Chemische Kring Eindhoven

Document Sample
Chemische Kring Eindhoven Powered By Docstoc
					         De Chemische Kring Eindhoven nodigt U en uw partner uit op
          donderdag 4 november 2004 om 20:00 uur voor een lezing
                in Hotel Pierre, Leenderweg 80

         De Chemie van de Fotografie in de 19e eeuw
                 dr.ir. Jetse C. Reijenga (TU/e)
De geschiedenis van de (chemie in de) fotografie, vanaf de obscure middeleeuwen (en eerder)
met de camara abscura, is een lange weg geweest, geplaveid met de meest exotische
processen en materialen: harsen van de conifeer Gaiacum, bitumen uit Judea, ijzer- en
mangaanoxide, lavendelolie, kerosine, aqua fortis, collodium, albumine uit kippeëieren,
jodium, broom en kwikdampen, schietkatoen, alcohol en diethylether. En natuurlijk massa‟s
zilver en zilverzouten. Op die weg komen we Griekse filosofen tegen, Britse sterrekundigen,
Romeinse dichters, Franse legerofficieren en Arabische vorsten, enkele fysici en veel
chemici, al dan niet avant-la-lettre. Naast een historisch overzicht, zal vooral de nadruk
liggen op de periode 1800-1850, met belangrijke pioniers als de Fransen Niépce en Daguerre
en de Engelsen Talbot en Archer. Ter afsluiting voorbeelden van enkele fotografische
toepassingen die zich reeds 150 jaar geleden manifesteerden.
„s-werelds eerste gefixeerde foto
(Niepce, 1827)
Jetse Reijenga, chemicus en amateurfotograaf, studeerde aan de TU/e, promoveerde in 1984
en is als hoofddocent werkzaam bij zijn alma mater, de eerste 20 jaar in analytisch chemisch
onderzoek, nu in onderwijs. Hiermee heeft hij gefotografeerd: Agfa Bilinar, een Kodak box,
een Kodak Clack, een Agfa Isopan Instant, een Zenith spiegelreflex, Olympus OM, Nikon
F80, Pentax Optio 330 en Nikon Coolpix 2200. En met een conservenblik met een gaatje……

Verder in het CKE jaarprogramma
o donderdag 9 december 2004, lezing Dr. I. (Ingrid) Heynderickx, Philips Research
  Laboratories, Eindhoven, "Hoe wij kleuren zien"


secretaris/penningmeester: dr.ir. Jetse C. Reijenga, TU/e, gebouw STW 2.22, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
telefoon: 040-2473096, fax 040-2478315, e-mail: cke@kncv.nl, http://edu.chem.tue.nl/cke, giro: 1112392
              1954                  2004
             50 JAAR Bossche Chemische Kring.

Ook CKE leden zijn van harte welkom op de Jubileumbijeenkomst op 3 november
2004 in het Saal van Zwanenberg Auditorium bij Organon te Oss.

Programma:

   OPENING door dr. T.C.J. Gribnau, voorzitter

   GESCHIEDENIS VAN DE BCK 1954-2004 door drs. H. van „t Holt
  Een korte schets van 50 jaar BCK ter inleiding op de presentatie van de
  jubileumuitgave “CHEMICI IN BRABANT 1954-2004”

   ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF PHARMACEUTICALS
  Chris Rietveld (Akzo Nobel Diosynth BV, Safety & Environment Affairs)

   VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN ORGANON
  R. van der Heiden (Organon)

   PAUZE, BEZOEK AAN HET EXPOSITORIUM

   DE CHEMIE BIJ HEER BOMMEL
  drs. Han Vermaat
LET OP: AANMELDING NOODZAKELIJK
opgave voor deelname aan de CKE secretaris
secretaris/penningmeester: dr.ir. Jetse C. Reijenga, TU/e, gebouw STW 2.22, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
telefoon: 040-2473096, fax 040-2478315, e-mail: cke@kncv.nl, http://edu.chem.tue.nl/cke, giro: 1112392

				
DOCUMENT INFO