wos 9 08 7 indd by fjzhangweiqun

VIEWS: 346 PAGES: 64

									Official tourist & event guide • jan/feb 2009
Shopping • Nightlife • Restaurants
Events • Museums & Attractions
Sweden’s largest department store
At Åhléns City, you’ll find everything you like in one place. Drop in for great
international and Swedish fashion, beauty and home wear buys. Or for the
latest music, books, films and interactive media.
  Welcome to Åhléns City!
Open 7 days a week. Klarabergsgatan 50. www.ahlens.com
               WELCOME TO STOCKHOLM
               The first months of the year in Stockholm can be ravishingly beautiful. The city
               is brimming with things to do and things to see, whether your interests lean to-
               ward art and culture, entertainment, shopping or nature. Add in winter activities
               such as skating and skiing, walking on the ice or riding a sled right in the city. And
               if it’s not cold or snowy enough, there is always a multitude of exciting, beautiful
               and entertaining indoor events to experience. Welcome to sparkling Stockholm!
               Årets första månader är ofta hänförande vackra i Stockholm. Staden svämmar
               över av upplevelser och sevärdheter, vare sig dina intressen är konst och kultur,
               underhållning, shopping eller natur. Prova vinteraktiviteter som att åka skridskor
                                                                                                 PHOTO: PRESSBILD
               och skidor, promenera på isarna eller åka pulka mitt i stan. Skulle inte vädret er-
               bjuda snö och kyla finns massor av spännande och roliga inomhusevenemang att
               uppleva. Välkommen till ett gnistrande Stockholm!
                                                                                 Sten Nordin
                                                                                    Your g
                                                                                        uide
                                                                                  t o St o
                                                                                       ckholm
               Sten Nordin                                                              Din gu
                                                                                       ide till
               Mayor of Stockholm                                                          St o ckh
                                                                                       olm


                                                 Shopping                                         4

                                                 Restaurants                                        11
PHOTO: OSCAR FALK/LUNDLUND
                                                 Nightlife                                         22

                                                 Museums & Attractions                                   24
               Shop for Swedish fashion, see p. 42


                                                 Highlights of the month                                  35

                                                 Events                                          44
PHOTO: PRESS IMAGE/MARATHON
                                                 Practical info and Maps                                  60


               Sport events, see p. 46
               TIPSA OM EVENEMANG Registrera dina evenemangstips själv! Gå in på www.stockholmtown.com/evenemangstips. Kostnadsfri publicering i
               What’s On och på www.stockholmtown.com. Redaktionen ansvarar inte för eventuella ändringar eller felaktigheter av inlämnad och
               sammanställd information. The publisher has made every effort to ensure the accuracy of all information at the time of going to press but
               assumes no responsibility for changes or errors. Platserna som beskrivs under resp tema Shopping, Restaurants, Nightlife, Museums &
               Attractions är radannonser.

               WHAT’S ON is published by Stockholm Visitors Board AB, Drottninggatan 33, PO Box 162 82, 103 25 Stockholm. Phone
               +46 8 508 28 500. whatson@svb.stockholm.se, www.stockholmtown.com. RESPONSIBLE UNDER LAW/ANSVARIG UTGIVARE Peter Lindqvist.
               EDITOR/REDAKTÖR  Martina Sällstedt. WRITERS/SKRIBENTER Martina Sällstedt, Nina Andersson. ORDERS/BESTÄLLNINGAR Pär Svensson.
               ADVERTISMENTS/ANNONSER Lars Björkman +46 8 508 28 518. PRODUCTION Pigment. PRINT/TRYCK Danagårds Grafiska. DISTRIBUTION
               Bring Express, +46 8 695 10 00. OMSLAGSFOTO Lise & Gertrud show at Södra teatern, Tina Axelsson FOTO BAKSIDA Nicho Södling/
               Stockholm Business Region, Matton, Shutterstock


                                                                                        Stockholmtown.com 3
                         Shopping                                  ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
                                                             ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                           Shopping
                           The best thing about shopping in            Det bästa med Stockholm är att det mesta
                           Stockholm is that almost everything is         finns inom gångavstånd. Nya butiker
                           within walking distance. New boutiques         poppar upp i vart och vartannat gathörn
                           pop up on every other street corner, and        och varje stadsdel har sin alldeles speciella
                           each neighborhood has its own special          prägel.
                           character.

                                                       For more information/Läs mer på www.stockholmtown.com
PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
                                      See     vidual style. Make your life memo-     unik skandinavisk design. Lättare
                         Find your store     m ap/
                                        s    rable.                   möbler, lampor, glas, porslin, kud-
                         Hitta din butik     karta e
                                     p. 63     Bookbinders Design är specialicerad    dar, plädar etc.
                         Shopping – B4             på kvalitativa pappers och kontors-
                                            produkter med svensk design i olika    DesignTorget
                         DESIGN / FURNISHINGS /         färger, storlekar, och modeller för att  Fältöversten, Karlaplan 13,
                         INREDNING               passa din individuella stil. Make     +46 8 662 35 15 – B5
                                            your life memorable.            Götgatan, Götgatan 31,
                         Bookbinders Design                                +46 8 644 16 78 – E4
                         Norrlandsgatan 20 – B4         Design House Stockholm – B4        Kulturhuset, Sergelgången 29,
                         +46 8 611 18 80            Smålandsgatan 11, +46 8 611 82 05     +46 8 21 91 50 – C3
                         NK, Hamngatan 18-20 – B4        NK, Hamngatan 18-20,            Nybrogatan, Nybrogatan 16,
                         +46 8 762 88 81            +46 8 762 81 19              +46 8 611 53 03 – B4
                         Sickla Köpkvarter, Nacka        Design House Stockholm special-      Sickla Köpkvarter, Smedjegatan 3, – F7
                         +46 8 644 54 40            izes in unique Scandinavian design.    +46 8 640 41 35
                         Bookbinders Design specializes in   This is the place for smaller items of   Täby Centrum, Stortorget 245,
                         quality-handcrafted Swedish sta-    furniture, lamps, glass, porcelain,    +46 8 758 75 20
                         tionary and design products in dif-  pillows, woven blankets, and more.     Västermalmsgallerian, S:t Eriksgatan
                         ferent colours, materials, bindings,  Design House Stockholm är förlag      45, – B2
                         shapes and forms to suit your indi-  för designprodukter. Här hittar du     +46 8 33 11 53                         4 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                                Shopping
At DesignTorget you find everything     Det unika designföretaget i Stock-   Handkraft Swea – C4
from interior designer stuff to funny   holm. Med framförallt textilier och   Västerlånggatan 24, +46 8 20 06 36
small matter. New unique things you    möbler av Josef Frank har Svenskt    Art and handicrafts made in sweden.
have never seen to gifts you didn´t    Tenns produkter blivit moderna     Imaginative and fun! Tradition and
know you needed! Some of our        klassiker både i Sverige och interna-  innovation in wool, wood, iron, ce-
things are sold in limited edition, so   tionellt.                ramics and more. Glass and silver
don´t hesitate with your purchase!                         jewellery, as well as paintings featur-
På DesignTorget hittar du allt från                        ing several motifs of Gamla Stan and
designartiklar för hemmet till små     CRYSTAL&HANDICRAFT /          Stockholm. Visit us in the Old
skojiga prylar. Nya unika saker som     KRISTALL&HANTVERK           Town.
du aldrig tidigare har sett och pre-                        Konst och svenskt hantverk. Fantasi-
senter som du inte visste att du be-    Artglas Swedish Crystal         fullt och roligt! Traditionellt och
hövde! Några av våra saker säljs i     Sheraton/Wasa Crystal – C3       nytt i ull, trä, järn, keramik osv. Glas
begränsad upplaga, så dröj inte för    Sheraton Hotel Stockholm        och silversmycken bl a. samt mål-
länge med dina inköp!           Tegelbacken 6, +46 8 20 28 00      ningar, flera motiv av Gamla Stan
                      One of the city’s largest selections  och Stockholm. Vi finns i Gamla
Kempes Design – D4             of independent Swedish studio      Stan.
Tyska Brinken 20 +46 8 411 81 55      glass artists such as Hanne Dreut-
Kempes specializes in Scandinavian     ler of Studio Åhus; and Jan-Erik    Iris Hantverk
design, with pure, clean lines. Our    Ritzman of Transjöhyttan, Vas      Kungsgatan 55 – B3
smart, functional presents, available   Viterum, and Strömbergshyttan.     +46 8 21 47 26
in a variety of gorgeous materials,    The boutique also sells art objects   Västerlånggatan 24 – C4
will brighten your spirits.        by Kosta Boda artists, including    +46 8 698 09 73
Hos Kempes hittar du produkter       Bertil Vallien and Ulrika Hydman    Discover a wide selection of well-de-
med en stram och stilren skandina-     Vallien.                signed crafts, everyday articles, and
visk design i härliga materialval.     Ett av Stockholms största utbud av   gifts. The store also features func-
Här finns finurliga, vackra och       fria svenska studio glaskonstnärer.   tional brushes, skilfully fashioned
funktionella presenter som förgyller    Hanne Dreutler från Studio Åhus,    out of natural materials by visually
vardagen.                 Jan-Erik Ritzman från Transjöhyt-    impaired craftsmen, all created to
                      tan, Vas Viterum samt Strömbergs-    make every day a little brighter.
Sandberg – B4               hyttan. Även unika konstobjekt från   Botanisera bland ett brett urval av
Nybrogatan 9,               Kosta Bodas konstnärer som t ex     väldesignat hantverk, bruksföremål,
+46 8 679 90 20              Bertil Vallien och Ulrika Hydman    presenter och handdragna borstar i
www.sandberg.eu              Vallien.                naturmaterial och funktionell de-
The Sandberg Showroom offers                            sign som sprider vardagsglädje.
modern jewelry designed and hand-     Crystal Showroom Oldtown/
made in Sweden. Find your own ex-     Wasa Crystal – C4            Runstenen – C4
quisite combination of jewelry here.    Västerlånggatan 31, +46 8 10 15 94   Stortorget 14
I Sandbergbutiken hittar du mo-      One of Stockholm’s biggest assort-   +46 8 20 60 89
derna smycken som är formgivna       ments of world-renowned crystal     Have you ever felt completely wel-
och tillverkade i Sverige. Hos oss     and porcelain brand names, such as   come in a shop? Why not drop by to
kan du skapa din egen utsökta       Orrefors, Kosta Boda, Lladró, Wa-    see our beautiful Swedish art glass
smyckeskombination.            terford, Daum, Swarovksi, and Her-   and genuine handmade handicrafts
                      end at prices that are 30–70 percent  and enjoy a warm welcome from our
Svenskt Tenn – C4             lower than they are in the United    friendly staff. Everyone else does!
Strandvägen 5, + 46 8 670 16 00      States. Prices include free shipping  Har du någonsin känt dig helhjärtat
www.svenskttenn.se             and insurance.             välkommen i en butik? Varför inte
The unique design company in        Ett av Stockholms största sortiment   titta in för att se vårt vackra svenska
Stockholm, with a focus on textiles    av kända märken i kristall och pors-  konstglas och genuina hantverk och
and furniture designed by Josef      lin, Orrefors, Kosta Boda, Lladró,   samtidigt uppleva personalens var-
Frank. Svenskt Tenn’s products have    Waterford, Daum, Swarovksi, He-     ma och vänliga bemötande? Du
become contemporary classics in      rend med priser 30–70 % lägre än i   kommer inte att vara ensam.
Sweden and around the world.        USA. Fri frakt och försäkring ingår.


                                                   Stockholmtown.com 5
                         Shopping       ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
                         6 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                                Shopping


Skansenbutiken/Skansen           Svensk Hemslöjd – B3           Grandpa har en skön ”hemma hos”
Museum Shop – D5              Sveavägen 44               känsla med ett unikt och varierat
Djurgårdsslätten 49-51           +46 8 23 21 15              utbud. Här hittar du både kill- och
+46 8 442 82 68              Sweden’s oldest handicraft shop,     tjejkläder från kända varumärken
One Stop Shopping. From contem-      featuring handicraft from all over    och oetablerade designers. Dessut-
porary to traditional. Handicrafts,    Sweden. Here you will find unique,     om säljer dom snygga inredningsde-
books, jewellery, Swedish delicacies,   timeless articles for everyday use, in-  taljer och presentprylar samt möbler
handmade Crisp bread. etc. Next      novative handicrafts, and materials,   från 60- och 70-talet. Grandpa lik-
door to the open-air museum with      tools and patterns for your own      nar ingen annan!
historical buildings, gardens, and     handicraft work. If you are lucky,
Zoo. Open daily.              you may meet some of the craftsmen    Gudrun Sjödén Design AB
Traditionellt hantverk och ny svensk    at work in the shop.           Götgatan 44 – E4
design. Utanför Skansens entré.      Sveriges äldsta slöjdbutik med hant-   +46 8 642 65 00
Öppet varje dag.              verk från hela Sverige. Här hittar du   Regeringsgatan 30 – C4
                      unika tidlösa bruksföremål, nyska-    +46 8 14 95 95
Slottsboden/                pande slöjd och material, redskap     Stora Nygatan 33 – D4
Royal Palace Gift Shop           och mönster för eget slöjdarbete.     +46 8 23 55 55
Jaktpaviljongen, Drottningholms      Har du tur möter du någon av slöj-    The name Gudrun Sjödén stands
Slott/Drottningholm Palace         darna verksamma i butiken.        for contrasts and surprising combi-
+46 8 402 62 85                                   nations. Clothing and textiles for
Slottsboden is a unique gift bou-                          the home, made from natural mate-
tique, which sells items that relate    FASHION/MODE               rials and infused with the Nordic
directly to the royal collections.                          design idiom. Welcome to our excit-
Here, you will find flower pots, tea     butik kerstin adolphson – D4       ing stores, each with its own special
mugs, napkins and our excellent ci-    Västerlånggatan 40 & 44          character! www.gudrunsjoden.com
der, made from apples from the royal    +46 8 411 17 10, +46 8 20 17 27      Gudrun Sjödén är kontraster och
gardens.                  We sell Swedish folk costumes,      överraskande kombinationer. Klä-
Slottsboden är en unik presentbutik    Scandinavian sweaters, t-shirts and    der och hemtextilier i naturmaterial
där produkterna har anknytning till    our own hand-painted Swedish       med nordiskt designspråk. Välkom-
de Kungliga samlingarna. Här finns     clogs. Unique designs. Open 7 days    men till våra spännande butiker, alla
krukor, temuggar, servetter och vår    a week. We accept all credit cards.    med sin speciella karaktär!
goda must gjord av äpplen från       Vi säljer svenska folkdräkter, skan-   www.gudrunsjoden.com
Slottsträdgårdarna.            dinaviska tröjor, t-shirts och hand-
                      målade svenska träskor. Egen de-     Gunilla Pontén – B4
Slottsboden/                sign. Öppet alla dagar. Vi tar emot    Mäster Samuelsgatan 10
Royal Palace Gift Shop – C4        alla kontokort.              +46 8 611 10 22
Kungliga Slottet/Royal Palace                            Gunilla Pontén makes personal
+46 8 402 61 48              Grandpa                  clothing for fashion conscious wom-
A gift boutique that sells items with   Södermannagatan 21 – E4          en of all ages. The collection is char-
a connection to the Royal Palace, for   +46 8 643 60 80              acterized by inventive, well-fitting
example, fabrics with unique pat-     Fridhemsgatan 43 – B2           clothes in unexpected fabric combi-
terns, silk scarves with palace mo-    +46 8 643 60 81              nations with playful details and
tifs, books about the royal family,    Grandpa, with its lovely “at home”    beautiful accessories.
porcelain with motifs from 1776      feeling, presents a unique and varied   www.ponten.com
and much, much more.            selection of wares. Here you will     Gunilla Pontén gör personliga klä-
En presentbutik med varor som har     fi nd brand-name men’s and wom-      der för modemedvetna kvinnor i alla
anknytning till de Kungliga Slotten    en’s clothing, as well as garments    åldrar. Kollektionen präglas av sinn-
t ex tyger med unika mönster, siden-    from up-and-coming designers. In     rika, välsittande plagg i oväntade
scarfs med motiv från Slotten, böck-    addition, Grandpa sells good-look-    materialkombinationer med lekfulla
er om kungliga familjen, porslin      ing pieces for the home, beautiful    detaljer och läckra tillbehör.
med motiv från 1776 och mycket,      gift items, and 60s and 70s furni-    www.ponten.com
mycket mer.                ture. There’s no place like Grandpa!
                                                    Stockholmtown.com 7
                         Shopping                                   ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
                         OUTDOOR / SPORT & FRITID         DELICATESSENS /              Delikatessbutiken Lisa Elmqvist
                                              DELIKATESSER               – B4
                         Alewalds Outdoor & Sports – B3                           Östermalms Saluhall
                         Kungsgatan 32, +46 8 21 90 00       Chaikhana Teahouse – D4          +46 8 553 40 400
                         Sportkompaniet – B3            Svartmangatan 23, +46 8 24 45 00     For over 80 years, our passion has
                         Kungsgatan 68, +46 8 21 26 40       Chaikhana, Sweden’s first modern      been to offer the best of Sweden’s
                         Alewalds and Sportkompaniet are      teahouse, features a tea room and     fish, shellfish, and culinary delica-
                         among Stockholm’s most respected     boutique. We welcome you to the sub-   cies. Welcome to our stand in the
                         retail stores for outdoor living and   lime world of the finest teas accompa-   venerable Östermalm Saluhall, an
                         sports. In addition to expert advice,   nied by culinary dishes, pastries, and  indoor market dating from 1888.
                         you can test equipment from the      sweets to refresh your palate. We are   I över 80 år har vår passion varit att
                         world’s leading brand names.       open every day of the week.        erbjuda det bästa av Svensk fisk,
                         Alewalds och Sportkompaniet hör      Chaikhana, Sveriges första moderna    skaldjur och delikatesser. Välkomna
                         till Stockholms mest anrika och pro-   tehus, består av terum och butik. Vi   till oss i anrika Östermalms Saluhall
                         fessionella butiker för friluftsliv och  välkomnar dig till en fantastisk     från 1888.
                         sport. Här får du expertråd och kan    värld med de finaste teer samt kuli-
                         testa utrustning från världens le-    nariska rätter, bakverk och sötsa-
                         dande varumärken.             ker som du inte kan undgå att falla
                                              för. Vi har öppet alla dagar i veckan.                         8 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                                ShoppingDEPARTMENT STORES &            PUB – B3                 På Åhléns City vid Sergels Torg hit-
INDOOR SHOPPING MALLS/           Hötorget                 ter du allt du kan tänka dig mellan
VARUHUS & GALLERIOR            +46 8 789 19 30             himmel och jord. Flera kända varu-
                      PUB, Stockholm’s oldest depart-     märken från golv till tak. Svenska
Bruno Götgatsbacken – E4          ment store, is home to boutiques     och internationella storheter inom
Götgatan 36                that sell carefully selected fashion   design liksom det allra enklaste.
Söder’s fashion and design gallery,    and accessories, as well as several
with such stores as Filippa K, Norr,    cafés.
Stuk, Whyred, Adidas Originals,      PUB, Stockholms äldsta varuhus.      MISCELLANEOUS / ÖVRIGT
H&M, Miss Sixty/Energie, Ameri-      Här hittar du butiker med utvalt
can Apparel, 3 and Restaurang       mode och accessoarer samt flera ca-    Birkenstock store – B3
Ljunggren.                 féer.                  Vasagatan 10
Söders mode och design galleri med                         +46 8 20 70 80
butiker som Filippa K, Norr, Stuk,     Sturegallerian – B4            www.birkenstockbutiken.se
Whyred, Adidas originals, H&M,       Grev Turegatan 9 A, Stureplan      Sweden’s biggest Birkenstock store.
Miss Sixty, American Apparel, 3      +46 8 611 46 06             Across from the Central Station,
och Restaurang Ljunggren          Welcome to Sturegallerian. Sture-    near the Sheraton Hotel. Some 70
                      gallerian, in the middle of Sturep-   different styles of sandals, as well as
Gallerian – B4               lan, contains some of the city’s best  a large selection of shoes for the en-
Hamngatan 7, +46 8 791 24 45        pubs, famous nightclubs and such     tire family. All made in Germany.
You’ll find Gallerian in the middle of   legendary institutions as Stureba-    Special offers every week. Wel-
Stockholm, under the city’s brightest   det, Hedengrens bookstore and      come!
neon sign. Gallerian has more of eve-   Brobergs. Sturegallerian is a natural  Sveriges största Birkenstockbutik.
rything: boutiques, cafés, restau-     destination for people interested in   Mitt emot Centralstationen nära
rants, and meeting places. No matter    fashion and beauty, with an exciting   hotell Sheraton med c a 70 olika
who you are, where you come from      selection of both Scandinavian and    sandalsorter - made in Germany -
or what you are looking for, there’s a   international brands. Hours: Mon–    och skor för hela familjen. Priserbju-
very good chance that you will find it   Fri 10–19, Saturday 10–18, Sunday    danden varje vecka! Välkommen!
in Gallerian.               12–17
Mitt i city, under stans starkast ly-   Välkommen till Sturegallerian. I     Everafter Gallery – D4
sande ljusskylt, hittar du Gallerian.   Sturegallerian, mitt på Stureplan,    Västerlånggatan 45
Med mer av allt; butiker, caféer, res-   ligger några av stans bästa krogar,   +46 8 20 97 01
tauranger och mötesplatser. Oavsett    omtalade nattklubbar och legenda-    Jewelry lovers! You may end up
vem du är, vart du kommer ifrån, eller   riska institutioner som Sturebadet,   spending hours in this little store, as
känner för, är chansen mycket god att   Hedengrens bokhandel och Bro-      you try to make up your mind about
det du söker finns i Gallerian.       bergs. För den som är intresserad av   what to buy. But we assure you, a
                      mode och skönhet, är Sturegallerian   visit is worth that risk. Welcome!
Globen Shopping              en självklar plats att besöka, med ett  Älskar du smycken? Då kan du bli
Arenavägen 55–63              spännande urval av både skandina-    kvar flera timmar i denna lilla butik,
+46 8 558 053 11              viska och internationella varumär-    medan du funderar över vad du ska
Globen Shopping, with 58 bou-       ken. Öppettider: Mån–fre 10–19,      köpa. Vi garanterar att det är värt att
tiques, is located next to Globe Are-   Lördag 10–18, Söndag 12–17        ta risken att besöka oss. Välkommen!
na – the biggest spherical building
in the world. We offer shoppers two    Åhléns City – B3
hours of free parking in our garage.    Klarabergsgatan 50
We are open Monday–Friday,         +46 8 676 60 00
10am–7pm; Saturdays, 10am–5pm;       Åhléns City, located at Sergels Torg,
and Sundays, 11am–5pm.           sells everything under the sun, from
Globen Shopping med 58 butiker är     brand-name goods and sought-after
beläget i anslutning till Globen Are-   articles from Swedish and interna-
na – världens största sfäriska bygg-    tional designers, to the simplest item
nad. Vi erbjuder fri parkering under    for home or office.
två timmar i vårt P-garage. Våra öp-
pettider är mån till fre 10–19, lör
10–17 och sön 11–17.

                                                    Stockholmtown.com 9
 Shopping                                                    ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserKrabat & CO AB                                rything for little princesses, knights  Stockholms Stadsmission
Kungsgatan 60 – B3                              and pirates. Everything for the little  Second Hand
+46 8 44 000 14                               chef or carpenter. And the finest     Hornsgatan 58 – D3
Kungsgatan 53 – B3                              dolls, the softest stuffed animals and  +46 8 642 93 35
+46 8 24 94 20                                the most dangerous dragons.        Skånegatan 75 - E4
Stora Nygatan 21, Gamla stan                         Leksaksaffär full av noga utvalda     +46 8 642 53 34
+46 8 41 49 24                                saker som gör barn och vuxna lyck-    Hanverkargatan 78 – C2
Folkungagatan 79 – E4                            liga! Här finns allt för små prinses-   +46 8 652 74 75
+46 8 640 32 48                               sor, riddare och pirater. Allt för den  Hagagatan 3
Toy store filled with carefully select-                    lille kocken och snickaren. Och de    +46 8 30 05 25
ed items that will bring joy to chil-                    finaste dockorna, de mjukaste dju-     Stortorget 5 – C4
dren and adults alike! We have eve-                     ren och de farligaste drakarna.      +46 8 787 86 61
                                                            Lövholmsvägen 16-18 (Gröndal)
                                                            +46 8 787 86 83
                                                            Stadsmissionen’s stores sell cloth-
                                                            ing, shoes, knick-knacks, books,
                                                            and furniture for the benefi t of the
                                                            disadvantaged in Stockholm. Find
                                                            trendy items on Skånegatan, an-
                                                            tiques and Swedish design at Stor-
                                                            torget and inexpensive fi nds on
                                                            Lövholmsvägen.
                                                            Stadsmissionens butiker säljer klä-
                                                            der, skor, prylar, böcker och möbler
                                                            till förmån för Stockholms utsatta.
                                                            Hitta trend på Skånegatan, antik
                                                            och design på Stortorget eller billigt
                                                            på Lövholmsvägen.

                                                            Sweden Bookshop – C4
                                                            Slottsbacken 10, Gamla Stan
                                                            +46 8 453 78 80
                                                            Books from and about Sweden in
                                                            roughly 50 languages – fiction, chil-
                                                            dren’s books, non-fiction, coffeeta-
                                                            ble books, textbooks in Swedish,
                                                            guide books and much more. Here
         PHOTO: PRESS IMAGE/DESIGN HOUSE STOCKHOLM
                                                            you will find all the presents you
                                                            need, as well as readable souvenirs
                                                            for your own enjoyment.
                                                            Böcker från och om Sverige på ett
                                                            femtiotal språk – skönlitteratur,
                                                            barnböcker, fakta, presentböcker,
                                                            läroböcker i svenska, guider m.m.
                                                            Här finns alla presenter du behöver
                                                            och läsvärda minnen till dig själv.
                               Design House Stockholm
10 Stockholmtown.com
                   ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                               Restaurants
                                                        ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                    Restaurants
                    In Stockholm, it is easy to select places         I Stockholm är det lätt att välja ställe
                    that offer culinary delights to suit both         för bordets fröjder, både efter smak och
                    your palate and your wallet. The interior         plånbok. Inte bara maten står i centrum,
                    design and “look” of a restaurant are as          utan även inredning och design.
                    important as the food.


                                                  For more information/Läs mer på www.stockholmtown.com
PHOTO: PRESS IMAGE/OPERAKÄLLAREN
                  Operakällarens bakficka
                                 See      I Berns anrika salonger från 1863    Casino Cosmopol – B3
                  Find your restaurant    m ap/
                  Hitta din restaurang      s
                                karta e
                                        serveras det bästa från hela Asien.   Kungsgatan 65, +46 8 781 88 00
                  Restaurant – B4      p. 63      Efterrätter från det egna franska pa-  Welcome to Stockholm’s Casino
                                        tisseriet och välbesökta barer.     Cosmopol. International casino
                                                            games in a unique, exciting setting.
                  CITY                    Bistro Berns – B4            Reserve a table in Twentyone, our à
                                        Berzelii Park +46 8 566 325 15      la carte restaurant, or have a bite to
                  Berns Salonger Asian – C4          Classic, unpretentious Bistro in     eat in the Jackpot Bar bistro. Open
                  Berzelii Park, +46 8 566 320 00       Berzelii Park serves French home     every day.
                  Berns’ venerable salons, dating from    cooking from morning to night.      Välkommen till Casino Cosmopol i
                  1863, serve the best food from all     Klassiskt och opretentiöst Bistro i   Stockholm. Internationella kasinos-
                  over Asia and desserts from their      Berzelii Park som serverar fransk    pel i en unik och spännande miljö.
                  own French patisserie. Their bars      husmanskost från tidigt till sent.    Boka bord i à la carte restaurangen
                  are also popular with Stockholmers                          Twentyone eller ät något lätt i bist-
                  and visitors alike.                                 ron Jackpot Bar. Öppet alla dagar.
                                                                     Stockholmtown.com 11
 Restaurants                                  ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserDubliner – B4              Kung Carls Bakficka – B4           Operakällarens Matsal &
Smålandsgatan 8, +46 8 679 77 07     Norrlandsgatan 28              Veranda – C4
Irish pub and restaurant, with live   +46-8 463 50 80               Karl XII’s torg, +46 8 676 58 01
music every night, a great atmos-    kungcarlsbakficka@hkchotels.se        The restaurant from 1895 is classed
phere, good food, and a friendly     Visit Stureplan’s Kung Carls Bak-      as a historic monument. Enjoy the
staff. Shows all the major sporting   ficka where Scandinavian cuisine       view over the Royal Palace and sur-
events on a large-screen TV. Come-    meets the tastes of southern Europe.    rounding waters from the new cock-
join the “craic”(Irish for “fun”)!    Our bar & lounge is a watering hole     tail bar or Stefano Catenacci’s culi-
Klassisk irländsk pub med livemu-    for both Stockholmers and foreign      nary excellence in the Guide Miche-
sik varje dag, härlig atmosfär, god   visitors alike.               lin awarded Main dining room.
mat och trevlig personal. Här kan    Besök Kung Carls Bakficka, kvar-       Kulturminnesmärkt Matsal från
du se alla större sportevenemang på   terskrogen vid Stureplan där det      1895, nyskapad 2005. Njut av utsik-
storbilds TV. Stämningen inbjuder    skandinaviska köket möter smaker      ten över Slottet och Strömmen i den
till gott humör!             från södra Europa. Vår bar & lounge     nya cocktailbaren eller prova några
                     är ett vattenhål för både Stockhol-     av Stefano Catenacci’s underbara
Grand Hôtel Verandan – C4        mare som utländska gäster.         delikatesser i den Guide Michelin-
S. Blasieholmshamnen 8                                belönade Matsalen.
+46 8 679 35 86             Operabaren – C4
The veranda at Grand Hôtel is a     Operahuset, Karl XII’s torg         Pontus! – B4
popular meeting place, with a view    +46 8 676 58 08               Brunnsgatan 1 , + 46 8 545 273 00
of the water, Old Town and The      The Opera Bar from 1905 is a mix-      Pontus! offers Stockholm a fresh
Royal Palace. On the veranda, you    ture of Art Nouveau and an aristo-     concept with inspiration from Lon-
can enjoy a classic Swedish smörgås-   cratic gentlemen’s club. It is a classic  don and New York. The restaurant
bord for the greater part of the year.  hangout for artists,intellectuals and    houses an oyster shop, bar, and din-
Welcome!                 business people for lunch, dinner or    ing room. The dining room´s menu
Verandan på Grand Hôtel är en väl-    just a drink in the cultural ambi-     has three themes: Harvest, Season,
besökt mötesplats med utsikt över    ence.                    and Caught. Besides drinks, the bar
Strömmen, Gamla Stan och Kung-      Orginalinredningen från 1905 är       also serves an Asian menu with dish-
liga Slottet. På Verandan serveras    intakt med sin unika blandning av      es like sushi, sashimi, and dim sum.
bland annat ett klassiskt svenskt    jugend och engelsk herrklubb. Här      Pontus! erbjuder Stockholms krog-
smörgåsbord merparten av året runt.   samlas en brokig blandning av gäs-     värld ett nytänkande koncept med
Välkomna!                ter, konstnärer, författare, affärsfolk   inspiration från London och New
                     och artister till lunch, middag eller    York. I restaurangen huserar en ost-
Japansk Restaurang Seikoen        ett glas för att insupa atmosfären.     ronbutik, bar & matsal. Matsalens
– C3                                         meny är indelad i tre teman – Skörd,
Tegelbacken 2, +46 8 10 03 10      Operakällarens Bakficka – C4         Säsong och Fångst. Förutom drinkar
We serve world-class, traditional    Jakobs Torg 10, +46 8 676 58 09       erbjuder baren även en asiatisk meny
Japanese cuisine, as well as a large   For many years now, people have       med smårätter som Sushi, Sashimi
selection of sake and wine in our    been returning to this restaurant on    och Dim Sum.
newly renovated locale. With our     a regular basis for its very well-pre-
magnifi cent view across Strömmen     pared Swedish home-style cooking.      Pyttirian kök & bar in
and old town, your dining experi-    Revel in a hearty portion of Swedish    Kungshallen – B3
ence will be a memorable one.      meatballs or fried herring.         Kungsgatan 44
Welcome!                 Sedan många år välbesökt med stort     +46 8 22 44 45.
Vi erbjuder traditionell japansk mat   antal stammisar som ständigt åter-     A popular meeting place located in
av hög klass samt ett stort utbud av   kommer för den mycket välgjorda       the heart of Stockholm. Open-faced
sake och vin i nyrenoverade lokaler.   svenska husmanskosten. Avnjut en      sandwiches, light fare and main
Med en magnifi k utsikt över Ström-    rejäl portion köttbullar eller stekt    courses, with an emphasis on Scan-
men och Gamla Stan kommer ert      strömming.                 dinavian flavors at reasonable prices.
besök här hos oss att bli minnesvärt.                        Outdoor service beginning in April.
Välkommen!                                      Open seven days a week. Welcome!
12 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                                Restaurants


Folklig mötesplats i hjärtat av Stock-   I Stockholms äldst bevarade bygg-     Vi serverar turkiska och grekiska
holm. Smörrebröd, smårätter &       nad från 1600-talet, idag nuvarande    specialiteter i en genuin tavernamil-
varmrätter med tonvikt på skandi-     musikmuseet, hittar du en genuin      jö. Hos oss kan du hitta ett stort ur-
naviska smaker till facila priser. Ute-  sushirestaurang som serverar ja-      val av vin och sprit sorter från hela
servering från april. Öppet sju dagar   pansk mat. Här kan du också ta ett     världen. Till lunch serveras svensk
i veckan. Väl mött!            glas vin eller fika. Öppet ons-lör 11-   husmanskost. Endast svenskt kött
                      20 sön-tis 11-18 månd stängt.       serveras.
Restaurang Grodan Sergel – B3
Sveavägen 9                Stockholm Fisk – C3            Teaterbaren – C3
+46 8 506 78 300              Vasagatan 1, +46 8 506 541 00,       Kulturhuset, Sergels Torg 3 2 tr
Without doubt Grodan Sergel has a     www.stockholmfisk.se            +46 8 14 56 06
”metropolitan vibe.” Especially      Seafood delights in sophisticated     Website: www.gladaankan.se
luncheons, which are gloriously hec-    restaurant setting as central as it gets  Relax and enjoy the city’s most in-
tic, and where the atmosphere in the    in Stockholm. The setting is like     teresting view, over lunch, dinner, or
kitchen is reminiscent of the final     that of a cozy brasserie, luxuriously   a snack, always prepared and served
preparations for a European Cham-     solid, relaxed and accessible.       with loving care and ecological
pionship match: a bit nervous and a    Havets frestelser i sofistikerad res-    awareness. In summer you can also
bit noisy but where total concentra-    taurangmiljö så centralt det över     eat on the roof, a green oasis in the
tion rules.                huvud taget går att mötas i Stock-     heart of Stockholm.
Det vilar tveklöst en ”metropolitan    holm. Stämningen är som på ett ge-     Med stans intressantaste utsikt kan
vibe” över Grodan Sergel. Särskilt     mytligt brasserie, lyxigt fast avslapp-  du avnjuta en stunds avkoppling
på luncherna som är skönt hektiska.    nat och tillgängligt.           med lunch, middag, fika, tillagat
Trycket i köket har då lite av lagets                         och serverat med omtanke och eko-
uppladdning inföe en EM-match,       Strand Restaurant & Lounge        logisk medvetenhet. Sommartid
lite nervöst, fokuserat till max och    – C4                    öppnas Kulturhustaket, en grön oas
ljudligt.                 Radisson SAS Strand Hotel         i Stockholms city.
                      Nybrokajen 9
Restaurang Oasen – C3           +46 8 506 640 00
Slöjdgatan 7, Rica Hotels Stockholm    Take a seat in the lounge and revel in
+46 8 723 72 60              the view across Nybroviken. A place
The Oasen Restaurant at Hötorget      for intimate gatherings and relaxing
offers reasonably priced neo-classic    après-work. Nutritious, first-class
Swedish lunch fare and includes a     Swedish cuisine prepared with more
hearty salad bar. At Café Oasen, you    feeling than flourishes.
can enjoy an espresso in a pleasant,    Sitt ned i loungen och njut av utsik-
international hotel atmosphere.      ten över Nybroviken. En plats för
Restaurang Oasen vid Hötorget er-     intima möten eller avkopplande af-
bjuder prisvärd nyklassisk svensk     terwork. Svensk hälsosam och först-
lunch med matig salladsbuffé. I      klassig mat tillagad med mer känsla
Café Oasen kan du njuta av din       än krusiduller.
espresso i behaglig, internationell
hotellatmosfär.              Taverna Efes - C3
                      Brunkebergstorg 3
Restaurang Sandai-me Kato         + 46 8 21 00 62
Sibyllegatan 2 – B4            We serve Turkish and Greek special-
+46 8 660 06 25              ties in a genuine tavern. Order from
In Stockholm’s oldest standing       a wide range of wines and spirits
building from the 1600s, currently     from all around the world. Lunch is
the home of the city’s music muse-     traditional Swedish fare. We serve
um, you will find a genuine sushi      only Swedish meat.
restaurant serving Japanese cuisine.
You can also enjoy a glass of wine or
coffee here. Open Wed-Sat 11am-
8pm, Sun-Tue 11am-6pm. Closed
Monday.

                                                    Stockholmtown.com 13
 Restaurants                                  ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserDJURGÅRDEN                Sollidens Smörgåsbord alla dagar      Leijontornet – D4
                     jun–aug. Stort partaj tisdagar på all-   Lilla Nygatan 5, +46 8 506 400 80
Kaknästornet – B7             sångskvällarna. Nyrenoverade Tre      In recent years no restaurant in
Mörka Kroken 28-30, Gärdet        Byttor serverar à la carte, maj–aug.    Stockholm has emphasized Nordic
+46 8 667 21 80              Våfflor med grädde och sylt på Boll-    cuisine as much as the Leijontornet
155 meters (509 Feet) tall! On a     nästorget.                 in Gamla Stan, recipient of a Miche-
clear day, visibility can reach up to                        lin star. Innovative organic Scandi-
37 miles. In Stockholm’s tallest     Wärdshuset Ulla Winbladh – C5       navian food with roots in Swedish
building, you can enjoy first-class    Rosendalsvägen 8, +46 8 534 89 701,    plain home fare is served in this his-
dining in a beautiful environment.    www.ullawinbladh.se            toric cellar premises. Its famous
Or why not relax with an espresso in   A paradise for homely fare, where     wine cellar has been awarded a ”Best
our café? Only a hot-air balloon ride   guests see, hear and feel warmth and    of Award of Excellence” by the inter-
can offer a more spectacular view     well-being. The view from the res-     national journal Wine Spectator,
than Kaknästornet.            taurant changes with the season, but    and the historic atmosphere, where
155 meter högt! En klar dag är sik-    is always soothing.            part of the ruin of a centuries-old
ten upp till sex mil! I Stockholms    Ett husmanskostens tempel där triv-    fortification is revealed, has helped
högsta byggnad kan ni njuta av ett    seln och värmen både syns, hörs och    make Leijontornet into an institu-
förstklassigt kök i vacker miljö. Eller  känns. Utsikten från restaurangen     tion.
varför inte koppla av med en espres-   skiftar med årstiderna, men är lika    Ingen restaurang i Stockholm har
so i vårt café? Bara en ballongfärd    rogivande oavsett säsong.         under senare år så konsekvent satsat
kan erbjuda en mer spektakulär ut-                          på det nordiska köket som Miche-
sikt än Kaknästornet.                                linkrogen Leiontornet i Gamla Stan.
                     GAMLA STAN                 I den historiska källarlokalen serve-
Lisapåudden                                     ras nordisk, ekologisk och nyska-
Biskopsvägen 9, +46 8 660 94 75      Den Gyldene Freden – D4          pande mat med rötterna i den svens-
The latest restaurant in the Lisa     Österlånggatan 51             ka husmanskosten. Den berömda
Elmqvist spirit is located exactly    +46 8 24 97 60               vinkällaren har blivit belönad med
where fish and shellfish dishes, as     Geniuses have been philosophizing     en ”Best of Award of Excellence” av
well as home-style cooking taste best   here for centuries – this is the tradi-  den internationella tidskriften Wine
– by the water on Djurgården. In     tional hang-out of members of the     Spectator och den historiska miljön,
May, we open the outdoor veranda     Swedish Academy. Contemporary       med en frilagd del av ruinen från
that is surrounded by lush verdure    cuisine is now served in these glori-   den månghundraåriga befästning-
and rippling waters.           ous, comfy old locales, dating from    en, har bidragit till att Leijontornet
Den senaste restaurangen i Lisa      the 18th century.             blivit en institution.
Elmqvist-anda ligger just där både    Här har snillen spekulerat i sekel,
fisk, skaldjur och husmanskost sma-    detta är den Svenska Akademiens      Pontus By the Sea – C4
kar som bäst – vid vattnet på Djur-    traditionella stamlokus. I de härligt   Tullhus 2, Skeppsbrokajen
gården. I maj öppnar vi uteserve-     insuttna lokalerna från 1700-talet     +46 8 20 20 95
ringen som omges av grönska och      serveras nu modern gastronomi.       The predominantly French and
skvalpande vatten.                                  Swedish dishes are served in a styl-
                     Källaren Aurora – D4            ish, cool setting. In the summer, the
Skansens restauranger – C6        Munkbron 11                restaurant spills over onto the pier,
Skansen, Djurgårdsslätten 49–51      +46 8 21 93 59               where guests can watch the boats
+46 8 566 370 00             Here you can enjoy classic Swedish     that travel to and from the islands in
The Solliden Smörgåsbord is availa-    cuisine prepared with thought and     the archipelago.
ble every day, June–August. A big     love. The beautiful rooms and vault-    Köket domineras av det fransk-
party takes place every Tuesday      ed ceilings provide the perfect set-    sve ska och serveras i snygg, cool
evening, in conjunction with com-     ting for an enjoyable dinner.       miljö. Sommartid svämmar restau-
munity singing. The newly renovat-    Be a guest in history. Book a table!    rangen ut på kajen med utsikt över
ed Tre Byttor serves an à la carte    Här kan ni njuta av klassisk svensk    skärgårdsbåtarnas pilande fram och
menu, May–August. Waffles with       mat lagad med omtanke och kärlek.     tillbaka.
whipped cream and jam served on      De vackra rummen och valven är
Bollnästorget.              den perfekta inramningen för en
                     trevlig och lyckad middag.
                     Bli gäster i historien. Boka bord!

14 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                              Restaurants


Restaurang Zum Franziskaner        Bar & restaurang-klassiker med gla-    O’Learys – D4
– D4                    mourös inredning och avspänd atti-    Götgatan 11, +46 8 644 69 01
Skeppsbron 44               tyd som blivit ett vardagsrum för     A Boston-style sports bar and res-
+46 8 411 83 30              många i gayvärlden. Utsökt mat,      taurant. Cold beer, great drinks,
www.zumfranziskaner.se           läckra drinkar, 25 viner på glas. Mu-   and the best of North American cui-
Stockholm’s oldest restaurant.       sik från BarcelonaHouse till Judy     sine. Shows the best in international
Opened in 1421. Genuine Art Nou-      Garland. Notorisk dragshow Tollie     sporting events on four large-screen
veau interior. Swedish home-cook-     & Dolores! Öppet 365 dagar/år.      and 40 LCD and plasma screens.
ing and à la carte menu. Closed on                          O’Learys serves Sunday brunch
Sundays. Welcome!                                  every Sunday, 12–4pm (no brunch
Stockholms äldsta restaurang. Grun-     SÖDERMALM                June, July or August).
dad 1421. Genuin jugendinredning.                          Bostonamerikansk sportbar & res-
Svensk husmanskost och à la carte.     Oliver Twist – D4             taurang. Kall öl, goda drinkar och
Söndagar stängt. Välkomna         Repslagargatan 6, +46 8 640 05 66     det bästa från det nordamerikanska
                      www.olivertwist.se            köket. Visar den bästa sporten från
Torget                   The worlds best beers in one bar     hela världen på 4 storbild och
Mälartorget 13, Stockholm,         and a kitchen to match! While in     40 LCD & plasmaskärmar. Vi ser-
+46 8 20 55 60               Stockholm make sure you do a beer     verar söndags brunch varje söndag
Bar & restaurant classic, with glamo-   tour around the world in a day!      12–16 (ingen brunch juni, juli och
rous interior and relaxed attitude that  Great wines, cocktails, and great     augusti).
is a favorite of many in the gay com-   food, see you!
munity. Exquisite food, tasty drinks,   Sedan 1993 har vi erbjudit all värl-
25 wines. Music from Barcelona-      dens öl och ett kök med ambitioner.
House to Judy Garland. Notorious      Det är inte att du inte gillar öl, du
dragshow Tollie & Dolores! Open      har bara inte hittat ölen du gillar! Vi
365 days a year.              har nåt för alla!
  DIAMONDS ARE NOT FOREVER. WELCOME TO A DIFFERENT JEWELLERY EXPERIENCE.
  PREMIERE NOVEMBER 5TH. NORDIC SEA HOTEL, VASAPLAN 4. +46 (0)8 505 631 24.
                                                   Stockholmtown.com 15
 Restaurants                                 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserPelikan – E4               Southside Pub – D3            Sushi Restaurang Roppongi – C2
Blekingegatan 40 +46 8 556 090 90     Hornsgatan 104, +46 8 669 50 52,     Hantverkargatan 76
One of Stockholm’s classic restau-    www.southsidepub.se            +46 8 650 17 72
rants is located in an Art Nouveau    At Southside you will find all the el-   “Still going strong” – White Guide
building, dating from 1904, with a    ements that make the pubs of Ire-     2006. Popular neighborhood res-
16-foot-high [5 meters] ceiling. To-   land truly unique: charm, atmos-     taurant featuring traditional Japa-
gether with regulars, you will enjoy   phere and friendly staff, making for   nese cuisine – a must for sushi lov-
Swedish home cooking, game and      a special and memorable night out.    ers. Also take out. We wish you a
more. Welcome!              Happy hour Monday through         warm welcome.
Open Mon–Thu from 4pm, Fri–        Thursday 4pm-7pm.             ”Still going strong” – White guide
Sun from 1pm. From Midsummer       På Southside finns allt som gör Ir-    2006. Populär kvarterskorg med
to September from 4 pm every day.     lands pubar unika, charmen, atmos-    traditionell japansk mat – ett måste
I huset från 1904 i jugendstil med 5   fären och den vänliga personalen     för sushi-älskare. Även take away. Vi
meter i takhöjd ligger en av Stock-    som gör varje kväll en speciell och    önskar Er varmt välkommen.
holms klassiska restauranger. Här     minnesvärd upplevelse. Happy hour
avnjuter ni tillsammans med stam-     måndag till torsdag 16-19.
gästerna svensk husmanskost, & vilt                         ÖSTERMALM
m.m. Välkomna!              Östgötakällaren – E4
                     Östgötagatan 41, +46 8 643 22 40     Dramatenrestaurangerna – B4
Restaurang Sandai-me Kato         Östgötakällaren feels like a genuine   Frippe, Nybrogatan 6
S:t Paulsgatan 22 – D3          neighborhood pub. This is the per-    Pauli, Dramaten, Nybroplan
 +46 08 714 93 16             fect place to quench your thirst with   +46 8 665 62 66
This sushi restaurant opened in      German or Czech beer and savor      Let the performance begin…enjoy
1992. We serve sushi in combina-     well-prepared Swedish and interna-    food and drink at the Royal Theater.
tion with Japanese dishes made from    tional food at reasonable prices.     Popular restaurant Frippe pays trib-
fresh ingredients, and we import     Östgötakällaren har en atmosfär av    ute to Swedish cuisine. Restaurant
our own “sake”. Our lunches cost     genuin kvarterskrog. Här sväljer du    Pauli with its sunny terrace provides
from SEK 70 and our dinners from     med fördel tysk eller tjeckisk öl och   one of Stockholm’s most beautiful
SEK 90. Welcome!             äter vällagad svensk och internatio-   views along with artwork and orna-
Denna sushirestaurang öppnades      nell mat till överkomliga priser.     mentation.
1992. Vi serverar sushi i kombina-                         Föreställningen kan börja…njut av
tion med japanska maträtter gjorda                         mat och dryck på Kungliga Drama-
på färska råvaror och importerar     KUNGSHOLMEN                tiska teatern. Populära restaurang
vårt ”sake” själva. Vi serverar lunch                        Frippe hyllar det svenska köket. Res-
från 70 SEK samt middag från 90      Stadshuskällaren – C3           taurang Pauli med solterrass ger er en
SEK Välkomna!               Stadshuset, Hantverkargatan 1       av Stockholms vackraste utsikter
                     +46 8 506 322 00             samt konstverk och utsmyckningar.
Sushi Sandai-me Kato           In addition to a Swedish-inspired
Regeringsgatan 48 – B3          menu, the restaurant also offers party  East – B4
+46 8 640 16 60              menus, a traditional Christmas buf-    Stureplan 13, +46 8 611 49 59
We opened our first sushi restaurant    fet, an abundant shellfish buffet in    East is the biggest and most well-
in Stockholm in 1992. Here you can    the fall, and all the Nobel Prize men-  known modern Asian restaurant in
enjoy traditional Japanese sushi     us that have been served from 1901 to   Sweden. Here, guests will find a selec-
made from fresh ingredients. Open     the most recent one in 2007.       tion of the best that Asian cuisine has
weekdays 11am-8pm, Sat-Sun        Förutom svenskt inspirerad matse-     to offer, served in a setting that has
11am-6pm. Friendly staff and pleas-    del erbjuds festmenyer, traditionellt   won awards for its interior design.
ant setting. Welcome!           julbord, dignande skaldjursbuffé på    East är den första, största och mest
Vi öppnade vår första sushirestaurang   hösten samt alla de Nobelmenyer      kända moderna asiatiska restau-
i Stockholm 1992. Här hittar du tra-   som serverats under åren från 1901    rangen i Sverige. Här finns ett urval
ditionell japansk sushi gjord på färska  och fram till den senaste.        av det bästa från de asiatiska köken i
råvaror. Öppet vard 11-20 lörd-sönd                         prisbelönt designmiljö.
11-18. Trevlig personal och mysig at-
mosfär. Varmt välkomna!16 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                               Restaurants


Lisa Elmqvist – B4             Fråga oss om vad som gör Grodan     Scandic Anglais restaurang har öp-
Östermalms Saluhall             till Grodan. ”En klassiker bland     pet kök för den rätta känslan och
+46 8 553 404 10              stockholmskrogar, bara att slinka    baren har utsikt mot Stureplans
Lisa Elmqvist in Östermalms Salu-      in”. Med ett samvete renare än ett    vimmel. Njut av skandinaviska rätt-
hall indoor market sells the finest     nybonat kyrkgolv hävdar vi att detta   ter med internationell touch.
fish, shellfish, and other delicacies     är sanningen. Dock rekommenderar
from the ocean. No matter what you     vi att du bokar bord.          T/BAR – Scandinavian
select from the menu, Lisa’s skilled                         Brasserie, Hotel Diplomat – C4
chefs create a huge variety of incred-   Restaurang GQ – B4            Strandvägen 7C, +46 8 459 68 00
ible dishes from the finest of raw in-    Kommendörsgatan 23            With its pleasing atmosphere and
gredients. Recommended by The        +46 8 545 67 430             beautiful international milieu,
Michelin Guide 2007.            Restaurang GQ strives to create a    T/BAR-Scandinavian Brasserie, in
Hos Lisa Elmqvist i Östermalms Sa-     total experience in terms of food,    the heart of the Hotel Diplomat, is
luhall finner du fisk, skaldjur och      drinks and service. In addition to    the perfect place to gettogether for
delikatesser från havet. Vad du än     the restaurant there is a wine and    excellent food and drink with Swed-
väljer från menyn skapar Lisas       cheese bar and three banquet rooms    ish infl uences.
skickliga kockar ett helt hav av möj-    for up to 24 people, and a kitchen    T/BAR-Scandinavian Brasserie i
ligheter från förstklassiga råvaror.    where cuisine is taken to the highest  hjärtat av Hotel Diplomat ären na-
Rekommenderad restaurang av The       level. Come enjoy everything we     turlig mötesplats på Strandvägen-
Michelin Guide 2007.            have to offer.              med trevlig atmosfär och vacker
                      Restaurang GQ strävar efter en to-    internationell miljö. Här äter ni god
Lisapåtorget – B4              talupplevelse vad det gäller mat,    mat och dryck med Svenska inslag.
Östermalmstorg, +46 8 553 404 50      dryck och service. Utöver restau-
A natural extension Lisa Elmqvist’s     rangen finns en ost och vinbar, 3     Vassa Eggen – B4
restaurant in Östermalms Saluhall.     chambrée sépare för upp till 24 per-   Birger Jarlsgatan 29
More than anything else, this is a     soner och gastronomiköket för mat-    +46 8 21 61 69
well-stocked fish and shellfish restau-    lagning på högsta nivå. Kom och     We serve innovative, international,
rant, which shows off its phenomenal    njut av allt vi har att erbjuda.     and above all very good food in our
culinary skills in a pleasant little pub                       modern-style dining room. Public,
locale. In the summer, Lisapåtorget     Riche – B4                relaxed, and with humour and a
becomes one of Stockholm’s most       Birger Jarlsgatan 4,           sense of detail – those are our key-
popular outdoor restaurants.        +46 8 545 035 60             words. Try Bites of our best dishes in
En naturlig förlängning av Lisa Elm-    Restaurant Riche is a cosmopolitan    the bar/lounge.
qvists verksamhet i Östermalmshal-     bar and a brasserie with distinct ele-  www.vassaeggen.se
len. Restaurangen är i första hand en    ments of trend, art and fashion. A    Med ett modernt uttryck i matsal
välförsedd fisk- och skaldjursrestau-    lively experience with a large bar for  serverar vi innovativ, internationell
rang där de visar storkokkonst i deras   an evident selfexpressing audience.   och väldigt god mat. ”Publikt,
trivsamma lilla krogformat. Sommar-     Riche är en kosmopolitisk bar och    avslappnat, med humor och de-
tid växer Lisapåtorget till en av Stock-  ett brasseri med tydliga inslag av    taljkänsla” är våra ledord. I bar/
holms populäraste uteservering.       trend, konst och mode. En livlig     lounge serveras smakprov, sk Bites.
                      upplevelse med stor bar för en påtag-  www.vassaeggen.se
Restaurang Grodan Grev Ture         ligt självuttryckande publik.
– B4
Grev Turegatan 16              Scandic Anglais – B4
+46 8 679 61 00               Humlegårdsgatan 23
Ask us what makes us what we are:      +46 8 517 34 000
“A classic Stockholm restaurant, not    The Scandic Anglais restaurant has
to be missed.” Our conscience is      an open kitchen for the right feel
perfectly clean when we tell you that    and the bar has a view of the crowds
this is the truth. We do suggest that    on Stureplan. Enjoy Scandinavian
you book a table in advance,        dishes with an international touch.
though.
                                                   Stockholmtown.com 17
                         Restaurants      ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
                         18 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                               Restaurants


                      Restaurant J Nacka Strand         Stockholm Fisk
SURROUNDINGS
                      Augustendalsvägen 52, Nacka        - Arlanda Sky City
Edsbacka Krog               Strand, +46 8 601 30 25          Skycity mellan terminal 4 & 5,
Edsbergs Slottspark, Sollentunavägen    This brasserie, situated on a beauti-   +46 8 506 740 25,
220, Sollentuna              ful marina, focuses on fish and      www.stockholmfisk.se
+46 8 96 33 00               shellfish. Stockholm’s very own      Heavenly act at Arlanda airport, of-
Nestled in an idyllic setting,       Newport is located at one of the     fering delicacies from the sea and
Edsbacka Krog is situated in the      world’s most beautiful harbor en-     with a fascinating view of passengers
park of Edsberg’s manor. The sea-     tryways.                 and planes. The restaurant is an oa-
sonal menu created is a gastronomic    Ett marint brasserie med tonvikt på    sis for meetings requiring a little
feast for the discerning plate. Across   fisk och skaldjur. Stockholms eget     peace and quiet. The breakfast buf-
the street from Edsbacka Krog       Newport ligger vid en av världens     fet will take you straight to heaven!
you´ll find the Edsbacka Bistro, a     vackraste hamninlopp.
classic neighborhood restaurant                           Himmelsk höjdare på Arlanda som
with a Swedish flourish.          Landet                  bjuder havets läckerheter med en
Vackert inbäddad i Edsbergs slotts-    LM Ericssons väg 27, Midsommarkran-    fascinerande utsikt över passagerare
park ligger Edsbacka Krog. Menyn      sen, +46 8 410 193 20           och plan. Restaurangen är en oas för
följer årstiden och erbjuder säsongens   This relatively new, award-winning    möten som kräver lite lugn och ro.
råvaror samt en upplevelse utöver det   restaurant in Midsommarkransen is     Frukostbuffén tar dig direkt till
vanliga. Snett över gatan från Eds-    just a ten-minute subway ride from    himlen!
backa Krog ligger ”bakfickan” Eds-     Slussen. The kitchen prepares dishes
backa Bistro, en klassisk kvarterskrog   in the tradition of French and Swed-   Sundby Gård
med svenska förtecken.           ish home-style cooking. On the top    Sundby Gårdsväg, Huddinge
                      floor, guests can mingle at the bar and  +46 8 689 99 00
Haga forum                 enjoy music several days a week.     New, near the water, and incredibly
Annerovägen 4, Solna            Prisbelönt ung krog i Midsommar-     beautiful. Restaurant, café, confer-
+46 8 33 48 44               kransen, 10 minuters tunnelbane-     ence facilities, and party rooms.
A unique forum for meals and en-      färd från Slussen. Köket serverar     Well-known for good food and bak-
counters. In a very short time, Haga    mat med rötterna i fransk/svensk     ery with a design that melds old and
Forum has become one of Stock-       husmanstradition, övervåningen bju-    new. Worth a visit.
holm’s most exciting meeting places.    der på barhäng och musik flera da-     Nytt, vattennära och fantastiskt
The restaurant’s menu is built on clas-  gar i veckan.               vackert. Värdshus, café, konferens
sic cuisine in a contemporary guise.                         och festvåningar. Erkänt bra kök
Ett unikt forum för måltider och      Restaurang Sjöpaviljongen         och bageri med design där gammalt
möten. På kort tid har Haga Forum     Tranebergs Strand 4,           och nytt möts. Värt ett besök.
blivit en av Stockholms mest spän-     +46 8 704 04 24,
nande mötesplatser. Restaurangme-     www.sjopaviljongen.se
nyn bygger på det klassiska köket     Sjöpaviljongen has a beautiful loca-
modernt förpackad.             tion on Lake Mälaren. In addition
                      to the fantastic view over the inlet to
                      Stockholm, Sjöpaviljongen offers
                      first-class food and service. The
                      menu mainly features fish and shell-
                      fish, but there are other types of food
                      to enjoy as well.
                      Sjöpaviljongen ligger vackert belä-
                      get vid Mälaren. Förutom den fan-
                      tastiska vyn över Stockholms inlopp
                      erbjuder Sjöpvailjongen förstklassig
                      mat och service. Fisk och skaldjur
                      dominerar menyn men för den som
                      önskar finns även annat att avnjuta.
                                                   Stockholmtown.com 19
                    Nightlife                                   ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
                                                         ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                     Nightlife
                     Don’t miss out on Stockholm’s lively            Passa på och upplev det livliga nattlivet
                     nightlife. Here you will find a large selec-        i Stockholm. Här finns ett stort urval
                     tion of popular bars and clubs and one           av populära barer och klubbar och en av
                     of the trendiest, most design-conscious          de mest trendiga och designmedvetna
                     nightclub scenes in the world.               nattklubbscenerna i världen.


                                                   For more information/Läs mer på www.stockholmtown.com
PHOTO: THORLEIF ROBERTSSON/WALLMANS
                                  See     Jukkasjärvi. For reservations, call     Café Opera – C4
                   Find your club       m ap/
                   Hitta din klubb         s
                                 karta e
                                        +46 8 505 631 24 or reserve online     Operahuset, Karl XII:s torg
                   Nightclub – B3       p. 63     at www.nordicseahotel.se.          +46 8 676 58 07
                                        Entrance: SEK 180, includes first      Café Opera’s night-club with its im-
                                        drink                    pressive interior from 1895 is the
                   CITY                   Världens första permanenta bar av is    universal meeting place for people of
                                        som är öppen året om. Interiören      all ages. Since 25 years the most out-
                   Absolut Icebar Stockholm – B3      består av isväggar, isbord, isbardisk,   standing international night club in
                   Nordic Sea Hotel, Vasaplan 2       iskonstverk, issoffa, isskulpturer,     Sweden.
                   The world’s fi rst permanent bar     och isglas, allt i naturlig is från Tor-  Legendariska Café Operas nattklubb
                   made entirely of ice, open year-     ne Älv i Jukkasjärvi. För bokning      har en av världens vackraste lokaler
                   round. Its interior consists of ice   ring 08-505 631 24 eller boka online    med unika takmålningar och stucka-
                   walls, ice tables, an ice bar, ice art  via www.nordicseahotel.se          turer från 1895. Allt sedan starten
                   works, an ice sofa, ice sculptures,   Pris: 180 SEK, inkl. första drinken     1980 är det Sveriges i särklass mest
                   and ice glasses, all made of natural                         internationella nattklubb.
                   ice from the Torne Älv river in


                   20 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                                   Nightlife


Casino Cosmopol – B3            ular nightclub,    Schlagerbaren,    the hotel’s guests. Take the elevator
Kungsgatan 65, +46 8 781 88 00       where you can cut loose on three      to the 9th floor and treat yourself to
Welcome to Stockholm’s Casino       dance floors or try out your talents     a very special evening!
Cosmopol. International casino       in our Karaoke bar. Have a great      SkyBar på Radisson SAS Royal Vi-
games in a unique, exciting setting.    time!                    king Hotel erbjuder en enastående
Reserve a table in Twentyone, our à    Välkommen till en helkväll på Gol-     utsikt över Stockholm. Stämningen
la carte restaurant, or have a bite to   den Hits! Showen och upplevelsen      är gemytlig och blir den självklara
eat in the Jackpot Bar bistro. Open    kommer hela vägen fram till ditt      mötesplatsen för stockholmare och
every day.                 bord då artisterna, som även serverar    hotellets gäster. Ta hissen direkt upp
Välkommen till Casino Cosmopol I      dig, bjuder på en oförglömlig hel-     till 9:e våningen och njut du också!
Stockholm. Internationella kasinos-    kväll med sång, dans, komik och
pel i en unik och spännande miljö.     goda menyer. Efter shown förvand-      Wallmans Salonger/
Boka bord i à la carte restaurangen    las lokalen till Stockholms mest po-    International Dinner show – C4
Twentyone eller ät något lätt i bist-   pulära nattklubb – Schlagerbaren.      Teatergatan 3
ron Jackpot Bar. Öppet alla dagar.     Här kan du festa loss på 3 dansgolv     + 46 8 611 90 38
                      eller testa dina egna talanger i vår    www.wallmans.com
Golden Hits/Dinnershow – B4        Karaokebar. Mycket Nöje!          Wallman´s International dinner
Kungsgatan 29, +46 8 505 560 80                            show is an evening that is out of the
Make an evening of it at Golden      SkyBar, Radisson SAS Royal         ordinary! An exclusive and unfor-
Hits! The show and the experience     Viking Hotel – C3              gettable evening. Our performers
reach all the way to your table as the   Vasagatan 1, +46 8 506 540 00        serve up a well thought-out menu as
performers/waiters offer an unfor-     The SkyBar at the Radisson SAS       well as a spectacular show. The
gettable evening of singing, danc-     Royal Viking Hotel offers an unpar-     evening concludes with Wallman´s
ing, comedy and delicious fare. Af-    alleled view of Stockholm. With its     nightclub. Welcome to a magical
ter the show, the premises is trans-    cozy atmosphere, the SkyBar is the     night at Wallman´s!
formed into Stockholm´s most pop-     obvious meeting place for locals and
                                 WELCOME TO
                                 STOCKHOLM’S
                                INTERNATIONAL
                                  CASINO!
                                    KUNGSGATAN 65 IN THE CITY CENTRE .
                             OPEN DAILY 13-05 . APPROVED PHOTO ID REQUIRED FOR ALL GUESTS .
                                        AGE MIN . 20 YEARS .
                                                      Stockholmtown.com 21
           Nightlife      ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
PHOTO: CAFÉ OPERA
          Café Opera


          22 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                               Nightlife


Wallmans internationella Dinner-
show är en helkväll utöver det van-
liga! En exklusiv och oförglömlig
afton. Våra artister serverar dig väl-
komponerade menyer så väl som en
spektakulär show. Kvällen avslutas
med Wallmans nattklubb. Välkom-
men in i Wallmans magiska natt


GAMLA STAN

Engelen & Kolingen – D4
Kornhamnstorg 59 B
+46 8 505 560 90
The complete entertainment facili-
ty! A “steakhouse” in a historic
premises in Gamla Stan, featuring
traditional Swedish cuisine and a
good value of food. Listen to some of
Sweden´s best cover bands, or visit
our Kolingen nightclub one flight
down.
Det kompletta nöjeshuset! Ett
”steakhouse” i anrika lokaler i Gam-
la Stan med traditionellt svenskt kök
och prisvärd mat. Lyssna till några
                                                             PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
av Sveriges bästa coverband eller be-
sök vår nattklubb Kolingen en trap-
pa ner.


SÖDERMALM

Mosebacke Etablissement – D4
Mosebacke Torg 3
+46 8 556 098 90
Traditional show and entertainment
restaurant on Södermalm with shows,
stand-up, clubs and concerts. In the
summer, big openair restaurant with    Mälarsalen i München-          Vampire Lounge – E4
a panoramic view of the waterways     bryggeriet – D3             Östgötagatan 41, +46-8 643 22 40
leading into Stockholm. Bar and res-    Torkel Knutssonsgatan 2         One of Stockholm’s best drink bars
taurant with “jazz-brunch” on the     +46 8 658 30 00             in a very exciting basement milieu.
weekends (sept–may).            The Dance palace in Stockholm. Wel-   The drinks and decor are better ex-
Anrik nöjesmetropol på Södermalm      come to Stockholm’s leading dance    perienced than described!
med shower, stand-up, klubbar och     palace. Live music with the most well-  En av Stockholms bästa drinkbarer i
konserter. På sommaren stor uteser-    known Swedish dance bands.        en superspännande källarlokal
vering med panoramautsikt över       Danspalatset i Stockholm. Välkom-    Drinkarna och inredningen måste
Stockholms inlopp. Bar och restau-     men till Stockholms största och le-   upplevas.
rang med ”jazz-brunch” på helger      dande danspalats. Alltid liveband,
(sept–maj).                med de mest kända dansbanden i
                      Sverige.                                                  Stockholmtown.com 23
                         Museums & Attractions                              ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
                                                                ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                           Museums & Attractions
                           Discover Stockholm’s museums, with              Upptäck Stockholms museer med
                           their world-class collections, pioneering          samlingar i världsklass, banbrytande
                           exhibitions, and extraordinary historical          utställningar och extraordinära historiska
                           objects.                           föremål.                                                         For more information/Läs mer på www.stockholmtown.com
PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
                          Free entrance with the Stockholm Card   Café   Restaurants  All rooms accessable to wheelchairs   Shop

                                        See     Sat–Sun 11am–3pm              1 Sep –14 Jun Tue– Sun 10am–
                         Find your museum      m ap/
                                         s     22 June-13 Aug, Mon-Sat 11am-3pm      4.30pm
                         Hitta ditt museum      karta e
                                       p. 63     Adult:65 SEK                Adult: 80 SEK
                         Museum – C4
                                                                    Child 6–15 years: 40 SEK
                         Almgrens sidenväveri            Aquaria Vattenmuseum – C5
                         & museum – D4               Aquaria Water Museum            Arkitekturmuseet – C4
                         Almgren Silk-Weaving Mill                               Swedish Museum of Architecture
                         & Museum                  Living ecosystems. South American
                                              rainforest, tropic marine and Nordic    Swedish architecture is presented in
                         Northern Europe’s last silk weaving    water environments.            models, drawings and photographs.
                         mill and museum.              www.aquaria.se               www.arkitekturmuseet.se
                         www.kasiden.se               Falkenbergsgatan 2, Djurgården       Skeppsholmen
                         Repslagargatan 15             Tel +46 8 660 90 89            Tel +46 8 587 270 00
                         Tel +46 8 642 56 16                   ,
                                              Bus 44, 47 Ferry to Djurgården,      Bus 65
                         T-Slussen.                 Tram from Norrmalmstorg          Tue 10am–8pm,
                         Mon–Fri 10am–4pm,             15 Jun–31 Aug daily 10am–6pm,       Wed–Sun 10am–6pm
                                                                    Child: 0-19 years: free entrance

                         24 Stockholmtown.com
 ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                        Museums & Attractions


Armémuseum – B4              Carl Eldhs Ateljémuseum          May-Aug daily 11am-4.30pm, Sep
Army Museum                Carl Eldh’s Studio Museum         Tue-Sun 12-3.30pm
                                           Adult: 60 SEK
Wander from Viking times to the      The unique home and studio of the     Child 7–18 years: 25 SEK
present amidst realistic scenes and    Swedish sculptor Carl Eldh (1873–
original objects.             1954) with 400 works.           Drottningholms slottsteater
www.armemuseum.se             www.eldhsatelje.se             Court theatre at Drottningholm
Riddargatan 13               Lögebodavägen 10, Bellevueparken
Tel +46 8 519 563 00            Tel +46 8 612 65 60            The Court Theatre, dating from 1766
              ,
T-Östermalmstorg, Bus 47 69 to       T-Odenplan, Bus 2, 40 to          and still in original condition, is on the
Nybroplan.                 Sveaplan                  World Heritagelist.
Open: Tue 11am–8pm, Wed–Sun        Due to tunnel construction work, the    www.dtm.se
11am–5pm.                 museum is closed until further notice.   Drottningholm
July 1 – August 31, open: Mon 10am-    Adult: 50 SEK               Tel +46 8 759 04 06 (May–Sep),
5pm, Tue 10 am–8 pm,            Child 7–18 years: 25 SEK          +46 8 556 931 07 (Oct–Apr)
Wed–Sun 10 am–5 pm.                                  T-Brommaplan +
Admission free up to 19 years.       Dansmuseet – C4              Bus 301–323 or 177   .
Admission from 19 years is 40 SEK.     Dance Museum                Boat in summer from City Hall
                                           May 12–4.30pm, Jun–Aug 11am–
Bergianska trädgården           Museum for dance, theatre, art and     4.30pm, Sep 1–3.30pm
Bergius Botanical Garden          photo from many countries and from     The theatre can only be visited with
                      different cultures.            a guide.
A botanical garden and park with      www.dansmuseet.se             Adult: 60 SEK
arboretum, Japanese pond, herb       Gustav Adolfs torg 22–24
garden, kitchen garden and more.      Tel +46 8 441 76 50/51           Etnografiska museet – B7
www.bergianska.se             T-Centralen,T-Kungsträdgården, Bus     Museum of Ethnography
Veit Wittrocks väg 5            2, 43, 55, 62, 65, 71,76.
Tel +46 8 545 91 700            May–Sep Tue–Fri 11am–4pm, Sat–       The museum exhibits aspects and
T-Universitetet, Bus 40, 540        Sun 12–4pm,                objects from all over the world.
Gardens daily, all year Free entrance   Oct–Apr Tue–Fri 11am–4pm,         www.etnografi ska.se
E. Anderson’s conservatory daily      Sat–Sun 12–4pm. Mondays closed.      Djurgårdsbrunnsvägen 34
11am–5pm                  Fri entré till samlingarna/        Tel +46 8 519 550 00/10
Adult: 50 SEK               Free entrance to the collections      Bus 69
Victoria greenhouse May–Sep                              Tue–Fri 10am–5pm, Sat–Sun
weekdays 11am–4pm,             Drottningholms slott med          11am–5pm, Adult: 60 SEK
Sat–Sun 11am–5pm              Kina slott                 Child 0–19 years: free
Adult: 20 SEK               Drottningholm Palace with the
                      Chinese Pavilion              Fjärilshuset Haga trädgård
Biologiska museet – C5                                Butterfly House Hagaparken
Biological Museum             Royal Palace in baroque style, is on the
                      World Heritage list. Home of the      Tropical garden Hagaparken. Birds,
Diorama with Scandinavian birds and    Swedish royal family since 1981.      fishes, insects, butterflies, plants, café
animals displayed in their ecological   www.kungahuset.se             and shop.
habitats.                 Drottningholm               www.fjarilshuset.se
www.biologiskamuseet.com          Tel +46 8 402 62 80            Haga Trädgård, Hagaparken
Lejonslätten, Djurgården          T-Brommaplan +               Tel +46 8 7303981
Tel +46 8 442 82 15,            Bus 301–323 or 177             T-Odenplan Bus 515 to Haga Norra
+46 8 442 80 00              Boat in summer from City Hall       Apr & Sept, Mon-Fri 10-17, Sat-Sun
      ,
Bus 44, 47 Tram from            May–Aug 10am–4.30pm,            11-18.
Norrmalmstorg               Sep 12–3.30pm,               Oct-Mar, Mon-Fri 10-16, Sat-Sun
Apr–Sep daily 11am–4pm,          Oct–Apr Sat–Sun 12–3.30pm         11-17
Oct–Mar Tue–Fri 12–3pm, Sat–Sun      Adult: 70 SEK               Adult 80 SEK
10am–3pm                  Child: 7–18 years: 30 SEK         Child 4-15 years 40 SEK
Adult: 30 SEK               The Chinese Pavilion was built in the
Child 6–15 years: 10 SEK          1760’s.

                                                     Stockholmtown.com 25
 Museums & Attractions                          ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserForum för levande historia       Subway stop: Kungsträdgården,      Gröna Lunds Tivoli – D5
The Living History Forum        Bus 65                 The Tivoli – Gröna Lund
                    Tue-Wed 12-7pm, Thu-Sun 12-5pm
An exhibition about the bystander.   Adults: 50 SEK             One of Scandinavia’s favourite
Why didn’t anyone do something? The   Student/Pensioner 40 SEK        amusement parks, with exciting
exhibition looks at who the bystander  Children 0-11 years: Free        attractions,first-class shows and
is – and what makes it possible or                       beautiful views. Experience the thrills of
impossible to intervene.        Färgfabriken – E1            Europe’s highest Free Fall, rollercoas-
www.levandehistoria.se         Färgfabriken              ters, Haunted House, Crazy House
Stora Nygatan 10–12, T-Gamla stan                        and 25 other fun attractions.
Tel +46 8 723 87 68           A leading experimental center for    www.gronalund.com
Jan–Jun, Aug–Dec, Tue–Fri 3–6pm,    contemporary art, architecture and   Djurgården
Sat–Sun 12–4pm; 10 Jun–16 Aug      design.                 Tel: +46 8 587 501 00,
Tue–Sat 12–5pm             www.fargfabriken.se           Nöjesbokning: +46 8 587 502 00
Admission free             Lövholmsbrinken 1                  ,
                                        Bus 44, 47 Ferry to Djurgården,
                    Tel +46 8 645 07 07           Tram from Norrmalmstorg
Fotografins Hus             T-Liljeholmen, Tvärbanan to       26 apr – 21 sep
House of Photography          Trekanten                0-3 years - free entrance and free rides
                    Thu–Sun 12–6pm during exhibitionpe-   4-6 years - free entrance
Stockholm’s biggest exhibition locale  riod.                  7-64 år – 60SEK
arranges exhibitions of works by    Adult: 40 kr Child: free        65+ free entrance
Swedish and international photograp-
hers and artists.
www.fotografinshus.se
c/o Konstnärshuset, Smålandsgatan 7
Tel +46 8 611 69 69
                                       The
                                       world
                                       famous
                                       museum
                                        Living history, animals,
                                        traditions and handicraft
                                        The best museum shop
                                        in Stockholm
                                          Bus 44 and 47 or ferry from Slussen
 foto: Petter Westberg26 Stockholmtown.com
  ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                      Museums & Attractions


Gustav III:s Antikmuseum          Haga parkmuseum             Judiska museet – A2
Gustav III’s Museum of Antiquities     Haga Park Museum             Jewish Museum

One of the oldest museums in Europe     An exhibition about the English garden  Jewish life and traditions in Sweden
is situated in the stone galleries at the  at Haga, it’s buildings and the people  with unique objects and displays.
Royal Palace. The antique sculptures    associated with it, from the 18th    Museum theatre showing multimedia
were acquired by Gustav III and are     century until present.          productions on Jewish theme “1968” –
displayed exactly as they were in the    www.sfv.se/hagaparkmuseum        When the Polish Jews were expelled
1790s.                   Mellersta koppartältet, Hagaparken,   from their homeland. The Jewish
www.kungahuset.se              Solna                  Museum focus on the narrative of the
Kungl. Slottet/The Royal Palace,      Tel +46 8 27 42 52            dramatic event of 1968. Shown
Lejonbacken                 T-Odenplan, Bus 515 to Haga Norra    through October 15, 2008.
Tel +46 8 402 61 30             15 May--30 Sep, Tue-Sun         www.judiska-museet.se
T-Kungsträdgården or Gamla stan       11am - 5pm.               Hälsingegatan 2
Bus 2, 3, 43, 53, 55, 59, 76        1 Oct –14 May, Thu-Sun 11am – 4pm.    Tel. +46-8 31 01 43
1 Feb-14 May Tue-Sun 12-3pm; 15       Fri entré/Admission free         T-Odenplan, Bus 4,47 to Dalagatan
May-14 Sept                                     Sun-Fri 12-4pm; Nov-Feb Sun-Thu
Daily 10am-4pm (June-Aug 10am-       Hallwylska museet – B4          12-4pm, Fri 12-2pm
5pm)                    Hallwyl Museum              Adult: 60 SEK
Adult: 90 SEK                                    Pensioner: 40 SEK
Child/Students: 35 SEK. 0-6 years      Private palace/museum built 1893-98.   Student: 20 SEK
free.                    The house contains grand collections
                      of everything from Brueghel-paintings  Junibacken – C5
Gustavsbergs Konsthall           to everyday items such as tooth-     Junibacken – the World of Astrid
Gustavsbergs Konsthall           brushes and toys.            Lindgren
                      www.hallwylskamuseet.se
A new stage for contemporary craft art   Hamngatan 4               A house full of mischief, mirth and
presenting international exhibitions and  Tel +46 8 402 30 99           magic. The story train offers a fantastic
the exclusive Ceramics & Glass Expo.    T-Östermalmstorg, T-Kungsträdgården,   journey through Astrid Lindgrens world
www.gustavsbergskonsthall.se             ,
                      Bus 2, 47 55, 62, 69, 72 to       of stories.
Odelbergs väg 9, Gustavsberg        Norrmalmstorg              www.junibacken.se
Tel +46 8 570 132 30            Tue-Sun 11.45am - 4pm, Wed 6pm-     Djurgården, Tel +46 8 587 230 00
Bus 474 from Slussen            7pm                         ,
                                           Bus 44, 47 Tram from Norrmalmstorg,
Boat (Strömma) from Nybrokajen until    See website for guided tours.      Ferry to Djurgården
Aug 19                   Admission free up to 18 years.      Jan–May, Sep–Dec Tue–Sun 10am–
May–Aug, Mon–Fri 1 am–5pm, Sat–                           5pm;
Sun 11am–4pm                Historiska museet – B5          Jun & Aug daily 10am–5pm,
Sep–Apr, Tue–Sun 11am–4pm          Museum of National Antiquities      Jul daily 9am–6pm
Fri entré/Free entrance                               Adult: 110 SEK
                      Prehistory, Medieval art, the Gold    Child 3–15 years: 95 SEK
Gustavsbergs porslinsmuseum         Room and the Vikings.
Gustavsberg Porcelain Museum        www.historiska.se            Katarinahissen – D4
                      Narvavägen 13–17             The Katarina Lift
A treasure store of the vast range of    Tel +46 8 519 556 00
ceramic products made at the factory                ,
                      T-Karlaplan, Bus 44, 47 56, 69, 76    The lift takes you up 38 meters above
over a period of more than 160 years.    Oct-April Tue-Sun 11am - 5pm, Thu    the waterfront from where you can
www.porslinsmuseum.varmdo.se        11am – 8pm                enjoy spectacular views over the Old
Odelbergs väg 5 B, Gustavsberg       May-Sep daily 10am - 5pm         Town.
Tel +46 8 570 35 658            Adult: 60 SEK              Tel + 46 8 642 47 85
Bus 474 from Slussen            Child: 0-18 years: Free         T-Slussen, Bus 2, 3, 43, 53, 55, 59
May–Sep Mon–Fri 10am–5pm,          Free entrance Oct-April, Thursdays    Open 15May-31Aug 8am-10pm, Sep-
Sat–Sun 11am–4pm,              4pm - 8pm                14May 10am-6pm
Adult: 40 SEK                                    Closed during holidays
Child 13–17 years: 30 SEK                              Adult: 10 SEK
                                           Child:7–15 years 5 SEK

                                                     Stockholmtown.com 27
 Museums & Attractions                               ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserKonstakademien – C3             Kungliga Slottet – C4             Livrustkammaren – C4
Royal Academy of Fine Arts         The Royal Palace               Royal Armoury

Founded in 1735 to support painting,    The official residence of His Majesty     Is situated in the cellar vaults of The
sculpture and architecture.         the King was constructed in the 18th     Royal Palace. The collections offer
www.konstakademien.se            century.                   magical encounters with Swedish royal
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27c        www.kungahuset.se               history from 500 years.
(lift). Tel +46 8 23 29 25         Slottsbacken, Gamla stan           www.livrustkammaren.se
T-Centralen, Bus to Tegelbacken       Tel +46 8 402 61 30.             Slottsbacken 3, Gamla stan
Tue–Fri 11am–5pm, Sat–Sun          T-Gamla stan, Bus 2, 3, 43, 53, 55,      Tel +46 8 519 555 44
12–4pm                   59, 76                    T-Gamla stan, T-Kungsträdgården,
                      2–7 Jan, 1 Feb–14 May,            Bus 2, 43, 55, 76
Kulturhuset – C3              16 Sep–30 Dec Tue–Sun 12–3pm;         Sep-Apr Tue- Wed, Fri-Sun 11 am-
Culture Centre               15 May–14 Sep daily 10am–4pm         5pm, Thu
                      (Jun–Aug 10am–5pm)              11am-8pm. May Tue-Sun 11am- 5pm
Focal point of Stockholm’s cultural life:  Note: The Royal Apartments may        June–Aug daily 10am-5pm
exhibitions, music, dance and theatre    close occasionally due to official       Adult 60 SEK
performances, international daily      receptions. Please phone or visit our     Child 0–18 years: free
newspapers, children’s library and     website for exact times.
graphic novels.               Adult: 90 SEK                 Magasin 3 Stockholm
www.kulturhuset.stockholm.se        Child 7–12 years: 35 SEK           Konsthall – A6
Sergels torg
Tel +46 8 508 315 08            Leksaksmuseet – E5              An institution for contemporary art,
T-Centralen                 The Toy Museum                recognized for its collection and major
Tue-Fri 11am-9pm, Sat-Sun                                 exhibitions.
11am-5pm; Jun-Aug Tue-Fri 11am-       The Toy Museum features thousands of     www.magasin3.com
6pm, Sat-Sun 11am-4pm            toys, including dolls, dolls’ houses, cars  Magasin 3, Frihamnen
                      and model railways.              Bus 1, 76
Kungliga myntkabinettet – C4        www.leksaksmuseet.se             Tel +46 8 545 680 40
Royal Coin Cabinet             Tegelviksgatan 22               Open only during exhibition periods:
                      Tel +46 8 641 61 00              Thu 11am–7pm, Fri–Sun 11am-5pm
The national museum of economy.       Bus 2, 53, 55, 66
Meet the faschinating history of      Mon-Fri 10–17 Sat-Sun 11–16
                              ,               Medelhavsmuseet – C4
Money. A museum filled with treasures,    Adult: 30 SEK, 7–18 years: 15 SEK       Museum of Mediterranean and Near
all shown in modern displays. See      The Childrens’ Theatre: 40–60 SEK       Eastern Antiquities
the unique plate money in new
exhibition (feb.-08)            Liljevalchs konsthall – C5          Archaeological museum with focus on
www.myntkabinettet.se            Liljevalchs Art Gallery            the ancient cultures around the
Slottsbacken 6, Gamla stan                                Mediterranean.
Tel +46 8 519 553 04            Blå Porten restaurant and café.        www.medelhavsmuseet.se
T-Gamla stan, T-Kungsträdgården,      Exhibitions of Swedish and          Fredsgatan 2
Bus 2, 43, 55, 76              international 20th century art.        Tel +46 8 519 553 80
Daily 10am-4pm               www.liljevalchs.com              T-Kungsträdgården, T-Centralen,
Free entrance on Mondays          Djurgårdsvägen 60               Bus 62, 65
Adult: 50 SEK                Tel +46 8 508 31 330             Tue–fri 12am–8pm, Sat–Sun 12–5pm
Child 0-18 years: Free                 ,
                      Bus 44, 47 Tram from             Adult: 60 SEK
                      Norrmalmstorg, Ferry from Slussen       Child 0–19 years: free
                      Tue–Sun 11am–5pm,
                      Tue & Thu also 5–8pm.
                      Jun–Aug Tue–Sun 11am–5pm.
                      Winter Tue, Thu 11–20,
                      Wed, Fri-Sun 11–17
                      Adult: 70 SEK
                      Child 0–17 years: free


28 Stockholmtown.com
                  ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser  Museums & Attractions
PHOTO: MARIE ANDERSSON/SKANSEN
                 Skansen


                                             Stockholmtown.com 29
 Museums & Attractions                              ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserMillesgården               Museum tre Kronor – C4            Nationalmuseum – C4
Carl Milles Art Museum          Museum tre Kronor              Nationalmuseum

Carl and Olga Milles home and studio,   About the old castle Tre Kronor that     Sweden’s leading art museum, also
terraces, fountains, sculptures and    burnt in 1697.                featuring design. Works from the
temporary exhibitions.          www.kungahuset.se              middle ages to the 21th century.
www.millesgarden.se            Royal Palace, Slottskajen, beneath      www.nationalmuseum.se
Herserudvägen 32, Lidingö         Lejonbacken                 Södra Blasieholmshamnen
Tel +46 8 446 75 90            Tel +46 8 402 61 30             Tel +46 8 519 543 00
T-Ropsten followed by bus 207       T-Gamla stan, Bus 2, 3, 43, 53, 55,     T-Kungsträdgården, Bus 2, 55, 59,
or Lidingö trolley to Baggeby       59, 76                    62, 65, 76
15 May–30 Sep daily            2–7 Jan, 1 Feb–14 May & 16 Sep–       Tue & Thu 11am–8pm
11am–5pm, 1 Oct–14 May Tue–Sun      30 Dec Tue–Sun 12–3pm; 15 May–        (1 Jun–31 Aug Thu 11am–5pm),
12–5pm,                  14 Sep daily 10am–4pm (Jun–Aug        Wed & Fri–Sun 11am–5pm
Adult: 80 SEK               10am–5pm)                  Adult: 100SEK,
Child 0–18 years: free          Adult: 90 SEK                Child 0-18 years: free
                     Child 7–8 years: 35 SEK           Nationalparkernas hus
Moderna Museet – C4                                  The Swedish National Parks Information
Modern Museum               Musikmuseet – B4               Centre
                     Music Museum
Exhibitions of modern and contempora-                         All the national parks and the nature in
ry art. Selected works from the      See, listen, play! Instruments from a    Sweden under one roof. Slideshow:
museum’s collection with key works    17th century tavern to the heyday of     ”Sweden’s national parks”
from the 20th century.          ABBA.                    www.tyresta.se
www.modernamuseet.se           www.musikmuseet.se              Tyresta by, Haninge
Skeppsholmen               Sibyllegatan 2                Tel +46 8 745 33 94
Tel +46 8 519 552 00           Tel +46 8 519 554 90             Bus 807 from Gullmarsplan or 834
Tue10am–8pm, Wed–Sun           T-Östermalmstorg, T-Kungsträdgården,     from Handenterminalen (Handen
10am–6pm, Monday closed               ,
                     Bus 2, 47 62, 69, 76             commuter train stn) Tue-Fri 9am-4pm (all
Adult: 80SEK               Tue–Sun 12–5pm;               year), Sat-Sun 11am-5pm (Mar-Oct),
Child 0-18years: free           Jul–Aug 10am–5pm               10am-4pm (Nov-Feb)
                     Adults 40 SEK, under19 free.         Fri entré/Free entrance
Museifartygen – C5
Museum Ships               Mångkulturellt centrum            Naturhistoriska riksmuseet med
                     Multicultural Center             Cosmonova
Visit Sweden’s first deep-sea Icebreaker                        Swedish Museum of Natural History with
and see one of the country´s last     A forum for various types of aesthetic    Cosmonova
lightships.                expression about migration and social
www.vasamuseet.se             and cultural diversity.           Learn more about natural science and
Galärvarvet, Djurgården          www.mkc.botkyrka.se             enjoy IMAX-films, digital 3D films and
Tel +46 8 519 548 00           Fittja gård, Fittja             digital planetarium shows.
      ,
Bus 44, 47 69, Tram from         Tel +46 8 531 850 21             www.nrm.se
Norrmalmstorg, Ferry to Djurgården    T-Fittja                   Tel +46 8 519 540 00
29 May-23 Aug daily 11am-6pm       Tue, Wed, 11am–5pm,             T-Universitetet, Bus 40/540
                     Thu 11am–8pm, Fri 11am-3pm,Sun        Tue, Wed, Fri 10am–7pm, Thu 10am–
                     12–4pm                    8pm, Sat–Sun 11am–7pm (Mondays
                     Closed July                 some holiday periods)
                     Fri entré/Free entrance           Tickets:
                                            Exhibitions: Adult: 80SEK, 0-18 years:
                                            free admission.
                                            Cosmonova: +46 8 519 551 30
                                            Adult: 65-85SEK, 5–18 years:
                                            40-50SEK.
                                            Age limit Cosmonova 5 years, unless
                                            other age is mentioned.
                                            Discount with the Stockholm Card
30 Stockholmtown.com
                          ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                      Museums & Attractions
PHOTO: NICHO SÖDLING/STOCKHOLM BUSINESS REGION
                         Modern Museum, Moderna Museet                         Nobelmuseet –C4               Djurgårdsvägen 6–16           Postmuseum – D4
                         The Nobel Museum              Tel +46 8 519 546 00           Postmuseum
                                                    ,
                                               Bus 44, 47 Ferry to Djurgården,
                         Get inspired by ideas that changed     Tram from Norrmalmstorg         Exhibitions about the history of the
                         the world. In the heart of Old town the   Mon–Tue + Thu-Fri 10am–4pm, Wed     Swedish mail service and stamps.
                         Nobel Laureates, the Nobel Prize and    10am–8pm, Sat–Sun 11am–5pm        New digital guide in English.
                         Alfred Nobel are presented.         1 Jun–31 Aug daily 10am–5pm       www.postmuseum.posten.se
                         www.nobelmuseum.se             Adult: 60 SEK              Lilla Nygatan 6, Old Town
                         Stortorget, Gamla stan           Child: 0-19 years free          Tel +46 8 781 17 59
                         Tel +46 8 534 818 00                                 T-Gamla stan, Bus 3, 53
                         T-Gamla stan, Bus 2, 3, 43, 53,       Observatoriemuseet            Tue–Sun 11am–4pm;
                         55, 76                   Observatory Museum            Wed 11am–7pm
                         18 May–20 Sep daily                                 Adult: 50 SEK
                         10am–5pm, Tue 10am–8pm,           Gaze at the mysteries of the skies and  Child 0–18 years: free
                         21 Sep–17 May Tue 11am-8pm,         learn more about scientific history.
                         Wed–Sun 11am–5pm.              www.observatoriet.kva.se         Polismuseet
                         Adult: 60 SEK                Observatoriekullen,           Swedish Police Museum
                                               Drottninggatan 120
                         Nordiska museet – C5            Tel +46 8 545 483 90           Visitors of all ages will find lots of
                         Nordiska museet               T-Odenplan                exciting things to see and learn about
                                               Tue, Thu 6 – 9pm             at the Swedish Police Museum.
                         Discover Swedish trends and traditions,   Sun 12 – 3pm               Play in a police car and try on police
                         table settings, furniture, folk art and   Adult: 50 SEK              uniforms. Test your fingerprints and
                         every day life.              Child: 7-18 years: 25 SEK        investigate a reconstructed crime
                         www.nordiskamuseet.se            Opens Jan 15               scene, for example.

                                                                            Stockholmtown.com 31
 Museums & Attractions                              ❯ Advertisements only/Denna sida är annonserwww.polismuseet.polisen.se         Skansen – C6                 May Tue-Sun 11.30am-16.30pm
Museivägen 7                                      Jun Tue-Sun 11.30am- 17 .30pm
Tel: +46-8 504 471 00           Open-air museum with historical       Jul-Aug daily 10.30am- 17 .30pm
Bus 69                   buildings, living history, animals,     Sep Tue-Fri 12.30am- 16.30pm,
Tue-Fri 12am-5pm              handicraft, traditions            Sat-Sun 11.30am- 16.30pm
Sat-Sun 11am-5pm              www.skansen.se                Oct-2Nov Sat-Sun 11.30am- 16.30pm
Adult: 60 SEK               Djurgårdsslätten 49-51            Entrance included guided tour 75SEK
Child: 0-19 years: free          Tel +46 8 442 80 00             Child 0-18 years: free
                           ,
                      Bus 44,47 ferry to Djurgården
Riksidrottsmuseet – B6           Tram from Norrmalmstorg           Spårvägsmuseet – E5
Swedish Sports Museum           Jan-Apr29 and Oct Mon-Sun 10-16       Stockholm Transport Museum
                      Apr 30 10-21
Showcases Swedish sports history,     May 1-Jun17 and Sep Mon-Sun 10-20      Trams, buses, railway and under-
from the 1912 Olympics held in       Jun 18-Aug 31 Mon-Sun 10-22         ground cars from local transportation in
Stockholm to today’s superstars.      Nov-Dec Mon-Fri 10-15, Sat-Sun        Stockholm.
www.riksidrottsmuseet.se          10-16                    www.sparvagsmuseet.sl.se
Djurgårdsbrunnsvägen 26          Adult                    Tegelviksgatan 22
Tel: +46 8 699 60 10            Jan-Apr29 and Oct-Dec 70SEK         Tel +46 8 686 17 60
Bus 69                   Apr 30-May and Sep 90 SEK          Bus 2, 55, 66 to Sofi a
Tue-Sun 11–17               Jun-Aug 110 SEK               Mon–Fri 10am–5pm,
Adult: 50 SEK               Child 6-15years               Sat–Sun 11am–4pm
Chilld: 0-19 free             Jan-Apr29 and Oct-Dec 30SEK         Adult: 30 SEK
                      Apr 30-May and Sep 40 SEK          Child 7–18 years: 15 SEK
Sigtuna museum               Jun-Aug 50 SEK
Sigtuna Museum                                     Stadshuset/Tornmuseet – C3
                      Skattkammaren – C4              City Hall/Tower Museum
Exhibitions throughout the year. Sigtuna  The treasury
Town Hall from 1744. Lundströmska                            Site of the Nobel Prize festivities.
gården from 1900.             In the palace vaults lies the Treasury,   Guided tours only. The tours may be
www.sigtuna.se/museer           housing the most important symbols of    cancelled due to an event.
Stora gatan 55, Sigtuna          the Swedish monarchy, the state       www.stockholm.se/stadshuset
Tel +46 8 591 26 670            regalia.                   Hantverkargatan 1
Train to Märsta + Bus 570 or 575 to    www.kungahuset.se              Tel: +46 8 508 290 58/59
Sigtuna                  Royal Palace, entrance from         T-Centralen, Rådhuset. Bus 3 or 62.
Tue–Sun 12–4pm, Jun–Aug also Mon      Slottsbacken                 City Hall: Guided tours.
                      Tel: +46 402 61 30              May and Sep 10am, 12am and 2pm
Sjöhistoriska museet – B6         T-Gamla stan, Bus 2, 3, 43, 53, 55,     Jun-Aug 10am, 11am, 12am, 1pm
National Maritime Museum          59, 76                    2pm, 3pm.
                      2-7 Jan, 1 Feb-14 May, 16 Sept-30      Oct-Apr 10am and 12am every day,
Scale models of warships and        Dec: Tues-Sun 12-3pm; 15 May-14       Sat-Sun also at 2pm
merchant vessels. Maritime paintings    Sept Daily 10 am-4pm (June-Aug        Adult: 50 SEK
and photographs              10am-5pm)                  Senior/Student: 40 SEK
www.sjohistoriska.se                                  Child 12-17 years accompanied by
Djurgårdsbrunnsvägen 24          Skoklosters slott              parent: 20 SEK
Tel +46 8 519 549 00            Skokloster Castle              Tower Museum:
Bus 69                                         May and Sep 10am - 4pm
Tue–Sun 10am–5pm,             Baroque castle from the 17th century     Jun-Aug 9am-5pm
Tue 10am–8.30pm in spring         with impressive collections.         Adult: 30 SEK
and autumn, in summer Mon-Sun       70 km from Stockholm.            Child 0-11 free
10am - 5pm                 www.skoklostersslott.se
Adult: 50 SEK               Close to Sigtuna & Arlanda
Child 0–18 years: free           Tel +46 18 38 60 77
                      Train to Bålsta + Bus 894
                      Guided tours on weekends in April


32 Stockholmtown.com
  ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser                        Museums & Attractions


Stockholms läns museum – F6         Temporary exhibitions.           Closed Midsummer Day.
Stockholm County Museum           Drottninggatan 85, 4th fl oor        Adults: SEK 50, children 0-16 free,
                       Tel +46 8 411 53 54             students & seniors SEK 30
Visit us in our premises in Dieselverksta-  T-Rådmansgatan
den in Nacka. Learn about local       Tue-Sun 12-4pm, (Jun-Aug Tue-Sun      Tobaks- & tändsticksmuseum
history                   10-4pm)                   – C5
from our permanent display. Special     Adult: 50SEK                Tobacco & Match Museum
exhibitions.                 Child 0-19 years: free
http://stockholms.lans.museum                              Exhibition on cultivation, industry and
Sickla Industriväg 5A            Svensk Form Stockholm – C5         design during three centuries. History
Tel +46 8 586 194 00/01                                 of tobacco and matches.
Saltsjöbanan to Sickla station        Meeting place for innovative Swedish    www.tobaccoandmatch.museum
Tue–Wed 12-5pm, Thu 12-7pm,         design. Exhibitions, inspiring new     Gubbhyllan, Skansen
Sat-Sun 12–4pm. Admission free!       talents, read 100 different design     Tel +46 8 442 80 26
                       magazines and deepen your interest in          ,
                                             Bus 44, 47 Ferry to Djurgården,
Stockholms medeltidsmuseum          form and design.              Tram from Normalmstorg
– C4                     www.svenskform.se.             Oct–Apr Tue–Sun 11am–3pm,
Museum of Medieval Stockholm         Holmamiralens väg 2, Skeppsholmen.     May–Sep daily 11am–5pm
                       Tel +46 8 463 31 30.            Skansen’s Craft Sundays
Due to renovation of Norrbro (the      T-Kungsträdgården, bus, 65.         11am–4pm
North Bridge) the museum has moved      Wed 5-8 pm, (Jun 11–Sep 3 Wed        Fri entré för Skansens besökare/Free
from Helgeandsholmen to a location in    12-5pm),                  entrance for Skansen visitors
Kulturhuset. While the work on the      Thu- Fri 12-5 pm, Sat–Sun 12–4pm.
bridge is taking place we are building    Free entrance.               Tom Tits Experiment
the new Museum of Medieval
Stockholm wich is expected to open in    Tekniska museet – B6            Sweden’s largest exhibition of hands-
the spring 2010.               Museum of Science and Technology      on science. Additional outdoor exhibit
www.medeltidsmuseet.stockholm.se                             park area open June to Sep.
Kulturhuset, Sergels Torg          Swedish technology and industrial      www.tomtit.se
Tel + 46 8 508 317 90            history. Science center. Experiment     Storgatan 33, Södertälje
T-Centralen                 stations. CINO4 , Sweden’s first       Train to Södertälje C
Tue-Fri 11am – 7pm, Sat-Sun         4D cinema, children 30 SEK, adults     Tel +46 8 522 525 00
11am – 5pm                  60 SEK.                   Open daily.
Mon closed                  www.tekniskamuseet.se            Adult 195 SEK
Fri entré/Free entrance                   ,
                       Museivägen 7 Norra Djurgården        Child 3-17 years 145 SEK
                       Tel +46 8 450 56 00
Stockholms stadsmuseum – D4         Bus 69                   Torekällbergets friluftsmuseum
City Museum                 Mon–Fri 10am–5pm, Sat–Sun          Torekällberget Open Air Museum
                       11am–5pm, Wed 10am–8pm
The history of Stockholm and its       Adult: 70 SEK.               With about 40 historical buildings,
people.                   Child 6-19 years: 40 SEK          gardens, animals from the farm,
www.stadsmuseum.stockholm.se                               handicraft and Lillgården, a historical
Ryssgården, T-Slussen            Thielska Galleriet             playground for children.
Tel. +46-8 508 316 20            The Thiel Gallery              www.sodertalje.se/torekallberget
Tue-Sun 11am-5pm, Thu 11am-8pm        Ernest Thiel’s collection of Nordic turn-  Torekällberget Södertälje
Fri entré till samlingarna / Free      of-the-century artwork in Ferdinand     Lokal train to Södertälje C
entrance                   Boberg’s building from 1907  .       Tel +46 8 550 214 22
to the collections.             Open Mondays!                Sep–May daily 10am–4pm
                       www.thielska-galleriet.se          Jun–Aug daily 10am–6pm
Strindbergsmuseet – B3            Sjötullsbacken 8, Djurgården,        Lillgården open May–Sep
Strindberg Museum              Blockhusudden.               Free entrance
                       Tel +46 8 662 58 84
August Strindberg’s last home and      Bus 69
library. Paintings, books and photos.    Mon-Sat 12-4pm, Sun 1pm-4pm.


                                                      Stockholmtown.com 33
 Museums & Attractions                              ❯ Advertisements only/Denna sida är annonser
Tullmuseet – B1              Vasamuseet – C5                4pm, Sat–Sun 12–4 pm
Swedish Customs Museum           Vasa Museum                  Adult: 40 SEK
                                             Child 0–17 years: free
Displays the first customs office in     From wreck to state of the art! World
Stockholm and other customs premises    famous warship Vasa, lost 1628,        Åbergs Museum
from the past.               salvaged 1961. Tours and fi lms.        Art, toys and fun
www.tullverket.se/en/museum        www.vasamuseet.se
Alströmergatan 39, Kungsholmen       Galärvarvet, Djurgården            Exhibitions of original comicstrips,
Tel +46 8 653 05 03            Tel +46 8 519 548 00             comicinfluenced art and one of the
T-Fridhemsplan exit Fleminggatan,          ,
                      Bus 44, 47 69, Ferry to            world´s foremost Disneycollections.
Bus 1, 3, 4                Djurgården, Tram from             www.abergsmuseum.se
Tue, Wed, Sun 11am–4pm           Norrmalmstorg                 Bålsta
Fri entré/Free entrance          Jan–May daily 10am–5pm,            Tel +46 8 411 00 40
                      Wed 10am–8pm;                 Tue-Wed 11am-15pm, Thu-Sun 11am-
Tumba Bruksmuseum             Jun–Aug daily 8.30am–6pm;           17pm
Tumba Paper-Mill Museum          Sep–Dec daily 10am–5pm,            Jun 10 – Aug 17 Tue-Sun 11am-5pm
                      Wed 10am–8pm                 Adult: 80SEK
Sweden s banknote and paperma-       Closed 1 Jan, 23-25, 31 Dec.         Child: 40SEK
king history from the 17th century until  Adult: 95SEK
the present is shown in the modern     Child 0–18 years: free            Östasiatiska museet – C4
exhibition. During the guided tours we                          Museum of Far Eastern Antiquities
show how to make paper by hand.      Vaxholms Fästnings Museum
www.tumbabruksmuseum.se          Vaxholm Fortress Museum            Encounter Asia on the small island of
Sven Palmes väg 2, Tumba                                 Skeppsholmen.
Tel + 46 8 519 553 46           Describes the history of the fortress and   Collections from Asia with focus on
Train to Tumba station + bus 725      coastal defences from the C16th up to     China.
one stop (Tumba Bruksmuseum)        the present. Prison exhibition.        www.ostasiatiska.se
Jun–Aug Tue–Sun 11am–4pm,         www.vaxholmsfastning.se            Skeppsholmen
Sep–May Sat–Sun 11am–4pm          Tel +46 8 541 721 57             Tel +46 8 519 557 50/70
Guided Tours                Bus 670 from Tekniska högskolan.       T-Kungsträdgården
Fri entré/Free entrance          Boat (Waxholmsbolaget) from          Bus 2, 62 to Karl XII:s torg,
                      Strömkajen.                  Bus 65 to Skeppsholmen
Prins Eugens Waldemarsudde         Open: all year by prior arrangement.     Tue 11am-8pm
– D6                    June: Noon-4pm daily.             Wed-Sun 11am-5pm
Prins Eugen’s Waldemarsudde        July and August: 11am-17pm daily.       Adult: 60 SEK
                      September: 1/9-2/9 and 8/9-9/9,        Child 0-19 years: free
A unique collection of Scandinavian    11am-5pm.                   Closed during holidays
paintings and sculptures from the turn   Adult: 50SEK
of the century 1900 and temporary     Admission free up to 18 years.
exhibitions.
www.waldemarsudde.se            Vin & Sprithistoriska museet – A2
Prins Eugens väg 6, Djurgården       Museum of Wines & Spirits
Tel +46 8 545 837 00
    ,
Bus 47 Ferry to Djurgården,        The history of Swedish Aquavit, vodka,
Tram from Norrmalmstorg          wine and drinking traditions.
Tue–Sun 11am–5pm,             www.vinosprithistoriska.se
Thu 11am–8pm                Dalagatan 100
Adult: 85 SEK, child 0–18 years: free   Tel +46 8 744 70 70
                      Drinking song of the week:
                      Tel +46 8 744 70 75
                      T-Odenplan, Bus 65 to
                      Norra Stationsgatan
                      Tue 10am–7pm, Wed–Fri 10am–


34 Stockholmtown.com
                                                          Highlights of the month


                  Highlights of the month
                  We recommend some of Stockholm’s           Vi rekommenderar några av Stockholms
                  absolute high points from among great         absoluta höjdpunkter i en mångfaldig
                  variety of exciting events.              flora av spännande evenemang.
                                             For more information/Läs mer på www.stockholmtown.com
PHOTO: PRESS IMAGE/AEG LIVE
               Chris Brown, concert                JAN 19                 svensk högtid full av våra största   JAN 21
                                    idrottshjältar, kungligheter och
               Idrottsgalan, The Swedish        återupplevelsen av det gångna årets  Bandy World Championship
               Sports Gala               största idrottsögonblick.       Sweden meets Russia in the bandy
               The Swedish Sports Gala is a combi-   Where: Stockholm Globe Arenas     world championship final.
               nation of the Oscars and a patriotic   Tickets: +46 77 170 70 70,       Sverige möter Ryssland i VM-final i
               blue and yellow Swedish ceremonial    www.ticnet.se             bandy.
               occasion, featuring our greatest     www.globearenas.se           Where: Zinkensdamms IP
               sports heroes, royalty and the chance                      Tickets: +46 77 170 70 70,
               to relive the past year’s greatest mo-                     www.ticnet.se
               ments in sports.                                www.bandycup.se
               Idrottsgalan är en blandning av fil-
               mens Oscarsgala och en blågul


                                                                Stockholmtown.com 35
 Highlights of the month
JAN 22                 JAN 26                  FEB 4-8

Rockbjörnen, music awards        The Soundtrack of Our Lives,       Northern Light Fair And Stock-
On January 22, it will be time once   concert                  holm Furniture Fair
again to celebrate Sweden’s music    The Soundtrack of Our Lives is one    Stockholm Furniture Fair/North-
awards, and the bears for 2008 will   of Sweden’s leading rock bands,      ern Light Fair is the world’s largest
be awarded at a large gala event.    lighting up stages around the world    trade fair for Nordic design and the
Den 22 januari är det återigen dags   for 13 years. The Soundtrack of Our    driving force of Stockholm Design
att fira svenska folkets musikpris    Lives is back with a new album and    Week.
och 2008 års björnar skall delas ut   a fall tour.               Stockholm Furniture Fair/Northern
under en stor gala.           The Soundtrack of Our Li ves är ett    Light Fair är världens största fack-
Where: Cirkus              av landets främsta rockband som      mässa för nordisk design samt dri-
www.cirkus.se              med sin musik förgyllt scener värl-    vande motor av Stockholm Design
                    den över i 13 år. The Soundtrack of    Week.
JAN 22-25                Our Lives är tillbaka med ny skiva    Where: Stockholm International
                    och en turné i höst.           fairs
The bike show – ”På två hjul”      Where: Cirkus               www.stofair.se
Mopeds, motorcycles, ATVs and all    Tickets: +46 77 170 70 70,
their cool accessories will be in the  www.ticnet.se               FEB 5, 7, 8
spotlight at the largest motorcycle   www.cirkus.se
show in Scandinavia.                               LG Hockey Games
Mopeder, motorcyklar, ATV och      JAN 30 – MAR 29              Experience the Swedish national ice
läckra tillbehör hamnar i fokus på                        hockey team Tre Kronor live in ex-
nordens största MC-mässa.        Vårsalongen, exhibition          citing matches when Sweden, Fin-
Where: Stockholm International     Liljevalchs’ spring exhibition is an   land, Russia and Czechoslovakia
fairs                  overview of both established and     meet up at the Globe Arenas.
www.stofair.se             lesser-known artists; it’s an oppor-   Upplev Tre Kronor live i spännande
                    tunity for the public to buy works of   matcher när Sverige, Finland, Ryss-
JAN 23                 art, often for a reasonable price.    land och Tjeckien gör upp i Glo-
                    Liljevalchs vårsalong är en översikt   ben.
Chris Brown, concert          av både etablerade och oetablerade    Where: Stockholm Globe Arenas
Chris danced into our hearts when    konstnärer och ett tillfälle för publi-  Tickets: +46 77 170 70 70,
he was only 16 with ”Run it!” and    ken att köpa konstverk, oftast till ett  www.ticnet.se
he’s been there ever since with songs  överkomligt pris.             www.globearenas.se
like ”Gimme that,” ”Kiss Kiss,”     Where: Liljevalchs
”With You” and the megahit ”No     www.liljevalchs.com            FEB 9
Air” with Jordin Sparks.
Redan som 16-åring dansade han in    JAN 30                  Daddy Cool, musical
i våra hjärtan med ”Run it!” och där                       See this musical from London’s
har han stannat kvar med låtar som   Lise & Gertrud, Show           West End, based on songs by Boney
”Gimme that”, ”Kiss Kiss”, ”With    Lise & Gertrud have appeared eve-     M. and other Frank Farian artists.
You” och superhiten ”No Air” med    rywhere from the Nobel awards cer-    Se denna London West End musikal
Jordin Sparks.             emony to the Skansen sing-along to    baserad på sångerna av Boney M
Where: Hovet              the Pride festival. Introducing their   och andra Frank Farian artister.
Tickets: +46 77 170 70 70,       brand-new jubilee show.          Where: Cirkus
www.ticnet.se              Lise&Gertrud har synts i allt från    Tickets: +46 77 170 70 70,
www.globearenas.se           Nobelfesten till Allsång på Skansen    www.ticnet.se
                    och Pridefestivalen.           www.cirkus.se
                    En rykande färsk jubileumsshow.
                    Where: Södra teatern
                    www.lisaochgertrud.se
36 Stockholmtown.com
                                                              Highlights of the month                                         Moderna Dansteatern intar Kungs-
                                                            FEB 26
                                         trädgården och förvandlar den
                                         klassiska skridskobanan till Sveri-  The Australien Pink Floyd Show
                                         ges halaste dansscen. Ett möte mel-  One of the most sought-after tribute
                                         lan konståkning och samtida dans   bands in the world makes a stop in
                                         med sju helt nya verk, skapade av   Stockholm to perform the legendary
                                         några av Sveriges mest intressanta  rock opera “The Wall” in its entirety.
                                         koreografer.             Ett av världens mest eftertraktade
                                         Where: Kungsträdgården        hyllningsband gör ett stopp i Stock-
                                         Tickets: Free entrance        holm för att framföra hela den le-
                                            www.modernadansteatern.se   gendariska rockoperan ”The Wall”.
                                                            Where: Cirkus
                                            FEB 18
                                                            Tickets: +46 77 170 70 70,
                                            The Ge Gala, indoor track   www.ticnet.se
                                            and field competition      www.aussiefloyd.com
                                           One of the world’s best indoor
                                                            FEB 28 – MAR 8
                                          track and field competitions! In
                                         2008 the IAAF ranked the Globe    Stockholm International Boat
                                         Gala number two out of all indoor   Show – Allt för sjön
                                         events in the world.         Boat enthusiasts can dream them-
                                         En av världens bästa inomhustäv-   selves away among elegant Italian
                                         lingarna i friidrott! 2008 rankade  motorboats, American speedboats,
                                         Internationella friidrottsförbundet  and Swedish-made beauties.
                                         galan i Globen som nummer två av   Här kan båtentusiasten drömma sig
                                         alla inomhusgalor i världen.     bort bland såväl väldesignade ita-
                                         Where: Stockholm Globe Arenas     lienska motorbåtar och amerikan-
                                         Tickets: +46 77 170 70 70,      ska speedbåtar som svensktillverka-
                                         www.ticnet.se             de skönheter.
PHOTO: PRESS IMAGE/MODERNA DANSTEATERN
                              Contemporary on ice  www.gegalan.se            Where: Stockholm International
                                                            fairs
                                         FEB 20, 22
                                                            www.stofair.se
                                         AC/DC, concert
                                                            ONGOING
                                         AC/DC is back. After an eight-year
                                         absence AC/DC is returning to Eu-   Rainbow Animals, exhibition
                                         rope with their Black Ice World    The world’s first exhibit on homo-
                                         Tour, led by brothers Angus and    sexuality in the animal world, at the
                                         Malcom Young.             Swedish Museum of Natural His-
                                         AC/DC är tillbaka. Efter åtta års   tory.
                                         uppehåll kommer AC/DC, med      Naturhistoriska riksmuseet världens
                     FEB 12-14
                                         bröderna Angus och Malcom Young    första utställning om homosexuali-
                     Contemporary on Ice           i spetsen, tillbaka till Europa med  tet i djurvärlden.
                     Moderna Dansteatern (The Mod-      turnén som går under namnet Black   Where: Naturhistoriska riksmuseet
                     ern Dance Theater) transforms the    Ice World Tour.            www.nrm.se
                     traditional ice-skating rink in Kung-  Where: Stockholm Globe Arenas
                     strädgården (The Kings Garden)     Tickets: +46 77 170 70 70,
                     into the slipperiest dance stage in   www.ticnet.se
                     Sweden. This is a meeting of figure-   www.globearenas.se
                     skating and contemporary dance of
                     7 new productions, created by some
                     of Sweden’s most interesting chore-
                     ographers.                                                                    Stockholmtown.com 37
 Events                              Vårsalongen, exhibition,
    For more
         informa                  Jan 30 – Mar 29
      cu      tion on
  Mer info rrent events /                 Since Liljevalchs’ Spring Exhibition opened for the first time in 1921, the ex-
       rmation
   evenem     om a ktu               hibition has been Stockholm’s most reliable (and perhaps earliest) sign of
       a        ell
  w w w.sto ng hittar du på a               spring. Liljevalchs’ spring exhibition is an overview of both established and
       ck holm
           town.co                lesser-known artists; it’s an opportunity for the public to buy works of art,
               m
                              often for a reasonable price. To show or not to show, that is the question. The
                              jury for the 2009 Spring Exhibition, consisting of four of the leading gallery
                              owners in Sweden, has been selected.
                              Sedan Liljevalchs utställning Vårsalongen öppnades för första gången 1921 är
                              salongen Stockholms säkraste - och kanske tidigaste - vårtecken. Liljevalchs
                              vårsalong är en översikt av både etablerade och oetablerade konstnärer och ett
MUSIC/MUSIK                         tillfälle för publiken att köpa konstverk, oftast till ett överkomligt pris. Att
                              komma med eller inte komma med är frågan . Juryn för 2009 års vårsalong är
CLASSICAL MUSIC/                      utsedd och består av fyra av landets ledande gallerister.
KLASSISK MUSIK                       För mer information/Read more at: www.liljevalchs.com
Franz Bartolomey, cello                   Free entrance with The Stockholm Card!
Jan 14, 15 18.00. Jan 16 19.30.
Tickets 80-395 kr, www.ticnet.se.
Berwaldhallen/Berwald Concert Hall.
Dag Hammarskjölds Väg 3.
+46 (0)8 784 18 00
Kungliga Filharmonikerna,
musik
Jan 15 19.30. Jan 17 15.00.
Tickets 150-325 kr, www.ticnet.se.
Konserthuset/Stockholm Concert Hall.
Hötorget 8.
+46 (0)8 50 66 77 88
The Royal Stockholm
Philharmonic Orchestra ,
classic
Jan 15 19.30. Jan 17 15.00.
Tickets 150-325 kr, www.ticnet.se.
Konserthuset/Stockholm Concert Hall.
Hötorget 8.
+46 (0)8 50 66 77 88
Torsdag röd, konsert
Jan 22 19.29.
                    PHOTO: LILJEVALCHS
Tickets 0-1825 kr, www.ticnet.se.
Konserthuset/Stockholm Concert Hall.
Hötorget 8. +46 (0)8 50 66 77 88
 Theater and concert tickets       Teater- och konsertbiljetter
 For information and tickets, visit    För information och köp av evenemangsbiljetter, besök Stockholm Tourist
 the Stockholm Tourist Centre in     Centre i Sverigehuset eller ring 08-508 28 508. Du kan även köpa dina biljet-
 the Sweden House or phone        ter via www.ticnet.se och sedan hämta biljetterna på Stockholm Tourist Cen-
 +46 8 508 28 508.            tre eller direkt på arenan när du anländer till Stockholm.38 Stockholmtown.com
                                                                 EventsSoup ’n concert, music
Jan 23 11.44.
                               Lise & Gertrud, Show, Jan 30
Tickets 0-740 kr, www.ticnet.se.               Lise & Gertrud have appeared everywhere from the Nobel awards ceremony
Konserthuset, Grünewaldsalen/The               to the Skansen sing-along to the Pride festival. On January 30 Lise & Gertrud
Concert Hall, Grünewaldsalen.                 open the doors of the Södra teatern theater, introducing their brand-new ju-
Hötorget 8. +46 (0)8 50 66 77 88               bilee show. With two voices and a cello – harmonizing with intelligent hu-
Daniel Harding, dirigent,                   mor, tight harmonies and genuine musicianship – Lise & Gertrud take the
musik                             audience on a journey between laughter and tears.
Jan 24 15.00. Feb 11, 12 18.00. Feb              Lise&Gertrud har synts i allt från Nobelfesten till Allsång på Skansen och
14 15.00.                           Pridefestivalen. Den 30 januari slår Lise&Gertrud upp portarna till Södra
Tickets 80-525 kr, www.ticnet.se.               teatern och presenterar en rykande färsk jubileumsshow. Med två röster och
Berwaldhallen/Berwald Concert Hall.              en cello - i samklang med intelligent humor, tajt samspel och genuin musika-
Dag Hammarskjölds Väg 3.                   litet- tar Lise&Gertrud med publiken på en resa mellan skratt och tårar.
+46 (0)8 784 18 00                      För mer information/Read more at: www.liseochgertrud.se
Nina Stemme, sopran, musik
Jan 25 15.00.
Tickets 120-525 kr, www.ticnet.se.
Berwaldhallen/Berwald Concert Hall.
Dag Hammarskjölds Väg 3.
+46 (0)8 784 18 00
Wednesday 18
Jan 28 17.59.
www.ticnet.se Tickets 0-495 kr,
www.ticnet.se. Konserthuset/
Stockholm Concert Hall. Hötorget 8.
+46 (0)8 50 66 77 88
Torsdag 18, konsert
Jan 29 17 .59.
Tickets 0 kr, www.ticnet.se.
Konserthuset/Stockholm Concert Hall.
Hötorget 8. +46 (0)8 50 66 77 88
Myung-Whun Chung,
dirigent, musik
Jan 30 19.30. Jan 31 15.00.
Tickets 100-395 kr, www.ticnet.se.
Berwaldhallen/Berwald Concert Hall.
Dag Hammarskjölds Väg 3.
+46 (0)8 784 18 00
Daniel Harding. dirigent,
musik
Feb 13 19.30.
Tickets 100-395 kr, www.ticnet.se.
Berwaldhallen/Berwald Concert Hall.
Dag Hammarskjölds Väg 3.
+46 (0)8 784 18 00
Susanne & Susanne, konsert
Feb 14 15.00.
Tickets 150 kr, www.ticnet.se.
Nybrokajen 11. Nybrokajen 11.
                    PHOTO: TINA AXELSSON
+46 (0)8 407 17 00
                                                            Stockholmtown.com 39
          Events          Daddy Cool, musical, Feb 9                           Martina Batic, dirigent,
                                                 musik
          See this musical from London’s West End, based on songs by Boney M. and    Feb 14 15.00.
          other Frank Farian artists. Daddy Cool is about “Sunny,” a young man who    Tickets 200 kr, www.ticnet.se. Sofia
          lives for his music, who becomes involved in the rivalry between the musical  kyrka/Sofia Church. Vitabergsparken.
          gangs The Subsonics and The Blades, where he falls in love in ”Rose,” the   +46 (0)8 555 91 300
          daughter of The Blades’ notorious club owner ”Ma Baker.” Daddy Cool in-    Filharmoniker i närbild
          cludes the classics ”Rivers of Babylon,” ”Brown Girl In the Ring,” ”Ma Bak-  08/09, konsert
          er,” ”Mary´s Boy Child” and of course the signature tune, ”Daddy Cool.” The  Feb 15 14.59.
          musical also includes music by other Frank Farian artists such as Milli Va-  Tickets 410 kr, www.ticnet.se.
          nilli, Eruption, La Bouche and No Mercy. At Cirkus.              Konserthuset, Grünewaldsalen/The
          Se denna London West End musikal baserad på sångerna av Boney M och      Concert Hall, Grünewaldsalen.
          andra Frank Farian artister. Daddy Cool handlar om ”Sunny”, en ung man     Hötorget 8.+46 (0)8 50 66 77 88
          som lever för sin musik och som blir inblandad i rivaliteten mellan musik-   Leif Ove Andsnes, piano,
          gängen The Subsonics och The Blades, då han förälskar sig i ”Rose”, dottern  musik
          till The Blades ökända klubbägare ”Ma Baker”. Daddy Cool innehåller      Feb 19 18.00. Feb 20 19.30.
          klassikerna”Rivers of Babylon”, ”Brown Girl In the Ring”, ”Ma Baker”,     Tickets 100-395 kr, www.ticnet.se.
          ”Mary´s Boy Child” och förstås titelmelodin- ”Daddy Cool”. Musikalen      Berwaldhallen/Berwald Concert Hall.
          innehåller även musik från andra Frank Farian artister som Milli Vanilli,   Dag Hammarskjölds Väg 3.
          Eruption, La Bouche och No Mercy. På Cirkus.                  +46 (0)8 784 18 00
          Biljetter: 077 170 70 70, www.ticnet.se
                                                 Wiener Johann Strauss-gala,
          Tickets: +46 77 170 70 70, www.ticnet.se
                                                 konsert
          För mer information / Read more at www.cirkus.se                Feb 21 19.30.
                                                 Tickets 600-800 kr, www.ticnet.se.
                                                 Konserthuset/Stockholm Concert Hall.
                                                 Hötorget 8. +46 (0)8 50 66 77 88


                                                 ROCK & POP
                                                 THE Stranglers, konsert
                                                 Jan 11 22.00.
                                                 Tickets 310-605 kr, www.ticnet.se.
                                                 Berns/Berns’. Berzelii Park.
                                                 +46 (0)8 566 322 22
                                                 Black Dahlia Murder/
                                                 Coldworker, konsert
                                                 Jan 19 19.30.
                                                 Tickets 220 kr, www.ticnet.se.
                                                 Klubben, Fryshuset. Hammarby
                                                 Fabriksväg 13, Fryshuset.
                                                 +46 (0)8 462 22 00
                                                 The Rasmus, konsert
                                                 Jan 22 20.00.
                                                 www.ticnet.se Tickets 200 kr,
                                                 www.ticnet.se. Debaser Medis.
                                                 Medborgarplatsen.
                                                 Lordi, konsert
                                                 Jan 25 19.00.
                                                 Tickets 275 kr, www.ticnet.se.
                                                 Arenan, Fryshuset. Hammarby
                                                 Fabriksväg 13. +46 (0)8 462 22 00
PHOTO: JULIUS AB
          40 Stockholmtown.com
                                                       EventsP.O.D. & Filter, konsert         STAGE/SCEN                Daddy Cool, musical
Jan 28 19.00.                                   Feb 9 19.30.
Tickets 265 kr, www.ticnet.se.      All performancs in Swedish unless    Tickets 470-570 kr, www.ticnet.se.
Restaurang Tyrol. Lilla Allmänna gränd  otherwise noted.             Cirkus. Djurgårdsslätten.
2.+46 (0)8 670 76 65           Samtliga föreställningar är på svenska  +46 (0)8 660 10 20
Backyard Babies, konsert         om inget annat anges           The Buddy Holly Musical
Jan 29 20.00.                                   Feb 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27,
Tickets 295 kr, www.ticnet.se.      MUSICAL/ MUSIKAL             28 19.30. Feb 14, 21, 28 16.00.
Restaurang Tyrol. Lilla Allmänna gränd  SUNE - En                Tickets 395-495 kr, www.ticnet.se.
2. +46 (0)8 670 76 65          familjemusikal,Julen           Göta Lejon. Götgatan 55.
                     Jan 6 14.00.               +46 (0)8 643 67 00
Bandit Rock Awards 2009,
rockgala                 Tickets 225 kr, www.ticnet.se.
                                         SHOW
Jan 30 20.00.              Göta Lejon. Götgatan 55.
Tickets 350 kr, www.ticnet.se.      +46 (0)8643 67 00            Joe Labero, magishow
Restaurang Tyrol. Lilla Allmänna gränd  My Fair Lady, musical                  ,
                                         Jan 15, 16, 17 22, 23, 24, 28, 29,
2. +46 (0)8 670 76 65          Jan 8, 9, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23,
                                  ,       30, 31 21.30. Jan 24 14.00. Feb 5,
                     24, 29, 30, 31 19.30. Jan 10, 17 ,      ,
                                         6, 7 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
LM.C, konsert
                     24, 31 15.00. Feb 5, 6, 7 12, 13,
                                  ,            ,
                                         25, 26, 27 28 21.30. Feb 7 14.00.
Feb 7 19.30.
                     14, 19, 20, 21, 26, 27 28 19.30.
                                ,         Tickets 345 kr, www.ticnet.se.
Tickets 325 kr, www.ticnet.se.
                     Feb 7 14, 21, 28 15.00.
                        ,                 Hamburger Börs. Jakobsgatan 6.
Restaurang Tyrol. Lilla Allmänna gränd
                     Tickets 275-565 kr, www.ticnet.se.    .+46 (0)8 787 85 00
2. +46 (0)8 670 76 65
                     Oscarsteatern. Kungsgatan 63.      Labero, show
AC/DC, concert              +46 (0)820 50 00                    ,
                                         Jan 15, 16, 17 22, 23, 24, 28, 29,
Feb 20, 22 19.30.
                     Little Shop of Horrors          30, 31 21.30. Jan 24 14.00. Feb 5,
Tickets 395-625 kr, www.ticnet.se.
                     Jan 15 19.00 - Jan 22.            ,
                                         6, 7 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
Globen/Stockholm Globe Arena.
                     www.littleshopofhorrors09.se Tickets        ,
                                         25, 26, 27 28 21.30. Feb 7 14.00.
Globentorget. +46 77 131 00 00
                     120-220 kr. Maximteatern/Maxim      Tickets 345-445 kr, www.ticnet.se.
3 Elvises - A Musical Tribute,      Theatre. Karlaplan 4.          Hamburger Börs. Jakobsgatan 6.
concert                 +46 (0)8 663 40 23/24          +46 (0)8 787 85 00
Feb 22 19.30.
                     High school musical, musikal       Idrottsgalan, show
Tickets 450-550 kr, www.ticnet.se.
                     Jan 16, 23, 30 18.30. Jan 17 18,
                                   ,      Jan 19 20.00.
Cirkus. Djurgårdsslätten. +46 (0)8
                     24, 25, 31 16.00. Jan 17 24, 31
                                 ,        Tickets 200-250 kr, www.ticnet.se.
660 10 20
                     19.30. Feb 1, 7 8, 15, 22 16.00.
                            ,             Globen/Stockholm Globe Arena.
Danko Jones               Feb 6 18.30. Feb 7 19.30. Feb 14,    Globentorget. +46 77 131 00 00
Feb 26 19.00.              21, 28 12.00. Mar 1, 8, 15, 21, 22,   Rockbjörnen, show
Tickets 280 kr, www.ticnet.se.      28, 29 16.00.              Jan 22.
Restaurang Tyrol. Lilla Allmänna gränd  Tickets 345-445 kr, www.ticnet.se.    Tickets www.aftonbladet.se/
2. +46 (0)8 670 76 65          Göta Lejon. Götgatan 55.         nojesbladet/musik/rockbjor-
Judas Priest, concert          +46 (0)8 643 67 00            nen2008/. Cirkus. Djurgårdsslätten.
Feb 28 19.30.              Obesvarad kärlek, musikal        .+46 (0)8 660 10 20
Tickets 395-575 kr, www.ticnet.se.         ,
                     Jan 16, 17 22, 23, 24, 29, 30, 31    Markus Krunegård, show
Globen/Stockholm Globe Arena.             ,
                     19.30. Jan 17 24, 31 15.30. Feb 5,    Feb 1 19.30.
Globentorget. +46 77 131 00 00        ,
                     6, 7 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27,   Tickets 195 kr, www.ticnet.se. Cirkus.
                             ,
                     28 19.30. Feb 7 14, 21, 28 15.30.    Djurgårdsslätten.
                     Tickets 425 kr, www.ticnet.se.      +46 (0)8 660 10 20
                     Wallmans Intiman/Intiman.
                     Odengatan 81.+46 (0)8 30 12 50      Shaolin Kung Fu, show
                                         Feb 16 19.30.
                     THE PRODUCERS, teater          Tickets 400-450 kr, www.ticnet.se.
                     Jan 23, 24, 30, 31 19.30. Feb 6, 7 ,   Cirkus. Djurgårdsslätten.
                                ,
                     12, 13, 14, 20, 21, 27 28 19.30.     +46 (0)8 660 10 20
                     Tickets 1175 kr, www.ticnet.se. China
                     Teatern/The China Theater. Berzelii
                     Park 9. +46 (0)8 566 323 50                                                  Stockholmtown.com 41
 Events
  Shop for Swedish Fashion
  – some insider tips
 The best thing about shopping in Stock-         Det bästa med att shoppa i Stockholm är
 holm is that almost everything is within        att nästan allting är inom gångavstånd.
 walking distance. New boutiques pop           Nya butiker poppar upp vid varje gatu-
 up on every other street corner, and          hörn, och varje kvarter har sin egen speci-
 each neighborhood has its own special          ella karaktär. Här är de bästa adresserna
 character. Here are the best addresses in        i Stockholm samt ett smakprov på vad
 Stockholm and a taste of what Sweden has        Sverige har att erbjuda. Gå gärna in på vår
 to offer. Check out our website             webbsida, www.stockholmtown.com, för
 ww.stockholmtown.com for more info.           mer info.


 Acne Studio         Carin Wester        Fifth Avenue Shoe       the essence of Swedish
 Norrmalmstorg 2 (C/Ö),   Rörstrandsgatan 40,(V/K),  Repair            simple and basic fashion.
 Hamngatan 10-14 (C/Ö),   www.carinwester.com     Bondegatan46B, (S),      Filippa Knutsson sells
 Nytorgsgatan 36 (S),    Swedish designer Carin   www2.shoerepair.se      young mediumpriced
 www.acne.se         Wester, used to design   Though the name        fashion.
 One of Sweden’s biggest   for Paul&Friends and    suggests shoes, this is all  Hos Filippa K hittar du
 brands. A mix of high    now runs her own label   about clothing for men    själva essensen av
 fashion, modern street,   successfully.        and women. Simple,      svenskt enkelt och
 attidude and style.     Svenska klädskaparen    tailored clothes with lots  jordnära mode. Filippa
 Ett av Sveriges största   Carin Wester gjorde förr  of interesting draping all  Knutsson säljer ungt
 märken. En blandning av   design för Paul&Friends   in black, white and      mode till priser i
 högklassigt mode, street,  och har nu sitt eget    chades of grey.        mellanklassen.
 attityd och stil.      framgångsrika märke.    Även om namnet antyder
                             att det handlar om skor,   Hope
 Anna Holtblad        David & Martin       så finns här allt i klädväg  Norrlandsgatan 12,(C/Ö),
 Grev Turegatan 13, (C/Ö),  Hökens gata 5, (S),     för både män och       www.hope-sthlm.com
 www.annaholtblad.se     www.davidandmartin.com   kvinnor. Enkla, skräddar-   Simple, androgynous
 Wellknown designer in    Award winning jewellery   sydda kläder med       design for men and
 Scandinavian fashion.    designers. Their resume   många intressanta       women with an emphasis
 Her knitted cardigans are  includes cooperation    skärningar, alla i svart,   on stylish jackets and
 classics that can be    with Karl Lagerfeld.    vitt och gråa skiftningar.  parkas with that little
 found in numerous      Smyckedesigners med                    extra.
 warderobes.         flera utmärkelser. De har  Filippa K           Enkel, androgyn design
 Välkänd designer inom    tidigare samarbetat med   Grev Turegatan 18 (C/Ö),   för både män och
 skandinaviskt mode. Hen-  Karl Lagerfeld.       Biblioteksgatan 2-4 (C/Ö),  kvinnor med betoning på
 nes stickade cardigans är                Götgatan 23 (S),       jackor och parkas med
 klassiska och återfinns i                www.filippa-k.com       det lilla extra.
 många garderober.                    At Filippa K you will find42 Stockholmtown.com
                             PHOTO : NICHO SÖDLI
                                       NG/S TOCK HOLM          BUSIN ESS REGIO N
               Whyred
       Tjallam
            alla
                                                                                                   Anna Holtb
                                                                                                   lad
                                                                       Read
                                                                                PHOTO : OS
                                                                                     CA R FAL K/L
                                                                                            UN DLU  ND
                                                                       ck holm
                                                                    För mer more /
                                                                  w w w.sto information
                                                                          town.co
                                                                              m
                                                                                                         Events
                                                       G IO  N
Stockholmtown.com 43
                                               SI N  ES S RE
                                            LM BU
                                        CK HO
                                   RG/S TO
                             L SJ Ö BE
                       : M IK AE
                    PH OTO
                             Events
                         ION
                  BUS INESS REG
                                                                               F/ROD EBJER
            /STOC KHO LM
                                                                     PHOTO : ANDR É WOLF
      HO SÖD LING
PHOTO: NIC
                                                                               Rodebjer
                                        e Repair
                              Fifth Avenue Sho


                             J.Lindeberg           Rodebjer          Weekday                       Whyred
                             Grev Turegatan 9,(C/Ö),     Jakobsbergsgatan 6 (C/Ö),  Olofsgatan 1 (C/Ö),                 Mäster Samuelsgatan 5
                             www.jlindeberg.com       Upplandsgatan 7(V/K),    Drottninggatan 65 (C/Ö),               (C/Ö), www.whyred.se
                             Nice fitted and sharp      www.rodebjer.com      Götgatan 21(S)                    Designer Roland Hjort is
                             looking garments for      Swedish fashion       www.weekday.se                    known for designing
                             men.              designer Carin       Here you will find the                suitably preppy, college
                             Välskurna och stilsäkra     Rodebjer’s trademark is   swedish Jeansbrand                  inspired fashion in a
                             plagg för män.         decadence yet romantic.   Cheap Monday but also                range of colours.
                                             Svenska modeskaparen    other Swedish brands,                Whyred is a Swedish
                             Nakkna             Carin Rodebjers märke    such as Burfitt, Nudie,                classic.
                             Tjärhovsgatan 3 (S),      är romantiskt dekadent.   Ida Sjöstedt and                   Designern Roland Hjort
                             www.nakkna.com                       Rodebjer.                      är känd för att göra
                             Swedish avant garde       Tjallamalla         Här hittar du det svenska              prydliga, collegeinspire-
                             design team makes        Bondegatan 46 (S),     jeansmärket Cheap                  rade kläder i en rad
                             minimalist garments       www.tjallamalla.com     Monday, men också                  olika färger. Whyred är
                             based on a black-and-      Some of a springboard    andra märken som till                en svensk klassiker.
                             white colour scheme.      for small promising     exempel Burfitt, Nudie,
                             Svensk avantgarde-       designers selling on    Ida Sjöstedt och
                             designgrupp som gör       commission.         Rodebjer.
                             minimalistiska plagg i     En plantskola för små,
                             svart och vitt.         lovande designers som
                                             säljer på uppdrag.                            44 Stockholmtown.com
                                                                 Events
                                                                        NK         AG E/
          E/PUB
                                                                            PR ES S IM
PHOTO : PRESS IMAG
                                                                        PH OTO:
              PUB                 Main Shopping areas                NK               Stockholm has three     rmalmstorg, Hamnga-     Stockholm har tre stora  Hamngatan,    Drott-
               major shopping dis-     tan, Drottninggatan,    områden för shopping:   ninggatan, Hötorget,
               tricts; the posh and ex-  Hötorget, Kungsgatan    det eleganta och exklu-  Kungsgatan och PUB.
               clusive Östermalm (C/    and Mäster Samuelsga-    siva Östermalm (C/Ö),   Området framför andra
               Ö), the bohemian chic    tan. Here is where you   det bohemiska och chi-  på Södermalm kallas
               Södermalm( S) and the    will find the main de-    ca Södermalm (S) och   för SoFo (Söder om
               City (C/Ö) district in   partmentstores; NK,     mittemellan dem City   Folkungagatan), men
               between. The main      Gallerian,   Åhléns,   (C/Ö). De stora shop-   även Götgatan från
               shoppingstreets at Ös-   SOUK and PUB. The      pinggatorna på Öster-   Slussen till Skanstull
               termalm are: Birger     main Södermalm dis-     malm är Birger Jarlsga-  brukar räknas med.
               Jarlsgatan, Nybrogatan   trict is called SoFo    tan, Nybrogatan och    Här hittar du den popu-
               and Grev Turegatan in-   (South of Folkungaga-    Grev Turegatan, inklu-  lära Brunogallerian och
               cluding the two shop-    tan) but Götgatan from   sive de två galleriorna  den nyöppnade Skra-
               pingmalls Birger Jarl-   Slussen to Skanstull are  Birger  Jarlspassagen  pan.
               spassagen and Sturegal-   also included. Here you   och Sturegallerian. Ci-
               lerian. The City district  will find the popular    tyområdet sträcker sig
               runs from Biblioteksga-   Brunogallerian and the   från  Biblioteksgatan
               tan including the small   newly opened Skrapan.    och dess små tvärgator
               streets crossing, Nor-                 till  Norrmalmstorg,                                                            Stockholmtown.com 45
                   Events
          E/JUN IBACK EN
PHOTO : PRESS IMAG
                                                            Free
                                                           entran
                                                               c
                                                           with t e
                                                              he
                                                          Stockh
                                                              olm
                                                            Card
                   Junibacken
                   Elsa Beskows värld, exhibition, ongoing
                   A magical forest inhab-   at Junibacken: Encoun-   En sagoskog befolkad    Möt Puttes blåbärsskog
                   ited by trolls, elves, pi-  ter Peter’s giant blue-   av troll, älvor, kottar,  i jätteformat, lek inne i
                   necones, frogs, giant    berry forest, play inside  grodor, jätteblåbär och  hattstugan, ta en flyg-
                   blueberries and bats,    the hat cottage, fly with  fladdermöss där vad     tur med Tomtebobar-
                   where anything can      the forest children’s bat  som helst kan hända!. I  nens fladdermus och
                   happen! Elsa Beskow     and have a snack at the   flera generationer var   fi ka på Grodcaféet! Kliv
                   was the ”queen” of      Frog Café! Enter the    Elsa Beskow ”drott-    in i böckerna och bli en
                   Swedish picture book il-   books and become one    ningen” bland svenska   av Elsas sagofigurer; ett
                   lustrators for genera-    of Elsa’s magical charac-  bilderbokskonstnärer    roligt äventyr för både
                   tions, and her books     ters -- a fun adventure   och hennes böcker är    stora och små.
                   have been translated     for both young and old.   väl representerade på     Elsa Beskows sago-
                   into many languages.      Elsa Beskow’s fairy-   flera olika språk.     värld kommer att stan-
                     Three-dimensional     tale world will remain at   I Elsa Beskows sago-  na på Junibacken ända
                   scenes from nine of Elsa   Junibacken until au-    värld på Junibacken vi-  fram till hösten 2009.
                   Beskow’s most beloved    tumn 2009.         sas tredimensionella,   För mer information /
                   books where children                   lekvänliga inslag från   Read more at
                   can play are displayed in                nio av Elsa Beskows    www.junibacken.se
                   Beskow’s fairytale world                 mest älskade böcker:                  46 Stockholmtown.com
                                                                             Events
The Museum of Natural History
Rainbow Animals,
exhibition, ongoing
The Swedish Museum                      Naturhistoriska riks-
of Natural History’s                     museet världens första
first exhibition on ho-                    utställning om homo-
mosexuality in the ani-                    sexualitet i djurvärlden.
mal world. The exhibi-                    I utställningen visas
tion includes pictures,                    bilder, modeller och
models and animals                      djur som svanar, delfi-
such as swans, dol-                      ner, valar och apor. Ut-
phins, whales and mon-                    ställningen är framta-
keys. The exhibition                     gen av Naturhistorisk
was developed by the                     museum i Oslo under
Oslo Natural History                     namnet ”Mot naturens
Museum under the                       orden?” och har kom-
name “Against the or-                     pletterats med föremål
                                                     SEE T
der of Nature?” It has                    ur Naturhistoriska riks-
                                             RISK A RIKS MU
been   supplemented                    museets samlingar.
with objects from the
                                                                    ISTO
Swedish Museum of                       För mer information /
                                                              DT, NAT URH
Natural History’s col-                    Read more at
lections.                           www.nrm.se
                                                        FFA N WA ERN
                                                  PHOTO: STA
                                        The Stockholm Card
       tet
Stockholmskor Card
                                        Would you like to experience Stockholm in a convenient way and
 The Stockholm                                 get as much as possible from your stay in the city? If so, the Stock-
                                        holm Card is what you need. The Stockholm Card includes free
                                        admission to the city’s attractions, free local public transport, free
                                        boat tour and bonus offers.
                                        Vill du uppleva Stockholm på ett enkelt och bekvämt sätt och få
                OCH KLOCK
                     SLAG/  VALID FROM
                                        ut så mycket som möjligt av din vistelse i staden? Då är Stock-
         OCH MED DATUM
  GÄLLE R FRÅN
                                        holmskortet något för dig. Stockholmkortet inkluderar fri entré
                                        till stadens sevärdheter, fri lokaltrafi k, fri båttur och bonuserbju-
                                        danden.

                                        För mer information/
                                        Read more at: www.stockholmtown.com                                                                        Stockholmtown.com 47
 Events
                                           Read m
                                               ore
                                           Stock ho Sport events in
                                         sporteve lm at/Läs mer
                                             nem       om
                                          w w w.sto ang i Stockholm
                                              ck holm
                                                  town.co på
                                                     m.
                                                        HO N          RAT
                                                              SS IMAGE/MA
                                                        PHOTO: PRE
 GE-Galan
 Sport events
 The Ge Gala, indoor track and field competition, Feb 18
 One of the world’s best   Kajsa Bergqvist, Stefan   drott! 2008 rankade In-   Christian Olsson och
 indoor track and field    Holm, Christian Olsson   ternationella friidrotts-  Carolina Klüft har alla
 competitions! In 2008    and Carolina Klüft have   förbundet galan i Glo-   bjudit på spektakulära
 the IAAF ranked the     all turned in spectacular  ben som nummer två av    föreställningar i sten-
 Globe Gala number two    performances   against  alla inomhusgalor i värl-  hård internationell kon-
 out of all indoor events   stiff international com-  den. De senaste åren har  kurrens.
 in the world. In recent   petition.          åskådarna fått uppleva   Biljetter:
 years spectators have ex-  Tickets:          inte mindre än sex nya   +46 77 170 70 70,
 perienced no less than six  +46 77 170 70 70,      världsrekord och 22     www.ticnet.se
 new world records and    www.ticnet.se        svenska rekord på Glo-
 22 Swedish records at                  bens arenor. Svenska    För mer information /
 the Globe arenas. Swed-   En av världens bästa in-  världsstjärnor som Kajsa  Read more at
 ish superstars such as    omhustävlingarna i frii-  Bergqvist, Stefan Holm,   www.gegalan.se48 Stockholmtown.com
                                                                                      Events
PHOTO: PRESS IMAGE/AB SVENSK ISHOCKEY
                                                              LG Hockey Games,
                                                              Feb 5, 7, 8
                                                              The Globe matches are    Matcherna i Globen ingår
                                                              one of four tournaments   som en av fyra turnering-
                                                              in the Euro Hockey Tour,   ar i Euro Hockey Tour,
                                                              which counts as an unof-   som räknas som inoffi-
                                                              ficial European champi-    ciellt Europamästerskap.
                                                              onship. National team    Förbundskapten Bengt-
                                                              manager Bengt-Åke Gus-    Åke Gustafsson mönstrar
                                                                   tafsson has mus-  de bäst tillgängliga Svens-
                                                                   tered the best  ka spelarna Till Tre Kro-
                                                                   available Swed-  nor. Efter 18 turneringar
                           LG Hockey Games                                 ish players for  (15 Sweden Hockey Ga-
                                                                  Tre Kronor, the   mes och tre LG Hockey
                                                               Swedish national hock-  Games) har Tre Kronor
                                                              ey team. After 18 tourna-  erövrat nio guld och fem
                                                              ments (15 Sweden Hock-    silver.
                                                              ey Games and three LG      Upplev Tre Kronor live
                    Bandy World Champion-                               Hockey Games), Tre
                                                              Kronor has captured nine
                                                                            i spännande matcher när
                                                                            Sverige, Finland, Ryss-
                    ship, Jan 20, 21                                  gold and five silver med-   land och Tjeckien gör upp
                                                              als.             i Globen.
                    The bandy world cham-      I slutet av januari avgörs
                                                               Experience Tre Kronor   Biljetter:
                    pionship will be decided    bandy-VM i Sverige.
                                                              live in exciting matches   +46 77 170 70 70,
                    in Sweden at the end of     Västerås är huvudort för
                                                              when Sweden, Finland,    www.ticnet.se
                    January. The city of      turneringen, men två av
                                                              Russia and Czechoslova-
                    Västerås is the main      Sveriges matcher kom-
                                                              kia meet up at the Globe   För mer information /
                    venue for the tourna-      mer att spelas i Stock-
                                                              Arenas.           Read more at
                    ment, but two of Swe-      holm. Den 20 januari
                                                              Tickets: +46 77 170 70 70,  www.globearenas.se
                    den’s matches will be      möts Sveriges och Norge
                                                              www.ticnet.se
                    played in Stockholm.      på Bergshamra IP i Sol-
                    Sweden plays Norway       na. Dagen efter avgörs
                    on January 20 at Berg-     matchen mellan fjolår-
                    shamra IP in Solna. The     ets VM-finalister Sverige
                    next day the match be-     och Ryssland. Toppmat-
                    tween last year’s world     chen väntas locka stor-
                    championship finalists      publik och spelas på
                    Sweden and Russia will     Zinkensdamms IP ons-
                    be decided. This top      dagen den 21 januari.
                    match is expected to at-    Biljetter:
                                                           BAN DY
                    tract a large audience,     +46 77 170 70 70,
                    and will be played at      www.ticnet.se
                                                               NSK
                    Zinkensdamm IP on
                                                        SS IMAGE/SVE
                    Wednesday, January 21.     För mer information /
                    Tickets:            Read more at
                                                   PHOTO: PRE
                    +46 77 170 70 70,        www.bandycup.se
                    www.ticnet.se
                                                          Bandy World
                                                                  Championship
                                                                                Stockholmtown.com 49
 Events
 Design and
 motors at
 Stockholm’s
 trade fairs
 Trade fairs open to     Aktuella publika
 the public in Janu-     mässor i januari
 ary and February.      och februari .


 The bike show – ”På     Mopeder, motorcyklar,     Northern Light Fair
 två hjul”, Jan 22-25     ATV och läckra tillbe-    And Stockholm Furni-
 Mopeds, motorcycles,     hör hamnar i fokus på     ture Fair, Feb 4-8
                                                           NAL FAIR
 ATVs and all their cool   nordens största MC-      Stockholm    Furniture
                                                          ERN ATIO
 accessories will be in the  mässa. Nytt för i år är att  Fair/Northern    Light
 spotlight at the largest   Nordiska Indoor Mäster-    Fair is the world’s largest
                                                    CKH OLM INT
 motorcycle show in      skapen kommer att       trade fair for Nordic de-
 Scandinavia. A new fea-   köras. Till tävlingen     sign and the driving
                                                   SS IMAGE/STO
 ture for this year is the  kommer nordens bästa     force of Stockholm De-
 Nordic Indoor Champi-    trialförare med bland     sign Week. This is where
 onship. Scandinavia’s    andra den svenska mäs-    the furniture and light-
                                              PHOTO: PRE
 best trials riders will be  taren Fredrik Johansson    ing industries meet to
 there, including Swedish   och Emil Gyllenhammar     display the latest tex-
 champion Fredrik Jo-     som är nordisk mästare.    tiles, home and office            Stockholm Fur
                                                                niture Fair/ No
                                                                         rthern Light Fai
 hansson and Nordic      Utöver mästerskapen i     furniture and lighting,                                         r

 champion Emil Gyllen-    trial   så   kommer    and other furnishings                sign Week. På mässan
 hammar. In addition to    besökarna även att bju-    for home and public en-               träffas möbel- och be-
 the trials championship,   das på stunt med bland    vironments.                     lysningsbranschen och
 spectators will also see   annat en spektakulär     Stockholm    Furniture              visar det senaste inom
 stunts including a spec-   och nervkittlande mo-     Fair/Northern    Light             möbler, belysning, kon-
 tacular and thrilling    torcykelshow av Extreme    Fair är världens största              tor, design, textil och
 motorcycle show per-     Globe Riders.         fackmässa för nordisk                övrig inredning för såväl
 formed by Extreme                     design samt drivande                hem som offentlig
 Globe Riders.                       motor av Stockholm De-               miljö.50 Stockholmtown.com
                                                                                 Events
                                          The bike show - ”På två hjul”
                                                                    För m
                                                                   Read m er information
                                                                      ore at w      /
                                                                          w w.stofa
                                                                               ir.se
                                                              L FA IR
                                                        AT IO NA
                                                OL  M IN TERN
                                        AG E/  STOC KH
                                  PR ES S IM
                             PH OTO:
                                                                   Stockholm International
                                                                   Boat Show – ”Allt för sjön”,
                                                                   Feb 28–Mar 8
                                                                   Boat enthusiasts can dream
                                                                   themselves away among elegant
                                                                   Italian motorboats, American
                                                                   speedboats, and Swedish-made
                                                                   beauties. Also on display are en-
                                                                   gines, accessories, fishing gear,
                                                                   clothing and much more associ-
                                                                   ated with boating. The organiz-
                                                                   ers have also promised the world
                                                                   premier of several boat models
                                                                   during the trade show.
                                                                   Här kan båtentusiasten dröm-
NAL FAIR
                                                                   ma sig bort bland såväl väldesig-
       ERN ATIO
                                                                   nade ital-ienska motorbåtar och
                                                                   amerikanska speedbåtar som
 CKH OLM INT
                                                                   svensktillverkade   skönheter.
                                                                   Här visas även upp motorer, till-
           SS IMAGE/STO
                                                                   behör, fiskeredskap, kläder och
                                                                   mycket annat med anknytning
                                                                   till sjön. Dessutom utlovar ar-
      PHOTO: PRE
                                                                   rangörerna flera världspremiär-
                                    rthern Light Fai
                                                r                   er under mässan.
                           niture Fair/ No
                   Stockholm Fur
                                                                            Stockholmtown.com 51
                Events                Stockholm Winter Tour, sightseeing                        Bloc Party, show
                                                        Feb 24 19.30.
                Take a boat sightseeing tour and experience Stockholm in the winter. The     Tickets 330 kr, www.ticnet.se. Cirkus.
                tour of just over an hour will take you from Strömkajen along the city’s     Djurgårdsslätten.
                wharfs, out to the Fjäderholmarna archipelago and back to the city. Why not   +46 (0)8 660 10 20
                take the opportunity to eat lunch on board while enjoying Stockholm’s beau-
                tiful inner archipelago? Warm up with traditional Swedish pea soup, which is
                served on all tours. The tour is narrated in Swedish and English.        DANCE/DANS
                Ta en sightseeingtur med båt och upplev Stockholm i vinter. Turen på drygt    Cirkus Cirkör - Inside Out,
                en timme tar dig från Strömkajen längs stadens kajer ut mot Fjäderholmarna    dance performance
                och tillbaka mot stan. Varför inte passa på att äta lunch ombord samtidigt som      ,
                                                        Jan 6, 7 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17,
                du njuter av Stockholms vackra innerskärgård? På samtliga turer serveras vär-  20, 21, 22, 23, 24, 27 19.00-20.50.
                mande traditionell svensk ärtsoppa. Turen guidas på svenska och engelska.    Jan 11, 18, 25 15.00-16.50.
                För mer information / Read more at www.stockholmsightseeing.se          Tickets 08-508 990 90 www.
                                                        dansenshus.se. Dansens Hus/The
                                                        House of Dance. Barnhusgatan 12-14.
                                                        +46 (0)8 508 990 90
                                                        En danspromenad, barn
                                                                       ,
                                                        Jan 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27 29,
                                                                    ,
                                                        30 10.00-11.00. Jan 17 24, 31
                                                        13.00-14.00.
                                                        Tickets 08-702 92 01 www.
                                                        zebradans.nu. ZebraDans. Renstiernas
                                                        gata 48. +46 (0)8 702 92 01


                                                        THEATRE/ TEATER
                                                        Klara soppteater, tis-lör
                                                        Permanent
                                                        Tickets 155 kr, 08 506 20 210,
                                                        08 506 20 200 www.stadsteatern.
                                                        stockholm.se. Kafé Klara, Stadstea-
                                                        tern. Drottninggatan 34. +46 (0)8 06
                                                        20 100
                                                        VITA GLÖDEN
                                                        Until Jan 24
                                                        Tickets 100-150 kr, 08-30 91 22
                                                        www.dramalabbet.com. Dramalab-
                                                        bet. Östgötagatan 2.
                                                        +46 (0)8 30 91 22
                                                        Lilla Tiger & Lilla Björn,
                                                        barnteater
                                                        Jan 6 11.00. Jan 6 13.00.
                                                        Tickets 08-7207599 www.
                                                        dockteaterntittut.se. Dockteatern Tittut/
                                                        Puppet theater Tittut. Lundagatan 33.
                                                        +46 (0)8 720 75 99
                                                        Den komiska tragedin,
PHOTO: STOCKHOLM SIGHTSEEING
                                                        teater
                                                        Jan 6 19.30.
                                                        Tickets 250 kr, www.ticnet.se.
                                                        Boulevardteatern/Boulevard theater.
                                                        Götgatan 73. +46 (0)8 642 98 00                52 Stockholmtown.com
                                                     Events


Raketer och flygande kor,        Sweden-Czech Republic,        Design 1900-2000, Swedish
barnteater               ishockey               design exhibition
   ,            ,
Jan 7 8, 9, 10, 11 11.00. Jan 7 8, 9,  Feb 7 15.30.             Permanent
10, 11 13.00.              Tickets 90-270 kr, www.ticnet.se.   www.nationalmuseum.se Nationalmu-
Tickets 08-7207599           Globen/Stockholm Globe Arena.     seum/Nationalmuseum/ The
www.dockteaterntittut.se. Dockteatern  Globentorget. +46 77 131 00 00    National Museum of Fine Arts. Södra
Tittut/Puppet theater Tittut.                         Blasieholmshamnen.
                    Czech Republic-Russia, ice
Lundagatan 33.                                +46 (0)8 519 543 00
                    hockey
+46 (0)8 720 75 99
                    Feb 8 12.00.             Steninge Palace and Cultural
Nobelpristagaren, teater        Tickets 90 kr, www.ticnet.se.     Center
Jan 8, 9, 15, 16 19.00. Jan 10, 17   Globen/Stockholm Globe Arena.     Permanent
15.00.                 Globentorget. +46 77 131 00 00    www.steningeslott.com Steninge Slott
Tickets 220 kr, www.ticnet.se.                        Kulturcenter/Steninge Palace Cultural
                    Sweden-Finland, ice hockey
Playhouse Teater/Playhouse Theater.                      Center. Stenladugården.
                    Feb 8 15.30.
Sibyllegatan 29                                +46 (0)8 592 595 00
                    Tickets 115-300 kr, www.ticnet.se.
+46 (0)8 654 40 30
                    Globen/Stockholm Globe Arena.     City of Kings, Viking
Cabaret, theater            Globentorget. +46 77 131 00 00    exhibition
     ,
Jan 16, 17 18, 20, 21 19.00. Jan 25,                     Permanent
                    Sweden-Russia, bandy
                 ,
31 19.30. Jan 30 18.00. Feb 1, 7 8,                      www.sigtuna.se/museer Sigtuna
                    Jan 21 19.00.
14, 15, 21, 22, 25 19.00. Mar 1, 7 ,                     Museum. Stora gatan 55.
                    Tickets 180 kr, www.ticnet.se.
8, 14, 15 19.00.                               +46 (0)8 591 266 70
                    Zinkensdamms IP. Ringv.16.
www.stadsteatern.stockholm.se
                    +46 (0)8 668 93 31          Little Post Office, children’s
Tickets 200-250 kr. Stadsteatern.
                                       workshop
Sergels torg 7.             Swedish International
                                       Permanent
+46 (0)8 506 202 00           Stockholm, international
                                       www.postmuseum.posten.se/
                    badminton competition
Scandal Airlines, teater                           Postmuseum. Lilla Nygatan 6.
                    Jan 22 09.00 - Jan 25 until 15.00.
Feb 4, 11, 18 20.00. Feb 28 19.00.                      +46 (0)8 781 17 55
                    www.badminton.nu Eriksdalshallen.
Tickets 245 kr, Tel 08-556 098 90.
                    Ringvägen 70. +46 (0)8 50846492    Royal Army Museum
www.ticnet.se. Restaurang
                                       Permanent
Mosebacke/Mosebacke.          SM i Brottning
                                       www.armemuseum.se Tickets 40 kr.
Mosebacke torg 3.            Feb 28 10.00-18.00. Mar 1
                                       Armémuseum/Royal Army Museum.
+46 (0)8 556 098 90           10.00-17 .00.
                                       Riddargatan 13.
                    http://sparvagenbrottning.se
                                       +46 (0)8 519 563 00
                    Tickets 20-100 kr,+46 (0)8 18 78 24
SPORTS/ SPORT              http://sparvagenbrottning.se.     Dance, Theater and Art!,
                    Eriksdalshallen. Ringvägen 70.    exhibition
GE Galan, track and field
                    +46 (0)8 643 88 90          Permanent
Feb 18 19.30.
                                       www.dansmuseet.nu Tickets 0-40 kr.
Tickets 210-485 kr, www.ticnet.se.
                                       Dansmuseet/The Dance Museum.
Globen/Stockholm Globe Arena.
                    EXHIBITIONS/             Gustav Adolfs torg 22-24.
Globentorget. +46 77 131 00 00
                    UTSTÄLLNINGAR             +46 (0)8 441 76 50
Russia-Sweden, ice hockey
                    MUSEUMS/ MUSEER            Traditions
Feb 5 19.30.
                                       Permanent
Tickets 90-270 kr, www.ticnet.se.
                    The Magic of Coins          www.nordiskamuseet.se Tickets 60 kr.
Globen/Stockholm Globe Arena.
                    Permanent               Nordiska museet/The National
Globentorget. +46 77 131 00 00
                    www.myntkabinettet.se Kungliga    Museum of Cultural History.
Finland-Russia, ice hockey       Myntkabinettet/Royal Coin Cabinet.  Djurgårdsvägen 6-16 (vid Djurgårds-
Feb 7 12.00.              Slottsbacken 6, Gamla Stan.      bron). +46 (0)8 519 546 00
Tickets 90-185 kr, www.ticnet.se.    +46 (0)8 519 553 04
                                       Teknorama, science
Globen/Stockholm Globe Arena.
                    The Creative Human Being,       activities
Globentorget. +46 77 131 00 00
                    Exhibition              Permanent
                    Permanent               www.tekniskamuseet.se Tickets 60 kr.
                    www.etnografiska.se Etnografiska    Tekniska museet/National Museum of
                    Museet/National Museum of       Science and Technology.
                    Ethnography. Djurgårdsbrunnsvägen         .
                                       Museivägen 7 +46 (0)8 450 56 00
                    34. +46 (0)8 519 550 00

                                               Stockholmtown.com 53
 Events
   Experience
   the music of
   Stockholm
                                         PHOTO: PRESS IMAGE/L IVE NATION
   We give you the inside    Vi tipsar om några av
   line on some of the     guldkornen ur Stock-
   best of Stockholm      holms nöjesliv under
   entertainment in Ja-     januari och februari.
   nuary and February.                                           AC/DC   International tours coming to
   Stockholm’s arenas. Internationellt
   besök på Stockholms arenor.

   Lauren Harris, Mosebacke, Jan 21
   Oasis, Globen, Jan 28
   Little Man Tate, Debaser Slussen, Jan 31
   All that remains, Kägelbanan, Jan 31
   AC/DC, Globen, Feb 20 + 22
   Katy Perry, Nalen, Feb 22
   Five Finger Death Punsch, Klubben, Feb 24
   Bloc Party, Cirkus, Feb 24
   Lordi, Arenan, Jan 25
   Danko Jones, Tyrol, Feb 26
   Judas Priest, Globen, Feb 28
                             LU G ER
   Check out the Swedish stars as well.
                           IM AG E/
   Kolla även in de svenska stjärnorna.
                             S
                          : PRES
   Soundtrack of our lives, Cirkus Jan 26
                         PH OTO
   Backyard Babies, Tyrol, Jan 29
   Laleh, Cirkus, Feb 21              Little M
                                  an Take
   Jenny Wilson, Fashing, Feb 25                      s
   Freddie Wadling, Rival, Mar 1
54 Stockholmtown.com
                                                              Events
                          N    AT IO
                          LIV E N
                             IM AG E/  S
                               : PRES
                                             For more
                                  PH OTO
                                            tickets : information an
                                                 + 46 77      d
                                              www      170 70 7
                                                         0,
                                            w w w.sto .ticnet.se or
                                                 ck holm
                                                     town.co
                                                         m
                                                        PHOTO: PRE
                                                              SS IMAGE/LUG
                                                                          ER
    Oasis
                       Bloc Par ty He
                                      ad Hands
                                                              ON
                                                              N ATI
                                                               LI V E
                                                                G E/
                    ER
              SS IMAGE/LUG
                                                                     A
                                                                  S IM
                                                                    PRES
                                                                      TO :
        PHOTO: PRE
                                                                    PH O
Laleh

                                                      st
                                                 s Prie
                                              Juda
                                                   Stockholmtown.com 55
 EventsThe Dance Museum,           Power and Magnificence           Cino4, 4D Cinema
exhibition               - Decorations of the Vasa,        Permanent
Permanent               exhibition                www.tekniskamuseet.se/cino4 Tickets
www.dansmuseet.nu Tickets 0-40 kr.   Permanent                 30-60 kr. Tekniska museet/National
Dansmuseet/The Dance Museum.      www.vasamuseet.se Tickets 80 kr.     Museum of Science and Technology.
Gustav Adolfs torg 22-24.       Vasamuseet/The Vasa Museum.              .
                                         Museivägen 7 +46 (0)8 450 56 00
+46 (0)8 441 76 50           Galärvarvet, Djurgården.
                                         Tale of the Dance Mask
                    +46 (0)8 519 548 00
The Japanese Teahouse Zui-                            - Birgit Åkesson in Africa,
Ki-Tei, exhibition           Royal Armoury, exhibition         exhibition
Permanent               Permanent                 Permanent
www.etnografiska.se Etnografiska     www.livrustkammaren.se Tickets 60     Tickets 60 kr. Etnografiska Museet/
Museet/National Museum of       kr. Livrustkammaren, (beläget i      National Museum of Ethnography.
Ethnography. Djurgårdsbrunnsvägen   Slottet)/Royal Armoury (situated in the  Djurgårdsbrunnsvägen 34.
34. +46 (0)8 519 550 00        Royal Palace). Slottsbacken 3.      +46 (0)8 519 550 00
                    +46 (0)8 402 30 30
The Vikings, exhibition                             Kom.nu.då, exhibition of
Permanent               Design in Sweden, 1500-          technology through the ages
www.historiska.se Historiska museet/  1740                   Permanent
Museum of National Antiquities.    Permanent                 www.tekniskamuseet.se Tickets 60 kr.
Narvavägen 13-17 .          www.nationalmuseum.se Nationalmu-     Tekniska Museet/National Museum
+46 (0)8 519 556 00          seum/Nationalmuseum/ The         of Science and Technology.
                    National Museum of Fine Arts. Södra          .
                                         Museivägen 7 +46 (0)8 450 56 00
Mankind and the senses,
                    Blasieholmshamnen.
exhibition                                    Four and a half billion years
                    +46 (0)8 519 543 00
Permanent                                    - the history of Earth and
www.nrm.se Tickets 0-50 kr.      Textilgalleriet at Nordiska        life, exhibition
Naturhistoriska Riksmuseet/Swedish   Museet [Textile Gallery]         Until Dec 29 2012
Museum of Natural History.       Permanent                 www.nrm.se Tickets 0-50 kr.
Frescativägen 40.           www.nordiskamuseet.se Tickets 60 kr.   Naturhistoriska Riksmuseet/Swedish
+46 (0)8 519 540 00          Nordiska museet/The National       Museum of Natural History.
                    Museum of Cultural History.        Frescativägen 40.
The Gold Room
                    Djurgårdsvägen 6-16 (vid Djurgårds-    +46 (0)8 519 540 00
(Guldrummet)
                    bron). +46 (0)8 519 546 00
Permanent                                    Welcome to 1969! Exhibition
www.historiska.se Historiska museet/  Mission: Climate, Exhibition       Until Dec 31 2011
Museum of National Antiquities.    Permanent                 www.stadsmuseum.stockholm.se
Narvavägen 13-17 .          www.nrm.se Tickets 0-50 kr.        Kämpingebacken 13. Kämpingeback-
+46 (0)8 519 556 00          Naturhistoriska Riksmuseet/Swedish    en 13.
                    Museum of Natural History.
Nature in Sweden,                                Strindberg at Nordiska
                    Frescativägen 40.
exhibition                                    Museet, exhibition
                    +46 (0)8 519 540 00
Permanent                                    Until Dec 30 2011
www.nrm.se Tickets 0-50 kr.      Museum Theater              www.nordiskamuseet.se Tickets 0-60
Naturhistoriska Riksmuseet/Swedish   Permanent                 kr. Nordiska museet/The National
Museum of Natural History.       www.judiska-museet.a.se Judiska      Museum of Cultural History.
Frescativägen 40.           museet i Stockholm/The Jewish       Djurgårdsvägen 6-16 (vid Djurgårds-
+46 (0)8 519 540 00          Museum in Stockholm.           bron). +46 (0)8 519 546 00
                    Hälsingegatan 2.
Ships of Course, exhibition                           Toys, exhibition
                    +46 (0)8 31 01 43
Permanent                                    Until Dec 30 2011
www.sjohistoriska.nu Sjöhistoriska   Kvinnors uppfinningar,           www.nordiskamuseet.se Tickets 0-60
museet/National Maritime Museum.    utställning                kr. Nordiska museet/The National
Djurgårdsbrunnsvägen 24.        Permanent                 Museum of Cultural History.
+46 (0)8 519 549 00          www.tekniskamuseet.se Tekniska      Djurgårdsvägen 6-16 (vid Djurgårds-
                    museet/National Museum of Science     bron). +46 (0)8 519 546 00
                    and Technology. Museivägen 7 .
                    +46 (0)8 450 56 00
56 Stockholmtown.com
                                                         EventsInteriors, exhibition           Lura ögat - fem seklers           Djurgårdsvägen 6-16 (vid Djurgårds-
Until Dec 30 2011             bländverk, utstälning            bron). +46 (0)8 519 546 00
www.nordiskamuseet.se Tickets 0-60     Until Jan 11
                                            Rainbow Animals,
kr. Nordiska museet/The National      Tickets 80-100 kr. Nationalmuseum/
                                            om homosexualitet i
Museum of Cultural History.        Nationalmuseum/ The National
                                            djurvärlden, utställning
Djurgårdsvägen 6-16 (vid Djurgårds-    Museum of Fine Arts. Södra
                                            Until Mar 30
bron). +46 (0)8 519 546 00         Blasieholmshamnen.
                                            www.nrm.se Tickets 0-70 kr.
                      +46 (0)8 519 543 00
The Women at Millesgården                               Naturhistoriska Riksmuseet/Swedish
- work by Olga and Ruth,          Den stora färgskrällen           Museum of Natural History.
exhibition                 - Sigrid Hjertén, Isaac           Frescativägen 40.
Until Mar 29                Grünewald, Leander             +46 (0)8 519 540 00
www.millesgarden.se Tickets 0-80 kr.    Engström, utställning
                                            Reflections - images of
Millesgården/Sculptor Carl Milles’     www.liljevalchs.stockholmse Tickets
                                            water, art exhibition
Home. Herserudsvägen 32.          70 kr. Liljevalchs Konsthall/Liljevalch’s
                                            Until Jan 18
+46 (0)8 446 75 90             Art Hall. Djurgårdsvägen 60.
                                            www.millesgarden.se Tickets 0-90 kr.
                      +46 (0)8 508 313 30
Bergman i bild,                                    Millesgården/Sculptor Carl Milles’
fotoutställning              Icon dressed - A Fashion          Home. Herserudsvägen 32.
Until Jan 18                Installation, utställning          +46 (0)8 446 75 90
http://Nobelmuseet.se Tickets 20-60    Until Jan 11
kr. Nobelmuseet/Nobel Museum.       www.nordiskamuseet.se Tickets 0-60
Stortorget 2, Gamla stan.         kr. Nordiska museet/The National
+46 (0)8 534 818 18            Museum of Cultural History.
  DON’T MISS!
  The Old Town Europe’s largest and best-preserved
  medieval city center on the island of Stadsholmen,
  where Stockholm was founded as a fortification in the
  12th century. All of the Old Town and the adjacent
  island of Riddarholmen are like a living museum, pe-
  destrian-friendly and fi lled with sights, attractions,
  restaurants, cafés, bars, and shopping. The narrow
  winding cobblestone streets give the Old Town a
  unique character. The whole area is like something
  straight out of a fairytale, especially in the winter. It is
  the place to go for Swedish handicrafts, knick-knacks,
  and souvenirs.
  Gamla Stan Europas största och bäst bevarade medel-
  tida stadskärna på ön Stadsholmen, där Stockholm
  först anlades som en befästning på 1100-talet. Hela
  Gamla Stan och intilliggande Riddarholmen är som
  ett levande och promenadvänligt museum, fyllt av
  sevärdheter, attraktioner, restauranger, kaféer, barer
  och shopping. De smala, vindlade kullerstensgränder-
                                                            PHOTO: SHUTTERSTOCK
  na ger Gamla Stan en unik karaktär. Inte minst vin-
  tertid är hela stadsdelen som hämtad ur sagoboken.
  Gamla Stan är också en plats att besöka för dig som
  söker konsthantverk, kuriosa och souvenirer.

  Read more/För mer information www.stockholmtown.com                                                    Stockholmtown.com 57
 Events
 For the little ones…
 Find your favorite
                                                                                         K SW EDEN
                                                                                           IMAGEBAN
 Stockholm´activity!
                                                                                                       ND ER/
                                                                                                  NA GU LLA
                                                                                            PHOTO : STI
 Tekniska Museet, The     feels like to live and work                             känns i hela kroppen.     man kan mäta sin muskel-
 National Museum Of      in a weightless state.                               Känn på hur det är att    styrka, testa sin syn, reak-
 Science and Techno-      Don’t forget to go to Te-                              vara astronaut på utställ-  tion och balans, veta hur
 logy             knorama, the museum’s                                ningen Ett Rymdäventyr.    kroppen fungerar och
 For indoor fun a trip to   science center where you                              Upplev känslan av hur det   pröva på olika sporter.
 “Tekniska Museet” is a    can try a lot of interest-                             är att leva och arbeta i
 must. Visit Cino4, a     ing experiments.                                  viktlöshet. Titta även in i  För mer information /
 multi-sensory experience   Letar du efter aktiviteter                             Teknorama Sport där      Read more at
 adding new dimensions     inomhus är Tekniska                                                www.tekniskamuseet.se
 to 3D fi lms. Visit the In-  Museet fylld av roliga
 ternational Space Station   saker att se och göra. Be-
                                                         / TEKNI SKA MUSEET
 and get sense of what it   sök Cino4, en 4d-bio som
                                               PHOTO : TRULS NORD
 Visit Stockholms
 Winter Park
 Kungsträdgården    has
 something for everyone.
 Activities, games, sports
 and challenges are set up                                                      Cino 4
 to entertain children,
 families and by passers
 alike.
 Kungsträdgården    har
 något för alla. Aktivister,
 spel, sporter och utman-
                        ION
 ingar underhåller hela
                 BUS INESS REG
 familjen. Besök Stock-
 holms vinterpark.
                                  OLM
 För mer information /
                          AN LI/ STO CKH
 Read more at
 www.kungstradgarden.se
                     PHOTO: YAN
                                             en
58 Stockholmtown.com                           Kungsträdgård
                                   Events
Even more ideas
The Stockholm Tourist Centre      I Kungsträdgården, mitt i city hit-
in Kungsträdgården (Hamngatan      tar du Stockholm Tourist Centre
27) is the obvious place to begin all  (Hamngatan 27). Här får du tips
your adventures in Stockholm and    och vägledning om allt från vinter-
the surrounding area. Let the      sport till vilka restauranger som är
knowledgeable staff provide you     hetast och vad som händer på sta-
with ideas and tips on everything    dens konstscen.
from winter sports to the hottest
restaurants and the latest news on   www.stockholmtown.com
the city’s art scene.          +46 (0)8 508 28 508                              Stockholmtown.com 59
             Practical Information


              Practical information
PHOTO: SHUTTERSTOCK
                                Hotel online
             TOURIST SERVICES                             TRANSPORT
                                Book your hotel online at
           Stockholm Tourist Centre –        www.stockholmtown.com/hotels    Air
           Sweden House, Hamngatan                           Stockholm Arlanda Airport
                                Guides
           27, Kungsträdgården – C4                           Express train between Arlanda Airport
                                Book certified Stockholm guides,
           Inspiration, tourist information, event                   and the city centre departs every 15
                                certified archipelago and nature
           tickets, tourist cards, the Stockholm                    minutes and takes 20 minutes. Airport
                                guides, licensed taxi guides and
           Card, maps and books, sightseeing,                      buses depart from the City Terminal in
                                transport.
           suggestions for excursions and hotel &                    central Stockholm every 5 or 15
           youth hostel reservations.        Arlanda Visitor Center       minutes and takes 35 minutes.
           Open year around (subject to       Airport- and tourist information  www.arlandaexpress.com
           change):                 in cooperation with LFV group.   www.flygbussarna.se
           May-Sep Mon-Fri 9am-7pm, Sat       Terminal 5, Stockholm Arlanda   Stockholm Skavsta Airport
           10am-5pm, Sun 10 am-4pm.         Airport.              Airport buses depart in connection
           Oct-Apr Mon-Fri 9am-6pm, Sat 10am-                      with departing and arriving flights and
                                Contact details:
           5pm, Sun 10 am-4pm.                             takes about 80 minutes.
                                +46 8 508 28 508
                                info@svb.stockholm.se
                                www.stockholmtown.com
           .


           60 Stockholmtown.com
                                                 Practical InformationTransport to the archipelago                              Taxi
You can travel to the archipelago at     TURISTSERVICE               De största taxibolagen i Stockholm är:
any time of the year. Most boats       Stockholm Tourist Centre –         Taxi Stockholm: 08-15 00 00
depart from Strömkajen and          Sverigehuset, Hamngatan          Taxi 020: 020-20 20 20
Strandvägen. www.stromma.se         27, Kungsträdgården – C4          Taxi Kurir: 08-30 00 00
www.waxholmsbolaget.se            Inspiration, turistinformation,      Bussar, tunnelbana,
Taxi                     evenemangsbiljetter, turistkort,      pendeltåg
You can pay by cash or credit card.     Stockholmskortet, sightseeing, kartor   Stockholms lokaltrafik (SL) täcker hela
The largest taxicompanies in         och böcker, utflyktstips samt hotell- och  Stockholmsregionen. Med
Stockholm are:                vandrarhemsbokning.            Stockholmskortet eller SL:s Turistkort
Taxi Stockholm: +46 8 15 00 00        Öppettider året runt (med reservation   reser du obegränsat med allmänna
Taxi 020: +46 8 85 04 00           för ändringar):              kommunikationer i och runt Stockholm
Taxi Kurir: +46 8 30 00 00          Maj-sep mån-fre 09-19, lör 10-17, sön   www.sl.se
                       10-16.                   08-600 10 00
Buses, underground, local          Okt-apr mån-fre 09-18, lör 10-17, sön
trains                    10-16.                   Museeispårväg Linje 7
Stockholm’s public transport system                           Norrmalmstorg – Djurgården med
covers the entire Stockholm region.     Hotellbokning on-line           gamla spårvagnar.
The Stockholm Card or SL’s Tourist      Boka hotellrummet i förväg på       08–660 77 00
Card entitle you to unlimited travel on   www.stockholmtown.com/hotels
public transport in and around        Guidebokningen               UPPLYSNINGAR KRING
Stockholm.                  Boka auktoriserade Stockholmsguider,    SÄKERHET
www.sl.se                  skärgårdsguider, naturguider,
+46 8 600 10 00               legitimerade taxiguider och transport.   Se alltid till att ha uppsikt över dina
Museum Tramway Nr 7                                   väskor och din plånbok, särskilt i större
                       Arlanda Visitor Center
Norrmalmstorg – Djurgården with                             folksamlingar.
                       Flygplats- och turistinformation i
Vintage Tramway.                                    Taxi och stora flertalet butiker och
                       samarbete med LFV. Terminal 5,
+46 8 660 77 00                                     restauranger accepterar kreditkort.
                       Stockholm Arlanda Airport.
                                            Telefonnummer till Polisen för att tex
 EMERGENCY                  Kontakt:                  göra en polisanmälan 114 14
                       08-508 28 508
Call 112                   info@svb.stockholm.se            POLIS
                       www.stockholmtown.com
 POLICE                                         City polisen finns på Kungsholms-
                       TRANSPORT                 gatan 37 eller ring 08 401 01 00
Visit the city police station at
                       Flyg                    LÄKARE
Kungsholmsgatan 37 or call
                       Stockholm Arlanda Flygplats
+46 8 401 01 00
                       Expresståg avgår var 15:e minut och    Besök Cityakuten på Apelbergs-gatan
                       tar 20 minuter. Flygbussarna avgår     48 eller ring 08 412 29 60
 DOCTOR
                       från Cityterminalen var 5:e eller
                       15:e minut och tar 35 minuter.
Visit Cityakuten at Apelbergsgatan 48
                       www.arlandaexpress.com
or call +46 8 412 29 60
                       www.flygbussarna.se
 INFORMATION REGARDING            Stockholm Skavsta Flygplats
 SAFETY                   Flygbussar avgår i anslutning till
                       avgående och ankommande flyg.
Always keep an eye on your bags,       Resan tar 80 minuter.
pocketbook and wallet, especially in     Transport till skärgården
crowds.                   Året runt kan du ta dig ut i Skärgården.
Taxis and many stores and restaurants    Båtarna avgår huvudsakligen från
accept credit cards.             Strömkajen eller Strandvägen. www.
To report a theft or other crime, call the  stromma.se
police at 114 14.              www.waxholmsbolaget.se
                                                     Stockholmtown.com 61
Stockholm – The Capital of Scandinavia
There are many reasons why Stockholm is the natural Capital of Scandinavia. One is that Stockholm is
positioned at the heart of the region, and enjoys the benefits of a world-class transport infrastructure.
Another is that Stockholm is the largest city in the largest country in Scandinavia. It is also where you find
the most multinational companies, the largest stock market and, not least, the most visitors. People come to
Stockholm for the food, the design and the music. Stockholm also offers a unique range of galleries and
museums, and every year the eyes of the world are on Stockholm when the Nobel Prizes are awarded.
Welcome to Stockholm – The Capital of Scandinavia.
                                         Stockholm Visitors Board
                                         P.O. Box 16282
                                         SE-103 25 Stockholm, Sweden
                                         Ph +46 8 508 28 508
                                         Fax +46 8 508 28 509
                                         info@svb.stockholm.se
                                         www.stockholmtown.com

								
To top