Docstoc

thiet-ke-web-gia-re-110$

Document Sample
thiet-ke-web-gia-re-110$ Powered By Docstoc
					            TẦM CAO MỚI Co., Ltd

  ́ ́
Thiêt kê website với các mức giá: 110$, 150$, 200$
Quảng cáo từ khóa Google Adwords chỉ từ 500.000 đ.

* Web giới thiệu công ty, website trưng bày sản phẩm, website bán hàng online,
website dịch vụ chuyên nghiệp.
* Cung cấp phần mềm quản trị chuyên nghiệp miễn phí.
               ̃
* Bảo trì miễn phí vĩ nh viên
      ́    ̀      ̃
* Cung câp tên miên, hosting miên phí .
 ̃  ch ̣ ̉    ́                 ́  ́
Miên dị vu quang cao Google Adwords 1 tuần sau khi thiêt kê.

Xin liên hệ: Công Ty TNHH Tin Học Tầm Cao Mới
Y!M: ledanh1283
  Phone: 0982 168 032
  Email: sales@tamcaomoi.com
  website: http://tamcaomoi.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Thiet ke web gia re chi voi 110$, web gia re theo yeu cau doanh nghiep, dat biet QUANG CAO TU KHOA TREN GOOGLE CHI TU 500.000D/THANG, Tam Cao Moi Co., Ltd han hanh phuc vu.