hubungan etnik PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK by wankola

VIEWS: 4,276 PAGES: 56

									 PEMBANGUNAN
   POLITIK
 DALAM KONTEKS
HUBUNGAN ETNIK
  DI MALAYSIA
         1
     KONSEP MODENISASI
   DAN PEMBANGUNAN POLITIK

  Konsep modenisasi :
    merujuk   kpd suatu proses transformasi atau
    perubahan berencana dalam segala aspek kehidupan
    masyarakat.

  Modenisasi mengandungi dua aspek utama:
    1. Pembangunan ekonomi
    2. Pembangunan politik.                           5
  Matlamat pembangunan ekonomi:
   untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan ekonomi
   dengan mewujudkan sebuah masyarakat industri.

  Matlamat pembangunan politik:
   pembinaan negara-bangsa.  Negara-bangsa diertikan:
    suatu  wilayah yang mempunyai sempadan,
    pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau
    bangsa.
                           6
  Pembinaan negara-bangsa dapat dicapai
  melalui kaedah yg bersifat top-down seperti:
   1. Penghayatan ideologi negara,
   2. Penerapan dasar-dasar awam yang
    ditentukan oleh pihak kerajaan,
   3. Penanaman    semangat   nasionalisme
    melalui simbol-simbol dan ritual negara.

  Lazimnya, penilaian ke atas dasar-dasar
  awam yg dilaksanakan menjadi asas kpd
  pengukuran kejayaan atau pencapaian
  pembinaan negara-bangsa.                        8
  Pembangunan politik turut melibatkan perubahan dlm
  aspek struktural dan budaya sehingga membawa kpd
  perubahan sistem politik masyarakat.

  Pembangunan politik dlm konteks ini berlangsung melalui 3
  proses utama:
  1. perbezaan struktur politik;
  2. Sekularisasi budaya politik;
  3. Partisipasi politik yg besar oleh rakyat.

  perbezaan struktur politik:
    Perubahan dpd struktur politik yg bersifat feudal atau
    autoritarian kpd struktur politik yg berpegang kpd prinsip
    trias politica ( yg mana kekuasaan politik terletak kpd 3
    badan yg terpisah dan saling mengawasi )

                               9
  Sekularisasi budaya politik:
    Perubahan budaya politik dpd budaya politik feudal
    dan yang tidak memisahkan antara agama dgn
    negara kpd budaya politik yg memisahkan kedua
    unsur tersebut.  Perubahan dlm budaya politik itu akhirnya
  membawa kpd proses selanjutnya:
    partisipasi politik yg besar oleh rakyat dlm proses
    politik.
    rakyat yg mempunyai kedaulatan dan berhak
    menentukan pemimpin mereka.                             10
  Pembangunan politik dlm konteks mewujudkan
  amalan demokrasi dianggap tercapai apabila
  terdapat komponen berikut dlm suatu sistem
  politik, iaitu:
  1. Parti-parti politik
  2. Majlis perwakilan rakyat atau parlimen
  3. Perlembagaan negara
  4. Pilihanraya
                      11
     MODENISASI DI MALAYSIA
  Konsep dan proses modenisasi bermula di Eropah Barat
  akibat dpd Revolusi Perancis dan Revolusi Industri.

  konsep modenisasi dan proses tersebar dan diguna
  pakai di seluruh dunia - melalui proses imperialisme dan
  kolonialisme.

  Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dgn
  kehadiran kolonial Inggeris - mencontohi jejak langkah
  pengalaman modenisasi di Eropah Barat.

  Projek modenisasi dilanjutkan – melakukan pelbagai
  perubahan dan penyesuaian.


                              12
      MODENISASI
   DAN PEMBANGUNAN POLITIK
  Dlm konteks pembangunan politik Malaysia, isu
  pembinaan negara-bangsa adalah sangat
  penting.

  Malaysia turut berusaha mencapai pembinaan
  negara-bangsa melalui beberapa kaedah yang
  bersifat top-down.                        13
  Program penghayatan ideologi negara:
    Rukunegara
    Penerapan dasar-dasar awam
      (Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan
      Nasional, Dasar Pembangunan Wawasan, dan
      Dasar Pendidikan Kebangsaan)


  Usaha dan penilaian yg berterusan ke atas
  dasar-dasar awam - penting bg memastikan
  kejayaan @ pencapaian pembinaan
  negara-bangsa.

                         14
KEMAJMUKAN ETNIK DALAM
PROSES POLITIK DI MALAYSIA
               15
            PENDUDUK

  Malaysia adalah sebuah negara plural yang mempunyai
  jumlah penduduk lebih kurang 26 juta orang pada tahun
  2004.

  Umumnya, Melayu (Semenanjung) adalah kelompok etnik
  majoriti, iaitu mewakili lebih kurang 60%, sementara Cina
  mewakili lebih kurang 28%, India 5% dan selebihnya
  adalah terdiri daripada kelompok bumiputera kecil seperti
  Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu di Sarawak dan
  Kadazan dusun, Murut, dan Bajau di Sabah.

  Bilangan dan peratusan yang lebih terperinci dapat dilihat
  dalam Jadual 9.


                              16
Jadual 5.1: Semenanjung Malaysia: Anggaran Penduduk
Mengikut Etnik, 2004


    ETNIK    JUMLAH ‘000    PERATUSAN

MELAYU           11,532.1      61.7

CINA             5,208.4      27.9

INDIA            1,709.8       9.1

BUMIPUTERA LAIN        238.1       1.3

JUMLAH           18,688.4     100.00

 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004.
                          17
             Demografi Politik
       Kelompok       Kerusi Parlimen      Pengundi Berdaftar
            Majoriti  Plural  Jumlah  %     Bil.      %
Melayu:          125    18    143   65.3  5,152,858.4     51.0
 Semenanjung       116    15    131   59.8  4,871,050.7     48.2
 Sarawak**         8     -     8   3.6   88,602      0.9
 Sabah           1     3     4   1.8   193,205.7     1.9
Dayak:          14     -    14   6.4   503,525.8     5.0
 Iban           9     -     9   4.1     *        *
 Bidayuh          3     -     3   1.4     *        *
 Orang Ulu         2     -     2   0.9     *        *
Bumiputera Sabah     17     1    18   8.2   388,932.9     3.9
 Islam           7     -     7   3.2     *        *
 Bukan Islam       10     1    11   5.0     *        *
Cina           30     14    44   20.1  3,315,962.3     32.8
 Semenanjung       23     11    34   15.5  2,855,746.3     28.7
 Sarawak          6     -     6   2.7   305,038.9     10.0
 Sabah           1     3     4   1.8   155,177.1     1.5
India           -     -     -   -   740,650.2     7.3
                                      18
JUMLAH          186    33    219   100  10,101,929.6    100
Jadual 5.2 : Sabah: Anggaran Penduduk Mengikut
          Etnik, 2004
 ETNIK       JUMLAH: ‘000    PERATUSAN
 Kadazandusun   519.8       24.8
 Bajau       386.1       18.5
 Murut       94.7        4.5
 Melayu      360.5       17.2
 Bumiputera Lain  431.8       20.6
 Cina       287.5       13.7
 India       11.5        0.5
 JUMLAH      2,091.9      99.8

 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004.
                         19
  Sosio-Budaya
          20
21
22
23
24
     Semenanjung Malaysia

  Melayu adalah  etnik  terbesar  di
  Semenanjung.

  Perlembagaan Persekutuan Malaysia
  memperuntukkan masyarakat Melayu
  menganut agama Islam.

  Sebahagian besar Melayu (Semenanjung)
  merupakan penduduk luar bandar.
                     25
  Peratusan ini mula berkurangan kerana penghijrahan
  mereka ke bandar bermula sejak 1970-an dan selepas
  itu, ia kian meningkat.

  Bagi yg masih tinggal di luar bandar, kebanyakan
  tertumpu kpd aktiviti tradisional spt pertanian dan
  nelayan peringkat sara diri.

  1980-an, ramai di antara mereka yg terlibat dlm bidang
  pertanian secara besar-besaran di estet dan ladang
  komersial yg mengusahakan tanaman kelapa sawit.

  Namun sebahagian besar Melayu di bandar masih
  tertumpu kpd perkhidmatan awam, w/p tdpt sebilangan
  kecil berjaya dlm sektor perdagangan dan perniagaan.                            26
  Cina adalah etnik kedua terbesar di Semenanjung.
  Masyarakat ini penganut pelbagai agama spt ajaran
  Buddha dan Konfusius, Kristian, kepercayaan tradisional
  dan segelintir yg memeluk Islam.
  Sbhgn besar - tertumpu kpd sektor perdagangan dan
  komersial.
  - tertumpu di bandar-bandar utama, khasnya di Lembah
  Klang.

  India adalah etnik ketiga di Semenanjung.
  Sbhgn   besar  masih   tertumpu di estet-estet,
  (penempatan tradisional mereka).
  namun, tdpt kalangan mereka yg berpindah ke bandar-
  bandar dan menerokai pekerjaan serta penghidupan yg
  berbeza dpd ibu-bapa mereka.


                             27
  Terdapat antara mereka berjaya menembusi sektor
  perdagangan dan komersial.

  India Malaysia terdiri dpd pelbagai puak berasaskan asal
  usul mereka di Tanah Besar India.

  Kepelbagaian ini jarang diakui dlm data-data rasmi spt -
  puak Sikh, Tamil, Malayalee dan Singhalese.

  Mereka juga menganut pelbagai agama seperti - Hindu,
  Sikh dan juga Islam.
                              28
  Orang Asli merupakan etnik terkecil di Semenanjung.
    Kebanyakan penduduk pendalaman di beberapa negeri di
    Semenanjung.
    mengikut kepercayaan tradisional, animisme, Kristian dan Islam.


  Terdapat juga kelompok-kelompok kecil lain:
    Baba-Nyonya di Melaka dan Penang - menghasilkan
    percantuman elemen-elemen budaya Cina dan budaya Melayu
    Portugis di Melaka - mengamalkan budaya Portugis yg di-
    Malaysia-kan.
    Siam di beberapa kawasan di negeri-negeri di utara
    Semenanjung.
                                   29
            Sarawak
  Hampir semua etnik Dayak, sama ada Iban, Bidayuh atau Orang
  Ulu, merupakan penganut kepercayaan tradisional atau Kristian,
  sebilangan kecil sahaja menganut agama lain terutamanya
  Islam.

  Dayak:
    penduduk luar bandar, walaupun peratusan ini menurun
    semenjak tahun 1970-an.
    Penduduk di luar bandar dan pendalaman di rumah
    panjang, aktiviti utama ialah pertanian sara diri.
    Aktiviti ini semakin berkurangan dan kebanyakan mereka
    bergiat dalam sektor pembalakan dan juga buruh upahan.
    sebilangan mereka telah berjaya menerokai sektor
    perdagangan atau komersial di bandar-bandar utama
    negeri berkenaan.

                                30
  Etnik Melayu:
    merupakan penghuni luar bandar terutama di
    pinggiran bandar Kuching, Kota Samarahan dan
    Sibu.
    Aktiviti utama yg tinggal di luar bandar adalah
    pertanian sara diri.
    Tinggal di bandar, tertumpu di sektor perkhidmatan
    awam.

  Etnik Melanau:
    Penduduk pantai Sarawak.
    Menganut agama Islam, Kristian dan juga
    kepercayaan tradisional.
    Tinggal di kawasan tradisional, bekerja sbg nelayan
    dan petani serta pengutip sagu.

                             31
  Etnik Cina:
    Tinggal di kwsn bandar, terdapat sebilangan
    kecil tinggal di luar bandar.
    Tertumpu pada perdagangan.
    Menganut pelbagai agama seperti ajaran
    Buddha, Konfusianis dan Kristian.
                         32
               Sabah
  Purata bilangan penduduk yg menganut Islam dan Kristian di
  kalangan etnik bumiputera ini hampir sama jumlahnya.

  Kadazandusun menganut agama asal dan Kristian, sementara
  Bajau, Murut dan “bumiputera lain” menganut agama Islam.

  Kebanyakan mereka adalah penduduk :
    luar bandar dan terlibat dalam pertanian sara diri sbg aktiviti
    utama, disamping mencari produk hutan.
    bandar-bandar, tertumpu kpd sektor perkhidmatan awam.


  Masyarakat Cina:
   Tertumpu di pusat-pusat bandar utama.
   Terlibat dlm aktiviti perdagangan dan sektor komersial.
   Penganut  pelbagai agama spt Buddha, Kristian dan
   sebilangan kecil yg memeluk Islam.

                                 33
KERJASAMA POLITIK DAN HUBUNGAN ETNIK
  Semasa penjajahan, penglibatan rakyat tempatan
  dlm proses politik dan pentadbiran - terhad.

  Di akhir penjajahan, rakyat - dilibatkan dlm proses
  politik dan pentadbiran di peringkat paling bawah,
  (pegawai rendah).

  Gerakan lebih besar ialah pada zaman berakhirnya
  penjajajan Jepun - bermula dgn pelancaran
  Malayan Union di negeri-negeri di Semenanjung
  Malaysia dan penyerahan Sabah dan Sarawak
  kepada Inggeris utk ditadbirkan sbg tanah jajahan
  Inggeris pd petengahan 1946.

                           34
   Semenanjung Malaysia
  Sekembalinya mereka ke Persekutuan Tanah
   Melayu, Inggeris merancang dan melancarkan
   Malayan Union pada 1946. Kesatuan ini terdiri
   dpd 9 negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka.

   Beberapa ciri penting Malayan Union adalah
   seperti berikut:
    Pemusatan kuasa di kerajaan pusat.
    Raja-raja Melayu hilang kuasa, kecuali ke atas
    hal berkaitan Islam dan adat Istiadat Melayu
    Hak kerakyatan yang bebas berdasarkan
    prinsip jus soli.
                          35
  Malayan Union disambut dgn tentangan hebat dpd orang
  Melayu.

  Di bawah pimpinan Onn Jaafar, mereka menubuhkan
  Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (United Malays
  National Organization [UMNO] ).

  UMNO ditubuhkan hasil dpd     gabungan  pelbagai
  persatuan/ pertubuhan Melayu.

  Tentangan Melayu thdp Malayan Union disalurkan
  melalui parti ini yg juga mendapat pelbagai sokongan spt
  dpd bekas pegawai-pegawai Inggeris.                             36
  Dlm suasana politik yg tegang ini, lahir dua buah parti
  politik.

  1. Kongress India Persekutuan Tanah Melayu (Malayan
  Indian Congress [MIC]).
    Ditubuhkan pada penghujung tahun 1946, iaitu beberapa
    bulan setelah UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946.
    Diketuai oleh John Thivy.
    Matlamat utamanya: menjaga kepentingan dan kebajikan
    etnik India di Persekutuan Tanah Melayu.

  2. Persatuan Cina Persekutuan Tanah Melayu (Malayan
  Chinese Association [MCA]).
    Ditubuhkan pada 1949 oleh Tan Cheng Lock.
    Tujuan: menjaga kepentingan dan kebajikan etnik Cina di
    Persekutuan Tanah Melayu.
                               37
  Tujuan penubuhan MCA & MIC – membuktikan kpd
  Inggeris bhw Cina & India sedia berkerjasama dgn
  Melayu dan setia kpd Persekutuan Tanah Melayu.

  Kerjasama erat ini membawa kejayaan besar dlm politik
  awal Persekutuan Tanah Melayu. Contoh:
    Pilihanraya Perbandaran Kuala Lumpur 1952; parti
    Perikatan menang 9/12 kerusi yg dipertandingkan.
    Pilihanraya Umum Pertama; menang 51 drpd 52
    kerusi yg dipertandingkan.

  Situasi ini adalah asas menunjukkan kpd Inggeris –
  Persekutuan Tanah Melayu sudah bersedia utk
  dibebaskan drpd kuasa Inggeris.


                             38
  Selepas   penubuhan  Malaysia  1963,
  kerjasama/perbincangan antara parti politik
  diperluaskan lagi. Parti Perikatan ditukar
  namanya kpd BN.

  Sejak merdeka 1957, proses politik berasaskan
  etnik dan penubuhan parti politik seterusnya
  terus menepati garis etnik.
                        39
        Malaysia Timur
  Proses dan penubuhan parti politik di Sabah dan
  Sarawak merupakan respons terus kpd
  cadangan yg melibatkan kedua-dua negeri itu
  dlm Persekutuan Malaysia.
                        40
             Sarawak

  Parti terawal - Parti Bersatu Rakyat Sarawak (Sarawak
  United Peoples’ Party atau SUPP).

    mendapat galakan dpd pentadbiran kolonial, sebagai
    persediaan awal ke arah pemerintahan sendiri.
    menggabungkan pelbagai kegiatan sosial dan
    kebajikan Cina demi menjaga kepentingan mereka di
    negeri berkenaan.
    parti berbilang etnik, namun pucuk kepimpinan jelas
    dimonopoli oleh etnik Cina.
    hilang sifat berbilang etnik apabila calon-calon bukan
    Cina kalah dalam pilihanraya kerajaan tempatan pada
    tahun 1963.
                              41
  Cadangan penubuhan Persekutuan Malaysia pd awal
  thn 1960 turut mendesak etnik bumiputera menubuhkan
  parti masing-masing.

  Di kalangan Dayak dan Iban:
    SNAP (Parti Kebangsaan Sarawak atau Sarawak
    National Party) ditubuhkan oleh etnik Iban, khasnya
    dr kawasan Skrang-Saribas pada 1961.
    dipimpin oleh Stephen Kalong Ningkan.  Dakwaan Dayak dan Iban di Lembah Rejang tdk
  mendapat tempat dlm SNAP, maka:
    Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)

    Ditubuhkan oleh Temenggong Jugah Anak Barieng dr
    Rejang pada 1962.

                            42
  Bagi Melayu dan Melanau, dua parti
  ditubuhkan berasaskan etnik dan kawasan.

  1. PANAS (Parti Negara Sarawak) ditubuhkan
    pd tahun 1960
   -dipimpin oleh golongan perabangan dari
   Kuching iaitu Abang Mustapha.

  2. BERJASA (Barisan Rakyat Jati Sarawak)
   1961.
   -ditubuhkan oleh Melayu/Melanau dr
   Lembah Rejang atas dakwaan mereka tidak
   diwakili dalam PANAS.


                      43
  Perubahan besar proses politik di Sarawak selepas Malaysia
  berlaku kepada etnik Cina, Melayu dan Melanau.

  Bagi etnik Cina:
    selepas tahun 1970 SUPP menjadi teman pilihan bagi Melayu
    dan Melanau untuk menubuhkan kerajaan campuran selepas
    pilihanraya umum tahun 1969/71.

    di akhir 1970-an, DAP muncul di Sarawak sebagai pesaing
    kepada SUPP untuk mendapat sokongan Cina.

  Etnik Melayu dan Melanau:
    perpaduan politik semakin kukuh sejak penggabungan Berjasa
    dan PANAS dlm Parti Bumiputera yg dipimpin oleh Abd Rahman
    Yakub dan Abd Taib Mahmud.

    Kekuatannya meningkat apabila Temenggong Jugah membawa
    PESAKA bergabung dgn Parti Bumiputera utk membentuk PBB
    (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu) pd pertengahan 1970-an.

                                44
            Sabah

  Pelbagai etnik bumiputera di negeri Sabah seperti
  Kadazandusun, Bajau, Murut dan lain-lain terpisah
  berasaskan anutan agama.

  Justeru parti-parti yg ditubuhkan akan mendapat
  sokongan dpd pribumi beragama Islam @ Kristian.

  Sejak menyertai Malaysia pd thn 1963, Sabah
  diperintah oleh semua etnik utama negeri.                          45
  Ini bermula dgn Donald Stephen:
    menubuhkan parti UNKO (United Kadazan National
    Organization) pada Ogos 1961.
    bagi   menyatupadukan   Kadazandusun dan
    bumiputera bukan Islam.

  Kemudian Mustapha Harun:
    menubuhhkan   USNO (United Sabah   National
    Organisation) pd Disember 1961.
    Menyatukan Bajau, Murut dan etnik lain  Cina bernaung  di  bawah  SCA  (Sabah  Chinese
  Association).

                            46
  Antara beberapa parti politik di Sabah:

  i. UNKO – Donald Stephen
  ii. USNO – Mustapha Harun
  iii. Parti Berjaya – Harris Salleh
  iv. Parti Bersatu Sabah (PBS) – Joseph Pairin
  Kitingan.
  v. UMNO                          47
  Kejatuhan PBS membawa perubahan besar kd proses
  politik di Sabah dpd beberapa sudut.

  1. UMNO tlh berjanji sekiranya parti tsbt berjaya
   merampas pemerintahan negeri, jawatan Ketua
   Menteri akan mengikut giliran di antara bumiputera
   Islam, bumiputera bukan Islam dan Cina supaya
   semua mempunyai peluang utk memerintah.

  2. keruntuhan PBS melahirkan beberapa buah parti
   baru spt PBRS (Parti Bersatu rakyat Sabah), dan
   PDS (Parti Demokratik Sabah), yg melibatkan
   pemimpin utama dpd PBS yg tlh meninggalkan parti
   tsbt.


                           48
    PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK
      SECARA FORMAL


  Slps Persekutuan Tanah Melayu merdeka dpd Inggeris
  pd thn 1957, satu perjanjian - kontrak sosial dicapai
  antara Melayu dan bukan Melayu.

  Kontrak sosial ini bertambah kompleks a/b Persekutuan
  Malaysia ditubuhkan pd thn 1963 dgn pencatuman
  wilayah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan
  Sarawak dan Singapura utk seketika.

  Kewujudan Malaysia menambahkan lagi elemen-elemen
  khasnya yg turut termaktub dlm Perlembagaan
  Persekutuan Malaysia.
                            49
        Kontrak Sosial 1957

  Berdasarkan perjanjian antara Raja-raja Melayu dan
  Raja British (1948), Malayan Union tlh dimansuhkan dan
  digantikan dgn Persekutuan Tanah Melayu.

    Ketuanya adalah Pesuruhjaya Tinggi (merupakan
    wakil Raja British), yg mempunyai kuasa yg luas dlm
    hal membuat undang-undang dan menjalankan
    pentadbiran negeri.

    mempunyai Majlis Perundangan Persekutuan yg
    berhak membuat undang-undang sebagaimana
    termaktub dlm Jadual Perjanjian 1948 dan
    sehubungan itu lahirlah Perlembagaan Malaya 1948.

                             50
  Perlembagaan Malaya 1948:
    memusatkan kuasa perundangan tetapi memberi
    kuasa pentadbiran kepada kerajaan-kerajaan negeri
    di Malaya.

    mengandungi peruntukan khas yg bertujuan
    melindungi kuasa Raja-raja Melayu dan kepentingan
    orang Melayu.

  Pilihanraya pertama (Jun 1955) tlh diadakan utk memilih
  ahli-ahli Majlis Perundangan Persekutuan Malaya.

  Parti Perikatan yg terdiri dpd UMNO, MCA dan MIC tlh
  memenangi pilihanraya tsbt dgn mendapat 51 kerusi,
  m/kala satu kerusi dimenangi oleh Parti Islam Se-Tanah
  Melayu.

                             51
  Tahun 1956 satu persidangan tlh diadakan di London
  antara pemimpin Parti Perikatan dgn pihak British.

  Persidangan tsbt tlh memutuskan bhw Persekutuan
  Tanah Melayu akan menjadi sebuah negara yg merdeka
  pd 31 Ogos 1957.

  Lanjutan dpd persidangan tsbt, satu Suruhanjaya yg
  diketuai oleh Lord Reid tlh dibentuk pd bulan Mac 1956.
                             52
  Tugas utama Suruhanjaya Reid:
    merangka  satu   perlembagaan persekutuan bg
    mewujudkan satu kerajaan pusat yg kuat dan dpt
    memerintah dgn baik.

  Perkara yg dicadangkan oleh Suruhanjaya Reid:
    kewarganegaraan
    kedudukan Raja-raja Melayu
    pembahagian kuasa antara negeri dan kerajaan pusat
    hak-hak istimewa orang Melayu


  Dlm usaha merangka perlembagaan, Suruhanjaya Reid turut
  meminta pandangan dpd Raja-raja Melayu, pemimpin-
  pemimpin parti-parti politik, dan pandangan serta cadangan
  dpd org ramai.

  Antara perkara yg menjadi perhatian utama adalah tuntutan-
  tuntutan dpd org Melayu dan bukan Melayu.
                              53
  Di antara perkara penting “kontrak sosial” adalah spt
  berikut:

  1. kedudukan, kedaulatan dan kemuliaan Raja-raja Melayu
    tdk boleh dipersoal. Perlembagaan 1948 menubuhkan
    sebuah negara beraja. Raja memerintah berdasarkan
    Perlembagaan.

  2. Hak Istimewa Melayu tdk boleh dipersoalkan. Hak ini
    sememangnya mengutuhkan dominasi Melayu di
    Persekutuan Tanah Melayu dan menjamin peranan
    mereka dpd semua aspek kenegaraan, sama ada politik,
    pentadbiran, perdagangan atau pelajaran.

  3. Hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli bagi yg lahir
    selepas Persekutuan Tanah Melayu. Hak kerakyatan juga
    boleh dipohon melalui kaedah-kaedah yg ditetapkan.

                               54
4. Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-
  agama lain boleh diamalkan tanpa sebarang sekatan.

5. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi tetapi bahasa
  lain (Cina dan Tamil) boleh digunakan.
                          55
       Perjanjian Malaysia, 1963

  Tidak mengubah kontrak sosial.

  Merupakan persetujuan yg dicapai di antara para
  pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak
  dan Singapura semasa mereka sama-sama bersetuju
  utk menubuhkan Persekutuan Malaysia.

  Mengandungi semua tuntutan Sabah, Sarawak dan
  Singapura yg dipersetujui dan dimaktubkan ke dlm
  Perlembagaan Persekutuan Malaysia thn 1963.

  Dua puluh perkara merupakan suatu dokumen yg
  mengandungi tuntutan-tuntutan yg dikemukakan oleh
  Sabah sbg syarat negeri itu bersetuju menyertai
  Malaysia.
                          56
    Dua puluh perkara tersebut menyentuh:

     Agama.
     Bahasa.
     Perlembagaan.
     Imigresen.
     Kewangan.
     Bumiputera Sabah.
                        57
        HUBUNGAN ETNIK
     SELEPAS PENUBUHAN MALAYSIA

            Bentuk

  Perpaduan dan integrasi adalah proses semula jadi dan
  boleh berlaku dgn sendiri apabila individu-individu yg
  terlibat melihat faedah dpd proses tersebut.

  Di negara ini, proses perpaduan dan integrasi
  memerlukan penglibatan langsung pihak kerajaan dgn
  dasar-dasar bersifat top-down.

  Dlm konteks ini, DEB dan dasar-dasar yg selanjutnya,
  iaitu Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar
  Pembangunan Wawasan merupakan suntikan penting
  dpd kerajaan yg cuba mewujudkan perpaduan
                             59
           Pencapaian

  Dlm pembangunan ekonomi memang wujud ukuran
  tertentu yg  boleh dijadikan penanda aras
  pencapaiannya.

  Mengukur pencapaian perpaduan nasional boleh dilihat
  melalui pelaksanaan dan prestasi setiap dasar kerajaan
  yg menyentuh soal perpaduan negara.

  Dasar pelajaran kebangsaan misalnya, penggunakan
  Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ialah salah
  satu langkah mewujudkan perpaduan.                            60
          KESIMPULAN
  Tiada satu etnik dapat menegakkan kerajaan sendiri
  kecuali melalui kerjasama antara pelbagai etnik agar tiada
  kelompok dianiayai kerana percaturan kuasa dan politik
  sempit.

  Cabaran terbesar terhadap pembangunan ekonomi dan
  kestabilan politik boleh dilihat dlm keadaan timbal-balik
  iaitu:
  i. Jika ekonomi merosot – akan menjejaskan kestabilan
  politik.
  ii. Politik tidak stabil – membawa kesan negatif pada
  kemakmuran ekonomi.

  Survival Malaysia dari segi ekonomi dan politik bergantung
  kpd integrasi nasional yg berpanjangan.
                              61

								
To top