Docstoc

ULOGA CT U DIJAGNOSTICI PLU_NE EMBOLIJE

Document Sample
ULOGA CT U DIJAGNOSTICI PLU_NE EMBOLIJE Powered By Docstoc
					         KT PULMONALNA ANGIOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI
                PLUĆNE TROMBOEMBOLIJE


        CT PULMONARY ANGIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF
              PULMONARY THROMBOEMBOLISM


            Dijana Mikić1, Dragana Roganović2, Obrad Jović3
1
  Klinički centar Banjaluka, Zavod za radiologiju
2
  JZU Dom zdravlja Banjaluka
3
  Opšta bolnica Sv. Apostol Luka, Doboj
Dijana Mikić
Ulica Majke Jugovića 25
78 000 Banjaluka
mob.tel. 065 820-435
email: dianam@blic.net
SažetakUvod
Plućna tromboembolija je začepljenje pulmonalne arterije ugruškom, sa djelimičnom ili
potpunom obustavom protoka krvi u određenoj regiji. KT pulmonalna angiografija se koristi
kao inicijalna radiološka metoda u dijagnostici plućne tromboembolije, prikazuje grane
pulmonalne arterije do subsegmentnih grana.
Cilj
Cilj istraživanja je ukazati na značaj KT pulmonalne angiografije u dijagnostikovanju svih
oblika plućne tromboembolije.
Materijal i metode
Studija je retrospektivna, sa uzorkom od 33 pacijenta. Svim pacijentima je urađena KT
pregled grudnog koša po programu za plućnu tromboemboliju 16-slojnim KT skenerom
SOMATOM Sensation 16, Siemens; AG Germany, nativnom serijom i nakon i.v. aplikacije
kontrastnog sredstva, standardnom procedurom.
Rezultati
U našem istraživanju, najviše pacijenata je u dobi od 51 do 60 godina 42,4% pacijenata. 36%
su pacijenti muškog pola, a 64% ženskog. Akutna plućna embolija je dijagnostikovana kod
54,5% pacijenata, a hronična kod 45,5% pacijenata. Kod 63,6% plućna tromboembolija je bila
bilateralna, a kod 36,4% unilateralna. Kod 27,3% pacijenata plućna tromboembolija je bila
udružena sa plućnim infarktom.
Zaključak
KT pulmonalna angiografija je primarni dijagnostički modalitet u dijagnostici plućne
tromboembolije.
Ključne riječi: plućna tromboembolija, KT pulmonalna angiografija
Abstract


Introduction
Pulmonary thromboembolism is partial or total pulmonary artery occlusion caused by a clot,
and it has different consequences on a blood flow. Computed tomographic (CT) pulmonary
angiography (PA) has been established as a first-line diagnostic technique in patients
suspected of having pulmonary embolism, and it is capable of displaying branches of
pulmonary artery to subsegmental ramification.
Objective
The objective is to show the role of CTPA for the diagnosis of pulmonary thromboembolism.
Materials and methods
The study is retrospective. We analyzed 33 patients. CTPA was performed in all patients, with
16-slice CT SOMATOM Sensation 16, Siemens; AG Germany, in non-enhanced series and
after i.v. administration of contrast material, with standard parameters.
Results
Most of patients in our study were in the age of 51-60 (42,4%). 36% of patients were men,
and 64% were women. Diagnosis of acute pulmonary embolism was made in 54,5% of
patients, and chronic pulmonary tromboembolism was diagnosed in 45,5% patients. In 63,6%
of patients pulmonary thromboembolism was bilateral and in 36,4% patients it was unilateral.
Pulmonary infarction was present in 27,3% of patients.
Conclusion
CTPA is the frontline imaging modality for the diagnosis of pulmonary thromboembolism.

  1. Key words: pulmonary 739-764.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:56
posted:3/27/2010
language:Croatian
pages:3