Docstoc

Yeu - Giay Vo

Document Sample
Yeu - Giay Vo Powered By Docstoc
					"Yêu có nghĩa phải chịu đựng sự giày vò. Để không bị giày vò bạn không cần phải yêu. Nhưng bạn lại phải chịu sự giày vò vì không được yêu. Vì thế yêu là giày vò và không yêu cũng là giày vò. Giày vò chính là giày vò. Để được vui vẻ, tốt nhất vẫn nên yêu. Vì thế vui vẻ cũng thành giày vò. Thế nên để không vui vẻ, bạn cần phải yêu. Hoặc cũng có thể vì quá vui vẻ, nên cảm thấy bị giày vò. Nhưng hy vọng bạn có thể hiểu được tôi muốn nói gì"


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:90
posted:12/25/2008
language:Vietnamese
pages:1