Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Ulangkaji Sejarah Tingkatan 4 by row62708

VIEWS: 4,550 PAGES: 5

									               Ulangkaji Sejarah Tingkatan 4
Bab1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia
Tumpuan:
1.Tamadun Indus
-  proses pembentukan
-  ciri-ciri pembentukan
-  sumbangan dalam ilmu dan ciptaan kepada tamadun manusia
  Perancangan Bandar
  Sifat keterbukaan


2. Tamadun Hwang Ho
-  Proses pembentukan
-  Ciri-ciri pembentukan
-  Sumbangan dalam ilmu dan ciptaan kepada tamadun manusia
  sistem politik – sistem pemerintahan
   a) Dinasti Shang
   b) Dinasti Chao
  sistem ekonomi – pertanian
  sistem sosial
-  sistem tulisan
-  kepercayaan dan falsafah


Bab2: Peningkatan Tamadun


Tumpuan:
1. Tamadun India
- Politik
* sistem pemerintahan dan pentadbiran
  - sistem Dinasti Maurya
*Perluasan kuasa
-Ekonomi
*Pertanian dan perdagangan
-Sosial
* Pendidikan
* Falsafah
* Sains dan teknologi dan seni bina
* Bahasa dan kesusasteraan
* sistem sosial/struktur masyarakat
* sumbangan tamadun India kepada dunia
2. Tamadun China
- politik
sistem pemerintahan dan pentadbiran
- Sistem dinasti Chin dan Han
- sistem perundangan
- perluasan kuasa
-Ekonomi
 - pertanian dan perdagangan
- sosial
 - Pendidikan/peperiksaan awam
 - falsafah
 - sains dan teknologi dan seni bina
 - bahasa dan kesusasteraan
 - sistem sosial/ struktur masyarakat
 - sumbangan tamadun China kepada dunia


Bab3: Tamadun Awal Asia Tenggara


Tumpuan:
  1.   Kerajaan Agraria
  a) Pengertian
  b) Contoh kerajaan agraria
  c) Ciri-ciri kerajaan agraria
  d) Kegiatan ekonomi
  e) Perkembangan pertanian kerajaan Angkor
  f) Kepentingan Tasik Tonle Sap


  2.   Pengaruh agama Hindu dan Buddha
  a)   Bukti pengaruh HB di Asia Tenggara
  c) Cara kedatangan agama HB ke Asia Tenggara
  d) Pengaruh HB dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
  e) Peranan raja dalam kerajaan awal
  f) Cara raja mengukuhkan kedudukan
  g) Sistem pentadbiran Sri Vijaya
  h) Pengaruh HB dalam kesenian
      * Monumen
      * Ciri-ciri candi Angkor Wat, Boribudur dan Lembah Bujang
      * Kepentingan Monumen/ Candi
      * sebab-sebab candi perlu dikekalkan
  i)   pengaruh HB terhadap bahasa dan kesusasteraan
  j)   Pengaruh HB dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
Bab4: Kemunculan Tamadun Islam dan pekembangan di Makkah


Tumpuan:
1. Kehidupan Nabi Muhammad sehingga menjadi Rasul
- Riwayat hidup Nabi Muhammad
- keperibadian sifat terpuji Nabi Muhammad
- Kerasulan Nabi Muhammad
a) kepentingan wahyu pertamaSurah al-ahlaq
b) kepentingan wahyu kedua surah al-Muddasir


   2. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam
     a) Sebab-sebab Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara rahsia
     b) Sebab-sebab penerimaan Islam oleh masyarakat Arab di Makkah
     c) Sebab-sebab penentangan puak Arab Quraisy terhadap Islam
     d) Cara-cara penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
     e) Sebab-sebab kegagalan penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
     f) Cara Nabi Muhammad mengatasi penentangan Arab Quraisy


Bab5: Kerajaan Islam Madinah


Tumpuan:


   1.  Penyebaran Islam di Madinah
     a) Cara Nabi Muhammad menyebarkan Islam kepada kerajaan luar
     b) Reaksi terhadap warkah Nabi Muhammad oleh kerajaan luar
     c) Peperangan dalam persejarahan Islam di Madinah
     d) Tujuan peperangan dalam Islam
     e) Prinsip peperangan dalam Islam
     f) Garis panduan perlu dipatuhi tentera Islam dalam peperangan


2.  Pembukaan semula kota Makkah
a)  Sebab-sebab pembukaan semula kota Makkah
b)  Tokoh-tokoh yang mengetuai serangan kota Makkah
c)  Cara Nabi Muhammad melancarkan serangan ke atas kota Makkah
d)  Sebab-sebab Nabi Muhammad mudah menakluki kota Makkah
e)  kepentingan pembukaan semula kota MakkahBab6: Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya


Tumpuan:


1. Kerajaan Turki Uthmaniyah
a)  Pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah
b)   Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah
c)  Faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah


2. Kerajaan Bani Abbasiyah
a)  Sebab kejayaan kerajaan Bani Abbasiyah membentuk kerajaan
b)   Pembentukan kerajaan Abbasiyah
c)  Sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan
    * Baitulhikmah – peranan dan sumbangannya
    * Kota Bagdad - peranan dan sumbangan


Bab7: Islam Di Asia Tenggara


Tumpuan:


1. Kedatangan Islam di Asia Tenggara
- Faktor Asia Tenggara menjadi tumpuan pedagang
-  teori dan bukti kedatangan Islam
  * Dari Tanah Arab, China dan India
2. Penyebaran Islam di Asia Tenggara
a) Faktor penyebaran islam
- peranan pedagang
-peranan mubaligh/ulama
-peranan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara
-peranan pusat kebudayaan
-cara penyebaran Islam
-Keistimewaan Islam


Bab8: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat


Tumpuan:


1. Pengaruh kedatangan Islam terhadap politik
- pemerintahan dan pentadbiran
- perundangan
* Undang-undang tidak bertulis/adat
* peranan adat dalam masyarakat Melayu
* Undang-undang bertulis


   2. Pengaruh kedatangan Islam terhadap sosiobudaya
     a) Pendidikan tidak formal
     b) Pendidikan formal
     c) Gaya hidup atau amalan hidup masyarakat Melayu
Bab9:Perkembangan Di Eropah


Tumpuan:
1. Penjelajahan dan Penerokaan
a)  menyenaraikan kuasa Barat yang terlibat
b)  laluan penjelajahan ke Timur dan Barat
c)  sebab-sebab Portugis dan Sepanyol menjelajah dan meneroka ke dunia luar
d)  kesan penjelajahan dan penerokaan Portugis dan Sepanyol ke dunia luar


2.  Perubahan masyarakat dan budaya Eropah
a)  Zaman Gelap
*  pengertian
*  ciri- ciri
* perbandingan sistem feudal dengan masyarakat Melayu tradisional
b)  Zaman kemuncak pertengahan
* Perubahan politik ,ekonomi dan sosial
3。 Zaman Renaissance
- pengertian
- tokoh-tokoh
- sebab-sebab tercetusnya Renaissance di Itali
- Kesan zaman Renaissance


4. Reformation
- Pengertian
- Sebab-sebab tercetusnya Reformation
- peranan Martin Luther
- kesan Reformation


Bab10: Dasar British dan Kesannya terhadap ekonomi Negara


Tumpuan:
1. Dasar British terhadap pertanian
- langkah-langkah British melindungi tanah pribumi
*  Akta Tanah Simpanan Melayu di Tanah Melayu
*   Akta Land Order dan Land Settlement di Sarawak
*   Proklamasi III perlindungan Hak di Sabah


2. Kesan dasar ekonomi British di Tanah Melayu.
a) Perbandaran
b) Pembentukan masyarakat majmuk
c) Sistem pendidikan vernaKular
d)  perkilangan
e)  pengangkutan dan perhubungan
f)  perkhidmatan kesihatan

								
To top