KEJOHANAN BOLA JARING by bnw25650

VIEWS: 326 PAGES: 9

									      KEJOHANAN BOLA JARING
       TERBUKA MPSJ 2008
TARIKH    :   26 JULAI 2008 ( SABTU )
TEMPAT    :   STADIUM TERTUTUP MPSJ SERDANG JAYA
YURAN PENYERTAAN         :    RM 100.00
HADIAH    :   JOHAN    -    RM 500.00 + PIALA
                     IRINGAN + MEDAL
          N/JOHAN -       RM 300.00 + MEDAL
          KETIGA -       RM 100.00 + MEDAL

SYARAT-SYARAT AM KEJOHANAN
 1.   Yuran penyertaan hendaklah dibuat melalui bank draf / cek atas
     nama   KELAB    SUKAN    DAN   KEBAJIKAN  MAJLIS
     PERBANDARAN SUBANG JAYA atau secara tunai. Penyertaan
     tanpa yuran tidak akan dilayan dan yuran penyertaan tidak akan
     dikembalikan.
 2.   Pendaftaran pemain 10 orang : 7 orang pemain dan 3 orang pemain
     simpanan . Hanya 2 orang pemain negeri atau negara ( SUKMA /
     KEJOHANAN REMAJA KEBANGSAAN BAWAH 21 / TERBUKA
     KEBANGSAAN ) dari tahun 2004 hingga 2008 dibenarkan
     didaftarkan dan bermain untuk setiap pasukan.
 3.   Sistem pertandingan , pusingan pertama adalah berbentuk liga
     kumpulan , pusingan kedua dan seterusnya berbentuk sistem kalah
     mati. Hanya Johan dan Naib Johan kumpulan layak ke pusingan
     kedua.

BORANG PENYERTAAN BOLEH DIDAPATI DARIPADA :
ENCIK SALMI / ENCIK NORZAIDI / CIK JULIANA / CIK SITI ZUBAIDAH
BAHAGIAN BELIA, SUKAN DAN KEBUDAYAAN
MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA
NO. TEL PEJ : 03-80263131 EXT 4351 / 4354 / 3187
NO. FAX    : 03-80246545
                   1
           KEJOHANAN BOLAJARING
           TERBUKA SUBANG JAYA 2008


Kepada :
Setiausaha
Pertandingan Bolajaring Terbuka
Majlis Perbandaran Subang Jaya.


BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN BOLAJARING
TERBUKA MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA.

Nama Kelab / Pasukan :__________________________________________
Kami dengan ini memohon untuk menyertai pertandingan Bolajaring Terbuka
Majlis Perbandaran Subang Jaya bagi tahun 2008. Bersama-sama dengan ini
juga disertakan cek No/. Wang Pos No. Pos ______________ bernilai RM
100.00 atas nama ‘Kelab Sukan Dan Kebajikan MPSJ’ bagi bayaran
penyertaan pertandingan berkenaan.


Pengakuan Diri:
Bahawasanya saya/pasukan saya bersetuju akan mematuhi semua undang-
undang dan peraturan yang ditetapkan dalam pertandingan ini dan tidak akan
menegmukakan   sebarang  tuntutan  terhadap  penganjur  jika  berlaku
kehilangan, kematian, kemalangan atau kecederaan ke atas diri/ pasukan
saya sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini.
___________________________
Tandatangan


Nama    :   ___________________________________
Jawatan   :   ___________________________________
Tarikh   :   ___________________________________
                   2
  KEJOHANAN BOLAJARING TERBUKA
 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA 2008
              BORANG ‘A’

Nama Kelab/Persatuan/Pasukan    :_____________________________

Nama Ringkas Kelab/Persatuan    :_____________________________

Nama Pengerusi/Pengurus       :_____________________________

Alamat      :_____________________________________________

         _____________________________________________

No. Telefon             :_____________________________

Nama Pengurus            :_____________________________

Alamat      :_____________________________________________

         _____________________________________________

No. Telefon

Alamat Surat Menyurat Kelab     :_____________________________

Persatuan    ______________________________________________

Warna Kelab/Persatuan        :_____________________________

Nombor Pendaftaran Kelab/Persatuan
(Sertakan Salinan Sijil Pendaftaran
Jika Ada)              :_____________________________

Nama Persatuan Lain Di Mana Kelab/Persatuan Bergabung :

______________________________________________________________
Tarikh :_________________        ________________________
                        Tandatangan
                      Pengerusi/Pengurus
                3
         KEJOHANAN BOLA JARING
          TERBUKA MPSJ 2008
              BORANG ’B’

        BORANG PENDAFTARAN PEMAIN

   NAMA PASUKAN  : …………………………………..

   PENGURUS    : …………………………………..

   NO. TEL    : …………………………………..                              THN.MEWAKILI
BIL       NAMA        NO. K/P   POSISI   NEGERI /
                               NEGARA

1.                        GS

2.                        GA

3.                        WA

4.                         C

5.                        WD

6.                        GD

7.                        GK

8.                       SIMPANAN

9.                       SIMPANAN
   TARIKH   : …………………….…      …………………………………….
                     ( TANDATANGAN PENGURUS )
                4
  KEJOHANAN BOLAJARING TERBUKA
 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA 2008
               BORANG ‘C’
        BORANG PENGESAHAN PEMAIN
Nama           :________________________________________
                  (Gunakan Huruf Besar)

No. Kad Pengenalan    :________________________________________

Tarikh Lahir       :________________________________________

Alamat Rumah       :________________________________________

              ________________________________________

No. Telefon        :________________________________________

Alamat Sekolah/ Bekerja :________________________________________No. Telefon        :________________________________________

SAYA ___________________________________ dengan ini membuat
pengesahan dan persetujuan bahawa saya akan bermain bagi mewakili
Pasukan/Kelab    ______________________________  yang  mengambil
bahagian di dalam Kejohanan Bolajaring Terbuka MPSJ bagi tahun 2008
dan berjanji akan mematuhi peraturan permainan bolajaring dan juga
syarat-syarat yang dikenakan oleh Jawatankuasa Pertandingan dari
masa ke semasa.


Saya yang benar,


_______________________________

Disaksikan oleh :


________________________________
Jawatankuasa Pertandingan

Bertarikh :________________________
                  5
       KEJOHANAN BOLA JARING TERBUKA
            MPSJ 2008
           SYARAT –SYARAT PENYERTAAN1.0   YURAN PENYERTAAN

    1.1   Setiap pasukan yang menyertai    Kejohanan  ini  akan
        dikenakan bayaran seperti berikut;

        i)  Kategori Terbuka     - RM 100.00

    1.2  Penyertaan tanpa bayaran yuran pendaftaran tidak akan
        dilayan. Yuran pendaftaran tidak akan dikembalikan pada mana-
        mana pasukan yang menarik diri daripada Kejohanan.

    1.3  Pengesahan penyertaan hendaklah dikemukakan  bersama
        bayaran wang penyertaan dan borang pendaftaran kepada
        Jawatankuasa Pertandingan.

    1.4  Pembayaran boleh dibuat melalui bank draf / cek atas nama
        Majlis Perbandaran Subang Jaya atau secara tunai.


2.0 NAMA

   2.1   Pertandingan ini dikenali sebagai KEJOHANAN BOLA JARING
        TERBUKA MPSJ 2008.


3.0 TARIKH / TEMPAT

   3.1   Kejohanan Bola Jaring Terbuka MPSJ 2008 akan berlangsung
        pada 26 Julai 2008 (Sabtu) bertempat di Stadium Tertutup
        MPSJ Taman Serdang Jaya.


4.0 UMUM

   4.1   Kejohanan ini akan dijalankan mengikut undang-undang
        International Federal Netball Association ( IFNA ) yang
        diguna pakai sekarang. Jawatankuasa Pertandingan berhak
        memutuskan sebarang perkara yang tidak dalam peraturan ini
        dan keputusan yang diambil adalah MUKTAMAD.

                   6
5.0 PENDAFTARAN PEMAIN

   5.1  Setiap pasukan dibenarkan mendaftarkan 10 orang pemain (7
       orang pemain dan 3 orang pemain simpanan).

   5.2  Hanya 2 orang pemain negeri atau Negara (SUKMA /
       KEJOHANAN REMAJA KEBANGSAAN BAWAH 21 TAHUN /
       TERBUKA KEBANGSAAN) dari tahun 2004 hingga 2008
       dibenarkan didaftarkan dan bermain untuk setiap pasukan.

   5.3  Borang Pendaftaran Pemain yang telah ditandatangani oleh
       Pengurus   Pasukan  hendaklah  diserahkan  kepada
       Jawatankuasa Pertandingan sebelum pertandingan dimulakan.
       Sebarang pindaan adalah tidak dibenarkan selepas
       pertandingan bermula.


6.0 JADUAL MASA

    6.1  Jangkamasa Permainan

       6.1.1 Perlawanan bagi kesemua pusingan dari pusingan awal
          hingga pusingan akhir mengandungi dua ( 2 ) separuh
          masa . Setiap separuh masa dilangsungkan selama 7
          minit.

    6.2  Pengantian Dan Pertukaran Posisi

       6.2.1 Kedua-dua pasukan boleh membuat pengantian atau
          pertukaran posisi apabila ;
          i)  Berlaku kecederaan
          ii)  Semasa pertukaran pada separuh masa (1 minit).


7.0  SISTEM PERTANDINGAN

    Pusingan Awal ( Liga Kumpulan )

    7.1  Pusingan pertama adalah berbentuk liga berkumpulan.
       Pungutan mata adalah seperti berikut:

       Menang   -   3 mata
       Seri    -   1 mata
       Kalah    -   0 mata

    7.2  Jika terdapat pasukan yang tiba lewat atau gagal     untuk
       bermain pada masa yang ditetapkan ( 10 minit )      maka
       kemenangan percuma akan diberikan kepada pasukan    lawan
       dengan jaringan 5-0. Jika kedua-dua pasukan gagal    hadir
       untuk bertanding , perlawanan dianggap telah ‘dimain’  tetapi
       kedua-dua pasukan tidak akan diberikan sebarang mata.

                  7
   7.3  Pasukan yang tidak bertanding dalam perlawanan     akhir
       dalam kumpulan akan dibatalkan ( disqualified ).     Bagi
       pasukan yang menarik diri atau dibatalkan, semua mata  yang
       diperolehi oleh pasukan itu dan pasukan lawannya    akan
       digugurkan.

   7.4  Jumlah mata yang dikumpulkan akan menentukan Johan dan
       Naib Johan dalam kumpulan yang layak memasuki pusingan
       kedua.

   7.5  Jika terdapat dua atau lebih pasukan yang mempunyai mata
       yang sama pada akhir liga, maka pemenang yang akan
       memasuki pusingan kedua akan ditentukan melalui;

       7.5.1 Pasukan yang mempunyai kiraan perbezaan jaringan gol
          yang terbanyak sekali akan dikira menang.

       7.5.2 Sekiranya perbezaan gol masih sama maka pasukan
          yang kena bilangan gol yang kurang ( goals conceded )
          akan dianggap pemenang).

       7.5.3 Jika ianya masih seri maka 3 hantaran tengah akan
          dilakukan untuk menentukan pemenang.


   Pusingan Kedua Dan Seterusnya ( Sistem Kalah Mati )

   7.6  Pusingan kedua dan seterusnya akan dijalankan secara
       sistem kalah mati. Jika kedua-dua pasukan memperolehi
       jaringan gol yang sama pada tamat masa perlawanan maka
       permainan akan disambungkan dan kemenangan akan
       ditentukan dengan 3 hantaran tengah.


8.0  PENGADIL

    8.1  Pengadil kejohanan adalah terdiri daripada pengadil-pengadil
       yang bertauliah dan keputusan pengadil adalah MUKTAMAD.


9.0  BANTAHAN / RAYUAN

    9.1  Sebarang bantahan hendaklah menggunakan Borang Bantahan
       Rasmi Kejohanan yang telah disahkan oleh Pengurus Pasukan
       dibuat secara bertulis dengan bukti kepada Pengerusi
       Jawatankuasa Pertandingan dalam masa 30 minit selepas
       permainan tamat.

    9.2  Setiap bantahan atau rayuan hendaklah disertakan dengan
       wang tunai sebanyak RM 300.00 ( Ringgit Malaysia : Tiga
       Ratus Sahaja ).

    9.3  Wang bantahan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan
       didapati tidak wajar.

                  8
    9.4  Semua bantahan akan dikaji oleh Jawatankuasa Teknikal
       dimana keputusan yang dibuat adalah MUKTAMAD.

    9.5  JURI RAYUAN

       9.5.1 Juri Rayuan adalah terdiri daripada;
          a) Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan
          b) Pengerusi Pengadil atau Pengadil Rasmi
          c) 2 orang Pengurus Pasukan yang bebas.

    9.6.  Juri Rayuan akan memanggil kedua-dua orang pengurus
       pasukan yang terlibat dengan bantahan untuk memberi
       keterangan.

    9.7.  Keputusan yang dibuat oleh Juri Rayuan adalah MUKTAMAD


10.0  PERLAWANAN YANG DITUNDA ATAU DIBATALKAN

    10.1  Sekiranya terdapat hal-hal yang tidak dijangkakan atau akibat
       hal-hal luar kawalan oleh kedua-dua pasukan, maka perlawanan
       yang ditunda atau diberhentikan itu akan ditentukan oleh
       Jawatankuasa Pertandingan.


11.0  PERKARA-PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN

    11.1  Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam Peraturan Am ini
       akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pertandingan.
                   9

								
To top