Google Earth workshop

Document Sample
Google Earth workshop Powered By Docstoc
					In deze workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

    Google Earth verkennen
    Voorbeelden van Google Earth in het onderwijs
    Zelf opdrachten maken met Google Earth

Google Earth verkennen

Voor deze workshop gebruik je de uitleg zoals die te vinden is op:
http://www.gerarddummer.nl/google_earth/uitleg/index.htm. Na elk stukje uitleg volgt
een opdracht die hieronder te vinden is.

Gebruik van het searchvenster
Landen zoeken.

Probeer het volgende:
   Vlieg naar China (China)
   Vlieg daarna naar Zuid-Afrika (South Africa)
   Vlieg tenslotte naar Estland (Estonia)

Plaatsen zoeken

Probeer het volgende:
   Zoek New York op
   Zoek Rotterdam op
   Zoek je eigen geboorteplaats op.
   Zoek je favoriete vakantiebestemming op.

De werking van het bedieningspaneel
    Vlieg naar de Mount Everest. Zoom een stukje uit. Tilt het beeld, draai om de
    berg heen en herstel daarna de opties.

Het menu gebruiken
Welk land ligt op 20 graden noorderbreedte en 80 graden oosterlengte?
Antwoord:

Welk land ligt op 10 graden zuiderbreedte en 50 graden westerlengte?
Antwoord:

Welk land ligt op 60 graden noorderbreedte en 110 graden westerlengte?
Antwoord:

Welk land ligt op 52 graden en 25 minuten noorderbreedte en 6 graden 5 minuten
oosterlengte?
Antwoord:
Workshop Google Earth, Hogeschool Domstad, Gerard Dümmer                1
Hoeveel kilometer is het ongeveer van Londen naar Den Haag (hemelsbreed).
Antwoord:

Als je van noord naar zuid door Frankrijk rijdt, hoeveel kilometer heb je dan ongeveer
afgelegd?
Antwoord:

Hoeveel kilometer leg je af als je van de oostkust naar de westkust gaat van
Amerika?
Antwoord:

Layers oftewel Lagen

3D Buildings
   Zorg dat je de optie 3D Buildings hebt aangevinkt.
   Bekijk de wolkenkrabbers in New York eens.

Hoogste gebouwen van Rotterdam: Op http://rotterdamlandmarks.hoppinger.com/
vind je een overzicht van de hoogste gebouwen van Rotterdam. Download deze en
doe de tour.
Roads
Zorg dat je de opties Roads hebt aangevinkt.
(open de volgende placemark wegennetwerk 1 en wegennetwerk 2)
   Wat valt je op aan de manier waarop de wegen lopen?

Antwoord:Railroads
Zorg dat je de opties railroads hebt aangevinkt.
(open de volgende placemark spoornetwerk 1 en spoornetwerk 2)
   Bekijk hoe de spoorwegen lopen. Welke overeenkomsten en verschillen zie je
   met de wegen?
Antwoord:
Workshop Google Earth, Hogeschool Domstad, Gerard Dümmer               2
Border
Zorg dat je de opties borders hebt aangevinkt.
(open de volgende placemark grenzen1)

Hoe lopen de grenzen van de landen in het Noorden van Afrika?
Antwoord:


Zie je dit ook terug in Europa?
Antwoord:


Waar in de wereld lijken de grenzen zoals die in Noord-Afrika? (Je mag ook kijken
binnen één land naar de onderverdeling).

Placemarks

    Zet een placemark op de plek van je school en geeft het de naam van je
    school
    Zet een placemark op je favoriete vakantieland en geef het de naam van het
    land
    Zet een placemark op je woonplaats en geef het de naam van je woonplaats.

Google Earth in het onderwijs
Je kunt GE ook in het onderwijs gebruiken. Je kunt er verschillende lessen mee
maken. Op http://www.werkenmetgoogleearth.nl/ vind je een aantal opdrachten die je
in de klas zou kunnen doen. De opdrachten vind je onder het kopje Opdrachten.

Digiles
Open de digiles. Het is een zipbestand dat je moet uitpakken. Zet het zipbestand op
een plek op de computer(bijvoorbeeld op het Bureaublad) en klik met rechts op de
link en kies voor Doel opslaan als… Pak het bestand uit (unzippen) op de volgende
manier: Klik met rechts op het bestand en kies voor Winzip >> Extract to here. Open
het WORD-bestand. Volg de link in het WORD-bestand.

Webwandeling
Open de webwandeling over de Aardbeving. Bekijk het filmpje op de voorkant en
doorloop de vragen voor jezelf.

Earthquest
Open de Earthquests. Kies een Earthquest in de websitevorm uit. De earthquests
(Reis om de wereld in 80 dagen, Klimaten van de wereld en Bergen) zijn
oorspronkelijk gemaakt om in Google Earth bekeken te worden. In GE open je
daarom via het menu Tools >> Web. Kopieer de URL naar de adresbalk in GE.
Bijvoorbeeld de link:
Workshop Google Earth, Hogeschool Domstad, Gerard Dümmer               3
http://www.gerarddummer.nl/google_earth/opdrachten/earthquest/80dagenwebsite/in
leiding.htm.Zelf opdrachten maken met Google Earth
1) Kies een onderwerp waarmee je aan de slag wilt
2) Kijk of je onderwerp in GE goed tot zijn recht komt.
3) Bedenk wat voor soort opdracht je wilt maken:
  a) Waarnemen
  b) Herkennen
  c) Verklaren
  d) Waarderen
4) Bedenk of voor de opdracht alleen GE nodig is of dat GE het uitgangspunt is. Kijk
  op: http://www.werkenmetgoogleearth.nl/ onder het kopje Inhoudelijk of er ideeën
  zijn die je aanspreken.
Workshop Google Earth, Hogeschool Domstad, Gerard Dümmer              4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7
posted:3/27/2010
language:Dutch
pages:4