KERTAS CADANGAN JAWATAN KUASA PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN

Document Sample
KERTAS CADANGAN JAWATAN KUASA PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN Powered By Docstoc
					        KERTAS CADANGAN
      JAWATAN KUASA PENGELOLA
     KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS KENT, TUARAN
         KALI KE – 57, 2010

         PENGELOLA 2010
        UNIT KOKURIKULUM
   JABATAN PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN
      JABATAN HAL EHWAL PELAJAR


            TARIKH
       04, 05, & 06 FEBRUARI, 2010


           TEMPAT
   PADANG INSTITUT PERGURUAN KENT TUARAN        DISEDIAKAN OLEH

       CHRISTOPHER JAMES ANSUN
          PENYELARAS
  KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE – 57, 2010
 INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS KENT TUARAN


     DISERAHKAN UNTUK KELULUSAN

          PENGARAH
    INSTITUT PERGURUAN KENT TUARAN
      KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU,
              KAMPUS KENT, TUARAN
               KALI KE - 57, 2010


BIL   TARIKH &
      HARI                AGENDA                TINDAKAN          CATATAN

     JANUARI          Lantikan Penyelaras KOT 57              KUK
01
      2010
              Penyelarasan & Penggubalan Program
02    18/01/2010      KOT IPGM, Kampus Kent, 2010            Penyelaras KOT
              Berdasarkan Kertas Cadangan & Modul
     Jumaat
                     Kejohanan
                                          Pengarah IPG
03    22/01/2010         Mesyuarat Induk KOT 57           Timbalan Pengarah
                                             KUK
     JUMAAT
                                         Penyelaras KOT
                                          Jurulatih KOKu
                                          Pensyarah PJK
                                         THK(Penyelaras)
                                         Pasukan Rumah-       Tindakan segera
04               Penyelarasan Tugas, Perjumpaan           Rumah Sukan       (MASA GERKO)
     10/01/2010
                 Dengan Rumah-Rumah Sukan            Ketua-ketua Jabatan
     SELASA                                (rujuk agihan rumah
                                            sukan)
                                         En. Vickneswaran
     23/01/2010                               A/L Nakar Salapan      Ambil perhatian
               Lantikan Pegawai-Pegawai Teknikal          En. Syhibin Japar     pensyarah yang
     JUMAAT
05               KOT & Taklimat Tugas & Peranan             Pengerusi        terlibat & staf
                                          Pertandingan &
                                          Kepegawaian
     29/01/2010       Perbincangan & Pemurnian AJK          Timbalan Pengarah
06    JUMAAT             Pengelola 2010                 KUK
                                         Penyelaras KOT
                                          Jurulatih KOKu
                                          Pensyarah PJK
               Menyediakan Balapan (ukuran) Sektor
07     28 – 30         Pertandingan, Alatan              LS & SJ         Tindakan segera
               Pertandingan Untuk Latihan & KOT,          Pengerusi Teknik
       Jan
                       2010                   KOT
                                                   Semua AJK
                 Persiapan Di Padang & Astaka                      Pelaksana
08     3 HARI       (Hiasan, Tiang – Tiang Bendera,        Pengerusi Pengelola (pensyarah) & Staf
     SEBELUM        Tangga Hakim – Hakim Balapan             (VPS)       pentadbiran
      P.RASMI           (pencatat masa)            Pengurus Kejohanan   yang terlibat
               Kerusi Meja, Khemah, Pasu Bunga &           (DVD)      dengan tugas
                 yang Fikirkan Perlu (wajib)
                                                           2
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ----
                                        Pengerusi Pengelola  Semua AJK
09    02/02/2010       Taklimat Persiapan & Raptai             (VPS)     pengelola hadir
                 Kejohanan Kali Ke - 57, 2010         Pengurus Kejohanan (pensyarah) & Staf
     SELASA
                                           (DVD)      pentadbiran
     04/02/2010                                Pengerusi     Semua AJK
10     KHAMIS         Majlis Pembukaan Rasmi &           Pertandingan &    terlibat secara
                  Acara – acara Awal Di             Kepegawaian      langsung
                     Pertandingkan
     06/02/2010                                              Semua AJK
16    SABTU       Majlis Perasmian Penutupan Rasmi          Ust. Harun Sarail      Pengelola KOT
     12/02/2010                                             Pembentangan
17    JUMAAT        Mesyuarat Post Mortem (Laporan)         Pengerusi Pengeloa       Dapatan
                                        Penyelaras Program      Keberkesanan
                                          Kejohanan        KOT 57 KENT
                                                          3
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ----
                        RASIONAL

Kejohanan Olahraga Tahunan (KOT) merupakan              salah satu    cabang sukan yang
dipertandingkan     Ia melibatkan acara padang dan balapan bagi memenuhi hasrat dan
kehendak Institut Pendidikan Guru di Malaysia khususnya Institut Pendidikan Guru, Kampus
Kent, Tuaran.
     Setiap tahun KOT merupakan KEJOHANAN yang penting dan menjadi tradisi kerana
aktiviti ini menjadi medium penting bagi mencungkil bakat dan menggilap potensi pelajar
di samping memilih pelajar untuk mewakili Kampus Kent dalam Kejohanan Olahraga ke
Peringkat Kebangsaan.
     Sehubungan dengan itu untuk mengelola kejohanan Olahraga Tahunan (KOT) secara
sistematik, pihak pentadbiran dan pengurusan telah memberi amanah, dan tanggungjawab
serta kepercayaan penuh terhadap Unit Kokurikulum untuk merancang program KOT,
merekabentuk perjalanan kejohanan dan bertanggungjawab sebagai pengelola yang boleh
memenuhi piawaian dalam konteks kejohanan olahraga yang berkesan dan berkualiti.
     Justeru itu sebagai pengelola, Unit Kokurikulum dengan kerjasama erat semua
jabatan yang lain bertanggungjawab untuk menasihati, membimbing, menunjuk ajar dan
seterusnya melatih para pelajar dalam aspek pengurusan dan pengelolaan dalam konteks
sukan olahraga tahunan. Dengan perkataan lain guru–guru pelatih merupakan insan yang
bertanggungjawab dalam mengurus dan          mengelola sesuai dengan kehendak 4K iaitu
kemahiran mengurus, kemahiran mengelola, kemahiran melatih dan seterusnya kemahiran
kepegawaian teknik.
     Untuk mencapai objektif kejohanan olahraga pada tahun ini, penglibatan semua warga
Kampus Kent amatlah dihargai kerana komitmen serta kerjasama merupakan kunci utama
dalam usaha menaikkan imej institusi sebagai pusat latihan guru yang serba boleh.

                        MATLAMAT

Kejohanan ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada semua pelajar
ataupun guru pelatih dalam usaha belajar secara berkesan.           Di samping itu,    menerusi
Kejohanan ini para pelajar dapat meningkatkan kemahiran mengurus, kemahiran mengelola,
kemahiran melatih dan kemahiran kepegawaian (4K) sesuai dengan halatuju Standard Guru
Malaysia.                                                        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                        OBJEKTIF
     Warga Kampus Kent khususnya pelajar – pelajar dapat memahami dan seterusnya
mengetahui prosedur merancang, mengurus, mengelola sesuatu kejohanan secara berkesan
sistematik
     Warga Kampus Kent khususnya pelajar-pelajar dapat mempraktikan pengetahuan dan
pemahaman melalui amalan sikap dalam melaksanaan tugas mengikut peranan dan fungsi
masing-masing berdasarkan bidang kuasa dan tanggunggjawab setelah menerima nasihat dan
bimbingan daripada pensyarah penasihat
     Warga Kampus Kent khususnya para pelajar dapat berinteraksi di antara satu sama
lain dan dapat melaksanakan tugas masing-masing secara kolektif dan bekerjasama di
samping merasa seronok dan dihargai sesuai dengan semangat kesukanan


TARIKH KEJOHANAN
     04, 05 & 06 Februari 2010

MASA KEJOHANAN
  1. Acara-Acara Awal dipertandingkan (2.00 – 6.00 Petang)
     2. Acara-Acara Akhir dan perasmian ( 7.30 pagi – 12.00 pagi)

TEMPOH KEJOHANAN
  1. Dua hari pada sebelah petang bagi acara awal dipertandingkan
     2. Satu hari pada sebelah pagi bagi acara akhir dan perasmian penutupan

TEMPAT KEJOHANAN
     Padang Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

SASARAN
     Semua pelajar (guru pelatih) yang menjalani kursus perguruan sepenuh masa di
Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
                                                        5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
               PERANCANG DAN PENGELOLA
                      PENAUNG
                      Pengarah
                Institut Perguruan Kent Tuaran

                     PENASIHAT
                    Timbalan Pengarah
                Institut Perguruan Kent Tuaran

                     PENGERUSI
                  Ketua Unit Kokurikulum
                Institut Perguruan Kent Tuaran

                 TIMBALAN PENGERUSI I
                    Ketua Jabatan PJK
                Institut Perguruan Kent Tuaran

                 TIMBALAN PENGERUSI II
                    Ketua Jabatan HEP
                Institut Perguruan Kent Tuaran

                 AJK PELAKSANA
              Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan
               Ketua Jabatan Kajian Sosial
              Ketua Jabatan Pengajian Melayu
                Ketua Jabatan Bahasa
             Ketua JabatanMatematik Dan Sains
             Ketua Jabatan Agama Dan Moral
             Ketua Jabatan Teknologi Maklumat
          Ketua Jabatan Penyelidikan Dan Pembangunan
            Ketua Unit Latihan Dan Perkhidamatan
            Ketua Unit Penilaian Dan Peperiksaan
              Ketua Unit Khidmat Pengurusan
             Jawatankuasa Perwakilan Pelajar
                                                        6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
   SENARAI JABATAN SEBAGAI PENASIHAT RUMAH – RUMAH SUKAN
    SEMPENA KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE – 57, 2010


1. RUMAH MAT SALLEH (MERAH)
   - Jabatan Ilmu Pendidikan
   - Jabatan Teknologi Pendidikan

2. RUMAH RENTAP (KUNING)
   - Jabatan Bahasa Melayu
   - Jabatan Pengajian Agama & Moral

3. RUMAH TUAN FUAD (BIRU)
   - Jabatan Sains & Matematik
   - Jabatan Bahasa

4. RUMAH TUN RAZAK (HIJAU)
   - Jabatan Kajian Sosial
   - Jabatan Penyelidikan


**TUGAS JABATAN DAN PENASIHAT RUMAH – RUMAH SUKAN

  1. Menasihati pelajar yang menyertai Kejohanan Olahraga Tahunan berhubung dengan
     peranan mereka sebagai peserta, AJK Pengelola dan Kepegawaian (terlibat secara
     langsung).
  2. Melatih, memantau, menyelia, membimbing dan memastikan Rumah-Rumah Sukan
     menyertai Kejohanan Olahraga Tahunan mengikut peraturan dan undang- undang
     pertandingan.
                                                        7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
ANGGARAN PERBELANJAAN

1. Urusetia Kejohanan                 = RM0, 150.00
2. Hadiah/Medal/Piala                 = RM2, 500.00 (sudah disediakan)
3. Cenderamata Perasmi                = RM0, 50.00
4. Banner                       = RM0, 300.00
5. Minuman para Pegawai Teknikal           = RM0, 250.00
              JUMLAH           = RM 4 250.00
                                                        8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                     DISEDIAKAN OLEH


                    ----------------------------
                (CHRISTOPHER JAMES ANSUN)
               Penyelaras Kejohanan Olahraga Tahunan
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
                      DISEMAK OLEH


                  -------------------------------------
                 ( VICTOR P.L.SALANGGANG )
                    Ketua Unit Kokurikulum
            Merangkap Pengerusi Pengelola Kejohanan Olahraga
             Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran                      DISAHKAN OLEH                  ----------------------------------------
                    ( ROMLI BIN DARUS )
                      Timbalan Pengarah
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
                     DILULUSKAN OLEH


                  ---------------------------------------
                  ( MARY TERESA KINAJIL )
                         Pengarah
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
                                                        9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
               JAWATAN KUASA PENGELOLA
              KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
              INSTITUT PERGURUAN KENT, TUARAN
                  KALI KE – 57, 2010

                      PENAUNG
                 Ybh. Puan Mary Teresa Kinajil
           Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                     PENASIHAT
                     En. Romli Darus
                    Timbalan Pengarah
          Institut Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
                      Merangkap
       Pengerusi Majlis Gerko Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                      PENGERUSI
                   En. Victor P.L. Salanggang
                    Ketua Unit Kokurikulum
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                    TIMB. PENGERUSI I
                    En. Ejose Flavian Siarus
                 Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                    TIMB. PENGERUSI II
                     En. Amidy Malagob
                      Ketua Jabatan
                     Hal Ehwal Pelajar
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                      SETIAUSAHA
                 Penyelaras Sukan Unit Kokurikulum
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
                  En. Vasuthevan a/l Damontharan

                    PEN. SETIAUSAHA
                   En. Christopher James Ansun
                     Penyelaras KOT 57
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                      BENDAHARI
                    Pn Asnaely Sapar Rudin
                     Pegawai Eksekutif
              Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran

                      AJK
         Semua Ketua Jabatan (Ketua Penasihat Rumah – Rumah Sukan)

                                                        10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
          AHLI JAWATANKUASA KECIL (PELAKSANA)
           KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
        INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS KENT TUARAN
                KALI KE-57, 2010

                   URUSETIA KEJOHANAN
                  En. Vasuthevan a/l Damontharan
                   En. Christopher James Ansun
                    En. Tiong Hong Keong
                    5 Pelatih Unit PJ, Sem 5

            UPACARA PERASMIAN PENUTUPAN RASMI
               Ust. Harun Sarail (Penasihat)
                 Ust. Nik Hassan Seman
              Jabatan Pendidikan Ismail & Moral
                  PISMP SEM 7 (BA)

                  JEMPUTAN & SAMBUTAN
                  Pn. Faridah Mamat (Penasihat)
                    En. Razali Mohd Shukor
                  Cik Carolline @ Lorena David
                       EXCO MPP

                   PENGERUSI TEKNIK
                 Encik Lupian Saluji (Penasihat)
                      En. Syhbin Japar
                En. Jefferi Santan ( KOKURIKULUM)
               En. Supian Awg Damit( KOKURIKULUM)
                ( 12 orang pelajar PISMP PSV Sem 7 )

              PERTANDINGAN & KEPEGAWAIAN
            En. Vickneswaran A/L Nakar Salapan (Penasihat)
                   En. Simun Guntalip
                  Pelajar–pelajar KPLI-PJ

               PERBARISAN LINTAS HORMAT
             Tn. Hj. Mohd. Rozaimi Abdul Razak (Penasihat)
                   En. Mansor Md Desa
               9 orang Ahli bagi setiap Unit Beruniform


                  HADIAH & CENDERAMATA
                    Doti Asing (Penasihat)
                  Hjh Cik Dayang Mayang Abbas
                      Pn Suzana Fadzil
                5 orang pelatih Unit PISMP Pra/PJ Sem 5

                 SIJIL & BUKU PROGRAM
            En. Wan Abd.Rahman Wan Abdullah (Penasihat)
                  4 orang pelajar KPLI BK
                                                        11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                   P.A.SISTEM (SIARAYA)
                  En. Soh Chin Kui (Penasihat)
                    En. Azuan Baharuddin
                   En. Jailin Bin Sagod ( HEP )
               (4 orang pelajar PISMP Pemulihan Sem3 )

                 VIDEO (PENGGAMBARAN)
              En. Mat Nor Deni/Teh Ah Huat (Penasihat)
                 Tn. Syed Roseli Syed Mahmod
                    En. Ardee Makibin
                   En. Alex Ribunan Taing

                   MINUMAN & MAKAN
                 Pn Nancy Loo Kasun (Penasihat)
                     Pn Ramlah Alias
                     Pn. Suzana Fadzil
                   8 orang pelajar KPLI KS

                KOMPANG & BUNGA MANGGAR
                Ust. Zakiamin Hj. Harun (Penasihat)
                   Ust. Mohamad Fauzi Hassan
                   Pelajar-pelajar Bahasa Arab

                     KECEMASAN
              En. Santana Rajan A/L Perumal (Penasihat)
                    En. Yu Chee Han
                   En. Kok Bong Siong
                    Pn. Low Kee Sun
                    12 orang ahli PBSM

                      KESELAMATAN
                     En. Zulkarnain Ismail
                    En. Zainuddin Abdul Ghani
                       (Unit TKRS)

             PERSIAPAN PADANG ( HIASAN ASTAKA )
               En. Muhd. Sawari Rahim (Penasihat)
                    Pn Tan Mee Chin
                Pelajar-Pelajar PISMP PJ Sem 5

                  BANNER & PUBLISITI
               En. Mohd Nazri Abd Rahman (Penasihat)
                    En. Jontiri Koloyo

              OBOR & PEMBACA IKRAR KEJOHANAN
              Tuan Hj. Mursidi Awang Besar (Penasihat)
                  En. Muhammad Ridzuan Idris
              Sdr. Florina Marcus (Pembaca Ikrar Kejohanan)
                 Sdra. David Jaibi (Pembawa Obor)

                                                        12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
            STATISTIK & PERANGKAAN (SKOR BOARD)
                      Cik Lisa Yip Shukye
                   En. Benny Kong Tze Loong
               6 Orang pelajar PISMP SEM 1 Unit BM/PJ


 BENDERA INSTITUT, NEGERI & PEMBAWA BENDERA KEJOHANAN DAN
                KONTINJEN
             En. Azmi Jali (Penasihat)
               En. Tan Cho Chiew
          ( 4 – 5 orang pelajar ahli pengakap )

         PAPAN TANDA KONTINJEN DAN UNIT BERUNIFORM
            En. James Geoffrey W. Molijoh (Penasihat)
                  En. Madlaim Ejib
             5 orang pelajar PISMP Pemulihan Sem 1

                JAWATAN KUASA KEBERSIHAN
               En. Ahmad Sobry Mohd Nor (Penasihat)
                   Puan Asnaely Safaruddin
                     En. Arun Daud
                     Staf Pentadbiran

                      BACAAN DOA
                Ust. Nik Hassan B. Seman (Penasihat)
                   1 orang pelajar PISMP BA

                  JURUACARA KEJOHANAN
                  En. Abd. Nasir Paisal (Penasihat)
                    Pn. Zainab Binti Hashim
                       2 orang pelajar

                     PENDAFTARAN
                   Pn. Noorsalawati Abu Bakar
                   Cik Norhayati Binti Ismail
                      4 Orang Pelajar

                 TUGAS – TUGAS KHAS
               Rosnah@Nining Binti Datu Sidek
                  Jabatan Penyelidikan
          (Tugas Mengedarkan Borang Kaji Selidik & Analisis Data)
                                                        13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
             PEGAWAI – PEGAWAI TEKNIK
            KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
        INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS KENT TUARAN
                KALI KE – 57, 2010

                       JURI RAYUAN

                      Timbalan Pengarah
                   Institut Perguruan Kent Tuaran

             Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan
                 Institut Perguruan Kent Tuaran

                    Ketua Unit Kokurikulum
                   Institut Perguruan Kent Tuaran

                   4 Orang Wakil Rumah Sukan                   PENGARAH KEJOHANAN
                   En. Victor P.L.Salanggang

                   PENGURUS KEJOHANAN
                  En. Vasuthevan a/l Damontharan

                  P. PENGURUS KEJOHANAN
                   En. Christopher James Ansun

               PENGURUS TEKNIK & PERALATAN
                   En. Lupian Saluji

           PENOLONG PENGURUS TEKNIK & PERALATAN
                 En. Syhbin Japar

                      REFERI PADANG
                      En. Simun Guntalip

                     REFERI BALAPAN
                 En. Vickneswaran A/L. Nakar Salapan

              PELEPAS & PELEPAS PANGGIL BALIK
                En. Matsah Hj. Mohd. Idris (Ketua)
                En. Bonny Lung (SMK Tamparuli)

               PENOLONG – PENOLONG PELEPAS
                 En. Hamithahiro Tahir (Ketua)
                    En. Azlan Ghazali
                                                        14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                PENGADIL – PENGADIL BALAPAN
                   En. Jais Abd Hamid (Ketua)
                     En. Rajit Lumandan
                    Ustz. Sabariah Baharun
                (12 orang Pelajar PPISMP PJ Sem 2)


                 HAKIM – HAKIM BALAPAN
                    En Razali Shukor
                     Ust. Mohd Rusdi
                   Pn. Ainon Binti Hadim
                    Pn. Low Kee Soon
               (12 orang Pelajar PPISMP BM/PJ Sem 2)

            PENCATAT – PENCATAT MASA ( PENJAGA )
                  Pn. Suziela Mohd Tahir
               Pn. Salina Binti Abdullah Sanggoro
              (12 orang Pelajar PPISMP KS/BI Sem 2)

                   PENCATAT PUSINGAN
                       Dr. Khoo
                     Pn Chin Satt Fung
                (6 orang Pelajar PISMP Math Sem 3)

                HAKIM – HAKIM LOMPAT JAUH
                     En. Yu Chee Han
                    Pn. Tan Mee Chee
               (4 orang pelajar PPISMP BI/MT Sem2)

               HAKIM – HAKIM LOMPAT KIJANG
                    En. Kundayes Labeh
                   Pn. Rosemary anak Layat
                (4 orang Pelajar PISMP SN Sem 3)

                HAKIM – HAKIM LOMPAT TINGGI
                     Cik Lee Sow Ying
                   Muhd Ridzuan Bin Idris
                  Mohd Nazri Abdul Rahman
                (4 orang Pelajar PPISMP PAI Sem 2)

              HAKIM – HAKIM MEREJAM LEMBING
                     En. John Gitom
                     En. Arun Daud
               (4 orang Pelajar PPISMP SN/BI Sem 2)

               HAKIM - HAKIM LEMPAR CAKERA
                    En. Saimin Ginsari
                     Pn Jauyah Amit
                (4 orang Pelajar PISMP SN Sem 2)

                                                        15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
               HAKIM - HAKIM LONTAR PELURU
                    Pn. Juliana Dumpil
                     Cik Hafiza Saat
                    Pn. Ramlah Alias
                (4 orang Pelajar PISMP SN Sem 2)

                 HAKIM BILIK PANGGILAN
                 En. Amidy Malagob (Penasihat)
                     Cik Loi Ling Ju
                  En. Roger Merdika Ombulun
              (8 orang Pelajar PISMP Pemulihan Sem 2)                MARSHAL (PENGAWAS ARENA)
                   En. Arbaa Tampung
                   12 orang ahli TKRS
                                                        16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
            KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
        INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS KENT TUARAN
                KALI KE – 57, 2010

HARI PERTAMA : ( KHAMIS 04 FEBRUARI, 2010 )

NO. ACARA         NAMA ACARA              KATEGORI              MASA

     01        1500 Meter                  L             2. 30 ptg
     02        Merejam Lembing               P             2. 35 ptg
     03        Lontar Peluru                L             2. 35 ptg
     04        Lompat Jauh                 P             2. 35 ptg
     05        200 Meter                  L             2. 45 ptg
     06        200 Meter                  P             2. 50 ptg
     07        400 Meter L/Pagar              L             3. 00 ptg
     08        400 Meter L/Pagar              P             3. 05 ptg
     09        Lempar Cakera                P             3. 10 prg
     10        Lompat Kijang                L             3. 10 ptg
     11        4 X 400 Meter                P             3. 20 ptg
     12        4 X 400 Meter                L             3. 25 ptg
     13        1500 Meter                  P             3. 30 ptg
     14        1500 Meter                  L             3. 35 ptg
HARI KEDUA : ( JUMAAT 05 FEBRUARI, 2010 )

NO. ACARA         NAMA ACARA          KATEGORI                  MASA
   14          400 Meter            L                    2. 30 ptg
   15          Lompat Kijang          P                    2. 30 ptg
   16          Lempar Cakera          L                   2. 30 ptg
   17          Lontar Peluru          P                    2. 30 ptg
   18          400 Meter            P                    2. 35 ptg
   19          3000 Meter           P                    2. 45 ptg
   20          5000 Meter           L                    3. 00 ptg
   21          Lompat Jauh           L                    3. 00 ptg
   22          100 Meter            L                    3. 15 ptg
   23          100 Meter            P                    3. 20 ptg
   24          100 Meter   (Staf Sokongan)  L                    3. 25 ptg
   25          100 Meter   (Staf Sokongan  P                    3. 30 ptg
   26          100 Meter   (Staf Akademik)  L                    3. 35 ptg
   27          100 Meter   (Staf Akademik)  P                    3. 40 ptg
                                                        17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
HARI KETIGA : ( SABTU 06 FEBRUARI, 2010 )

NO. ACARA         NAMA ACARA              KATEGORI              MASA

     26        Lompat Tinggi                P             8.30 pg
     27        100 Meter L/Pagar              P             8.30 pg
     28        100 Meter L/Pagar              L             8. 35 pg
     29        800 Meter                  L             8. 40 pg
     30        800 Meter                  P             8. 50 pg
     31        Lompat Tinggi                L             9. 00 pg
     32        4 X 100 Meter                P             9. 10 pg
     33        4 X 100 Meter                L             9. 15 pg
     34        8 X 50 Meter (Staf P & A)          L             9. 30 pg
     35        8 X 50 Meter (Staf P & A)          P             9. 35 pg
     36        4 X 100 Meter (Gabungan)           L             9. 40 pg
                                                        18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                 UPACARA PEMBUKAAN RASMI

                  KHAMIS: 06 FEBRUARI, 2010

07. 00 Pg     - Pasukan-pasukan mengambil tempat
07. 15 Pg     - Ketibaan Para AJK Pengelola (para pensyarah & staf sokongan)
07. 25 pg     - Ketibaan Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru,
           Kampus Kent Tuaran Merangkap Penasihat Kejohanan Olahraga Tahunan,
           En. Romli Bin Darus.
07. 30 ptg    - Ketibaan Puan Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent Tuaran
          Tuaran, Puan Mary Teresa Kinajil.
         -   Upacara Lintas Hormat
         -   Lagu Sabah Tanah Air Ku
         -   Lagu IPG Malaysia
         -   Bacaan Doa

         -   Ucapan Alu-aluan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola, Kejohanan
            Olahraga Tahunan Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran En.
            Victor P.L.Salanggang merangkap Pengarah Kejohanan Kali Ke – 57,
            2010

         -   Ucapan Perasmian Pembukaan Kejohanan Olahraga Tahunan Kali Ke –
            57, 2010 oleh Pengarah IPG, Kampus Kent.

         -   Bendera Kejohanan dinaikkan

         -   Bacaan Ikrar Kejohanan oleh Sdri Florina Marcus

         -   Upacara Menyalahkan Obor Kejohanan dan larian yang oleh sdra David
            Jaibi

         -   Upacara memperkenalkan Ketua – Ketua Penasihat Rumah Sukan kepada
            Pengarah IPG, Kampus Kent

         -   Pasukan – pasukan berjalan keluar dari arena

8. 30       - Pegawai – Pegawai Teknikal Kejohanan mengambil tempat

         - Acara Olahraga dimulakan
                                                        19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                 UPACARA PENUTUPAN RASMI

                HARI SABTU: 06 FEBRUARI, 2010

11. 00 Pagi    - Pasukan – pasukan mengambil tempat di hadapan Astaka

         -  Majlis Penyampaian Hadiah & Cenderamata

         -  Ucapan Perasmian Penutupan oleh Puan Mary Teresa Kinajil
           Pengarah IPG, Kampus Kent

         -  Upacara menurunkan Bendera Kejohanan & Obor dimatikan dan
           seterusnya Bendera diserahkan oleh petugas kepada Victor PL Salanggang
           untuk diserahkan kepada Pengarah IPG, Kampus Kent

         -  Lagu Negara Ku

-           Majlis Dijangka Bersuarai
                                                        20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
                                                   LAMPIRAN A

              SENARAI SEMAK PERANAN DAN TUGAS
            AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA (KECIL)
               KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
            IPG, KAMPUS KENT, TUARAN KALI KE – 57, 2010

BIL     AHLI           PEGAWAI TEKNIK
     JAWATAN            & JABATAN               BIDANG TUGAS & PERANAN
      KUASA                                     PENASIHAT
                                      •  Menyebarkan segala maklumat yang
                                        perlu dimaklumkan kepada semua
                                        kontinjen & AJK pengelola
                En.Christopher James Ansun         •  Menjadi pusat pengaduan semua
01     Urusetia        En. Tiong Hong Keong             pegawai atau peserta berhubung
     Kejohanan                              dengan masalah teknikal
                                      •  Bertanggungjawab untuk cuba
                                        mengatasi sebarang masalah
                                        bersama dengan pengerusi jawatan
                                        kuasa yang berkaitan jika timbul
                                        kerumitan

                                      •  Mengurus upacara pembukaan &
                                        Penutupan Rasmi
                                      •  Merangka perjalanan aturcara
                                        pembukaan & Penutupan Rasmi
                                      •  Mengatur & menyediakan persiapan
02    Upacara                               dan peralatan serta personal yang
    Pembukaan &          Ust. Harun Sarail            diperlukan bagi upacara pembukaan
     Penutupan         Ust. Nik Hassan Seman            & penutupan rasmi
      Rasmi             Pensyarah            •  Menguruskan raptai kedua – dua
                      (JAPIM)               upacara tersebut
                                      •  Mengaturkan tempat duduk para
                                        jemputan (VIP) dalam dua upacara
                                        tersebut mengikut protokol
                                      •  Menyediakan penyambut tetamu
                                        yang mencukupi untuk upacara
                                        pembukaan dan penutupan rasmi


                                      •  Menyediakan P.A.Sistem yang
                                        berfungsi dan sesuai digunakan
     P.A.Sistem         En. Soh Chin Kui
                                      •  Merancang dan menyediakan 40
03    ( Mikrofon,        En Azuan Baharuddin
                                        minit sebelum majlis bermula
      speaker)          En. Jailin Sagod
                                      •  Uji keberkesanannya

                                      •  Menyediakan surat – surat jemputan
                                        ke upacara pembukaan &
04    Jemputan &         Pn. Faridah Mamat             penutupan rasmi
     Sambutan        En. Razali Mohd Shukor          •  Bekerjasama dengan ahli jawatan
                Cik Caroline @ Lorena David          kuasa upacara pembukaan &
                                        penutupan rasmi bagi menyediakan
                                        penyambut tetamu

                                                         21
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----
                                     •  Menyediakan dan menentukan
                                       tempat pertandingan sesuai dan
                                       mengikut peraturan – peraturan
                   En. Lupian Saluji            pertandingan
05    Pengerusi          En. Syhibin Japar          •  Menyediakan balapan dan landas
     Teknik &          En Jeffrey Santan            pertandingan mengikut sfesifikasi
     Peralatan           En. Supian              yang betul
                                     •  Menyediakan semua peralatan yang
                                       digunakan sebelum sesuatu acara
                                       dijalankan mengikut sfesifikasi yang
                                       tepat
                                     •  Bertanggungjawab dalam semua hal
                                       teknikal pertandingan
                                     •  Menyedia & menentukan tempat
                                       pertandingan sesuai mengikut
                En. Vickneswaran A/L Nakar           peraturan pertandingan
                     Salapan             •  Menyedia dan menentukan jadual
06  Pertandingan &        En. Simun Guntalip             pertandingan yang diperlukan
    Kepegawaian                            •  Menubuhkan juri rayuan
                                     •  Melantik referi, pengadil, hakim dan
                                       pegawai teknikal kejohanan
                                     •  Mengurus dan mengesahkan
                                       penyertaan pegawai teknikal
                                       kejohanan dan pasukan (buku rekod
                                       bertugas)
                                     •  Menyelaraskan kontinjen yang
                                       mengambil bahagian dalam upacara
                                       lintas hormat pembukaan &
                                       penutupan rasmi
07    Perbarisan         En. Mohd Rozaimi           •  Bertanggungjawab dalam aktiviti
    Lintas Hormat        En. Mansor Md.Desa            raptai
                                     •  Memastikan penyertaan pasukan
                                       rumah – rumah sukan unit
                                       beruniform
                                     •  Menyediakan borang, kriteria
                                       penilaian dan hakim – hakim jika
                                       upacara perbarisan dipertandingkan
                                     •  Berbincang dengan AJK
                                       Pertandingan & Kepegawaian
                                       berhubung kriteria acara & bilangan
                                       hadiah & cenderamata
                    En. Doti Asing           •  Menyedia anggaran & menempah
               Hjh Cik Dayang Mayang Abbas           hadiah & cenderamata
08   Hadiah &
                 Puan Suzana Fadzil           •  Menyedia semua hadiah &
    Cenderamata                              cenderamata yang diperlukan
                                     •  Bekerjasama dengan AJK upacara
                                       Sambutan & Jemputan bagi majlis
                                       penyampaian hadiah kepada semua
                                       pemenang & pegawai perasmi
                                     •  Menyedia borang penyampaian
                                       hadiah untuk pemenang dan nama
                                       VIP penyampai
                                     •  Menyusun hadiah & mengurus
                                                        22
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----
                                       majlis penyampaian hadiah dan
                                       cenderamata secara sistematik
                                     •  Menyediakan dulang, lapik dan
                                       pegawai yang sesuai untuk majlis
                                       penyampaian hadiah
                                     •  Membuat anggaran & memohon sijil
                                       dari Stor Pusat
                                     •  Mencetak ataupun menaip nama
                                       dalam sijil penghargaan untuk para
                                       pegawai dan pemenang
                                     •  Mengumpul semua bahan yang
                                       perlu untuk buku cenderamata (buku
    Sijil & Buku      En. Wan Abd. Rahman Wan            program)
09    Program            Abdullah             •  Menentukan kandungan buku
   (Cenderamata)                              cenderamata (buku program)
                                     •  Membuat buku cenderamata
                                     •  Mendapatkan kata-kata aluan
                                     •  Menyemak istilah & ejaan serta
                                       menyiapkan buku cenderamata
                                       sebelum kejohanan
                                     •  Menguruskan percetakan dan
                                       mengedarkannya kepada pihak
                                       yang berkenaan
                                     •  Menyerahkan buku cenderamata
                                       kepada AJK sambutan


                                     •  Menyedia & melatih pelajar untuk
                 Ust. Zakiamin Hj. harun           upacara pembukaan & penutupan
10   Kompang &          Ust. Fauzi Hassan             rasmi kejohanan
   Bunga Manggar         Pensyarah JAPIM            •  Bekerjasama dengan Ajk jemputan
                                       & sambutan

                                     •  Menyediakan anggaran
                                       perbelanjaan perubatan
               En. Santana Rajan A/L Perumal        •  Menyediakan alatan perubatan
11   Kecemasan       2 orang pensyarah Jabatan          •  Menyediakan tempat rawatan
                     Sains                (khemah)
                                     •  Mengagihkan tugas kepada
                                       pasukan-pasukan kawalan &
12  Keselamatan         En. Zulkarnain Ismail            keselamatan
                En. Zainuddin Abdul Ghani         •  Memastikan kenderaan pensyarah
                                       dan pelatih tidak mengganggu lalu
                                       lintas venue pertandingan
                                     •  Memastikan persiapan padang
                                       untuk kejohanan sudah disediakan
                                       (khemah pegawai teknik, khemah
                                       urusetia rekod & perangkaan
    Persiapan          En. Jontiri Koloyo            termasuk juruacara)
13  Padang (Hiasan)        Muhd. Sawari Rahim          •  Mengatur kerusi meja & sofa di
                                       Astaka sesuai dengan tetamu
                                       jemputan
                                                        23
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----
                                     •  Menyediakan rostrum
                                     •  Menghias Astaka & memastikan
                                       kebersihannya ( Kain rentang Bunga
                                       Raya) & pasu-pasu bunga
                                     •  Mendiri tiang-tiang bendera negeri,
                                       kejohanan dan rumah- rumah sukan
                                     •  Menyediakan banner kejohanan
14    Banner &                            •  Mengiklankan kejohanan di kawasan
      Publisiti      En. Mohd Nazri Abd.Rahman           strategik IPG

                                     •  Memastikan tidak ada pegawai yang
                                       berada dalam arena pertandingan
                 En. Zulkarnain Ismail            kecuali Pegawai Teknikal yang
15     Marshal       En. Zainuddin Abdul Ghani           bertugas
     (Pengawas         12 orang Ahli TKRS          •  Memastikan kejohanan bebas
      Arena)                               daripada gangguan pegawai yang
                                       tidak berkenaan ( tidak bertugas)
                                     •  Memastikan & menyediakan obor
     Obor &       Tn. Hj. Mursidi Awang Besar           sebelum perasmian
16   Pembaca Ikrar     En. Muhammad Ridzuan Idris         •  Bersedia 30 minit sebelum
    Kejohanan                               perasmian dengan pembawa obor
                                     •  Minyak tanah & mancis
                                     •  Menyediakan sistem maklumat
                                       lengkap
                                     •  Menyediakan borang - borang & fail
                                       yang sistematik
                  Cik Lisa Yip Shukye          •  menyediakan kelengkapan pen dan
     Statistik &      En. Benny Kong Tze Loong           manila kad
17   Perangkaan        En. Tiong Hong Keong          •  Merekod setiap keputusan dan
    (Skor Board)                             menyerahkan keputusan tersebut
                                       kepada juruacara untuk dihebahkan
                                     •  Bertanggungjawab untuk sentiasa
                                       mencatat markah & kutipan pingat di
                                       papan markah setelah di rekod
                                     •  Bekerjasama dengan AJK Hadiah &
                                       Cenderamata dan Juruacara Majlis
                                       Kejohanan
                                     •  Menyediakan benderan institut
   Bendera Institut,                            Kampus Kent, bendera – bendera
   negeri – negeri                             negeri dan KEJOHANAN
       &                              •  Memasang bendera – bendera
18   Pembawa            En. Haslan Manja            Institut dan neger-negeri sehari
     Bendera            En. Azmi Jali             sebelum perasmian
    Kejohanan                             •  Bekerjasama dengan AJK persiapan
                                       di padang
                                     •  Menyediakan papan tanda pasukan
    Papan Tanda       En. James Geofferey W.            yang sama standard (saiz &
19  Kontinjen & Unit         Molijoh                ketinggian)
    Beruniform      En. Ahmad Shobry Mohd Nor          •  Memastikan kualiti dan bilangan
                                       kontinjen yang memgambil bahagian
                                       dalam majlis lintas hormat


                                                        24
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----
                                     •  Memastikan kawasan persekitaran
    Kebersihan          En. Arun Daud              kejohanan bersih, menarik dan
    persekitaran       Pn. Asnaely Safaruddin           berseri
20  Institut, Padang                          •  Sampah sarap, longkang, bau dan
     & rumput                               sebagainya

                                     •  Menyediakan skrip perjalanan majlis
                                       perasmian & penutupan
                                     •  Tidak dibenarkan
                                       menghebahkan/mengumumkan apa
                                       jua maklumat yang tidak berkaitan
21  Juruacara Majlis       En. Abd. Nasir Paisal           kecuali hanya kejohanan sahaja
     Kejohanan          Pn. Zainab Hashim          •  Memastikan semua P.A. Sistem
                    2 orang pelajar            berfungsi dan sesuai di gunakan
                                     •  Datang awal 40 minit sebelum
                                       kejohanan bermula
                                     •  Berbincang dengan pengurus
                                       kejohanan

                                     •  Menyediakan Skrip doa yang sesuai
                                     •  Memilih doa yang sesuai
22   Pembaca doa        Ust. Nik Hassan Seman          •  Membimbing & melatih pelajar jika
                                       perlu
                                     •  Memastikan penggambaran (video)
                                       semasa acara – acara awal di
23                                      pertandingkan berlangsung dan
     Video           En. Teh Ah Huat             majlis perasmian & penutupan
   (Penggambaran)         En. Mat Nor Deni           •  Memproses & mengedit suasana
               Tn Syed Roseli Syed Mahmod           kejohanan dan memainkannya untuk
                  En. Ardee Makibin             tontonan warga seminggu selepas
                 En. Alex Ribunan Taing            kejohanan di TV persekitaran Institut
                                       Kampus Kent, Tuaran
                                     •  Mengedarkan borang kaji selidik,
                                       mengutip, memproses data dan
24   Tugas – Tugas      Rosnah@Nining Binti Datu           menganalisis data
      Khas             Sidek               •  Bersedia untuk pembentangan
                  Dan 2 orang Jabatan            dapatan dalam mesyuarat post
                    Penyelidikan              mortem seminggu selepas
                                       kejohanan
                                                        25
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----
                                                  LAMPIRAN B


            SENARAI ALATAN KEJOHANAN OLAHRAGA
             INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
            KAMPUS KENT, TUARAN KALI KE – 56, 2008

BIL           NAMA ALATAN                        KUANTITI       CATATAN
01   BATON                                      12
02   BLOK PERMULAAN (STARTING BLOCK)                         10
03   CAKERA LELAKI (2.00 KG)                             3
04   CAKERA PEREMPUAN (1.00 KG)                           3
05   KLIP FAIL                                    24
06   HAILER                                     2
07   HAILER KOTAK (BOX HAILER)                            1
08   HON                                       5
09   HURDLES                                     80
10   BLOK KAYU TEPI LORONG                             350
    ( 5 m x 5 cm x 60 cm )
11   LEMBING LELAKI (800 GM)                              4
12   LEMBING PEREMPUAN (600 GM)                            4
13   LOCENG DAN KAKI                                 1 SET
14   PAGAR ACARA CAKERA                               1 SET
15   PAPAN CATATAN PUSINGAN (NO. 1 HINGGA 25)
16   PAPAN PELEPAS                                 2 SET
17   PAYUNG BESAR                                   5
18   PELURU (LELAKI 7.20 KG)                             6
19   PELURU (PEREMPUAN 4.00 KG)                            6
20   PENTAS JUARA                                   1
21   PITA UKUR 100 M                                 2
22   PITA UKUR 50 M                                  2
23   PITA UKUR ALUMINIUM 5 M                             5
24   ROLLER GARISAN                                 2 SET
25   SET LOMPAT TINGGI                               2 SET
26   SIREN BALAPAN                                 1 SET
27   STOP WATCH                                    24
28   TANGGA DUDUK HAKIM                                1
29   TANGGA DUDUK PENJAGA MASA                            1
30   TANGGA PELEPAS                                  2
31   TWO WAY RADIO                                 5 SET
32   PAPAN ISYARAT LUTUT BENGKOK /TERAPUNG                     10 SET
33   PAPAN PUTIH                                   2
34   KOTAK NOMBOR LORONG 1 – 8                           1 SET
35   BENDERA PUTIH DAN KUNING                          15 PASANG
36   BENDERA PUTIH DAN MERAH                           10 PASANG
37   KAYU GARISAN PENAMAT 140 M X 8 CM X 2 CM                                                        26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
    PENILAIAN PENSYARAH TERHADAP AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA
     KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN IPGM, KAMPUS KENT TUARAN

   Tarikh               :
   ARAHAN:
   1. Tandakan ( ) pada ruang-ruang yang berkenaan.
   2. Gunakan skala berikut untuk menunjukkan darjah kepuasan anda.
       4   Sangat berpuas hati
       3   Berpuas hati
       2   Kurang berpuas hati
       1   Tidak berpuas hati

                                                           SKALA
BIL              JAWATAN KUASA PELAKSANA (ITEM)
                                                        1   2 3 4
01   Urusetia Kejohanan
02   Ahli Jawatan Kuasa Upacara Pembukaan & Penutupan Rasmi Kejohanan
    (Kompang & Bunga Manggar)
03   Ahli Jawatan Kuasa Jemputan & Sambutan
04   Ahli Jawatan Kuasa Teknik (peralatan & Balapan )
05   Ahli Jawatan Kuasa Pertandingan & Kepegawaian
06   Ahli Jawatan Kuasa Perbarisan Lintas Hormat
07   Ahli Jawatan Kuasa Hadiah & Cenderamata
08   Ahli Jawatan Kuasa Sijil & Buku Program
09   Ahli Jawatankuasa Keselamatan & Kecemasan
10   Ahli Jawatan Kuasa P.A.sistem (Siaraya)
11   Ahli Jawatankuasa Persiapan Di Padang (Hiasan Astaka & Kerusi meja, Khemah )
12   Ahli Jawatan Kuasa Obor & Pembaca Ikrar Kejohanan
13   Ahli Jawatan Kuasa Statistik & Perangkaan
14   Ahli Jawatan Kuasa Minuman & Makanan
15   Ahli Jawatankuasa Juruacara Majlis Kejohanan
16   Ahli Jawatan Kuasa Kebersihan sebelum & Selepas Kejohanan
17   Ahli Jawatan Kuasa Pembawa Bendera Kejohanan Kejohanan
18   Ahli Jawatan kuasa Papan Tanda Kontinjen Kejohanan & Unit Beruniform
19   Ahli Jawatan Kuasa Banner & Publisiti
                                                            27
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ----