Zaman Prasejarah di Malaysia by zjc90296

VIEWS: 0 PAGES: 14

									   Zaman Prasejarah di Malaysia


      Zaman Prasejarah di Malaysia

Zaman Paleolitik  Zaman Neolitik  Zaman Logam
Paleolitik  Neolitik  Logam
     Panah Nak Lompat
Ciri-ciri Penempatan
      Hidup berpindah-
      randah

      Biasanya tinggal di
      kawasan terbuka (di
      luar gua), di dalam
      gua, dan di sekitar
      tasik.
  Kegiatan Dan Peralatan
Memburu binatang liar.
Memungut hasil hutan
seperti buah-buahan
dan pucuk-pucuk daun.
Mengamalkan cara
hidup sara diri.
Menggunakan alat batu
sebagai alat utama
dalam kehidupan
seharian.
             Kegunaan alat batu
Alat repihan yang
digunakan untuk
meraut dan
memotong.
Alat penetak yang
digunakan untuk
menetak pokok
dan memotong
daging.
      Zaman Paleolitik
Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000
tahun dahulu                  Carta


                      Manusia Perak
 Ciri-ciri Penempatan
                       Rumusan
 Kegiatan dan Peralatan
                       Latihan
 Kepercayaan
 Lokasi di Malaysia
Animisme

Mengamalkan upacara
perkuburan
Lokasi Di Malaysia
Bukit Jawa, Kota Tampan, dan Bukit
Bunuh di Lenggong, Perak.

Gua Niah, Sarawak.

Tingkayu, Sabah.
   Gua Niah, Sarawak
                Penemuan artifak di Gua Niah
Peninggalan Penghuni Gua Niah
Penemuan peninggalan manusia di tapak
ekskavasi Bukit Jawa, Lenggong, Perak,
membuktikan sejarah zaman prasejarah di
Malaysia bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000
tahun dahulu.

Kita patut mencontohi kegigihan dan semangat
berusaha masyarakatan Zaman Prasejarah
  Upacara Perkuburan
Dalam upacara perkuburan masyarakat
Zaman Paleolitik, mayat dikebumikan
dengan barang-barang seperti makanan
dan alat-alat batu
Manusia Perak
        Maklumat lanjut
    Manusia Perak

Manusia Perak ialah   PERSONAL DETAILS
rangka manusia      Real name : Unknown
Zaman Paleolitik     Named : Perak Man
yang ditemui di Gua    Dating : 10,000 - 11,000
Gunung Runtuh       years B.P
pada tahun 1990.     Gender : Male
Manusia Perak       Age : 40 - 45 years ago
dikebumikan        Height : 156 - 160 cm
dengan kaki terlipat.

								
To top