Uw foto's op DVD - Bestelformulier by malj

VIEWS: 35 PAGES: 3

									                                         Arcania IT
Bestelformulier Foto-DVD1. Gegevens besteller


Naam:           ___________________________________
Adres:          ___________________________________
Postcode:         ____________
Woonplaats:        ___________________________________
E-mail-adres:       ___________________________________


2. Gegevens foto-presentatie


Aantal foto’s:      _______
             Bij meer dan 70 foto’s: vanaf de 71e foto € 0,25 per foto


Volgorde         O standaard
             O afwijkend
             “standaard”: foto’s komen op volgorde van naam/nummer op de DVD.
             “afwijkend”: vul de gewenste volgorde hier (of op een aparte pagina) in.


Begin-titelbeeld:     Kleurcode: _____
             Tekst: _________________________________________________
             Als u geen kleurcode invult wordt code 1 (witte letters op blauwe achtergrond)
             gebruikt.


Eind-titelbeeld:     Kleurcode: _____
             Tekst: ___________________________________
             Als u geen kleurcode invult wordt dezelfde code gekozen als voor het begin-
             titelbeeld.


Code lettertype:     _______
             Als u niets invult wordt code 1 (Arial) gebruikt.


Gewenste beeldverhouding: O 4:3 (conventioneel TV-formaat)
             O 16;9 (breedbeeld)


Foto voor CD-doosje:   _______
             Vul hier naam/nummer in van de foto die gebruikt moet worden voor de
             voorzijde van het CD-doosje.
Arcania IT                   -1-                      www.arcania.nl
                                         Arcania IT
Bestelformulier Foto-DVD3. Opties


Wilt u meer teksten dan alleen aan het begin en aan het einde? Vul u wensen dan hier in:
Per tekst € 0,50 extra.
op / voor   foto-nummer (of -naam)     tekst______________________________________

_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________
_______    ___________________      __________________________________________

Wilt u extra kopiën van uw DVD?            O nee
                           O ja, ik wil ____ extra exemplaren
Extra DVD’s indien direct besteld: € 7,50 per exemplaar.

Hoe lang wilt u dat Arcania IT de
informatie bewaart die nodig is om achteraf
extra kopieën van uw DVD te maken?          O  1 maand
                           O  3 maanden
                           O  6 maanden
                           O  12 maanden
                           O  niet bewaren
Indien u niets invult wordt de informatie 1 maand bewaard.
Extra DVD’s indien achteraf besteld: €10,00 per exemplaar.
Arcania IT                     -2-                    www.arcania.nl
                                        Arcania IT
Bestelformulier Foto-DVDOverzicht van prijzen en opties


Standaard DVD: € 18,50

  Tot 70 foto’s kunnen worden aangeleverd voor een standaard DVD
  Standaard overgang tussen de foto's is een "overvloeier"
  Titel-beeld aan het begin en titel-beeld aan het einde
  - teksten volgens opgave van de klant
  - keuze uit achtergrond- en tekstkleuren en lettertypen
  Standaard tijdsduur: 4 seconden per foto plus 1 seconde voor elke overgang
  - bij 70 foto’s en 2 titel-beelden levert dat een presentatie op van 72 x 5 = 360 seconden = 6
  minuten

                                           e
  Standaard animatie (kleine zoom- en pan-bewegingen) op (gemiddeld) elke 3 foto
  - keuze wordt gemaakt door Arcania IT aan de hand van geschiktheid per foto
  Geluid: een of meer muzieknummers kunnen worden aangeleverd, bij voorkeur door middel
  van de originele CD of MP3-bestand(en)
  Het eindresultaat wordt afgeleverd op een DVD+R met daarop gedrukt één van de
  aangeleverde foto’s (de klant bepaalt welke).
  Standaard CD-doosje 12,5x14 cm
  De voorkant van het doosje bevat één van de aangeleverde foto’s (de klant bepaalt welke), met
  daarop een tekst, eveneens naar keuze van de klant

Opties

    Meer dan 70 foto’s? Vanaf de 71e foto: € 0,25 per extra foto
    Tekst-beelden tussen de foto’s of teksten “op” de foto’s?
     Per tekst(beeld) € 0,50
     - U moet dan natuurlijk wel precies aangeven wat de tekst is en voor (of op) welke foto die
     moet komen.
    Tekst-beelden tussen de foto's krijgen dezelfde kleurstelling als het begin-titelbeeld.
     Tekstbeelden markeren vaak de overgang naar een nieuw onderwerp. De beeld-overgang
     naar zo'n tekstbeeld wordt daarom afwijkend gemaakt van de standaard overgang.
    Teksten "op" foto's krijgen een kleur die voldoende contrasteert met wat er op de foto staat,
     en worden zo geplaatst dat de inhoud van de foto niet teveel wordt aangetast.
    Inscannen van "papieren" foto's: € 0,50 per foto
    Extra DVD’s (kopiën), tegelijk te leveren met origineel: € 8,50 per kopie
    Extra DVD’s (kopiën), achteraf te leveren: € 10,00 per kopie
     - Voor nabestellingen achteraf wordt de originele informatie (naar uw keuze) maximaal 12
     maanden bewaard bij Arcania IT, in de vorm van een zgn. image-bestand. Ook na afloop
     van deze termijn kan Arcania IT u helpen aan een extra exemplaar; hiervoor moet dan wel
     uw originele DVD worden aangeleverd.

Staat uw wens er niet bij? Neem dan contact op met Arcania IT. In overleg is er van alles mogelijk
om uw foto-DVD nòg aantrekkelijker te maken. Zolang uw wensen redelijkerwijze te realiseren zijn,
werkt Arcania IT daaraan graag mee. Natuurlijk zijn er vaak wat extra kosten aan verbonden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
Arcania IT                   -3-                     www.arcania.nl

								
To top