Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Voorstel tot ict-implementatie by pengxiuhui

VIEWS: 17 PAGES: 20

									 

       

           2009 
Voorstel tot ict‐implementatie 
  in de scholengemeenschap 
           KVOBao
           Ict‐kvo 
           Ict‐werkgroep 
           31‐1‐2009 
                                           
 


Inleiding 
     Onze standpunten rond de invoering en de implementatie 
               van de eindtermen 
 
 
We willen de visie van onze scholengemeenschap rond de invoering en de 
implementatie van de eindtermen ICT in een vijftal leidraden en actiepunten 
verduidelijken. 
 
 
1  De overheid vaardigde eindtermen ICT uit waarvan de implementatie via 
   de doorlichtingen zullen worden gecontroleerd. Het onderwijs is verplicht 
   ze na te leven. 
 
2  ICT is géén vak apart naast taal, wiskunde, WO, ... ICT wordt geïntegreerd 
   in alle leergebieden, de computer gebruiken we als middel!  ICT is dus 
   geen doel op zich, wel een middel om de lessen te verrijken en 
   leerplandoelen op een andere manier te bereiken. 
 
3  Omwille van die integratie moeten computers steeds ter beschikking 
   staan; daarom pleiten we voor klascomputers.  We kiezen dus niet voor de 
   centralisatie van alle computers op school. 
 
4  Het implementeren van de eindtermen ICT is niet enkel een taak voor de 
   ICT‐coördinator. Het is een opdracht voor élke leerkracht van de 
   basisschool. 
 
5  We streven ernaar ieders rol rond ICT en een tijdschema rond de invoering 
   en de implementatie van de eindtermen, op korte termijn duidelijk te 
   maken. 
 
              
                                           2 
                             Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                            
 

         Groei van het voorstel tot leerlijn 
 
 
 
Na studiedag (september 2007): 
Vraag vanuit het werkveld naar een concretisering voor de implementatie van 
de eindtermen in de klas. 
 
 
Voorjaar 2008: 
Via de werkgroep ict hebben we een bevraging uitgevoerd bij de leerkrachten.  
De leerkrachten konden kenbaar maken wat ze reeds aan ict‐activiteiten 
deden. Ze koppelden dit aan de eindtermen. 
 
 
Juni 2008: 
Een beperkte werkgroep vatte de bevraging samen in een eerste voorstel tot 
leerlijn.  
 
 
September 2008:  
Voorstel leerlijn besproken in werkgroep ict. 
Ontkoppeling werkgroep: stuurgroep + werkgroep 
Stuurgroep:  Paden uitzetten – ondersteuning werkgroep. 
 
 
Januari 2009: 
Het voorstel tot leerlijn ging voor meer concretisering naar de ict‐stuurgroep.  
Aangepaste voorstel werd besproken op werkgroep. 
 
 
 
 
               
                                            3 
                              Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                
 


Voorstel 'leerlijn' SGKVOBao 
                            
                            
                            
                            
 
           

 
   Kleuterschool                      4 
        
                Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                               
 

1ste kleuterklas 
 
Eerste trimester: 
 
De kleuters doen per trimester minstens één activiteit/spel  
(cdrom, online software, …)  
bv.  
    oefenweb SGKVOBao – Kleuters – Taalontwikkeling – luisteren naar verhalen 
    Prentenboeken omgezet naar PPT 
 
 bekijken van beelden 
bv.  
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters – Allerlei – Beeldbank schooltv 
 
Tweede trimester: 
 
De kleuters werken minstens nog met een ander spel of doen nog een andere activiteit. 
Bv.  
    Cdrom – Robbie Konijn/peuter 
 
Derde trimester: 
 
De kleuters werken minstens nog met een ander spel of doen nog een andere activiteit. 
BV. 
    Een programma uit het pakket van Edubox. 
                
                                               5 
                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                 
 

2de kleuterklas 
 
Eerste trimester: 
 
de kleuters doen minstens twee activiteiten/spellen (waarvan 2 online software, cd‐rom …) 
Waaronder spellen voor muisvaardigheid. 
Bv.  
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters  
    Software van OKIDOKI bv. Klieder 
    Eigen Cdroms 
    Software van Edubox 
    Klikkerdeklik, muisspel   
 
de kleuters werken met één PPT‐verhaal 
Bv. 
    Downloadversie van een verhaal  
    (http://www.obs‐erasmus.nl/diascanner/downloadfeesten.htm) 
 
Tweede trimester: 
 
De kleuters doen minstens nog 3 andere spellen of activiteiten. 
Muisvaardigheid blijft ook dit trimester. 
Bv.  
    Software Edubox 
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters 
    Eigen Cdroms 
 
De kleuters werken nog met een PPT‐verhaal 
Bv. 
   De eend op de pot. (Oefenweb SGKVOBao – Kleuters – Taalontwikkeling)  
 
Derde trimester: 
 
De kleuters doen minstens nog 3 andere spellen of activiteiten. 
Ook dit trimester werken aan muisvaardigheid. 
BV. 
    Programma's uit het pakket van Edubox. 
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters 
    Eigen Cdroms 
 
De kleuters werken nog met een PPT‐verhaal 
Bv. 
   Oefenweb SGKVOBao – Kleuters – Taalontwikkeling ‐ Dopidoverhaaltjes 
                                                 6 
                
                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                  
 

3de kleuterklas 
 
Eerste trimester: 
 
de kleuters doen minstens vier activiteiten/spellen (waarvan 2 online software, cd‐rom …). 
Bv.  
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters  
    Software van OKIDOKI bv. Duo 
    Eigen Cdroms 
    Software van Edubox 
    Klikkerdeklik, muisspel   
 
de kleuters werken met één PPT‐verhaal 
Bv. 
    Downloadversie van een verhaal  
    (http://www.obs‐erasmus.nl/diascanner/downloadfeesten.htm) 
 
Tweede trimester: 
 
De kleuters doen minstens nog 4 andere spellen of activiteiten. 
Bv.  
    Software Edubox 
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters 
    Eigen Cdroms 
 
De kleuters werken nog met een PPT‐verhaal 
Bv. 
   De eend op de pot. (Oefenweb SGKVOBao – Kleuters – Taalontwikkeling)  
 
Derde trimester: 
 
De kleuters doen minstens nog 3 andere spellen of activiteiten. 
Bv. 
    Programma's uit het pakket van Edubox. 
    Oefenweb SGKVOBao – Kleuters 
    Eigen Cdroms 
 
De kleuters werken nog met een PPT‐verhaal 
Bv. 
   Oefenweb SGKVOBao – Kleuters – Taalontwikkeling ‐ Dopidoverhaaltjes 
                                                  7 
                                  Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                
 


Voorstel 'leerlijn' SGKVOBao 
                            
                            
                            
                            
           
           

 
   Lagere school                      8  

                Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

1ste leerjaar 
 
Eerste trimester: 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
   Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad  
    
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
   Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Veilig leren lezen / Ambrasoft 
   schoolpakket / Edubox / …) 
 
Tweede  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
    Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad – Taal – Taalnet 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad  
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Veilig leren lezen / Ambrasoft 
    schoolpakket / Edubox / Tijd voor Taal / …) 
    
Derde  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
   Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
   Spellingpakket bij de taalmethode 
   Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad – Taal – Taalnet 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
   Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad  
    
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
                                                9 
   Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Veilig leren lezen / Ambrasoft 
   schoolpakket / Edubox / Tijd voor Taal / …) 
                


                                  Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

2de leerjaar 
 
Eerste trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad  
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / 
    Sommenplaneet /…) 
    Methodegebonden Cd‐roms (bv. De nieuwe wereld) 
 
Tweede  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket / Tafeltraining. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
    Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad – Rekenen  
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad  
    Methodegebonden Cd‐roms 
 
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal / Sommenplaneet /…) 
    
Derde  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket / Tafeltraining. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
    Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad – Rekenen                        10 
 
                                                  Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                               
 

Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
   Oefenweb SGKVOBao – Eerste graad  
    
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
   Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
   voor Taal /  Sommenplaneet /…) 
                
                                               11 
                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

3de leerjaar 
 
Eerste trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket / Tafeltraining. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  ‐ rekenen 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  
    Methodegebonden Cd‐roms (bv. De nieuwe wereld) 
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / 
    Sommenplaneet /…) 
 
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Online werkbladen i.v.m. een W.O.‐thema (Zelfgemaakt of gedownload bv. van 
    Klascement.be) 
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
 
Tweede  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  
    Methodegebonden Cd‐roms 
 
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal / Sommenplaneet /…) 
    
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie.           12 
Bv.  
    Online werkbladen i.v.m. een W.O.‐thema                                   Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                 
 

   Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina 
   oefenweb) of via ingestelde links. (Zie oefenweb tweede graad – WO) 
    
Derde  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal /  Sommenplaneet /… 
 
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
   Online werkbladen i.v.m. een W.O.‐thema  
   Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) of 
   via gegeven links. (Zie oefenweb – tweede graad – WO) 
                
                                                 13 
                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                 
 

4de leerjaar 
 
Eerste trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  
    Methodegebonden Cd‐roms (bv. De nieuwe wereld) 
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / 
    Sommenplaneet /…) 
 
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Online werkbladen i.v.m. een W.O.‐thema (bv. Onze buurlanden – zie 
    leerkrachtendeel, werkbladen.) 
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) of 
    via opgegeven links. (Zie oefenweb – tweede graad – WO) 
    Eenvoudige webquest  
 
Tweede  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  
    Methodegebonden Cd‐roms 
 
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal / Sommenplaneet /…) 
                                                  14 
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.                                   Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

   Online werkbladen i.v.m. een W.O.‐thema (bv. Onze buurlanden – zie 
   leerkrachtendeel, werkbladen.) 
   Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
   Eenvoudige webquest (Opzoeken via Linkies) 
 
    
Derde  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Tweede graad  
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal /  Sommenplaneet /… 
    
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Online werkbladen i.v.m. een W.O.‐thema (bv. Onze buurlanden – zie 
    leerkrachtendeel, werkbladen.) 
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Eenvoudige webquest  
                 
                                                15 
                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

5de leerjaar 
 
Eerste trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Eenmaal per week werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Derde graad 
    Methodegebonden Cd‐roms (bv. De nieuwe wereld) 
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Veilig leren lezen / Ambrasoft 
    schoolpakket / Edubox / Sommenplaneet /… 
 
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Webquest (Makkelijk te vinden via Linkies) bv. huizen. 
    Presentatie maken. (Jezelf voorstellen – gebruik digitaal fototoestel.) 
    Werken rond actualiteit. (Karrewiet, jeugdjournaal, kidskrant) 
 
Eenmaal per trimester een stelopdracht uitvoeren. (Online of tekstverwerker) 
Bv. 
     Werken met SMS‐taal. (Action Innocence) 
 
Tweede  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Eenmaal per week werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Derde graad  
    Methodegebonden Cd‐roms 
 
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv.                                               16 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal / Sommenplaneet /… 
 

                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Webquest (Makkelijk te vinden via Linkies) 
    Zelf een thema uitwerken door gebruik te maken van ‘Mindmap’ 
 
Eenmaal per trimester een stelopdracht uitvoeren. (Online of tekstverwerker) 
 
    
Derde  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Derde graad 
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal /  Sommenplaneet /…) 
    
Eénmaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Webquest (Makkelijk te vinden via Linkies) 
 
Eenmaal per trimester een stelopdracht uitvoeren. (Online of tekstverwerker) 
    
 
Jaar: 
 
Eenmaal per jaar een presentatie maken en voorstellen aan anderen. 
 
                
                                                17 
                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

6de leerjaar 
 
Eerste trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Eenmaal per week werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Derde graad 
     
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / 
    Sommenplaneet /…) 
 
Tweemaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Webquest (Makkelijk te vinden via Linkies) 
 
Eenmaal per maand een stelopdracht uitvoeren. (Online of tekstverwerker) 
Bv. 
     Werken met SMS‐taal (Action innocence) 
 
Eenmaal per trimester een presentatieopdracht maken. 
Bv. 
     Een W.O.‐thema uitwerken in een presentatie 
     Een weekjournaal samenstellen 
     Een stop‐motionfilmpje maken a.h.v. digitale foto's. 
     Een prentenboek voor de kleuterschool bewerken tot een presentatie 
     Een klasfilm maken 
     Voorbrengen actualiteit. (karrewiet, jeugdjournaal, kidskrant) 
 
Tweede  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
                                                18 
Tweemaal per maand werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Derde graad 

                                 Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                                
 

   Methodegebonden Cd‐roms 
 
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal / Sommenplaneet /… 
 
Tweemaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Webquest (Makkelijk te vinden via Linkies) 
    Een klaskrant maken en publiceren 
 
Eenmaal per maand een stelopdracht uitvoeren. (Online of tekstverwerker) 
 
Eenmaal per trimester een presentatieopdracht maken. 
Bv. 
     Een W.O.‐thema uitwerken in een presentatie 
     Een weekjournaal samenstellen 
     Een stop‐motionfilmpje maken a.h.v. digitale foto's. 
     Een prentenboek voor de kleuterschool bewerken tot een presentatie 
     Een klasfilm maken 
     Voorbrengen actualiteit. (karrewiet, jeugdjournaal, kidskrant) 
    
Derde  trimester: 
 
Eenmaal per week werken met een spellingpakket. 
Bv. 
    Woordkasteel (http://www.woordkasteel.com/indexw.htm) 
    Spellingpakket bij de taalmethode 
 
Eenmaal per week werken met o.a. online‐software (ondersteuning leerstof). 
Bv. 
    Oefenweb SGKVOBao – Derde graad 
     
Eenmaal per week werken met een ict‐pakket of cd‐rom. 
Bv. 
    Cd bij methode ( Rekensprong / Pluspunt / Ambrasoft schoolpakket / Edubox / Tijd 
    voor Taal /  Sommenplaneet /… 
    
Tweemaal per trimester een zelfstandig werk uitvoeren met ict‐implementatie. 
Bv.  
    Opzoekwerk voor W.O. via kindvriendelijke zoekrobots. (Zie startpagina oefenweb) 
    Webquest (Makkelijk te vinden via Linkies).                       19 
 
                                                  Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 
                                               
 

Eenmaal per maand een stelopdracht uitvoeren. (Online of tekstverwerker) 
    
Eenmaal per trimester een presentatieopdracht maken. 
Bv. 
    Een W.O.‐thema uitwerken in een presentatie 
    Een weekjournaal samenstellen 
    Een stop‐motionfilmpje maken a.h.v. digitale foto's. 
    Een prentenboek voor de kleuterschool bewerken tot een presentatie 
    Een klasfilm maken 
    Voorbrengen actualiteit. (karrewiet, jeugdjournaal, kidskrant) 
 
 
 
                                              20 
                                Ict‐werkgroep | SGKVOBao 
 

								
To top