MP3 Player

					      ‫נגן 3‪MP‬‬
      ‫מדריך למשתמש 003-‪SB‬‬
‫יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני התחלת השימוש בנגן.‬
       ‫1‬
               ‫תוכן‬

          ‫תכונות בסיסיות‬
              ‫1. מבוא‬
     ‫2. תיאור ממשק ההפעלה‬
            ‫2.1 צג ‪LCD‬‬
             ‫2.2 לחיצים‬
             ‫2.3 סוללה‬
  ‫3. צג ה ‪-LCD‬ותיאור הפעולות‬
          ‫3.1 תפריט ראשי‬
          ‫3.2 מצב מוזיקה‬
          ‫3.3 מצב הקלטה‬
            ‫3.4 מצב קול‬
   ‫3.5 מצב רדיו ‪( FM‬אופציונלי)‬
      ‫3.6 מצב הגדרות מערכת‬
         ‫3.7 ספר טלפונים‬
       ‫3.8 כונן ‪Flash USB‬‬
          ‫3.9 פתרון בעיות‬
        ‫מפרט טכני‬    ‫3.10‬
‫2‬
                                ‫תכונות בסיסיות‬

‫מכשיר זה הוא נגן 3‪ MP‬בעל זיכרון ‪ ,Flash‬התומך בקובצי מוזיקה בתבניות 1‪,MP2 ,MP‬‬
 ‫הודות לטכנולוגיה הדיגיטלית החדישה ביותר‬  ‫3‪ ASF ,WMV ,WMA ,MP‬ו-‪.WAV‬‬
           ‫המשולבת בו מסוגל נגן זה להפיק צלילים באיכות הגבוהה ביותר .‬


                                     ‫תכונות‬
                                 ‫‪ ‬מראה חיצוני‬
                 ‫עיצוב חיצוני אופנתי ומעטפת מלוטשת למגע משי .‬

                    ‫‪ ‬תומך בתבניות רבות של קובצי מוזיקה‬
           ‫כגון תבניות 1‪ ASF ,WMV ,WMA ,MP3 ,MP2 ,MP‬ו-‪.WAV‬‬

                         ‫‪ ‬רדיו ‪ FM‬סטריאופוני (אופציונלי)‬
‫תומך בחיפוש תחנות אוטומטי או ידני . ניתן לשמור עד 04 תחנות רדיו (02 תחנות בכל‬
  ‫תקן) בתדרים שונים כדי ליהנות משידורי רדיו ‪ .FM‬הקלטה ישירה משידורי רדיו ‪.FM‬‬

                         ‫‪ ‬כונן ‪ FLASH‬ללא מנהל התקן‬
‫הנגן יכול לפעול ככונן ‪ FLASH‬ללא כל צורך בהתקנת מנהל התקן . בחלונות 0002 אין‬
                     ‫צורך להתקין עבורו תוכנת מנהל התקן .‬

                          ‫‪ ‬תאורת מסך ב-7 צבעים שונים.‬

                       ‫‪ 7 ‬מצבים של אקולייזר מוגדרים מראש‬
                ‫רגיל, רוק, פופ, קלאסי, רך, ג'ז והגברת בס דיגיטלית.‬

                      ‫‪ ‬מצבים שונים של השמעת מוזיקה‬
‫רגיל, השמעה חוזרת של שיר אחד , השמעת ספרייה , השמעה חוזרת של ספרייה ,‬
           ‫השמעה חוזרת של הכל, השמעה אקראית והשמעת הכרות .‬

                        ‫‪ ‬מצב חיסכון בחשמל וכיבוי אוטומטי‬
              ‫מצב שינה או מצב חיסכון בחשמל להארכת חיי הסוללה .‬

                               ‫‪ ‬ממשק משתמש גרפי.‬
                      ‫ממשק משתמש גרפי אינטראקטיבי מלא .‬                                    ‫1. מבוא‬
‫הנגן יכול לפעול בששה מצבי פעולה שונים : מצב מוזיקה , מצב הקלטה , מצב קול , מצב‬
‫‪ ,FM‬מצב הגדרות מערכת ומצב ‪ .USB‬לחמשת המצבים הראשונים ניתן להיכנס מתוך‬
           ‫התפריט הראשי. מצב ‪ USB‬מופעל רק כשהנגן מחובר למחשב.‬

                    ‫3‬
               ‫2. תיאור ממשק ההפעלה‬

                      ‫2.1צג ‪LCD‬‬
‫‪Repeat mode‬‬          ‫מצב חזרה‬
‫‪Bit Rate / File‬‬     ‫תבנית קובץ / קצב‬
‫‪Format‬‬               ‫סיביות‬
‫‪Program Mode‬‬         ‫מצב תוכנית‬
‫.‪Song No‬‬            ‫מספר שיר‬
‫‪Music Mode‬‬          ‫מצב מוזיקה‬
‫‪Battery indicator‬‬       ‫מחוון סוללה‬
          ‫4‬
                                 ‫2.2 לחיצים‬
         ‫‪USB‬‬           ‫תקע ‪USB‬‬
         ‫‪LCD display‬‬        ‫צג ‪LCD‬‬
         ‫‪Prev‬‬             ‫הקודם‬
         ‫‪Next‬‬              ‫הבא‬
         ‫‪Mode‬‬              ‫מצב‬
         ‫‪Play‬‬              ‫נגן‬
         ‫‪Earphone hole‬‬     ‫שקע לאוזניות‬
         ‫‪HOLD‬‬             ‫המתן‬
         ‫+/- ‪Volume‬‬      ‫הנמך /הגבר‬

                         ‫1.2.2 כניסה לתפריט ראשי‬
‫ניתן להיכנס לתפריטי המשנה של המצבים השונים באמצעות לחיצה על לחיץ ‪MODE‬‬
‫(מצב). ניתן לחלק את התפריטים לתפריט ראשי (לחיצה ארוכה על לחיץ ‪ MODE‬מתוך‬
‫מצב עצירה ), תפריט משנה השמעה (לחיצה קצרה ) ותפריט משנה מצב עצירה (לחיצה‬
                                 ‫קצרה).‬

                             ‫2.2.2 הפעלת השמעה‬
 ‫‪ ‬הלחיצים ‪( NEXT‬הבא) ו-‪( LAST‬אחרון) מאפשרים לבחור את השיר שברצונך לשמוע .‬
 ‫‪ NEXT‬ו-‪ LAST‬ללחיצי הרצה מהירה קדימה‬    ‫‪ ‬בעת השמעת שיר הופכים הלחיצים‬
                                 ‫ואחורה.‬
                  ‫5‬
                       ‫3.2.2 כניסה למצבי הפעולה השונים‬
             ‫מתוך התפריט הראשי ניתן להיכנס למצבי הפעולה השונים .‬
        ‫תפריט ראשי: (ניתן להיכנס אליו על- ידי לחיצה ארוכה על הלחיץ ‪)MODE‬‬


                           ‫מצב מוזיקה (‪:)Music mode‬‬


                          ‫מצב הקלטה (‪:)Record mode‬‬


                             ‫מצב קול (‪:)Voice mode‬‬                         ‫מצב רדיו ‪:)FM radio mode( FM‬‬                   ‫מצב הגדרות מערכת (‪:)System setup mode‬‬
                ‫מצב ‪ )USB mode( USB‬מופעל על-ידי חיבור למחשב :‬
                            ‫4.2.2 קביעת עוצמת הקול:‬
‫לחץ לחיצה קצרה על לחיץ -‪( VOL‬הנמך) כדי להנמיך את עוצמת הקול : לחץ לחיצה קצרה‬
                ‫על לחיץ +‪( VOL‬הגבר) כדי להגביר את עוצמת הקול .‬

                               ‫5.2.2 הדלקה וכיבוי‬
             ‫לחיצה ארוכה על לחיץ ‪( PLAY‬נגן) כדי להדליק את המכשיר .‬
            ‫לחיצה ארוכה על לחיץ ‪( STOP‬עצור) כדי לכבות את המכשיר .‬
‫הערה: בכל פעם אחרי התקנת סוללה חדשה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחיץ ‪ PLAY‬בלשך‬
                       ‫כמה שניות כדי להדליק את המכשיר .‬

                            ‫6.2.2 לחיץ ‪( HOLD‬המתן)‬
 ‫לחיצה על ‪ HOLD‬נועלת את הלחיצים . אם הלחיצים נעולים בעת שמחברים את הנגן‬
‫למחשב, הנגן נמצא במצב מוגן . יש לשחרר את הנעילה , ולא – אי אפשר לכתוב קבצים אל‬
                                      ‫הנגן.‬

                      ‫7.2.2 לחיצה קצרה על לחיץ ‪( PLAY‬נגן)‬
 ‫(בעת הקלטה משמש לחיץ זה לעצירת‬    ‫מפעילה את פעולת ההשמעה או עוצרת אותה‬
                                   ‫ההקלטה)‬


                    ‫6‬
                 ‫8.2.2 לחיצה קצרה או ארוכה על לחיץ ‪( REC‬הקלטה)‬
 ‫; לחיצה ארוכה מפסיקה את‬   ‫לחיצה קצרה מפעילה את פעולת ההקלטה או עוצרת אותה‬
                                   ‫ההקלטה‬

                               ‫9.2.2 שקע שמע (‪)Jack‬‬
                             ‫שקע שמע בתקן ‪.USB‬‬
                           ‫שקע שמע בתקן "אוזניות".‬

                                  ‫2.3 סוללה‬
 ‫הנגן כולל מחוון המציג א ת מצב הסוללה ; המחוון מציג שהסוללה מלאה כשהסוללה‬
                             ‫מספקת 5.1 וולט.‬


                           ‫3. צג ה-‪ LCD‬ותיאור הפעולות‬

                               ‫3.1 תפריט ראשי‬
‫עם הדלקתו הנגן נכנס למצב מוזיקה . על-ידי לחיצה על הלחיץ ‪( MODE‬מצב) ניתן‬
                    ‫להיכנס לתפריט הראשי כמוצג להלן :‬
‫באמצעות הלחיצים ‪ NEXT‬ו-‪ LAST‬ניתן לעבור ממצב למצב ולבחור מצב . לחיצה על‬
    ‫לחיץ ‪( MODE‬מצב) תכניס את המשתמש לתפריט המשנה של המצב שנבחר .‬


                               ‫מוזיקה‬  ‫1.‬
                               ‫הקלטה‬   ‫2.‬
                                 ‫קול‬  ‫3.‬
                                ‫‪FM‬‬   ‫4.‬
                            ‫מצב מערכת‬   ‫5.‬
                            ‫ספר טלפונים‬  ‫6.‬


                                   ‫3.2 מצב מוזיקה‬
‫התפריט כולל את הפונקציות השמעה , הפסקה זמנית , עצירה, הצג מילות שיר , בקרת‬
‫עוצמת קול , מחיקת קובץ , הרצה מהירה קדימ ה, הרצה מהירה אחורה , השמעת ‪,A-B‬‬
‫(קובץ‬   ‫חזור אחרי , השוואה, השמעה חוזרת מסוגים שונים , מצבי אקולייזר שונים .‬
              ‫בתבנית ‪ WMA‬אינו תומך בפונקציות חזור אחרי והשוואה )‬

                             ‫3.2.1 הצגת מילות שיר‬
‫נגן זה תומך בקובצי מילות שיר מסוג ‪ .*.LRC‬לקובץ מילות השיר ולקובץ המוזיקה חייב‬
‫להיות אותו שם . בעת השמעת שיר במצב מוזיקה , אם לשיר המושמע יש קובץ מילות‬
         ‫שבפינה השמאלית העליונה של הצג לסמל .‬    ‫שיר, הופך הסמל‬

                    ‫7‬
                             ‫כיצד להציג את מילות השיר ?‬

‫2. לחץ לחיצה ארוכה על הלחיץ ‪ MODE‬כדי‬              ‫1. יש קובץ מילות שיר‬
    ‫להיכנס לממשק מילות השירים .‬
‫4. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ ‪ MODE‬כדי‬               ‫3. הצגת מילות שיר.‬
         ‫לחזור למצב מוזיקה.‬
                        ‫5. המשתמש יכול לקרוא את מילות השיר‬
                          ‫באופן ידני באמצעות הלחיץ ‪.VOL‬‬


                             ‫3.2.2 תפריט משנה השמעה‬
   ‫במהלך השמעת מוזיקה , כדי להיכנס לתפריט משנה השמעת מוזיקה יש ללחוץ על‬
     ‫הלחיץ ‪ .MODE‬האפשרויות השונות של תפריט מש נה מוזיקה מפורטות להלן :‬

                                 ‫3.2.2.1 מצב חזרה‬
  ‫במהלך השמעת מוזיקה או הקלטת קובץ יכול המשתמש לבחור באחד ממצבי ההשמעה‬
            ‫החוזרת (כגון השמעה חוזרת רגילה או השמעה בסדר אקראי ).‬
  ‫האפשרות הראשונה בתפריט המשנה השמעת מוזיקה היא מצב השמעת מוזיקה . הנגן‬
                 ‫ישמיע את המוזיקה או הקובץ בהתא ם למצב שנבחר.‬

                                       ‫‪ ‬חזרה‬

      ‫קובצי המוזיקה יושמעו לפי הסדר עד‬              ‫"‪( "Normal‬רגיל)‬
         ‫לסיומם, ואז תיפסק ההשמעה .‬
   ‫השמעה שוב ושוב של אותו שיר שנבחר .‬          ‫‪( Repeat One‬חזור על אחד)‬
     ‫השמעת כל קובצי המוזיקה שבתיקייה .‬               ‫‪( Folder‬תיקייה)‬
   ‫ל קובצי המוזיקה‬   ‫השמעה חוזרת של כ‬       ‫‪( Repeat Folder‬חזור על תיקייה)‬
                 ‫שבתיקייה.‬
     ‫השמעה חוזרת של כל קובצי המוזיקה .‬          ‫‪( Repeat All‬חזור על הכול)‬

                                       ‫‪ ‬ערבוב‬

    ‫השמעת קובצי המוזיקה בסדר אקראי .‬                     ‫אקראי‬

                                       ‫‪ ‬הכרות‬

  ‫השמעת 01 השניות הראשונות של כל אחד‬                  ‫הכרות )‪(Intro‬‬
         ‫מהקבצים לפי סדר הקבצים.‬
                        ‫8‬
                                  ‫3.2.2.2 מצב אקולייזר‬

‫‪ MODE‬כדי‬     ‫2. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ‬         ‫1. במהלך השמעת מוזיקה.‬
        ‫להיכנס לתפריט משנה השמעה .‬
‫‪ MODE‬כדי‬       ‫3. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לבחור את 4. לחיצה קצרה על לחיץ‬
 ‫להיכנס לתפריט משנה של מצב איקוולייזר .‬                ‫מצב איקוולייזר .‬
     ‫5. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬ובלחיץ ‪ MODE‬קיימים שבעה מצבי איקוולייזר שונים :‬
                        ‫כדי לבחור את מצב האיקוולייזר הרצוי .‬
                   ‫רגיל‬
                   ‫רוק‬
                   ‫פופ‬
                  ‫קלאסי‬
                    ‫רך‬
                    ‫ג'ז‬
        ‫הגברת בס דיגיטלית- ‪DBB‬‬


                                 ‫3.2.2.3 מצב חזרה‬
                  ‫‪ ‬באמצעות לחיצה על לחיץ ‪ REC/A-B‬כדי להיכנס.‬
                          ‫‪ ‬כניסה מתפריט משנה השמעה‬

                                     ‫חזור מ-‪ A‬ל-‪B‬‬
‫‪ MODE‬כדי‬      ‫2. לחיצה קצרה על לחיץ‬     ‫1. במהלך השמעת מוזיקה או קובץ קול‬
      ‫להיכנס לתפריט משנה השמעה .‬                     ‫מוקלט.‬
‫‪ MODE‬כדי‬      ‫4. לחיצה קצרה על לחיץ‬    ‫3. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לבחור את‬
        ‫להיכנס לתפריט משנה חזרה .‬                  ‫מצב חזרה.‬
 ‫לחץ על לחיץ ‪ NEXT‬כדי לקבוע את נקודה‬      ‫5. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לקבוע את‬
                    ‫‪.B‬‬    ‫נקודה ‪ ,A‬הסמל ‪ B‬מתחיל להבהב לקראת‬
‫‪A‬‬    ‫הנגן יחזור וישמיע את הקטע מנקודה‬                ‫הגדרת נקודה ‪.B‬‬
‫לנקודה ‪ B‬מספר מוגדר מראש של פעמים ,‬
 ‫המשתמש יכול‬    ‫ואז יצא ממצב החזרה .‬
 ‫השתמש בלחיץ ‪ LAST‬כדי להגדיר מחדש‬
               ‫את נקודה ‪.A‬‬

 ‫* במצב חזרה ניתן להשתמש בלחיצים +‪ VOL‬ו-‪ VOL‬כדי להגדיר את מהירות ההשמעה .‬

                                 ‫‪ ‬חזור אחרי‬
 ‫2. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי להיכנס‬         ‫1. במהלך החזרות על קטע ‪.A-B‬‬
     ‫לתפריט המשנה מצב חזור אחרי.‬
‫– 4. בסיום ההקלטה ישמיע הנגן את הקטע -‪A‬‬   ‫יופיע הסמל‬  ‫3. במקום סמל החזרה‬
‫‪ B‬המקורי. על-ידי לחיצה על לחיץ ‪NEXT‬‬   ‫חזור אחרי . מרגע זה הנגן יתחיל בהקלטת‬
        ‫קול. משך ההקלטה יהיה זהה לאורך הקטע ניתן לעבור למצב השוואה .‬
                                     ‫‪.A-B‬‬
      ‫* במצב זה לחיצה על לחיץ ‪ LAST‬תחזיר את המשתמש למצב חזרה על ‪.A-B‬‬
                      ‫9‬
                                 ‫‪ ‬השוואה‬
‫2. אחרי השמעת הקטע ‪ A-B‬המקורי יושמע‬   ‫1. במצב השוואה משתנה תחילה הסמל ל-‬
 ‫קטע הקול המוקלט, והסמל משתנה ל- .‬       ‫ומושמע הקטע ‪ A-B‬המקורי.‬
                    ‫3. אחרי השמעת הקטע המוקלט יושמע שוב‬
                   ‫הקטע ‪ A-B‬המקורי. וחוזר חלילה , עד‬
                       ‫שהמשתמש ילחץ על לחיץ ‪.MODE‬‬
      ‫* במצב זה, לחיצה על לחיץ ‪ LAST‬תחזיר את המשתמש למצב חזור אחרי .‬
‫* בשלושת המצבים שלעיל ניתן לצאת ממצב חזרה על- ידי לחיצה קצרה על הלחיץ ‪.MODE‬‬

                                ‫4.2.2.3 מספר חזרות‬
 ‫מספר החזרות קובע כמה פעמים ברציפות‬     ‫ראה הגדרת משך הזמן של תאורת הרקע .‬
                       ‫יושמע הקטע ‪ A-B‬בטרם יצא ממצב חזרה.‬

                           ‫5.2.2.3 מרווח זמן בין חזרות‬
 ‫ראה הגדרת משך הזמן של תאורת הרקע . נתון זה קובע את משך הזמן בין שתי חזרות .‬
                            ‫יחידת המידה היא שניות .‬

                             ‫6.2.2.3 מחיקת קובץ‬
‫במצב מוזיקה, השמעה ו-‪ FM‬המשתמש יכול למחוק קבצים קשורים . (לא חל על ‪)GD-403L‬‬

‫‪ MODE‬כדי‬   ‫1. בממשק עצירה (במצב ‪ FM‬אין ממשק 2. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ‬
      ‫להיכנס לתפריט משנה עצירה .‬                 ‫עצירה).‬
‫3. השתמש בלחיצים ‪ NEXT‬או ‪ LAST‬כדי 4. לחץ לחיצה קצרה על הלחיץ ‪ MODE‬כדי‬
         ‫לבחור באפשרות "‪ ( "delete one‬מחק אחד) להיכנס לממשק מחיקה.‬
                          ‫או "‪( "Delete all‬מחק הכול).‬
 ‫5. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לעבור מ- 6. השתמש בלחיץ ‪ MODE‬כדי לאשר את‬
               ‫המחיקה.‬         ‫"‪( "NO‬לא) ל-"‪( "YES‬כן)‬

   ‫האפשרות "‪ "Delete All‬תמחק את כל הקבצים באותה תבנית שבספרייה הקיימת .‬
‫(למשל, במצב מוזיקה , האפשרות "‪ "Delete All‬תמחק קובצי מוזיקה בספרייה הקיימת , אך‬
                           ‫קובצי הקלטת קול לא ימחקו .)‬

           ‫במצב ‪ FM‬המשתמש יכול למחוק את תחנות הרדיו שנשמרו מראש .‬

                                 ‫7.2.2.3 ספרייה‬
‫ניתן לשמור קבצים בספריות שונ ות (את הספרייה יש ליצור מראש באמצעות המחשב ). הנגן‬
                             ‫יכול להכיל עד 9 ספריות.‬

‫‪ MODE‬כדי‬  ‫2. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ‬               ‫1. בממשק עצירה.‬
     ‫להיכנס לתפריט משנה עצירה .‬
  ‫‪ MODE‬כדי 4. בחר את הספרייה הרצויה באמצעות‬        ‫3. לחץ ששנית על הלחיץ‬
        ‫הלחיצים ‪ NEXT‬ו-‪.LAST‬‬          ‫להיכנס לממשק בחירת ספרייה .‬
                      ‫5. לחץ שוב על לחיץ ‪ MODE‬כדי לבחור את‬
                                      ‫הספרייה.‬
‫. לשלושה‬  ‫הערה: למצב מוזיקה , למצב הקלטה ולמצב קול יכולות להיות ספריות שונות‬
                    ‫מצבים שונים יכולות להיות שלוש ספריות שונות .‬

                    ‫01‬
                                  ‫3.3 הקלטת קול‬
                     ‫בנגן זה ניתן לשמור עד 99 קבצים בכל ספרייה.‬

                               ‫1.3.3 הקלטה מידית:‬
      ‫במצב עצירה ניתן להתחיל להקליט מיד על- ידי לחיצה על לחיץ ‪( REC‬הקלטה).‬

‫‪ REC‬תפסיק‬    ‫2. לחיצה קצרה על לחיץ‬     ‫1. לחץ לחיצה קצרה על ‪ REC‬כדי להתחיל‬
  ‫זמנית את ההקלטה (מונה הזמן מהבהב).‬                    ‫להקליט.‬
‫4. לחיצה ארוכה ע ל לחיץ ‪ REC‬תסיים את‬      ‫3. כדי להמשיך בהקלטה לחץ לחיצה קצרה‬
               ‫ההקלטה.‬               ‫נוספת על לחיץ ‪.REC‬‬


                            ‫2.3.3 הקלטה מתוך מצב הקלטה:‬

‫2. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי להיכנס למצב‬
                          ‫1. הכנס לתפריט הראשי‬
               ‫הקלטה.‬
‫3. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ ‪ MODE‬כדי 4. לחיצה קצרה על לחיץ ‪ PLAY‬תפעיל את‬
              ‫ההקלטה.‬          ‫להיכנס למצב הקלטה.‬
                  ‫5. ההפעלה דומה להקל טה מידית , אך‬
                   ‫משתמשים בלחיץ ‪ PLAY‬במקום בלחיץ‬
                                  ‫‪.REC‬‬

                      ‫* קובץ הקול המוקלט ישמר בספרייה הנוכחית .‬
 ‫* הסימן "‪ ( "Space Full‬אין מקום פנוי ) מציין כי אין מקום פנוי בזיכרון לאחסון קובץ הקול‬
                                        ‫המוקלט.‬
           ‫* ההודעה "‪ "Dir Full‬מציינת שיש כבר 99 קבצים בספרייה הנוכחית.‬
           ‫* במהלך ההקלטה ניתן להשתמש רק בלחיצים ‪ PLAY‬ו-‪.REC/A-B‬‬

                               ‫3.3.3 בחירת סוג הקלטה.‬

‫2. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ ‪ MODE‬כדי להיכנס‬       ‫.‬  ‫בממשק עצירת הקלטה‬    ‫1.‬
         ‫לתפריט משנה סוג הקלטה .‬
‫‪ NEXT‬כדי 4. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ ‪ MODE‬כדי להיכנ ס‬    ‫3. השתמש בלחיץ‬
      ‫.‬  ‫לתפריט משנה של מצב הקלטה‬    ‫לבחור את סוג ההקלטה הרצוי .‬

 ‫‪ MODE‬כדי לאשר את סוג‬     ‫‪ NEXT‬כדי 6. השתמש בלחיץ‬    ‫5. השתמש בלחיץ‬
                  ‫ההקלטה הרצוי.‬  ‫לבחור את סוג ההקלטה הרצוי .‬
           ‫7. לחץ על לחיץ ‪ PLAY‬כדי להתחיל סוגי ההקלטה האפשריים הם :‬
      ‫א. הקלטה באיכות גבוהה, תבנית ‪.WAV‬‬              ‫להקליט.‬
         ‫ב. הקלטת זמן ארוך, תבנית ‪.ACT‬‬
‫.‪c‬הקלטה באיכות גבוהה עם בקרת קול אוטומטית ,‬
 ‫תבנית ‪(.WAV‬ההקלטה נפסקת כשלא מאותר קול).‬
 ‫.‬   ‫ד. הקלטת זמן ארוך עם בקרת קול אוטומטית‬
 ‫תבנית ‪( ACT‬ההקלטה נפסקת כשלא מאותר קול ).‬                     ‫11‬
                                   ‫4.3 מצב קול‬

 ‫2. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לבחור את‬             ‫1. היכנס לתפריט הראשי.‬
                ‫מצב קול.‬
 ‫‪ PLAY‬כדי להתחיל‬    ‫3. לחץ לחיצה קצרה על הלחיץ ‪ MODE‬כדי 4. לחץ על לחיץ‬
           ‫בהשמעת קובץ קול.‬         ‫להיכנס לממשק של מצב קול .‬
         ‫6. קביעת עוצמת הקול‬             ‫5. בחירת קובץ קול.‬
      ‫+‪ : VOL‬הגברת עוצמת הקול.‬    ‫לחיץ ‪ :LAST‬בחירה בקובץ הקול הקודם .‬
       ‫-‪ : VOL‬הנמכת עוצמת הקול.‬     ‫לחיץ ‪ :NEXT‬בחירה בקובץ הקול הבא .‬


                              ‫5.3 מצב ‪( FM‬אופציונלי)‬

 ‫‪NEXT‬כדי לבחור את‬   ‫2. השתמש בלחיץ‬
               ‫מצב ‪.FM‬‬    ‫.‬        ‫1. היכנס לתפריט הראשי‬

           ‫‪MODE‬כדי 4. חיפוש אוטומטי.‬     ‫3. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ‬
‫לחץ על לחיץ ‪ LAST‬או ‪ NEXT‬למשך 2‬
 ‫י של‬  ‫שניות. הנגן יתחיל חיפוש אוטומט‬             ‫להיכנס למצב ‪.FM‬‬
‫תחנות רדיו , ויעצור כשיאתר תחנה . ניתן‬
   ‫להפסיק את תהליך החיפוש האוטומטי‬
‫באמצעות לחיצה על אחד הלחיצים ‪LAST‬‬
                ‫או ‪.NEXT‬‬

     ‫6. שמירת תחנת הרדיו שאותרה .‬           ‫5. כיוונון‬
‫לחץ על לחיץ ‪ LAST‬כדי לעבור 001‪ KHz‬לחץ לחיצה קצרה על לחי ץ ‪ MODE‬כדי‬
‫להיכנס לתפריט משנה ‪ .FM‬לחץ על לחיץ‬              ‫אחורה.‬
   ‫לחץ על לחיץ ‪NEXT‬כדי לעבור 001‪ MODE KHz‬כדי לשמור את תחנת הרדיו‬
                               ‫קדימה.‬
                ‫שאותרה.‬

         ‫8. קביעת עוצמת הקול‬      ‫7. האזנה לתחנת ‪ FM‬רצויה.‬
      ‫ניתן לבחור להאזין לכל אחת מתחנות ה- ‪ : VOL+ FM‬הגברת עוצמת הקול.‬
       ‫-‪ : VOL‬הנמכת עוצמת הקול.‬ ‫שנשמרו בזיכרון על- ידי לחיצה על הלחיץ‬
                                   ‫‪.PLAY‬‬

                                      ‫הערה:‬
                      ‫9. המשתמש יכול לבחור בין טווח ‪ FM‬תקני‬
                      ‫רגיל (78–801‪ )MHz‬לבין טווח ‪ FM‬בתקן‬
                       ‫יפני (67–09‪ .)MHz‬היכנסו לתפריט משנה‬
                      ‫של מצב ‪ ,FM‬והשתמשו בלחיץ ‪ NEXT‬כדי‬
                            ‫לבחור את תקן ה-‪ FM‬המתאים.‬


‫* בכל אחד משני התקנים "‪ ( "normal‬רגיל) ו-"‪ ( "Japan‬יפני) ניתן לשמור עד 02 תחנות‬
                                      ‫רדיו.‬
           ‫* כדי למחוק תחנת רדיו ‪ FM‬שנשמרה, ראה סעיף מחיקת קבצים.‬                    ‫21‬
                  ‫6.3 מצב הגדרות מערכת (‪:)System setup mode‬‬

                                 ‫1.6.3 כיצד להיכנס?‬
                         ‫המשתמש יכול להגדיר פרמטרים .‬
 ‫2. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לבחור את‬              ‫1. היכנס לתפריט הראשי.‬
         ‫מצב הגדרות מערכת.‬
                       ‫3. לחץ לחיצה קצרה על לחיץ ‪ MODE‬כדי‬
                         ‫להיכנס לתפריט משנה הגדרות מערכת .‬

                                    ‫2.6.3 תיאור‬
                             ‫1.2.6.3 הגדרת מועד הקלטה‬
‫2. לחץ לחיצה קצרה על הלחיץ ‪ MODE‬כדי‬             ‫1. מצב הגדרות מערכת.‬
     ‫להיכנס לממשק של מועד הקלטה .‬
 ‫3. השתמש בלחיצים -‪ VOL‬ו+‪ VOL‬כדי 4. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי להגדיר את‬
              ‫הערך הרצוי.‬ ‫טה.‬   ‫להתחיל להגדיר את מועד ההקל‬
                        ‫"‪( "Years‬שנים) מתחיל להבהב.‬
                     ‫5. בסיום קביעת מועד ההקלטה לחץ על‬
                             ‫לחיץ ‪ MODE‬ליציאה.‬

                   ‫2.2.6.3 הגדרת משך הזמן של תאורת הרקע‬
 ‫2. השתמש בלחיץ ‪ NEXT‬כדי לבחור את‬        ‫1. מתוך ממשק הגדרות מערכת.‬
    ‫הגדרת משך הזמן של תאורת הרקע.‬
‫3. לחץ לחיצה קצרה על הלחיץ ‪ MODE‬כדי 4. השתמש בלחיצים ‪ NEXT‬ו-‪ LAST‬כדי‬
  ‫להגדיר את משך הזמן של תאורת הרקע .‬  ‫להיכנס לממשק של הגדרת משך הזמן של‬
                                   ‫תאורת הרקע.‬
                         ‫5. אחרי הגדרת משך הזמן של תאורת‬
                          ‫הרקע לחץ על לחיץ ‪ MODE‬ליציאה.‬

                                 ‫3.2.6.3 הגדרת שפה‬
          ‫דומה להגדרת האיקוולייזר , ראה מצב איקוולייזר בסעיף 2.2.2.3.‬

                                 ‫4.2.6.3 הגדרת כיבוי‬
               ‫דומה להגדרת משך זמן תאורת רקע, ראה סעיף 2.2.6.3.‬
 ‫לנגן זה יש מצב חיסכון בחשמל ומצב שינה . במצב חיסכון בחשמל הנגן יתחיל בספירה‬
‫אחורנית של מספר שניות קבוע מראש . אם שום לחיץ או מק ש לא נלחץ במהלך הספירה ,‬
‫הנגן יכבה באופן אוטומטי . על הנגן להיות במצב עצירה . הגדרת פרק זמן של 0 משמעותה‬
                           ‫לא להפעיל את החיסכון בחשמל .‬
 ‫במצב שינה הנגן יתחיל בספירה אחורנית של מספר שניות קבוע מראש . אם שום לחיץ או‬
               ‫מקש לא נלחץ במהלך הספירה, הנגן יכבה באופן אוטומטי .‬
                    ‫הערה: מצב שינה פועל פעם אחת אחרי הפעלתו.‬

                               ‫5.2.6.3 הגדרות חזרה‬
                           ‫הנוהל דומה להגדרת מצב קול.‬
         ‫במצב הפעלה ידני ניתן להפסיק את החזרה על קטע ‪ A-B‬באופן ידני בלבד.‬
       ‫במצב הפעלה אוטומטי ניתן להפסיק את החזרה על קטע ‪ A-B‬באופן אוטומטי .‬


                    ‫31‬
                                 ‫6.2.6.3 השוואה‬
                   ‫ההפעלה דומה להגדרת משך זמן תאורת רקע.‬

                                 ‫7.2.6.3 מצב זיכרון‬
                         ‫מציג את קיבולת הזיכרון הפנוי .‬

                               ‫8.2.6.3 גרסת חומרה‬
                        ‫מידע על גרסת החומרה של הנגן.‬

          ‫* הערה: ניתן להשתמש בלחיץ ‪ PLAY‬כדי לצאת מכל תפריטי משנה.‬


                           ‫ספר טלפונים‬     ‫7.3‬
                            ‫1. היכנס לתפריט הראשי:‬                ‫2.לחץ על לחיץ ‪ Next‬כדי לבחור במצב ספר טלפונים‬

                ‫‪TEL‬‬


     ‫3. לחץ על לחיץ ‪ Mode‬כדי להיכנס לתפריט משנה ספר טלפונים המוצג להלן :‬                         ‫4. אפשרויות תפריט המשנה הן :‬
                             ‫‪ ‬עיון בספר הטלפונים‬
         ‫המשתמש יכול לעיין במידע שבספר הטלפונים של נגן ה- 3‪.MP‬‬
                              ‫‪ ‬ייבוא ספר טלפונים‬
   ‫באמצעות תוכנית השיר ות של ספר הטלפונים ניתן ליצור במחשב קובץ מסוג‬
‫‪ Tel_save.bin‬ולשמור אותו בספריית השורש ב- ‪ .U-disk‬פונקציה זאת מאפשרת‬
                        ‫לייבא קובץ זה אל נגן ה-3‪.MP‬‬
                              ‫‪ ‬ייצוא ספר טלפונים‬
‫3‪ MP‬ושומרת אותו כקובץ‬   ‫פונקציה זאת מייצאת את המידע שבספר הטלפונים של נגן ה‬
             ‫טקסט קריא בשם ‪ Tel-Expt.bin‬בספריית השורש ב-‪U-disk‬‬

                              ‫8.3 כונן ‪USB Flash‬‬
 ‫ניתן לראות נגן זה ככונן ‪ .USB Flash‬הוא תומך ב- 89‪( Window‬יש צורך בהתקנת‬
 ‫תוכנת מנהל התקן ); ב-‪ Window 2K‬או במערכות מאוחרות יותר (אין צורך להתקין מנהל‬
‫התקן); ב-3.01 ‪ Mac OS X‬או במערכות מאוחרות יותר ; וב-0.8 ‪ Linux Red hat‬או‬
                             ‫במערכות מאוחרות יותר .‬
‫נגן זה תומך בטעינה מממשק ‪ ,USB‬וניתן להפעיל אותו אפילו בלי סוללה . כאשר הנגן‬
      ‫מחובר ליציאת ה-‪ USB‬של המחשב, הוא יכול להימצא באחד משלושה מצבים .‬
                    ‫41‬
               ‫2. מצב הורדה‬               ‫1. מצב המתנה‬
                                    ‫3. מצב הטענה‬


                                   ‫9.3 פתרון בעיות‬
              ‫בדוק או החלף את הסוללה .‬      ‫אי אפשר להדליק את הנגן‬
‫ודא שעוצמת הקול אינה מכוונת לאפס . ודא שהאוזניות‬     ‫אינך שומע שום צליל באוזניות‬
‫מחוברות לנגן היטב . השמעת קובצי 3‪ MP‬פגומים עלולה‬
                ‫לגרום לרעש או לדממה.‬
         ‫ודא שבחרת בהגדרת השפה הנכונה.‬      ‫בצג מופיעים תווים מיוחדים .‬
 ‫העבר את הנגן למקום אחר , או כבה מכשיר אלקטרוני‬       ‫קליטה גרועה של רדיו ‪.FM‬‬
      ‫אחר. ייתכן שאוזניות הנגן תפעלנה כאנטנה .‬
 ‫ודא שתקע ה- ‪ USB‬תקין ושהוא מחובר היטב למחשב .‬       ‫לא ניתן להוריד מוזיקה לנגן .‬
‫התקן תוכנת מנהל התקן מתאימה . בדוק האם יש מספיק‬
                  ‫מקום פנוי בזיכרון .‬


                                   ‫01.3 מפרט טכני‬
               ‫13 מ"מ על 07 מ"מ על 71 מ"מ‬            ‫גודל‬
                  ‫52 גרם (לא כולל סוללה)‬          ‫משקל‬
                ‫מטריצת נקודות (23 על 821)‬           ‫צג ‪LCD‬‬
‫‪( USB 2.0 FS‬קריאה – 0001 ‪ ,KByte‬כתיבה 0001-009‬              ‫ממשק ‪USB‬‬
                          ‫‪)KByte‬‬
               ‫46‪ M256 ,M128 ,M‬או 215‪M‬‬          ‫זיכרון ‪:Flash‬‬
                      ‫סוללת ‪ AAA‬אחת‬            ‫סוללה‬
                     ‫קצב דגימה: 8‪zHK‬‬           ‫הקלטה‬
           ‫תקן:‪)Kbps 8( ACT ,)Kbps 32( WAV‬‬
            ‫זמן הקלטה: 53 שעות (‪)M128 ,ACT‬‬
  ‫הספק יציאה מרבי לאזניות : 01 מיליווט כפול 2 (ב-23 אוהם)‬    ‫3‪,WAV ,WMA ,MP‬‬
          ‫קצב סיביות ב-3‪Kbps320–Kbps8 :MP‬‬             ‫‪ASF‬‬
 ‫קצב סיביות ב-‪ ,WMA‬ב-‪ WMV‬וב-‪Kbps384–Kbps5 :ASF‬‬
                ‫היענות תדר: 02‪KHz20–Hz‬‬
                    ‫יחס אות לרעש: 58‪Bd‬‬

    ‫טווח תדרים: 67‪ MHz96–MHz‬או 78‪MHz108–MHz‬‬      ‫רדיו ‪( FM‬אופציונלי)‬
                 ‫שמירת תחנות:02+02‬
                 ‫יחס אות לרעש: 54‪Bd‬‬
       ‫1‪WAV ,ASF ,WMV ,WMA ,MP3 ,MP2 ,MP‬‬         ‫תבניות מוזיקה‬
                      ‫לא רלוונטי‬   ‫טמפרטורת פעולה‬
                     ‫סינית ואנגלית‬          ‫שפה‬
  ‫מערכות מחשב נתמכות ‪Linux 2.4.2 ,Mac OS 10 ,Windows 98/SE/ME/2K/XP‬‬
    ‫הערה: לספק שמורה הזכות לשנות את המדריך למשתמש ללא הודעה מראש .‬
                      ‫51‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:51
posted:3/27/2010
language:Hebrew
pages:15