Docstoc

Kesetimbangan Partikel

Document Sample
Kesetimbangan Partikel Powered By Docstoc
					Kesetimbangan Partikel
         Pengantar
  Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang
  mempelajari gerak benda-benda dan gaya-gaya
  yang menyebabkan gerak itu.
  Gaya ?
  Gaya merupakan suatu pengaruh pada suatu
  benda yang menyebabkan benda mengubah
  kecepatannya.
  Kata lain akibat dari gaya, benda yang dikenai
  berubah keadaan bergerak benda itu.
  Gaya dapat dilakukan juga oleh benda mati
  Contoh
       Gaya yang dilakukan oleh pegas
       Gaya yang dilakukan oleh Udara yang dimampatkan
       Gaya yang dilakukan oleh Lokomotif terhadap
       gerbong
       Gaya gravitasi bumi
  Gerak benda ada gerak translasi dan gerak
  rotasi.
  Jadi satu gaya tunggal yang bekerja pada
  benda dapat menyebabkan perubahan baik
  pada gerak translasi maupun rotasinya
     Definisi Kesetimbangan
  Bila suatu benda bekerja gaya serentak, yang
  mengakibatkan gaya tersebut saling meniadakan,
  sehingga tidak menghasilkan perubahan pada gerak
  translasi maupun gerak rotasi (benda dalam keadaan
  kesetimbangan)
  1. benda yang secara keseluruhan masih tetap diam
  atau yang bergerak lurus denagn kecepatan konstan.
  2. benda itu tidak berotasi samasekali atau berotasi
  dengan kecepatan konstan.
Gambar gaya yang diterapkan
      Keterangan gambar
  Gambar a. benda bekerja gaya tunggal F1,
  kalau benda mulanya diam maka benda akan
  mulai bergerak dan berputar searah gerak
  jarum jam dan apabila benda yang mula sudah
  bergerak akan merubah besar dan arah gerak
  translasi dan juga menambah atau mengurangi
  gerak rotasinya. Artinya benda sudah tidak
  dalam kesetimbangan lagi.
  gambar b. Kesetimbangan dapat dipertahankan lagi
  dengan mengerjakan pula gaya F2 yang besarnya
  sama serta berlawanan arahnya dengan F1 dan
  mempunyai garis kerja yang sama dengan gaya F1.
  jadi resultan gaya =nol
  Gambar c. Jika benda dikenai dua gaya yang
  berlawanan arah dengan besar sama tapi tidak dalam
  satu garis kerja .maka benda dalam keadaan
  kesetimbang translasi tapi tidak dalam kesetimbangan
  rotasi.(gaya-gaya tersebut akan membentuk suatu
  kopel)
  F2 = -F1, jika R adalah resultan gaya F1dan F2
  R = F2 +F1 =F1 –F1 = 0
         keterangan
 3 gaya F1,F2,F3 bekerja pada sebuah benda tidak
 sejajar tapi sebidang, setiap gaya yang bekerja pada
 sebuah benda dapat dianggap bertitik tangkap pada
 sembarang titik sepanjang garis kerjanya
 Resultan F1 dan F2 adalah R, maka tinggal 2 Gaya

 yaitu R dan F3, syarat terjadi kesetimbangan adalah
 Kedua gaya harus sama besar dan berlawanan arah
 serta mempunyai garis kerja yang sama
   Benda dalam kesetimbangan
  R = 0 atau ΣFx = 0 dan ΣFy = 0 (syarat
  pertama kesetimbangan)
  Kesetimbangan Stabil ?
  Yaitu Bila suatu benda digeser sedikit, maka
  besar dan arah serta garis kerja gaya-gaya yang
  bekerja terhadapnya berubah semuanya. Bila
  gaya-gaya pada benda yang tergeser ini
  sehingga mengembalikan benda ke posisinya
  semula, kesetimbangan itu disebut stabil
    Kesetimbangan tak stabil
  Kalau sesuatu benda bekerja gaya-gaya
  dimana gaya-gaya tersebut membuat
  perubahan /pergeseran dan benda tidak dapat
  kembali ke posisi semula.
  Kesetimbangan Netral
  Benda masih tetap setimbang dalam keadaan
  tergeser
Contoh kesetimbangan
    Hukum Pertama Newton
  Sebuah benda dalam keadaan diam akan tetap
  diam atau bergerak dengan kecepatan konstan
  akan terus bergerak dengan kecepatan konstan
  kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada
  benda itu
     Hukum ketiga Newton
  Hukum aksi Reaksi
  Jika suatu benda melakukan gaya kepada
  benda lain, maka benda yang kedua itu selalu
  akan melakukan gaya pul kepada benda yang
  pertama, yang sama besarnya, berlawanan
  arahnya dan mempunyai garis kerja yang sama
ΣFy = 0
ΣFy = T1 – w1 = 0
T1 =w1 (hk. Pertama)

Reaksi terhadap T1 ialah gaya T’1
Arah kebawah sama besar,
dikerjakan pada tali oleh benda
T1 = T’1 (Hk. Ketiga)

Gaya pada tali krn tali dalam
keadaan setimbang.(C)
ΣFy = T2 – w2 – T’1 = 0
T2 = w2 +T’1 (Hk.pertama)

Aksi-reaksi gaya T2 ialah Gaya
T’2
T2 = T’2
A  θ3
       B
     θ2
Balok tergantung dalam keadaan setimbang :
T1’ =w (Hk. pertama0
Aksi reaksi T1’ = T1
Shg T1 = w (hk. Ketiga)
Untuk mengetahui T2, dan T3 mk
ΣFx = T2 cos Ө2 – T3 cos Ө3 = 0
ΣFy = T2 sin Ө2 + T3 sin Ө3 – T1= 0
Gaya gesekan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4801
posted:4/3/2010
language:Indonesian
pages:24