Docstoc

SUOMI

Document Sample
SUOMI Powered By Docstoc
					          AUTODESK KÄYTTÖLUPASOPIMUS
                  SUOMI

TÄRKEÄÄ - LUE ENSIN TÄMÄ KÄYTTÖLUPASOPIMUS.

AUTODESK MYÖNTÄÄ OHEISEN OHJELMISTON KÄYTTÖLUVAN SINULLE VAIN SILLÄ
EHDOLLA, ETTÄ HYVÄKSYT KAIKKI TÄMÄN KÄYTTÖLUPASOPIMUKSEN EHDOT, SEKÄ
KAIKKI TÄSSÄ ESITETYT LISÄ- TAI ERITYISEHDOT (“SOPIMUS”).

LUE TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN VALITSET SIVUN LOPUSSA
OLEVAN “I ACCEPT” (“HYVÄKSYN”) -PAINIKKEEN. KÄYTÄ OIKEANPUOLEISTA
VIERITYSPALKKIA LUKEAKSESI KOKO SOPIMUS. VOIT TULOSTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN
VALITSEMALLA ALLAOLEVAN “PRINT“ (“TULOSTA”) -PAINIKKEEN. VALITSEMALLA “I
ACCEPT” (“HYVÄKSYN”) -PAINIKKEEN, SITOUDUT NOUDATTAMAAN KAIKKIA TÄMÄN
SOPIMUKSEN EHTOJA. OHJELMISTO ASENNETAAN TÄMÄN JÄLKEEN.

JOS ET HALUA SITOUTUA TÄHÄN SOPIMUKSEEN, ETKÄ HYVÄKSY KAIKKIA SEN EHTOJA,
VALITSE “I REJECT” (“EN HYVÄKSY”) -PAINIKE - JOLLOIN OHJELMISTON LATAUTUMINEN
PERUUNTUU - JA PALAUTA SITTEN OHJELMISTO KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN
KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ SIIHEN PAIKKAAN, MISTÄ HANKIT SEN VOIMASSA OLEVAN
PALAUTUSKÄYTÄNNÖN MUKAISESTI SAADAKSESI TÄYDEN HYVITYKSEN. JOS PALAUTAT JO
LADATUN OHJELMISTON TÄYTTÄ HYVITYSTÄ VASTAAN KOLMENKYMMENEN (30) PÄIVÄN
KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ, SIIHEN ON LIITETTÄVÄ MUKAAN TÄYTETTY JA
ALLEKIRJOITETTU OHJELMISTON TUHOAMISTA KOSKEVA KAAVAKE, JONKA SAAT ONLINE
JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.

OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN OSOITTAA MYÖS SUOSTUMUKSESI SITOUTUA TÄMÄN
SOPIMUKSEN EHTOIHIN.

TÄMÄN TIETOKONEOHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION KÄYTTÖ
TAI KOPIOINTI, MUUTEN KUIN TÄMÄN SOPIMUKSEN SALLIMALLA TAVALLA, ON
LUVATONTA JA SUOMEN TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN VASTAINEN TEKO. RIKOT
LAKIA KOPIOIDESSASI TAI KÄYTTÄESSÄSI AUTODESKIN OHJELMISTOA TAI SIIHEN
LIITTYVÄÄ DOKUMENTAATIOTA ILMAN AUTODESKIN LUPAA. SAATAT SILLOIN OLLA
VELVOLLINEN MAKSAMAAN AUTODESKILLE KORVAUSTA JA SINUT SAATETAAN
ASETTAA RIKOSOIKEUDELLISEEN VASTUUSEEN.

HUOMAA: JOS TÄMÄ ON OHJELMISTON ESITTELY- TAI ARVIOINTIKOPIO, SEURAAVAT
KAKSI KOHTAA KOSKEVAT MYÖS SINUA KÄYTTÄJÄNÄ:

TÄMÄ   OHJELMISTO  ON  KÄYTETTÄVISSÄSI  30  PÄIVÄN  AJAN
ARVIOINTITARKOITUKSESSA, MIKÄLI AUTODESK EI OLE TOISIN KIRJALLISESTI
ILMOITTANUT. PIDENTÄÄKSESI SALLITTUA KÄYTTÖAIKAA ON SINUN OTETTAVA
YHTEYTTÄ AUTODESKIIN TAI AUTODESKIN VALTUUTTAMAAN JÄLLEENMYYJÄÄN JA
MAKSETTAVA TUOTTEEN OSTOHINTA, JOLLOIN SAAT KÄYTTÖLUPAKOODISI TAI
UUDEN,  TÄYSIN MAKSETUN  OHJELMISTOKOPION, JOKA  ANTAA SINULLE
ALLAKUVATUT KÄYTTÖOIKEUDET.

ARVIOINTIAIKANA SAAT KÄYTTÄÄ YHTÄ OHJELMISTOKOPIOTA VAIN OHJELMISTON
ARVIOIMISEEN. OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN TÄNÄ AIKANA JOHONKIN MUUHUN
TARKOITUKSEEN, MYÖS KILPAILIJAVERTAILUUN TAI KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN,
ON ANKARASTI KIELLETTY. EDELLÄMAINITTU RAJOITUS RAUKEAA HANKITTUASI
KÄYTTÖLUVAN OHJELMISTOLLESI.

     HUOMAA: JOS TÄMÄ ON OHJELMISTON AIKALISENSSI-,
         MÄÄRÄAIKAISLISENSSI- TAI LAINALISENSSIKOPIO,
         SEURAAVA KOHTA KOSKEE MYÖS SINUA KÄYTTÄJÄNÄ:

TÄMÄ OHJELMISTO ON KÄYTETTÄVISSÄSI SEN MÄÄRÄTYN AJAN, JOSTA OLET
SUORITTANUT KORVAUKSEN, JA SE LAKKAA TOIMIMASTA AJAN KULUTTUA UMPEEN.
OHJELMAN KÄYTTÖ TÄMÄN JÄLKEEN, TAI YRITYS PURKAA KÄYTÖNESTOTOIMINTO,
RIKKOVAT TÄTÄ SOPIMUSTA VASTAAN JA OVAT TEKIJÄNOIKEUSLAINSÄÄDÄNNÖN
VASTAISIA TEKOJA.


1 . K ä y tt ö l uv a n my ö nt ä mi ne n

Autodesk, Inc. (“Autodesk”) myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävän ohjelmiston käyttöluvan,
joka oikeuttaa käyttämään tätä tietokoneohjelmistoa (“Ohjelmisto”) ja siihen liittyvää käyttöohjetta ja muuta
painettua ja käytön aikaista tai elektronista oheismateriaalia (“Dokumentaatio”) omistamissasi tai
valvonnassasi olevissa laitteissa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tämä sopimus antaa yhdelle käyttäjälle
oikeuden asentaa ja käyttää Ohjelmistoa vain yhdessä tietokoneessa ja vain yhdessä sijaintipaikassa kerrallaan.

Verkkoversio: Jos tämä Ohjelmisto on verkkoversio, saat käyttää sitä vain suojatussa verkkoympäristössä
yhdessä Autodesk Licence Manager -työkalun kanssa omassa yrityskäytössäsi. Saat asentaa Ohjelmiston
yhteen palvelinkoneen yhteen paikkaan, johon muilla koneilla on pääsy, tai yksittäiseen tietokoneeseen
monikäyttäjäasennuksena, jolloin:

     i  yhtäaikaisten käyttäjien suurin lukumäärä on yksi (1), siten että useampi henkilö voi
       käyttää Ohjelmistoa, mutta Ohjelmistoa saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan, tai

     ii kun yhtäaikaisten käyttäjien suurin lukumäärä on enemmän kuin yksi (1), on jokaiselle
      lisäkäyttäjälle hankittava oma lisäkäyttölupa.

Sellaisten ohjelmistojen tai laitteiden käyttö, jotka vähentävät Ohjelmistoa palvelinkonfiguraatiossa käyttävien
tietokoneiden/laitteiden määrää, ei vähennä tarvittavien käyttölupien määrää.

Opetusversio: Jos tämä Ohjelmisto on opetusversio, sitä saa käyttää ainoastaan opastustarkoituksessa ja
henkilökohtaisessa opetuskäytössä eikä mitenkään muuten. Ohjelmiston opetusversiota ei saa käyttää
kaupallisiin, ammatillisiin tai voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin.

Arviointiversio: Jos tämä Ohjelmisto on merkitty esittely-, arviointi tai demo-versioksi, sitä saa käyttää vain
kaupalliseen arviointiin ja esittelyyn. Sen käyttö kilpailukykyanalyyseihin tai kaupallisiin, ammatillisiin tai
voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin on kielletty.

Varmuuskopio: Riippumatta siitä, minkä version Ohjelmistosta olet hankkinut, saat tehdä Ohjelmistosta
ainoastaan yhden varmuuskopion (arkistokopion). Kopiota ei saa asentaa toiselle tietokoneelle, ellei kyseinen
tietokone ole palvelimen jaettu asema, johon vain Ohjelmiston käyttöön oikeutetulla henkilöllä on pääsy.
Missään tapauksessa varmuuskopiota ei saa käyttää eikä asentaa, jos Ohjelmisto on jo asennettuna jollekin
tietokoneelle. Painetun dokumentaation kopiointi on kielletty. Elektronisessa muodossa olevaa
dokumentaatiota ei saa kopioida elektronisesti mutta siitä voidaan tulostaa paperille yksi (1) kopio, jonka
kopiointi on kielletty.

Lisäasennukset: Lukuun ottamatta Opetus-, Opiskelija- ja Arviointiversioita, Ohjelmistosta voidaan tehdä
toinen kopio toisen omistamasi tai hallinnassasi olevan tietokoneen kovalevylle sillä ehdolla, että (1)
alkuperäistä ja toista Ohjelmistokopiota käyttää yksi ja sama henkilö; (2) toista ohjelmakopiota käytetään joko
(i) verkkokäytössä varapalvelimessa ja sitä voi käyttää vain, kun alkuperäinen Ohjelmiston kopio ei ole
käytettävissä, tai (ii) ainoastaan kannettavassa tietokoneessa, kotitietokoneessa tai muussa palvelimeen
liittämättömässä koneessa, joka ei sijaitse tavallisella työpaikallasi. Tämän tarkoituksena on tehdä
mahdolliseksi työskentely muualla kuin varsinaisella työpaikalla; (3) vain yhtä Ohjelmistokopiota käytetään
kerrallaan; (4) toista Ohjelmistokopiota käytetään yksinomaan Ohjelmiston mukana mahdollisesti toimitetun
kopioinninestolaitteen kanssa, ja että (5) Ohjelmistoa ei ole lisensioitu ja/tai merkitty opetus- tai
opiskelijaversioksi.

Päivitykset: Jos tämä Ohjelmisto on merkitty päivitykseksi ("Uusi versio") ohjelmistolle, johon olet
aikaisemmin hankkinut käyttöluvan ("Edellinen versio"), sinun on hävitettävä kaikki aikaisemmin hankitun
ohjelman kopiot, jotka on korvattu tällä Ohjelmistolla, mukaan lukien kovalevyllä mahdollisesti olevat kopiot,
ja AutoDeskin niin pyytäessä, palautettava kaikki Ohjelmistoon liittyvä aineisto AutoDeskille tai
jälleenmyyjälle, kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Uuden version hankkimisesta. Autodesk pidättää
itsellään oikeuden vaatia asianmukainen näyttö siitä, että Edellinen versio on hävitetty. Autodeskin tai
valtuutetun kolmannen tahon mahdollisesti toimittamiin Ohjelmistoon liittyviä sen lisäosia tai laajennuksia
sisältäviin Ohjelmistopaikkauksiin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja, ellei toimitushetkellä toisin ilmoiteta.

Voit pitää ja olla hävittämättä Edellisen version ja käyttää sitä jos se on välttämätöntä (1) Uuden version
asennuksessa ja (2) arkistointi (varmuuskopio) tarkoituksiin, voidaksesi asentaa Uuden version uudelleen jos
päivitys epäonnistuu. Et missään tapauksessa saa käyttää Edellistä versiota.

Lupakoodi: Jos tämä Ohjelmiston käyttämiseen tarvitaan lupakoodi, rekisteröi Ohjelmistosi Autodeskillä
saadaksesi lupakoodin. Autodesk säilyttää rekisteröintitiedot yksityisyydensuojakäytäntönsä mukaisesti.

Käyttölupa-aika: Tämän sopimuksen ehtojen ja varausten mukaan tämä käyttölupa on jatkuva, ellei
Ohjelmiston rakennemääritys ole aikalisenssi, määräaikaislisenssi tai lainalisenssi, jolloin se kattaa sen
käyttöajan, josta on suoritettu korvaus.

       KOSKEE VAIN OPISKELIJA-VERSIOITA (KAHDEN VUODEN KÄYTTÖ):

1.  Käyttöluvan myöntäminen

Autodesk Incorporated (“Autodesk”) myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävän ohjelmiston
käyttöluvan, joka oikeuttaa käyttämään tätä tietokoneohjelmistoa (“Ohjelmisto”) ja siihen liittyvää elektronista
käyttöohjetta ja muuta painettua oheismateriaalia ja käytön aikaista tai elektronista dokumentaatiota
(“Dokumentaatio”) omistamissasi tai hallinnassasi olevissa laitteissa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
Ohjelmistopakkauksessa määritetyn ajan Ohjelmiston asennuksesta alkaen. Tämä sopimus antaa yhdelle
käyttäjälle oikeuden asentaa ja käyttää Ohjelmistoa vain yhdessä tietokoneessa ja vain yhdessä sijaintipaikassa
kerrallaan. Tämän Ohjelmiston käyttö kauemmin kuin Ohjelmistopakkauksessa ilmoitetun ajan, tai
yritys poistaa Ohjelmiston aikarajoitus-toiminto, on luvatonta ja katsotaan tämän Sopimuksen
rikkomiseksi ja tekijänoikeuksien loukkaamiseksi.

Tämä Ohjelmisto on Opiskelija-versio, jota saavat käyttää vain tutkintoon tähtäävät opiskelijat tai
allamainittujen laitosten tiedekuntien tai henkilöstön jäsenet, jotka ovat hankkineet Ohjelmiston. Ohjelmistoa
saa käyttää vain opiskeluun tai ohjaukseen, ei kaupallisiin, ammatillisiin tai voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin.
Opetuslaitokset eivät saa käyttää Ohjelmiston opiskelijaversiota opetustarkoituksessa laboratorioympäristössä.
Tutkintoon tähtääväksi opiskelijaksi katsotaan henkilö, joka opiskelee lukiossa tai ammattikorkeakoulussa,
joka on suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään kolme (3) opintoviikkoa tai joka voi vahvistaa
olevansa kirjoilla korkeakoulussa tai yliopistossa suorittamassa vähintään yhdeksän (9) kuukauden pituista
tutkintoa.
Varmuuskopio: Saat tehdä Ohjelmistosta ainoastaan yhden varmuuskopion. Varmuuskopiota ei saa asentaa
toiselle tietokoneelle, ellei kyseinen tietokone ole palvelimen jaettu asema, johon vain Ohjelmiston käyttöön
oikeutetulla henkilöllä on pääsy. Missään tapauksessa varmuuskopiota ei saa käyttää eikä asentaa, jos
Ohjelmisto on jo asennettuna jollekin tietokoneelle. Painetun Dokumentaation kopiointi on kielletty.
Elektronisessa muodossa olevasta Dokumentaatiosta voidaan tulostaa paperille yksi (1) kopio, jonka kopiointi
on kielletty.

Päivitykset: Tätä Ohjelmistoa ei voida päivittää.

Lupakoodi: Jos tämän Ohjelmiston käyttämiseen tarvitaan lupakoodi, rekisteröi Ohjelmistohankintasi
Autodeskillä saadaksesi lupakoodin. Autodesk säilyttää rekisteröintitiedot yksityisyydensuojakäytäntöjensä
mukaisesti.

HUOMAA:

KAIKKI MUUT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT PÄTEVÄT KAIKKIIN TÄMÄN OHJELMISTON
VERSIOIHIN.

2.  Rajoitukset

Sinulla ei ole lupaa:

1.   kopioida tai käyttää Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota muulla tavalla kuin tässä Sopimuksessa
    määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

2.   kääntää, purkaa, tai muuntaa Ohjelmistoa takaisin lähdekieliseen muotoon muulla kuin lain sallimalla
    tavalla, sikäli kun tämä on välttämätöntä Ohjelmiston ja jonkin toisen ohjelman tai itsenäisesti luodun
    tietokoneohjelman yhteentoimivuuden kannalta tarpeellisen tiedon saamiseksi, jos tätä tietoa ei ole
    helposti saatavissa Autodeskiltä tai muualta. Et saa purkaa, kääntää tai muuntaa Ohjelmistoa, jos siten
    saatavat tiedot voi saada hankkimalla “Autodesk Software Developer’s Kit”-ohjelmankehittelysarjan.

3.   levittää, vuokrata, lainata, myydä, lisensioida edelleen tai muuten luovuttaa Ohjelmistoa,
    Dokumentaatiota tai tässä myönnettyjä oikeuksia, kokonaan tai osittain, toiselle henkilölle ilman
    Autodeskin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
4.   asentaa tai käyttää Ohjelmistoa Internetin välityksellä, käsittäen rajoituksetta käytön verkkopalvelimessa
    tai sen kaltaisessa palvelussa, tai tarjota tietokonejärjestelmässäsi olevaa Ohjelmistoa kolmansien
    osapuolten käyttöön Internetin välityksellä tai muulla tavoin.

5.   poistaa, muuttaa tai peittää Ohjelmistossa tai Dokumentaatiossa olevia omistusoikeutta koskevia
    ilmoituksia, etikettejä tai merkkejä.

6.   muunnella, kääntää toiselle kielelle tai sovittaa Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota, etkä luoda niiden
    pohjalta jälkiperäisiä teoksia mihinkään tarkoitukseen.

7.   käyttää mitään laitetta, konetta, ohjelmistoa tai muuta keinoa, joka on suunniteltu kiertämään tai
    poistamaan Autodeskin Ohjelmiston yhteydessä käyttämä kopioinninestojärjestelmä, etkä myöskään
    käyttää Ohjelmiston yhteydessä sellaista lupakoodia, sarjanumeroa tai muuta kopioinninestolaitetta, joka
    ei ole Autodeskin, joko suoraan tai valtuutetun Autodesk-jälleenmyyjän kautta, toimittama.

8.   viedä maasta Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota Yhdysvaltain vientilainsäädännön tai muiden
    sovellettavien vientilakien kieltämällä tavalla.

9.   käyttää Ohjelmistoa (mukaan lukien rajoituksetta Ohjelmiston verkkoversio) tai Dokumentaatiota
    hankintamaan ulkopuolella, ellei hankintamaa ole Euroopan talousalueeseen ("ETA") kuuluva maa,
    jolloin käyttö on sallittu koko EU:n ja ETA:n alueella.

3. Tekijänoikeus

Ohjelmiston, Dokumentaation ja mahdollisen oheismateriaalin sekä kaikkien niistä tekemiesi kopioiden
omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat Autodeskille ja sen lisenssinantajille. Ohjelmiston rakenne, arkkitehtuuri
ja koodit ovat Autodeskin ja sen lisenssinantajien arvokkaita liikesalaisuuksia. Tämä Sopimus purkautuu
automaattisesti, jos valmistat luvattomia kopioita Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta, tai jos rikot edellä
mainittuja rajoituksia. Tämä sopimus ei anna sinulle mitään immateriaalioikeuksia.


4 . Y L EI N EN R AJ O IT E T TU T AK UU.

Autodesk takaa, että Ohjelmisto toimii Dokumentaatiossa yleisesti kuvatulla tavalla ominaisuuksiltaan ja
toiminnoiltaan, ja että mahdollisessa Ohjelmistomediassa ja Ohjelmiston mukana toimitetussa
Dokumentaatiossa ei normaalin käytön aikana ilmene materiaali- tai valmistusvikoja. EDELLÄ OLEVAA
NIMENOMAISTA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA AUT O DES K EI AN N A,
EIK Ä AS I AK AS S AA, MI T ÄÄN S UO R AA, EP ÄS UO R AA, LAK IIN , T AI MI HIN K ÄÄN
ASI AK K AAN K AN S S A K ÄYT YY N T IED ON V ÄLIT YK SEE N P E RU ST UV AA MU UT A
T AK UUT A. AUT O DES K T ORJ U U NI ME NO M AI SE ST I K AI KKI M UUT V AST UUT ,
MUK A AN          LU KI EN         R AJ OIT UK S ET T A          O LET ET UT        T AKU UT
M ARK KI NOI T AV UU DE ST A T AI SOP I VU UD EST A T IET T YYN T ARK OIT UK SEE N.
AUT OD ES K EI T AK A A OHJ E LM AN T OIMI N N AN KE SK EYT YM ÄT T ÖMY YT T Ä T AI
VI RHE ET T ÖMYYT T Ä. Ed el lä ma i ni t ut raj o i tu k s et vo i vat o ll a p ä t e mät tö mi ä ni il lä
lai n k ä yt tö al u ei ll a, j o t ka ei vä t s al li ep äs uo rie n ta k uid e n p o i s s ul k e mi st a. Ed ell ä ma i nit t uj e n
ta k u uo i k e u ks ie n l is ä ks i as ia k ka al la sa at taa, l ai n kä yt tö al ue e sta ri ip p ue n, o ll a m yö s mu i ta
o ik e u k sia .

Tässä Sopimuksessa annettujen takuiden puitteissa Autodeskin vastuu kokonaisuudessaan ja asiakkaan kaikki
oikeudet rajoittuvat Autodeskin valinnan mukaan joko a) yritykseen korjata mahdollinen virhe tai löytää sille
muu ratkaisu, virheellisen mahdollisen median tai dokumentaation korvaamiseen virheettömällä tai b)
ohjelmistosta maksetun hinnan hyvittämiseen ja käyttöluvan irtisanomiseen. Tämä edellyttää virheellisen
median tai dokumentaation palauttamista yhdessä ostotositteen kopion kanssa paikalliseen
Autodesk-toimipisteeseen tai sille valtuutetulle Autodesk-jälleenmyyjälle, jolta tuote hankittiin enintään
yhdeksänkymmentä (90) päivää aikaisemmin.

5.  VASTUUVAPAUTUS

TIETOKONEAVUSTEISEEN SUUNNITTELUUN KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT JA MUUT
TEKNISET OHJELMISTOT OVAT VAIN ASIANMUKAISEN KOULUTUKSEN SAANEIDEN
HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJA TYÖVÄLINEITÄ. NIILLÄ EI VOI KORVATA
KÄYTTÄJÄN AMMATISSAAN TARVITSEMAA HARKINTAKYKYÄ. TIETOKONEAVUSTEISEEN
SUUNNITTELUUN KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT JA MUUT TEKNISET OHJELMISTOT ON
TARKOITETTU TUOTESUUNNITTELUN APUVÄLINEIKSI, EIKÄ NIILLÄ VOI KORVATA
TUOTTEEN KESTÄVYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA KÄYTTÖKELPOISUUTTA MITTAAVIA
RIIPPUMATTOMIA KOKEITA. TÄMÄN OHJELMAN MAHDOLLISTEN KÄYTTÖTARKOITUSTEN
SUUREN MÄÄRÄN JOHDOSTA TÄTÄ OHJELMISTOA EI OLE TESTATTU KAIKKIEN
MAHDOLLISTEN KÄYTTÖTILANTEIDEN OSALTA. AUTODESK EI VASTAA MILLÄÄN TAVALLA
OHJELMISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADUISTA TULOKSISTA. OHJELMISTON KÄYTTÄJÄT OVAT
VASTUUSSA OHJELMAN VALVONNASTA, KÄSITTELYSTÄ JA HALLINNASTA. TÄHÄN
VASTUUSEEN  KUULUU,  ILMAN  RAJOITUSTA,   OHJELMAN  ASIANMUKAISEN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN   MÄÄRITTELEMINEN   JA  OHJELMISTOJEN  VALINTA
TARKOITETTUJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI. TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÄJÄT OVAT
MYÖS VASTUUSSA OHJELMATULOSTEN JA KAIKKIEN OHJELMAN AVULLA LUOTUJEN
TUOTTEIDEN  TESTAUKSEEN  KÄYTETTÄVIEN  RIIPPUMATTOMIEN  MENETELMIEN
RIITTÄVYYDEN ARVIOINNISTA.

6.  VASTUUNRAJOITUS

AUTODESK JA SEN LISENSSINMYÖNTÄJÄT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ TAI
VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, LIIKEVOITON MENETYS,
VAKUUTUSKUSTANNUKSET   TAI MUUT  ERITYISET, SATUNNAISET,  VÄLILLISET,
SEURANNAIS- JA VÄLITTÖMÄT VAHINGOT, JOTKA OVAT SEURAUSTA OHJELMISTON TAI
DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ. TÄMÄ
VASTUUNRAJOITUS   ON  VOIMASSA  SILLOINKIN, KUN  AUTODESKIÄ   TAI
AUTODESK-JÄLLEENMYYJÄÄ ON VAROITETTU SELLAISTEN MENETYSTEN TAI VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN VASTUUNJAON HEIJASTUVAN
KÄYTTÖLUPAMAKSUSSA.

Autodesk EI VASTAA MILLÄÄN TAVALLA VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTON TAI
OHJELMISTON MUKANA TOIMITETUN KOPIOINNINESTOLAITTEEN KATOAMISESTA TAI
VARKAUDESTA. AUTODESKILLÄ EI OLE VELVOLLISUUTTA KORVATA KADONNUTTA TAI
VARASTETTUA OHJELMISTOA TAI KOPIONESTOLAITETTA TAI -KOODIA UUDELLA. ASIAKAS
ON ITSE VASTUUSSA OHJELMISTON JA KOPIONESTOLAITTEEN TAI -KOODIN
SUOJELEMISESTA KATOAMISEN TAI VARKAUDEN VARALTA, SEKÄ INVESTOINTINSA
SUOJAAMISESTA VAKUUTUKSELLA TAI MUULLA TAVOIN.

EDELLÄ  MAINITUT   RAJOITUKSET  VOIVAT  OLLA  PÄTEMÄTTÖMIÄ  NIILLÄ
LAINKÄYTTÖALUEILLA,  JOISSA  EI SALLITA VASTUUN  POISSULKEMISTA  TAI
RAJOITTAMISTA VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN OSALTA.


7 . YH D YS VA L T A IN H A L L I TUK S EN R AJ O IT E T UT O IK EU D ET

Tämä Ohjelmisto ja dokumentaatio toimitetaan RAJOITETUIN OIKEUKSIN Yhdysvaltain hallituksen
käyttöön. Yhdysvaltain hallituksen toimesta suoritettuun käyttöön, kopiointiin tai tietojen ilmaisemiseen
sovelletaan rajoituksia, jotka ilmenevät FAR-lausekkeesta 52.227-19 (Commercial Computer
Software-Restricted Rights clause) tai NASA FAR-lausekkeesta 1852.227-86 (Commercial Computer
Software - Licensing clause), soveltuvin osin. Valmistaja on Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael,
California 94903.

8.  YLEISTÄ.

   1) Tämä Sopimus ja sen myöntämä käyttölupa purkautuvat ilman Autodeskin erillisiä toimenpiteitä, jos
    käyttöluvan haltija asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai tekee maksujärjestelysopimuksen
    velkojiensa kanssa.

   2) Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä kauppaa
    koskevista sopimuksista. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tämä sopimus on ainoa ja
    täydellinen Autodeskin ja käyttöluvan haltijan välinen sopimus, ja se kumoaa kaiken muun
  Ohjelmistoa ja dokumentaatiota koskevan tiedonvälityksen ja mainonnan.

3) Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, muut tämän käyttöluvan
  ehdoista pysyvät voimassa, ja osapuolet sitoutuvat ehtoihin, jotka vastaavat mahdollisimman
  läheisesti mitättömiksi tai pätemättömiksi katsottuja ehtoja, olematta kuitenkaan omasta puolestaan
  mitättömiä tai pätemättömiä.

4) Tiettyjä MPEG-2-tekniikoita ja niihin liittyviä ohjelmistotuotteita saattavat koskea kolmansien
  osapuolten käyttöoikeussopimukset. Lisätietoja saat MPEG LA:lta (www.mpegla.com). Tämä
  sopimus ei oikeuta käyttämään MPEG-2-tekniikkaa ja siihen liittyviiä ohjelmistotuotteita MPEG
  LA:n peruskäyttöoikeussopimuksen vastaisesti. Tiettyjä MP3-äänikoodaustekniikan käyttötapoja
  saattavat koskea lisäkäyttöehdot. Tämä tuote ei esimerkiksi sisällä oikeutta käyttää tämän tuotteen
  avulla luotua MP3-äänisisältöä mihinkään kaupalliseen (tuottavaan) tarkoitukseen, sisällön
  reaaliaikaiseen lähettämiseen (kiinteän linjan, satelliitin, kaapelin tai muun median välityksellä) tai
  sisällön esittämiseen Internetissä, intranetissä, muissa verkoissa tai muussa sähköisessä
  jakelujärjestelmässä, kuten maksullisissa äänisovelluksissa. Tällaiseen käyttöön tarvitaan erillinen
  käyttöoikeus. Lisätietoja saat sivustosta http://www.mp3licensing.com.

Osa Autodesk Cleaner- ja Cleaner EZ -ohjelmistotuotteista lisensoidaan Apple Computer Incorporatedin
  käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaan.

				
DOCUMENT INFO