Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

sains islam

Document Sample
sains islam Powered By Docstoc
					Mohd Riduwan Bin Jamaluddin G74905
Kher Johari Bin Ramli G76986
Mohd khairul Ikhwan Bin Abd Nasir G76025
Definisi Ijtihad
 Kata "ijtihad" bentuk istif'al dari "al-juhdu" ertinya:
 tenaga, daya dan kuasa.
 Ijtihad adalah upaya seorang faqih dengan
 mencurahkan segala usahaya untuk mendapatkan
 keyakinan dari hukum-hukum syar'i.
 Secara mudah ijtihad boleh disifatkan sebagai
 penyelidikan ilmiah yang serius dan berwibawa.
 Mengikut para fuqaha lagi, sekurang-kurangnya ada
 dua tujuan atau objektif kepada ijtihad yang dilakukan
 pada zaman Rasulullah itu. Pertamanya untuk melatih
 para sahabat berijtihad agar apabila Rasulullah s.a.w.
 wafat nanti mereka tidak lagi merasa susah untuk
 melakukannya. Keduanya ialah untuk memberi
 jawapan yang segera kepada masyarakat dalam
 menghadapi kes-kes berkenaan. Kerana tanpa jawapan
 yang segera seperti itu orang ramai akan membina
 persepsi sendiri. Mereka mungkin merasa sukar untuk
 mengubah persepsi itu kalau nantinya diperlukan.
 Peranan Ijtihad Sebagai Pemangkin
 perubahan sosio budaya

1. Ijtihad menggambarkan Islam menerima perubahan
Dan Islam merupakan agama yg selari dengan perubahan.

Cthnya:
a. Islam menerima perubahan cara berkomunikasi
menggunakan hp.
b. Penggunaan LCD dan sebagainya.
2. Ijtihad menggalakkan penggunaan ilmu dan
 penggunaan akal.
 Ini kerana proses ijtihad memerlukan kesungguhan
 berfikir.

 Syarat-Syarat Seorang Mujtahid
1. Seorang muslim.
2. Ijtihad adalah menetapkan hukum-hukum syar'i.
3. Seorang yang adil.
4. Yaitu orang yang menjauhi maksiat.
5. Menguasai bahasa arab.
3.Ijtihad menggambarkan Islam mengambil berat dunia
penyelidikkan.

  Mujtahid perlulah mempunyai pengetahuan dan situasi sebenar
  sebelum mengeluarkan ijtihad.
  Cth. . Di Malaysia, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis
  Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 yang
  berlangsung pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa
  amalan merokok itu hukumnya adalah haram menurut
  pandangan Islam.
4. Ijtihad berperanan sebagai elemen yang
mempermudahkan kehidupan manusia zaman kini.

  Ini berlaku kerana kemudahan semasa sama ada
  pengangkutan,perhubungan,perniagaan,pengurusan
  dan sebagainya boleh digunakan selagimana tak
  bercanggah dengan syara’.
  Cth. Penggunaan Kad Kredit,E-Filling.
5. Ijtihad dapat berperanan sebagai elemen yang
menyelesaikan masalah masyarakat selari dengan
kehendak syara’.

 Harus Melabur Dalam ASN dan ASB
Jawatankuasa Fatwa (JKF) Majlis Kebangsaan Bagi Hal
Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bermuzakarah bagi kali
ke-80 bermula pada 1 hingga 3 Februari 2008 telah
memutuskan bahawa Hukum melabur dalam Skim Amanah
Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputra (ASB)
serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus.
SEKIAN TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:32
posted:4/8/2010
language:Malay
pages:9