Model _ LED Flashlight Descripti

Document Sample
Model _ LED Flashlight Descripti Powered By Docstoc
					 Model #       LED Flashlight Description     Beam Type    Battery Type  Qty Needed  Battery Model #  Retail Cost Pack Qty    UPC
  7300  Laser Pointer                  Laser       AG5       3     TT7714CP     $3.00    2    015286177148
  7302  Laser and Write Light Pen Light         Laser       AG5       3     TT7714CP     $3.00    2    015286177148
  7302  Ink refill for Laser & Write Light      Black ink      n/a      1    TT7581CPBLK    $2.63    1    015286075819
  7302  Ink refill for Laser & Write Light     Blue LED ink      n/a      1    TT7581CPBLU     $2.63    1    015286007582
  7303  V8 Laser Pointer                Laser      AG13       3     TT7700CP     $2.70    3    015286277008
  7304  Laser Pointer EL                Laser      AAAA       1     TT7722CP     $3.00    4    015286077226
  7446  V2 Black 3W Powerchip Flashlight       White LED       C       3     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
  7447  V2 Silver 3W Powerchip Flashlight      White LED       C       3     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
  7448  Magic Power Chip - Black Flashlight     White LED       C       2     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
  7449  Magic Power Chip - Silver Flashlight     White LED       C       2     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
  7450  Double Barrel Headlamp            White LED      AAA       3     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7451  Jogger Headlamp               White LED      AAA       1     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7454  Triplex Headlamp               White LED      AAA       3     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7455  Power Chip Headlamp             White LED      AAA       3     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7456  Frogman Dive Light Neon           White LED       AA       4     TT7720CP     $3.75    4    015286077202
  7457  Frogman Dive Light Black           White LED       AA       4     TT7720CP     $3.75    4    015286077202
  7458  5C Giga Chip Flashlight           White LED       C       5     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
  7459  V2 Giga Chip Flashlight           White LED    Rechargeable    1     TT7707CP    $20.95    1    015286077073
  7460  V2 16-Chip Flashlight            White LED       C       3     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
 7460B  V2 16-Chip Flashlight             Blue LED       C       3     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
7460BRG  V2 16-Chip W/Rubber Grip Flashlight      Blue LED       C       3     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
 7460RG  V2 16-ChipW/Rubber Grip Flashlight      White LED       C       3     TT7723CP     $3.75    2    015286077233
  7461  V2 Power Chip Flashlight           White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 7461CA  V2 Power Chip Camo. Flashlight        White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 7461RG  V2 Power Chip Camo. Rubber Flashlight    White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7462  V2 Mini Moon Flashlight            Blue LED      AAA       1     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7463  V2 Mini Moon Flashlight           White LED      AAA       1     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7464  V2 Micro Moon Flashlight           Blue LED      AG5       4     TT7714CP     $3.00    2    015286177148
  7465  V2 Micro Moon Flashlight           White LED      AG5       4     TT7714CP     $3.00    2    015286177148
  7466  V2 Nano Flashlight              Red LED      BR435      1     TT7705CP     $2.25    1    015286077059
  7469  V11 Blink Boy                 Multi LED      AG3       3     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7470  V3 Duplex                   Multi LED     CR1225      2     TT7718CP     $2.95    2
  7505  V9 Ultra-Violet Micro Flashlight        UV LED       AG3       4     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7507  Space Light (L) UFO Flashlight        Blue LED     CR2032      2     TT7703CP     $1.50    2    015286077035
  7508  Space Light (L) UFO Flashlight        White LED     CR2032      2     TT7703CP     $1.50    2    015286077035
  7510  V9 Micro Torch Keychain Flashlight      Red LED       AG3       4     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7512  V9 Micro Torch Keychain Flashlight      Blue LED      AG3       4     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7513  V9 Micro Torch Keychain Flashlight      White LED      AG3       4     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7514  V9 Micro Torch Keychain Flashlight      Green LED      AG3       4     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7515  V9 Micro Torch Keychain Flashlight      Yellow LED      AG3       4     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
  7520  Micro Torch Keychain Flashlight        Red LED      BR435      1     TT7705CP     $2.25    1    015286077059
  7524  UFO Light (S) UFO Flashlight         White LED     CR1620      2     TT7710CP     $1.80    2    015286177100
  7525  V16 Pen Light Penlight Flashlight       Blue LED      BR435      2     TT7705CP     $2.25    1    015286077059
  7526  V16 Pen Light Penlight Flashlight      White LED      BR435      2     TT7705CP     $2.25    1    015286077059
  7527  UFO Light (S) UFO Flashlight         Blue LED     CR1620      2     TT7710CP     $1.80    2    015286177100
  7532  V12 Turbo Torch Flashlight          Blue LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7533  V12 Turbo Torch Flashlight          White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 75331  Tackle Box Light Flashlight         White LED      AG13       3     TT7713CP     $4.50    4    015286177131
 7533/2  V12 w/Refractor Flashlight          White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
7533/2CA  Stand/Blind Light Flashlight         White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 7533/4  V12 Camp Kit Box               White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 75338  Angler's Light Kit Flashlight        White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 75338  Angler's Light Kit Flashlight         Red LED       AG5       4     TT7714CP     $3.00    2    015286177148
  7534  V12 Triplex Torch Flashlight         Blue LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7535  V12 Triplex Torch Flashlight         White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7536  V12 Exchange Flashlight           White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
7536GHL  Dual Color Headlamp           White LED/Green LED    AAA       3     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
7536RHL  Dual Color Headlamp           White LED/Red LED     AAA       3     TT7721CP     $3.00    4    015286077219
  7537  Alien Light UFO Flashlight          Blue LED     CR1632      2     TT7712CP     $2.95    2    4029113771108
 7537R/2  V12 w/Refractor Flashlight          Red LED        N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7538  Alien Light UFO Flashlight          White LED     CR1632      2     TT7712CP     $2.95    2    4029113771108
  7545  V2 Triplex Flashlight             Red LED        N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7546  V2 Triplex Flashlight             Blue LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7547  V2 Triplex Flashlight            White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
 7547CA  V2 Triplex Camo Flashlight .         White LED       N       3     TT7715CP     $4.50    3    015286777157
  7548  V2 Moon Lenser Flashlight           Blue LED       AA       1     TT7720CP     $3.75    4    015286077202
  7549  V2 Moon Lenser Flashlight          White LED       AA       1     TT7720CP     $3.75    4    015286077202
  7550  V-8 Torch Keychain Flashlight         Red LED      AG13       3     TT7700CP     $1.80    2    015286277015
  7551  V8 Ultra-Violet Keychain Flashlight      UV LED      AG13       3     TT7700CP     $2.70    3    015286277008
  7552  V-8 Torch Keychain Flashlight         Blue LED      AG13       3     TT7700CP     $2.70    3    015286277008
  7553  V-8 Torch Keychain Flashlight        White LED      AG13       3     TT7700CP     $2.70    3    015286277008
  7554  V-8 Torch Keychain Flashlight        Green LED      AG13       3     TT7700CP     $2.70    3    015286277008
  7555  V-8 Torch Keychain Flashlight        Orange LED      AG13       3     TT7700CP     $2.70    3    015286277008
  7556  V8 Rave light                 Blue LED      AG13       4     TT7708CP     $4.50    4    015286077080
  7559  V8 Turbo Torch Keychain Flashlight      Blue LED      AG13       3     TT7700CP     $4.50    3    015286077080
  7560  V8 Turbo Torch Keychain Flashlight      White LED      AG13       3     TT7700CP     $4.50    3    015286077080
  7564  360 Flex (Small) Flex Light          Blue LED      AG13       4     TT7708CP     $4.50    4    015286077080
  7568  V1 Moon Lenser Keychain Flashlight      Red LED      AG13       2     TT7701CP     $1.80    2    015286277015
  7569  V1 Moon Lenser Keychain Flashlight      Blue LED      AG13       2     TT7701CP     $1.80    2    015286277015
  7570  V1 Moon Lenser Keychain Flashlight      White LED      AG13       2     TT7701CP     $1.80    2    015286277015
  7576  V1 Zoom Lenser Keychain Flashlight      Blue LED      AG13       4     TT7708CP     $4.50    4    015286077080
   7577   V1 Zoom Lenser Keychain Flashlight         White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7578   360 Flex (Micro) Flex Light            White LED       AG5      4   TT7714CP  $4.50  2  015286077080
   7579   3-in-1 Write Light Penlight             Blue LED       AG5      4   TT7714CP  $4.50  2  015286077080
   7580   3-in-1 Write Light Penlight            White LED       AG5      4   TT7714CP  $4.50  2  015286077080
 7579/7580  Ink refill for Write Light LED pen         Black ink       n/a      1  TT7581CPBLK  $2.63  1  015286075819
 7579/7580  Ink refill for Write Light LED pen        Blue LED ink      n/a      1  TT7581CPBLU  $2.63  1  015286007582
   7582   360 Flex (Small) Flex Light            White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
  7582R   360 Flex (Small) Flex Light             Red LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7583   360 Flex (Med) Flex Light             White LED       AAA      1   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7584   360 Flex (Large) Flex Light            White LED        AA      1   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7585   V9 Standard Torch Keychain Flashlight        Red LED        AG5      3   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7587   V9 Standard Torch Keychain Flashlight        Blue LED       AG5      3   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7588   V9 Standard Torch Keychain Flashlight       White LED       AG5      3   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7591   Flash Fire Keychain Flashlight           Green LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7594   V-9 Moon Torch Keychain Flashlight         Blue LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7595   V-9 Moon Torch Keychain Flashlight         White LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7596   Flash Fire Keychain Flashlight           Blue LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7597   Flash Fire Keychain Flashlight           White LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7598   Flash Fire Keychain Flashlight           Red LED        AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
  75983   Fisherman's 5-Way Light               B/G/W/R        AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7599   V1 Power Lenser Keychain Flashlight         Blue LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7600   V1 Power Lenser Keychain Flashlight        White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7730   V6 Stainless Steel Power Chip Flashlight      White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7731   V2 Tactical Power Chip Flashlight          Red LED        AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7732   V6 Stainless Steel Flashlight           White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
  7732DG   V2 6 Chip Dual Color Tactical Flashlight   White LED/Green LED    AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
7732DUV LED  V2 6 Chip Dual Color UV LED Flashlight     White LED/UV LED     AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7734   V10 Stainless Steel Power Chip Flashlight     White LED       AAAA      3   TT7722CP  $3.00  4  015286077226
   7735   V10 Stainless Steel Triplex Flashlight       White LED       AAAA      3   TT7722CP  $3.00  4  015286077226
   7736   V2 Tactical Power Chip/Black Flashlight      White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
  7736CA   V2 Tactical Power Chip Camo Flashlight.      White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
  7736D   V2 6 Chip Dual Color Tactical Flashlight   White LED/Red LED     AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
  77364   4 Color Light Flashlight              B/G/W/R        AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7737   V2 Tactical Power Chip/Silver Flashlight      White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077226
   7739   V2 Tactical Power Chip/Black 4" Flashlight     White LED       AAAA      3   TT7722CP  $3.00  4  015286077226
   7740   V2 Tactical Power Chip/Silver 4" Flashlight    White LED       AAAA      3   TT7722CP  $3.00  4  015286077226
   7741   V2 Black Pro Flashlight              White LED     Rechargeable    1   TT7762CP  $7.95  1  015286077622
   7742   V2 Silver Pro Flashlight              White LED     Rechargeable    1   TT7762CP  $7.95  1  015286077622
   7743   V² Lithium Flashlight               White LED      CR123A     1   TT7759CP  $4.95  1  015286077622
   7744   V² Lithium Flashlight               White LED      CR123A     1   TT7759CP  $4.95  1  015286077622
   7745   V2 Tactical Triplex Flashlight           White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7746   V2 Tactical Triplex 4" Flashlight         White LED       AAAA      4   TT7722CP  $3.00  4  015286077226
   7750   Car Lenser Flex Torch               White LED    (plugs into car)  n/a    n/a    n/a  n/a    n/a
   7751   Mobile Reading Lamp                White LED     USB or AAA     1   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7752   USB Flex Light                   White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7763   Biker Triplex Flashlight              White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7764   Biker Powerchip Flashlight             White LED       AAA      3   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7765   Turbo Tac Torch Flashlight             White LED        AA      1   TT7720CP  $3.75  4  015286077202
   7766   Micro Tac Torch Flashlight             White LED       AAA      1   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7767   3 Watt Tactical Flashlight             White LED      CR123A     2   TT7759CP  $4.95  1
   7781   Candle in the Wind Tea light            Red LED       CR2450     2   TT8081CP  $4.95  2
   7782   Candle in the Wind Tea light            Blue LED      CR2450     2   TT8081CP  $4.95  2
   7830   Mini Tactical Black Flashlight           White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7831   Mini Tactical Silver Flashlight          White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7832   Mini Tactical Blue LED Flashlight         White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7833   Mini Tactical Red LED Flashlight          White LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7834   Mini Tactical Black Flashlight           Blue LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7835   Mini Tactical Silver Flashlight           Blue LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7836   Mini Tactical Blue LED Flashlight          Blue LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7837   Mini Tactical Red LED Flashlight          Blue LED       AG13      4   TT7708CP  $4.50  4  015286077080
   7838   V2 Nano Flashlight                 Blue LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7839   V2 Nano Flashlight                 White LED       AG5      4   TT7714CP  $3.00  2  015286177148
   7840   Digitac - Black Flashlight             White LED       AA      1   TT7720CP  $3.75  4  015286077202
   7841   Digitac - Silver Flashlight            White LED       AA      1   TT7720CP  $3.75  4  015286077202
   7842   Digitac - Stainless Flashlight           White LED        AA      1   TT7720CP  $3.75  4  015286077202
   7843   Digitac - Blue LED Flashlight           White LED        AA      1   TT7720CP  $3.75  4  015286077202
   7899   LED Base for Glass Art               Red LED        AAA      4   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7900   LED Base for Glass Art               Blue LED       AAA      4   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7901   LED Base for Glass Art               White LED       AAA      4   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
   7902   LED Base for Glass Art                7 Color       AAA      4   TT7721CP  $3.00  4  015286077219
 TT3171R   Pocket Tool w/Light and Pen             Red LED       CR1025     1
  C5025   10 Function Tool w/LED               Red LED       CR1025     1
   C51   Stainless Lockblade w/Light            White LED      CR1620     1   TT7710CP   $1.80  2   015286177100
 EB9999CP   Key Organizer /Torch                White LED       AG3      1   TT7713CP   $4.50  4   015286177131
  C6250   Carabiner                              LR621 (watch)    1
  PT3079   Thermometer/Tool                             AG8      1
Complete Coast LED-Lenser Battery List:
 Battery        Battery Type        Coast Item #  Retail Price  Pack Qty    UPC
   AG3       Button Cell / Watch Battery    TT7713CP    $4.50      4    015286177131
   AG5       Button Cell / Watch Battery    TT7714CP    $3.00      2    015286177148
  AG13       Button Cell / Watch Battery    TT7700CP    $1.80      2    015286277015
  BR435     Micro Lithium Cylinder Battery   TT7705CP    $2.25      1    015286077059
  CR123A       Lithium Cylinder Battery    TT7759CP    $4.95      1
  CR927     Lithium Button Cell/Watch Battery   TT7729CP    $1.49      2
  CR1225    Lithium Button Cell/Watch Battery   TT7718CP    $2.95      2
  CR1620    Lithium Button Cell/Watch Battery   TT7710CP    $1.80      2    015286177100
  CR1632    Lithium Button Cell/Watch Battery   TT7712CP    $2.95      2    4029113771108
  CR2032    Lithium Button Cell/Watch Battery   TT7703CP    $2.95      2
  CR2450    Lithium Button Cell/Watch Battery   TT8081CP    $4.95      2
   N           Alkaline Battery      TT7715CP    $4.50      3    015286777157
  AAAA          Alkaline Battery      TT7722CP    $3.00      4    015286077226
   AAA          Alkaline Battery      TT7721CP    $3.00      4    015286077219
   AA           Alkaline Battery      TT7720CP    $3.75      4    015286077202
   C           Alkaline Battery      TT7723CP    $3.75      1
   D           Alkaline Battery      TT7724CP    $4.49      2
Ni-MH 3.6 Volt      Nickel Metal Hydride     TT7762CP    $7.95      1    015286077622
Ni-MH 7.2 Volt      Nickel Metal Hydride     TT7707CP    $20.95     1    015286077073

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:94
posted:4/8/2010
language:English
pages:3