JADUAL KERJA PERMOHONAN DANA SCIENCEFUND UNIVERSITI by sze11031

VIEWS: 11 PAGES: 1

									                                     LAMPIRAN 2

         JADUAL KERJA PERMOHONAN DANA SCIENCEFUND
            UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA


BIL  AKTIVITI                       TINDAKAN
1   Mengisi proposal secara online            Penyelidik
   Nota: Penyelidik diingatkan supaya JANGAN klik
   butang 'submit' sehingga pembetulan Penilaian ke-
   2 selesai

2   Serah proposal kepada Fakulti/Institut (hard copy)  Penyelidik
   Nota : Penyelidik perlu klik butang 'print' di
   project application/print

3   Penilaian proposal penyelidikan            Panel Penilai
                              Fakulti/Institut

4   Pembetulan proposal (online)             Penyelidik
   Nota : Penyelidik diingatkan JANGAN klik butang
   'submit' sehingga pembetulan penilaian ke-2
   selesai

5   Serah senarai permohonan (hard copy & softcopy), 10  Penolong Pendaftar
   salinan proposal beserta borang penilaian peringkat  Fakulti/Institut
   Fakulti/Institut kepada PPP

6   Penilaian proposal penyelidikan            Panel Penilai UKM

7   Pembetulan proposal secara online          Penyelidik
8   Hantar proposal secara online            Penyelidik
   Nota: Penyelidik klik butang'submit' setelah selesai
   semua pembetulan

9   Mengemaskini dan menghantar borang penilaian     PPP
   peringkat Universiti secara online ke KSTI

								
To top