Huong_dan_su_dung_KIS_2009

Document Sample
Huong_dan_su_dung_KIS_2009 Powered By Docstoc
					                        Kaspersky Internet Security 2009
KASPERSKY LAB
Kaspersky® Internet Security 2009
     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
          © Kaspersky Lab tại Việt Nam
           http://www.Kaspersky.vn
          Ngày cập nhật: Tháng 08 năm 2008

                                     Trang 1
                                                Kaspersky Internet Security 2009

MỤC LỤC                                                              Số Trang


I.  Giới thiệu về phần mềm Kaspersky ...........................................................................................3
II.  Cài đặt Kaspersky Internet Security 2009..................................................................................3
  1. Yêu cầu cấu hình hệ thống máy tính..........................................................................................3
  2. Vấn đề lưu ý trước khi cài đặt ....................................................................................................3
  3. Hướng dẫn cài đặt .....................................................................................................................4
  4. Kích hoạt License Kaspersky bằng Activation Code ..................................................................6
  5. Kích hoạt License Kaspersky bằng License Key File ...............................................................10
  6. Các bước cần làm sau khi hoàn thành quá trình cài đặt ..........................................................13
III.  Các tính năng chính của Kapersky Internet Security 2009.................................................13
  1. Khả năng bảo vệ trong thời gian thực (Protection) ..................................................................13
   1.1. Phòng chống tất cả Malware (Anti-Malware) ........................................................................13
       Bảo vệ file và bộ nhớ (Files and Memory) ........................................................................14
       Bảo vệ Email và chương trình chát (Email and IM)...........................................................15
       Bảo vệ các traffic Web (Web traffic)..................................................................................16
   1.2 Khả năng bảo mật hệ thống (System Security) .....................................................................18
       Bảo vệ ứng dụng (Application Filterring)...........................................................................18
       Tường lửa cá nhân (Firewall)............................................................................................21
       Khả năng chống lại các mối đe dọa chưa từng biết tới (Proactive defense).....................23
   1.3. Bảo vệ chống hacker, lừa đảo online (Online Security) ........................................................24
       Phòng chống tấn công mạng (Intrusion Prevention System) ............................................25
       Chống lại hành vi lừa đảo online (Anti-Phishing) ..............................................................25
       Chống quay số không được chứng thực (Anti-Dialer) ......................................................25
   1.4. Bảo vệ chống spam, banner, quản lý truy cập Internet (Content Filltering) ..........................26
       Phòng chống spam email (Anti-Spam)..............................................................................27
       Phòng chống banner quảng cáo (Banner Ad Blocker) ......................................................30
       Quản lý thời gian và nội dung khi truy cập Internet (Parental Control)..............................31
  2. Khả năng Scan hiệu quả ..........................................................................................................35
       Quyét toàn bộ (Full scan)..................................................................................................35
       Quyét nhanh (Quick scan) ................................................................................................38
       Quyét theo yêu cầu (Virus scan) .......................................................................................38
  3. Khả năng Update linh hoạt.......................................................................................................39
  4. Quản lý License tiện lợi............................................................................................................43
IV.   Các tính năng khác của Kaspersky Internet Security 2009 ................................................44
  1. Add tin tưởng một đối tượng (Threats and exclusion)..............................................................44
  2. Tính năng hiện thông báo tương tác người dùng (Notification) ...............................................46
  3. Tính năng tạo Report ...............................................................................................................48
  4. Xem và quản lý các đối tượng bị xử lý (Detectted) .................................................................50
  5. Khả năng tương tác với khách hàng (Feedback) .....................................................................52
  6. Thay đổi giao diện (Appearance) .............................................................................................53
  7. Đặt password bảo vệ................................................................................................................53
  8. Save, load, reset cấu hình........................................................................................................53
  9. Bàn phím ảo.............................................................................................................................54
  10. Network monitor.......................................................................................................................54
V. Support của công ty Nam Trường Sơn Distribution ..............................................................55


                                                                   Trang 2
                                  Kaspersky Internet Security 2009
 I. Giới thiệu về phần mềm Kaspersky
Một máy tính bị nhiễm virus đồng nghĩa với quá trình xử lý của máy tính sẽ trở nên chậm chạp, dữ liệu bị
mất mát, các thông tin mật bị rò rĩ, hệ điều hành bị lỗi...Kaspersky, một trong những chương trình Anti-
Virus được đánh giá cao nhất hiện nay sẽ giúp bảo vệ an toàn máy tính cho bạn. Kaspersky được sử dụng
bởi đông đảo người dùng Internet và đạt rất nhiều giải thưởng của các tổ chức có uy tín.
  Kaspersky bảo vệ máy tính của bạn trong những trường hợp nào?
     Ngăn chặn virus khi truy cập Internet.
     Chống sự lây lan virus trong môi trường mạng LAN.
     Ngăn cản virus xâm nhập máy tính qua đường email, các chương trình chát (IM), các thiết bị lưu
     trữ mở rộng như USB, đĩa mềm, đĩa CD…

  Kaspersky bảo vệ máy tính của bạn trước những mối đe dọa nào?
     Bảo vệ máy tính khỏi tất cả các mối nguy hiểm như: worms, virus, trojan, adware, spyware,
     riskware, rootkits, hacker, spam,…

II. Cài đặt Kaspersky Internet Security 2009
  1. Yêu cầu cấu hình hệ thống máy tính
   •  75 MB cho khoảng trống ổ đĩa cứng.
   •  Ổ đĩa CD-ROM.
   •  Microsoft Internet Explorer 5.5 trở lên.
   •  Microsoft Windows Installer 2.0.
  Với hệ điều hành: Microsoft Windows XP Home Edition (SP2 hoặc hơn), Microsoft Windows XP
  Professional (SP2 hoặc hơn), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
  Yêu cầu:
  • CPU Intel Pentium 300 MHz hoặc cao hơn
  • 256 MB của RAM hoặc cao hơn
  Với hệ điều hành: Microsoft Windows Vista Starter x32, Microsoft Windows Vista Home Basic,
  Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows
  Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate.
  Yêu cầu:
  • CPU Intel Pentium 800 MHz 32-bit (x86)/ 64-bit (x64) hoặc cao hơn
  • 512 MB of RAM hoặc cao hơn

  2. Vấn đề lưu ý trước khi cài đặt
  Trước khi cài đặt chương trình này, phải chắc chắn rằng không có phần mềm Anti-Virus nào khác
  đang hoạt động (Kaspersky không thể tồn tại cùng lúc với Bitdefender, Symantec, Trendmicro,…).
  Đảm bảo giờ hệ thống trên máy tính phải trùng khớp với giờ hiện tại (Múi giờ của Việt Nam là
  GMT+07:00). Nếu giờ máy tính bị sai, bạn sẽ không thể kích hoạt được chương trình.
  Việc chia sẽ mã số kích hoạt cho nhiều máy tính sử dụng cùng lúc, vượt quá số lượng cho phép của
  bản quyền sẽ dẫn đến việc mã số kích hoạt bị khóa hoàn toàn. Kaspersky Lab sẽ không chịu trách
  nhiệm hỗ trợ đối với các trường hợp này.

                                                Trang 3
                                   Kaspersky Internet Security 2009

  Kaspersky Internet Security 2009 chỉ sử dụng cho máy tính cá nhân. Các doanh nghiệp nên dùng sản
  phẩm Kaspersky Open Space Security để sử dụng đúng chức năng tốt nhất của Kaspersky Lab.

  3. Hướng dẫn cài đặt
Bạn có thể cài đặt từ đĩa CD được cung cấp kèm theo thẻ bản quyền. Ngoài ra bạn cũng có thể download
bản cài đặt từ trang web http://www.Kaspersky.vn/tai.html
  Bước 1: Bỏ đĩa cài đặt vào máy tính, sao đó click vào biểu tượng Install hoặc click đôi vào file cài đặt
  được download từ Internet.
  Bước 2: Quá trình cài đặt bắt đầu. Click Next:
  Bước 3: Quá trình cài đặt sẽ hỏi bạn có đồng ý chấp nhận các thỏa thuận về License với nhà sản xuất
  không? Chọn I accept the terms of the License Agreement sau đó bấm Next để qua bước kế tiếp.
                                                 Trang 4
                           Kaspersky Internet Security 2009
Bước 4: Chọn loại cài đặt là: Express installation
Bước 5: Click chọn Install
                                       Trang 5
                                  Kaspersky Internet Security 2009

   Chờ từ 2 đến 3 phút để tiến hành cài đặt chương trình Kaspersky vào máy tính.
   Quá trình cài đặt vào máy đã hoàn thành. Bấm Next để bắt đầu quá trình kích hoạt license.
  4. Kích hoạt License Kaspersky bằng Activation Code
Bản quyền được cung cấp tới bạn dưới dạng activation code (những con số), để kích hoạt thành công
bạn phải đảm bảo là máy tính được kết nối Internet và thời gian của máy tính phải chính xác với giờ hiện
tại bạn đang sinh sống.
   Bước 1: Click Next để tiến hành kích hoạt bản quyền.
                                                 Trang 6
                               Kaspersky Internet Security 2009


•  Bước 2: Chọn Activation online
•  Bước 3: Nhập vào dãy số gồm 20 con số được cung cấp trong quá trình mua license. Sau đó bấm
  Next
•  Bước 4: Kaspersky yêu cầu bạn điền các thông tin:
    - Email: Địa chỉ email của bạn.
    - Location: Chọn Viet Nam.
    - City: Điền vào tên tỉnh thành bạn đang sinh sống.


                                            Trang 7
                                  Kaspersky Internet Security 2009

  Sau khi kích hoạt thành công Kaspersky sẽ gửi đến email của bạn một ID và Password để truy cập vào
  trang https://support.Kaspersky.com/en/PersonalCabinet đây là nơi chứa bản backup license cho bạn,
  ngoài ra bạn cũng có thể tạo các yêu cầu support trực tiếp đến hãng từ đây.
•  Lúc này chương trình sẽ tự động kết nối đến cơ sở dữ liệu của Kaspersky và thực hiện việc xác thực
  key. Bấm Finish
•  Feedback với Kaspersky Security Network: Là tính năng cao cấp của Kaspersky cho phép tự động
  gửi các thông tin về virus và các vấn đề khác gặp phải khi sử dụng Kaspersky. Các thông tin này giúp
  Kaspersky nhận dạnh, update nhanh các mối đe dọa mới, cải tiến tính năng sản phẩm cũng như dịch
  vụ. Chọn tất cả sau đó bấm Next                                                 Trang 8
                                   Kaspersky Internet Security 2009
•  Bấm Yes để đổng ý.
•  Bấm Finish để restart lại máy. Quá trình cài đặt cũng như kích hoạt license đã thành công.
                                                 Trang 9
                                  Kaspersky Internet Security 2009


  5. Kích hoạt License Kaspersky bằng License Key File
Đây là cách thứ 2 để kích hoạt license. Nhằm hỗ trợ bạn lưu trữ license và kích hoạt license bằng License
key file, Kaspersky cho phép bạn chuyển đổi từ activation code (dãy số bao gồm 20 ký tự) sang
license key file (license dạng file có đuôi mở rộng là.key).

•  Bước 1: Vào trang web: https://activation.Kaspersky.com/ điền mã số kích hoạt license vào ô
  Activation code sau đó bấm Next. Nếu bạn có Customer ID và Password vui lòng điền vào ô bên
  dưới, nếu bạn là người dùng mới thì không cần điền.
•  Bước 2: Điền thông tin Email, Location, City. Kaspersky sẽ gửi đến email của bạn CustomerID và
  Password để truy cập đến trang web hỗ trơ người dùng của Kaspersky:
  https://support.Kaspersky.com/en/PersonalCabinet
                                                Trang 10
                                  Kaspersky Internet Security 2009

•  Bước 3: Bấm Download key để download license file về máy tính. Giải nén file đó bạn sẽ được một
  file với đuôi mở rộng là .key.
•  Bước 4: Sau khi đã download và giải nén được License Key file ta có thể kích hoạt license Kaspersky
  bằng file này trong trường hợp cài đặt lại phần mềm hay kích hoạt khi không có kết nối Internet.

•  Click chọn Activation using the key file.
•  Bấm Browse để đi đến đường dẫn lưu file license
                                               Trang 11
                                  Kaspersky Internet Security 2009
•  Bấm Activate để tiến hành kích hoạt.
   Quá trình kích hoạt hoàn thành bấm Next để restart lại máy.
                                              Trang 12
                                 Kaspersky Internet Security 2009


  6. Các bước cần làm sau khi hoàn thành quá trình cài đặt
  Kiểm tra trạng thái Kaspersky: Biểu tượng     màu đỏ xuất hiện ở cuối màn hình chứng tỏ là
  Kaspersky đã hoạt động tốt.
  Update virus: Sau khi cài đặt hoàn thành và khởi động lại máy, Kaspersky hiện thông báo yêu cầu bạn
  update virus. Chọn Yes để bắt đầu update virus từ server.
  Scan virus: Kaspersky hiện thông báo yêu cầu bạn scan toàn bộ máy tính. Click chọn Yes để bắt đầu
  scan toàn bộ máy tính của bạn.


III. Các tính năng chính của Kapersky Internet Security
 1. Khả năng bảo vệ trong thời gian thực (Protection)
KIS bảo vệ máy tính của bạn khỏi tất cả các mối đe dọa trong thời gian thực.
Các tính năng để tạo nên khả năng này bao gồm: Anti-Malware, Online Security, System Security,
Content Filtering

 1.1. Phòng chống tất cả Malware (Anti-Malware)
                                               Trang 13
                                      Kaspersky Internet Security 2009

•    Malware: Là thuật ngữ để chỉ chung cho tất cả các loại virus, spyware, adware, riskware, rootkit, trojan..
•    Kapersky phòng chống Malware theo 3 con đường: Files and Memory, Email and IM, WebTraffic

       Bảo vệ file và bộ nhớ (Files and Memory)
•    Tính năng này giúp bảo vệ máy tính của bạn chống lại sự xâm nhập của virus lây lan qua files và bộ
    nhớ. Tính năng này sẽ được load khi bạn khởi động máy tính, nó sẽ quyét bộ nhớ RAM của máy tính,
    quyét tất cả các file được mở, được saved và đang chạy.
•    Mặc định mức bảo vệ của file and memory nằm ở mức recommend (được khuyến khích) bạn có thể
    thay đổi các setting bằng cách: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings Anti-Malware
    Files and Memory    Settings
   1.Tab General             2.Tab Performance           3.Tab Additional

• Tab General
 o All file (mức bảo vệ high): quyét tất cả các file.
 o Files scanned by format (mức bảo vệ mặc định): quyét theo chuẩn của Kaspersky
 o Files scanned by extension (mức bảo vệ thấp): chỉ quyét một số file mở rộng được định nghĩa bởi
  Kaspersky.
 o All removable drives: bảo vệ tất cả các ổ đĩa gắn ngoài: usb, thẻ nhớ,..
 o All hard drives: bảo vệ tất cả các ổ đĩa cứng
 o All network drives: bảo vệ tất cả các ổ đĩa mạng
 o Nếu bạn check bỏ bất cứ phần nào sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của KIS
   Tab Performance
  o Trong phần này, bạn có thể thiết lập để Kaspersky hoạt động tốt hơn, bạn có thể đánh dấu check thêm
   dòng “Heuristic analysis” để tăng khả năng phát hiện virus, tuy nhiên điều này cũng làm cho việc scan
   lâu hơn và tốn nhiều tài nguyên máy hơn.
  o “Scan only new & changed files” (mặc định): mặc định thì khi được cài vào máy tính, KIS sẽ yêu cầu
   người dùng quét toàn bộ máy để ghi nhận thông tin của tất cả các file có trên máy tính. Tính năng
                                                     Trang 14
                                 Kaspersky Internet Security 2009

   Scan only new & changed files (mặc định) sẽ dựa vào các thông tin này để quyết định xem sẽ quét
   những file nào, chỉ những file bạn thêm vào, sửa chữa thì mới được bảo vệ. Điều này làm cho KIS
   quét toàn bộ hệ thống lại nhanh hơn cũng như bỏ qua các file cũ khi bạn mở nó lên.
 o  Scan archives   quét các file nén
 o  Scan installation packages   quyét các file cài đặt
 o  Scan embedded OLE objects (mặc định) quyét các macro trong file Office.

 • Tab Additional
 Thẻ này mô tả cách KIS sẽ bảo vệ bạn khỏi virus từ các file như thế nào ?
 o Smart mode (mặc định): Chế độ thông minh, khi người dùng truy cập thư mục nào đó, KIS sẽ âm thầm
  quét virus trong thư mục đó.
 o On access and modification: khi truy cập và sửa đổi file hoặc thư mục
 o On access: khi truy cập vào file hoặc thư mục (chỉ đọc nội dung file)
 o On modification: chỉ khi sửa đổi file hoặc thư mục

     Bảo vệ Email và chương trình chát (Email and IM)
Tính năng này giúp bảo vệ máy tính của bạn chống lại sự xâm nhập của virus qua con đường email và IM
(các chương trình chát).
 • Mail Anti-Virus: Quyét các email vào và ra khỏi máy tính bạn, hỗ trợ các giao thức email: POP3,
   SMTP, IMAP, MAPI và NNTP, hỗ trợ các chương trình email: Outlook Express, Microsoft Outlook, The
   bat !
 • IM: Khi bạn sử dụng các chương trình chát như ICQ, MSN, Yahoo, KIS sẽ bảo vệ máy tính của bạn
   khỏi sự xâm nhập của virus qua con đường này.
Mặc định mức bảo vệ của Email and IM nằm ở mức recommend (được khuyến khích và công nhận), bạn
có thể thay đổi các setting bằng cách: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings Anti-Malware
Email and IM   Settings
                                               Trang 15
                                    Kaspersky Internet Security 2009
  1.Tab General               2.Tab Perfomance        3.Tab Attachment filter

  Tab General
Incoming and outgoing email (mặc định): KIS sẽ scan tất cả các email gửi và nhận. Nếu bạn muốn chỉ
scan những email nhận vào chọn: Incoming email only
  Tab Perfomance
Phương pháp scan heuristic analysis: phương pháp này có nghĩa là các đối tương đang thực thi trong hệ
thống sẽ được phân tích bởi KIS. Nếu phát hiện một mối nguy hiểm KIS sẽ thông báo cho bạn đồng thời vô
hiệu hóa nó.
Bạn cũng có thể thiết lập để KIS bỏ qua, không quét virus đối với các file nén đính kèm (skip attached
achieves) hoặc không quét các file nén có dung lượng lớn hơn mức được định nghĩa.
  Tab attachment filter
Mặc định tính năng này bị disable tuy nhiên bạn có thể thiết lập hành động xử lý của KIS đối với các file đính
kèm: xóa bỏ (delete selected attachment types) hoặc đổi định dạng của các file đính kèm (rename selected
attachment types) nếu thấy file đính kèm có định dạng có thể gây nguy hiểm cho máy tính (vd: các file đính
kèm có kiểu là .exe, .src thường là virus).

      Bảo vệ các traffic Web (Web traffic)
Bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự xâm nhập của virus khi bạn truy cập các trang web qua giao thức http,
ngăn bạn download các chương trình nguy hiểm về máy tính hay cấm bạn truy cập đến các trang web đã
được nhận dạng là nguy hiểm, ngăn chặn các đoạn scrip tự động chạy khi bạn truy cập một trang web lạ,
chống lại việc tấn công mạng bởi worm.


                                                  Trang 16
                                    Kaspersky Internet Security 2009

Nếu bạn làm việc trong môi trường mạng không được bảo vệ. Web Anti-Virus sẽ giúp bảo vệ bạn khi truy
cập Internet. Còn nếu bạn làm việc trong môi trường mạng được bảo vệ bởi một Firewall có tính năng Http
traffic filters, Web Anti-Virus cung cấp cho bạn thêm một mức bảo vệ. Mặc định các setting trong phần Web
traffic đã được cấu hình ở mức recommend (được công nhân). Bạn có thể thay đổi các setting này bằng
cách click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Setting   Anti-Malware  Web Traffic  Settings.
   1.Tab General                       1.Tab Performance
   Tab General
Mặc định khi cài xong, KIS sẽ quét tất cả lưu lượng web (scan http traffic). Trong quá trình quét nếu KIS phát
hiện một trang web nào đó có chứa các đoạn mã nguy hiểm thì KIS sẽ ngay lập tức chặn, không cho đoạn
mã này thực thi và hiện một thông báo nhỏ ở góc dưới phải màn hình (block dangerous scripts in Microsoft
Internet Explorer). Ví dụ: trang web đó load và cài đặt 1 chương trình lên máy tính dưới dạng ẩn, không cho
người dùng biết. Kết quả là máy tính người dùng vẫn xem được trang web mà vẫn an toàn. Tuy nhiên, tính
năng khóa các đoạn mã này chỉ áp dụng đối với trình duyệt web Internet Explorer.
   Tab Performance
Người dùng có thể thiết lập để KIS chọn chế độ quét và tìm virus. Heuristic analysis là phương pháp mà
các đối tương đang thực thi trong hệ thống sẽ được phân tích bởi KIS, kỹ thuật này mang tính chất kế thừa
và tích lũy kinh nghiệm. Nếu phát hiện một mối nguy hiểm KIS sẽ thông báo cho bạn đồng thời vô hiệu hóa
nó. Đối với các đối tượng mới xuất hiện chưa kịp cập nhật trong database virus của KIS, khả năng kế thừa
và tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp KIS loại bỏ đối tượng này dựa trên việc so sánh hành động.
Mặc định với tính năng này thì KIS để ở chế độ medium, người dùng có thể để ở chế độ light (quét nhanh
hơn, nhưng không kỹ), hoặc deep scan (quét kỹ, cẩn thận, nhưng sẽ làm tốc độ lướt web chậm hơn).


                                                  Trang 17
                                    Kaspersky Internet Security 2009

    1.2 Khả năng bảo mật hệ thống (System Security)
 Tính năng bảo mật hệ thống dựa trên 3 kỹ thuật: application filltering, firewall, proactive defense

       Bảo vệ ứng dụng (Application Filterring)
 Giám sát việc truy cập đến tài nguyên hệ thống của các ứng dụng. Một rule được tạo ra khi một ứng dụng
 được start ở lần đầu tiên sau khi được cài đặt vào máy, rule này được tạo mặc định bởi KIS dựa trên phân
 tích của hãng và đưa ứng dụng vào 3 rule chính
 • Knowingly safe: Bao gồm danh sách các ứng dụng của các hãng lớn, có tên tuổi, được biết tới, được
   tin tưởng và được cung cấp digital signatures. Các ứng dụng này được cho phép thực hiện nhiều hành
   động trong hệ thống.
 • Knowingly dangerous: Bao gồm danh sách các ứng dụng nguy hiểm, rất nguy hiểm, hành động của
   ứng dụng này sẽ bị block trong hệ thống.
 • Unknown: Bao gồm danh sách các chương trình được phát triển bởi các hãng nhỏ, không được biết
   đến và không có một digital signature. Đối với các ứng dụng này KIS chỉ có thể tạo ra các rule cho chúng
   khi bạn chạy ứng dụng ở lần đầu tiên. Lúc đó chương trình mới biết được là hành động của ứng dụng là
   tin cậy hay không tin cậy, dựa trên cơ sỡ đó KIS sẽ tạo ra các rule truy cập cho ứng dụng đến tài nguyên
   hệ thống.
 Rule này giám sát việc truy cập của ứng dụng đến

  •  Files and folders.
  •  Register keys.
  •  Network addresses.
  •  Network packages.
  •  Devices.
  •  Execution environment.
Khi một ứng dụng cố gắng truy cập đến các tài nguyên trên. Application Filtering sẽ kiểm tra chương trình
đó được quyền truy cập hay không và được quyền truy cập những cái gì đến hệ thống dựa trên thông số cấu
hình của rule. Để xem được thông tin rule của các ứng dụng: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn
Settings  System Security  Application Filtering Settings
                                                  Trang 18
                                    Kaspersky Internet Security 2009
   Tab application
•  Như chúng ta thấy trên hình, Kaspersky liệt kê cho bạn tất cả danh sách các chương trình và rule hành
  động đối với các chương trình đó.
•  Các chương trình của Yahoo, Microsoft, Kaspersky lab, Mozilla, Adobe,… thuộc nhóm trusted
  (Knowingly safe) được đánh dấu check      , dấu này thể hiện các chương trình này được phép hoạt
  động, truy cập tới file hệ thống, registry,..
•  Các chương trình Winrar, Lạc việt thuộc nhóm low restricted (Unknown) sau khi các chương trình này
  start ở lần đầu tiên sau khi cài, KIS sẽ tạo rule hành động cho chúng dựa trên việc phân tích hành động.
•  Bạn có thể tạo thao tác cấm ứng dụng trong phần này. Ví dụ bạn là IT cho một công ty và bạn không
  muốn nhân viên dùng chương trình Lạc Việt
Ví dụ: Xem xét chương trình Lạc Việt:
 • Nếu bạn click phải trong phần Startup settings chọn Deny     chương trình không thể tự động chạy khi
   máy tính được khởi động                                                  Trang 19
                                  Kaspersky Internet Security 2009
 •  Nếu bạn click phải trong phần Rights chọn Deny  chương trình bị vô hiệu hóa, bạn không thể chạy
   chương trình. Nếu trong quá trình sử dụng, một chương trình mà bạn tin tưởng bị KIS deny, bạn sẽ
   vào đây để allow chương trình đó lên.
• Các chương trình thuộc nhóm Untrusted sẽ bị cấm mọi hoạt động. Bạn có thể click phải vào từng phần để
 thay đổi setting cho chúng nếu thấy chương trình không nguy hiểm.
   Tab Resource
                                               Trang 20
                                    Kaspersky Internet Security 2009

Ở thẻ này, KIS trình bày cho bạn biết các giá trị quan trọng của hệ thống bao gồm các file startup settings,
các system files, các security setting, các system service, ngoài ra bạn cũng có thể xem các setting của các
chương trình quan trọng, các giá trị này dựa trên thông số mặc định khi cài Windows và một số phần mềm
khác như trình duyệt web Opera, trình quản lý file Total Commander, chương trình chat ICQ, Skype,
Windows Live Messenger. Bạn có thể thay đổi thêm hoặc bớt các giá trị này bằng cách click dấu add hoặc
delete phía dưới cùng. Việc định nghĩa này ảnh hưởng đến việc xem xét hành động của các ứng dụng (rule
cho ứng dụng).

   Tab devices
Ở thẻ này, KIS giúp bạn có thể kiểm soát việc sử dụng một thiết bị gắn ngoài nào đó để kết nối với máy tính
(usb, cổng bluetooth). Nếu bạn thiết lập lock một thiết bị nào đó, mọi kết nối từ thiết bị này sẽ bị KIS chặn
hoàn toàn. Hình trên chúng ta đang cấu hình cho KIS block thiết bị usb

      Tường lửa cá nhân (Firewall)
Kaspersky Internet Security chứa đựng một tính năng đặt biệt: Firewall ( tường lửa ), để bảo vệ chắc chắn
cho máy tính của bạn trong mạng LAN cũng như WAN. Nó phân tích tất cả các kết nối mạng được active
đến hoặc đi khỏi máy tính của bạn qua local, Internet, trusted network, chống sự xâm nhập trái phép. Mặc
định Firewall làm việc sử dụng preset rules cho packets và rules cho applications được tạo bởi tính năng
Application Filtering.
Bạn có thể thay đổi các setting của firewall bằng cách click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings
System Security  Firewall  Settings.
                                                  Trang 21
                                   Kaspersky Internet Security 2009   Tab Resources
Đây là nơi giúp bạn định nghĩa các dịch vụ mạng. Trong hình dịch vụ Remote Desktop được định nghĩa với
protocol TCP port 3389 và chỉ áp dụng cho các traffic vào máy tính (Inbound).
Nếu bạn muốn định nghĩa thêm các dịch vụ mạng khác để tạo rule cho nó bạn có thể chọn add để khai báo.

   Tab network packages
Tính năng firewall của KIS sẽ luôn detect các kết nối đến máy tính. Firewall sẽ detect: hướng đi của kết nôi
(vào hay ra), protocol của dữ liệu được lưu chuyển, dãy IP và Port kết nối.
Firewall được tạo thành bởi hai loại Rule:

   Rule cho packets
Sau khi cài đặt KIS vào máy tính, tính năng firewall sẽ tự động thiết lập một rule phổ biến nhất, thông dụng
nhất cho các packet theo chuẩn nghiên cứu của hãng.
Bạn có thể tạo các thay đổi này: như hình dưới bạn có thể click phải vào dịch vụ Remote Desktop:
 - Nếu bạn chọn Allow: Máy tính khác có thể remote tới máy tính bạn qua port 3389.
 - Nếu bạn chọn Deny: Máy tính khác sẽ không thể remote tới máy tính của bạn qua port 3389
                                                  Trang 22
                                   Kaspersky Internet Security 2009

Đối với các packet có biểu tượng      hành động sẽ tùy theo ứng dụng sử dụng.
Ví dụ: Packets sending E-mails dùng port 25, 465, 143, 993, nếu chúng ta chọn according to the
application rule thì lúc này tính năng firewall sẽ căn cứ vào các rule cho ứng dụng để hành động. Ví dụ như
với Microsoft Outlook thì cho phép còn The bat thì không cho chẳng hạn.

   Rules cho appication
Trong phần này bạn có thể cấu hình các hành động đối với một ứng dụng được chọn. Mặc định KIS sẽ lấy
thông tin trong phần Application Filtering. Bạn có thể chọn click phải vào một ứng dụng để cấu hình. Ví dụ
cấm ứng dụng IDMan ( Internet download manager ) như hình bên dưới.
     Khả năng chống lại các mối đe dọa chưa từng biết tới (Proactive
     defense)
KIS bảo vệ máy tính của bạn ở cả hai mức: các mối đe dọa đã được biết đến (có trong database virus) và
các mối đe dọa mới xuất hiện chưa kịp cập nhật (không có trong database virus) điều này thực hiện được
bởi một tính năng gọi là Proactive defense: tính năng chuyên nghiên cứu, phân tích phạm vi hoạt động,
trình tự hành động của các ứng dụng để tìm ra các dấu hiệu đáng ngờ.
Khác hẳn với Application Filtering, Proactive defense sẽ phản ứng lại ngay lập tức nếu phát hiện hành động
lạ của một ứng dụng. Ví dụ: khi Proactive defense nhận dạng được có một chương trình đang tự copy chính
nó đến ổ đĩa mạng hoặc đến folder startup hoặc đến registry thì ngay lập tức KIS nghĩ đó là worm và khóa
hành động.
                                                 Trang 23
                                  Kaspersky Internet Security 2009
Các hành động có dấu hiệu nguy hiểm làm cơ sỡ cho việc phân tích, đánh giá của Proactive defense bao
gồm
   Những hành động tiêu biểu của chương trình trojan.
   Cố gắng can thiệp vào hành động của bàn phím.
   Cài driver ẩn.
   Cố gắng sửa các file hoạt động của hệ thông.
   Cố gắng tạo các đối tượng ẩn và sử lý với việc phủ nhận pid.

 1.3. Bảo vệ chống hacker, lừa đảo online (Online Security)
Bảo vệ online, phòng chống sự xâm nhập trái phép, các hành vi lừa đảo của hacker trong môi trường
Internet
Gần đây các mối đe dọa đến máy tính của bạn được mở rộng thêm, nó không còn chỉ là những virus thông
thường nữa, nó có thể là những chương trình:
   Ăn cắp thông tin mật của bạn: passwords, credit card numbers, tài liệu quan trọng, …
   Theo dõi các hành động của bạn với máy tính và phân tích các chương trình được cài trên máy.
   Làm cho máy tính của bạn tự động truy cập đến các website khác nhau.
Các mối đe dọa này được xem như: phishing, keylog, tự động quay số, joke programs và adware sẽ chiếm
mất thời gian và tiền bạc của bạn.

                                               Trang 24
                                    Kaspersky Internet Security 2009

KIS đưa ra tính năng Online Security để bảo vệ máy tính của bạn trước các mối đe dọa này. Online Security
bao gồm các thành phần sau: Intrusion Prevention System, Anti-Phishing, Anti-Dialer, mặc định tất cả
các thành phần của Online Security được chạy khi khởi động máy.

Để xem hoặc thay đổi các thông số trong phần này bạn có thể click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn
Setting  Online Security.
   Phòng chống tấn công mạng (Intrusion Prevention System)
Ngăn cản sự tấn công mạng mang tính chất gây hại đến hoạt động của hệ thống và các chương trình được
cài trong máy.
Intrusion Prevention System sẽ quyét các luồng traffic vào và ra, tìm ra các hành động tiêu biểu của các
cuộc tấn công mạng. Nếu có một hành động đang cố gắng tấn công tới máy tính của bạn ngay lập tức ứng
dụng và traffic mạng của nó sẽ bị block, một cảnh báo sẽ xuất hiện với thông tin về hành động tấn công và
máy tính tấn công. Mặc định máy tính tấn công sẽ bị block mọi traffic truy cập đến máy tính bạn trong vòng
một giờ, bạn có thể tăng thờ gian này lên.
Việc update database của KIS hằng giờ cũng đồng nghĩa với việc cập nhật sơ sỡ dữ liệu nhận dạng các
phuơng pháp tấn công mới của hãng.

   Chống lại hành vi lừa đảo online (Anti-Phishing)
Bảo vệ chống lại các hành vi tấn công lừa đảo.
Ví dụ: một hacker tạo ra một trang web giả danh của một tổ chức tài chính nổi tiếng bằng cách copy nguyên
sources web của trang web kia. Hacker này sẽ gửi một email tới bạn, chứa đường link tới trang web lừa đảo
với nội dung thông báo bạn đã trúng một phần thưởng nào đó hoặc yêu cầu bạn truy cập đề làm một số vấn
đề. Khi bạn click vào trang web đó điền thông tin credit card number hoặc một user login và password   bạn
đã bị mất các thông tin rất quan trọng và hacker sẽ dùng thông tin này để rút tiền trong tài khoản của bạn.
Anti-Phishing ngăn bạn mở các trang web lừa đảo và block chúng, database virus chứa đựng tất cả các
website được đánh dấu lừa đảo hiện tại, lúc KIS update database cũng đồng nghĩa update danh sách này.

   Chống quay số không được chứng thực (Anti-Dialer)
Bảo vệ chống lại các hành vi cố gắng quay số kết nối không được chứng thực.

Anti-Dialer sẽ monitors hành động cố gắng thiết lập một kết nối modem ẩn. Một kết nối được xem là nguy
hiểm nếu như nó không thông báo cho bạn biết hoặc bạn không khởi đầu kết nối đó. Khi một kết nối như thế
này xảy ra chương trình sẽ hiện thông báo cho bạn hướng giải quyết, hoặc là cho phép nó hoặc là block nó.
                                                  Trang 25
                                   Kaspersky Internet Security 2009

Bạn cũng có thể tạo ra danh sách các số được trusted bằng cách click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn
Setting Online Security  Anti-Dialer Settings
 1.4. Bảo vệ chống spam, banner, quản lý truy cập Internet (Content
 Filltering)
Tính năng này giúp bạn phòng chống spam email, banner quảng cáo, quản lý thời gian truy cập Internet và
danh sách các trang web được phép truy cập.
Khi bạn làm việc với email và tài nguyên Internet bạn sẽ nhận được những thông tin không mong muốn như
các banners quảng cáo, các email quảng cáo,.. việc nhận các thông tin này sẽ chiếm rất nhiều thời gian của
bạn và chiếm nhiều traffic Internet. Content filtering của KIS sẽ giúp bạn trong vấn đề này

Content Filltering bao gồm ba thành phần: Anti-Spam, Banner Ad Blocker, Parental Control
Để xem hoặc thay đổi các thông số trong phần này bạn có thể click chuột phải vào biểu tượng KIS đang
chạy chọn Settings  Content Filtering.


                                                 Trang 26
                                   Kaspersky Internet Security 2009
     Phòng chống spam email (Anti-Spam)
Là tính năng giúp bạn nhận dạng các email spam không mong muốn và đưa ra hướng xử lý cho bạn với các
email này. Anti-Spam hoạt động tương thích với các chương trình email sau:
 o  Microsoft Office Outlook
 o  Microsoft Office Express (Windows Mail)
 o  The Bat!
 o  Thunderbird
Với việc tạo ra danh sách white và black, Anti-Spam sẽ có thông tin để đánh giá email nào là tốt, email nào
là spam, bên cạnh đó Anti-Spam có thể phân tích email qua từ ngữ, cách trình bày. Anti-Spam cũng cho
phép bạn nhìn thấy và delete các email spam từ Mail Server mà không cần download về máy tính của bạn.
Training là tính năng quan trong nhất của Anti-Spam. Mục đích là giúp cho KIS nhận biết được: những folder
nào là spam, là không phải spam trong trình nhận Email (Outlook).
Thông thường với những email không mong muốn bạn thường xóa chúng. Vì thế folder
sẽ là nơi chứa đựng các email spam. Ngoài ra nếu mail server bạn đang dùng trang bị một bộ lọc spam thì
các email chứa trong folder          cũng là những email spam.
Để sử dụng tính năng Training: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Kaspersky Internet Security
Content filtering Anti-Spam  click chọn train
                                                 Trang 27
                                  Kaspersky Internet Security 2009
Giao diện trên giúp bạn định nghĩa những folder nào không phải là spam. Bạn bấm chọn Inbox sau đó bấm
Next.
 Giao diện trên giúp bạn định nghĩa những folder nào là spam. Bấm chọn Deleted Items và Junk E-mail sau
 đó bấm Next để bắt đầu cập nhật.
                                                Trang 28
                                    Kaspersky Internet Security 2009
 Sau khi training thành công KIS sẽ add tất cả các danh sách email vào anti-spam database phục vụ cho việc
 đánh giá spam sau này.
 Ngoài ra bạn có thể add bằng tay danh sách white list và black list. Bằng cách click phải chuột vào biểu
 tượng KIS đang chạy chọn Settings  Content Filtering   Anti-Spam   Settings.
Hình trên hướng dẫn bạn cách thức add một domain hay một email vào whitelist và blacklist.
Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình cho KIS đánh giá spam dựa theo từ ngữ chứa đựng trong lá thư (bạn khai
báo như hình bên dưới). Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn vì có thể có vài email không phải spam nhưng do
chứa đựng các từ ngữ này nên KIS xử lý xóa chúng. Vì thế, từ ngữ bạn điền trong đây nên được cân nhắc
cẩn trọng, ví dụ chọn từ “ sex viet “ add vào blacklist chẳng hạn.
Ngoài ra, có trường hợp có vài email là spam nhưng chứa đựng vài nội dung mà bạn quan tâm vì thế bạn
không muốn xóa chúng   add vào whitelist. Ví dụ: chứa đựng từ “ báo giá laptop “.


                                                   Trang 29
                                   Kaspersky Internet Security 2009
     Phòng chống banner quảng cáo (Banner Ad Blocker)
Là tính năng giúp block các banner quảng cáo không mong muốn khi bạn truy cập các trang web hoặc khi
bạn mở các chương trình. Thông tin quảng cáo trong banners không chứa đựng vài thông tin hữu ích, hơn
nữa nó làm gia tăng traffic mạng. Ngoài ra đối với vài sofware, khi bạn sử dụng nó, sẽ xuất hiện các banner
tự chạy, KIS sẽ ngăn chúng lại. Tính năng này mặc định tự chạy khi bạn khởi động máy, bạn có thể disable
tính năng này hoặc tạo ra danh sách các trang web được cho phép tự chạy banner.
Ví dụ: Bạn không muốn tắt tính năng Anti-Banner nhưng có vài trang web bạn muốn cho phép chạy banner.
Bạn có thể add chúng vào whitelist bằng cách click chuột phải vào biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings
  Content Filtering Banner Ad Blocker   Settings và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới.
Trong phần whitelist bấm chọn add và điền trang web theo định dạng: ví dụ: *Kaspersky.vn*
                                                 Trang 30
                                     Kaspersky Internet Security 2009      Quản lý thời gian và nội dung khi truy cập Internet (Parental Control)
Đây là tính năng mới xuất hiện từ phiên bản 7.0 trở lên. Tính năng này cho phép các bậc cha mẹ kiểm soát
thông tin, thời gian truy cập Internet của con cái. Thông tin trên Internet rất bao la, vì thế ngoài các thông tin
bổ ích cũng sẽ có không ít thông tin độc hại, nhất là với con trẻ. Với tính năng Parental Control, các bậc phụ
huynh có thể tạm an tâm cho con em mình online tìm hiểu thế giới thông tin rộng lớn này.
Parental Control kiểm soát việc online bằng cách lọc nội dung các trang web được phép xem và thời gian
được phép online. Parental Control hoạt động dựa theo các profile - đồng nghĩa với các mức độ cấm. Có 3
Profile: child, teenager, parent.
Mặc định tính năng Parental control bị disable bạn có thể kích hoạt tính năng này bằng cách click chuột phải
vào biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings     Content Filtering  check chọn Enable Parental Control
như hình bên dưới.
Kaspersky yêu cầu bạn đặt password để ngăn chặn người dùng gỡ bỏ tính năng này
Điền password vào
Lúc này, bạn đã kích hoạt được tính năng Parental Control. Mặc định thì khi được kích hoạt lên, Profile
Child sẽ được áp dụng cho tất cả user của máy tính.
  o Profile Child: mức độ bị kiểm soát nghiêm ngặt nhất: các trang web có nhiều hình ảnh, video clip,
    nhạc đều bị cấm, bạn chỉ sử dụng được webmail (yahoo, gmail, hotmail) và chát.
Bạn có thể thay đổi các setting bằng cách click chuột phải vào biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings
Content Filtering Parental Control  Settings  chọn Tab Child   Restriction level Settings
                                                    Trang 31
                                    Kaspersky Internet Security 2009
  o Pornography, erotic material: Ngăn các trang web khiêu dâm, tình ái.
  o Drugs: Ngăn các trang web có nội dung về ma tuy, chất kích thích.
  o Violence: Ngăn các trang web có tính chất bạo lực, khủng bố.
  o Explicit language: Ngăn các trang web có ngôn từ không tử tế.
  o Weapons: Ngăn các trang web có chứa nội dung về vũ khí
  o Gambling: Ngăn các trang web có nội dung về cờ bạc, các hành động mạo hiểm.
Nếu bạn muốn truy cập một trong các mục trên, bạn có thể check bỏ không chọn chúng.
Bạn có thể xem các ví dụ, trường hợp sau để biết thêm và có chính sách sử dụng tính năng này cho phù
hợp:
Ví dụ 1: Bạn có chính sách cho con bạn là: chỉ truy cập webmail và chát. Ngoài ra, nêu con bạn có ý định
truy cập các trang web khác thì phải hỏi qua ý kiến của bạn. Bạn bật tính năng parental control ở profile child
trong phần whitelist bạn add tất cả danh sách các trang web mà bạn muốn cho con bạn truy cập vào (theo
hình trên). Và thế là bạn đã kiểm soát việc truy cập Internet của con bạn một cách chặt chẽ nhất.
Ví dụ 2: Bạn có chính sách là cho con bạn được phép truy cập tất cả các trang web nhưng sẽ bị ghi log lại.
Bạn vào Settings  Content Filtering Parental Control Settings  Child  trong phần action bạn chọn
Log event (theo hình dưới).
                                                   Trang 32
                                   Kaspersky Internet Security 2009
Ví dụ 3: Bạn muốn cho con bạn chỉ truy cập Internet tối đa 3h một ngày và chỉ truy cập vào thời gian từ 6h –
9 h chiều. Bạn vào Settings   Content Filtering Parental Control  Settings   Child  trong phần Time
limit bạn chọn settings sau đó bạn khai báo các thông số như hình bên dưới.
Ví dụ 4: Bạn có một máy tính và bạn tạo 2 user: một user cho con bạn và một user cho bạn.
Bạn vẫn muốn áp dụng chính sách như trên đối với account con bạn nhưng với account của bạn thì không
bị giới hạn. Bạn làm như sau:
  Bước 1: Add acount của con bạn vào Profile teenager. Quyền truy cập của profile này giống như profile
 child nhưng chỉ apply cho các user chỉ định, không apply cho hết tất cả user như child. Cách làm: Vào
 Settings  Content Filtering Parental Control  Settings  Teenager sau đó thực hiện thứ tự như hình
 bên dưới.
                                                  Trang 33
                                    Kaspersky Internet Security 2009
Các thông số trong phần setting của resreiction level và time limit bạn vẫn cấu hình như trong profile child.
   Bước 2: Add account của bạn vào profile parent. Profile này cho phép bạn truy cập thoải mái tất cả
   các trang web. Cách làm: Vào Settings    Content Filtering   Parental Control  Settings   Parent
   sau đó thực hiện thứ tự như hình bên dưới.
                                                  Trang 34
                                    Kaspersky Internet Security 2009
  2. Khả năng Scan hiệu quả

Là tính năng giúp bạn quyét tất cả các file trong máy tính hoặc quyét một file chỉ định nào đó bằng tay, giúp
tìm và diệt virus trong máy tính. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên chọn thực hiện Full Computer Scan sau khi
cài KIS thành công vào máy.

Tính năng scan gồm có 3 thành cơ bản: virus scan, full scan, quick scan

   Quyét toàn bộ (Full scan)
Tính năng này cho phép bạn quyét toàn bộ hệ thống máy tính bao gồm: bộ nhớ RAM hệ thống, các chương
trình được load khi khởi động, các file được backup, database e-mail, ổ đĩa cứng, các ổ đĩa gắn ngoài và tất
cả các ổ đĩa mạng.

Sau khi cài đặt KIS thành công, việc thực hiện full computer scan rất quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả
làm việc của KIS sau này. Lý do: trước khi chưa được KIS bảo vệ, máy tính của bạn có thể bị nhiễm rất
nhiều virus. Điều này có thể hiểu đơn giản như thế này: Trong nội bộ của tổ chức đã có gián điệp vì thế
chúng ta phải tìm ra bằng được tên gián điệp đó trước khi nghĩ tới các vấn đề khác, đây là vấn đề quan
trọng nhất. Điều này cũng có thể hiểu là một người bảo vệ mới cho một công ty, để bảo vệ được tốt, trước
tiên anh ta phải biết hết mọi ngóc ngách, mọi nhân viên, mọi tài sản hiện có của công ty. Thực hiện thao tác
                                                  Trang 35
                                   Kaspersky Internet Security 2009

full scan không chỉ đơn giản là tìm virus, nó có thể được hiểu thêm là giúp cho Kaspersky nắm bắt được hệ
thống của máy tính bạn.
Như thế nào để thực hiện Full Scan:

 •  Sau khi cài đặt KIS thành công, khởi động lại máy, KIS sẽ hiện lên thông báo yêu cầu bạn thực hiện
   full scan. Bấm vào để thực hiện.
 •  Ngoài ra thao tác này cũng có thể được thực hiện bằng các cách click chuột phải vào biểu tượng
   Kaspersky    chọn Full computer scan
Mặc định nếu bạn thực hiện full scan, KIS sẽ quyét: bộ nhớ RAM hệ thống, các chương trình được load khi
khởi động, các file được backup, database e-mail, ổ đĩa cứng, các ổ đĩa gắn ngoài và tất cả các ổ đĩa
mạng. Bạn có thể thay đổi thêm hoặc bớt chúng bằng cách click chuột phải biểu tượng KIS đang chạy
chọn Kaspersky Internet Security  Scan   chọn Full Scan và thay đổi các thông số. KIS khuyến cáo bạn
nên giữ như mặc định các mục này ( xem hình bên dưới )
   Tìm hiểu về các Setting trong Full Scan: click chuột phải vào biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings
    Scan   Full Scan  Setting.
                                                 Trang 36
                                      Kaspersky Internet Security 2009
     1.Tab Run mode              2.Tab Scope           3.Tab Additional

   Tab Schedule
Thao tác full scan có thể thực hiện theo lịch. Hình trên, chúng ta đang thực hiện tạo schedule cho KIS thực
hiện scan full hàng tuần vào chủ nhật lúc 2h chiều.
    Tab Scope
Lúc thực hiện full scan mặc định KIS sẽ quyét tất cả các file kể cả các file nén, file cài đặt, tất cả các macro.
Bạn có thể thay đổi các thông số này, việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận dạng virus, thời gian scan
full của KIS.
Nếu bạn muốn KIS không quyét các macro trong các file office, check bỏ: scan all embedded ole objects.
Nếu bạn muốn KIS quyét luôn các file nén có password bảo vệ, check chọn: scan password- protected
archives.
Bạn có thể cấu hình cho KIS thực hiện scan full một cách nhanh chóng bằng cách chọn: scan only new and
changed files. Lúc này Kaspersky sẽ kế thừa lần full scan trước đó nó sẽ bỏ qua các file cũ và chỉ quyét
những file mới, những file được sữa đổi so với lần full scan gần nhất.
   Tab additional
Heuristic analysis: Phương pháp này có nghĩa là các đối tương đang thực thi trong hệ thống sẽ được phân
tích bởi Kaspersky. Nếu phát hiện một mối nguy hiểm KIS sẽ thông báo cho bạn đồng thời vô hiệu hóa nó.
Kỹ thuật này mặc định ở mức light scan vì lúc full scan đa số các file ở dạng không được mở.
Rootkit scan: Rootkit là các chương trình gây hại ẩn núp trong hệ điều hành. Lúc thực hiện full scan, KIS sẽ
phân tích các hoạt động của hệ điều hành để tìm và phát hiện các chương trình này.
Ichecker technology: Là một kỹ thuật giúp gia tăng tốc độ quyét bằng việc loại trừ các đối tượng khỏi quá
trình quyét. Các đối tượng này được loại trừ vì nó không bị truy cập, sữa đổi so với lần quyét gần nhất.
ichecker không làm việc với tất cả các file nó chỉ làm việc với các file được công nhận sau:
.exe,.dll,.lnk,.ttf,.inf,.sys,.com,.chm,.zip,.rar
iswift technology: Là kỹ thuật được phát triển bởi ichecker, iswift bị giới hạn chỉ trong các file hệ thống
và chỉ được áp dụng cho hệ thống sử dụng định dạng NTFS.


                                                     Trang 37
                                   Kaspersky Internet Security 2009   Quyét nhanh (Quick scan)

Tính năng này giúp bạn thực hiện nhanh thao tác: quyét tất cả các đối tượng được load khi máy tính khởi
động, quyét bộ nhớ của RAM, quyét boot sectors của đĩa cứng.
Để cho chạy quick scan bạn làm như sau: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Kaspersky Internet
Security Quick scan  click start scan như hướng dẫn bên dưới.
Các setting trong phần quick scan cũng giống như phần full scan. Bạn click phải biểu tượng KIS đang chạy
chọn Setting  Quick Scan   Settings. Bản có thể tham khảo các thông số cấu hình của phần full scan để
cấu hình cho phần quick scan này.

   Quyét theo yêu cầu (Virus scan)
Tính năng này giúp bạn quyét ngay lập tức các đối tượng được chỉ định.
Thao tác này được thực hiện rất đơn giản, chỉ cần bạn click chuột phải vào một file, một folder, một ổ đĩa
chọn Scan for viruses. Hình dưới hướng dẫn bạn scan ổ D
                                                 Trang 38
                                  Kaspersky Internet Security 2009  3.  Khả năng Update linh hoạt
Bởi vì những viruses mới, trojans, các chương trình nguy hiểm, … thì xuất hiện hàng ngày, hàng giờ. Nếu
hệ thống của bạn không được cập nhật các database virus mới này, điều này rất nguy hiểm. KIS được thiết
kế giúp cho chương trình tự động liên hệ với server của hãng để tiến hành update các database virus mới
tùy theo schedule update mà bạn tạo ra. Ngoài ra, khi update KIS còn download các bản fix lỗi cho chương
trình nếu có xảy ra.
Ở lần đầu tiên sau khi KIS được cài đặt thành công vào máy tính, xuất hiện thông báo yêu cầu bạn update
virus, bạn nên click chọn update. Lần đầu tiên update này, dung lượng database download về tương đối lớn
khoảng hơn 10 MB, nó tùy thuộc vào phiên bản KIS mà bạn đang dùng. Những lần update sau, KIS chỉ
download các mẫu database virus mới, vì thế dung lượng download sẽ không hề cao, không ảnh hưởng đến
băng thông mạng của bạn.
Nếu trong khoảng thời gian ngắn (hơn 1 ngày) database của KIS không được update, một thông báo sẽ
được hiện lên để cảnh báo bạn, thông báo này sẽ hiện lên tiếp tục ở những lần khởi động máy sau nếu như
bạn không tiến hành update cho KIS.

   Cách thức tiến hành update, tạo lịch update
Mặc định sau khi cài đặt thành công, mode update của KIS sẽ là automatically. KIS sẽ thường xuyên tự
động kiểm tra source update của hãng để phát hiện các database mới và download, cập nhật về máy bạn.
Nếu bạn muốn KIS update ngay lập tức: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Update
Bạn có thể tạo một lịch update cho KIS theo ý bạn bằng cách click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn
Settings Update   Settings  Run mode
                                                Trang 39
                                   Kaspersky Internet Security 2009
Mặc định mode update của KIS là Automatically, nếu bạn chọn Manually có nghĩa là KIS chỉ được update
bằng tay (khi bạn click chọn update).
Bạn chọn By schedule để định nghĩa một lịch update theo ý bạn bao gồm:

• Minutes: Update theo phút bạn (ví dụ: bạn định nghĩa là cứ 30 phút update một lần).
• Hours: Update theo giờ (ví dụ: bạn định nghĩa là mỗi một giờ KIS sẽ update một lần).
• Days: Update theo ngày (ví dụ: bạn định nghĩa tại một thời điểm nào đó trong ngày KIS sẽ update)
• Weeks: Update theo tuần (ví dụ: bạn định nghĩa là vào các giờ của các ngày chỉ định trong tuần KIS sẽ
  update).
• At aspecified: Update tại một thời gian chỉ định (ví dụ: bạn định nghĩa là vào một giờ của một ngày được
  chỉ định KIS sẽ update).
• Moths: Update theo tháng (ví dụ: bạn định nghĩa là vào một ngày thứ mấy của tháng KIS sẽ update).
• At application startup: Update tại thời điểm sau khi chương trình được mở, lúc khởi động thành công
  máy tính
Hình dưới là vài ví dụ về việc tạo các schedule update.
     30 phút update một lần    1h update một lần      Mỗi ngày tại 1h PM
    Lúc 1h của ngày thứ 5 và chủ nhật sẽ update    Vào 9h ngày 9 tháng 9 năm 2008
                                                 Trang 40
                                   Kaspersky Internet Security 2009


   Proxy Server
Nếu máy tính của bạn kết nối đến Internet qua một proxy server. Bạn phải tiến hành thao tác khai báo proxy
server trong KIS để có thế thực hiện thao tác update virus thành công.
Cách làm: click phải biểu tượng Kaspersky đang chạy chọn Settings   Update     Setting  chọn tab
source  Proxy server sau đó bạn làm theo hướng dẫn như hình bên dưới.
Hình trên khai báo IP của proxy server là 192.168.1.1, port 8080, proxy server này không dùng phương
pháp chứng thực.

   Xem thông tin về trạng thái update
Bạn có thể xem thông tin về trạng thái, log update của KIS, click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn
Kaspersky Internet Security Update
                                                 Trang 41
                                   Kaspersky Internet Security 2009

Theo như hình trên bạn thấy được: các thành phần mà KIS update, bao gồm: Database Malware, database
về banner, database về các trang web lừa đảo, database spam, database về các scrips nguy hiểm, các
trang web đáng ngờ, các kỹ thuật tấn công mạng mới.
Xem vào hình bạn cũng thấy hiện tại trong database KIS, malware hiện tại có 872487 mẫu, lần cập nhật mới
nhất là vào lúc 4h42 AM ngày 23 tháng 8 năm 2008.

   Rollback
Trước update, KIS sẽ tiến hành tạo một điểm backup cho database. Nếu quá trình update bị lỗi, bạn có thể
thực hiện hành động rollback để đưa database về thời điểm được đánh dấu. Cách làm: click phải biểu tượng
KIS đang chạy chọn Kaspersky Internet Security  Update    chọn             .

   Update bằng tay
Nếu máy tính của bạn không có kết nối Internet. Bạn vẫn có thể tiến hành update cho Kaspersky bằng 2
cách

Cách 1: Kết nối đến đến trang web của hãng để download source update.

Bước 1: Bạn vào trang web http://www.Kaspersky.com/avupdates sau đó chọn đúng version Kaspersky
đang sử dụng. Sau đó chọn đúng sources update và download về máy.
Sẽ có các source sau:
 • Hàng ngày: cập nhật database trong ngày
 • Hàng tuần: cập nhật database trong tuần
 • Toàn bộ: cập nhật toàn bộ database
Tùy thuộc vào thời gian update gần nhất mà bạn chọn đúng source.
Bước 2: Sau khi download về máy bạn tiến hành giải nén file
Bước 3: Bạn làm theo hướng dẫn sau:
Click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings  Update   Settings  trong tab source bạn chọn add
sau đó trỏ đường dẫn đến file được giải nén ở bước 2
                                                Trang 42
                                    Kaspersky Internet Security 2009


Quá trình cấu hình đã thành công, bạn click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn update để bắt đầu.
Cách 2:
Bạn có thể đến máy tính được kết nối đến Internet để tiến hành cấu hình tạo một bản Copy updates to
folder bằng cách click phải biểu tượng KIS đang chạy    Settings  Update   Setting chọn tab
additional sau đó làm theo hình bên dưới
Bạn có thể dùng usb để chép folder này về máy update. Hoặc bạn có thể shared folder này ra và làm thao
tác trỏ đường dẫn update tới folder này theo như cách 1.
Lưu ý: Nếu license của bạn bị blacklist hay hết hạn, quá trình update không thể thực hiện được.


   4.  Quản lý License tiện lợi
Bạn có thể xem thông tin về license mà bạn đang dùng bao gồm serial number, thời gian hết hạn.
Chú ý: Số serial mumber này không thể dùng để kích hoạt. Đây chỉ là con số nhận dạng thứ tự, chủng loại
license mà thôi.
Nếu vì lý do nào đó mà license của bạn bị lỗi, bạn có thể click chọn merge/delete để xóa license hiện tại đi
sau đó kích hoạt lại license.                                                   Trang 43
                                    Kaspersky Internet Security 2009

Nếu bạn đang dùng bản dùng thử KIS (mặc định sau khi cài đặt Kaspersky tới phần kích hoạt license sẽ có
option cho bạn chọn kích hoạt dùng thử 1 tháng). Sau một tháng, bạn tiến hành mua license, lúc đó bạn có
thể click phải vào biểu tượng Kaspersky đang chạy chọn activate để tiến hành kích hoạt
Backup License
License Kaspersky bạn nên giữ cẩn thận, nếu bạn lỡ đánh mất nó, mà bạn còn giữ Customer ID + Password
(lúc kích hoạt thành công license, Kaspersky sẽ gửi đến email mà bạn khai báo – Xem lại phần kích hoạt
license bằng activation code )
Với ID và password đó bạn có thể vào trang web https://support.Kaspersky.com/en/PersonalCabinet, để lấy
lại license. Kaspersky lưu giữ cho bạn một bản license backup dưới dạng file tại đây.IV. Các tính năng khác của Kaspersky Internet Security
  2009
   1.  Add tin tưởng một đối tượng (Threats and exclusion)
Tính năng này giúp bạn loại trừ một chương trình, một file, folder ra khỏi quá trình quét của KIS.
Trường hợp 1:
Bạn có một chương trình, một phần mềm kế toán nội bộ. Và bạn biết chắc rằng nó không gây nguy hiểm cho
máy tính. Bạn có thể add chương trình đó vào vùng trusted zone. Lúc đó KIS sẽ bỏ qua không scan các
traffic mạng, các file được mở khi chương trình hoạt động, điều này cũng sẽ giải quyết các trường hợp
khách hàng than phiền là KIS ngăn không cho một chương trình nào đó chạy.
Bạn đang chơi một game online. Có một chương trình auto-play được đông đảo các game thủ sử dụng và
tin tưởng tuy nhiên do chương trình có các hành động giống như trojan, KIS delete nó. Bạn có thể add
chương trình nhỏ này vào vùng trusted zone.
Ví dụ: add chương trình Lạc Việt vào vùng trusted zone. Cách làm: click phải biểu tượng KIS đang chạy
chọn Settings Trong phần option chọn Threats and exclusion  Chọn Trusted zone
                                                   Trang 44
                                  Kaspersky Internet Security 2009


Trong tab Trusted application click chọn add sau đó bấm browse đi đến đường dẫn chứa file mtdserver.exe
 • Do not scan opened files: Không quyét các file được mở bởi chương trình khi nó đang chạy.
 • Do not monitor application activity: Không giám sát hành động của chương trình.
 • Do not scan network traffic: Không quyét các traffic mạng gây ra bởi chương trình.
Nếu bạn check chọn đủ cả 3 phần trên Kaspersky sẽ bỏ qua tất cả mọi hoạt động của Lạc Việt.
Trường hợp 2
Bạn có tập hợp rất nhiều file word, excell, powerpoint nằm trong một folder TAILIEU. Bạn không muốn KIS
quyét các file này vì bạn sợ KIS sẽ xóa chúng khi bạn truy cập do các file bị nhiễm virus. Bạn có thể add
folder TAILIEU vào vùng exclusion (loại trừ).
Cách làm: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings     Trong phần Options    Threats and
exclusion  Chọn Trusted zone   chọn tab exclusion rule. Sau đó bạn thực hiện như hình bên dưới.
                                                Trang 45
                                   Kaspersky Internet Security 2009
Kết quả là folder TAILIEU của bạn đã được KIS đưa vào vùng exclusion (loại trừ). Từ đây, bạn không cần phải
sợ KIS sẽ xóa các file này vì có chứa virus.
    2.  Tính năng hiện thông báo tương tác người dùng (Notification)
 Khi có những sự kiện xảy ra với ứng dụng, một thông báo pop-up sẽ hiện lên màn hình.

  •  Có ba mức cảnh báo
 Alert (Cảnh giác): Khi KIS nhận dạng được một đối tượng malware hay một hành động nguy hiểm đang xảy
 ra. Một thông báo với giao diện màu đỏ sẽ hiện lên giúp bạn biết được việc này và cho hướng hành động.
 Warning (Cảnh báo): Nếu KIS phát hiện một đối tượng tiềm tàng nguy hiểm có thể gây hại cho máy. Ví dụ:
 KIS phát hiện một file có khả năng đã bị lây nhiễm, hoặc một hành động khả nghi. Một thông báo với giao
 diện màu vàng sẽ hiện lên với các option hành động cho bạn chọn lựa để sử lý trường hợp này.
 Info (Thông tin): Thông báo này sẽ thông tin tới bạn những sự kiện không nguy hiểm. Thông báo này hiện
 lên với giao diện màu xanh lá cây.


                                                 Trang 46
                                    Kaspersky Internet Security 2009

 •  Các thông báo của KIS sẽ giúp bạn cân nhắc bốn phần

Window heading: Thông báo window heading chứa đựng một mô tả tóm tắt của sự kiện. Ví dụ: yêu cầu
quyền, cảnh giác, virus, network mới, hành động nghi ngờ.
Mô tả sự kiện: Mô tả sự kiện sẽ hiển thị chi tiết thông tin về lý do của thông báo xuất hiện, tên của các ứng
dụng là nguyên nhân của sự kiện, tên của mối nguy hiểm được nhận dạng, những setting của các kết nối
mạng được nhận dạng.
Phạm vi hành động: Thông báo yêu cầu bạn lựa chọn hành động đối với đối tượng, ví dụ tẩy xóa, delete,
bỏ qua, cho phép, hành động được công nhận của KIS sẽ được tô đậm bạn nên chọn nó.
Phạm vi hành động thêm:
     - Remember for the duration of the application sesion: Nếu bạn check vào ô này KIS sẽ nhớ
      hành động sử lý của bạn tới ứng dụng để apply hành động này khi đối tượng được mở lại.
     - Apply to all object: Nếu bạn check chọn ô này, hành động chỉ định sẽ được apply tới các đối
      tượng có trạng thái hành động giống với với đối tượng hiện tại.
     - Add to trusted zone: Nếu bạn chắc chắn rằng đối tượng không gây hại, bạn có thể add đối
      tượng đến trusted zone để tránh KIS lặp lại các thông báo khi bạn sử dụng chương trình đó.
Hình trên là một thông báo ở mức Alert của KIS (giao diện màu đỏ). Thông báo này hiện lên khi KIS phát
hiện một virus tại ổ đĩa G với file bị nhiễm: autorun.inf, tên virus được phát hiện là Worm.Win32.AutoRun.dui
 o Dòng chữ Delete (recommended) với màu xanh đậm         hành động xử lý được công nhận.
 o Nếu bạn chọn Skip    KIS sẽ không xóa file autorun.inf nhưng mọi hoạt động của file này sẽ bị vô hiệu
   hóa.
 o Nếu bạn chọn Appy to all objects     Nếu sau này có một virus cùng loại hoặc cùng hành động với loại
   này   KIS sẽ ghi nhớ hành động hiện tại và xử lý nó.

 •  Tùy chỉnh tính năng Notifications, Sound, Email Notification.
Nếu bạn muốn cho KIS hoạt động một cách êm đềm, bạn có thể cấu hình không hiện các thông báo, lúc này
KIS sẽ hành động đối với các đối tượng nhận dạng theo chuẩn được công nhận của Kaspersky. Cách làm:
click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Setting trong phần Notification bạn check bỏ Enable event
notifications.
                                                  Trang 47
                                    Kaspersky Internet Security 2009
Nếu bạn muốn KIS không kèm theo âm thanh khi hiện thông báo. Bạn có thể click bỏ Enable sound
notification.
Nếu bạn có một Email server, bạn muốn KIS gửi email tới bạn thông báo về các sự kiện, bạn có thể check
chọn Enable email notification  Email Settings sau đó khai báo các thông số cần thiết  kế tiếp bạn chọn
settings để đánh dấu các vấn đề mà KIS sẽ gửi email. Thao khảo hình bên dưới.
    3.  Tính năng tạo Report
 Mọi hoạt động của từng tính năng, thực thi của mỗi thao tác scan virus, update sẽ được lưu lại trong report.

  •  Các tính năng khi xem report

 Khi xem report bạn có thể:
 o Lựa chọn: tính năng/thao tác mà bạn mong muốn nhìn thấy report.
 o Xem report theo group.
 o Lựa chọn: loại sự kiện mà bạn mong muốn tạo report.
 o Lựa chọn: thông tin thống kê sẽ được trình bày như thế nào.
 o Save report đến một file.
 o Search cho sự kiện.
 Để xem được report bạn có thể thực hiện các cách sau:
 o Click phải vào biểu tượng KIS đang chạy chọn Kaspersky Internet Security. Góc phải phía cuối giao
   diện bạn bấm chọn Reports (hình dưới).
                                                   Trang 48
                                   Kaspersky Internet Security 2009
 o  Ngoài ra bạn có thể xem report của từng tính năng bằng cách click phải vào biểu tượng KIS đang chạy
   chọn Kaspersky Internet Security, sau đó bạn click vào từng tính năng sẽ hiện lên option cho bạn chọn
   xem report (tham khảo hình dưới)
 Hình trên cho thấy thông tin report về loại virus bị nhận dạng, thời gian nhiễm và hành động của KIS.

 •  Thay đổi thời gian lưu trữ của Report
Mặc định tất cả report sẽ được lưu lại trong máy tính của bạn 30 ngày, sau đó nó sẽ bị xóa hoặc nếu chưa
tới 30 ngày mà dung lượng của file vượt quá 1024 MB cũng sẽ bị xóa. Bạn có thể thay đổi hai thông số này
nếu dung lượng ổ cứng của bạn không còn nhiều.

Cách làm: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings  Reports (hình dưới)
 • Trong ô Store reports no longer than bạn thay đổi ngày lưu tối đa ví dụ 7 ngày chẳng hạn,
 • Trong ô Maximum file size bạn có thể giảm bớt dung lượng tối đa của report.
 • Nếu bạn muốn xóa file report ngay lập tức click chọn clear.
                                                  Trang 49
                                    Kaspersky Internet Security 2009


    4.  Xem và quản lý các đối tượng bị xử lý (Detectted)

 Bạn có thể xem tất cả các đối tượng nguy hiểm bị KIS nhận dạng và xử lý. Tại đây bạn có thể thấy:

  •  Disinfected File: Các đối tượng bị tẩy xóa sạch sẽ.
  •  Quarantined: Các đối tượng bị cách ly chưa tẩy xóa (do KIS còn nghi ngờ chúng có phải virus hay
    không)
  •  Active threat: Các đối tượng chưa bị xóa nhưng đã bị vô hiệu hóa mọi hoạt động.
 Các đối tượng này được lưu trữ trên máy tính của bạn với một định dạng riêng của KIS và không còn chút gì
 để có thể gây hại cho máy tính bạn.
 Để vào xem thông tin về các đối tượng này bạn click phải vào biểu tượng KIS đang chạy chọn Kaspersky
 Internet Security  ở góc phải phía cuối giao diện chọn Detected (hình dưới)
 Trong Tab Detected threats bạn chọn các đối tượng mà bạn mong muốn nhìn thấy thông tin
Ví dụ bạn chọn Disinfected files
Như hình trên bạn thấy xuất hiện một đối tượng đã bị KIS tẩy xóa. Click phải vào đối tượng, KIS cho phép bạn
thực hiện các hành động sau:

  •  Restore: restore đối tượng về vị trí cũ đồng thời vô hiệu hóa mọi hành động của đối tượng này.
  •  Send: gửi virus cho Kaspersky qua email dưới dạng file đính kèm.
  •  Delete form the list: xóa virus khỏi danh sách được nhìn thấy này.
  •  View on viruslist.com: xem thêm thông tin về virus này.


                                                   Trang 50
                                    Kaspersky Internet Security 2009

 Ví dụ 1:
 Bạn có một file excel bị nhiễm virus. Khi bạn truy cập file đó, KIS hiện lên thông báo yêu cầu bạn cho hướng
 xử lý. Bạn lỡ chọn Quarantine.
 Bạn có thể lấy lại file này bằng cách chọn vào Quarantined tìm file bị quarantine sau đó click phải chọn
 Restore. Hình bên dưới hướng dẫn bạn restore file KT 2008.xls
 Ví dụ 2 : Hướng dẫn cách thức quarantine và gửi một đối tượng mà bạn xem là nguy hiểm mà KIS không
 diệt được đến chúng tôi.
 Bước 1: Click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Kaspersky Internet Security Detected  trong Tab
 Detected Threat thực hiện add một đối tượng đến quarantine như hình bên dưới
Bước 2: Bạn vào quarantined để tiến hành gửi đối tượng đến chúng tôi.
                                                  Trang 51
                                   Kaspersky Internet Security 2009
Bước 3: Điền thông tin email để gửi tới chúng tôi.
    5.  Khả năng tương tác với khách hàng (Feedback)
 Là tính năng cao cấp của Kaspersky thể hiện khả năng tương tác với khách hàng tuyệt vời, cho phép tự
 động gửi các thông tin về virus và các vấn đề khác gặp phải khi sử dụng Kaspersky. Các thông tin này giúp
 Kaspersky nhận dạnh, update nhanh các mối đe dọa mới và cải tiến tính năng sản phẩm cũng như dịch vụ.

 Thông tin được gửi bao gồm:
  •  Một thông tin nhận dạng được gán đến máy tính của bạn. Thông tin này chỉ bao gồm vài thông số phần
    cứng trong máy tính bạn, ngoài ra không chứa đựng thêm bất cứ thông tin nào khác
  •  Thông tin về các đối tượng nguy hiểm được detect bao gồm thông tin về cấu trúc và nguồn gốc của
    các đối tượng này.
  •  Thông tin hệ thống, hệ điều hành đang hoạt động, services pack được cài, drivers, trình duyệt web,
    chương trình email được dùng, con số ứng dụng Kaspersky được cài.
 Tính năng này phải có được sự chấp nhận của bạn trong lúc cài đặt chương trình. Ngoài ra nếu bạn muốn
 bỏ tính năng này: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings trong phần Feedback check bỏ các tính
 năng.
                                                 Trang 52
                                    Kaspersky Internet Security 2009

    6.  Thay đổi giao diện (Appearance)
 Nếu bạn không thích giao diện mặc định hiện tại của KIS bạn có thể thay đổi giao diện khác (thay đổi skin).
 Bạn có thể vào trang web của sau để download các skin : http://skin.kaspersky.fr/index_en.php
 Sau khi download về và giải nén, bạn vào settings của KIS chọn appearance       đánh dấu chọn use
 alternative skin sau đó bấm browse đi đến đường dẫn lưu file mà bạn vừa giải nén.

    7.  Đặt password bảo vệ
 Bạn có thể đặt password bảo vệ cho KIS tránh trường hợp KIS bị tắt, các setting của KIS bị thay đổi mà bạn
 không mong muốn, các thay đổi này được thực hiện bởi một ai đó dùng tạm máy bạn trong thời gian ngắn.
 Cách làm: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings   Protection  check chọn enable pasword
 protection  settings  điền password vào (thao khảo hình bên dưới)
    8.  Save, load, reset cấu hình
Kaspersky hỗ trợ bạn lưu giữ cấu hình hiện tại. Sau này, nếu bạn thực hiện một vài thao tác sai khi cấu hình
KIS gây ra lỗi, bạn có thể thực hiện tao tác load lại cấu hình này.
Ngoài ra, trong quá trình bạn thay đổi các settings của KIS gây ra các lỗi (ví dụ như không thể truy cập
Internet), bạn có thể restore cấu hình của KIS về mặc định.
Cách làm: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn Settings     Protection trong mục Appication settings
manager (tham khảo hình bên dưới).
  •  Nếu bạn chọn Save: bạn đang thực hiện thao tác lưu cấu hình KIS hiện tại lại.
                                                  Trang 53
                                    Kaspersky Internet Security 2009

 •  Nếu bạn chọn Load: bạn đang thực hiện thao tác load cấu hình KIS từ một file cấu hình đã được save
   trước đó.
 •  Nếu bạn chọn Restore: bạn đang thực hiện thao tác restore các tính năng của KIS về settings mặc
   định (tham khảo hình bên dưới).
   9.  Bàn phím ảo
Cách sử dụng: Click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn virtual keyboard. Tính năng này thường được
các game thủ sử dụng trong việc bảo mật hệ thống tài khoải chơi game.
   10. Network monitor
Đây là một tiện ích giúp cho bạn có thể biết được những port nào đang mở, chương trình nào đang chạy, IP
đang truy cập,... Qua xem xét bạn có thể biết được tình trạng máy tính : các chương trình lạ, không cần thiết
đang chạy, port lạ đang mở và đưa ra các hành động xử lý chúng.
Cách dùng: click phải biểu tượng KIS đang chạy chọn network monitor. Trong phần connections and
ports bạn sẽ xem được thông tin về các port đang mở trên máy.
                                                  Trang 54
                                   Kaspersky Internet Security 2009

 V. Support của công ty Nam Trường Sơn Distribution
Nếu trong quá trình sử dụng sản phẩm, có bất cứ vấn đề gì về kỹ thuật liên quan đến Kaspersky mà bạn cần
sự giúp đỡ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các con đường sau:

Support qua Email:
Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Kaspersky, bạn có thể chụp hình sự cố kèm theo mô tả về sự cố gửi về
email: support@Kaspersky.vn chúng tôi sẽ email trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Nếu bạn có thông tin về loại virus mới xuất hiện. Vui lòng gửi mẫu cho chúng tôi theo email:
virus@Kaspersky.vn chúng tôi sẽ phân tích chúng trong thời gian nhanh nhất và đưa vào bản cập nhật mới
nhất.
(Cách chụp hình: bấm nút Print Screen trên hệ thống bàn phím   mở Microsoft Word (hoặc WordPad)
click chuột phải chọn Paste Bấm Save để lưu file lại)
Support qua Phone:
Bạn có thể gọi điện vào số: 08-848-0880 trong giờ hành chánh.
Support qua Diễn đàn:
Bạn có thể truy cập vào diễn đàn Kaspersky Việt Nam để có thể trao đổi các sự cố cũng như các kinh
nghiệm sử dụng Kaspersky theo địa chỉ: http://forum.Kaspersky.vn
Support qua Chát:
Bạn có thể vào trang web www.Kaspersky.vn để chat với các nick support kỹ thuật của chúng tôi.

           Công ty CP Phân Phối Nam Trường Sơn
           10/16 Khu 10A, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
           Điện thoại: 08-848-0880
           Fax:    08-848-0899
           Website: www.nts.com.vn, www.Kaspersky.vn
           Email: info@Kaspersky.vn, support@Kaspersky.vn
                                                 Trang 55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:3/27/2010
language:Vietnamese
pages:55