Docstoc

download_SieKom_Piotr_Gorczynski_SK-Bezpieczenstwo sieci komputerowych

Document Sample
download_SieKom_Piotr_Gorczynski_SK-Bezpieczenstwo sieci komputerowych Powered By Docstoc
					Sieci komputerowe
   Bezpieczeństwo sieci
    komputerowych
         Piotr Górczyński

   27/09/2002     1
Plan

  Podstawowe pojęcia
  Podstawowe usługi zabezpieczające
  Ochrona
  Wirusy, robaki, konie trojańskie
  Statystyki
  Systemy operacyjne
  Hasła
  Firewalle
  Programy antywirusowe
  Kryptografia
  Podpis cyfrowy
  SSL
  Integralność danych
  Poczta
  WWW


      27/09/2002       2
Podstawowe pojęcia

 Atak na bezpieczeństwo danych
  ataki aktywne
  ataki pasywne
 Usługi ochrony danych
 Mechanizmy zabezpieczające
  szyfrowanie
  uwierzytelnianie
  ochrona antywirusowa
 Typy możliwych ataków
  przerwanie (interruption)
  modyfikacja (modification)
  przychwycenie (interception)
  podrobienie (fabrication)


     27/09/2002      3
Podstawowe usługi zabezpieczające

 Identyfikacja (ID)
 Uwierzytelnianie (ID, Hasło, Dowód osobisty,
 prawdziwa placówka banku)
 Autoryzacja (przydzielanie praw dostępu)
 Kontrola dostępu (nadzorowanie praw dostępu)
 Poufność (utajnienie danych)
 Integralność danych (wykrywanie zmian danych)
 Niezaprzeczalność (potwierdzenie dostarczenia
 danych, podpis cyfrowy)
    27/09/2002    4
Waga usługi uwierzytelniania

                [5]
   27/09/2002   5
Ochrona

 Polityka bezpieczeństwa określa co i w jaki sposób
 chronić.
 Z polityki bezpieczeństwa wynika:
  ochrona danych
  ochrona konta użytkowników
  zapobieganie przechwytywaniu danych transmitowanych
  przez sieć
  usuwanie błędów w oprogramowaniu systemowym
  filtrowanie pakietów w sieci
     27/09/2002     6
Wirusy, robaki i konie trojańskie

 W najgorszym przypadku programy mogą
 spowodować utratę danych i uszkodzenie komputera
 Ochrona:
  programy antywirusowe (sprawdzić pożyczony dysk)
  firewalle
  niski poziom zaufania (nie otwierać załączników, nie
  uruchamiać makr)
     27/09/2002      7
Statystyki
(CERT NASK 1999)
 Cele włamań:
   wprowadzenie zmian w systemie (modyfikacja plików haseł,
   podmiana oprogramowania systemowego)
   instalowanie koni trojańskich lub snifferów (podsłuchiwanie
   pakietów TCP/IP)
   czytanie cudzej poczty elektronicznej
    zmiana zawartości stron WWW
 Typy ataków:
   skanowanie hostów i sieci
   ataki typu blokowanie usługi (DoS - Denial of Service)
   typowe włamania do systemu
   spam          27/09/2002   8
Statystyki

 „[...]Podobnie, nie poprawiony w porę błąd w
 popularnym serwerze WWW Internet Information
 Server (IIS) firmy Microsoft pozwolił na błyskawiczne
 kilkakrotne rozprzestrzenianie się robaka
 internetowego Code Red w drugiej połowie 2001
 roku, w rezultacie czego zainfekowanych zostało
 kilkaset tysięcy komputerów i spowolniona została
 praca całego Internetu, a szacowane straty sięgnęły
 kilku miliardów dolarów.[...]”
 [6]
    27/09/2002     9
Systemy operacyjne

 Mały poziom zabezpieczeń
  Windows 95/98
 Wysoki poziom zabezpieczeń
  Windows NT/2000/XP
 Każdy system ma „dziury”, przez które może się
 dostać włamywacz.
 Aby się zabezpieczyć należy instalować łaty (patch,
 service pack).
    27/09/2002     10
Bezpieczeństwo haseł

 Sposoby zdobycia hasła
  karteczki w szafce
  kosze na śmieci
  podszywanie się po pracownika HelpDesk
  konie trojańskie
  podsłuchiwanie w sieci
 Polityka zabezpieczeń haseł
  okresowe wymuszanie zmiany hasła
  pamiętanie ostatnich n-haseł (np. pięciu)
  wymuszanie długości haseł
     27/09/2002      11
Dobre hasła

 Cechy dobrego hasła:
  hasło powinno mieć minimum 6 znaków
  powinno być kombinacją dużych i małych liter, cyfr oraz
  znaków specjalnych
  nie może być słowem, które znajduje się w słowniku
  jakiegokolwiek języka
  nie powinno się używać tego samego hasła do różnych kont,
  programów, itp
 Przykład:
  ToJestMoje2hasło
  #WlazłKotNa#
     27/09/2002     12
Firewalle

 Firewall (ściana ogniowa) to urządzenie lub program,
 którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa
 sieci w przypadku prób włamania.
 Najbardziej popularne typy firewalli:
  statyczny filtr pakietów,
  dynamiczny filtr pakietów,
  proxy
 Profesjonalne
  CheckPoint FireWall-1
  Pics
 Domowe i do małych biur     27/09/2002       13
Diagram sieci z firewall

              [2]
    27/09/2002   14
Statyczny filtr pakietów

 Statyczny filtr pakietów jest nieinteligentnym
 urządzeniem filtrującym.
 Ruch w sieci jest kontrolowany przy użyciu informacji
 zapisanych w nagłówkach pakietów.
 Zgodność nagłówka z listą dostępu decyduje o tym,
 czy pakiet jest przepuszczany lub odrzucany.
     27/09/2002    15
Dynamiczny filtr pakietów

 Dynamiczny filtr pakietów kontroluje ruch na postawie
 atrybutów pakietu oraz tabeli stanów.
 Tabela stanów pozwala na zapamiętanie poprzedniej
 wymiany pakietów.
 Odpowiedź zdalnej maszyny sprawdzana jest z
 tabelą stanów w poszukiwaniu:
  czy chroniona maszyna wysłała jakieś zapytanie
  czy port źródłowy informacji zgadza się z odpowiedzią
  czy port docelowy informacji zgadza się z odpowiedzią
     27/09/2002      16
Proxy

 Proxy jest aplikacją, która przekazuje ruch między
 dwoma segmentami sieci (separacja sieci,
 tłumaczenie adresów NAT)
 Transmisja poprzez proxy:
   1. Żądanie przez komputer klienta usługi na zdalnym serwerze
     kierowane jest do proxy. Proxy identyfikuje jaki rodzaj usługi
     jest żądany i weryfikuje żądanie z listą dostępu.
   2. Proxy formułuje nowe zapytanie do zdalnego serwera i podaje
     siebie jako źródło.
   3. Zdalny serwer odpowiada i przesyła dane do proxy. Proxy
     otrzymuje odpowiedź i sprawdza czy informacje w odpowiedzi
     są akceptowalne
   4. Prozy kieruje informacje do komputera klienta.
    27/09/2002        17
Firewalle domowe i małych sieci

  Programy rezydujące w pamięci komputera. Proste w obsłudze.
  Brak zaawansowanych usług (translacja adresów, kontrola
  zintegrowana z domeną, itd.)
  Avirt Soho
  ConSeal PC Firewall
  Jammer
  LockDown 2000
  Norton Internet Security
  Sybergen Personal Firewall
  WinGate
  Winroute
  Zone Alarm      27/09/2002      18
Programy antywirusowe

 McAfee Virus Scan - shareware, komercyjny
 AntiViral Toolkit - shareware (ograniczony czas
 działania)
 Panda Antivirus - shareware
 eSafe Protect - shareware, komercyjny
 Norton Antivirus - darmowa wersja 30-dniowa,
 komercyjny
 Mks_Vir - darmowa wersja, komercyjny
     27/09/2002    19
Kryptosystemy

 Kryptosystemy służą do szyfrowania informacji.
 Przykład: CEZAR
 Atakiem brutalnym nazywamy sprawdzenie
 wszystkich kluczy.
 Kryptosystem jest poprawny jeżeli każdy atak jest
 atakiem brutalnym.
 Kryptosystem jest skuteczny jeżeli czas
 odszyfrowania jest dłuższy niż czas poufności
 informacji.
    27/09/2002     20
Moc szyfru

 Moc szyfru zależy od długości kluczy (w bitach).
 Im większa moc szyfru tym więcej czasu potrzeba na
 jego złamanie.
    27/09/2002    21
Klucz symetryczny

 RC3,3DES
 Nie zapewniają niezaprzeczalności
 Mogą być szybko złamane
 Konieczność bezpiecznego dostarczenia klucza
 Bezpieczne przy częstej zmianie kluczy i krótkim
 czasie szyfrowania.
 [1]    27/09/2002     22            [1]
Klucz asymetryczny

 RSA, DSS
 Zapewniają niezaprzeczalność
 Dla kluczy>1024 bity nie do złamania
 Długi czas odszyfrowywania
                   [1]

    27/09/2002    23
Szyfrowanie kluczami symetrycznymi i
asymetrycznymi
1.  Za pomocą szyfrowania asymetrycznego RSA
   prześlij klucz.
2.  Szyfruj metodą 3DES za pomocą przesłanego
   klucza.
     27/09/2002   24
Integralność danych

 Do zapewnienia integralności danych służą funkcje
 skrótu (hash functions)
 MD2, MD4, SHA.
 Funkcje skrótu są nieodwracalne.
   skrot=f(wiad), ale nie istnieje F=f-1, żeby wiad=F(skrot)
 Algorytm:
  1. Nadawca oprócz wiadomości przesyła jej skrót
   (zaszyfrowany kluczem prywatnym).
  2. Odbiorca tworzy sam skrót z odebranej wiadomości i
   porównuje z odszyfrowanym skrótem nadawcy.
  3. Jeśli skróty się nie zgadzają – wiadomość została
   zmieniona.     27/09/2002       25
Popis cyfrowy

 Niezaprzeczalność (autor), integralność, data
 Nie zapewnia poufności (trzeba szyfrować)
 Podpis jest skojarzony z certyfikatem
               [1]

     27/09/2002        26
Certyfikat

 Certyfikat jest to związany z kluczem zbiór informacji opisujący,
 do kogo ten klucz należy.
 Certyfikat jest wystawiany przez Centrum Certyfikacji (Certificate
 Agency - CA), które poświadcza prawdziwość informacji w
 certyfikacie.
 Certyfikat można też wystawiać poza Centrum Certyfikacji, ale
 certyfikat jest wtedy nie potwierdzony (not validated).
 Na podstawie certyfikatu otrzymanego od CA, nazwijmy go B,
 można wystawić inny certyfikat, nazwijmy go D. Wtedy za
 prawdziwość informacji na certyfikacie D odpowiada B. Ścieżkę
 CA-B-D nazywamy ścieżką certyfikacji.
 Centra Certyfikacji
   http://www.verisign.com/
   http://www.unizeto.pl/      27/09/2002      27
  Certyfikaty w Internet Explorer

 W menu Narzedzia (Tools)
 kliknij polecenie menu Opcje
 internetu (Internet Options).
 Wejdź na zakładkę
 Zawartość (Content) i kliknij
 guzik Certyfikaty...
 (Certificates...)
 CA znajdują się na zakładce
 Zaufane Centra Certyfikacji
 (Trusted Root Certification
 Authorities)
 Wszystkie certyfikaty, których
 ścieżka będzie zawierała
 certyfikaty wymienione na tej
 zakładce będą mogły być
 zweryfikowane (validated)
 Aby obejrzeć szczegóły
 dotyczące certyfikatu kliknij go
 dwukrotnie
       27/09/2002       28
Przykłady ścieżki certyfikacji
    27/09/2002   29
SSL

 SSL (Secure Socket Layer) jest protokołem
 umożliwiającym uwierzytelnianie, poufność i
 integralność danych pomiędzy dwoma aplikacjami.
 Pozwala na negocjację algorytmu szyfrującego oraz
 kluczy kryptograficznych.
 Jest niezależny od protokołu aplikacji. (można
 zabezpieczyć inne protokoły).
 Dla protokołów z wyższej warstwy SSL jest
 przeźroczysty.
    27/09/2002    30
Kryptosystemy w SSL

 SSL może używać kryptosystemów:
 symetrycznych (DES, RC4)
 asymetrycznych (RSA,DSS)
    27/09/2002   31
WWW

Transmisja między przeglądarką     Bezpieczeństwo transakcji realizowanych
a serwerem jest szyfrowana tylko     poprzez PekaoInternet jest dla
wtedy, gdy jest kłódka.         nas bardzo ważne. Z tego względu przed
Jeśli wpisujemy numer karty       każdym zalogowaniem
kredytowej na stronie, która       do serwisu prosimy o sprawdzenie,
pokazuje się bez kłódki, istnieje    czy:
niebezpieczeństwo podsłuchu.       - w pasku adresowym przeglądarki jest
                     wpisany adres
Kliknij na kłódkę, aby podejrzeć      https://www.pekao24.pl
szczegóły certyfikatu          - czy w prawej dolnej części ekranu
                     znajduje się symbol kłódki oznaczający
                      połączenie szyfrowane
                     - po kliknięciu na kłódkę sprawdź, czy
                     certyfikat bezpieczeństwa został
                      wydany dla adresu www.pekao24.pl
                     przez firmę Thawte SGC CA
                      i czy jest on ważny.
      27/09/2002        32
Pytanie

 Pytanie: Po wejściu na
 stronę banku wyskakuje
 komunikat, że Certyfikat
 nie może być
 zweryfikowany, ale kłódka
 jest wyświetlona i
 wszystko wygląda tak jak
 zawsze. Czy jest to strona
 banku?
    27/09/2002     33
Poczta

  Poczta dostępna przez przeglądarki internetowe
  jest nieszyfrowana (można podsłuchać).
  Szyfrowanie można włączyć w programach
  pocztowych. Domyślnie przesyłana poczta jest
  nieszyfrowana.
      1.  Menu Narzędzia/Konta.
      2.  W oknie Konta internetowe zakładka Poczta.
      3.  Zaznaczyć konto, którego transmisja ma być szyfrowana.
      4.  W oknie właściwości wybrać zakładkę Zaawansowane.
      5.  Zaznaczyć pole Ten serwer wymaga bezpiecznego
         połączenia SSL.
      6.  Nacisnąć OK.
     27/09/2002         34
Literatura

1.  Piotr Dębiec, „Sieci komputerowe”
2.  www.isaserver.org
3.  www.ucts.uni.torun.pl/Pracownie/PSS/bezpieczenstwo
4.  http://boran.linuxsecurity.com/security/
5.  Marek Rybarczyk, Złodzieje e-maile piszą, Newsweek 43/2003
6.  http://www.egov.pl/teksty/cyber_ochrona/dokument.php
       27/09/2002         35

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:4/3/2010
language:Polish
pages:35