Novi Glasnik 27_web

Document Sample
Novi Glasnik 27_web Powered By Docstoc
					  ••• Österreichs größtes Monatsmagazin in Bosnisch | Kroatisch | Serbisch •••


                                     27
                                     IZDANJE-AUSGABE
                                     CENA-PREIS
                                     EU 2,20 €
                                     SCG 120 DIN.
                                     BIH 3.50 KM
                                     HR 13 HRK
                                     ÖSTERR.POST AG
                                     INFO.MAIL ENTGELT BEZAHLT
 Podela porodiljskog
 odsustva

 Zima
 ozbiljan neprijatelj naše kože
 Advokat savetuje
 Kupovina stana
 Internet
Intervju:                 Info:
                          od A do Š
Vesna Petković               Reforma pravosuđa
POZDRAV UREDNIKA
                                                            Sadržaj
Nove ptice
selice
                          INHALT
                         AKTUELL                            RATGEBER
                         Schneezeit - Lawinenzeit ...................... 4       Geschichte des Internets ................... 12Č
     udom se čudim čitajući statističke   Gratis Kunst für alle ............................ 4      Fallen beim Wohnungskaufen ......... 14
     podatke o broju stranaca u Austriji   Briefe automatisch aufgeben .......... 4            Über die Liebe .................................. 14
     (str. 10). Znači, Zakon o strancima
                                                         SPEZIAL
taman počeo da deluje, broj novododeljenih
pasoša opao, kad evo novog talasa! Znate
li da se u Austriji trenutno nalazi preko
121.000 Nemaca koji će, uz najnovije EU
državljane (Bugare i Rumune) opet drastično    Mehr als nur Autoversicherung .......... 4
promeniti demografsku sliku sa ove strane     Info-Terminal in Wels ..................... 4
                         Unzufriedenheit mit dem Schulsystem .. 5            Internet von A bis Z ........................ 15
Alpa. Dobro, reći će neko – nisu svi stranci
                         DVBT - Zeitalter .................................... 5
isti, jer, za razliku od prethodnih – Nemci ne
                                                         GESCHICHTE
moraju da uče jezik što znači da će se integri-
sati u austrijsko drštvo fantastično brzo! A,
gde smo mi? Pa, i pored tog novog zakona,
sva je prilika de ćemo i mi malo pročistiti tu
demogrfiju. Primetno je da dolazi veliki broj
studenata iz bivše Jugoslavije. Mlada, zdra-   Onlinespionage .................................. 5
va, pametna i bistra deca. Skoro svi pričaju   Weniger Professoren an den Unis .. 5              Österreichische Dampfmaschine voll in
                         Ausbildung wichtig für die Integra-              Dienst .............................................. 22
engleski, naučiće brzo i nemački, što znači
                         tion ..................................................... 5
– lepo njima, a lepo i nama! Austrija postaje   Umsatz im Handel wächst ............... 5           GESUNDHEIT
pravi „Eldorado“ u centralnoj Evropi. Jazz                                    Haut und Winter ............................ 23
pevačica Vesna Petković priča između ostalog   INTERVIEW
(str. 6) da smo skloni getoizaciji, iako nam je                                 KULTUR
još Miroslav Antić ostavio u amanet: „I samo
onda kad i mi tražimo – moći će neko i nas da
sretne!“ Ali, ko još ovde čita Miku!? Danas,
kada zahvaljujući internetu komunikaciramo
„300 na sat“ – čitamo svašta nešto i – ništa!   Interview mit Vesna Petković ........... 6
Sve se razmenjuje brže, sve leti, ali čini mi                                  Il Grande Tiziano ........................... 24
                         INFO
se, najbrže od svega stižu, ljudska glupost    Jeder dritte Wiener mit migrantischen
i promiskuitet. Šta li će tek da bude kada    Hintergrund ...................................... 10     SPRACHSCHULE
                         Polizist werden ............................... 10       Wortstellung .................................... 30
izmisle ljudi teleportaciju! Apropo interneta,
GLASNIK se tu savršeno uklopio, pa smo
                         Reform des Strafprozesses ........... 20
                                                         STANDARDS
odlučili da u ovom i narednom broju damo                                     Top 10 Bücher .................................... 25
maksimalno svoj doprinos svima kojima je                                     Horoskop ........................................... 27
neophodno opismenjavanje ovim savremen-                                     Gewinnsudoku .................................. 27
                                                         Ihr Ratgeber ..................................... 28
im „sokoćalom“! A, onda, kada mogućnosti
                                                         Leserbriefe ........................................ 29
postanu neslućene – odlučite gde ćete se pozi-                                  Die nächste Ausgabe ......................... 31
cionirati. Možete čak i austrijski policajac da  Karenz teilen .................................... 21
postanete (str. 10). Ako idete na zimovanje,   Wohnungsrecht                   bei
pročitajte str. 23 i sledite uput-
                         Lebensgemeinschaften ................ 21
stva! Srećno!
                                                                       11 | 2007        3
Aktuelno
Početak zimske drame – lavine                                 Besplatna
opasnije nego ikada                                      umjetnost za
I prije kalendarskog početka zime,
vjerujemo da se mnogi od vas već
                       sjevernih dijelova Donje ali i Gornje Aus-
                       trije kao i Sjevrenog Steirmarka. Osim
                                               siromašne
spremaju za skijanje. U zavisnosti od     toga, odroni sniježnih lavina u narednom    Za akciju pod nazivom „Glad za
vaše konačne destinacije,                  periodu mogu se očekivati i   umjetnošću“, započetu prije četiri
možda vam dobro dođe ova                   u predjelima Gurktaler Alpi,   godine, kao i za, u sklopu nje osmišljen,
informacija. Naime, prvi                   Choralpi te Seetaler Alpi,    „kulturni pasoš“, najviše zasluga pripada
snijeg i snažni sjevernjak                  a zbog učestalog topljenja    njenim inicijatorima Airanu Bergu te
učinili su Sjeverne Alpe smr-                snijega, meteorološki stru-   Martinu Schenku ali i gradu Beču koji,
tonosnom zonom. Opasnost                   čnjaci najavljuju širenje    u sklopu saradnje stranaka „crvenih“
od lavina u pomenutom                    opasnost od istog i na niže   i „zelenih“, bezuslovno pomaže ovaj
području ocijenjena je veoma                 brdske predjele. Područja    projekat.
visokom, tačnije, na skali od                Dachsteina, Hochschwaba i    Umjetnost nije nikakav luksuz. Ona mora
jedan do pet, ona zauzima treće mjesto.    Raxa, također su u velikoj opasnosti. Visina  biti pristupačna svima, pa i socijalno
No sudeći po upozorenjima Centralnog     snijega u pomenutim područjima dostiže     ugroženim grupacijama jer upravo su
meteorološkog zavoda Austrije, najgore    i sedam metara. Snažan sjeverni vjetar te    kultura i umjetnost način da se opstane
tek dolazi! Naime, ovdašnji stručnjaci    još uvijek toplo tlo, idealni su uslovi, zbog  u demokratskom društvu, naglašava
upozoravaju na opasnost od lavina       kojih i dolazi do ovih problema, upozorava   savjetnik za kulturu Anderas Mailath-
naročito u području Sjevernog Salzburga,   Alexander Podesser, expert na ovom polju.    Pokorny.
                                               U ovom momentu 15.000 Bečlija

Od sada automatizovana predaja pisama                             posjeduje takozvani „kulturni pasoš“
                                               kojeg je od oktobra moguće nabaviti ne
Domaća Pošta upravo testira automate     poštanske markice. Akcija izgradnje       samo u prostorijama AMS-a Beča, već i
zadužene za preuzimanje, za sada samo,    samouslužnih postrojenja, koje javnosti na   na različitim humanitarnim događajima
pisama, čija se uloga ne ogleda samo     raspolaganju stoje svih 24 sata dnevno,     te u socijalnim centrima širom Grada.
u ovome, već, po riječima proizvođača     započeta je još 2005., a Poštu će do      Ove isprave ističu nakon godinu dana, a
ovih uređaja (Wincora Nixdorfa), i u     2010. koštati oko 45 miliona eura. Riječ    do tada omogućavaju besplatan ulaz u
obezbjeđivanju veće sigurnosti pošiljki.   je o procesu koji obuhvata obezbjeđivanje    93 kulturne ustanove, među kojima je i
Ovaj eksperiment odvija se trenutno u     automata za predaju ali i podizanje       Tehnički Muzej kao i Narodna Opera.
samo dvije filijale u gradu Beču, no ukoliko  pošiljki za 30 do 40 filijala širom Austrije   Po uzoru na bečku „Glad za umjetnošću“,
se projekat pokaže uspješnim, i ostale će   svake godine ali i uklanjanje dosadašnjih    pokrajine poput Salzburga, Steiermarka te
filijale biti snabjevene istim uređajima.   poštanskih sandučića. Podatak koji       Gornje Austrije nastoje osmisliti i sprovesti
Automati fukncionišu po principu tousch-   ukazuje na ažurnost i čvrstu volju jeste taj,  brojne slične projekte, te na taj način
screena, zahvaljujući kojem je moguće     da je u roku od samo jedne godine oko      svojim siromašnim građanima omogućiti
odabrati destinaciju te način slanja     20.500 poštanskih sandučića uklonjeno      učešće u umjetničkim i kulturnim
(konvencionalno ili preporučeno), nakon    širom Austrije.                 događanjima.
čega korisnik dobija i odgovarajuće


Sve u jednom! Više i od samog auto-osiguranja
U Welsu je, u samom centru grada,       Izumima poput „CrashSensora“,          „CarFindera“ aktivira, vozač automobila
otvoren info-terminal, čija je izgradnja   „CarFindera“ te dugmeta za slučaj        biće pozvan na mobilni telefon, no ukoliko
koštala ovaj grad nevjerovatnih 77.000    nužde, od novembara će Uniqa pokušati              ne bude dostupan, pomoć
eura. Takozvano info-ostrvo multimedijalno  privući svoje potrošače. Ove „spravice“,             će mu automatski biti
je zdanje, koje sugrađanima, turistima te   ugrađene u automobil takozvanih                  poslana. Po jednakom
svim ostalim posjetiocima užeg centra     „SafeLine mušterija“,                        principu funkcioniše
grada nudi potrebne informacije ali i     povezane su sa                            i dugme za slučaj
različitu razonodu.              satelitskom                               nužde, koje potrošači
„Zahvaljujući upravo info-ostrvu, grad Wels  navigacijom                               mogu koristiti u
odašilje signale, koji ljude nenametljivo   te mobilnom                                slučaju da ih
privlače u grad“, rekao je, na otvorenju,   mrežom,                                   snađu slične
gradonačelnik Peter Koids. Na ovom      zahvaljujući                                nedaće. Bitno je
terminalu moguće je pronaći odgovore     kojima je,                                 naglasiti da će
na sva pitanja koja se tiču ponude      u slučaju                                 stanje pređenih
grada Welsa, od mape grada, preko       automobilske                             kilometara takođe
trgovačkih i gastronomskih odredišta pa    nesreće ili krađe,                      biti praćeno, jer upravo od
sve do slobodnih hotelskih soba, koje je,   vozilo moguće vrlo                  njega zavisi visina osiguravajuce
zahvaljujući funkcijama ovog „čudotvornog   jednostavno pronaći. Čim            premije koje mušterije u već pomenutim
pulta“, moguće odmah i rezervisati.      se alarm „CrashSensora“ ili           situacijama slijeduju.

4      11 | 2007
Austrijanci nezadovoljni
školskim sistemom
            Nedavno sprovedena
                        Idu antene u prošlost
                        Već od kraja mjeseca oktobra, prijem      Svi oni koji svoje omiljene televizijske
            istraživanja       televizijskih programa preko sobnih ali i    programe prate zahvaljujući kablu ili
            pokazuju vidno      krovnih antena više nije moguć. Prijetnje    digitalnom satelitskom risiveru, još barem
            nezadovoljstvo među   isključivanjem televizije javnosti su itekako  dvije godine ne moraju da strahuju. Naime,
            domaćim življem,     poznate, pa ipak do 22. prošlog mjeseca     oficijelni prelazak na digitalnu televiziju,
            kad je u pitanju     niko ih nije uzimao za ozbiljno.        čiji je uslov potpuno ukidanje kablovske
            vladajući školski    No, onog momenta kada je nestalo i slike a   i (digitalne) satelitske, najavljen je tek za
            sistem. Slična studija  i tona, kupovina „digitalne kutijice“ postala  2010. godinu.
            sprovedena je i prije  je neizbiježna, dodaje DVB-T ombudsman
tri godine, otkada je nezadovoljstvo istim   Michael Weber.
drastično poraslo.               Oko 205.000 bečkih kućanstava moralo se
Najprimjetnije je nezadovoljstvo        pod hitno snadbjeti DVB-T uređajima koje
obrazovnim sistemom u gimnaziji, koji      je, u prodavnicama elektronske opreme,
- sudeći po mišljenjima Austrijanaca      još uvijek moguće nabaviti po znatno nižoj
- zaslužuje tek prosječnu ocjenu. “Trojku“   cijeni (30€) nego što je predviđeno, to
je dalo 66% građana Zapadne Austrije      jeste nego što će kasnije koštati. Loša slika
(Salzburg, Voralberg i Tirol), 62% Gornje    i zvuk od sada su prošlost jer „digitalna
Austrije te 59% građana Sjevernog        kutijica“ omogućava „kristalno jasan“
Burgenlanda. No, osuda načina edukacije     prijem šest programa – ORF1 i 2, ATV,
u osnovnim (narodnim) školama i više      Puls4, Pro Sieben, Kabel1 kao i Sat1.
je nego zabrinjavajuća, pogotovo ako
uzmemo u obzir podatak da ga samo
38% stanovnika prijestolnice smatra       Online-špijunaža Obrazovanje ključno
podobnim. Prethodno spomenute regije
većinskim glasom svojih građana (66%) su                            za integraciju
ga ocijenile dobrim, što nas dalje navodi                            U jeku rasprava o ubrzavanju procesa
na zaključak, da je tek 46% nacije „sretno                           dobijanja boravišne vize za azilante,
i zadovoljno“ načinom školovanja, koje je                            koji vrlo često i poslije pet godina
danas, još uvijek smatra najpristupačnijim                           žive u nedoumici i nesigurnosti jer
načinom da se dođe do iole lagodne                               njihov postupak ni tada nije riješen,
budućnosti.                                           prošlog mjeseca započeta je još jedna
                        Znate li, da od slijedeće jeseni policija    u nizu diskusija koje se tiče statusa ove
Trgovinska dobit                smije „njuškati“ po tuđim hard-
                        discovima!? Ipak, pravila sprovođenja
                                                populacije. Naime, riječ je o tek započetoj
                                                integracijskoj kampanji koja obuhvata čak

u porastu                    ove odluke poprilično su stroga pa, po
                        riječima ministrice pravde Marie Berger,
                                                nekoliko mijera, koje bi do ljeta 2008.
                                                svakako trebale biti ostvarene. Jedna
Aktuelna studija Radničke komore (AK)      „policijski trojaneri“ smiju krenuti u akciju  od njih je produžavanje perioda trajanja
Beča pokazuje da je prošlogodišnja       samo u posebnim prilikama. Ove prilike     obaveznog kursa njemačkog jezika,
trgovinska dobit u porastu za značajnih     podrazumijevaju jako teška krivična djela    sa trenutnih 300 na idealnih 600 sati,
17% u odnosu na prethodnu godinu, dok      (sa potencijalnom sudskom presudom       naglasio je ministar unutrašnjih poslova
su rashodi na zaposlene u vidnom padu.     od najmanje deset godina), no online-      Günther Platter (ÖVP).
Statistika, proizašla iz podataka o 110     pretraga ni u ovakvim slučajevima ne      Iako se i članovi državne vlade poput
trgovinskih preduzeća rasprostranjenih     smije otpočeti bez odobravanja Suda.      Alfreda Gusenbauera te Sandre
širom Austrije, pokazuje da svaka osoba     U slučaju da Državno odvjetništvo od      Frauenberger (SPÖ) zalažu za obrazovanje
zaposlena u pomenutoj branši, svom       Suda dobije zeleno svjetlo, policijski     iseljenika, kao jedini ključ uspješne
preduzeću donosi prosječno 356.000       hackeri kreću u akciju, o kojoj su poslije   integracije, svakodnevna praksa austrijske
eura godišnje, dok je doprinos preduzeća    dužni obavijestiti i samog osumnjičenog.    integracijske politke odaje sasvim
za zaposlenog za samo jedan posto visočiji   Odgovornost za potencijalna oštećenja PC-    drugačiju sliku. Naime, rezultati europskih
nego što je to bio 2005.            a, snosi nadležno poglavarstvo.         istraživanja pod vodstvom organizacija
Svoj dio napokon trebaju dobiti i zaposleni   Policija je oduševljena novim pravom      British Council te Migration Integration
jer riječ je o gotovo 550.000 osoba,      na istragu, no eksperti ne dijele njihovu    Policy Group, pokazali su da su uslovi za
koji svojim radom doprinose odličnom      euforiju. Po pitanju uspješnosti trojanera,   adaptaciju i integraciju koje Austrija pruža
gospodarstvu ove zemlje, dodaje direktor    oni su prilično skeptični, upravo iz razloga  iseljenicima na veoma niskom nivou,
Radničke komore Werner Muhm.          anti-virus programa, koji i služe za      tačnije, na ljestvici od 28 zemalja, koje
Ovo istraživanje obuhvatilo je sva       efikasno očitavanja kao i blokiranje virusa.   je ovo istraživanje obuhvatilo, domaća
austrijska trgovačka preduzeća, koja su za   Jedina nada koja poglavarstvu ostaje      integracijska praksa plasirana je na
svoje poslovanje i promet podnijeli godišnji  jeste kooperacija sa IT-preduzećima, čiji    nezahvalno 22. mjesto. Još obeshrabrujući
izvještaj za vremenski period od 2004. do    bi programi propuštali „dobroćudne“       podatak je taj, da državljanstvo ni jedne od
2006. kao i za dio 2007. godine, te čiji broj  policijske viruse, no ovako nešto gotovo da   pomenutih zemalja nije toliko teško dobiti,
zaposlenih iznosi preko pedeset.        je nemoguće ostvariti.             koliko je austrijsko.

                                                            11 | 2007      5
Intervju
  Osoba A najpre kaže osobi B informaciju od koje se kod
  osobe B zamagli pogled i rodi ideja. Ukoliko je osoba B
  inventivna, odmah počne da stvara plan, a od plana krenu
  da se razvijaju mogućnosti i situacije koje se pretvaraju u
  „najvažniju stvar u životu“. Najednom, kroz žile osobe B
  krene struja, dok joj se u pogledu nastani sjaj koji ne prolazi
  i osmeh koji ne silazi. Onda se, naravno obavezno javi i
  pitanje: „A, šta ako...?“ Međutim, snagom žudnje, sjaj i
  osmeh uspevaju da rasprše svaku dilemu kod osobe B, tako
  da joj preostaje samo da ustane i da krene, jer - čitav svet je
  pred njom.
  Vesna Petković je studirala muziku u, tradicionalno,
  rokerskom Nišu. Slušati turbo-folk u tom gradu, tada,
  a i sada, smatralo se krajnjim provincijalizmom tako da
  su tamo već duže vreme, najpopularniji muzičari bili ili
  rokeri ili trubači! Vesna je pripadala prvoj grupi, pevala
  je u rok-lokalima, nastupala sa grupom Kerber, pevala u
  akademskom horu niškog Univerziteta, diplomirala na višoj
  muzičkoj, a onda je od neke osobe A čula, da u Gracu postoji
  Džez akademija....


                                                           razgovarao: Dejan Ristić
   Ethno DUŠA BALKANSKA
Evo tebe u Austriji dobrih desetak          dovode pevače, profesore... može li      ja jako visoko rangiram. Kod nas se
godina. Da li te je akademija u           se reći da je to dobra akademija u       može reći da je vladala „ruska škola“ ili
Grazu privukla zbog džeza ili zbog          svetskim okvirima?               metoda, ne znam kako dato nazovem.
„života preko“?                                           Kontrola znanja je bila vrlo izražena,
                                                  što znači – tamo se kontroliše ono što


D
     ošla sam u martu 1996. znači,       Dobro pitanje. Pa, nije to nešto poseb-    student nauči tokom školovanja, a to
     sada će, Boga mi - već dva-        no dobra akademija, ali to nije važno!     je jako važno. Naše škole su temeljnije
     naesta godina kako sam ovde.        Važno je šta ti sam odlučiš da uzmeš od    i kriterijum je teži dok je ovde sve to
Znala sam ja da je to džez akademija,        onoga što ti se nudi. Koje ćeš informacije   malo površnije. Ne bih da ulazim u de-
ali nisam znala šta je zapravo džez...        umeti i hteti da uzmeš. Konačno, i na in-   talje, ali ovde je sve liberlanije. Izgleda
(smeh) Tek sam ovde spoznavala sve          ternetu imaš mnogo informacija, možeš     da je najbolje spojiti to dvoje i napraviti
to i sada vidim da je to bilo ogromno        da se informišeš koliko voliš. Pitanje je   nešto, trće, kvalitetnije! Od toga može
iskustvo koje sam dobijala onako, us-        dakle, koliko ti želiš da se informišeš i da  da ispadne jedno, koje će biti kako treba.
put... Znači, čula sam za prijemni, došla      naučiš – to je glavna stvar. Da, ako treba   Liberalnsot je jako bitna u muzici. Bez
u Graz, videla da to nije nešto preterano      da kažem da li je to dobra akademija,     toga nema mnogo smisla.
teško i prijavila se na prijemni. Glavni       rekla bih da nije nešto preterano dobra.    A, što se tiče mog početka u Jugoslaviji,
cilj je pre svega to što oni žele da vide      Ja sam imala sreću što se u to vreme      adekvatno vremenu i mom uzrastu
gde ti, kao neko ko započinje studje, ot-      svakog semstra menjao profesor. Bili su    – imala sam i tamo lepih iskustava. Pre
prilike stojiš muzički i teoretski. Pevala      to strašno kvalitetni ljudi i muzičari koji  dolska u Austriju, verovatno najvažniji
sam neki sving i jednu baladu i položila       su dolazili, uglavnom na po šest mes-     projekat koji sam radila, predstavljali
prijemni ispit, a onda se odmah zapi-        eci. Mark Murphy, Sheila Jordan, Michel    su nastupi na koncertima grupe Kerber.
tala: A, šta sad? Primljena sam u klasi       Hendriks, Jay Clayton, Margrit Junemann,    Gale je fantastičan i pevač i čovek, od
prof. Mark Murphy-ja, što je za mene         Tom Lelis... Sada je to malo drugačije jer   njega sam mogla puno toga da naučim.
bila velika čast jer se on smatra jednim       imaju stalnog profesora koji dođe i os-    Bila sam tada skroz u toj rok muzici, ali
od najvećih džez pevača ever.            tane nekoliko godina na akademiji.       sva sreća pa čovek evoluira i menja se,
                           U to vreme sam često upoređivala nji-     baš kao što nam se menjaju i intersovan-
Dosta je poznatih džez muzičara           hov princip rada sa našim kvalitetom      ja i prioriteti.
prodefilovalo tom akademijom,             predavanja. Naime, naš školski sistem

6        11 | 2007
Stigla si u Austriju u vreme kada       Jedan od odličnih promotera te
je prosečna plata u Srbiji iznosila      muzike u Austriji je „Sandi lopičić
tridesetak nemačkih maraka. Kako        orkestar“. Ljudi vas se sećaju
si preživljavala ovde?             po odličnom zvuku i još boljim
                        vokalima. Kako je počelo?
Jao! Bilo - ne ponovilo se! Ovde u Grazu
sam prve tri godine svog boravka pe-      Sam bend je nastao krajem 1998. godine.
vala na ulici. Mislim, i to mi je značilo   Imali smo neki pozorišni projekat u
kao veliko iskustvo, ali pre svega, od     Schauspielhausu u Grazu. Zvao se „Black
toga sam mogla da živim. Bio je to jedan    Rider“ i bila je to mešavina originalnih
tipičan ulični bend koji izvodi Rock and    dela Tom Waitsa i naše balkanske tradio-
Roll, skupili se klinci iz bivše Jugoslavije  cionalne muzike. Dodato je još par stvari
i od tih nastupa na ulici mi smo plaćali    od Bregovića i to je bila odlična podloga
svoje stanove i sobe. Bilo je to tokom     za tu predstavu. Predstava je bila prilično
’96. ’97. i ’98. godine. Počinjalo bi beza-  uspešna, ali su mnogi ljudi nadalje hteli
lenom svirkom ali je to kasnije prerastalo   da slušaju samo muziku, pa smo odlučili
u neku vrstu dobrog koncerta. Bili smo     da napravimo i nešto kao završni kon-
prava atrakcija jer u to vreme nije bilo    cert. E, taj koncert je bio jako dobro
puno uličnih bendova kao sada kada       posećen i inače vrlo uspeo, što nam je bio
imate mnogo portorikanaca, indijanaca     dovoljan motiv da nastavimo dalje. Lju-
i ostalih. Bilo je naporno i to veoma, ali   di su to fantastično prihvatili. Naši, jer
mi smo tada zarađivali sasvim dobro.      su na malo drugačiji način čuli tradicio-
E, a posle toga je nastao nagli preokret    nalnu muziku krajeva iz kojih su došli, a
– iz hladnog u mnogo toplo. Bilo je to     isto tako i Austrijanci kojima su se izgle-
u Grazu, radila sam mjuzikl Kosa (Hair)    da ta muzika i temperament jako dopali.
koji trajao dobre dve godine. Ja sam      Svirali smo narednih sedam godina.
imala jednu malu ulogu i uglavnom sam     Uspeli smo i do Francuske da dođemo,
igrala i pevala u horu.            bili smo u Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji,
Dobra stvar je bila i to što su se profesori  celoj Austriji, Bosni, a par puta smo i u
postavljali prema nama svakako samo ne     Sloveniji nastupali na Lent festivalu! Bili
klasično: „profesor–učenik“! Pravili smo    smo takođe i u Puli na festivalu – bilo
zajdničke sessesion-e, družili se sa njima   je to jedno predivno iskustvo. Dočekali
i privatno, tako da smo mi, studenti na    su nas fantastično. Bio je to veliki bend
taj način imali mogućnost da upoznamo     – nas petnaestoro na bini.
sve te ljude i malo privatnije, tj. onakvim
kakvi oni zaista jesu. Ali ono što smo od-   Bio?
mah svi videli je činjenica da od samog
džeza niko nije mogao mnogo para da      Ima nas još uvek, samo nam je pauza
zaradi. Džez je takva vrsta muzike u      nešto duga (smeh) - videćemo još. Iz
kojoj samo stvarno najbolji mogu dobro     svega su proizišli neki novi projekti. U
da žive od toga. Džez je jedna ogromna     mom slučaju, to je najpre moj lični pro-
sloboda muziciranja. Mnogi misle da je     jekat „Vesna Petković septet“, a zatim i
džez, samo džez tj. samo Bebop, Swing     DJ Shantel „Bucovina Club“. Ima nevero-
ili čak neki idu i do Dixielanda. Džez za   vatno mnogo materijala za rad, jer muzi-
mene predstavlja potpunu slobodu muz-     ka je predivna i bila bi gre’ota da se ne
iciranja, improvizacije, ali i muzičkog sh-  radi na tome. Znaš, ovo kažem ne samo
vatanja uopšte.                zbog toga što je to sada in ili popularno,
                        već i zbog čitavog potencijala koji nosi
Gde je granica? Da li onda za svako      sa sobom ova muzika. Jako je ritmična
muziciranje koje ne potpadne pod        jer naši neparni ritmovi ti prave prostor
neki stil, možemo reći da je džez?       i širinu tj. inspirišu te skroz.

Pa ne. Naravno postoje neki osnovni el-    Za nedavni koncert Bucovina Club-a
ementi, samo što danas u 21. veku se sve    u bečkom WUK-u, karata nije bilo
meša, pa se ionako i ovako sve granice     danima unapred. Sound koji ste
razbijaju. Ja se bavim muzikom sa Bal-     ponudili je bio malo drugačiji od
kana ali je mešam sa osnovnim elementi-    onog klasičnog elektro ili ethno-
ma džez muzike. Sve se dakle pomešalo     jazza koji su možda ljudi očekivali!?
- Swing, Punk Rock, Elektronik Hip-Hop
– sve moguće i naravno ovaj novi bum      Da, ovo što radi DJ Shantel jeste neki
tzv. Balkan Music koji je popularan u     novi pravac. To je u stvari Balkan–Disco.
celoj Evropi, a ovde u Austriji to jako    Kao što postoji Russen Disco, tako sada
dugo traje.                  imamo i Balkan Disko. On je meni inte-
                        resantniji jer, prvo, publika je jako razno-

                                   11 | 2007     7
Intervju
lika – od dece 15-16 godina do njihovih    postanu priznate. Otkud taj poriv,
roditelja koji vole našu egzotiku. U pu-   kada je uspeti u Beču, Londonu ili
blici ma i naših, ja to uvek proverim! Sto-  Parizu – dakle na „stranom tlu“
jim na bini, i kad pevam npr. „Ciganka    - mnogo izazovnije?
sam mala“ ili „Da zna zora“ – vidim ko
peva, ko zna tekst, ko se veseli na „naš   Da, u pravu si. Ja mislim da je to u svima
način“, dakle srčano, pravo...        nama, ali ako me pitaš zašto - nemam
                       odogvor na to pitanje. Ne znam. Možda
Ipak, sve to je malo drugačije od       ta osoba jednim delom razmišlja: pa
onoga što si ti snimila na svom        dobro, ti ljudi treba da saznaju, jer se
CD-u i što si nam predstavila u Joe      možda pitaju, daj da vidimo šta je ta
Zawinuls Birdland-u...            Vesna radila tamo, šta je učila tamo?
                       Daj da vidimo zbog čega je otišla? Znaš,
Da, to je nešto drugo. Tematski sam      jako dugo smo bili izolovani od „nor-
prošla kroz zemlju svog porekla. Kren-    malnih“ dešavanja, pa zato i verovatno
ula sam iz Makedonije („Kaži kaži libe    postoji stalna želja u nama da preno-
Stano“), pa zatim „Vrti, vrti kolo“, da-   simo odavde jedan deo onoga što ovde
kle nešto iz Pirota, iz našeg kraja, pa    radimo, stvaramo, vidimo, upoznajemo,
sam onda otišla na sever do Vojvodine     doživljavamo. Jedno vreme je dole zav-
(„Kad bi ove ruže male“), a imam i      ladala strašno velika konzervativnost,
nekoliko svojih kompozicija koje sam     posebno na onom našem jadnom jugu.
uradila pod uticajem tradicionalne
muzike odnosno, našeg tradicionalnog     Ti živiš u Grazu. Da li i ovde važi
narodnog pevanja. Dodala sam malo       floskula: „što južnije – to tužnije“?
džez elemenata i u maju ove godine      Hoćeš li preći u Beč da živiš?
izdala CD. Zanimljivo, ali od silnih put-
ovanja i koncerata, na žalost još uvek    Hej, znaš da stvarno povlačim paralelu
nisam uspela da napravim jednu parvu,     između ta dva grada. Beograd – Niš, Beč
lepu promociju tog CD-a. Trebalo je to    – Grac. To je ta veličina otprilike, okolina
da bude u Beču, u Birdland-u, čak sam i    je slična. Pazi sada potez: Niš-Leskovac-
održala koncert, ali je CD izašao tek ne-   Prokuplje-Aleksinac, a ovde: Grac-Glei-
delju dana kasnije, tako da je to ostalo   sdorf-Deutschlandsberg-Leibnitz. Niš je
za neki drugi put. E, sada se priprema-    takođe studentski grad i tamo i u Grazu,
mo ozbiljno za jednu turneju, mislim da    preko leta nema žive duše, jedino što
ćemo u Beču biti u martu.           ovde nema onih užasnih vrućina. Mis-
                       lim da nema potrebe da prelazim u Beč
Popularni ste u Evropi sa           da živim. Nije to toliko daleko. A, i ovo
balkanskom muzikom. Da li ćeš         čime se sada bavim mogu podjednako
nastupati i tamo gde ona nastaje?       da radim ne samo iz Graza već i iz Niša.
Da li ti je važna uopšte ta publika?     Nije bitno gde si, bitno je da imaš viziju
                       i elana da izguraš sve. Internet je velika
Kako da ne! Samo, mislim da sada nije     prednost, ljudi sada mogu neuporedivo
momenat. Volela bih da izdam barem      bolje da budu informisani nego pre pet
još dva CD-a, pa onda. Mislim da treba    godina.
vremena, a ja sam jedna strpljiva osoba,
tako da mi to ne predstavlja problem.     Kad smo već kod „uspeha ovde
Jedini festival na kojem sam bila u Srbiji  ili uspeha dole“ – šta misliš o
je bio Nishville festival u Nišu. Bilo je   austrijskoj muzičkoj sceni?
to pre tri godine, bila sam preserećna
što sam mogla da nastupim tamo i što     Ide jedna emisija preko ORF-a „Austro
je moja mama sedela u prvom redu.       pop“ se zove. Reč je o pregledu aus-
Ljudima se dopalo to jer i u Srbiji su    trijske scene, šta se dešava i slično. To
siti već turbo-folka i tih gluposti koje se  gledam kad imam vremena. I vidim da
viđaju po televiziji i koje nemaju veze    se tu izgleda desila neka rupa. Onako
s mozgom. Ljudima dole treba nešto      kako ja vidim, prvi problem u Austriji
novo. Mislim da bi im fali malo inspi-    je to što se uopšte ne rade video spotovi.
racije.                    Uopšte mi nije jasno zašto!? Niti rade,
                       niti praktikuju, a to je najbolja reklama
Iako je uspeh relativan pojam,        za svaki bend ili projekat. Pa, još dok
stiče se utisak da uspešne osobe       sam snimala CD, ja sam već pravila pla-
u Austriji koje vode poreklo sa        nove o snimanju prvog spota za neku
područja bivše Jugoslavije žele        od pesama sa svog CD-a. Snimali smo
pošto-poto i u zemlji rođenja da       materijal dole za pesmu „Vatiše kolo“
                       i sada se montira i producira spot. Do-

8      11 | 2007
bro je da je internet tako popularan     nešto malo drugačiji pristup. Mi smo,
medij, jer staviti spot na Youtube je jako  naime, svi odrasli dole uz narodnu
dobra reklama i to istog trena u celom    muziku. Slušala se na radiju, po kafa-
svetu, dok, na lokalnim televizijama     nama i raznim svečanostima tako da
nema mnogo smisla. Moj CD je izdala     je osećamo. A, Austrijanci je gledaju
izdavačka kuća „Essayrecordings“ iz     više iz umetničkog ugla. Znači,
Frankfurta koji se bave tim pravcem:     teško mogu da pogode naš tem-
Balkan ili Russen Disco, dakle jednom    perament, ali sreća pa se razliku-
vrstom popa, a ovim mojim projektom,     jemo svi, tako da je to divna stvar
otvorili su novi label koji se zove Zama   da se pronađe zajednička tačka
recordings, koji će ubuduće izdavati istu  što daje svemu novi šmek.
temu samo sa primesama džeza.        A, mi!? Mi imamo tendenciju
                       da se odvajamo i da stvaramo
Da li je i poreklo DJ Shantella sa      geta. U takvom okruženju se
Balkana? U njegovoj muzici se        često raspravlja i o temama o
često provlače motivi i teme iz       kojima nema ni potrebe da se
Rumunije. Kako je uopšte došao do      priča. Tipa, ovde je sve loše
tebe?                    – dole je dobro ili obrnuto...
                       Mislim da treba raditi i
Ne, on je Nemac, ali, ako sam dobro     uživati u životu, a tim
shvatila – imao je pretke iz Rumunije i   praznim pričama ljudi
njegova žena je iz Rumunije. On je fas-   samo sebe maltretiraju.
ciniran čitavom kulturom i tempera-     Pa, kada uporedimo
mentom Balkana. On jednostavno to      Srbiju, Afriku ili Kinu
iskreno doživljava, misli i voli. Možda to  – Austrija je odlična
nije po svačijem ukusu, ali on to iskreno  zemlja za život jednog
radi. To je jedna prilično glasna priča,   muzičara. Ovde mogu
pravi disko! Drugačije od onoga što ja    da živim od onoga što
radim. Ovo je zapravo Rock and Roll, ili   radim. U New Yorku bih
čak Punk na jedan drugačiji način.      morala da perem tanjire
Dok sam radila sa Sandijem Lopičićem,    od jutra do mraka, da
on se pojavljivao, radio je tu negde...   bih pevala uveče. Mnogi
Imao je taj svoj projekat Bucovina Club   su bili poslednjih godina,
u Frankfurtu, imali smo zajedničke nas-   govore da je užasno teško
tupe. On je puštao muziku, a mi smo     preživeti tamo. Barem
improvizovali preko toga. Evo treća je    nekoliko    poslova
godina kako radimo zajedno, a sada      moraš imati.
je izašao taj CD „Disko Partizani“ koji
jako dobro prolazi. Cele godine smo bili   Privatno? S kim
na turneji, kroz celu Evropu, a planira-   živiš? Planovi za
mo i veliku turneju od februara.       budućnost?

Često slušamo žalbe naših          Ja nemam fiksnih pla-
zemljaka o „šikaniranju ili         nova, gde bih volela
nipodaštavanju njihovih vrednosti      da živim. Udata sam
od strane Austrijanaca“. Da li deliš     za najboljeg gitaristu
njihovo mišljenje? Kakvo je tvoje      na svetu. To je Vanja
iskustvo u ovoj zemlji?           Kevrešan.
                       On mi je naravno
Pa, to već zadire malo u politiku. Kada   svirao na prvom solo
dođeš ovde, suočiš se sa medijima koji    projektu. Dogovarali
te nacrne najgore na svetu. Ali, mislim   smo se i dopunjivali
da ljudi ne treba da obraćaju pažnju na   oko svega. Ko minus
to. Mi imamo toliko lepih strana koje    i plus. U Nišu imam
nose sa sobom ogroman potencijal, da     još dve sestre, Milicu
nema potrebe da se plašimo. Radi svoj    i Jelenu koje takođe
posao najbolje što umeš, bez pretvaran-   pevaju. Trenutno obe
ja i uspeh dođe. Ja nikada nisam imala    prave baby pauzu.
problema zato što sam stranac. Zbog
muzičkog okruženja i posla, družim
se sa velikim brojem Austrijanaca i
mogu reći da se razumemo jako dobro.
Doduše, oni svi sviraju našu muziku, i
ne samo da sviraju već je zaista vole uz
Info
            Postanite
NAJNOVIJI PODACI O BROJU STRANACA U AUSTRIJI I BEČU

Svaki treći Bečlija
  stranog porijekla! policajac                                                         Foto: www.bmi.gv.at
P
     rema nedavno objavljenim podac-         je Gradišće (Burgenland) sa 8,3%, a ona
     ima Saveznog zavoda za statistiku        sa najviše naravno ponovo Beč sa 31,4%.
     Austrije (Statistik Austria - stanje      Više od 440.000 ljudi svoje korijene ima
1. 1. 2007.) u Austriji živi 8.327.709 ljudi       u nekoj od država prethodne Jugoslavije
od kojih čak 1.350.000 ili 16,3% stanovni-        a oko 155.000 u Turskoj. Doseljavanje iz
ka ima strano porijeklo što znači: ili          tih država, međutim, već godinama stag-
su rođeni u inostranstvu ili spadaju u          nira, dok se u Austriju sve više doselja-


                                                      I
one rođene u Austriji koji ne posjeduju         vaju oni koji to smiju i uprkos strogim         dok neki sebi žele da nikada nema-
državljanstvo ove zemlje. Prilikom po-          zakonima koji reguliraju boravak stra-         ju nikakvih dodira sa policijom,
sljednjeg velikog popisa stanovništva          naca. Tako je broj državljana EU samo za        verujemo da ima i onih koji su
2001. godine procenat ovih žitelja Aus-         prvih devet mjeseci ove godine porastao      oduvek želeli da obuku uniformu aus-
trije je iznosio 14%.                  za cijelih 7,5%. Najveću grupu i dalje čine    trijske policije i počnu da sprovode za-
Najveći broj ljudi stranog porijekla živi        Nijemci (121.000), dok su najveći prirast     kon, red i mir u ovoj „alpskoj državi”!
naravno u glavnom gradu. Skoro svaki           zabilježili Rumuni i Bugari sa čak 21%.      Ako želite, dakle, da postanete poli-
treći stanovnik Beča spada upravo u tu          Statističari smatraju da će se trend njiho-    cajac/policajka u Beču - evo prilike da
grupu. 10 bečkih opština predvodi i listu        vog pojačanog doseljavanja nastaviti još      taj vaš san postane java!
svih austrijskih opština kada je riječ o         dvije ili tri godine i da će prvenstveno ti    Naime, ono što je u nekim evropskim
broju žitelja stranog porijekla. Na prvom        novi stranci iz EU stanovništvo Austrije      gradovima svakodnevica - u Beču bi
mjestu je i dalje „glavna trvđava“ strana-        do 2050 godine povećati sa sadašnjih 8,3      tek trebalo da to da postane. Grad Beč,
ca, 15. becirk sa 46% stanovnika stranog         na 9,5 miliona. Stručnjaci dalje tvrde da     odnosno Magistratsko odeljenje 17 za
porijekla (sa ili bez austrijskog pasoša).        su podaci „konzervativno“ izračunati jer      integraciju i diverzitet - pokrenulo je za-
Slijede 2. 5. i 10. becirk (sa 41,3% i po        u sume ne spadaju oni iz „druge gener-       jedno sa policijom - inicijativu da u Beču
40,8%). Najmanje „stranaca“ u Austriji          acije“ koji su već rođeni u Austriji kao      bude još više policajaca (muškaraca i
živi u opštinama Zwettl (2,5%) i Waid-          Austrijanci. Ako znamo koliko ih je, jasno     žena) sa migrantskim poreklom, to jest
hofen (3,4%). Savezna pokrajina s naj-          nam je da su brojke potencijalno mnogo       onih koji nisu rođeni u Austriji, ili onih
manje žitelja koji nisu izvorni Austrijanci       veće, ali to su Austrijanci.            koji jesu, ali nisu i njihovi roditelji. Po
                                                      najnovijim statističkim podacima, preko
   Austrija:                      Procenat stanovnika stranog porijekla po
   Ukupan broj stanovnika: 8.327.709
                                                      trideset procenata stanovnika Beča su
                             saveznim pokrajinama:
                                           16.3 % - Austrija
                                                      migranti ili imaju migraciono poreklo,
      Austrijanci: 7.478.208 (sa sve                      8.3 % - Burgenland   pa otuda i želja da u raznim zvaničnim
      onima koji imaju državljanstvo)                     9.8 % - Štajerska
                                           10.1 % - Koruška
                                                      strukturama, pa tako i u policiji, bude
                                           10.9 % - D. Austrija  više takvih ljudi, jer struktura zapo-
                                           13.1 % - G. Austrija
                                           15.6 % - Tirol
                                                      slenih u javnim institucijama bi trebalo
                                           17.8 % - Salzburg   da odslikava i strukturu stanovništva
              Stranci: 849.491                     19.5 % - Vorarlberg
                                           31.4 % - Beč
                                                      Beča. Da li će i kada ta namera biti os-
                                                      tvarena ostaje da se vidi, ali, već u no-
                             Stanovnici stranog porijekla u Beču po       vembru, policija grada Beča započinje
   Stranci:                      becirkovima:
   Državljani EU: 296.457                              1. 32,7%
                                                      informaciona predavanja i razovore,
                                           2. 41,3%       koji bi trebalo da predstavljaju siguran
                   139.012
                                           3. 34,3%       korak u tom pravcu. Razgovori će biti
   121.125 iz Njemačke                               4. 33,8%
                 iz ostatka EU
                                           5. 40,8%
                                                      obavljeni pre svega sa mladim ljudima
                                           6. 33,3%       (između 18 i 30 godina starosti) koji su
                                           7. 33,6%       zainteresovani za rad u policiji, a koji
                                           8. 32,3%
           36.320 iz novih članica EU                               imaju migrantsko poreklo. Takođe,
                                           9. 34,2%
           (Rumunije, Bugarske)                                  razgovaraće se i sa roditeljima, ali i
                                           10. 33,9%
                                           11. 28,8%       srednjoškolcima (između 14 i 18 godi-
                                           12. 34,3%       na starosti), predstavnicima udruženja
   Države izvan EU: 553.034                            13. 20,5%
                                           14. 26,3%       i klubova migranata, predtavnicima
                142.412 iz svih ostalih
                    država svijeta
                                           15. 46,2%       škola, omladinskih organizacija i pred-
    109.730 iz                                  16. 38,9%
    Turske
                                                      stavnicima medija. Jedan od uslova je
                                           17. 37,1%
                                           18. 30,8%       posedovanje austrijskog državljanstva,
                                           19. 26,6%       a više informacija možete pronaći i na:
                                           20. 40,8%       http://www.polizei.gv.at/wien/pdf/
                                           21. 21,9%
        309.902 iz država nastalih                      22. 21,3%
                                                      informationen_fuer_den_polizeidi-
        iz prethodne Jugoslavije                       23. 18,9%       enst.pdf

10       11 | 2007
11 | 2007  11
Saveti
Istorijat Interneta
M
      ožete li prihvatiti situaciju u   u paničnom strahu od napada iz kos-     ti NSFNET-ov informacioni autoput ve-
      kojoj ostajete bez priključka    mosa osnovale Advanced Research Proj-    like brzine. ARPANET odlazi u istoriju.
      na Internet i bez šansi da se to  ects Agency (ARPA), odnosno Agenciju     Tim Berners-Lee u švajcarskom institutu
promeni narednih godinu dana? Ako je      za napredne istraživačke projekte, čiji je  CERN osmišljava hipertekst kao način
vaš odgovor potvrdan, velika većina vas     cilj bio da naučna istraživanja prilagodi  pristupa informacijama na mreži. Godine
neće razumeti. Samo neki će vas oprav-     vojnim potrebama. Tokom naredne de-     1991. Univerzitet u Minesoti predstavlja
dati, a biće i onih koji treba će vam vero-   cenije usvojeni su neki osnovni principi   GOPHER, program za preuzimanje in-
vatno i zavideti! E, ovi poslednji su oni    za slanje podataka kroz mrežu i odab-    formacija sa Internet servera.
koji dnevno barem po tri – četiri sata sede   ran je (1968. godine) Honeywell-ov mini   1992. godine osnovano je Internet društvo
uz monitor i ne mogu da zamisle ni jedan    računar kao baza za ARPANET mrežu      (Internet Society). Institut u CERN-u
dan, a da barem ne uključe kompjuter      u nastajanju. Ova mreža je startovala sa   stvorio je World Wide Web na osnovu
sa pitanjem: „da vidim ko mi je pisao“!     četiri priključka. Bilo je to na univerz-  hiperteksta, a 1993. godine osnovana je
Već smo se uverili da dobar deo naših      itetima: UCLA, Stanford, Santa Barbara    InterNIC organizacija koja bi trebalo da
čitalaca nema ili ima vrlo malo kontakta    i Juta. Njihove međusobne linije su bile   uredi odnose na mreži i da se bavi reg-
sa Internetom. Pošto cena jednog po-      od 50 Kbps.                 istracijom novih domena i servisa. Mark
lovnog kućnog računara ne predstavlja      Ray Tomlinson je napisao prvi softver    Andersen sa univerziteta u Ilinoisu raz-
astronomski trošak, razloge treba tražiti    za elektronsku poštu (za E-mail) i poslao  vija program za pregledanje Weba (eng.
u svemu samo ne u besparici.          prvu poruku kroz ARPANET mrežu.       Browser, čita se brauzer) koji naziva
I ne samo to! Mnogi naši čitaoci (poseb-    ARPA je preimenovana u DARPA,        „Mosaic for X“. Tako nastaje prvi Internet
no oni koji se nalaze u, kako sami kažu     odnosno dobila je pridev DEFENCE, sto
- “najboljim godinama”) imaju strah od     znaci odbrambeni. U to vreme smatralo
kompjutera. Umesto da računar dožive      se da će cilj projekta biti pre svega od-
kao sredstvo za rad, komunikaciju ili      brana zemlje. Ideja je bila da, u slučaju
zabavu – oni ga se klone i respektuju kao    napada na SAD i uništenja nekih vitalnih
da je reč o nečemu živom, što je stiglo sa   komandnih mesta, ova mreža omogući
druge planete i što je u stanju, u najman-   komandovanje odbranom sa rezervnih
ju ruku da razmišlja i „radi po svom“.     položaja. Godine 1973. počinje razvoj pr-
Ukoliko spadate u ovu grupu – obavez-      otokola (TCP/ IP) koji je trebalo da obez-
no pročitajte sve tekstove o Internetu     bedi međusobno komuniciranje različitih
koje vam Glasnik donosi u ovom broju.      mreža, odnosno prelazak iz sistema
Ukoliko ste pak, sa Interentom „per du”     jedne mreže na sistem mreže mreža. U
– pročitajte takođe, jer saznaćete najpre    jednom svom članku, 1974. godine Vint
neke zanimljive stvari iz istorijata Inter-   Cerf i Bob Kahn (iz tima koji je razvijao
neta, a možda će vam i pomoći (tekst) da    TCP) PRVI PUT UPOTREBLJAVAJU
uvedete u tajne Interneta svoje roditelje,   TERMIN „INTERNET“.
bake ili deke. Postoji veliki broj poređenja,  Godine 1976. počinje da radi SAT-
ali ukratko - propustiti ovo čudo 20. veka   NET, satelitska mreža između Evrope      Sir Tim Berners-Lee je izumitelj World Wide
i ne koristiti usluge i prednosti Interneta   i Amerike. Tako su otvorena vrata ko-     Web-a i čelnik World Wide Web Consortium-a.
- ekvivalentno je vožnji vozom koji vuče    mercijalizaciji mreže. Počinje eksperi-
parna lokomotiva u vreme kada u Ja-       mentalna upotreba TCP/IP. Godine        Krajem 1980-ih, tokom svojih studija na uni-
panu ili Fransuskoj vozovi jure 300km/     1983. doneta je odluka da TCP/IP bude     verzitetu CERN, Geneva u Švajcarskoj, Tim
h! U ovom izdanju, Novi Glasnik vas       jedini protokol ARPA-NET-a. NCP ide      Berners-Lee je kombinovanjem različitih
informiše o najosnovnijim stvarima kada     u penziju. Univerzitet u Viskonsinu      tehnika usavršio ovo što danas zovemo World
je reč o Internetu.               stvara Domain Name System (DNS). On      Wide Web, sistem koji omogućava linkovanje,
                        omogućuje da se paketima informacija      pregledanje i sortiranje svih mogućih infor-
Kada je i kako sve počelo?           daju imena umesto brojeva, što koris-     macija preko kompjutera povezanih telefons-
                        nicima mreže znatno olakšava život jer     kom mrežom. Zbog toga, on se danas naziva
„Poznavaoci” Interneta se danas ug-       će ubuduće biti potrebno samo zapam-      ocem Interneta.
lavnom teško mogu usaglasiti o početku     titi ime koje je paketu nadenuo njegov     Za svoje zasluge, ovaj Britanac rođen 1955.
i nastajanju ove mreže. Glavni problem     autor. 1984. ARPANET se deli na MIL-      godine u Londonu a sada živi u SAD-u, odliko-
nastaje oko pitanja šta je iniciralo njen    NET (za potrebe vojske) i ARPANET.       van je i nagrađen plemićkom titulom od strane
nastanak. Neki smatraju da se za početak    1990. godine, Ministarstvo odbrane SAD     britanske kraljevske kuće.
mora uzeti 1957. godina kada je Sov-      odlučuje da ugasi ARPANET-ovu liniju      Sir Tim Berners-Lee je takođe osnivač i čelnik
jetski Savez lansirao „Sputnjik”, a SAD     od 50 Kbps (kilobajta u sekundi) i prihva-   World Wide Web Consortium-a.
12      11 | 2007
brauzer i počinje surfovanje. Američki      Za razliku od faks-aparata, prednosti e- zemlji, naravno plaćajući jedino cenu za
predsednik Klinton dobija svoju sop-       maila leže u brzini prenosa podataka kao Internet priključak, kao i (uz neku manju
stvenu prezentaciju na adresi http://      i ceni korišćenja. Brzina, jer pisma putuju doplatu) da pozivate nekoga na njegov
www.whitehouse.gov/wh/welcome.          gotovo trenutno, odnosno najduže neko- mobilni ili fiksni telefon BILO GDE U
htm. Godinu dana kasnije „Pizza Hut“       liko minuta, i to s kraja na kraj sveta. SVETU!
omogućuje korisnicima naručivanje pica      Cena, jer slanje materijala elektronskim Elektronska pošta vas može pratiti i kada
preko Interneta. Na Internetu se, u ce-     putem podrazumeva da plaćate samo putujete. Naime, neki Internet provajderi
lom svetu već nalaze stotine hiljada ljudi.   cenu Internet provajderu, bez obzira na imaju poseban program za ljude koji pu-
Godine 1995. National Science Foundation     to u koji deo sveta šaljete to što šaljete. tuju, a koji vam omogućuje da svom „e-
(NSF) objavljuje da više neće dozvoljavati    Takođe, e-mail je i pouzdaniji jer nema sandučetu“ pristupite preko lokalnog
direktan pristup glavnom kraku mreže,      umrljanih stranica i nečitkih redova, a provajdera u zemlji u kojoj se nalazite.
već potpisuje ugovor sa četiri kompanije     sve što stigne na ovaj način – može se Ukoliko to nije moguće, postoje Web
koje će biti super-provajderi koji će dalje   odmah upotrebiti tj. nema potrebe da se strane na Internetu na kojima je moguće
prodavati linkove manjim provajderima,      prekucava, fotokopira i slično.        besplatno napraviti svoje sanduče
organizacijama, grupama i kompanijama.      Da bi se neka poruka poslala, potrebno (najpoznatiji: Yahoo, Hotmail, GMX itd).
Iste godine je ustanovljena i naplata reg-    je samo znati e-mejl adresu osobe kojoj Poštu u tom slučaju čitate pristupanjem
istracije imena na Internetu od 50 US dol-    ste namerili da se obratite. U prvom delu tom Web sajtu i otvaranjem svog elek-
ara godišnje za sve komercijalne prezen-     adrese, uglavnom stoji ime ili nadimak tronskog sandučeta, što može biti na
tacije. Od tog trenutka, Internet se širi    (nick) vlasnika adrese (kod poslovnih primer u nekom Internet kafeu ili mestu
neslućenom brzinom, a ako bismo hteli      korisnika stoji ime firme, ili kancelarija, gde postoji tzv. HotSpot, koji omogućava
da opišemo detaljno sve što se dešavalo u    funkcija ili odsek korisnika), zatim sledi bežični pristup Internetu..
njegovom razvoju, trebalo bi nam mnogo      znak: „@“ (čita se „et“, što na engleskom Od kada je e-mail postao osnovno sred-
više prostora. Konačno, Internet je postao    znaci „kod“ ili, u celom svetu popularno: stvo korespondencije, može se reći da
sastavni deo svakodnevice na velikom       “majmunče”). Iza toga sledi Internet ad- nema ni jedne “važne” persone do koje
delu zemljine kugle.               resa.                     nije moguće doći. Dovoljno je samo znati
                         Jednu poruku moguće je poslati i na više njegovu e-mail adresu i nema te sek-
Istorijat E-MAIL-a (elektronske         adresa. Dovoljno je samo da njihove ad- retarice, “važnog sastanka”, “puta” ili
pošte)                      rese napišete jednu za drugom (uz neo- obezbeđenja koje vas može zaustaviti u
                         phodni razmak i određene znake inter- nameri da mu se obratite.
Poput starog i poznatog pitanja o “kokoški i   punkcije   između
jajetu”, među stručnjacima i hakerima kruži   adresa - da se ne bi
dilema: “Šta je starije, e-mail ili Internet?”  pomešale).         ZANAT, SKOLA: DAJTE MLADIMA SANSU!
                         Jako je dobro kod
Kada je 1972. godine Ray Tomlinson po-      elektronske pošte
slao svom asistentu poruku da dođe u       što možete slati
njegovu kancelariju na kafu - verovatno     i druge vrste po-
nije ni slutio da će samo dve decenije      dataka, a ne samo
kasnije - milioni ljudi širom planete - za-   tekstove. Jedino o
postaviti telefon i uz pomoć kompjutera     čemu morate voditi
započeti komunikaciju i ostale vidove      računa je ograničenje
korespondencije! Ipak, valja reći da       u “veličini” fajla.
su informacije razmenjivane između        To znači da pored
kompjutera i pre te 1972. godine, ali gos-    običnih   tekstual-
podin Tomlinson je napisao program        nih poruka možete
koji omogućava svakome da napiše         slati i slike, crteže,
poruku (lične prirode) i jednostavnim      kompjuterske
postupkom je pošalje nekom korisniku       programe,    video            ARBEITERKAMMER
mreže. Od tada do danas ovi programi       i zvučne poruke               DAJE SAVETE
su se toliko razvili da čak i deca mogu     i   mnogo   toga
da ih koriste, bez većih problema. Pa      drugog. Ova po-
ipak, da je razvoj personalnih računara     slednja mogućnost
bio malo brži, stvari poput faks-uređaja
ne bi nikada bile napravljene. Jer, faks-
                         ima i svoju dodatnu
                         opciju koja je veoma
                                             Wien, 29.11.- 1.12. 2007
mašina nije ništa drugo do običan telefon    popularna u posled-            Bildungs- und Berufsinformationstage
na koji su priključeni skener i štampač.     nje vreme. Naime,
Odaslanje i prijem tekstova ili slika su     uz pomoć Interneta
njegova glavna, ali i jedina funkcija, pa se   možete razgovarati
s pravom možemo zapitati o rentabilnsti     telefonom sa nekim
                                              Samstag Familientag 9-17 Uhr
ovako skupog aparata.              ko je u nekoj dalekoj
                                                         11 | 2007     13
Saveti
O ČEMU SVE MORAMO VODITI RAČUNA PRILIKOM KUPOVINE STANA?
                                                  Uređuje:Mag. Michael Warzecha
Nije sve u cijeni
                                              Da bi se zaobišlo izdavanje saglasnostu,
                                              nerijetko se fiktivno kao kupac nekretnine
                                              pojavljue član porodice stranca, koji ima
                                              austrijsko državljanstvo. Strancima, koji
                                              su ostvarili austrijsko državljanstvo ne
Poštovane čitateljke i čitaoci!        davac vas može podizanjem tužbe kod      treba, naravno, saglasnost državnog or-
Ovoga puta bih se pozabavio ne pravnim,    suda prisiliti na zaključivanje ugovora.   gana za kupovinu nekretnine. Stoga se u
nego praktičnim aspektima kupovine      Stoga ne biste ni u kom slučaju trebali da,  praksi nerijetko srećem sa slučajevima, da
stana, odnosno zemljišta. Iz dosadašnjeg   bez prethodnog razmišljanja, lakomisleno   se kao kupci pojavljuju roditelji ili djeca
iskustva mi je poznato da se kod tran-    potpište kupoprodajnu ponudu koju vam     stvarnog vlasnika stana.
sakcija nekretnina nerijetko događaju     ponudi makler. Momentom potpisivanja     Postoji još jedan aspekt, koji nije čisto
propusti i nesporazumi, čiji uzrok nije    ponude, preuzimate obavezu kupovine      pravne prirode, ali koji nije nebitan pri-
pravnog karaktera, nego se isključivo radi  nekretnine, tj. potpisivanja ugovora u ku-  likom kupovine nekretnine. Naime, pri-
o pogrešnom planiranju.            poprodaji.                  likom kupovine stana, kupac nesumnjivo
Najprije bih naglasio, da prilikom kupo-   Kada je riječ o troškovima prilikom kupo-   vodi računa o cijeni stana, zanemarujući
vine nekretnine kupac u pravilu plaća ad-   vine nekretnine, radi se u svakom slučaju   pri tom stanje, u kojem se nalazi cijela
vokata, koji treba da reguliše cjelokupnu   o nezanemarljivom izdacima. Kupac je     zgrada. Prilikom kupovine stana kupac
transakciju. Stoga, ukoliko se pojavljujete  obavezan na plaćanje 3,5% kupoprodajne    treba da ima na umu, da paralelno sa
kao kupac nekretnine, trebali biste da se   cijene na ime poreza, 1% od kupoprodajne   vlasništvom nad stanom postaje suvlasnik
obratite svom advokatu, u kojeg imate     cijene na ime takse za upisivanje nekret-   na cijeloj zgradi. Obavezan je, da zajedno
povjerenja. Na žalost, u praksi se stvari   nine u zemljišne knjige, notarski, odnosno  sa ostalim vlasnicima stanova učestvuje u
odvijaju drugačije. Naime, veoma često    advokatski poslovi kreću se između 1 i 3%   održavanju i saniranju cijele zgrade, te da
ponudu ugovora sačinjava advokat (poz-    od kupoprodajne cijene, a tome treba do-   snosi dio troškova održavanja, odnosno
nanik ili stalni maklerov advokat), ko-    dati i taksu vezanu za unošenje hipoteke   saniranja zgrade. Ovisno o starosti zgrade,
jem kupac ustupa kompletan posao oko     u zemljišne knjige. Po pitanju troškova    saniranje se vrši u intervalima od 20 do
zaključivanja i realizacije ugovora. Stoga  advokata, može se dogoditi da visina ad-   40 godina. To znači, ako je zgrada sani-
bih vam preporučio da, u slučaju da ne    vokatskih troškova premašuje navedeni     rana prije nekoliko godina, za očekivati
poznajete advokata, sačinioca ponude     procenat. To se događa u slučajevima,     je da će kupac duži vremenski period biti
ugovora o kupoprodaji, ni u kom slučaju    ukoliko je kupoprodajna cijena tako ni-    pošteđen troškova saniranja. Tačnu infor-
ne potpisujete ponudu bez prethodnog     ska, da advokatski troškovi ne premašuju   maciju o stanju zgrade obavezan je da da
podrobnog savjetovanja. Mišljenja sam,    iznos od 1.500 evra. Kako advokat u real-   makler, koji vam prodaje stan, ukoliko
da bi se kupac, prije nego što ovlasti    izaciji kupoprodaje određene nekretnine    tražite objašnjenje.
određenog advokata na zastupanje u po-    ima poprilično mnogo posla, to u praksi    U rezimeu teksta naglasio bih, da je advokat,
slovima zaključivanja ugovora, trebao u    advokat, odnosno notar prihvata preuzi-    kojek ste odabrali da izvrši poslove oko kupo-
svakom slučaju sastati sa advokatom prije   manje poslova vezanih za realizaciju tran-  vine stana, obavezan da vam skrene pažnju
sačinjavanja ponude, kako bi mu izložio    sakcije ukoliko honorar iznosi najmanje    na probleme i troškove vezane za održavanje
svoje interese i svoje stavove. Na žalost,  1.500 evra.                  zgrade. Advokat, preporučen od strane mak-
kupac u praksi najčešće potpisuje ugovor,   Ukoliko kupac nije državljanin neke od    lera, nerijetko ne obavlja prvo savjetovanje
bez prethodnog razgovora sa advokatom     EU članica, to je za kupovinu nekretnine   sa kupcem, tako da kupac zbog nedovoljne
i deponiranja kod advokata vlastitith želja  u Austriji potrebna i saglasnost organa    upućenosti dolazi poslije određenog broja go-
i interesa. Kako bi se izbjegli svi mogući  zaduženog za trgovinu nekretninama od     dina u situaciju da mora pokrivati ogromne
nesporazumi bilo bi dobro, u slučaju da    strane stranaca. Ova saglasnost je preduv-  troškove saniranja zgrade. Stoga bih vam, kao
kupujete stan ili zemljište, da se, prije   jet za uknjižavanje vlasništva nad nekret-  i uvijek preporučio, da transakcije vezane za
nego što potpišete ponudu, obratite advo-   inama u zemljišne knjige u korist stranog   kupovinu stana, prepustite advokatu kojeg ste
katu u kojeg imate povjerenje.        drzavljanina. U normalnim okolnostima     vi odabrali i u kojeg imate povjerenje.
Momentom potpisivanja kupoprodajnog      potrebno je 4-8 sedmica za izdavanje sa-
                                               Mag. Michael Warzecha
ugovora vi, kao kupac, preuzimate na     glasnosti od strane nadležnog službenog
sebe sve obaveze koje proizilaze iz tog    organa (Magistrat). Vrijeme koje je potreb-
                                               Rechtsanwalt/Advokat
ugovora. Od trenutka potpisivanja ugov-    no za izdavanje saglasnosti za kupovinu      SAVETOVANJE NA VAŠEM
ora nemate mogućnost da odstupite od     nekretnine ne predstavlja problem za         MATERNJEM JEZIKU
ugovora ili tražite njegovo poništavanje,   kupca, nego za prodavca, jer kupopro-
sem u slučaju da za to postoje posebni ra-  dajni ugovor zaključen sa strancem ima
                                               •Pravo boravka
zlozi. Situacija se znatno mijenja ukoliko  pravno dejstvo tek po izdavanju saglas-    •Radno pravo
banka odbije da finansira kupovinu. Za-    nosti. To znači da kompletna transakcija    •Stambeni/Vlasnički odnosi
konom o zaštiti konzumenata predviđena    vezana za kupovinu nekretnine traje duže    •Privredno pravo (osnivanje firmi
je u ovakvom slučaju mogućnost nestu-     do 8 sedmica, za koje vrijeme prodavcu     u Austriji i domovini)
panja ugovora za snagu, s tim što kupac,   ne biva isplaćena kupoprodajna cijena. Iz   •Porodično pravo
kome je banka uskratila finansiranje, ne    iskustva znam, a to sam saznao i u kon-     (razvodi,usvajanja i sl.)
snosi nikakve štetne posljedice. S druge   taktu sa maklerima, da prodavci nerijet-    •KRIVIČNI POSTUPCI
strane, ukoliko postoji finansijska kon-    ko odbijaju prodaju nekretnine strancu,
                                                                   Plaćeni oglas
                                               Stubenring 4, A-1010 Wien
strukcija za kupovinu nekretnine, a vi    jer čekanje na izdavanje saglasnosti od
                                               Tel. +43/1/513 95 66
kao kupac iz nekog svog razloga odbijate   strane državnog organa predstavlja za
                                               Fax. +43/1/512 59 46
da potpišete kupoprodajni ugovor, pro-    prodavce nepotreban gubitak vremena.

14      11 | 2007
                                                        Saveti
U svakom broju NOVOG GLASNIKA možete pronaći specijalni dodatak sa pregledom austrijskih
zakona koji prate problematiku stranaca. Ukoliko želite, ove stranice možete izdvojiti i sačuvati. Na
taj način ćete imati pregled najvažnijih zakonskih pojedinosti – sakupljen na jednom mestu

                                                            SPECIJALNI DODATAK
     Šta je
            Internet?
  Internet je skoro svakom poznat i ogroman broj ljudi na svijetu ga koristi. Pošto je stvar toliko
 „opštepoznata“ mnogi se stide da postave neko pitanje o tome, iako im mnogo toga nije jasno.
 To se posebno odnosi na starije neupućene korisnike koji ne znaju dovoljno dobro njemački i ne
prate tehnološki razvoj. Glasnik donosi najosnovnije za one koji nisu dovoljno informirani, iako smo
           svjesni da je tematika i dalje teška za jasno predstavljanje.


Internet                     sličnih javnih ustanova, ali i oni koji pri-   takozvani browser (centralni program za
                         padaju većim i srednjim preduzećima.       korišćenje intrneta) kompjuter automats-


I
  nternet je „zajednica“ svih na svijetu    Stalni pad cijena omogućava i manjim       ki uspostavlja preko modema i telefonske
  međusobno spojenih kompjuterskih       organizacionim jedinicama da postave       linije vezu s provajderom (ponuđačem).
  mreža koji ostvaruju komunikaciju       vlastite internet-servere.            Kod njega se nalazi takozvani server koji
na osnovu jednog standardiziranog po-       Pored    posjedovanja   kompjuterske     je direktno priključen na internet, a s
stupka. Tu spadaju s jedne strane tako-      tehnologije (Hard- Software) potrebno       druge strane mnogobrojnim modemima
zvani „ključni kompjuteri“ i serveri. Oni     je imati i stalnu vezu/liniju koja se može    omogućava istovremeno korišćenje ve-
koji reguliraju “glavne saobraćajnice”      unajmiti u različitim ratama prijenosa      likom broju korisnika.
i međuregionalne veze nazivaju se još       (tzv. Bandbreite). Velika prednost je to     Čim se uspostavi veza, browser od
i backbones (bekbouns: kičme). Dio in-      što se non-stop može doći do podataka       servera zahtijeva prve podatke. To je
terneta su s druge strane i kompjuteri      na serveru i dobiti podatke (e-mail, slika,    uglavnom tzv. homepage (hompejdž)
korisnika koji su uglavnom povremeno       tekst, porudžbina, upit itd.) na bilo kom     samog provajdera koja se može sasto-
prikopčani preko telefona ili na drugi      kraju svijeta.                  jati od najrazličitijih vijesti i uputstava i
način. Godišnji porast priključaka iznosi                              sadrži informacije gdje se nalaze linkovi
30%.                       Privremeno priključen kompjuter          (veze) ka drugim stranama. Što je ta prva
                                                  stranica punija sadržajima, treba više
Stalna mreža                   Obični korisnik internet vezu sa njim       vremena da se potpuno “izgradi” pa se
                         ostvaruje uz pomoć kompjutera preko        zato vodi računa o tome da ne zauzima
U stalnu mrežu spadaju pored računara       takozvanog modema i normalne telefon-       previše prostora. Brzina modema se
određenih službi mreže i takozvanih        ske linije. On pritom nije jednostrani ko-    posljednjih godina uvećava neviđenim
provajdera (ponuđača pristupa) i         risnik, već može komunicirati sa svakim      tempon, tako da taj problem ima sve
kompjuteri univerziteta, organa vlasti i     kompjuterom u Internetu. Čim startuje       manji značaj.
                                                             11 | 2007      15
Saveti       SPECIJALNI DODATAKKako funkcionira Internet?
Sistem adresa                     pronađe. On se onda saopštava internet-   GMX ili HOTMAIL čiji se tehnički uređaji
                           serveru.                  nalaze negdje na svijetu. Elektronski


S
    vaki pojedini kompjuter se u in- On onda tekstualni unos zamjenjuje            poštanski fah može se dakle nalaziti i u
    ternetu može jasno identificirati brojem koji mašine čitaju i šalje zahtjev        Americi i biti registriran kao pseudonim,
    zu pomoć tzv. IP-broja. Server ciljnom serveru. On šalje podatke preko          što vrlo otežava traganje za njegovim
većinom ima jedan statični IP-broj, a oni različitih međukompjutera u mreži in-          vlasnikom, ali ga nije nemoguće naći, jer
koji nisu stalno povezani dinamični broj ternet-serveru određenog provajdera, a          svaki proces u internetu ostavlja elek-
koji im se svaki put prilikom povezivanja on dalje do kompjutera korisnika gde se         tronske tragove.
dodjeljuje. IP-broj se sastoji od 4 maksi- stranica sklapa u browseru i pojavljuje na       Ako pošiljalac mail-programom (npr.
malno četvorocifrena broja od 0 do 255 ekranu. Na međuračunarima se stranica           Outlook ili Outlook Express) pošalje por-
(npr. 195.195.85.72).                 na jedno određeno vrijeme pohranjuje    uku, ona prvo ide u izlazni fah servera
Pošto su adrese od brojeva vrlo na tzw. Proxyserver-u kako prilikom                za mailove njegovog provajdera, a odatle
nepraktične, na njihovo mjesto su došle sljedećeg upita od strane drugih kori-          kroz internet do servera primaoca gdje
adrese sa imenima. Imena za internet ili snika informacije ne bi morale ponovo da         ostaje da leži. Čim primalac uspostavi sa
takozvane domene (Domain) dodjeljuju se dovodi s izvora. Ti serveri dakle služe          svog kompjutera vezu sa svojim serve-
različite organizacije u pojedinim zemlja- ubrzanju Interneta. Sličnu funkciju ima i       rom, pošta se pojavljuje u njegovom fahu
ma koje imaju dopuštenje međunarodne „Cache“ na kompjuteru korisnika gde se            (Download).
organizacije ICAAN. Domeni su samo pozvani dokumenti pohranjuju u privre-             Na osnovu tzv. „Headers-a“ jednog Mai-
pomoć za ljude da zapamte adrese, ali menom popisu na čvrstoj ploči tako da to          la-a (odnosno informacija koje se mogu
tehnički nisu potrebni, jer se do određene prilikom njihovog novog pozivanja ubr-         učiniti „vidljivim“ u programu za mai-
internet strane (website) dolazi i direkt- zava pojavljivanje.                  love) može se ustanoviti put maila kroz
nim ukucavanjem broja.                Treba imati na umu da na osnovu       internet, pri čemu adresa pošiljaoca može
                           sadržaja tog popisa (kod Windows-si-    relativno lako da se falsifikuje. To se
„Pozivanje“ jedne WWW-stranice            stema pod c:\windows) može da se      dešava pogotovu sa reklamnim mailovi-
                           rekonstruiše ponašanje korisnika, pa se   ma i prilikom slanja virusa na taj način.
Kada se ukuca jedna internet-adresa upit u slučaju zaplijene računara tako može          Nešto je drugačiji proces kod tzv.Web-
se prosljeđuje od internet-servera prvo doći do dragocjenih informacija.             Mail-a (GMX, HOTMAIL itd.). Tekst se
Domain-Name-Serveru (Domejn Nejm Prijenos podataka ne sljedi kontinuira-             preko jedne raskrsnice u web-u direktno
Server – DNS) ponuđača (provajdera) da no kao preko telefona. U stvari se jedna          unosi u website ponuđača mail-službe a
bi on pronašao IP-broj servera na kojem vijest razdjeljuje na pakete podataka koji        s druge strane se tamo i čita. Za pristup
se nalazi domen. To se traži u jednoj preko različitih maršruta putuju od jed-          je potrebno ime korisnika i jedna lozinka
ogromnoj banci podataka koja se stalno nog do drugog „čvornog“ računara kroz           (Passwort), čije je otkrivanje – ukoliko je
aktuelizira. Ako odgovarajući IP-broj nije cijeli svijet sve do računara korisnika gdje      vješto odabrana – skoro nemoguće, jer je
pohranjen, upit se šalje ostalim DNS-ser- se ponovo spajaju. Tako se može dogoditi        tamo moguće iznajmiti poštanski fah sa
verima u Internetu dalje dok se broj ne da poruka od Salzburga do Beča putuje           sve e-mail-adresom i pod pseudonimom.
                                preko Pariza ili New Yorka. Na
 Plaćeni oglas
        OLGA DANILOVIĆ                 osnovu novih satelitskih veza   Kako otkriti vlasnika jedne Mail-
       Jacquingasse 33 / 4, A-1030 Wien         moguć je čak i put kroz svemir,  adrese
         Tel. / Fax.: 43 1 943 44 94          ali korisnik ne primjećuje ništa
          Handy: 0676 73 76 715            od toga. Za njega je svejedno da  Da bi se otkrio vlasnik, mora se uputiti
       E-mail: olga.danilovic@chello.at         li koristi kompjuter u svom sta-  upit onome ko upravlja adresama, a to
                                nu ili na Fidži-ostrvima.     je po pravilu vlasnik domena. Samo on
 Obezbeđujemo advokatske usluge i druge vrste za-                         može nekome dodijeliti adresu kao što
 stupanja na tertoriji bivše Jugoslavije u slučajevima     Prenošenje elektronske       je npr.: marko.at. On, dakle, po pravilu
 vezanim za:                                           poznaje svoje klijente i mora otkriti njihov
                                pošte (E-Mail)
 - spajanje penzijskog staža i postupak dobijanja penzija;                    identitet u slučaju zakonske osnovanosti
 - ispisa iz državljanstva;
                                Za korišćenje E-maila koris-    zahtjeva. Kod gore navedenih ponuđača
 - upisa u državljanstvo Srbije;
                                niku treba jedan poštanski fah   kakvi su HOTMAIL ili GMX moguće je
 - saobraćajnih nesreća;
                                na Mail-serveru njegovog pro-   i anonimno registriranje adrese. U tom
 - carinskih prekršaja;
 - denacionalozacije;                     vajdera koji se u načelu dobija  slučaju ponuđač po pravilu ne zna ni ime
 - dobijanja dozvola i drugih vrsta ličnih isprava;      zajedno s pristupom internetu.   ni adresu klijenta, ali ponekad ima IP-
 - sve vrste sporova i krivičnih postupaka pred        Osim toga postoje i posebni    adresu, za koju se može utvrditi kome je
 opštinskim, Okružnim i Vrhovnim sudom;            ponuđači Mail-usluga kao      dodijeljena.
 - postupke pred opštinskim i republičkim
 organima uprave
         Kontakte osigurava dipl. pravnik
          sa iskustvom od 20 godina.

16         11 | 2007
Priključivanje na internet:
Šta mi je potrebno za pristup internetu?
Z
     a priključivanje na internet     teru ili na tzv. USB-
     potrebni su po pravilu: kompjut-   priključak i sa jednim
     er, aparat za povezivanje odnos-   modemskim kablom na
no prijenos podataka i dozvola ponuđača    analognu telefonsku li-
(provajdera) za korišćenje.          niju. Mora se paziti da
Kompjuter: Dovoljan je svaki kompjuter    se primjeni austrijski
koji je trenutno na tržištu. Kod starijih   kabl za priključak i po
kompjutera mora se ipak paziti: trebalo    potrebi pravi produžni
bi da se radi bar o jednom Pentiumu III    kabl. Ko nije siguran i Kablovski modem
sa 128 MB RAM; kod slabijih kompjutera    ne želi probleme, treba
izgradnja slike traje mnogo duže. Sistemi   da angažuje stručnjaka. Standard za mo-
mogu biti: Windows Vista, Windows       dem je V.90 i 56 Kbs (maksimalna brzina prednost je međutim u kvalitetu linije i
XP, ali još uvijek i Windows 98, ME, kao   prijenosa je dakle 56 kilobajta u sekundi). munjevitom izgrađivanju veze.
Windows 2000, za profesionalce i Linux.    Prava brzina zavisi od kvaliteta telefon- XDSL/ADSL: Pomoću ADSL-tehnike
Potreban je naravno i Browser. U Win-     ske veze i može da seže od 28 do 50 Kbs, (Asymmetric Digital Subscriber Line)
dows sistemima on je zajedno sa pro-     a navedenih 56 Kbs              prijenos podataka može da postigne
gramom za e-mail već intergriran       dostiže vrlo                 višestruku ISDN-brzinu (teoretski kod
(Internet Explorer; aktuelle Version     rijetko.                    ADSL-a do 8 megabajta u sekundi, kod
7.0). Postoje, međutim, i Browseri dru-    Za mobi-                           XDSL-a i više), a korisnik
gih proizvođača koji se takođe mogu      lne komp-                          može paralelno da tele-
preporučiti kada se radi o otpornosti     jutere (Note-                        fonira.
na viruse i sl. Njih možete instalirati be-  books) prije                        Kabel-modemsi nude sličnu
splatno sa CD-roma koji se dobijaju u     su postojali    PC-Card                brzinu i komfor kao i ADSL.
časopisima za kompjutere ili iz interneta   modemi kao                       Takvi priključci postoje uglav-
(Netscape Navigator, aktuelna verzija     PC-Cards u formatu kreditne kar-          nom u većim gradovima. Pošto
9.0; Opera, aktuelna verzija 9.2 ili Mozil-  te. Kod novijih je modem već ugrađen,     priključci koštaju više od ADSL-a oni su
la Firefox, aktuelna verzija 2.0).      tako da treba samo priključiti kabl.     interesantni u prvom redu za gledaoce
Posebno je važno da je uvijek instaliran   ISDN: Bolja ali skuplja varijanta je kablovskih programa, jer je kod njih kabl
aktuelni sistem sigurnosti, kao i program   priključak na ISDN-adapter (koji se već instaliran i potrebno ga je samo pus-
za zaštitu od virusa.             pogrešno označava kao modem), za šta titi u promet.
                       je, međutim, potrebna ISDN-veza. Na taj
Aparati za povezivanje            način se dobijaju dve linije od pošte, pa Internet-priključak
(Verbindungsgeräte)              je linija slobodna čak i kada je korisnik u
                       internetu ili prima i šalje faksove.     Da biste stupili u vezi sa internetom
2007. godine u praksi se koristi samo     Za ovakav priključak plaća se dvostruka potreban vam je priključak na neki od
takozvani Breitbandanschluss (ADSL/      osnovna    pretplata   (nešto uman- „čvorova“ koje nude provajderi internet
XDSL, Kabel), ali postoje i stariji tipovi                   jena). Brzi- usluga. Oni su mogu dobiti ili besplatno
priključaka.                                   na pri- ili plaćanjem male naknade, a razlikuju
                                           jenosa se često po dodatnim uslugama koje se
Modem                                            nude (e-mail adresa ili tzv. webspace).
                                              Važno je da provajder raspolaže s dovolj-
Za   priključi-                                     no priključaka, ima dovoljnu brzinu pri-
vanje na internet                                      jenosa podataka i tehničku službu.
preko    telefons-                                    U Austriji postoji oko 100 provajdera
ke linije ranije se                                     (ponuđača pristupa), od kojih su najveći
najčešće koristio mo-                                    i najpoznatiji AON, INODE, EUnet, Uta-
dem. On može biti ili                         Telefonski modem net i Tele2. Poslije prijave se dobija ID,
mali eksterni uređaj                                    lozinka i većinom CD-Rom sa najnovijim
veličine kutije cigareta                                  browser-ima i software-om za instalaciju
ili dio koji se ugrađuje u kompjuter ili   podataka je sa 64 kilobajta otrprilike pristupa.
već gotov ugrađeni dio. Eksterni mo-     dvostruko brža nego kod analognog Pored paušalne mjesečne pretplate koju
dem se priključuje na struju i serijalnim   modema i može se još jednom dvostruko naplaćuju provajderi, u slučaju surfovan-
kablom na određeno mjesto u kompju-      uvećati povezivanjem kanala. Glavna ja preko modema plaća se još i telefon-
                                                        11 | 2007     17
Saveti   SPECIJALNI DODATAK


ska pretplata, ali ona je relativno niska,
ali su posle liberalizacije tarife postale
vrlo nepregledne. Različiti ponuđači
obračunavaju razne tarife za različite
usluge i stalno ih mijenjaju. Koliko je,
dakle, povoljan internet-pristup, zavisi
od telefonske kompanije za koju ste se
odlučili i od toga koliko ste sati mjesečno
„online“, da li je to više danju ili noću
itd.
Načelno se može reći da su od 2005.
godine, kabl-ili ADSL-pristupi postali
standard, a da je normalni modem više
izuzetak za one koji su rijetko u inter-
netu i koriste ga prvestveno za slanje
mailova. Drugi značajni faktor je da li
klijent tokom „boravljenja“ u internetu
želi da ima slobodnu telefonsku liniju ili
mu je to nebitno. Ako želi da bude stalno
dostupan, onda se mora opredijeliti za
ISDN, ADSL ili kabl.

Mobilni pristup internetu

Ranije su veliki problemi sa internet-
pristupom nastajali onda kada ga je ko-
                       Šema povezivanja na Internet preko kablovske,
risnik trebao usput. Hoteli nisu imali
odgovarajuću opremu, a u slučaju da      odnosno ISDN linije
se moglo surfovati, obračunavane su
ogromne doplate. Situacija se popravila
uvođenjem GPRS i HSCSD a zatim i
UMTS-a. Aparati postaju sve manji. In-
ternet preko mobilnog kompjutera i tele-
fona odavno su postali realnost.

U idućem broju:
Pravni aspekti korišćenja interneta (zlou-
potreba, radno mjesto, kupovina itd.).
                       Šema povezivanja više kompjutera
                       uz pomoć rutera
18      11 | 2007
                                                             Saveti
                                                             Ljubav
                Piše:
                Dr. Ivo Jelčić
                             u partnerskim odnosima
L
     jubav je prijatno osjećanje koje se osjeća   idealni odnos, a neki opisuju svoje duševno      Tako i naša vjerovanja, odnosno predstave o
     prema bliskoj osobi koju doživljavamo     stanje u takvom odnosu.                ljubavi trebamo shvatiti kao mapu (kartu) koja
     kao izuzetno vrijednu i koja postaje sas-   - Pravi partner: partnere ne biramo nasumice     nam treba bitno pomoći da se bolje snađemo na
tavni dio našeg unutarnjeg intimnog svijeta.      već na osnovu naših određenih kriterijuma i      teritoriji života. Kao svaka mapa, tako i mapa
Ipak, ljubav nije samo osjećanje ili samo ljubav-    vrijednosti. Naši unutrašnji kriteriji određuju    sa predstavama o ljubavi može biti nepotpuna,
no ponašanje – ljubav je prije svega odnos. U      koje osobe nam se mogu dopasti i koje može-      nejasna ili pak s pogrešno unijetim podacima.
obostrano uzvraćenoj ljubavi, to je odnos dviju     mo zavoljeti. Odavno je zapaženo da netko za     Ako se oslonimo na takvu mapu, odnosno kada
osoba koje su istovremeno i subjekti i objekti     objekt svoje ljubavi bira osobe koje imaju nešto   se nje rigidno držimo postoji velika vjerojatnoća
ljubavi. Kada se ljubav shvati kao odnos tada      zajedničko, tako da se kaže da svi imamo neki     da nećemo imati puno uspjeha u ljubavnim
ona dobija postojanost i stabilnost. Osoba zna     tip osobe suprotnog spola koji nam se posebno     odnosima.
da voli i da je voljena i onda kada to ne osjeća    sviđa. Određene fizičke osobine samo su jedan     Umjesto da korigiramo vlastitu mapu mi stalno
ili kada izostaje ponašanje kojim se izražava lju-   aspekt mogućih kriterija. Psihičke osobine part-   tražimo teren koji bi mogao odgovarati našoj
bav. Odnos ljubavi ne isključuje trenutke ljut-     nera su također značajan kriterij: nježnost, priv-  mapi. Priča o ljudima koji imaju stalne proble-
nje ili ravnodušnosti. Može se reći da je odnos     rženost, dosljednost, inteligencija i sl. U treću   me u ljubavi, zapravo je priča o osobama koji
ljubavi primarno zasnovan na osjećanju ljubavi     grupu spadaju socijalne osobine partnera: pro-    ne poznaju razliku između ljubavi i predstava
kao i na ponašanjima i postupcima kojima se       fesija, status, materijalno bogatstvo i sl.      o ljubavi. Prvi korak u spasavanju vlastitog
izražava ljubav, ali da u njemu ima mjesta i za     - Ja (voljeno i željeno Ja): kao što imamo predsta-  ljubavnog života je stvaranje svijesti o posto-
druga osjećanja kao i za druga ponašanja osim      vu o pravom partneru tako imamo predstavu i      janju predstave o ljubavi koja upravlja našim
ljubavnih. Postoji razlika u pojmovima ljubav-     o sebi u pravoj vezi. Fantazije osoba koje u ulozi  opažanjima, mislima, osjećanjima i postupcima.
na relacija i ljubavni odnos. Pod „ljubavnom re-    životnih gubitnika su često takve da one misle    Drugi korak je popunjavanje praznih mjesta i
lacijom” podrazumjevamo jednostrani odnos,       da prava ljubav ima moć potpune transformaci-     ispravljanje iskrivljenih vjerovanja u predstavi
tj. odnos subjekta prema objektu ljubavi. Tu      je njihove ličnosti. One negdje vjeruju da će tek   te diferencijacija pojmova. Mada kažemo da svi
mogu spadati neživi objekti ljubavi, ali i neu-     u pravoj ljubavi prestati piti, postati sposobnji   imamo predstave o ljubavi, radi se zapravo o
zvraćena, jednostrana ljubav. Naše predstave o     da zarade pare, postati lijepi i dopadljivi, izići  sistemu elementarnih vjerovanja o ljubavi.
tome što je ljubav, veoma su različite. Razlog toj   iz depresije i sl. Druge pak osobe nemaju jasnu    Preispitivanjem i korigiranjem naših, najčešće
raznolikosti je u tome što svi mi imamo vlastite    sliku o vlastitoj promjeni, ali imaju jasnu pred-   podsvjesnih, predstava i uvjerenja o stvarnosti
predstave o ljubavi i vjerujemo da su te naše      stavu što će tada osjećati. To se uglavnom odno-   (introspekcija kroz savjetovanje ili psihotera-
predstave sušta stvarnost. Dešava se npr. da      si na jaka i dugotrajna osjećanja sreće, porasta   piju) mi postižemo bolji sklad između te pre-
partneri imaju različite predstave o ljubavi i     osobne vrijednosti, smirenosti, vedrine i sl.     dstave i same stvarnosti, a samim tim bitno
tada obično nastupi borba među njima. Svatko      - Pravi odnos: predstave o odnosu u pravoj      povećavamo svoje šanse za uspješan i sretan
želi da natjera onog drugog da se uklopi u nje-     ljubavi su nekada jako maglovite („potpuno      ljubavni život.
govu predstavu o ljubavi. Ova borba traje sve      predavanje”, „potpuno pripadanje“, „potpuno
dok jedna strana ne odustane i prekine odnos ili    razumjevanje“,”stalna pažnja“ itd.). S druge
popusti i prihvati „tuđu“ predstavu ili pak obo-    strane, često je ono što osoba podrazumjeva pod            DR. IVO JELČIĆ
je ne postignu nekakav kompromis. Predstave o      pravim odnosom veoma određeno i precizirano            specijalist za psihijatriju
ljubavi se formiraju u djetinjstvu ili mladelaštvu,   do najsitnijih detalja tako da predstavlja pravi   U praksi se bavim dijagnostikom i liječenjem
u periodu kada osoba nema dovoljno infor-        ljubavni scenario.                  cijelokupnog spektra psihičkih smetnji i obolje-
macija, kad još nije spoznajno zrela i kada nema    Iako su vjerovanja o pravoj ljubavi najčešće in-   nja s posebnim naglaskom na:
životnog iskustva. Što je predstava rigidnija to    tegrirane u cjelinu, one mogu postojati i kao au-   • sve vrste depresivnih oboljenja i neuroza
će i traženje odgovarajućeg partnera biti duže     tonomni djelovi. Česti su u životu tzv. konflikti   • psihosomatske smetnje
i mukotrpnije. Ako takva osoba odluči ostati u     u predstavi o pravoj ljubavi: muškarac nađe      • psihotraume
odnosu sa osobom koja se dovoljno ne uklapa       ženu koja mu po svojim osobinama sasvim
                                                       • poslovno “sagorevanje”, te šikaniranje na poslu
                                                       • poremećaje prehrane
u njenu predstavu tada obično to postaje izvor     odgovara, ali se ne odnosi prema njemu onako     • poremećaje seksualnih funkcija
tihe patnje, depresivnosti i osjećanja praznine.    kako bi on to želio. To je konflikt između pred-    • sve vrste bolesti ovisnosti (pušenje, alkohol,
Važno je znati da ne postoji nikakva prava       stave o partneru i predstave o odnosu. Druga      droga)
                                                       • poremećaje ponašanja i navika kod djece, te
ljubav, već da postoje stotine i stotine pravih     česta situacija je da nas netko za koga vjerujemo
                                                        odgojnu problematiku
ljubavi! Postoji ih upravo onoliko koliko postoji    da nam ne odgovara kao partner, voli upravo      • problematiku učenja i koncentracije
predstava o pravoj ljubavi. Svaka predstava o      onako kako želimo biti voljeni. Treći tip konflik-   • partnersko-bračnu, te obiteljsku problematiku
ljubavi sadrži tri bitna elementa: predstavu o     ta je kada se nađe partner koji odgovara našoj    Termini po telefonskom dogovoru
pravom partneru, subjektovu predstavu o sebi i     predstavi, ostvarimo s njim odnos koji je u      Ne primam kase
predstavu o pravom odnosu. Dakle predstava o      skladu s predstavom o odnosu, ali ne osjećamo
ljubavi ima tri polja: polje Ja, polje Ti i polje Od-  ono što bi trebali osjaćati na osnovi vjerovanja o        Tel: 0699/12 85 66 77
nos. Kada pitamo neku osobu o tome kako za-       sebi. Sistem vjerovanja koje imamo o sebi, dru-        Webgasse 43/3/4, 1060 Wien
mišlja pravu ljubav, obično dobijamo različite     gim ljudima i svijetu izgrađujemo u djetinjstvu,        http://members.chello.at/jelcic
                                                                             Plaćeni oglas
odgovore: netko opisuje pravog partnera, netko     a tokom života ga djelolomično modificiramo.

                                                                  11 | 2007      19
Info
Reforme
u pravosuđu i zakonima
Reforma kaznenih mjera              Uskoro „registracija“ kod matičara i za     tanja o određenom sudskom postupku ili
                         homoseksualne osobe oba pola          mislite da niste dovoljno informisani, ob-


A
     ustrijska ministarka pravde, Maria                           ratite se navedenim službama. U njihovu
     Berger, nedavno je Ministarskom     EU je opet izvršila pritisak i austrijske    nadležnost spadaju, međutim, i praktični
     savjetu podnijela „Paket mjera     stranke su se generalno dogovorile:       problemi. Ove službe ne smiju odlučivati
za olakšano izdržavanje zatvorske kazne“     Životno partnerstvo/zajednica istopolnih    u korist jedne strane niti predstavljaju
koji treba da rastereti domaće zatvore i     osoba (Lebenspartnerschaft) zaključivaće    novu instancu za podnošenje daljnjih žalbi.
pomogne izbjegavanju „povratnika“ na       se kod matičara. Predviđena je registracija   „Justiz-Ombudsstellen“ su lako pristupačne
osnovu istih ili sličnih djela. Mjere bi treba-  u “Knjizi životnih partnerstava” i izda-    službe u kojima rade nezavisne sudije.
le stupiti na snagu 1.1.2008. godine.       vanje određene povelje (Lebenspartner-     Oni objašnjavaju sudske odluke i brzo
Stvaranje mogućnosti elektronskog nadzo-     schaftsurkunde). Ko je već vjenčan ili živi u  razjašnjavaju nesporazume, rade kompe-
ra osuđenika tokom korišćenja slobodnih      ovakvoj zajednici ne može registrirati novi   tento, nezavisno i brzo na rješavanju žalbi
dana/vikenda: Uvođenje „Electronic Mo-      brak ili partnerstvo dok ne raskine prethod-  građana i informiraju ih direktno o ishodu.
nitoring-a“ će se obaviti na osnovu proste    no. “Partnerstvo” se zaključuje trajno, ali se Ako se mora duže istraživati, građani će
tehnologije, dakle po pravilu samo u mjestu    može okončati i sudskim raskidanjem (ods-    biti obaviješteni. Ako treba, sudije traže i
stanovanja i na radnom mjestu osuđenog. U     nosno smrću). Za svakoga ko se opredeli za   direktne razgovore između učesnika u pro-
toku je određivanje nadležnosti između za-    ovaj korak važi zabrana diskriminacije na    cesu i imaju ulogu posrednika.
tvora, privatne firme za nadzor i udruženja    osnovu toga u bilo kom pogledu. Pravne po-   Službe se radnim danom (osim praznicima)
NEUSTART koje će preuzeti realizaciju.      sljedice “registracije” su iste kao i za “kon- mogu dobiti između 8.30 do 12.30 sati
Dosadašnji eksperimenti na ovaj način do-     vencionalno” vjenčane osobe, ali se ipak ne   preko besplatnog telefona. Tu ćete saznati
bijaju zakonsku osnovu.              radi o “braku light“. Predviđene obaveze    i kojim danima možete lično doći na kon-
Reforma uslovne kazne: Sud po pravilu       su: obaveza uzajamnog izdržavanja,       sultacije.
prilikom puštanja na uslovno izdržavanje     poštovanja,      zajedničkog
kazne mora da izrekne mjeru nadzora kroz     stanovanja    i   vjernosti.  Justiz-Ombudsstelle Wien
„Bewährungshilfe“ kao i da da naloge koji     Kada je riječ o pravnim poslje-    (nadležno za Beč, Burgenlad i Donju Austriju)
se tiču terapije i vođenja života. Za mlađe    dicama „registracije“ i one će     Justizpalast, Schmerlingplatz 11, 1016 Wien; Servi-
od 21 godine ubuduće se mora u svim        biti izjednačene sa „klasičnim“    cenummer: 0800 800 440 11 (besplatno)
slučajevima propisati nadzor stručnog lica    parovima, posebno kada se       Fax-Nr.: 01 52152 3690
(Bewährungshelfer).Ubuduće treba biti       radi o pravu na uskraćivanje      E-Mail: justizombudsstelle.wien@justiz.gv.at
moguće i otpuštanje uz uslovnu kaznu čak     svjedočenja ili ulaska u stam-
i u slučajevima kada je izvorno izrečena     beni ugovor. Parovi će moći      Justiz-Ombudsstelle Graz
kazna bila djelimično zatvorska. Počinilac    da nose isto ili oba prezimena     (nadležno za Štajersku i Korušku)
mora međutim da „odsjedi“ polovinu        sa crticom ili da zadrže svoja.    Marburger Kai 49, 8010 Graz
bezuslovnog djela kazne i to najmanje tri     Raskidanje partnerstva će biti     Servicenummer: 0800 800 440 12 (besplatno)
mjeseca. Delinkvent će posle polovine       moguća sporazumno, a plaćaće      Fax-Nr.: 0316 8064 1600
odležanog djela kazne moći na slobodu       se i alimentacija. Zajedničko us-   E-Mail: justizombudsstelle.graz@justiz.gv.at
ako mu sud izrekne uslovno otpuštanje.      vajanje djece neće biti moguće.
Zamjena zatvorske kazne izricanjem        Nacrt zakona bi već u decembru     Justiz-Ombudsstelle Linz
zabrane boravka: Od iduće godine bi        trebalo da ide u proces davanja    (nadležno za Oberösterreich und Salzburg)
državljanima trećih država (izvan EU) koji-    mišljenja.               Gruberstraße 20, 4020 Linz
ma je izrečena zabrana boravka trebalo biti                       Servicenummer: 0800 800 440 13 (besplatno)
omogućeno da poslije najmanje polovine      Od 2. novembra: „Justiz-        Fax-Nr.: 05 7601 21 11250
izdržane zatvorske kazne dobrovoljno na-     Ombudsstellen“ u cijeloj        E-Mail: justizombudsstelle.linz@justiz.gv.at
puste Austriju. Ako bi se prije isteka zabra-   Austriji
ne ilegalno ponovo vratili, onda bi morali                       Justiz-Ombudsstelle Innsbruck
da odleže cijelu kaznu. One koji to žele     Od početka novembra aus-       (nadležno za Tirol i Vorarlberg)
policija bi otpratila do granice (aerodroma)   trijsko pravosuđe građanima     Maximilianstraße 4, 6020 Innsbruck
kako bi se osiguralo napuštanje Austrije.     nudi 9 nezavisnih ombudsman-     Servicenummer: 0800 800 440 14 (besplatno)
Društveno koristan rad: Projekt „Znojenje     službi u oblasti pravosuđa. Cilj   Fax-Nr.: 0512 577 480
umjesto ležanja“ predviđa da ubuduće       je poboljšanje servisa u cilju in-  E-Mail: justizombudsstelle.innsbruck@justiz.gv.at
osuđeni umjesto novčane ili zatvorske ka-     formisanja i podnošenja žalbi.
zne u određenim slučajevima mogu jedno      Službe se nalaze u pokrajins-    Adrese sudova:
vrijeme obavljati društveno korisni rad..     kim sudovima i u njima rade     http://www.justiz.gv.at/service/content.php?nav=72
                         iskusne sudije. Ako imate pi-

20      11 | 2007
Podela porodiljskog odsustva
R
    oditelji koji žele partnerski da                         oji zaštita od otkaza i raskida ugovora o
    podele staranje o svom detetu,                          radu. Za majke je ova zaštita uslovljena
    mogu naizmenično da koriste                           upoznavanjem poslodavca sa dokaza-
porodiljsko odsustvo. Evo najbitnijih                          nom trudnoćom. Očevi su zaštićeni od
pravila:                                         otkaza tek kada se dete rodi, ukoliko
Trajanje porodiljskog odsustva i prijav-                         pravo na porodiljsko bolovanje iskoriste
ljivanje                                         odmah po isteku zaštite majke deteta.
Očevi i majke imaju pravo na roditeljsko                         U suprotnom, zaštita od otkaza važi
odsustvo sa posla do druge godine dete-                         od datuma upoznavanja poslodavca sa
ta. Roditelji mogu dva puta da se zamene,                        korišćenjem porodiljskog odsustva, ali
pri čemu jedan deo porodiljskog odsus-                          najranije četiri meseca pre planiranog
tva mora da traje najmanje 3 meseca.                           korišćenja. Zaštita od otkaza ističe četiri
Kod prve zamene, roditelji imaju pravo                          nedelje po isteku odabranog trajanja
na jedan zajednički mesec porodiljskog                          porodiljskog odsustva, a maksimalno
odsustva, pri čemu se najveći period                           traje do najkasnije četiri nedelje nakon
ukupnog porodiljskog odsustva skraćuje    godine, porodiljsko odsustvo nakon     navršene druge godine deteta.
za jedan mesec. Poslodavac mora da      navršene druge godine starosti deteta    Poreske olakšice: Kod naizmeničnog
bude upoznat sa korišćenjem i trajanjem   mora obavezno da se dogovori sa po-     korišćenja porodiljskog odsustva radi
porodiljskog odsustva, najmanje 3 mes-    slodavcem! Ukoliko se ovaj dogovor ne    staranja o detetu u toku jedne godine,
eca unapred – najbolje pismenim putem.    postigne, mora da se počne sa radom inače  mogu da se iskoriste i poreske olakšice. U
Ovaj rok važi i kada se već najavljeno po-  se izostanak sa posla računa kao neoprav-  tom slučaju se preporučuje sprovođenje
rodiljsko odsustvo produžava.        dan i može da dovede čak i do otkaza!    službene procene, jer u većini slučajeva
Pažnja, nakon dve godine: Iako se na-    Zaštita od otkaza: Za vreme porodiljsk-   postoji opravdanost zahteva za povraćaj
knada za staranje o deci isplaćuje 3     og odsustva radi staranja o detetu post-  preplaćenog poreza.Stanarsko pravo u vanbračnoj zajednici
U
     koliko sa svojim partnerom živite u zajednici, pri-
     likom razdvajanja može doći do komplikacija u vezi
     sa stanarskim pravom. Naime, ne postoje pravne
odredbe koje se odnose na ovakvu situaciju, ali kako i kod
obične zajednice stanara može doći do problema, evo nekoliko
saveta:
U slučaju zajedničkog iznajmljivanja stana – najbolje je da
odmah napravite pismeni sporazum. Između ostalog, u tom
sporazumu treba tačno da bude razjašnjeno šta se dešava
u slučaju rastanka: ko će da ostane u stanu, ko dobija koji
zajednički kupljen komad ili deo nameštaja, kakvu i koliku na-
knadu će dobiti partner koji se iseljava iz stana?
Ukoliko je, u ugovoru, kao zakupac stana naznačena samo jed-
na osoba - druga strana zajednice je samo sustanar i u slučaju
rastanka, ta osoba nema više ni pravo na korišćenje stana. Ali,
ukoliko postoji sporazum da se stanarska prava prenose na
partnera koji nakon rastanka ostaje u stanu, obavezno je da se
od zakupca stana traži saglasnost. Kod sporazuma, u ugov-
oru o zakupu mogu da se promene partneri u ugovoru i da se
stanarska prava prenesu na partnera koji ostaje u stanu.
Ukoliko su oba partnera navedena u ugovoru o zakupu,
kod anuliranja vanbračne zajednice, sporazumno rešenje je
neizbežno. Ako se partneri dogovore ko će da ostane u stanu,
to mora da se razjasni i sa vlasnikom ili zakupcem stana. Inače
može da se desi da i dalje oba partnera budu obavezana da
plaćaju stanarinu. Ukoliko se postigne sporazum, ugovor o za-
kupu može da se prilagodi i prenese na ime jednog od partnera.
Ukoliko sa zakupcem dogovor nije moguć, bivši životni part-
neri mogu da postignu međusobni pismeni sporazum o stanu.
Iako su zvanično oba partnera obavezana ugovorom, partner
koji se iseljava može da se odrekne svog stanarskog prava i da
se zauzvrat oslobodi obaveze plaćanja svog dela stanarine.

                                                       11 | 2007     21
Istorija
Austrijska “Baka”
   i dalje fercera
I
   ndustrijska revolucija, koja podra-    James Watt-a, dogodio se veliki preokret   rudnika mrkog uglja u Srbiji u kome je
   zumeva brzu i naglu promenu u       u proizvodnji, odnosno revolucija u in-   ugalj, i to sasvim slučajno, otkriven još
   načinu poizvodnje uz pomoć novih     dustriji. Parna mašina predstavlja motor   1849. godine. Naime, meštanin ovog sela,
tehničkih dostignuća, počela je sredinom    koji koristi termalnu energiju pare kako   Lazar Pandurović, čuvajuci svinje u gus-
18. veka u Engleskoj, odakle se poširila    bi je pretvorio u mehanički rad. Mašina se  tim bukovim šumama, našao je kamen
na čitavu Evopu i Severnu Ameriku.       koristila kao pogon pumpi, parnih loko-   neobičnog izgleda i boje. Nazvao ga je
Novi izumi su omogućili brzu i masovnu     motiva, parobroda i bila je temelj indus-  „nezdrav kamen”, jer je video, ubacivši
proizvodnju u fabrikama koja je smanjila    trijske revolucije u svetu. Nove tehničke  ga u vatru, da se kamen pretvorio u
cenu prozvoda i zamenila ručnu proiz-     ideje su primenjene i u rudarstvu, radu   užarenu loptu, oslobađajući toplotu!
vodnju u malim radionicama.          na metalima i prenosu materijala. Ugalj je  Stigavši u Senjski rudnik, parna mašina
Industrijska revolucija i nastanak indus-   proizvodio toplotu i paru i time je postao  iz austrijske fabrike u mnogome je po-
trije označavaju dolazak novog doba sa     osnovni izvor snage zamenivši ljudske    mogla u bržem i efikasnijem eksploati-
dalekosežnim posledicama na ekonom-      mišiće i životinjsku snagu.         sanju „nezdravog kamena“ u rudar-
ske, političke i kulturne prilike u Ev-    Kako ostatak Evrope, tako i Habsburšku    skom oknu.
ropi i svetu. U zemljama koje su prošle    monarhiju, zahvatio je talas izgradnje    I sve to ne bi bilo ništa neobično, da ista
kroz industrijsku revoluciju, industrija    fabrika koje su proizvodile parne mašine,  „parna baka” , kako je sada nazivaju, ne
je stekla primat nad poljoprivredom, a s    kasnije upotrebljavane u različitim     radi i danas punom parom. I to naravno
njom su i radnici postali brojniji i važniji  granama proizvodnje, zamenjujući tako    po istom principu kao pre 140 godina!
deo stanovništva u odnosu na seljake, a    dotadašnji princip manufakture. Za-     Iako se u sklopu Senjskog rudnika na-
samim tim, gradovi su postali važniji od    jedno sa ostalima i rudarska industrija   lazi i jedini muzej rudarstva u Srbiji, os-
sela. Industrijska revolucija je dovela i do  je doživela procvat krajem 19. veka. Ot-   novan 1980.god, ova parna mašina, nije
laganog prelaska društvenog uređenja      varali su se rudnici širom Habsburške    deo izložbe, već stalni radnik rudarskog
iz feudalnog u kapitalističko. Kme-                             okna. Radi bez obzira da li ima električne
tovi su postali slobodni ljudi i dobili su                         energije ili ne, a njen mehanizam pokreće
mogućnost otkupa zemlje na kojoj su do                           liftove koji stižu do 150 metara u utrobu
tada živeli kod velikih zemljoposednika.                          zemlje. Na najvažnijem delu mehanizma
Revolucija iz 1848. godine u Habsbur-                            nalaze se drveni zupci, koji se izrađuju
skoj monarhiji kao svoju posledicu imala                          od grabovog drveta i prave se u rudar-
je potpuno ukidanje feudalnog sistema                            skoj mašinskoj radionici. Po rečima za-
u carevini. Počela je sa zakašnjenjem u                           poslenih u rudniku, održavanje najstarije
odnosu na ostatak zapadne Evrope i ni-                           aktivne parne mašine u Evropi, veoma je
kada nije dostigla nivo ostalih zemalja. U                         jednostavno. Rezevni delovi se ne mora-
njenom sklopu nalazile su se dve velike                           ju naručivati, već se jednostavno naprave
luke na Jadranskom moru - Trst i Rijeka,                          i uz pomoć čekica - vrlo lako zamene. U
ali njihova pozicija i direktna konkuren-                          okviru Senjskog rudnika nalaze se još
cija Venecije činila ih je manje zanjim-                          dve stogodišnje parne mašine, jedna iz
ljivim ciljevima svetske trgovine. Prava                          1899., a druga iz 1906. godine. Zanim-
industrijalizacija u smislu proizvodnje                           ljivo je da ljubitelji železnice iz cele Ev-
mašina, počela je tek u 19. veku i to u dve                         rope, Amerike, Japana sve češće dolaze
faze. Prva se sastojala u izgradnji tekstil-                        u Resavicu da vide ovu sinjsku lepoticu.
nih fabrika, kao i fabrika za proizvodnju                          Godine 1970. dolazila je čak i jedna bri-
piva i šećera, dok je u drugoj fazi došlo                          tanska delegacija u želji da je otkupi, ali
do izgradnje fabrika koje su proizvo-                            otišla je neobavljenog posla.
dile mašine za tešku industriju, kao i     monarhije, pa i na prostorima današnje    Po rečima stručnjaka iz senjskog rud-
do izgradnje železničkih pruga. Indus-     Vojvodine. Jedna od parnih mašina,      nika, „parna baka“ će biti u funkciji još
trijski najrzvijeniji delovi Monarhije su   proizvedena 1872. godine u fabrici „Jožef  koju godinu, kada će otići u zasluženu
bili: Vorarlberg, Mur i Muerztal, oko-     Keresi” u Gracu poslata je na rad u rudnik  penziju i zauzeti počasno mesto u muze-
lina Beča i deo teritotije današnje Češke.   Vrdnik na Fruškoj gori. Pod nadzorom     ju, čuvajuci uspomenu na kvalitet i tra-
Ostatak Monarhije, a naročito današnja     austrijskih industrijalaca vršila je svoju  jnost revolucionarnog tehničkog otkrića
Mađarska, zadržao se na poljopivredi.     delatnost sve do kraja Prvog svetskog    iz, sada vec tako dalekog, perioda indus-
Najznačajniji pronalazak koji označava     rata, kada je zajedno sa rudarima, koji su  trijske revolucije.
početak industrijske revolucije, svakako    tražili novi posao, krenula prema južnom                  Biljana Gratt
je pronalazak parne mašine. Njenim       delu Srbije. Stigla je do Senjskog rudnika
otkrićem, 1764. godine, od strane Škota    u blizini manastira Ravanica, najstarijeg

22      11 2007
       3 | | 2007
                                                  Zdravlje
ZIMA
ozbiljan neprijatelj
naše kože
Z
     ima je pred nama. Dok neki sa      Vitamin A je suštinski važan za suvu kožu i    hidratantne kreme čije će prisustvo naprav-
     blagonaklonošću iščekuju hladnije,   pomaže u otklanjanju mitisera i akni.       iti zaštitu masku ispod koje ostaje prirodni
     vetrovitije vreme, treba znati da,   Uvek, a naročito leti i zimi, neophodno je piti  masni sloj koji koža sama proizvodi. Pre
zbog naglih klimatskih i ostalih vremenskih   bar osam čaša vode dnevno za zdravu i lepu    nego pođete na počinak, nanesite hranljivu
promena, ni jedan deo našeg tela ne trpi     kožu. Koža je podložna alergijama a to se, od   kremu zajedno sa hidratantnim elementima.
više posledica nego što je to slučaj sa našom  slučaja do slučaja - prvenstveno odnosi na    Izaberite što je moguće ne-agresivnije proiz-
kožom. Da bi se na najbolji mogući način     određenu hranu: čokoladu, kofein,6 orahe,     vode. Preparati ne smeju peckati, svrbeti ili
izborili sa lošim efektima koje hladnoća i    limunsku kiselinu, školjke, rakove, gazirana   biti iritirajući na bilo koji način. U zimskim
vetar mogu imati na našu kožu treba odmah    pića, jaja i dr.                 uslovima, kratkotrajno tuširanje toplom vo-
započeti sa izmenama režima nege našeg      Osim, uvek poželjnog vitamina A, ishrana u    dom, za suvu kožu je mnogo preporučljivije
najizloženijeg telesnog otgana. Da, postoje   zimskim mesecima treba da sadrži takođe i     od dugotrajnog, vrućom vodom. Tokom
srećnici čija je koža prirodno lepa i otpor-   vitamin C jer on vezuje belančevine i ostale   hladnih dana deramtolozi preporučuju ku-
na, ali većina od nas mora da se ozbiljno    supstancije uz kolagen, „glača“ i učvršćuje    panje hidratantnim tečnim sapunom. Kada
potrudi da ublaži efekte ne samo klime veći i  sva tkiva. Vitamin A je odgovoran za ob-     morate da potopite telo u vodu potrudite
zagađenja i starenja.              navljanje ćelija u organizmu i zadužen je za   se da u noj bude i ulje za kupanje koje će
Koža je dakle, najveći organ našeg tela. Ona   redovno «podmlađivanje» kože. Za vitamin     obložiti vašu kožu po izlasku iz kade. Zbog
je živa i diše. Ranjiva je sa obe svoje strane  E se pak može reći da je to vitamin zaštite    slabije podložnosti boranju, masna koža
i obavlja funkciju u mnogo kompleksinijim    kože, jačajući njenu imunološku funkciju.     može biti prednost, naročito tokom dugih
uslovima u poređenju sa ostalim telesnim     Pored toga odlaže pojavu pigmentacije kože    hladnih meseci. Najvažnije je da redovno
sistemima. Kao prirodni štit organizma,     – staračkih fleka. Beta karoten je posebno     čistite svoje lice da bi se sprečilo blokiranje
reguliše temperaturu, sprečava dehidraciju    važan za boravak na skijanju: sprečava loše    pora koje dovodi do začepljivanja tj. stvaran-
i napade bakterija. Putem perspiracije, koža   dejstvo planinskog sunca koje može biti      ja mitisera i bubuljica. Postoje brojni blagi sa-
elminiše određene toksine iz našeg tela i do-  gore od sunčanja u toku leta. Osim elemen-    puni i losioni namenjeni masnoj koži, sklonoj
prinosi transmisiju vitalne sastojke do nokti-  ta ishrane tokom zime su nam za zdravlje     aknama. Nakon čišćenja upotrebite masku
ju i kose. Ona je organ kojim osećamo dodir,   kože neophodni i: zdrav san, kretanje na     za otklanjanje masnoće ukoliko vam je koža
zadovoljstvo, bol, toplotu i hladnoću.      čistom vazduhu van zagrejanih prostorija,     izrazito masna. Specijalisti za probleme kože
Koža mora da se nosi sa uticajima sunca,     i što više dnevnog svetla jer je dan skraćen.   preporučiju redovne kozmetičke tretmane
ledenog vetra, isušivanjem usled klimatiza-   Odgovarajućom negom moguće je kožu        tokom zime. Suprotno uvreženom mišljenju,
cionih uređaja i grejanja, da amortizuje nagle  zaštititi i održati je mekom, nežnom i zdra-   osobe sa masnom kožom treba da koriste hi-
promene temperature, kao i da podnosi na-    vom tokom čitave zime.              dratantnu kremu kao podlogu za šminku, ali
pade prašine, čađi, dima, prljavštine... Niža  Treba imati na umu da nikad nije suviše      vodeći računa pri izboru (preparat ne treba
vlažnost vazduha tokom zime čini da koža     rano za početak nege. Uspostavljanje režima    da bude mastan).
gubi vlažnost i postaje abnormalno suva.     čišćenja je suštinski važno za održavanje lep-  I na kraju evo jednostavnog saveta koji
Nošenje slojevite, teške garderobe dovodi do   og tena. Dva puta dnevno treba kožu detaljno   se odnosi na sve tipove kože tela i koji
otežanog «disanja» kože. Sve su ovo razlozi   očistiti od stare šminke, prašine i soptvenih   ne zahteva mnogo truda i novca. Nakon
zbog kojih je, zimi, koži neohodno obezbediti  zaštitinih masnoća kože koje sadrže toksine.   tuširanja nemojte se sasvim osuštiti peškirom
dodatnu vlažnost. Izbor preparata je individ-  Nikada nemojte prespavati sa šminkom       – samo uklonite višak kapljica ostavljajući
ualan, jer, svim ljudima i njihovim tipovima   jer ona stvara i povećava proširene pore i    kožu vlažnom. Nanesite ulje za bebe (ili
kože – ne odgovaraju identični sastojci krema  dovodi do tzv. mikrotrauma na koži. Post-     blago mineralno ulje) na celo telo. Nakon
ili mleka za telo. To što je preparat skup još  oje brojni proizvodi namenjeni čišćenju koji   što ste celi namazani, ponovo se obrišite
uvek ne zanači da je dobar i da će baš vama   ujedno uklanjaju i mrtve ćelije sa površine,   peškirom ali veoma blago tako da na koži
odgovarati. Ipak, držite se proverenih bren-   omogućavajući mladoj koži da diše.        ostane sloj ulja. Ukoliko vam smeta osećaj
dova jer reč je o isuviše važnom pitanju da bi  Zima i hladno vreme, posebno su nemilosrd-    da ste masni ili ne želite da zamastite gard-
se previše eksperimentisalo. Ali, vratimo se   ni prema suvoj koži. Soda, kao glavni sasto-   erobu, sačekajte nekoliko minuta pre nego se
još malo na strukturu naše kože.         jak sapuna vrlo nepovoljno utiče na kožu,     obučete. Ukoliko ovu proceduru primenju-
Sa unutrašnje strane tela, koža je pod «na-   posebno u vreme niskih temperatura. Stoga,    jete svakodnevno bićete sigurni da zima neće
padima» nerava, tenzije i emocija. Može pa-   stručnjaci ne preporučuju pranje lica sapu-    ugroziti vašu kožu i da ćete proleće sačekati
titi zbog hrane koju unosimo, hemikalija koje  nom i vodom (ovo važi i za muškarce) već     bez neželjenih posledica. Tako ste spremni
udišemo i manjka odmora ili relaksacije. Der-  treba odabrati kreme za čišćenje koje ćete na-  za skijanje, šetnju i ostale zimske radosti.
matolozi naglašavaju značaj dobro balansir-   kon toga skinuti tonikom. Umesto veštačkih                     Elva Jovanović
ane ishrane u sprečavanju preranog starenja.   preparata, na suvoj koži koristite prirodne

                                                              11 | 2007       23
Kultura
Il Grande Tiziano
Kao nastavak teme, započete na         koji je bio već na zalasku karijere, pa je  angelu, a iz nekih razloga, platu mu je
 prošlogodišnjoj izložbi „Bellini,      zato više vremena provodio sa njegovim    počeo davati i markiz del Vasta (200 kru-
                        sinom Giovannijem. U istoj radionici je    na godišnje), tako da Ticijanu nije preo-
 Giorgione, Tizian i venecijansko
                        učilo još nekoliko, vrlo perspektivnih    stalo ništa drugo no da štedi u Milanskoj
 renesansno slikarstvo“ Istorisjki       mladih slikara, a najpoiznatiji od njih je  banci. Jasno je dakle, da je još za života
 muzej umetnosti (KHM) iz Beča         bio Giorgione sa kojim će, najpre asisti-   postao veoma bogat, toliko bogat da je fi-
 tokom ove jeseni, nastavlja da        rati svome učitelju, ali će kasnije njihov  nansirao održanje čitavog jednog gradića
predstavlja kasnije radove velikog       odnos prerasti u neku vrstu rivaliteta.    (Cadore). Tu je kupio vilu na susednom
 Ticijana (Tiziano Vecellio) i to sa      Čak se i Ticijanovo najranije poznato     brdu Manza, s kojega je posmatrao
                        delo „Ecce Homo” u školi Sv. Roka dugo    pejzaž za svoje slike. Poslednjih dvadeset
     oko 60 radova
                        smatralo Giorgioneovim delom.         pet godina svog života bio je opsednut


O
     rganizatori izložbe tvrde da     Nekako baš u to                            portretima. Toliko
     je ona plod dugovremenog       prelomno vreme,                            je bio samokritičan
     istraživanja i planiranja, u cilju  prsti sudbine su                            da neke slike ni-
tematskog povezivanja nekoliko važnih     počeli da pokreću                           kada nisu ugledale
parametara renesansne umetnosti. Sa      konce na veneci-                            svetlost dana iako
jedne strane, misli se na Veneciju u      janskoj umetničkoj                           im se često vraćao i
drugoj polovini 16. veka, Veneciju kao     sceni. Najpre je                            dorađivao ih. U to
neiscrpni rasadnik lepog i otmenog,      glavni    „rival”                          vreme dovršavao
zatim se misli na savremenike velikog     Giorgione    pr-                          je mnoga dela svo-
slikara (Schiavone, Tintoretto i Jacopo    eminuo 1510., a za-                          jih učenika, te tako
Bassano), a zatim, važno mesto se daje     tim i majstor Belli-                          zakomplikovao
i samim naručiocima slika. Ne zabo-      ni 1516. godine,                            autorizaciju slika.
ravimo da je Ticijan bio prvi venecijanski   ostavljajući Tici-                           Inače, jedna od
slikar koji je počeo da slika za naručioce   jana kao vodećeg                            tema ove izložbe
izvan Mletačke republike.           i neprikosnovenog                           se bavi upravo
Fokus izložbe je usmeren na njegovu,      slikara ove škole.                           time. Zahvaljujući
„kasniju fazu“ koja je bazirana na nje-    Nekoliko godina                            savremenoj tehni-
gove veoma izražene poteze kista, što     pre toga, 1512.                            ci i infracrvenim
ne prestaje da stvara nedoumice još od     Ticijan se bio vra-                          zracima, stručnjaci
naručilaca njegovih dela i ondašnjih      tio iz Padove, a                            u Austriji se in-
teoretičara umetnosti pa sve do današnjih   1513. dobija majstorski naslov La Sanse-   tenzivno bave strukturom, bojom i pod-
dana. Tek u 20. veku je ovakav stil okara-   ria koji se davao samo slavnim umetnic-    logom Ticijanovih slika. Dokazali su,
kterisan kao njegovo glavno sredstvo      ima. Iste godine postaje glavni majstor i   naime da se nekim slikama veliki slikar
za izražavanje erotsko-poetskih tema,     slikar na dovršavanju nedovršenih slika    vraćao i dorađivao ih decenijama kasnije
postizanje dramatike na slici, kao i isti-   Giovannija Bellinija u velikoj većnici    – sve do svoje smrti.
canje senzibiliteta i lepote ženskog tela,   duždeve palate i otvara atelje na Grand    Za svoje poslednje konačište odabrao
koje je upravo Ticijan uveo na velika     Kanalu. Ova titula mu je donosila platu    je kapelu Hristovog raspeća u jednoj
vrata u srednjevekovno slikarstvo. U      od 20 dukata što je uz izvesne poreske    franjevačkoj crkvi u kojoj je besplatno
njegovoj kasnoj fazi ima i spiritualnih,    olakšice bila sasvim pristojna zarada za   radio svoje poslednje delo-“Oplakivanje
mističnih ili religijskih motiva, što neke   to vreme. Uz to, počeo je da slika portrete  Hrista”, na kojoj je naslikao sebe i svog
romantičare navodi na pomisao, da je već    svih duždeva koji su dolazili na to mesto,  sina Orazia ispred Hrista. Tu sliku je
ostareli slikar slutio svoju, skoru smrt. A,  po unapred utvrđenoj ceni od 8 dukata     morao da završi njegov učenik Palma
taj ostareli Ticijan će bogami da slika još  po slici. Za svog života, uradio je čak pet  mlađi, jer je slavni Ticijan umro od kuge
jako dugo – sve do svoje devedeset i ne    takvih portreta. Titulu državnog slikara   (1576. godine). U Vemeciji je bilo na hil-
znam koje godine kada je preminuo (po-     Mletačke republike, nosio je šezdeset     jade mrtvih, ali je on bio jedina žrtva
daci o njegovom rođenju se ne slažu). On    godina! Godine 1525. oženio je Ceciliju i   kuge koja je dobila crkveni pogreb. Krat-
sam je, naime napisao u jednom pismu      tako ozakonio svoju decu s njom. Samo     ko vreme nakon njega, preminuo je i nje-
španskom kralju Filipu II da se rodio     pet godina kasnije, njegova žena umire, a   gov sin, i slikarski asistent, Orazio od iste
1477. godine, ali vremenom se, kao go-     on se seli u otmeno predgrađe Venecije,    epidemije. U 19. veku, Austrijski vladari
dina rođenja ipak izdvojila 1488. godina.   Bin Grande i u novi dom dovodi svoju     Venecijom naručili su i podigli veliki
Bio je najstariji sin Gregorija Vecellija,   sestru Orsu da se brine o domaćinstvu.    nadgrobni spomenik za Ticijana. Izložba
oficira i zapovednika dvorca Pieve di      Nakon što je 1532. naslikao Karla V. u    Ticijanovih kasnih dela je otvorena u
Cadore. Kad mu je bilo deset godina      Bologni, proglašen je grofom i vitezom    bečkom Istrojskom muzeju umetnosti do
krenuo je u Veneciju kod svog strica na    Zlatne mamuze, a zbog ugleda i njego-     6. januara.
iuzčavanje slikarskog zanata. Stigao je    va deca su proglašena plemićima. U to                     Dejan Ristić
u radionicu Bellinija, poznatog slikara    vreme smatran je ravan Rafaelu i Michel-

24      11 | 2007
HALED HOSEINI

Lovac na zmajeve                                         Knjiga za novembar
          A
               utor ovog    počinje kao jednostavna priča o pri-
               neverovat-    jateljstvu dva dečaka pretvara se vre-       1. Lovac na zmajeve
               nog roma-    menom u životnu dramu i za neke od           Haled Hoseini
          na rođen je 1965. u    likova romana završava tragično. Retko       2. Pravi se da ovo nisi vidio
          Kabulu (pa je i sam    koji debitantski roman svojim sadržajem        Hrvoje Šalković
          roman    delimično   i temom ostavlja tako snažan utisak na       3. Ljubav u doba kolere
          biografski). Pošto je   onoga ko ga čita i danima ga ne ostav-         Gabriel Garcia Marquez
          otac porodice 1976.    lja ravnodušnim. Svojim živopisnim         4. Eldorado
          postao avganistanski   pripovedanjem Hoseini nas rečima pre-         Momo Kapor
          ambasador u Parizu,    bacuje u jedan nepoznati i neverovatan       5. Generacija P
cela porodica je prešla da živi u Pariz.   svet, za koji mnogi od nas nisu ni znali        Viktor Pelewin
A, kada je po isteku mandata 1980. zbog    da postoji.                     6. Pijavice
ruske invazije bilo nemoguć povratak     Nisu samo opisi nekadašnjih političkih         David Albahari
kući, porodica Hoseini dobija politički    događaja razlog zašto se ovaj roman         7. Ako je to ljubav
azil u Americi. Haled Hoseini je diplo-    našao na mestu broj jedan bestselera          Mihajlo Pantić
mirao medicinu i danas živi i radi u Ka-   Njujork Times-a. Jedan od glavnih
                                                 8. Na ivici
liforniji. Oženjen je i ima dvoje dece.    razloga je taj, što je roman - uprkos
                                                   Svetislav Basara
Danas kada kažemo Avganistan, pomis-     delimično surovim i teškim delovima -
                                                 9. Zabranjeno čitanje
limo odmah na rat, razaranje, beznađe     protkan pričom o ljubavi i strahu, časti i
                                                   Dubravka Ugrešić
i Talibane. U svome romanu-prvencu,      krivici, i želji da se dođe do iskupljenja.
Hoseini nas podseća da je nekada post-    Hoseini nas podseća da bez obzira gde       10. Komo
ojao i jedan sasvim drugi Avganistan,     otišli – ne možemo pobeći od svoje           Srđan Valjarević
pre invazije ruske vojske i pre dolaska    prošlosti i svojih dela ili nedela. I bez
Talibana na vlast.              obzira koliko se trudili da zaboravimo,      Koliko je snažan utisak knjiga ostavi-
Glavni junak romana, Amir odrasta u      ta ista prošlost nađe načina da nam se      la na one koji su je pročitali, govori i
bogatoj i uglednoj porodici u Kabulu     ušeta u sadašnjost ili budućnost i vrati     činjenica da je već 2008. planirano njeno
i kroz svoju priču nam dočarava i tu     nas tamo odakle smo mislili da smo        pojavljivanje na bioskopskim platnima.
daleku zemlju i njenu kulturu. Ono što    zauvek pobegli.                              Marina Kuljanin


                                                granica države u kojoj je rođen. Kritičari

Arsen u Porgy&Bess-u                                      su ga već davno okarakterisali kao „Oca
                                                jugoslovenskog šlagera“, a nakon nedavno
                                                prebrođenih zdravstvenih problema, svo-I
  ove godine se u Beču organizuje festi-  pozicije W.A.Mozarta, K. Atterberga, B, Pa-    jom energijom i harizmom, Arsen Dedić i
  val „Dani hrvatske glazbe“. Ovaj, treći  pandopula i P.I. Čajkovskog. U prestižnom     dalje odaje utisak večitog šarmera koji se
  put, za redom - pod pokroviteljstvom   jazz klubu Porgy&Bess, 26. oktobra nastu-     fantastično služi (crnim) humorom često
predsednika Republike Hrvatske Stjep-     pio je pijanist Matija Dedić sa svojim tri-    i na svoj račun, tako da je, do poslednjeg
ana Mesića, austrijskog predsednika Dr.    jom (Mladen Baraković, kontrabas i Borna     mesta ispunjen „Porgy“ pulsirao pozitivom
Heinza Fischera, Zagrebačkog ureda za     Šercar, bubnjevi). I pored sasvim solidnog    i pomalo setom, na koju nas neizbežno
kulturu i Ministarstva za kulturu Repub-   izvođenja nekih svojih kompozicija, ipak je    navode pesme poput, Ono sve što znaš o
like Hrvatske - na destak bečkih pozor-    ovaj trio ulogu zvezde večeri morao da pre-    meni, Od kad te ne volim ili Ne daj se Ines.
nica, publici se predstavlja krem hrvatske  pusti Matijinom ocu, Arsenu, koji je te večeri  Publika u Beču će tako, za više od mesec
muzičke današnjice. Festival je počeo 21.   imao ulogu gosta. U tom duhu je i protekao    dana, imati priliku da u 10 koncertnih večeri
oktobra u palati Eschenbach, koncertom    čitav koncert, koji je trajao duže od dva sata,  upozna hrvatsku muziku u velikom spektru
Zagrebačkih Solista koji su izveli kom-    tokom kojih je ovaj bard nekadašnje velike    stilova, žanrova i vrsta počev od klasične,
                               jugoslovenske muzičke scene    jazza pa sve do izvorne tradicionalne
                               pevao (govorio) svoje stihove   muzike i to u interpretacijama najpoznatijih
                               zbog kojih je već skoro pola    hrvatskih jazz i klasičnih muzičara.
                               veka veoma popularan i van                       D. Ristić
                                                            2
                                                           11 | 2007      25
Škola jezika
27
LEKCIJA 27: POŠTO SU ZBOG “INTEGRACIONOG SPORAZUMA” KURSEVI NEMAČKOG TRENUTNO VRLO AKTUELNI
(JER SU SADA PROPISANI ZAKONOM), ODLUČILI SMO DA NASTAVIMO SA NAŠOM „ŠKOLOM JEZIKA“ I DA
ZAINTERESOVANIM ČITAOCIMA IZ BROJA U BROJ PONOVO OBJASNIMO NEKE OD NAJTEŽIH POGLAVLJA NEMAČKE
GRAMATIKE
                                                                         II dio


Red riječi u njemačkim rečenicama
      Red riječi u našim rečenicama u velikoj mjeri odudara od onog u njemačkim. Zato se
          potrebno upoznati s „ispreturanim“ rečenicama u jeziku koji učimo.

Gdje dolazi „NICHT“, a gdje „KEIN“?         ZAVISNA (SPOREDNA) REČENICA            Weil ich krank gewesen bin, bin ich nicht in
                                                    die Schule gegangen.I
  ako se svakom čini poznatim, odrečna      Već nam sam naziv kaže da se radi o        Weil ich krank sein werde, werde ich nicht in
  rečenica u njemačkom jeziku ima pravila     rečenicama koje ZAVISE od glavne, odnosno     die Schule gehen.
  koja jako odudaraju od „naših“. Prvo treba   ne mogu da stajati bez nje. Postoji mnogo vrsta  Weil ich krank bin, darf nicht in die Schule
da imamo na umu da se rječicom „NICHT“       zavisnih rečenica, ali nam je sada najvažnije da  gehen.
odriče neka radnja, dok se PROMJENLJIVOM      shvatimo kako su u njima raspoređene riječi.    Weil ich krank gewesen bin, habe ich nicht in
rječicom „kein, keine, kein/keine“ (koja,                               die Schule gehen dürfen.
dakle, ima tri roda i dva broja i mijenja se kroz  Svaka zavisna rečenica započinje nekim od
sva četiri padeža) odriče postojanje predmeta,   VEZNIKA, bez obzira na to stoji li ispred ili   Takva je situacija i u svim drugim sporednim
osobe, pojma, itd.                 iza glavne rečenice. Svaka zavisna rečenica    rečenicama, koje ne moraju uvijek počinjati
                          se, dalje, od glavne UVIJEK ODVAJA ZAR-      s nekim veznikom. Takozvane objekatske
Pogledajmo kako stoji s rasporedom riječi u     EZOM. Opet nam je, međutim, najvažnije mjes-    rečenice počinju upitnom riječju.
odrečnoj rečenici:                 to GLAGOLA u jednoj takvoj rečenici, jer ljudi s
                          našim materinjim jezikom najveći broj grešaka   Ich will wissen, wo meine Frau ist.
„NICHT“ u rečenicama u sadašnjem vremenu      prave upravo u sporednim rečenicama.        Kannst du mir sagen, wie alt du bist.
stoji uvijek POSLIJE glagola koji odriče. To    GLAGOL u svakoj sporednoj rečenici stoji      Er fragt, wann wir kommen werden.
„poslije“ često može biti i NA SAMOM KRA-      NA NJENOM KRAJU. Ne radi se, međutim,       Sie hat mir erklärt, was passiert ist.
JU REČENICE.                    o bilo kojem glagolu, nego o onom koji je u
                          LIČNOM OBLIKU, odnosno onom čiji nam        Česte su, također, i takozvane odnosne
Ich wohne nicht in Wien.              oblik (nastavak) nedvosmisleno govori TKO     rečenice, koje ne počinju nekim veznikom
Wir arbeiten morgen nicht.             nešto radi.                    (weil, wenn, damit, um, als, i sl.), nego
Er liebt mich nicht mehr.                                       riječima koje smo upoznali kao članove (der,
Du bist nicht normal!                Shema:                       die, das/die), ali koji u ovakvim rečenicama
Wohnst du nicht in Wien?              a) Glavna rečenica na 1. mjestu, sporedna na    znače KOJI, KOJA, KOJE/KOJI i mijenjaju
Arbeitet ihr morgen nicht?             2. mjestu:                     se po svim padežima. Pred njima onda mogu
                          Glavna: Lice (1.) glagol (2.) sve ostalo (do    stajati i prijedlozi (s kojim, od kojeg, kod koje
U rečenicama koje su u prošlom i budućem      kraja), ZAREZ                   itd.)
vremenu „NICHT“ stoji IZA pomoćnog/         Sporedna: veznim (1.) lice (2.) sve ostalo (3. i
modalnog glagola, ali ISPRED glavnog        dalja mjesta), GLAGOL (na kraju).         Das ist der Mann, der neben uns wohnt.
glagola.                                                Ist das das Buch, das du ihm schenken willst?
                          Primjeri:                     Hier ist die Dame, über die ich dir erzählt
Sie hat uns nicht gesehen.             Ich gehe nicht in die Schule, weil ich krank    habe.
Wir werden morgen nicht arbeiten.          bin.                        Peter ist ein Freund, mit dem wir gerne Zeit
Ich will ihn nicht sehen!              Ich bin nicht in die Schule gegangen, weil ich   verbringen.
Wir können Ihnen nicht helfen.           krank gewesen bin.
Er hat uns nicht helfen wollen.           Ich werde nicht in die Schule gehen, weil ich   Ista je situacija i s ČIJI, ČIJA, ČIJE (dessen,
Sie wird dir das nicht sagen können.        krank sein werde.                 deren):
                          Ich darf nicht in die Schule gehen, weil ich
„KEIN“ zamjenjuje NICHT kada se radi o       krank bin.                     Das ist der Mann, dessen Tochter neben uns
odricanju posjedovanja nečega/“nekoga“ i      Ich habe nicht in die Schule gehen dürfen,     wohnt.
u još nekim slučajevima. Ono se, međutim,      weil ich krank gewesen bin.            Hier ist die Dame, mit deren Tochter ich in die
mora nalaziti u određenom padežu.                                   Schule gegangen bin.
                          b) Sporedna rečenica na 1. mjestu, glavna
Ich habe keinen Bruder.               na drugom (dva glagola jedan do drugog,      Postoji samo jedan veznik, poslije koga se NE
Maria hat keine Schwester.             odvojeni zarezom!)                 MIJENJA RED RIJEČI u zavisnoj/sporednoj
Wir haben keine Eltern.               Sporedna: Veznik (1.) lice (2.) SVE OSTALO     rečenici: DENN (jer):
Er ist kein Serbe.                 (između) GLAGOL (na kraju)
Sie ist keine Österreicherin.            Glavna: zarez, glagol (1.) lice (2.) sve ostalo  Wir müssen gehen, denn wir haben keine
Ich habe keine Zeit.                (do kraja)                     Zeit.
Wir sehen keinen Mann im Park.                                     Er darf nicht ins Kino gehen, denn er hat keine
Armin hat kein Geld gehabt.             Weil ich krank bin, gehe ich nicht in die Schu-  Hausübung geschrieben.
Ihr werdet keine Zeit haben.            le.

26       11 | 2007
Horoskopza novembar                                     NAGRADNI SUDOKU
                                                         Razonoda
                                               Sudoku je osvojio Evropu! Novi Glasnik vam pruža mogućnost da se
                                               zabavite i osvojite nagradu rešavajući sudoku! Nakon što ste ispravno
                                               rešili zadatak, u polja koja se nalaze ispod tabele upišite brojeve iz polja
   JARAC | 22.12. – 20.1.             RAK | 22.6. – 22.7.           označenih slovima.
Pažljivije analizirajte svoju okolinu i    Neko Vas podseća na ružne događaje iz     Rešenje pošaljite najkasnije do 25. novembra 2007. god. na e-mail redakcije:
nemojte dozvoliti da Vas neko podstiče     prošlosti ili na neke neizmirene račune,   nagrada@glasnik.at i očekujte nagrade: 10 godišnjih pretplata na NOVI
                                               GLASNIK. Imena dobitnika biće objavljena u decembarskom broju
na rivalske odnose. Poslovni rizik u ovom   koje biste rado želeli da zaboravite. Sve   NOVOG GLASNIKA.
trenutku predstavlja pogrešan izbor i don-   se svodi na princip uzimanja ili davanja,
                                                 Brojeve od 1 do 9 upisati tako da se u svakom redu,
osi samo prividno olakšanje. Postupite     ono što dobijate ima veliku cenu i zahteva
                                                  koloni ili kvadratu 3x3 pojavljuju samo jedanput.
u skladu sa svojom savešću. Preterujete    izvesno odricanje. Neko Vas iznenada
u očekivanjima pred voljenom osobom.
Neko ne želi da Vam polaže „račune“.
                        dovodi pred novo emotivo iskušenje.
                        Pratite unutrašnji ritam.
                                               Za amatere
   VODOLIJA | 21.1 – 18.2.            LAV | 23.7. – 22.8.               3      4
Nalazite se u prilici da testirate svoje    Imate dovoljno smelosti da kažete ono
intelektualne ili praktične sposobnosti,    što mislite pred svojom okolinom, ali to       4  2 6 1
učinite sve što je u Vašoj moći da os-     se loše odražava na Vaš poslovni status.
tavite dobar utisak. Vaši planovi mogu     Potrebno je da pokažete i određene dip-       1 6 3 4  7 9 2
da se ostvare na relativno lak način i na   lomatske manire. Ukoliko Vam je stalo da
zajedničko zadovoljstvo. Jasno Vam je
da ne možete dobiti sve što emotivno
                        utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite
                        „malo lukavstvo“. Ali, u svemu sačuvajte
                                                   8 4  6  2
priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji
način da uživate u onome što imate.
                        pravu meru.                       1  7
  RIBE | 19.2. – 20.3.
                          DEVICA | 23.8. – 22.9.
                        Susret sa određenim saradnicima lako
                                                 2    8 3 5
Sve se nalazi u Vašim rukama, ali pod us-
lovom da reagujete u najboljem trenutku
                        može da preraste u neprijatnu situaciju,
                        važno je da pravilno zaštitite svoje po-
                                                   1   4   9
ili u skladu sa zajedničkim pravilima o    slovne interese. Postavite jasnu granicu
uspešnom poslovanju. Nema razloga da      do koje ste spremni da preuzmete po-        4     5   8
sumnjate u svoje sposobnosti. Ukoliko     slovnu odgovornost. Ponekad određene
Vas muče ljubavne dileme, razmislite šta    „sitnice“ više otkrivaju, nego rečenice             5 6
čini povod za Vašu nesigurnost. Nemojte    koje se uporno ponavaljaju.
unapred optuživati svog partnera.                              Za profesionalce
                          VAGA | 23.9. – 23.10.
                                                                               B
   OVAN | 21.3. – 19.4.           Izbegavajte nepoznate situacije ili sarad-
Nalazite se u nezahvalnoj poziciji i neko   nike koji svojim ponašanjem remete Vašu      3 9                                             6
Vam nameće svoja poslovna pravi-        koncentraciju. Većinu radnih obaveza                                                      C

la. Nema razloga da trpite neuspeh       možete da završavate na rutinski način.      4 2                             3              7        5
zbog nečijeg ponašanja, ali nemojte ni     Ukoliko nailazite na hladan emotivni pri-   A
preuveličavati svoje sposobnosti. Budite    jem u nečijem društvu, razmislite o svo-       7                                     6        4
dovoljno promišljeni i mudri. Prijaće Vam   jim manama.                          D
romantičan susret sa jednom bliskom oso-
bom ili neka omiljena zabava u poznatom       ŠKORPIJA | 24.10. – 22.11.
                                                               7                                5
                                                                               E                    F
društvu. Opustite se.             Pokušavate da udovoljite svojim sarad-
                        nicima i da završite planirane obaveze,
                                                 2 4                                     7
   BIK | 20.4. – 20.5.
Previše ste okupirani različitim po-
                        ali nemate dovoljno koncentracije. Suviše
                        ste zaokupljeni potrebom da sve izgleda
                                                 8                                      1              7
slovnim ili društvenim obavezama, a
neko drugi dobija šire privilegije. Ukoliko
                        perfektno, kao i da svi oko Vas budu
                        zadovoljni. Umanjite svoje polazne kriter-
                                                                         5              3 1             4
Vam smeta nečije ponašanje, potrudite da
zavedete princip ravnopravnosti ili fer-
                        ijume. Prijaće Vam susret sa osobom, koja
                        za trenutak ume da Vas povuče u svet                                8              2 5 9            6
                                               G                        H                    I
plej u poslovnom odnosu. Potreban Vam     čudesne romantike i nežnosti.
je dobar emotivni podsticaj ili osoba koja                                  1                                  2            8
može da razume Vaše ideje.             STRELAC | 23.11 – 21.12.
                                               Rešenje:         A      B        C      D      E    F    G    H    I
                        Ponestaje Vam smisao za diplomatijom,
  BLIZANCI | 21.5. – 21.6.          kada se suočavate sa osobama koje bez
Polazite od lažne slike koju imate o jednoj  pardona osporavaju Vaše sposobnosti.     Rešenja iz prošlog broja:                            Godišnju pretplatu na
                                               - nagradni sudoku: 571216889                           NOVI GLASNIK dobili su:
osobi, tako da poslovni neuspeh pred-     Važno je da prećutite situacije, koje mogu
                                                                                       Stanimirović Goran – Beč,
stavlja logičan sled događaja. Morate     da se shvate ili tumače na pogrešan način.  Za amatere              Za profesionalce
                                               2  7  6  5  3  9  1  4  8    4  8  1  9  7  3  6  5  2    Fatmir Bujoku – Beč, Sanja
imati više hrabrosti i samopouzdanja da    Uostalom sve ima svoju dobru ili lošu     9  1  5  7  4  8  6  2  3    5  3  7  1  6  2  4  8  9    Grozdić – Graz, Silvana Antić –
                                               3  8  4  1  6  2  9  7  5    2  9  6  5  8  4  3  1  7
zavedete nova pravila u odnosu sa sarad-    stranu. Ukoliko Vas neko uporno kritiku-    7  3  9  8  1  6  4  5  2    7  2  5  4  9  6  1  3  8
                                                                                       Beč, Zoran Pokorac – Salzburg,
                                               1  5  2  3  9  4  7  8  6    6  4  3  2  1  8  7  9  5    Sinan Bičakić – Beč, Suzana
nicima. Bolje je da svoje misli usmerite ka  je to predstavlja temu za razmišljanje, ali  4  6  8  2  5  7  3  1  9    9  1  8  7  3  5  2  4  6    Frey – Beč, Adam Mitrović –
                                               8  4  3  6  2  1  5  9  7    1  5  2  6  4  9  8  7  3
voljenoj osobi, nego da se suviše zanosite   ne i povod za novu emotivnu raspravu.     6  9  7  4  8  5  2  3  1    3  6  4  8  5  7  9  2  1    Graz, Dubravko Zlokuća – Beč,
posmatranjem različitih osoba sa strane.                           5  2  1  9  7  3  8  6  4    8  7  9  3  2  1  5  6  4    Danijela Mirčić – Salzburg

                                                                                         11 | 2007          27
Vi pitate
                             „Poštovani čitaoci Novog Glasnika, u vezi sa pitanjima koja se odnose na boravak i pravo na rad želimo da naglasimo sledeće:
                      Od 1.1.2006. stupio je na snagu Zakon o naseljavanju i boravku (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) i zakon o policiji za strance (Frem-
                      denpolizeigesetz) koji je zamenio nekadašnji Zakon o strancima (Fremdengesetz). Dodatno će doći do nekih izmena u zakonu o zapošljavanju
                        stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Kao svaki zakon i ovi novi zakoni moraju da se tumače. Pošto još nemamo nikakvo praktično
                             iskustvo, ne možemo vam garantovati da će se naše tumačenje zakona u potpunosti slagati sa tumačenjem nadležnih organa.“
     P
         oštovani čitaoci, primetili smo da se iz broja u broj          U većini slučajeva, dnevno radno vreme ne sme da prelazi 10
         pojedina vaša pitanja ponavljaju. Pretpostavljamo da          sati, a nedeljno 50 sati u okviru utvrđenog vremenskog peri-
         nam to pišu čitaoci koji ne čitaju redovno Novi Glas-          oda, ali za određena zanimanja važe specijalna pravila. Ona
     nik. Na žalost, usled nedostatka prostora, još uvek nismo u           su regulisana Zakonom o radnom vremenu, u kolektivnom
     mogućnosti da uvek iznova odgovaramo iako znamo da vas ti            ugovoru ili internom sporazumu u preduzećima. Prekovre-
     problemi muče. Ponekad, gde je to moguće, odgovaramo ili vas          meni sati su zabranjeni za porodilje i majke koje doje svoje
     savetujemo preko telefona ili e-maila, a zbog sličnosti između         bebe, u izuzetnim slučajevima mogu da rade do 9 sati dnevno,
     tema i pitanja koja nam šaljete - i u junskom izdanju smo iza-         odnosno 40 sati nedeljno.
     brali nekoliko zanimljivih slučajeva i pitanja na koja su odgo-         Šta mogu da uradim kada mi se nepropisno odredi prekovre-
     vorali eksperti Radničke Komore. Naravno, tu su i odgovori na          meni rad?
     nova pitanja. Sudeći po vašim pismima, sve je više „nespora-          Nepropisni prekovremeni rad možete da odbijete. Dokazivanje
     zuma“ između šefova i radnika, a posebno radnica.                da se zaista radi o nepropisnom određivanju prekovremenog
                                             rada je na vama. Odbijanje nije opravdanje za momentalni
     Dileme i pitanja u vezi sa svojim pravima i obavezama možete          otkaz. Ali i odrađeni nepropisno naređeni prekovremeni sati
     nam i dalje slati na adresu:                          moraju naravno da se plate. Ukoliko ste prinuđeni da radite
     NOVI GLASNIK                                  prekovremeno protivno propisima, možete da se obratite in-
     POST FACH 29,                                  spekciji rada koja će ispitati pridržavanje odredbi o radnom
     1050 Wien ili na                                vremenu. Kod nepridržavanja pokreće se upravni postupak
     e-mail: redakcija@glasnik.at                          protiv poslodavca.

     OBAVEZA PREKOVREMENOG OSTAJANJA NA                       PENZIJA USLED BOLESTI
     POSLU
                                             Dragi Glasnikovci,
     Poštovana redakcijo,

     J a radim kao šofer u Gracu. Radi se o specifičnom
      načinu prevoza i vrsti robe (koju prevozimo) o čemu
                                             S  vaka čast na izboru tema i pitanjima o kojima pišete.
                                               Ja bih samo zamolila da objavite nekada (što pre) sve
                                             što možete o odlasku u prevremenu penziju (iz zdravst-
     ne mogu i ne trebam da objašnjavam, ali kod nas u firmi             venih razloga). Hvala
     je leto glavna sezona za posao, dok preko zime imamo              Puno sreće u daljem radu vam želi
     jedva po 4 sata posla. Ovog leta (celi jun, jul i avgust),                               Živica Tanasković
     šef nas je terao da radimo prekovremeno. Obećao nam
     je da će da nam sve to bude plaćeno, ali kada smo dobi-             Odgovor:
     jali platu videli smo da je povišica bila samo neznatno             Ukoliko ste prinuđeni da se usled bolesti prevremeno
     veća od normalne plate. Ja ne spadam u ljude koji hoće             penzionišete, postoji mogućnost da iskoristite invalidsku pen-
     da se provlači po sudovima, ali me zanima koja su moja             ziju, odnosno penziju za osobe nesposobne za rad. Neophodno
     prava kada bi nas šef npr. opet terao da prekovremeno              vam je određeno vreme u kojem morate da budete osigurani:
     ostanemo na poslu?                               Nakon povrede na radu dovoljno je samo da ste osigurani. Pre
     Hvala unapred                                  navršene 27. godine života, potrebno vam je 6 meseci osigu-
                               Aca S.           ranja. Nakon toga, morate da imate najmanje 5 osiguranih
                                             godina u poslednjih 10 kalendarskih godina ili, tokom celog
     Odgovor:                                    dosadašnjeg života 15 godina plaćanja doprinosa. Po jednom
     Dragi Aco S., na žalost, sve je više pisama naših čitalaca koji         mesecu života, preko 50 godina, na svaku godinu mora da se
     imaju problem poput vašeg. Uglavnom nam takva pitanja              doda po jedan mesec osiguranog perioda.
     stižu iz unutrašnjosti Austrije, dok je najmanji broj čitlalaca         Zaposleni koji su izučili ili se obučili za neko zanimanje
     sa tim problemom iz Beča. Pođimo redom. Najpre da vidimo            i pretežno ga praktikovali u poslednjih 15 godina, mogu da
     koja pravila važe za prekovremene sate, odnosno - da li ste u          odu u invalidsku penziju ukoliko iz zdravstvenih razloga više
     obavezi da radite prekovremeno kada to poslodavac zahteva?           nisu u stanju da obavljaju isto ili slično zanimanje. Službenici
     Prekovremeno morate da ostanete na poslu jedino u slučaju da          mogu da idu u prevremenu penziju ukoliko nisu sposobni za
     ste preuzeli za to i obavezu, koja mora biti utvrđena Zakonom          dotadašnju ili neku sličnu lakšu delatnost.
     o radnom vremenu, kolektivnim ugovorom koji se primenjuje,           Osobe koje imaju preko 57 godina, a u poslednjih 15 godina su
     internim ugovorom jednog preduzeća ili Ugovorom o radu.             bar 10 godina obavljale istu delatnost, mogu da se penzionišu
     Da li je prekovremeni rad uvek dozvoljen?                    ukoliko ne postoji „prihvatljiva delatnost” koju bi mogle da
     Ukoliko su vam prekovremeni sati pravovremeno najavljeni            obavljaju a da to bude primereno njihovom zdravstvenom
     - ne smete ih odbiti. Naravno, vaš poslodavac pri tom mora           stanju.
     da uzme u obzir interese zaposlenih. Važni privatni razlozi           Pažnja: To što ne možete da pronađete posao nije dovoljno do-
     zaposlene osobe, kao što je, na primer, obaveza nege bliskog          bar razlog da biste mogli da se penzionišete! Ono što je bitno
     člana porodice ili važni, neodložni termini moraju pri tom da          je činjenica da vaše zdravstveno stanje dozvoljava da i dalje
     se postave iznad ekonomskih interesa poslodavca.                obavljate poslove u nekoj delatnosti.
     Koliko prekovremenih sati je dozvoljeno?                    Možda će vama ili nekome od naših čitalaca biti od pomoći i

28  11 | 2007
                                             Ovu rubriku realizujemo
                                           zahvaljujući velikoj pomoći
                                                   savetnika iz:
sledeće informacije koje smo pronašli na infor-   fona. Time krše Zakon o telekomunikacijama i     državljanstvo. Zanima me mora li se sva-
matoru Radničke komore grada Beča:         Zakon o nekorektnoj reklami (Unlautere Wet-     ka viza platiti?
Postoji mogućnost da za period u kojem ste     tbewerb = UWG). Ukoliko vas neko preduzeće      Unaprijed zahvalna čitateljica
se obrazovali u srednjoj ili višoj školi, na    pozove telefonom, važe sledeća pravila:
nekom univerzitetu ili akademiji, naknadno     U normalnim slučajevima, reklamiranje preko     Odgovor:
uplatite penziono osiguranje. Ova naknadna     telefona je zabranjeno. Izuzeci postoje samo     Poštovana gospođo!
kupovina osiguranih godina za period ob-      kada ste pre poziva dali svoju saglasnost. Uko-   Dodjeljivanje vize je uvijek povezano s
razovanja može da se odbije od poreza. Evo     liko već postoji poslovna veza a vi niste izričito  troškovima. Dok god ste, dakle, strankinja, Vi
pravila: Osiguravajući periodi koji se kod ob-   zabranili telemarketing, preduzeće može da vas    ćete morati plaćati za svaku vizu. To što je Vaš
razovanja upišu u penziono osiguranje, mogu     pozove a da pri tom ne krši zakon. Naravno,     muž Austrijanac, nema nikakve veze sa Vašim
pozitivno da se odraze na visinu penzije kada    u poslednje vreme smo svedoci da se sredstva     obavezama plaćanja prema organu vlasti koji
su uplaćivani za školovanje, studiranje ili     za reklamiranje sve češće kose sa osnovnim      Vam i dalje izdaje vize dok god eventualno i
usavršavanje. Doprinosi mogu da se odbiju      kodeksima i pravilima koja bi trebalo da važe    lično ne postanete austrijska državljanka.
od poreza kao posebni izdaci jer se računaju    u marketingu, pa se agencije i firme dovijaju
kao doprinosi za dobrovoljno osiguranje. To     na razne načine, služeći se često i trikovima.    NA KOJU POMOĆ MOGU DA
znači da ovi troškovi umanjuju iznos koji biste   Vašu saglasnost za kontaktiranje telefonom,     RAČUNAM?
inače morali da izdvojite za plaćanje poreza.    naime preduzeća dobijaju veoma često kada,
Posebni izdaci za naknadnu kupovinu peri-
oda obrazovanja su poreski delotvorni bez
ograničavajuće gornje granice. Paušal u visini
                          na primer, na sajmovima ispunjavate kupon
                          za neku nagradnu igru. Osobe tada misle da
                          popunjavanjem kupona samo učestvuju u na-
                                                     Z  a početak veliki pozdrav redakciji
                                                       Glasnika. Interesuje me kakava sve
                                                     novčana primanja mogu da ostvarim ako
od 60 evra se kod specijalnih izdataka u ovu    gradnoj igri, ali time istovremeno daju i svoju   sam udata za državljanina Austrije i sa
svrhu ne odbija. Ali, oprez: Viša penziona pri-   saglasnost da dobijaju informacije putem tele-    njim imam osmomesečnu bebu koja je
manja koja se time dobijaju, obuhvaćena su     fona ili da ih to preduzeće pozove radi ugov-    takođe državljanin Austrije. Moj suprug
kasnije prilikom oporezivanja isplate penzije.   aranja termina.                   prima dečji dodatak (der Familienbeihilfe)
Primer: Gospođa L radi u firmi Y i zarađuje     Saglasnost ne mora uvek izričito da bude data:    a ja primam mesečno pomoć Karenc s tim
bruto 3.000 evra mesečno. Završila je gim-     Često su odgovarajuće klauzule skrivene u      što nisam nigde radila niti sam sada u rad-
naziju i sada naknadno kupila 24 meseca u vi-    sitno ispisanim redovima. U svakom slučaju,     nom odnosu. Čula sam da od države tre-
sini od 7.000 evra. Gospođa L unosi u poreski    budite obazrivi kada nekome dajete svoje po-     bam dobiti još neku novčanu nadoknadu.
formular (obrazac L1) pod oznakom 450 ovih     datke, pažljivo pročitajte sve što vam se nudi    Da li je to tačno ikome da se obratim?
7.000 evra i zajedno sa rešenjem o oporezivan-   na potpis i precrtajte odgovarajuće delove uz                       Jelena
ju primanja dobija povraćaj poreza u visini od   koje je vezana saglasnost za sprovođenje tele-
2.900 evra.                     marketinga.                     Odgovor:
                          Ukoliko dobijete neželjeni telefonski poziv,     Draga Jelena!
KAKO SE ODBRANITI OD                možete da podnesete prijavu u Birou za teleko-    Pretpostavljamo da kao „Karenz“ označavate
TELEMARKETINGA?                   munikacije. Biro za telekomunikacije (Fern-     „novčanu naknadu za negu dece“ ili „Kin-
                          meldebüro) za Wien, Niederösterreich i Bur-     derbetreuungsgeld“ na koji svaka žena koja
Poštovani,                     genland, nalazi se u Höchstädtplatz 3, 1220     je rodila dete u Austriji ima pravo, ukoliko je

Z   amolio bih da napišete nešto o pozivi-
   ma telefonom. Iz razgovora sa kole-
gama vidim da se sve češće preko telefona
                          Wien. U tu svrhu vam je potrebno ime osobe
                          koja vas je pozvala, ime i adresa preduzeća
                          kao i datum i vreme poziva. Poželjno bi bilo
                                                     njen i status deteta legalan i regulisan. Gore
                                                     navedena naknada pripada dakle i domaćicama,
                                                     studentkinjama, nezaposlenim osiguranicama i
nude nagradne igre, krediti, osiguranja       da imate i kojeg svedoka. Ukažite takođe i      poljoprivrednicama kao i zaposlenim ženama u
ili samo, kako nam kažu: provera kredita      na činjenicu da niste dali saglasnost za tele-    jednakoj meri i pod istim uslovima. Ne pravi se
koji sam uzeo. Interesuje me da li to zakon     marketing. Možete da se obratite i Radničkoj     razlika na osnovu državljanstva deteta ili majke
dozvoljava ili je zabranjeno?            komori (AK) koja će da ispita dalje pravne ko-    odnosno oca.
       Živadin Stojković (Salcburg)     rake.                        Ako, dakle, dobijate svakog meseca 436 eura
                                                     naknade, to je sve što vam pripada, jer Vaš
Odgovor:                      DA LI PLAĆAMO SVAKU VIZU?              muž prima dečji dodatak za zajedničko dete
Da, imate pravo. Utisak je da se saradnici                                i pretpostavljamo radi, tako da imate i drugi
raznih firmi sve češće odlučuju za ovaj vid mar-   Poštovani,                      porodični prihod. Navedenu naknadu možete
ketinga ili ugovaranja termina – u cilju prido-
bijanja mušterija ili klijenata za neki proizvod
ili pružanje usluga. Ukoliko vam je to nepri-
                          P  rve dvije vize koje sam dobila u Aus-
                            triji sam platila jer moj muž tad nije
                          imao državljanstvo. Prije godinu dana
                                                     da primate najduže 36 meseci (pod uslovom da
                                                     i Vaš muž uzme 6 meseci „porodiljskog“), inače
                                                     pomoć ističe kada dete navrši 30 meseci života.
jatno, najbolje je da odmah spustite slušalicu.   moj muž je uzeo državljanstvo, a isto tako      Od 1. 1. 2008. se uvode i mogućnosti skraćenja
Ukoliko se vi nikada niste složili da vas dotična  smo uzeli državljanstvo za našu malol-        dužine vremena primanja pomoći uz istovre-
osoba/firma na ovaj način „informišu“ - ovak-    jetnu djecu. Danas sam dobila treću vizu       meno povećanje iznosa, ali to se Vama ne bi
vi marketinški telefonski pozivi su zabranjeni.   po redu koja je na godinu dana: FAMIL-        isplatilo jer će Vam dete već imati godinu dana,
Uprkos tome, neka preduzeća uvek iznova       IENANGEHÖRIGER koju sam platila kao         pa bi gubici koje bi prelaženje na novi sistem bili
pokušavaju da pridobiju klijente putem tele-    i prethodne dvije kad moj muž nije imao       znatni.

                                                                 11 | 2007       29
Vaša pisma
Poštovani čitaoci, ova strana je rezervisana
za vaša pisma. Budući da smo mišljenja da    a za kakvo se kaže da je nepristojno,      lim da trebate objavljivat što se dešava
je i jezik kojim govorimo i pišemo deo naše   primitivno i vilgarno. Možete to da obja-    u ovoj ili onoj birtiji (to i nije kultura),
kulture, a možda i neka vrsta našeg folklora,  vite kao dodatak za vašu novinu. Pošto      već bi jako lijepo bilo da imate još koji
odlučili smo da u jezičkom, gramatičkom i
stilskom pogledu objavljujemo onako kako    znam da ovaj časopis čitaju normalni       prikaz neke izložbe, knjige, koncerta
ste i vi napisali. Eventualna cenzura sa naše  ljudi, neka ovo shvate i kao moj apel da     ili neke druge prigodne manifestacije
strane zahvatiće jedino vulgarizme i uvrede.  i oni to isto urade u sa svojim poznanic-    iz kulture. Ili prijedlog broj 2: Zašto
Naravno, slobodnog mesta za vaše komentare
                        ima, decom ili prijateljima. Dokle više     ne napravite neku berzu knjiga (kupu-
o onome što piše ili bi trebalo da piše Novi
Glasnik – i dalje će biti, tako da nam možete  da se brukamo, kad već imamo ovakve       jem – prodajem – mijenjam)? Ovo ne
pisati o svemu što ovih dana zaokuplja vašu   sportiste koji su sam vrh svetske lige!     preporučujem tek tako, već znam da ćete
pažnju.
                        treba da se ponosimo sa njima! Pozdrav-     na taj način, podstaći sigurno desetine
Svoja pitanja i sugestije ne samo našoj
redakciji, već i ostalim čitaocima, možete   ljam vas i zahvaljujem ako objavite ovo     mladih ljudi da krenu malo više i agilni-
slati na adresu: NOVI GLASNIK, POST       pismo.                      je da se raspituju o muzici, literaturi ili
FACH 29, 1050 Wien ili na e-mail: reda-
                                     Sima Kostić - Beč   umjetnosti uopšte. Jedan časopis nema
kcija@glasnik.at.
                                                 samo informativni karakter već se mora
O nekulturi navijača              Odgovor:                     baviti i nekom vrstom pedagogije tj.
Poštovana redakcijo,              Poštovani Simo,                 usmjeravanja svog čitateljstva na prave


J  avljam vam se jer želim da vas zamo-
   lim da pokrenete neku širu akciju
„opismenjavanja i vaspitanja“ našeg
                        Žao nam je što su ti „navijači“ uspeli da vam
                        poremete ugođaj i atmosferu koji je na ovom
                        velikom turniru stvorio Novak Đoković! Ako
                                                 vrijednosti i puteve, jer ne zaboravite,
                                                 mnogo te djece odrasta u domovima
                                                 gdje se samo razmišlja o novcu i egzis-
sveta koji živi ovde. Sigurno ste bili u    je za utehu, Nole je turnir osvojio i skoro da  tenciji, gdje roditelji ne čine ništa po pi-
Stadthali i pratili teniski turnir, odnosno   je izvesno da ćemo ga videti i sledeće godine  tanju kulturnog odgovja svojih nasljed-
našeg Novaka Đokovića koji nam je po-      kada bi trebalo da brani ovu titulu, pa će to  nika. Djeca sama po sebi nisu glupa,
nos i dika sada, kada su nam svi spor-     biti nova prilika da pokažemo svoju kult-    ona to postaju vremenom ukoliko im ne
tovi na najnižem nivou od kad ja pratim     uru! Hvala na sugestiji, razmotrićemo je do   dajemo prave savjete u pravo vrijeme. S
sport - a imam šesdeset i dve godine!      sledeće prilike.                 poštovanjem
Dečko se borio, igrao je i igrao se sa pro-                                         Hajro V. iz Beča
                        Opet o kulturi
tivnicima kao što samo on ume. Lako je
stigo do četvrt finala, do kojeg je publika   Poštovani,                    Odgovor:
bila uglavnom „normalna“! A, tada na
početku - Novaku ne ide baš najbolje, a
Argentinac mnogo jak i raspoložen za
                        Č   itam vaše tekstove i savjete re-
                            dovno. Niste loši, mada bi mogli
                        da budete još bolji. Naravno, kao što se
                                                 Poštovani Hajro,
                                                 Lepe su vam ideje, ali kao što ste i sami
                                                 primetili – mali broj strana nam diktira i
igru! Naravno, Đoković je sto puta do      kaže: Ko se hvali – taj se kvari, ja vas     uslovljava i sadržaj. Naravno, čim budemo
sada da umeo da se podigne kad je bilo     neću hvaliti, već želim da vam dadnem      povećali broj strana – proširićemo i rubriku
najteže i da se bori kao lav, pa je tako    prijedlog. Nakon što ste jedno vrijeme      iz kulture. Što se vaše prve ideje tiče, to ćemo
krenulo i sada. Ali, onda na scenu stupa    imali 40 strana, primjetio sam da ste se     početi možda i ranije i to preko naše inter-
publika koja počinje da ga bodri tako što    ponovo vratili na trideset i dvije. Nara-    net strane! Ipak, takvu jednu „berzu“ treba
zviždi i provocira njegovog protivnika     vno, čim sam vidio odmah sam znao da       ažururati često, a to je u mesečnom časopisu
Chelu. I šta je onda Noletu preostalo      će trpjeti kultura. Jako malo imate tema     i nezahvalno i nemoguće. Ipak, hvala na sa-
nego da se bori i protiv Argentinca i pro-   iz kulture. Kada ovo kažem – ne mis-       vetima. Pozdrav iz redakcije.
tiv „naše“ publike. Čak je i on, onako
lepo vaspitan pokušavao nekoliko puta
da zamoli publiku da bude fer i da mu
                         NAGRADNA IGRA
tako ne „pomaže“, ali ništa nije vredelo.    U broju 25. smo objavili nagradnu igru za sve nove pretplatnike na Novi
 Moj predlog je da sledeći put kad dođe     Glasnik. Besplatn kurs teorijske nastave u Auto školi „Schwedenplatz“ dobilo
                         je 6 naših novih čitalaca:
   do ovakvih takmičenja gde dolaze
    naši sportisti obavezno štampate     Ljubomir Kovinjalo, Milan Aćimović, Petar Mitić, Voislavka Radovanović, Vo-
    za tačno taj sport ili turnir informa-  jislav Vučković, Dara Stević
    tore u kojima će jasno da piše kakvo
                         Srećnim dobitnicima čestitamo, a ostalima želimo više sreće u nekoj od nared-
     ponašanje i navijanje je dozvolje-   nih nagradnih igara.
     no na tom sportskom takmičenju,

30       11 | 2007
                                 U sledećem izdanju
 Novi Glasnik YU ISSN 1452-0559

 Izdavač i redakcija/Medieninhaber und Redaktion:
                                      barskom
                                 U decembarskom
 United Media International d.o.o., ul. Zmaj Jovina 9,
 11000 Beograd, SCG, Tel: +381 63 8458658
 www.glasnik.at, redaktion@glasnik.at
                                   broju                             donosi:
 Za izdavača/Herausgeber: Jasmina Kiski
 Izlazi u / Erscheinungsort: Beograd SCG
 Urednik/Chefredakteur: Dejan Ristić
 Slobodni saradnici/Freie Mitarbeiter: Prof. Goran Devrnja,
 Mag. Vesna Varadin, Milan Vlasković, Nemanja Dragojlović,
                                 - INTERVJU
 Mag. Michael Warzecha, Dijana Radić-Bedaković, Marina      Za decembarsko izdanje Vam pripremamo portret jednog našeg uspešnog zemljaka
 Kuljanin, Darko Miloradović, Dr. Ivo Jelčić, Ida Haider     iz sveta nauke i muzike!
 - Labudović, Prof. Mića Miljković, Arh. Ivan Redi, Tomas
 Mitrevski, Elva Jovanović, Dragan Aranđelović - Arči, Selma
 Joldžo, Andrea Iveljić, Ivana Nimčević, Dragana Cvetojević
 Štampa/Druck: “Preprint” BiH, za Austriju/für Österreich
                                 - TEME KOJE VAS ZANIMAJU
 “S&L Druck- und Verlags GmbH”, 7423 Pinkafeld          U ovom broju smo doneli prvi deo najvažnijih informacija o Internetu! Verujemo da
 Oglasi/Anzeigenleitung: Nenad Stevanović,
 Tel. +43 664 444 66 96, stevanovic@glasnik.at
                                 veliki broj naših čitalaca već odavno koristi prednosti ove „elektronske mreže“, ali
 Distribucija/Vertrieb: ESC Company                ipak, znamo da izvestan broj nema nikakvih kontakata sa Internetom. Nakon što ste
 Distribucija Austrija/Vertrieb Österreich: Morawa, Post
 Kontaktbüro Wien: “Etnomarketing”
                                 se upoznali – u sledećem broju možete čitati o pravnim aspektima korišćenja interneta
 Mariahilferstrasse 125, 1060 Wien,                (zloupotreba, radno mesto, kupovina, prodaja itd.).
 Tel. +43 1 955 1 559-0 Fax -12, office@etnomarketing.at
 Pisma za Austriju/Postanschrift: Postfach 29, 1050 Wien
 Cena/Preis: € 2,20
 Godišnja pretplata/Jahresabo: 26,40 €
                                 - VI PITATE – Glasnik ODGOVARA
 Servis za pretplatu/Aboservice: +43 676 95 80 456        U našu redakciju stiže sve veći broj vaših pisama u kojima tražite odgovor naših savet-
 Izdavač nije odgovoran za sadržaj zakupljenog i oglasnog
                                 nika za zakone i pravni sistem Austrije. Advokati, socijalni radnici, lekari i ostali naši
 prostora. Zadržavamo prava na sve objavljene tekstove i     stručni saradnici traže odgovore na vaša pitanja. Pitanja možete slati na e-mail adresu:
 fotografije, preuzimanje je dozvoljeno samo uz pismenu
 saglasnost izdavača. Wir weisen darauf hin, das der Inhalt mit  redakcija@glasnik.at. Odgovore na najzanimljivija pitanja objavićemo u sledećem broju.
 größter Sorgfalt recherchiert wurden, es ist jedoch möglich
 das uns eventuelle Fehler unterlaufen sind. Aus diesem Grund
                                 Ne znamo baš sve, ali znamo ko zna!
 übernehmen wir keine Haftung für die erschienenen Texte und
 Informationen. Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen
 sind vorbehalten und nur durch schriftliche Genehmigung des
 Herausgebers gestattet.
 Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste 2007.
 POZIV NA SARADNJU                                     KONCESIONIRANA FINANSIJSKA SAVETNICA


 D   ragi čitaoci i čitateljke, ukoliko ste vredni,
    ambiciozni i volite novinarstvo – NOVI
                                                Aleksandra Pejović
 GLASNIK otvara vrata za saradnju. Pored nave-                               SPECIJALISTA
 denih osobina, obavezno morate imati završenu                     za različite modele finansiranja Vaših potreba
 maturu i da vas odlikuju: upornost, tačnost i lo-
 jalitet.                                         PITANJA koja se odnose na novac su stvar poverenja!
 Poziv je takođe upućen sposobnim i talen-                            KAKO da smanjim svoje kreditne rate?
 tovanim prodavcima i ekonomistima iz oblasti                       DA LI će mi penzija jednog dana biti dovoljno visoka?
 marketinga.                                              DA LI ispravno štedim?
                                             KAKO da kupim stan (umesto da večito plaćam kiriju)?
 Pošaljite nam svoju biografiju sa fotografijom na:
 e-mail: redakcija@glasnik.at                             • Povoljni modeli finansiranja koje nudim isključivo u saradnji sa
                                             renomiranim austrijskim bankama mogu Vam doneti uštedu do
 tel: +43/1/955 1 559 - 15                                40% u odnosu na “klasične kredite”
                                            • Iscrpno savetovanje i udobno zaključivanje ugovora - potpuno
                                             BESPLATNO samo za Vas (moje honorare plaćaju banke)!
  Servis za Test za dobijanje državljanstva
                                            • Bez birokratije, savetovanje na MATERNJEM JEZIKU!
Poštovani čitaoci, zaključno sa prošlim brojem, Novi Glasnik je            • Proveravam za Vas postojeće kredite besplatno i bez ikakvih
objavio tačne odgovore na SVA pitanja sa Testa za dobijanje               obaveza za Vas i pomažem Vam da kroz povoljni aranžman
austrijskog državljanstva. Ukoliko niste na vreme nabavili prim-             rasteretite svoj kućni budžet.
erak sa pitanjima i odgovorima iz vaše pokrajine, možete se
javiti dokumentacionom centru naše redakcije na tel. : 0676/
95 80 456 ili na e-mail adresu: redakcijа@glasnik.at sa nazna-
kom: TEST ZA DRŽAVLJANSTVO. Svi naši pretplatnici ovu skriptu             Adresa: 1120 Wien, Rotenmühlgasse 15/30
mogu dobiti potpuno besplatno.                             Tel/Fax: +43 1 581 46 80
                                            Mobil: +43 664 174 45 62                  Plaćeni oglas


                                                                   11 | 2007       31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:112
posted:4/4/2010
language:German
pages:32