Senarai Tugas AJK Makmal Komputer by diladagreat

VIEWS: 1,290 PAGES: 3

									Tugas-Tugas Jawatankuasa ICT Sekolah


Pengerusi

   Mengetuai JK untuk merancang pelaksanaan program ICT sekolah
   Mengemukakan keperluan sekolah kepada JPN/KPM dan pihak
   berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan, guru dan
   pembangunan serta bekalan
   Mempengerusikan semua mesyuarat JK perlaksanaan ICT sekolah
   Merancang, melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah
   Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT
   dilaksana dan mencapai matlamatnya
   Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT
   untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan lancar
   Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh pihak
   yang sepatutnya


Setiausaha

    Mengurus mesyuarat JK ICT sekolah
    Mengurus latihan dan kursus dalaman
    Mengurus kewangan JK ICT sekolah
    Memantau pembangunan web sekolah
    Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah
    Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah
    Menyediakan jadual P&P, jadual kelab dan guru bertugas
    Menyedia dan mengumpul laporan ICT sekolah
    Mengendalikan hal-hal pentadbiran JK ICT sekolah


JK Perkembangan Staf

   Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf
   Mengikuti perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan
   maklumat tersebut
   Mengurus pengkalan data sumber manusia dalam ICT
   Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan ICT
   akan menjalankan in house di sekolah
   Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti
                                 Page 1 of 3
JK Pengajaran dan Pembelajaran

   Menggerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan P&P
   melalui penggunaan ICT
   Mengatur penggunaan bahan sumber P&P oleh guru
   Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam P&P
   Menambah koleksi bahan sumber P&P ICT
   Menilai kesesuaian bahan sumber P&P ICT
   Mengurus penghasilan bahan sumber P&P yang mudah dengan
   menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Power Point
   Mengatur program membudakan penggunaan ICT dalam P&P
   Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan


JK Pengurusan Stok dan Dokumentasi

   Mengurus stok, inventori dan harta modal
   Mengurus bahan dokumentasi seperti surat pekeliling, manual dan lesen
   perisian
   Memproses bahan-bahan sokongan P&P dan bahan sumber seperti
   perisian kursus
   Menyedia dan meyimpan rekod penggunaan makmal komputer
   Menyedia kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan


JK Keceriaan

   Menubuhkan pasukan kerja kebersihan dan keceriaan makmal
   Menyedia jadual tugasan makmal
   Mengumpul dan mempamerkan bahan-bahan yang sesuai untuk
   meningkatkan keceriaan makmal komputer
   Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti yang dijalankan
                                   Page 2 of 3
JK Penyelenggaraan dan Keselamatan

  Menyediakan peraturan makmal, panduan penggunaan peralatan dan
  perisian serta mempamerkan di tempat yang sesuai
  Menydiakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal
  memahami dan mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan
  Menyediakan jadul pemeriksaan dan penyelenggaraan perkakasan
  berkala dan memantau perlaksanaan ( servis hawa dingin, scan disk dll)
  Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti yang dijalankanJK Tugas-tugas Khas ICT

  Merancang aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk program-program
  khs yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti
  Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan
  program ICT sekolah
  Mengurus program ICT sekolah yang diterima dari masa ke semasa
  Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti yang dijalankan
                                 Page 3 of 3

								
To top