Docstoc

Secondlife er et af de seneste tilskud_ af ”massive

Document Sample
Secondlife er et af de seneste tilskud_ af ”massive Powered By Docstoc
					Secondlife er et af de seneste tilskud, af ”massive mulitiplayer online
games”. I modsætning til almindelige chatrooms, har en her muligheden
til at fremstå kropslig. Dette skaber en mere realistisk fremtoning af
hvorledes fx samtaler foregår i den virkelige verden. Det opstår af denne
grund flere relevante spørgsmål om fx køn i online communities. Et
interessant ”feature” med netop dette online fællesskab, er at en også kan
fremstå som et dyr, og herigennem fremstå kropslig som kønsløs.
Forandrer interaktionen med andre deltagere sig når en fremstår som
kønsløs, og kan man overhovedet frigøre sig fra sin seksualitet ved at
kropslig fremstå som et dyr i en sådan sfære? Ved sådanne muligheder er
det mange muligheder for, at anvende cyberspace som en legeplads. Som
Brenda Dannet formulerer det ”Cyberspace er en legeplads, hvor vi kan
lege med kønnet”, hun mener at en kan frigøre sig fra kønnet i online
communities. Secondlife er i høj grad præget af denne legeplads
fornemmelsen, men en interagerer med andre brugere gennem chat.
Susan Herring, som har en sociolingvistisk tilgang til forskning på online
communities, ville mene, at en genspejler kønnet gennem sine tekster.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:3/27/2010
language:Danish
pages:1