Arhitectura Sistemului Informatic pentru Sanatate by malj

VIEWS: 123 PAGES: 57

									              Cuprins

Preambul national

Preambul

Introducere

Arhitectura Sistemelor Informatice de Sanatate

1 Scop
2 Referinte normative
3 Definitii
4 Simboluri si abrevieri
5 Componenta Comuna Pacient referitoare la Ingrijirea Sanatatii
(P-HCC)
6 Componenta Comuna Data de Sanatate referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (HD-HCC)
7 Componenta Comuna Activitate referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (A-HCC)
8 Componenta Comuna Resursa referitoare la Ingrijirea Sanatatii
(R-HCC)
9 Componenta Comuna Autorizari referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (AU-HCC)
10 Componenta Comuna Concept referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (C-HCC)
11 Cerinte suplimentare comune tuturor Componentelor Comune
legate de Ingrijirea Sanatatii

Anexa A (informativa):
Criterii de conformitate

Anexa B (informativa):
Descrierea Arhitecturii Sistemelor Informatice pentru Sanatate
                1             ASIS
Preambul national

    Acest standard reprezinta traducerea versiunii engleze a prestandardului
european ENV 00251003 / 1996 HCIS-Arch - Healthcare Information System
Architecture , elaborat de echipa de lucru PT1-013 a CEN/TC 251 sub mandat
BC-IT 205.

    Intrucat ISO nu a avut pana acum preocupari privind standardizarea in
informatica medicala si oricum la nivel european primeaza standardele CEN, a fost
adoptata hotararea de a prelua prestandardul european corespunzator.

    La nivelul CEN notiunea de “prestandard european” defineste faza initiala a
unui viitor standard, pentru aplicare provizorie in domenii tehnice unde gradul de
inovare este ridicat (de exemplu, tehnologia informatiei). Cand domeniul se
stabilizeaza si prestandardul a acumulat o serie de imbunatatiri, acesta se adopta ca
“standard european”.
                     2                 ASIS
Preambul

Acest document a fost pregatit de echipa de lucru PT1-013 a CEN/TC 251 si
aprobat de CEN/TC 251 in cadrul intalnirii din 13.09.1995 pentru a fi supus ca
Prim Document de Lucru ce va circula sub procedura Red Cover.

Standardul european a fost pregatit sub mandatul dat de CEN de catre Comisia
Europeana si European Free trade Association.

Anexele A, B, C si D sunt informative.
                     3              ASIS
Introducere

Structura organizationala a sanatatii consta in toate tarile europene, dintr-o retea de
centre distribuite in teritoriu, caracterizate printr-un inalt grad de eterogenitate si
diversitate, din perspective organizationale, logistice, clinice si chiar culturale.
Structura centrelor, luate individual, se desfasoara de la o organizare agregata, pe
verticala, spre integrarea unui set de zone functionale specializate, cu nevoi si
caracteristici specifice. O astfel de situatie determina doua necesitati principale,
intr-un anume fel conflictuale. Pe de o parte, este necesar sa se sustina efectiv
cerintele specifice ale fiecarei unitati sau utilizator in cea mai adecvata si eficienta
modalitate, iar pe de alta parte este vital sa se asigure consistenta si integrarea
intregii organizatii, atat la nivel local cat si teritorial.

Numarul mare de aplicatii (izolate si incompatibile), care sunt deja disponibile pe
piata, sunt deja instalate si operationale in organizatiile de sanatate si care suporta
efectiv nevoile specifice ale utilizatorilor, nu pot fi subestimate. In circumstantele
actuale, necesitatea principala este aceea de a face posibila integrarea si
interoperabilitatea aplicatiilor existente, prin aceasta asigurandu-se investitiile
facute si permitind continuitatea serviciului in timp ce se faciliteaza o migrare
treptata a proprietarului existent, a sistemelor monolitice catre concepte noi de
deschidere si modularitate. Eficienta din punct de vedere al costului, a solutiilor in
special, atunci cand sunt proiectate la scara intregii organizatii, reprezinta un alt
aspect crucial ce trebuie evaluat cu grija.

Asemenea obiective nu sunt legate doar de necesitatea imbunatatirii tratamentelor
clinice acordate subiectilor ingrijirii medicale, dar sunt cerute si de necesitatea
urgenta a tuturor tarilor europene de a controla si optimiza nivelul curent al
cheltuielilor pentru sanatate, asigurandu-se in acelasi timp nivelul calitativ necesar
al serviciilor pentru toti subiectii ingrijirii. Scopul arhitecturii standard este de a
identifica un un set de servicii comune utilizate in cadrul sistemelor informatice
pentru sanatate, structurate intr-un set de componente de sine statatoare, ce suporta
fiecare cerintele specifice ale organizatiei tinta, fiind in acelasi timp capabile sa
coopereze si sa conlucreze potrivit cerintelor intregii organizatii.

Arhitectura este proiectata ca baza atat pentru compararea, evolutia si integrarea
sistemelor existente cat si pentru planificarea si proiectarea la nivelul superior a
unor noi sisteme deschise si modulare, capabile sa ofere un suport consistent si
integrat pentru cerintele clinice, organizationale si manageriale ale organizatiilor de
sanatate.
                      4                  ASIS
Ar trebui subliniat faptul ca acest standard european nu urmareste sa recunoasca un
model unic pentru activitatile clinica, organizationala, manageriala sau
administrativa, ci mai curand sa defineasca un set de servicii specifice sanatatii,
comune tuturor sistemelor informatice pentru sanatate, utilizabile de catre orice
aplicatie, pentru a conduce conlucrarea reciproca.

Arhitectura Sistemului Informatic pentru Sanatate

1. Scop

Acest Standard European stabileste principiile generale pentru Arhitectura
Sistemului Informatic pentru Sanatate si caracteristicile unui set de baza de servicii
utilizate in cadrul sistemelor informatice pentru sanatate, care sunt necesare pentru
a sustine majoritatea cerintelor legate de tratamentul subiectului ingrijirii sanatatii.

Acest Standard European este independent de orice mediu tehnologic specific si nu
implica adoptarea directa sau indirecta a unor solutii specifice organizationale, de
proiectare sau implementare.

Standardul European specifica caracteristicile unui numar de Componente Comune
legate de Ingrijirea Sanatatii prin identificarea serviciilor asigurate de componentele
selectate din setul de baza de servicii. Nu este abordata structura interna a fiecarei
componente. Specificarea componentelor se afla la nivelul conceptual care descrie
clesele principale de servicii asigurate si care specifica structura datelor intretinute
si regasite de componenta prin serviciile identificate.

Standardul European specifica, in cadrul contextului Componente Comune legate
de Ingrijirea Sanatatii, comportarea externa a fiecarui serviciu in raport cu functia
sa si informatiile pe care le pune la dispozitia sistemului.

Standardul European este aplicabil sistemelor informatice pentru orice tip de
organizatie de sanatate.

Standardul European este aplicabil numai pentru acele aspecte legate direct de
subiectii individuali ai ingrijirii. Sunt excluse aspectele de management si
administrare ale infrastructurii de sanatate.

2. Referinte normative

Acest prestandard incorporeaza prin referinte datate sau nedatate, prevederi din alte
documente. Aceste referinte normative sunt citate in text si documentele sunt
listate la sfarsit. Pentru referintele datate, amendamentele sau reviziile ulterioare ale
acestor publicatii se aplica la acest Prestandard European numai atunci cand sunt


                      5                  ASIS
incorporate in el prin amendament sau revizie. Pentru referintele nedatate este
valabila ultima editie a publicatiei referite.

ISO    1087    1990    Vocabularul terminologiei
ISO    10241    1992    Standarde ale terminologiei internationale -
                 pregatire si macheta
ENV    12017    1995    Informatica medicala - Vocabularul informaticii
                 medicale

3. Definitii

NOTA: Vor fi utilizate principiile de baza pentru terminologie din ISO 10241 si
ENV 12017.
Pentru acest Standard European sunt valabile urmatoarele definitii:

3.1 termen abreviat
termen ce rezulta din omiterea unei parti a unui termen desemnand acelasi concept
[ISO 1087].

3.2 aplicatie
set de componente ale unui sistem informatic general, capabil sa asigure suport
complet si consistent cerintelor si activitatilor unei zone functionale sau unitati
individuale din organizatia ce foloseste sistemul informatic.

3.3 componenta
principala structura a arhitecturii reprezentand orice tip de element al Sistemului
Informatic, de sine statator si identificabil in mod evident, capabil de autonomie in
interactiunea cu celelalte componente.

3.4 serviciu
functie asigurata de o componenta celorlalte componente din Sistemul Informatic
pentru Sanatate.
Fiecare serviciu este invocat de o componenta printr-un mecanism formal,
documentat conform unei sinteze formale neambigue, depinzand de limbajele de
programare suportate.

3.5 artefact software
set self-consistent de programe executabile pe calculator, identificabil printr-un
criteriu neambiguu definit de creatorul sau utilizatorul sau.
Nu include echipamentul pe care rezida.

4. Simboluri si abrevieri                     6                 ASIS
Structura datelor intretinute si regasite de fiecare Componenta Comuna legata de
Ingrijirea Sanatatii este descrisa la nivelul conceptual, prin utilizarea urmatoarelor
meta-tipuri de obiecte informationale:
 entitate;
 relatie;
 ierarhie;
 subset;
 atribut.

Aceste meta-tipuri de obiecte informationale sunt definite mai jos, impreuna cu
notatiile lor grafice acolo unde se aplica.

Pentru acest Standard European referintele la entitati sunt in majuscule. Pentru a
imbunatati lizibilitatea in text numele de entitati sunt adesea folosite la plural.

ENTITATE
O entitate este orice obiect autonom si
self consistent al domeniului de interes
cu un set de proprietati comune numite           PACIENT
atribute.
O entitate este reprezentata grafic printr-
un dreptunghi.
RELATIE
O relatie este un fapt care conecteaza doua entitati. O relatie este
reprezentata grafic printr-un romb, conectat la entitatile
implicate. O relatie este intotdeauna bidirectionala, in sensul ca
                                     MEDIC
ea defineste o legatura reciproca intre conceptele conectate. Din
acest motiv rombul contine doua nume, specificand intelesul
relatiei in raport cu fiecare entitate.
                                     [0,1]

Din fiecare parte (de ex., in raport cu fiecare entitate conectata)
relatia are o cardinalitate, care specifica numarul minim si
                                     Lucreaza in/
maxim de aparitii ale relatiei care poate fi legat de orice instanta   foloseste                       7             [0,n]ASIS                                     CENTRU DE
generica a entitatii.

In diagrama grafica cardinalitatile sunt scrise chiar langa linia ce
conecteaza entitatea cu relatia (alaturi de relatie).

Relatiile pot avea proprietati specifice, ce se leaga de faptul
insusi si nu depind de entitatile conectate prin relatie. Aceste
proprietati se numesc atribute.                       [0,1]IERARHIE
O ierarhie clasifica o entitate introducand o separare pe baza
                                       PACIENT
unui (unor) atribut(e) de diferentiere. Fiecare instanta a entitatii
apartine unei singure sub-entitati. Figura din dreapta prezinta o
clasificare a pacientilor dupa atributul sex: un pacient este fie
din sub-entitatea barbatesc, fie din femeiesc.
                                         Sex

Clasificarea ierarhie este descrisa grafic printr-un set de sageti
ce leaga sub-entitatile de entitatea de origine. Atributul de
                                    MASCULIN    FEMININ
diferentiere este scris pe linia ce conecteaza toate sub-entitatile.
SUBSET
Un subset creeaza o clasificare intr-o entitate, identificand un       MATERIAL
grup de instante cu proprietati comune, dar fara a determina o
separare in entitate. Figura prezinta doua subseturi:
MEDICAMENT si CONSUMABIL, ce reprezinta doua
grupuri din entitatea de materiale. Evident, un material        MEDICA-    CONSU-
consumabil poate fi si un medicament.                  MENT     MABIL
Din punct de vedere grafic, un subset este reprezentat cu o sa
geata conectand direct sub-entitatea cu entitatea.


Diagrama grafica pentru fiecare componenta ilustreaza, ca o schema conceptuala,
informatiile gestionate, regasite si referite de componenta. Tipurile de obiecte
informationale prezentate in aceste diagrame prin linii punctate sunt doar regasite
sau referite de componenta.

Entitatile doar regasite sau referite de o componenta nu sunt identificate in text
pentru acea componenta, ci sunt referite prin relatiile lor cu alte entitati ce sunt
intretinuta de componenta.


                      8                  ASIS
Entitatile care sunt sub-entitati ale unei ierarhii nu sunt definite.

Entitatile care sunt subseturi ale altor entitati nu sunt definite.

Relatiile ce nu sunt intretinute de o componenta, ci sunt utilizate doar pentru
regasirea si referirea altor entitati sunt cuprinse in paranteze drepte in textul pentru
acea componenta.


5 Componenta Comuna Pacient referitoare la Ingrijirea Sanatatii
(P-HCC)

5.1. Prezentare

Aceasta componenta asigura acele servicii care sprijina celelalte componente in
identificarea SUBIECTULUI INGRIJIRII si in stocarea si regasirea acelor date de
rezumat personal, administrative si epidemiologice privind SUBIECTUL
INGRIJIRII care sunt necesare pentru a asigura consistenta distribuirii ingrijirii pe
langa analizele statistice, epidemiologice si de ingrijire a sanatatii realizate local,
precum si prin diferite organizatii de sanatate.

Principalele clase de informatii gestionate de Componenta        Comuna Pacient
referitoare la Ingrijirea Sanatatii vor fi legate de:

    -TIPUL DATEI DE CLASIFICARE;

    -SUBIECTUL INGRIJIRII;

    -CONTRACT;

    -CAZ.

Informatiile gestionate de Componenta Comuna Pacient referitoare la Ingrijirea
Sanatatii pentru fiecare SUBIECT AL INGRIJIRII, CONTRACT si CAZ vor
include un set de identificare, date personale si administrative. Informatiile
aditionale pot fi legate de fiecare din aceste concepte din fiecare organizatie de
sanatate. Detaliile privind astfel de informatii precum si caracteristicile acestora pot
sa varieze in functie de reglementarile si procedurile nationale si locale.

Componenta    Comuna Pacient referitoare la Ingrijirea Sanatatii va asigura
urmatoarele:


                       9                 ASIS
       identificarea si crearea SUBIECTILOR INGRIJIRII pe baza unui set
       minim de date;
      regasirea si manipularea informatiilor personale ale SUBIECTULUI
       INGRIJIRII;
      introducerea, regasirea si manipularea datelor rezumat ale
       SUBIECTULUI INGRIJIRII;
     clasificarea   SUBIECTILOR    INGRIJIRII, CONTACTELOR    si
       CAZURILOR dupa diferite TIPURI DE DATE DE CLASIFICARE,
       definite in diferite instalari;
      schimbul de date privind SUBIECTI AI INGRIJIRII si CONTACTE cu
       alte organizatii de sanatate;
      regasirea si crearea TIPULUI DE DATE DE CLASIFICARE.    clasifica/             TIPUL DE DATE DE
clasifica/                   CLASIFICARE
   este clasificat  [0,n]                        [0,n]   este
clasificat
     dupa                                       dupa
                         [0,n]

                       clasifica/
                      este clasificat
                         dupa
                           [0,n]
                  se refera la/    [0,n]         [1,1]   se
refera la/                       CAZ
          este grupat in                      are

                      [0,n]
[0,n]
                [1,1]        se      [0,n]
       CONTACT              refera la/ are           SUBIECTUL
                                          INGRIJIRII

            [0,n]                       [0,n]


                    [0,1]    DATA DE [1,1]     are/
                          SANATATE       se refera la
                          10                  ASIS
  [1,n]
                                          PACIENT
            [0,n]       PUNCT DE
                     SERVICIU
       Figura 1: Schema conceptuala a informatiilor esentiale gestionate de
      Componenta Comuna Pacient referitoare la Ingrijirea Sanatatii


5.2. Prezentare structurala

5.2.1. Entitate:        TIP DE DATA DE CLASIFICARE

Definitie

Clasificare formala a datelor de clasificare pentru informatii epidemiologice,
demografice si administrative gestionate de organizatia de sanatate pentru
SUBIECTII INGRIJIRII, CAZURI si CONTACTE conform cerintelor locale,
reglementarilor si standardelor, in afara acelor atribute ce sunt definite explicit in
entitatile relevante

Atribute esentiale

    Identificatorul clasei
    Identificator
    Descriere
    Domeniul de valori posibile

    Relatii

SUBIECT AL       este clasificat dupa nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
INGRIJIRII       DATE DE CLASIFICARE. TIPUL DE DATE DE CLASIFICARE
            clasifica nici unul, unul sau mai multi SUBIECTI AI INGRIJIRII.
            atribute: valoarea TIPULUI DE DATE DE CLASIFICARE
CONTACT         este clasificat dupa nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
            DATE DE CLASIFICARE. TIPUL DE DATE DE CLASIFICARE
            clasifica nici unul, unul sau mai multe CONTACTE.
            atribute: valoarea TIPULUI DE DATE DE CLASIFICARE
CAZ           este clasificat dupa nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
            DATE DE CLASIFICARE. TIPUL DE DATE DE CLASIFICARE


                     11                 ASIS
             clasifica nici unul, unul sau mai multe CAZURI.
             atribute: valoarea TIPULUI DE DATE DE CLASIFICARE
5.2.2 Entitate:          SUBIECT AL INGRIJIRII

Definitie

Concept generic care va fi tinta activitatilor de ingrijire a sanatatii.

Subseturi     PACIENT

Atribute esentiale

     Identificatorul clasei
     Identificator
     Nume
     Data nasterii
     Data decesului
     Sex
     Adresa de domiciliuRelatii

CAZ                        se refera la unul si numai un singur
                         SUBIECT AL INGRIJIRII. SUBIECTUL
                         INGRIJIRII are nici unul, unul sau mai
                         multe CAZURI.
CONTACT                      se refera la unul si numai un singur
                         SUBIECT AL INGRIJIRII. SUBIECTUL
                         INGRIJIRII are nici unul, unul sau mai
                         multe CONTRACTE.
[DATA DE SANATATE                 se refera la unul si numai un singur
                         SUBIECT AL INGRIJIRII. SUBIECTUL


                      12                ASIS
                         INGRIJIRII are nici unul, unul sau mai
                         multe DATE DE SANATATE.]
TDC                       se refera la unul si numai un singur
                         SUBIECT AL INGRIJIRII. SUBIECTUL
                         INGRIJIRII este clasificat de nici unul,
                         unul sau mai multe TDC.
                         atribute: valoarea DATEI DE
                         CLASIFICARE.
5.2.3. Entitate:        CONTACT

Definitie

Eveniment in timpul caruia starea clinica a SUBIECTULUI INGRIJIRII se afla in
atentia unui agent de ingrijire a sanatatii.

     NOTA: In mod normal, aici SUBIECTUL INGRIJIRII vine in contact direct
     cu agentul, dar este inclus si un caz conferinte si un caz prezentare de caz,
     unde SUBIECTUL INGRIJIRII nu este necesar sa fie prezent.

Atribute esentiale
Identificator
Data si ora inceperii
Motivul contactului
Data si ora inchiderii
Motivul terminarii
Tipul de contact
Informatii ale autorului ingrijirii sanatatii care a cerut contactul
Informatii ale autorului ingrijirii sanatatii care a terminat contactul

Relatii

CAZ                       se refera la nici unul, unul sau mai multe
                         CONTACTE. CONTACTUL este grupat in
                         nici unul, unul sau mai multe CAZURI.
[DATA DE SANATATE                este colectata in timpul nici unului sau unui
                         CONTACT. CONTACTUL a colectat nici
                         unul, unul sau mai multe DATE DE
                         SANATATE.]


                      13                 ASIS
PUNCT DE SERVIRE                 raspunde de nici unul, unul sau mai multe
                         CONTACTE. CONTACTUL este condus
                         de unul sau mai multe PUNCTE DE
                         SERVIRE.
                         atribute: data si ora inceperii
                         responsabilitatii, data si ora incheierii
                         responsabilitatii
TIP DE DATA DE CLASIFICARE            clasifica nici unul, unul sau mai multe
                         CONTACTE. CONTACTUL este clasificat
                         dupa nici unul, unul sau mai multe TIPURI
                         DE DATA DE CLASIFICARE.
                         atribute: valoarea datei de clasificare.
5.2.4 Entitate:            CAZ

agregarea catorva CONTACTE adunate potrivit unor scopuri clinice sau
organizationale.

Atribute esentiale
Identificator
Tip
Data si ora inceperii
Motivul inceperii cazului
Informatii ale medicului care a initiat cazul
Data si ora inchiderii
Motivul terminarii
Informatii ale medicului care a incheiat cazul
Relatii

CONTACT                     este grupat in nici unul, unul sau mai multe
                         CAZURI. CAZUL are legatura cu nici
                         unul, unul sau mai multe CONTACTE.
SUBIECT AL INGRIJIRII              are nici unul, unul sau mai multe CAZURI.
                         CAZUL este legat de unul si numai un
                         singur SUBIECT AL INGRIJIRII.
TIP DE DATA DE CLASIFICARE            clasifica nici unul, unul sau mai multe
                         CAZURI. CAZUL este clasificat dupa nici


                     14                  ASIS
                         unul, unul sau mai multe TIPURI DE
                         DATA DE CLASIFICARE.
                         atribute: valoarea datei de clasificare.


5.3. Prezentare functionala


Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii Pacientului va furniza servicii
celorlalte componente ale Sistemului Informatic pentru Sanatate , incluzand

(a) TIP DE DATA DE CLASIFICARE
    - regaseste o lista a TIPULUI DE DATA DE CLASIFICARE , identificata
pe baza diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii privind atributele lor
esentiale si relatiile lor cu alte entitati;
    - intretine un TIP DE DATA DE CLASIFICARE;

(b) Subiect al Ingrijirii

  regaseste a lista de SUBIECTE ALE INGRIJIRII, identificate pe baza diferitelor
  criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
  relatiile lor cu alte entitati;

  identifica un SUBIECT AL INGRIJIRII, pe baza unui set de date de
  identificare, definite peste atributele sale esentiale;

  atribuie un identificator unic unui nou SUBIECT AL INGRIJIRII si il
  inregistreaza in sistem;

  sterge un SUBIECT AL INGRIJIRII din sistem;

  modifica atributele esentiale ale unui SUBIECT AL INGRIJIRII;

  extrage intregul set de informatii privind un SUBIECT AL INGRIJIRII,
  cuprinzand atributele SUBIECTULUI    INGRIJIRII  precum si toate
  informatiile inrudite;

  intretine o data de clasificare a unui SUBIECT AL INGRIJIRII;

  Schimba identificatorul unui SUBIECT AL INGRIJIRII, fie asignandu-i unul
  complet nou fie agregand sub acelasi identificator toate informatiile disponibile
  chiar daca sunt atribuite unor identificatori diferiti;


                      15                  ASIS
(c) Contact

  regaseste a lista de CONTACTE, identificate pe baza diferitelor criterii de
  selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor cu
  alte entitati;

  defineste un nou CONTACT pentru un SUBIECT AL INGRIJIRII;

  transfera un SUBIECT AL INGRIJIRII in cadrul unui centru de sanatate in
  timpul unui CONTACT;

  termina un CONTACT;

  modifica atributele esentiale ale unui CONTACT;

  intretine o data de clasificare a unui CONTACT;

  intretine apartenenta unui CONTACT la un CAZ;

(c) Cazuri

  regaseste a lista de CAZURI, identificate pe baza diferitelor criterii de selectie
  specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor cu alte
  entitati;

  intretine un CAZ pentru un SUBIECT AL INGRIJIRII;

  intretine o data de clasificare a unui CAZ;


6. Componenta Comuna Data de Sanatate referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (HD-HCC)

6.1 Prezentare

Aceasta componenta sprijina aplicatiile sistemului informatic in stocarea, regasirea,
gestiunea si schimbul informatiilor detaliate de sanatate privind SUBIECTII DE
SANATATE cunoscuti catre centrul de sanatate. Organizarea generala a datelor de
sanatate si proprietatilor fiecarui elemant informational se vor conforma
prevederilor definite in “Arhitectura Inregistrarilor Electronice pentru Sanatate”.                      16                  ASIS
Informatiile gestionate de HD-HCC vor include descrierea si clasificarea diferitelor
TIPURI DE DATE DE SANATATE precum si datele actuale legate de valorile
unor astfel de date pentru SUBIECTUL DE SANATATE individual. O DATA DE
SANATATE poate fi atat elementara fiind legata la o singura valoare, cat si
structurata, cuprinzand alte DATE DE SANATATE STRUCTURATE sau
elementare.

Criteriile de clasificare definite in HD-HCC se vor conforma si vor referi taxonomii
si criterii definite pentru specialitati individuale, conform standardelor aplicabile
adecvate si reglementarilor la nivel national si international.

DATA DE SANATATE poate reprezenta si rezultate ale executarii
ACTIVITATILOR clinice (gestionate, de aceea, prin HCC-Activitate); o DATA
DE SANATATE poate reprezenta rezultatul unei ACTIVITATI individuale,
precum si rezultatul unui grup combinat de ACTIVITATI, de exemplu raport
multiplu.

Pentru fiecare DATA DE SANATATE vor fi posibile cel putin trei niveluri de
stari, si anume Preliminar, Validat, Anulat:

-DATA DE SANATATE in starea “Preliminar”, reprezentand informatii
preliminare, neoficiale si a caror validitate este limitata atat in timpcat si local in
cadrul unitatii care le colecteazasau genereaza;

-DATA DE SANATATE in starea “Validat”, reprezentand informatii oficiale;

-DATA DE SANATATE in starea “Anulat”, reprezentand informatii inlocuite de o
versiune ulterioara.

DATELE DE SANATATE pot fi structurate in grupuri diferite, de definit in
instalarile individuale pe baza standardelor internationale, reglementarilor nationale
si nevoilor specifice ale utilizatorilor individuali.

HD-HCC va furniza celorlalte componente ale sistemelor informatice urmatoarele
servicii:

  introducerea, regasirea si manipularea criteriilor de clasificare si codificare ca
  TIPURI DE DATA DE SANATATE, pentru a descrie variatele DATE DE
  SANATATE;

  introducerea, regasirea si manipularea DATELOR DE SANATATE (atat
  elementare cat si structurate) ale SUBIECTILOR INGRIJIRII individuali,
  respectand prevederile fundamentale exprimate in informatiile elementare care


                     17                 ASIS
  au fost definite in standardul privind “Arhitectura dosarului electronic de
  sanatate”;

  introducerea, regasirea si manipularea structurii DATELOR DE SANATATE in
  tipuri de agregari si tipuri de views potrivit standardului privind “Arhitectura
  dosarului electronic de sanatate”;

  schimbarea datelor medicale individuale si compuse privind SUBIECTUL
  INGRIJIRII individual cu alte Sisteme Informatice pentru Sanatate.

6.2. Prezentare structurala

6.2.1. Entitate:       TIP DE DATA DE SANATATE

Definitie

clasa de DATA DE SANATATE care este gestionata de organizatia de ingrijire a
sanatatii. TIPURILE DE DATA DE SANATATE           pot fi fie elemente
informationale elementare fie grupuri structurate ale altor TIPURI DE DATA DE
SANATATE.

Subseturi           TIP STRUCTURAT DE DATA DE SANATATE

Atribute esentiale

    Identificatorul unei clasei complete
    Identificator
    Identificator daca TIPUL DE DATA DE SANATATE este structurat sau nu
    Domeniul de valori posibile care pot fi atribuite
    Unitate de masura si criterii de codificare adoptate in inregistrarea valorilor
    actuale

    Relatii

TIP          grupeaza nici unul, unul sau mai multe TIPURI ALE DATEI DE
STRUCTURAT DE     SANATATE. TIPUL DE DATE DE sanatate este cuprins in nici
DATA DE        unul, unul sau mai multe TIPURI STRUCTURATE ALE DATEI
SANATATE       DE SANATATE .
           atribute: relatie/dependenta.
DATA DE        leaga unul si numai un TIP DE DATA DE SANATATE.TIPUL
SANATATE       DE DATA DE SANATATE grupeaza nici una, una sau mai multe
           DATE DE SANATATE.                     18                  ASIS
6.2.2. Entitate:        DATA DE SANATATE

Definitie

element informational relativ la starea de sanatate a unui SUBIECT AL
INGRIJIRII, care este considerat relevant de catre organizatia de ingrijire a sanatatii
si este inregistrat in Sistemul Informatic pentru Sanatate.

Atribute esentiale

    Identificator
    Stare de ex. Preliminar, Validat, Anulat
    Data si ora generarii sau colectarii
    Identificarea actorului de ingrijire a sanatatii care a generat sau colectat
    DATA DE SANATATE
    Data si ora validarii finale
    Identificarea actorului de ingrijire a sanatatii care a validat final DATA DE
    SANATATE
    Versiunea DATEI DE SANATATE, pentru a permite gestiunea
    modificarilor ulterioare
    Valoare actuala

        Relatii

DATA DATEI DE      grupeaza nici una, una sau mai multe DATE DE SANATATE.
SANATATE         DATA DE SANATATE este cuprinsa in nici una, una sau mai
STRUCTURATE       multe DATEI DE SANATATE STRUCTURATE.
este DATA DE       atribute: relatie/dependenta.
SANATATE
TIP DE DATA DE      grupeaza nici una, una sau mai multe DATE DE SANATATE.
SANATATE         DATA DE SANATATE se leaga de un singur TIP AL DATEI DE
             SANATATE.
DATA DE         este o versiune a uneia sau mai multor DATE DE SANATATE.
SANATATE
CONTACT         a colectat nici una, una sau mai multe DATE DE SANATATE.
             DATA DE SANATATE este colectata un timpul nici unui sau
             unui CONTACT.
SUBIECT AL        are nici una, una sau mai multe DATE DE SANATATE. DATA
INGRIJIRII        DE SANATATE se leaga de unul si numai un SUBIECT AL
             INGRIJIRII.
                     19                 ASIS
6.3. Prezentare functionala

HD-HCC va furniza servicii celorlalte componente ale Sistemului Informatic pentru
Sanatate si ar include:
    (a) Tipul de Data de Sanatate

    regaseste o lista de TIPURI ALE DATEI DE SANATATE identificata pe
    baza diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor
    esentiale ale entitatii si pe relatiile lor cu alte entitati;

    intretine un TIP AL DATEI DE SANATATE ;

    intretine apartenenta unui TIP AL DATEI DE SANATATE la un TIP
    STRUCTURAT AL DATEI DE SANATATE;

    (b) Data de Sanatate

    regaseste o lista a DATEI DE SANATATE identificata pe baza diferitelor
    criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
    relatiile lor cu alte entitati;

    intretine o DATA DE SANATATE ;

    anuleaza o DATA DE SANATATE deja validata;

    intretine agregarea unei DATE DE SANATATE intr-o DATA DE
    SANATATE STRUCTURATA;

7. Componenta Comuna Activitate referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (A-HCC)

7.1 Prezentare

Aceasta componenta sprijina aplicatiile in gestiunea interactiunilor intre unitatile
functionale individuale si actorii individuali relativ la cererea, acceptarea,
planificarea si raportarea serviciilor.

Informatiile gestionate de A-HCC vor include clasificarea si descrierea diferitelor
TIPURI DE ACTIVITATI care pot fi realizate de elemente organizationale, de ex.
unitati individuale si complete, precum si date detaliate privind ciclul de viata
complet al ACTIVITATILOR individuale actuale care sunt executate in
organizatiile de ingrijire a sanatatii in timpul functionarii lor cotidiene.


                     20                  ASIS
Informatiile gestionate de A-HCC vor permite descrierea si intretinerea
urmatoarelor concepte:

     structurarea organizatiei de ingrijire a sanatatii intr-un set de PUNCTE
     DE SERVICII, reprezentand elemente organizationale, de ex. unitati
     individuale sau complete, fiecare dintre ele capabile sa execute anumite
     TIPURI DE ACTIVITATI;

     aspectele clinice si organizationale relative la ACTIVITATILE
     individuale, in functie de dependentele reciproce, utilizarea resurselor si
     relatiile cu conditiile de ingrijire a sanatatii ale SUBIECTULUI
     INGRIJIRII;

     structurarea ciclului de viata a TIPURILOR DE ACTIVITATI si a
     ACTIVITATILOR individuale intr-un set de situatii, depinzand de
     caracteristicile ACTIVITATII specifice realizate si de regulile
     organizatiei specifice de ingrijire a sanatatii;

     gruparea cererii de ACTIVITATI multiple in agregari numite CERERI;

     specificarea rezultatelor ACTIVITATILOR realizate, care, incazul
     ACTIVITATILOR clinice, vor reprezenta date de sanatate ale
     SUBIECTULUI INGRIJIRII implicat.

A-HCC va asigura urmatoarele servicii:
    introducerea, regasirea si manipularea informatiilor ce clasifica si
     descriu ACTIVITATILE clinice si administrative care sunt realizate in
     organizatie de catre PUNCTELE DE SERVICIU individuale;

     identificarea si crearea unei ACTIVITATI actuale, autonome sau in
     legatura cu o CERERE;

     gestionarea si urmarirea interactiunilor ce apar intre diferite PUNCTE
     DE SERVICIU in timpul intregului ciclu al ACTIVITATILOR, de la
     cererea intitiala, la planificarea, executia si pana la faza finala de
     raportare;

     introducerea, regasirea si manipularea rezultatelor ACTIVITATILOR
     individuale.

Figura 3: Schema conceptuala a informatiilor esentiala gestionate de A-HCC


                    21                 ASIS
7.2. Prezentare structurala

7.2.1. Entitate:       TIP DE ACTIVITATE

Definitie

clasa ACTIVITATII care poate fi realizata de organizatia de ingrijire a sanatatii si
care are o evolutie a ciclului de viata considerata a fi relevanta pentru a fi
monitorizata si inregistrata de catre organizatie.

Atribute esentiale

    Identificatorul unei clasei complete
    Identificator
    Descriere
    Costul mediu al executiei

    Relatii

TIP DE RESURSA poate fi utilizat in nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
        ACTIVITATE. TIPUL DE ACTIVITATE poate utiliza nici unul,
        unul sau mai multe TIPURI DE RESURSE.
        atribute: cantitatea de TIP DE RESURSA utilizata in mod normal
        pentru acest TIP DE ACTIVITATE.
TIP DE PUNCT DE poate fi implicat in nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
SERVICIU    ACTIVITATE. TIPUL DE ACTIVITATE poate implica nici unul,
        unul sau mai multe TIPURI DE PUNCTE DE SERVICIU.

TIP DE        grupeaza unul sau mai multe TIPURI DE ACTIVITATE. TIPUL
PROTOCOL       DE ACTIVITATE este cuprins in nici unul, unul sau mai multe
           TIPURI DE PROTOCOL.

TIP DE DATA DE    poate fi generat de unul sau mai multe TIPURI DE ACTIVITATE.
SANATATE       TIPUL DE ACTIVITATE poate genera nici unul, unul sau mai
           multe TIPURI DE DATA DE SANATATE.

TIP DE        poate fi generat de unul sau mai multe TIPURI DE ACTIVITATE.
REZULTAT       TIPUL DE ACTIVITATE poate genera nici unul, unul sau mai
GENERIC AL      multe TIPURI DE REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII.
ACTIVITATII
ACTIVITATE      se leaga de unul si numai un singur TIP DE ACTIVITATE. TIPUL


                     22                ASIS
           DE ACTIVITATE grupeaza nici unul, unul sau mai multe
           ACTIVITATI.


7.2.2. Entitate:       TIP DE PROTOCOL

Definitie

set de TIPURI DE ACTIVITATE, grupate din ratiuni clinice, organizationale sau
tehnice

Atribute esentiale

    Identificatorul unei clasei complete
    Identificator
    Descriere

    Relatii

TIP DE        este aplicabil nici unui, unui sau mai multor TIPURI DE
ACTIVITATE      PROTOCOL. TIPUL DE PROTOCOL are nici unul, unul sau mai
           multe TIPURI DE ACTIVITATI.
PROTOCOL       se leaga la nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE PROTOCOL.
           TIPUL DE PROTOCOL grupeaza nici unul, unul sau mai multe
           PROTOCOALE.

TIP DE        este cuprins in nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
ACTIVITATE      PROTOCOL. TIPUL DE PROTOCOL grupeaza unul sau mai
           multe TIPURI DE ACTIVITATE.


7.2.3. Entitate:   TIP DE REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII

Definitie

clasa a REZULTATULUI GENERIC AL ACTIVITATII, care poate fi generata pe
executia ACTIVITATILOR si care nu reprezinta DATA DE SANATATE a unui
SUBIECT AL INGRIJIRII

Atribute esentiale

    Identificatorul unei clasei complete
    Identificator


                     23              ASIS
     Domeniu de valori posibile care poate fi asumat de rezultatul individual
     Unitate de masura si criterii de codificare adoptate in inregistrarea
     rezultatului actual

     Relatii

TIP DE          se leaga la unul si numai un singur TIP DE REZULTAT
REZULTAT         GENERIC AL ACTIVITATII. TIPUL DE REZULTAT GENERIC
GENERIC AL        AL ACTIVITATII grupeaza nici unul, unul sau mai multe
ACTIVITATII       REZULTATE GENERICE ALE ACTIVITATII.
TIP DE          poate genera nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
ACTIVITATE        REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII. TIPUL DE
             REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII poate fi generat de nici
             unul, unul sau mai multe TIPURI DE ACTIVITATE.


7.2.4. Entitate:     TIP DE PUNCT DE SERVICIU

Definitie

clasa a PUNCTULUI DE SERVICIU in care este structurata organizatia de ingrijire
a sanatatii

Atribute esentiale

     Identificatorul unui tip complet
     Identificator
     Descriere

Relatii

TIP DE          poate implica nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE PUNCT
ACTIVITATATE       DE SERVICIU. TIPUL DE PUNCT DE SERVICIU poate fi
             implicat in nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
             ACTIVITATE.
             atribute: rolul TIPULUI DE PUNCT DE SERVICIU in ciclul de
             viata al TIPULUI DE ACTIVITATE, de ex. solicitant, executant,
             destinatar pentru raport

PUNCT DE         se leaga la unul si numai la un TIP DE PUNCT DE SERVICIU.
SERVICIU         TIPUL DE PUNCT DE SERVICIU grupeaza nici unul, unul sau
             mai multe PUNCTE DE SERVICIU.                       24                ASIS
7.2.5. Entitate:     PUNCT DE SERVICIU

Definitie

agregare functionala in organizatia de ingrijire a sanatatii, care poate fi identificata
cu claritate, este capabila de a executa un anumit grup de ACTIVITATI si poate fi
planificata conform unor criterii

La cel mai inalt nivel de abstractizare, PUNCTELE DE SERVICIU pot reprezenta
unitati organizationale complete sau centre complete ale intregii organizatii de
ingrijire a sanatatii. La nivelul maxim de detaliere, PUNCTELE DE SERVICII pot
reprezenta actori individuali de ingrijire a sanatatii, de ex., personalul clinic, de
ingrijire si administrativ al centrului de ingrijire a sanatatii.

Atribute esentiale

     Identificator
     Descriere

Relatii

ACTIVITATATE  implica nici unul, unul sau mai multe PUNCTE DE SERVICIU.
        PUNCTUL DE SERVICIU este implicat in nici unul, unul sau
        mai multe ACTIVITATI.
        atribute: rolul PUNCTULUI DE SERVICIU in ciclul de viata al
        ACTIVITATII, de ex. solicitant, executant, destinatar pentru raport
CERERE     este facuta de unul si numai un PUNCT DE SERVICIU.
        PUNCTUL DE SERVICIU face nici una, una sau mai multe
        CERERI.
CERERE     este adresata unui si numai unui PUNCT DE SERVICIU.
        PUNCTUL DE SERVICIU primeste nici una, una sau mai multe
        CERERI.
TIP DE PUNCT DE grupeaza nici unul, unul sau mai multe PUNCTE DE SERVICIU.
SERVICIU    PUNCTUL DE SERVICIU se leaga la unul si numai la un TIP DE
        PUNCT DE SERVICIU.


7.2.6. Entitate:     ACTIVITATE

Definitie
                      25                  ASIS
ceva facut, cerut sau executat intr-un anumit moment de un anumit PUNCT DE
SERVICIU

Atribute esentiale

     Identificator
     Starea ACTIVITATII in ciclul sau de viata
     Data si ora cererii
     Data si ora cererute pentru executie
     Data si ora inceperii executiei
     Data si ora terminarii executiei
     Data si ora terminarii raportarii
     Semnatura persoanei care a cerut ACTIVITATEA
     Semnatura persoanei care a executat ACTIVITATEA
     Costul actual al executiei
     Motivul executiei
     Gradul de urgenta

Relatii

DATA DE        este generata de nici una sau de o ACTIVITATE. ACTIVITATEA
SANATATE        genereaza nici una, una sau mai multe DATE DE SANATATE

CONTACT        include nici una, una sau mai multe ACTIVITATI.
            ACTIVITATEA este realizata in timpul nici unui sau unui
            CONTACT.
RESURSA        este utilizata de nici una, una sau mai multe ACTIVITATI.
            ACTIVITATEA utilizeaza nici una, una sau mai multe RESURSE.
            atribute: cantitatea planificata de resurse de utilizat; cantitatea
            actuala de RESURSE utilizata; data si ora de inceput al utilizarii;
            data si ora de sfarsit al utilizarii;
CERERE         este ceruta de una sau mai multe ACTIVITATI. ACTIVITATEA
            se leaga la nici una sau o CERERE.
PUNCT DE        este implicat in nici una, una sau mai multe ACTIVITATI.
SERVICIU        ACTIVITATEA implica nici unul, unul sau mai multe PUNCTE
            DE SERVICIU.
            atribute: rolul PUNCTULUI DE SERVICIU in ciclul de viata al
            ACTIVITATII, de ex. solicitant, executant, destinatar pentru raport
ACTIVITATE       se leaga de nici una, una sau mai multe ACTIVITATI.
            atribute: motivul relatiei intre doua ACTIVITATI, de ex.
            interdictie sau dependenta timp
REZULTATUL       este generat de una si numai o singura ACTIVITATE.
GENERIC AL       ACTIVITATEA genereaza nici unul, unul sau mai multe


                     26                ASIS
ACTIVITATII       REZULTATE.
TIP DE          grupeaza nici una, una sau mai multe ACTIVITATI.
ACTIVITATE        ACTIVITATEA se leaga la unul si numai un singur TIP DE
             ACTIVITATE.
PROTOCOL         se leaga la una si numai o singura ACTIVITATE. ACTIVITATEA
             are nici unul sau un PROTOCOL.
PROTOCOL         include una sau mai multe ACTIVITATI. ACTIVITATEA este
             inclusa in nici unul, unul sau mai multe PROTOCOALE.7.2.7. Entitate:     CERERE

Definitie

grup de ACTIVITATI cerute simultan de un PUNCT DE SERVICIU si prezentate
altui PUNCT DE SERVICIU.

Atribute esentiale

     Identificator
     Data si ora
     Comunicare textuala
     Informatii asupra subiectului ingrijirii relevante pentru cererea specifica
     Semnatura persoanei care a facut cererea

Relatii

ACTIVITATE        se leaga de nici una, una sau mai multe CERERI. CEREREA este
             ceruta cu una sau mai multe ACTIVITATI.
PUNCT DE         face nici una, una sau mai multe CERERI. CEREREA este facuta
SERVICIU         de un singur PUNCT DE SERVICIU.
PUNCT DE         primeste nici una, una sau mai multe CERERI. CEREREA este
SERVICIU         adresata unui singur PUNCT DE SERVICIU.


7.2.8. Entitate:         PROTOCOL

Definitie

grupare a unei multimi de ACTIVITATI individuale a caror executie este legata
reciproc pentru cateva motive (clinice, logistice sau organizationale)
                      27                  ASIS
Atribute esentiale

     Identificator
     Data si ora definirii
     Identificatorul actorului de ingrijire a sanatatii care a definit protocolul

Relatii

ACTIVITATE        are nici unul sau un PROTOCOL. PROTOCOLUL se leaga la o
             singura ACTIVITATE.
ACTIVITATE        este inclus in nici unul, unul sau mai multe PROTOCOALE.
             PROTOCOLUL include una sau mai multe ACTIVITATI.
TIP DE          grupeaza nici unul, unul sau mai multe PROTOCOALE.
PROTOCOL         PROTOCOLUL se leaga la un singur TIP DE PROTOCOL.


7.2.9. Entitate:     REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII

Definitie

rezultat generat de executia unei ACTIVITATI, care nu reprezinta a DATA DE
SANATATE pentru un SUBIECT AL INGRIJIRII
Atribute esentiale

     Identificator
     Stare, fie finala fie inca sub validare
     Data si ora generarii sale
     Identificarea persoanei care a generat rezultatul
     Identificarea persoanei care a validat rezultatul
     Valoarea actuala

Relatii

ACTIVITATE        genereaza nici unul, unul sau mai multe REZULTATE
             GENERICE AL ACTIVITATII. REZULTATUL GENERIC AL
             ACTIVITATII este generat de o singura ACTIVITATE.
TIP DE          grupeaza nici unul, unul sau mai multe REZULTATE GENERICE
REZULTAT         AL ACTIVITATII. REZULTATUL GENERIC AL ACTIVITATII
GENERIC AL        se leaga numai la un singur TIP DE REZULTAT GENERIC AL
ACTIVITATII        ACTIVITATII.


7.3. Prezentare functionala                       28                  ASIS
  A-HCC va furniza servicii celorlalte componente ale Sistemului Informatic
  pentru Sanatate si ar include:
  (a) Tipul de Ativitate

  regaseste o lista de TIPURI DE ACTIVITATE identificata pe baza
  diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor
  esentiale si pe relatiile lor cu alte entitati;

  intretine un anumit TIP DE ACTIVITATE;

  intretine specificarea unui TIP DE RESURSA care este utilizat de obicei
  pentru executia unui anumit TIP DE ACTIVITATE;

  intretine descrierea unui TIP DE REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII
  sau a TIPULUI DE DATA DE SANATATE care poate fi generat de
  executia unui anumit TIP DE ACTIVITATE;

  intretine aplicabilitatea unui anumit TIP DE PROTOCOL la un anumit TIP
  DE ACTIVITATE;

  intretine specificarea TIPURILOR DE PUNCT DE SERVICIU care pot fi
  implicate in timpul ciclului de viata a unui anumit TIP DE ACTIVITATE;

  (b) TIP DE PUNCT DE SERVICIU

  regaseste o lista de TIPURI DE PUNCT DE SERVICIU identificata pe baza
  diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor
  esentiale si pe relatiile lor cu alte entitati;

  intretine un anumit TIP DE PUNCT DE SERVICIU ;


  (c) TIP DE PROTOCOL

  regaseste o lista de TIPURI DE PROTOCOL identificata pe baza diferitelor
  criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
  relatiile lor cu alte entitati;

  intretine un anumit TIP DE PROTOCOL;
                   29                  ASIS
  intretine agregarea unui TIP DE ACTIVITATE intr-un TIP DE
  PROTOCOL;

  regaseste o lista de TIPURI DE REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII
  identificata pe baza diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe
  atributele lor esentiale si pe relatiile lor cu alte entitati;

  intretine un anumit TIP REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII;


(c) Activitate

  regaseste o lista de ACTIVITATI identificata pe baza diferitelor criterii de
  selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor
  cu alte entitati;

  introduce o noua ACTIVITATE;

  schimba starea unei ACTIVITATI potrivit evolutiei sale actuale;

  intretine un REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII sau DATA DE
  SANATATE generate prin executia unei ACTIVITATI;

  intretine specificarea RESURSELOR planificate sau chiar utilizate pentru
  executia unei ACTIVITATI;

  intretine relatia intre doua ACTIVITATI;

  intretine specificarea PUNCT DE SERVICIU implicat in ciclul de viata al
  unei ACTIVITATI;

(f) Cerere

  regaseste o lista de CERERI identificata pe baza diferitelor criterii de
  selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor
  cu alte entitati;

  intretine o CERERE;

  intretine specificarea pe ACTIVITATI incluse intr-o CERERE;

(g) Protocol


                    30                  ASIS
    regaseste o lista de PROTOCOALE identificata pe baza diferitelor criterii
    de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile
    lor cu alte entitati;

    intretine un PROTOCOL;

    intretine apartenenta unei ACTIVITATI la un PROTOCOL;

  (i) Rezultat Generic al Activitatii

    regaseste o lista de REZULTATE GENERICE ALE ACTIVITATII
    identificata pe baza diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe
    atributele lor esentiale si pe relatiile lor cu alte entitati;

    intretine un REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII.8. Componenta Comuna Resursa referitoare la Ingrijirea Sanatatii
(R-HCC)

8.1 Prezentare

Aceasta componenta sprijina celelalte componente ale Sistem Informatic in
gestiunea tuturor RESURSELOR disponibile in organizatie, in functie de
disponibilitatea generala si utilizarea actuala pentru diferite ACTIVITATI
indeplinite.

Clasele de informatii gestionate de R-HCC vor include atat descrierea si
clasificarea diferitelor TIPURI DE RESURSE cat si datele actuale legate de
RESURSELE individuale ale diferitelor tipuri disponibile in centrul de ingrijire a
sanatatii. Starea de disponibilitate in organizatia de ingrijire a sanatatii si costul
pentru utilizare vor reprezenta informatii fundamentale de gestiunat pentru fiecare
RESURSA.

Subseturile RESURSA vor include:

      PERSONAL;
      AMPLASAMENTE;
      MATERIAL (inclusiv MEDICAMENTE);
      ECHIPAMENT.


                     31                  ASIS
R-HCC va furniza celorlalte componente ale Sistem Informatic urmatoarele
servicii:
     introducerea, regasirea si manipularea descrierii clasificarilor TIPULUI
     DE RESURSA utilizat in organizatie;

       introducerea, regasirea si manipularea descrierii, starii de disponibilitate
       si costului de utilizare ale RESURSELOR actuale.

Figura 4: Schema esentiala a informatiilor gestionate de R-HCC8.2. Prezentare structurala

8.2.1. Entitate:         PERIOADA DE TIMP

Definitie

perioade de timp relevante pentru organizatie pentru scopurile propuse

Atribute esentiale

     Identificator
     Date descriptive

Relatii

RESURSA         disponibila in nici una, una sau mai multe PERIOADE DE TIMP.
             PERIOADA DE TIMP pune in disponibilitate nici una, una sau
             mai multe RESURSE.
             atribute: cantitate si unitate de masura a disponibilitatii
             RESURSEI.
TIP DE RESURSA      planificat pentru nici una, una sau mai multe PERIOADE DE
             TIMP. PERIOADA DE TIMP planifica disponibilitatea pentru nici
             unul, unul sau mai multe TIPURI DE RESURSA.
             atribute: cantitate si unitate de masura a TIPULUI DE RESURSA
             planificata sa fie disponibila.


8.2.2. Entitate:         TIP DE RESURSA

Definitie


                       32                 ASIS
clasificare a orice este utilizat in organizatie pentru indeplinirea ACTIVITATILOR

Subseturi         PERSONAL, ECHIPAMENT, AMPLASAMENT,
             MATERIAL (inclusiv MEDICAMENT)

Subsetul PERSONAL este un actor al ingrijirii sanatatii, fiind o persoana ce se
ingrijeste de furnizarea serviciilor de ingrijire a sanatatii.
Actorii ingrijirii sanatatii pot fi clasificati mai departe in sub-grupuri, conform
activitatii profesionale specifice, de ex. medici, nurse, tehnicieni, personal
administrativ.

Atribute esentiale

     Identificator al unei clase intregi
     Identificator al unei sub-clase posibile
     Identificator
     Date descriptive
     Cantitatea si unitatea masurii disponibilitatii
     Cost unitar mediu

Relatii

PERIOADA DE        planifica disponibilitatea nici unui, unui sau mai multor TIPURI
TIMP           DE RESURSA. TIPUL DE RESURSA este planificat pentru nici
             una, una sau mai multe PERIOADE DE TIMP.
             atribute: cantitate si unitate de masura a TIPULUI DE RESURSA
             planificat a fi disponibil
RESURSA          este de un singur TIP DE RESURSA. TIPUL DE RESURSA
             grupeaza nici una, una sau mai multe RESURSE.


8.2.3. Entitate:         RESURSA

Definitie

obiect utilizat in sau de organizatie in indeplinirea ACTIVITATILOR individuale

Atribute esentiale

     Identificator
     Date descriptive
     Cost al utilizarii


                       33                 ASIS
     Stare de disponibilitate

Relatii

TIP DE RESURSA      grupeaza nici una, una sau mai multe RESURSE. RESURSA este
             de un singur TIP DE RESURSA.
PERIOADA DE        disponibilitatea pentru nici una, una sau mai multe RESURSE.
TIMP           RESURSA este disponibila in nici una, una sau mai multe
             PERIOADE DE TIMP.
             atribute: cantitate si unitate de masura a disponibilitatii
             RESURSEI.


8.3. Prezentare functionala

R-HCC va furniza servicii celorlalte componente ale Sistemului Informatic pentru
Sanatate si ar include:

     (a) Tipul de Resursa

     regaseste o lista de TIPURI DE RESURSA identificata pe baza diferitelor
     criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
     relatiile lor cu alte entitati;

     intretine un anumit TIP DE RESURSA;

  (b) Resurse

     regaseste o lista de RESURSE identificata pe baza diferitelor criterii de
     selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor
     cu alte entitati;

     intretine o RESURSA;

     (c) Perioade de Timp

     regaseste o lista de PERIOADE DE TIMP identificata pe baza diferitelor
     criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
     relatiile lor cu alte entitati;

     intretine disponibilitatea palnificata a unui TIP DE RESURSA intr-o
     PERIOADA DE TIMP;                       34                  ASIS
    intretine disponibilitatea actuala a unei RESURSE intr-o PERIOADA DE
    TIMP.9. Componenta Comuna Autorizari referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (AU-HCC)

9.1 Prezentare

Aceasta componenta a HISA asigura un mecanism comun pentru a descrie
autorizarea utilizatorilor individuali ai sistemului in ceea ce priveste accesul la
diferite componente si executia diferitelor functii furnizate de acestea.

Informatiile gestionate de AU-HCC vor include descrierea utilizatorilor individuali
autorizati sa acceseze Sistem Informatic, descrierea functiilor furnizate de diferite
componente ale sistemului si specificarea functiilor individuale permise fiecarui
utilizator. Asemenea informatii de baza pot fi extinse cu date aditionale definite
conform cerintelor specifice ole organizatiei individuale, precum si luand in
consideratie alte reglementari si standarde aplicabile la nivel national si
international.

AU-HCC va asigura celorlalte componente ale sistemului urmatoarele servicii:

      stocarea si regasirea informatiilor ce descriu utilizatorii individuali ai
      centrului de ingrijire a sanatatii;

      stocarea si regasirea informatiilor ce descriu functiile individuale ce pot
      fi executate de utilizatori si datele ce pot fi accesate de catre ei;

      verificarea autorizarii unui utilizator individual de a executa o anumita
      functie a Sistemului Informatic intr-un anumit moment si dintr-un
      anumit loc.


9.2. Prezentare structurala

9.2.1. Entitate:        COMPONENTA A SISTEMULUI

Definitie
                     35                 ASIS
specificarea componentelor Sistemului Informatic

Atribute esentiale

     Identificator al unei clase intregi
     Identificator al componentei individuale
     Date descriptive

Relatii

FUNCTIONALITATE       este a unei singure COMPONENTE A SISTEMULUI.
CONTROLATA         COMPONENTA SISTEMULUI asigura nici una, una sau mai
              multe FUNCTIONALITATI CONTROLATE.

9.2.2. Entitate:         FUNCTIONALITATE CONTROLATA

Definitie

functie asigurata de o COMPONENTA A SISTEMULUI pentru care este definit un
mecanism de autorizare de catre organizatia de ingrijire a sanatatii si pentru care se
cere verificarea de catre sistem atunci cand se invoca functia de catre diferiti agenti

Atribute esentiale

     Identificator al unei clase intregi
     Identificator
     Conditii specifice in care trebuie controlate autorizarile

Relatii

AUTORIZARE         se leaga la o singura FUNCTIONALITATE CONTROLATA.
              FUNCTIONALITATE CONTROLATA are nici una, una sau
              mai multe AUTORIZARI.
TIP DE           are o singura FUNCTIONALITATE CONTROLATA.
AUTORIZARE         FUNCTIONALITATEA CONTROLATA se leaga la nici unul,
              unul sau mai multe TIPURI DE AUTORIZARE.
COMPONENTA A        asigura nici una, una sau mai multe FUNCTIONALITATI
SISTEMULUI         CONTROLATE. FUNCTIONALITATEA CONTROLATA
              este a unei singure COMPONENTE A SISTEMULUI.


9.2.3. Entitate:         TIP DE AUTORIZARE                       36                ASIS
Definitie

criterii conform carora o FUNCTIONALITATE CONTROLATA si
ELEMENTELE DATELOR CONTROLATE pot fi accesate de un anumit TIP DE
AGENT.

Atribute esentiale

     Identificator al unei clase intregi
     Identificator al tipului de autorizare
     Descriere
     Perioada de timp de valabilitate

Relatii

AUTORIZARE          se leaga la un singur TIP DE AUTORIZARE. TIPUL DE
               AUTORIZARE grupeaza nici una, una sau mai multe
               AUTORIZARI.
TIP DE AGENT         poate avea nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
               AUTORIZARE. TIP DE AUTORIZARE este acordat nici unui,
               unui sau mai multor TIPURI DE AGENT.
COMPONENTA A         asigura nici una, una sau mai multe FUNCTIONALITATI
SISTEMULUI          CONTROLATE. FUNCTIONALITATEA CONTROLATA
               este a unei singure COMPONENTE A SISTEMULUI.
FUNCTIONALITATE       se leaga la nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
CONTROLATA          AUTORIZARE. TIPUL DE AUTORIZARE are numai o
               singura FUNCTIONALITATE CONTROLATA.
ELEMENT AL          are nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE AUTORIZARE.
DATELOR           TIPUL DE AUTORIZARE se leaga la nici unul, unul sau mai
CONTROLATE          multe ELEMENTELE ALE DATELOR CONTROLATE.
               atribute: modalitate de acces, de ex., citire, modificare,
               stergere; alte reguli specifice in functie de reglementarile locale
               sau legale.


9.2.4. Entitate:         TIP DE AGENT

Definitie

clasa a AGENTULUI ce interactioneaza cu Sistem Informatic pentru Sanatate.
AGENTII pot fi fie utilizatori individuali fie programe pentru calculator.

Ierarhie


                       37                 ASIS
impartire a claselor
    UTILIZATORI INDIVIDUALI, PROGRAM CALCULATOR

Atribute esentiale

     Identificator al unei clase intregi
     Identificator
     Descriere

Relatii

AGENT            se leaga la un singur TIP DE AGENT. TIPUL DE AGENT
               grupeaza nici unul, unul sau mai multi AGENTI.
TIP DE            se acorda nici unui, unui sau mai multor TIPURI DE AGENTI.
AUTORIZARE          TIPUL DE AGENT poate avea nici unul, unul sau mai multe
               TIPURI DE AUTORIZARE


9.2.5. Entitate:         ELEMENT DE DATE CONTROLATE

Definitie

element de date gestionat de Sistemul Informatic, pentru care sunt definite
mecanisme de autorizare de catre organizatiile de ingrijire a sanatatii si care trebuie
sa fie verificate de sistem atunci cand se executa diferite functii ale sistemului.

Atribute esentiale

     Atribute esentiale
     Identificator al unei clase intregi
     Identificator
     Descriere

Relatii

AUTORIZARE          se leaga la nici unul, unul sau mai multe ELEMENTE DE
               DATE CONTROLATE. ELEMENTUL DE DATE
               CONTROLATE are nici una, una sau mai multe
               AUTORIZARI.
TIP DE            se leaga la nici unul, unul sau mai multe ELEMENTE DE
AUTORIZARE          DATE CONTROLATE. ELEMENTUL DE DATE
               CONTROLATE are nici unul, unul sau mai multe TIPURI DE
               AUTORIZARE.


                        38              ASIS
              atribute: modalitate de acces, de ex., citire, modificare,
              stergere; alte reguli specifice in functie de reglementarile locale
              sau legale.

9.2.6. Entitate:         AGENT

Definitie

utilizator individual sau componente software autorizate sa interactioneze cu
Sistemul Informatic.

Atribute esentiale

     Identificator
     Descriere
     Mecanism particular de identificare

Relatii

TIP DE AGENT        grupeaza nici unul, unul sau mai multi AGENTI. AGENTUL se
              leaga la un singur TIP DE AGENT.
AUTORIZARE         se leaga la un singur AGENT. AGENTUL are nici una, una sau
              mai multe AUTORIZARI.


9.2.7. Entitate:         AUTORIZARI

Definitie

autoritate data unui AGENT individual pentru a executa o FUNCTIONALITATE
CONTROLATA si a accesa ELEMENTE DE DATE CONTROLATE

Atribute esentiale

     Identificator
     Descriere
     Perioada de timp a valabilitatii

Relatii

TIP DE           grupeaza nici una, una sau mai multe AUTORIZARI.
AUTORIZARE         AUTORIZAREA se leaga la un singur TIP DE AUTORIZARE.
AGENT            are nici una, una sau mai multe AUTORIZARI.


                       39                 ASIS
             AUTORIZAREA se leaga la un singur AGENT.
ELEMENT DE DATE      are nici una, una sau mai multe AUTORIZARI.
CONTROLATE        AUTORIZAREA se leaga la nici una, una sau mai multe
             ELEMENTE DE DATE CONTROLATE.
FUNCTIONALITATE      are nici una, una sau mai multe AUTORIZARI.
CONTROLATA        AUTORIZAREA se leaga la o singura FUNCTIONALITATE
             CONTROLATA.


9.3. Prezentare functionala

AU-HCC va furniza servicii celorlalte componente ale Sistemului Informatic pentru
Sanatate si ar include:

    (a) Componente ale Sistem Informatic

    regaseste o lista de COMPONENTE, identificata pe baza diferitelor criterii
    de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile
    lor cu alte entitati;

    intretine o COMPONENTA;

  (b) Functionalitati Controlate

    regaseste o lista de COMPONENTE, identificata pe baza diferitelor criterii
    de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile
    lor cu alte entitati;

    intretine o COMPONENTA;

  (c) Elemente de Date Controlate

    regaseste o lista de ELEMENTE DE DATE CONTROLATE, identificata pe
    baza diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor
    esentiale si pe relatiile lor cu alte entitati;

    intretine un ELEMENT DE DATE CONTROLATE;


  (d) Tipuri de agenti
                     40                  ASIS
  regaseste o lista deTIPURI DE AGENTI, identificata pe baza diferitelor
  criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
  relatiile lor cu alte entitati;

  intretine un TIP DE AGENT;

  intretine acordarea unui TIP DE AUTORIZARE unui TIP DE AGENT;

(e) Tipuri de autorizari

  regaseste o lista de TIPURI DE AUTORIZARI, identificata pe baza
  diferitelor criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor
  esentiale si pe relatiile lor cu alte entitati;

  intretine un TIP DE AUTORIZARE;

  intretine relatia intre un TIP DE AUTORIZARE si o FUNCTIONALITATE
  CONTROLATA;

  intretine relatia intre un TIP DE AUTORIZARE si un ELEMENT DE
  DATE CONTROLATE;

(f) Agenti

  regaseste o lista de AGENTI, identificata pe baza diferitelor criterii de
  selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor
  cu alte entitati;

  intretine un AGENT;

  verifica daca un anumit AGENT poate executa o FUNCTIONALITATE
  CONTROLATA specifica intr-un anumit moment si in anumite
  circumstante (descrise conform criteriilor adoptate pentru specificarea
  AUTORIZARII pentru COMPONENTE ALE SISTEMULUI si
  FUNCTIONALITATI CONTROLATE) si regaseste ELEMENTELE DE
  DATE CONTROLATE cu modalitati de acces relevante.

(g) Autorizari

  regaseste o lista de AUTORIZARI, identificata pe baza diferitelor criterii de
  selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor
  cu alte entitati;


                    41                  ASIS
    intretine o AUTORIZARE a unui AGENT;

    intretine relatia intre o AUTORIZARE si un ELEMENT DE DATE
    CONTROLATE.10. Componenta Comuna Concept referitoare la Ingrijirea
Sanatatii (C-HCC)

10.1 Prezentare

Aceasta componenta sprijina celelalte componente comune referitoare la ingrijirea
sanatatii si aplicatiile existente in gestionarea si accesul la elementele de vocabular
si regulile care vor fi utilizate pentru a instantia atribute particulare ale obiectelor
gestionate de componentele respective.

Informatiile gestionate de C-HCC includ:

    toti termenii definiti intr-un vocabular de concepte;

    toate TIPURILE SEMANTICE care sunt aplicate pentru a clasifica termenii
    dintr-un vocabular de concepte;

    toate tipurile de reguli care pot fi utilizate pentru a defini relatiile sau
    dependentele dintre diferite entitati precum si intre diferite elemente
    individuale, pe baza valorilor particulare ale atributelor lor;

    toate relatiile semnatice definite;

    toate regulile care pot fi asociate cu entitati particulare sau elemente
    individuale ce descriu cunostintele despre modul in care sunt gestionate in
    aplicatiile existente.

C-HCC va asigura servicii pentru definirea, regasirea, actualizarea si stergerea
informatiilor definite in prezentarea structurala de mai sus.

Figura 6: Schema esentiala a informatiilor gestionate de C-HCC


10.2. Prezentare structurala                       42                 ASIS
10.2.1. Entitate:         TIP SEMANTIC

Definitie

clasificarea entitatii definite in Sistemul Informatic

Ierarhie

impartire a claselor

     TIP DE ACTIVITATE;

     TIP DE PROTOCOL;

     TIP DE RESURSA;

     TIP DE DATA DE SANATATE;

     TIP DE DATA CLASIFICATA;

     TIP DE REZULTAT GENERIC AL ACTIVITATII;

     TIP DE PUNCT SERVICIU;

     TIP DE AUTORIZARE;

     TIP DE AGENT;

     ALTELE;


Atribute esentiale

     Identificator al unei clase intregi
     Identificator
     Date descriptive

Relatii

TIP SEMANTIC         grupeaza nici unul, unu sau mai multe TIPURI SEMANTICE.
               TIPUL SEMANTIC sub-type nici unul, unul sau mai multe
               TIPURI SEMANTICE.


                        43            ASIS
ATRIBUT          se leaga la un singur TIP SEMANTIC. TIPUL SEMANTIC are
              nici unul, unul sau mai multe ATRIBUTE.


10.2.2. Entitate:       ATRIBUT

Definitie

proprietate a unui TIP SEMANTIC ale carui reguli comune si domeniu de
valabilitate sunt definite in cadrul organizatiei

Atribute esentiale

     Identificator
     Descriere textuala

Relatii

TIP SEMANTIC        are nici unul, unul sau mai multe ATRIBUTE. ATRIBUTUL se
              leaga la un singur TIP SEMANTIC.
VALOARE          se leaga la un singur ATRIBUT. ATRIBUTUL accepta nici una,
POSIBILA          una sau mai multe VALORI POSIBILE.

10.2.3. Entitate:       VALOARE POSIBILA

Definitie

valoare (explicita sau prin intermediul unei reguli) care poate fi acceptata de
ATRIBUTUL TIPULUI SEMANTIC.

Atribute esentiale

Tip
Valoare explicita care poate fi acceptata
Regula pentru calculare

Relatii

ATRIBUT          accepta nici una, una sau mai multe VALORI POSIBILE.
              VALOAREA se leaga la un singur ATRIBUT.
VALOARE          se leaga la nici una, una sau mai multe VALORI POSIBILE.
POSIBILA          atribute: tip de dependenta exprimata printr-un formalism
              adecvat


                      44                ASIS
10.3. Prezentare functionala

C-HCC va furniza servicii celorlalte componente ale Sistemului Informatic pentru
Sanatate si ar include:

    (a) TIP SEMANTIC

    regaseste o lista de TIPURI SEMANTICE, identificata pe baza diferitelor
    criterii de selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe
    relatiile lor cu alte entitati;

    intretine un TIP SEMANTIC;

    intretine gruparea unui TIP SEMANTIC ca subtip al altui TIP SEMANTIC;

    (b) ATRIBUT

    regaseste o lista deATRIBUTE, identificata pe baza diferitelor criterii de
    selectie specificate prin conditii pe atributele lor esentiale si pe relatiile lor
    cu alte entitati;

    intretine un ATRIBUT de un tip semantic;

    regaseste o lista de VALORI POSIBILE care pot fi acceptate de un
    ATRIBUT;

    intretine o VALOARE POSIBILA a unui ATRIBUT;

    regaseste o lista de ATRIBUTE si VALORI POSIBILE relevante care sunt
    legate dintr-un anumit motiv cu o valoare specifica a unui ATRIBUT;

    intretine relatia dintre   una  sau  doua  VALORI    POSIBILE    ale
    ATRIBUTELOR;

    regaseste toate regulile sau relatiile posibile legate la un set de ATRIBUTE,
    fiecare dintre ele cu o anumita VALOARE POSIBILA.

    verifica daca o VALOARE POSIBILA a unui ATRIBUT este acceptabila in
    cadrul mediului definit de un set de ATRIBUTE, fiecare dintre ele cu o
    VALOARE POSIBILA specifica.


                      45                  ASIS
11. Cerinte suplimentare comune tuturor Componentelor Comune
legate de Ingrijirea Sanatatii

In afara atributelor care au fost definite explicit in prezentarea structurala a
specificarii sale, fiecare Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii va
gestiona, de asemenea, pentru fiecare instanta a fiecarei entitati, urmatorul set de
atribute:

    un identificator de instanta unic, permanent si care nu poate fi schimbat;

    un atribut time-stamping, definit automat de Componenta Comuna legata
    de Ingrijirea Sanatatii si care contine informatii de siguranta asupra datei si
    orei cand a fost creata si schimbata fiecare instanta individuala. Asemenea
    informatii vor fi facute disponibile celorlalte componente ale sistemului
    informatic si vor fi utilizate de Componenta Comuna legata de Ingrijirea
    Sanatatii pentru a asigura consistenta si integritatea actualizarilor datelor
    individuale;

    un atribut continand date textuale.
                     46                 ASIS
Anexa A (informativa):
Criterii de conformitate

A.1 Prezentare

Criteriile de conformitate reflecta caracteristicile deschise si modulare ale
arhitecturii, cu o vedere facilitand atat dezvoltarea graduala a produselor software
conform HISA, precum si evolutia incrementala a sistemelor existente deja spre
standarde.

Se subliniaza, de asemenea, ca acest standard nu-si propune sa detalieza
caracteristicile arhitecturii pana la un nivel permitand integrarea directa a modulelor
fizice software in contextul sistemelor de calcul in lucru. Obiectivul sau este de a
identifica componentele comune fundamentale ale Sistemului Informatic pentru
Sanatate si interactiunile lor reciproce pana la un nivel conceptual.

Ca o consecinta, criteriile de conformitate definite in prezentul standard nu dicteaza
nici un mecanismfizic de interfatare privind interactiunea dintre diferite
componente, ci pur si smplu stabilesc ca astfel de mecanisme trebuie descrise
explicit, intr-o modalitate lipsita de ambiguitate, in documentatia artefactului
software, conform HISA.

A.2 Artefactul software conform HISA

Conformitatea unui artefact software ca fiind “conform HISA” defineste capacitatea
unui astfel de artefact sa fie integrat, atat din punct de vedere functional cat si
informational, cu restul Sistemului Informatic.

Conformitatea unui artefact software este de aceea definita luand in considerare
fiecare Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii individuala si este
masurata fata de capacitatea artefactului software de a exploata una sau mai multe
componete comune specificate in arhitectura standard.

Criteriile definite in aceasta clauza se vor aplica atat aplicatiilor cat si
componentelor comune.

Pentru a fi calificat drept “Conform arhitecturii cu respectarea HCC„x‟”, artefactul
software se va conforma urmatoarelor prevederi:

    artefactul software trebuie sa gestioneze oricand informatiile si
    functionalitatile pe care se presupune ca le va asigura HCC„x‟; artefactul
    software va referi acea Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii;                     47                 ASIS
    cand se invoca serviciile furnizate de HCC„x‟ artefactul software va utiliza
    un set de interfete care pot fi mapate individual, in functie de scop si
    functionalitati, serviciilor specificate in prezentul standard in sectiunea
    relative la prezentarea functionala a HCC„x‟.
    Asemenea interfete vor fi documentate in detaliu in materialul documentar
    furnizat impreuna cu artefactul software insusi.

Daca artefactul software este in conformitate cu toate Componentele Comune
legata de Ingrijirea Sanatatii definite in acest standard, atunci artefactul software va
fi definit ca “Conform in intregime cu HISA”.

Componentele Comune legate de Ingrijirea Sanatatii cu care artefactul software
este in conformitate vor fi declarate explicit in orice referinta privind conformitatea
artefactului cu prezentul standard.

A.3 Artefactul software ca HCC in conformitate cu HISA

Pentru a fi calificat drept “Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii „x‟,
conform HISA”, artefactul software se va conforma urmatoarelor prevederi:

    artefactul software va consta din anul sau mai multe module software, ce
    pot fi identificate cu claritate si pot fi instalate in contextul intregului sistem
    informatic, conform criteriilor tehnologice si de configurare ale instalarii
    individuale;

    artefactul software va asigura un set de servicii utilizabile de toate celelalte
    componente ale sistemului informatic, de ex. aplicatii si componente
    comune;

    informatiile gestionate de artefactul software vor include, vor a se limita la
    acestea, toate conceptele si pentru fiecare concept toate atributele, care sunt
    specificate in prezentul standard in sectiunea relativa la prezentarea
    structurala a HCC‟x‟;

    serviciile asigurate de artefactul software vor putea fi invocate de celelalte
    componente ale Sistemului Informatic, de ex. atat de aplicatii cat si de
    celelalte componente comune, prin mecanisme de interfatare specificate
    explicit in materialul documentar furnizat impreuna cu artefactul software.
    Mecanismele de interfatare pentru interactionarea cu artefactul software vor
    fi documentate intr-un mod lipsit de ambiguitate pana la un nivel de detaliu
    convenabil pentru a permite profesionistilor tehnici sa proiecteze, dezvolte                      48                  ASIS
    si instaleze module software, capabil sa interactioneze corect cu artefactul
    software prin serviciile pe care le furnizeaza. Asemenea documentatie va
    include:
         modalitatile conform carora fiecare serviciu individual al
          artefactului poate fi invocat de orice componenta generica
          externa a Sistemului Informatic;

          datele pe care componenta trebuie sa le asigure artfactului, cu
          specificarea formatelor relevante, domeniilor de valabilitate si
          altor restrictii;

          datele pe care artefactul le va returna componentei externe dupa
          realizarea activitatilor cerute;

          conditiile de eroare aplicabile, cu codurile lor de eroare
          relevante.

Aceste specificatii de conformitate definesc conformitatea artefactului software cu
arhitectura, tinad cont de capacitatea artefactului software de a reprezenta o
componenta comuna a middleware-lui, asigurand celorlalte componente ale
sistemului servicii specificate in sectiunile adecvate ale HISA.

In afra specificatiei de conformitate de mai sus, fiecare artefact software calificat
drept Componenta Comuna „x‟ isi va formaliza capacitatea de a interactiona cu
celelalte componente ale middleware-ului, prin declararea conformitatii sale cu
fiecare HCC, conform regulilor.
                     49                 ASIS
A.4 Forma pentru declararea conformitatii

Pe baza criteriilor de conformitate definite mai sus, aceasta anexa ofera o forma
posibila pentru a fi utilizata pentru specificarea conformitatii unui produs software
generic cu arhitectura standard.


  ARHITECTURA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU SANATATE

   CONFORMITATEA UNUI ARTEFACT SOFTWARE LA STANDARD

ARTEFACT SOFTWARE

           <identificarea unui artefact software>

                      Aplicatii
                      Componente Comune Generice
Nivelul arhitecturii unde este situat Componente Comune legate
artefactul software            de Ingrijirea Sanatatii
                      Bitways
 Daca artefactul software a fost declarat ca o Componenta Comuna legata de
                Ingrijirea Sanatatii
Specifica ce HCC este reprezentata de
artefactul software
          Daca artefactul software a fost declarat ca o
    Aplicatie sau o Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii
Specifica HCC la care se conforma artefactul Se conforma (DA / NU)
software
     HCC PACIENT
     HCC DATA DE SANATATE
     HCC ACTIVITATE
     HCC RESURSA
     HCC AUTORIZARE
     HCC CONCEPT
                     50                 ASIS
Anaxa B (informativa):
Descrierea Arhitecturii Sistemului Informatic pentru Sanatate

B.1 Structure

Arhitectura oricarui Sistem Informatic pentru Sanatate va fi descrisa prin
intermediul a trei niveluri ce coopereaza intre ele:


    nivelul Aplicatie
    consta dintr-un set de componente ce raspund de interactiunea cu
    utilizatorii, asigurand un suport specializat diferitelor activitati realizate in
    diferite sectoare ale organizatiei de sanatate

    nivelul Middleware
    consta dintr-un set de componente ce asigura aplicatiilor servicii comune in
    Sistemele Informatice

    nivelul Bitways
    asigura facilitatile tehnologice de baza (hardware si software) permitand
    functionarea corecta si interactiunile diferitelor module ale Sistemului
    Informatic in instalarea specifica.

Doua clase de componente vor fi identificate in nivelul middleware al oricarui
Sistem Informatic pentru Sanatate:

    Componenta Comuna legata de Ingrijirea Sanatatii (HCC), care sustine
    aplicatiile cu servicii legate de activitatile specifice ale domeniului de
    business in sanatate si care sunt relevante pentru informatiile si procedurile
    ale acror consistenta si integritate sunt considerate a fi de relevanta extrema
    pentru functionarea corecta a organizatiei de sanatate luata ca un intreg;

    Componente Comune Generice (GCC), care sustin aplicatiile cu facilitati
    cu scop general, care sunt de obicei comune oricarui tip de Sistem
    Informatic din orice tip al domeniului de afaceri.

Respectand nivelurile de mai sus, scopul prezentului standard este limitat astfel:

    Aplicatii
    datorita varietatii diferitelor organizatii de sanatate si dependentei
    aplicatiilor de cerintele (locale) specifice nu se face nici o prevedere                     51                  ASIS
    normativa in ceea ce priveste respectatrea caracteristicilor si scopului
    aplicatiilor individuale;


    Middleware
    standardul identifica un set fundamental al Componentelor Comune legate
    de Ingrijirea Sanatatii (HCC) si le formalizeaza scopul si obiectivele tinand
    cont de intregul sistem precum si de modalitatile interactiunii lor cu
    celelalte componente atat in ceea ce priveste interfetele cat si informatiile
    gestionate;

    Bitways si Componente Comune Generice
    datorite aplicabilitatii generale a unor astfel de componente in orice Sistem
    Informatic specificarea lor este in afara scopului acestui standard.

B.2 Componente Comune legate de Ingrijirea Sanatatii (HCC)

La cel mai inal nivel de abstractizare, esenta oricarui mediu de ingrijire a sanatatii
poate fi descrisa dupa urmatoarea paradigma:

    In orice organizatie de ingrijire a sanatatii, diferite tipuri de actori realizeaza
    activitati, utilizand resurse si generand rezultate.

    Activitatile pot fi fie direct sau indirect legate de necesitatile pacientilor, ale
    altor subiecti ai ingrijirii sau de cerintele generale (mangeriale si
    organizationale) ale organizatiei.

    Depinzand de tipul de activitate ce se executa, rezultatele unei activitati pot
    reprezenta date de sanatate a pacientilor sau pur si simplu alte date ce
    trebuie comunicate prin organizatia de ingrijire a sanatatii.

    Atunci cand se executa o activitate, se utilizeaza si o anumita cantitate de
    resurse, incluzand membrii personalului, materiale consumabile, agenti
    fizici, echipamente etc. Utilizarea fiecarei resurse are costurile sale
    specifice, depinzand de resursa specifica implicata si de tipul de activitate
    realizat.

    Diferite tipuri de utilizatori sunt autorizate sa lucreze cu Sistemul Informatic
    pentru Sanatate si au permisiunea de a realiza diferite activitati sau sa
    acceseze diferite tipuri de informatii, conform criteriilor definite (conform
    reglementarilor nationale si regionale, precum si regulilor locale si
    caracteristicilor activitatilor si datelor individuale).                      52                  ASIS
    Cateva tipuri de dependente si relatii pot exista intre diferite tipuri de
    concepte gestionate de Sistemul Informatic, legate atat de aspectele clinice
    cat si organizationale.

Pe baza unei astfel de prezumtii, sunt identificate sase componente comune
specifice ingrijirii sanatatii (HCC):


    HCC Pacient;

    HCC Data de sanatate;

    HCC Activitate;

    HCC Resursa;

    HCC Autorizare;

    HCC Concept.

Pentru fiecare HCC specificarea este structurata dupa cum urmeaza:

    prezentare
    consta in descrierea la nivelul de sus a scopului componentei, impreuna cu
    cerintele principale in functie de informatiile de gestionat si serviciile de
    asigurat, in principal orientate spre cei ce iau decizii pentru a asigura
    planificarea Sistemului Informatic;

    specificare conceptuala
    rafineaza proprietatile definite in prezentare, detaliind clasa principala de
    informatii de gestionat precum si aspectele functionale ale componentelor
    individuale tinand cont de restul sistemului;

    Nivelul de detaliu al unei astfel de specificari este bazat pe diagrame si
    notatii formale pentru a evita ambiguitatile si a permite aplicarea criteriilor
    de conformanta adecvate pentru validarea acordului produselor generice
    respectand arhitectura. Oricum specificarea nici nu ajunge la nivelul de
    detaliu al unui API fizic pentru un limbaj de programare specificat nici nu
    face sa se determine implicatiile in proiectarea si implementarea sistemelor
    reale.
                     53                 ASIS
Se accentueaza faptul ca modelul de date prezentat in specificarea fiecarei
componente are ca scop numai formalizarea caracteristicilor informatiilor, de ex.
concepte, atribute, si relatii care sunt schimbate de componenta cu restul sistemului.
De aceea, astfel de modele nu au ca scop reprezentarea explicita sau implicita a
fragmentelor oricarei baze de date integrate posibile, care sta la baza intregului
sistem.

Pentru a asigura modularitatea si deschiderea arhitecturii, standardul nu defineste
nici o prevedere normativa cu privire la interactiunile posibile intre componentele
comune individuale, a caror integrare si consistenta este reglata implicit prin criterii
de conformanta. Pentru mai multe detalii, vezi Anexa A informativa.

B.3 Criterii de clasificare sugerate pentru aplicatii

S-a discutat deja cum, datorita diversitatii organizatiilor de ingrijire a sanatatii si
necesitatii utilizatorilor, un obiectiv major al Sistemului Informatic este de a
permite utilizatorilor individuali sa selecteze acele aplicatii care sunt mai potrivite
pentru necesitatile lor, asigurand, in acelasi timp, integrarea si interconectarea lor
potrivit cerintelor intregii organizatii de ingrijire a sanatatii.

Ca urmare, specificarea caracteristicilor aplicatiilor nu este relevanta cu privire la
intreaga arhitectura a Sistemului Informatic pentru Sanatate si este in afara scopului
prezentului standard.

Cu toate acestea, pentru a facilita planificarea, implementarea si compararea
sistemelor instalate in prezent in mediile existente, se recomanda ca scopul fi
functiile aplicatiilor sa fie descrise potrivit unei clasificari functionale, pe baza
tipurilor de activitati utilizator pe care le asigura si nu pe unitatile specifice ale
organizatiei unde se presupune ca vor functiona aplicatiile.

Se accentueaza ca aceasta abordare isi propune doar sa faciliteze armonizarea
descrierii arhitecturale a sistemelor existente, descriindu-le arhitectura ca un set de
componente omogene sustinand grupuri omogene de activitati utilizator, intr-un
mod independent de organizatia specifica a centrului de ingrijire a sanatatii.

Aplicatiile fizice instalate in diferite Sisteme Informatice din diferite centre pot
grupa un set de zone functionale diferite, grupate si organizate conform cerintelor
specifice ale centrelor individuale.

Conform unei astfel de abordari, in Sistemul Informatic pentru Sanatate pot fi
identificate sase zone de aplicatii:

      Gestiune Pacient


                     54                  ASIS
care grupeaza activitatile clinice si organizationale relative la identificarea,
inregistrarea si urmarirea unui pacient in centrul de ingrijire a sanatatii,
incluzand mutarea intre diferite unitati si planificarea serviciilor, precum si
colectarea si comunicarea datelor rezumative schimbate cu alte centre din
afara teritoriului, in scopuri statistice sau epidemiologice.

 Ingrijire medicala
care grupeaza activitatile realizate de medici legate direct de prevenirea,
diagnoza, tratamentul si urmarirea atat a pacientilor internati cat si in
ambulatoriu.
Tinand cont de aceasta, intreaga zona medicala poate fi detaliata in
urmatoarele clase principale specifice de activitati:
     ingrijirea in ambulatoriu;
     ingrijirea pacientilor internati la un nivel diferit de complexitate,
     de la ingrijirea intensiva pana la cea de specialitate si la cea
     obisnuita;
     ingrijirea de urgenta;
     ingrijirea la domiciliu.

 Nursing
care include toate activitatile realizate de nurse atat in asistarea pacientilor
cu activitati care contribuie la sanatatea pacientului sau recuperare cat si in
asistarea medicilor si altor profesionisti clinici in indeplinirea planului
medical de ingrijire.
Tinand cont de aceasta, intreaga zona de nursing poate fi detaliata in
urmatoarele clase principale de activitati:
     in saloane;
     de urgenta;
     ingrijire chirurgicala;
     recuperare;
     ingrijire in ambulatoriu;
     ingrijire clinica tip “o zi”;
     ingrijire la domiciliu.

 Medical support (servicii medicale auxiliare)
care grupeaza activitatile de diagnosticare si legate de ingrijirea sanatatii
realizate la cerere de alti actori ai ingrijirii sanatatii in legatura cu
planificarea ingrijirii sanatatii stabilita pentru fiecare pacient.
Medical support se compune din cateva subzone diferite, de ex. servicii
clinice (laboratoare sau servicii dedicate examinarilor in vivo sau in vitro in
scopuri de diagnosticare sau terapeutice), servicii de imagistica, cardiologie,
farmacie, servicii sociale;


                 55                  ASIS
     Servicii auxiliare
    care includ activitatile ce nu sunt legate direct de ingrijirea clinica a
    pacientului, dar care sunt necesare pentru functionarea generala a centrului
    de ingrijire a sanatatii;

     Organizare si management
    care grupeaza procesele si mecanismele administrative si manageriale
    pentru stabilirea politicii, planificarea, implementarea, monitorizarea si
    evaluarea functionarii in intregime a organizatiei de ingrijire a sanatatii.

    Activitatile realizate sunt de doua tipuri diferite:

          gestiune strategica
             planificare;
             optimizarea costurilor;
             servicii si achizitie;

          gestiune operationala
             organizare;
             personal;
             cladiri;
             finante.

B.4 Capacitati aditionale sugerate pentru componentele comune

Anexa informativa identifica un set de cerinte aplicabile tuturor componentelor
comune, aditionale celor care au fost definte in sectiunea normativa a standardului.

Relevanta unor astfel de cerinte individuale in actualele Sisteme Informatice
variaza in functie de caracteristicile organizatiei de sanatate si de nivelul de
relevanta dat diferitelor aspecte in scenariile individuale. Ca o consecinta, prezenta
unor astfel de capacitati nu poate fi considerata obligatorie pentru toate
implementarile, dar este totusi recomandata pentru a mari lizibilitatea intregului
sistem informatic.

Trebuie notat, de asemenea, ca unele din aceste cerinte vor depinde si se vor baza
pe celelalte standarde:

      Jurnalizarea serviciilor
                      56                ASIS
Fiecare HCC va fi capabil sa intretina si sa puna la dispozitie pentru o
anumita perioada de timp un jurnal detaliind toate serviciile care au fost
executate, cu identificarea agentului care le cere;

 Arhivare
Fiecare HCC va fi capabil sa specifice daca informatiile partiale sau totale
gestionate de catre el sunt subiect al arhivarii, cu perioada de timp relevanta
pentru care informatiile trebuie sa fie disponibile;

 Stergere logica
Fiecare HCC va permite realizarea a doua tipuri diferite de stergere pe
instante individuale ale conceptelor gestionate:
     “stergere fizica”, constand din stergerea instantei din informatiile
      stocate;
     “stergerea logica”, constand din declarea instantei ca “inactiva”,
      fara stergerea sa fizica din informatiile stocate.

 Autorizare
Mecanismele de baza ce descriu utilizatorii autorizati sa acceseze sistemul
si sa realizeze diferite functii sunt furnizate de HCC Autorizare. Totusi, in
situatiile de urgenta fiecare componenta a sistemului informatic va fi
capabila sa ocoleasca sau sa treaca peste regulile de autorizare definite de
HCC Autorizare si sa execute serviciile cerute, inregistrand totusi
evenimentul aparut;

 Autentificare
Fiecare HCC va fi capabil sa verifice identitatea agentului ce cere serviciul,
prin tehnici bazate pe semnaturi electronice.
                 57                 ASIS

								
To top