KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2009 Sekolah by cit19873

VIEWS: 926 PAGES: 5

									     KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2009
           Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia
                   Negeri Melaka


1) PENDAHULUAN
Peperiksaan SPM 2009 telah dijalankan pada 18 November hingga 16 Disember 2009
yang lalu di 116 buah pusat peperiksaan, bertambah 6 buah pusat. Seramai 15,292
orang calon di negeri Melaka telah mendaftar untuk mengambil peperiksaan berbanding
14,692 orang pada tahun sebelumnya iaitu pertambahan seramai 650 (4.25%) orang.


        JENIS CALON            BILANGAN   PERATUS

        Sekolah KPM             13319    87.10

        MRSM                 794     5.19

        Sekolah Swasta            97      0.63

        Persendirian Perseorangan      1082     7.08

                    Jumlah    15292     1002) PENGGREDAN BARU SPM 2009.

Mulai tahun 2009, sistem penggredan baru telah diperkenalkan dalam peperiksaan SPM
untuk membezakan pencapaian calon yang memperolehi keputusan yang cemerlang
tertinggi. Melalui sistem ini, pencapaian calon dilaporkan secara lebih terperinci melalui
gred-gred berikut:
         Jadual 3 Perbandingan Gred Baru dengan Gred Lama

        Gred Baru              Gred Lama
   A+ (Cemerlang Tertinggi)
   A  (Cemerlang Tinggi)        1A        Cemerlang
   A- (Cemerlang)            2A
   B+ (Kepujian Tertinggi)          3B
   B  (Kepujian Tinggi)           4B
   C+ (Kepujian Atas)            5C          Kepujian
   C  (Kepujian)              6C
   D  (Lulus Atas)             7D
   E  (Lulus)                8E           Lulus
   G  (Gagal)               9G           Gagal


3) PENCAPAIAN SPM 2009 NEGERI MELAKA.

  a) Layak Sijil SPM
   Seramai   12278  (92.92 %) pelajar daripada 13214 pelajar Sekolah Kementerian
   Pelajaran di negeri Melaka yang menduduki peperiksaan berjaya mendapat sijil SPM
   (lulus Bahasa Melayu) iaitu 2.12% mengatasi peratus lulus nasional.


              Keputusan   Nasional , %  Melaka , %   Beza

              Layak Sijil   90.8      92.92     +2.12  b) Cemerlang (Semua A)


Sistem penggredan baru SPM telah dapat memperincikan lagi kecemerlangan calon apabila
diperkenalkan gred yang lebih tinggi daripada gred 1A. Gred A+ ialah gred Cemerlang
Tertinggi yang mana calon-calon yang memperoleh gred ini adalah merupakan mereka yang
berada dalam kumpulan 90% ke atas, berbanding calon-calon yang lain.
Perincian bagi bilangan calon sekolah Kementerian Pelajaran yang mendapat A bagi
semua mata pelajaran yang diambil adalah seperti berikut:


        Pencapaian.          2009     2008.        2007
        Semua A+          12 (0.09%)     -
        Semua A+ dan A       82 (0.62%)   84 (0.67%)     35 (0.29%)
        Semua A+, A dan A-     215 (1.63%)  175 (1.39%)   153 (1.24%)
        Jumlah           309 (2.34%)  259 (2.05%)   188 (1.53%)
                                            Muka Surat 1
     Pecahan terperinci bagi pencapaian gred Cemerlang Tertinggi (A+) bagi semua mata
     pelajaran yang diduduki adalah seperti berikut:                Keputusan  Bil.Pelajar


                 12A+      1

                 11A+      8
                 10A+      8
                 9A+      9
                Jumlah     264) PENCAPAIAN SEKOLAH


Bersesuaian Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) KPM dan KPI Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia yang memberi keutamaan kepada meluaskan akses kepada pendidikan
berkualiti dan berkemampuan dengan sub-NKRA ketiga merujuk kepada Sekolah
Berprestasi tinggi dan KPI ke 4 KPPM yang merujuk pencapaian pelajar berdasarkan Gred
Purata Nasional pada peringkat SPM, Pencapaian sekolah dibahagikan kepada 4 kategori
iaitu:

          Kategori Sekolah    Gred Purata Sekolah (GPS)
          Cemerlang               0 – 2.25
          Baik                2.26 – 4.50
          Memuaskan             4.51 – 6.75
          Berpotensi             6.76 – 9.00


Analisis pencapaian Sekolah Kementerian Pelajaran di Negeri Melaka menunjukkan:
  1. Sebanyak 19 buah Sekolah Kementerian Pelajaran di Negeri Melaka telah mencapai
     keputusan 100% layak sijil.
  2. 37 buah sekolah telah melahirkan pelajar-pelajar yang mencapai gred cemerlang A
     (A+,A, A-) dalam semua mata pelajaran yang diambil meningkat sebuah berbanding
     tahun sebelumnya. 5 Buah sekolah mencapai peratus calon cemerlang (semua A)
     melebihi 10% iaitu:
                                        Muka Surat 2
           NAMA SEKOLAH          SEMUA A (A+,A,A-)
                           BIL   %
           SM SAINS MUZAFFAR SHAH      33   23.91
           SBP INTEGRASI SELANDAR      28   21.37
           SMK INFANT JESUS CONV.      36   15.38
           SMK ST FRANCIS          25   12.89
           SMK GAJAH BERANG         33   12.04


   3. Kesemua 73 buah Sekolah KPM di negeri Melaka mencapai GPS kurang 6.75
    dimana 2 buah sekolah dalam kategori Cemerlang, 17 buah dalam kategori    Baik
    dan 54 buah sekolah dalam kategori Memuaskan. Tiada sekolah di negeri Melaka
    dalam kategori Berpotensi. Dua buah sekolah kategori Cemerlang di negeri Melaka
    ialah SM Sains Muzaffar Shah dan SM Berasrama Penuh Integrasi Selandar.


      Kategori Sekolah  Gred Purata Sekolah (GPS)   Bilangan Sekolah
      Cemerlang
      (Excellence)         0 – 2.25          2
      Baik
      (Good)          2.26 – 4.50           17
      Memuaskan
      (Moderate)        4.51 – 6.75           54
      Berpotensi
      (Potential)        6.76 – 9.00          tiada
      JUMLAH                          73


GPN Melaka bagi SPM 2009 adalah 5.21 iaitu meningkat 0.13 berbanding SPM 2008 (5.34)
dan juga mengatasi Gred Purata Nasional sebanyak 0.13.


        Gred Purata     2007       2008     2009
        Nasional               5.51     5.34
        Melaka       5.42       5.34     5.21
5)   PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

   Calon-calon SPM 2009 negeri Melaka menduduki sejumlah 79 mata pelajaran dimana

      42 mata pelajaran telah mencapai 100%.


                                        Muka Surat 3
   31 mata pelajaran mengatasi nasional

   37 mata pelajaran sama dengan pencapaian nasional dan

   11 mata pelajaran di bawah pencapaian nasional

  a) Pencapaian Mata Pelajaran Negeri Melaka Berbanding Nasional.

  Bagi peperiksaan SPM terdapat 7 Mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa
  Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Sejarah, Mathematics dan Science.
  Semua mata pelajaran teras mencatat peratus lulus melebihi 70% dan mengatasi
  nasional diantara 0.9% hingga 4.1% manakala 6 mata pelajaran teras mengatasi
  nasional pada peringkat gred cemerlang A (A+, A, A-) diantara 0.4% hingga 3.4%
  kecuali mata pelajaran science.
Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Melaka
11 Mac 2010
                                     Muka Surat 4

								
To top