KERTAS CADANGAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA

Document Sample
KERTAS CADANGAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA Powered By Docstoc
					   KERTAS CADANGAN

PERTANDINGAN MERENTAS DESA
    INSTITUT PENDIDIKAN GURU

     KAMPUS KENT TUARAN
     DIKELOLAKAN OLEH :

      MAJLIS GERKO

    INSTITUT PENDIDIKAN GURU

     KAMPUS KENT TUARAN
        TEMPAT:

      PADANG UTAMA,

    INSTITUT PENDIDIKAN GURU

     KAMPUS KENT TUARAN
  TARIKH : 30 JANUARI 2010 (SABTU)       KERTAS KERJA
   PERTANDINGAN MERENTAS DESA,
    INSTITUT PENDIDIKAN GURU
     KAMPUS KENT TUARAN
         2010


      DIKELOLAKAN OLEH :

       MAJLIS GERKO

    INSTITUT PENDIDIKAN GURU
     KAMPUS KENT TUARAN         PADA :

       20 JANUARI 2010

        (SABTU)
      DISEDIAKAN OLEH:

   D. VASUTHEVAN A/L DAMOTHARAN
           1
1.0 PENGENALAN

  Aktiviti merentas desa merupakan acara tahunan yang diadakan sebagai acara
  pembukaan aktiviti unit kokurikulum sebelum Kejohanan Olahraga Tahunan
  berlangsung. Dengan perlancaran aktiviti ini, maka ia dapat menyemarakkan
  semangat para pelatih untuk mengambil bahagian dalam kejohanan olahraga
  tahunan yang akan berlangsung dan aktiviti-aktiviti sukan yang bakal berlangsung.
  Selain itu, aktiviti ini adalah bertujuan untuk mengesan bakat-bakat baru di kalangan
  pelatih.

2.0 OBJEKTIF
  1. Untuk memupuk perpaduan dan silaturahim dalam kalangan guru pelatih
    khasnya dan warga Institut.
  2. Untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan guru-guru pelatih dan
    warga Institut.
  3. Untuk mencungkil bakat baru dalam kalangan guru-guru pelatih dan warga
    Institut dalam olahraga.


3.0 SASARAN.
    Pertandingan ini terbuka kepada semua guru pelatih, Warga KENT (staf
    akademik dan sokongan),Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran.
4.0 TARIKH DAN TEMPAT
  Tarikh      :   30 Januari 2010 ( Sabtu )

  Tempoh      :   1 hari

  Masa       :   7.30 pagi – 12.00 tengah hari.

  Tempat kejohanan:   Padang Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
                       2
5.0 PENGANURERAHAN PEMENANG
   Pemenang akan di beri sijil dan hamper oleh pihak Institut. Berikut adalah senarai
   pemenang yang dicadangkan :


   a. Sijil Kategori Pelatih ( Lelaki dan Wanita )


  No.           Kedudukan                Bil. Sijil

  1   Johan                       1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  2   Naib johan                    1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  3   Ketiga                      1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  4   Keempat 4 – Kesepuluh 10                 7 x 2 = 14

                          Jumlah   20 Sijil + 6 Hamper
   b. Sijil Kategori Staf Akademik (L/P)


  No.           Kedudukan                Bil. Sijil

  1   Johan                       1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  2   Naib johan                    1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  3   Ketiga                      1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  4   Keempat 4 – Kesepuluh 10                 7 x 2 = 14

                          Jumlah   20 Sijil + 6 Hamper
                       3
   c. Sijil Kategori Staf Sokongan (L/P)


  No.           Kedudukan               Bil. Sijil

  1   Johan                      1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  2   Naib johan                    1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  3   Ketiga                      1 (sijil + Hamper) x 2 = 2

  4   Keempat 4 – Kesepuluh 10                7 x 2 = 14

                         Jumlah   20 Sijil + 6 Hamper
     5.1 ANGGARAN PERBELANJAAN HADIAH
        a. Kategori Pelatih (L/P) – ( 6 Hamper)


        1. Johan         - RM 60.00 X 2  = RM 120.00
        2. Naib johan       - RM 40.00 X 2  = RM 80.00
        3. Ketiga         - RM 30.00 X 2  = RM 60.00

          JUMLAH                 = RM 260.00
        b. Staf Akademik (L/P) & Staf Sokongan (L/P) – (12 Hamper)


        1. Johan         - RM 60.00 X 4  = RM 240.00
        2. Naib johan       - RM 40.00 X 4  = RM 160.00
        3. Ketiga         - RM 30.00 X 4  = RM 120.00

          JUMLAH                 = RM 520.00
                       4
        c. Cenderamata :

        1. Perasmi (Buah-buahan)          = RM 50.00

        d. Minuman pegawai/urusetia
        1. Mineral Water      10 kotak x RM12 = RM 120.00

           JUMLAH KESELURUHAN          = RM 950.00
6.0 PENGANJUR
  Majlis KO-KURIKULUM, Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran.7.0 PENYERTAAN.
  -  Penyertaan tertutup kepada warga Institut Pendidikan Guru Kampus Kent:
      •  PISMP IPGM
      •  PPISMP IPGM
      •  KPLI AMBILAN JUN 2009
      •  KPLI AMBILAN JANUARI 2010
      •  STAF SOKONGAN
      •  STAF AKADEMIK


8.0 PERATURAN KECIL KEJOHANAN MERENTAS DESA


  1. Kejohanan ini dijalankan antara rumah sukan dengan penyertaan semua ahli
    rumah sukan.
  2. Peserta diwajibkan memakai kasut sukan.
  3. Peserta tidak dihadkan. Namun markah dikira mengikut bilangan peserta yang
    sampai dalam tempoh masa yang ditetapkan.
  4. Peserta mesti melalui lorong / jalan yang ditetapkan dan mendapatkan KAD di
    setiap CHECK POINT yang ditetapkan.
  5. Keputusan pengadil adalah muktamad.


                      5
9.0 JAWATANKUASA PENGELOLA

  Penasihat         :  Pn. Mary Teresa Kinajil
                  Pengarah IPG Kampus Kent

  Pengerusi         :  En. Romli bin Darus
                  Timbalan Pengarah IPG Kampus Kent

  Penyelaras pertandingan  : En. Victor P.L Salanggang
                Menjalankan Tugas Ketua Unit KoKurikulum

  Setiausaha        :  En. D. Vasuthevan A/L Damotharan
                  Penolong Ketua Unit KoKurikulum

  Bendahari         :  Pn. Asnailey Sapar Ruddin
                  Pegawai Eksekutif Kanan Institut

  Urusetia           : En. Christopher James Ansun
  Teknikal           : En. Vickneswaran A/L Nakar Salapan
  Pendaftaran          : En. Tiong Hong Keong
                  En. Abd Nasir Bin Paisal
  Persiapan Laluan       : En. Hj Rozaimi Bin Abd Razak
  Sijil             : En. Kok Boon Siong
                  Cik Caroline David
  Laporan dan Buku aturcara : Cik Lidwina Lajiwin
                  En. Wan Abdul Rahman Bin Wan Abdullah
  Siaraya            : En. Soh Chin Kui
                  En. Ahmad Shobry Bin Mohd Noor
  Perhiasan Pentas/Astaka    : Pn. Salina Binti Abdullah Sangguro
                  En. Mohd Nazri Bin Abd Rahman
  Keselamatan & Kecemasan : En. Dzulkarnain Bin Ismail / En. Santana Ranjan
  Pengacara           : Pn. Zainab Binti Hashim
                  En. James Geoffrey W. Molijoh
  Perasmian Penutupan      : Pn. Juliana Dumpil
                  En. Jaffery
                  En. Sofian
                  Pn. Bistali


                       6
10.0  JADUAL


  6.45 pagi – 7.15 pagi    : Semua peserta berkumpul
  7.15 pagi – 7.30 pagi    : Senam robik
  7.30 pagi – 10.30 pagi    : Acara merentas desa dimulakan mengikut kategori.
  11.30 pagi         : Penyampaian Sijil dan perasmian penutupan.
11.0  LALUAN
  Sila rujuk lampiran yang dikepilkan.
12.0  PENUTUP


  Semoga aktiviti merentas desa ini dapat memenuhi matlamat dan objektif sukatan
  GERKO Sukan dan permainan. Hasil aktiviti merentas desa ini akan membantu
  memilih dan mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang Sukan Olahraga serta
  memenuhi keperluan Falsafah Pendidikan kebangsaan yang berteraskan kepada
  Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan sosial.
Disediakan oleh
                      7
D. VASUTHEVAN A/L DAMOTHARAN
Penolong Penyelaras Sukan dan permainan
Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Tuaran 2010
                 PERAKUAN

    SOKONGAN         JAWATAN          TANDATANGAN


   Tarikh Disediakan    Penyelaras GERKO
               Sukan dan Permainan    …………………………………….
      13.01.2010    Institut Pendidikan Guru   ( D. VASUTHEVAN A/L
               Kampus Kent Tuaran       DAMOTHARAN )


Disokong / Tidak Disokong  Ketua Unit Kokurikulum,
              Institut Pendidikan Guru  ……………………………………
Tarikh :  ………………..     Kampus Kent Tuaran    ( VICTOR P.L SALANGGANG )


  Disemak dan Disokong   Timbalan Pengarah
              Institut Pendidikan Guru  ………………………………….
               Kampus Kent Tuaran     ( EN. ROMLI BIN DARUS )
Tarikh :  ………………..
                    8
  Dilulus / Tidak diluluskan     Pengarah
                 Institut Pendidikan Guru  …………………………………..
                 Kampus Kent Tuaran    ( PN. MARY TERESA KINAJIL )
Tarikh :   ………………..CATATAN / KOMEN:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
                      9