Good luck to you_ by mregg

VIEWS: 11 PAGES: 9

									Bạn có căng thẳng vì công việc không, hãy xả stress bằng cách sau:
1) Hãy điền tên của bạn vào ô này 2) Cho luôn biết luôn tuổi của bạn nhé 3) Hãy nghĩ về một nơi thật lãng mạn mà bạn muốn đến ngay lúc này, 4) … Và tên của người mà bạn tha thiết muốn đi cùng 5) … tên công sở nơi bạn đang làm 6) Thế còn tên của Sếp bạn là gì? 5) Hãy gõ chữ "Bat dau" vào ô xanh và nhấn "Enter"


								
To top