Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

_____________ Google AdSense _________

VIEWS: 88 PAGES: 5

									วิธีลงทะเบียน Google AdSense ทําอย่างไร ?


 ในขณะนี้ Google Adsense ยังไม่รองรับภาษาไทย แต่อีกไม่นานนี้
 จะรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยด้วย
 ในการสมัครถ้าเว็บของคุณเป็นภาษาไทยให้ทําหน้าที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ สัก 2-3 หน้า แล้วใช้หน้านั้น ๆ
 สมัคร โดยคลิกที่ Click Here to Apply แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ Google กําหนด
 แล้วรอการตอบรับจาก Google ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ในการตรวจสอบข้อมูล

 ข้อมูลที่ต้องกรอกในการสมัคร
 Website URL: [?] ใส่ชื่อเว็บของคุณ ตัวอย่างเช่น www.bcoms.net
 Website language: เลือกภาษา ให้คุณเลือกเป็น English ครับ
 Account type: [?] เลือกประเภทของเว็บคุณ ว่าเป็นเว็บส่วนตัว หรือเว็บเกี่ยวกับธุรกิจ
 Country or territory: เลือกประเทศ ในที่นี้เลือกประเทศไทยครับ
 Payee name (full name): ใส่ชื่อผู้รับเงิน

 ** หมายเหตุ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับเงิน และประเทศได้ หลังจากที่คุณสมัคร ให้ดูดี ๆ
 ว่ากรอกถูกต้องหรือไม่

 Address line 1: , Address line 2 (optional): ใส่ที่อยู่
 City: แขวง/ตําบล
 State, province or region: จังหวัด
 Zip or postal code: รหัสไปรณีย์
 Phone: เบอร์โทรศัพท์ เช่น 02-2345868 ก็ให้กรอก 6622345868 หรือ 04-0077562 ก็เป็น
 6640077562
 Fax (optional): เบอร์ Fax
 Email preference: ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกครับ (อันนี้ Google จะส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงทิปต่าง ๆ
 มาให้คุณครับ)
 Product(s): [?] ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง 2 อันเลยครับ ทั้ง AdSense for Content และ AdSense for
 Search
 Policies ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยครับ อันนี้เป็นข้อตกลงของ Google เช่น
 จะไม่คลิกโฆษณาบนเว็บของตัวเอง หรือให้คนอื่นคลิก ,ไม่โฆษณาในเว็บที่ไม่เหมะสม ลามกอนาจาร เป็นต้น
 Email address: ใส่อีเมล์ของคุณ
 Password: ใส่รหัสผ่าน (7 ตัว หรือมากกว่านั้น)
 Re-enter password: ใส่ รหัสผ่าน ซ้ําอีกครั้ง

 ** หมายเหตุ ข้อมูลของคุณต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 เมื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ครบแล้วให้คลิกที่ Submit Information
 หลังจากนั้นให้คุณไปเช็คอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ เพื่อยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วให้รอประมาณ 2-3 วัน เพื่อ Google
 ตรวจสอบข้อมูลของคุณ และจะส่งอีเมล์มาแจ้งว่าคุณสมัครผ่านหรือไม่ ถ้าคุณผ่านการสมัครแล้ว ก็ให้อ่าน
 วิธีเอา Code ไปติดที่เว็บคุณ ต่อนะครับ
 เว็บไซต์ที่ Google ห้ามไม่ให้สมัคร (ถึงสมัครไปก็ไม่ผ่าน)
 • ความรุนแรงต่อต้านบุคอื่นกลุ่มหรือองค์กร
 • Hacking
 • Spam Keyword
 • เว็บไซต์การพนัน
 • โฆษณาทําเพื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีเนื้อหาอย่างอื่นเลย
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
 • สิ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้ บุคคลที่สามมาแสวงหาผลประโยชน์
 • อาวุธสงคราม
 • ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล
 • บุหรี่
 • การปลอมแปลงสินค้า
 • เวปที่โกหกหลอกหลวง
 • เว็บลามกอนาจาร
 วิธีเอา Code Google AdSense ไปติดที่เว็บคุณ ?
อันดับแรกให้คุณ Login เข้า Google AdSense ก่อนที่ https://www.google.com/adsense เมื่อ Login
เข้า Google AdSense เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ AdSense Setup จะมี Ads ให้เลือก 3 หัวข้อใหญ่ ๆ
คือ

• AdSense for content
การนําโฆษณาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเว็บไซต์ของคุณไปติด ( Contextual Advertising)
สําหรับ AdSense for content มีตัวเลือก 2 ตัวย่อย คือ
- Ad unit : โฆษณาที่มีทั้งข้อความ และ รูปภาพ โดยโฆษณานั้นจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับเว็บไซต์ของคุณ
- Link unit : โฆษณาที่มีลักษณะเหมือนลิงค์ โดยโฆษณานั้นจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับเว็บไซต์ของคุณ เช่นกัน

• AdSense for search
การนําช่องค้นหา (Search Box) ไปติดไว้ที่เว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์ได้ทั่วโลก
หรือจะค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณเท่านั้นก็ได้ และเช่นกัน
คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของช่องค้นหาให้มีความเหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไม่ยาก
คุณจะได้รายได้จากการคลิกเว็บไซต์ที่ อยู่ในตําแหน่งสปอนเซอร์ ของผลการค้นหาที่แสดงออกมาจากการค้นหา

หมายเหตุ สําหรับ Site language ให้เลือกเป็นภาษา English , Your site encoding ให้เลือก Unicode
(UTF-8) นะครับ

• Referrals
การแนะนํา บริการต่าง ๆ ของ Gogle เมื่อมีคนใช้บริการ คุณก็จะมีรายได้จากการแนะนํา
สําหรับ Referrals มีตัวเลือก 4 ตัวย่อย คือ
- Google AdSense : คุณจะได้เงินเมื่อมีคนมาสมัครต่อจากคุณ แต่ผู้สมัคคนนั้น ๆ ต้องได้ 100$ คุณก็จะได้
100$ เช่นกัน (แต่ได้ครั้งเดียวใน 180 วัน)
- Google AdWords : คุณจะได้เงินเมื่อมีคนมาสมัครใช้บริการ Google AdWords จากเว็บของคุณ
คุณจะได้ 20$ เมื่อผู้ใช้บริการ Google AdWords นั้น ๆ ใช้บริการของ Google AdWords ครบ 100$
- Firefox : คุณจะได้ 1$ เมื่อมีคนดาวน์โหลด Firefox จากเว็บของคุณ แต่ผู้ดาวน์โหลดนั้น ๆ ต้องไม่เคยติดตั้ง
Firefox มาก่อน
- Picasa : คุณจะได้ 1$ เมื่อมีคนดาวน์โหลด Picasa จากเว็บของคุณ แต่ผู้ดาวน์โหลดนั้น ๆ ต้องไม่เคยติดตั้ง
Picasa มาก่อน

เมื่อคุณต้องการ Ads ตัวไหนไปติดที่เว็บของคุณก็ให้คลิกไปที่ Ads นั้น ๆ แล้วทําตามขั้นตอนที่ Google
แนะนํา เมื่อได้ code ก็นําไปติดไว้ที่เว็บของคุณ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามแก้ไข Code นั้น ๆ โดยด็ดขาด

ข้อกําหนดในการวาง Google AdSense
• Ad unit ไม่เกิน หน้าละ 3 จุด
• Link unit ไม่เกินหน้าละ 1 จุด
• Search Box ไม่เกินหน้าละ จุด
• Referrals ไม่เกินหน้าละ 4 จุด โดยห้ามซ้ํากัน

คุณสามารถนํา Code ไปติดไว้ที่เว็บใด ๆ ก็ได้ถ้าเป็นเว็บของคุณ มี 10 เว็บก็ติดได้ทั้ง 10 เว็บครับ
                         ข้อห้ามของ Google AdSense
 เมื่อคุณทํา Google AdSense ขอแนะนํานะครับว่าห้ามโกง หรือทําผิดกฎของ Google
 โดยเข็ดขาดเพราะนั่นคือเว็บของคุณจะไม่สามารถสมัคร Google AdSense ได้อีกเลย รวมถึงตัว
 คุณดองด้วย และถ้าเห็นใครทําผิดกฎของ Google ก็ให้อีเมล์ไปแจ้งเจ้าของเว็บไซต์นั้น ๆ
 เพราะเห็นมีหลายท่านบอกว่า ถ้าประเทศใดโกง Google AdSens มาก ๆ เดี๋ยว Google จะ แบนทั้งประเทศ
 (อันนี้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหน) ถ้าอีเมล์ไปแจ้งแล้วยังไม่เชื่อ ก็แจ้ง Google เลยครับ (อันนี้โหดไปปล่า)

 ข้อห้ามต่าง ๆ ของ Google
 • ห้ามทําการดัดแปลง Code ได้มาอย่างไรก็ใส่เข้าไปในเว็บของคุณแบบนั้น ห้ามทําการเปลี่ยนโดยเข็ดขาด
 • ห้ามคลิกโฆษณาของตัวเอง หรือให้เพื่อน ๆ ช่วยคลิก หรือทําในลักษณะ ร่วมด้วยช่วยกันคลิก
 • ห้ามเขียนคําเชิญชวนให้คลิก หรือเขียนหลอกผู้ใช้เพื่อให้คลิก ตัวอย่างเช่น "ช่วยคลิกเพื่อสนับสนุเว็บเรา"
 ให้ใช้ได้แค่ "sponsored links" หรือ "advertisements." เท่านั้น
 • เมื่อคลิกโฆษณา Google AdSense จะต้องไม่เปิดหน้าใหม่ขึ้นมา (_blank)
 • ทําเนื้อหาอย่างเดี่ยว แล้ว Copy ออกมาเป็นหลาย ๆ หน้า
 • ห้ามวาง Google AdSense ในหน้าที่มีการ Download พวก MP3 , Clip Video , News Group ต่าง
 ๆ หรือหน้าเว็บเปล่า ๆ ที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย
 • ห้ามวาง Google AdSense ไปในเมล์ลิส ที่ส่งไปหาสมาชิกเว็บไซต์ของคุณ
 • ห้ามวาง Google Adsense ในหน้าที่ทําขึ้นมาเพื่อ เฉพาะเจาะจงเที่จะให้แสดง Google Adsense
 • ห้ามวาง Google AdSense ที่ Pop Up
 • ห้ามใช้ Soft Ware เพื่อบังคับให้คลิกโดยอัตโนมัติ
 • ห้ามใช้ Soft Ware เพื่อทําการโปรโมทเว็บของคุณ เช่น Web Promotor
 • เคารพเครื่องหมายการค้าของ Google อย่าเอาแบนเนอร์ หรือโลโก้ ของ Google มาใช้โดยเด็ดขาด
 (ขนาดผมจะตั้งชื่อโดเมนเนมว่า thaigoogleadsense.com ยังไม่ได้เลยครับ อันนี้ผมอี เมล์ไปถามมา)
 • องค์ประกอบของเว็บเพจจะต้องไม่ไปบดบังคลุมเคลือ Google AdSense และสีโฆษณา
 จะต้องเป็นสีเดียวกับองค์ประกอบของเว็บเพจแม้กระทั่งตัวหนังสือและตัวอักษรจะต้องมอง เห็น
 • ถ้ามีอีเมล์ของ Google มาหา หรือเตือนอะไร ๆ บางอย่างในสิ่งที่คุณทําผิด ให้รีบตอบอีเมล์นั้นทันที
 • ห้ามวางรูปไว้ใกล้ Ads เพื่อหลอกให้ผู้เข้าชมเว็บหลงคลิก คิดว่าเป็นเนื้อหาของรูปนั้น ๆ
 (อันนี้เป็นกฎใหม่ครับ)

 นี่คือข้อห้ามของการทํา Google AdSense ให้ปฎิบัติอย่างเคร่งคัดนะครับจะได้ไม่โดนแบน
 แต่สําหรับการทําเว็บไซต์ผมทําด้วยใจครับ ไม่ได้หวังว่าจะได้น้อยได้มาก เท่าไร เพราะเมื่อ ก่อนไม่มี Google
 AdSense ผมก็ทํามาตลอด ทําด้วยใจรักนะครับ พอดีมี Google AdSense
 ก็ดีพอมีค่าใช้จ่ายในการทําเว็บบ้าง ไม่ต้องควักกระเป๋าของตัวเอง

 พึงระลึกไว้เสมอว่า การให้คือสิ่งที่คุณควรทําเป็นอันดับแรก อย่าคิดแต่ได้ฝ่ายเดียว ($)
 ถ้าคุณรู้จักให้กับท่านอื่น ๆ รับรองได้ว่าผลตอบแทนก็จะกลับมาหาคุณ อย่างแน่นอน


Google AdWords คือ โฆษณาในรูปแบบ pay per click ข้อดี คือ
เสียค่าใช้จ่ายตามจริง เมื่อผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น
และโฆษณาจะปรากฏให้ผู้ชมเห็นตามคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ
กลุ่มคาที่คุณเลือกไว้ซึ่งเป็นคาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
งบประมาณ เริ่มต้นที่ 300 บาท ต่อ วัน

ค่าใช้จ่ายการลงโฆษณา ผ่านเสิร์ช เอนจิ้นในรูปแบบ Cost Per Click
ของแต่ละแคมเปญจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มคาหรือคีย์เวิร์ดที่เลือกใช้
คีย์เวิร์ดคาใดที่เป็นที่นิยม และมีคู่แข่งขันเป็นจานวนมาก ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก 1
ครั้งก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น
ความชานาญในการเลือกคีย์เวิร์ดและการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
ช่วงระยะเวลาและความต่อเนื่องของแคมเปญ
จานวนชิ้นงานโฆษณาของแต่ละแคมเปญ ระบบการดูแลบริหารแคมเปญ
เพื่อให้เกิดราคาต่อคลิกที่มีประสิทธิผลสูงสุด ทั้งหมดล้วนส่งผลถึงงบประมาณที่ใช้ใน
การโฆษณาทั้งสิ้น


   รู้จักกับอีเบย์ (eBay.com)

                 อีเบย์ คือ
                 ตลาดประมูลสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
                 มีสินค้ามากถึง 14 ล้านชิ้น และมีสินค้าถูกประมูล
                 1,000 ครั้งต่อวินาที
                 ซึ่งมีสินค้าไทยได้ถูกขายออกไปแล้ว มากกว่า 1
                 ล้านชิ้น และมีคนไทยมีรายได้จากอีเบย์ไม่ต่ากว่า 5
                 ล้านบาท

                 สาหรับที่มาที่ไปคาว่า eBay
                 นั้นจริงๆแล้วย่อมาจากคาว่า Echobay
                 เพราะเป็นชื่อบริษัทดั้งเดิมของเจ้าของอีเบย์
                 ตอนแรกจะจดชื่อว่า Echobay
                 แต่พอเช็คกลับกลายมีคนจดไปแล้ว
                 ทั้งๆที่ช่วงนั้นคนจดโดเมนน้อยมาก ก็เลยย่อมาเป็น
                 eBay.com


   สถิติจากอีเบย์

   1. สินค้าประเภท รูปภาพวาด ถูกขายออกไปทุกๆ 14 วินาที คลิกดูที่นี่
   2. สินค้าประเภท CD ถูกขายออกไปทุกๆ 3 วินาที คลิกดูที่นี่
   3. สินค้าประเภท เสื้อผ้าผู้หญิง ถูกขายออกไปทุกๆ 1 วินาที คลิกดูที่นี่
   4. สินค้าประเภท แหวน ถูกขายออกไปภายใน 1 วินาที คลิกดูที่นี่
   5. สินค้าประเภท กล้องดิจิตอล ถูกขายออกไปภายใน 5 วินาที คลิกดูที่นี่


   ขั้นตอนสมัครอีเบย์

   1. เข้าสู่เว๊บไซต์ eBay.com
   2. คลิกคาว่า Register เพื่อลงทะเบียนสมัคร
   3. เลือกประเทศ Thailand
   4. กรอกข้อมูลส่วนตัวเราลงไป พร้อมอีเมลที่ต้องการสมัคร
   5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จให้ไปยืนยันตัวที่อีเมล
   6. หากยืนยันตัวเสร็จจะขึ้นตัว เครื่องหมายถูกสีเขียว หมายถึง
   ท่านได้เป็นสมาชิกอีเบย์เรียบร้อย


   ขั้นตอนการประมูลสินค้า

   1. เลือกสินค้าที่ท่านสนใจในบนอีเบย์
   2. อ่านรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนว่า เป็นของมือ 1 หรือมือ 2
 หรือแตกหักหรือไม่
 3. กดปุ่ม Place Bid เพื่อประมูลสินค้า
 4. กรอก จานวนเงินที่ต้องการประมูล ในช่องว่างที่ปรากฎ
 5. หลังจากนั้นก็จะได้รับเมลมาว่า ท่านได้ประมูลสินค้าชิ้นนี้ และคอยจนหมดเวลา
 หรือแข่งประมูลจนจบ
 6. หากท่านเป็นผู้ชนะก็จะมีอีเมลมาบอกว่า " You won eBay Item:XXXX "
 7. จากนั้นก็ให้คอย invoice จากผู้ขาย หรือไม่ก็เข้าไปจ่ายหน้าสินค้าเลยก็ได้
 8. เมื่อจ่ายเสร็จก็รอคอยสินค้าส่งมาถึงบ้าน
 9. หากได้รับสินค้าแล้ว เช็คตรวจสอบ หากสมบูรณ์ก็ให้ Feedback Positive ไป


สมัครเป็นผู้ขาย

 1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นผู้ขาย คลิกที่นี่
 2. กรอกรหัสบัตรเครดิต เพื่อใช้ตัดค่าธรรมเนียม
 3. หากบัตรเครดิตถูกต้อง ก็จะมีตัว เครื่องหมายถูกสีเขียว หมายถึง
 ได้สมัครเป็นผู้ขายเรียบร้อย

 * หมายเหตุ: ดูค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นอีเบย์เพิ่มเติม: คลิกที่นี่ *


กฎข้อระเบียบ

 1. ผู้ขายในเมืองไทยต้องได้รับการยืนยันเลข 4 ตัวจาก PayPal เป็น Thai-Verified
 เสียก่อน
 2. ชื่ออีเบย์และใน PayPal ต้องตรงกัน และทาเรื่องผูกกันได้ที่: คลิกที่นี่
 3. ห้ามขายของที่มี แบรนเนมลิขสิทธิ์ มีความเสี่ยงต่อการโดนระงับมากที่สุด

								
To top