem perhubungan. Jerebu yang tebal
                                boleh menyebabkan jarak penglihatan kurang 0.5 km. Ini
                                akan menjadi sangat bahaya kepada kenderaan di jalan
                                raya. Disebabkan jerebu, kenderaan perlu memasang lampu
                                walaupun memandu pada waktu siang.
                                Pada kejadian jerebu tahun 1997 di Malaysia, jadual
                                penerbangan kapal terbang terpaksa diubah dan banyak
                                penerbangan terpaksa dibatalkan kerana jerebu telah
                                menyebabkan jarak penglihatan yang sangat rendah. Kes
                                kemalangan berlaku pada tahun itu juga telah meningkat
Kesan gunung berapi terhadap cuaca dan iklim dunia.      kerana kejadian jerebu ini.
(i) Hujan asid
 RHujan asid berlaku kerana semasa letusan berlaku,      Jerebu juga boleh mempengaruhi kesihatan kita. Gas-gas
lava, bahan piroklastik dan gas-gas dibebaskan. Antara gas   jerebu boleh menyerang paru-paru dan juga saluran
yang dibebaskan ialah gas sulfur dioksida. Gas ini bertindak  pernafasan manusia. Ini mengakibatkan tisu-tisu
balas dengan air hujan untuk membentuk hujan asid.       kerongkong dan paru-paru merangsang diikuti dengan cabang
                                tenggorok menjadi sesak. Ia menyebabkan kes asma dan
(ii) Kesan kenaikan suhu global                penyakit paru-paru meningkat. Jerebu juga menyebabkan
 RGas dan debu yang banyak dikeluarkan semasa letusan     sakit mata dan penyakit kulit. Pada tahun 1997, jerebu
gunung berapi menyebabkan bahang bumi tidak dapat       hasil pembakaran hutan di Indonesia telah menyebabkan
keluar lalu menyebabkan peningkatan suhu secara global.    rekod kes sakit mata, kulit dan paru-paru meningkatkan
                                secara mendadak di Malaysia
(iii) Tahun yang tidak ada musim panas             Jerebu juga mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan.
 RGas dan debu yang banyak dikeluarkan semasa letusan     Tumbuhan yang mempunyai daun yang lebar akan
gunung berapi juga menyebabkan satu lapisan terbentuk di    mengalami klorosis resap apabila terdedah lama kepada
atmosfera bagi tempoh masa yang lama. Lapisan ini       jerebu, sebahagian sel-sel daun akan mati dan ini
menyebabkan kekurangan sinaran matahari sampai ke       mengganggu pertumbuhannya. Selain daripada itu, jerebu
bumi. Ini menyebabkan penurunan suhu dan tidak         menghalang kemasukan cahaya matahari dan ini
berlakunya musim panas.                    menyebabkan proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan
                                terganggu dan mempengaruhi hasil pertanian.
(iv) Kesan penipisan lapisan ozon
 RBahan aerosol sulfat yang dibebaskan semasa letusan     Di samping itu, jerebu akan menyebabkan kejadian hujan
gunung berapi boleh menipiskan lapisan ozon.          asid kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi
                                bercampur dengan air akan membentuk asid lemah.
 (d) Bincangkan bagaimana pembakaran hutan boleh        Hujan asid boleh memusnahkan tanaman kerana hujan
membawa kesan negatif kepada manusia.             asid bertindak secara
Kegiatan perhutanan juga meninggalkan beberapa kesan      kimia dengan nutrien dalam tanah. Ini menjadi tanih berasid
terhadap alamsekitar seperti kekurangan sumber makanan,    dan kurang sesuai untuk tanaman.
kegiatan ekonomi terjejas, kehilangan kesuburan tanah,
fenomena kesan rumah hijau dan bekalan air berkurangan.
(i) Kekurangan sumber makanan
Ini berlaku terutamanya bagi masyarakat orang asli yang
bergantung 100% kepada hasil-hasil hutan.
http://oumclub.blogspot.com.                                               8 / 13
HBSS3103 may 2008

4. (a) Kepadatan penduduk berbeza berdasarkan kepada       (ii) Kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi
bentuk muka bumi dan iklim pada sesebuah kawasan.        (biodiversiti)
Bina satu peta konsep dan terangkan maksud kenyataan       Hutan yang dibersihkan untuk tujuan kegiatan pertanian akan
tersebut.                            menyebabkan spesies flora dan fauna diancam kepupusan
                                 kerana kemusnahan ekosistem dan kepelbagaian biologi
                                 (biodiversiti). Perubahan suhu mikro atau pemanasan
                                 setempat seterusnya mengganggu kestabilan kitaran hidrologi
                                 Fungsi hutan semula jadi adalah untuk menyederhanakan
                                 suhu sekitar dengan mengekalkan peratus kelembapan udara.
                                 Ketika hutan dimusnahkan untuk kegiatan pertanian, maka
                                 proses sejatpeluhan pokok-pokok akan terganggu. Akibatnya
                                 suhu sekitar akan meningkat mewujudkan fenomena
                                 pemanasan setempat. Ini juga akan mengganggu kestabilan
                                 kitaran hidrologi. Pencemaran udara , jerebu dan pencemaran
                                 air sungai Kegiatan pertanian juga boleh menyebabkan
                                 terjadinya pencemaran udara akibat penebangan pokok-pokok
                                 serta pencemaran sungai.
                                 (b) Perikanan
                                 Akibat daripada aktiviti perikanan adalah kesan-kesan
                                 terhadap alam sekitar seperti kemusnahan habitat atau
                                 kawasan pembiakan, kepupusan sumber perikanan,
                                 pencemaran dan kemusnahan ekosistem paya bakau.
                                 (i) Kemusnahan habitat atau kawasan pembiakan
                                 Penggunaan pukat harimau, pukat tunda dan pukat apollo
                                 bukan sahaja menyebabkan semua spesies ikan ditangkap
                                 tetapi turut mengaut dan memusnahkan kawasan terumbu
 (b) Jelaskan maksud penduduk optimum.              karang yang merupakan habitat ketam, sotong, udang dan
Penduduk optimum merujuk kepada keseimbangan yang        ikan. Kemusnahan ini akan merosakkan rantaian makanan
dicapai di antara jumlah penduduk dengan ciri-ciri        marin, kawasan pembiakan dan penghijrahan spesies ikan ke
teknologi moden yang menguruskan sumber-sumber          habitat lain atau ke lautan lain.
pengeluaran Negara tersebut. Justeru itu, penduduk optimum    (ii) Kepupusan sumber perikanan
dicapai apabila pertambahan penduduk diiringi oleh        Sumber perikanan menjadi pupus kerana kadar tangkapan
pertambahan eksploitasi sumber-sumber pengeluaran dengan     ikan secara berterusan melebihi had, kaedah tangkapan
secukupnya yang seterusnya dapat meningkatkan pendapatan     seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda yang
per kapita penduduk negara tersebut. Penduduk optimum      mengambil semua saiz dan jenis ikan. Penggunaan pukat
memperlihatkan ciri-ciri seperti tingkat pendapatan,       tunda di pesisir pantai (kawasan pembiakan ikan)
pendidikan dan teknologi yang tinggi, struktur penduduk yang   memusnahkan habitat akuatik. Bagi perikanan air tawar pula,
seimbang dan tiadanya pengangguran. Penduduk optimum       kepupusan sumber-sumber perikanan berlaku kerana aktiviti
berubah-ubah mengikut perubahan teknologi dan teknik-teknik   menuba (menggunakan racun) dan penggunaan kuasa elektrik
moden yang digunakan. Dengan kemajuan teknologi moden,      untuk menangkap ikan di kawasan kolam, sungai, tasik dan
pengeluaran hasil dapat ditinggikan dengan taraf hidup      kawasan paya.
semakin meningkat. Ini mungkin meninggikan saiz penduduk     (iii) Pencemaran
optimum.                             Pencemaran air laut terjadi apabila terdapat pembuangan sisa-
                                 sisa ikan yang tidak diperlukan, air pembersihan bot, sisa
(c) Aktiviti-aktiviti manusia seperti pertanian, perikanan dan  domestic dari petempatan nelayan. Bot-bot yang rosak dan
perhutanan yang dijalankan dengan giatnya telah         tidak digunakan yang dibiarkan tersadai dan reput di tepi
meninggalkan kesan terhadap alam sekitar. Beri justifikasi    pelabuhan atau muara sungai boleh menyebabkan
anda terhadap kenyataan ini.                   pencemaran fizikal dan kualiti air laut.
                                 (c) Perhutanan
(a) Kegiatan Pertanian                      Kegiatan perhutanan juga meninggalkan beberapa kesan
Kegiatan pertanian juga mempengaruhi alam sekitar dari segi   terhadap alam sekitar seperti kekurangan sumber makanan,
mengakibatkan perubahan landskap fizikal, pendedahan       kegiatan ekonomi terjejas, kehilangan kesuburan tanah,
permukaan bumi secara terus, kemusnahan ekosistem dan      fenomena kesan rumah hijau dan bekalan air berkurangan.
kepelbagaian biologi (biodiversiti), perubahan suhu mikro atau  (i) Kekurangan sumber makanan
pemanasan setempat, mengganggu kestabilan kitar hidrologi,    Ini berlaku terutamanya bagi masyarakat orang asli yang
pencemaran udara, jerebu dan pencemaran air sungai.       bergantung 100% kepada hasil-hasil hutan.
(i) Perubahan landskap fizikal serta pendedahan muka       (ii) Kegiatan ekonomi terjejas
bumi secara terus Perubahan landskap fizikal ialah hutan     Industri perabot, kayu dan kraf tangan akan terjejas apabila
semula jadi bertukar kepada hutan tanaman, hutan primer     pokok-pokok balak seperti meranti, seraya, keruing, cengal
bertukar menjadi hutan sekunder, permukaan tanah menjadi     dan lain-lain yang berharga musnah akibat proses
terdedah dan gondol. Di negara Malaysia, proses         penyahhutanan. Secara tidak langsungnya pendapatan per
penyahhutanan amat ketara di mana pada tahun 1970an,       kapita penduduk dan pendapatan negara berkurangan.
perladangan kelapa sawit dan getah berlaku serentak dengan    (iii) Fenomena kesan rumah hijau
pelaksanaan skim pembangunan wilayah seperti di JENGKA,     Oleh kerana manusia tidak selesa kerana kepanasan, maka
KETENGAH dan DARA.                        produktiviti pertanian makanan seperti padi sawah akan terjejas

http://oumclub.blogspot.com.                                                9 / 13
HBSS3103 may 2008

          BAHAGIAN C                Antaranya ialah Peraturan Perdagangan Istimewa (PTA),
ARAHAN                            projek-projek perindustrian, Kawasan Perdagangan Bebas
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan     ASEAN dan Kawasan Pembangunan ASEAN Timur.
SAHAJA                            (i) Peraturan Perdagangan Istimewa Dilaksanakan sejak
                               tahun 1970 untuk menggalakkan perdagangan intra-ASEAN
1. (a) Apakah kepentingan saling bergantungan antara     tetapi kurang berkesan kerana tiap-tiap Negara anggota
negara-negara ?                        mengutamakan kepentingan domestik.
Negara-negara di dunia saling bergantung kerana        (ii) Projek-projek Perindustrian
beberapa sebab.                        Melibatkan Projek Baja Urea ASEAN (Indonesia), Projek Baja
RPertamanya ialah perkongsian sumber-sumber alam       Urea ASEAN (Malaysia), Projek Fabrikasi Tembaga ASEAN
khususnya sumber bahan mentah dan sumber tenaga. Sebuah    (Filipina),
negara perlu bergantung dengan negara lain bagi memperoleh  Projek Vaksin Hepatitis B ASEAN (Singapura) dan Projek
kuasa tersebut. Contohnya negara Teluk dan Arab bergantung  Perlombongan Garam Abu Soda ASEAN (Thailand)
kepada negara Asia Tenggara (Malaysia) untuk mendapatkan   (iii) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
minyak kelapa sawit. Singapura pula bergantung kepada     Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas Perdagangan
Malaysia untuk mendapatkan sumber air.            ASEAN (AFTA) dapat direalisasikan melalui perjanjian Skim
RKeduanya pula ialah perkongsian dan pemindahan teknologi,  Keutamaan Tarif Sama Rata Berkesan (CEPT) yang dimeterai
penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta inovasi baru     pada tahun 1992.
dalam pelbagai bidang ekonomi. Pemindahan teknologi dan    (iv) BIMP-EAGA atau Kawasan Pembangunan ASEAN
perkongsian teknologi moden akan dapat memajukan lagi     Timur
bidang-bidang lain seperti pembangunan sumber manusia,    BIMP-EAGA atau Kawasan Pembangunan ASEAN Timur
sumber tenaga, perindustrian, sumber marin, pelancongan dan  diwujudkan pada Mac 1994 bagi menyuntik pembangunan di
juga pertanian. Sebagai contoh, negara kita bergantung    kawasan-kawasan ini yang agak mundur dari segi ekonomi.
kepada pemindahan teknologi dari negara Jepun seperti     Kawasan ini meliputi Brunei Darussalam , Kalimantan,
teknologi kejenteraan automasi, reka bentuk dan lain-lain.  Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya (Indonesia), Sabah, Sarawak,
dalam usaha untuk memperkembangkan Industri Berteknologi   Labuan (Malaysia) dan Mindanao dan Pahlawan, Filipina
Tinggi (HITEC) di Malaysia. Selain itu, negara-negara perlu  (Filipina).Usaha-usaha EAGA bermula pada Mei 1993 di mana
bergantung antara satu sama lain untuk perluasan       pegawai kerajaan dan ahli perniagaan dari Mindanao pergi ke
pasaran dan perdagangan antara negara atau kawasan.      Sulawesi dan Sarawak. Pada 1993, EAGA dibincangkan oleh
Negara-negara di Kesatuan Eropah (EU) dan Amerika Syarikat  Menteri Kewangan semasa Mesyuarat Menteri Kewangan di
pula memasarkan produk mereka ke negara Asia.         Singapura dan sebulan kemudian Sultan Brunei menyatakan
Perdagangan antara negara juga boleh dipertingkatkan.     persetujuan baginda untuk menyertai EAGA.
                               (v) Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
 (b) Binakan satu peta konsep menunjukkan DUA starategi    Penubuhannya adalah atas inisiatif ASEAN dan dikemukakan
yang dilaksanakan oleh APEC.                 oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam
                               Persidangan ASEAN dan Ekonomi Dunia di Bali pada tahun
                               1991. Keanggotaan EAEC akan terdiri daripada negara-negara
                               anggota ASEAN, Jepun, Korea Selatan dan China. Tujuan
                               EAEC ditubuhkan adalah untuk menjadikannya forum
                               perundingan isuisu ekonomi. Keduanya memperjuangkan
                               sistem perdagangan bebas dan terbuka. Selain itu, tujuannya
                               adalah untuk mendapat kesepakatan sebelum berunding
                               dengan GATT, G-8 dan NAFTA. Ia juga diharap dapat
                               menggalakkan perdagangan yang giat
                               sesama negara-negara anggota. Pada tahun 1997, EAEC
                               telah dilaksanakan secara tidak rasmi sebagai persidangan
                               ASEAN + 3 iaitu pertemuan antara ketua-ketua negara
                               anggota ASEAN dengan Perdana Menteri Jepun, Presiden
                               Korea Selatan dan Presiden China.

                                (d) Bincangkan saranan di dalam Agenda 21 dan
                               kepentingan kerjasama dalam konteks melindungi alam
 (c) Di dalam usaha memajukan pembangunan ekonomi       sekitar.
negara- negara ASEAN beberapa kepentingan menjadi       Agenda 21 telah menyarankan beberapa pandangan seperti:
fokus usaha ini. Rumuskan kepentingan dan masalah       (i) Penubuhan sumber maklumat dunia bagi data kepelbagaian
yang timbul.                         biologi
ASEAN merupakan singkatan bagi "Association of Southeast   (ii) Melindungi kepelbagaian biologi yang sepatutnya menjadi
Asian Nations" atau Persatuan Negara-negara Asia Tenggara.  sebahagian
ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok dengan      daripada semua perancangan kerajaan mengenai alam sekitar
tujuan untuk mengukuhkan kerjasama serantau. Negara      dan pembangunan
anggota mengadakan mesyuarat pada setiap November.      (iii) Menawarkan kepada masyarakat peribumi peluang untuk
ASEAN dan Kerjasama Ekonomi                  memberikan sumbangan terhadap pemuliharaan kepelbagaian
Terdapat pelbagai kerjasama ekonomi ASEAN           biologi.
                               Kepentingan Kerjasama dalam Konteks Alam Sekitar
telah diwujudkan.                       Kerjasama serantau membawa banyak manfaat kepada isu
                               alam sekitar.
http://oumclub.blogspot.com.                                             10 / 13
HBSS3103 may 2008

Antara kepentingan kerjasama ialah:               yang memasuki ruang atmosfera bumi tidak terpantul
(i) Menjamin sumber-sumber alam sekitar agar sentiasa ada    secukupnya secara normal disebabkan kesan rumah hijau. Ini
dan berterusan. Contohnya kebergantungan kepada sumber-     akan menyebabkan pemanasan global secara berperingkat
sumber yang boleh habis atau sumber yang tidak diperbaharui   dan kawasan yang mengalami pencemaran teruk akan
seperti sumber petroleum.                    mengalami kesan itu dengan lebih teruk lagi.
(ii) Mengurangkan risiko alam sekitar. Contohnya kerjasama    Implikasi daripada pemanasan global akan menyebabkan
dan perkongsian modal, teknologi serta kepakaran dalam      lapisan ais di kedua-dua kutub bumi akan mengalami
menguruskan sisa, pemuliharaan dan pemeliharaan alam       pencairan dan menyebabkan peningkatan aras laut.
sekitar.
(iii) Menjamin keberterusan pembangunan. Jalinan kerjasama,
perjanjian dan deklarasi alam sekitar yang dibentuk adalah
penting bagi menentukan idea dan konsep pembangunan
lestari
yang dikehendaki oleh masyarakat sejagat dapat dipenuhi.

2. (a) Beri maksud kesan rumah hijau dan penipisan
lapisan ozon.
Kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila
kepekatan gas-gas rumah hijau di dalam sesuatu ruang
tertutup meningkat dan menyekat haba daripada mudah
terbebas. Kesan ini tidak tertakluk pada pemanasan global
sahaja, tetapi juga di dalam mana-mana ruang.
Kesan rumah hijau berlaku apabila komposisi gas-gas rumah
hijau seperti, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen
dioksida meningkat melebihi tahap normal. Secara amnya, di
dalam atmosfera sesuatu ruang tertutup, komposisi gas ini
tidak akan melebihi 0.03%. Apabila komposisinya meningkat,
molekul-molekul gas ini yang bersifat penyimpan haba, akan
memerangkap haba lalu melambatkan proses pembebasan
haba. Penggunaan penyembur aerosol, sesetengah peti sejuk
dan penyaman udara yang membebaskan Klorofluorokarbon
(CFC) juga menyumbang kepada kesan pemanasan global ini.

Punca-Punca yang Menyebabkan Berlakunya Kesan
Rumah
Hijau Kesan rumah hijau berpunca sama ada secara semula
jadi atau buatan manusia. Secara semula jadi, kesan rumah
                                 (b) Kemerosotan kualiti alam sekitar ialah kesan negatif
hijau berpunca daripada letusan gunung berapi yang
                                 akibat daripada proses perbandaran. Bincangkan.
membebaskan gas-gas sulfur dan karbon. Selain itu,
pembakaran hutan akibat petir juga memberi kesan juga.
                                 Kesan Perbandaran
Secara buatan manusia, kesan rumah hijau kebanyakan
                                 Proses perbandaran ataupun peningkatan taraf sesebuah
berpunca daripada pembebasan bahan pencemaran udara,
                                 kawasan turut memberi kesan yang negatif kepada alam
seperti asap dari kenderaan dan kilang.
                                 sekitar kita. Kesan perbandaran terhadap alam sekitar
(i) Industri pencuci pelarut
                                 terbahagi kepada dua.
CFC dalam bentuk cecair digunakan sebagai bahan pencuci
minyak dan gris dalam peralatan elektronik, elektrik, mikrocip
dalam komputer dan pelbagai jenis logam.
(ii) Industri pendingin udara
Penggunaan CFC dalam industri ini melibatkan pendinginan
kenderaan, bangunan dan perumahan.
(iii) Industri keluaran foam CFC digunakan dalam industri
keluaran tilam, mesin pembasuh dan peralatan lain.
(iv) Industri aerosol atau bahan pembakar
CFC dikeluarkan dengan banyak dalam penggunaan tin
                                 (i) Kemerosotan Kualiti Alam Sekitar
penyemburan pewangi dan kosmetik.
                                 • Peningkatan suhu setempat
(v) Aktiviti penyahhutanan
                                 Kemerosotan alam sekitar yang pertamanya adalah dari segi
Meningkatkan kandungan karbon dioksida di udara.
                                 peningkatan suhu setempat. Peningkatan suhu setempat ini
(vi) Aktiviti pembakaran Pembakaran sampah sarap secara
                                 biasanya berlaku di kawasan-kawasan perindustrian dan di
terbuka, contohnya tapak pelupusan sampah, kawasan
                                 kawasan yang mengalami kemusnahan hutan. Suhu di
pertanian, pembakaran hutan, letusan gunung berapi
                                 kawasan-kawasan berkenaan biasanya di antara 2 darjah
                                 Celsius atau 3 darjah Celsius lebih tinggi berbanding dengan
Penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau merupakan dua
                                 kawasan-kawasan yang lain.
fenomena yang berbeza tetapi memberi kesan yang buruk
kepada alam sekitar. Kesan rumah hijau global berlaku apabila
                                 • Hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus
sinaran inframerah matahari
                                 Pembersihan hutan kerana pembangunan pertanian,

http://oumclub.blogspot.com.                                               11 / 13
HBSS3103 may 2008

penempatan dan perindustrian di bandar telah menyebabkan      • Pencemaran bau
hakisan berlaku. Hakisan tanah pula akan mengakibatkan       Pencemaran bau merupakan perkara yang sering dialami
berlakunya banjir dan banjir kilat. Ini turut mencetekkan      oleh penduduk yang tinggal terutamanya berhampiran
sungai-sungai di Malaysia. Contohnya di Delta Kelantan dan     kilang getah, kilang kelapa sawit, kawasan pelupusan
Kuala Pahang.                            sampah dan kawasan rawatan kumbahan. Pencemaran bau
• Ancaman kepada Ekosistem                     boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada penduduk yang
Rancangan kemajuan tanah seperti FELDA dan perladangan       berada di sekelilingnya.
telah mewujudkan ancaman kepada ekosistem.             • Pencemaran bunyi
• Banjir dan banjir kilat di desa dan di bandar           Punca utama pencemaran bunyi ialah seperti kilang-kilang
Banjir mudah berlaku jika hujan turun dengan lebatnya dan      yang berasaskan kepada kayu, bengkel kejuruteraan, kilang
berterusan, terutama semasa musim hujan. Banjir di         padi, kerja-kerja besi dan keluli, kenderaan bermotor, kereta
kawasan-kawasan seperti Kuala Pahang dan Delta Kelantan       api dan kapal terbang. Jika sesuatu tempat mengalami lebih
berlaku setiap tahun semasa musim monsun timur laut atau      daripada 55 dBA, maka boleh dikatakan diganggu oleh
musim tengkujuh kerana Sungai Pahang dan Sungai           pencemaran bunyi.
Kelantan cetek dimendap oleh kelodak hakisan.
(ii) Pencemaran alam sekitar                    • Pencemaran sampah sarap
Pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara,          Pencemaran sampah sarap biasanya dialami oleh penduduk
pencemaran air, pencemaran bau, pencemaran bunyi,          bandar kerana kuantiti sampah sarap meningkat dengan
pencemaran tanah-tanih, pembuangan sisa toksik dan         pertambahan bilangan penduduk bandar. Tempat pelupusan
pembuangan sampah sarap berlaku                   sampah sarap merupakan masalah yang rumit. Pemilihan
akibat daripada perbandaran.                    tempat yang sesuai semakin sukar kerana kebanyakan
                                  kawasan digunakan untuk pembangunan tanah kediaman
• Pencemaran udara                         dan perbandaran.
Terdapat banyak punca yang menyebabkan terjadinya          • Pencemaran sisa toksik
pencemaran udara. Pertamanya adalah pembakaran bahan        Pencemaran ini menjadi semakin serius terutamanya di
api di kilang dan di dalam enjin kenderaan yang mengeluarkan    kawasan Lembah Klang iaitu wilayah pembangunan utama
gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, debu dan karbon       di Malaysia. Pelupusan sisa toksik menjadi masalah apabila
monoksida. Selain itu, pengeluaran asap, debu dan juga       keupayaan loji rawatan terhad.
karbon dioksida hasil kegiatan pembakaran sampah
sarap dan hutan secara besar-besaran juga turut           (c) Di dalam usaha memelihara dan memulihara alam
menyumbang kepada pencemaran udara kita.              sekitar untuk mencapai pembangunan lestari, beberapa
penyemburan racun serangga dan bahan-bahan kimia boleh       langkah perundangan dan langkah bukan perundangan
menghasilkan kimia dan gas beracun. Penggunaan peti sejuk      telah dilaksanakan. Buktikan kebenaran kenyataan
dan pendingin hawa di rumah kita juga menghasilkan gas       tersebut dengan memberi contoh.
klorofluorokarbon (CFC) yang menipiskan lapisan ozon.
                                  Pembangunan Lestari: Langkah Pemeliharaan dan
                                  Pemuliharaan Alam Sekitar

                                  Strategi pembangunan lestari sekarang menjadi agenda utama
                                  kerajaan dalam pembangunan sosioekonomi. Demi mencapai
                                  kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang,
                                  perancangan pembangunan yang sedia ada perlu diubah.
                                  Justeru ini, faktorfaktor seperti polisi ekonomi, polisi sosial,
                                  polisi alam sekitar, faktor politik, polisi kependudukan dan
                                  senario global digabung
                                  Secara umumnya, semua langkah perundangan yang
                                  berkaitan dengan kawalan alam sekitar di Malaysia sama ada
                                  dari segi bunyi, udara, air, tanah dan sebagainya terkandung
Pencemaran air                           dalam Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Akta ini merupakan
                                  perundangan induk yang dirujuk untuk tindakan terhadap
                                  pesalah alam sekitar. Selain itu, negara kita turut mempunyai
                                  Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA). Jabatan Alam Sekitar
                                  (JAS) dipertanggungjawabkan untuk memantau, menilai dan
                                  mengawal segala aspek berkaitan dengan alam sekitar. JAS
                                  juga boleh mengenakan kompaun, menyita premis, mengheret
                                  pesalah ke mahkamah dan bertindak dalam perkara lain yang
                                  dibenarkan dalam Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Akta
                                  Pemuliharaan Tanah (Bahagian III) adalah tentang kawalan
• Pencemaran tanah dan tanih                    kelodak dan hakisan. Sebahagian besar daripada kawalan
Pencemaran tanah dan tanih terjadi apabila bahan-bahan       hakisan adalah tertumpu pada kawasan tanah bukit. Seksyen
kimia meresap ke dalam tanah melalui penyemburan racun       5 contohnya, menegaskan bahawa tanah bukit tidak
serangga. Pembuangan sampah di merata-rata tempat juga       boleh ditanam dengan tanaman jangka pendek termasuk sayur
menjadi sebab kepada pencemaran tanah. Di samping itu,       sayuran kecuali mendapat kebenaran daripada pihak
sisa-sisa tinggalan di atas tanah hasil aktiviti-aktiviti seperti  bertanggungjawab (Dasar Perhutanan Negara 1984). Jadual 1,
pembinaan, pembalakan, perlombongan turut menyumbang        Seksyen 2 (1), Perkara 15 (b) adalah tentang pemegang
kepada pencemaran tanah.                      lesen membalak bertindak mengurangkan hakisan tanah di
http://oumclub.blogspot.com.                                                  12 / 13
HBSS3103 may 2008

kawasan pembalakan. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974      (f) Prinsip mengekalkan hidupan liar dan kepelbagaian hidup
menghendaki ruang terbuka di dalam dan di sekeliling        atau biodiversity Adalah salah jika manusia memusnahkan
bangunan yang sedang dibina dilindungi secara bersesuaian     mana-mana spesies atau habitat mereka.
daripada hakisan tanah. Manakala Akta Kerajaan Tempatan      (g) Prinsip kerosakan yang minimum
1976, Seksyen 69 menegaskan tentang kesalahan seseorang      Pilihlah cara yang melibatkan kerosakan yang minimum
yang membuang kotoran di dalam, di tebing sungai, terusan,     apabila menjalankan perubahan kepada alam atau bumi.
longkang, saluran dan sebagainya. Akta Perikanan 1985,       (h) Prinsip perubahan berterusan
Seksyen 26(1) mengawal penggunaan bahan pencemar, racun      Gunalah cara dan kadar yang sesuai untuk melakukan
dan bahan letupan bagi tujuan menangkap ikan di pinggir      perubahan kepada bumi.
pantai atau di perairan darat. Banyak lagi akta-akta dari segi   (i) Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya
perundangan yang terdapat di negara Malaysia yang         Adalah tidak benar menganggap manusia dan benda-benda
dilaksanakan demi memelihara dan memulihara alam sekitar      hidup tidak mempunyai nilai selain daripada nilai ekonomi.
                                  (j) Prinsip menaik taraf hidup generasi akan datang
(d) Sebagai seorang warga yang mesra alam sekitar,         Manusia seharusnya meninggalkan bumi dalam keadaan yang
cadangkan dan terangkan TIGA amalan hidup yang anda        sama atau dalam keadaan yang lebih baik lagi.
akan lakukan untuk memelihara dan memulihara alam         (k) Prinsip tanggungjawab setiap individu Setiap individu
sekitar di tempat kerja anda.                   seharusnya bertanggungjawab atas segala tindakannya
                                  terhadap alam sekitar.
Langkah pengurusan strategik meliputi usaha jangka pendek     (l) Prinsip kesederhanaan
dan jangka panjang untuk mengatasi segala masalah alam       Setiap individu atau korporat atau Negara mempunyai hak
sekitar setempat manakala kempen kesedaran dan pendidikan     yang tidak terbatas terhadap sumber alam tetapi jangan
alam sekitar lebih tertumpu pada langkah menyedarkan        mensia-siakannya.
masyarakat tentang perlunya hidup berharmoni dengan alam      (m) Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem
sekitar.                              Manusia seharusnya melindungi ekosistem yang sedia ada
                                  dan memperbaikinya jika berlaku sebarang kerosakan.
Pendidikan merupakan satu saluran yang amat penting untuk     (n) Prinsip etika melebihi hukum
meningkatkan kesedaran penduduk tentang kepentingan alam      Buatlah lebih daripada apa yang diminta oleh undang-undang,
sekitar. Melalui pendidikan alam sekitar sama ada secara      semasa melindungi dan memelihara kemandirian alam atau
formal atau tidak formal boleh membantu menerapkan serta      bumi.
meningkatkan tahap kesedaran penduduk tentang           (o) Prinsip mengalami dan menghayati adalah yang paling baik
kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar demi      Cintailah, hayati dan alami udara, air, tanah, flora dan fauna di
mencapai kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik.     bumi ini.
Pendidikan secara formal boleh diterapkan melalui Kurikulum    (p) Prinsip cintakan persekitaran
Baru Sekolah Rendah (KBSR), Kurikulum Baru Sekolah         Pupuk rasa cinta kepada persekitaran kita.
Menengah (KBSM) dan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
seperti Institut Pendidikan Guru mahupun di universitiuniversiti
awam. Pendidikan secara tidak formal boleh disalurkan melalui
program-program atau seminar, forum, risalah dan penerbitan
yang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS), Sahabat
Alam Sekitar (SAM) dan sebagainya. Program-program
yang lazim dilaksanakan adalah seperti projek wira alam,
program kesedaran alam sekitar, pertandingan debat alam
sekitar antara IPT, program sekolah lestari seperti anugerah
alam sekitar dan pertandingan menulis esei/ cerpen alam
sekitar.

(a) Prinsip rendah diri
Bumi bukanlah milik kita manusia, kita hanya merupakan
sebahagian daripada bumi dan alam.
(b) Prinsip bekerjasama
Peranan kita adalah untuk memahami alam semula jadi dan
bekerja serta hidup dengan cara seiring jalan atau dengan
cara yang berharmoni dengannya dan bukan melawan atau
memusnahkannya.
(c) Prinsip menghormati alam atau bumi
Semua spesies mempunyai hak untuk hidup dan hak ini tidak
bergantung kepada sama ada spesies itu berguna atau tidak
kepada manusia.
(d) Prinsip hidup seimbang
Semua perkara baik bukan kebendaan sahaja tetapi perasaan
kebahagiaan juga penting.
(e) Prinsip mementingkan kemampanan ekosistem
Sesuatu itu adalah baik jika ia dapat mengekalkan ekologi,
keterusan dan kepelbagaian sistem dan salah apabila ia
mengakibatkan yang sebaliknya.

http://oumclub.blogspot.com.                                                  13 / 13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3251
posted:4/9/2010
language:Malay
pages:13
Description: Contoh Dan Cadangan Jawapan Ujian Akhir Manusia dan Alam Sekitar HBSS3103