Docstoc

Werken met het grafiekenprogramma GRAPH

Document Sample
Werken met het grafiekenprogramma GRAPH Powered By Docstoc
					Werken met het grafiekenprogramma GRAPH
Beste leerling,

Wanneer je voor wiskunde een Praktische Opdracht moet maken, zul je soms grafieken moeten
toevoegen in je Word document. Op school kun je daarvoor een paar programma’s gebruiken,
waaronder VU-grafiek. In dit document leg ik echter uit hoe het programma “Graph” werkt, dat
te downloaden is op onze site (http://www.groenewoud.nl/wiskunde).
Het is een handig en klein programma dat je thuis op de computer kunt installeren.

Als je het geïnstalleerd hebt, krijg je zo ongeveer het volgende venster te zien:
Je kunt een nieuwe grafiek toevoegen door op    te drukken. Je krijgt dan het onderstaande
venster:
In het tweede witte hok van boven type je het functievoorschrift in, bijvoorbeeld de functie
 f ( x)  2 x  1 doe je als volgt:
In de twee witte hokjes eronder kun je het domein instellen (van – tot), bijvoorbeeld van –2 tot
2, oftewel het domein [-2,2] :
Verder kun je een legenda bij de grafiek laten zetten. Het is erg goed om daar dan het volledige
functievoorschrift in te vullen:
En je kunt je lijnstijl, lijndikte en lijnkleur kiezen, bijvoorbeeld:

                                      Let op: de kleur kun
                                      je kiezen door te
                                      dubbelklikken op het
                                      gekleurde vakje!

En dan op OK drukken! Je krijgt dan:
Als je later nog iets wil wijzigen, dan doe je dat als volgt: klik met
de rechtermuisknop op de functie, links in het venster. Kies dan Edit
(onderaan). Je kunt nog veel meer leuke dingen, zoals raaklijnen
laten tekenen (Insert tangent…), de grafiek van de afgeleide functie
(Insert f’(x)…), een stuk laten arceren (Insert shade…) , de grafiek
(on)zichtbaar maken (Visible) en de legenda aan/uitzetten (Show in
legend) en natuurlijk kun je hem verwijderen (Delete).

Wat natuurlijk ook heel belangrijk is om aan te kunnen passen, is het
assenstelsel. Dat doe je met het knopje  . Je krijgt dan het
onderstaande venster:
                                 Op het tabblad x-axis, kun je de
                                 gegevens instellen voor de x-as.
                                 Bij Minimum vul je de kleinste
                                 x-waarde in die in het
                                 assenstelsel te zien moet zijn,
                                 bij Maximum de grootste. Bij
                                 Tick unit kun je, mits je Auto
                                 tick uitzet, invullen om de
                                 hoeveel eenheden op de x-as
                                 een streepje (met bijbehorende
                                 x-waarde) moet komen. Bij
                                 Grid unit kun je, mits je Auto
                                 grid uitzet en Show grid aan,
instellen om de hoeveel eenheden je verticale rasterlijnen wil hebben. Als je Tick unit op 4
instelt en Grid unit op 2, dan krijg je het onderstaande resultaat:
En zo kun je natuurlijk ook de y-as instellen. Ook op de tabbladen Settings en Font and color
kun je nog een hoop aanpassen. Probeer het maar eens uit!

En dan nu een heel belangrijke vraag (en antwoord): hoe krijg je het in Word? Dat gaat als
volgt:

  1. Sla het plaatje eerst “gewoon” op. Kies hiervoor uit het File-menu de optie “Save as…”
   (dat is de vierde van boven!) Als je dat gedaan hebt, kun je altijd nog je plaatje
   wijzigen, anders niet!!!
  2. Sla de grafieken nu op als plaatje. Kies hiervoor uit het File-menu de optie “Save as
   image” (vijfde optie). Let hierbij op
   dat je hem opslaat als “Windows
   Bitmap” of als “Windows Enhanced
   Meta File”. Dit kan hier:
  3. In Word ga je nu dat plaatje invoegen.
   Dat doe je door in de menubalk te
   kiezen voor “Invoegen”en dan voor de
   optie “Figuur” en dan “Uit bestand…”.
   Vervolgens open je het bestand (dat je
   dus bij stap 2 hebt opgeslagen!). En
   tada!! Je grafiek zit in Word!
Tip: om het plaatje op de juiste plek te krijgen, is het vaak het makkelijkst om dat als volgt te
doen: dubbelklikken op het plaatje (of rechtermuisknop en dan “Figuur opmaken…” kiezen),
dan het tabblad “Indeling” kiezen en vervolgens voor de Stijl “Vierkant”. Daaronder kun je
kiezen of je het plaatje links, gecentreerd, rechts of iets anders wil hebben.

Veel succes!
Ivo Claus, november 2003

				
DOCUMENT INFO