GREECE by g3org3

VIEWS: 5 PAGES: 13

									     ΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΠΑΡΑΥΧΡΖ΢Ζ΢ ΑΓΔΗΑ΢ ΥΡΖ΢Ζ΢ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ
             ΔΛΛΑΓΑ


΢ΖΜΑΝΣΗΚΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ, ΓΗΑΒΑ΢ΣΔ ΠΡΧΣΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΔΗΜΔΝΟ.
ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΠΑΡΑΥΧΡΖ΢Ζ΢ ΑΓΔΗΑ΢ ΥΡΖ΢Ζ΢.


Ζ AUTODESK ΠΡΟΣΗΘΔΣΑΗ ΝΑ ΢Α΢ ΠΑΡΑΥΧΡΖ΢ΔΗ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΢ΤΝΖΜΜΔΝΟΤ
ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ, ΜΟΝΟ ΤΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢Ζ ΟΣΗ ΑΠΟΓΔΥΔ΢ΘΔ ΟΛΟΤ΢ ΣΟΤ΢ ΟΡΟΤ΢, ΠΟΤ
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΢Δ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΠΑΡΑΥΧΡΖ΢Ζ΢ ΑΓΔΗΑ΢ ΥΡΖ΢Ζ΢, ΚΑΘΧ΢ ΚΑΗ
ΚΑΘΔ ΔΠΗΠΡΟ΢ΘΔΣΟ Ή ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΟΡΟ ΣΖ΢ ΑΓΔΗΑ΢ ΥΡΖ΢Ζ΢, ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΢ΣΟ
ΠΑΡΟΝ ΔΓΓΡΑΦΟ ("΢ΤΜΒΑ΢Ζ").


ΓΗΑΒΑ΢ΣΔ ΠΡΟ΢ΔΚΣΗΚΑ ΣΟΤ΢ ΟΡΟΤ΢ ΚΑΗ ΣΗ΢ ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢
ΠΡΗΝ ΔΠΗΛΔΞΔΣΔ ΣΟ ΠΛΖΚΣΡΟ "ΓΔΥΟΜΑΗ" (“I ACCEPT”), ΠΟΤ ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ ΢ΣΟ ΣΔΛΟ΢ ΣΖ΢
΢ΔΛΗΓΑ΢ ΑΤΣΖ΢. ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ, ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΖ΢ΣΔ ΣΑ ΒΔΛΖ ΢ΣΟ ΓΔΞΗ ΜΔΡΟ΢ ΣΖ΢
΢ΔΛΗΓΑ΢, ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΒΑ΢ΔΣΔ ΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΖ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢. ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΑΚΟΜΖ ΝΑ
ΔΚΣΤΠΧ΢ΔΣΔ ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢, ΔΠΗΛΔΓΟΝΣΑ΢ ΣΟ ΠΛΖΚΣΡΟ "ΔΚΣΤΠΧ΢Ζ"
("PRINT"), ΠΟΤ ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ ΢ΣΟ ΚΑΣΧ ΜΔΡΟ΢. ΔΠΗΛΔΓΟΝΣΑ΢ ΣΟ ΠΛΖΚΣΡΟ "ΓΔΥΟΜΑΗ" (“I
ACCEPT”), ΢ΤΝΑΗΝΔΗΣΔ ΟΣΗ ΓΔ΢ΜΔΤΔ΢ΣΔ ΑΠΟ ΟΛΟΤ΢ ΣΟΤ΢ ΟΡΟΤ΢ ΑΤΣΖ΢ ΣΖ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢
ΚΑΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ.


ΔΑΝ ΓΔΝ ΔΠΗΘΤΜΔΗΣΔ ΝΑ ΓΔ΢ΜΔΤΔ΢ΣΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤ΢Α ΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΚΑΗ ΓΔ ΢ΤΜΦΧΝΔΗΣΔ
ΜΔ ΟΛΔ΢ ΣΗ΢ ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΣΟΤ΢ ΟΡΟΤ΢ ΣΖ΢, ΔΠΗΛΔΞΣΔ ΣΟ ΠΛΖΚΣΡΟ "ΓΔΝ
ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ" (“I REJECT”) -ΜΑΣΑΗΧΝΟΝΣΑ΢ ΔΣ΢Η ΣΖ ΦΟΡΣΧ΢Ζ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ.
ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΘΔΗΣΔ ΜΔ ΣΟ ΠΛΖΡΔ΢ ΑΝΣΗΣΗΜΟ ΣΖ΢ ΑΓΟΡΑ΢ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ
ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ, ΔΠΗ΢ΣΡΔΦΣΔ ΣΟ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ ΑΤΣΟ, ΔΝΣΟ΢ (30) ΖΜΔΡΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΓΟΡΑ΢, ΢ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΤ ΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖΚΑΣΔ, ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ
΢ΥΔΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ΢ ΑΝΣΗΣΗΜΟΤ. ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΘΔΗΣΔ ΜΔ ΣΟ
ΠΛΖΡΔ΢ ΑΝΣΗΣΗΜΟ ΣΖ΢ ΑΓΟΡΑ΢ ΓΗΑ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΖΓΖ ΦΟΡΣΧΘΔΗ, ΔΝΣΟ΢ (30)
ΖΜΔΡΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΓΟΡΑ΢, ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΧ΢ΔΣΔ ΚΑΗ ΝΑ ΢ΣΔΗΛΔΣΔ
ΜΗΑ ΔΠΗ΢ΣΟΛΖ ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΖ΢ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΔΣΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ONLINE ΠΧΛΖΣΖ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΑΓΟΡΑ΢ΑΣΔ ΣΟ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ.
Ζ ΔΚ ΜΔΡΟΤ΢ ΢Α΢ ΥΡΖ΢Ζ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ ΓΖΛΧΝΔΗ ΔΠΗ΢Ζ΢ ΣΖ ΢ΤΓΚΑΣΑΘΔ΢Ζ ΢Α΢ ΝΑ
ΓΔ΢ΜΔΤΔ΢ΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΟΡΟΤ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢.


Ζ ΑΝΣ Η Γ Ρ ΑΦ Ζ Ή Ζ Υ ΡΖ ΢Ζ Σ Ο Τ Π ΑΡ Ο ΝΣ Ο ΢ Λ Ο ΓΗ ΢Μ ΗΚΟ Τ Ή Σ Ζ΢ Σ ΔΚΜ ΖΡΗ Χ ΢ Ζ΢
Σ Ο Τ , Π Δ Ρ Α ΑΠ Ο Σ Α ΔΠ ΗΣ Ρ ΔΠΟ Μ Δ Ν Α Μ Δ Σ ΖΝ Π ΑΡ Ο Τ ΢ Α ΢Τ Μ Β Α΢ Ζ, ΔΗ Ν ΑΗ
Π ΑΡ ΑΝ Ο Μ Ζ  Κ ΑΗ  ΑΠ Ο Σ Δ Λ Δ Η  Π ΡΟ ΢ΒΟ ΛΖ     ΠΝ ΔΤ Μ ΑΣ Η ΚΖ ΢   ΗΓΗΟ ΚΣ Ζ΢Η Α΢ ,
΢Τ Μ ΦΧ Ν Α Μ Δ Σ Ο Τ ΢ ΝΟ Μ Ο Τ ΢ Σ Ο Τ Κ Ρ ΑΣ Ο Τ ΢ (Ν . 2 1 21 /1 9 9 3). ΑΝ ΑΝΣ Η Γ Ρ ΑΦ ΔΣ Δ
Ή Υ Ρ Ζ΢ΗΜ Ο ΠΟ Η Ζ΢ ΔΣ Δ ΑΤ Σ Ο Σ Ο ΛΟ ΓΗ ΢Μ ΗΚΟ Ή Σ Ζ Ν Σ Δ ΚΜ ΖΡΗ Χ ΢Ζ Σ Ο Τ ΥΧ Ρ Η΢
Σ ΖΝ ΑΓ ΔΗ Α Σ Ζ΢ AU T O DE SK , Π ΑΡ ΑΒ Η ΑΕ ΔΣ Δ Σ Ο ΝΟ Μ Ο . Χ ΢ ΔΚ Σ Ο Τ Σ Ο Τ ,
ΚΗ ΝΓΤ Ν ΔΤ ΔΣ Δ Ν Α Τ ΠΟ Υ ΡΔ Χ Θ ΔΗΣ Δ ΢ Δ ΑΠΟ ΕΖΜ ΗΧ ΢ Ζ Σ Ζ΢ AU T O DE SK Κ ΑΗ Ν Α
ΓΗΧ ΥΘ ΔΗΣ Δ ΠΟ Η ΝΗ Κ Α.


    ΢ΖΜ ΔΗΧ ΢Ζ:       Δ ΑΝ   ΑΤ Σ Ο   ΣΟ    ΑΝΣ ΗΓ Ρ ΑΦ Ο   ΣΟΤ
                ΛΟ ΓΗ΢Μ ΗΚΟ Τ Ο ΡΗ ΕΔΣ ΑΗ ΢ ΑΝ ΑΝ Σ Η Γ Ρ ΑΦ Ο
                ΔΠ ΗΓ Δ Η ΞΖ΢ Ή ΑΞ Η Ο Λ Ο ΓΖ΢ Ζ΢ , Σ Ο Σ Δ Ο Η
                ΓΤ Ο Π ΑΡ ΑΓ Ρ ΑΦ Ο Η Π Ο Τ ΑΚ Ο ΛΟ Τ Θ Ο Τ Ν
                ΢ Α΢ ΑΦ Ο ΡΟ Τ Ν:


Σ Ο Π ΑΡ Ο Ν ΛΟ ΓΗ ΢Μ ΗΚΟ ΓΗ ΑΣ ΗΘ ΔΣ ΑΗ Μ Ο ΝΟ ΓΗ Α Μ Η Α ΓΟ Κ ΗΜ Α΢Σ Η Κ Ζ Π Δ ΡΗ Ο ΓΟ 30
ΖΜ ΔΡΧ Ν, Δ ΚΣ Ο ΢ Δ ΑΝ Κ ΑΘ Ο Ρ ΗΕ ΔΣ ΑΗ Γ Η ΑΦ Ο Ρ ΔΣ Η Κ Α ΑΠ Ο Σ ΖΝ AUT O D E SK
ΔΓ Γ Ρ ΑΦ Χ ΢ . Γ Η Α Ν Α Π ΑΡ ΑΣ Δ Η Ν ΔΣ ΑΗ Σ Ζ Υ ΡΖ ΢Ζ Σ Ο Τ ΛΟ ΓΗ ΢Μ ΗΚΟ Τ , Π Ρ ΔΠ Δ Η Ν Α
ΔΠ ΗΚ Ο Η ΝΧ Ν Ζ΢ ΔΣ Δ  ΜΔ  ΣΖΝ   AUT O D E SK   Ή  ΜΔ  ΣΟΝ   Δ ΞΟ Τ ΢ΗΟ ΓΟ Σ ΖΜ ΔΝ Ο
Μ ΔΣ ΑΠΧ Λ ΖΣ Ζ Σ Ζ΢ AUT O DE S K ΓΗ Α Ν Α Κ ΑΣ ΑΒ ΑΛ Λ ΔΣ Δ Σ Ο ΠΟ ΢ Ο Σ Ζ΢ ΑΓ Ο Ρ Α΢
Κ ΑΗ  ΝΑ  Π ΑΡ ΑΛ ΑΒ ΔΣ Δ   ΣΟΝ   ΚΧ ΓΗ ΚΟ    Δ ΞΟ Τ ΢ΗΟ ΓΟ Σ Ζ΢Ζ ΢    Ή  ΔΝΑ  ΝΔΟ
ΑΝΣ ΗΓ Ρ ΑΦ Ο , Μ ΔΣ Α ΑΠΟ Δ ΞΟ Φ Λ Ζ΢Ζ , ΠΟ Τ Θ Α ΢ Α΢ Γ ΗΝ Δ Η Σ Ο ΓΗ Κ ΑΗ Χ Μ Α Υ Ρ Ζ ΢Ζ ΢
Σ Χ Ν ΓΗ Κ ΑΗ Χ Μ ΑΣ Χ Ν Σ Ζ΢ ΔΜ ΠΟ ΡΗ ΚΖ ΢ ΑΓ Δ Η Α΢ ΠΟ Τ Π ΑΡ Δ Υ Ο ΝΣ ΑΗ Π ΑΡ ΑΚ ΑΣ Χ .


Κ ΑΣ Α Σ Ζ Γ Ο Κ ΗΜ Α΢Σ ΗΚ Ζ Π Δ ΡΗΟ ΓΟ , Μ ΠΟ Ρ ΔΗΣ Δ Ν Α Υ Ρ Ζ ΢ΗΜ Ο ΠΟ Η Ζ΢ ΔΣ Δ Έ Ν Α
ΑΝΣ ΗΓ Ρ ΑΦ Ο Σ Ο Τ Λ Ο Γ Η΢Μ ΗΚΟ Τ Μ Ο ΝΟ Γ Η Α Ν Α Σ Ο ΑΞ Η Ο ΛΟ Γ Ζ΢ ΔΣ Δ . Ζ ΥΡ Ζ΢ Ζ Σ Ο Τ
ΛΟ ΓΗ΢Μ ΗΚΟ Τ Κ ΑΣ Α Σ Ζ ΓΟ ΚΗΜ Α΢Σ Η ΚΖ Π Δ ΡΗΟ ΓΟ Γ Η Α Ο ΠΟ Η Ο Ν ΓΖΠΟ Σ Δ ΑΛ Λ Ο
΢ΚΟ ΠΟ ,  ΢Τ Μ ΠΔ ΡΗ Λ ΑΜ Β ΑΝ Ο Μ ΔΝ Ζ΢     ΣΖ΢    ΑΝ ΑΛ Τ ΢ Ζ΢  Π ΡΟ ΢    ΣΟ  ΢ΚΟ ΠΟ
ΑΝΣ ΑΓ Χ ΝΗ ΢Μ Ο Τ , Ή Σ Ζ΢ ΔΜ ΠΟ Ρ ΗΚ Ζ΢ ΥΡ Ζ΢Ζ ΢, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ ΔΤ ΔΣ ΑΗ ΑΤ ΢Σ Ζ Ρ Α.
Μ ΔΣ Α Σ Ζ Ν ΑΓ Ο Ρ Α Π ΑΡ ΑΥ Χ Ρ Ζ΢ Ζ΢ ΑΓ Δ Η Α΢ Υ ΡΖ ΢Ζ ΢ ΓΗ ’ ΑΤ Σ Ο Σ Ο ΛΟ ΓΗ΢Μ ΗΚΟ , Ζ
Υ ΡΖ ΢Ζ   ΣΟΤ   ΛΟ Γ Η΢Μ ΗΚΟ Τ   Γ ΔΝ   ΘΑ   Τ ΠΟ Κ Δ ΗΣ ΑΗ   Π Λ ΔΟ Ν  ΢Σ Ο Τ ΢
ΠΡ Ο ΑΝ ΑΦ Δ Ρ Θ ΔΝΣ Δ ΢ Π Δ ΡΗΟ Ρ Η΢Μ Ο Τ ΢.


         ΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ:   ΔΑΝ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ
                ΟΡΗΕΔΣΑΗ   ΢ΑΝ   ΑΓΔΗΑ   ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΔΝΟΤ
                ΥΡΟΝΟΤ, ΑΓΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ή
                ΑΓΔΗΑ   ΔΝΟΗΚΗΑ΢Ζ΢,     Ζ   ΑΚΟΛΟΤΘΖ
                ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ΢ ΢Α΢ ΑΦΟΡΑ:


ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ
ΔΥΔΣΔ ΠΛΖΡΧ΢ΔΗ ΚΑΗ ΘΑ ΢ΣΑΜΑΣΖ΢ΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ΢ ΑΤΣΖ΢
ΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΓΟΤ. ΥΡΖ΢Ζ ΑΤΣΟΤ ΜΔΣΑ ΣΟ ΠΔΡΑ΢ ΣΟΤ ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, Ή
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ     ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑ   ΑΝΑΣΡΟΠΖ΢    ΣΖ΢   ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢    ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖ΢Ζ΢
ΑΠΟΣΔΛΔΗ   ΠΑΡΑΒΑ΢Ζ    ΣΖ΢  ΠΑΡΟΤ΢Α΢   ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢    ΚΑΗ   ΢ΤΝΗ΢ΣΑ  ΠΡΟ΢ΒΟΛΖ
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ΢ ΗΓΗΟΚΣΖ΢ΗΑ΢.


1. Υο πήγ η ζη Άδ ε ι αρ .


Ζ Autodesk, Inc. (“Autodesk”) ζαο ρνξεγεέ κέα κε απνθιεηζηηθά, κε πεξαηηΫξσ κεηαβηβΪζηκε Ϊδεηα
ρξάζεο απηνχ ηνπ πξνγξΪκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά (“ινγηζκηθφ”) θαζψο θαη ησλ εγρεηξηδέσλ
ρξάζεο θαη Ϊιινπ ζπλνδεπηηθνχ εθηππσκΫλνπ πιηθνχ θαη “online” ά ειεθηξνληθάο ηεθκεξέσζεο
(“Σεθκεξέσζε”) κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζαο αλάθεη ά βξέζθεηαη ππφ ηνλ Ϋιεγρφ ζαο, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζΫζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο ΢χκβαζεο. Απηά ε ΢χκβαζε επηηξΫπεη ζε Ϋλα κνλαδηθφ ρξάζηε λα
εγθαηαζηάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεέ ην ινγηζκηθφ ζε Ϋλαλ κφλν ππνινγηζηά ζε Ϋλα ρψξν θΪζε θνξΪ.


Έκ δο ζη Γι κ ηύ ος : ΔΪλ απηφ ην ινγηζκηθφ εέλαη Έθδνζε Γηθηχνπ, κπνξεέηε λα ρξεζηκνπνηεέηε ην
Λνγηζκηθφ κφλν ζε Ϋλα πξνζηαηεπφκελν πεξηβΪιινλ δηθηχνπ, γηα ηηο δηθΫο ζαο ελδνεπηρεηξεζηαθΫο
αλΪγθεο, κε ην Δξγαιεέν Γηαρεέξηζεο ηεο Άδεηαο Autodesk, θαη κπνξεέηε λα εγθαηαζηάζεηε ην
Λνγηζκηθφ ζε Ϋλαλ κφλν ππνινγηζηά (ε/π) server ζε Ϋλαλ κφλν ρψξν ζηνλ νπνέν ζα ππΪξρεη
πξφζβαζε απφ Ϊιινπο ππνινγηζηΫο, ά ζε Ϋλαλ αηνκηθφ ππνινγηζηά σο εγθαηΪζηαζε πνιιαπιψλ
ρξεζηψλ, φπνπ:


    (i)    εέηε ν κΫγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ην Λνγηζκηθφ,
        ζα εέλαη Ϋλαο (1) ρξάζηεο, Ϋηζη ψζηε πεξηζζφηεξα Ϊηνκα λα κπνξνχλ λα Ϋρνπλ
        πξφζβαζε ά λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Λνγηζκηθφ, αιιΪ κφλν Ϋλα Ϊηνκν λα κπνξεέ λα ην
        ρξεζηκνπνηεέ θΪζε θνξΪ


    (ii)  εέηε ν κΫγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ην Λνγηζκηθφ
        ζα εέλαη πεξηζζφηεξνη απφ Ϋλαο (1), νπφηε ζηελ πεξέπησζε απηά ζα πξΫπεη λα
        αγνξαζηεέ κέα επηπιΫνλ Ϊδεηα ρξάζεο γηα θΪζε ρξάζηε, πνπ ρξεζηκνπνηεέ
        ηαπηφρξνλα ην πξφγξακκα.


Ζ ρξάζε θΪπνηνπ ινγηζκηθνχ ά ζπζθεπάο πνπ κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ/ζπζθεπψλ πνπ
Ϋρνπλ πξφζβαζε ζην Λνγηζκηθφ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηΪηαμε ελφο server, δελ κεηψλνπλ ηνλ
αξηζκφ ησλ αδεηψλ ρξάζεο πνπ απαηηνχληαη.


Δ κπα ι δ ε ςη ικ ή Έ κ δοζ η : Αλ ην Λνγηζκηθφ εέλαη Δθπαηδεπηηθά Έθδνζε, κπνξεέηε λα ην
ρξεζηκνπνηεέηε κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο δηδαζθαιέαο θαη ην ζθνπφ ηεο πξνζσπηθάο εθκΪζεζεο, θαη γηα
θαλΫλα Ϊιιν ζθνπφ. Οη ΔθπαηδεπηηθΫο Δθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ επηηξΫπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα εκπνξηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ά θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο.


Γοκ ιμ αζ ηι κή Έ κ δο ζη : ΔΪλ απηφ ην Λνγηζκηθφ νξηζηεέ ζαλ Ϋθδνζε επέδεημεο, δνθηκαζηηθά
Ϋθδνζε ά Ϋθδνζε NFR, κπνξεέηε λα ην ρξεζηκνπνηάζεηε κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο δνθηκάο ά ηεο
επέδεημεο. Γελ επηηξΫπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα αλΪιπζε πξνο ην ζθνπφ αληαγσληζκνχ, γηα
εκπνξηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ά θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο.


Αν η ίγ παθ ο Αζ θ αλ ε ία ρ Απ σ ε ίο ς (B a ck up): ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ Ϋθδνζε ινγηζκηθνχ πνπ
Ϋρεηε απνθηάζεη, επηηξΫπεηαη λα δεκηνπξγάζεηε Ϋλα κφλν αληέγξαθν αζθαιεέαο αξρεένπ (backup) ηνπ
Λνγηζκηθνχ. Έλα ηΫηνην αληέγξαθν αζθαιεέαο αξρεένπ δελ κπνξεέ λα εγθαηαζηαζεέ ζε Ϊιιν ε/π, εθηφο
εΪλ ν ε/π απνηειεέ κηα δηακεξηζκΫλε κνλΪδα απνζάθεπζεο ελφο server, ζηνλ νπνέν κφλν ν
εμνπζηνδνηεκΫλνο ρξάζηεο Ϋρεη πξφζβαζε. ΢ε θΪζε πεξέπησζε φκσο, ην αληέγξαθν αζθαιεέαο
αξρεένπ δελ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ά λα εγθαηαζηαζεέ θαζφζνλ ρξφλν Ϋλα Ϊιιν αληέγξαθν ηνπ
ινγηζκηθνχ εέλαη εγθαηεζηεκΫλν ζε Ϊιινλ ε/π. ΔΪλ ε ηεθκεξέσζε εέλαη ζε Ϋληππε κνξθά, δελ
επηηξΫπεηαη λα αληηγξαθεέ. ΔΪλ ε Σεθκεξέσζε εέλαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά, δελ επηηξΫπεηαη λα
δεκηνπξγάζεηε δεχηεξν ειεθηξνληθφ αληέγξαθν, αιιΪ επηηξΫπεηαη λα εθηππσζεέ Ϋλα (1) αληέγξαθν
κφλν, ην νπνέν φκσο δελ επηηξΫπεηαη λα αλαπαξαρζεέ.
Δπ ιπ πόζ θε ηη   Δγ κ αη άζη αζ η : Με εμαέξεζε ηελ Δθπαηδεπηηθά, ηελ Φνηηεηηθά θαη ηελ
Γνθηκαζηηθά Έθδνζε, επηηξΫπεηαη λα δεκηνπξγάζεηε Ϋλα δεχηεξν αληέγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ ζην
ζθιεξφ δέζθν ελφο ε/π, πνπ ζαο αλάθεη ά Ϋρεηε ππφ ηνλ Ϋιεγρφ ζαο, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:
(1) ην πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν αληέγξαθν, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην έδην Ϊηνκν, (2) ην
δεχηεξν αληέγξαθν εγθαζέζηαηαη θαη ρξεζηκνπνηεέηαη κφλν εέηε (i) ζε φ,ηη αθνξΪ ηηο Δθδφζεηο Γηθηχνπ,
ζε Ϋλα εθεδξηθφ ε/π server, ν νπνένο δηαζΫηεη ην Λνγηζκηθφ γηα ρξάζε κφλν φηαλ πΪςεη λα ιεηηνπξγεέ
ν θχξηνο ε/π server, ζηνλ νπνέν εέλαη εγθαηεζηεκΫλν ην Λνγηζκηθφ, εέηε (ii) ζε θνξεηφ ε/π (notebook),
νηθηαθφ ε/π, ά ζε Ϊιιν ε/π πνπ δελ εέλαη server θαη βξέζθεηαη καθξηΪ απφ ηελ ζπλεζηζκΫλε ζΫζε
εξγαζέαο ζαο, πξνθεηκΫλνπ λα ζαο θαηαζηάζεη ηθαλφ λα εξγαζηεέηε φηαλ βξέζθεζηε καθξηΪ απφ ηε
ζΫζε εξγαζέαο ζαο, (3) κφλν Ϋλα απφ ηα αληέγξαθα ηνπ Λνγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηεέηαη θΪζε θνξΪ, (4) ην
δεχηεξν αληέγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν κε ηε ζπζθεπά
πξνζηαζέαο απφ ηελ αληηγξαθά (εΪλ ππΪξρεη), πνπ δέδεηαη καδέ κε ην Λνγηζκηθφ, θαη (5) ην Λνγηζκηθφ
δελ παξαρσξεέηαη κε Ϊδεηα θαη/ά δελ θΫξεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο Δθπαηδεπηηθάο ά Φνηηεηηθάο
Έθδφζεο.


Αν α β αθμ ίζ ει ρ : ΔΪλ ην Λνγηζκηθφ Ϋρεη ραξαθηεξηζζεέ σο αλαβΪζκηζε ινγηζκηθνχ (“ΝΫα Έθδνζε”)
γηα ην νπνέν ζαο εέρε ρνξεγεζεέ πξνεγνπκΫλσο Ϊδεηα ρξάζεο (“Πξνεγνχκελε Έθδνζε”), ζα πξΫπεη,
εληφο εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο ΝΫαο Έθδνζεο, λα θαηαζηξΫςεηε φια ηα αληέγξαθα
ηεο Πξνεγνχκελεο Έθδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θη φισλ ησλ αληηγξΪθσλ, πνπ βξέζθνληαη
εγθαηεζηεκΫλα ζην ζθιεξφ δέζθν, θαη λα επηζηξΫςεηε κεηΪ απφ αέηεκα ηεο Autodesk θΪζε
Σεθκεξέσζε ζηελ Autodesk ά ηνλ ΔμνπζηνδνηεκΫλν Μεηαπσιεηά ηεο Autodesk. Ζ Autodesk δηαηεξεέ
ην δηθαέσκα λα ζαο δεηάζεη επαξθεέο απνδεέμεηο φηη ε Πξνεγνχκελε Έθδνζε Ϋρεη θαηαζηξαθεέ. ΢ηελ
πεξέπησζε πνπ ε Autodesk ά νπνηαδάπνηε ηξέηε εμνπζηνδνηεκΫλε εηαηξεέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
Λνγηζκηθφ, γηα ην νπνέν ζαο ρνξεγεέηαη δηα ηνπ παξφληνο Ϊδεηα ρξάζεο, ζαο παξΫρεη πξφζζεην
ινγηζκηθφ πνπ εέλαη ζε ζπκπιάξσζε ά επΫθηαζε ηνπ Λνγηζκηθνχ, απηφ ην πξφζζεην ινγηζκηθφ
ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο απηάο ηεο ΢χκβαζεο, εθηφο αλ νξέδεηαη Ϊιισο θαηΪ ηελ
παξΪδνζε.


ΠαξΪ ηα πξναλαθεξζΫληα, κπνξεέηε λα θξαηάζεηε θαη λα κε ρξεηαζηεέ λα θαηαζηξΫςεηε ηελ
Πξνεγνχκελε Έθδνζε θαη κπνξεέηε λα ρξεζηκνπνηάζεηε ηελ Πξνεγνχκελε Έθδνζε απνθιεηζηηθΪ εΪλ
εέλαη απαξαέηεην γηα ηα παξαθΪησ: (1) γηα λα εγθαηαζηάζεηε ηε ΝΫα Έθδνζε γηα ηελ νπνέα ζαο
ρνξεγεέηαη  Ϊδεηα  θαη  (2)  γηα  ζθνπνχο  αζθΪιεηαο  αξρεέσλ  (Backup),  πξνθεηκΫλνπ  λα
επαλεγθαηαζηάζεηε ηε ΝΫα Έθδνζε γηα ηελ νπνέα ζαο ρνξεγεέηαη Ϊδεηα, εΪλ ε αξρηθά εγθαηΪζηαζε
απνηχρεη. ΢ε θακέα πεξέπησζε δελ επηηξΫπεηαη λα ιεηηνπξγεέηε ηελ Πξνεγνχκελε Έθδνζε.


Κυ δικ όρ Δξ ος ζιο δ όη ηζη ρ : ΔΪλ απηφ ην Λνγηζκηθφ απαηηεέ θαη θσδηθφ εμνπζηνδφηεζεο, ηφηε ζα
πξΫπεη λα δειψζεηε ηελ αγνξΪ ηνπ παξφληνο ινγηζκηθνχ ζηελ Autodesk, πξηλ εθδνζεέ γηα ζαο ν
θσδηθφο εμνπζηνδφηεζεο θαη ε Autodesk ζα θξαηάζεη ηα ζηνηρεέα ηεο εγγξαθάο ζαο, ζχκθσλα κε ηελ
πνιηηηθά ηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξάηνπ.


Γιάπκεια Άδειαρ Υπήζηρ: ΢χκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο παξνχζαο ΢χκβαζεο,
ε Ϊδεηα ρξάζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ εέλαη ζπλεράο, εθηφο θαη αλ πξνθαζνξέδεηαη ζαλ Ϊδεηα θαζνξηζκΫλνπ
ρξφλνπ, Ϊδεηα πεξηνξηζκΫλνπ ρξφλνπ ά Ϊδεηα ελνηθέαζεο, θαη ζε ηΫηνηα πεξέπησζε ε δηΪξθεηα ηεο
Ϊδεηαο ζα εέλαη ε δηΪξθεηα γηα ηελ νπνέα Ϋρεηε πιεξψζεη.


        Μ Ο ΝΟ ΓΗ Α Φ Ο ΗΣ ΖΣ ΗΚ Δ΢ ΔΚΓ Ο ΢ ΔΗ ΢ ( Υ Ρ Ζ΢ Ζ ΓΤ Ο ΔΣ Χ Ν):


1. Υο πήγ η ζη Άδ ε ι αρ


Ζ Autodesk, Inc. (“Autodesk”) ζαο ρνξεγεέ κέα κε απνθιεηζηηθά, κε πεξαηηΫξσ κεηαβηβΪζηκε Ϊδεηα
ρξάζεο απηνχ ηνπ πξνγξΪκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά (ην “Λνγηζκηθφ”) θαζψο θαη ησλ
ειεθηξνληθψλ εγρεηξηδέσλ ρξάζεο θαη Ϊιινπ ζπλνδεπηηθνχ εθηππσκΫλνπ πιηθνχ θαη “online” ά
ειεθηξνληθάο ηεθκεξέσζεο (“Σεθκεξέσζε”) κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζαο αλάθεη ά βξέζθεηαη ππφ ηνλ
Ϋιεγρφ ζαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο θαη ηνπο φξνπο απηάο ηεο ΢χκβαζεο γηα ην ρξνληθφ
δηΪζηεκα πνπ αλαγξΪθεηαη ζηε ζπζθεπαζέα θαη πνπ αξρέδεη ηελ εκΫξα πνπ ζα εγθαηαζηάζεηε ην
Λνγηζκηθφ. Απηά ε ΢χκβαζε επηηξΫπεη ζε Ϋλα κνλαδηθφ ρξάζηε λα εγθαηαζηάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεέ
ην ινγηζκηθφ ζε Ϋλαλ κφλν ππνινγηζηά ζε Ϋλα ρψξν θΪζε θνξΪ. Ζ σ πή ζη ηο ς πα πόν η ορ
Λογ ι ζμι κ ού π έ π α απ ό η ην σ πον ικ ή πε π ίο δο πο ς αν αγ π άθ εη αι ζ η η ζ ς ζκ ε ς αζί α ,
ή  οπο ια δ ήπ ο ηε    απ όπ ε ι πα  να  αν α η πέ τ εη ε  ηη   λ ει ηο ς πγ ία  αδ π αν οπο ίηζ ηρ
σπον ικ ο ύ ελ έ γ σος η ος Λογ ιζμ ι κο ύ αποη ελ ε ί π α πάν ο μη σ π ήζ η κ αι ζ ςν ιζ ηά
πα παβ ία ζη    ηη ρ  π α πο ύζ α ρ  ΢ ύμ βαζ ηρ   κα ι  ηυ ν  ν όμυ ν   πεπί  πν ε ς μα ηι κή ρ
ιδ ιο κη ηζ ία ρ.


Σν παξφλ Λνγηζκηθφ εέλαη κέα Φνηηεηηθά Έθδνζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαη κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ κφλν
απφ Ϋλαλ εγγεγξακκΫλν θνηηεηά ά Ϋλα κΫινο ηεο ζρνιάο ά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκΪησλ πνπ
αλαθΫξνληαη παξαθΪησ, νη νπνένη ην απΫθηεζαλ Κ Α Η κφλν γηα κειΫηε θαη εθπαέδεπζε θαη φρη γηα
εκπνξηθνχο, επαγγεικαηηθνχο ά θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Οη θνηηεηηθΫο εθδφζεηο ηνπ Λνγηζκηθνχ
δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα ζε πεξηβΪιινλ εξγαζηεξένπ γηα ην
ζθνπφ ηεο δηδαζθαιέαο. Χο εγγεγξακκΫλνο θνηηεηάο νξέδεηαη ν θνηηεηάο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε
Ϋλα δεπηεξνβΪζκην εθπαηδεπηηθφ έδξπκα, ά ν θνηηεηάο πνπ παξαθνινπζεέ ζην παξφλ Ϋλα πξφγξακκα
ηξηψλ (3) ηνπιΪρηζηνλ δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρένπ, ά απηφο πνπ κπνξεέ λα βεβαηψζεη
φηη παξαθνινπζεέ ζην παξφλ Ϋλα πξφγξακκα ελλΫα (9) ηνπιΪρηζηνλ κελψλ γηα ηελ απφθηεζε
πηζηνπνηεηηθνχ ζε Ϋλα θνιιΫγην ά παλεπηζηάκην.


Αν η ίγ πα θ ο Αζθ αλ εί α ρ Απ σ ε ίο ς (B a c kup ) : ΔπηηξΫπεηαη λα δεκηνπξγάζεηε Ϋλα κφλν
αληέγξαθν αζθαιεέαο αξρεένπ (backup) ηνπ Λνγηζκηθνχ. Έλα ηΫηνην αληέγξαθν αζθαιεέαο αξρεένπ
δελ κπνξεέ λα εγθαηαζηαζεέ ζε Ϊιιν ε/π,   εθηφο εΪλ ν ε/π απνηειεέ κέα δηακεξηζκΫλε κνλΪδα
απνζάθεπζεο ελφο server, ζηνλ νπνέν κφλν ν εμνπζηνδνηεκΫλνο ρξάζηεο Ϋρεη πξφζβαζε. ΢ε θΪζε
πεξέπησζε φκσο, ην αληέγξαθν αζθαιεέαο αξρεένπ δελ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ά λα εγθαηαζηαζεέ
θαζφζνλ ρξφλν Ϋλα Ϊιιν αληέγξαθν ηνπ ινγηζκηθνχ εέλαη εγθαηεζηεκΫλν ζε νπνηνλδάπνηε ε/π. ΔΪλ ε
ηεθκεξέσζε εέλαη ζε Ϋληππε κνξθά, δελ επηηξΫπεηαη λα αληηγξαθεέ. ΔΪλ ε Σεθκεξέσζε εέλαη ζε
ειεθηξνληθά κνξθά, επηηξΫπεηαη λα εθηππσζεέ Ϋλα (1) κφλν αληέγξαθν, ην νπνέν δελ επηηξΫπεηαη λα
αλαπαξαρζεέ.


Αν α β αθμ ίζ ει ρ : Απηφ ην Λνγηζκηθφ δελ επηδΫρεηαη αλαβΪζκηζε.


Κυ δικ όρ Δ ξο ςζ ιο δό η ηζη ρ : ΔΪλ ην παξφλ Λνγηζκηθφ απαηηεέ θαη θσδηθφ εμνπζηνδφηεζεο, ηφηε
ζα πξΫπεη λα δειψζεηε ηελ αγνξΪ ηνπ παξφληνο Λνγηζκηθνχ ζηελ Autodesk πξηλ εθδνζεέ γηα ζαο ν
θσδηθφο εμνπζηνδφηεζεο θαη ε Autodesk ζα θξαηάζεη ηα ζηνηρεέα ηεο εγγξαθάο ζαο, ζχκθσλα κε ηελ
πνιηηηθά ηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξάηνπ.


    ΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ:        ΟΛΟΗ ΟΗ ΠΑΡ ΑΜΔΝΟΝΣΔ΢ ΟΡΟΗ
                ΑΤΣΖ΢ ΣΖ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Ζ΢ Η΢ΥΤΟΤΝ
                ΓΗ Α ΟΛΔ΢ ΣΗ΢ ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ
                ΠΑΡΟΝΣΟ΢ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ.


2. ΠΔ Ρ ΗΟ ΡΗ ΢Μ Ο Η.
Απ αγ ο π ε ύ εη αι:


    1.    Να αληηγξΪςεηε ά λα ρξεζηκνπνηάζεηε ην Λνγηζκηθφ ά ηελ Σεθκεξέσζε εθηφο απφ ηηο
         πεξηπηψζεηο, φπνπ ζαο ην επηηξΫπεη ε παξνχζα ΢χκβαζε.


    2.    λα πξνβεέηε ζε αλΪζηξνθε κεραληθά, απνζπκπέιεζε ά απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ
         Λνγηζκηθνχ πΫξαλ ηεο εθηΪζεσο πνπ επηηξΫπεη ν λφκνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ
         εέλαη απνιχησο απαξαέηεην γηα λα ιεθζνχλ πιεξνθνξέεο, γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο
         δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο αλεμΪξηεηα δεκηνπξγεζΫληνο πξνγξΪκκαηνο κε ην
         Λνγηζκηθφ ά κε θΪπνην Ϊιιν πξφγξακκα θαη εθφζνλ απηΫο νη πιεξνθνξέεο δελ
         κπνξνχλ εχθνια λα ιεθζνχλ απφ ηελ Autodesk ά απφ ηξέηνπο. Απαγνξεχεηαη λα
         πξνβεέηε ζηελ απνζπκπέιεζε, αλΪζηξνθε κεραληθά ά απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ
         Λνγηζκηθνχ, εΪλ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ιάςεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κε ηε
         ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο Ϊδεηαο ελφο Κηη ΑλΪπηπμεο Δθαξκνγψλ ηεο
         Autodesk.


    3.    λα δηαλεέκεηε, ελνηθηΪζεηε, δαλεέζεηε, κηζζψζεηε, πσιάζεηε, ρνξεγάζεηε πεξαηηΫξσ
         Ϊδεηα ζε ηξέηνπο ά κεηαβηβΪζεηε κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ηξφπν νιφθιεξν ά κΫξνο ηνπ
         Λνγηζκηθνχ,  ηεο  Σεθκεξέσζεο  ά  νπνησλδάπνηε  Ϊιισλ  δηθαησκΪησλ  ζαο
         ρνξεγνχληαη κε ηελ παξνχζα ΢χκβαζε ζε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν, ρσξέο ηελ
         πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε ζπγθαηΪζεζε ηεο Autodesk.


    4.    λα εγθαηαζηάζεηε ά λα ρξεζηκνπνηάζεηε ην Λνγηζκηθφ κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ,
         ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο Ϊλεπ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο ρξάζεο ζε ζχλδεζε κε θΪπνηα
         ππεξεζέα θηινμελέαο ηζηνζειέδσλ ά Ϊιιεο παξφκνηαο ππεξεζέαο, ά λα θΪλεηε
         δηαζΫζηκν ην Λνγηζκηθφ ζε ηξέηνπο κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ην ζχζηεκα ε/π ζαο ά
         κε Ϊιιν ηξφπν.


    5.    λα αθαηξΫζεηε, ηξνπνπνηάζεηε ά απνθξχςεηε νπνηεζδάπνηε ελδεέμεηο πλεπκαηηθάο,
         βηνκεραληθάο ηδηνθηεζέαο, ινγφηππνπ ά ζάκαηα ηνπ Λνγηζκηθνχ ά ηεο Σεθκεξέσζεο.


    6.    λα ηξνπνπνηάζεηε, κεηαθξΪζεηε, πξνζαξκφζεηε, δηαξξπζκέζεηε ά δεκηνπξγάζεηε
         παξΪγσγα Ϋξγα βαζηζκΫλα ζην Λνγηζκηθφ ά ηελ Σεθκεξέσζε, γηα νπνηνλδάπνηε
        ζθνπφ.


    7.   λα ρξεζηκνπνηάζεηε νπνηνδάπνηε εμνπιηζκφ, ζπζθεπά, ινγηζκηθφ ά Ϊιια κΫζα πνπ
        Ϋρνπλ ζρεδηαζηεέ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηξαηεγάζνπλ, ά λα απνκαθξχλνπλ
        νπνηαζδάπνηε κνξθάο πξνζηαζέα, πνπ ρξεζηκνπνηεέ ε Autodesk ζε ζρΫζε κε ην
        Λνγηζκηθφ, ά λα ρξεζηκνπνηεέηε ην Λνγηζκηθφ καδέ κε νπνηνδάπνηε θσδηθφ
        εμνπζηνδφηεζεο, αξηζκφ ζεηξΪο, ά φπνηα Ϊιιε ζπζθεπά πξνζηαζέαο, πνπ δελ Ϋρεηε
        πξνκεζεπηεέ απεπζεέαο απφ ηελ Autodesk ά κΫζσ ΔμνπζηνδνηεκΫλνπ Μεηαπσιεηά
        ηεο Autodesk.


    8.   λα εμαγΪγεηε ην Λνγηζκηθφ ά ηελ Σεθκεξέσζε θαηΪ παξΪβαζε ησλ εθαξκνζηΫσλ
        λφκσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ εμαγσγψλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο Ζ.Π.Α. ά ζε Ϊιιεο ρψξεο.


    9.   λα ρξεζηκνπνηεέηε ην Λνγηζκηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο Ϊλεπ πεξηνξηζκνχ κηαο
        Έθδνζεο Γηθηχνπ, ά ηελ Σεθκεξέσζε εθηφο ηεο ρψξαο φπνπ Ϋγηλε ε αγνξΪ, εθηφο εΪλ
        ην Λνγηζκηθφ θαη ε Σεθκεξέσζε αγνξαζηνχλ ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο
        Πεξηνράο (ΔΟΠ). ΢ε απηά ηελ πεξέπησζε επηηξΫπεηαη ε ρξάζε ηνπ Λνγηζκηθνχ ζηελ
        ΔΟΠ.


3. Γι κα ιώ μαηα Πν ε ςμ αη ι κή ρ Η διο κ ηηζ ία ρ.


Όια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθάο θαη βηνκεραληθάο ηδηνθηεζέαο επέ ηνπ Λνγηζκηθνχ, ηεο Σεθκεξέσζεο,
θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, εΪλ ππΪξρνπλ, θαζψο θαη θΪζε αληηγξΪθνπ πνπ θΪλαηε, παξακΫλνπλ
ζηελ Autodesk θαη ζηνπο δηθαηνπαξφρνπο ηεο. Ζ δνκά, ε νξγΪλσζε θαη ν θψδηθαο ηνπ Λνγηζκηθνχ
εέλαη πνιχηηκα εκπνξηθΪ κπζηηθΪ ηεο Autodesk θαη ησλ δηθαηνπαξφρσλ ηεο. Ζ ρσξέο εμνπζηνδφηεζε
αλαπαξαγσγά ηνπ Λνγηζκηθνχ ά ηεο Σεθκεξέσζεο, ά ε αδπλακέα ζπκκφξθσζεο κε ηνπο αλσηΫξσ
πεξηνξηζκνχο, επηθΫξεη ηελ απηφκαηε παχζε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ΢χκβαζεο. Ζ παξνχζα ΢χκβαζε
δελ ζαο παξαρσξεέ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο.


4. ΓΔ ΝΗ ΚΖ Π Δ ΡΗ Ο Ρ Η΢Μ Δ ΝΖ Δ ΓΓΤ Ζ ΢Ζ .


Ζ Autodesk εγγπΪηαη φηη ππφ θαλνληθά ρξάζε ην Λνγηζκηθφ ζα Ϋρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγέεο
πνπ πεξηγξΪθνληαη γεληθΪ ζηελ Σεθκεξέσζε θη φηη νη θνξεέο ζηνπο νπνένπο βξέζθεηαη απνζεθεπκΫλν
ην Λνγηζκηθφ, εΪλ ππΪξρνπλ, θαη ε Σεθκεξέσζε πνπ ζπλνδεχεη ην Λνγηζκηθφ ζα εέλαη ειεχζεξα
παληφο ειαηηψκαηνο πιηθψλ θαη θαηαζθεπάο. ΔΚΣΟ΢ ΑΠΌ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΔΝΖ
ΔΓΓΤΖ΢Ζ, Ζ A UT O DE S K Γ Δ Ν Π Α Ρ ΔΥ Δ Η ΚΗ Δ ΢ ΔΗ ΢ Γ ΔΝ ΛΑ Μ Β Α ΝΔΣ Δ, Κ ΑΜ Η Α Α Λ Λ Ζ
ΔΓΓ ΤΖ ΢ Ζ ,  ΡΖΣ Ζ ,  ΢Η ΧΠ Ζ ΡΖ ,  ΝΟ Μ ΗΜ Ζ   Ή  ΠΟ Τ    ΔΥ ΔΗ  Γ Η ΑΣ ΤΠ ΧΘ ΔΗ  ΚΑΗ  ΢Δ
ΔΠ Η ΚΟ Η Ν ΧΝ Η Α  Μ Α ΕΗ  ΢ Α ΢.  ΢ ΤΓ Κ Δ Κ ΡΗ Μ ΔΝ Α ,  Ζ   A UT O D E S K  ΑΠ Ο ΠΟ Η ΔΗΣ Α Η
Ο ΠΟ Η Α Γ ΖΠΟ Σ Δ Α Λ Λ Ζ ΔΓ Γ ΤΖ ΢Ζ , ΢ ΤΜ Π Δ ΡΗ Λ Α Μ Β ΑΝ Ο Μ Δ ΝΖ ΢ Σ Ζ΢ ΢ ΗΧ ΠΖ Ρ Ζ ΢
ΔΓΓ ΤΖ ΢ Ζ ΢ Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ ΜΠΟ Ρ Δ Τ΢ Η ΜΟ Σ ΖΣ Α Ή Κ ΑΣ Α Λ ΛΖ Λ Ο Σ ΖΣ Α Υ Ρ Ζ΢ Ζ ΢ ΓΗ Α Δ Ν Α
ΔΗ Γ Η ΚΟ  ΢ ΚΟ ΠΟ .  Ζ  AUT O D E S K  ΓΔ Ν  Δ Γ Γ ΤΑΣ Α Η  ΟΣΗ  Ζ  Λ Δ Η Σ Ο ΤΡΓ Η Α  ΣΟΤ
ΛΟ Γ Η ΢Μ Η ΚΟ Τ Θ Α ΔΗ Ν ΑΗ Υ Χ ΡΗ ΢ ΓΗ Α ΚΟ Π Δ ΢ Ή Λ ΑΘ Ζ . Οη παξαπΪλσ πεξηνξηζκνέ ηεο
επζχλεο πηζαλφλ λα κελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγάο ζε εζΪο, αθνχ νξηζκΫλεο Ϋλλνκεο ηΪμεηο δελ
επηηξΫπνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ζησπεξψλ εγγπάζεσλ. ΠΫξαλ ησλ παξαπΪλσ δηθαησκΪησλ ιάςεσο
εγγπάζεσο, κπνξεέ λα Ϋρεηε θη Ϊιια δηθαηψκαηα, ηα νπνέα δηαθΫξνπλ απφ κέα Ϋλλνκε ηΪμε ζε Ϊιιε.


Ζ πιάξεο επζχλε ηεο Autodesk θαη ην απνθιεηζηηθφ δηθαέσκα ζαο γηα απνδεκέσζε, ππφ ηηο εγγπάζεηο
ηεο παξνχζαο ΢χκβαζεο, εμαληιεέηαη θαη’ επηινγά ηεο Autodesk, ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηεο λα δηνξζψζεη
ά λα παξαθΪκςεη ηα ιΪζε, λα αληηθαηαζηάζεη ηα ειαηησκαηηθΪ κΫζα, εΪλ ππΪξρνπλ, ηελ Σεθκεξέσζε,
ά ζηελ επηζηξνθά ηνπ αληέηηκνπ αγνξΪο θαη λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα Ϊδεηα ρξάζεο. Απηά ε
απνθαηΪζηαζε ησλ δεκηψλ Ϋρεη σο πξνυπφζεζε ηελ επηζηξνθά ηνπ ειαηησκαηηθνχ κΫζνπ, ά ηεο
Σεθκεξέσζεο καδέ κε Ϋλα αληέγξαθν ηεο απνδεέμεσο αγνξΪο ζην ηνπηθφ γξαθεέν ηεο Autodesk. ά
ζηνλ ΔμνπζηνδνηεκΫλν Μεηαπσιεηά ηεο Autodesk απφ ηνλ νπνέν ην απνθηάζαηε. Ζ αμέσζε απηά
αζθεέηαη, κΫζα ζε ελελάληα (90) εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ ζαο παξαδφζεθε ην ειαηησκαηηθφ
πξντφλ.


5. ΑΠ ΑΛ Λ ΑΓ Ζ ΑΠ Ο Σ ΖΝ ΔΤ Θ Τ ΝΖ .


ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΖ ΚΑΗ ΣΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗ΢ΣΗΚΖ ΥΡΖ΢Ζ ΑΠΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ
ΚΑΣΑΡΣΗ΢ΜΔΝΟΤ΢ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ΢. ΓΔΝ ΤΠΟΚΑΘΗ΢ΣΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΢Α΢
ΚΡΗ΢Ζ. ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΖ ΚΑΗ ΣΑ
ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΢ΣΟ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ
ΔΝΟ΢ ΠΡΟΨΟΝΣΟ΢ ΚΑΗ ΓΔΝ ΤΠΟΚΑΘΗ΢ΣΟΤΝ ΣΗ΢ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ΢ ΓΟΚΗΜΔ΢ ΑΝΣΟΥΖ΢,
Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ ΚΑΗ ΥΡΖ΢ΗΜΟΣΖΣΑ΢ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ΢. ΛΟΓΧ ΣΖ΢ ΜΔΓΑΛΖ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΑ΢ Ζ ΣΧΝ
ΓΤΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ, ΣΟ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΓΟΚΗΜΑ΢ΣΔΗ ΢Δ ΟΛΔ΢
ΣΗ΢ ΓΤΝΑΣΔ΢ ΠΔΡΗΠΣΧ΢ΔΗ΢ ΥΡΖ΢Ζ΢. Ζ AUTODESK ΓΔΝ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΑΠΟΛΤΣΧ΢ ΔΤΘΤΝΖ
ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΣΟΤ. ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ
ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΣΟ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ ΦΔΡΟΤΝ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ΢ ΔΠΗΒΛΔΦΖ΢, ΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ΢ ΚΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ. ΑΤΣΖ Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ, ΜΔΣΑΞΤ ΑΛΛΧΝ, ΚΑΗ ΣΟΝ
ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΥΡΖ΢ΔΧΝ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ
ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΔΠΗΣΔΤΥΘΟΤΝ ΣΑ
ΠΡΟ΢ΓΟΚΧΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ. ΟΗ ΥΡΖ΢ΣΔ΢ ΣΟΤ ΦΔΡΟΤΝ ΑΚΟΜΖ ΣΖΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΟΚΗΜΖ ΣΖ΢ ΑΞΗΟΠΗ΢ΣΗΑ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢
ΑΚΡΗΒΔΗΑ΢ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢, ΢ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΣΔΗ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ.


6. ΠΔ Ρ ΗΟ ΡΗ ΢Μ Ο ΢ Σ Ζ΢ Δ Τ Θ Τ ΝΖ΢ .


Ζ AUTODESK, ΟΤΣΔ ΚΑΝΔΗ΢ ΓΗΚΑΗΟΠΑΡΟΥΟ΢ ΑΤΣΖ΢, ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΢Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ
ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΟΠΟΗΔ΢ΓΖΠΟΣΔ ΑΠΧΛΔΗΔ΢ Ή ΕΖΜΗΔ΢ ΟΠΟΗΑ΢ΓΖΠΟΣΔ ΦΤ΢Ζ΢,
΢ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ ΑΠΧΛΔΗΑ΢ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΣΧΝ ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ,
ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ, ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ Ή ΔΜΜΔ΢ΧΝ ΕΖΜΗΧΝ
ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ Ή ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΥΡΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ Ή ΣΖ΢
ΣΔΚΜΖΡΗΧ΢Ζ΢, ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΛΟΓΟ Ή ΢ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΢Τ΢ΣΖΜΑ
ΔΤΘΤΝΖ΢. Ο ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΟ΢ ΑΤΣΟ΢ Η΢ΥΤΔΗ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ ΠΟΤ Ζ AUTODESK
Ή ΟΠΟΗΟ΢ΓΖΠΟΣΔ ΜΔΣΑΠΧΛΖΣΖ΢ ΣΖ΢ ΔΥΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ
ΔΠΔΛΔΤ΢Ζ΢ ΣΔΣΟΗΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ Ή ΕΖΜΗΧΝ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΟΣΗ ΢ΣΟ ΑΝΣΗΣΗΜΟ ΣΖ΢
ΑΓΔΗΑ΢ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΑΛΔΣΔ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ ΑΤΣΖ Ζ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ.


Ζ AUTODESK ΓΔ ΦΔΡΔΗ ΟΤΓΔΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΧΛΔΗΑ Ή ΣΖΝ
ΚΛΟΠΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ Ή ΟΠΟΗΑ΢ΓΖΠΟΣΔ ΢Τ΢ΚΔΤΖ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΑΠΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ, ΜΔ
ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΑΡΑΓΗΓΔΣΑΗ ΣΟ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ, Ζ AUTODESK ΓΔΝ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ
ΝΑ ΑΝΣΗΚΑΣΑ΢ΣΖ΢ΔΗ ΣΟ ΑΠΟΛΔ΢ΘΔΝ Ή ΣΟ ΚΛΑΠΔΝ ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ, Ή ΣΖ ΢Τ΢ΚΔΤΖ/ΚΧΓΗΚΑ
ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ. Δ΢ΔΗ΢ ΔΤΘΤΝΔ΢ΣΔ ΑΠΟΚΛΔΗ΢ΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ
ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΔ ΢Τ΢ΚΔΤΖ΢/ΚΧΓΗΚΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΑΠΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ, ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ
ΑΠΧΛΔΗΑ΢ Ή ΚΛΟΠΖ΢ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢Ζ΢ ΢Α΢ ΜΔ Α΢ΦΑΛΗ΢Ζ Ή ΜΔ
ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ.
ΟΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΟΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΣΤΓΥΑΝΟΤΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΢Δ Δ΢Α΢, ΑΦΟΤ
ΟΡΗ΢ΜΔΝΔ΢ ΔΝΝΟΜΔ΢ ΣΑΞΔΗ΢ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΟ Ή ΣΟΝ ΑΠΟΚΛΔΗ΢ΜΟ
ΣΖ΢ ΔΤΘΤΝΖ΢ ΓΗΑ ΣΤΥΑΗΔ΢ Ή ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ΢ ΕΖΜΗΔ΢.


7. ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΠΔΛΑΣΔ΢ ΣΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢ ΣΧΝ Ζ.Π.Α .


Απηφ ην Λνγηζκηθφ θαη ε Σεθκεξέσζε παξΫρνληαη κε ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ γηα ηνπο πειΪηεο
ηεο ΚπβΫξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α. Ζ ρξάζε, αλαπαξαγσγά ά ε απνθΪιπςε απφ ηελ ΚπβΫξλεζε ησλ
Ζ.Π.Α., ά απφ νπνηαδάπνηε αξρά, ηκάκα, ά φξγαλν απηάο, ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εέραλ
ηεζεέ ζηε ξάηξα Δκπνξηθφ Λνγηζκηθφ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηά--ΠεξηνξηζκΫλα Γηθαηψκαηα ζην FAR
52.227-19 ά ζηε ξάηξα Δκπνξηθφ Λνγηζκηθφ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηά--Παξαρψξεζε Άδεηαο
Υξάζεο ζην NASA FAR 1852.227-86. Παξαγσγφο εέλαη ε Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San
Rafael, California, 94903.


8.  Γ ΔΝ ΗΚ Δ΢ ΓΗ ΑΣ ΑΞ Δ Η ΢ .


Α.   Ζ παξνχζα ΢χκβαζε θαη ε ρνξεγεζεέζα ζην παξφλ Ϊδεηα ζα ιάμεη, ρσξέο πεξαηηΫξσ
    εηδνπνέεζε ά ελΫξγεηα απφ ηελ Autodesk, ζηελ πεξέπησζε πνπ εζεέο, ν θΪηνρνο ηεο Ϊδεηαο,
    θεξπρζεέηε ζε πηψρεπζε, θΪλεηε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηΫο ζαο ά ηεζεέηε
    ππφ εθθαζΪξηζε.


Β.   Ζ παξνχζα ΢χκβαζε δελ δηΫπεηαη απφ ηε ΢χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ πεξέ ΢πκβΪζεσλ
    γηα ηελ Πψιεζε Πξντφλησλ. Ζ παξνχζα ΢χκβαζε δηΫπεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Πνιηηεέαο
    ηεο California, Ζ.Π.Α, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ ΔλνπνηεκΫλνπ Δκπνξηθνχ Κψδηθα. Γελ
    εθαξκφδνληαη δηαηΪμεηο θαη αξρΫο ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαένπ. Ζ παξνχζα ΢χκβαζε απνηειεέ
    ηελ πιάξε ζχκβαζε κεηαμχ καο θαη αληηθαζηζηΪ νπνηαδάπνηε Ϊιιε ζπλαιιαθηηθά επαθά, ά
    δηαθεκηζηηθά δάισζε ζρεηηθΪ κε ην Λνγηζκηθφ θαη ηελ Σεθκεξέσζε.


Γ.   Αλ νπνηνζδάπνηε απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιΫπεη ε παξνχζα ΢χκβαζε απνδεηρζεέ Ϊθπξνο ά
    αλέζρπξνο, νη ππφινηπνη φξνη ηεο παξακΫλνπλ απνιχησο ηζρπξνέ θαη ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε
    δεζκεχνληαη κε ππνρξεψζεηο, νη νπνέεο πιεζηΪδνπλ θαηΪ ην δπλαηφλ ην ζθνπνχκελν
    απνηΫιεζκα ηεο δηΪηαμεο πνπ θξέζεθε Ϊθπξε ά αλέζρπξε.
Γ.  ΟξηζκΫλεο ρξάζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ MPEG-2, ά ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηφ πξντφλησλ
   ινγηζκηθνχ, ελδΫρεηαη λα ππφθεηληαη ζε Ϊδεηα ρξάζεο ηξέηεο εηαηξεέαο. Δπηθνηλσλάζηε κε ηελ
   MPEG LA (www.mpegla.com) γηα αλαιπηηθΫο πιεξνθνξέεο. Ζ παξνχζα ΢χκβαζε δελ
   παξΫρεη Ϊδεηα ρξάζεο γηα ην πξσηφθνιιν MPEG-2, ά ηα ζρεηηδφκελα κε απηφ πξντφληα
   ινγηζκηθνχ, ζε ζπκθσλέα κε ηελ Ϊδεηα "Patent Portfolio License" ηεο MPEG LA. ΟξηζκΫλεο
   ρξάζεηο ηεο ηερλνινγέαο θσδηθνπνέεζεο άρνπ MP3 ελδΫρεηαη λα ππφθεηληαη ζε πξφζζεηεο
   απαηηάζεηο Ϊδεηαο ρξάζεο. Γηα παξΪδεηγκα, ζε ζρΫζε κε ην πεξηερφκελν άρνπ MP3, ε
   δηΪζεζε ηνπ παξφληνο πξντφληνο δελ παξΫρεη Ϊδεηα ρξάζεο, νχηε ππνλνεέ νπνηνδάπνηε
   δηθαέσκα ρξάζεο πεξηερνκΫλνπ πνπ δεκηνπξγάζεθε κε ην παξφλ πξντφλ ζε νπνηαδάπνηε
   εκπνξηθά (δειαδά, πνπ απνζθνπεέ ζε θΫξδνο) εθπνκπά πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (επέγεηα,
   δνξπθνξηθά, θαισδηαθά θαη/ά κε Ϊιιν κΫζν), εθπνκπά/δηΪζεζε κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ,
   εηαηξηθψλ δηθηχσλ θαη/ά Ϊιισλ δηθηχσλ, ά ζε νπνηαδάπνηε Ϊιια ειεθηξνληθΪ ζπζηάκαηα
   κεηΪδνζεο πεξηερνκΫλνπ, φπσο εέλαη νη εθαξκνγΫο κεηΪδνζεο άρνπ κε πιεξσκά ά θαηΪ
   απαέηεζε. Γηα ηΫηνηα ρξάζε, απαηηεέηαη αλεμΪξηεηε Ϊδεηα ρξάζεο. Γηα αλαιπηηθΫο
   πιεξνθνξέεο, επηζθεθηεέηε ηε δηεχζπλζε http://www.mp3licensing.com.


Δ.  ΑλαθνξηθΪ κε ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ Autodesk Cleaner θαη Cleaner EZ, γηα ηκάκαηα ηνπ
   ινγηζκηθνχ εθρσξεέηαη Ϊδεηα ρξάζεο ζχκθσλα κε Ϊδεηα ρξάζεο απφ ηελ Apple Computer,
   Inc.

								
To top