Inhoud Mededelingenblad Heemkring Averbode 1975 1996 Onderwerp Titel Auteur Jaargang Blz Over het taalgebruik in Averbode Everbeurs taaleigen

Document Sample
Inhoud Mededelingenblad Heemkring Averbode 1975 1996 Onderwerp Titel Auteur Jaargang Blz Over het taalgebruik in Averbode Everbeurs taaleigen Powered By Docstoc
					 Inhoud Mededelingenblad Heemkring Averbode 1975-1996

Onderwerp/Titel                  Auteur    Jaargang  Blz.
Over het taalgebruik in Averbode
Everbeurs taaleigen                L. Laureys   2/1975  15
Everbeurs taaleigen                V. Claes    2/1975  20
Everbeurs taaleigen                V. Claes    3/1976   3
Nieuwjaar- en driekoningenliedjes         L. Laureys   4/1977   6
O Everbeur                    ?        4/1977  25
Het hagelands dialect               L. Laureys   8/1981  49
Het hagelands dialect               L. Laureys   8/1981  65
Onze geslachtsnamen en hun oorsproug       L. Laureys   8/1981  67
En „k zie en „k hore U zo gere - Over boeren en  L. Laureys   9/1982  102
boerendialect
Op zijn averboods                 L. Laureys   01/1990  11
Op zijn averboods                 L. Laureys   02/1990  44
Op zijn averboods                 L. Laureys   03/1990  61
Op zijn averboods                 L. Laureys   03/1991   9
Op zijn averboods                 L. Laureys   06/1991  31
Op zijn averboods                 L. Laureys   12/1991  53
Op zijn averboods                 L. Laureys   04/1992  12
Op zijn averboods                 L. Laureys   06/1992  27
Op zijn averboods                 L. Laureys   04/1993  20
Op zijn averboods                 L. Laureys   06/1993  14
Op zijn averboods                 L. Laureys   12/1993  70
Op zijn averboods                 L. Laureys   03/1994  18
Op zijn averboods                 L. Laureys   12/1994   9
Onze streektaal                  L. Laureys   04/1995  12
Onze streektaal                  L. Laureys   06/1995  14
Onze streektaal                  L. Laureys   12/1995   8
Vogelnamen op zijn averboods           J. Janssens  03/1991   7
Onze streektaal                  L. Laureys   03/1996   7
Onze streektaal                  L. Laureys   06/1996   4
Over de natuur in Averbode
Laten we eens naar onze naaldbomen kijken     J. Janssens   2/1975  19
Lentewandeling door het vierkensbroek               3/1976  16
Winterslaap                            4/1977  11
De moerasandijvie in het vierkensbroek              4/1977  22
De nachtzwaluw                               4/1977  34
Het korhoen, broedvogel in Averbode                     4/1977  45
Het blauwborstje, een vogel van bij ons                   5/1978   6
Voorjaarsbloemen in het smisbos              J. Janssens   5/1978  18
Merkwaardige bomen in de slottuin van de Abdij          “     5/1978  31
Averbode op het gewestplan Aarschot-Diest            “     5/1978  41
Over heksenbezems en heksenkringen                “     6/1979   9
Nestkastjes in het Mariapark                   “     6/1979  23
Ruigtkruiden in het vierkensbroek                “     6/1979  32
Het mezenvolkje                         “     7/1980   3
De gierzwaluw                          “     7/1980  18
De paardenkastanje                        “     7/1980  38
Welke vogels treft men aan in de streek?             “     8/1981  50
De teleurgang van het vierkensbroek               “     8/1981  64
De blauwe reiger                         “     9/1982  105
Roodstaartjes                          “     9/1982  117
Popelierensterfte, ook in het vierkensbroek           “     9/1982  124
De kraaienfamilie                        “     10/1983  145
De ijsvogel                           “     10/1983  161
Een stukje landschappelijk en bouwkundig erfgoed in gevaar L. Laureys   10/1983  163
De heide                          J. Janssens   10/1983  174
Wolven in onze streken                   S. I. Van der  10/1983  176
                              Waeren
Meerkoeten en waterhoentjes                J. Janssens   11/1984  213
Wilde en gecultiveerde hop                    “     11/1984  222
De kramsvogel, nieuwe broedvogel bij ons             “    11/1984  244
De steenmarter of het fluwijn                   “    12/1985  252
Vinken op en rond de voedertafel                 “    12/1985  281
De Demer - Voor en tegen de meander - Een hypothese van  L. Laureys   12/1985  283
B. De Boel
De federatie leefmilieu Hageland              J. Janssens   13/1986  299
Plantenrijkdom op de poortberg                  “    13/1986  317
Onze dagvlinders                         “    13/1986  330
Een natuurreservaat in het Vierkensbroek          J. Janssens   02/1987  377
de huiszwaluw                       J. Janssens   01/1988  387
Langs de G5 door Averbode                 J. Janssens   02/1988  404
Bedreigde vogelsoorten                   J. Janssens   03/1988  423
Boomklever, boomkruiper, boompieper            J.Janssens   02/1989  457
Onze spechten                       J. Janssens   01/1990  13
Vogels in de Demervallei                  J. Janssens   02/1990  46
Flora in de Demervallei                  J. Janssens  03/1990  63
Flamingo's en andere waadvogels              J. Janssens  06/1991  30
De Grove Den                       J. Janssens  12/1991  56
De Corsikaanse Den                    J. Janssens  04/1992  14
De zanderige Kempen                           06/1992  29
Averbode in de ruimtelijke ordening            J. Janssens  04/1993  21
De Merel                         J. Janssens  06/1993  9
De nijlgans in onze avifauna                       12/1993  56
De Fuut                          J. Janssens  03/1994  19
Het papaverveld                      J. Janssens  12/1994  10
De Buizerd                        J. Janssens  04/1995  14
DeVoortberg                        J.Janssens   06/1995  6
De Bonte Vliegenvanger                  J. Janssens  12/1995  4
Natuurontwikkeling in de Demerbroeken           J. Janssens  03/1996  1

De zeeden                         J. Janssens  06/1996   3


Over huizen en kapelletjes
Het eierenhuis te Averbode                H. Vercammen  4/1977  21
De kapel van O.L.Vrouw van Gedurige Bijstand       M. Van Diest  4/1977  24
O.L.Vrouw van Lourdes in de Langestraat          M. Van Diest  4/1977  39
De Kroon                         H. Vercammen  4/1977  40
Den Engel                            “    4/1977  46
Kapel van Onbekende Lieve Vrouw in de Mortelbroekstraat  W. Vermeulen  4/1977  48
Ons aller huis: het gemeentehuis             H. Vercammen  5/1978   7
Kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima           W. Vermeulen  5/1978   9
Den Eyck                         H. Vercammen  5/1978  19
Kapel van het H. Kruis                  M. Van Diest  5/1978  21
De pastorij van Averbode                 H. Vercammen  5/1978  29
De kapel in de Roskam                   J. Pironet   5/1978  32
Onze Lieve Vrouw van Rust                    “    5/1978  40
Parochiekerk Sint-Jan-Baptist te Averbode                 5/1978  42
Siebens kapelleke                     J. Pironet   6/1979  10
Het Mariapark                          “    6/1979  21
De putterskapel                         “    6/1979  29
Zichemse steen                      L. Laureys   6/1979  30
O.L.Vrouw van de vijcer                  J. Pironet   7/1980   6
Het heikige hart                         “    7/1980  21
Van volksboekerij tot openbare bibliotheek        J. Pironet   9/1982  89
De Putterslamp terug in het nieuws            L. Laureys   9/1982  94
Over de galg van Averbode                 A. Willems   9/1982  108
Een brouwerij te Averbode                 L. Laureys   11/1984  219
De staminees aan de Westelsebaan rond 1900        H. Vercammen  13/1986  291
Eerste officiële straatbenamingen te Averbode       L. Laureys   13/1986  296
De melkerij van Averbode                 H. Vercammen  13/1986  314
de kapellekens van Averbode                       01/1987  333
opdracht aan O.L.V. van het H . Hart                   02/1987  362
ons gemeentehuis wordt openbare bib.                   02/1987  370
de zagerij vanAverbode                          03/1988  410
De Eik (I)                        M. Van Diest  12/1991  48
De Eik (II)                        M. Van Diest  04/1992   2
de Eyck (vertaling)                    D. Laureys   06/1992  22
150 jaar Kruiskapel                    M. Van Diest  12/1994   4
Het oude kerkhof                     L. Laureys   04/1995   4
Kapel O.L.V. Bijstand Schoonderb.                    12/1995  10
Kapellen in Schoonderbuken                M. Van Diest  03/1996  20
Kapelletjes in Schoonderbuken               M. Van Diest  06/1996  20
Barokgang van het Oratorianenklooster in Scherpenheuvel  A. Buelens   03/1996  10
Herberg „Op ‟t Zand‟... of... in „In „t Brandijzer‟    M. Van Diest  06/1996   1


Over mensen in Averbode
„k Wens ne zoalige nievejaar               V. Claes    4/1977   1
Turf steken                        V. Vermeulen  4/1977  13
In memoriam: François Pauwels                       4/1977  14
Op bezoek bij de klompenmaker               6de klas    4/1977  26
In memoriam: August Claes                         4/1977  29
Over vakantie gesproken                          4/1977  35
Vakantie in die tijd                   E. Wollants   4/1977  36
Verjaardagswensen: Mandeske is 92             V. Vermeulen  4/1977  49
24 juni: de jaarlijkse St-Jansmarkt in Averbode      A. Vercammen  5/1978  10
Torreke en Gust - de stille rekordbrekers         J. Pironet   5/1978  16
Onvergetelijk weekend                   M. Van Diest  5/1978  33
Keuvelend over Kerstmis                  E. Wollants   6/1978  44
Anno 1900: kinderzegen en kinderleed           L. Laureys   6/1978   4
Paulien “De Goeivra“ vertelt....             H. Vercammen  6/1978   6
5 jaar Heemkring                     M. Van Diest  6/1978   4
Te vondeling gelegde kinderen in Averbode         H. Vercammen  6/1978  19
Averbode parochie                     H. Vercammen  6/1978  34
Kinderzegen en kinderleed                 L. Laureys   6/1978  36
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen  7/1980   8
Averbode parochie (1803-1978)                    “  7/1980  15
Nog over loten                      J. Pironet     7/1980  26
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen    7/1980  28
Ziekenzorg Averbode                             7/1980  32
Nand Smet                         J. Pironet     7/1980  39
Het beslaan van paarden                       “    7/1980  41
Averbode parochie                     H. Vercammen    8/1981  44
Diamant voor Sjarelke en Fien               F. Claes      8/1981  51
Juli 1943                         John Janse     8/1981  52
De Sint-Jansfeesten op 26-27-28 juni 1981                     “  58
Statuten van het broederschap v. h. Allerheiligste Sacrament H. Vercammen     “  75
Juli 1943 (verslag neerstorten Engels vliegtuig)     John Janse       “  68
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen      “  75
Averbode bij „t begin van wereldoorlog II         L. Laureys       “  81
Een krantenjongen 70 jaar geleden             J. Janssens       “  83
Een mijnwerkersgilde te Averbode             L. Laureys       “  85
Averbode parochie (1803-1978)               H. Vercammen    9/1982  92
Over dat schone putterslied                L. Laureys       “  95
Averbode parochie (1803-1978)     “De Sacristie  “  H. Vercammen      “  121
Voetbalsprokkels uit 1938                 J. Pironet       “  123
Een volksfiguur, Louis Pairoux, is niet meer       L. Laureys       “  125
Van heikeuter tot ...                      “        “  126
Johannes Heylen                         “        “  127
Pier Moei en Marie Steur 60 jaar getrouwd         J. Pironet    10/1983  133
Verjaring                            “        “  135
Ernest Claes en de oprichting van de gemeente Averbode      “        “  151
Winter 1942 te Averbode                     “        “  152
50 jaar Everbeur Sport (1933-1983)                “        “  170
50 jaar K.W.B.                      M. Van Diest      “  197
Everbeur Sport 1928-1929                 J. Pironet    11/1984  210
De Spaar- en Leengilde van Averbode (1911-1940)      H. Vercammen   12/1985  258
Ernest Claes en zijn beste vrienden            M. Van Diest      “  274
Ledenlijst 1985                               13/1986  302
Bij het heengaan van Renaat Demoen                        “  310
Bij het afscheid van Georges Algoet                        “  321
De familie Govaerts in Averbode              M. Van Diest      “  322
Felix Joris, een orgelbouwer te Averbode         H. Vercammen      “  324
Het boerenleven in Averbode                C.Similon     02/1987  364
De gouden jubileums in averbode              M. Van Diest   01/1988  380
Mijnwerkers in 1928                    L. Pauwels    01/1988  385
Meester Alfons Vercammen                 H. Vercammen   01/1988  389
De paarden van Averbode             C. Similon    02/1988  399
Bij de averbodense seizoenarbeiders       L. Pauwels    02/1988  407
De Kajotters in 1935-1955            J. Janssens   01/1989  427
De zusters van de Kindsheid Jesu.        H. Vercammen   01/1989  434
Goud en diamant in 1988             M. Van Diest   02/1989  448
Sint Jansmarikt 1989. Ballonwedstrijd      C. Similon    03/1989  468
Wie was Wannes Raps               F. Loix     03/1989  472
Ten huize van Leander van Klaaske                03/1989  476
Hooitijd in het broek              M. Mulders    01/1990   3
Gouden bruiloflen in 1989            M. Van Diest   03/1990  65
Op 25/6/1945                  M. Van Diest   03/1991   1
Zestig jaar KAV te Averbode                   03/1991   5
Averbode in cijfers                       03/1991  11
De kermissen van Averbode            M. Van Diest   06/1991  25
Diamanten en Gouden bruiloften                  12/1991  55
De Reuzen van Averbode             L. Laureys    04/1992   5
Het is zover met de reuzen                    06/1992  21
De familie Sieben                M.VanDiest    04/1993   2
Toespraak ter aardebestelling dhr Sieben    M. Van Diest   12/1993  67
Huwelijksjubileums 1993             M. Van Diest   12/1993  69
Zusters verlaten Averbode                    12/1993  14
Inhaling van de eerste burgemeester               04/1995   2
KAV Averbode                           03/1996   9
Honderdjarig bestaan van de parochie Okselaar  L. Laureys    06/1996  17


Over algemene zaken
Gebruiken rond de jaarwisseling         Golsteyn-Claes  4/1977   7
Het jaar rond “januari “            F. Claes        “   9
Het jaar rond “april “             F. Claes -       “  18
                        L. Laureys
Over aprilgrappen en paaseieren         F. Claes        “  19
Het jaar rond “juli “                   “      “  31
Het jaar rond “oktober “                  “      “  43
Het jaar rond “februari “                 “      “   3
Over O.L.Vrouw Lichtmis                  “      “   4
Het jaar rond “juni “                   “      “  13
De Witte gaat naar de Sint-Jansmarkt      uit “De Witte“     “  22
Het jaar rond “November “            F. Claes        “  24
Allerheiligen en allerzielen                “      “  27
Het jaar rond “december “                 “      “  35
Kerstmis-kerstgebruiken-kerstboom-kerststal           “       “  37
Het jaar rond “maart “                     “    6/1979   2
Het jaar rond “mei “                      “       “  14
Over de processie van Aalst              M. L. Liebaut      “  24
Nog processie van Aalst                (document)       “  26
Genealogie is ook heemkunde              L. Laureys       “  33
Hagelander of Kempenaar                     “       “  38
Losse gegevens uit oude archieven over het vroegere  A. Willems     7/1978
Averbode
Willem van Arenberg, het everzwijn van de Ardennen  L. Laureys       “   4
Een bibliografie van het Hageland in wording     Fed. Leefmilieu     “  11
Brabantse oorlogen in en om Averbode         L. Laureys       “  19
De loteling                           “       “  23
Hagelander of Kempenaar                     “       “  35
Onze geslachtsnamen of familienamen               “    8/1981  47
Een Hagelands bedevaartvaantje - Averbode       (meer          “  70
                           schoonheid)
Kenteken van het Verbond voor Heemkunde        bestuur         “  74
Onze geslachtsnamen of familienamen          L. Laureys       “  82
Raadsel rond de Galgenberg              P. Laureys     9/1982  103
Terugblik op een jaar Heemkring-werking        J. Pironet       “  120
Volksgeneeskunde                   L. Laureys       “  129
Voor u gelezen                    L. Laureys    10/1983
  1. Averbode bij het begin van de Xve eeuw                   136
  2. Ongerept Averbode anno 1794                         138
  3. Averbode bij het begin van wereldoorlog I                  139
Uit het dagboek “Wereldoorlog I “           C. Bergen        “  142
Wellens André                     J. Janssens       “  148
Uit het dagboek “Wereldoorlog I “           C. Bergen        “  157
Over plaatsbenamingen te Averbode           L. Laureys       “  164
Enkele beschouwingen bij een oud bericht       H. Vercammen      “  166
Kunst bij de Sint-Jansfeesten             M. Van Diest      “  167
Sint-Jansfeesten - programma 1983                       “  168
Uit het dagboek “Wereldoorlog I “           C. Bergen        “  184
40 jaar geleden                    P. Laureys       “  192
Kunstmap “Rond de abdij van Averbode “ - 1983                 “  199
10 jaar Heemkring Averbode              M. Van Diest   11/1984  201
Uit vaders dagboek “Wereldoorlog I          C. Bergen        “  202
850 jaar Abdij van Averbode              E.P. De Clerck     “  214
Onze nieuwe uitgave “Averbode Parochie “ 1803-1983              “  216
Averbode viert mee met 850 jaar Abdij Averbode                 “  224
Publiciteitsborden - 850 jaar Abdij Averbode       J. Pironet      “  225
Onze nieuwe uitgave “Averbode Parochie “ 1803-1983    J. Pironet      “  226
Sint - Jansfeesten 1984 op 22-23-24 juni                    “  227
Averbode reeds bewoond in het steentijdperk        EH S. Van der     “  229
                             Waeren
Uit vaders dagboek “Wereldoorlog I “(slot)        C. Bergen       “  236
Terugblik op 1984                     M. Van Diest     “  246
Ernest Claes - herdenkingen in 1985                 “  12/1985  248
Een boring te Averbode in 1982 aan de Mortelbroekstraat  L. Laureys      “  251
Grensscheidingen te Averbode t.o.v.Tessenderlo            “     “  254
Oude Demerproblemen rond Averbode                  “     “  256
Tekst uit “Ik was student” van Ernest Claes                   “  275
Ernest Claes en Averbode                 H. Vercammen     “  276
Het necrologium van Averbode                     “     “  278
De abdij en de wijnteelt te Testelt            L. Laureys      “  285
Averbode , stad(sdeel)                        “     “  287
Ter herinnering aan de heer August Willems        M. Van Diest  13/1986  290
Felix Timmermans en Averbode               M. Van Diest     “  311
Programma van de 9de Sint-Jansfeesten                      “  320
Het jaar 1987 in een notedop               M. Van Diest  02/1987  360
De anesische put van de abdij               Lefevre     02/1987  372
Ode aan de Leuvense stoof                         02/1988  406
Seizoenarbeid                       E. Claes    02/1988  409
De heemkring is 15 jaar                  M. van Diest  02/1989  446
Verbond voor Heemkunde                  C.Similon    02/1989  451
Het varkentje van de St Jansmarkt             G. Janssens   02/1989  452
Bibliogafie Heemblad 75- 86                C. Similon   02/1989  460
Verslag van de gouwdag in Meerbeek            C. Similon   03/1989  468
Nabeschouwing bij de taptoe ' 89             M. Van Diest  03/1989  468
“Everboden “ geciteerd in de veldtochten door de     M. Van Diest  01/1990   1
nederlanden van Willen III
De Spaanse griep                     L. Laureys   01/1990  16
Panoramisch zicht op de abdij in de 16de eeuw               02/1990  28
Programma van de kersthappening dec‟ 90                  03/1990  68
Statuten van St Norbertus                         03/1991   6
Kort nieuws - gouwdag - Heemwandeling Diest        C. Similon   02/1991  44
Lezers schrijven                     F. Claes    12/1991  46
Herinneringen aan de St Jansvrienden                   04/1992   8
Autoshow 25 jaar                             06/1995   9
Banistiek in onze leefgemeenschap             R. Schuer    06/1995  16
Werkgroep voor familiekunde            W. Bink    06/1995  18
Testelt- straatnamen afgeleid van persoonsnamen         06/1995  20
Kaarskensprocessie in Scherpenheuvel              12/1995  2
Banistiek in onze leefgemeenschap         R. Schuer   12/1995  13
Hageland Wijnland                        12/1995  21
mei 1940                     G. Janssens  01/1990  22
mei 1940                     G. Janssens  02/1990  38
mei 1940                     G. Janssens  03/1990  55
mei 1940                     G. Janssens  03/1991  18
mei 1940                     G. Janssens  06/1991  37
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   02/1990  28
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   03/1990  49
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   03/1991  12
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   06/1991  33
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   12/1991  59
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   06/1995  10
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   12/1995  18
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   03/1996  4
Averbode in de tijd van toen           R. Claes   06/1996  6
Banistiek in onze leefgemeenschap         R. Schuer   03/1996  18
Banistiek in onze leefgemeenschap         R. Schuer   06/1996  8
Ijzerzandsteen en de Noord-Hagelandse heuvels   J. Barbier  06/1996  11