Integrating professional practices in a vocational ICT

Document Sample
Integrating professional practices in a vocational ICT Powered By Docstoc
					Integrating professional practices in
  a vocational ICT curriculum       Harrie van Seters
       HAN University

       14 february 2009
                  1
Informatics and Communication Academy
 1500 students
 Staff: 120 employees
 5 educations:

 –  Business Informatics
 –  Informatics
 –  Technical Informatics
 –  Communication and Multimedia Design
 –  Digital Communication

 1 Scheme committee for 5 educations

                      2
Flexible routes to graduation

 1st year: basics for every type of education

 After the 1st year the student must choose:
 –  3 semesters (each 30 ects)
 –  1 minor (30 ects)


 A semester has one theme: a professional task
                         3
 Flexible routes to graduation
 graduation       graduation      graduation

   minor              minor             minor
           semester
                         semester
            minor                      internship
  semester
                             semester
    internship          internship
           semester           minor
semester                            semester
       semester        semester
Communications-propedeuse             ICT-propedeuse       4
14 semesters  = 14 professional tasks
                 5
Semester structure

             Joint Project (15 ects)           Competence Level 3
             Teams of 5 students
       Course      Course       Course      Competence Level 2
       7,5 ects     7,5 ects      7,5 ects
                                  Competence Level 1


Communications-propedeuse                   ICT-propedeuse       6
7
8
The 'Semester model'
 Courses lay the foundation for the project

 Students must manage their own process of learning

 During projects just-in-time feedback of lecturers

 Transfer in the projects
 –  The ability to employ concepts learned in courses in different
   contexts

 External customers where possible

 Consequence: students are willing to learn more than in the
 past
                                    9
Not every combination is allowed
 An allowed combination belongs to just one of the
 five educations

 For every education:
 –  A defined kernel of semesters
 –  A defined set of related semesters

 Rule:
 –  At least TWO semesters from the kernel of an education
 –  At most ONE semester that is related to the education

                             10
Informatics: Kernel
           11
Informatics:  Related
             12
Bachelor level

 Every allowed combination must lead to a Bachelor
 of ICT or a Bachelor of Communications

 Students have to reach 3 times competence level 3

 Preparation for life long learning
 –  Students 'learn to learn'
                        13
Generic competences
 One set:
 –  Analyse
 –  Advise
 –  Design
 –  Build
 –  Evaluate
 –  Manage
 –  Communicate
 –  Plan
 –  Teamwork
 –  Reflection and self-management


 To use in the 1st year, in a semester, internship, graduation
 assignment

 Every professional task elaborates these competences in a
 specific context

                               14
Competences elaborated in generic
indicators
                 ANALYSE


Graduates are able to perform an analysis systematically and
  professionally

Indicators
1.  Brengt de situatie in kaart en formuleert de probleem- of doelstelling
2.  Vertaalt de probleem- of doelstelling naar onderzoeksvragen.
3.  Gebruikt analyse- en onderzoeksmethodieken, -technieken en -
   gereedschappen.
4.  Verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en
   beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is.
5.  Interpreteert de informatie en beantwoordt de onderzoeksvragen
6.  Beantwoordt de onderzoeksvragen en trekt conclusies.
7.  Rapporteert en presenteert de resultaten en hoe deze bereikt zijn.

                                    15
One of the indicators of DDOA:
           ANALYSE              Ana3.1
 De kandidaat kan een concreet probleem in de reële wereld onderzoeken op basis van
 interviews met betrokkenen en/of relevante documenten, en als resultaat van dit
 onderzoek een requirements specificatie opleveren voor een systeem dat een oplossing
 biedt voor het probleem. De kandidaat houdt er rekening mee dat niet alle informatie
 verkregen kan worden, of pas later in het ontwikkelproces boven water kan komen. Ook
 houdt de kandidaat er rekening mee dat eisen tijdens het ontwikkelproces kunnen
 veranderen.

 De specificatie bestaat uit een overzichtelijke opsomming van de eisen en uit
 implementatie-onafhankelijk geformuleerde use cases. Elke use case geeft een
 beschrijving van hoe een actor een concreet doel dat voor hem zinvol is kan bereiken. De
 use cases worden in een use case diagram getoond, waarin waar mogelijk gebruik wordt
 gemaakt van includes- of extends-relaties. De use cases worden in overleg met de
 opdrachtgever voorzien van een MoSCoW-criterium. Ook worden de use cases geordend
 volgens prioriteiten van ontwikkeling, waarbij de risicovolle en complexe use cases de
 hoogste prioriteit krijgen.


                                          16
   Validition
ICA generic competences
  Analyse          Advise         Design   ….  ….ICA generic indicators
1.Maakt een ontwerp dat    2. Onderzoekt mogelijke
voldoet aan eisen en        alternatieve ontwerpen.
                               ….  ….  ….
verwachtingen             ?                    ?
                       ?
1    2    …DDOA specific indicators for Design
                                      17
 Mapping specific indicators on generic
 competences
         Analyse  Advise  Design     Build     Evaluate  Manage  Communication  Plan    Teamwork  Reflection                                Propedeuse

I-Prop         x    x     x         x          x      x        x     x     x

                                 CRIA (R)

Kernel         x    x     x         x     x           x        x     x

                                 DDOA

Kernel         x         x         x          x      x        x     x

                                3e semester
Kernel/Related           Minimum of 4 competences                 x        x     x     x


                                Internship

Internship             Minimum of 2 competences                 x        x          x                            Graduation assignment

Graduation             Minimum of 2 competences                 x        x          x
                                                                18
How to cope with the general
competences?
 Planning, Communication, Teamwork, Reflection

 Acquired dependent of the professional task

 Examples:
 –  Planning: Students software engineering have to decide
   which software process model is appropiate
     Waterfall
     Some iterative variant
 –  Communication: the emphasis is voor business
   consultants different than for user-interface designers

                                19
Problems
 Lecturers from different domains have to cooperate
 –  Software engineering and General skills

 Flexibility required
 –  In coaching, organisation, formulating exercises
 –  Stimulating that students learn of each other, not per se of
   lecturers

 Defining different roles for students
 –  When using SCRUM: scrum leader, product owner, team
   workers
 –  What does planning/communication etc. mean for each of
   these roles?
                               20
21
In het vorige curriculum hoefden studenten niet
echt te plannen.
De lecturers deden dat voor hun via een
spoorboekje
–  Lessen, deadlines en mijlpalen werden nauwkeurig
  gespecificeerd door leraren
Meeliften makkelijk wegens groepsgrootte van 8/9
                            22
Welk semester per opleiding?
                23