Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Inhoud Mededelingenblad Heemkring Averbode 1975 1996 Onderwerp Titel Auteur Jaargang Blz Over het taalgebruik in Averbode Everbeurs taaleigen

VIEWS: 210 PAGES: 9

									 Inhoud Mededelingenblad Heemkring Averbode 1975-1996

Onderwerp/Titel                  Auteur    Jaargang  Blz.
Over het taalgebruik in Averbode
Everbeurs taaleigen                L. Laureys   2/1975  15
Everbeurs taaleigen                V. Claes    2/1975  20
Everbeurs taaleigen                V. Claes    3/1976   3
Nieuwjaar- en driekoningenliedjes         L. Laureys   4/1977   6
O Everbeur                    ?        4/1977  25
Het hagelands dialect               L. Laureys   8/1981  49
Het hagelands dialect               L. Laureys   8/1981  65
Onze geslachtsnamen en hun oorsproug       L. Laureys   8/1981  67
En „k zie en „k hore U zo gere - Over boeren en  L. Laureys   9/1982  102
boerendialect
Op zijn averboods                 L. Laureys   01/1990  11
Op zijn averboods                 L. Laureys   02/1990  44
Op zijn averboods                 L. Laureys   03/1990  61
Op zijn averboods                 L. Laureys   03/1991   9
Op zijn averboods                 L. Laureys   06/1991  31
Op zijn averboods                 L. Laureys   12/1991  53
Op zijn averboods                 L. Laureys   04/1992  12
Op zijn averboods                 L. Laureys   06/1992  27
Op zijn averboods                 L. Laureys   04/1993  20
Op zijn averboods                 L. Laureys   06/1993  14
Op zijn averboods                 L. Laureys   12/1993  70
Op zijn averboods                 L. Laureys   03/1994  18
Op zijn averboods                 L. Laureys   12/1994   9
Onze streektaal                  L. Laureys   04/1995  12
Onze streektaal                  L. Laureys   06/1995  14
Onze streektaal                  L. Laureys   12/1995   8
Vogelnamen op zijn averboods           J. Janssens  03/1991   7
Onze streektaal                  L. Laureys   03/1996   7
Onze streektaal                  L. Laureys   06/1996   4
Over de natuur in Averbode
Laten we eens naar onze naaldbomen kijken     J. Janssens   2/1975  19
Lentewandeling door het vierkensbroek               3/1976  16
Winterslaap                            4/1977  11
De moerasandijvie in het vierkensbroek              4/1977  22
De nachtzwaluw                               4/1977  34
Het korhoen, broedvogel in Averbode                     4/1977  45
Het blauwborstje, een vogel van bij ons                   5/1978   6
Voorjaarsbloemen in het smisbos              J. Janssens   5/1978  18
Merkwaardige bomen in de slottuin van de Abdij          “     5/1978  31
Averbode op het gewestplan Aarschot-Diest            “     5/1978  41
Over heksenbezems en heksenkringen                “     6/1979   9
Nestkastjes in het Mariapark                   “     6/1979  23
Ruigtkruiden in het vierkensbroek                “     6/1979  32
Het mezenvolkje                         “     7/1980   3
De gierzwaluw                          “     7/1980  18
De paardenkastanje                        “     7/1980  38
Welke vogels treft men aan in de streek?             “     8/1981  50
De teleurgang van het vierkensbroek               “     8/1981  64
De blauwe reiger                         “     9/1982  105
Roodstaartjes                          “     9/1982  117
Popelierensterfte, ook in het vierkensbroek           “     9/1982  124
De kraaienfamilie                        “     10/1983  145
De ijsvogel                           “     10/1983  161
Een stukje landschappelijk en bouwkundig erfgoed in gevaar L. Laureys   10/1983  163
De heide                          J. Janssens   10/1983  174
Wolven in onze streken                   S. I. Van der  10/1983  176
                              Waeren
Meerkoeten en waterhoentjes                J. Janssens   11/1984  213
Wilde en gecultiveerde hop                    “     11/1984  222
De kramsvogel, nieuwe broedvogel bij ons             “    11/1984  244
De steenmarter of het fluwijn                   “    12/1985  252
Vinken op en rond de voedertafel                 “    12/1985  281
De Demer - Voor en tegen de meander - Een hypothese van  L. Laureys   12/1985  283
B. De Boel
De federatie leefmilieu Hageland              J. Janssens   13/1986  299
Plantenrijkdom op de poortberg                  “    13/1986  317
Onze dagvlinders                         “    13/1986  330
Een natuurreservaat in het Vierkensbroek          J. Janssens   02/1987  377
de huiszwaluw                       J. Janssens   01/1988  387
Langs de G5 door Averbode                 J. Janssens   02/1988  404
Bedreigde vogelsoorten                   J. Janssens   03/1988  423
Boomklever, boomkruiper, boompieper            J.Janssens   02/1989  457
Onze spechten                       J. Janssens   01/1990  13
Vogels in de Demervallei                  J. Janssens   02/1990  46
Flora in de Demervallei                  J. Janssens  03/1990  63
Flamingo's en andere waadvogels              J. Janssens  06/1991  30
De Grove Den                       J. Janssens  12/1991  56
De Corsikaanse Den                    J. Janssens  04/1992  14
De zanderige Kempen                           06/1992  29
Averbode in de ruimtelijke ordening            J. Janssens  04/1993  21
De Merel                         J. Janssens  06/1993  9
De nijlgans in onze avifauna                       12/1993  56
De Fuut                          J. Janssens  03/1994  19
Het papaverveld                      J. Janssens  12/1994  10
De Buizerd                        J. Janssens  04/1995  14
DeVoortberg                        J.Janssens   06/1995  6
De Bonte Vliegenvanger                  J. Janssens  12/1995  4
Natuurontwikkeling in de Demerbroeken           J. Janssens  03/1996  1

De zeeden                         J. Janssens  06/1996   3


Over huizen en kapelletjes
Het eierenhuis te Averbode                H. Vercammen  4/1977  21
De kapel van O.L.Vrouw van Gedurige Bijstand       M. Van Diest  4/1977  24
O.L.Vrouw van Lourdes in de Langestraat          M. Van Diest  4/1977  39
De Kroon                         H. Vercammen  4/1977  40
Den Engel                            “    4/1977  46
Kapel van Onbekende Lieve Vrouw in de Mortelbroekstraat  W. Vermeulen  4/1977  48
Ons aller huis: het gemeentehuis             H. Vercammen  5/1978   7
Kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima           W. Vermeulen  5/1978   9
Den Eyck                         H. Vercammen  5/1978  19
Kapel van het H. Kruis                  M. Van Diest  5/1978  21
De pastorij van Averbode                 H. Vercammen  5/1978  29
De kapel in de Roskam                   J. Pironet   5/1978  32
Onze Lieve Vrouw van Rust                    “    5/1978  40
Parochiekerk Sint-Jan-Baptist te Averbode                 5/1978  42
Siebens kapelleke                     J. Pironet   6/1979  10
Het Mariapark                          “    6/1979  21
De putterskapel                         “    6/1979  29
Zichemse steen                      L. Laureys   6/1979  30
O.L.Vrouw van de vijcer                  J. Pironet   7/1980   6
Het heikige hart                         “    7/1980  21
Van volksboekerij tot openbare bibliotheek        J. Pironet   9/1982  89
De Putterslamp terug in het nieuws            L. Laureys   9/1982  94
Over de galg van Averbode                 A. Willems   9/1982  108
Een brouwerij te Averbode                 L. Laureys   11/1984  219
De staminees aan de Westelsebaan rond 1900        H. Vercammen  13/1986  291
Eerste officiële straatbenamingen te Averbode       L. Laureys   13/1986  296
De melkerij van Averbode                 H. Vercammen  13/1986  314
de kapellekens van Averbode                       01/1987  333
opdracht aan O.L.V. van het H . Hart                   02/1987  362
ons gemeentehuis wordt openbare bib.                   02/1987  370
de zagerij vanAverbode                          03/1988  410
De Eik (I)                        M. Van Diest  12/1991  48
De Eik (II)                        M. Van Diest  04/1992   2
de Eyck (vertaling)                    D. Laureys   06/1992  22
150 jaar Kruiskapel                    M. Van Diest  12/1994   4
Het oude kerkhof                     L. Laureys   04/1995   4
Kapel O.L.V. Bijstand Schoonderb.                    12/1995  10
Kapellen in Schoonderbuken                M. Van Diest  03/1996  20
Kapelletjes in Schoonderbuken               M. Van Diest  06/1996  20
Barokgang van het Oratorianenklooster in Scherpenheuvel  A. Buelens   03/1996  10
Herberg „Op ‟t Zand‟... of... in „In „t Brandijzer‟    M. Van Diest  06/1996   1


Over mensen in Averbode
„k Wens ne zoalige nievejaar               V. Claes    4/1977   1
Turf steken                        V. Vermeulen  4/1977  13
In memoriam: François Pauwels                       4/1977  14
Op bezoek bij de klompenmaker               6de klas    4/1977  26
In memoriam: August Claes                         4/1977  29
Over vakantie gesproken                          4/1977  35
Vakantie in die tijd                   E. Wollants   4/1977  36
Verjaardagswensen: Mandeske is 92             V. Vermeulen  4/1977  49
24 juni: de jaarlijkse St-Jansmarkt in Averbode      A. Vercammen  5/1978  10
Torreke en Gust - de stille rekordbrekers         J. Pironet   5/1978  16
Onvergetelijk weekend                   M. Van Diest  5/1978  33
Keuvelend over Kerstmis                  E. Wollants   6/1978  44
Anno 1900: kinderzegen en kinderleed           L. Laureys   6/1978   4
Paulien “De Goeivra“ vertelt....             H. Vercammen  6/1978   6
5 jaar Heemkring                     M. Van Diest  6/1978   4
Te vondeling gelegde kinderen in Averbode         H. Vercammen  6/1978  19
Averbode parochie                     H. Vercammen  6/1978  34
Kinderzegen en kinderleed                 L. Laureys   6/1978  36
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen  7/1980   8
Averbode parochie (1803-1978)                    “  7/1980  15
Nog over loten                      J. Pironet     7/1980  26
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen    7/1980  28
Ziekenzorg Averbode                             7/1980  32
Nand Smet                         J. Pironet     7/1980  39
Het beslaan van paarden                       “    7/1980  41
Averbode parochie                     H. Vercammen    8/1981  44
Diamant voor Sjarelke en Fien               F. Claes      8/1981  51
Juli 1943                         John Janse     8/1981  52
De Sint-Jansfeesten op 26-27-28 juni 1981                     “  58
Statuten van het broederschap v. h. Allerheiligste Sacrament H. Vercammen     “  75
Juli 1943 (verslag neerstorten Engels vliegtuig)     John Janse       “  68
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen      “  75
Averbode bij „t begin van wereldoorlog II         L. Laureys       “  81
Een krantenjongen 70 jaar geleden             J. Janssens       “  83
Een mijnwerkersgilde te Averbode             L. Laureys       “  85
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen    9/1982  92
Over dat schone putterslied                L. Laureys       “  95
Averbode parochie (1803-1978)     “De Sacristie  “  H. Vercammen      “  121
Voetbalsprokkels uit 1938                 J. Pironet       “  123
Een volksfiguur, Louis Pairoux, is niet meer       L. Laureys       “  125
Van heikeuter tot ...                      “        “  126
Johannes Heylen                         “        “  127
Pier Moei en Marie Steur 60 jaar getrouwd         J. Pironet    10/1983  133
Verjaring                            “        “  135
Ernest Claes en de oprichting van de gemeente Averbode      “        “  151
Winter 1942 te Averbode                     “        “  152
50 jaar Everbeur Sport (1933-1983)                “        “  170
50 jaar K.W.B.                      M. Van Diest      “  197
Everbeur Sport 1928-1929                 J. Pironet    11/1984  210
De Spaar- en Leengilde van Averbode (1911-1940)      H. Vercammen   12/1985  258
Ernest Claes en zijn beste vrienden            M. Van Diest      “  274
Ledenlijst 1985                               13/1986  302
Bij het heengaan van Renaat Demoen                        “  310
Bij het afscheid van Georges Algoet                        “  321
De familie Govaerts in Averbode              M. Van Diest      “  322
Felix Joris, een orgelbouwer te Averbode         H. Vercammen      “  324
Het boerenleven in Averbode                C.Similon     02/1987  364
De gouden jubileums in averbode              M. Van Diest   01/1988  380
Mijnwerkers in 1928                    L. Pauwels    01/1988  385
Meester Alfons Vercammen                 H. Vercammen   01/1988  389
De paarden van Averbode             C. Similon    02/1988  399
Bij de averbodense seizoenarbeiders       L. Pauwels    02/1988  407
De Kajotters in 1935-1955            J. Janssens   01/1989  427
De zusters van de Kindsheid Jesu.        H. Vercammen   01/1989  434
Goud en diamant in 1988             M. Van Diest   02/1989  448
Sint Jansmarikt 1989. Ballonwedstrijd      C. Similon    03/1989  468
Wie was Wannes Raps               F. Loix     03/1989  472
Ten huize van Leander van Klaaske                03/1989  476
Hooitijd in het broek              M. Mulders    01/1990   3
Gouden bruiloflen in 1989            M. Van Diest   03/1990  65
Op 25/6/1945                  M. Van Diest   03/1991   1
Zestig jaar KAV te Averbode                   03/1991   5
Averbode in cijfers                       03/1991  11
De kermissen van Averbode            M. Van Diest   06/1991  25
Diamanten en Gouden bruiloften                  12/1991  55
De Reuzen van Averbode             L. Laureys    04/1992   5
Het is zover met de reuzen                    06/1992  21
De familie Sieben                M.VanDiest    04/1993   2
Toespraak ter aardebestelling dhr Sieben    M. Van Diest   12/1993  67
Huwelijksjubileums 1993             M. Van Diest   12/1993  69
Zusters verlaten Averbode                    12/1993  14
Inhaling van de eerste burgemeester               04/1995   2
KAV Averbode                           03/1996   9
Honderdjarig bestaan van de parochie Okselaar  L. Laureys    06/1996  17


Over algemene zaken
Gebruiken rond de jaarwisseling         Golsteyn-Claes  4/1977   7
Het jaar rond “januari “            F. Claes        “   9
Het jaar rond “april “             F. Claes -       “  18
                        L. Laureys
Over aprilgrappen en paaseieren         F. Claes        “  19
Het jaar rond “juli “                   “      “  31
Het jaar rond “oktober “                  “      “  43
Het jaar rond “februari “                 “      “   3
Over O.L.Vrouw Lichtmis                  “      “   4
Het jaar rond “juni “                   “      “  13
De Witte gaat naar de Sint-Jansmarkt      uit “De Witte“     “  22
Het jaar rond “November “            F. Claes        “  24
Allerheiligen en allerzielen                “      “  27
Het jaar rond “december “                 “      “  35
Kerstmis-kerstgebruiken-kerstboom-kerststal           “       “  37
Het jaar rond “maart “                     “    6/1979   2
Het jaar rond “mei “                      “       “  14
Over de processie van Aalst              M. L. Liebaut      “  24
Nog processie van Aalst                (document)       “  26
Genealogie is ook heemkunde              L. Laureys       “  33
Hagelander of Kempenaar                     “       “  38
Losse gegevens uit oude archieven over het vroegere  A. Willems     7/1978
Averbode
Willem van Arenberg, het everzwijn van de Ardennen  L. Laureys       “   4
Een bibliografie van het Hageland in wording     Fed. Leefmilieu     “  11
Brabantse oorlogen in en om Averbode         L. Laureys       “  19
De loteling                           “       “  23
Hagelander of Kempenaar                     “       “  35
Onze geslachtsnamen of familienamen               “    8/1981  47
Een Hagelands bedevaartvaantje - Averbode       (meer          “  70
                           schoonheid)
Kenteken van het Verbond voor Heemkunde        bestuur         “  74
Onze geslachtsnamen of familienamen          L. Laureys       “  82
Raadsel rond de Galgenberg              P. Laureys     9/1982  103
Terugblik op een jaar Heemkring-werking        J. Pironet       “  120
Volksgeneeskunde                   L. Laureys       “  129
Voor u gelezen                    L. Laureys    10/1983
  1. Averbode bij het begin van de Xve eeuw                   136
  2. Ongerept Averbode anno 1794                         138
  3. Averbode bij het begin van wereldoorlog I                  139
Uit het dagboek “Wereldoorlog I “           C. Bergen        “  142
Wellens André                     J. Janssens       “  148
Uit het dagboek “Wereldoorlog I “           C. Bergen        “  157
Over plaatsbenamingen te Averbode           L. Laureys       “  164
Enkele beschouwingen bij een oud bericht       H. Vercammen      “  166
Kunst bij de Sint-Jansfeesten             M. Van Diest      “  167
Sint-Jansfeesten - programma 1983                       “  168
Uit het dagboek “Wereldoorlog I “           C. Bergen        “  184
40 jaar geleden                    P. Laureys       “  192
Kunstmap “Rond de abdij van Averbode “ - 1983                 “  199
10 jaar Heemkring Averbode              M. Van Diest   11/1984  201
Uit vaders dagboek “Wereldoorlog I          C. Bergen        “  202
850 jaar Abdij van Averbode              E.P. De Clerck     “  214
Onze nieuwe uitgave “Averbode Parochie “ 1803-1983              “  216
Averbode viert mee met 850 jaar Abdij Averbode                 “  224
Publiciteitsborden - 850 jaar Abdij Averbode       J. Pironet      “  225
Onze nieuwe uitgave “Averbode Parochie “ 1803-1983    J. Pironet      “  226
Sint - Jansfeesten 1984 op 22-23-24 juni                    “  227
Averbode reeds bewoond in het steentijdperk        EH S. Van der     “  229
                             Waeren
Uit vaders dagboek “Wereldoorlog I “(slot)        C. Bergen       “  236
Terugblik op 1984                     M. Van Diest     “  246
Ernest Claes - herdenkingen in 1985                 “  12/1985  248
Een boring te Averbode in 1982 aan de Mortelbroekstraat  L. Laureys      “  251
Grensscheidingen te Averbode t.o.v.Tessenderlo            “     “  254
Oude Demerproblemen rond Averbode                  “     “  256
Tekst uit “Ik was student” van Ernest Claes                   “  275
Ernest Claes en Averbode                 H. Vercammen     “  276
Het necrologium van Averbode                     “     “  278
De abdij en de wijnteelt te Testelt            L. Laureys      “  285
Averbode , stad(sdeel)                        “     “  287
Ter herinnering aan de heer August Willems        M. Van Diest  13/1986  290
Felix Timmermans en Averbode               M. Van Diest     “  311
Programma van de 9de Sint-Jansfeesten                      “  320
Het jaar 1987 in een notedop               M. Van Diest  02/1987  360
De anesische put van de abdij               Lefevre     02/1987  372
Ode aan de Leuvense stoof                         02/1988  406
Seizoenarbeid                       E. Claes    02/1988  409
De heemkring is 15 jaar                  M. van Diest  02/1989  446
Verbond voor Heemkunde                  C.Similon    02/1989  451
Het varkentje van de St Jansmarkt             G. Janssens   02/1989  452
Bibliogafie Heemblad 75- 86                C. Similon   02/1989  460
Verslag van de gouwdag in Meerbeek            C. Similon   03/1989  468
Nabeschouwing bij de taptoe ' 89             M. Van Diest  03/1989  468
“Everboden “ geciteerd in de veldtochten door de     M. Van Diest  01/1990   1
nederlanden van Willen III
De Spaanse griep                     L. Laureys   01/1990  16
Panoramisch zicht op de abdij in de 16de eeuw               02/1990  28
Programma van de kersthappening dec‟ 90                  03/1990  68
Statuten van St Norbertus                         03/1991   6
Kort nieuws - gouwdag - Heemwandeling Diest        C. Similon   02/1991  44
Lezers schrijven                     F. Claes    12/1991  46
Herinneringen aan de St Jansvrienden                   04/1992   8
Autoshow 25 jaar                             06/1995   9
Banistiek in onze leefgemeenschap             R. Schuer    06/1995  16
Werkgroep voor familiekunde            W. Bink    06/1995  18
Testelt- straatnamen afgeleid van persoonsnamen         06/1995  20
Kaarskensprocessie in Scherpenheuvel              12/1995  2
Banistiek in onze leefgemeenschap         R. Schuer   12/1995  13
Hageland Wijnland                        12/1995  21
mei 1940                     G. Janssens  01/1990  22
mei 1940                     G. Janssens  02/1990  38
mei 1940                     G. Janssens  03/1990  55
mei 1940                     G. Janssens  03/1991  18
mei 1940                     G. Janssens  06/1991  37
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   02/1990  28
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   03/1990  49
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   03/1991  12
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   06/1991  33
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   12/1991  59
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   06/1995  10
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   12/1995  18
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   03/1996  4
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   06/1996  6
Banistiek in onze leefgemeenschap         R. Schuer   03/1996  18
Banistiek in onze leefgemeenschap         R. Schuer   06/1996  8
Ijzerzandsteen en de Noord-Hagelandse heuvels   J. Barbier  06/1996  11

								
To top