SYED ALWI BIN SYED AHMAD by xqu19590

VIEWS: 586 PAGES: 15

									Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad
Dokumentasi
Salasilah
Keluarga
                        ...tanpa jemu, terus mencari
        SYED ALWI
         BIN
       SYED AHMAD


Versi 1.0             www.nasirjalil.com       Muka 1 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad
REKOD DOKUMEN

Versi    Tarikh    Nama        Catatan
0.1     1/10/2007  Nasir Jalil     Draf pertama
1.0     29/10/2007  Nasir Jalil     Diterbitkan di www.nasirjalil.com
Versi 1.0               www.nasirjalil.com        Muka 2 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed AhmadKANDUNGAN
1. PENDAHULUAN......................................................................................................4
2. ANDAIAN................................................................................................................4
3. GENERASI ASAL ....................................................................................................5
 3.1. STRUKTUR KELUARGA SYED ALWI BIN SYED AHMAD..............................5
4. GENERASI PERTAMA.............................................................................................6
 4.1. STRUKTUR KELUARGA SYED ALI BIN SYED ALWI.....................................6
 4.2. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH SALMAH BINTI SYED ALI ...................7
 4.3. STRUKTUR KELUARGA SYED ABDULLAH BIN SYED ALI ...........................8
 4.4. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH ROGAYAH BINTI SYED ALI ................9
 4.5. STRUKTUR KELUARGA SYED MANSUR BIN SYED ALI...............................9
 4.6. STRUKTUR KELUARGA SYED HASAN BIN SYED ALI..................................9
 4.7. STRUKTUR KELUARGA SYED ISMAIL BIN SYED ALI..................................9
 4.8. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH (WOK) BINTI SYED ALI ......................9
 4.9. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH INTAN BINTI SYED ALI ......................9
 4.10. STRUKTUR KELUARGA SYED AHMAD BIN SYED ALI .............................9
 4.11. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH BERLIAN BINTI SYED ALI...............9
5. GENERASI KEDUA ...............................................................................................10
 5.1. STRUKTUR KELUARGA SYED ABD JALIL BIN SYED ABDULLAH .............10
 5.1.1. GAMBAR KELUARGA SYED ABD JALIL BIN SYED ABDULLAH..............11
 5.2. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH ZAHARAH BINTI SYED ABDULLAH ..12
 5.3. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH HANIPAH BINTI SYED ABDULLAH...13
 5.4. STRUKTUR KELUARGA SYED SALIM BIN SYED ABDULLAH ....................14
 5.5. STRUKTUR KELUARGA SYED MUSTAFA BIN SYED ABDULLAH...............15
Versi 1.0                        www.nasirjalil.com                 Muka 3 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad1. PENDAHULUAN

Dokumen ini dihasilkan dengan tujuan membina salasilah keluarga Syed Alwi Bin
Syed Ahmad sebagai rujukan generasi akan datang. Selain itu ianya juga bertujuan
merapatkan kembali persaudaraan yang mungkin terputus kesan dari kedudukan
kelompok saudara-mara yang jauh antara satu sama lain.2. ANDAIAN

Dari segi maklumat yang berjaya dikumpulkan struktur keluarga yang dapat
dipastikan secara sahih adalah bermula dari keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad dan
didalam dokumen ini titik permulaan ini telah diandaikan sebagai generasi asal.3. DEKLARASI

Penerbitan dokumen ini adalah sebagai merintis jalan bagi mengumpul maklumat
keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad. Didalam proses tersebut kemungkinan terdapat
beberapa kesalahan maklumat seperti :

  •  Ejaan nama
  •  Struktur keluarga dan sebagainya.

Kami memohan maaf sekiranya maklumat keluarga anda tidak tepat dan pihak kami
amat mengalu-alukan pembetulan maklumat dari pihak anda, memandangkan
kemungkinan maklumat yang terdapat di sini bukanlah maklumat yang seratus
peratus tepat.

Sila berhubung dengan kami melalui :

    Telefon   -   012-2057891 (Nasir)
    Email    -   synasir@hotmail.com
Versi 1.0               www.nasirjalil.com      Muka 4 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad


4. GENERASI ASAL
  4.1.  STRUKTUR KELUARGA SYED ALWI BIN SYED AHMAD
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 5 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad5. GENERASI PERTAMA
  5.1.  STRUKTUR KELUARGA SYED ALI BIN SYED ALWI
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 6 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  5.2.  STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH SALMAH BINTI
    SYED ALI
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 7 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  5.3.  STRUKTUR KELUARGA SYED ABDULLAH BIN SYED
    ALI
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 8 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  5.4.  STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH ROGAYAH BINTI
    SYED ALI


  5.5.  STRUKTUR KELUARGA SYED MANSUR BIN SYED ALI


  5.6.  STRUKTUR KELUARGA SYED HASAN BIN SYED ALI  5.7.  STRUKTUR KELUARGA SYED ISMAIL BIN SYED ALI  5.8.  STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH (WOK) BINTI SYED
    ALI


  5.9.  STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH INTAN BINTI SYED
    ALI  5.10.  STRUKTUR KELUARGA SYED AHMAD BIN SYED ALI  5.11. STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH BERLIAN BINTI
    SYED ALI
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 9 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad6. GENERASI KEDUA
  6.1. STRUKTUR KELUARGA SYED ABD JALIL BIN SYED
    ABDULLAH
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 10 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad    6.1.1.  GAMBAR KELUARGA SYED ABD JALIL BIN SYED
      ABDULLAH

  •  Bergambar kenangan seisi keluarga pada pada Hari Raya Aidilfitri 2006.
  •  Bersila dari kiri – Farah, Faiz
  •  Duduk dari kiri – Fatimah, Tuan Haji Syed Abd Jalil, Hajjah Sarah, Alwi
  •  Berdiri dari kiri – Nasir, Syahmi, Rashida, Haziq, Zuraidah, Rosnah, Zulkefli
Versi 1.0                 www.nasirjalil.com         Muka 11 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  6.2.  STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH ZAHARAH BINTI
    SYED ABDULLAH
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 12 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  6.3.  STRUKTUR KELUARGA SHARIFAH HANIPAH BINTI
    SYED ABDULLAH
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 13 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  6.4. STRUKTUR KELUARGA SYED SALIM BIN SYED
    ABDULLAH
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 14 / 15
Salasilah Keluarga Syed Alwi Bin Syed Ahmad  6.5. STRUKTUR KELUARGA SYED MUSTAFA BIN SYED
    ABDULLAH
Versi 1.0             www.nasirjalil.com  Muka 15 / 15

								
To top